Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?

Krister Holmström: Om svenska evangeliska kristna ska ha en chans att på nytt vara med om en väckelse är det nödvändigt att vi håller fast vid Nåden, Tron och Skriften.

Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?
Grunden för Martin Luthers reformation angavs med orden Nåden allena, Tron allena och Skriften allena. Dessa tre principer har sedan fortsatt att utgöra själva grunden i de olika väckelserörelserna och frikyrkorna. Så har det varit genom hela 1800-talet och fram till slutet av 1900-talet – men då började en förändrig göra sig gällande.
Under senare år har det blivit allt vanligare att man bland svenska evangeliska kristna knyter an till katolsk och ortodox teologi, där varken nåden, tron eller Skriften har samma framträdande ställning som i de evangeliska kyrkorna. Där är traditionen viktigare, liksom formerna för gudstjänster och böneliv. Som en motreaktion mot stel och förtorkad frikyrkotradition, och mot överdriven och missbrukad karismatisk andlighet, vänds blicken mot helgon och tidiga kyrkliga traditioner. ”

Så inleder Krister Holmström en högaktuell artikel i den numera Dagen-ägda Trons Värld. Hoppas artikeln är ett litet tecken på att delar av Guds folk nu yrvaket, på allvar, börjar fundera över vart vi är påväg.

Lämnar länken (http://www.tronsvarld.se/Article.aspx?articleId=145871) som ett litet bidrag till tidigare inlägg och önskar dig samtidigt en underbar helg!

mvh

Daniel

=>

Ämne: Nya Ekumeniken

 • Anonym

  Denna artikel är sprängfylld med felaktigheter.

  Enligt katolsk tro blir vi rättfärdiggjorda av nåden allena, precis som reformatorerna trodde.
  Tron allena motsäges av skriften själv, likaså Skriften allena…var kan ni i så fall finna belägg för dessa?
  Om ni närmar er Skriften så närmar ni er Kyrkan.

 • Shalom Anonym:

  Under mina år på missionsfältet såg jag Katoliker gå på knäna, flera kilometer upp för ett berg med en Jesus staty på toppen. Knäna var blodiga och söndertrasade när de väl kom upp.

  Kan inte få ihop detta med ditt påstående om att även rKK tror att vi är rättfärdiggjorda av nåden allena.

  Tack för ditt inlägg!

  /D

 • En sak till Anonym:

  En liten fundering under det att jag hällde upp lite kaffe 😉

  Du skriver ”Denna artikel är sprängfylld med felaktigheter.” och så går du vidare med att säga att ”Enligt katolsk tro blir vi rättfärdiggjorda av nåden allena, precis som reformatorerna trodde.”

  Det låter ju som om delar av reformationen alltså är ett missförstånd? Hmm…

  Hur som helst så är det vi ”protestanter” som behöver på djupet revidera allt vi lärt oss, om vi skall kunna närma oss rKK. Ni står, där ni står. Vissa ändringar sker givetvis inom rKK men, med ganska tydliga utlägg och förklaringar.

  Våra ”biskopar” ändrar nu inriktning, utan större förklaringar. Det är väl ingen som INTE vill enhet bland Guds folk. Men, som jag snabbt lärde mig I Mexico, när jag var på torget och handlade:

  – Cuanto questa?

  Hur mycket kostar det (enheten)? Hur bearbetar vi tidigare läror? Närmar vi oss utav agape kärlek eller av andra skäl?

  M.a.o. om vi skall tillbaka till den väldiga maktapparat som rKK är anser jag inte det är för mycket begärt att de som antingen utnämnt sig själva till ledaren, valts av församlingen eller i bästa fall valts av Gud förklarar sig lite…

  mvh
  Daniel

 • Anonym

  Det kallas botgöring, en del är naturligtvis överdrivet.
  Jesus talade om botgöring och fasta.

  Om du inte tror mig så kan du kolla upp i Katolska Kyrkans Katekes , den finns på svenska också, vilket jag tror att du säkert redan vet om.
  Pax
  anonym katolik.

 • X

  Jag håller med Anonym.

  Daniel, du kommer ur en mycket annorlunda kultur och har svårt att se på dessa människor med förståelse. Jag tror att det som de gjorde var ett slags offer/botgöring för något. Kanske ville de göra något för någon annan. Jag är inte för att man skall pina sig själv. MEN att utan någon som helst förståelse för andras kulturer, avfärda det som du gör, är fel.

  Någon som kom från en kultur där man aldrig pinade sig själv för att vara smal, skulle när de ser vårt samhälle där människor ibland svälter sig till döds, kanske tycka att de där knägående människorna var vettigare.

  Det handlar om kultur och respekt för andras kultur.

  Det är anmärkningsvärt att du missionerat bland katoliker. Varför frågar jag mig. Är vi inte kristna?

  Du bör inte bli särskilt upprörd om någon katolik gör samma sak bland protestanter, eller hur! 😉

  Guds frid och välsignad 1:a advent!
  X

 • Anonym

  – Cuanto questa?

  Kärlek, agape och sanning, aletheia. Samt många böner och mycket botgöring. ; )

 • Jonas Rosendahl

  Detta är bland det bästa jag läst på mycket länge.
  En mycket nyanserad analys som förmodligen kommer att reta upp moderna mystiker, eller de som börjat snegla mot annat teologiskt innehåll, likt Halldorf.

