Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Med enkel biljett till Vatikanen

Finns det planer på att hela kristenheten skall gå in under påven i Rom? Att påven skall bli hela kyrkans enande centrum? Ja, det finns sådana planer. Men är inte det små sällskap som funnits under lång tid och som ingen tar notis om? Nja, vi skall titta på den frågan. Det finns tydliga fakta som knyter bl.a. Livets Ord till en sådan agenda. Livets Ord har inte bara samtal och öppenhet i ekumeniken. De är med och stöder arbetet med att alla kristna skall ha påven i centrum.


Finns det planer på att hela kristenheten skall gå in under påven i Rom?Att påven skall bli hela kyrkans enande centrum?

Flera sammanslutningar med Rom i sikte

Det finns två sammanslutningar som arbetar för att påven skall bli kyrkans centrum. Det är den relativt nybildade Enhetens vänner. På deras hemsida kan man läsa: «Enhetens vänner är en gemenskap av människor i Svenska kyrkan och frikyrkorna, den katolska kyrkan och de ortodoxa/orientaliska kyrkorna som vill fördjupa sin kunskap om apostolisk tro med det yttersta målet att nå synlig gemenskap med biskopen i Rom.»

Den andra sammanslutningen är Förbundet för kristen enhet (FKE). På deras hemsida kan man läsa något liknande: «FKE hävdar allt sedan förbundet bildades 1965 att den universella kyrkans synliga enhet framträder i biskopskollegiets gemenskap omkring biskopen av Rom».

Vad har då dessa sammanslutningar för kopplingar som skulle kunna göra dem intressanta för oss? Jo, det finns ett kloster i Östanbäck utanför Sala. De på klostret ser sig själva som katoliker men är en del av Svenska kyrkan. De säger att de hör samman med FKE och att en ny rörelse av liknande slag håller på att formas i Sverige, Enhetens vänner. Det finns alltså starka kopplingar mellan klostret i Östanbäck och dessa två sammanslutningar. Klostret i Östanbäck har dessutom starka band med Livets Ord.

”Petri ämbete” (Påven) får ekonomiskt stöd från oväntat håll

Vi har förstått att Livets Ord har skickat stora summor till Enhetens kyrka. Utöver det stora ekonomiska stödet från Livets Ords medlemmar arbetar just nu dessutom LO:s marknadschef, Mats-Jan Söderberg, med att bygga upp en hemsida till Enhetens Kyrka. Gå till www.enhetenskyrka.se – Kanske du förvånas över vart du hamnar… (I skrivande stund, Livets Ords hemsida.) Tillägg söndagen(!) den 27/1 23.00: Efter denna bloggs publicerande, har Livets Ord pekat www.enhetenskyrka.se till www.munkljus.se. Roligt att de läser vår blogg….

Påven finns numera med på Livets Ords agenda

Tidigare har de som frågat sig om ekumenikens mål är Påven och den katolska kyrkan i Rom, och de som nämnt det tidigare har fort stämplats som både fördomsfulla och spekulativa. Nu är det tydligt att påven finns med på Livets Ords agenda. Stödet från pastor Ulf och församlingen Livets Ord har pågått i flera år, så det är alltså ingen impulsiv handling som fört till att Livets Ord bidrar med hjälp.

Vet Livets Ords medlemmar verkligen om till vad de offrar?

Vet församlingens medlemmar att Ulf Ekman gett mycket pengar till realiseringen av detta projekt, och vad menar de om det? När Ulf Ekman så målmedvetet deltar i detta projekt som är så tydliga i sitt tal om var enhetens slutgiltiga destination är, nämligen Rom och Petri ämbete, så framstår det för oss att Livets Ords agenda inte varit varken tydlig eller helt sannfärdig. Steg för steg leder man Skandinaviens kristna under Petri ämbete, oavsett hur mycket man väljer att förneka detta. Livets Ords ledare har i flera år jobbat målmedvetet för enhet på olika plan, och arbetet med Enhetens Kyrka i Östanbäck är ett synligt bevis för att man aktivt stödjer enhetens synliga mål: Kristenheten under Petri ämbete!

Vad säger övriga trosförsamlingar?

Livets Ord bör på ett tydligare sätt berätta för sina medlemmar och andra intressenter vad deras agenda och mål är, och om man inte tydliggjort att man ger av församlingens insamlade pengar, alltså att man finansiellt stöder visionen om enhet under påven, bör man göra det snarast. Vill majoriteten av Livets Ords medlemmar och dess systerförsamlingar vara en del av den katolska vinden som övertagit Livets Ord? En av Livets Ords medlemmar skrev nyligen följande på aletheia.se:

«Ulf kommer inte att lyckas föra in alla i lydnad för Petriämbetet. Den evangelikala förkunnelsen håller på att fasas ut och många upplever hur unken den nya mötesatmosfären blivit. Agendan finns skickligt kodad i Keryx, men ett fåtal förstår det teologiska fackspråket i de långa artiklarna. De som läser tidningen tycks bestå av de vars ögon glöder av tillförsikt, och några som motsatt lider och jämför den gamle Ulf (från Doktriner) med den nye i Keryx. Dessa två gestalter kan inte fås att enas. Den ene såg Påven som en del av antikrists rike. Den nye erkänner påven som innehavare av Petri-ämbete. Den nye vill fira mässoffret, där brödet och vinet blir ett förnyat offer av Kristus. Maria har blivit en evigt förblivande Jungfru, i UE predikan i Sala 2007.»

(http://aletheia.se/2008/01/04/ar-inte-detta-grovt-bedrageri/#comment-2360)

Vår kontakt med flera av Livets Ords medlemmar talar ett annat språk än ledarnas, och det vore på tiden att man för en gångs skull lyssnade till dem som menar något annat än det som kommer från scenen. Just nu åker hela församlingen på enkel biljett till Vatikanen i Rom.

Andy, Daniel & Haggaj / Aletheia — Blogg & Tankesmedja

=>

Ämne: Aletheia Tankesmedja

381 comments

 • Björn Donobauer on 30 januari, 2008 at 1:51 e m said:

  A vi har redan tagit reda på hur ni förfar med bibeltexten för att skapa er teologi om Maria. Det innefattar bland annat en horribel översättning av en en hebreisk text i 1 Mos bok..ett pronomen som byter kön t o m.
  Vi vet dessvärre alltför väl..
  Men här är den diskussionen för långt utanför ämnet.
  Får bli en annan tråd.
  B

 • Björn Donobauer on 30 januari, 2008 at 1:47 e m said:

  Jo A det är mycket svårare än så. För om Gud är Gud då föddes himmelens och jordens skapare, den evige den allsmäktige av Maria. Och det kan inte ens du tro.
  Och det handlar inte om vad jag tror utan om vad hela den kristna kyrkan från apostlarna och framåt tror. Och de tror lika lite på att Maria födde Gud som jag. Det borde däremot vara enkelt att fatta.
  Först efter 400 tror så småningom DIN kyrka något helt annat än de heliga apostlarna, det borde ge dig viss vånda. När det inte finns någon apostolisk sanning kvar vad finns då?
  det är svårt att fatta vad som ligger utanför skriftens tydliga vittnesbörd. Jag medger det.

  Men noterar att du inte ger ett öre för det samlade bibliska vittnesbördet, det du skyller mig för: selektiv läsning är hos dig något annat: selektiv inläsning av vad som icke står där.
  Björn

 • Somebody on 30 januari, 2008 at 1:40 e m said:

  Jo A, det är svårare än så! ”Herren” i Elisabets lovsång visar inte entydigt att det syftar på tetragrammaton (JHVH) Det kan lika väl syfta på att Jesus är Herre, d v s att han av Gud insatts till att vara Herre över Guds rike. I svenska språket förvandlas ”Herre” till ”Herren” om man säger ”Herre” i bestämd form. Grammatikens roll här får inte förbises.

 • Somebody
  Jag har egentligen inte tid att sitta här men en liten undring har jag. Anser du att Jesus är Sann Gud och Sann människa?
  Om du tror detta så bör väl du förstå att Maria hade föräldrar och att de i sin tur kommer att vara Jesus mormor och morfar s a s. För om Jesus är Sann människa så har Han fått något från Maria som hon fört vidare från sina föräldrar eller?Skulle detta vara omöjligt? Som sagt måste avsluta nu. Hinner inte svara förrän imorgon
  Guds frid

 • Det är du, A, som förvränger och lägger din kyrkas tolkning över skriften.
  Nu har både jag och Björn varnat er.
  Ni ska inför Gud få svara för era hädelser en dag.
  Skriver inte mer…

 • Björn

  Antingen driver du med mig eller så undrar jag om det verkligen är så svårt att förstå.

  Om Herren är Gud. Då är Herrens Moder lika med Guds Moder.

  Varför måste du förvränga det som står?(måste säga att jag häpnade över ditt resonemang)

  Maria är verkligen Guds Moder, eftersom hon är moder till Guds ende son som blivit människa; och han är Gud själv.
  Svårare än så behöver det inte bli eller?

 • Somebody on 30 januari, 2008 at 1:24 e m said:

  A, det jag ville visa på var orimligheten att Gud kan ha en mormor. Detta insåg tydligen inte du med flera (katololiker).

  I första ledet (Guds moder) kan deviationen från sanningen vara otydlig (för vissa), men drar man sedan slutsatser från denna deviation blir den uppenbar och rent grotesk. Detta inser tydligen inte du med flera. Jesus hade halvbröder och mostrar, med Gud har inga bröder eller mostrar.
  Jag vet vad den nicaenska bekännelsen säger och att det utifrån den som man anser sig kunna säga att Jesus är Gud och därmed blir Maria Guds moder. Frågan är om detta håller inför Skriften?

  Det uppenbara (som inte är uppenbart för alla) är att deviationen från sanningen sker inte först när Maria kallas Guds moder, utan den sker redan när man kallar Jesus för Gud. Man skapar då ett cirkelresonemang eftersom man anser att det redan är ”bevisat” att Jesus är Gud. Om det vore rätt att säga att Jesus är Gud på det sätt som Fadern är Gud, så skulle det kunna gå att dra slutsatser från detta antagande utan att det skulle bli absurt. Detta med treenigheten har ju varit på tapeten i en debatt i tidningen Dagen. Det kanske var bra att det togs upp.

  Jag kan inte se att Bibelns gudsförståelse ger några belägg för att Gud har far eller mor. Gud kan väl inte dö eller födas? Skriften säger tydligt att Gud inte är en människa, 4 Mos.23:19. Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen har sett, 1 Tim6:16. Jesus dog och honom har många sett. Hur gör vi med detta. Jag vill inte sopa under mattan allt som inte stämmer med min teologi.

 • Björn Donobauer on 30 januari, 2008 at 1:13 e m said:

  Till A igen

  Lunchtider är tanketider.
  Om det du hävdar skulle ha varit den korrekta förståelsen av vad Elisabeth sade och menade måste du svara på följande:
  Det var för sitt anspråk att vara GUD som Jesus slutligen drogs inför rätta. Det visar om något att fromma judar aldrig gjorde en koppling mellan Herren och Yahweh som om de vore ett och detsamma.

  Eftersom ingen i hela apostlaskaran någonsin gav uttryck för att Maria var Theotokos så undlät sig alltså den Helige Ande att manifestera denna väslsignelse.
  Om om denna nu så centrala del av romersk katolicism är en gudagåva av vilken anledning undanhöll Gud Allsmäktig detta fram till St Gregorius av Nazianzus dagar 400 år efter Apostlarnas död?

  Då var ännu en gång evangeliet inte fullbordat i och med Jesu död och uppstådnelse. Alltså ljuger Jesus och alla de heliga före 4400 talet. De talar ju inte sanning om Maria.

  Och Johannes som skriver evangelitext och brev och Uppenbarelsen och som blev Marias adoptivson efter Golgata hade ingen aning om att han var adopterad av Guds moder! Borde inte han ha vetat?

  Vissa saker kan man se i backspegeln. Förföljande poliser etc. Men den backspegelteologi som du härmed vill göra gällande är inte ett vitten värt. Den har heller inga vittnesgilla understöd på nära fyrahundra år.

  Det är som om en av den svenska beredskapens mannar i en syn förklarade att alla som stred i trettioåriga kriget i själva verket var oomskurna muslimer.
  Det kan ju ha varit så..

  Men lika föga troligt som att hela den stora vittnesskaran i nya förbundets skrifter skulle ha missat GUD den allsmäktiges MODER. Och detsamma skall då tillskrivas alla andra troende i över trehundra år.

  Tuve skrev i ett inlägg att Jesus Guds Son och Människoson måste odelat ha varit helt och hållet född av Maria. Jesu Gudom och mandom är ett och det samma. Alltså är Maria Guds moder. (Korrigera mig om jag har missuppfattat)

  Men tanken är halvfärdig och okokt. Fader Son och helig Ande är enligt accepterad teologi en enda odelbar Gudom. Gud kan inte delas utan är alltid ett enda. Således kunde ingen del av gudomen brytas ur Gud för att födas av Maria. Varav följer att det antingen var hela treenigheten som Maria födde eller ingen gudom alls.
  Eller hur?

  Björn Donobauer

 • Björn Donobauer on 30 januari, 2008 at 12:04 e m said:

  Men mellan ’Herrens mor’ och ’Theotokos’ som teologiskt koncept ligger en avgrund..
  Att den som är Herren är Gud är en sak. Att sätta likhetstecken mellan Herrens moder och ’Guds moder’ låter sig bara göras om man kan visa att Elisabeth verkligen menade att Gud kunde få sin gudomliga natur från en människa. Det kan hon som judinna svårligen ha trott.
  Men poängen är värd att notera. Tack för det.

  B

 • Anonym
  Jag vill bara visa på det som står i Bibeln.
  Just att Elisabet kallar Maria för Herrens Mor och hon kallar henne för salig. Med Herren menar Elisabet Gud. Hon är den första att kalla Maria för Guds Moder och Salig.
  ( för att bemöta det som Björn påstod. ’Läser man hela NT finner man att Maria alltid just och enbart kallas Jesu Moder. Hon kallas aldrig ‘heliga Guds moder’.)
  Maria själv brister ut i lovsång och säger att
  ’ alla släkten skall prisa mig Salig’

  Det står där men som sagt man ser det man vill se; )Det verkar som om det är viktigare att ha rätt(racka ner på katolska kyrkan) än att se vad som är sant?
  Trist hållning.
  Guds frid önskas alla.

 • Lars Flemström on 30 januari, 2008 at 11:03 f m said:

  Diskussionen om Maria är ”Guds moder” handlar egentligen inte om vad RKK tror, utan om vad som är mest korrekt benämning på Maria. Och det är ”Jesu moder”. På den punkten kan jag hålla med Björn D. Men samtidigt var ju Jesus både Gud och människa. Att dela Jesus i en gudomlig och mänsklig del, som Maria var mor till, blir för mycket biologi.

  Vi kan emellertid inte bortse från att lutheraner (och andra protestanter) betonar Skriften starkare än vad katoliker brukar göra: ”Rent och klart skall Guds ord predikas”, är en lutherskt och inte ett katolskt slagord, som dock RKK i efterhand har anslutit sig till. När jag förespråkar en återförening av kyrkan, och skriver att vi lutheraner inte ska komma tomhänta till återföreningen, så handlar det bl a om just detta, ett tydligare uttryckssätt.

  Det är alltså inte helt fel, att säga att Maria var ”Guds moder”, men det kan lätt missuppfattas och ge upphov till villfarelser. Det är inte bara ”elaka evangelikaler” som missuppfattar detta, utan även en del katoliker runt om i världen, vilka faktiskt dyrkar Maria som om hon vore en gudinna.

 • Bengt Malmgren,

  Du skriver:
  ”Om vi analyserar texten du återger så ser vi att Jesus står i centrum”.

  Läser vi samma text? Maria tilltalas nio gånger i texten, Jesus tilltalas ingen gång. Maria omnämns två gånger, Jesus en gång. Maria omnämns som Drottning, Jesus endast som hennes son.

  Det är uppenbart att det är Maria som står i centrum i denna bön, inte Jesus.

  Du har fortfarande inte förklarat hur man skall kunna tolka att påven ber Maria att ”höra vår bön” som något annat än tillbedjan till Maria.

  Påven säger vidare att ”you alone, oh Mary, save us from the hands of Satan”. Detta strider direkt mot Jesu egna ord: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6) Välj du att tro på påven om du vill, själv väljer jag att tro på Jesus Kristus.

 • Björn Donobauer

  ”Jag förstår att ni måste ha någon som talar om vad det skall stå, ni klarar ju inte själva att läsa ett enda sammanhang på egen hand.”

  Det där var mycket lågt Björn. Trodde jag inte om dig. Vadå ”ni”? Menar du alla individer på denna jord som tillhör den katolska kyrkan.

  Om du hade läst lite noggrannare i mitt inlägg, och
  haft ett hum om det här med ”sällskap” etc så hade du förstått:

  Naturligtvis menar jag att Johannes ville att Petrus skulle se denna tomma grav först av de två! Som den förste i sällskapet, bestående av dessa två herrar, alltså.

  Din kommentar kunde du förresten lämnat på min blogg och då sluppit belasta detta Aletheia-inlägg med ännu mera off topic.

  Guds frid!

 • Anonym,
  Hur kan då kyrkan/de kristna vara Kristi kropp? Det står faktiskt som en självklarhet i NT.

  Om vi kristna är lemmar i Kristi kropp, så är vi en del av Hans kropp. Hur kan Maria INTE vara vår mor/de kristnas mor/kyrkans mor om vi är en del av hennes son?

 • A

  Du påstår det som skulle bevisas, och söker bevisa med samma påstående.

  Samma råd och bevisföring har vi sett tidigare i denna blog från andra vänner av dKK.

 • Helena

  Maria är inte kyrkans mor och i synnerhet inte om du med kyrka menar NT´s ecclesia.

  Sånt här finns inte i NT och vi kan tryggt förkasta vad du påstår.

  Med gott samvete därtill.

  Ha en underbar och välsignad dag.

 • Katoliker anser (b la) att Maria är född utan arvssynd därför kan hon vara Guds Moder.Hur och varför får ni ta reda på själva; ) Det är detta synsätt på Maria som skiljer protestanter och katoliker.

 • ema,
  Ditt citat:
  ”May Mary continue to watch over the Society of Jesus so that every member may carry in his person the “image” of the crucified Christ, in order to share in his resurrection.”

  Kyrkan är Kristi kropp.
  Alla kristna är delar/lemmar i Kristi kropp.
  Maria är Jesu Mor.
  Maria är kyrkans mor.
  Maria är allas vår mor.

  En mor vakar över sina barn.

  Liksom Maria bar Jesus i sig själv, kan hon visa oss på att bära Jesus inom oss.

  Svårare är det inte.

 • Om man sedan fortsätter att läsa i Lukas så säger Maria själv

  ’Min själ prisar Herrens storhet,
  min ande jublar över Gud min frälsare:
  han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
  Från denna stund skall alla släkten prisa mig SALIG ’

  När jag slår upp salig så får jag fram:
  delaktig av den eviga saligheten,frälst,lycksalig,säll,himmelsk,paradisisk,överjordisk osv

 • vad menar då Elisabeth?

  Lukas 1:41-46

  När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av HELIG ANDE.Hon ropade med hög röst;
  ’Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.
  Hur kan det hända mig att min HERRES MOR kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd.
  Salig hon som trodde, ty det som Herrn har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.’

 • Björn Donobauer on 30 januari, 2008 at 9:05 f m said:

  Jo visst är MAria Jesu mor. Just precis Jesu mor, men det som är fött genom MAria är också av den helige Ande denna särskilda och unika del kan ingen moder bidra med. Så Jesus är sann människa i kropp och form och väsen genom Maria, men är sann Gud bara genom att det som människan, hur from hon är aldrig kan tillägga, det som är av Helig Ande.Läser man hela NT finner man att Maria alltid just och enbart kallas Jesu Moder. Hon kallas aldrig ’heliga Guds moder’ därför att det som är av Gud aldrig kan vara av någon människa.
  Varken Maria, Jesus eller Jesu lärjungar kommer någonsin på tanken att kalla Maria för Guds moder. Alla katolska möten till trots är Gudsmodersbegreppet en hädelse.
  Den Helige Ande som inspirerade skrifterna och fastlade det som en gång för alla var givet till de heliga har ingen annan åsikt. Men kyrkorna tycks ha det.
  Björn

 • Somebody
  Vad menar du med
  ’man drar en slutsats från det som inte är sant, blir det än mer uppenbart att det är en lögn.’?

  Menar du att Maria aldrig sa ja till att bära och föda Jesus?

  I sådana fall förnekar du det som står i Bibeln
  bara ett exempel från Lukas 2.:6-7
  ’Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda,och hon födde SIN SON, den förstfödde.’

  En son har väl en mor?

 • Svar till Somebody:
  Jesus släkttavla finns att läsa om i Matteus 1:1-17
  och i fotnoterna står det(alltså i Bibeln 2000)

  ’Matteusevangeliets författare visar speciell förtrogenhet med GT och med judiska förhållanden.Messias skulle tillhöra Davids släkt.’

 • Till dem som inte tror att katoliker tillber Maria. Varför inte se vad påven själv bad i en bön för sina jesuit vänner?

  Länken är http://www.zenit.org/article-15940?l=english

  Och så står det längst ned. Detta är officiellt RKK dokument. De som förnekar detta borde nog se över sin RKK status…

  Pontiff’s Address to Jesuits

  ”May Mary continue to watch over the Society of Jesus so that every member may carry in his person the ”image” of the crucified Christ, in order to share in his resurrection. I assure you of my remembrance in prayer for this, as I willingly impart my blessing to each of you present here and to your entire spiritual family, which I also extend to all the other religious and consecrated persons who are present at this audience.”

  Varför kunde han inte säga ”May Jesus continue…” ??? Hur bortförklarar ni detta katolikvänner?

  För övrigt finns det ofantligt många bilder på påvar som tillber Maria så det låter lite konstigt då ni så hårt försöker slå bort det?

  Jaja, ang Ekman är det skrämmande tycker jag men inte överraskande.

 • Låt oss be om andebedömningens gåva i dessa dagar. All enhet är inte från Gud!

  Det är en väsensskillnad mellan sann syskonkärlek och gemenskap på Ordets grund och en ekumenik på Bibelns OCH(!!!) bekännelsens. Den förra är från himmelen, har himmelens välsignelse och gestalades på pingstadgen i Jerusalem med ett dån från himmelen och en explosion av evangeliet.

  Den andra har sitt ursprung i avgrunden och tog form under soldyrkaren, hustrumördaren, judehataren och antikristprototypen Konstantins ledning i Nicea. Den producerade efterhand medeltidens mörker och blodsbestänkta korståg.

  Vi lever i allvarliga tider. Nu måste vi välja väg. Det finns hoppfulla tecken på att en del av Pingströrelsens pastorer börjat vakna upp och säger ifrån när det gäller tåget mot Rom. Vi gläder oss. När ska ledare inom trosrörelsen göra likadant?

 • Guds mormor och morfar heter Anna och Joakim

  Från wikipedia;
  ”Jakobs protevangelium är en skrift från slutet av 100-talet. Innehåller detaljer om Jungfru Marias liv, namnen på hennes föräldrar (Joakim och Anna. )”

 • Somebody on 30 januari, 2008 at 12:30 f m said:

  Tack A för upplysningen om Guds mormor och morfar. Trevligt om vi skulle kunna rekonstruera Guds släktträd, Guds bröder, fastrar och mostrar och kusiner. Kanske finns det avlägsna släktingar till Gud i Israel just nu? Tror inte att Olmert är släkt med Gud, han är så ogudaktig.

  Det jag ville visa var att om man drar en slutsats från det som inte är sant, blir det än mer uppenbart att det är en lögn. Däremot blir en slutsats från det som är sant, fortfarande sann.

  Må Gud ge nåd åt oss alla att följa den sanning som håller även när den prövas.

 • Pär

  Du radar upp invektiv

  oseriösa inlägg,

  folk som skryter med sin bönetjänst och profetiska förmåga,

  bluddra halva dagarna,

  och en så oseriös blogg.

  Pär du saknar ”praktisk kärlek till Gud och människor” vilket du dokumenterar i ditt inlägg.

  Det förakt som du visar för enkla kvinnors och mäns oro över att kristna riskerar att manipuleras in i en kyrkopolitisk rörelse är otäckt.

  Livets Ord som du säkerligen känner väl anser att ledningen har rätt att göra som den vill med halvsanningar och förnekanden.

  2006 trettondag jul predikade UE ”att Maria är den EVIGT FÖRBLIVANDE JUNGFRUN,” i en liten samling på Östanbäck

  munkarna blev så glada och lade ut UE´s eget undertecknade utkast på klostrets hemsida.

  Hur kan hon vara evig jungfru? Josef kände henne inte förrän gossen Jesus blivit född, indikerar NT. Jesu halvsyskon finns med flera namn nämnda i NT. Två halvbröder skrev brev i NT, Judas och Jakob.

  Munkarna tog bort den ”stygga” predikan efter någon dag. Orsak okänd.

  Men i denna blogg kommer enligt dig och dina vänner inga fakta som styrker UE´avfallit från sanningen.

  Och UE tiger om sin samverkan med kardinalen Schönborn, Fader Hocken och TJ ll ( en gruppering av självutnämna kyrkopolitiker som tror att de fått uppdrag av Gud att samlas till ett andra ”Apostlamöte i Jerusalem”.

  Allt ska hemlighållas. Kanske nära kontakter med Kyrkornas världsråd rapporteras först när vi enkla karismatiker inte längre behövs med vår entusiasm och våra plånböcker.

  Pär du är nog dragen vid näsan.

 • Om den seriöse Pär kunde vara så vänlig och konkretisera sitt påstående om vad det är med Aletheia som är oseriöst så vore vi tacksamma!
  Ingen av oss har någonsin sagt att etiketten på en troende avgör evighetsfrågan. I himlen möter vi nog alla etiketter, men det är inget vi behöver debattera här och nu, för ingen av oss agiterar för att bara vissa etiektter kommer in.

  Var välsignad!

 • Ordningsfråga brukar man begära när debatten ska hyfsas. Denna diskussion innehåller en hel massa oseriösa inlägg.
  Märkligt att folk som skryter med sin bönetjänst och profetiska förmåga kan sitta och bluddra halva dagarna på en så oseriös blogg.

  I längden kom en enda sak att avgöra vad som var rätt i den här debatten: om man gjorde den himmelske Faderns vilja. Och då kommer det inte att handla om etiketten på utsidan utan på hjärta och praktisk kärlek till Gud och människor.

 • Den förre påven (känner inte till nuvarande) var en ivrig Maria-dyrkare och besökte platser där demoniska Marior ”uppenbarat sig”.
  LO säljer tydligen numera Maria-statyetter.
  Är det konspiratoriskt att hävda att Ulf Ekman är på väg mot Rom?

 • Vad är det mest centrala i RKK?
  Dyrkandet av Eukaristin.
  Ulf Ekman har ändrat sin nattvardssyn till katolsk.
  Varför skulle det då vara konsiratoriskt att hävda att han försöker få med sig LO till Rom?

 • Lars Flemström on 29 januari, 2008 at 9:29 e m said:

  Efter ett par timmars tvekan är debatten om katolicismen igång igen. Debattämnen är ju enligt admin frågan om LO är på väg mot Rom, eller ej. Samt om Ulf Ekman har en hemlig agenda att sälja ut familjeföretaget till påven. Möjligen fick vi också diskutere eventuella agendor hos andra grupper, som söker enhet med Rom.

