Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Sten-Gunnar Hedin fortsätter sitt krig mot Knutby

Sten-Gunnar Hedin fortsätter sitt krig mot Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Idag uttalar han sig igen – nu i DN – och kräver pastorers avgång, trots att församlingen redan har uteslutits ur pingströrelsen för flera år sedan. Vad vill han den stackars församlingen i Uppland för ont? Man brukar väl inte sparka på dem som redan ligger?

Den 23 januari 2004 kunde man läsa i Expressen att Hedin förfasade sig över några punkter som fanns i knutbyförsamlingen och menade att mycket var helt främmande för pingströrelsen. Om han är rätt citerad – jag har aldrig hört att han sagt något annat – så är det ren och skär lögn som kommer ur Hedins mun. För alla som varit med i en pingstförsamling vet att de flesta punkterna praktiseras och tillämpas nära nog överallt i pingströrelsen.

Expressen den 23 januari 2004:

«Sten-Gunnar Hedin, pastor vid den inom pingströrelsen tongivande Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, har sedan mordet i Knutby hårt kritiserat församlingen i det lilla samhället. Han har vid flera tillfällen sagt att den inte har något gemensamt med pingströrelsen i övrigt. Ändå häpnar han när han får Knutbyförsamlingens tolv så kallade budord upplästa och beskrivna av personer inom församlingen.»

Vilka var då dessa punkter som Sten-Gunnar Hedin häpnar över. Jag har rensat bort några typiska «lines» för att vara Expressen och då ser dessa tolv punkter ut så här:

1.       Ordet – De ville att vi skulle köpa predikningarna på cd, så att vi kunde lyssna på dem i bilen, på jobbet och hemma.

2.      Bön och aktiv andlig krigföring

3.      Lovsång och tillbedjan

4.      Mission och evangelisation – Planen är att församlingen ska växa och några av oss fick särskild utbildning i att frälsa, säger en avhoppare.

5.      Kärlek och omsorg

6.      Församlingsliv i hemmen

7.      Tionde och offer utöver tionde – Att ge en tionde av lönen före skatt var en självklarhet, men de ville också att vi skulle ge andra stora offer så att församlingen skulle kunna växa.

8.      Starkt ledarskap och teokrati

9.      Aktiv ledarträning

10.   Medvetenhet om och utövande av andliga gåvor – Ledningen avgör vad du är bäst ämnad för och placerar medlemmarna i olika team som måste rapportera till ledningen löpande, säger en källa.

11.   Helighetslängtan

12.   Jesuscentrering och väntan på hans snara ankomst

Hedin fortsätter i Expressen 2004:

«- Många av de här reglerna är helt främmande för pingströrelsen. Framför allt det här kontrollsystemet som ledningen verkar ha. Den vill vi inte ha i rörelsen, det nöter ner den personliga integriteten, säger Sten-Gunnar Hedin.»

Det är mycket möjligt och till och med troligt att det fanns mycket i Knutby som inte överensstämmde med andra pingstförsamlingar. Men att påstå att många av reglerna var främmande är ju en direkt lögn.

Det var då för fyra år sedan. Visst kunde han ha snavat bland journalisternas frågor i ett knivigt läge. Men han fortsätter sitt krig. Varför då? Vem tycker han så illa om? Om han månade om människor som satt fast i kontrollsystem borde han väl också ta sig en tur till ett antal trosförsamlingar.

=>

Ämne: Ledarskap

 • joakim

  Man får vad man förtjänar. Dom ledare man förtjänar. Börja använd hjärnan och gå ur skiten!

 • David Wincent

  Att Sten-Gunnar Hedin fortfarande anser sig kunna avsätta pastorer i Knutby verkar mycket märkligt för mig som medlem i församlingen.

  Citat från DN: ”Sten-Gunnar Hedin har träffat flera av församlingsmedlemmarna i Knutby. Han säger att de flesta möter honom med en väldig skepsis.”

  Ja, tacka för det. Vad jag vet har han varit i Knutby vid ett tillfälle. Det var mitt under mordutredningen och vår värsta kris någonsin. Då kom Hedin och pingst-herrarna ut för att upplösa oss. Han menade också att vi inte förstod allvaret i det som hänt!

  Ang de 12 punkterna som du skriver om här så verkar det stämma in ganska bra på en kristen församling. Konstigt då att Hedin menar att de är främmande för pingst-rörelsen.

  Däremot har det aldrig funnits några andra ”budord” i Knutby än de tio. Jag har varit medlem i 15 år och har aldrig hört talas om dessa budord. Vet inte varifrån det kommer.

 • Jag tycker det är bra att Sten-Gunnar Hedin problematiserar fallet Knutby. Församlingens pastorer borde inse att det ligger i deras intresse att träda i dialog med dem som är kritiska.
  Inifrån församlingen verkar inte finnas tillstymmelse till analys och förståelse för kritiken och oron utifrån. På hemsidan som framställs en välmående församling med glada barn och nöjda vuxna som under ledning av Åsa Waldau ser med tillförsikt på framtiden. Man omnämner våldsdåden och mordet 2004, men ser det som en yttre händelse som inget har att göra med församlingens inre dynamik, och skulden läggs helt och hållet på Helge Fossmo som nu är en yttre fiende. Det är ett nästan kusligt förnekande av verkligheten, som helt uppenbart är mera komplex än så, och man får bilden av en sluten sekt som sluter sig inåt i försvar mot en omvärld som definieras som fientlig.

 • Joakim,
  Välkommen till den här bloggen!

  David,
  Också Du välkommen. Intressant att få synpunkter direkt från knutbyförsamlingen.

 • Bengt,
  Intressant att Du vet så mycket om Knutby. Har Du varit där eller har Du läst Expressen?

 • Vad antyder du? Publiciteten har varit stor kring Knutby, det har varit en offentlig rättegång, många röster har hörts, Åsa Waldau har själv låtit sig intervjuas i TV, församlingens övriga pastorer har uttalat sig i media. Även om man skall vara kritisk till pressen som gärna vinklar och skandaliserar, så finns det ett mycket rikhaltigt material om Knutby som säger ett och annat.

 • Jonas

  ”Att ge tionde före skatt är en självklarhet.”
  Låter inte som en självklarhet nånannanstans än där skulle jag vilja påstå.
  Däremot tionde efter skatt låter mer som en självklarhet, men är iof inte ens det en självklarhet överallt 🙁

  Sen kan man alltid skriva ihop ett antal punkter som låter bra. Det säger egentligen ingenting.

 • Tionde är ingen självklarhet nej!
  Heliga gåvor talas det om i NT, insamling till de fattiga, men tionde är ngt som hörde till det gamla förbundet och templet. Men detta var inte postens innehåll, så vi får återkomma till det en annan gång! 🙂

  Jag vet allt för lite om Knutby, bara det jag läst i media, och ska man dra slutsatsen från det förstår jag de som definerar det som en sekt. Jag har några mp3-filer med undervisning av bla Åsa Waldau, men har heller inte lyssnat nog för att kunna döma dem. Var finner vi dessa 12 punkter det visas till?

 • Sorry, ser punkterna nu… 😉 (Låg inte där tidigare)

 • Bra

 • Stefan

  Varför är vi människor så lättledda? Varför är vi sådana trygghetsnarkomaner? Varför måste vi ha en upplyst dispot att se upp till? Varför kan vi inte stanna upp och själv fundera över vad vi själva egentligen tycker? Varför måste vi utse pastorer, präster, imaner och andra mer eller mindre självutnämna filurer som anser sig stå närmare Gud. Om Gud finns så verkar han väl genom oss alla, eller?

  Men personligen väljer jag att ställa mig vid sidan av religionen av själ som jag inte orkar att gå in på här.

  Vad fyller Åsa egentligen för funktion? Vad har hon för praktisk betydelse? Vad gör hon som ingen annan kunde göra minst lika bra?

  Inget i livet är svart och vitt, det är bara mer eller mindre grå nyanser däremellan, och när det gäller principer så gäller det att hålla dem så högt att man vid behov kan krypa under dem.

  God jul!

 • Citerar ut boken Andliga ämbeten, skriven av Alvar Blomgren 1967.

  Profetens faror
  ”En annan fara för profeten är smicker och beröm. På grund av de starkt framträdande övernaturliga krafterna i hans verksamhet, faller folk i förundran över vad som sker. Profeten blir övermåttan populär. Man skriver om honom i tidningarna, man talar om hans möten… Snälla men oförståndiga människor smickrar och talar om honom som ett utvalt Guds redskap. I allt detta passar djävulen på att läga ut sina snaror. Profeten lyssnar till smickret och börjar tro, att han är något alldeles särskilt underbart…. Och så släpper profeten in högmodet i sitt hjärta, och högmod är synd. ”Gud står emot de högmodiga.” Men när högmodets synd kommer in i profetens hjärta, viker den helige Ande ifrån honom, ty Anden varken kan eller vill bo i ett orent hjärta.
  Vad händer nu? Jo, profeten fortsätter som förut. Det är med honom som med Simson… och fortfarande strömmar kallelserna in till honom. Men en förändring har skett. Hans budskap blir dömande och hårda, han talar med förakt om andra predikanter och om andra kristna, under det att han upphöjer sig själv. De andliga människorna märker förändringen. Trots att profeten dundrar och skriker och säger: ”Så säger Herren!” kan de icke längre ta emot hans budskap. De orkar inte ens fortsätta att gå på hans möten, och då profeten märker detta, bär han fram nya dömande budskap om att de är motståndare till väckelsen. Han ”profeterar efter sitt eget hjärtas ingivelse” och ”följer sin egen ande” (Hes 13:2-3). Han brukar icke heller profetians gåva ”efter måttet av sin tro” (Rom 12:6). Istället profeterar han efter måttet av sin fantasi. Hans profetior blir vilda och mycket högtflygande. Han talar om vilka väldiga och underbara ting som skall ske, och ofta är han själv medelpunkten i det stora, som han förutsäger.
  De andliga… drar sig ifrån den profeten, men en annan skara låter sig bindas av honom. Han säger ju alltid: ”Så säger Herren!” De vågar inte gå emot, de fruktar att de då bedrövar den helige Ande.”

  Oavsett vilket motiv Sten-Gunnar har (hoppas det är kärlek), så må Gud använda vem eller vilka Han vill till stöd och hjälp för våra underbara kristna syskon i Knutby. Vi bär gemensamt ansvar. Vi får inte tiga.

 • Ignatius Loyola

  Församlingen är en skadlig sekt och måste upplösas. Medlemmarna bör få vård och ledarna dömas för förskingring.

 • Stefan

  Kanske dags för en pridefestival för ateister?

 • Jonas

  Lite nattkommentarer.
  Att förpassa 10:e givandets principer till att bara gälla gamla förbundet är pinsamt. Men jag är inte ute efter en sån debatt, kan bara konstatera att en del med jämna mellanrum försöker bortförklara Guds principer. Det som är skillnaden mellan att leva under lagen eller i lagen genom Kristus, det är att han verkar i vår vilja och gärning så att vi med lättsam börda VILL följa Guds principer.

  Sen när det gäller profetens faror som nån skriver om så tycker jag det är märkligt att beskriva profeten som att han blir övermåttan populär.
  En äkta Guds profet är aldrig populär, beskrivningen passar möjligen bättre in på en evangelist tjänst som utmanar på en annan flank men med samma mått av andlig arsenal.

 • Från en nattuggla till en annan:
  Vi tar tiondegivandet i en egen artikel, och jag lovar vara grundlig! 🙂

  God natt!

 • Tiger

  Om tiondet bl.a. anvaends till att finansera ”stjaernpredikanters” resor till varandras foersamlingar saa aer det fel…

  Ser fram emot Andy’s kommade artikel om detta aemne!

 • Tack för Era kommentarer. Det var väldigt vilka nattugglor en del av Er är.

  Jag vill framhålla poängen med mitt inlägg:

  1) Hur kan Hedin ljuga och säga att han häpnar över de tolv punkterna? Och varför säger han att många av punkterna är främmande för pingströrelsen? Och som vi kunde läsa av David Vincent, så var inte ens tolvpunktsprogrammet ett dokument som användes i Knutby. Hur kan Hedin kommentera andra församlingars (på den tiden en pingstförsamling) dokument i Expressen utan att först kolla om dokumentet är äkta?

  2) Varför lägger sig Sten-Gunnar Hedin på nytt sig i knutbyförsamlingens ledarskap? Han har ju medverkat till att de uteslutits ur pingst. Om han på allvar var oroad över att kristna personer ev skulle hållas isolerade så finns det sådana väl dokumenterat på annat håll. T.ex. inom Hedins nya vapenbroder Arborelius domäner.

 • Bengt,
  Du ställer en dyster diagnos på ungefär 100 människor av kött och blod genom vad Du sett på TV och läst i tidningar.

  Du anser att de lever i förnekelse när Du inte på deras hemsida hittar något resonemang om församlingens inre dynamik och mordet som skedde för fyra år sedan.

  Efterson Du är läkare borde Du vara lite försiktigare att ställa massdiagnoser med de förutsättningarna.

  Slutna system har Ni väl inom Er jättesekt också? Eller? Ledare som inte ifrågasätts också kanske?

  Jag är inte ute efter att försvara allt som skett i Knutby. Bevara mig väl! Men det måste finnas någon måtta på hur länge man skall sparka på dem som ligger. Vi är alla i behov av all den nåd vi kan få.

 • Tiger, Andy och Jonas,

  Tiondet vill jag också var med att diskutera. Visste ni förresten att det står i Bibeln att man kan köpa öl för pengarana istället för att ge till prästen? Jojjomensan! Visserligen har de som skrivit 1917 års översättning och Folkbibeln censurerat lite, men i Bibel 2000 står det. 5 Mos 14:26

  Jag vet inte vad det står i norska Bibeln. Det kanske står mjöd där. 😛

  Nils Oskars Julöl blev det i år i alla fall.

 • Stefan,
  Du är inne på ett av mina absoluta favoritämnen. Varför vänder vi oss till pastorer, präster, imamer och andra mer eller mindre själutnämnda filurer som anser sig stå närmare Gud?

  Här hittar vi Guds största sorg tror jag. Varför vill vi inte själva närma oss honom? Varför skall vi ha en medlare emellan?

  ”Närma er Gud, och han skall närma sig er.” (Jak 4:8)

 • EllenRock,

  Med tanke på profters risk till högmod så finns ett bibelställe jag läste häromdagen. Det handlar om Shimi (Simei) som förbannar David. Läs gärna själva i 2 Sam kap 16 och kap 19. David menar att Herren befallt Shimi att göra det. Kanske var det just Shimis förbannelser som fick David att leva ett liv som trots sina brister fick de bästa resensionerna av Gud själv.

  Ytterligare ett intressant ämne att ta upp framöver, EllenRock!

 • Bengt Malmgren,

  Jag vet inte om du avslöjat vad du arbetar med och jag tänker inte göra det heller. Annars kan det ju vara ganska relevant i sammanhanget kanske så folk förstår varför detta engagerar dig. (Det bör väl engagera många kristna men vissa ju mer kunskap att bidra med än andra.) Du är rätt så blygsam med din verkliga insikt.

 • Eva-Maria,
  På Bengts blogg står det att han är läkare. Därför skrev jag också ”ställer diagnos”.

  Passar också på att länka till en artikel som visar andra som isolerar sig. Men då är det lite finare och elegantare än i Knutby.
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2204&a=634037

 • Jonas

  10:e får ni diskutera själva – lite julledighet måste jag unna mig 🙂
  Jag bara konsteterade att ibland dyker det här ”det var i gamla testamentet” resonemanget upp och ibland är det befogat, och ibland inte.

  Sen ska man nog vara försiktig för att bedöma Hedin utifrån vad som står i expressen och andra tidningar.
  Media är de som har störst makt i dagens samhälle och kan vinkla i princip hur de vill.

  Sen när det gäller Knutby, tror jag en sak behöver sjunka in i sinnet. En person har blivit mördad, ja dödad, och närapå fler personer.
  Om orsakerna till detta har med sektliknande tendenser i realationer som har teologisk orsak, kan man bara spekulera i.

 • Jonas

  Haggaj:
  Har du funderat över att det står i skriften om ledare?

  Heb 13:7
  Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin levnad, och följ deras tro.

  Ovasett om man nu närmar sig Gud själv eller inte, så vill jag bara ställa frågan: Om bibeln nu säger ” tänk på era ledare”, vilka tänker ni på då?
  Vilka är era ledare?

 • Jonas,
  Tyvärr så är nog samtliga pastorer jag haft i pingströrelsen som är vid liv eller inte pensionerade sidsteppade pga skilsmässa eller liknande. Jo, tre har jag haft. Två är borta pga pingströrelsens tuffa attityd till pastorer som genomgått skillsmässa. Den tredje har jag nämnt i en bloggpost om Hedin nyligen.

  Vad gäller Hedin och media så har det inte saknats egna initiativ från Hedin. Han har ju egenhändigt skrivigt debattartiklar i ämnet redan timmarna efter mordet. Så dessa artiklar bör vi väl kunna lita till för bedömning av Hedin?
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_119944.svd

 • Samuel

  Haggaj: Utifrån vad som skett i Knutby, i församlinegn och de vittnesmål som framkommit om församlingens inre kultur, finns det all anledning att söka en rejäl closure i Knutby. Frågan är vem som är i bäst stånd att uttala sig i frågan. Haggaj, eller en mor till barn i församlingen. Om man inte är redo ta anhörigas varningsrop på allvar ang. en församling där mord och mycket annat omoraliskt bevisligen ägt rum, bör man nog tänka om. Hedin har åtminstone gjort ett försök att lyssna in dessa.

 • Mitt intryck av hela frågan kan nog summeras i det Samuel säger, och det verkar inte som en sund kristen församling. I så mån är det ansvarlöst att inte bry sig om människorna i Knutby. Jag tvivlar på att Hedin gör detta för sin egen skull, men att det ligger omsorg och bekymring bakom hans beslut att engagera sig.

  Tycker Hedin ska ha honnör för att han bryr sig om församlingen i Knutby!

 • Samuel och Andy,

  Jag tror att Hedin varit mån om att distansera sig från församlingen i Knutby så långt han kunnat. Någon attityd om att bry sig om människorna i församlingen har han – så långt jag har förstått -hittills inte visat. Hedins och pingströrelsens agerande i samband med mordet 2004 och framgent har varit avståndstagandets agerande.

  När apostlarna hade blivit drabbade av ”judasskandalen” sa Petrus:

  ”Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi.” (Apg 1:17)

  Helge Fossmo, men även hela knutbyförsamlingen blir sämre bemötta av pingströrelsen än Judas blev av apostlarna. Pingströrelsen och alla andra inblandade kristna sjunger istället i kör:

  ”De var aldrig med oss och de hade inte samma uppdrag som vi.”