 • Anonym:

  Jag har börjat inse att de allra största motståndarna till rKK i det här landet oftast har en erfarenhet av rKK från länder där rKK dominerar. (Däribland undertecknad)

  Du avfärdar min erfarenhet som ”Det kallas botgöring, en del är naturligtvis överdrivet”

  Vad är egentligen sann Katolicism? Det en minoritet ’städade’ Katoliker i Sverige praktiserar eller hundratals miljoner Katoliker i sydamerika & södra Europa?

  Min dyrbare broder i Kristus, Tuve, refererar ofta till er Katekes. Lovar läsa den lite bättre eftersom den verkar stå högre i kurs numera än första årtusendets påvars ord.

  Samtidigt så är det inte vår målsättning att Aletheia skall bli ett Katolsk-Protestantiskt forum även om det ser ut så nu… 😉

  Var välsignad!
  /D

 • Simon Wämmerfors

  En svårighet med att diskutera rkk upplever jag är att skillnaden mellan officiell teologi, som beskrivs som utan brist, och det uttryck samma teologi tar sig runt om i troende människors verklighet kan vara stor ibland. Ofta hävdas just att kyrkans lära är felfri medan det är massorna som fattat fel och att kyrkan inte kan ta ansvar för det.
  Det kan vara värt att beakta i diskussionen…

  Tills sist några visa rader av Irenaeus av Lyon:
  We have known the method of our salvation by no other means than those by whom the gospel came to us; which gospel they truly preached; but afterward, by the will of God, they delivered to us in the Scriptures, to be for the future the foundation and pillar of our faith. (Adv. H. 3:1)

  Apropå Sola Scriptura och den lutherska tesen att allt nödvändigt för frälsningen återfinnes i skriften allena.

 • Jonas Rosendahl:
  Jo, jag blev glad när jag läste Kristers artikel. Hade egentligen velat publicera den i sin helhet eftersom vi börjat med att beröra detta ämne på Aletheia.

  Ringde upp honom men, lyckades inte få tillåtelse till detta. Nåväl, kanske förståligt…..

  Ha en underbar helg!

  Nu måste jag tyvärr jobba några timmar för att komma ikapp med alla arbetsuppgifter jag försummat under lanseringen av Aletheia denna vecka….

  /Daniel

 • Hei anonym: Det er jo relativt gammelt nytt at vi blir rettferdiggjort av tro og ikke av gjerninger. Er det ikke på tide å henge seg på sannheten? 😉

  Litt mer seriøst: Jeg synes de bibelske begrunnelsene for enkelte av sakramentene er syltynne. Jeg er veldig takknemmelig for nåden – og den har ingenting med gjerninger å gjøre. Takk min gode Jesus som har satt oss fri fra slikt strev 🙂

 • Jag är inte så säker på att den nya väckelsen kommer ur återknytning till protestantismens grundideal. Tror i och för sig inte på någon återknytning till katolska eller ortodoxa traditioner heller.

  Efter två förödande världskrig och förintelsen, där de flesta kyrkor och traditioner stod fullständigt handlingsförlamade och ibland rent av stödjande, har nog de flesta kyrkliga traditioner tappat mycket av sin trovärdighet.

  Kristenheten har inte riktigt velat inse orsakerna till trovärdighetstappet, utan vi har fortsatt på upptrampade stigar, som om inget hänt. Vi måste fråga oss vad var det som gjorde att vi upphörde att vara världens ljus och salt. Ur svaren i de diskussionerna kan en ny kristenhet växa fram.

 • Gustaf

  ”Tron allena” är väl ett lutherskt påfund. Jag kan inte se att detta finns i bibeln. Frikyrkor har väl aldrig lärt detta (eller endast i vissa kretsar).

 • Simon
  Irenaeus ord kan väl ses som en god illustration för kyrkans syn på bibeln som en helt väsentlig del av trosarvet. Det kan vidare illustreras av Augusitnus ord: ” Jag skulle inte tro på evangeliet om inte den katolska kyrkans auktoritet fick mig att göra det” (Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti, 5, 6: CSEL 25, 197 (PL 42, 176))

  Allt gott!

 • X

  Daniel,
  Problemet med protestantismen är att det inte finns någon officiell teologi att diskutera… och vem är då ”rättrogen” protestant och inte ”rätttrogen” protestant?

  Jag har haft en religionslärare som var SvK-präst och han hade Thailändska demonstatyer i sitt hem…. det liknar mycket era skräckhistorier från Latinamerika. Jag har många andra liknande erfarenheter av svenska protestanter…

  Jag säger inte detta för att sätta dit er, men ni borde ha en mer ÖDMJUK hållning inför det som utförs i era egna led…

  X

 • Artikeln imponerar inte i någon större utsträckning. Ett av de ställen som inte minst belyser författarens fördomar, okunskap eller självtillräcklighet framkommer tydligt i detta citat:
  ”Det man har sett i kyrkorna hittills räcker inte, det behövs något mer, och därför vänder man sig till äldre kristna traditioner. Men Andens kraft finns inte där, eftersom dessa traditioner vill forma det kristna livet kring gärningar och andliga övningar snarare än tron på Jesu kors.”

  Jag har aldrig varit i någon frikyrka (och jag har varit i ganska många) där vördnaden för kristi kors varit tillnärmelsevis lika stor som i de traditioner som omnämns. Detta gäller inte minst vördnaden för Jesus lidanden och död på korset också.

  Det talas mycket om tron som enda vägen till Anden (frälsningen?) men ”Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död.” (jak 2:26), vilket kanske inte direkt motsäger det han skriver, men frågan är om det inte är snubblande nära…

  Jag håller med Anonym katolik om att det vi måste sträva efter är sanning och kärlek genom böner och botgöring…

  allt gott!