  Nu visar det sig svårt att diskutera dessa saker, utan att halka in på spåret om denna färdriktning är bra eller dålig i sig, och vilka hemskheter som eventuellt väntar vid framkomsten till Rom.

  Det här med hemliga agendor låter ju aningen konstpiratoriskt. Är det Wilkerson som spökar? Om han verkligen är en profet, så torde han veta sådant som de agerande själva, t ex Ulf Ekman, inte vet. Och var finns i så fall den hemliga agendan?

  Om katolicismen är någonting bra, kan det ju inte vara dåligt att närma sig densamma, men om man har återföreningen med Rom som ett medvetet mål, är det ju besynnerligt att man inte säger det öppet. Om katolicismen däremot är något dåligt, förklarar det varför man inte säger öppet att man är på väg dit – förutsatt att man själv (och inte bara Wilkerson) vet vart man har ställt kosan.

  Perssonligen vill jag gärna arbeta för en återförening mellan lutheraner och katoliker, men vill redovisa detta öppet, så att de som inte vill följa med har en chans att kliva av tåget. Naturligtvis vill jag att alla kristna ska återförenas i den katolska världskyrkan, men det ska genom vars och ens tro och övertygelse, och inte genom hemliga agendor.

  Jag kan inte annat än begrunda vad Björn D menar, när han skriver: ”Så kom jag på att jag i själva verket är i den kyrka som annekterat hela jorden till sig, så varför resa alls?”

  Det är kanske Rom, som ska komma till oss? Alltnog, om jag har förstått den katolska katekesen rätt, så utgör alla kristna tillsammans redan en kyrka, som inte begränsas av RKK:s medlemsmatriklar. Ordet ”kyrka” har alltså olika betydelser. Och den ´”kyrka” utanför vilken det inte finns någon frälsning är inte RKK, utan alla kristna.

  Det är DEN enheten vi skall manifestera genom att riva murarna mellan samfunden. Och det är inte bara vi som i dagsläget befinner oss utanför RKK som ska riva murar. De som befinner sig på insidan ska också göra det.

 • Deborah on 29 januari, 2008 at 9:09 e m said:

  Katolicismen har fastnat i ”renandet av eros” – i stället för att predika det enkla budskapet om att ”DET ÄR FULLBORDAT!” – en gång för alla!

  Ingen tvekan om saken, att LO är på väg under påvedömet – det kan handla om att man brottas med ”eros” > denna ”laglöshetens hemlighet”, vilket Jesus varnade för:

  Matt.24:3
  ”När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till honom, medan de var allena, och sade: ”Säg oss när detta skall ske, och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände.”

  24:4 Då svarade Jesus och sade till dem: ”Se till, att ingen förvillar eder.

  24:5 Ty många skall komma under mitt namn och säga: ’Jag är Messias’ och skall förvilla många.”
  ……

  Den som predikar enhet på falska grunder, förleder folket.

  Matt.24:9
  ”Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och ni skall bli hatade av alla folk, för mitt namns skull.

  24:10 Och då skall många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre.
  24:11 Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många.

  24:12 Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna.
  24:13 Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bli frälst.”
  …..
  Citat ur jesuiternas tidskrift Signum, av Werner Jeanrond, om påvens senaste Encyklika (2006/nr2):

  ”Även om encyklikan aldrig nämner Nygren vid namn, så refererar påvens val av begreppsapparat tydligt till Nygren och hans efterföljare.

  Medan Nygren utan vidare avvisar eros-kärleken, accepterar Benedictus eros som en nödvändig ingrediens i all kärlek, även i Guds egen kärlek (nr 7).
  5 Den mänskliga eros är emellertid alltid i behov av rening. ”Rening och växande mognad behövs; och dessa genomgår också försakelsens väg. Fjärran från att förkasta eller ’förgifta’ eros, så läker dessa den [eros] och återställer dess sanna värdighet” (nr 5).
  Endast i Gud är eros och agape ett: ”Guds eros för människan är alltså fullständig agape” (nr 10).

  Påven framlägger en kärleksteologi som inkluderar både kropp och begär, och han utvecklar ramarna för hur de ska kunna växa.

  Detta gör att encyklikan direkt sysselsätter sig med de mänskliga villkoren och frågeställningarna istället för att förneka deras legitimitet. Påven medger tidigare kristna tendenser att förringa kroppen. Samtidigt och i ljuset av evangeliet utvärderar han kritiskt nutida tendenser att avguda kroppen.

  6 Således uppvisar denna encyklika ett teologiskt angreppssätt som är väl rustat att kombinera kritik med självkritik.”
  …….

  TOTAL FÖRVIRRING och ett obibliskt budskap! Vem begriper allt detta???

  AGAPE är inte ”Guds eros till människan”..!!!

  Eros-begreppet förekommer aldrig i det Nya förbundets skrifter – varken hos Jesus eller hos Paulus! Här sker det en sammanblandning av begreppen.

  Klosterlivet kommer inte att ta bort detta ”eros-begär”……Inte på långa vägar…….

  Det finns däremot en befrielse i Kristus Jesus, när man lyder Hans bud och VÄNDER OM!
  …………

 • Magnus Dahlberg.
  Vackra ord om enhet, men är enhet bara något som berör kristna? Vart tog vår tros fäder vägen som Ulf Ekman en gång vurmade för, nämligen judarna. Låt oss ta den du kallar Jesus men som heter Yeshua, hansegna ord i Joh 17 inte bara för dem (judar) ber jag utan för dem som genom deras ord (fd hedningar) kommer till tro beder jag.

  Varför så tyst om detta, var detta ett nödvändigt offer för flirten med Petriämbetet?

 • Björn: samfundsbildningar är människoverk. Nationella ledare kan jag näppeligen se som bibliskt.
  Att tillhöra en lokal församling (registrerad eller ej) är däremot naturligt och bibliskt.

 • Björn Donobauer on 29 januari, 2008 at 8:50 e m said:

  Om ’tåget’ är på väg mot Rom genom det ledarskap som kyrkorna numera har, inser jag att räddningen är att stå utanför alla kyrkor. Att hoppa av ett tåg i full fart kostar på.
  Så kom jag på att jag i själva verket är i den kyrka som annekterat hela jorden till sig, så varför resa alls?
  Björn

 • Linnea. on 29 januari, 2008 at 8:42 e m said:

  Monica av 29.1 2:55 e m
  Tack!
  Glad att någon enda tog upp denna tråd som också för mig är mycket avgörande i sammanhanget medan Bengt Malmgren kallar det att ”argumenten tryter” kan det vara väl så viktigt för somliga.

 • Björn Donobauer on 29 januari, 2008 at 8:42 e m said:

  Helena

  Ett av dina inlägg sa du inledningsvis till mig såhär jag citerar: ’Björn,
  det som jag reagerar mot hos dig är din förkärlek för att förandliga allting som gäller tron.’

  Om det är ett svar på en av mina ’gliringar’ häromdagen om att ni katolska vänner inte klarar av att läsa ett enda bibelord utan att läsa in en katolsk instutition i det, blir det lite platt fall. Om det var en tolkning av vad jag sa om hur jag ser på kyrkan, så är det obegripligt.
  Min kyrka består av Janne med träbenet, Emmy med MS och grå starr, Peter som är arbetslös och utförsäkrad från A kassan, Maria och Josef från Eritrea med 8 barn och SFI som enda möjlighet att komma ur huset under två års asylbehandling.
  Dessa är kyrkan, den är så kroppslig, så konkret, så köttlikt andlig den överhuvudtaget kan bli.

  MEN DEN SAKNAR HIERARKI, ÅSIKTSPOLIS FÖRGYLLDA MÄSSHAKAR OCH KORGOSSAR.
  ’Honi soit qui mal y’pense.’

  Björn
  (Skam den som tänker illa därom)

 • Björn du skriver så mycket bra, tack så mycket, tex:
  ”Jag väntar ännu med spänning på en förklaring på varför den ena texten skall vara kardinalsanning och den andra fullständigt förtigs.”
  En anledning skulle kunna vara, liksom alla auktoritära religiösa organisationer, att man tolkar en vers ur sitt sammanhang för att styrka sin egen uppfattning. Allt som motsäger detta förtigs. Ofta finns det endast ett bibelord som skulle kunna styrka en viss uppfattning, men ett vittne är minst ett för lite. Att tolka in saker som inte står i ett bibelord är också vanligt för dessa organisationer eller församlingar. Då samma sak finns på flera ställen i Bibeln och motsäger vad Organisationen/Församlingen/Kyrkan säger får man lite konstiga svar (antingen har man inte förstått vad det egentligen står eller också ifrågasätter man ledaren/ledarnas tolkning eller får man ett luddigt svar med ett bibelord som skulle motbevisa detta).
  Den katolska kyrkan har ju funnits i några år, så det går nog att få ett svar på din fråga från RKK…

 • Björn Donobauer on 29 januari, 2008 at 8:13 e m said:

  enjkla z

  I din samling ställern som skall visa att Petrus är särskild skriver du om hur det var vid uppståndelsen: ’Johannes hann fram först, men stod då kvar och väntade tills Petrus kom fram: Han lät Petrus gå före för att se världens största mysterium. Det, ni.’

  Som exempel på katolsk bibeltolkning är det ett rent självmål. Först vid graven var nämligen vissa kvinnor, och de har mig veterligt aldrig fått sitta ens på Petri fotapall.

  Citatet av Matteustexten om Petrus som klippan är ett annat slags spark i luften. Frågan är om det inte är en ren walk over. Jag har upprepade gånger bett någon katolsk bibelläsare läsa och kommentera kontexten och den strax därpå följande raden om att Petrus är Satan för att han säger emot Jesus. Jag väntar ännu med spänning på en förklaring på varför den ena texten skall vara kardinalsanning och den andra fullständigt förtigs.

  Jag förstår att ni måste ha någon som talar om vad det skall stå, ni klarar ju inte själva att läsa ett enda sammanhang på egen hand.

  Björn som avskyr den nivå av ringaktning den heliga skrift utsätts för.

 • Från wikipedia;

  Jakobs protevangelium är en skrift från slutet av 100-talet. Innehåller detaljer om Jungfru Marias liv, namnen på hennes föräldrar (Joakim och Anna. ), hennes frambärande i templet och äktenskapet med Josef från Nasaret. Kan vara en autentisk tradition, men troligast är att det handlar om legendstoff. ”Jakob” skall ha varit Jesu bror med detta namn som var ledare för urförsamlingen i Jerusalem, och traditionelt ses som författare till Jakobs brev.

  Räknas till Nya testamentets apokryfer.

 • GotlandsMats,
  Jag är Dig svaret skyldig på kommentaren sent igår kväll. Flera av Dina frågor har väl besvarats under dagen. Men din sista fråga i kommentaren tänkte jag försöka mig på att svara.

  Här är frågan (så slipper ni skrolla):

  ”Förresten, åker min själ tåg till Rom bara för att ledaren/pastorn/herden har köpt biljett? Då är det tyvärr många frikyrkomedlemmar som per automatik (ofrivilligt) är på väg åt helt fel håll…”

  Det finns kristna som inte riktigt känner Gud. De lever farligt när de ser upp till sina ledare. Men för de som känner Gud finns det löfte om att stå fast – inte bara i sinnet utan också i handling.

  ”De som är beredda att kränka förbundet, dem lockar han till avfall med sina ränker, men de som känner Gud skall stå fasta, också i handling.” (Dan 11:32)

  Med det menar jag att det är nog riktigt att en del åker ”per automatik”. Detta pga av sitt förhållande till sina ledare.

  Men för den som känner Gud är det annorlunda.

 • Björn Donobauer on 29 januari, 2008 at 5:41 e m said:

  Helena

  Delvis har jag besvarat din fråga nyss. Men låt mig bara ta ett enda av de ord som du använder i din senaste post. ’sakrament’ vad är det? Det är latin för det grekiska ’mysterion’. Vad kallas i den heliga skrift för ’mysterion’ , tips: i varje fall inget av det du kallar sakrament.
  Över traditioneerna, över texternas nedteckning, genom apostlarnas förkunnelse arbetar den Helige Ande. Varför anser jag att gränsen går vid Apostlarna? Därför att de i särskild och synnerlig särställning är de vittnen som va med från begynnelsen!!
  Det kan inga senare talar göra anspråk på. Petrus själv definierade apostolicitet så. Eller hur?

  Församlingar uppstår där två eller tre är församlade i Jesu namn, ty där är han mitt ibland dem. HAN sa inte ett ljud om att de måste ha formellt invigd ämbetsman för att de skulle ha rätt att vara synlig sann och välsignad den av hans kropp. etc etc

  På språng mot hemmet.’
  ’Björn

 • Björn Donobauer on 29 januari, 2008 at 5:32 e m said:

  Roger Enquist

  Innan du sprallar torrt i soffan igen så bör din åsikt kompletteras. En del av dem som levde sig igenom den mörka medeltiden var av katolikerna utsedda till sina svurna fiender och lever än, de kallas Waldensare och finns som rest i norra italien, än dag..de bär en försvarlig del av den sanning de då dog för.
  Björn

 • Lasseman on 29 januari, 2008 at 5:25 e m said:

  Vilket R O M ?

  Enligt Bibeln skall var sak avgöras efter 3 vittnens utsago.

  – – – – – – – –

  Visa 3 Bibelställen där JEsus sade att vi skall till den hedniska staden ROM

  Visa 3 Bibelställen där Jesus Kristus sade vi skall in under Påven

  – – – – – – – –

  Om det inte finns i Bibeln så är det en felaktig lära snacket om ”till ROM” och ”underordna sig Påven”

  – – – – – – – –

  Sluta diskutera.

  Skriv dessa Bibelställen tack…….

 • Björn Donobauer on 29 januari, 2008 at 5:25 e m said:

  Tuve..

  Tack för din respons.

  Jag skall i mitt svar bara koncentrera mig på din uppenbara oro för sanningen. Med stort S. Och om jag fattar din oro är det för att utan en struktur som garanterar sanningens bevarande så blir allting flytande. ’Panta rei..’
  Din oro borde vara minst lika stor över den kyrka du bekänner dig till. Vi är nämligen många som i många vändningar har pekat på att det du kallar traditionen inte alls enbart har bevarat utan ofta förvandlat den sanning som ’en gång för alla’ gavs till de heliga.
  När Jesus och apostlarna talade sa de aldrig att det i de kommande tiderna skulle komma mer sanning eller ny sanning. De sa att den Helige Ande skulle komma och uttyda innebörden av den sanning som redan var given.
  När Jesus sa ’Tetelestai’ så menade han att verket, Ordets inkarnation, liv och död och uppståndelse och fundamentet för allt liv och sanning var FULLBORDAT. OCh därmed kan ingen ny sanning tilläggas vittnesbördet om sanningen.
  Sanningen är för övrigt aldrig mer eller mindre än knuten till Jesus Kristus som person. Pilatus fråga ’vad är sanning!’ Kan inte besvaras i form av doktriner. Sanningen med stort S är Kristus, den levande uppståndne och nu verkande.

  ’Håll fast vid lärorna ni hört av oss. Håll fast vid sanningen om Honom som en gång för alla är given.’ Men vad är läran om? Dop av kyrkklockor? Heliga vaxljus? Bön för de döda? Skärseld?
  För det ingår väl i den sanning med stort S som du anser att kyrkan måste garantera?

  Jag tror på den Helige Ande.
  Jag tror att den Helige Ande gav uttryck åt allt det som behövde sägas.
  Jag tror att samme Ande på många olika sätt har bevarat den heliga skrift som är det skrivna vittnesbördet om sanningen. Men skriftens texter är lika lite sanningen med stort S som klockans tickande är sanningen om tiden.
  Sanningen är Han, sanningen om sanningen är skrifterna. Utan sanningens Ande kan dessa inte uttydas. Utan Sanningens Ande skulle de förvanskats till oigenkännlighet. Kyrkornas hantering av skriften har varit mer eller mindre ärlig. Men oavsett vad kyrkan gjort eller inte gjort så har Gud inte överlåtit bevarandet av sitt ord till någon människa eller någon kyrka.
  Sanningen försvarar sig själv. Med hjälp av dem som lärt känna Sanningen. Dvs Kristus.

  Det har i dessa spalter påtalats att katolska kyrkan t o m ändrat i bibeltexten för att rättfärdiga en långt efter bibeltexternas tillblivelse tillkommen doktrin skall kunna försvaras. Att katekesen inte har med det andra budet etc allt detta borde göra dig skakad i din tilltro till kyrkan som sanningsförsvarare.

  Sanningen är i bibliskt språk inte vad du andra dikterar utan vad du gör. Sanningen gör dig fri genom åtlydnad.

  Imitatio Christo är inte ens en självklar biblisk sanning. ’Bli mina efterföljare’ är omöjlighet utan att tillfoga: ’låt föda er på nytt.’
  Derivatio Christi är resultatet. Dvs utan att ’Kristus tagit gestalt och infuserats i oss till barnaskap och sonlikhet och arvsberättigande är all yttre imitation teater. Må vara helig och enfaldig.

  Sanning i bemärkelsen ’enhetlig doktrinärt formulerad lagtext’ , som skall försvaras är inte ett inomevangeliskt koncept i stort. Det är en produkt av den skolastiska teologin. Om det hävdas att den var Kristi önskan och vilja så är detta något som skall bevisas.

  Sanning är det som inkarneras i alla dem som tro. Med skriften som rättesnöre. Den skrift som redan vid tvåhundratalet är mer eller mindre accepterad av alla de andliga. Långt före den kyrkas födelse som du hävdar vara sanningens enda uttydare.

  Du har rätt. Tolkningarna av sanningen kan bli hur galna som helst om ingen kontrollerar uttydningarna. Vi som inte är en del av din organisation ser mängder av diskrepanser i sanningsuttydning mellan kyrkan och Kristi ande. Vi vet att kyrkoledrare och enskilda uttydare inom de motsatta leden far vilse än här än där. Vi har till och med Jesu ord på att detta skulle ske. Ingen kan således garantera att det inte sker.
  Men sanningen är självkorrigerande. Över tid och med andlig urskiljningsgåva. Paulus nödvändigförklarar schismer som ett led i sanningens fortlevnad. Det är genom att göra ’sanningen’ som den fortlever.

  Lejonet av Juda är harmlöst i bur. Kyrkorna är burar. Med Sanningen bär icke bojor. Jag tar hellre risken av villfarelser i enskilda sanningar ’som obefästa människor vrångt uttyda sig själva till skada’ än att jag böjer huvudet för en hierarki som placerar den ena lögnen efter den andra på min tallrik och säger ’på kyrkans befallning skall du äta detta gift’. ’Ty det står skrivet: om ni dricker något dödligt gift skall det icke skada er’.

  Det gäller för alla kyrkor. Kyrkorna är nämligen tidens chimär. Men den kyrka som är de heligas samfund är ett rike ’icke av denna världen’.

  Sanningen sådan den är överlever folkkyrkorna, och evangelikalerna och karismatikerna, för den är Hans historia, inte vår. Han har inte överlämnat bevarandet av sanningen åt oss, men väl kämpandet för att den skall göras känd. Barn vet vem som är deras far och bror. Vi är inte Kungar som utfärdar dekret, utan enbart härolder
  som proklamerar dem. Sanningen behöver inte vårt beskydd, det är sanningen som äger oss, inte tvärtom..

  Björn i all hast..

 • Roger Enqvist on 29 januari, 2008 at 5:02 e m said:

  Gud använder sig endast av människan står det någonstans i min bibel. Det betyder att under hela den ”mörka” medeltiden har Guds närvaro på planeten jorden manifesterats genom människor. Annars skulle vi inte ha haft kunskap om Gud idag. Dessa människor har under de senaste århundraden fått epitetet katoliker. Slutsatsen blir att Gud har funnit något av evighetsvärde inom den katolska kyrkan eftersom han har och fortfarande verkar inom den. Med denna ”uppenbarelse” som stans tar sig följande diskussion en smula konstig. När jag utesluter en annan broders eller systers uppfattning, tro, etc. tar jag domarens roll. Jag sitter inne med sanningen, punkt. Det är detta som skiljer ett samtal från en diskussion. Jesus själv ledde aldrig några paneldebatter eller liknande, däremot hade han många samtal.

  Jag har sagt det förr, bloggen är tv-soffans smattrande diskussionsprogram i kubik. Tillför inget mer än att tiden går. Varför då skriva ett inlägg? Det är två månader sedan sist och jag måste stämma av att min tes håller.

  Lev väl och för många samtal.

 • Lasseman on 29 januari, 2008 at 5:01 e m said:

  Du ADMIN

  Starta även en annan tråd där mariakulten och katolska läror diskuteras.

  Så denna tråd kan koncentrera sig på LO

 • Lars! Du påstår att Wilkerson är en falsk profet. Då ligger bevisbördan PÅ DIG. Du har inte anfört något hittills som visar att han är en FALSK profet!
  Jag vill lyda och inte fortsätta stickspåret med Maria. Men återigen: ”Guds moder” är hädelse! Maria är inte ursprunget till Gud utan tvärtom.
  Jag tänker inte debattera Luther här, vill bara säga att jag inte håller med dig i ”Luther krävde bevis, och rensade ut all tradition, som inte åtminstone antydningsvis har stöd i Skriften”.

 • Lars Flemström on 29 januari, 2008 at 4:53 e m said:

  Admin!
  Det är OK att du påminner. Men vad mer finns att diskutera om LO:s eventuella närmande till RKK? Hittills har ingen lett i bevis att LO okritiskt kastat sig i RKK:s armar, eller kastat sig i RKK:s armar över huvud taget. RKK har ändrat sig på många sätt, och verkligen tagit till sig Luthers kritik. Men det krävs mer, om all kristna ska förenas under påven. Inte minst på denna blogg finns kristna bröder och systrar, som inte är beredda att kliva på tåget till Rom.

 • Lars Flemström on 29 januari, 2008 at 4:44 e m said:

  Gustaf!
  Det är väl ändå den som påstår att någon (han själv eller någon annan) är en profet som har bevisbördan?

  I dessa spalter har påståtts att jag har avslöjat att syftet med eukemiken är att skapa en ”världskyrka”, och att LO inte har genomskådat det. Är jag då en profet? Om jag har bekräftat något som Wilkerson har profeterat om, är jag då en större profet än han?

  Gustaf!
  Var Maria jungfru, eller inte, när hon födde Jesus? Vem var då fadern till Jesus? Håller du inte med om att Jesus redan från början, i moderlivet, var en av de tre personerna i treenigheten, dvs Gud?

  Om detta stämmer, har ingen annan människa stått så nära Gud, som jungfru Maria, som därför förtjänar att kallas Guds moder.

  När anser du att Gud inkarnerades i Jesus – vid dopet i Jordan? Det finns de som tror det, men det är inte kristendom. Det är inte kristendom i någon form. Vi kan tvista mycket om Maria, t ex var hon verkligen syndfri hela livet, men inte om detta.

  Sedan vill jag förtydliga att det är genom apostlarna och andra ögon- och öronvittnen, som vi känner Jesu lära. Vi måste alltså lita på att det som står i evangelierna är sant, åtminstone om vi rätt läser och förstår dem – i enlighet med den del av kyrkans tradition som av den rysk-ortodoxa kyrkan kallas predanje.

  Ingen kristen kan förneka att Jesus var en historisk gestalt, och att mång har sett och hört honom, hans underveck och undervisning. Inte bara apostlarna. Det finns alltså även en ”utombiblisk” kunskap om Jesus, vilken är en annan del av kyrkans tradition.

  Men denna kunskap är mindre tillförlitlig än evangelierna och kan alltså inte ställas över den Heliga Skrift. Luther krävde bevis, och rensade ut all tradition, som inte åtminstone antydningsvis har stöd i Skriften.

  Om Katolska kyrkan ska bli en sådan ”världskyrka” som jag hoppas att den ska bli, får den finna sig i att alla medlemmar inte stödjer allting som kyrkan lär ut. Så långt har eukeminiken dock ännu inte nått.

 • Admin,
  Jag tycker det är JÄTTETREVLIGT att LO har ÄNDRAT sig!
  Hoppas att de även kan TA BORT en del av HATET MOT KATOLSKA KYRKAN i Sverige.

  Det var kul med STORA bokstäver. Ger mer en känsla av tonvikt och auktoritet…. *skrattar*

 • Maria kan inte vara mor till människan Jesus utan att samtidigt vara mor till det Inkarnerade Ordet, eftersom Jesus är bådadera samtidigt. Det ena kan inte skiljas från det andra, för då vore han inte helt och fullt Sann Gud och Sann Människa. Så om Maria är Jesu mor så måste hon vara mor till Sann Gud och Sann människa! Och om hon är mor till Sann Gud och Sann människa (den Ende som någonsin funnits) så måste hon ju vara Guds mor, liksom hon är människan Jesu mor, på samma gång! Vi förnekar inte henne att vara människan Jesu mor, lika lite som vi förnekar henne att vara det Inkarnerade Ordets mor.

  Lika lite som det finns en motsättning mellan att Ordet blev kött och att Ordet fanns till före allt skapat, så finns det heller ingen en motsättning mellan att Maria är moder till BÅDE Sann Gud OCH Sann människa!

 • NU ÄR NI UTE I STICKSPÅR IGEN! LÄS OM URSPRUNGSTEXTEN I BLOGGPOSTEN SÅ ATT NI KAN HÅLLA ER TILL ÄMNET! VILL NI DEBATTERA KATOLSK TRO KAN NI GÖRA DET PÅ NÅGON ANNAN BLOGG ELLER BLOGGPOST. HÄR HANDLAR DET OM LIVETS ORDS FÖRHÅLLANDE TILL PÅVESTOLEN.

 • Tuve det går att vränga till allt. Jag har hört detta tidigare. Trots allt är det blasfemi att kalla Maria Guds moder. Jag vet inte vad jag ska skriva mer. Uppmanar endast till eftertanke om detta begrepp.

  Z! Ok. Håller med dig! Just detta ger också att ”Guds moder” blir omöjligt!

 • Gustaf
  Visst var Jesus verksam redan i skapelsen. Jag tror att Helena menar att han trädde in i människans villkor (den historien) då han föddes som människa.
  Innan dess var Han endast Gud. Nu är Han Gud och människa. Sin människohistoria började han på Maria bebådelsedag, när hon sade ja. Det var befruktningsögonblicket.

 • Ja, genom Honom blev allt till, men Han valde att inkarneras som människa och valde då Maria till sin moder. Eftersom Han var, är och alltid kommer att vara Gud så var Han det också då Han lät Maria bli Hans moder. Eftersom Han valde att låta Maria bli moder åt det inkarnerade Ordet så blev Han därmed Marias son, och vad kallar en son den som fött honom? Moder!

 • Även jag, som ickekatolik, måste faktiskt fråga vad Gustaf är ute efter.
  Eftersom Jesus är Gud, och Jesus föddes av Maria, hur kan det då vara hädiskt att säga att Guds Moder om henne??

 • Vackert Björn Donobauer! Mycket bra!

  Församlingen började inte i Rom. Den började i Jerusalem bland det judiska folket. Den har sina rötter och sin identitet där inte i Rom. I Rom blev det så småningim en hirarkisk institution efter mönsterbilden från kejsarem och det romerska imperiet.