 • Samuel

  Haggaj: Jag ska ärligt säga att jag inte kan detaljerna i hur pingströrelsen/Hedin hanterat Knutby hittills. Jag tror, av det jag känner till, att du har en poäng vad gäller ett felaktigt distanserande och en vilja att två sina händer INNAN man hjälper de enskilda. Har kan det absolut finnas befogad kritik. Är det så att Hedin varit del av dessa misstag är det väl bra om han nu börjar visa omsorg för människorna i Knutby? Kanske är det bästa sättet att möta denna situation att kräva vissa förändringar? Jag tror också att det finns en vits att tydligt stå upp mot sekteristiska drag och (för människornas och hela rörelsen skull) reda ut var pingst står i lära och liv. Man bör således distansera sig från det sjuka och vidriga som fått så fruktansvärda konsekvenser men, så långt det går, närma sig den enskilda människan i sammanhanget. För visst kan kärlek ta sig uttryck även i krav på förändring?

 • Haggaj

  Samuel, bra svar.

 • Andy,
  Vad gäller Hedins engagemang i frågan behöver man se vad han försökte uträtta med sin debattartikel bara några timmar efter mordet.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_119944.svd

  I pingströrelsen hade en ny riktning med bl.a. Märsta Pingst, Life Center i Västerås och en församling i Göteborg större framgång än övriga rörelsen. Dessa tillämpade apostoliskt ledarskap (utifrån australisk modell) och ansågs av Hedin vara hybrider mellan pingst och trosrörelsen. Hans debattartikel (skriven innan Fossmo ens var misstänkt för mordet) försöker para ihop Knutby och dessa s.k. apostoliska församlingar. Debattartikeln är alltså ett kyrkpolitiskt utspel snarare än en medmänsklig uträckt hand.

  När sedan pingstförsamlingen i Knutby uteslöts så var det pga att de inte ville visa ett påstått existerande dokument som stadgade vissa regler. Ingen annan församling har någonsin behövt visa upp några dokument på det viset för att få vara kvar inom pingst. Som vanligt är det andra skäl än de synliga som ligger bakom uteslutningar. (Filadelfia i Stockholm blev formellt uteslutna ur Svenska Baptistsamfundet pga nattvardsgången (s.k. öppen kommunion), men alla vet ju att det var pga tungotalet. Baptisterna skämdes för detta och ville distansera sig.)

  Jag har verkligen ingen lust att försvara några läror i Knutby – jag är inte ens kunnig om det finns några avvikande sådana eller ej – men jag är mycket besviken på att Hedin har kyrkopolitiska motiv när han skriver om frågor som handlar om mord och sexuell villfarelse. Utgångspunkten måste väl vara att de inte behöver mer sparkar i underlivet snarare än att de behöver sådana. För det är sparkar under bältet som Hedin har gett den f.d. pingstförsamlingen.

 • Eva

  Åsa Waldau och församlingen i Knutby i Knutby påstår ju att man lever så nära Gud och hör Honom tala. Då är det mycket märkligt att man inte såg igenom Helge Forsmo och hans lögner? Nej, det är något som är mycket fel i Knutby församling.

 • Hmm…
  Verkar som det ligger mer än omtanke bakom då…! Kyrkopolitik och makt är något jag inte kan fördra, och om det visar sig att dessa motiv ligger till grund här, ja då förstår jag de kritiska röster som hörs. Jag vet för lite helt enkelt, men hoppas att det som skrivs baseras på fakta, så att det inte blir spekulationer. Därför var det intressant att höra från en av medlemmarna i Knutbyförsamlingen själv, men det läromässiga som föregår hos dem är ju en annan fråga. Det var inte det du ville ta upp med denna posten, men kanske någon av de på insidan kunde sagt något. De som varit med tidigare har ju starka meningar om vad de en gång var en del av, och också deras röster hade vart intressant att höra.

  Rykten hoppas jag vi inte ska behöva förhålla oss till i frågor som denna, men om fakta presenteras som bevisligen visar att det ligger makt och politik bakom handlingar, ja då får jag en större förståelse för det helhetliga. Upplevde mycket av både makt och politik under åren i trosrörelsen själv, och såg vad det resulterade i…

 • BTW;
  Här finns en sida med en del material från församlingen i Knutby. Jag har inte granskat varken sidan eller materialet, men de predikningar med Åsa Waldau jag nämnde, finns där. Hittade en till med skriftligt material och även ljudfiler på DENNA sidan.

  För de som är intresserade alltså…

 • Ugglan

  Min tur att lägga mig i! Spännande blogg, irriterande och givande 🙂

  Bara några funderingar. I DN-artikeln på http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=727409 uttalar sig sonen till tidigare nämnda kritiska debattartikel om att brytningen mellan honom och modern inte alls handlar om Knutby, utan har helt personliga orsaker. Jag vet inte mycket om det ”egentliga” läget i Knutby, men ibland är sanningen bara lite mer komplicerad än vi önskar. Sekteristiska tendenser går hand i hand med personliga konflikter, ledarskap är förvillande likt ”förledarskap”, och andlighet inte helt lätt att skilja från psykologi. Vem av oss har rätt att agera skiljedomare, och vilka medel använder vi för att göra det? (En uråldrig fråga, vars svar förmodligen inte kommer att ges på just den här bloggen, i den här tidsålderns. Skulle jag tro.)

 • Ugglan

  (sonen till författaren av debattinlägget, menar jag förstås)

 • Peter

  Jag tror att det är hela listan som skrämmer. En församling som sätter Gud i centrum måste vara sekteristisk eller så är det någon patologisk skada hos medlemmarna. Jag har kommit på att företrädare för olika grupper inom Kristi kropp är lika rädd för den teokratiska tanken som de sekulariserade politiekrna och journalisterna.

  En riktigt God Jul och må Herren välsigna er alla.

 • Om någon enskild synd kan tillvitas Knutby så är det att skriftenlig skrifttolkning körts över av diverse kvasiprofetiska fantasterier. Men vilken kyrkor kan fritala sig från den synden?

  Pekar man ett finger åt Knutby pekar tre andra tillbaka på pekaren. Knutby har kanske tagit ett steg längre än de flesta andra.
  Men när grytan skäller pannan för att vara sotig är det bäst att ställa fram Svinto till båda.
  Grunden till Knutbys ecesser är den upplevelsebaserade existentialism som pingst monopoliserat sen T B Barrat.
  Om Hedin et al gräver djupt nog i Knutby finner han kanske de egna pingströtterna.
  I så fall: låt honom gräva.

  Björn

 • Eva,
  I den frågan (att man inte avslöjat en Judas) har knutbyfösamlingen gott sällskap. Ingen av Jesu egna lärjunga verkade ha koll ens när de firade påskmåltid. Så med dina slutsatser hade vi diskvalificerat elva apostlar.

  Jag (den mest misstänksamme och ibland intill paranoide felsökaren) har själv blivit grundlurad i affärer under några år. Nästan alla jurister trodde att jag själv var inblandad och ägde kunskap om miljoner som kommit direkt ned i fickor. Men jag visste inget. Det blev en dubbel tragedi. Först bli lurad på pengar. Sedan misstrodd och misstänkt.

  Kanske är det den upplevelsen i botten som får mig att försvara dem i Knutby. Var det inte tillräckligt det som hände?

 • Björn:

  Huvudet på spiken som så ofta; ”Om någon enskild synd kan tillvitas Knutby så är det att skriftenlig skrifttolkning körts över av diverse kvasiprofetiska fantasterier. Men vilken kyrkor kan fritala sig från den synden?”

  Hedin kastar sten i glashus. Få frikyrkor i Sverige har väl drabbats av så stor procent flumteologi och ihopsnickrad tradition som pingströrelsen generellt sett.

  Det blir bara fånigt när Hedin försöker läxa upp Knutby.

  Tror det handlar om att han irriterar sig på att de fortfarande existerar efter allt som hänt.

  Nej, lika viktigt som mordutredningen i Knutby var är alla själsliga/andliga mord som ägt rum både inom Pingst & trosrörelsen + andra håll.

  De kanske tiotusentals mäniskor vars tilltro på församlingen som Guds instution har slocknat pga av falska herdar och präktiga kristna….

  mvh
  Daniel, från ett kafé i soliga Kalifornien 🙂

 • Haggaj

  Trevligt att höra ifrån dig broder.

 • Eva

  Nu är det så att jag har en kusin i Knutby församling och har sett vad tiden där har gjort med personen ifråga…
  Tyvärr är det sant att de många gånger isolerat sej.
  Och det såg vi även innan mordet skedde.

 • Eva,
  Jag har sett andra exempel på församlingar som motat in sina medlemmar i någon slags isolation. Jag förlorade många goda vänner under 80-talet. De gick till Livets Ord och fann ingen anledning till fortsatt gemenskap när jag var negativ till Ekman.
  Men jag har ännu inte hört att Hedin krävt att Ekman måste bort från Uppsala.

  Sedan har jag också många kusiner som jag tappat kontakten med. Det hör till tidens gång ibland och är inget starkt argument för Hedin att först utesluta församlingen från pingst och sedan efter fyra år kräva att vissa ledare måste flytta.

 • IA

  Hej.
  Min erfarenhet är att det tyvärr finns allt för många maktmänniskor inom kyrkan. Eftersom vi ska vara så snälla och förstående, ”visa Kristi kärlek” ,låter vi dessa människor få allt för stort utrymme och nya chanser efter felaktiga handlingar.

  Hedin kanske inta alltid har rätt i allt, men han vågar ifrågasätta och säga ifrån något som behövs inom frikyrkan!

  Är det någon som vet vad som hände i Pingst Uppsala under den tid Åsa arbetade där? Varför slutade hon?

 • Eva

  Eftersom förändringen hos min kusin var så total efter att personen i fråga gick med i knutbys församling så är jag övertygad om att förändringen berodde på det. Så totalt förändras inte en person i annat fall. Visst kan man tappa kontakten ändå men detta var något helt annat. Att förvandlas från en levnadsglad positiv människa till en kuvad tyst varelse är knappast det Gud vill skulle jag tro?
  Tyvärr valde/väljer min kusin att inte ha så mycket kontakt med oss och det kan vi inte göra något åt. Bara hoppas att Gud öppnar upp ögonen på alla som hamnat fel.
  Att andra församlingar ibland handlat fel rättfärdigar ju knappast handlandet i Knutby.

 • Eva,
  Jag har inte rättfärdigat något. Däremot har Du, utifrån Din subjektiva upplevelse av Din kusins humör, uttalat Dig som om Du ställt Dig bakom dem som först uteslutit församlingen och efter fyra år vill flytta på ledarna. Men det får man göra om man vill.

  Samtidigt kan det vara intressant för oss andra att se att kritiken mot Knutby är ganska tunn och mest fernissa från vissa håll. I ärlighetens namn borde nog kritiken vara tuffare. Problemet är att då spiller den kritiken för mycket på den egna verksamheten och då är det inte lika kul längre.

 • Eva

  Självklart är jag subjektiv. Det handlar ju om en person jag känner och bryr mej om. Det kan inte bli helt objektivt när det handlar om människor…
  Om det bara handlade om min kusins humör vore det inte så komplicerat…
  Men jag tror tack och lov att förr eller senare kommer sanningen fram…

 • Whaley-alleriker

  Jag känner många fd medlemmar i olika auktoritära grupper. Även från Trosrörelsen och Knutby. Alla de här grupperna har många gemensamma drag.

  Flera har sagt att Knutby är snarlik Jane Whaleys församling, någon som minns henne?

  Jag tycker det är bra att ärkebiskopen och Hedin har yttrat sig (känner ingen av dem). Ewa Westman vädjade till Sveriges kristenhet. Hoppas det kommer fler präster och pastorer som känner sig manade. Gärna vanliga kristna också.

  Till ovanstående Eva: Sanningen kommer nog fram…Knutbygruppen är bland de farligaste jag stött på.

 • Whaley-allergiker,

  Välommen till den här bloggen!

  Inför Ditt resonemang står ändå Hedins lögner till Expressen kvar. En Whaley-kännare kan väl knappast försvara lögner, eller?

  Även trosrörelsen försökte avvisa varje jämförelse. Men Du verkar inte göra den skillnad som Ulf Ekman hoppas skall göras mellan hans församling och den i Knutby. Där håller Du förmodligen med mig.

  Min ståndpunkt är att om Knutby skall kritiseras så skall det göras med justa metoder.

 • Jag var en del av Livets Ord under de år Whaley´s var välkomna där, och minns med skräck den tiden! Utan jämförelse med Hedins kritik, och det denna post handlade om, kan jag säga att sådana som Whaley och liknande bör stoppas! Det är fruktansvärd våldtäkt av människors innersta, och i många fall skapar detta så stora problem för människor att de aldrig blir helt ”normala” igen. Om detta föregår i Knutby (något jag inte känner till), så är det fler än Hedin som borde lyfta sin röst!

  Jag räknar mig också som Whaleyallergiker, i vilken form det än är!

 • Andy och Whaley-allergiker,

  Om Whaley-företeeler, sådan jag sett på Internet, förekommer var-som-helst, skall dessa stoppas av polis och brandkår.

  Om det försigår sådant i Knutby vet jag inget om. Jag har visserligen en gång gjort ett besök på en gudstjänst där i våras, i samband med att jag blev hembjuden till en bekant som var med i församlingen. Mötet var i högsta grad klassiskt pingstmöte med en predikan av Kim Vincent som kunde ha varit typisk för en god pingstpredikant på 70-talet. ”Vi måste söka de rena källorna …” med liknelser från fjällvandringar i Grövelsjön.

  Men som sagt det var ett möte. Men någon whaleytendens såg jag inte röken av.

 • Whaley-alleriker

  Jag har kanske inte brytt mig så mycket om vad Hedin skrivit. Har inte läst hela tråden. Jo, han skrev något om att ÅW borde flytta från Knutby och där håller jag med honom. Medlemmarna sitter mera fast än i de flesta liknande grupper.

  Däremot bryr jag mig mycket om de som ”Kristi Brud” kallar bänkutfyllnaden alltså vanliga medlemmar, utan ledarfuntion, och alla barn som det skall drivas ut demoner ur.

  Andy, det finns fortfarande människor som inte mår bra efter Whaley-tiden. Tyvärr.

  Förlåt om jag råkade byta ämne. Nu vill min man ha sällskap vid TV:n

  Tack för välkommnandet Haggaj förresten.

 • Whaleyallergiker:
  Först måste ju också jag säga välkommen till Aletheia, för vi är ju en liten treenighet här…
  Jag vet tyvärr om att människor fortfarande lider av det de upplevde under Whaley´s övergrepp, och om någon stämde dem för själslig våldtäkt ställer jag som vittne. Jag såg med egna ögon vad som föregick, och det var nog inga demoner som flög UT i vart fall! Det är länge sedan, och personligen är jag ”färdig” med detta, men fy vad sjukt det var!

  Vi får pratas vidare en annan gång, men tack för besöket! Enjoy life! 🙂

 • Församlingen i Knutby har klart sekteristiska drag, men församlingen är kanske inte så unik som man kan tro. Det finns ingen anledning för kristenheten i Sverige att två sina händer och betrakta Knutby som ”Svarte Petter”. Den ledarstil som Åsa Waldau representerar är inte så ovanlig i delar av frikyrko-Sverige idag med karismatiska drivande ledare som uppfattar att de har ett apostoliskt uppdrag men som kanske saknar djupare mognad andligt och mänskligt, vilket gör att de lätt faller offer för frestelsen att hamna i sekterism. Om detta dessutom kompletteras med narcissistiska personlighetsdrag där ledaren lätt får för sig att han/hon har en särskild relation till Gud så kan det lätt dra iväg åt fel håll. I andra fall behöver det inte bli så katastrofalt om ledaren har en kapacitet att växa och mogna och lära av sina misstag samtidigt som han/hon omger sig med rådgivare som har kurage nog att säga ifrån istället för att bara smeka ledaren medhårs.

  Läs mera på min blogg:
  http://www.isidor.se/forum/blogs/post/5085.aspx

 • Bengt,
  Bra skivet. Jag håller med Dig.
  Skall kolla på Din blogg.

 • Daniel Bromander

  Tack Haggaj för en intressant debatt som skiljer sig från mängden. Tack också för att du besökt församlingen.
  Det finns väldigt många som tycker sig vara experter på oss i Knutby. Utifrån vad? Vad tidningar skrivit? Man blir bara arg och ledsen över hur alla dessa uttalar sig om oss.

  Mitt förslag till alla er är att besöka oss istället. Vi är nämligen en ÖPPEN församling. Vi har t.ex. Gudstjänst på söndagar kl. 16:00 som alltid varit öppna för allmänheten. På http://www.knutby.net hittar ni tider för våra andra samlingar.

  Kom först hit och se hur vi lever – sen får ni tycka vad ni vill…

  Daniel Bromander, medlem i Knutby Filadelfia

 • Eva

  Efter att ikväll sett Åsa Waldau debattera med Sten-Gunnar Hedin i Tv 4 är jag än mer övertygad om att Åsa är farlig med den makt hon har. Det förakt som hennes ögon utstrålade enligt min mening gjorde mej mörkrädd och jag såg ingenting av Guds kärlek hos henne.

 • Måste ta och hålla med Eva, upplevde precis samma sak, iskalla blickar och en väldigt agressiv Åsa. Intressant att vissa gör jämförelsen med Jane Waley, det är precis det jag får till mig när jag hör Åsa tala, samma kontrollande. Det är allvar.

 • Eva och Andreas,
  Ni borde kunna bli duktiga medhjälpare till Sankte Per, eftersom Ni kan se på ögonen i ett TV-program hur det är ställt med en människa.

  TV är ett svårt medium för den som inte kan sin sak. Glöm inte att Nixon förlorade valet till Kennedy p.g.a. lite skäggstubb.

  Skall Ni vara lika snabba att dömma en människa som amerikanarna var som TV-nybörjare att tveka om en president?

 • Eva

  jag har personligen träffat åsa waldau så jag anser att jag vet vad jag talar om

 • Eva,
  Men Du skrev faktiskt att ”Efter att ikväll sett Åsa Waldau (…) i Tv 4 är jag än mer övertygad om att Åsa är farlig med den makt hon har.”

  Då ansåg Du alltså henne mindre farlig när Du träffade henne personligen. Eller?

 • jonas

  Visst kan man få ett intryck och en känsla för en människa, men det kan faktiskt vara vanskligt.
  Jag tycker dock att Sten Gunnar Hedin var tydlig, igår på TV4 vilket är bra.

  När det gäller församlingen i knutby så är det ju mer intressant att veta vilken teologisk grund man har.
  Dessutom hur ledarskapet utövat sitt ledarskap?
  Om ledare ligger med varandra kors och tvärs,
  det uppstår sådana spänningar att tillome en person mördar, ja då måste det ringa osundhetsklockor. Vad har man baserat sitt ledarskap på?
  Vad ger dem rätt att fortsätta?

