Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

χξς (666) — the number of the beast (enligt F. Godet)

Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666. (Upp13:18)


666 — the number
of the beast.

Vad betyder talet 666 i Uppenbarelseboken? Talet 666 skrivs på grekiska χξς eller med bokstäverna chi-ksi-sigma. Den första bokstaven χ betyder sexhundra. Den tredje bokstaven ς betyder sex. Men kombinationen χς chi-sigma var också en förkortning av namnet Kristus (Christos). Den mellersta bokstaven ξ betyder naturligtvis sextio, men den är genom sin form och sitt väsande ljud — ksi — en sinnebild av ormen. Eftersom Johannes, som skrivit Uppenbarelseboken, vanligtvis kallar Satan för den gamle ormen, med syftning på skapelseberättelsens historia i 1 Mos 3, så ser vi det satanistiska messiasdömet som vill sätta sig i stället för Jesus Kristus.

Vi har här alltså ett tecken eller en grafisk prydnad, som eventuellt skall tjäna som vapen, bild på medaljer eller mynt i Antikrists stat. Det finns de som vill sammankoppla denna mystik med abraxas eller rättare sagt abrasax. Abrasax härstammar från mycket gamla religiösa sekter. Didron har återgivit en bild  som framställer världshärskaren under bilden av en drake med hoprullad svans. På högra sidan syns en bild av solen och på den vänstra en bild av månen och båda är skilda åt genom ett ξ som i ormen.


Abraxas med en sol och en måne på vardera sidan. Abraxas
sammankopplas ofta med magi och alkemi.

Det finns en egendomlig variant till 1 Joh 1:3. Den vanliga texten säger «men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande» Men detta ord är också anfört av bl.a. Irenius, Origienes och Augustinus och säger då «var och en ande som upplöser Jesus är Antikrists ande». Och att upplösa Kristus är just den handling som bildligt framställs i de tre bokstäverna vilka bilda vilddjurets namn. Istället för ett bindesträck mellan χ och ς sättes sinnebilden för ormen in istället — ett ξ.


Solvet et Cagula — upplösning och samfogande.
Alkemisternas beskrivning av sitt arbete.

Hos de gamla profeterna var Babylon representant för den mot Israel fientliga hednavärlden. Skökan Babylon i Uppenbarelseboken skulle med den tolkningen då beteckna de hedniska folkens samfund, den till det yttre kristeliga men dock mot Kristus fientliga moderna staten med alla dess inrättningar i det politiska livet, i skol- och kyrkoväsendet, vilka den dels skapar dels använder för att frigöra sig från evangelium.

Källa: Fredric Godet Bibliska studier
http://www.bautz.de/bbkl/g/godet_f.shtml

Vad kan man då dra för slutsatser av detta resonemnag så där 150 år senare än Godet?  Kan nyckelorden ligga i just alkemins upplösa och sammanfoga? Kan det vara ett tal som betecknar de som själva vill upplösa och sammanfoga Kristi Kropp — den kristna församlingen? Kyrkor och samfund som upplöser och samfogar som det dem behagar? Kan uteslutningar av delar av Kristi kropp vara detsamma som Origienes kallade «upplösa» Jesus? Jag hoppas få en del svar av Er läsare!

=>

Ämne: Ändens tid

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?