  Genom Livets Ord håller nu en stor del av kristenheten i Sverige på att ledas rakt in i detta falska obibliska system. Detta är mycket allvarligt. Jag har aldrig nämnt Livets Ord eller Ulf Ekman vid namn tidigare under de senaste fyra åren då jag haft en nöd för detta. Men nu måste vi säga ifrån. LO har slagit in på fel väg och leder många vilse.

  Men var och en har ett ansvar att lyssna till den store Herdens röst nu. Den Helige Ande håller på att leda oss djupare in i förståelsen av församlingens rätta identitet och då måste vi avslöja det falska.

 • En moder är den som fött ett barn, hon är då barnets moder. Maria födde Jesus och är Hans moder. Eftersom Jesus är Sann Gud så är Maria Guds moder.

 • ”Gud har inte sitt ursprung i Maria utan tvärtom”
  Självklart är det så att Gud funnits till före allt skapat. Men Jesus är Sann Gud OCH Sann människa och Maria födde Jesus. Alltså var det Jesus, Sann Gud och sann människa, som Maria bar i sitt modersliv och födde. Maria födde Jesus, Sann Gud och sann människa, alltså födde hon Gud, då Jesus är sann Gud. Det betyder inte att Jesus inte funnits före sin födelse, bara att Maria födde Honom som sann Gud och sann människa!

 • Maria födde inte Gud.
  Ordet blev kött och föddes av Maria.
  Gud har inte sitt ursprung i Maria utan tvärtom.
  Jesus upphöjde själv inte sin jordiska mor. Hon var en enkel syndare frälst av nåd, numera avsomnad och kan inte göra mer för dig eller mig än Mao.

 • Gustaf,
  nu blir jag fundersam:
  vad är hädiskt med epitetet ”Guds moder”
  moder är ett äldre ord för mor.
  Modernt skulle det bli:
  Guds mor/ Guds mamma

  Säger inte Bibeln själv att Maria blev mor åt Jesus?

  Tror du inte som kristen att Jesus är Gud?

  Slutsatsen blir att det är helt i sin ordning med Guds mor…. om du inte tycker att Jesus INTE är Gud …

 • Lars: antingen måste du belägga varför du anser att Wilkerson är en falsk profet eller så måste du sluta upp med sådana dumma påståenden!
  Epitetet ”Guds moder” är hädiskt!

 • Björn,
  det som jag reagerar mot hos dig är din förkärlek för att förandliga allting som gäller tron.

  Gud blev människa, av kött och blod, vilket han verkligen inte behövde för att rädda oss.

  Apostlarna manade människor att hålla sig till reglerna. De var uppenbara ledare och de lärde ut en viss lära.

  Om ingen tänker igenom vad kristendomen är, hur skall någon kunna vara kristen?
  Vem skall avgöra vad som är kristendom?
  Det går snabbt att läsa sig till i Bibeln att redan på apostlarnas tid så fanns det stridigheter och människor som ansåg annat än det apostlarna lärde ut.
  Med många protestanters inställning till traditionen, kan man säga att prostanterna sätter apostlarnas lära före Jesu lära…
  Vad var egentligen Jesu lära?
  Lärde apostlarna ut det som faktiskt var Jesu lära, eller en egen modifierad lära?
  Vissa skulle hävda det senare.
  Bibeln baseras på brev och återkallande av minnen från någon annan, Jesus. Det är alltså apostlarnas uppfattning om Jesu lära vi hanterar. Som katolik anser jag att de skrev och lärde ut under Den Helige Andes inflytande och är därför inte orolig inför detta faktum.
  Redan där har vi en tradition. Bibeln skrevs inte ner med en gång, utan först vandrade apostlarna runt och förkunnade den muntligen.

  Det fanns församlingar och regler för att vara kristen på NT:s tid. Kyrkan var både en yttre synlig del och den mer osynligt andliga gemenskapen.

  Vår kristna tro är grundad på apostlarnas muntliga (traditionen) förkunnelse och deras senare nedskrivna förkunnelse (NT).
  Jag ser ingen motsättning mellan att tron har en muntlig och skriftlig grund. Gör du?

  Jag ser inget problem med församlingar. Apostlarna verkade tycka att det var helt på sin plats.

  Å andra sidan SER jag invändningar mot allt yttre tecken på kristendom om man överger sakramenten, eukaristin, bikt, dop osv. Det finns inget kvar av kristendomen annat än fina tankar, känsla av gemenskap och den andliga delen av Guds natur. Dvs, som jag ser det blir slutet en new age-kristendom där man inte strävar efter enhet utan strävar efter känslan av fin gemenskap.

  Har jag missuppfattat dig Björn?

 • Lars Flemström on 29 januari, 2008 at 3:52 e m said:

  Lasseman!

  Nu börjar du väl ändå kasta sten i glashus. Ville Jesus att de människor som var ”kyrkan” under hans samtid skulle skapa en världskyrka?

  Nehej, vilka geografiska gränser skulle begsränsa kyrkans utbredning? Svara gärna med citat ur den Heliga Skrift!

 • Lars Flemström on 29 januari, 2008 at 3:48 e m said:

  Lasseman!

  Naturligtvis kan jag inte ge bibliska belägg för några irrläror. Kunde jag det, vore de inga irrläror, såvida jag inte har läst fel. Inte lätt med Bibel 2000…

  Jag kan inte kommentera katolska katekesen eftersom jag inte har den med mig. Men den är människoverk, och står givetvis inte över den Heliga Skrift.

  Jesus är herre över både påven och Wilkerson. Den förstnämnde är ingen profet, och den sistnämnde är en falsk profet.

  Maria är Guds moder, dvs den inkarnerade gudens moder. Jesus är Gud, Guds ord som fanns före all tid och före allting skapat, alltså även före jungfru Maria

  I förordet till Luthers stora katekes skriver Luther själv att det inte räcker att var och en läser Bibeln (i så fall skulle ingen katekes behövas), utan man behöver vägledning. Med predanje menar rysk-ortodoxa kyrkan den del av traditionen, som lär oss att rätt läsa och förstå Bibeln. Jag påstår bestämt att denna predanje har förts vidare från den katolska till den lutherska kyrkan. Inte utan fog anklagade Luther sina katolska kollegor för att avvika från predanje, fastän han inte använde just det uttrycket. Vad är en massa falska uppenbarelser från senare häften av 1900-talet mot detta? Hur kan ni veta att ni för ut samma religion, som kyrkan mottog från apostlarna, Jesu egna lärjungar, för nästan 2000 år sedan? Luther var ingen profet, och tillförde inget nytt.

  Eftersom Jesus själv steg ner som människa på jorden, gav han oss allt som vi behöver veta. Det behövs inga tillägg. Om så behövs, hur kan ni veta att Wilkersson men inte Muhammed har givit oss den kunskapen?

 • Lasseman on 29 januari, 2008 at 3:37 e m said:

  L O fått V A R N I N G

  För nästan 2 år sedan var en gudsman på besök hos LO och hörde en predikan av Robert Ekh.
  Under den predikan nämdes lite kort om Jesu moder Maria men det var lite flummigt och Robert sa inte att det var fel med moderkulten inom katolicismen.
  Efter predikan gick gudsmnnen fram till fikabordet där Robert och andra LO ledare satt och varnade dem för mariakulten och katolicismen.

  – – – – – – – –

  En del resonerar att Gud varnar Ulf och Robert om de går fel så de kommer på rätt spår igen.

  Gud har redan skickat flera budbärare för att varna ledarna på LO för mariakulten och katolicismen.

  – – – – – – – –

  Hur gick det med Saul ?

  Saul var Guds smorde i början men gick tyvärr fel och förföljde David.

  – – – – – – – –

  Kolla på väckelse historien.

  När pingstväckelsen kom blev de förföljda av troende från tidigare väckelse,
  när trosrörelsen kom blev de förföljda av pingst en del.

  Ulf kan medverkar i nästa väckelse eller kanske motverkar den, Ulf är en människa med fel och brister som oss alla andra.

  – – – – – – – –

  Jag citerar Lars Flemström ”återförenad kyrkan ska va världskyrka”

  De med katolsk inriktning verkar medvetna om målet ”Världskyrka” oavsett om Ekman vet det eller inte.

  – – – – – – – –

  Vill Jesus att man skapar en ”Världskyrka” genom mänskligt organiserande påverkat av katolicismen, mariadyrkan, påvens ofelbarhet, celibat m.m. ?

  – – – – – – – –

  Bästa vänner på LO som läser detta, har Ekman och Robert visat flera bibelverser som stöder sponsring för skapandet av en ”Världskyrka” som målet verkar vara med ”återförenad kyrka” ?

 • Anonym
  Du har inte förstått något om du kan tro på Bibeln och samtidigt kan få för dig att ”de som skapat traditionen hade fel”. De som skrev och sammanstälde Bibelns kanon är de som ”skapat” traditionen. De är alla del av samma Tradition som senare kom att sammanställa Bibelns kanon. De är del av samma tradition som fick Augustinus att skriva:
  ”Jag skulle inte tro på evangeliet om inte den katolska kyrkans auktoritet fick mig att göra det.”
  Jag instämmer i Augustinus ord och kan för egen del inte förstå hur man kan tro på Bibelns kanon utan att också tro på den Tradition som ledde fram till den. Hur kan man motsätta sig ändringar i kanon om man ändå inte tror på Traditionen som bestämde den nuvarande kanon? Vem skall avgöra vilka böcker som skall ingå i Bibeln? Är det som Mormonerna lagt till också Guds ord? Varför inte? Vem av er kan avgöra det? Med vilken auktoritet kan ni avgöra det? Varför är den ene av er (den som följer den katolska bibelkanon) mer trogen Gud än den andre (t ex mormonen som följer en annan bibelkanon)?

  Allt gott!

 • Jag hoppar in i den här diskussionen alldeles försent och det är omöjligt att läsa allt.

  Dessutom säger jag nu något helt OFFTOPIC, men jag måste hålla med Linnea någonstans här ovan som talar om en kvinnlig apostel vid namn Junia, Iounian. Hon står omnämnd i Rom 16:7 och kyrkohistoriens skrivare (som antagligen var män) har länge velat påstå att Junia är en man.

  OK, jag känner stor respekt för min katolska bröder och systrar.
  Jag tycker det är synd vi inte är i samma samfund. Med medlemmar av Kristi kyrka är vi ändå. Så enhet anser jag att vi har, men den står över alla samfundsgränser.

  Jag skulle aldrig kunna bli katolik, tyvärr. Av flera orsaker. En av dem är Katolska kyrkans motstånd av kvinnligt ledarskap i form av prästvigda kvinnor.
  Enhet med katolska syskon, anser jag mig ha ändå.

 • Lasseman on 29 januari, 2008 at 2:54 e m said:

  R Ä T T E S N Ö R E

  Hittils har inte Lars och Bengt kunnat ge Bibliska belägg för irrlärorna inom katolicismen

  Lars och Bengt, var ärliga och skriv vad som är er högsta auktoritet…

  Jesus eller Påven eller Maria ?

  Bibeln eller Katolska Katekesen som är den katolska apostoliska traditionen ?

  – – – – – – – –

  Jämför Katolska Katekesen och Bibeln

  sid 238-239, #816 , bara katolska kyrkan påstås frälsa (Rom 10:9)

  sid 277-278, #969 , Maria påstås kunna frälsa (Joh 14:6)

  sid 5615, #213 , påstås att ikondyrkan blivit godkänt av Gud (5 Mos 4:15-16)

  sid 259-260, #891 , Påven påstås vara ofelbar (Rom 3:23-24)

  sid 257-258, #882 , påven påstås vara hjälparen istället för Anden (Joh 14:26)

  – – – – – – – –

  Varför påstår Katolska Katekesen saker tvärtemot det som står i Bibeln Guds ord ?

  – – – – – – – –

  Antagligen glider ni undan och politiskt säger att ni inte vill svara på frågan som vanligt.

  – – – – – – – –

  LO och andra som läser forumet vill nog veta vad som betyder mest för er

 • Björn
  Tack för ditt svar!
  Jag kan dela mycket av det du skriver och ser gärna i dig (och andra) en broder i Kristus.
  Och visst finns det olika stammar, men menar du att du kan tro att alla dessa har rätt i sina olika tolkningar? Även när de är motstridiga? Även inom katolicismen finns det många olika ”stammar”. Vi har dels många olika riter, där den romerska riten är den vanligaste i Sverige. Vidare har vi också väldigt många olika spiritualiteter, med allt från karismatiska lekmanna- och ordenssammanslutningar, karitativa, missionerande, kontemplativa spiritualiteter. Många är dessutom kombinationer av flera. Själv är jag karmelit (lekman). Men till skillnad från protestantismen så är dessa olika ”stammar” eniga i ande OCH sanning, inte bara i ande, som man tyvärr alltför ofta ser exempel på inom protestantismen.

  Frågan om Sanning är inte besvarad och för mig helt central. Som jag skrev så skulle jag aldrig kunna bli protestant av den anledningen (men det hindrar mig inte från att söka praktisk enhet i bön och lovprisning, tills vi även kan nå teoretisk enhet…)

  Frågan om behovet av en yttre struktur tänker jag inte diskutera nu. Jag vet att vi har olika syn, och även om jag har förståelse för din syn och kan se att det finns en hel del vishet i det du skriver så ser jag ändå inte något egentligt argument i det du skriver mot en kyrklig struktur. I enhetssträvandet måste vi ändå som individer gå utöver de gränser som vi normalt verkar inom. Jag har, liksom du (om än i mycket kortare tid), alltid sökt gemenskap med kristna och har mött många fantastiska människor utanför min egen sfär.

  Allt gott!

 • Tuve;

  Ja, det är klart att ni lyckats ena er under traditionen, den som tycker något avvikande blir ju ”anatema”, dvs bannlyst… Men frågan är om vi ska frukta någon/något annat än Gud? Och tänk, hemska tanke, om de som skapat traditionen hade fel? Då upprepas samma misstag, generation efter generation och byggs på och blir än värre? Varför inte hålla fast vid ”den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga”. Jud 1:3 (slutet).

  Du säger själv att Gud är oföränderlig, men ändå representerar du dem som inte har dragit sig för att ändra de tio budorden som Gud gav Mose. ”Tavlorna var Guds verk och skriften var Guds skrift, inristad på tavlorna.” 2 Mos 32:16.

 • Lars: på vilken grund anklagar du Wilkerson för att vara en falsk profet.
  En falsk profets profetior slår inte alltid in, vilket är ett kriterium för en falsk profet. Då en profetia ligger i framtiden kan man inte använda detta. Ett annat är att det går utöver det som står skrivet och i motsats till det.
  Förklaring tack. Har Wilkerson profeterat falskt?
  Eller beskyller du honom endast för att han inte passar in på din katolska världsbild?

 • Kalle och Magnus Dahlberg,

  Om det bara handlade om ert fagra tal om enhet och att vara öppna mot alla (nästan alla) vore det en sak. Men varför måste ni ändra hela er inriktning mot RKK för det? Ni har ju redan dragit in precis hela det katolska paketet in i rörelsen med alla till buds stående resurser: oblater, Maria, ikoner, Traditionen, kloster, kyrkofäderna, etc, etc. Varför?

  Vad säger Sven Nilsson och andra äldre ledare om allt det här? Ge oss klara besked? Vad kommer ni att säga på domens dag ansikte mot ansikte med Jesus själv? Att Ulf tyckte så här?

 • Lars Flemström on 29 januari, 2008 at 2:30 e m said:

  Lasseman!

  Uttryck som ”den katolska världskyrkan” och ”den återförenade världskyrkan” är helt och hållet mina egna, som jag använt i debatt med katoliker.

  Att David Wilkerson skulle ha sett detta i en profetia, gör att Wilkerson ännu mer sjunker i aktning i mina ögon som en falsk profet. Ägnar du dig åt avgudadyrkan, när du uppfyller Wilkerson så?

  1. Den katolska kyrkan är faktiskt en världskyrka, i motsats till de lutherska nationalkyrkorna. Under medeltiden var Svenska kyrkan den kyrkoprovinsen i Sverige av den katolska världskyrkan.

  2. Du har tydligen inte läst min kritik mot ”ultramontanismen”, som jag ser som en mycket osund företeelse – som förhoppningsvis är ett avlutat kapitel – inom den katolska kyrkan. När jag skriver att den återförenade kyrkan ska vara en världskyrka, menar jag att den inte ska vara ultramontanistisk, dvs den ska inte vara en kyrka där allting bestäms på andra sidan (från oss räknat) om Alperna. Den ska vara en verklig världskyrka, där de idag protestantiska länderna har något att säga till om.

  Jag har inget emot helgon, och vill härmed lancera den svenska 1400- biskopen Nicolaus Ragvaldi som kandidat till en helgongloria. Ingen svensk katolik har, som han, bekämpat ultramontinismen. Som svensk delegat vid Baselkonciliet var han en av dem som avsatte påven.

  På längre siskt sett, förlorade koncilie-rörelsen, makten över kyrkan koncentrerades ännu mer till Rom, vilket kan vara en delförklaring till reformationen i Sverige.

 • Stickan on 29 januari, 2008 at 2:09 e m said:

  Tack Björn!!! Prisad vare Herren för dina klara tankar. Därmed faller dKK´s anspråk helt.

 • Allvarlig blogg.
  Men den bör nog inte läsas utan de tre – fyra första kommentarerna.
  Dessutom /

 • Björn Donobauer on 29 januari, 2008 at 1:56 e m said:

  Tuve et al..

  Det råder en öppen kluvenhet runt frågan om enhet. Det finns minst två tydliga läger.
  Det ena inläser i den heliga skrift en organisatorisk, fysisk, synlig organisationsenhet. Ungefär som det fysiska Israel med tolv stammar under samma patronym.
  Den andra linjen anser att kyrkan aldrig är detsamma som någon jordisk synlig organisation. Den ser en andlig kropp, en faktisk organism.
  Sant är att organism inte förekommer utan kropp. Med denna kropp är de i varje tid levande troende. Deras kroppar är nämligen ett heligt tempel. Därför kan de aldrig gå till vare sig templet eller kyrkan ty de är per andlig och biblisk definition i sig själva ’kyrkan’. Varje föreställning om att söka enhet i en organisatorisk form förutsätter att kroppen inte är kropp förrän den är organiserad under ett hierarkiskt system. Det motsäger i princip allt det apostlarna kallar för Kristi församling.
  Visserligen är alla dessa troende tillsammans den enda kyrkan och eftersom de lever i tid och rum och kropp så är de den enda kyrka som någonsin funnits. (med rätt till namnet ekklesia: de utkallade).
  Vilka strävande görs bland protestanter i enhetsriktning?
  Jag har varit troende sedan 1966. Jag har varit mer eller mindre verksam i snart 40 år. Jag har aldrig gjort annat än utgått från att alla som bekänner Kristus är mina bröder och systrar. Jag har inte behövt skapa enhet för i en syskonskara är den födelsebetingade enheten alltid närvarande. Jag har delat Guds ord med allt från katolska vänner till maranatafolk (eller galenpannor om nån vill). Jag har mött vänskap och andlig enhet överallt, men också fiendskap och gränsdragningar från alla förekommande samfundsförsvarare.

  Eftersom jag och många med mig inte känner oss kallade att skapa organisatorisk enhet så står vi ut med de ’tolv stammarnas’ (läs samfundens och de ickesamfundexisterande tillika) grupperingar. De må vara Dan eller Benjamin, de är dock till del befolkade av Andens israeliter.
  Vi känner oss inte förpliktade att skapa enhet, vi bejakar den som vi möter och frågar inte efter rasen på fåren så länge de inte är förklädda vargar.

  Vi läser dessutom i den heliga skrift om organisationer som skall förtrycka organismen. Vårt avstånd mot organisatorisk enhet beror på vår kärlek till den andliga organismens enheter: människorna och deras fria samveten, och deras rätt och behov av att först vara tempel i sig och därmed ha förutssättningen för att kunna sammanslutas i den andliga byggningen Kristi kropp.

  Sök inte efter våra organisatoriska strävanden. De finns inte.. samfund är hö och halm, de skall alla brinna upp. I himmelen finns inte plats för verk av människohänder. Varken de protestantiska eller katolska. Eller hör och häpna: de karismatiska eller evangelikala. Och jag är bombsäker på detta: Kristus har inte byggt någon av dem alla.

  Så länge du inte tar avstånd från mig och därigenom underkänner Kristi verk i mig är du ett med mig. Så simpelt..
  Men det ger ju inget utrymme för köttets förkärlek för titlar, namn eller ärebetygelser. Det behagar heller inte den vekhetens ande som kräver storstilade arkitektinsatser för tillfälliga hyddor åt det heliga. Den psykosociala trängtan efter synliga strukturer är ett underkännade av den enda trygghet som i världen bjudes: ett med Kristus.

  ’Om än vännerna svika.. jo dom gör det. Men, stilla dig mitt hjärta, om du ock vore ensam kvar skulle hela himmelen beskydda och bevara dig.’

  Ibland tror jag att många av er lider av ekklesiolatri. Ni tilldelar kyrkan och den synliga organisationen vad som endast tillkommer Gud, ni tror er ha det som aldrig någonsin finns i en organisation utan bara uttrycks genom organismen.
  Jag kanske är en sån där ikonoklast. Men det är Jesus också, jag har gått i hans skola. Lite..

  Björn Donobauer

 • Stickan on 29 januari, 2008 at 1:55 e m said:

  Anonym 3: Du har helt rätt. Kyrkan och treenigheten kommer att bli det man kan samla sig omkring. Jag vill dessutom lägga till den s k eukaristin.

  Vad är det som de främsta lobbarna för Rom, Peter & Ulf, poängterar och framhåller idag?
  Jo just det, nattvarden och treenigheten.

  För några årtionden sedan skiljde man mycket markant mellan ”kyrkan” och ”församlingen”. Kyrkan stod för den institutionella kristendomen och församlingen för de mer bibliska och pånyttfödda kristna. Idag har alla accepterat det obibliska ”kyrka-begreppet”. Fakta är att ”ekklesia” betyder INTE ”kyrka”.

  Alla dessa tre begrepp saknar klart bibliskt stöd. Jesus har t ex aldrig instiftat någon kristen nattvard, än mindre den katolska mässan. Det han gjorde var att han bad sina lärjungar att göra vissa delar av den judiska påskmåltiden till minne av honom, när de i framtiden firade påsk genom att äta påskmåltiden. Detta är ljusår ifrån den hedniska katolska mässan.

  Det de flesta av mina frikyrkliga bröder inte inser är att genom att ha den nicaenska bekännelsen som grund för tron, så är man med på kyrkornas tåg mot Rom, även om man sitter i sista vagnen. Att alla kyrkoorganisationer är med på detta tåg (Charta Ecumenica) behöver inte betyda att enskilda tronde automatiskt hamnar i Rom, men det finns stor risk om man inte lämnar HELA den katolska tron.

  Tro det eller ej, men ”Den tro som en gång för alla överlämnats till de heliga”, var fulländad långt innan någon kyrkofader ens sett dagens ljus.

 • Tuve,
  Skönt att du orkar svara så tålmodigt.

  Gå in på enhetens vänner. Det verkar vara något.

 • Anonym 2
  Tack för ditt uppriktiga svar!

  Vi ger inte traditionen företräde före bibeln. Om du vet något om vad vi tror så säger vi att tradition och bibeln tillsammans är nyckeln till sanningen. Traditionen står inte över bibeln och bibeln är inte oberoende av traditionen. Denna vår syn står dessutom uttryckligen i bibeln.

  Vi har bibeln, liksom ni, men dessutom har vi traditionen som hjälper oss att förstå hur andra som gått före oss, och specifikt sådana som var eller kände de första kristna, har tolkat Guds Ord (det som kom att bli bibeln). Därmed behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt och göra om alla de misstag i fråga om bibeltolkning som gjorts genom tiderna.

  Är det inte ett problem att det inte finns någon enighet i fråga om vad som är sant eller ej bland protestanter (dvs vilken tolkning som är den sanna, om någon, vid motstridiga tolkningar protestanter emellan)? Hur skall protestanter göra för att hjälpa varandra att nå fram till Sanningen? Att bara ösa ovett över katolska kyrkan lär inte leda till särskilt många nya själars frälsning, bara till än större splittring och därmed än mindre trovärdighet för kristendomen som helhet!

  För även om Gud är oändlig och outgrundlig och det finns oändliga möjligheter att ösa nya insikter om Gud, så är Gud inte motstridig! Hur skulle Han då kunna bestå? Därmed måste också det vi tror om Honom vara av samma art för att med säkerhet kunna vara sant. Det kan inte finnas motsägelsefulla ”sanningar” om Gud. Han kan inte både vara A och ickeA! Jesus kan inte både vara ”Sann Gud OCH Sann Människa” och samtidigt vara ”ANTINGEN Sann Gud ELLER Sann Människa”! Hur löser man detta om man är protestant? Hur kan man som enskild protestant bidra till att lösa detta (med tolkningar i konflikt)?

  Hur kan man vara protestant om man inte tror att det är MÖJLIGT att lösa detta dilemma och nå fram till Sanning? Då är man ju dömd till ovisshet under hela sitt jordeliv! Har då Gud inget förbarmande med sin skapelse, så att Han ger oss redskap att komma fram till Sanning? Hur kan man tro på en så grym Gud som lämnar sitt folk på detta sätt? För mig är det helt obegripligt! Om jag skulle få en absolut säkerhet i att katolska kyrkan (och de andra kyrkorna med rötter till Jesu tid) har fel i fråga om Traditionen så kan jag ändå ALDRIG bli protestant! Jag kan omöjligt tro att Gud är så GRYM som ni vill göra Honom!

  Allt gott!

 • Så skrämmer vi er lite grann…. 😉

  – Påven!
  Ni hoppar ut ur stolarna, tar upp dem och ställer er bakom dem som bakom en sköld, skrikande:
  – Vik hädan du hemska demon!

  *skrattar* 😀 (det var ett skämt, tänkt att belysa den här bloggens inställning till katolska kyrkan)

  Tack för länken till Enhetens vänner! Där är sannolikheten större att få svaret på frågan om det finns någon ekumenisk rörelse i Sverige.

  in pace

 • Anonym 3 on 29 januari, 2008 at 1:11 e m said:

  Gustav påpekar något intressant: om man är villig att gå så långt får att enas med rKK, Ortodoxa kyrkan m fl, varför vill man inte sträcka sig åt andra hållet?

  Personligen tror jag att den Ekumeniska enhetsrörelsen kommer att till slut centrera runt minsta gemensamma nämnare. En fokus på:

  Begreppet ”Kyrkan” och ”Treenighetsläran”.

  Båda dessa har märkbart fattigt stöd i bibeln och ett efterbibliskt ursprung.

  Till Gustaf:
  Därmed varför de inte kommer att inkludera MFS och andra.

 • Naagra kommentarer paa Magnus svar:

  ”Vi har också glatt oss över gemenskapen med både bröderna i Östanbäcks kloster och andra som står för Svenska kyrkans ursprungliga tro (Östanbäck är f ö inte ett katolskt kloster utan är en del av Svenska kyrkan).”
  ->Nej, det kanske inte aer ett katolskt kloster MEN jag tror mig foerstaa att broderna daer ser sig sjaelva som katoliker.