 • jonas,
  Först kommenterar Du på ”karismatråden” och säger att Karisma försökte i alla fall och där var teologin bara en fråga om ”balansgång”.

  Sedan kommenterar Du på ”knutbytråden” och då utgår Du från att ledare ”ligger med varandra kors och tvärs” och undrar vad som ”ger dem rätt att fortsätta”.

  Om Du läste artiklarna i tidningen kunde Du se att det lågs lite här och där i visst ledarskap även i Karismas kretsar. Varför dömmer Du de båda församlingarna så olika? Hur kan Du fria den ene och fälla den andre? Jag bara undrar hur Du tänker.

 • För den som inte såg inslaget i TV4 med Sten-Gunnar Hedin och Åsa Waldau går det att se det här:

  http://tv4.se/player/categories.aspx?progId=217297&itemId=&treeId=1009&displayTreeId=

  Jag förstår om Åsa Waldau blir arg. Sten-Gunnar Hedin har behandlat henne som skit ända sedan hennes syster blev mördad.

  Han efterlyser transparens i hennes församling. De har haft Therese Christiansson, en av Sveriges bästa kriminalreportrar (Expressen), på sin bibelskola några månader och som sedan skrev en bok. Boken finns med i journalisthögskolan i Göteborgs introduktionskurs ihop med böcker av Gunter Wallraff, Truman Capote, Åsne Seirstad och andra världsberömda journalistiska verk. http://www.jmg.gu.se/pdf/ju_schema/1B_introduktion.pdf

  De har haft hela Sveriges presskår i köken. Vad är det Hedin inte tycker är tillräckligt transparent i Knutby?

  Vore kanske bättre om han var transparent med sina egna affärer.

 • Knut

  En sak som förvånar är alla tyckare & vetare (inkl. Sten – Gunnar Hedin) som gapar om slutenhet och sekt, när Församlingen gång på gång sagt att alla som vill är vällkomna att ställa vilka frågor som hels, varje vecka. Åsa sa det i debatten i går igen, men kommer någon verkligen för att personligen ta reda på sanningen? NEJ! Det är mer spännande att hålla liv i sektfantasierna och sprida rykten… jag har hört att…. någon har sagt att…. Precis som Ewa Westman gjorde i intervjun.

 • Eva

  Nej jag har länge ansett henne farlig. Fick det bara än mer bekräftat igår i tv.

 • Andy

  Då kanske man skulle ta kontakt med ledarna i Knutby för en intervju! Haggaj; Låter det som något för dig? Men vad ledare säger är en sak, vad medlemmar en annan. Vad en tredjepart menar är också betydningsfullt.

  Därför är Evas ord inte att fnysa av, heller inte bör hon stämplas på det sätt jag märker att några gör. Samma attityd var/är det mot de som kritiserat/kritiserar Livets Ord: Man målar en bild av dessa som otrovärdiga individer, där man har ett enda syfte: Bryta ned kritiken till grus! Om vi nu skulle önska ta reda på sanningen om Knutby, vart ska vi vända oss då? Till Helge Fossmo och de som lämnat församlingen, eller till dagens ledarskap? En fråga bara…

 • Eva

  Haggaj får gärna fnysa åt mina åsikter och stämpla mej hur han vill.
  Jag har sett förändringen hos min kusin och flera andra som flyttat dit och har följt den förändringen i flera år även före mordet.
  En dag kommer sanningen fram, det är jag övertygad om.
  Jag hade inte räknat med att få medhåll från alla.
  Självklart försvarar ledningen med näbbar och klor sina positioner . Och de är naturligtvis oerhört glada över alla som står upp för dem.

 • Rob

  Varför hackar så många på knutby?dem är fullt kapabla att rannsaka och förnya sig .låt dem va!

 • Victory

  -Ja, sanningen kommer att komma fram! Har Åsa W ”rent mjöl i påsen” så skulle hon ju kunna visa det om hon gick till en annan arbetsplats och där fick nytt förtroede från nya människor. Detta måste ni hålla med om, eller?
  Ni som inte såg på inslaget ifrån Kvällsöppet i onsdags, titta på det. Sök och ta reda på, var nyfiken, bed och vi ska få se att sanningen om Knutby kommer att komma fram, var så säker.

 • Daniel Bromander – Knutbymedlem

  Nu blev det tydligt att det finns ett för allmänheten helt öppet forum att ställa frågor (om precis vad man vill) till pastorerna i vår ”slutna” församling. Är inte det tillräckligt? Kom på en Gudstjänst då! Jag lovar att det på alla samlingar finns en massa ”vanliga” medlemmar som gärna svarar på dina frågor. Eller kom hem till mig eller någon annan församlingsmedlem. Granska oss! Det räcker med att du är trevlig.

  ..Eller stämmer det som Knut sa tidigare?Det är bekvämare att behålla sin uppfattning, byggd på rykten…

  Gissa varför Åsa är arg på Sten-Gunnar? JAG är också arg!
  – Kanske för att jag är manipulerad sektmedlem och måste tycka lika?
  Nej, VI LEVER MED LÖGNER OM OSS VARJE DAG!
  Vi har alla tröttnat.

  Skulle inte DU också göra det?

 • jonas

  Haggaj: Känns bra att du verkligen tänker igenom det som skrivs. Från min sida är det inte fullständiga analyser, utan spontana kommentarer som ska väcka fler tankar. Ett debattforum i sig och inte en blogg passar bättre för mer fullständiga
  kommentarer och analyser.
  Visst är det så att man i knutby också försökt. Jag minns denna församling i dess begynnelse när jag bodde i Uppsala på 90 talet. Ja de försökte också.

  Men skillnaden mellan karisma och knutby är enligt min mening större. I knutby finns en maniulation av både teologi och ledarskap av en mycket större dignitet, ja allvarligare dignitet.
  I knutby skedde ett mord och mordförsök.
  Det sätter detta sammanghang i ett annat perspektiv.

  Du som kallar dig vid en profets namn, om du nu skall göra det överhuvudtaget? borde rimligen kunna se djupare orsak och verkan i dessa båda sammanhang.

 • Knut

  Jonas, jag ser fram mot att du redogör för vad ”knutbys teologi” innebär.

  quote>>” I knutby finns en maniulation av både teologi och ledarskap av en mycket större dignitet, ja allvarligare dignitet.”<

  För det är väl så att du har på fötterna och kan visa på vad som i så fall skulle vara teologiskt fel, eftersom du här öppet anklagar församlingsledningen för att förvanska bibelns budskap. för det är väl så man måste tolka ditt inlägg?
  Om man påstår något, måste man även kunna belägga det, annars är det bara tomt prat och ryktesspridning, eller är jag ensam om att tycka det?

 • Knut

  Hej Rob. Jag tror att det är just det som är problemet för dom flesta, just att dom har förnyats från det gamla invanda. Det sticker nog i ögonen på en del. Framför allt att dom inte la sig på rygg och inrättade sig i ledet när dom ”fina” pingstherrarna (och damerna?) kom och talade om vart skåpet skulle stå……..

 • Knut

  Det finns en bra regel i Matt 7:5)
  Som alla borde tänka på vare sig man tror på Gud eller inte.
  … ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.
  Kanske något för Sten-Gunnar att tänka på??

 • Johan K

  Appråpå Åsas ögon så tycker många jag pratat med, kristna som icke-kristna att hon har läskiga ögon. (fast iof så finns det många människor med läskiga ögon) Kommentaren jag ofta hör när Åsa är på tv är: ”kolla hennes ögon hon verkar inte frisk….”, vad nu det står för. (jag är inte subjektiv i min bedöming utan bara lägger fram fakta, kanske inte vetenskapliga men men)

  Bra att pingst blir rensade med blåslampa…iallafall den auktoritära delen av den…
  Det finns så många fler människor som blivit sårade av auktoritära frikyrkopastorer än som finns i dem just nu.
  Snart kraschar väl hela den svenska kristenheten.

  jaja, bla bla…

 • Johan K,
  Tack för Dina synpunkter. Jag tror att Du har rätt vad gäller krasch och kristenhet. Men jag tror Du har rätt i det avseendet att det måste bli sämre innan det kan bli bättre.

  Jag har själv aldrig varit så optimistisk samtidigt som eländet hopar sig. Goda tider för andlighet brukar börja så. Så håll ut!

 • Sven-Erik Sköld

  Pingstförsamlingen i Knutby är andligt vilsen; och man kan inte fråga den som är vilsen var den befinner sig – den vet ju inte det – eller vart den går; med fel utgångspunkt blir allting fel, snedvridet.

  Och det räcker inte heller, att upplysa den som gått vilse, att den faktiskt är det; den måste vägledas bort från sitt vilsna tillstånd och in på den rätta/avsedda vägen igen.

  Och för det krävs en oavislig förutsättning: förtroende mellan parterna, mellan den som skall ge vägledning och den som behöver den. Finns inte den förtroenderelationen, finns heller inga förutsättningar att hjälpa.

  När det gäller en andlig vilsenhet, tillkommer dessutom att skogen – vildmarken – är full av vargar, som inte vill den vilsegångnes bästa, utan tvärt om, och dessutom i många fall är förklädda till mjuka, vita, kärleksfulla och oförargliga får; ja i många fall störtsköna! Däri ligger största hotet och faran, d.v.s. i vargarna och särskilt bland dem, de förklädda.

  Bedjare, bed för ”knutbyfolket”: Gud kunde hjälpa Paulus när han var kraftigt vilse, och då kan Han även hjälpa ledarskapet i Knutby -och övriga medlemmar där. För Gud är allting möjligt.

  Till saken hör, att församlingen i Knutby var vilsen redan inna Åsa Waldau och Helge Fossmo fanns där, så även om Åsa försvinner därifrån, kvarstår vilsenheten.

 • Andreas

  Jag kan intyga att många av medlemmarna i Knutby är helt fantastiska underbara människor, de mest godhjärtade, glada som finns. Det är personer som vill väl och är beredda att arbeta hårt för att Jesus ska förkunnas. Några av de mest fantastiska människor jag känt är i den församlingen och jag gråter över det som hänt och är så ledsen över den utveckling som skett.

  Jag vet inte om det kommer komma en insikt om sanningen till medlemmarna i Knutby och för varje gång någon skriver som jag så finns risken att det härdas lite mer i försvaret hos varje medlem. Det är som en ond cirkel. Hur man bryter en sådan är frågan. Tystnad är inte svaret.

  Att visa med fakta tror jag inte är meningsfullt även om jag så gärna vill. Församlingen i Knutby har blivit en svensk Jesus magnet, men inte som man önskar utan en magnet som repellerar bort från Jesus. De flesta föräldrar i Sverige till barn som ska gå med kompisen till samfund X kyrka tänker sig för innan. Knutbys budskap till Sverige har blivit en draksådd som skapat oro, rädsla, hos många icketroende och missmod, nedstämdhet, förvirring och problem för många troende. Det har skapat stora problem för föräldrar, vänner och släktingar till församlingsmedlemmar. Hur kunde detta ske?

  Fick jag önska så vore det att församlingen i Knutby på eget initiativ avvecklades, att de medlemmar som är en del av församlingen blev med i andra kärleksfulla gemenskaper och där frimodigt predikar Jesus.
  Att alla de vänner, släktingar och föräldrar till medlemmar i Knutby skulle få en upprättad relation till sina barn, vänner och släktingar som idag många lever isolerade från de relationer som dom en gång haft.

  Detta är en förhoppning som för mig är lika självklar som den är fullständigt obegriplig för många som är aktiva i församlingen, ja så given är den faktiskt för mig.

 • Daniel – Knutbymedlem

  Andreas, positivt att höra från någon som träffat några i församlingen – du ger dessutom ett gott betyg kan jag tycka.
  Är det inte då som det står; ”På frukten ska man se att trädet är gott”?

  Du säger att du träffat flera i församlingen, men hur väl känner du någon av våra familjerelationer idag? Går du på rykten i detta?

  Faktum är att nästintill alla i församlingen har en god relation med sina föräldrar idag.

  Det finns ett eller två undantag – som definitivt inte beror på skrämsel från församlingsledningen. Det är en familjesak – inget för allmänheten.

  Jag har en kristen förälder som inte alls är förtjust i att jag är med i församlingen. En tid var det tyvärr t.o.m ganska tjärvt i vår relation då denne inte ville acceptera mitt val. Det ledde till ständiga dikussioner, etc… Jag var väl inte alltid smidig heller…

  Hur som helst – mitt liv är mitt och jag måste göra mina val. Det blev tvunget för min del att bryta mig loss och bli vuxen. Klippa navelsträngen. Detta är väl ganska naturligt för en ungdom som är på väg att bli vuxen, eller?
  Idag har vi (sedan länge) en god relation, bättre och närmre än innan. Vi respekterar och älskar varandra utan att i allt hålla med varandra.

  Det är klart att jag försvarat mina pastorer om det hettat till ibland, men det betyder ju inte att jag plötsligt klipper kontakten.
  kontakten. Än mindre har jag varit uppuntrad till det.

  Det som skrevs av Eva Westman är lögn.

 • Daniel – Knutbymedlem

  Sven-Erik, Det är inga små ord du tar i din mun. Vem är du att tala så egentligen? Dig har jag aldrig sett till i Knutby, vad jag vet.

 • Sven-Erik Sköld

  Daniel, fråga Kim Wincent om han kommer ihåg två personer, Per Sundgren och Sven-Erik Sköld, som predikade i några möten i församlingen i Knutby, innan Åsa Waldau och Helge Fossmo fanns med i församlingsledningen.

  Fråga också om han kan dra sig till minnes, att han -och församlingen fick mer än varningar för den andliga färdriktning som församlingen redan då hade valt.

  Efter de mötena, som f.ö. hos mig lämnade kvar en positiv bild av Kim Wincent som person, varnade vi Olof Djurfeldt personligen (vid ett besök på Dagen-huset) för den andliga inriktning som inte bara pingstförsamlingen i Knutby hade vid den här tidpunkten. Vi hade mött den på flera andra håll i landet, bland annat i Kiruna.

  Vi – Per och jag – träffade sedan Kim vid det årets predikantvecka i Stockholm och upplevde då de allra bästa relationer med honom: brodersrelationer, som vi också gjorde när mötesserien i Knutby var slut.

  Att mötena i Knutby utvecklade sig på det utomordentligt allvarliga sätt som de gjorde,
  har jag sedan bättre förstått när jag fått se händelseutveckligen.

  Gud visste vad som var på färde, och ville hjälpa församlingen, och det vill Han även nu, om Han får:

  Vid den här tiden, slutet av 1980 – och början 1990-talet, talade Guds Ande till mig i form av en bild: jag fick se ett får som fastnat i en rävsax, och Anden talade till mig, att man då inte slår på fåret, utan ger sig på rävsaxen.

 • Andreas

  Daniel som jag förstår så är du medlem i församlingen vilket även jag varit.

  Jag har svårt att sätta mig in i den enorma press och kamp som enskilda medlemmar och församlingen fått utkämpa under dessa år. Jag kan försöka och blir då genast glad att jag inte varit där under denna tid. Därför förstår jag med (viss ironi:-)) att det jag skriver kan i sammanhanget uppfattas som positivt, vilket ju även vissa delar är.

  Jag uppfattar på dig att du fått försvara dig många gånger mot rykten och falska anklagelser som i många fall har sin grund i tidningar som Aftonbladet och Expressen mm. Tidningar som jag personligen inte köper då de verkar ha sin största försäljning på just rykten och förvrängda fakta och annat som inte enligt mig är seriöst.

  Jag vill dock hävda att väldigt många vet att det som skrivs är starkt vinklat och många gånger taget ur sitt sammanhang. Det innebär inte att människor som inte varit i Knutby eller aktivt deltar där inte kan bilda sig en uppfattning om församlingen utifrån den breda rapportering som sker från olika nyhetsmedia och enskilda personer med någon form av koppling till församlingen. Det finns många saker som vi alla bildar oss en uppfattning om även om vi inte varit där eller träffat enskilda personer. Faktum är också att det är många saker som skett i församlingsgemenskapen i Knutby som inte varit på något sätt positiva.

  Jag antar att om du ska vara konsekvent i ditt resonemang så har du alltså träffat Eva Westman och tar dig därför friheten att kalla henne en lögnare. Det är alltså inte rykten, barnens version, eller andra vinklade fakta som du grundar dig på. För de fakta du har säger att hon ljuger. Du vet med 100% säkerhet att inget av det hon säger har med verkligheten att göra varför du konsekvent kan kalla henne lögnare. Du har alltså träffat henne och resonerat med henne om detta vilket jag ser som väldigt hedervärt.

  Jag skulle inte kalla Eva Westman en lögnare, jag har aldrig träffat henne men det hon berättar är i samklang med fler exempel som jag känner. Fler än de 1-2st som du kallar ett faktum. Tyvärr blir detta ett moment 22, liksom Ewa Westman vet vad konsekvensen blir av att gå ut i media som hon gör så har hon i det längsta valt att inte ta fighten för att inte helt gå miste om möjligheten att kunna träffa sina barn och barnbarn. Därför är det många föräldrar som väljer en tyst, icke konfrontativ linje, men jag vill säga att jag är förvånad att du inte vet att det är betydligt fler än de 1-2 st fall som du nämner.

  Vad du menar med det du säger; “På frukten ska man se att trädet är gott”? Det är för mig lite av en gåta. Frukten från Knutby visar jag på genom det jag skriver om en repellerande magnet. Jag skulle uppskatta om du kunde utveckla hur Knutby blivit ett gott träd att plocka frukt från för sveriges icke troende samt troende?

  Önskar dig och alla andra i Församlingen i Knutby en god fortsättning och ett Guds Välsignat 2008.

 • Daniel Bromander – Knutbymedlem

  Sven-Erik,

  Jag kom från ett andligt dött samanhang och har idag LIV. Det räcker för mig.

 • Sven-Erik Sköld

  Daniel Bromander, jag har sagt vad jag har att säga – på Din fråga – och har inget att tillägga.

  Önskar Dig Guds välsignelse och allt gott från Honom: Han är rik över alla som ber till Honom med uppriktiga hjärtan, och vägen till Honom och Fadershuset, går genom Hans Son som dött för oss alla, och inte vill att någon enda människa skall gå förlorad.

  Men det kanske Du tillstår, att det finns faror på vägen, och att JESUS Själv säger i Sitt Ord: ”Låt ingen bedra er”.

 • Liv får man när man kommer till Jesus oavsett sammanhang. Att dömma sammanhang som döda låter i mina öron inte bra. Jag fick LIV när jag fick möta Jesus.

