Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Aletheia — Blogg & Tankesmedja

«En människa blir icke andligen verklig eller får uppleva andlig verklighet genom än så mycket talande och skrivande. Det är inte genom att hålla föredrag och skriva böcker och ständigt resonera om religiösa frågor och analysera andliga problem, som en människa når andlig verklighet — sann mättnad, mognad och mandom i Kristus.

Det finns bara en väg in i Guds rikes verklihetsvärld: troshandlingens. Då man i barnslig lydnad för Guds nakna ord — hemlighetsfullt gripen av Guds vilja – går den väg som varken ens förnuft, känsla eller fantasi tänkt ut åt en — men som är Guds vilja utstakade och förutbestämda.

Och då får man också uppleva och en smula förstå hela djupet av skapelsens orsaksbestämdhet och ändamålsenlighet — die ganze Tiefe der Kausalität und der Finalität der Schöpfung.»

Citat från en luthersk präst från tyska Schlesien i Sven Lidmans bok «Resan till domen»

När vi nu bildar en kristen tankesmedja och blogg med avsikt att verka för en biblisk kristendom, genom att dagligen vara mitt i debatten, är det också vår önskan att vi skall tillföra ytterligare en dimensionen som är troshandlingens och som därigenom och med Guds hjälp kan lyfta debatter och frågor till ytterligare höjder än de rent analytiska.

För att förklara lite av vad vi menar fortsätter vi att citera Sven Lidman från hans första besök på Kölingaredsveckan i pingtrörelsens begynnelse:

«Du anar inte vilken ohämmad och nästan vild frihet som rådde på den tidens bibelstudieveckor. Där var det aldrig fråga om att taga direktiv och slagord från någon högsta ledning (…) Här voro alla församlingar och deltagare fria, självständiga och oberoende av varandra (…)

Diskussionernas frågor gingo vilt och fritt, men man var ett i detta jublande och ofta återkommande lösenord och signal: Brödrakärleken förblive»

Vår förhoppning är att vi genom vårt arbete med denna blogg kan fördjupa brödrakärleken — trots diskussioner, svåra frågeställningar och avslöjande av obehagliga sanningar. Eller skall vi till och med våga säga att vi tack vare ett sådant arbete där vi verkar för att blottställa den nakna sanningen om oss människor och vårt förhållande till den ende sanna levande Guden är med och bygger de förutsättningar som behövs för en sådan brödrakärlek?

=>

Ämne: Aletheia Tankesmedja

 • Ja, då är vi igång. Har meddelat mina läsare på http://mytwocents.blogg.se

  Ser med spänning fram emot vad detta samarbete leder till.

  /Daniel

 • Spännande var ordet. Nu har jag några av mina favoritbloggare på en site, NICE. Kul ide detta med tankesmedja.

  Den Evige skall välsigna er från Sion!!

 • Spännande!

 • Eva-Maria

  Så glädjande bröder! Ser verkligen fram emot att ta del av det som påbörjats här. Jag jublar! 🙂

  Ni kommer inte tro det men för några minuter sedan talade någon på TV från Timbro Tankesmedja och jag tänkte ”en sådan borde några kristna också ha” och så öppnar jag mejlen och blir välkomnad hit av Haggaj…

 • Suverän idé att gå samman. Exempel för flera. ”Sanningen är kränkt på torgen” är mera aktuellt än nånsin. Rich blessings! //Dag Sr

 • Verkligen kul, detta!
  Alla mina favoritopponenter samlade på ett ställe, kunde inte bli bättre 😉

  Ser fram emot många skarpa (men ödmjuka) inlägg kring tron och ekumeniken!

  Jag önskar er all lycka, av hela mitt hjärta!

  Allt gott!

 • Tuve,
  Du är välkommen hit! Jag ser framemot att få vara med och skapa rätt förutsättningar för brödrakärleken och debatten!

  Tack för Din lyckönskan!

 • Petrus, Johan S, Eva-Maria och Dag Selander,

  Tack för Er uppmuntran!

