Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Allting på en gång?

Efter att ha varit igång under bara två dagar har vi fått över hundra kommentarer (en del av dem är våra egna) och bland dessa kommentarer kan man utläsa både förhoppningar och besvikelse. Förhoppningarna och tillropen är naturligtvis roligast. Men, även de som uttryckt besvikelse säger en del om de förväntningar de själva haft.

Att en tankesmedja oftast är inriktad på politik kan ha utlöst förväntningar som inte helt rimmar med våra visioner. Vi känner till att samhället utanför kyrkorna i vissa stycken är närmast djävulskt. Vi känner till att den liberala delen av Svenska Kyrkan sysslar med tillställningar som lika gärna skulle kunna vara tävlingar i heresi. Vi känner till att det sekulära samhället äter sina barn.

Men, vi skall inte tynga ned de som lever i samhällets mest djävulska delar. Vi skall inte peka finger åt människor som är totalt vilseledda av onda andars läror. Vi skall inte göra livet svårare för de som lever i det sekulariserade samhällets mörkaste vrår. Lösningen ligger inte i att politiskt komma med konseravativa lagförslag och försök att återställa ordningen till något som funnits för femtio eller hundra år sedan. Lösningen finns istället i ett rent och äkta evangelium.

Det är här som skon klämmer. Detta rena äkta evangelium hålls i dag som gisslan i församlingsverksamhet som totalt förmörkats av formalism och hemsnickrade traditioner. Evangeliet förpackas alltid i sådana förpackningar att man nästan med 100 % säkerhet skall veta att eventuella mottagare inte kommer att ta emot.

Vi behöver alltså flytta på några stenar för att kunna så ut det goda budskapet på den stora åkern.  Allting sker inte på en gång. Men det kan gå fortare än vi tror.

=>

Ämne: Övrigt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?