  Kolla denna lista, lite tecken på om man är med i en sekt…om du hittar punkter som stämmer, se det som en varningstriangel….

  http://www.dreems.org/page22/files/Ar%20ni%20sekt.PDF

 • Cecilia

  Hej Andreas!
  Vill berätta lite hur det var för mig efter mordet i Knutby. Är medlem sedan 1999. Det blev ju en stor chock för oss i församlingen och för t.ex. mina föräldrar. Ett mord är ju en skräck i sig. Och media målade samtidigt ut en bild av hjärntvättade unga människor där Åsa var järnhanden. Helge orsakade mycket. Och jag förstår att människor som besökte församlingen under den tiden Helge var mest aktiv, reagerade på saker. Vi i församlingen påverkades av honom negativt. Jag har sagt och gjort saker mot min familj, som jag fått be om ursäkt för i efterhand. Mina föräldrar som inte bor i närheten av mig, var utom sig av oro. Först när dom kom till knutby och hälsade på, efter allt som hänt, blev dom lugna. Vi har i dag en mycket bra relation. Jag är gift och vi har en son på 6 månader. Dom ser att vi har det bra och gläds över det. Jag tror att media har skapat skräck och förvirring kring Knutby. Och alla som inte varit där efter mordet borde besöka oss. I stället för att bara tycka massor av saker. Det finns så mycket enkla förklaringar på sådant som media förvridit, om man vill ta reda på sanningen. Jag hoppas att jag genom det som hänt oss, har en ödmjukare inställning till sådant man hör ryktesvägen eller läser i en tidning. De sk kristna tidningarna har inte varit bättre, snarare sämre. Helge var under flera år bland oss. Vi trodde på honom. Det blev en stor chock när allt uppdagades. Det är skönt att han inte är bland oss längre. Församlingen mår väldigt bra i dag.
  Med vänlig hälsning Cecilia

 • Daniel Bromander – Knutbymedlem

  Andraes Cucca – Jag formlerar om det där. Jag sökte länge efter Jesus, efter frid, men fann inget. Jag har längtat efter att lära känna Jesus hela livet, så länge jag kan minnas – jag mötte Gud och lärde känna Honom först i Knutby. Jag mötte aldrig Gud i det sammanhang jag växte upp i och anser att jag var andligt död. Därmed inte sagt att alla där lever i andlig död. Jag ber om ursäkt för min tidigare formulering.

 • Daniel Bromander – Knutbymedlem

  Andreas – Ja, det stämmer att jag är medlem i Knutby och har varit det sedan år 2000. Har vi kanske träffats?

  Jag ska försöka ge dig bra svar på det du skrev…

  Det jag uppfattade som positivt och som jag menar pekar på; ”På frukten känner man trädet” är när du skrev;
  Citat: ”Jag kan intyga att många av medlemmarna i Knutby är helt fantastiska underbara människor, de mest godhjärtade, glada som finns. Det är personer som vill väl och är beredda att arbeta hårt för att Jesus ska förkunnas. Några av de mest fantastiska människor jag känt är i den församlingen”
  Detta, tycker jag, pekar på god frukt och rimmar ganska väl med bibelns beskrivning av Andens frukt. Min längtan och strävan är att passa in i din beskrivning.

  Skönt att du väljer att inte lyssna på allt som står i media. När jag idag, mycket mer kritiskt, tar del av vad media serverar så märker jag ändå att jag ”går på” en del saker. Jag kommer på mig själv ha åsikter om en del kändisar, etc… Utifrån vad? Artiklar/nyheter som jag inte har någon som helst möjlighet att kontroller sanningshalten i.

  Jag vill ge dig rätt i att det skett saker i församlingen som minst sagt inte varit positiva.

  Man får då inte glömma att en psykopat var församlingföreståndare en tid före och under mordet. Med facit i hand kan jag konstatera flera saker som inte var bra då. Helge var inne och petade med smutsiga fingrar lite överallt. Det som var klart blev grumlat, om du förstår bilden. Det fanns säkert familjerelationer som blev sämre under den tiden. Helge var slug och hade onda avsikter, men hade lyckats få vårt förtroende. Han var/är en mästare på att dupera.
  Jag och mina medsyskon önskade en sak; Älska och tjäna Gud med hela våra hjärtan.
  Det använde han mot oss. Jag vet inte vad du känner till om psykopater. Någon på bloggen skrev om vargar utklädda till får – Helge var just en sådan.

  Det som hände i och med mordet och den mediagranskning som följde var att Helge aktivt började sprida knepiga rykten om församlingen. Han gjorde bl.a. ”avslöjanden” om promiskuösa företeelser i församlingen och det målade ut en väldigt perverterad bild av oss. Sedan började det dyka upp den ena konstigheten efter den andra. Var de kom ifrån kan jag/vi bara gissa. Snart efter att det för församlingen blivit uppenbart att Helge hade bedragit oss, ringde han upp en av våra pastorer för att ”pejla läget”. Då Helge förstod att hans förtroende var helt grusat byttes hans vänliga ton till ett raseri, och han skrek i luren; ”Jag ska krossa Åsa! Jag ska krossa församlingen!”. Jag tror de flesta bara har en aning om vad den mannen är kapabel till – mig inkluderat. En del är förvisso redan uppenbart.

  Helge är inte vår syndabock. Han är den som sitter fängslad för brott som HAN begått.

  Jag tror på allvar inte att någon kan bilda en sund åsikt om oss utan att ha besökt oss. Mediestormen har varit för massiv och för skev. Alla är fria att tycka vad de vill. Det betyder inte att det finns flera sanningar.

  Ewa Westman skrev i sin debattartikel i DN bl.a. så här; ” De flesta föräldrar som har barn i Knutby vågar inte längre framföra sin åsikt. Uttrycker man sin åsikt får man inte längre ha kontakt med barn och barnbarn. Det är straffet från Åsa Waldau, som då känner sig kränkt.”

  Detta är ett direkt påhopp på alla medlemmar, föräldrar till medlemmar och på Åsa.
  Jag står fast vid att det är ren lögn.
  Alltsedan Helge försvann, har våra pastorer haft fullt upp med att reparera det Helge förstört. Vi blev alla uppmanade att vara noggranna i kontakten med våra föräldrar, just utifrån att det fanns skadade relationer och mycket oro efter mordet. Åsa har aldrig uppmanat till att ta avstånd från familjen. Tvärtom.

  Ja, jag har träffat Ewa, men det var ett tag sedan. Det jag bygger på är ju inte lösa rykten, utan det hon själv skriver. Dessutom känner jag hennes barn väldigt väl och vet deras önskan och aktiva strävan efter en normal relation. Menar du att nära vänners berättelse och Ewas egna utsagor kontra min egen erfarenhet inte räcker som belägg? Det Ewa skriver om är en familjeangelägenhet, inget som rör hela Sverige.

  Vi känner varandra ganska väl i församlingen – jag vet också vilka som tidigare haft ansträngda relationer till sina föräldrar, men som nu firat en mysig jul tillsammans. Till lättnad och glädje för oss alla som tröttnat på ryktena. Du säger dig ha bättre koll. Jag känner ”barnen” och har träffat många av föräldrarna.

  Sedan är det självklart så att om mina föräldrar skulle bestämma sig för att aktivt och respektlöst smutskasta församlingen, mina pastorer och min tro – så visst skulle det bli ansträngt i vår relation. Det skulle göra mig väldigt ont, och till slut skulle det förmodligen bli svårt att ens umgås. Jesus hade det inte heller lätt i familjerelationer: Matt 12:46-50. Det blev ju dock bra sedan…

  Jag önskar dig det samma, God fortsättning på det nya året!

 • Andreas

  Cecilia, är överens med dig om att det givetvis är bra att Helge inte är med i bilden längre. Uppskattar det du skriver, din ärlighet och ödmjukhet. Önskar dig och din familj allt gott.

 • GOTT NYTT ÅR på er alla på bloggen.Tänker inte fortsätta debatten om Knutby.Men vill gärna hälsa alla med Jesu ord.”Den som är utan synd kastar första stenen,och det är bara det som kommer ut ur människan som orenar henne”. Så var försiktig i Era uttalanden.MVH Kerstin.

 • Andreas

  Daniel, mina positiva ordval över många medlemmar i församlingen i Knutby stämmer. Frågan jag ställde gällande god frukt återstår dock från mitt tidigare inlägg.

  Jag tror att det är en grav missuppfattning att mina och många andras direkta erfarenheter av församlingen skulle börjat efter tidningsskriverierna om Knutby. Det finns en historik som inte börjar med Helge.

  Jag har en önskan och den är nog densamma som din. Att DHA ska komma med uppenbarelse om sanningen.

  Allt Gott & Guds välsignelse!

  Andreas

 • Daniel Bromander – Knutbymedlem

  Andreas, jag ska förtydliga mitt svar och försöka svara på hela din fråga.

  När du beskrev församlingsmedlemmar så menar jag, även om inte det var vad du antydde, att beskrivningen visar på en god frukt. Frukten i människors liv av att man lära känna Jesus, låter sig formas och ledas av Honom. Vår ständiga strävan är att bli mer lika Jesus.

  Att det skakar om lite i kristenheten kan väl inte ses som något negativt, eller?
  När allt var som värst i början av 2004 så kändes det som om hela min värld rasade samman. Vad blev konsekvensen? Jag sökte Gud!
  Det är väl bara bra om kristenheten ifrågasätts. Då ser man om det håller. Har man byggt med halm eller ädla stenar? På klippa eller sand? Antingen konstaterar man att det höll, eller så finner man att det inte gjorde det. Vilket fall så är det ju bra! Det höll, eller jag får möjlighet att börja om och bygga rätt innan det är för sent.

  Ärligt talat, det finns kristna i Kina som får utstå tortyr och död för sin tro. Men det hindrar dem inte från att fortsätta lika hängivet.

  Det Sveriges kristenhet(oss inkluderat) fått ustå pga händelserna i Knutby bleknar ju faktiskt i jämförelse, eller hur? Vad bra att få stå upp för sin tro!

  Vad det gäller icke troende, så är min/vår erfarenhet kanske lite annorlunda. Vi har stött på en massa jobbiga åsikter och nervärderande tal. Både direkt och bakom ryggen. Men genom allt som varit har vi också mött en massa människor som varit nyfikna på eller hungrat efter Gud. Det kan vara kollegor på arbetsplatser, Spa-besökare eller rent av journalister som kommit och varit upprikigt intresserade av Gud.

  Många skulle avfärda det jag berättar som något som förstör. Ja, om vi vore en sluten, hjärntvättad sekt som inte har med Gud att göra så skulle jag också hålla med. Men är vi det?

  Andreas, jag uppskattar den ton du haft under vår diskussion. Seriöst och vänligt. Tack.

 • Eva

  Daniel!
  Skulle vara intressant att höra alla dessa positiva föräldrar till barn i Knutby församling berätta sin historia. Har de bra kontakt gratulerar jag…
  Eller är det så att de väljer att vara tysta av rädsla för konsekvenser?

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Vad roligt att finna ett ”ganska” nyanserat forum om Knutby. Jag har sett och läst en del forum som mest tycks sträva efter att finna en syndabock i församlingen. Men här tycks det finnas ett samtal på ett djupare plan vilket är positivt. Jag vet att församlingen i Knutby har med Gud att göra. Jag vet väl vilka Daniel och Cecilia är och det är underbara människor som står på egna ben och har sin tro förankrad i Gud. Det som hände i Knutby 2004 var en tuff prövning för den församlingen. Den prövningen resulterade bland annat att människor som D och C fördjupades i sin tro och blev snarare mer självständiga än tvärtom. Så det jag egentligen bara vill säga är… Den som söker han finner. Men det är bara de ödmjuka som kommer att se Guds rike.

 • Anna

  Måste fråga dej ”En som vet det mesta om Knutby” Är du medlem där?

 • Anna

  En fråga jag tycker mej inte fått ett rakt svar på sedan mordet är: Anser man fortfarande i Knutby att Åsa Waldau är Kristi brud?
  Kan någon bara ärligt och rakt svara ja eller nej på det? Inga långa utlägg utan bara ja eller nej…

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Nej!!!

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Svaret är på den senare frågan…

 • Andy

  Hej ”En som vet det mesta om Knutby!”
  Jag måste säga att det varit intressant och bra att medlemmar av Knutby skriver här, för på det sättet får vi som är utomstående en annan inblick i dagens församling. Jag förstår att det säkerligen är jobbigt med alla fördomar mtp det som skett, men samtidigt är det bra att frågor besvaras så att fördomarna i varje fall kan minska.

  Jag har ingen större kunskap till er församling, utan har enbart läst det som pressen och Helge säger på sin gamla sida. Förstår du kritiken som riktas mot Åsa mtp hennes historik, eller tycker du att den är helt felaktig?

 • En som vet det mesta om Knutby,

  Då har vi fått ett verkligt svar på en av två viktiga frågor.

  Antingen ett svar från någon med mandat på frågan om ÅW är kristi brud …

  … eller att Knutby inte är toppstyrt och att man vågar uttala sig från annat håll än högst upp.

  Vare sig det var det första eller andra alternativet så var ju det en bit på väg åt rätt håll. Eller …?

  Ni förstod vad jag menade va?

 • Anna

  Då till min första fråga som jag ställde till ”En som vet det mesta om Knutby”.
  Är du medlem i församlingen?
  Antar att svaret är ja?

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Hej Andy.

  Jag tror inte att all kritik är felaktig men mycket av den. Men framför allt reagerar jag på hur den framförs och det jag uppfattar som syftet med den.

 • admin

  Anna,
  Jag tycker Du får respektera kommentatorns rätt att vara anonym. Men både Du och jag kunde ju läsa hur denne svarade på den andra frågan.

  Till alla,
  Respektera vad kommentatorerna namnger sig för och sök inte avidentifiera detta. Alla frågor som rör ämnet är deäremot relevanta.

 • Anna

  Självklart får personen ifråga vara anonym. Tyckte bara att det var intressant med tanke på svaret. Jag har aldrig försökt att lista ut vem personen ifråga är.

 • Bra Anna!

 • Daniel Bromander – Knutbymedlem

  Eva – Vill du att jag för din skull ringer runt och ber alla föräldrar skriva till DN? Jag önskar att fler föräldrar gjorde det. Tyvärr är det ofta de negativt inställda som är stridlystna och gapar högt… Vilket fall får de komma till tals mest.

  Som jag berättade lite tidigare så har jag en förälder som inte varit tyst – i diskussioner med mig. Då har det periodvis handlat om kritik mot Åsa i synnerhet.
  Trots detta har vi en BRA relation. Men det innebär inte att min förälder har viljan att ställa sig och ropa ut något positivt – för Knutby. Men jag kan ju fråga honom…

  Det kostar på att sticka fram hakan.

  Vet du vad du skulle kunna göra? Ta kontakt med Rigmor Robèrt, en lekmanna psykoterapeut och läkare som kallar sig ”Knutby-expert” efter ETT besök hos oss (-en kvinna jag har föga förtroende för). Hon var drivande i att samla in folk till den sk ”föreäldrargruppen”. Vet att hon haft en del kontakt med Helge och står i kontakt med de (få)föräldrar som är kritiska till församlingen.
  Fråga gärna henne vilka föräldrar som är med i
  föräldrarguppen idag…

 • Daniel Bromander – Knutbymedlem

  Anna – Nej, Åsa är inte Kristi Brud.

 • Daniel Bromander – Knutbymedlem

  ALLA – Läs gärna Karolina och Alexander Westmans svar till sin mamma på DN-debatt!

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=730696

  Det här forumet började handla om Sten-Gunnars sätt att hantera kritik mot Knutby. Läs gärna vår kommentar på http://www.knutby.net under ”Församlingen i Media”. Där kommenteras Världen idags artikel om Åsa och Gunnars TV-debatt.

 • Daniel Bromander – Knutbymedlem

  Anna – Måste man vara medlem för att ha insyn och vara positiv?

 • Eva

  Daniel!
  Nej det är inte för min skull som jag vill att alla positiva föräldrar träder fram. Det är för att allt ska komma upp till ytan…
  För är det nu så att flera är positiva borde det väl vara väldigt värdefullt att de träder fram. Precis som det är värdefullt att de föräldrar som har negativa erfarenheter får komma till tals.

 • Eva

  Nej Daniel!
  Man måste inte vara medlem för att vara positiv till er. Men jag tyckte att det var ganska intressant i sammanhanget med tanke på svaret.

 • Eva Wincent

  Jag är medlem i församlingen och tänkte egentligen bara säga att jag har det väldigt bra här. Blir arg på alla påhopp mot Åsa eftersom hon är en helt fantastisk människa. Jag har aldrig mött en ärligare människa än henne och så påstår man att HON ljuger! Det är inte sant att hon ‘styr’ församlingen. Vi har 6 pastorer och en styrelse. Ingenting sker utan att alla är överrens. Jag litar på mina ledare men det betyder inte att jag är manipulerad. Jag är en vuxen människa som kan tänka och göra som jag vill!

 • Eva Wincent;
  Det är jättebra att medlemmar av Knutby står fram och själva berättar om hur de ser på församlingen och de anklagerlser som riktas mot er. Öppenhet tjänar alla på i längden, och den bild man tidigare fått av Knutby, är att det varit tvärtom. Nu är det svårt för oss som står utanför, och som inte känner Åsa, att avgöra vad som är korrekt, men de vittnesbörd ni delar med oss här talar ju till hennes fördel. Jag vet för lite om henne för att döma, och har endast hört en predikan av henne (”Sluta sucka”). Sten Gunnar Hedin målade ju upp en bild av henne som visar att det finns ett mönster i hennes ”manipulativa agerande” från tidigare sammanhang, och det blir alltså svårt för oss utomstående att veta vad som är sanning.

  Hoppas detta inte känns som ett angrepp, för det är inte meningen. Jag vill gärna höra mer från er och hur ni har det. Kanske jag kommer med lite mer konkreta frågor på sikt, mtp lära och tankegång, men vi får ta det en annan dag.
  Nu kallar sängen ❗

 • Daniel Bromander – Knutbymedlem

  Eva,
  Jag håller med dig om att HELA bilden skulle behöva bli synlig, och önskar att fler föräldrar skulle säga sitt. Om de är negativa är det väl bra om det kommer fram också, jag tror inte någon jag känner vill ha en falsk relation med sina föräldrar där man klistrar på ett leende.
  Önskar alltså det samma, att fler kommer till tals.

 • Beppe

  Hej alla i forumet.
  Jag har följt diskussionen både här och på andra forum på nätet. Även jag är medlem i Knutby församlingen.

  Jag är uppvuxen inom frikyrkan och Knutby är den tredje församlingen jag är med i (under en tidsperiod av drygt 30 år). Jag har varit ute i arbetslivet och haft kvalificerade jobb under drygt 20 år. Har jobbat inom mindre företag, större telekomföretag i Sverige samt i ett av världen största företag.

  Att jag berättar detta är för om man läser vad ”alla” vet i media och olika ”experter” säger så är huvudparten av medlemmarna i Knutby unga, har enklare jobb och förstår inte att ifrågasätta den situation man är i och vad man gått igenom.