 • X: ”Problemet med protestantismen är att det inte finns någon officiell teologi att diskutera…”

  Du har delvis rätt. I varje fall som det ser ut idag. Det är kanske bl.a. detta som behöver beröras inom icke-katolska rörelser. Däremot har det funnits en röd tråd vi följt under ett antal hundra år. Denna röda tråd berör Krister i sin artikel.

  Tuve:
  Jakobs brev var det brev Luther hade svårast med. 🙂 Han lär ha muttrat något om att det var byggt ’på halm och strå’…….

  Någonstans MÅSTE vår tro resultera i handling. Höll faktiskt en predikan om detta för länge sedan.

  För således lov att instämma med Jakob och dig; ”“Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död.”

  Hoppas du och din familj får en skön och avslappnande helg!

  /D

 • Herrens frid!

  Det ligger definitivt något i vad My Two Cents skriver om synen på katolicismen och erfarenheter av rKK utanför Sverige. Jag bodde under en period i Albanien, det enda land som officiellt förklarats ”ateistiskt” vad jag vet. Landet hade bara varit öppet för besökare i något år när jag kom dit, och några som redan var på plats var just katolska kyrkan. Först blev jag mycket imponerad, och deltog i mässorna. Efter ett tag falnade min beundrar av olika skäl, mycket beroende just på den i mitt tycke ”vidskepliga” kristna tro som lyftes fram. Det är lite som Simon Wämmerfors skriver i ett inlägg, om skillnaden mellan officiell teologi, som beskrivs som utan brist, och det uttryck som samma teologi tar sig runt om i troende människors verklighet i den gigantiska katolska kyrkan. Denna skilland är ibland så stor så man undrar vad de trevliga och bildade Jesuiterna på Kungsträdgårdsgatan har gemensamt med de som släpar sig upp för ett berg med blödande knän.

  Men å andra sidan framstod de evangeliska kristna i huvudstaden Tirana, som med ljusshower och smällare försökte locka människor till sitt ”tron allena”-budskap. Gud fanns varken här eller där, om man säger så, utan i de många bibelläsningsgrupper som spontant växte fram när det åter blev tillåtet och läsa något annat än Marx och Lenin. Det var i den enkla gudstjänstgemenskapen i de förfallna hyreshusen jag kände mig mest hemma, och där Herren var som närmast. Ibland fick man en känsla av hur det måste ha varit i den tidiga frikyrkorörelsen i Sverige, när man i slutet på 1800-talet närmade sig Ordet på egen hand och gick ut skog och mark och firade gudstjänst!

  Allt gott!

 • Henry

  Bara en liten tankeställare…
  Varför skulle Jesu budskap blivit först korrekt uppfattat 1500 år efter vår Frälsares död?
  Mig veterligen så hävdar inte Luther någon ny uppenbarelse utan han utgick från kyrkofädrerna.
  Reformationen under under 1500-talet reformerade Kyrkan tyvärr en reformerad splittring.
  Skillnaden idag mellan Luthers syn på saker och ting och den Romersk-katolska kyrkan syn ligger närmare varandra än vad den Luthersk-evangeliska kyrkan i Sveriges syn på saker och ting. Luther hade med största sannolikhet förblivit katolik idag.

 • Sven-Erik Sköld

  All sann ”väckelse” är reformation: återgång till Bibeln, Guds Ord: Egentligen en återgång till ”Det levande Ordet”, som är JESUS Själv och till det ”Han gjorde och lärde”.

  Det är att ”hämta fram ur det förgångna”, för att ställa fram i en ny tid: att återupptäcka av vad som ”står skrivet”,

  vad Guds Ord faktiskt lär.

  Mycket av det – Ordets kraft – har dessförinnan, under en kort eller lång tid, varit fängslad i formalismens, villolärors, olika traditioners och cermoniers bojor, men Anden och Ordet spränger ännu en gång – som våren spränger vintern – de bojorna och träder fram i det vi kallar ”väckelse”.
  Och Andens – ”turturduvans röst” – hörs åter i landet.

  DET STÖRSTA MÖTET

  Jag mötte Dig, JESUS,
  på vägen

  och vintern föll
  i blom!

  Och marken, fåglarna, träden

  fyllde min värld
  med sång!

  Jag mötte Dig, JESUS,
  på vägen

  och något hände
  med mig;

  jag började
  smått förlägen

  följa Dig.

 • Linnea

  Gustaf!
  ”Tron allena” som ”lutherskt påfund”?Då får Du nog repetera Romarebrevet speciellt kap.3 Gärningarna är ju en frukt av tron. Jag trodde verkligen Du var mera hemmastadd i Guds Ord.

 • Andres Lempira Chacòn

  Tron Allena, Skriften allena, och Nåden allena är samtliga djupt obibliska, djupt ojudiska och även djupt oapostoliska. Problemet med frifräsarna, lutheranerna och privat-pastorerna är att de samtliga är djupt opålästa i den judiska tron. Därav deras irrfärder.

  För att förstå den apostoliska tron som Petrus och de 11 andra apostlarnas efterträdare, bevarat och försvarat- via påven och hans biskopar, måste man förstå den judiska tron.