  ”Men om vi tar vårt uppdrag om enhet på allvar, hur ska vi då förhålla oss till de miljontals katoliker som är djupt gudstroende – och i väldigt stor utsträckning andedöpta, tungomålstalande – kristna människor, som delar samma passion som vi att vinna människor för Jesus Kristus? Ska vi då säga till dem att de inte är kristna? Kallelsen till enhet som Jesus talar om i Johannes 17 gäller inte er, eftersom ni är katoliker?”
  -> Haaller med Magnus 100% haer. Dock aer det just detta som aer det maerkliga med Ulf och LO. Foer inte saa lange sedan saa paasod han att Rom/Paaven/Katolikerna/ var den ”stora skoekan”..!! Nu har han ploetslig vaent 180 grader och vill inte minnas att han sagt naagot saadant tidigare… maerkligt.

  ”Vad som istället behövs idag är en öppen och fördomsfri attityd”
  ->Detta borde gaella LO’s ledning oxo…. maanga har foesoekt haft en ”öppen och fördomsfri attityd” tidigare men har dock snabbt blivit utfrusna, uteslutna eller staemplade som ”problem” foer att dom haft en annan aasikt.

 • Magnus Dahlberg, Livets Ord:

  Tack för ditt inlägg i debatten. Vi går rakt till kärnan med problematiken i ditt svar;

  Du avslutar med ”För oss är det självklart att alla dessa miljontals genuint kristna katoliker är våra bröder och systrar. Dem vill vi ha gemenskap med. Precis på samma sätt som vi vill ha gemenskap med pingstvänner, lutheraner, missionsförbundare, baptister, metodister och alla andra kristna.

  Men detta betyder inte att vi försöker ”dra hela kristenheten till Rom och till påven”. Det finns inga “fakta” som redovisats på bloggen som ger anledning att dra den slutsatsen. Denna mycket långtgående slutsats av Livets Ords relation till katoliker tyder på bristande slutledningsförmåga och på konspirationsteoretiserande i den högre skolan.”

  – Du använder dig av en billig debatt teknik genom att inte EGENTLIGEN ge svar på tal utan stämpla oss som ”konspirationsteoretiserande i den högre skolan”

  Många av oss som med stor nöd (flertalet pastorer och medlemmar i LO har hört av sig under debattens gång) ser på Trosrörelsens 180 graders svängning v.g. den nya ekumeniken, skulle på det stora hela kunna skriva under den gemytliga presentation av önskan att ha gemenskap med troende i alla samfund. DÄRI LIGGER INTE PROBLEMET.

  Det stämmer inte att vi saknar fakta för vår oro. Om jag som privatperson eller organisation skulle ge ett ekonomiskt bidrag till Sverigedemokraterna, för att ta ett drastiskt exempel, gör jag/vi det därför att vi stöder deras AGENDA.

  Det går således inte att ekonomiskt och på annat sätt stödja en organisation med :::mycket tydliga mål::: utan att själv göra sig delaktig i detsamma!!!.

  Häri ligger ert stora problem. FKE och ”bröderna i Östanbäcks kloster” har en tydlig agenda. De har själva gett uttryck för att de inte ser sig som Lutheraner utan Katoliker inom Svenska Kyrkan. Vem skall vi tro på? Ditt svepande svar eller deras eget vittnesbörd? Vi väljer givetvis det sistnämnda.

  Sist men inte minst och frågan vi inte kommer släppa: Bejakar Ulf Ekman numera “Petri ämbete” / påvestolen i Rom?

  Går det att få ett enkelt JA eller NEJ på sista frågan? Vi är många som undrar, både inom och utanför Livets Ords medlemsmatrikel.

  mvh

  Daniel, Andy & Haggaj

 • Anonym 2 on 29 januari, 2008 at 12:35 e m said:

  Tuve

  Vi ser oss inte som förträffliga i bibeltolkning!

  Vi ser Bibeln som tolkningsgrund!

  Våra förbehåll inför RKK är att vi inte klarar av att ge er tradition ställning före Bibeln. (Tolkningsfrågan är något helt annat)

  Vi söker tolka Bibeln och det är svårt.

  Ni har att läsa innantill i detaljerade katekes.
  Ni har detaljerade liturgier och böner.

  Vi improviserar oss fram ibland blir det uppbyggligt och bra ibland mindre bra.

  Vårt uppdraget är inte att skapa kartellorganisationer med kristet namn på.

  Uppdraget är att gå ut och göra lärljungar.
  Min uppgift är att vara trogen den kallelse jag fått.

  Har Gud kallat mig till en viss församlings gemenskap så låt mig arbeta där.

  Själv anser jag att Georg Gustafsson och Lewi Pethrus är fina förebilder, trots de brister de hade.

 • Utan att lägga mig i själva debatten…

  Angående enhet, ett litet citat:

  ”Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring.”

  Vem var det nu som sade detta? Har glömt för tillfället.

  Ett annat citat som jag också glömt vem som stod för är:

  ”Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet.”

 • Björn Donobauer on 29 januari, 2008 at 12:25 e m said:

  Gustaf och enkla z

  Treenigheten får nog bli en egen bloggpost. Det är ett gigaämne i sig. Och det finns mängder av kristna människor som inte ansluter sig till den gängse synen på treenigheten. Men diskussionen får inte ta avstamp från begreppet ’treenighet’ utan måste börja i andra ändan.
  Teologiska samlingsbegrepp som detta ord och många andra är ju bara en sorts stenografiska krumelurer för ett stort material i skriften. Men som sagt det hör inte hemma här i denna tråd.
  Björn

 • Bra att Magnus Dalberg (eller UE?) svarar paa bloggen! dock aer dom flesta av de fraagor ”My Two Cents” staellde delvis eller helt obesvarade…

  Har kollat med aktiva LO medlemmar om dom aer infoerstaadda med detta samt om dom vet om att delar av det tioande dom alla ger, gaar till att stodeja Enhetens Kyrka och ett gaeng kloster broeder i Sala? Ingen hade en susning om detta och tror fortfarande att det aer ”skitsnack/foertal” av naagra f.d. ”bittra” LO’are…!

 • Kristen Kristensson: Vi fortsätter vårt sidospår med Maria.
  Om vi analyserar texten du återger så ser vi att Jesus står i centrum: Det är Jesus som gjort Maria till det hon är, Hon är det hon är utifrån Guds nåd, det kommer inte från henne själv.
  Detta är exempel på en fromhetstyp vi ibland möter i Katolska kyrkan som anförtror sig mycket nära åt Maria som ett barn anförtror sig åt sin mor.
  Jag kan hålla med dig om att ibland kan det gå för långt, så att denna Maria-vördnad går över gränsen och det verkar som en otillbörlig tillbedjan, jag har personligen lite svårt för det också, men teologiskt är Katoslka kyrkan glasklar: Tillbedjan tillkommer endast den treenige Guden, allt annat inkl Maria, helgonen, alla vi kristna tillhör det skapade, och vi är det vi är endast genom Guds nåd.

  Allting blir fel när det överdrivs. Det finns en heretisk grupp som kämpar för att ge Maria namnet ”medfrälserska”. Detta har Katolska kyrkan definitivt avfärdat, det skulle skicka iväg allderles fel signaler.

 • Frid Z!

  Jag har tidigare på din egen blogg redogjort för min syn. Även om jag inte förnekar treenigheten anser jag att den athanasianska trosbekännelsen är filosofisk och inte frälsningsgrundande.

  Lika viktigt att se att Jesus är Gud är att ta avstånd från avguderi och hädelse.

 • Anita (aletheia.se/2008/01/26/med-enkel-biljett-till-vatikanen/#comment-3583)
  Det var ett skämt 😀

  Protestanter (och främst Daniel, Haggaj och Andy som dragit igång även denna hetsjakt mot vänner av enhetssträvanden)!
  Alla protestanter verkar vara överens om sin egen förträfflighet i fråga om bibeltolkning (om än det är det enda i fråga om bibeltolkning ni tycks kunna enas om).

  Hur kommer det sig att ni inte kan enas om något annat än katolska kyrkans förskräcklighet om nu era idéer om sola scriptura etc verkligen är sanna? Då borde väl en korrekt applicering av den principen leda till enhet i Sanning? Det vore väl det ENDA rimliga sättet att värdera den principen?

  Satan kallas splittraren, och splittring är hans frukt. Rimmar protestantismens frukter väl med Guds vilja (utryckt i joh 17) eller med satans vilja?

  När skall sola scripturas frukt märkas som något annat än er enhet i fråga om hat/avsky/antipati mot katolska kyrkan?

  Kan ni peka ut för mig på vilket sätt ni som individer och som kollektiv arbetar för enhet MELLAN protestanter? Hittills har jag på denna blogg bara sett attacker mot allt som har med ekumenik eller enhet att göra. Det vore intressant med ER syn på hur ni skall kunna uppnå enhet i Sanning sinsemellan! Innan ni städat framför er egen dörr och plockat ut bjälkarna i era egna ögon bör ni nog ta det varligt med att försöka att värdera om någon annan har en flisa i ögat eller ej…

  Alltså, visa mig:
  1) Har protestantism lett till ett enande i Sanning eller till splittring (satans frukt)? På vilket sätt och varför?
  2) Vad gör ni som individer för att uppnå enhet mellan protestanter (i annat än antikatolicitet)? Hur stöttar ni er församlings/kyrkas/cellgrupps/gemenskaps enhetsträvanden med andra protestantiska diton?

  http://avemarisstella.blogspot.com/2008/01/frga-till-aletheia-med-beskare.html

  Allt gott

 • Till Magnus Dahlberg, Livets Ord:

  Du skriver
  ”Vi har också glatt oss över gemenskapen med både bröderna i Östanbäcks kloster och andra som står för Svenska kyrkans ursprungliga tro”

  På vilket sätt står munklöftena från ”bröderna i Östanbäcks kloster” i samklang med Svenska kyrkans ursprungliga tro? Svenska kyrkans ursprungliga tro återfinns i Augsburgska bekännelsen, där det står följande om munklöftena:
  http://www.logosmappen.net/bekskrifter/ca/ca_6_1.html#XXVII

  Ett citat

  ”Så många ogudaktiga åsikter äro förknippade med munklöftena: att de rättfärdiggöra, att den kristna fullkomligheten består i dem, att råden och buden uppfyllas genom dem, att de innefatta överloppsgärningar. Då allt detta är oriktigt och grundlöst, bli munklöftena ogiltiga.”

  Ulf Ekman skrev följande i Magazinet 1989: ”En av grundpelarna i munkväsende och ordensväsende är askesen. […] Askes är inget kristet.”

  Hur går detta ihop med att Ulf Ekman nu undertecknar följande uttalande:

  ”Den monastiska kallelsen är profetisk.”

  ”Så ser vi klosterlivet som något Herren har placerat i kyrkans mitt. ”

  http://bjornolav.blogspot.com/2008/01/det-monastiske-kallet-er-profetisk.html

  Dessa två uttalanden av Ulf Ekman med 18 års mellanrum går rakt på tvärs med varandra. Om det ena stämmer så är det andra fel. Det är en logisk omöjlighet att båda uttalandena kan vara korrekta.

  Vilket av uttalandena är då fel, enligt Livets Ord, det första eller det andra?

  Håller Ulf Ekman fast vid vad han skrev 1989, eller var det han sa då fel? Isåfall, vad är det mer som Ulf Ekman anser att har varit fel av det han sagt före år 2008?

  Du frågar hur Livets Ord skall förhålla sig till de miljontals katoliker som är djupt gudstroende. Svar: Be dem lämna den falska påvekyrkan, bränna sina avgudabilder och följa den sanna Jesus Kristus som frälser av nåd och utan laggärningar.

  Varför ska sant troende väckelsekristna söka samarbete med en organisation som enligt vad Ulf Ekman skriver i Magazinet 1989: ”alltid stått emot, stoppat och krossat all väckelsekristendom i alla tider”.

  För att citera Ulf Ekman från Magazinet 1989: ”Det enda som kan rädda Sverige är reningen i Jesu blod, inte falsk ekumenik.”

 • Tack Lasseman.

  Om LO är konsekvent borde de söka ekumenik även med MFS, JV och LDS. Liksom RKK gör de anspråk på att vara kristna (eller messianer). Katolska villoläror är inte mindre villoläror än de samfund som förnekar treenigheten.
  Om LO inte vill ha ekumenik också med de är man inkonsekvent!

 • Lasseman on 29 januari, 2008 at 11:54 f m said:

  S K I L L N A D E N

  Det är inte lite ekumenik det handlar om utan om en ”Världskyrka”

  – – – – – – – –

  Jag citerar Lars Flemström ”återförenad kyrkan ska va världskyrka”

  Är det denna ”Världskyrka” som David Wilkerson fick se i en syn april 1973 om vad som skulle ske i ändens tid.

  Här följer ett citat från boken:

  ”En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sättet blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet.”
  Källa: David Wilkerson (1974) Synen, sid.44, Evangeliipress

  – – – – – – – –

  Flemström erkänner själv att målet med ”enhets kyrkan” är ”Världskyrka” oavsett om Ekman vet det eller inte

  – – – – – – – –

  Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron. Protestantismen kan knappast kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen i Vatikanen.
  Källa: SVT Text-137, 2007-07-11

  Påven uttalade år 2007 att bara katolska kyrkan frälser

  – – – – – – – –

  Bibeln och Jesus säger att bara Jesus Kristus kan frälsa.

  – – – – – – – –

  Hur kan LO ha ekumenik och enhet med en påve som enbart ser katolicismen som frälsning ?

  – – – – – – – –

  Dialog är möjlig om Påven tar bort irrlärorna Mariadyrkan, Celibat tvång, 7 Sakramenten, Påvens ofelbarhet, ikondyrkan, att enbart katolicismen frälser m.m.

  Dessa falska läror är främmande och oförenliga med Bibeln.

  Kontrovers kvarstår så länge Påven och katolikerna inte vill böja sig för Guds ord Bibeln.

  – – – – – – – –

  Vad säger Bibeln ?

  Lite surdeg syrar hela degen…..

  Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra…..

  Jesus varnade för falska läror, han sa inte man skulle kompromissa med dem

  – – – – – – – –

  Jesus sade vi skulle älska människorna men se upp för falska läror.

 • Tycker att det är glädjande att LO uttalar sig.
  Dock är det dimridåer.
  Redan har vissa katolska styggelser införlivats på LO…

 • Magnus
  Jeg legger kanskje merke til unødvendige detaljer, men sa du at det finnens en kallelse til enhet ?
  Jobber Livets ord utifra et kall til å føre alle kirkesamfunn sammen til en enhet ? Mener dere at Jesus i joh 17 snakket om et kall- som vi som kristne skal arbeide med ?
  Om det ikke er tilbake til Rom dere vil ( og under paven ) hva er det da som er driv kraften- foretnings avtaler mellom div. kirker ?
  Hvilke andre ”fordeler” har denne enhets kallelsen?

  Anita

 • Bengt Malmgren, du förnekar att katoliker tillber jungfru Maria. Vad kallar du då detta:

  “What will it cost you, oh Mary, to hear our prayer? What will it cost you to save us? Has not Jesus placed in your hands all the treasures of His grace and mercy? You sit crowned Queen at the right hand of your son: your dominion reaches as far as the heavens and to you are subject the earth and all creatures dwelling thereon. Your dominion reaches even down into the abyss of hell, and you alone, oh Mary, save us from the hands of Satan.” Pope Pius Xl

  Vad är då detta, annat än en tillbedjan? Kan du förklara vad påven menar med att Maria ska ”höra vår bön”, om det inte är en bön till henne?

 • Magnus på LO

  Inte ett enda ord av detta har du skrivit själv, eller hur?

  Ditt eget namn undantaget förståss !

 • Bengt Malmberg.
  Jag tycker inte ”argumenten tryter”
  Den bedömningen får stå för Dig.
  Jag låter mig bara inte luras eller övertalas så lätt längre vid mina 68 år.

 • Nej, ingen av dessa tre tror på en treenig Gud.
  Å andra sidan ser de flesta icke-katoliker (och icke-ortodoxa) inte katolska kyrkan som en kristen kyrka… (Det finns sanning i RKK, men denna är uppblandad med hedendom.)

 • Gustaf

  Jehovas vittnen tror ju inte att Gud är treenig. Jesus är inte Gud för dem. De flesta kyrkor ser inte Jehovas som kristna, just därför.
  Hur det är med mormonerna (LDS) och treenigheten, är oklart.

 • Fråga till Magnus Dahlberg: har LO även sökt ekumenik med MFS, LDS, Jehovas vittnen? Alla dessa kallar sig kristna (eller messias troende).

 • Lasseman:
  ”Många vanliga troende på LO sväljer nog inte det som står i Katolska Katekesen”

  Det påståendet förutsätter att LO vill bli en del av RKK. Så är ju inte fallet. För att eftersträva enhet med sina bröder behöver man inte acceptera varenda punkt i tex Katolska Katekesen.

 • Lasseman on 29 januari, 2008 at 11:09 f m said:

  Liv eller Lagiskhet

  Bibeln säger vi skall pröva allt, både Katolska Katekesen och ekumenik skall prövas.

  – – – – – – – –

  Det är som Bibeln och Linnea säger “bokstaven dödar och Anden gör levande.”

  – – – – – – – –

  Varken pingstväckelsen eller väckelsen i Wales började genom mänsklig kontroll och bokstäver som dikterar ekumenik.

  Dessa väckelser var Guds Andes verk genom människor som dött bort från sig själva

  – – – – – – – –

  Katolska Kyrkan med dess irrläror formades av människor som försökte organisera ekumenik på mänsklig väg

  ”I den mån entusiasmen dämpades, blev behovet av fasta former mera kännbart.”
  ”Den biskopligt organiserade kyrkan med dess fasta former har senare benämnts den gamma1kato1ska.”
  Källa: Kyrkohistoria, 1947, Johansson & Liedgren, Norstedt, Sid 15

  – – – – – – – –

  När spontaniteten och det andliga livet sinade så var man tvungna att mänskligt organisera kyrkan.

  Av frukten känner man trädet.

  Detta mänsliga organiserande resulterade i Katolicismen och Katolska Katekesen

  – – – – – – – –

  Jämför Katolska Katekesen och Bibeln

  sid 238-239, #816 , bara katolska kyrkan påstås frälsa (Rom 10:9)

  sid 277-278, #969 , Maria påstås kunna frälsa (Joh 14:6)

  sid 5615, #213 , påstås att ikondyrkan blivit godkänt av Gud (5 Mos 4:15-16)

  sid 259-260, #891 , Påven påstås vara ofelbar (Rom 3:23-24)

  sid 257-258, #882 , påven påstås vara hjälparen istället för Anden (Joh 14:26)

  – – – – – – – –

  Luher översatte Bibeln för att människor skulle läsa själva och inte bli lurade av irrläror.

  Kommer ”Världskyrkan” återinföra Latinet och strypa tillförseln av Biblar ?

  – – – – – – – –

  Många vanliga troende på LO sväljer nog inte det som står i Katolska Katekesen

 • Magnus Dahlberg, Livets Ord on 29 januari, 2008 at 11:06 f m said:

  Jag blev uppmärksammad på att det återigen pågår en debatt om Livets Ord på den här bloggen. Jag läst igenom inläggen och här är några kommentarer.

  Det är ett välkänt faktum att Livets Ord sedan ett antal år tillbaka har genomgått en utveckling där vi aktivt gör vad vi kan för att främja äkta och sann enhet mellan kristna. Vi tror att detta är angeläget i den tid vi lever i. Det var ju också något som var angeläget för Jesus i Johannes 17. Jag tror inte heller att detta hade varit särskilt kontroversiellt, om det inte vore för att vi inkluderar katoliker i definitionen av Kristi kropp.

  Det tål att påpekas att våra enhetssträvanden inte på något sätt exklusivt vänder sig till katolska kyrkan, tvärtom har vi t ex haft besök av samfundsledare som Stefan Swärd från Evangeliska Frikyrkan, Svenska Missionskyrkans riksevangelist Carl-Olov Hultby, Oasrörelsens ledare Hans Weichbrodt. Ulf Ekman har dessutom inbjudits att predika både på Nyhemsveckan och på det stora Azusa Streetjubileet i Oslo Spektrum, i båda fallen inbjuden av pingströrelsen. Dessutom har företrädare för både ortodoxa kyrkan och EFS medverkat på Livets Ord och Livets Ord har många vänner i den messiansk-judiska rörelsen. Vi har också glatt oss över gemenskapen med både bröderna i Östanbäcks kloster och andra som står för Svenska kyrkans ursprungliga tro (Östanbäck är f ö inte ett katolskt kloster utan är en del av Svenska kyrkan).

  Det kan läggas synpunkter på olika fenomen inom katolska kyrkan (liksom man kan ha synpunkter på de flesta kristna sammanhang och rörelser). Men om vi tar vårt uppdrag om enhet på allvar, hur ska vi då förhålla oss till de miljontals katoliker som är djupt gudstroende – och i väldigt stor utsträckning andedöpta, tungomålstalande – kristna människor, som delar samma passion som vi att vinna människor för Jesus Kristus? Ska vi då säga till dem att de inte är kristna? Kallelsen till enhet som Jesus talar om i Johannes 17 gäller inte er, eftersom ni är katoliker? För oss är en sådan ”selektiv” enhet helt främmande.

  För oss är det självklart att alla dessa miljontals genuint kristna katoliker är våra bröder och systrar. Dem vill vi ha gemenskap med. Precis på samma sätt som vi vill ha gemenskap med pingstvänner, lutheraner, missionsförbundare, baptister, metodister och alla andra kristna.

  Men detta betyder inte att vi försöker ”dra hela kristenheten till Rom och till påven”. Det finns inga ”fakta” som redovisats på bloggen som ger anledning att dra den slutsatsen. Denna mycket långtgående slutsats av Livets Ords relation till katoliker tyder på bristande slutledningsförmåga och på konspirationsteoretiserande i den högre skolan. Vad som istället behövs idag är en öppen och fördomsfri attityd och en saklighet i inställningen att vi faktiskt kan lära oss mycket av våra syskon i alla kristna sammanhang. Lite mer av detta skulle nog Aletheia må gott av.

  Magnus Dahlberg, Livets Ord

 • Stickan, ursäkta denna kommentar, men jag tror att du tar detta med ”bete” på förstort allvar: Rom går inte omkring och tänker på frikyrkor, när de gör uttalanden.

  Barnen finns ju i precis alla familjer här i världen: hos ateister, frikyrkliga, judar, muslimer, kristna etc.

  Tänk om någon skulle påstå att alla goda saker som frikyrkliga står upp för är sk ”beten”

  Det skulle låta lite neurotiskt, i stil med: ”Alla mina vänner avlyssnar min telefon 24 timmar om dygnet”

  Om man ständigt skulle ägna sig åt sin ”hemliga agenda”, skulle det inte finnas tid kvar till något moraliskt engagemang/hjälparbete

  Guds frid!

 • enkla z
  Det var en överraskning. Det vet jag i alla fall bestämt att högkyrkligheten har, liksom jag själv när jag företrädde dem.
  Guds frid tillbaka!

 • Linnea: nu är detta ingen debatt om kvinnliga ledare. Däremot måste jag tillstå att det för mig är orimligt att utläsa att Junia (eller Junias) var apostel. Motstånd mot kvinnliga pastorer/äldste kan inte sammankopplas med katolicism. Vi är alltför många icke-katoliker som inte ser kvinnligt ledarskap som bibliskt, (sedan är jag medveten om att högkyrkliga i gemen är mot kvinnliga präster, men detta är ett lutherskt fenomen), tex de flesta baptister i USA bejakar inte kvinnliga pastorer.

 • Edward, du skriver den: januari 28th, 2008 at 10:51 e m

  ”GotlandMats: Håller med dig i en del av dina tankar. Har under de senaste åren fått en lite ändrad inställning till katolska kyrkan (inte när det gäller deras lära, för den är jag till stora delar skeptisk till) men desto mer deras engagemang i vissa frågor. T ex är det starkt att de står upp för barnens rätt till liv och äktenskapets definition. Ofta mer rakryggade än vissa inom den svenska frikyrkorörelsen (ingen nämnd, ingen glömd).”

  Här berörde du en mycket viktig punkt. Detta är ”betet” för att de bibeltrogna frikyrkliga i Sverige skall nappa på kroken. Att dKK står upp för barnens rätt och avviar homoäktenskap gör att man har överseende med all den villolära som samlats där. På så sätt upplever man att man kan stå enade mot de liberala krafterna i samhället. Det dessa som tjusats av dKK ”bibeltrohet” inte genomskådar, är att betet anpassas efter det land som dKK arbetar i. Med andra ord, budskapet anpassas för att återföra så många som möjligt av dKK bortsprungna får. Samtidigt frodas homosexualiteten bland de katolska prästerna världen över och den ena stora skandalen efter den andra avslöjas. Att detta kan ha med prästernas celebattvång att göra, var Arborelius helt säker på att så kunde det inte vara.

 • Charles.
  Tack!
  Det var just det ordet som kom till mig om ”skenfagert tal” 2 kol.2:4 när jag svarade BM

 • Bengt Malmgren.
  Nej, men ”bokstaven dödar och Anden gör levande.”
  Bara den enda punkten att jag slår följe med den s k ”Apostoliska Revolutionen” i Australien och David Cartledge(som inte ens vissa företrädare i Sverige vågar stå upp för längre efter lite massmedialt motstånd) v g att det finns dokumenterat en kvinnlig apostel i NT vid namn Junia som manliga prelater sopat under mattan och fortsätter att göra är nog för mig att ej försvara högkyrkligheten idag heller eller katolska kyrkan.(Du får säga vad Du vill också Gustav som tycks älska att deklarera Din åsikt härvidlag)
  Jag har nogsamt noterat att LO förutom Joyce Meyer och nunnan från Darmstadt slutat kalla kvinnliga talare sedan de slog följe med högkyrkligheten medan man i Australien blivit rikligen välsignade sedan man öppnade upp för kvinnor i tjänst. Se ”Den Apostoliska Revolutionen.” av David Cartledge. Den finns i församlingen LifeCenter i Västerås

 • Kalle,

  Jag hade inte läst ditt senaste inlägg innan mitt gick iväg. Nu är du mera saklig. Tack!

 • Kalle,

  Jag kan ge dig några fler LO uttryck än ”förvirrad” som brukar användas i sådana här sammanhang för att slippa diskutera sakfrågor:

  Nonsens, dumheter, fånigt, löjligt, skrattretande.

  Sedan behöver vi inte vänta på att Ulf Ekman eller någon annan i ledningen för LO talar om var de står i den här frågan. Det har de nämligen redan gjort tydligt och klart för alla som lyssnar. Det rapporterades t ex i media från Ekmans seminarium förra våren att precis som kyrkan var ett under de första tusen åren, så ska det att bli igen.

  Man säger förstås då inget om att den kyrkan slog ihjäl alla man kunde som inte tyckte likadant och att det absolut inte ledde till någon härlighet där hela världen kom till tro. Tvärtom gick det bara mer och mer utför.

  Du Kalle har ju också som en god livets ordare redan beskrivit din beundran för påven. Påven förklarade nyligen tydligt och klart sin åsikt att det är bara RKK som är den enda rätta kyrkan. Alla andra är oäkta. Kommer LO att behålla denna beundran för påven och samtidigt nöja sig med att vara ett oäkta B-lag? De som är så naiva och godtrogna att tro det får skylla sig själva.