  När vår familj kom flyttande till Knutby var det utan att någon över huvud taget pratat med oss om att flytta dit. Tvärt om var vi tveksamma när vi upplevde att det var vad Gud ville. Under en tidsperiod på ett år prövade vi det som vi upplevde som Guds vilja i bön. Både enskilt, tilssammans som man och hustru samt tillsammans med en äldre person som vandrat många år med Gud och som var en riktig bönemänniska.

  Att vi fortfarande är kvar i Knutbyförsamlingen beror inte på att vi inte ”får” eller ”kan” lämna. Under de tuffa åren som varit sedan 2004 har vi prövat Guds vilja om vi skall vara kvar i församlingen genom bön. Både som familj, tillsammans med någon av de närmaste vännerna både i Knutby och i helt andra städer. Vad vi upplevt under denna period är att vi skall vara kvar!

  Våra kontakter med syskon, föräldrar och släkt är lika bra som tidigare. Jag pratar med mina föräldrar säkert 4-5 gånger i veckan. Och vi har inte samma åsikter om allt, varken i livet i övrigt eller församlingen i Knutby. Man måste kunna skilja på sak och person/relation.

  Under något av de första åren efter själva mordet var tidningen Dagen i kontakt med min pappa för att höra hur vår relation var. Pappas svar var att vi har en bra kontakt och en god relation samt att han tyckte att det kunde skrivas något positivt i allt det negativa som skrevs.

  I Dagen stod det några dagar senare ungefär så här: ”många anhöriga har fortfarande en dålig kontakt och relation med sina barn i Knutby. Vi har även varit i kontakt med föräldrar som inte vågar kritisera sian barn av rädsla att förlora kontakten med dem”

  Så min pappas kommentar att vi hade en väldigt bra relation presenterades inte alls eller som att han inte vågade kritisera utav rädsla att förlora kontakten med mig.

  Min erfarenhet är att media (inkl Dagen och Världen idag) inte varit intresserade att beskriva de föräldrar som har goda relationer.

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Jag vet att det finns ett inlägg inskickad till DN debatt ifrån flera positiva föräldrar som inte har publicerats. Man måste komma ihåg när det gäller media att det är de kommersiella krafterna som styr. Nyheten ”Knutby Fialdelfia en sund församling med fria medlemmar med goda föräldrarelationer”
  är kanske inte så kommersiellt gångbar. Jag har vid det här laget mycket god insyn i hur media fungerar och jag tror att många skulle bli jätteförvånade över hur lite kött på benen de har när det gäller sina stora nyheter. Detta är självklart en generaliserad bild men dock.

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Haggaj

  Vilken var den andra viktiga frågan som du söker svar på?

 • Björn Donobauer

  En reflektion angående Knutby från en helt utomstående, men inte för den skull oberörd. JAg befann mig i Pingstkyrkan i Österbyubruk när mordet just hade skett. Och har följt situationes utveckling sedan dess. Utan att ta ställning för eller emot någon part.
  Men en sak är helt klar: det var inte ett mord, utan två. Det andra på objektiviteten, sanningen och hedern. Som antytts är media en hänsynlös maskin. Det tillför mycket att medlemmar i Knutby bloggar här och ger sin syn på saken.
  All heder åt er som mitt i det trycket stått kvar och varit lojala.
  Ni upprättar en del av vad tangentvargarna har slitit ur pälsen på den sargade församlingen.
  Som är en en del av min kropp också.

  Björn

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Björn

  Skönt att höra att det finns sådana som faktiskt ser att medlemmarna i Knutby församling inte är kvar där av tvång utan helt enkelt för att de håller fast vid det de tror på.

  Men angående tangentvargarna så ska man veta att det fick sin ”information” ifrån någon. Där många som säger sig tillhöra ”kroppen” har mycket på sina samveten. Ordet säger att om vi har något otalt med en broder så ska vi göra upp det med den brodern. Det fanns mycket otalt som gick vägen genom media innan det kom fram till den berörda brodern.

  Låt mig citera en bön författad av Josef Östby. Han formulerade en bön för församlingen i Knutby i den bönen fanns en viktig mening.

  ”Vi ber om nåd för dem som säger sig ha sett men inte gjort något.”

  Varför gjorde de inget om de hade sett något???

 • Anton

  Eva, hur är det med Sten och Kalle?

  Ofta så efterfrågas det att de som inte varit i Knutby borde åka dit för att få fler perspektiv, att inte bara lyssna på Aftonbladet mm.
  Klart vi kan åka till Knutby, det förändrar ju inte historien, men kan klart skapa nya perspektiv.

  Min önskan vore att de som är i församlingen skulle var för sig ta ett ordentligt samtal med de som inte längre är en del av verksamheten men som varit väldigt aktiva.
  Daniel och Cecilia har ni pratat med Sten?
  Det är väl inte många minuter till dom.
  Jag antar att ni suttit ner och gjort det, då det bara vore att vara konsekvent. mot de råd som ges.

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=283670

 • Björn Donobauer

  Till ‘En som vet’ och alla andra ..

  En av våra svenska sjukdomar, själslig sådan, är att inte lägga oss i även när vi ser saker och ting. Vi har alla en släng av Kains axelparti:’Skall jag väl ta ansvar för min bror’? Rädslan att göra bort sig, att trampa på någons tår, såra ett uppblåst eller kollapsat ego. etc etc.
  Tryggheten mellan oss är för dålig både till att ‘bekänna våra brister’ och till ‘att inte ringakta den som ändå gör det.’ Andras svaghet hotar vår egen bräckliga status.
  Frälsningen har diskuterats i en annan tråd på bloggen. Det enda element av människan som inte tycks påverkas nämnvärt är just ‘egen jaget.’ Men det är det som är all avgudadyrkans enda hemvist i oss.
  Att bära en kristen bekännelse låter sig göra: men man kan förbli praktiserande ateist eller rentav egenkär självdyrkare trots alla konfessioner.

  Sårade stoltheter och egotrippat maktsökande på andras bekostnad är skäligen vanlig ibland oss.
  Då funkar heller inte förmaning, tillrättavisning och annat som leder till bättring.

  Oavsett om ni hör till guds folk i Knutby eller nån annanstans så drabbas ni inte av annat än det som drabbar alla människor världen över. Jag skall avstå från att nämna mina egna upplevelser av rättegångssystemet i frikyrkligheten. Men jag vet väl vad ni fått utstå.
  En dag får vi facit. Klokt att inte gå det i förväg.

  Björn

 • En som vet det mesta om Knutby!,

  Jo, antingen svarade Du utifrån en topposition på en fråga gällande ÅW. Och då kunde vi ju säga att frågan om ÅW var besvarad.

  Alternativet är att Du inte hade en topposition. Och då hade vi sett prov på att det inte var så toppstyrt.

 • Anton
 • uttern

  Tänk vad skönt att det bara är medlemmarna i Knutby som blivit lurade och förda bakom ljuset av en som tycktes vara ärlig och sann ! För ingen annan skulle väl låta sig medvetet bli lurad , solochvårad , bluffad . ALLA vet ju vad ens ”vänner ”sysslar med inom sina väggar.

 • uttern,

  Jag har tidigare här på Aletheia (denna tråd 24 dec 9:34 fm) sagt med jämförelse med just Knutby att jag också blivit lurad.

  De som blir lurade skall först bli lurade, sedan skall de misstänkas för att själva luras, och har de till slut ändå rentvått sig, skall de i sådana fall skrattas åt för att de blivit lurade. Så lyder manuset i affärer och så lyder manuset i kyrkan.

 • uttern

  Tack Haggaj , nu kan jag förstå din hållning i detta fall (Knutby) men som sagt det är lättare att kasta sten på andra än att själv vara den utsatte . Det tråkiga är, att människan inte kan inse att nästa gång är det jag som utsätts för stenarna!

 • uttern

  Precis!

  Just nu är det de anställda på Livets Ord som betygar att de inte ville ha lön för sitt arbete.

  (Utan att avslöja för mycket har ingen någon normal mailadress)

  Se: http://aletheia.se/2008/01/07/stoppar-ulf-ekman-undan-missionspengar/#comment-2821

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Haggaj

  Jag menar att det finns ett djupare teologiskt problem många får i fall liknande Knutby. Om de inte beror på människors dumhet eller att sammanhanget är av sådan art att det kan leda till att bli lurad, varför blir man då lurad. Är Gud god om vi inte kan skydda oss emot lögnen? Därför utifrån en försvars mekanism, vill man isolera lurendrejeriet till en liten obskyr församling i norra uppland. På så sätt är man skyddatd mot det hemska så länge man inte är med i sådana konstiga församlingar. Därför blir det också hotande om det visar sig att de inte är så konstiga, slutna sekteristiska som man tror.

 • Kan det vara så att den förälder som uttalat sig på TV4s hemsida också själv är medlem i församlingen i Knutby?

 • Lycklig anhörig förälder till vuxet barn

  Hej alla trevliga personer här!
  Ser att det är mig ni diskuterar lite. Jag skrev på tv4:s sida. Jag är inte medlem i församlingen men har ”barn” som är med.

 • Anhörig till församlingsmedlem

  Hejsan alla glada 🙂

  När jag såg Sten-Gunnar Hedin på Tv4:s Debatt med Åsa Waldau och han klämmer ur sig att han tycker att Åsa ska lämmna Knutby, så börja jag fundera på om den människan är riktigt klok egentligen?

  Först så anklagar han Åsa för att Ewa Westman inte får träffa sina barn, sen så vill han att Åsa ska flytta från sin man och barn från Knutby!
  Nog för att det finns dubbelmoral i dagens samhälle men det här slår rekord!

  Jag har varit i Knutby 10-15 tals gånger och fått varit med på deras möten, fast jag inte är medlem och jag har träffat dom flesta som nämns i media och jag har aldrig träffat så trevliga och snälla personer som dom, jag ser verkligen fram och få ser er snart igen!

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Haggaj

  Nu har Världen idag överträffat sig själva i dumhet. Titta bara på deras sätt att smutskasta de vuxna barnen Westman. Deras sätt hänga ut brottsoffer som Åsa Waldau och herr och fru Linde är fullständigt avskyvärt. Vore det inte tid för en egen flik på den här sidan där denna tidning granskas. Jag önskar att de människor som finns kring den tidningen som bekänner sig som kristna börjar att reagera mot deras sätt skriva.

  Jag har lekt med tanken att Knutby skulle var så sjukt som det sägs, skulle det rättfärdigöra deras sätt att agera? De som utger sig för att vilja rädda människor i Knutby tror de på allvar att vägen till detta är via media?

  Du som finns i tidningens närhet fråga gärna här om sanningen så skall vi berätta det för dig (för övrigt alla som vill höra).

 • En som vet det mesta om Knutby!,

  Vi har tidigare tagit upp detta ämne.

  http://aletheia.se/2007/12/08/varlden-idag-snaskar-i-dagbocker/

  Jag håller med. Även om det skulle ha varit sant det de skrev visar det mer om deras egna hjärnor än om Er i Knutby.

 • Eric LH

  Något förbryllar mig angåendeKnutby. Vi får läsa att medlemmar verkligen funnit liv där, och det är underbart, att ÅW är en fantastisk människa, att medlemmarna där är härliga och underbara, och det verkar vara något av himlen på jorden. jag har bara en liten fråga: blir människor frälsta i er församling, blir människor frälsta i Knutby? Eller är det en enda härlig konferens för redan troende? Den frukten tycker jag skulle vara intressant att veta något om. Församlingen har uppenbarligen upplevt en tillväxt, men vad för slags tillväxt? Jag har inte särskilt mycket att komma med, min församlings tillväxt genom människors frälsning är inte stor, det är församlingsbarn som bestämmer sig för att själva döpas och följa Jesus (och det är ju bra det mer, men …)men att döma av era kommentarer verkar Knutby vara en plats i Sverige där Gud verkligen verkar, men ett sådant gudomligt handlande borde yttra sig i människors frälsning. Så hur ser det ut? Upplever ni något som de flesta andra församlingar inte upplever?

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Ja människor blir frälsta i Knutby!

  Med detta menar jag att det finns många omkring församlingen som har börjat ”bekänna” sig till en tro på Gud. Men kanske inte på det sätt vi kristna har bestämt att det skall gå till. Vi har fått gå igenom en process där vi ödmjukt fått inse att alla som kallar honom Herre herre inte gör vår himmelska Faders vilja. Men det finns de som inte har den bekännelsen, i allafall inte lika tydligt. Som gör Hans vilja. En del har döpt sig och gått med i församlingen.

  Det jag tänker på när man talar om frukt, så är det Andens frukt (Gal 5). Den ser vi mycket av i församlingen och den växer ständigt…

 • Tack för att du delar med oss så mycket om din församling, och det är ju fantastiskt om människor blir frälsta! Knutbys historia är så pass svår, att det kommer ta år innan såren och fördomarna läks, om de någonsin gör det, och egentligen hade det varit bra om någon annan pastoral ledare deltog i församlingens ledning. Kanske det redan finns en sådan, vad vet jag?

  Fråga Sten Gunnar om han kan tänka sig att bidra positivt till att läget stabilliserar sig, för han har ju yttrat sig en hel del om detta tidigare. Eller finns det andra som kunde gjort detta bättre? Sten Gunnar har kanske inget förtroende hos er som är medlemmer…

  Förstår ni tankegången, eller känns detta helt oaktuellt? Rådgivare utifrån kan bidra till ro och stabillitet, och det är sunt med impulser från andra som inte varit en del av historiken.

  Var välsignade!

 • Condor

  Jag läser ursprungsartikeln där de tolv punkterna finns med och genom att klippa bort valda bitar av texten så blir det en helt annan text. Ska man citera, så får man citera rätt och utan att klippa och klistra.

  Såvitt jag förstår så är det heller inte de tolv punkterna som Sten-Gunnar Hedin har invändningar emot, utan hur de användes i praktiken.

 • Jag tycker att det är sorgset att se vilken Ilska medlemmarna i knutby har mot S-G Hedin och mot folket som försöker öppna ögonen på medlemmarna i knutby.
  Min fråga är till dom om dom någon gång har tänkt på att det kanske skulle vara Gud som i sin kärlek till medlemmarna i knutby som vill hjälpa dom ut.
  För han ser ju hjärtan och tydligen så finns det hjärtan i knutbysekten som ropar om hjälp till honom.
  Och denna kärlek ser man klart i det som S-G Hedin gör… för inte är det av egenhet han gör det utan i Kärlek och omsorg till medlemmarna.
  Men det verkar som knutby medlemmarna gör allt för att slå bort all hjälp och i stället vänder dom allt detta till något negativt istället för att vara tacksamma att det finns dom som forfarande bry sig om dom och vill ge dom sin stöd.

  När man läser dom olika medlemmars inlägg så verkar det som att dom är på något sätt, så över Heliga och att Dom om någon har betalat ett pris på all den förföljelse dom blir utsatta för, Då och nu i media.
  Men jag kan inte se någon förföljelse eller ett pris som medlemmarna har fått betala, utan jag ser bara människor som har gått vilse från den stor fåraflocken och Jesus gör allt för att få sina lamm hem igen.

  Sen skriver någon att folk blir frälsta i knutby, det man vet är att det är barn som har växt upp i sekten som blir frälsta och under 4 år så har det bara tillkommit knappt 5 nya medlemmar till knutby.

 • Maggan

  Förlåt om det här har varit uppe tidigare, jag har inte hunnit läsa allt. Nu är det brådis. Knappt 1/2 timme kvar:

  http://sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?programID=793

  ”Om Knutby och totalitarismen

  Söndag 13 januari 17.00, med repris 18/1 21.03

  Vad får en pastor att vilja döda? Vad får en from kvinna att intala sig att Gud vill att hon ska mörda? Frågan om de teologiska och psykologiska orsakerna bakom dåden i Knutby kvarstår efter att den juridiska processen är avslutad. Vad ligger bakom de föreställningar som får en troende människa att begå mord i Guds namn? Prästen och psykoterapeuten Göran Bergstrand beskriver i sin bok Inte bara Knutby ett tänkbart scenario kring de psykologiska och sociala omständigheter som ledde fram till dåden.

  Vi ska också fråga oss om brott mot individ och mänsklighet under religiös påverkan går att jämföra med samma typ av brott under ideologisk påverkan?

  Totalitarism, inkvisition, etnisk rensning och folkmord är några av de tragedier som kantar människans vägar mot utlovade paradis, i himlen eller på jorden. I grunden ligger ofta teologiska och ideologiska övertygelser kring det absoluta: den absoluta sanningen eller godheten som just vår tro, vår ideologi omfattar. Och monopol på sanning och godhet tycks – som historien tydligt visar – förr eller senare driva fram det onda.”

 • Condor,
  Jag skrev i texten att jag rensat ur typiska expressentillägg. Dessa kunde nog Hedin också lätt identifiera och filtrera.

 • Condor

  Haggaj,

  Jag förstår inte vad du menar med ”typiska Expressentillägg”. Det var vittnesmål från olika källor och såvitt jag förstår så är det inte främst punkterna i sig, utan sättet de tillämpas på i Knutby som Hedin kritiserar.

 • Svenne

  Hej alla glada..

  Ville bara ge en tanke till alla bloggare om Knutby. Vi behöver alla ibland stanna upp och ifrågasätta våra liv, vad vi tror på, hur vi tänker, hur vi agerar och varför.
  Själv så gjorde jag som så att jag ställde mig ”utanför” gemenskapen och tittade in, både på mitt eget liv och församlingsgemenskapen. Det var mycket nyttigt och skrämmande..
  Allt som är äkta tåls att ifrågasättas och belysas..

 • Det var roligt att höra Daniel!
  Jag förstår att förtroendet för Hedin inte existerar, men blev glad för att höra att ni har andra rådgivare/tillsynsmän som hjälper er. Jag var medlem i Levende Ord i Bergen (Norge) under 12 år, och upplevde en konflikt som resulterade i att församlingens huvudpastor sparkades/slutade. Det var många likheter med Karismas historia, och för oss var detta slutet på vårt medlemskap. Anyway; Församlingen har idag 2 externa rådgivare (Robert Ekh från Livets Ord och Åge Åleskjaer från Oslo Kristne Senter) och vad jag förstår har det betytt mycket för dem.

  Josef Östby vet jag för lite om, men det är ett tecken på sundhet från er sida att ni ber om råd och hjälp från personer som kan bygga upp det som rivits ned.

 • Beppe

  Smultronsmurf,

  Strax efter mordet satt jag en eftermiddag och kastade ett öga på Dagens hemsida. Där såg jag att en grupp pastorer skulle komma till Knutby samma kväll och träffa församlingsledningen. Under den kvällen var det redan planerat att vi skulle ha våra vanliga team (små hemgrupper) samling i två något större grupper.