  Auktoritet, Tradition, mässoffer är samtliga en del av det judiska tänket. Att som Luther och vissa godtyckliga fritänkare rensa bort delar av den Gudagivna kanon, bara för att det inte passar ens egna privat-teologi är djupt demonisktoch rent djävulskt förrädiskt. Den skada som Luthers deformation har orsakat kristenheten, inte minst utifrån Kristi egna befallning i Joh 17, kan inte nog fördömas. Kristenheten är tack vare Luthers ojudiska ”Skriften allena”, söndrad och splittrad som aldrig förr. Varje år uppstår nya protestantiska samfund med nya villoläror och privat-teologier, fjärran ifrån den apostoliska Credo-tron. Ingen kan längre säga vem som har rätt-varje protestant har en godtycklig egenrätt att tolka Skriften. Varje protestant är sin egen påven. Därmed deras djävulska söndring som infekterar Kristi Heliga Kropp.

  Kyrkan kallar hem alla troende till Kyrkan efter Guds egna Ord. Vissa protestanter likt Ekman, Halldorf och Cavallin har börjat lyssna. Kristus kallar-Kyrkan är EN, Tron är EN och apostlisk romersk- katolsk. Petrus Klippan leder sina får på bete-även de vilsna och fjärran flyende protestantiska fåren….

 • Gustaf

  Frid Linnea!

  Jag antar att du är lutheran (eller influerad av sådan förkunnelse). Jag måste fråga dig: kan en människa bli frälst genom tro på Jesus även om hon inte utför trons gärningar? Lika lite som Skriften undervisar en gärningslära (ena dike) är tron utan gärningar (andra diket). Jesus undervisade om omvändelse och efterföljelse. Tron utan (trons) gärningar är död.

  Även om Luther hävdade ”skriften allena” frångick han bibelns syn i många avseenden. Luther behöll (från katolska kyrkan) tex det obibliska barndopet och rasade över anabaptisterna. Luther reviderade något nattvardssynen, men var inte villig och gå hela vägen och förkunna att det är en åminnelsehögtid. Luther verkade aktivt för förföljelse av frikyrkliga. Det Luther gjorde var att bygga ännu en ”maktkyrka”, men istället för påven så byggdes statskyrkor (och ”furste”kyrkor) som bedrev hetsjakt på oliktänkande. Den jordiska makten var viktigare än trohet mot Skriften.

  Nåd och frid!

 • Broder Gustaf. Jag vet att frågan är till Linnea men, vill bara säga följande:

  Luther gick så långt han kunde med det ljus han fick. Inte så märkligt att han hade fel på flera fronter. Han blev aldrig riktigt kvitt sin fientliga inställning till Judar han ärvde av rKK.

  MEN, så tror vi ”protestanter” inte heller på att någon ledare är ofelbar. (Med undantag av en o annan Livets Ordare).

  Således tackar vi Gud för den uppenbarelse han gav via Luther. Nu får vi ifrågasätta om det är dags att gå vidare till reformationen 2.0 eller om vi skall återvända till Rom.

  mvh
  Daniel

 • Johannes

  Reformationen var relevant på 1500-talet. Rätt mycket har hänt sedan dess. Är det inte snarast ett hälsotecken att man inte låter 1500-talets kontroverser sätta agendan också för vår tid? Luthers reformation började ju som en protest mot avlatshandeln, och den är ju faktiskt avskaffad sedan många århundraden…

 • Björn Donobauer

  Vad bör reformeras?

  Att reformera har i klassiskt latin två olika betydelser: det ena är att från grunden starta om. exempelvis riva en bristfälllig byggnad och återanvända alla material för att på samma grund bygga helt nytt. Den andra betydelsen är ’face lift’ alltså en fasadputsning utan djupgående strukturell förändring. Anlägga en mask. ändra front men inte backdrop..typ.

  Det syns mig som om vi hela tiden går, inte för långt, utan för kort tillbaka. Vi citerar den eller den kyrkoriktningens dokument eller upphovsmän, vi åberopar den eller den andliga röreklsens tyngdpunkter.

  Det enda som synes vara otänkbart är att starta där de alla startade som vi citerar: på knä med en fundamental tilltro till Ordet och Anden. Alla kyrkosystem och församlingstrukturer hör sin tid till. Att hävda fädernas tro är en missuppfattning: fäderna är döda och deras tro likaledes.

  ’Kyrka’ är ett pågående möte mellan individer som valt att välja närhet med Honom som både är det eviga livets ord och det eviga livets praktiker i och genom sin biosfär: de troende i förening.

  De som har förstått något om enhet ser sig som ett med dem som inte är emot. De andra letar efter minsta gemensamma nämnare.. tror jag. Och utan den enda grund som är lagd blir byggnadsverked mäsnkliga och kortvariga blippar på den ekklesiastiska stjärnhimlen. Here today and gone tomorrow.
  Det är en överloppsgärning att nalkas kyrkan, hur kan det som är kyrka i andlig bemärkelse gå till sig själv?
  Hur långt hemifrån kan Vinbergssnäckan gå?

  Björn

 • Linnea

  Frid tillbaka Gustaf!
  Jag är f d lutheran och försvarar ej Luthers fel men överlåter domen åt Gud.
  För mig är gärningarna en frukt av tron om jag förbliver i vinträdet enl. Joh.15:1-5 ”han bär mycken frukt”.
  Dock kan jag se i Ordet att rövaren blev frälst genom att vända sig till Jesus.Luk.23:42,43 1Kor.3:11-15 talar också om att bli frälst ”som genom eld”fast ”utan lön”.
  Det finns ett annat nyckelord:”Var och en som åkallar Herrens Namn skall bli frälst”.Joel.2:32, Apg.2:21, Rom.1o:13
  Jag är både barndöpt och vuxendöpt men fördömer inte dem som tror på sitt barndop.
  Jag tror kanske till Din förvåning att Du kommer att möta barndöpta i himmelen.
  Var välsignad i Jesus Kristus!

