Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Kristi kyrka: summan av de pånyttfödda på varje ort

Om diskussionerna kring andlig enhet skall leda till något annat än organisationsfrågor och kyrkoutspel så måste vi låta skriftens vittnesbörd om vad kyrkan är vara utgångspunkten. Annars diskuterar vi ett skepps riggvimplar när det är hål i skrovet.

Jesus utgår ifrån att enheten finns där kärleken existerar. Paulus anser att vi skall bevara enheten, dvs den förutsätts! Ingenstans uppmanas vi att skapa enhet. Vi uppmanas att bevara den.

De troendes minsta gemensamma nämnare är att den som är i Kristus också är medlem i hans församling, delaktig i hans kropp och arvtagare till ett evigt hopp. Oavsett var han eller hon befinner sig i andlig mognad, geografisk lokalitet eller genom vilken apostel han eller hon blivit delaktig av evangelium.

Att inte lägga på de troende nya ok av religiösa föreskrifter, att avstå från oandliga fabler, myter, fäderneärvda traditioner är nödvändigt för att ingen skall föras bort från sin Kristusrelation.

På fundamentet Kristus uppbyggs de troende genom apostlarnas undervisning och ’all den skrift som är Gudandad’, de undervisas i ’allt vad Jesus begynte göra och lära’, ’görande dem till lärjungar genom ’att lära dem att hålla allt vad jag har befallt er’.

Notera: Jesu lära är avslutad i och med Hans död. Men dess uttydning upphör aldrig så länge en enda troende hörsammar Herrens ord i vilken tid det än må vara.

Anden sänds för att ta det Han redan har förkunnat, före sin död, och förklarar, manifesterar och tydliggör för de troende varhelst de samlas i hans namn, om så bara två eller tre, vad som är den tidlösa, från tid, rum och samtid fristående sanna tron, ’en gång för alla levererad till de heliga’.

Genom den Heliga Andens verk i den enskilde och de gemensamt församlade troende lever Hans kropp i vilken de troende utför ’andlig offertjänst’, (Logikon latrian’)dvs att de frambär sig själva som ett levande offer, genom tacksägelse, lovsång, förbön, bekännelse, proklamation/undervisning och brödsbrytelse . Det är aldrig Kristus som offras, vare sig i den eller den betydelsen utan de heliga ger sitt gensvar till det fullbordade syndaoffret genom att de i varje Gudstjänst frambär sig själva som levande offer. Till dessa förmedlar Anden sina gåvor, till var och en efter Guds rikedom och i takt med de behov som uppstår när de troende kliver in i gränssnittet mellan Guds rike och den övriga ’politiean.’ (Världen)


För att sammanfoga och vägleda denna amorfa mängd troende har Kristus givit gåvor till församlingen. Det heliga samfundet av troende är alla soldater, alla medarbetare. Här finns inga lekmän, inga proffs, inga andra präster än de som genom sin självuppoffring ställer sig själva och alla sina förmågor och Andens gåvor till varandras förfogande. Till att fullt utrusta varje troende har Huvudet givit ’Apostlar, Profeter, Evangelister, Herdar och Lärare.’


Dessa har kollektivt ansvar för församlingen på varje ort. De är äldste med vårdansvar, de livnär och föder flocken. De har till sin hjälp andefyllda individer med definierade praktiska ansvarsområden som dock inte hindrar att ’diakoner’ också förkunnar, evangeliserar eller dör martyrdöden som sanningsvittnen.


Jag tror att Kristus till varje ort där det finns ’två eller tre troende’ redan givit ledarskap. Men det finns antingen utspritt och ännu inte synliggjort, eller också befinner det sig i diverse ’fållor’, ’fängelser’ eller ’öknar’. Läs ’samfundsförsamlingar’, kyrkor, husgemenskaper , kommuniteter etc etc eller eljest i någon form av egen struktur, underjordisk eller överjordisk.


Kristi kyrka är summan av de pånyttfödda på varje ort. Alla dessa behöver alla de tjänade ’Gåvor’ som är Hans verkställande tjänare. Inte alla som har samfundstillhörighet eller församlingsstatus eller ens munbekännelser av apostolisk art kan med säkerhet sägas vara Guds barn. Men vi kan inte sortera annat än genom att hålla fast vid det som en gång för alla är meddelat oss. Sanningen skall göra oss fria, och ’Kristi vällukt från de troende’ sköta om att de för vilka Kristus inte är Herre förskjuter sig själva ur kretsen.


Så kan vi ana att Kristi kropps sönderdelning i kyrkor och samfund berövar de troende tillgång till Kristi gåvor, och därför byggs de troende heller inte upp till fullheten i Kristus till vittnesbörd och liv.

Jag ’ser’ att:


I Katolska kyrkan sitter kanske en sann Herde med ett äkta herdehjärtas omsorg om Herrens får. Men 90 av 100 troende finns inte i hans flock.

I Pingstförsamlingen sitter (då och då)en driven evangelist och hans församling är full av nyfödda entusiaster. Men med åren blir blöjlukten påtaglig och tillväxt uppåt är sparsam. Dörröppningen blockeras av andliga bebisar som aldrig kommer förbi ’dadda mamma babba’.


I Evangeliska frikyrkan finns en god lärare som söndag för söndag kastar ut sina dyrt förvärvade teologiska kunskaper till en allt klokare och läromässigt driven skara åldrande vuxendöpare.


I svenska kyrkans ännu något luterska och luttrade församling finns kanske en profet med ett brinnande hjärta för kyrkans sociala roll i världen. Men kyrkfullmäktige bromsar allt som kan påverka ekonomin in i budgetens röda siffror och ett osäkert beroende på Gud.

I Missionskyrkan sitter en med hjärta för fjärran missionsfält…

Ja .. Ni förstår hur det kan se ut..


Styckmordet på Kristi kropp är fullbordat..

Vittnesbördet om Kristus har alltid oket: ska du tro, ska du tro som vi, som vi, som vi…?? ’Bara vara hos oss, bara offra slantar i vår bössa, fira nattvard på vårt sätt, tala i tungor som vi, döpa som vi, etc etc.. evangelium räcker inte till frälsning Ni ska också köpa hela det psykosociala komplexet som är vår kyrkas överbyggnad på det.


Och Jesus gråter över oss, eller än värre: befinner oss vara varken kalla eller varma och har sedan länge spytt ut hela klabbet. Och varför skulle Han ge oss nya ’medlemmar’ när vi så illa behandlar de vi redan har?


De troendes supernaturliga enhet antas vara en produkt av att de är fyllda av Ande och bär andlig frukt. Om denna enhet inte finns beror det på att Kristi kropp befinner sig i en fångenskap som får den ’babylonska’ att likna en söndagsskolutflykt.


Vi är hans församling, vi som bekänner Honom som huvudet. Varför gör vi inte som han säger?


Nehemia

som kallar alla Herrens trogna att samlas vid murarna..

den heliga staden saknar värn..

 

Björn Donobauer

=>

Ämne: Gästblogg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?