Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ekumenikens mål och mening.

Vår blogg & tankesmedja är inte många timmar gammal, och redan nu kritiseras vi med beskrivningar om att vi är tokiga och i stort behov av att leta efter andras fel. Som de andra i Aletheia uttalat: Ge oss lite tid att visa vad vi vill med detta. Vi kommer inte att använda vår tid på att leta efter fel hos Ulf Ekman och andra kyrkoledare, och de gånger vi menar att dessa förtjänar credit ska de självklart få det, men när deras uttalanden förtjänar uppmärksamhet i form av ifrågaställande, ja då ”ropar vi från taken!”

När vi nu önskar att samtala om ekumeniska frågor, så är det just samtal vi hoppas på. Vi har nog alla på ett lite bombastiskt sätt tagit upp en del frågor tidigare på våra respektive bloggar, och i ärlighetens namn ska det nog sägas (från min sida), att det inte var ett gott utgångsläge för vidare samtal. Denna blogg & tankesmedja ska inte stänga ute varken ortodoxa, katoliker eller andra kyrkosamfund, och på sikt hoppas vi att en dialog skapas med utgångspunkt i det som faktiskt är betydelsen för ekumenik. Enligt wikipedia.se betyder ekumenik (grek. oikoumenikos ”som rör den bebodda världen”, ”världsvid”) :

”Ekumenik är strävan efter att uppnå enhet i tron på Kristus, en enhet som inte i sig förutsätter likriktning eller konformism, men som däremot räknar med en både dogmatisk och ämbetsmässig försoning mellan de nu splittrade kristna kyrkorna. Enheten skall vara synlig och i någon grad också strukturell.”

När så den Katolska Kyrkans uttalade mål för enheten är att samla de religiösa samfunden under påvens överhöghet, ja då har vi en fråga som behövs samtalas om! För oss som inte tillhör Katolska kyrkan blir detta en fråga om kristenhetens definition, och de uttalanden om att RKK skulle vara den enda sanna kyrkan gör att ekumeniken försvåras. Ett färskt exempel är en kommentar på Aletheias blogg idag: ”…förbannar Hans Enda Kyrka-Den Heliga Romersk Katolska Kyrka…”
Om den Katolska kyrkan är ”den enda sanna kyrkan” och katekesens uttalande om att det inte finns frälsning utanför Kyrkan, ja då undrar man ju självklart om de ekumeniska samtal som förs bara har ett enda syfte från RKK´s sida: Samla alla under Påvens stol.

Kristus bör vara ekumenikens enda och sanna mål, inte ett kyrkosamfund som hävdar sig vara det enda rätta. Vad är det som enar oss, och vad är det som splittrar oss? Kan de som enar oss förena oss i det som skiljer oss, eller är det en omöjlighet? Personligen är jag inte villig att inträda i den Romersk Katolska Kyrkan för att min frälsning till fullo ska accepteras, heller inte ge mig hän till Påven som Kristi ställföreträdare, för jag har endast EN överherde – Jesus Kristus!

Låt oss förenas i Kristus!

Den enda sanna Kyrkan – Läs flera än just KKK nr 816, för det står mer.
Utanför Kyrkan ingen frälsning.

Detta blev bara en kort text med några få kortfattade exempel. Jag har en förhoppning att vi kan samtala om dessa frågor på ett konstruktivt och ickehetsande sätt. För mig är detta idag frågor jag inte kan acceptera som kristen, och när då ekumenikens mål är så odefinerbar hos en del kyrkoledare blir det svårt för vanliga församlingsmedlemmar att förhålla sig till detta.
Fredag till söndag är jag bortrest på kryssning tillsammans med min fru, och kan därför inte delta i ev. samtal. Jag beklagar detta!

Gud välsigne er alla!

=>

Ämne: Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?