 • Gustaf

  Frid Linnea!

  Jag håller till fullo med dig.

  Inte heller jag dömer någon.

  Det är genom Guds kraft som vi förmår utföra trons gärningar.

  Också jag önskar dig Guds rika välsignelse.

 • Thomas

  Till Andres Chacón

  Du skriver i ditt medelande om det ojudiska i frikyrklig och lutheransk tro. Låt mig då få fråga om det judiska i krusifix och altarstatyer föreställande Jesus, Fadern, Anden och ibland till och med Maria med tanke på att den judiska lagen förbjuder avbildande av Gud?

 • Samuel

  Linnea: Bara en tanke kring detta med barndop. Givetvis lär vi träffa människor som är barndöpta i himlen. Frälsningen är ju en statisk engångsföreteelse som sker i den sekund du döps i vatten för att sedan avgöra ditt liv för evighet framåt. Om det vore så skulle ju barndop vara en oförlåtelig synd som hindrade barndöpta att komma till himlen, och mg veterligen finns inte någon sådan bibelvers. Så självklart kommer vi möta barndöpta i himlen om dessa efter sitt barndop valt att medvetet acceptera jesus som frälsare och sedan vandra med honom genom livet. Frågan handlar iställer om huruvida Bibeln förespråkar barndop, eller om det är ett historiskt kyrkoarv som grundar sig på en traditionsbaserad kristendom. jag kan inte se att Bibeln förespråkar barndop, för mig är det både obibliskt och ologiskt att ettbarns framtid kan bestämmas utan dess medgivande eller medvetenhet. Sedan kan jag givetvis se både troendedöpta och barndöpta som syskon i herren om de vid medveten ålder accepterat jesus som deras personlige frälsare. Det är alltså skillnad på dogmatiken och den ensklildes personliga liv efter barndopet.

 • Johannes

  Samuel: Du skrev: ”Frälsningen är ju en statisk engångsföreteelse som sker i den sekund du döps i vatten för att sedan avgöra ditt liv för evighet framåt.”

  Nu hänger jag inte med riktigt. Vår frälsning kan vi inte vara helt säkra på förrän vi står inför Domaren. Hoppas kan vi naturligtvis redan i detta livet, och dopet är definitivt av avgörande betydelse för vår frälsning, men det är inte i sig någon entrébiljett till himlen.

 • Samuel
  Du skrev: ”Sedan kan jag givetvis se både troendedöpta och barndöpta som syskon i herren om de vid medveten ålder accepterat jesus som deras personlige frälsare.” Det är här som konfirmationen kommer in i bilden. Man konfirmerar som vuxen sitt dop som barn.

  Läs gärna om barndopet här: http://www.katekesen.se/kkk1210-.htm#A1. Du kan hoppa till 1250 om du endast vill läsa om just motiveringen till barndopet. Det står dock en del om barndopet redan innan.

  Angående konfirmationen står det mer här: http://www.katekesen.se/kkk1285-.htm

  Allt gott!

 • Till Linnea och Gustaf,

  Intressant och tankeväckande samtal ni för. I kyrkohistorien har jag upptäckt en ryskjudisk existensialfilosof som grundligt utrett trons förhållande till gärningarna. Han heter Lev Sjestov och i boken ”Sola Fide” tar han på ett väldigt fint sätt tar upp den lutherska läran om Guds tillräknade (forensiska) rättfärdighet till alla människor. I ett av bokens avslutande kapitel tas den romersk katolske prästen Michel Molinos, som var drottning Kristinas biktfar, kvietism upp. Här jämför Sjestov den katolska kvietismen med den gnesiolutherska soteriologin. Vi blir frälsta genom tron ensam (sola fide) och tron frambringar goda gärningar – fast på ett för den troende omärkligt sätt.

  Det är möjligt att jag inte förstått Sjestov fullt ut, men blev glad över att ha upptäckt honom – eftersom han på ett så tydligt sätt visar hur det grekiska tänkandet har påverkat kristendomen.

  En vän till mig – Josef Eskhult, vid Uppsala universitet – kommer under 2008 att lägga fram en doktorsavhandling som handlar om den judiske tänkaren och läraren Mose Ben Ahron, som kom till Sverige i slutet på 1600-talet efter att ha förlorat sin judiska tro på messiasgestalten Sabbatai Zvi. Han tog sig namnet Johan Kemper och det är hans Matteusevangeliekommentar som avhandlingen handlar om.

  Guds frid och ett gott nytt kyrkoår önskar jag er alla!

 • Jonas, tack för ditt inlägg.