  Den grupp pastorer som kom till Knutby innehöll bland annat Sten-Gunnar. De träffade några ur församlingsledningen. Under de samtalen påstod gruppen som kom att de inte fick träffa församlingsmedlemmarna. Då vi denna kväll var samlade på bara två platser gick det att ordna så att så många som möjligt med ca 30 minuters varsel kunde komma till Knutbygården och träffa pastorsgruppen. Då var klockan någonstans mellan 21:00 och 22:00.

  Jag själv blev något sen till samlingen då min fru behövde komma hem och vara hemma med barnen. Totalt kom ett 50 tal av medlemmarna till samlingen.

  Det första jag möter på trappan utanför Knutbygården när jag anländer något sent är att en av pastorerna (från den tillresta gruppen) står i TV-intervju med TV4 och uttalar sig att det ända rätta som kan ske är att församlingen upplöses.

  Under samtalets gång inne i huset säger en av de ditresta pastorerna ”jag vet att här i er församlingen har man sex med varandra”.

  Man skall komma ihåg att det här var ca två veckor efter mordet (om jag minns rätt, inte helt säker på tidpunkten).

  Så denna grupps omsorg om medlemmarna i församlingen var att inleda en diskussionen om att det ända rätta är att församlingen skall upplösas. Sedan fortsätter man med att tala om att vi har sex med varandra. Trots att över hällften av församlingen kunnat komma på träffen med mindre än en halvtimmes varsel påstår den tillresta gruppen att ”det är ju inte hela församlingen som är här, vad tycker de andra”. Detta en vanlig vardagskväll vid 22-tiden på kvällen. Det är ju faktiskt så att många av familjerna hade barn och det är då naturligt att en förälder är kvar hemma hos de sovande barnen!

  Så mitt personliga förtroendet för den gruppen är inte stort. De som ingick i gruppen var Sten-Gunnar Hedin, Dan Salomonsson, Lars-Ivar Nilsson, Kent Cramnel.

  Jag kan tillägga att det var ytterligare en medlem i gruppen som kom som faktiskt visade omsorg om oss medlemmar och som erbjudit möjligheter till samtal och kontakt och som har besökt oss några gånger efter detta möte. Det var Monica Winerdahl.

  Det som är sorgligt idag är att ett antal av dem som vid det tillfället inte kunde visa empati, sympati och omsorg om en grupp som fortfarande befann sig i chock, de är idag ledande för FSS.

  Jag mötte Sten-Gunnar i samband med en 80-års fest en tid senare. Det kom inte en fråga om hur vår familj eller hur vår situation var. När jag gick fram och hälsade på honom kunde han inte ens möta min blick.

  Sten-Gunnar känner min pappa och mig väl sedan tidigare. Så skulle han velat visa omsorg och verkligen brytt sig om medlemmarna hade det inte varit något problem att få kontakt med i alla fall mig. Han vet också mycket väl att vi som familj har en mycket god relation.

 • Beppe

  Smultronsmurfen,

  Ingen av oss medlemmar i församlingen ser oss som ”överhelig” eller för mer än någon annan. Skulle det vara så är det ju tvärt emot vad Bibeln lär.

  Det ända vi troende (alla troende på jorden) kan göra är att tacka Gud för den nåd det är att få vara hans barn.

  En stilla undran. Hur är flocken vilsen idag? Är det baserat på vad du läst eller har du kontakt med någon i församlingen så att du vet hur församlingen är idag? Jag är bara nyfiken.

  Häslningar Beppe

 • Beppe.

  Vilken berättelse. Om den stämmer är Hedin ingen herde utan endast en administratör av svenska Pingströrelsens spillror….

  mvh
  Daniel

 • Käre Deppe !

  Skönt att höra att någon har ett sunt tänkande om Gud, men är det ditt hjärtans ord eller är det bara en fin mening ?( förlåt att jag frågar )
  För resten av medlemmarna som känner till Åsa W hemlighet har ju inför Gud ett högt och heligt tänkande om sig själv och inte bara det utan även en högställning i er församling, Tänker bara ex på hur ni ser upp till Patrik och Urban mm, och givitvis i allt detta och att man tror i er församling att självaste bruden är hos sig er.
  Bara det blir en självklarhet att man har en ödmjuk inställning inför Gud att bara vara tacksam till den nåd man har fått att få vara nära Henne som ÄR Guds utvalda ?

  Vad jag sen baserar mina uppgifter på håller jag det för mig själv (hoppas du kan respektera detta, med tanke på att jag vill inte utlämna någon som kan hamna i en knipa )
  Men jag vet att er församling har gått vilse från den stora fåraflocken.
  För inte låter väl Jesus dela upp sin flock när han vet att ensam är man inte stark, utan han vill ha en enhet.
  Och läser man bibeln så ser man oftast att den församling som Väljer att bryta sig ur en större enhet och väljer sedan att stå ensam, är oftast dom församlingar som hamnar snett och speciellt med den attetyden att tro sig veta lite mer än andra.

  Mvh S

 • Kära Deppe !!

  Jag förstår din situation i allt detta.
  Men det jag vet är att Det finns en hel annan sida av myntet i denna berättelse.
  S-G Hedin med andra Pastorer har haft kontakt med Åsa W under många år och har länge försökt att få träffa henne och diskutera med henne ( med tanke på att Er församling var då med i Pingst ). Men Åsa avböjde varje gång varje träff, eller var svår åt kommen.
  S-G Hedin med flera församlingar har haft ögonen på Åsa W undervisning och hennes ledarskap som har varit vilseledande och i och med detta ville dom ha en träff med Åsa W.

  Dom hade bestämt ett datum som var en vecka innan mordet skedde, men när tiden inför träffen började närma sig Gav Åsa W återbud igen, så när mordet inträffade på Alexandra så blev detta en krissituation för församlingarna i Sverige ( där S-G Hedin är huvudledare för ) att ta tag i detta direkt oavsett om Åsa W ville eller inte, för det handlade om medlemmarnas situation som var då i behov av stöd och hjälp.
  Men när dessa Pastorer kom till knutbygården så bemöttes dom av bara ilskan medlemmar som kom med mothugg i varje mening mot Pastorena och i allt detta inte ville ha någon hjälp utan i allt försvarade Helge F med näbbar och klor, att han om någon skulle han vara oskyldig ( samma mönster ser man nu, fast då försvara ni Åsa W med näbbar och klor) att hon är oskyldig till något brott.
  Men tänk om ni har fel igen som ni hade om Helge F ?

  Jag vet och har hört av folk som var där när ni blev uppmanade på den stora samlingen som var då hos Anna A det var just då förbön för Helge F att han skulle frias och mitt i allt detta så fick medlemmarna höra att S-G Hedin med andra pastorer var på väg och att deras MÅL var att splittre församlingen.
  När deras mål egentligen var att ge stöd och hjälp och under en tid låta en annan pastor ta över så att ert ledarskapet och medlemmarna kunde få själavård i den hemska situationen som hade skett så att ni kunna få bearbeta alla hemska känslor och smärtor som alla gick i genom då.
  Och istället för att ta emot hjälp kände sig Åsa W hotad för hon vill inte förlora sin ledar roll, därför uppmanade hon ledarna att säga att S-G Hedin ville splittra för Hon vet själv att hon är på fel väg och hon tycker att det arbete hon har gjort skall ingen få ta i från henne.
  Det är ju därför hon inte ens nu vill släppa taget, för då förlorar hon ju allt.

  Sen är det så att det är många personer utanför er församling som medlemmar från er församling som i hemlighet har haft kontakt med S-G Hedin och andra Pastor i landet där dom har sökt hjälp och stöd och berättat allt som inte stått rätt i er församling.
  Så jag tycker att Pastorn har rätt om att det på gick sexuella relationer utanför äktenskapet i er församling, så det kan ju inte förnekas idag.

  Sen tror jag inte att du och några fler har dårliga relationer med er familj, men majoriteten i din församling har dårlig relation med sin familj och om du är ärlig mot dig själv så vet du att det inte bygger på några familjegräl utan på att Åsa W har emot dessa föräldrar och det är det som försvårar relation mellan föräldre och barn, och jag vet idag att det finns föräldrar som har tvingats till att acceptera Åsa W just för att kunna få ha en någorlunda relation med sina barn och barnbarn.

  Sen är det väl så också att din pappa har alltid varit kritisk mot S-G Hedin genom åren, men för det saken skull har dom igen dårlig relation utan en god relation !

  Mvh S

 • Beppe

  ”MyTwoCents”,

  Det här var min upplevelse av den kvällen.

  En sådan situation har alltid två sidor. Frågar man någon av dem i gruppen som kom på besök är antagligen minnena andra.

  Kanske menade man inte vad man sa och att man uttryckte sig olyckligt, men man har mig veterligen inte gjort några försök att nyansera eller förklara vad som sades den kvällen under den tid som förflutit sedan dess. Vad jag vet har ingen av dem (Monica undantagen) försök komma i kontakt med någon av oss medlemmar efter det.

  mvh
  Beppe

 • Shalom Beppe

  Som f.d. pastor har jag själavårdat ett antal personer. Skulle aldrig få för mig att försöka mig på detta med personer jag inte har en relation med.

  Bilden jag får av dig på ‘insidan’ är att Hedin & posse försökte med just detta. Men, motivet verkar vara snarare att rädda pingströrelsens heder än kärlek till fåren…..

  Resultatet blev ungefär lika effektivt som om jag skulle storma in i grannens hus och läxa upp deras barn…

  Var välsignad i allt.

  /D

 • Beppe

  Smultronsmurf,

  Jag tror mig ärligt kunna säga att inställningen ”det är bara nåd att få vara hans barn” har jag haft under de flesta av mina år som vuxen, vilket innefattar många fler år på annan ort än Knutby.

  Så det har inget alls att göra med i vilken församling man är medlem, snarare om man har en ärlig tro på Gud och har en längtan att en dag få tillbringa evigheten tillsammans med honom.

  Om du vill tro det jag skriver eller om du vill tro att jag ljuger, det är ditt val.

  Frågan har förekommit tidigare i denna blogg om vi tror att hon är ”kristi brud”. Svaret då var nej! Jag kan bara svara för mig och nej, jag tror inte det.

  Det var bestämt en träff mellan några representanter för vigselnämnden (inom Pingst) och några av pastorerna samt några styrelseledamöter innan mordet inträffade, ja det stämmer. Däremot var det så att någon ur gruppen som skulle komma (från vigselnämnden) drabbats av sjukdom (stroke tror jag) så det var de som ville skjuta mötet en tid framåt. Sedan skedde mordet.

  Jag förstår inte hur du kan uttala dig om huruvida min pappa alltid varit kritisk mot Sten-Gunnar eller inte. Känner du min pappa bättre än vad jag gör? Jag kan bara svara att så är det inte.

  Tyvärr känner jag igen den sortens argumentation från andra forum på nätet. Att påstå saker som det inte finns belägg för eller att föra fram saker som ”jag har hört”, ”många har sagt”, ”jag har läst” osv. Vill man föra en diskussion på de grunderna tror jag att det finns andra forum som passar bättre.

  Diskussionen här på bloggen har förts i en väldigt nyanserad anda. För en gångs skull har de som deltagit verkat verkligt intresserade av medlemmarna i Knutby och hur de mår idag. Jag kan bara hoppas på att det kan fortsätta.

  mvh
  Beppe

 • Beppe,
  Jag hoppas också att det kan fortsätta.

 • Kära Deppe !

  Visst är jag mycket intresserad av att veta hur ni mår !!

  Jag menade inte att såra dig om din pappa, jag tog bara lite förgivet om vem din pappa var, det var allt, hoppas du inte blev allt för ledsen ? hoppas du kan förlåta mig ?

  Det gläder mig att du har en sådan tro, och ännu mer gläder det mig att du inte tror på att Åsa W är bruden.
  Men det finns fortfarande en majoritet i er församling som tror på detta och dom gör det i sin hemlighet ( jag tror inte personligen att det är en sund miljö att tro på att endast en person är bruden) och eftersom jag vet att denna majoritet finns hos er, som tror på Åsa W som bruden så ser jag det endast som en villolära.
  Sen när denna vilolära kommer från era ledare så ser jag att den besmittar både tron och miljön i er församling, men det behöver inte betyda att ni inte älskar och tror utan det jag menar med detta är att i denna villolära så har ni i er församling fått en Avgud som har hamnat före Gud.

  Detta behöver inte du eller dom andra i din församling ta åt er om ni vet att ni inte tror på att Åsa W är bruden, men det finns fortfarande dom hos er som fortsätter att upphöja Åsa till en Gud.

 • Beppe

  Smultonsmurfen,

  Som du ser har jag valt att inte skriva under mitt eget namn i detta forumet. Jag har inte frågat dig mer om dina källor, gör då som du själv ber om, låt källan vara ifred utan spekulationer vem det är.

  Att sedan blanda in andra personer som jag nämnt (mina anhöriga) i dina spekulationer innebär bara att lusten att skriva minskar betydligt. Du kan tycka vad du vill om mig, men om jag refererar till mina anhöriga i mina inlägg, lämna dem utanför dina spekulationer vad de tycker och vilka de är.

  Det är jag som valt att bo i Knutby, inte de.

  Jag har varit öppen med att jag hör till församlingen. Då du talar om för mig att en majoritet i församlingen tror en sak som går tvärt emot min erfarenhet och kunskap utgår jag från att även du är med i församlingen eller? Hur skulle du annars känna till vad de tror eller tycker bättre än vad jag gör? Jo det skulle kunna finnas en sak som förklarade det, och det vore om mer än hälften av melemmarna i församlingen talat direkt med dig och sagt så.

  Det samma gäller när du talar om för mig vad ledarna i församlingen förkunnar. Antingen baserar du det på predikningar som förkunnats innan 2003 (som jag inte har hört) eller så har du varit på samlingar efter det som jag helt missat.

  Om det är så får jag böja mig för att du har bättre kunskap om det än vad jag har, annars är det mer hörsägen än en sanning.

  Jag har inte deltagit i andra forum på nätet för där är åsikten bland de flesta som skriver att om man inte har samma åsikt som de som kritiserar Knutby och Åsa W så är man sektsjuk, ”betuttad” i Åsa eller helt enkelt en lögnare som skickats ut av ledningen för församlingen. I den miljön finns det ingen anledning att dela mitt hjärta.

  Jag har inget emot om någon frågar vad jag tror eller tycker men jag kan bara svara för mig inte för vad alla i församlingen tycker och tänker. Om jag kunde det vore vi verkligen styrda att tycka och tro samma sak.

  Här har man fört en väldigt nyanserad diskussion, mitt hopp är att det kan fortsätta.
  Mvh Beppe

 • Pelle Jönsson

  Beppe!

  Du säger först:

  – Jag har inget emot om någon frågar vad jag tror eller tycker men jag kan bara svara för mig inte för vad alla i församlingen tycker och tänker. Om jag kunde det vore vi verkligen styrda att tycka och tro samma sak.
  ————————————————————-

  Tidigare idag säger du:

  – Ingen av oss medlemmar i församlingen ser oss som ”överhelig” eller för mer än någon annan.

  Det är svårt att få dessa två påståenden att gå ihop, tycker jag.

 • Beppe

  Pelle,

  Du har rätt.

  Jag borde ha skrivit ”varken jag eller min fru ser oss som överheliga eller för mer än någon annan”. Vad min fru tycker och tänker vet jag i alla fall.

  Sen kan jag säga att min erfarenhet är att något sådant som att Knutbyförsamlingen eller medlemmarna i Knutby skulle vara något mer än någon annan har jag aldrig hört förkunnas.

  Det finns ingen anledning att jämföra sig med andra. Det viktiga är att var och en som tror lever ett så öppet och ärligt liv som möjligt inför Gud. Den dag vi står inför Gud skall var och en bedömas utifrån sin egen tro och överlåtelse, inte utifrån vilket sammanhang eller församling man tillhört.

  Tack för att du rättade mig.

  mvh Beppe

 • Beppe

  Pelle,

  Efter att under flera år i media och på nätet blivit tolkade och kommenterade som ett kollektiv med uttalanden och påståenden som t ex ”ni tror ju så och så”, ”ni tycker så och så” blir i alla fall jag färgad och kan av bara farten svara ”vi” istället för ”jag”. Hoppas du kan förstå det och tack för att du påpekade det. Som du mycket riktigt påpekade är min ambition att tala om vad jag upplevt och vad jag tror och tycker.
  /Beppe

 • Pelle Jönsson

  Beppe,

  jag förstår att det är lätt att tro att alla tänker likadant i ett sammanhang där alla alltid (av inre tvång?) just säger att man gör det.

  När det gäller att man i Knutbyförsamlingen tror sig vara mer än andra, måste jag ändå hålla fast vid att så är fallet. Som underlag finns ett stort antal inspelade predikningar från Knutby, som jag lyssnat igenom, bl.a. av Kim Wincent, även från senare tid, där man inte kan dra någon annan slutsats, än att man helt klart anser att församlingen i Knutby är unik och speciellt utvald.

 • Beppe

  Pelle,

  Nu förstod jag dig inte riktigt. Menar du att medlemmarna i församlingen är i ett sådant sammanhang (att det är församlingsledningen som anser och försöker få oss till att tro och tycka lika eller menar du att vi som medlemmarna tror att alla (eller många) tror/tänker så om oss?

  Jag tror att Gud har en plan och uppgift för alla som ödmjukar sig inför honom och som lyssnar på hans önskan, oavsett i vilket sammanhang eller församling man befinner sig. I den mån är varje person speciell och utvald för den uppgift Gud ger var och en. Och det gäller som sagt oavsett i vilken kyrka eller församling man finns.

  mvh
  Beppe

 • Gustaf Kroon

  Liksom Pelle har jag fått ta del av många predikningar från Knutby FFS, där innebörden utan minsta tvekan är att församlingsmedlemmarna är speciellt utvalda av Gud, till att följa sin främsta ledare (plogspetsen) till paradiset. Innebär inte det att ledarna anser sig stå över resten av mänskligheten?

 • Gustav och Pelle,

  Oavsett om det ni påstår är sant eller inte, så skulle väl vilken psykolog som helst komma fram till att om inte gruppen ansåg sig speciell, efter all fokusering, så vore det något kollektivt avsteg från naturliga reaktioner.

  Om det skulle vara sant att de ansett detta innan ”förföljelsen” så kan man ju tänka att de fått anledning att ompröva den frågan. Men då ökar ju sådana här pikar trycket i frågan igen och kan lätt bli självuppfyllande på ett negativt sätt.

  Kanske dags för Haggaj att göra en liten utredning? 😉

 • Beppe

  Hur ledarna i Knutby ser på sig själva kan bara de svara på.

  Jag kan fortfarande bara svara för vad jag tror och upplever och jag upplever inte att de agerar som om de ansåg sig ”stå över” någon annan.

  Jag anser inte att ledarna i någon församling är förmer eller ”står över” någon av medlemmarna, inte heller i Knutby. Så är det inte heller med ledare för företag, organisationer eller föreningar.

  En chef är inte någon som ”står över” eller är förmer än de anställda.

