Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Aletheia — Blogg & Tankesmedja

«En människa blir icke andligen verklig eller får uppleva andlig verklighet genom än så mycket talande och skrivande. Det är inte genom att hålla föredrag och skriva böcker och ständigt resonera om religiösa frågor och analysera andliga problem, som en människa når andlig verklighet — sann mättnad, mognad och mandom i Kristus.

Det finns bara en väg in i Guds rikes verklihetsvärld: troshandlingens. Då man i barnslig lydnad för Guds nakna ord — hemlighetsfullt gripen av Guds vilja – går den väg som varken ens förnuft, känsla eller fantasi tänkt ut åt en — men som är Guds vilja utstakade och förutbestämda.

Och då får man också uppleva och en smula förstå hela djupet av skapelsens orsaksbestämdhet och ändamålsenlighet — die ganze Tiefe der Kausalität und der Finalität der Schöpfung.»

Citat från en luthersk präst från tyska Schlesien i Sven Lidmans bok «Resan till domen»

När vi nu bildar en kristen tankesmedja och blogg med avsikt att verka för en biblisk kristendom, genom att dagligen vara mitt i debatten, är det också vår önskan att vi skall tillföra ytterligare en dimensionen som är troshandlingens och som därigenom och med Guds hjälp kan lyfta debatter och frågor till ytterligare höjder än de rent analytiska.

För att förklara lite av vad vi menar fortsätter vi att citera Sven Lidman från hans första besök på Kölingaredsveckan i pingtrörelsens begynnelse:

«Du anar inte vilken ohämmad och nästan vild frihet som rådde på den tidens bibelstudieveckor. Där var det aldrig fråga om att taga direktiv och slagord från någon högsta ledning (…) Här voro alla församlingar och deltagare fria, självständiga och oberoende av varandra (…)

Diskussionernas frågor gingo vilt och fritt, men man var ett i detta jublande och ofta återkommande lösenord och signal: Brödrakärleken förblive»

Vår förhoppning är att vi genom vårt arbete med denna blogg kan fördjupa brödrakärleken — trots diskussioner, svåra frågeställningar och avslöjande av obehagliga sanningar. Eller skall vi till och med våga säga att vi tack vare ett sådant arbete där vi verkar för att blottställa den nakna sanningen om oss människor och vårt förhållande till den ende sanna levande Guden är med och bygger de förutsättningar som behövs för en sådan brödrakärlek?

=>

Ämne: Aletheia Tankesmedja

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?