  Vad anser ni från ELBK:s sida ang ursprungsfrågan i detta inlägg;

  – Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?

  mvh
  Daniel

 • Linnea

  Samuel.
  Jag har en vän i Skåne Britta Hyllstam som fick flera böcker av ”Gudsuppenbarelser i vår tid” på -70talet.Här ett uttdrag från Del 2
  -”Herre tala till mig om dopet!Du ser vad dina barn splittrats i dopfrågan.
  -Gott,barn,jag vill tala med dig om dopet.Den som tror på det profetiska ordet kommer att ta det till sig.För alla andra kommer det att väcka nya stridigheter.
  -Herre,din Ande är en.Varför blir det i alla eller nästan alla lärofrågor splittring?
  -Själafienden hatar enhet.Mina barn läser ibland dåligt innantill.All läsning av skriften har inte alltid skett under Andens ledning,för köttet är svagt och vill göra sig gällande.En uppenbarad sanning har växt sig större än andra,ensidigt förkunnats och splittring och utbrytning har varit ett faktum.Jag, Herren,begränsar varken dop eller nattvard.Dopets vatten och nattvardens vin finns där till rening för varje syndare som med medveten eller omedveten önskan vill låta sig renas.Föräldrar bär fram sina barn i tro till dopet.Jag,Herren,är där och välsignar.
  -Vuxendopet,troendedopet,Herre?
  -Du döper dig till Kristus,stor eller liten.Mitt,Herrens ,handlande med er i dop och nattvard kan ni aldrig fatta med ert förstånd.Ni ska söka mig för rening,för pånyttfödelse,för liv.Att i otro ta emot dop och nattvard är att korsfästa Kristus på nytt.
  -Vem har rätt,barndops- eller vuxendopsförespråkarna?
  -Båda har rätt,men rätt är ett dåligt uttryck,ty med det menar mina barn ofta:Vi och bara vi(här ser de enbart på sig själva)har hela sanningen.Den hela och fulla sanningen finns hos Kristus.Den är i djupaste mening ingen människas egendom.Alla som lever i ett öppet och ärligt gudsförhållande har en bit av sanningen.Hela sanningen uppenbaras först hos mig,Herren,på domens dag.Slåss inte!Bits inte inbördes!Stirra er inte blinda på gruskornen,när berget står bredvid i allt sitt majestät!Lärostrider är åderlåtning på Kristi kropp.Lärostrider är strider i köttet.Jag behöver tjänare och tjänarinnor som strider i Andens kraft mot ONDSKAN och inte mot sina trossyskon eller trätobröder!”
  Detta har varit vägledande för mig.

 • Linnea

  Jonas.
  Tack för ett intressant inlägg!
  Jag skulle önska att tiden medgav att studera närmare allt det Du omnämner.
  Jag önskar Dig Guds frid tillbaka och ett gott nytt kyrkoår!

 • Gustaf

  Frid Linnea!
  Brittas böcker verkar passa missionsförbundet (numera missionskyrkan) som handen i handsken.:)
  (Jag är uppväxt inom SMF där min farfar var pastor).
  Eftersom min fru är katolik har dopfrågan varit i allra högsta grad aktuell i vår familj. Jag vill inte starta en dopdebatt här men måste ändå framhålla att jag har svårare för Luther (som hävdade skriften allena) än katolska kyrkan syn (som jämställer tradtionen med Bibeln). Ingenstans i Bibeln nämns att ett barn döps (även om vissa hävdar att det implicit står så där det står ”hus”). Katolikerna är i alla fall mer konsekventa mot sin egen lära. Barndopet har använts av reformatorer (lutherska såväl som reformerta) som ett maktmedel- de som vägrade att låta döpa sina barn bestraffades.

 • Linnea

  Frid Gustaf!
  Du verkar att vara ”en rätt israelit, i vilken icke finnes något svek”.Joh.1:47
  När Du fortsätter att ärligt och uppriktigt söka Gud så ska Du finna svar enligt Matt7:8
  ”Sök friden och trakta därefter”Psalt.34:15
  och strid inte i dopfrågan i Ditt hem framför allt utan gå bönevägen.
  Tänk vad olika bakgrund vi har som bloggar här.Jag fick inte besöka SMF i min uppväxt för dess grundare var villolärare, enligt mina föräldrar. Han skulle ha fel syn på försoningen.
  När två av mina systrar hoppade av bussen och avvek till pingstkyrkan när mamma var på väg till sv.kyrkan yttrade mamma att :”det här var värre än att bli änka”.De var ändå vuxna.
  Min man sa till mamma sedan jag blivit andedöpt att ”du reagerar som om det hade varit bättre om Linnea blivit en sköka i Amsterdam”.
  Den sortens lutherdom vill jag inte tillbaka till.En ungdomspastor skrev till mig att ”jag fallit ur nåden”.Han trodde andedopet var ”gärningslära”.
  Lägg Din familj på Guds altare enl. Psalt.84:4 och låt Gud fullborda det Han begynt.Fil.1:6
  Det är efter Guds vilja(Joh.5:14,15)
  Den vägen går jag med familjen och ber om visdom Jak.1:5

 • Andres Lempira Chacòn

  Till Thomas:

  Fullkomligt logiskt att avbilda Kristus då Gud själv genom sin Inkarnation upphävit både förbudet att avbilda Honom samt möjligheten att se Honom. Gud är en logisk Gud och Kyrkans Lag är även den fullt logisk då den alltid är i harmoni med Kristus och Hans vilja.

  Synen på Maria är även den logisk. Guds Moder är full av nåd enligt Ärkeängeln Gabriels egna ord, vilket betyder just utan synd-inte pga av sin egen gärning utan pga av Guds underbara nåd. Gud kan inte fysiskt bo i något som är syndigt. För att ta boning i Maria var Maria tvungen att födas utan synd. Maria är den andra och upprättade Eva. Precis som henne Son Kristus är den andre och upprättade Adam. Båda har tagit mannen och kvinnan ur sin synd. Maria genom sitt Ja, sitt Fiat till Gud-Jesus genom sin död och uppståndelsen.