  Guds ord säger i stället: ”Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.” Luk 21:36

 • Det verkar som det finns en generell konsensus bland dessa kommentarer att RKK är en mer eller mindre ond organisation som leder folk i fördärvet. Med den inställningen så förstår jag att ni är oroliga över att LO söker enhet med RKK.
  Detta är dock en väldigt skev bild av RKK. Om man istället väljer att se RKK som bröder och systrar i Kristi kropp så blir det mer förståligt att LO vill ha enhet med dem.

  Min bild av LOs enhetssträvande är att de vill ha enhet med alla kristna, katoliker såväl som pingstvänner. Detta betyder inte att alla kristna skall samlas under Påven eller Ekman.

 • Daniel_Mytwocents:

  ”…..måste man vara ganska liberal för att hoppa i säng med Påvedömet efter 500 års skilsmässa.”

  Måste bara inflika här: Är skilsmässor någonting BRA?

 • Anonym 2 on 29 januari, 2008 at 9:57 f m said:

  Bengt

  Låt oss enas att RKK´s absoluta anspråk i LÄROFRÅGOR är av den karaktären att den som accepterar RKK som trons auktoritet:

  Måste hålla för sant att RKK är SANNINGEN. (inte bara har sanning!)

  Det är för oss bibeltroende för närvarande omöjligt. Enär vi envisas med att Jesus är sanningen i absolut mening och att Ordet (Logos) kom till oss i sin totalitet i Jesus Guds son.
  Vi tror med Hebreerbrevet att denne Jesus framburit ett enda offer och att han offrades en enda gång.

  A) Bengt din sanningsgrund är RKK´s tradition med vissa bibliska inslag.
  B) Vår sanningsgrund är Bibeln visserligen förstådd av begränsade människor i behov av Den Helige Andes ledning och hjälp.

  Er katekes nr 1367 visar ett exempel på svårigheter när vi söker att enas.

  1367 The sacrifice of Christ and the sacrifice of the Eucharist are one single sacrifice …….
  ”And since in this divine sacrifice which is celebrated in the Mass, the same Christ who offered himself once in a bloody manner on the altar of the cross is contained and is offered in an unbloody manner. ….

  1367 På svenska (min översättn.)

  Kristi offer och Eukaristins offer är ett enda offer
  Och då i detta gudomliga offer som firas i Mässan, densamme Kristus som offrade sig själv engång på ett blodigt sätt på korsets altare är innehållen och blir offrad på ett oblodigt sätt

 • Lasseman citerade just Wilkersson syn (igen);

  ”En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan.”

  Som någon redan påpekat ser ju sig bl.a. LO som mera konservativ än liberal, även om man samtidigt sett sig själv som en förnyelserörelse.

  Men, faktum är att oavsett vad LO tycker om sig själva måste man vara ganska liberal för att hoppa i säng med Påvedömet efter 500 års skilsmässa.

  Kanske är det detta som världen kallar för att ha sex med ex:et?

  Hur som helst, ursäkta min groteska liknelse men, min poäng är att ett stort mått av liberalism krävs, åtminstone på det teologiska planet för att köpa allt som kommer in bakdörren när man omfamnar Petri ämbete.

  Tills dess att U.E. TYDLIGT bekräftar att han INTE ställer sig under Petri ämbete kan man inte annat än dra slutsatsen att han defacto ÄR PÅVÄG MOT ROM.

  Kalle; Jag hoppas för din skull och hela trosrörelsen att jag har fel. Framtiden kommer visa om någon av oss här på aletheia.se har varit ute o seglat.

  Tills dess; var välsignad i ALLT du gör.

  /Daniel

 • Charles on 29 januari, 2008 at 9:45 f m said:

  Linnea,

  Låt dig inte tjusas igen av fagert tal. Behåll din frihet.

  Katolikerna här på bloggen vet hur man ska diskutera. De har tillgång till närmare 1700 års samlad professionell erfarenhet hur man resonerar med sådana som ifrågasätter den enda sanna Kyrkan.

  ”Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.” 1 Joh 2:26-27

 • Lasseman: Du slingrar dig som en mask och fortsätter att spekulera. Istället för att ta mina råd om försiktighet vid utvärdering av profetior på allvar avkräver du mig att jag skall ge en uttömmande tolkning av en profetia i Uppenbarelseboken som ingen hittills kunnat göra, som om din tolkning skulle bli mera trovärdig bara för att jag inte ger dig någon alternativ tolkning.

 • Lasseman on 29 januari, 2008 at 8:57 f m said:

  S K Ö K A N

  Varför svarar inte Lars och Bengt på frågan om ”skökan” i uppenbarelseboken ?

  Vad betyder ”skökan” i uppenbaraelseboken som är byggd på de 7 kullarna ?

  Det står i flera uppslagsböcker att ROM är byggd på 7 kullar och där finns Katolska Kyrkans centrum Vatikanen där Påven genom katolska traditionen dikterar vad katoliker skall tycka och tro.

  – – – – – – – –

  Enligt definition ”sköka” är väl det en falsk brud som föskapar sig till kristi brud.

  – – – – – – – –

  Katolicismen har ju många läror som är kristna MEN sen några allvarliga irrläror som mariakulten, de 7 sakramenten, påvens ofelbarhet m.m.

  Läs själv Katolska katekesen, sid 277, #966, sid 277-278, #969, sid 238-239, #816

  – – – – – – – –

  Uppenbarelseboken uppmanar människor att dra ut från ”skökan” och babylon.

  Om Ekman och LO sväljer katolicismens ekumenik är det allvarligt ?

 • Linnea: Jag har respekt för dina tidigare upplevelser, negativa och positiva och hur det har präglat dig. Men du skall nog vara lite försiktig med att utvärdera det du ser idag och inte utan faktaunderlag dra paralleller till dina tidigare erfarenheter. Du kan inte generalisera en upplevelse på Ersta bland högkyrkliga till att gälla hela Katolska kyrkan.

  Lasseman: Du skall nog var lite försiktig med i hur du bedömer och utvärderar profetia.

 • Linnea. on 29 januari, 2008 at 8:48 f m said:

  Andy av 28.1 11:26
  Nej man kan inte kalla det ”konpirationsteorier.”
  Tack för alla fakta Du delger oss och var välsignad!

 • Anonym 2
  Tack! 🙂 Ledsen ifall du kände dig förolämpad av mig på något sätt.

  Guds frid! (Jag funderar på dina frågor)

 • Lasseman on 29 januari, 2008 at 8:28 f m said:

  V Ä R L D S K Y R K A

  Otroligt, här avslöjar Lars vad ekumeniken handlar om ”Världskyrka”

  Jag citerar Lars Flemström ”återförenad kyrkan ska va världskyrka”

  – – – – –

  Det är ju denna ”Världskyrka” som David Wilkerson fick se i en syn april 1973 om vad som skulle ske i ändens tid.

  Här följer ett citat från boken:

  ”En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sättet blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet.”
  Källa: David Wilkerson (1974) Synen, sid.44, Evangeliipress

  – – – – –

  Det är nästan otäckt att denna 35 år gamla profetia håller på att uppfyllas mitt framför ögonen, ändå verkar vissa inte kunna se det.

  Men sån är människans natur, man vill inte veta av sanningen om den är obekväm, så då försöker man bortförklara sanningen.

 • NordicPer on 29 januari, 2008 at 8:20 f m said:

  Interessant å se hva som står i ”WHOIS”-registeret når det gjelder domenet: enhetenskyrka.se. Her er en kopi av det som er registrert:

  state: active
  domain: enhetenskyrka.se
  holder: livets0801-00001
  admin-c: webbko0702-00018
  admin-c: livets0712-00001
  tech-c: livets0712-00002
  billing-c: webbko0702-00018
  created: 2008-01-17
  modified: –
  expires: 2009-01-17
  nserver: ns.livetsord.se
  nserver: ns.bahnhof.se
  dnssec: unsigned delegation
  status: ok

 • Linnea. on 29 januari, 2008 at 8:14 f m said:

  När jag var ung och just hade lämnat Ersta Diakonissanstalt efter 3½ år(hade nästan bara själva diakonissvigningen kvar) p g a att den högkyrkliga linje som jag då företrädde blev förföljd av de äldre inflytelserika diakonissorna. En tidigare präst och föreståndare Sven-Åke Rosenberg hade gjort ett gott jobb v g att få de yngre skarorna med sig i ett högkyrkligt tänkande så när han slutade drog han en hel årskull med sig däribland jag.
  Jag fick hyra ett rum på dåvarande Ceciliakapellet påNorrlandsgatan i Sthlm (en f d judisk synagoga, nedlagd idag och byggnaden riven) med högkyrklig prägel sista tiden av min utbildning till socialpedagog. Där satt ofta dåtidens kände högkyrklige profil ”fader Gunnar Rosendal i köket på morgnarna med vinflaskan i högste hugg och intog sin frukostmåltit i sin fotlånga kaftan eller lila pyjamas. Han var i Sthlm för att samla in pengar till sitt Gratia Dei och lyckades bra.Han hade en verbal gåva att övertyga som få och jag har än idag stor behållning av hans fantasiska bok:”Hymn till glädjen”
  Så till sak. Hans Cavallin (idag en av de ledande om jag förstått saken rätt på Östanbäcks kloster)
  Tjänstgjorde på Ceciliakapellet ibland vid behov i gudstjänsterna. Jag minns honom bäst för sitt slarviga sätt att lämna prästkläderna efter sig i omklädningsrummet eller den s k sakristian.
  Dock det allvarliga var hur jag lät mig tjusas av den högkyrkliga doktrinen.Jag gick med i en ordern S:t Johannes först för bröder men som sedan öppnade upp för ”systrar”Vi bar ett stilrent strort kors på magen i lång kedja,använde radband, gick till bikt,besökte ofta katolska bokhandlare i Sthlm, läste Thomas av Aquino m fl i samma stil. Jag var på mycket god väg att gå i kloster i England med utåtriktad verksamhet men ändå.
  Så jag vet hur lätt det är att bländas och dras med i lagiskhet av olika skepnad.
  För mig kom den i denna blogg ibland så styvmoderligt och föraktfullt kommenterade s. k. ”karismatiska väckelsen” som en räddning samt dåtidens rehabiliteringscenter Blå korset på Söder i Sthlm där jag blev andedöpt. Harry Greenwoods (från Chard i England) besök i Sverige kom att betyda mkt. Han väckte hunger i mitt hjärta genom sin sprittande och överjordiska glädje som skapade fåror vid ögonen av leende.Jag tänkte:”Kan han få denna glädje måste jag det ock.”
  Vad jag därefter fick uppleva av utstötthet från mina forna högkyrkliga vänner var betecknande för dåtidens högkyrklighet. T o m förebedjare och faddrar efter dop till min förstfödda dotter övergav oss.
  Därför är min största förundran nu hur redan andedöpta och som jag trott andefyllda kristna kan på nytt låta sig trälbindas i dylikt?
  1 Kor. 7:23 ”Bliven icke människors trälar:”

 • Lars Flemström on 29 januari, 2008 at 12:16 f m said:

  Att katoliker står bakom mycket med EU kan inte förnekas. Men det handlar ju då om katolska politiker, vars politik inte stöds av alla människor med katolsk tro. Stöder alla protestantiskt kristna i Sverige kd:s linje i EU-frågan?

  Hela tillkomsten av EU präglas av små steg, där man undviker att avslöja nästa steg, så i det fallet kan man tala om en dold agenda.

 • Kalle:

  Tack för svar. Givetvist naivt av mig att pressa dig på vart Ekman står även om jag anar att du har en närmare relation än andra med tanke på hur restriktiv du är i dina inlägg.

  OK, så låt oss strunta i vad Ekman tror eller inte tror.

  De skrev nyss; ”Jag personligen ser Påven som huvudet för den katolska kyrkan. Såsom huvudet för en sådan stor kyrka har jag respekt för honom och tror att Gud använder honom.”

  Personlig fråga: Kan verka vara en ordlek men, menar du den Romersk katolska kyrkan eller katolska (almänna) kyrkan vilken även omfattar dig och mig? Alltså kan eller bör han vara huvudet även för dig och mig?

  Att Gud använder påven är kanske inte konstigare än att Gud kan använda en ateist, bush eller Kalle på Livets Ord. Men, ok.

  Kalle: ”Om man söker enhet med andra kristna måste man ha förståelse för att alla inte kommer tycka lika i alla frågor. Jag söker enhet med dig också Daniel, fast du verkar tro att jag är på fel spår…”

  – Givetvis. En stor fråga är om enhet går att skapa. Kanske är det så att vi redan ÄR ett? D.v.s. de som den H.A. fört samman ’klickar’ helt enkelt utan mänskliga konstellationer. Jag känner både en närhet och kärlek till flera katolska bloggare jag aldrig fysiskt träffat. Men, vore jag en pastor skulle jag aldrig få för mig att fårmå min församling att närma sig rKK som organisation med deras själar som instats.

  Slutligen; Oavsett vad du får eller kan svara på v.g. petri ämbetes vara eller inte vara hoppas jag att du förstår att pastor Ekman har svängt 180 grader sedan åren då bibelskolan gick som bäst.

  Jag anser av hela mitt hjärta att Ekman är skyldig oss alla en ordentlig redovisning av detta tvära kast. Att ena dagen kalla rKK för skökan och andra dagen omfamna henne behöver redas ut.

  Det räcker inte med att göra narr av meningsmotståndare som gjordes i förra MM.et.

  Om jag inte drevs av längtan efter aletheia skulle jag ägna mig åt en rad andra saker än denna blogg. Tro mig. Du måste förstå att många har en genuin nöd över Ekmans nya inriktning. Människor som bryr sig och älskar både LO och Ekman.

  Har varit i kontakt med flera pastorer smo delar denna nöd.

  Risken är stor att Ekman får betala ett högt pris för sni flört med rKK. Framtiden kommer utvisa. Har jag fel blir jag den förste att krypa till korset. Svårt att tro kanske men, det har hänt förr 😉

  Godnatt,

  /Daniel

 • När jag gick på skolan i min ungdom (faktiskt på Livets Ords Kristna Skola) blev det sagt att Romfördraget kom till på samma sätt som Lasseman är inne på mtp förförelse. Enligt läraren på LO sa man att Romfördraget var för radikalt och drastiskt för de länder man skulle presentera detta till, så att man var tvungen att smyga in reformerna ”bakvägen.” Det var väl katoliker som stod bakom detta också blev det sagt, men bakgrundsinfo har jag inte just nu. Stämmer inte detta? Någon som vet? Ja, ja. Det har inte med Livets Ord att göra kanske, men bara en kommentar till Lassemans historia om förförelse…

 • Lars Flemström on 28 januari, 2008 at 11:58 e m said:

  Jag har tillbringat två dygn på Östanbäcks kloster, det är klart mer spartanskt än ett katolskt kloster, som jag varit gäst hos. Bland bröderna på Östanbäck fann jag verkliga meningsfränder, som tänker precis som jag gör, om jag förstått dem rätt. Varför söker man då inte inräde i RKK direkt? Nej, för vi vill inte komma tomhänta till Rom.

  Gotlands Mats frågar: ”Kan det vara så att LO vill ha kristen ’enhet i tron’ över hela vårat land, men för den skull inte organisatorisk enhet?”

  Ja, jag tror att det kan vara så, men vet för lite om LO för att vara säker. Vi lutheraner tänker lite åt det hållet, och Ulf Ekman var ju luthersk präst i utgångsläget. Reformationen var inte helt fel. Jag vill inte att den återförenade kyrkan ska vara en centralstyrd italiensk nationalkyrka med tentakler över hela världen. Den återförenade kyrkan ska vara en verklig världskyrka, där olikheterna speglas.

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 11:49 e m said:

  Dold Agenda

  När jag besökte Indien för några år sedan avslöjades tragiska händesler genom Madras (Chennay) tidning.

  Olika ligor lockade till sig barn med godis och sen drogs de in i skåpbil och kördes iväg, sen opererades ögon och andra organ bort, sen kördes de ut igen till någon dikeskant där de hittades sargade.

  Rika människor betalade bra för att få organ till sig själv eller släktingar och Ligorna tjänade bra med pengar genom denna hemska verksamhet.

  Tror ni verkligen att Belsebud kommer fram och säger ”jag skall lura er”…

  Nej naturligtvis skapar han en dold agenda som liknar godis för vuxna, ett fint sammanhang med lite social hjälpverksamhet med fin teologi som liknar sanningen för att locka och lura även de utvalda.

  Belsebub har ju över 6000 års erfarenhet av hur man bedrar och utnyttjar människor.

  Påven Pius XII sade att det katolska dogmat måste formas så att vissa sanningar även omfattas av icke-katoliker och ”med tystnad” förbigå det som skiljer och koncentrera sig på det som förenar.
  Källa: Pius XII (1944) Encyklika Orientalis Ecclesia, AAS XXXVI, sid.134
  (Påven har själv sagt att katolska ledare skall utforma en teologi som liknar sanningen för att evangeliskt kristna skall svälja katolicismen)

  Belsebub tycker säkert att Ekman och LO skulle vara en fin trofe om de sväljer katolicismens mariakult och påvens lära.

  I Bibeln varnade Jesus, Paulus, Petrus och Johannes för falska läror, falska ledare, vargar i fårakläder, faror bland egna bröder, men ingen predikar om sånt längre….

 • Några offentliga citat från två av organisationerna som stöder Enhetens Kyrka i Östanbäck. Till information så är Fader (husfar) Caesarius på Östanbäcks kloster en av grundarna för ”Förbundet för Kristen Enhet” (FKE), och deras vision är i alla fall tydlig m.t.p Rom och Petri ämbete.
  (Källa – http://kristenenhet.nu fkes_historia.htm )

  HUR ARBETAR FKE ?
  Vi ber dagligen och särskilt vid varje mässa för alla kristnas synliga enhet. Med publikationer, uttalanden och remissyttranden söker förbundet stimulera den ekumeniska debatten samt stödja den ekumeniska dialogen och verka för att den får ett praktiskt genomslag. Dess medlemmar engagerar sig i det allmänna ekumeniska arbetet, både lokalt och på riksplanet. En aktuell uppgift är bl. a att verka för en fördjupad biblisk och teologisk förståelse för påvens ställning som hela den återförenade kyrkans synliga och enande centrum.”
  (Källa: http://kristenenhet.nu/foldern.htm)

  ”Påven antyder själv en möjlig väg att gå, genom en vidgning av petrusämbetet, i samverkan med den samlade kyrkans biskopskollegium. Samtidigt betonar han åter detta ämbetes exklusiva ställning. Biskopen av Rom har till uppgift att i gemenskap med alla herdar hålla vakt, såsom en vaktpost, så att Herden, Kristi sanna röst kan höras i alla delkyrkorna. Då befinner sig alla kyrkor i en full och synlig gemenskap, eftersom alla herdar står i gemenskap med Petrus och därför i Kristi enhet. Det är biskopen av Rom som måste vaka över gemenskapen mellan alla kyrkorna. Det är så han tjänar enheten (94). Det vill då synas som om alla kyrkor måste stå under Rom och dess biskop, för att den fulla och synliga enheten skall kunna förverkligas. Om encyklikan läses så, kommer sådana exklusiva anspråk att i hög grad försvåra eller omöjliggöra den eftersträvade enheten. Men så säger påven omedelbart (95): Allt detta måste emellertid ske i gemenskap. Alla biskopar har i grunden samma ämbete som Kristi ställföreträdare och sändebud. Och han fortsätter: Biskopen av Rom tillhör deras `kollegium´, och de är hans bröder i ämbetet. Primatets uppgifter har att göra med alla kristna samfunds enhet. (Källa: http://enhetensvanner.se/index.php?smn=2_doc_eku )

  Detta är bara två citat som visar delar av dessa organisationers vision med Enhet, och när dessa då har så täta band till Enhetens Kyrka, och som Livets Ord både gett pengar till och annan paraktisk hjälp, ja då visar det att man inte bara indirekt, men direkt stöder dessa organisationers visioner! Är då detta konspirationsteorier? Vårt påstående om att Livets Ord har gått allt för långt på ”Enhetens väg” är inte grundlöst, och självklart finns det otroligt mycket mer att lägga fram av fakta. Vi får ta lite om gången. Vi hoppas fortfarande vanliga medlemmar av Livets Ord tar kontakt med oss och berättar vilka tankar de har om det här, vare sig det är positivt eller negativt.

  Var välsignade allihopa!

 • Petter Einar: Jag känner igen många av mina egna funderingar och erfarenheter i det du skrev. Från friska vindar med frihet, undervisningen om vad vi är i Kristus osv, till den andliga kontrollen som sedan började komma och som ville stöpa alla i en och samma form. Är nu i efterhand glad för det goda som vi fick på LOBC, men samtidigt glad att vi kom därifrån ”i tid” och slapp den osunda andliga kontrollen som helt uppenbart fanns där (hur det är idag vet jag inte).

  GotlandMats: Håller med dig i en del av dina tankar. Har under de senaste åren fått en lite ändrad inställning till katolska kyrkan (inte när det gäller deras lära, för den är jag till stora delar skeptisk till) men desto mer deras engagemang i vissa frågor. T ex är det starkt att de står upp för barnens rätt till liv och äktenskapets definition. Ofta mer rakryggade än vissa inom den svenska frikyrkorörelsen (ingen nämnd, ingen glömd).

  Men det betyder ju inte att jag håller med dem i alla andra frågor, lika lite som jag håller med t ex Jan Myrdal i alla hans tokigheter enbart för att han verkar ha en sund inställning när det gäller att äktenskapet är mellan man och kvinna.

  Utan att ha som avsikt att vilja kastar paj varken på LO eller RKK, så är jag nog lite (för att inte säga mycket) nyfiken på att få klarhet om LO & Co håller på att bli papister eller ej. Varför då? Mycket på grund av att jag och min fru spenderade tiden mellan 1985 fram till mitten av 1990-talet (svårt att säga ett definitivt slutår) inom ”trosrörelsen” och det skulle vara mycket sorgligt om de nu skulle bli papister med allt vad det kan innebära för framtiden. Det känns så främmande att se LO gå i RKK:s ledband (nu har jag inte sagt att de gör det, men risken verkar finnas att så kan bli fallet i framtiden).

 • Somebody on 28 januari, 2008 at 10:39 e m said:

  Tuve, Bengt, Enkla Z med flera: Man kan tro att ni bildat orden ”Knights of Sweden”, vars främsta uppgift är att förvara LO? Ni gör ett så bra jobba att ni kan gott skicka en hyfsat stor räkning till LO. Det har ni verkligen gjort skäl för.

 • Daniel:

  Jag personligen ser Påven som huvudet för den katolska kyrkan. Såsom huvudet för en sådan stor kyrka har jag respekt för honom och tror att Gud använder honom. Jag kan inte svara för hur andra ser på Påven.

  Om man söker enhet med andra kristna måste man ha förståelse för att alla inte kommer tycka lika i alla frågor. Jag söker enhet med dig också Daniel, fast du verkar tro att jag är på fel spår…

  Jag skriver gärna på Aletheia men du måste förstå att jag inte kan svara på allt då jag bara representerar mina egna åsikter.

 • GotlandsMats on 28 januari, 2008 at 10:16 e m said:

  Det är med skräckblandad förtjusning man läser bloggposter som denna. Skräckblandad eftersom jag vet att det kommer ta värdefull tid i anspråk. Förtjusning eftersom jag leds in på nya marker.

  Lite av skräcken består i en osäkerhet kring vad som är sanning, och vad som inte är det. Är hela bara konspirationsteorier, eller är det en väl dold agenda som nu görs synlig. (Inte blir det lättare av att så många skriver anonymt, men det får man väl respektera (jag heter f.ö. Ekström i efternamn))

  Att inte Livets Ord gör offentliga uttalanden på just denna blogg får man nog ha förståelse för. Det går inte att lägga ner all sin tid på att läsa tusentals bloggar. Kanske borde ni bloggare lyfta frågan utanför er egen arena. Om det nu är någon sanning bakom orden så skulle väl åtmindstone tidningen Dagen vara intresserade av en bra debattartikel med några frågor riktade till företrädare för såväl LO som övriga samfund.

  Sen kan man fråga sig för var gränsen mellan trohet och otrohet mot evangeliet går? Är det som evangelikal okej att skänka pengar till byggandet av Östanbäcks kloster? Är det rätt eller fel att förenas i bön med dessa munkar? Skall vi sträva efter enhet mellan katoliker och protestanter, och på vilka plan i så fall?

  Även om jag tror att katolska kyrkan har fel i flera lärosatser, så känns de närmare sanningen än många andra ”organisationer”. Vad jag vill peka på är att det är svårt att dra en gräns för vem man kan samverka med. Kan det vara så att LO vill ha kristen ”enhet i tron” över hela vårat land, men för den skull inte organisatorisk enhet?

  Förresten, åker min själ tåg till Rom bara för att ledaren/pastorn/herden har köpt biljett? Då är det tyvärr många frikyrkomedlemmar som per automatik (ofrivilligt) är på väg åt helt fel håll…

 • Tack Daniel för inbjudan!
  Vi bor ju inte så långt ifrån varandra… så någon gång lär det ju bli.
  Kommer du hit vore jag mycket glad om jag kan få bjuda dig på en kopp.

 • Petter Einar Frøseth on 28 januari, 2008 at 9:13 e m said:

  For oss som har vært med i ”Trosvekkelsen” ,så ser vi vel dette som en naturlig utvikling av en vekkelse som har kjørt helt feil. Det startet som en frisk åpenbaring om hva vi har i Kristus, og med en glad og frisk lovsang.
  Men veldig tidlig kom det inn maktkontroll og overkjøring av mennesker. Lyd eller forsvinn.
  Hvis en er ærlig, og er villig til å se på hva dette har gjort med mennesker. Ja da kan en bli skremt, en og hver. Se ut over skandinavia.
  Men Gud er fortsatt Gud. Jeg tror det kommer en ny evangelisk vekkelse, med frelse og fornyelse.
  Men endel vil nok gå direkte under enda mer kontroll og maktaroganse.
  Mørejarl.

 • Gustaf. Gå och synda inte mer. Du är förlåten denna gång men, synda inte på nåden 😉

  /D

  P.s. Tar du dig till Eskilstuna någon gång ska jag bjuda på kaffe

 • Ursäkta Daniel.
  Ville bara illustrera att det hos vissa livetsordare finns en nästan avgudning av UE.
  Erkänner mitt misstag att vika av från ämnet.

 • Broder Kalle. Jo, man skulle kunna tro att det var Ekman bakom pseudonymen med tanke på dina flummiga svar. Alternativt någon politiker som blivit religiös på gamla da´r men inte helt lämnat politiken.

  Du får hålla isär på den aletheiska ”treenigheten” ”fader” Haggaj, ”sonen” Daniel & och ”den helige” Andy 🙂

  Det JAG frågat nu ett antal ggr är:

  1.) Vet och förstår Livets Ords medlemmar att deras tionde och gåvor gått (går?) till ett kloster som är med i en organisation vars huvud mål är att förena så många som möjligt under påven.
  2.) Vet och förstår övriga trosförsamlingar detta, samt är de med på tåget mot Rom?
  3.) Sist men inte minst och frågan jag personligen inte kommer släppa som gammal bibelskoleelev (88-89): Bejakar Ulf Ekman numera “Petri ämbete” / påvestolen i Rom?

  Eller kanske jag skulle göra det enkelt för dig och ställa en enda fråga:

  Bejakar Ulf Ekman numera “Petri ämbete” / påvestolen i Rom?

  Det kan man givetvis göra utan att bli fullfjättrad Katolik, men med på tåget likväl.