  Om jag jämför med en av de bästa chefer jag haft i arbetslivet kan jag säga att han som ledare drog upp riktlinjer, levde för visionen, gick före, uppmuntrade, stöttade och pushade de som han var chef över. Han var någon man kunde bolla funderingar och frågor med och han coachade sin personal för att alla skulle utvecklas.

  Jag ser ledarna i Knutby på samma sätt som den chefen jag haft, inte som människor som är förmer än någon annan.

  Men det finns ett mycket viktigt men. Man kan ha respekt för en ledare utan att ledaren för den skull behöver ”stå över”eller anser sig ”stå över” någon. Och även det gäller för församlingar, företag, föreningar och organisationer.

  /Beppe

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Jag tror inte det finns något problem med att tala om att någon eller några är unika/speciella så länge man inte gör det till än värde fråga. Varje löv är unikt, med olika skönhet. Jag tror att varje församling är unik och speciell…

 • Haggaj;
  Gör en utredning/intervju, och gör det grundligt!
  Det har jag frågat dig om förut…

 • Lycklig anhörig förälder till vuxet barn

  Jag har tillbringat väldigt mycket tid i församlingen, speciellt efter jan. 2004. Jag har frågat och frågat om allt man bara kan komma på att fråga. Jag har ”studerat” pastorer, ledare och medlemmar för att se om det förekommer något konstigt eller någon märklig upphöjelse av vissa (som en del påstår), men kan helt ärligt säga att det inte är konstigare än att dom vill lära känna Gud närmare och leva nära Honom.

  Det jag märkt är just att det är det som dom som gått med i församlingen längtat efter, att få lära känna Gud mer på djupet. Att få mer kunskap och inte bara ”på ytan” predikningar eller undervisning.

  Det är lite märkligt att det finns andra som har sådana märkliga synpunkter på det. Är det möjligtvis så att man är avundssjuk på att andra kristna vill gå djupare i Bibeln och med sin tro och att dom vågar göra det? Är det så att man kanske själv skulle vilja veta mer män inte vågar för grupptrycket?
  Är det så att man är avundssjuk på att man tar hand om varandra och hjälper varandra med vad det än må vara? Är det så att man egentligen är så ensam och blir så frustrerad över att andra har det bra så man låter sin frustration gå ut över dom som man ändå sparkar på?

  Ja, inte vet jag hur tankarna går hos vissa i deras ensamhet, men jag hoppas att dom en dag finner det dom verkligen söker och att dom slutar prata så mycket om församlingen i Knutby och börjar prata med dom istället.

 • Pelle Jönsson

  Haggaj,

  du har en poäng, när du påpekar att Knutbyförsamling ( som helt klart varit ”speciell” långt innan den stora katastrofen 2004), vid en närmare offentlig granskning riskerar att sluta sig inom sig själv ytterligare.

  Frågan är då: Hur skall man ställa sig till en församling med en osund inriktning? Skall man låta den fortsätta, i hopp om att allting kommer att bli bra så småningom och låta bli att rikta ljuset på det osunda för att inte riskera att församlingen sluter sig ytterligare?

  Min mening är att man, så fort man ser något osunt, måste ta tag i detta och inte låta församlingsmedlemmarna leva vidare i villfarelsen att alla utomstående tycker att man är på rätt spår. Att hoppas på att församlingen så småningom alldeles av sig själv skall ändra riktning, förefaller något naivt. Man är då tyvärr tvungen att ta risken att församlingen sluter sig ännu mera.

  Frågeställningen gäller naturligtvis generellt och då även andra ”urspårade” församlingar än Knutbyförsamlingen.

 • Pelle Jönsson

  Beppe,

  vad jag menar är helt enkelt att det bland en grupp människor som tillbringar så mycket tid tillsammans och där man har en stark gemensam värdegrund, så är det inte konstigt om man så småningom får inställningen att alla i gruppen tycker likadant. Det är ofta svårt att framföra avvikande åsikter i en så tät grupp. (Med anledning av diskussionen om ”jag” och ”vi”).

  Du skriver:
  ”Jag tror att Gud har en plan och uppgift för alla som ödmjukar sig inför honom och som lyssnar på hans önskan, oavsett i vilket sammanhang eller församling man befinner sig. I den mån är varje person speciell och utvald för den uppgift Gud ger var och en.”

  Här kan jag bara hålla med.

  Problemet ligger väl i hur detta tolkas av självutnämnda pastorer och andra ledare i församlingen. Här kommer vi då återigen in på den ”speciella” lära som Knutbyförsamlingen lär ut och som man har lärt ut sedan många år tillbaka, enligt de predikningar jag lyssnat till.

  Mvh
  Pelle

 • Beppe

  Pelle,
  Jag har inte frågat varenda medlem om vad de tycker i alla frågor. Det faller på sin egen orimlighet, för då skulle jag inte kunna göra annat i livet än att tala med respektive medlem.

  Däremot kan jag säga att när jag umgås med andra medlemmar så är det inte så att vi tycker lika och har samma åsikt i alla frågor. Vi är ju olika individer som kommer från olika sammanhang så det är ganska naturligt att vi kan ha olika åsikter.

  Och ja, vi får ha olika åsikter, det är ingen som bestämmer att vi skall tycka si eller så. Vi får till och med tycka olika än ledarna för församlingen (obs ironi)

 • Beppe

  Pelle,

  Vi har alla ett personligt ansvar att pröva det våra ledare förkunnar för oss. Att pröva det mot biblen och i bön. Det gäller oavsett vilka församlingar vi är med i, och det gäller även i Knutby.

  Mvh
  Beppe

 • Pelle Jönsson

  Daniel B.,

  jag tror vi får försöka reda ut ett par saker.

  – Att anse sig ha fått ett uppdrag av Gud, är inget ovanligt bland präster. Så långt är allt väl.

  – Att anse att man utsetts av Gud att leda en församling, för att man anser sig ha skådat ljuset och fått en helt egen och bättre tolkning än alla andra av vad som skall anses vara den rätta vägen – då börjar vi närma oss pudelns kärna. Där börjar vi skymta den tidigare diskuterade inställningen att ”jag/vi” är ”givna ledare” och ”bättre” än resten av mänskligheten. Som exempel kan jag nämna tanken att Jesus valt Knutby som den punkt på Jorden som skall vara den självklara punkten att återkomma till. Hybris – någon?
  —–

  Som jag tidigare sagt, tyvärr bor jag på icke överbryggningsbart avstånd från Knutby. (Riskerna med love-bombing skall heller icke föraktas).

 • Pelle Jönsson

  Daniel B.,

  ang. tanken att Knutbyförsamlingen är utvald.

  Lite utdrag ur en predikan av Kim Wincent 2003-10-19
  ”Att Våga Acceptera Att Du Är Utvald”

  Vi tillhör ett utvalt folk, ett utvalt släkte, DU är utvald! Och i och med det är du unik. Och det kan vara svårt att acceptera att man är utvald. Och fortfarande vara ödmjuk i sitt hjärta. (Höjer rösten) Det är lättare att tänka, att jag är en av många. Det är lättare att tänka att det är inget speciellt med mig. Men om man tänker så, då vanärar man sin Fader, för det är Han som har valt dig. (Skriker) Det är ju inte din förtjänst att du är utvald. Det är Han som har valt dig. Det är Han som har handplockat dig.

  Vi talar inte om prestation, vi talar om att acceptera att man är utvald. Och faktum är, att den största stötestenen bland de människor som har lämnat församlingen ÄR att man inte ville acceptera att det var nånting speciellt med den här församlingen. ATT DET VAR NÅGOT SPECIELLT med de människor som Gud hade fört samman och ställt här!

  Den här lilla orten – liksom upppväxt ur en gammal havsbotten. HIT har Gud HANDPLOCKAT människor. Av någon anledning! Och det är ju Hans sak. Det är ju inte vår sak. Det är Hans sak. Och sen är det helt naturligt att en del blir precis galna av det. För ingen ska komma och säga att de är nånting. Ingen ska komma och säga att just den här platsen är utvald! Vi har en nåd utöver nåd på den här platsen. Som är en stötesten för de allra allra flesta och de flesta som har lämnat församlingen den sista tiden.

  Vi har en nåd utöver nåden! Att Fadern i Himmelen har bestämt om en person i den här församlingen.

  EN av våra pastorer. Åsa M Waldau. (Ropar) Att vara avskild för att vara närmare (lång tystnad innan han ryter i igen) FÖRBJUDEN – inte av egen vilja. Inte för någon annans skulle ha sagt det utan av Fadern själv i Himmelen förbjuden – att predika.

  FÖRBJUDEN att möta alla. Avskild. Handplockad. Utvald! Tagen där Han har bestämt. (Tystnad) Det är en nåd! Det är en nåd att få vara i en sån församling.

  Jag får ha en pastor som får vara avskild för att vara närmare! Än någon annan.

  Jag är oerhört tacksam. Jag är oerhört glad! Att jag får tillhöra – den församlingen där hon är utvald. Få tillhöra den församlingen där Helge Arnold Fossmo är utvald att vara föreståndare.

  Det är inga tillfälligheter. Att personer söker sig hit. Inga tillfä… Jag har hit här i den här platsen i den här de… delen av universum i världen som Han har bestämt.

  Försök inte förstå det där, det går inte. (Publikskratt) Acceptera att det är så. Så många som var bestämda till ev.. Så många som (Ropar) Han i förväg hade handplockat och bestämt till evigt liv. Fatta att du tillhör en av dem!

  Det är vackert att tillhöra en levande Gudens folk. Och – samtidigt, förstå att det är en nåd utöver nåd. Du och jag förtjänar det inte men Han valde och Han väljer vilka Han vill (hes konstig röst) och du är handplockad.

  Du är utvald, du är rättfärdiggjord, du är förhärligad, du är härligare och härligare! Underbart är vi! Vem är den som fördömer? Jo, det vet vi ju. Det är Djävulen. Satan. Motståndaren. Åklagaren. Och alla som talar i hans vägnar. Som fördömer och som hatar detta. Att någon skulle va utvald. att någon skulle va handplockad. Att någon skulle va utvald till nånting mer än någon annan är. Det hatar både den religiöse svensken och den socialdemokratiska svensken, och svensken vad det nu än är.

  Då är vi inte rädda på Herrens stora och fruktansvärda dag. Då står vi med lyfta händer. Ta hem oss nu! Ta hem oss nu! Vi vill hem till Himmelen! Vi vill möta den gamla av dagar. Vill möta hans son. Vill möta sonens brud! Vi vill fira bröllopsfest.
  ————————————————————–

  Är det bara jag som tycker att dessa utdrag, sammantaget, ger en mycket klar bild av andan i Knutbyförsamlingen?

  Betr.: Jesus ankomst till Knutby, ber jag få återkomma. Det finns ett antal predikningar att gå igenom. Jag är lite osäker på var jag har sett detta.

 • Pelle Jönsson

  För de som vill se allt i Kim Wincents predikan finns följande länk:

  http://forum.alltominget.se/index.php/topic,90.msg1492.html#new

 • Pelle Jönsson

  Jag vill gärna lyfta ut några speciella stycken:

  ”EN av våra pastorer. Åsa M Waldau. (Ropar) Att vara avskild för att vara närmare (lång tystnad innan han ryter i igen) FÖRBJUDEN – inte av egen vilja. Inte för någon annans skulle ha sagt det utan av Fadern själv i Himmelen förbjuden – att predika.”

  Förbjuden av Fadern själv att predika???

  ”FÖRBJUDEN att möta alla. Avskild. Handplockad. Utvald! Tagen där Han har bestämt. (Tystnad) Det är en nåd! Det är en nåd att få vara i en sån församling.”

  Handplockad! Utvald!

  ”Jag får ha en pastor som får vara avskild för att vara närmare! Än någon annan.”

  Närmare, än någon annan!!!

  ”Jag är oerhört tacksam. Jag är oerhört glad! Att jag får tillhöra – den församlingen där hon är utvald. Få tillhöra den församlingen där Helge Arnold Fossmo är utvald att vara föreståndare.”

  Hon är utvald!!! Helge Arnold Fossmo är utvald!!!

  Någon annan som tycker att dessa uttryck ter sig minst sagt bisarra?

 • Gustaf Kroon

  Tack Pelle för att du skrav av denna ruggiga predikan!

  Det där är kuslig läsning som speglar andan i en församling som leds av elitistiska pastorer. Själva plogspetsen i pastorsgruppen är den unika människan som av Gud avskilts för högre uppgifter. Även Helge var speciell och nästan Åsas jämlike.

  Det kan inte finns några tvivel om att pastorerna i Knutby FFS såg sig som de viktigaste personerna på jorden.

  Kim är församlingsföreståndare nu vilket bekräftar att hans predikan speglar församlingsledningens ambitioner.

 • OK. Jag har sedan Stinas interview med Åsa haft svårt för denna kvinna. När hon leende visar Stina och Svenska folket ‘hammarrummet’ så tänds en röd lampa. Hur kan man stå och skratta/le åt det rum där lillasyster blev slagen med en hammare och skjuten vid senare tillfälle?

  Men, till predikan:
  Det skulle precis lika väl varit en predikan på Livets Ord, Karisma, Kristet Center i Örebro eller Arken. Även om Knutbyförsamlingen officiellt sett var en pingstkyrka verkar ju predikostilen och attityden i predikningarna komma från Livets Ord.

  Sedan får man väl hoppas att församlingen i Knutby kan lära sig något av alla tråkigheter. Kanske kommer ingen pastor ha en allt för dominerande ställning i framtiden även OM det KAN ha varit så tidigare. Ingen motsäger väl att församlingen lät sig luras av Helge innan polisen avslöjade honom.

  Det borde vara mycket svårt att köra en repris på det i Knutby. D.v.s. om delar av församlingen före Helge var lite för naiv och lättpåverkad borde idagsläget Knutby vara den mest vakna församlingen i Sverige?

  mvh
  Daniel

 • Pelle Jönsson

  MyTwoCents,

  du skriver:
  ”Det skulle precis lika väl varit en predikan på Livets Ord, Karisma, Kristet Center i Örebro eller Arken.”

  Jag vet inte om du menar detta i någon ursäktande mening?

  Jag blir i alla fall än mer oroad.

 • Pelle Jönsson:

  Menar bara att sånt här resonemang är vardagsmat bland karismatiker ö.h.t. Vi har en tendens att ge oss själva exklusivitet för att skapa lite pirr i magen på Gudstjänstbesökarna.

  Har rört mig bland karismatiker i snart 30 år nu. Vore det inte för att jag trivs med fart och fläkt, Gospelmusik och högljudda predikanter skulle jag för länge sedan lämnat denna förvirrade skara 😉

  Finns säkert liknande tal inom delar av Pingströrelsen också. Så, vad gör vi?

  /D

 • Pelle m.fl,

  Jag skulle vilja sammanfatta vad jag kommit fram till hittills:

  1) Det har bevisligen pågått tokigheter i Knutby. Vi borde ha sett ett något större avståndstagande från dessa gamla tokerier och inte enbart ett avståndstagande av Helge Fossmo från övriga församlingsledningen. Kanske kan all mediafokusring, rättegångar och uteslutning och sedan mer eller mindre förföljelse spela en viss urskuldande roll. Men Knutbyledningen borde m.t.p. just detta vara extra tydliga om/när de får tillfälle att komma till tals.

  2) Att se sig själva som speciellt utvalda var ett klassiskt tänkande från pingströrelsen sedan lång tid tillbaka. Dessa tankar var nog mer vanliga bland medlemmarna än i själva ledarskapet skulle jag anta. Jag har t.ex. aldrig hört att C-E Heinerborg skulle ha vädrat sådana tankar. Däremot kunde man höra sådant i hans ”fan-club”. Lewi Pethrus, menade att pingströrelsen/väckelsen bara var en förberedande väckelse för något större och motarbetade därmed till viss del den tanken. Det var nog ingen slump att Livets Ords förlag gjorde nytryck av den boken.

  3) Det är väl inte omöjligt att det är de ”vanliga medlemmarna” som vanligtvis höjer sitt ledarskap lite högre än tillbördigt. Det är då ledarskapet sätts på prov. Då gäller det verkligen att vara vis och göra slut på sådana tankar och funderingar. Detta gäller så väl i Knutby som annorstädes.

  4) Jag är trött på att höra skvaller och gamla historier från Knutby. Bästa sättet att undvika detta är att ledarskapet i församlingen säger att från och med det och det datumet har vi förändrat och förnyat vårt sätt att vara och tänka. Det som hänt tidigare tar vi avstånd för och ber om ursäkt för. Skall Ni komma med mer anklagelser (förutom ev juridiska sådana) bör dessa gälla det som sker och skett därefter. Då borde väl de flesta kristna kunna sluta upp bakom något sådant och ge dem ”amnesti” för ev tidigare händelser. Och det datumet behöver ju inte överenstämma med januari 2004.

  Ett sådant initativ från ledningen i Knutby skulle förmodligen göra dem lite ”speciella” eftersom det inte är vanligt förekommande i kristenheten. Och kanske kan det få fler församlingar och ledarskap att följa efter och ge ringar på vattnet som ger verkningar i hela kyrkopolitiken. På så vis har ÅW m.fl en nyckel de kan dyrka upp mycket ondska och bråte med, även utanför sina egna lokala sammanhang.

 • … och eftersom vi ändå inte skall vara stolta i oss själva, så är det ju inget nederlag att dra igång någonting positivt – även om det skulle spilla på den egna stoltheten.

 • Jag såg för någon vecka sedan en bild i en tidning på Åsa W där hon fortfarande bar på sin nya förlovnings ring som hon hade fått av ”Jesus enligt henne”, tycker att det är lite konstigt att hon fortsätter att bära den, när hon går hårt fram i media att hon inte, på något sätt är bruden.

  Så det jag inte kan förstå är hur kan ni som är medlemmar i knutbyförsamlingen kan acceptera era Ledare som ljuger inför hela Svenska folket och att ni väljer att följa i samma spår med försvar i lögner ?
  Inte ens Jesus ljög, när han stod inför Farisérna när dom frågade är du Guds Son ?!

  En fråga:

  Gör ni detta för att ni har fått tillsägelse eller är det bara för att det är uttalat hos er att Världen är inte redo för att veta vem Åsa W är ?

  Sen vill jag även Tacka Pelle Jönsson för att ha lagt ut predikan.

  Denna predikan bevisar tydligt hur snett allt står i Knutby församlingen, när man TRO i fullo att man har stötestenen ( Åsa W ) hos sig.
  Då spelar man Gud i allra högsta grad, den ende som är stötestenen/ hörnstenen är väl Jesus Själv enligt Gudsord, men här predikar KimW att Åsa W är stötestenen/hörnstenen !