  Konungens Mor har alltid hyllats och ansetts vara den högste i det judiska riket efter kungen. Jämför gärna Batsebas ställning i Israels kungarike med Kungs Davids. Davids ättling Jesus är vår himmelse Kung- dennes Mor är vår himmelska Drottning, bärare av Den Nya Arken och ständig förebedjerska. Halleluja!!

  Skulle varmt rekommendera dig att läsa Luthers ”magnificata”. Enormt vacker hyllning till den syndfria Drottningen Maria.

 • Theodor: Utifrån Jesu uppdrag ”förbli i mig” och Johannes senare tillägg i sitt första brev: ”Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom.” är det viktigt att hela tiden kolla kompassen om vi håller rätt kurs. Utifrån detta kan jag bara dra slutsatsen att vi ska tillbaka till Ordet hela tiden, ingenting annat! Vi lär heller aldrig kunna finna varandra än just där!

 • Linnea

  Theodor.
  Exakt så är det bara.

 • Björn Donobauer

  Tappad kontakt…

  Skulle Martin L ha känt igen sig i SV kyrkan? Skulle han ha spikat nya teser på Upppsala Domkyrkas dörr? Skulle Martin ha kunnat identifiera den kyrka som han levde i men vars inre förfall till månglarbod han avskydde och anföll på bred front? Obesvarbara frågor.
  Det är ingen katastrof om vi tappar kontakten med det som skedde på 15 och 16 hundratalet. Vårt förfall är djupare än så: vi har tappat kontakten med urkällan ur vilken även reformationens rännil stammar.
  Allt reformationerna gjort är att fokusera på borttappade moment i det eviga.. varje reformation
  är bara ett partiellt återtagande av det förlorade i vårt andliga arv. Och i vissa fall försnävas urkällans flöden lika mycket av reformationen som av det som påkallar den.

  Andligt kristenliv avsätter form, läs: organisationer, men organisationerna garanterar inget liv.
  Vänligen B

 • Hej igen Jag försökte posta följande kommentar igår, men det kanske inte lyckades:

  Har östkyrkan haft någon form av reformation, som vi haft i väst?

 • Andres: ”När man dör kommer man till himlen”, är visserligen katolsk och ofta protestantisk lära, men det kommer från den grekiska flisofin. Bibeln lär att det måste till en uppståndelse för att den som är död skall bli levande igen. Maria väntar som alla andra som dött i tron, på uppståndelsen på HERRENS dag. Den enda människan som finns i himlen idag är den upphöjde Människonen som sitter på Guds högra sida och som skall komma på himelens moln. Så sluta att be till de döda.

 • Andres Lempira Chacòn

  Problemet är att ni arianer tagit er friheten likt de andra protestanterna att godtyckligt rensa i den gudomliga kanon som Kyrkan en gång för alla har fastställt.

  Om du läser 2:a Mackarbeerboken kap 12 :43-46 så läser du där om just förbön för de döda. Om det är någonstans man verkligen lever så är det just verkligen i himlen. Eller spelar man tennis kanske?? :)Kyrkans lära (ikluderat flertalet protestantiska bröder och systrar i tron) står långt över de avgrundsläror som en liten ariansk sekt vid namn Messianska föreningen representerar.

 • Björn Donobauer

  Problemet med oss är att vi utan att ett skvatt lyssna till Arianus börjar med den heliga skrift utan aprokryferna och kan inte finna att de har sådana brister som gör apokryfer nödvändiga..vi har aldrig haft ett behov av att tala med de avlidna eller be dom om hjälp..
  Vi har redan en fullt tillräcklig medlare mellan människa och Gud. Eller vill du mena att han är så klen att han måste anställa alla de nyanlända som kontorspersonal för att hinna med de heligas böner?
  Åsneöronen växer..

  Björn

 • Björn
  Det handlar inte om att Jesus skulle vara en otillräcklig medlare! Jesus är Medlaren, däri är vi helt ense!

  Vad det handlar om, är att de heliga är levande hos Gud och vill fortsätta att göra Guds vilja… De vill oss väl och vill bistå oss, vilket de är långt mer kapabla att göra från himmelen än vad de var då de ännu levde… Varför skulle vi inte vända oss till dem då vi kan tänka oss att be varandra om förbön? Eller menar du att du aldrig ber dina trossyskon om förbön eftersom Jesus är den ultimata medlaren och du därför inte har behov av dina medmänniskors förböner?

  allt gott!

 • Björn Donobauer

  Propå:

  Paulus tar upp en likartad dårskap: i någon av hans ’församlingar’ hade något tokstolle infört dop för de redan döda..’ Anden vittnade om det dödfödda i den saken och la saken på evig is. Samtal med de döda är av samma dignitet. Att de som före oss varit troende utgör en stor sky av vittnen som alla med sina exempel visar trons väg är en helt annan sak. Den tackar vi för. Men att åkalla hinsides helgon har vi inget behov eller mandat för oavsett Makkabeernas böcker..