  Till sist ett stort tack för att du ’vågar’ skriva här på aletheia.se Vi kan bli något svårhanterliga eftersom vi INTE består av en grupp ’bittra avhoppare’ eller ’ulf-ekman-hatare’….

  Faktum är att jag har en STOR uppskattning av mitt år på livets ords bibelskola, och har en uppskattning även för mycket ekman gjort, mestadels före Israel-exilen

  mvh
  Daniel

 • På tal om Dawid Wilkerson, hans profetia från 2004 krt om apatin får inte heller glömmas bort. Den är i högsta grad relevant.

 • En sannhistoria:
  LO var ute och evangeliserade och träffade på ett par pingstvänner varpå en livetsordare frågar:
  – Är du frälst?
  – Ja!
  -Är du döpt i den Helige Ande?
  – Ja!
  – Känner du Ulf?
  Varpå den ena svarar att han varit på LO men inte känner Ulf personligen.

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 8:12 e m said:

  Många små steg blir stort STEG

  En del tycker det är ofarligt att Ekman och LO sponsrar Katolsk verksamhet.

  Då har man glömt tesen ”de små stegens tyranni”.

  De små stegens tyranni innebär kortfattat att man säger hela tiden att det bara är ett litet steg, det är inget farligt så sluta svartmåla allt.

  Sätter man igång en resa åt ett visst håll bör människor förstå att resan fullbordas med största sannolikhet, för det är svårt att stoppa ett tåg i full fart.

  Det är en slags oärlighet att makthavarna inte vill erkänna det.

  Det var så fariseismen fungerade.
  Första dagen fariseerna hörde Jesus planerade de inte att döda honom.
  Men med tiden blev deras uppfattning mer och mer vriden och efter många små steg tog dom det stora steget att vilja döda honom.

  När Ekman och LO tar några små steg för att samarbeta med Påven opch Katolicismen så slutar det inte där……
  Först var det en liten trevlig resa om ekumenik och katolicism,
  sen satasr LO tid och opengar på Katolicismen,
  vad är nästa steg ?

 • Anonym,
  Tänk om den här debatten är styrd just ”uppifrån”? Det är i alla fall vår bön och vår målsättning att så skall vara. 😉

 • Kalle

  Fortfarande svarar du inte på fakta. Jag tror inte att du skattar.
  Denna debatt irriterar då den inte kan styras uppifrån.

 • Är ”Kalle” en pseudonym för UE eller RE?

  Det allvarliga är, som sagt, att många utanför LO lyssnar på UE.

  Omsvängningen på LO är som sagt inte så förvånande. När man väl vikit av från den rätta vägen finns det många vägar som leder fel…
  Gud är tålmodig och har överseende en tid men sedan leder förfallet bara djupare och djupare.

 • Lars Flemström on 28 januari, 2008 at 7:53 e m said:

  Gustaf: ”För oss andra (och vi delar varken Luthers eller RKK:s nattvardssyn)- Nej, tack!”

  Det är utomordentligt bra att Gustaf gör klart att alla protestanter inte är lutheraner!! Den ömsesidiga respekten ökar säkert, om vi vet var vi har varandra.

  Luther tog klart avstånd från påveämbetet. Han ersatte den universella kyrkan med nationella statsskyrkor – och var naiv nog att tro att dessa i längden skulle kunna hävda sig mot den profana statsmakten. På den punkten hade Luther fel, och därför måste vi tillbaka till Rom.

  Dessutom kritiserade Luther en massa dumheter, som Katolska kyrkan ägnade sig åt. Den kritiken borde ha varit möjlig att driva inom Katolska kyrkan. Flera inlägg här kritiserar Katolska kyrkan för sådant som densamma tagit avstånd från, eller sådant som enskilda katoliker ägnar sig åt i strid med sin egen kyrkas lära.

  Vad jag menar är att Luther var både en inomkatolsk kritiker (kunde ha drivit sin kritik inom kyrkan) och schismatiker (splittrare). Det är viktigt att göra den markeringen att Luthers reformation – bortsett från kyrkosplittringen – inte var särskilt långtgående.

  De evangelikala står avsevärt längre från katolicismen än vi lutheraner.

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 7:47 e m said:

  Vad betyder ”skökan” i uppenbaraelseboken som är byggd på de 7 kullarna ?

  Det skall väl någon säkert bortförklara också….

  Jesus varnade för falska läror och ulvar i fårakläder…men en del verkar helt glömt bort dessa varningar ? ! ?

  De som talar sig varmt för ekumenik med katolicismen kan ju förklara ”skökan” som ofta ses som en falsk brud (falsk lära, falsk kyrka)

  Det står i flera uppslagsböcker att staden ROM är byggd på 7 kullar och där finns Katolska Kyrkans centrum Vatikanen där Påven genom katolska traditionen dikterar vad katoliker skall tycka och tro.

  Om Ekman och LO går med i katolicismen så kanske de blir delaktiga i skökan, eller ?

 • Vi får in mycket intressant information från olika håll. Och även om informationen inte alltid passar in i just den här bloggposten, så kanske vi kan använda den i framtida bloggposter.

  Ni hittar våra mailadresser bakom våra namn i toppen av den här sidan.

  Tack för alla intressanta mail hittills! 🙂

 • Daniel:

  Du kräver svar på frågor som irrelevanta. I frågan ligger det underförstått att ditt påstående om att LO är på väg att bli en del av RKK stämmer. Detta stämmer inte, alltså faller dina frågor.

 • Haggaj och MyTwoCents!
  Om ni oroar er så mycket om detta, varför ringer ni inte upp Ulf Ekman som en broder i Kristus och ber om ett allvarligt samtal med honom istället?

 • Kalle,
  Det är ju skoj att Du får skratta mycket.

  Men inte är det väl ljusstöpningen Ni på LO värnar om på Östanbäck? Det är i alla fall inte den information som vi har fått.

 • Kalle.

  Förlåt mig, du hann att svara på min fråga medan jag skrev mitt förra inlägg.

  ”Som jag skrev tidigare så är det inte min roll att svara på några sakfrågor.”

  Precis som jag tyvärr anade. Frågan är trots att du förlöjligar allt vi gör, allt för svår för en ’vanlig medlem’ i LO att svara på.

  Kanske är den rent av inte helt lätt för pastor Ekman heller.

  mvh
  Daniel

 • Lasseman!
  Man skall ha respekt för profetia. Men profetia måste prövas inom Kristi kropp. Den måste prövas under bön och urskiljning. Jag kan tänka mig att Wilkersons profetia äger relevans och att det är något som fortfarande kan gälla i en framtid, men det finns ingenting som griper tag i mig som säger att denna profetia har med situation idag att göra. Jag tycker du spekulerar.

 • Kalle:

  Kan du inte svara på frågorna vi ställer istället för att kringå dem hela tiden?

  1.) Vet och förstår Livets Ords medlemmar att deras tionde och gåvor gått (går?) till ett kloster som är med i en organisation vars huvud mål är att förena så många som möjligt under påven.
  2.) Vet och förstår övriga trosförsamlingar detta, samt är de med på tåget mot Rom?
  3.) Sist men inte minst och frågan jag personligen inte kommer släppa som gammal bibelskoleelev (88-89): Bejakar Ulf Ekman numera “Petri ämbete” / påvestolen i Rom?

  Vågar du svara? Kanske får du inte det…

  mvh
  Daniel

 • Takk til Lars Enarson og Anonym2 for oppklarende svar. Men Anonym2 jeg vil ikke akkurat kalle det for ynkelig, når man ber om et ordentlig svar, ikke når vedkommende du henviste til først kaller seg ”nobody777”. Ville du ha festet lit til en anonym person? Vi bør kunne være mer kritiske til kildebruk, om vi ønsker å bli tatt seriøst. Kan du ikke være litt mer forsiktig med å bruke så sterke karakteristikker om andre, når de spør på en vennlig måte?

 • Haggaj, MyTwoCents:
  Du läser in saker i det jag skrivit som inte finns där. Mig veterligen skall Livets Ord inte införlivas i RKK.
  Jag skall inte ”attackera” er för sådant som inte ni har sagt om du gör mig samma tjänst.
  Anonym:
  Förlåt om jag verkar arrogant. Det är svårt att hålla sig för skratt när man läser vissa inlägg och det kanske är därför min ton är något ironisk. Att kala varandra för fegisar och andra öknamn tycker jag vi kan skippa i en sådan här debatt. Vad tycker du?
  Peter:
  Som jag skrev tidigare så är det inte min roll att svar på några sakfrågor. Jag väljer bara att kommentera den allmänt konspiratoriska stämningen på denna blogg.

 • Haggaj:
  ”Det råder ingen som helst tvekan om att Ulf Ekman vill in under påven. Annars hade han ju inte både ekonomisk och praktiskt stött det främsta arbetet på att få in kristenheten under påven.”

  Det är sådant här som gör det svårt att inte bli lite ironisk i kommentarerna! Det är ju helt befängt! Livets Ord har gått ut och sagt att de stödjer munkarna i Östanbäck i deras arbeta att bygga en ny kyrka. Detta får du Haggaj till att bli bevis för att Livets Ord nu snart skall bli en del av RKK. Man får svårt att hålla sig för skratt när man läser detta!

 • Johan Xter on 28 januari, 2008 at 7:23 e m said:

  En liten reflektion i all ödmjukhet:

  Enligt Peter Hocken – om jag nu tolkar hans bok rätt – är de karismatiska rörelserna till för att välsigna Kyrkan. Om de förblir utanför kyrkans väggar, klassificeras de som sekter. Men ett återinförlivande med Kyrkan är möjligt, i samråd med Rom. (Kan tyvärr inte ge exakt citat just nu eftersom min bok är hemma, men det är fritt fram för den som vill att beställa mästerverket).
  Boken är utgiven på Livets Ords förlag och heter Skammen och Härligheten. Den redogör för Pingstväckelsens felaktigheter och fall (och ja, det finns en del sådana att gräva i). Däremot glömmer han att ta upp de försyndelser som Katolska kyrkan har i sitt bagage. Jag behöver inte gå in på dessa i den här tråden.

  Varför ger då Livets Ord ut Hockens bok? Hocken är duktig kännare inom den karismatiska pingstväckelsen. Och han är klart tydlig med agendan: alla sekter måste in under kyrkan. Annars är de sekter. Själv funderar jag på hur LO får ihop detta eftersom man själva är en karismatisk rörelse. Men så slår det mig – de är ju prästvigda en del av gubbarna! Då kanske man klarar sig? Eller klarar man sig genom att bidra till Enhetens kyrka nu? Ja, inte blir jag klok på det.

 • Bengt,

  Det beror på vad som läggs in i ordet liberal. Wilkersson kan lika väl för 35 år sedan med liberal menat sådana som inte längre håller kvar vid grundläggande protestantiska läror, typ att RKK är skökan, att påven är antikrist, att miradyrkan är obiblisk, liksom mässan, etc, etc. Detta förenade ju från början alla protestantiska samfund.

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 7:01 e m said:

  Vilka undanflykter….

  ”Wilkersons profetia har nog inte med dagens situation att göra”

  Så sade väl fariseerna om profetierna om Jesus också ”profetiorna har nog inte med Jesus att göra” så därför dödade de Jesus, Guds smorde…..

  Var inte så nonschalant.

  Men, jag förstår er, tänk vad hemskt att vara med och göra sig delaktig av en sådan varning som Wilkersons profetia från 1973, det vill man nog bara blunda för….och bortförklara….det får inte vara sant….

  De på LO tycker nog också det är overkligt…..det kan inte vara sant…..hemska tanke….Wilkersons profetia gäller väl inte oss……det måste gälla någon annan….

 • Lasseman listar sådant som förenar och skiljer katoliker och ”evangeliskka kristna”. Visst, det är väl så ett ekumeniskt samtal skall föras, och att man är öppna för en fortsatt dialog och är beredd att ge och ta, att lyssna och lära av den andre samt beredd att undersöka om inte en del av ens eget motstånd mot den andre beror på fördomar och missförstånd. Det är en nidbild ni målar upp av ekumeniken här när ni talar om att ”kasta sig i Roms armar. Ge er t.ex. tid att med öppet sinne lyssna på katoliken Charles Whitehead som talade på LO´s Europakonferens i somras: Finns på video på LO´s hemsida:
  http://www.livetsord.se/mediaplayer/default.aspx?mediaProduct=786&mediaCategory=82&stream=4633

 • Jag tror att det bara finns två läger i denna fråga och det gäller även andra än Livets ord. Antingen vill man in under påven eller så vill man inte det.

  De som tror att det går att stå mitt emellan dessa läger har inte förstått vad det handlar om. Det råder ingen som helst tvekan om att Ulf Ekman vill in under påven. Annars hade han ju inte både ekonomisk och praktiskt stött det främsta arbetet på att få in kristenheten under påven.

  Men jag tror att det finns en del ledare för kyrkor och samfund som tror att det går att säga att man är för ekumenik utan att mena så mycket. Så har det ju alltid varit inom den frikyrkliga och svenskkyrkliga ekumeniken. Det snackas bara, men händer ingenting. Skillnaden är att Arborelius och Ekman inte har några sådana traditioner av hyckleri. De kör på i full fart.

 • Bengt: alla?
  Jag tillhör inte den skaran som dras mot Rom, trots att jag tror på jungfrufödseln, Jesus som sann Gud och människa, äktenskapet är mellan man och kvinna, är emot abort (dessutom är jag emot kvinnliga pastorer/äldste).

 • Lars du skriver: ”Så, visst måste vi alla tillbaka till Rom.”
  Detta kanske gäller lutheraner…
  Frågan är om detta gäller LO (som styrs av fd lutherska präster)…
  För oss andra (och vi delar varken Luthers eller RKK:s nattvardssyn)- Nej, tack!

 • Om man skall tala om Wilkersons profetia från 1973, så har den knappast något att göra med dagens situation. Någon union mellan liberala ekumeniska protestanter och Katolska kyrkan är kanppast aktuell. Tvärtom är det ganska spänt mellan de ”liberala” protestanterna och Katolska kyrkan som betraktas som alltför dogmatisk och alltför strikt håller fast vid de grundläggande kristna tros-satserna. Då finns en större tendens till allians mellan Katolska kyrkan och alla icke-liberala protestanter som håller fast vid de grundläggande lärosatserna såsom att Kristus är sann Gud och sann människa, jungfrufödseln etc. och den kristna etiken, att äktenskapet är mellan man och kvinna, värnandet om det ofödda livet och att man är emot abort o.s.v.

 • Anonym 2 on 28 januari, 2008 at 6:36 e m said:

  Du skrev tidigare idag följande;
  till
  Anonym 2

  Du får dessutom problem om du aldrig har hört om de stora kyrkorna och de lärdas tolkningar, om du bara har en bibel vid din sida:
  Treenigheten kanske du tar för given,
  men den är tolkad av katolska kyrkan i gemenskap med de som senare kallade sig ortodoxa.
  Det står inte “Gud är treenig” någonstans i bibeln: Det är en tolkning.

  Vilket för mig uppfattas som ironi. Jag har svarat ovan, där jag bekänner mig till hela Nicea.

  Jag tar tillbaka okvädningsorden prillig bonnläpp. De orden var mina och gällde min egen person och har inte kommit från dig.

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 6:35 e m said:

  S K I L L N A D E R N A

  När man läser Katolska Katekesen ser det bra ut i början, nästan som klassisk kristendom, men framåt slutet dyker det upp rena irrläror där Maria påstås frälsa och Maria ses som Himmelens drottning med makt och myndighet……

  Gemensamma doktriner för evangeliska kristna och katoliker

  1. Uppenbarelse: Gud har uppenbarat sig och sin vilja genom sitt ord i Bibeln på 66 böcker
  2. Gud: himmel och jord är skapat av Gud Fadern som är allsmäktig och evig
  3. Mäniskan: Gud skapade människan till sin avbild men syndafallet skadade människans natur
  4. Kristus: GT beskriver messias som uppfylls i NT genom Jesu Kristi död och uppståndelse
  5. Frälsningen: Jesus Kristus Guds son är messias frälsaren.
  6. Församligen: Jesus Kristus är grundstenen i församlingen
  7. Etik: det finns rätt och fel, det finns tio Guds bud och kärlekens bud
  8. Ändens tid: när tidsåldern avslutas får människor göra räkenskap inför Guds domstol

  Skillnader på doktriner för evangeliska kristna och katoliker

  9. Apokryferna: katolicismen godtar apokryferna vilket inte protestanterna gör
  10. Skriften: för protestanter är Bibeln viktigast “skriften allena” men i katolicismen är påvens
  tolkningar, ”katolska apostoliska traditionen”, viktigare än själva Bibeln
  11. Ofelbarhet: enligt katolska läran är påven immun mot felaktiga tolkningar av Bibeln vilket
  saknar stöd i skriften, för ingen är perfekt och alla kan tolka Bibeln fel enligt protestanterna
  12. Rättfärdiggörelse: för protestanterna är rättfärdiggörelse en gåva genom tro utan prestation
  medan både tro samt gärningar och sakrament behövs enligt katolicismen
  13. Kyrkan: påven lär att medlemskap i katolska kyrkan krävs för frälsning medan de
  evangelikala anser att bara Jesus Kristus frälser
  14. Mariadyrkan: påven och katolska katekesen lär att Maria är syndfri och att ingen kommer
  till Kristus utom genom modern Maria vilket protestanterna inte hittar något stöd för i skriften
  15. Skärseld: evangelikala anser att skärselden är påhittad medan katolicismen påstår den finns
  14. Sakrament: inom katolicismen är de 7 sakramenten nödvändiga för frälsning vilket
  protestanterna inte hittar något stöd för i skriften

  Om LO är på väg in i Katolicismen så accepterar och sväljer de både dess sanna och falska läror.

 • Mycket intressant diskussion mycket klokt är redan sagt. Vill tilläga två saker, som jag ser det så finns det två kategorier kristna, den första finner vi i Apg 11:26 när evangelium når utanför Jerusalem uppstår begreppet kristna pga den grekiska översättningen av Messias till Chrestos. Där har alla väckelserörelser börjat så även LO. Den andra uppstår under det andra århundradet och konfirmerades i Nicea 325 krt och har Rom som navel, där gjordes stora övergrepp på den bibliska tron och en helt ny religion mejslades fram, tex finns det i bibeln inte en enda kristen påsk eller pingst, utan samtliga högtider vi finner i Bibeln är Herrens högtider utifrån 3 mos 23 med en klar profetisk koppling till Messias och tusenårsriket. Där har många hamnat till slut, tyvärr även LO det är blott 10 år sedan Ulf konstaterade att bibeltolkare i alla tider varit ense om att KK har något med skökan att göra.

  Det andra är att att sann enhet får vi aldrig någonsin, synlig eller osynlig utan förening av Juda och Efraim. Kristna barnen måste förenas och försonas med sina judiska fäder. Här är det djupt tragiskt att Ulf Ekman som otvetydigt gjort mycket gott när det Israel och det judiska folket förleder troende genom att fösa dem, såväl jude som fd hedning mot Rom. Som inte är en evig stad utan kommer att dömas och dömas hårt, medan Jerusalem kommer att trona för evigt.

 • Lars Flemström on 28 januari, 2008 at 6:26 e m said:

  Diskussionen här ska ju handla om tåget till Rom, inte om Rom. Tåget till Rom går till Golgata. Som lekman har jag upprepade gånger tvingats lära mig på nytt skillnaden mellan Svenska kyrkans traditionella nattvardssyn och den katolska nattvardssynen. Har idag deltagit i ett par timmar diskussioner om detta. Svenska kyrkans traditionella nattvardssyn (som många Svk-präster) idag inte vill kännas vid, säger att Jesus är personligen närvarande i nattvarden (”realpresens”) samt att vi är personligen närvarande på Golgata för 2000 år sedan. Denna åsikt överlevde reformationen, bl a tack vare Laurentius Petri (yngre bror till reformatorn Olaus Petri och ärkebiskop under Erik XIV:s regeringstid).

  Så, visst måste vi alla tillbaka till Rom. Men vi nordeuropéer ska inte komma tomhänta. Det finns ett positivt arv från reformationen, som det är vår skyldighet att slå vakt om. Katolska kyrkan har inget monopol på de kristna sanningarna. Som lulltheran har jag dessutom utomordentligt svårt med dogmer om påvens ofelbarhet. Såvida man inte reducerar ”ofelbarheten” till ordförandens utslagsröst.

  Slutligen: Tror ni på fullt allvar att den sanna kristna tron hade bevarats till vår tid, utan de s k historiska kyrkorna? I den mån er kritik är berättigad, kanske Gud använder er för att korrigera sin kyrka – inte för att förkasta sin kyrka, som ni själva tycks tro!

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 6:17 e m said:

  Bra info Haggai, skall kolla Bengt.

  Konstigt….kollade Bengts web sida

  Bengt nämner inget om PROFETIAN av David Wilkerson från april 1973 som talar om den falska ekumeniken.

  Bengt nämner inte heller om Påven Pius XII sade att det katolska dogmat måste formas så att vissa sanningar även omfattas av icke-katoliker och ”med tystnad” förbigå det som skiljer och koncentrera sig på det som förenar.

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 6:05 e m said:

  Om LO är på väg in i Katolicismen så innebär det att de även accepterar och sväljer dess lära.

  Det är nog inte 2 parallela spår utan sakfrågan ses från olika synvinklar.

  Så, Mr Bengt, är du en enormt hängiven katolik eller LO medlem som inte läst igenom Katolska Katekesen ?

  Eftersom du försvara katolicismen med näbbar och klor.

 • Haggaj: jag vill mena att även LO håller på med teokratisk krigföring. Ursäkta stickspåret!

 • Lasseman, angående Maria:
  (Jag är medveten om att vi nu för en parallell diskussion på denna tråd som ju engetligen handlar om LO och RKK, jag vill dock gärna svara Lasseman)
  Katolikernas vördnad för Maria måste förstås med hjärtat. Hur skulle man kunna undgå att uppskatta den person som fött Frälsaren? ”Ingen frälsning utan Maria” är ju på sätt och vis sant: Ty om inte Maria funnits, så hade Jesus inte heller fötts. Gud använder en kvinna för att inkarneras i sin skapelse. Marias ”Ja”, ske med mig som du har sagt är en förebild för den bredvillighet vi alla förväntas ha till att säga ”Ja” till Guds vilja. Vördnaden för Maria förtar på intet sätt det faktum att Jesus är den ende Frälsaren.

 • Ps. teokratisk krigföring: man säger en sak internt och tar avstånd från denna externt, ev. reviderar. Man kalla detta lögn, modifiering av sanningen eller undanhållande av sanningen.
  När man påstår något om den romerska (katolska) kyrkan blir man fälld som fördomsfull och hänvisas till deras egna skrifter. När man läser dessa och ser att det står det man trodde och påpekar detta för en ortodox katolik blir man beskyld för att inte ”förstå”.
  Dessutom liknelsen mellan Maria och att be en medsyster/broder och förbön är naivt eller bara dumt. Ingenstans nämns det i Bibeln om att ta kontakt med avsomnade, däremot att be tillsammans och för varandra (de som lever kvar).
  Era böner till Maria är hädelse och Guds ord säger: vänd om!

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 5:54 e m said:

  PROFETIAN

  David Wilkerson fick i april 1973 en syn om vad som skulle ske i ändens tid. Den är nedskriven och skildrad på svenska i boken ”Synen”. Här följer ett citat från boken:

  En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sättet blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom. Denna union kommer att betrakta påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan. Även de protestantiska ledarna utövar påtryckningar på Rom som i sin tur gör eftergifter. Man begär inte att dessa skall betrakta påven som kyrkans ofelbara huvud, utan protestanterna kommer i stället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare.

  Det är nästan otäckt att denna 35 år gamla profetia håller på att uppfyllas mitt framför ögonen, ändå verkar vissa inte kunna se det.

  Varför talar inte Ekman och andra krsitna ledare om denna allavrliga profetia som håller på att uppfyllas ?

 • Tack för svaret,bengt.ska be för dig.hoppas du ber för mìg,d behövs.men maria e stendöd,fast när basunen ljuder lär hon stå upp ur graven. Mvh

 • Det här med påven som besittare av Petri ämbete är ju dessutom en total bluff. Petrus var de omskurnas apostel, Gal 2:8. Det finns ingen instutition genom hela världshistorien som förföljt det judiska folket mer än påvekyrkan.

 • FÅR JAG BE KOMMENTATORERNA HÅLLA SIG TILL SAKFRÅGAN: ”AGENDAN PÅ LO ATT GÅ IN UNDER PÅVEN”. INTE RKK:s BRA ELLER DÅLIGA SIDOR.

 • Lasseman: det du beskriver är hädelse. Därför tar jag avstånd från denna avfälliga ”kyrka”! Du belägger med RKK:s egen katekes dess avfällighet. Som sagt, varför svansar samfundsledare med denna sköka?
  (Fö läste jag ett nummer av Magazinet från början av 90-talet där RKK, tex moderkulten togs upp.)

 • Anonym 2 on 28 januari, 2008 at 5:45 e m said:

  Enkla Z

  Du skrev,

  ”Jag tror inte det finns något sätt för dig att tro på vad Bengt säger, oavsett vad han anger för argument.”

  Märkligt, ni katoliker borde vilja ge förnuftiga skäl för er tro.

  Varför svarar ni inte med fakta?

  Ironi försökte du dig på när du enkla Z ville måla upp mig som en prillig bondläpp.

  Men kan vi inte föra dialog i stället?

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 5:42 e m said:

  Mariakulten som Himmelens drottning

  Den obefläckade Jungfrun hade bevarats fri från varje arvsyndens fläck, och till slut, när hon hade fullbordat sitt jordeliv, blev hon med kropp och själ upptagen i den himmelska härligheten. Hon upphöjdes av Herren till drottning över allting.
  Källa: Katolska katekesen sid 277, #966

  Katolska katekesen upphöjer Maria till himmelens drottning vilket Bibelns Gud ser som avgudadyrkan. Bibeln säger att Jesus är herre över allting, och inte Maria.

  Barnen samlar ihop ved, fäderna tänder upp eld och kvinnorna knådar deg, allt för att baka offerkakor åt himmelens drottning. Och drickoffer utgjuter de åt andra gudar, till sorg för mig.
  Jer 7:18

  Jesus talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Matt 28:18

  Hur ofta har Ekman och andra kristna ledare talat om den gamla moderkulten ”Himmelens drottning” som finns i katolicismen ?

 • Det lite otäcka med Livets ord är att förkunnelsen och upphöjelsen av ”pastor Ulf” går långt utanför den lokala församlingen och tom utanför trosordsrörelsen. Många församlingar har (eller har åtminstone haft) inofficiellt U. Ekman som sin ”ledare”. Därför blir hans inflytande betydligt större än bara över livets ord. Genom sin omsvängning till andra samfund och församlingar har han kanske fått en ännu högre upphöjelse.

 • Jag vill också tillägga till dig Kalle:

  Ulf vet mycket väl och du vet mycket väl att genom att skaka hand med den katolske biskopen på Livets Ord var det bara en tidsfråga innan Ulf kunde skaka hand med ledarna i både pingst och de flesta andra samfund i Sverige och bli herre på täppan (åtminstone ganska högt upp…). Vad spelar det då för roll om några enfaldiga får försvinner. Makten kära du, makten! Det är det det handlar om. Dessutom går ni ju kanske till historien. Tokiga får kan man väl alltid fortsätta att dupera, speciellt om man är lika slängd med pennan som du.

