Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?

Krister Holmström: Om svenska evangeliska kristna ska ha en chans att på nytt vara med om en väckelse är det nödvändigt att vi håller fast vid Nåden, Tron och Skriften.

Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?
Grunden för Martin Luthers reformation angavs med orden Nåden allena, Tron allena och Skriften allena. Dessa tre principer har sedan fortsatt att utgöra själva grunden i de olika väckelserörelserna och frikyrkorna. Så har det varit genom hela 1800-talet och fram till slutet av 1900-talet – men då började en förändrig göra sig gällande.
Under senare år har det blivit allt vanligare att man bland svenska evangeliska kristna knyter an till katolsk och ortodox teologi, där varken nåden, tron eller Skriften har samma framträdande ställning som i de evangeliska kyrkorna. Där är traditionen viktigare, liksom formerna för gudstjänster och böneliv. Som en motreaktion mot stel och förtorkad frikyrkotradition, och mot överdriven och missbrukad karismatisk andlighet, vänds blicken mot helgon och tidiga kyrkliga traditioner. ”

Så inleder Krister Holmström en högaktuell artikel i den numera Dagen-ägda Trons Värld. Hoppas artikeln är ett litet tecken på att delar av Guds folk nu yrvaket, på allvar, börjar fundera över vart vi är påväg.

Lämnar länken (http://www.tronsvarld.se/Article.aspx?articleId=145871) som ett litet bidrag till tidigare inlägg och önskar dig samtidigt en underbar helg!

mvh

Daniel

=>

Ämne: Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?