 • Det här var ett gott initiativ! Det ska verkligen bli spännande att följa.

 • Här ska läsas och kommenteras *gnuggar händer av iver* 🙂 🙂

 • Grymt bra initiativ!

 • Gratulere med dette forumet!

  Jeg opplever at dere gjør en viktig tjeneste for Gud og kristenheten i Norden. Jeg tror at mange kristne vil få fornyet tro på Guds menighet og håper at det dere formidler kan føre til fornyelse og vekst!

  Tjen Herren med iver!

 • Observer

  Hej Aletheia,

  Lovade att återkomma detta år med en lista av ämnen som ”svårligen kan starta skyttegravskrig”. Nåja, allting kan (och kommer att?) tolkas på fel sätt! Nedan finner ni listan. Jag hoppades nämligen att Aletheia skulle bli ett ljus i mörkret, ”Sverige behöver hopp – ett levande och konkret vittnesbörd om Vägen, Sanningen och Livet”. Det är så många som kan kritisera tillvaron – men jag tror att Anden och Glädjen finns i att bygga, skapa, förbättra och hjälpa. Detta är inte detsamma som att blunda för ogärningar, men man kan faktiskt vända på alla budskap, och använda en positiv grundsyn – vad kan bli bättre nästa gång, vad har vi lärt oss?

  1) Konsten att diskutera – Är det viktigt att ta hänsyn till helheten i diskussioner? Kan man exempelvis lyfta ut ett fragment av Kristi lära ur dessa sammanhang utan att ta hänsyn till denna dels ursprungliga helhet? Kan en sådan diskussion alls leda till annat än förvirring?

  2) På vilket sätt tas Kristi budskap emot bäst/effektivast i dagens Sverige? Metod (Internet, knacka dörr, TV, annonser?), form (Shower, debatter massmöten i Kungsträdgården?), innehåll?

  3) Behövs mission i Sverige, eller är det viktigare att missionera i utanför världen? Vad är viktigast antal nya troende, eller det trons kvalitet (dvs
  hur de troende gestaltar sin tro för andra)?

  4) Vad är heligt? Finns det något (ej enbart inom kristendomen) som inte bör ifrågasättas? Vad är egentligen helighet?

  5) Finns det något minsta gemensamt mellan olika kristna och vad är det? Det finns ju några olika versioner av trosbekännelser, behövs sådana? http://sv.wikipedia.org/wiki/De_fornkyrkliga_trosbek%C3%A4nnelserna

  6) Vad är det viktigaste vi kristna kan/skall bidra med i vår värld?

  7) Vad kan vi kristna göra för att förstå varandra bättre (inte sämre!) inom den kristna familjen och hur ser formerna för detta ut? Många deltagare
  lämnar ju Aletheia i förbittring, så även jag efter denna kommentar.

  8) Hur får vi tillbaka de som lämnat tron i besvikelse? Församlingar är ju inte perfekta, vissa församlingar är bättre än andra, etc, andra kristna
  former kanske bättre svarar på en persons kallelse? Är vi storsinta och leder tvivlare vidare mot Gud, eller slänger vi ut dem i kylan?

  9) Hur ser en levande tro ut? Vad är en levande tro?

  10) Vad vill Kristus av nationen Sverige? Alternativt: vad innebär egentligen begreppet ”ödmjukhet”?

  Med denna lista lämnar både jag (Observer) och min käre far (Pappsis) detta forum, och önskar att Petrus ord (1 Pet 3:8-9) ges mer liv på Aletheia:

  “Till sist, ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med
  skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.”

  Amen.

 • theodor

  skulle vara bra att ni kunde lägga till kommentarnumret för varje kommentars som skrivs på ett inlägg.
  Då är det lättare att komma ihåg vad man läst sista gången. Går det att göra det?

 • Theodor,
  Jag har noterat Dina kloka synpunkter. Förmedlar dem till vår webmaster.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?