Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Något annat himmelrike kan ju inte byggas

Inte alla som säger «Herre, herre» till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: «Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?» Då skall jag säga dem som det är: «Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!» (Matt 7:21—23)

Ovanstående text ger flera intressanta insikter. Till att börja med tror jag mig våga säga — tillrättavisa mig om jag har fel teologer! — dubbla ord som i Herre, herre motsvarade i Jesu språkbruk det som vi brukar fetmarkera eller stryka under. Så det var frågan om någon som utropade med stark röst Herre. Så man skulle kunna säga att Jesus understryker att inte alla som ber med hög röst till honom skall komma in i himmelriket.

Den andra intressanta slutsatsen är att det är många som kommer att anföra som argument att de har profeterat, drivit ut demoner och gjort underverk i Jesu namn. Dessa tror på allvar att deras gärningar skulle kunna föra dem till himmelriket. Oavsett kaliber på dessa gärningar — i det här fallet är det ju verkligen första klassens gärningar — kan ju dessa föra en människa en millimeter närmar himmelriket.

Den tredje intressanta slutsatsen man kan dra är att det måste vara många som brukar de andliga nådegåvorna den dagen som åsyftas. Under århundraden har väl bara ett fåtal sysslat med dessa karismatiska ting. De har förekommit, men inte hos många. Idag är det markant fler som brukar andliga nådegåvor än någonsin tidigare. Och denna utveckling har skett de senaste hundra åren och har förmodligen miljondubblats under denna period.

Den fjärde och sista slutsatsen jag drar här och nu är att det är bara de som gör Faderns vilja som skall komma in i himmelriket. Bara de som gör Faderns vilja skall komma in i himmelriket.

Om vi i den förra bloggposten diskuterade vilka ledare som hade störst inflytande och kom fram till att det viktigaste var att de var villiga att låta sig ledas av Gud, så bör vi nu betänka att ovanstående gäller även dessa. Och om de inte låter sig ledas av Gud hör de inte ens till himmelriket.

Himmelriket, riket som styrs från Faderns vilja , kan ju bara byggas av dem som är villiga att underställa sig denna vilja. Och när människor underställer sig denna vilja får Fadern makten i den människans liv och denne  blir en representant för det himmelska riket som därmed breder ut sig. När fler människor kommer tillsammans som har underställt sig Faderns vilja bildas ett rike här på jorden som väntar sin Kung att komma hit för att regera i egen hög majestät.

Något annat himmelrike kan ju inte byggas.

=>

Ämne: Ledarskap

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?