  Så med andra ord så Upphöjs Åsa W till en Avgud i knutby församlingen som står jämsides med Jesus och Jesus är Inte längre Huvudet över alla utan nu har Gud själv fått två huvud en är han själv och en Åsa W , det blir ju äckligt och vilken förvrängd bild har man inte då av Gud ?
  För tar man Åsa W som en stötesten i Knutby församlingen så är det inte så konstigt att hon är den som står i vägen mellan Gud och människan.

  En sådan tanke att tro att Åsa W är stötestenen/hörnstenen är en exklusiv tanke som leder till Högmod och Fall i slutändan, tragiskt att se att Grunden i knutbyförsamling är en grund som är endast byggt på halm och strå, med andra ord på Åsa W och inte Gud Själv.

  Det var just Detta Deppe Jag menade att ni har Åsa W till en Avgud i er församling.

  Mvh S

 • smultronsmurf,

  Vi kanske skall vänta in svar på ev initiativ som jag föreslagit, innan Du går ut allt för hårt.

  Är det OK?

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Smultronsmurf

  Du fascinerar!!! Hur ser ringen du talar om ut? Om det nu finns en sådan ring (vilket jag inte tror) så hur kan du veta hur den ser ut? Har du egna erfarenheter när det gäller förlovningar med Jesus? Eller var du med vid det tillfället om ett sådant har funnits? Var i Kims predikan står det att Åsa är stötestenen? Sant är att han talar om stötestenar vilket jag tror kan finnas på flera ställen. Men det är inte samma sak som att man med det jämställer en person med Jesus. Faktum är att om jag slår tån i en sten är det ju onekligen en stötesten men inte Jesus för det.

 • En som vet det mesta om Knutby!,

  Går det att reda ut saker och ting enligt mitt förslag ovan eller är det mer intressant att möta kritik som Ni gör nu – med lite munhuggning? Eller är jag för naiv?

  Förslaget igen:

  ”Bästa sättet att undvika detta är att ledarskapet i församlingen säger att från och med det och det datumet har vi förändrat och förnyat vårt sätt att vara och tänka. Det som hänt tidigare tar vi avstånd för och ber om ursäkt för. Skall Ni komma med mer anklagelser (förutom ev juridiska sådana) bör dessa gälla det som sker och skett därefter. Då borde väl de flesta kristna kunna sluta upp bakom något sådant och ge dem “amnesti” för ev tidigare händelser. Och det datumet behöver ju inte överenstämma med januari 2004.

  Ett sådant initativ från ledningen i Knutby skulle förmodligen göra dem lite “speciella” eftersom det inte är vanligt förekommande i kristenheten. Och kanske kan det få fler församlingar och ledarskap att följa efter och ge ringar på vattnet som ger verkningar i hela kyrkopolitiken. På så vis har ÅW m.fl en nyckel de kan dyrka upp mycket ondska och bråte med, även utanför sina egna lokala sammanhang.”

 • En som vet det mesta om Knutby!

  Haggaj

  Helt rätt muhuggning leder sällan någonstans…
  Det var inte min ambition.

 • Fråga en som vet det mesta om munhuggning! 😉

 • Pelle Jönsson

  Daniel B.,

  jag kan informera om att jag inte bara läst predikan av Kim Wincent, jag har hört den också.

  Jag har dessutom hört ett stort antal predikningar, både av Kim och Åsa, m.fl., som är av nyare datum. Jag försäkrar, de låter inte bättre. Därför är jag helt övertygad om att några större förändringar inte skett.

 • Den ringen är en stor Guldring som Åsa W aldrig tar av sig, den har många diamanter i 3 olika rader och inuti ringen så är det hjärtan ingjutna.
  Du ser den ring på bilden där Åsa bär röd tröja, på högerhand långfingret har hon en stor ring (tyvärr en liten bild men i bilagan ser man en stor bild )

  http://www.aftonbladet.se/kvinna/article1586535.ab

  Denna ring är ersatt mot den första alliansringen Åsa W hade innan mordet, men eftersom det kom ut i media ang om alliansringen, så valde Åsa W att byta ut den första mot denna hon bär på nu.

  Just i detta skeende beslutades att man Inte fick kalla Åsa W för Tirsa längre i församlingen utan endast säga Åsa, förutom dom allra närmsta som får säga drottning Tirsa, dv- säga dom som är hos henne dagligen och dom som har varit med i församlingen i många många år innan mordet.

  Hela Kims W predikan går ut på att Åsa W är stötestenen i knutby församlingen, tråkigt att du själv inte kan se det.

 • Pelle Jönsson

  Jag kände inte Hitler eller Stalin heller, men det hindrar mig inte att ha åsikter om dem. 🙂

  Jag hoppas att de underlag jag lägger fram talar sitt tydliga språk i alla fall.

 • Hej Daniel !

  Varför skall jag ge mig ?
  Det jag skriver är ren sanning, men det är synd att vissa ska tycka att sanningen blir att för svår att ta in.

  Så va snäll och ge inte mig några order.
  För det är något som inte biter på mig och jag kommer alltid att säga det som jag vet är en sanning om det inte finns starka motbevis mot min ord.

  Jag tycker är att det finns så mycket som går att bevisa om och om igen att knutby ledningen med Åsa W i spetsen är på villovägar, men så fort man säger något så blir det mot hugg eller att det blir synd om den stackars Åsa W.
  Jag tycker som dom flesta att det är dax att Sanningen om Åsa W och hennes ledarskap skall få komma fram och att det får bli tid för Åsa W att bli nerplockad till jordensyta.

  Därför är jag tacksam att S-G Hedin med många andra vågar att konfrontera Åsa W och all denna lögn som kommer från er församling.

  Mvh S

 • Livslust

  Det är väl så att Knutbyförsamlingen idag vill gå vidare, det har också skett en förändring det senaste halvåret mot större öppenhet.

  En sak som underlättar i detta arbete har varit att vältra över mkt av misstagen, problematiken och historiken på Helge. Har det varit något i historien som gått snett så är det Helge som varit något av en inspiratör, till viss del sant (han är ju trots allt dömd).
  Men genom att gå vidare på det sättet så tar man inte tag i grundproblemet.
  Kulturen ur vilket detta grodde fram.

  Vore Knutby ett företag så är det sedan länge i konkurs med gigantiska skulder, ska man upp på plus igen så krävs det minst 10ggr större mediaexponering i positiv riktning de närmaste åren. Då pratar jag 10ggr mer än den samlade negativa marknadsföring som varit de senaste åren. Hur det skulle vara möjligt är svårt att se. Kanske kommer Jesus tillbaka o mellanlandar i Knutby:-)

  Får jag ställa några frågor:
  Hur ser gemenskapen ut idag, bjuder ni in externa talare från helt andra sammanhang, vill någon komma?
  Åker ni som församling och enskilda till andra ”kristna” sammanhang än Knutby?
  Vad säger medlemmarna är det värt priset ni varje dag betalar i form av tidningsskriverier?
  Tror ni att det går att få Knutby att komma på ”plus”?
  Är det bara av en händelse att det var just i församlingen i Knutby som allt detta hände?

  Dock, det är bra att det är medlemmar som uttrycker sig i detta forum, det motbevisar till viss del talet om isolering.

 • Beppe

  Livsluft,

  Jag skulle vilja svara på dina frågor utifrån hur jag uppfattar situationen.

  -Hur ser gemenskapen ut idag, bjuder ni in externa talare från helt andra sammanhang, vill någon komma?

  Ja det finns en handfull personer som verkar/har verkat som pastorer som besöker församlingen och deltar/förkunnar i samlingar. Det är inte speciellt lätt att få kontakt med pastorer/förkunnare som inte redan har sin åsikt (negativ) klar om församlingen.

  -Åker ni som församling och enskilda till andra “kristna” sammanhang än Knutby?

  Som församling har vi varit på gemensam utflykt till en församling. Senare delen av svaret på fråga 1 gäller även här… Svaret på andra delen av frågan: Ja när vår familj är och hälsar på föräldrar och anhöriga händer det att vi besöker kyrkorna de är medlemmar i. För vår familj är det lite speciellt då några av våra vänner i den församlingen hade blivit varnade att träffa oss av församlingsledningen. Den församlingen besöker vi inte speciellt ofta, däremot umgås vi med de flesta av våra vänner från församlingen. Jag vet även att de närmare vännerna jag har i Knutby besöker olika församlingar när de är och hälsar på vänner och annhöriga.

  -Vad säger medlemmarna är det värt priset ni varje dag betalar i form av tidningsskriverier?

  Om jag svarar för mig och min fru så är svaret ett stort JA. Tidigare i tråden kan du läsa om hur vi kom till Knutby. Det gäller än. För andra medlemmar, när jag ser vilken glädje det är i gudtjänsterna, viljan att lära känna honom mer och hur personerna mår så tolkar jag det som ett klart ja även för dem. Det är min tolkning.

  -Tror ni att det går att få Knutby att komma på “plus”?

  Ja jag tror och hoppas det. Men det beror på om människor vill undersöka och ta reda på fakta själva eller om man vill ha sin åsikt klar och inte förändra den

  -Är det bara av en händelse att det var just i församlingen i Knutby som allt detta hände?

  Den här frågan har jag tänkt mycket på. Jag lever utifrån principen att jag väljer att lita på människor till dess jag blir sviken/lurad istället för att utgå ifrån att människor försöker lura mig. Jag vill utgå från att jag kan lita på människor.Jag tror att många inom kyrkorna i Sverige har den inställningen.

  Så här sett i efterhand kan jag konstatera att en person jag litade på inte höll måttet. Kanske var jag för naiv? Kanske var vi alla för naiva? Men innebär det att jag skall byta människosyn till att misstänka att människor lurar mig, till dess jag ser att de är att lita på?

  Jag tror att människor blir lurade av personer i ledande ställning även i andra församlingar. Förekommer det inte i andra kyrkliga sammanhang att personer som fått förtroende poster (föreståndare, styrelse, äldste, kassörer m fl) bryter dem? Har det inte förekommit ekonomisk svindel, otrohet, stölder och liknande i andra församlingar i Sverige? Jo det tror jag att det har. Men det slås inte upp i media på samma sätt. Och det är jag glad för för då kan de som blivit utsatta för sådana svek få bearbeta situationen i lugn och ro. Och förhoppningsvis få stöd av andra kristna i närheten som inte skapat sig förutfattade meningar om dem som medlemmar.

  Om jag låter synisk så menar jag inte det, utan jag hoppas ärligt att andra i den situationen behandlas bättre än hur jag blivit behandlad.

 • Beppe

  Oups,

  Skrivfelsnisse var framme. Så här skulle det vara:

  ”För vår familj är det lite speciellt då några av våra vänner i den församlingen vi tidigare varit medlemmar i hade blivit varnade att träffa oss av församlingsledningen. Den församlingen besöker vi inte speciellt ofta, däremot umgås vi med de flesta av våra vänner från församlingen. Jag vet även att de närmare vännerna jag har i Knutby besöker olika församlingar när de är och hälsar på vänner och annhöriga. ”

 • Pelle Jönsson

  Beppe,

  ditt svar till Livsluft är intressant. Jag sammanfattar:

  – Medlemmarna mår bra och tycker att det är värt priset
  – Allt beror på en person, som lurade alla (H.Fossmo)

  Sammanfattningsvis:
  ditt svar till Livslust på frågan ”Är det bara av en händelse att det var just i församlingen i Knutby som allt detta hände?” är helt enkelt: Ja!

  Ditt svar är intressant, främst i det som inte står skrivet. Inte ett enda ord om någon självrannsakan.

 • Till några av Er!

  Det finns några som gärna spekulerar i detaljer kring ringar och namn och sådant där på knutbymedlemmarna. Oavsett om det Ni skriver är sant eller inte – så är jag inte ett dugg intresserad av att diskutera fantasytolkningar på den här bloggen. Det finns andra sidor för sånt.

  Jag ber Er sluta med sådana spekualtioner omedelbart!

 • Pelle Jönsson,

  Inte för att försvara – bara för att vara rättvis – hur många har skrivit ett enda ord om självransakan överhuvudtaget. Har inte vi alla gjort fel på något sätt? Om det fanns en enda någon av oss som hade gjort 100 % rätt hade vi ju tokväckelse och himlaparty varje dag.

 • … (förklaring) ”tok” är ett prefix att förstärka när man inte vill svära. 😉

  Ingen övrig värdering i det ordet.

 • Beppe

  Pelle,

  Skulle jag skriva om den självrannsakan jag själv gått igenom under drygt fyra års tid skulle jag fylla denna blogg.

  En självrannsakan är väl just det – en rannsakan av sig själv och sin situation.

  Min egen självrannsakan bearbetar och sker tillsammans med mina närmsta vänner, dem som jag har personliga relationer med och stort förtroende för, både inom församlingen och utanför församlingen.

  Inte med vem som helst på ett forum på nätet.

  Utifrån det jag gått igenom under åren ligger självrannsakan och själavård väldigt nära varandra.

  Mvh
  Beppe

 • Beppe

  Pelle,

  Nu går jag en sista gång ned i sandlådenivå i den här skriftväxlingen.

  Det är intressant vad du väljer att inte sammanfatta.

  Du valde att inte sammanfatta de andra svaren:

  Ja det finns kontakter och gemenskap med pastorer/förkunnare utanför församlingen.

  Ja medlemmar har kontakt med och besöker andra församlingar.

  Din sammanfattning är intressant i det du inte skriver. Det kanske inte passar in i din bild?

  Mvh
  Beppe.

 • Simon

  Förlåt Haggaj om jag i början skriver lite om något du kallar fantasy, det är dock för att jag vill veta inte döma.

  Frågan ställdes av Anna;

  – ”Är Åsa kristi brud”?
  -”Nej”!!! blev svaret från en Knutbymedlem.

  Då kommer en följdfråga;
  Var hon det tidigare? Eller trodde hon att hon var det tidigare? Gifta sig med Jesus och ta på sig en ring… Lite osunt enligt mitt tänkande.
  Strax efter mordet berättar hon dock att detta giftermål skedde, (fast med sina egna ord) därav är det inte en fantasy.

  Har hon rett ut allt detta och förklarat sig, samt bett om ursäkt? Jag frågar för att jag vill veta, inte för att smutskasta.

  Vidare tror jag att det bästa för både oss kristna utanför församlingen och för Knutby är att släppa frågan helt ett långt tag. Låta alla slappna av och se vad som händer.

  Alla vet att ju mer man ifrågasätts, ju mer försvarar man sig och hinner inte med att själv tänka efter och ifrågasätta.

  Mamman, Ewa, måste naturligtvis få agera utifrån sin upplevelse och jag förringar inte alls hennes uppenbara smärta, jag hoppas hon och hennes barn får den hjälp de behöver.

  Men till alla oss andra, Sten-Gunnar etc.;
  Låt allt vila, ge dem tid, de är frivilligt med (så långt jag förstår, räddningsaktioner i all ära men det finns en gräns, Gud har gett oss en fri vilja, vi får respektera det) sedan kan vi se vad som hänt.

  Var trädet bra, blev allt sunt eller barkade det iväg igen?

  Time will tell!

 • uttern

  När det gäller självrannsakan , så borde nog en del av de som skriver på dessa sidor , ägna sig åt det innan man plitar ner sin mening . Det är så lätt att såra och riva upp halvläkta sår , men det kanske är det som är avsikten . Tyvärr så börjar det likna Flashback det som skrivs nu .

  Mvh Uttern

 • Pelle Jönsson

  Beppe,

  ditt personliga svar glädjer mig. Jag tror dig, när du skriver om din egen självrannsakan. Jag begär inte att du utvecklar detta i detalj, jag tyckte bara att det kanske borde nämnas med ett endaste ord i alla fall.

  Min fråga föranleddes ju av Livlusts fråga:
  ”Är det bara av en händelse att det var just i församlingen i Knutby som allt detta hände?”

  Det finns kanske flera i församlingen som, liksom du, också känner behov av självrannsakan. Men detta vet vi inget om. Det jag saknar är att en enda människa från församlingen kunde uttrycka åtminstone någon typ av reflektion över vad som hänt och om församlingen/församlingsledningen skulle kunna ha gjort något annorlunda, som eventuellt kunde ha förhindrat katastrofen. Men, nej. Man får nog vänta förgäves. Det är enklare att skylla allt på Helge Fossmo.

  När det gällde min fråga om självrannsakan, gällde den inte heller specifikt dig personligen, utan medlemmarna i allmänhet och församlingsledningen i synnerhet. Från församlingsledningen har jag inte hört ett endaste ord, som tyder på någon självrannsakan. Allt jag hört från det hållet, också, är att allt som gått fel kan kopplas till en enda person, Helge Fossmo.

  När det gäller kontakt med pastorer från andra församlingar, skriver du själv:
  ”Ja det finns en handfull personer som verkar/har verkat som pastorer som besöker församlingen och deltar/förkunnar i samlingar. Det är inte speciellt lätt att få kontakt med pastorer/förkunnare som inte redan har sin åsikt (negativ) klar om församlingen.”

  Det låter inte särskilt lysande.

  När det gäller att besöka andra församlingar skriver du:
  ”Som församling har vi varit på gemensam utflykt till en församling.”

  Det låter inte heller särskilt lysande.

  Därför tyckte jag inte det behövde kommenteras.

 • uttern

  Tack Simon . Det är ju trots allt vår egna vilja som styr vad man vill vara med i för sammanhang . Vi kunde ju spela bridge eller golf istället !!!
  Vart tog all uppståndelse vägen om den kvinnan som ”verkligen gifte sig med Jesus” vägen , jag tror det var under 2004 ?? Snacka om focusering !

 • Beppe

  Pelle,

  Man kan tolka ditt svar ”Det är inte speciellt lysande” på två olika sätt.

  Tolkning 1: Att man inte har kontakt med fler pastorer/förkunnare utifrån, samt att församlingen bara har varit på en församlingsutflyckt (underförstått att församlingen inte försöker/vill mer).

  Tolkning 2: Att det inte finns fler pastorer/förkunnare som varit beredda att ha kontakt med oss, samt att inga församlingar erbjudit Knutby möjligheter till församlingsutflyckter.

  Vilken tolkning lade du i ditt svar?

  Mvh Beppe

 • Pelle Jönsson

  Beppe,

  om man tyder det så att församlingen inte tycker det är nödvändigt att granska sig själv efter vad som hänt (vilket jag tyvärr tycker att man måste göra), så menar jag att båda tolkningarna, 1 och 2, är lika rimliga. Båda tolkningarna kan då relateras till församlingens inställning.

  Mvh
  Pelle

 • Tydligen är det svårt att läsa innantill vad jag skriver, så då gör jag som så att jag stänger den här bloggposten.

  Aledningen är att diskussionen tenderar att hamna i olika fantasytolkningar. Jag har raderat några sådana inlägg på slutet.

  Med det menar jag att jag är helt ointresserad av spekulationer om ringar och tirsor etc. Det finns andra sidor som bara handlar om sådant för Er som har fallenhet åt det hållet.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?