Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Respekteras tystnadsplikten?

I följetongen om Stockholm Karisma Center dyker det ibland upp riktiga sensationer. Men artikeln idag om att de inte respekterade tystnadsplikt är i alla fall för mig inte så märkvärdig. Har det inte varit så inom pingströrelsen redan tidigare att om det framkommer något som församlingsledningen kan tänkas vara intresserad av — ja då skvallras det uppåt, trots eventuell tystnadsplikt.

Detta har jag ett tydligt exempel på även av professionell själavård i Filadelfia i Stockholm. En förortspastor ville ha samtal och försäkrade sig flera gånger om att frågan inte skulle spridas utanför rummet, vilket själavårdaren dyrt och heligt lovat. Ändå kände hela styrelsen till frågan vid nästa styrelsemöte. Själavårdaren, som också var med på mötet, fick då frågan hur han kunnat göra så. Han hade ju lovat dyrt och heligt att inget föra vidare. Jo, men se «det här hade ju med församlingen att göra» och då måste han ju berätta det för styrelsen.

Är det inte så det har fungerat? Min egen gissning är att de gamla samfunden (SMF, baptisterna etc. genom sina institutioner har en helt annan syn i dessa frågor än man har i pingst och trosrörelsen). Är det någon som har erfarenheter utanför Karisma om att själavårdsamtalen förs vidare?

Hur det gick för förortspastorn? Det har ju ingen annan tidigare brytt sig om, så varför skulle någon undra nu helt plötsligt?

=>

Ämne: Övrigt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?