  Björn

 • Björn
  Deras kroppar är döda, ja, men har de inte en evig själ? Deras själ lever och de utgör tillsammans med oss Kyrkan, de heligas gemenskap…

  Jesus själv talade med Moses vid förklaringen, trots att han är och var kroppsligt död vid detta tillfälle. Elias blev ju upptagen med kroppen så han är ju ett lite mer tveksamt exempel… frågan är om han dog och i så fall när han dog… Vi kan nog hursomhelst anta att hans själ lever, oavsett statusen för hans kropp…

  Att dö är (för de heliga) detsamma som att födas i himmelen. Helgonens dödsdagar kallas ibland för deras himmelska födelsedagar… För oss katoliker problematiseras det där lite av om man kommer till skärselden eller ej, men det är ju inget ni protestanter behöver bry er om… 🙂 Hursomhelst antas de verkligt heliga komma direkt till himmelen, eftersom de redan genomgått sin skärseld här på jorden. Vi kan alla beta av delar eller hela vårt behov av skärseldsrening här på jorden… men det är en annan diskussion som jag INTE tänker gå in på nu, så fresta mig inte…

  allt gott!

 • Björn Donobauer

  Mina trossyskon här i världen är påbjudna att be för mig och varandra. Det är en del av de levandes diakonia. Men hur jag än läser i hela skriften så finner jag inte något motsvarande uppdrag för de avsomnade, så jag ser inte att de vare sig gör det eller att jag skall förvänta mig det.. Att de skulle vilja fortsätta vara verksamma på andra sidan beror ju på om nån där anställer dem .. och hur kommer du fram till att de är det? ’De vilar från alla sina verk vet jag.. ’ Eller sjunger lovsånger vid tronen.. kanske.

  Björn

 • Björn Donobauer

  Tuve

  Kan du texten om mannen som från andra sidan ville varna sina bröder på jorden för syndernas konsekevenser? Vad fick han för svar på denna sin vilja att bistå de levande från andra sidan:? ’ett gap stadfäst.. ingen kan gå över.. de har Skrifterna lyssnar de inte på dem finns ingen hjälp…?

  Moses och Samuels uppdykande på denna sidan är specifika i relation till särskilda skeenden i den andliga historein och kan knappast vara normerande för oss övriga.

  Björn

 • Andres Lempira Chacòn

  Till Björn Donobauer:

  Vad tror Björn att han kommer att göra i himlen?? Spela tennis???? Naturligtvis inte….Inte himlen ska vi alla åkalla och prisa Herren, utan något andligt motstånd i Evigheternas Evighet. Amen.

  Det finns ett ljuvligt himmelskt samspel mellan Kristi Kropp på jorden och de som gått före och inväntar de heliga. Alla i himlen är helgon, just heliga. INGEN kan nalkas den Treeniga Gudomen utan att vara ren. Därför ska vi alla få stå till svars för vårt liv och renas ifrån syndens hemska konsekvenser i våra liv. Där kommer Skärselden in som en plågsam men nödvändigt faktum.

 • Andres Lempira Chacòn

  Till Björn:

  Som tillägg till din fråga…De heliga som gått före ber till Gud, men också med Kristi Kropp på jorden och för Kristi Kropp på jorden. Det finns ett gudomligt samspel mellan oss och dem. Kristi Kropp stärks på detta sätt och målsättningen är naturligtvis att rädda mer själar till Gud och stärka Jesu Vittnesbörd på jorden innan Hans Återkomst i Härlighet.

 • Björn Donobauer

  Andres
  Vi pratar inte om vad jag skall göra i himmelen, vi diskuterar vad de heliga som gått före gör på andra sidan nu..(enligt Puulus skall några av oss vara jurister och döma änglar)
  Med mitt ’track record’ blir nog alla mina gärningar aska och jag kommer dit doftande av rök, men likväl noterar jag att respekten för KYRKANS tolkningsföreträde är sådant att de vanliga ’katolikerna’ varken har egen förståelse av skriften eller vill svara på direkta frågor om dess klara entydiga utsagor..och inte ens förefaller anse skriftens egna ord auktoritativa annat än där det passar.

  Rädda för att ha fel, utan tillit till Guds Andes vittnesbörd i sig själva måste de fråga Papa till råds..

  Björn
  som väntar på svar om den väsentliga frågan jag ställde om mitt barnaskap hos Gud.

 • Jag måste ha missat frågan…
  Björn, vad var det egentligen du frågade angående barnaskapet hos Gud? Kan du repetera frågan, fristående från påståenden, polemik och sarkasmer?

  allt gott!

 • Björn Donobauer

  Tuve
  Under temat ’Vi ersätter inte Kristus’ ställde jag en allvarlig fråga till Andres. Jag vill mena att den är utan polemik eller sarkasmer..däremot är den nog som den passage Bileams åsna hejdades i.
  Vill du svara i hans ställe är det ok. Vi har något rört temat i denna tråd.
  Björn

 • Andres Lempira Chacòn

  Till Björn:

  Måste be om ursäkt Björn…missat frågan även jag….Vad var frågan??

  Noterar samtidigt intresserat att du som många andra protestanter godtyckligt ”rensar bort” de böcker och passager i den Gudomligt faställda Kanon, som vår Kyrka en gång för alla har fasställt. Då hamnar man precis så snett som den gode Deformatorn Luther…

 • Till Linnea:
  Jo, du nämnde om Britta Hyllstam… Jag har också läst en del av henne för flera år sedan och tyckt det var bra, men en sak som jag erinrar mej idag vad hon då sa om Israel (någonting om att världen skulle få ta ställning för eller emot…). Den exakta av hennes ordalydelse du kanske har tillgång till? Kan du ge oss här det citatet om det?

  Jag var lite undrande på den tiden, att vi måste ta ställning till det. – Men det kunde betyda för eller AntiKrists världsherravälde. Frågan kan vara vad det låg i det profetiska, som Britta Hyllstam fick?
  Guds frid!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?