  Men som det heter i ett engelskt talesätt: Man kan alltid lura många. Men man kan inte lura alla, jämt.

  Må det bli många Livets Ordare som hoppar av innan det är för sent. De många fega och ryggradslösa ledarna kan sitta kvar på Ribbingebäcks herrgård och käka räksmårgås.

  Till sist, det märks ändå av ditt inlägg att ni börjat bli åtminstone lite skakis som måste förnedra er med att gå in på den här ”förvirrade” bloggen för att försvara er genom att förlöjliga vad som pågår.

 • Anonym 2
  Jag tror inte det finns något sätt för dig att tro på vad Bengt säger, oavsett vad han anger för argument.

  Du får helt enkelt slå upp själv i katolska kyrkans katekes (t ex kan man slå upp ordet ”helgon” i registret)
  så kan du avgöra själv vilken bild du har av RKK kring denna och andra frågor. Där står dess lära.
  Detta är den enda metod som jag tror fungerar.

  Guds frid!

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 5:29 e m said:

  Mariakulten

  Maria påstås kunna frälsa

  När hon (Maria) upptogs till himlen lämnade hon inte sitt frälsande uppdrag. Det skall fortsätta utan avbrott till dess alla utvalda fullkomnats för evigt. Genom sin mångfaldiga förbön utverkar hon för oss den eviga frälsningens gåvor…. Därför åkallas den saliga Jungfrun som förespråkerska, beskyddarinna, hjälparinna och förmedlarinna.
  Källa: Katolska katekesen sid 277-278, #969

  Katolikerna håller med om att Jesus frälser, men sedan påstår de att ingen kommer till Kristus utom genom jungfu Maria. Enligt Bibeln frälser enbart Jesus Kristus.

  Jesus svarade honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6

  (Katolsk dogm påstår att Maria frälser medan Bibeln säger att bara Jesus frälser)

  Varför varnar inte Ekman och andra kristna ledare för Mariakulten

 • Kalle:
  Nu vet jag inte ditt riktiga namn, men utifrån dina inlägg verkar det som du åtminstone är medlem av Livets Ord. Du använder ett retoriskt språk som jag känner väl, och försöker framställa dig själv som den som besitter sanningen, medan vi på Aletheia bara skriver om ”konspirationsteorier” där målet om att splittra Livets Ord. Bra försök, med dock inte sant!
  Genom att framställa oss på detta sätt försöker du/ni visa att vi inte skulle ha trovärdighet i det vi skriver om. Det är lov att försöka…

  Låt oss ta några punkter, så att vi förstår varandra på rätt sätt, men först ett citat från din sista kommentar: ”

  Ett annat ”bevis” för att LO är på väg in under Rom är att Livets Ords marknadsavdelning har hjälpt munkarna i Östanbäck att registrera och starta upp en hemsida för sin verksamhet. Att LO stödar munkarnas arbete är ju inte direkt en hemlighet, det skickades nyligen ut ett pressmeddelande om detta som Världen Idag publicerade.”

  Detta är ju bara en liten del av Livets Ords engegement på Östabäcks kloster, och det du säger här är en aning märkligt m.t.p det vi skrev i artikeln. När Östanbäck själva kallar Ulf Ekman en av grundpelarna för projektet Enhetens kyrka, kan man tryggt påstå att det handlar om ett större engagement än att bygga upp en hemsida för några ljusstöpande munkar!

  ””Visionen av Enhetens kloster- och pilgrimskyrka i Östanbäck har fått en skiss av arkitekten Bo Svalby med broder Birger som främst aktiv i utkast och reaktioner från vårt håll. Ett brett ekumeniskt stöd, där Pastor Ulf Ekman har framträtt som en av pelarna och Biskop Anders Arborelius, nu ordförande i Sveriges Kristna Råd, på trofast besök också i anslutning till årets bönevecka för kristen enhet, som en annan, vågar vi hoppas på, en förutsättning för förverkligandet av det som är ett verkligt behov för oss och våra besökare.”
  (Källa – http://www.svenskakyrkan.se/klostren/östanbäck/fastan%202007.htm )

  Menar du också att det inte stämmer att Livets Ord gett pengar till Enhetens kyrka? Är det kanske fel när vi säger att Enhetens kyrka önskar återförenas med ”den ende sanna kyrkan” under Petri ämbete? Är det fel när vi påstår att Livets Ord genom bl.a sitt stöd till Enhetens Kyrka också bidrar till att uppfylla den katolska visionen om att alla kyrkosamfund måste stå under Rom? Det vi lagt fram här är inga konspirationsteorier, heller inte hat mot Livets Ord! Vi önskar däremot att medlemmar av Livets Ord ska vakna upp och protestera mot det Livets Ord gör för att leda människor in i fångenskap under Petri ämbete i Rom.

  Jag håller med dig om att påståenden bör bekräftas med fakta, och hoppas de som framlagt div. påståenden också refererar till källan. Ditt sista tips om framtida artiklar var väl inte 10 000 kr tipset direkt…

  F.ö önskar jag dig allt gott!

 • Anonym 2 on 28 januari, 2008 at 5:24 e m said:

  Bengt Malmgren skrev,

  ”Nej Lasseman, din beskrivning av Katolska kyrkan är felaktig.”

  Eftersom du inte ger något stöd för ditt påstående måste jag fråga om det är Gud som sagt detta. Eller är du själv grunden för ditt påstående.

 • Livets Ordare!

  Ni som inte är med på resan till Rom: res på er och kliv av tåget innan det är för sent!!!! Vakna!

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 5:16 e m said:

  Katolicismens MariaKult

  Många religioner blandades i det romerska riket varav moderkulten var den starkaste.

  Moderkulten var oftast en moder med barn i famnen, Isis från Egypten, Cybele från Frygien och Eirene från Grekland.

  År 311 tillät Constantin kristendomen och den började bli en statsreligion där vem som helst kunde gå med utan någon riktig omvändelse.

  Genom de katolska kyrkomötena i Efesus och Chalcedon på 400-talet fick Maria namnet Theotokos “Guds moder” vilket ledde till antagandet att hon var syndfri och deltog i försoningen. Maria fick även namnet ”himmelens drottning”, samma namn som inom den hedniska moderkulten vilket gjorde att baalsdyrkan smög sig in i kyrkan. Modern och barnet från moderkulten fick namnet Maria och Jesus. De hedniska gudarna fick fortfarande sin tillbedjan genom ett enkelt namnbyte. Det är samma avgudar som Herren varnade Israels folk för som blivit rumsrena och tillbeds under kristna namn.

  Konstigt att Ulf och andra kristna ledare är så tysta om detta

 • Kalle,

  Du bemöter ju inga sakfrågor.

  Östanbäcks kloster har en klar målsättning att förena hela kyrkan under påven. Det är helt klart. Ni stöder Östanbäcks kloster kraftigt och helhjärtat genom pengar och hjälpinsatser. Det är klart att man då utgår från att ni har samma målsättning, vilket de flesta fortfarande tycker är både chockerande och totalt åt skogen precis som ni själva tyckte för bara några år sedan. Så gott om pengar och resurser har ni väl inte?

  Om du vill få slut på den här diskussionen så svara tydligt utan omsvep på frågan: har ni samma bön och målsättning att ena kyrkan under påven? Ja eller nej. Allt därutöver är av ondo… Det är detta saken handlar om. Smyg inte på folk er agenda.

 • Kalle

  Du visar i ditt svar arrogans och larv. Det är just det sätt som du svarar på som är metoden man kan lära av pastor/profeten/aposteln UE.

  Du behöver ingen ordbok, med fräckhet och kreativitet så löser det sig.

  Svara nu på fakta. Du är feg.

 • Lasseman! Du citerar rätt men förstår inte vad du läser. Kyrkan är EN (en enda) HELIG, KATOLSK (= allmän, eller ”allmännerlig” som det heter i den översättning som används av Svenska Kyrkans) och APOSTOLISK. Detta sägs i den gemensamma trosbekänneslen från Nicea som alla kristna delar. Det är detta som avses i dokumenten från Andra Vatikankonciliet, inte att alla kyrkopolitiskt mot sin vilja skall in under Romersk-katolska kyrkan som den ser ut idag. Petrusämbetet tror vi på ja, men som ett tjänande ämbete åt hela kristenheten, inte som ett härskande.

 • Kalle:

  Det mesta av det du nämner finns inte med i vår blogg. Kommentarer får var och en stå för.

  ”Ett annat ”bevis” för att LO är på väg in under Rom är att Livets Ords marknadsavdelning har hjälpt munkarna i Östanbäck att registrera och starta upp en hemsida för sin verksamhet.”

  Nja, hade bollen stannat där hade det väl varit en sak. Nu bekräftar Östanbäck även ett att stort ekonomiskt bidrag kommit in från Livets Ord.

  Nu är kopplingen direkt och tveklös. I detta krävs inget större jobb att läsa sig till att ’bröderna’ i Östanbäck är med i FKE. FKE hävdar allt sedan förbundet bildades 1965 att den universella kyrkans synliga enhet framträder i biskopskollegiets gemenskap omkring biskopen av Rom.

  Det är inga spekulationer eller ”konspiratoriska inlägg” som du försöker förminska det till. Det är ren och skär fakta.

  Frågorna är solklara:

  1.) Vet och förstår Livets Ords medlemmar att deras tionde och gåvor gått (går?) till ett kloster som är med i en organisation vars huvud mål är att förena så många som möjligt under påven.
  2.) Vet och förstår övriga trosförsamlingar detta, samt är de med på tåget mot Rom?
  3.) Sist men inte minst och frågan jag personligen inte kommer släppa som gammal bibelskoleelev (88-89): Bejakar Ulf Ekman numera ”Petri ämbete” / påvestolen i Rom?

  Sista frågan är relevant för alla samfundsledare, speciellt de som har en böjelse för katolsk mysticism, men även trospastorer runt om i landet.

  Sedan ska du veta att vi inte diskuterar för diskuterandets skull.

  Ekman är skyldig sina efterföljare, varav jag varit en, en ordentlig förklaring för sin helomvändning i sin syn på rKK och Petri ämbete.

  mvh
  Daniel

 • Bengt: nej, inte alla katoliker tillber Maria.
  Dessutom upphöjer katolska kyrkan Maria på ett icke-bibliskt sätt.
  Såsom jag ser det innehåller vissa böner en direkt tillbedjan till Maria (tex karmeliternas invigning). Detta är avguderi!

 • anonym:

  Var kan jag få tag i ordlistan med typiska ”LO-uttryck” så skall jag undvika dem i fortsättningen… 😉

 • Kalle,
  Till att börja med så måste jag fråga om Din inledning är typisk för LO? ”Det förs en förvirrad diskussion”. Men redan nästa mening visar att Du förstått vad som skrivits. Nåväl …

  Att Ekman besökt okulta platser är något som kommentatorerna tillfört bloggposten, inte vi tre som skrivit bloggposten. Det tror jag de flesta läsarna inser och det gäller nog fler av de synpunkter Du framförde.

  Sedan har Du rätt i den meningen när Du skriver: ”Om det endast var makt Ekman eftersträvade hade det då inte varit bättre att inordna så många människor under sig som möjligt? Att gå in under RKK verkar snarare vara ett sätt att förlora makt på.” Men å andra sidan tycker jag att det tyder på att Du är högst medveten om att LO skall gå in under RKK. Men det kanske bara var fingrarna som slant på tangentbordet.

  Vi tycker att vi varit raka i vår kritik mot LO. Den här gången rakare än någonsin.

  Tack för Ditt engagemang Kalle!

 • Lasseman on 28 januari, 2008 at 4:56 e m said:

  Katolska kyrkans hemligheter

  Påven Pius XII sade att det katolska dogmat måste formas så att vissa sanningar även omfattas av icke-katoliker och ”med tystnad” förbigå det som skiljer och koncentrera sig på det som förenar.
  Källa: Pius XII (1944) Encyklika Orientalis Ecclesia, AAS XXXVI, sid.134

  (Påven har själv sagt att katolska ledare utformar en teologi som liknar sanningen för att evangeliskt kristna skall svälja katolicismen)

  Andra Vatikankonciliets dekret om ekumeniken klargör: ”Endast genom Kristi katolska kyrka, som är den universella vägen till frälsning, kan man få del av nådemedlen i deras fullhet…”
  Källa: Katolska katekesen sid 238-239, #816

  Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron. Protestantismen kan knappast kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen i Vatikanen.
  Källa: SVT Text-137, 2007-07-11

  (Katolicismen påstår att bara den kan frälsa medan Bibeln säger att bara Jesus kan frälsa)

  Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. Rom 10:9

  Varför tar inte Ulf Ekman upp katolicismens irrläror varken i församlingen eller vid ekumeniska samtal ?

  Tyvärr är det väldigt tyst från andra kristna ledare också……..

 • Kalle du skrev
  ….
  En annan käpphäst på Aletheia är ledarstrukturen. Den har kritiserats förut på denna plats. Då kritiserades den för att den möjliggjorde missbruk av pengar. Nu är ledarstrukturen istället ”bevis” för att LO är på väg in under Påven.
  ….

  Du måste väl ändå hålla med om att missbruk både med pengar,
  tillsättande av egen vd ur familjekretsen
  och ideologisk toppstyrning är fullt möjlig
  i en sluten stiftelse med 4 av 6 familjemedlemmar som styrelse.

  Att spara upp 50 miljoner i vinstmedel är inte något missbruk i sig. Jag läste att aletheia gruppen undrade över om det verkligen är församlingen Livets Ord´s uppdrag oc kallelse att stötta de lutherska katolikerna på Östanbäck.

  Jag har inte läst att någon använt ledarstrukturen som bevis utan istället anfört det totalitära draget som gemensamt med RKK.

  Kalle varför går du inte in i svaromål med konkreta fakta. Men du är feg.

  Att ironisera kan alla som suttit några år vid UE`s fötter. Han är i min mening svensk mästare i undanglidning och konsten att förlöjliga sina gräsrötter.

  Vem skulle vilja avslöja mer om de många katolska pilgrimsresor som pastorer hög som låg företagit på LO ?

  Men kanske du själv var med pingsten 2006 i Rom ?

 • Bengt: vad är konspirationsteorier?
  Att LO drar mot Rom?
  Är påståendet att Billy Graham var en katolsk lakej också ”konspiration”?
  RKK har i årtionden använt infiltrations och smicker-metoden istället för förföljelse i sina strävanden att införliva icke-katoliker. En mycket framgångsrik väg har varit den karismatiska rörelsen. Katoliker har talat i tungor ena stunden och i nästa avgudat Maria. Protestanter har dragits till Rom av detta.

 • Kalle,

  Läget är lite för allvarligt än att bara vifta bort detta på det överlägsna sätt som du gör. ”Förvirrad diskussion” är ett typiskt LO uttryck när man inte vill diskutera sakfrågor utan i stället enbart vill förlöjliga sin motståndare.

 • Somebody on 28 januari, 2008 at 4:43 e m said:

  Linnea, då har han bytt. Kanske nån annan vet rätt adress?

  Bengt, ja det är spännande! Skillnaden är emellertid att Da Vinci-koden är fiction, men detta är verklighet.

 • Daniel och Gustaf,

  Ledarkulten inom RKK är en kristen variant av den romerska kejsarkulten och imperialismen. Här är två katolska källor.

  ”Biskopen i Rom besteg tronen när Kejsarna föll och intog steg för steg den plats som blev tom när Augustus efterföljare övergav den.” (Duc de Broglie, Histoire de L’Eglise, VI., 424-456) Kardinal Manning säger i sin bok ”Temporal Power” (I., sid.253), ”Utifrån övergivandet av Rom (av Kejsaren) kom påvarnas befrielse.”

  När det romerska imperiet föll samman, tog biskopen i Rom gradvis över platsen som den romerske kejsaren haft. Han flyttade in i det palats som kejsarna i Rom använt och antog titeln Pontifex Maximus, samma titel som Roms kejsare haft före honom och som ursprungligen kom från översteprästerna i Babylonien.

  De flesta reformatorerna såg påve-systemet som uppfyllelsen av profetiorna om antikrist. De tolkade Paulus ord i 2 Tessalonikerbrevet om det som håller antikrist tillbaka, som det Romerska imperiet. Först när Kejsaren var borta kunde antikrist, den laglöse, den falske Messias som försöker ta den verklige Messias plats, uppenbaras. Så länge det Romerska imperiet bestod var detta omöjligt.

  Titeln Kristi ställföreträdare är helt enkelt en omskrivning av ordet antikrist. Anti betyder inte bara ”emot” utan också ”i stället för”.

  Livets Ord har alltid haft en väldigt effekttiv maktapparat och organisation och attraheras naturligtvis av det Romerska originalet, speciellt efter det att det mesta av luften har gått ur det ursprungliga paketet från Rhema.

  Det är dags att lämna det romerska systemet och vända tillbaka till rötterna i Jerusalem. Familjen och hemmet är det centrala i den bibliska tron vi fått från de judiska apostlarna, inte imperialistisk kontroll och maktstrukturer som det sedan blev i Rom. Vi måste läsa Bibeln med hebreiska glasögon utfrån grunden i Toran, inte med grekiska filosofiska eller romerska imperialistiska. ”Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då kunna tro mina ord?” Joh 5:46-47

 • Parallellerna mellan RKK och LO är ju slående: Det ockulta inflytandet, Ledarkulten, Äran Makten och Härligheten, och Pengarna.

 • I vanlig ordning förs det en smått förvirrad diskussion på Aletheia. Jag har förstått genom tidigare inlägg att ni är ivriga i att misskreditera Livets Ord och att ni gör allt för att så splittring in i denna församling. Men är det inte lite oseriöst att komma med lösryckta och obekräftade rykten såsom att Ulf Ekman skulle besöka ”ockulta platser” som bevis för att han vill föra in sin församling under Påven?
  Resonemanget fortsätter att gå i cirklar när man sedan anklagar Ekman för att vara maktfullkomlig. Om det endast var makt Ekman eftersträvade hade det då inte varit bättre att inordna så många människor under sig som möjligt? Att gå in under RKK verkar snarare vara ett sätt att förlora makt på.

  Att anklaga någon för att ha en dold agenda är ett smart sätt att misstänkliggöra någon. Det ligger ju i sakens natur att en dold agenda är svår att bevisa och därför ställs inga stora beviskrav på anklagelsen.

  Ett annat ”bevis” för att LO är på väg in under Rom är att Livets Ords marknadsavdelning har hjälpt munkarna i Östanbäck att registrera och starta upp en hemsida för sin verksamhet. Att LO stödar munkarnas arbete är ju inte direkt en hemlighet, det skickades nyligen ut ett pressmeddelande om detta som Världen Idag publicerade.

  En annan käpphäst på Aletheia är ledarstrukturen. Den har kritiserats förut på denna plats. Då kritiserades den för att den möjliggjorde missbruk av pengar. Nu är ledarstrukturen istället ”bevis” för att LO är på väg in under Påven.

  Jag föreslår att Aletheia i fortsättningen är rakare i sin kritik av Livets Ord. Istället för att skapa flera insinuerande poster borde ni skapa en ny bloggpost med titeln: ”Allt vi inte gillar hos Livets Ord”. Sedan kan ni skriva av er i den posten varje gång ni kommer på något nytt ni inte gillar.

 • Det är snart lika spännande att läsa denna blogg som Da Vinci-koden. Konspiarationsteorierna haglar. Dokument och ledtrådar söks för att styrka teorierna….. 🙂

 • Anonym 2 on 28 januari, 2008 at 4:06 e m said:

  Björn Hansen

  Det är ynkligt av dig att kräva bevis på bevis.
  Om du med din ”profetiska förmåga” upplever att det jag anfört är bluff så har du fel.

  Här kommer Broder Joyners egna ord;

  Knights of Malta
  Q. Why did I join the Knights of Malta?

  This remains a frequently asked question, so I want to answer it as completely as I can. The names that are left out in this account are because I have not had a chance to ask them if I could use their names.

  In 1987 I met a man from one of the old noble families of Eastern Europe. His family had owned a large and prosperous industry before the communist takeover in their country. In a conversation with him I was told about an extraordinary order of knights who were keeping alive the vision of chivalry and the defense of Christianity, and were waging a brave fight to reclaim what had been lost to the enemies of the cross. He explained that you could not join this order, but had to be recommended and proven to be true of the most stringent biblical standards of morality and integrity, and have risked your life for the sake of the gospel. I was very intrigued, and decided to research this order called ”The Knights of Malta.”

  I visited the island of Malta while in the navy, and at that time toured their old fortifications. I was very moved as I read about their historic exploits, but had no idea the order still existed. While reading about their battles against Islam during the Middle Ages, I felt it was one of the greatest stories of courage, endurance, and devotion to a calling since biblical times. Three times they faced the most powerful armies of Islam, out numbered by as many as one hundred to one, but vowed never to retreat before the enemies of the cross. They endured some of the most terrible sieges in the history of warfare, and to the astonishment of the whole world, these few brave knights prevailed. They almost single-handedly stopped the seemingly unstoppable hordes of Islam, saving Christian Europe.

  Källa,
  http://www.morningstarministries.org/Publisher/Article.aspx?id=1000014047

 • Jag verkar ha missat att läsa den artikeln i VI som många här har refererat till. Tyvärr (i alla fall för diskussionens skull, lägger inte in något mer i ordet ”tyvärr”) så verkar jag har slängt VI från den 23/1 (pappersinsamlingen fylls snabbt med all reklam och alla tidningar som dimper ner i brevlådan). Hittar enbart fredagens och dagens exemplar här hemma.

  Kan någon peka på någon länk där man kan läsa artikeln i sin helthet? Verkar inte finnas utlagd på Världen idags hemsida heller.

  Finns alla namnen med på de 17 som undertecknat dokumentet eller hänvisas det endast till att 17 stycken har undertecknat dokumentet?

 • Björn Olav!

  Det var länge sedan jag hörde Rick Joyner tala utförligt om detta själv. Men kan inte nu i hastigheten ge dig en länk. Men detta är inget som Rick Joyner någonsin har försökt att dölja. Han har talat öppet om det i många sammanhang.

  Han dubbades till medlem av Knights of Malta och ett andligt överhuvud för hela den amerikanska avdelningen vid en samling i Österrike under första hälften av 90-talet. Har inte exakt årtal. Allt detta kan jag naturligtvis forska fram om du vill men det tar sin lilla tid. Låt mig i så falla veta. En av profetiorna som kom i samband med detta och som ”hjälpte Rick på traven” var att han likt Paulus en dag skulle komma att behöva ”romerskt medborgarskap.” Det kan tilläggas att jag märkte en mycket markant förändring i Rick Joyners profettjänst efter denna händelse.

  Jag sa tydligt att jag tvivlar på att David Wilkersson är med på tåget mot Rom. Samtidigt påpekade jag att man inte kan ta något för givet idag efter det som hänt med Livets Ord. Det finns ju även många andra skakande exempel. Jag tror att det är vist att inte ta något för givet.

 • Gustaf:

  ”Ledarkulten inom LO liknar fö den som finns inom RKK.”

  Det har faktiskt slagit mig också. ”Lika barn, leka bäst” heter det ju. Har tänkt att det är allt för långsökt att dra sådana slutsatser men, nu har du skrivit det jag ibland funderat över….

  mvh
  Daniel

 • Anonym 2.
  Takk for forsøket på å svare, men jeg avventer svaret fra Lars Enarson.

  Linken du gav er noe spesiell. Den er skrevet av nobody777. Jeg synes ikke det borger for å kvalitetssikre et kildemateriale. Litt for lite seriøst spør du meg. Er du ikke mer kritisk?

 • Somebody on 28 januari, 2008 at 3:25 e m said:

  Artikeln i Världen Idag om Östanbäcksklostrets enhetskyrka hoppas jag gjort många förtvivlade. Nu måste de övriga ledarna i trosrörelsen ge klart besked om de står med Ulf eller inte.

  Om någon vill kan han maila Sven Nilsson och fråga honom vad han anser om Ulf Ekmans vandring mot Rom och tipsa om denna blogg.

  Det budskap Sven gav under Andens inspiration i Katarina kyrkan på 70-talet, kan inte med bästa vilja förenas med Ulfs agenda. Medlemmarna i den församling Sven startade på Ulfs profetia, Kristet Center Örebro, har rätt att få höra hans åsikt idag. Detta är adressen: shalom.ministry@comhem.se

 • Man frågar var Livets-ordare finns i denna diskussion. Skulle jag själv vara med i Livets ord skulle jag nog hellre diskutera detta i den egna församlingen än på en utomstående blogg, särskilt som denna blogg är så kritiskt inställd och försöker så splittring inom mina egna led.

 • "Tryggve" on 28 januari, 2008 at 3:17 e m said:

  Här e en livetsordare..
  Kanske en som faller utanför ”ramen” men ändå.

  För mig har det varit klart som korvspa att UE har en ”dold agenda” med sin ”katolska väg”.
  Annars skulle han inte be de trospastorer som följt med till Rom att inget säga till ”sina” församlingar vad de gjort…exempelvis.
  De ”rättrogna livetsordarna” kommer ni nog inte få så mycket gensvar från, de är antingen för rädda, osäkra, styrda eller övertygade om att läsa/debattera här är totalt meningslös och kanske också att detta skulle vara den ”ondes verk”..

 • Gustaf,
  Om det är som Du skriver: ”Svensk pingströrelse har, trots bejakande av nådegåvorna, haft en strävan att vara biblicistisk.” Så kan man undra var de ledare inom pingströrelsen som står för denna linje håller hus.

  Det verkar som om dessa har sprungit och gömt sig. Kom fram ur Era gömställen pingstpastorer!

  (Det är inte bara här på Aletheia pingstpastorerna saknas. De för inget offentligt samtal överhuvudtaget.)

 • ”Katolska kyrkan lär inte att man skall tillbe Maria och helgonen.” säger Bengt Malmgren. Jag har inte sagt något om vad man lär, utan om vad man gör.

  Låt mig ge ett citat:
  ”What will it cost you, oh Mary, to hear our prayer? What will it cost you to save us? Has not Jesus placed in your hands all the treasures of His grace and mercy? You sit crowned Queen at the right hand of your son: your dominion reaches as far as the heavens and to you are subject the earth and all creatures dwelling thereon. Your dominion reaches even down into the abyss of hell, and you alone, oh Mary, save us from the hands of Satan.” Pope Pius Xl

  Detta är tillbedjan av Maria, och därmed avgudadyrkan.

 • Kan det vara så att Livets Ordarna avstår från att kommentera detta konspiratoriska inlägg?

  I alla fall gör jag det…

 • Är det egentligen märkligt att LO går mot Rom?
  LO är inte endel av klassisk frikyrklighet. Både styrelsesätt och teologi har helt andra influenser. Dessutom är de ledande fd präster i svenska kyrkan. Luther startade som reformator men slutade som en pseudokatolsk ”påve”.
  Vad jag har lärt mig startade den karismatiska rörelsen av katolska kyrkan och internationellt finns det många karismatiker som pekar på Rom.
  Det finns ett problem som många karismatiker och katolska kyrkan delar: de går utöver vad ordet säger. Katolska kyrkan pekar då på ”traditionen” och vissa karismatiker säger ”den helige Ande har uppenbarat…”
  Svensk pingströrelse har, trots bejakande av nådegåvorna, haft en strävan att vara biblicistisk.

  Livets ord kommer från Hagin och han i sin tur från Kenyon. Kenyon hämtade sina idéer från New Thought (syskon med kristen vetenskap). Jag skulle vilja påstå att LO aldrig (i grunden) stått på biblisk grund. Ledarkulten inom LO liknar fö den som finns inom RKK.

  Det behövs profeter och en stark bön för vårt land!

 • Kristen Kristensson skriver:
  ”Tillbedjan av jungfru Maria och helgonen som sker i katolska kyrkan är inget annat än avgudadyrkan och ockultism.”
  Svar: Katolska kyrkan lär inte att man skall tillbe Maria och helgonen.

 • Någon mailade just och frågade var alla ”Livets Ordare” håller hus i diskussionen.

  Bra fråga. Vi har vid tidigare inlägg fått flertalet anonyma mail från medlemmar i LO som inte vågar skriva ut sina namn av rädsla för att förlora sina vänner inom trosrörelsen.

  Vi har katoliker, pingstvänner, baptister, påskvänner, och andliga vildar inne på kommentarssidorna. Men, var finns ni medlemmar i LO?

  Är det verkligen ingen av er som undrar över den nya inriktningen och tåget mot Rom? Hör gärna av er anonymt om det känns bättre!

  mvh
  Daniel

 • ”Nej, så är det inte.” är det enda svar som Bengt Malmgren förmår ge på mitt påpekande att den katolska kyrkan har vänt Kristus och evangeliet ryggen och avfallit till avgudadyrkan och ockultism.

  Tillbedjan av jungfru Maria och helgonen som sker i katolska kyrkan är inget annat än avgudadyrkan och ockultism. Det första budordet förbjuder uttryckligen all tillbedjan av någon annan än Gud. Bibeln förbjuder också alla försök att ta kontakt med döda människor. Att samla på skelettdelar av avlidna människor och vörda dessa är också avgudadyrkan och ockultism.

 • Anonym 2 on 28 januari, 2008 at 2:15 e m said:

  Bengt Malmgren

  Är det Gud eller du själv som talar ? När du kategoriskt påstår att,

  ”det finns bara en diskussion om Kyrkans enhet.”

 • Kjære Lars Enarson

  Du kommer med viktige innspill, men jeg skulle ønske du kunne være mer etterrettelig med kildene dine.

  Når du fremsetter påstander om at Rick Joyner er medlem av en katolsk orden, så er det på sin plass å kunne dokumentere dette. Når og på hvilken måte ble han medlem? Hvor sikker er du på at den dokumentasjonen du sitter på er korrekt? Har du sjekket kildene til denne påstanden selv, eller er dette noe du har hørt. Bare så det er sagt: Jeg forsvarer ikke Rick Joyner, men jeg etterlyser kilder.

  Jeg reagerer også på at du antyder at David Wilkerson kan ha forandret mening. Hvorfor benytter du en debatt-teknikk, hvor du antyder og kommer med halv-kvedede viser, som kan kaste mistenksomhet over andre personer. Jeg synes du bør holde deg for god for å benytte slike simple metoder.

  Dessuten er det ganske interessant at nåværende pave denne, eller forrige uke, måtte stramme opp Jesuittene for at de ikke var lojale bok mot Romerkirken! Hvordan kan det ha seg, når jesuittene skal spille en slik fremtredende rolle innen alle religiøse sammenheng og organisasjoner, som du påstår?

 • Anonym 2 on 28 januari, 2008 at 2:11 e m said:

  Zäta

  Anonym 2 är säkert rätt korkad, troligen har hon/han aldrig läst patristik eller ens hört begreppet.

  Lika illa är det kanske med Treenigheten?

  Ja du Z

  Det är intressant att man i vissa kretsar gärna pekar på budbärarens enkelhet och löjeväckande framtoning. Men den som har flottigt hår, och små spasmer kan vara lika klok och kanske lika lärd som du på en del områden?

  Jag vet nästan inget om Treenigheten, trots att jag har akademiska poäng just i detta ämne.
  Jag vet att Sonen är född och inte skapad. Jag bekänner med Nicea och drömmer att en dag få möta och skåda Treenigheten sådan den är.

  Den katolska tron före Konstantin bekänner, vad jag förstått alla kristna.

  Metodisten, baptisten och lutheranen hänger säkert med t.o.m. Nicea.

  Men med tiden får katolsk lära en annan innebörd, med tanke på alla tillägg av läror och kyrkopraxis(traditionen). Men det är en helt annan diskussion.

 • ”Kyrkan lär, kyrkan säger…vår katekes säger…”

  Ledsen Enkla Z , men den förklaringen måste du förstå håller inte, för tänk om din kyrka har fel.
  Det mesta av det du säger här håller inte inför Ordets prövning, man måste inte vara hårt och kallt bokstavstrogen för att säga det.

  Det handlar inte om det…att vara ”bokstavstrogen”, om det på något konstigt sätt skulle vara ett skällsord, och enda förklaringen anser du, till varför man måste förkasta det du säger här, om påven, Marias syndfrihet, nåd och gärning…det räcker med att förstå en smula av frälsningen så förstår man.

  Du går helt utanför Ordet Enkla Z, och det håller ju helt enkelt inte…

  I din andra kommentar åberopar du bibelns ord plötsligt ang. begreppet ”treenighet”, och säger att ”det inte står skrivet” vilket ju är helt rätt, men varför gör du det helt plötsligt nu; åberopar bibelns ord???

  Vad din kyrka säger, och vad den kyrkans katekes säger måste förkastas, om den inte håller inför Ordets granskning. Så är det med allt i våra liv.
  Förr eller senare konfronteras vi också steg för steg med vår egen synd, och då har vi valet att välja att med Herrens hjälp kasta bort den, och välja LIV, och bli fri!
  Frågan är, älskar vi Herren?, ja då älskar vi också HELA hans Ord, och prövar det vi håller för sant, i ljuset av det, med hjälp av den helige Ande som vi fått för att rätt ledsaga oss in i hela sanningen.

  Det är bara SANNINGEN som gör oss fria!

 • Haggaj skriver: ”Här vill vi ha en protestantisk diskussion om tåget till Rom. Inte en diskussion om Rom”:
  Frågan är fel ställd, och du kan inte ta på dig ett sådant problemformuleringsprivilegium. Det finns inget tåg till Rom eller någon protestantisk diskussion om något sådant, det finns bara en diskussion om Kyrkans enhet.

 • enkla Z,
  Vad bra!

  Bengt,
  Tidigare betraktades den som var skeptisk mot ekumenik och trodde att resan var på väg till Rom som konspirationsteoretiker.

  Nu undrar samma personer varför man skall vara emot Rom.

 • Kristen Kristenson skriver: ”Den katolska kyrkan har vänt Kristus och evangeliet ryggen och avfallit till avgudadyrkan och ockultism”.
  – Nej, så är det inte.

  Angående anonym2´s undran över helgonens skelett-ben (reliker): Det är inget konstigt eller mera magiskt med detta än att du bevarar en tillhörighet från en kär vän eller anhörig som avlidit såsom ett minne.

 • Anonym 2 on 28 januari, 2008 at 1:29 e m said:

  Enkla Z

  Svar

  1) inga bildstoder tillåts i andra budet, Nehustan var en kopparorm som Gud befallde dem att hissa upp i öknen. Den ledde senare till avgudadyrkan.
  2 Kon 18:4 där Hosea ” avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna och högg ned Aseran. Han krossade ock den kopparorm som Mose hade gjort; ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan”.

  Föremålen i templet är också av Gud påbjudna och deras funktion motiverade av den judiska tempeltjänsten. Men NT´s förbundsfolk har sin tempeltjänst förflyttad till det himmelska tabernaklet där alla rättmätig liturgi sker. Vi har där vår överstepräst Jesus. Vi har ingen påbjuden liturgi härnere.

  2) Jag ber (ask for) inte ber (i menig pray to) mina levande vänner att be till Gud för mig. Mina döda vänner skulle jag aldrig kontakta. Inte ens Jesu underbara avlidna mor. Det krävs utombibliska tillägg för att här stödja upp RKK:s lära.

  3) Jag hade missuppfattat punkt 3, vad gäller sättet hur Maria kan ha blivit född utan synd. Jag har läst en del katolsk doktrin men inte allt. Därför uppsöker jag nu, http://www.catholic.com/library/Immaculate_Conception_and_Assum.asp

  “whose conception was brought about the normal way, was conceived without original sin or its stain—that’s what ”immaculate” means: without stain. The essence of original sin consists in the deprivation of sanctifying grace, and its stain is a corrupt nature. Mary was preserved from these defects by God’s grace; from the first instant of her existence she was in the state of sanctifying grace and was free from the corrupt nature original sin brings.”
  Sen undrar man på vilket sätt hon kunde födas syndfri?
  Det centrala är att hon påstås vara utan synd i nivå med Jesus! Denna lära finns inte i NT.

  4) inga nya anateman i dessa kyrkomöten nej, och lyfte heller inte bort några gamla.

  5) ex catedra betyder att han kan ta sig tolkningsföreträde om och när det blir nödvändigt! Detta är det allvarliga. Det är skönt att få tro på Jesu ofelbarhet istället.

  6) hur kan någon kristen bli stärkt i tron av att det finns dödas benrester under nattvardsbordet? Den som har NT:s föreställningsvärld tänker mera på Jesu dom ” ni är fulla av de dödas ben”. Dödas ben är inte något positivt. (Jag vet om profetgraven och pojken som uppväcktes, men detta ger oss inget stöd för ”benläran”).

  Att tro på Bibeln och bara Bibeln är mitt första val. Att sedan lära sig att tolka och att reflektera över Bibeln kan för en del troende innebära att de tror sig veta hur och när jorden kom till. Jag vet det inte, men tror att Gud frambringade allt på ett ändamålsenligt sätt.
  Jag försöker att undvika att tradition och auktoritetstro får företräde framför Bibeln.

  RKK och Jehovas vittnen kan bara läsa Bibeln på ett begränsat och instängt sätt. Den egna traditionen tar sig hela tiden företräde.

  Ps (din fråga om treenigheten besvaras separat)
  MVH

 • enkla z,

  Det är inte samfundstillhörighet (katolik, ortodox, pingstvän, baptist eller något annat) som avgör om man är kristen eller ej, utan om man har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare och följer honom.

  Jag kan citera vad Ulf Ekman sa om påvekyrkan innan han avföll från den sanna läran: ”I detta religiösa system finns det naturligtvis människor som är frälsta. […] Men de är människor som Gud av nåd har frälst […]”

  Citat från http://files.myopera.com/Andy%20Glandy/blog/1Magazinet1989.pdf

  Den katolska kyrkan har vänt Kristus och evangeliet ryggen och avfallit till avgudadyrkan och ockultism. Även i detta kompakta andliga mörker kan dock Jesus komma in med sitt ljus och frälsa människor.

 • MyTwoCents säger att Livets Ord bör på ett tydligare sätt berätta för sina medlemmar och andra intressenter vad deras agenda och mål är, om det nu är förening med Katolska kyrkan.

  Jag kan knappast tänka mig att LO har någon dold agenda enlikt vilken detta är en uttalad målsättning. Målsättningen är väl att vara Jesu Kristi kyrka i världen, att leva i lydnad mot Jesus Kristus och att vara öppen för den helige Ande. På ekumenikens område måste ju detta vara att inte stänga sig för andra medkristna i enlighet med Jesu Kristi översteprästeliga förbön. Att detta för samfundet närmare andra samfund inklusive Katolska kyrkan är ju inte så konstigt. Är Jesus mål med sin Kyrka att den skall vara enad, så kan ju Livets Ord inte ha någon annan målsättning. Ulf Ekeman tycker jag har varit helt öppen och tydlig i att han omprövat sin tidigare negativa hållning till de etablerade samfunden inkl Katolska kyrkan. Jag tror inte det finns något mer att berätta eller att vara tydlig kring som inte redan är uppenbart.

 • Enkla Z,
  Jag tror att det är viktigt att skilja på dels diskussionen om en ”second agenda”, dvs att det funnits en målsättning som inte tydliggjorts och dels vad som är bra eller dåligt med den destinationen som avses i denna ”second agenda”. En del kommentarer drar iväg och kritiserar destinationen. Vi försöker mota tillbaka diskussionen till den ”second agenda” vi fått bevis för.

  På så vis är detta inte en debatt om dKK. Det är en debatt om protestantismen.

  Men jag är glad att Du är med. 🙂

 • Lars Enarsson,
  det skulle vara intressant att få veta vad du grundar ditt påstående om Rick Joyner, och hans medlemskap i Knights of Malta.
  Jag har själv stött på det påståendet på nätet, men har ännu inte kunnat få det bekräftat. Skulle vara intressant att få ett klart bevis, om du har det?

 • John-Erik Hennersson ställer en mycket viktig fråga i Världen Idag: ”håller det på att växa fram en andlig maktelit – och vart leder den eliten fåren?”

  Detta är exakt det som sker just nu och vart de leder fåren vet vi ju redan.

 • Ärade katoliker som säkert undrar över andra frågor såsom varför många av oss håller fast vid reformationens uppenbarelser;

  Denna blogg är inte ett ifrågasättande av era Romersk katolska doktriner utan våra egna.

  Jag anser inte att våra samfundsledare kör med öppna kort v.g. MÅLET med ekumeniken. Detta vill vi belysa;

  ”Livets Ord bör på ett tydligare sätt berätta för sina medlemmar och andra intressenter vad deras agenda och mål är, och om man inte tydliggjort att man ger av församlingens insamlade pengar, alltså att man finansiellt stöder visionen om enhet under påven, bör man göra det snarast. Vill majoriteten av Livets Ords medlemmar och dess systerförsamlingar vara en del av den katolska vinden som övertagit Livets Ord?”

  Delar av frågan går egentligen till alla andra samfundsledare som verkar vilja soppa reformationen under mattan för att få så lite avbrott som möjligt på resan mot Rom.

  mvh
  Daniel

 • Anonym 2
  Du får sessutom problem om du aldrig har hört om de stora kyrkorna och de lärdas tolkningar, om du bara har en bibel vid din sida:
  Treenigheten kanske du tar för given,
  men den är tolkad av katolska kyrkan i gemenskap med de som senare kallade sig ortodoxa.
  Det står inte ”Gud ätr treenig” någonstans i bibeln: Det är en tolkning.

 • Anonym 2
  Tack för att du tog dig tid till att faktiskt svara (jag tyckte att mina frågor var högst relevanta för detta inlägg).

  Men det är alltså viktigt för mig att samtidigt få veta vad du tycker om ortodoxa och kopter: är de kristna, enligt dig?

  1. Ang. bildförbudet: Vad anser du om att Gud förelade att bygga kopparormsstatyer (bilder av skapade ting)?
  Samt att två änglastatyer skulle vaka över förbundsarken?
  Är inte detta i strid mot bildförbudet?

  Jag tror att det som står i budordet, handlar om att man inte ska ha någon bild på ANDRA gudar, t ex Zeus, Tor, etc…

  2. Vi ber bara om hennes förbön till Gud (inget annat) , precis som du säkert många gånger bett dina vänner om förbön.

  3. Nej, vilken missuppfattning: Kyrkan lär att hon är född utan arvssynd, inget annat. Hon kom till på vanligt sätt, enligt vår katekes, men befriades från arvssynd.

  4. Senaste konciliet innehöll inga anateman (jag håller med om att anatema låter lite väl hårt.

  5. PÅvens ofelbarhet, ja, då han uttalar sig ”ex katedra”, har hänt två gånger under de senaste 150 åren, denna påve (B XVI) har t ex aldrig uttalat sig ex cathedra.

  6. Men påven har inte uttalat sig om dessa benknotor. De kan ju vara rena förfalskningar, men de får hållas för att de säkert stärker mångas tro på Gud.

  7. Tja, kyrkan lär ut både Nåd och Gärningar. ”Köpa sig in”, har jag aldrig hört om i vår tid. Det enda jag kan göra är är bikt och bot

  Jo, den bokstavstrogne får göra många dramaturgiska val: Det STÅR ju att jorden är 6000 år gammal, t ex.
  (Själv väljer jag att tolka precis alla delar i ljuset av evangelierna)
  Väger man alla orden lika tungt i bibeln, kommer man ifrån det kristna budskapet: En majoritet av bibelsidorna nämner överhuvudtaget inte Jesus Kristus.

 • Edward,

  USA är ett stort land som är betydligt mer mångfacetterat och svårinfångat än Sverige. Jag har ingen direkt kontakt med Wilkersson längre men tvivlar på att han är på tåget mot Rom. Men man ska inte bli alls förvånad om jag har fel. Se bara på vad som hänt med LO. Kan det hända där kan det väl hända vart som helst. Jesuiterna t ex har ju sina tentakler ute i ALLA religiösa sammanhang och organisationer. Det är deras uttalade målsättning för att kunna lägga allt under påvens fötter. Sverige har speciellt sedan 30-åriga kriget varit en viktigt måltavla.

  Utvecklingen i Sverige mot Rom har framför allt genom Ulf Ekmans och Peter Halldorfs stora inflytande kommit mycket längre än i USA. Men många av de stora i USA är också uppbundna på olika sätt. Rick Joyner t ex gick in i en katolsk orden som heter Nights of Malta för ganska många år sedan, men förbereder sitt folk lite mer försåtligt och långsiktigt.

 • Edward:

  Bar fråga. Inte bara hur David Wilkersson skulle ställa sig utan många andra evangelikaler.

  Andy arbetar heltid i Norge, Haggaj och jag själv driver företag, vilket i sig ofta blir mer än heltid.

  Be att Gud ger oss styrka och kraft att ta nästa steg: aletheia.se på engelska. Jag tror många kristna runt om i världen skulle lyfta på ögonbrynen över att stora delar av svensk kristenhet nu böjer sina knä inför påven.

  mvh
  Daniel

 • Anonym 2 on 28 januari, 2008 at 11:43 f m said:

  (rättelse)

  RKK hävdar att Guds församling är byggt på en syndig människa, Petrus. I Cesarea Philippi säger Jesus du är Petros (mask.) på denna Petra (fem.) συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν.

  Dvs Petrus är fiskaren Petrus. Bekännelsen att Jesus är Guds son är den klippa som ekklesian byggs på.
  Det enda nya och unika i Cesarea Filippi är det unika att Petrus rakt utpekar Jesus som gudasonen!

 • Anonym 2 on 28 januari, 2008 at 11:24 f m said:

  Enkla Z

  Tack för din utmärkta fråga.

  Ser ni katolska kyrkan som en kristen kyrka?

  Innan jag tar ställning till om en RKK är ”kristen” bör jag bestämma vad som är mitt mått.

  Antag att jag följer evangelikal tradition som säger att allt ska mätas med och grundas på NT:s lära.

  Jag väljer att koncentrera mig på RKK som varit mest aktuell i denna debatt.

  1) RKK tog bort bildförbudet i Dekalogens andra bud (10 Guds budord).
  2) RKK riktar bön till Jesu mor Maria. Maria påstås vara upptagen till himlen där hon nu anses sitta på sonens sida.
  3) RKK lär att Maria själv föddes genom jungfrufödelse, dvs hennes mor födde utan medverkan från en man.
  4) RKK uttalar anatema över den som inte tror att Jesus personligen är fullt ut närvarande i nattvardselementen, brödet och vinet.
  5) RKK hävdar påvens ofelbarhet.
  6) RKK vördar och samtalar med avlidna helgon. Man vördar deras benknotor och har alltid något helgons benflisa under sitt nattvardsbord.
  7) RKK lär att den kristne blir slutligt frälst baserat på den mängd goda gärningar som man presterat i sitt liv. Om dessa gärningar inte räcker till så kan jag genom böner och köpt avlat ”köpa in mig” i det överskott som helgonen har. Jag kortar på så sätt ned min tid i ”skärselden”. Om man håller själamässa för mig i en eller flera kyrkor så verkar detta i samma riktning.
  8) RKK hävdar att Guds församling är byggt på en syndig människa, Petrus. I Cesarea Philippi säger Jesus du är Petros (mask.) på denna Petra (fem.) συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν.

  Eftersom RKK:s läror inte stöds på ett övertygande sätt av NT måste den bibeltroende göra ett dramatiskt vägval.

  1) antingen förkasta jag RKK med sina anspråk som den enda sanna Kyrkan och dess lärosystem. (Detta betyder inte att jag förkastar mina syskon i RKK som älskar Jesus om än med andra bilder och föreställningar).

  2) Eller väljer jag ett postmodernt logiskt språng. Det känns inte rätt att se så negativt på RKK, moder Theresa gjorde ju ändå så mycket gott, påven Johannes Paul ll såg ju så snäll ut ?? 1,2 miljarder katoliker kan väl inte ha fel?
  Jag tar med lite av RKK:s traditioner. T.o.m Ulf Ekman har ju upptäckt att den går som en bred motorväg genom historien, och pastor Ekh predikar att församlingen är byggd på Petrus.

  Men väljer du metod 2 så har du övergivit Bibeln som grund för din tro och frälsning. Innan du väljer RKK:s tradition som din lärogrund borde du vara 200% säker att denna är rätt.

  Eller kanske du låter Ekman/Ekh välja traditionens väg åt dig? Personligen så tror jag att Gud gett oss både ande och hjärna att bruka och ansvara för.

 • Lars Enarsson: Intressant att du tar upp Wilkersons gamla profetia. Hur ställer sig David Wilkerson till detta som händer idag (för det som händer i Sverige lär väl hända på andra ställen också och inte enbart i gamla Svedala?)? Har även han kastat in handduken eller är han en av de få som likt Daniel och hans vänner alltjämt står upp, när alla andra verkar böja sig?

 • David,

  Trevligt att möta en medvandrare här på bloggen. Framtiden ligger ju i Jerusalem inte i Rom. Och då kommer vi ju alla att fira sabbat. ”Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig, säger HERREN.” Jes 66:23 Och det blir ingen bacon heller eller räkor på Lammets bröllopsmåltid!

  En liten detalj bara. Sabbat på lördag i ställer för på söndag låter ungefär som att säga onsdag på onsdag i stället för på torsdag. Tala om förvirring i begreppen. Men Babylon betyder ju förvirring.

  Så här skrev Kjell Sjöberg för 13 år sedan:

  “Församlingen föddes på pingstdagen i Jerusalem bland judar och dess ledare var alla judar. Men ganska tidigt skars rötterna av till Jerusalem. …I stället för Jerusalem blev församlingens huvudstad Rom, som var en fortsättning av Athen, med dess hellenistiska kultur, tankemönster och förnuftstro.

  Nu står församlingen vid skiljevägen mellan Athen eller Jerusalem, humanism eller gudsuppenbarelse.

  …när församlingen bröt med sina judiska rötter, kunde den inte stå emot trycket från omgivningen, utan blev mer och mer påverkad av och rotad i den grekiska kulturen. Ett mycket viktigt steg i församlingens upprättelse kommer att bli, när den återvänder till sina judiska rötter och det kommer att betyda en kompromisslös uppgörelse med det grekiska inflytandet.

  …Våra uppfostrare till Kristus är Mose och profeterna och inte Platon och Aristoteles. …Församlingen kan inte bli fullt upprättad utan att på nytt upptäcka sina judiska rötter och samtidigt sätta yxan till roten på det grekiska humanistiska inflytandet.”

  Inget Keryx magasin här inte. Kjell skulle vända sig i sin grav om han visste vad som pågår på Livets Ord idag. Varför säger ingen av hans gamla vänner ifrån????? Var är ni nu när ni behövs i denna otroliga kris för vårt land? Papperen ligger ju på bordet. Det är bara att läsa innantill vart Ulf är på väg. Är ni med Ulf på resan till Rom in i påvens famn eller är ni på väg till Jerusalem för att möta Messias när han kommer i sin Faders härlighet?

  Tack Björn Donobauer! Du är den ende hittills som inte har munhäfta. Du behövs nu. Gud välsigne dig! Låt oss be att det blir många fler.

  Ulf sa för snart två år sedan att han har två år på sig att vända utvecklingen på LO. Om han klarar de två åren utan att tappa för många i församlingen är krisen över och ingen kommer att opponera sig. Jag har hört många rykten under den här tiden om att det kommer snart ett uttåg. Var inte rädda! Herren är med er! Följ bara inte med in i den största andliga fångenskap som världen någonsin har skådat: den sista tidens stora sköka som förenat sig med skökornas moder i Rom precis som bl a David Wilkersson profeterade om för mer än 30 år sedan.

 • Tuve
  Om ikke Gud får DEG til å endre retning – betyr det da at du har rett ? slik du mener at Ulf gå på en riktig veg ettersom Gud ikke har fått Han til å snu ?
  Gud har sendt MANGE til Ulf i flere år , for om mulig spare Ham og hans menighet for den dom som kommer over dem- men HAN vil ikke lytte, eller omvende seg. Den veg Han er på nå er en del av dommen/ulykken som er i ferd med å komme over dem. Det jeg og mange andre kan gjøre er å rope så høyt vi kan til folket; KOM UT FRA HENNE!! før dere blir en del av ulykken .
  Alt dette skjulte som Ulf holder på med, vil kanskje ikke bli avsløst for de fleste, men de som ”hører” hører. Du vil heller ikke våge å tro noe annet enn det du allerede gjør, men det betyr ikke at du tror ”rett” Gud gir deg fri vilje hele veien, Han har også sendt deg MANGE som forteller deg veien til frelse, men du vil ikke høre- slik er det bare.

  Anita

  Anita

 • Tack för att ni uppmärksammar detta! Fler och fler inser allvaret och byter riktning och vandrar nu mot Jerusalem istället för Rom!

  Katolska kyrkan bytte tidigt ut sabbaten på lördagen mot söndagen som ett avståndstagande mot den judiska-kristna församlingen.

  Är det inte läge att som en synlig manifestation (för oss som inte böjer sig under biskopen i Rom), börja fira sabbat på lördagen ist?

  (Ps jag förespråkar inte Messianska föreningen)

 • Enkla Z:
  Får instämma i Kristens svar till dig.

  Gud frälser människor, inte instutitioner. Alla som följer apostlagärningarna 2:38 är enligt Guds Ord frälsta (”kristna”).

  Något annat rättesnöre har i.a.f. inte jag. Alla Ortodoxa, Katoliker, Pingst eller Påskvänner som omvänt sig och låtit döpa sig är frälsta.

  Nu till frågan: Vet alla Livets Ords medlemmar om vart Ekman vill föra sin flock?

  mvh
  Daniel

 • Kristen
  omformulering (trots att det ju finns partier etc som kallar sig kristna):

  Kallar ni ortodoxa för kristna?

  Kallar ni kopter för kristna?

  Kallar ni katoliker för kristna?

 • Om man kör en whois på http://www.enhetenskyrka.se via whois.nic-se.se så får man fram följande info:

  state: active
  domain: enhetenskyrka.se
  holder: livets0801-00001
  admin-c: webbko0702-00018
  admin-c: livets0712-00001
  tech-c: livets0712-00002
  billing-c: webbko0702-00018
  created: 2008-01-17
  modified: –
  expires: 2009-01-17
  nserver: ns.livetsord.se
  nserver: ns.bahnhof.se
  dnssec: unsigned delegation
  status: ok

 • Till enkla z:

  Din fråga är felaktigt ställd: En kyrka är bara en organisation, en mänsklig skapelse. En organisation kan inte vara kristen, det är människor som är kristna.

 • ”Om Ulf har fel kommer Gud att leda honom rätt”
  Slutsats: Han har inte fel, eftersom Gud inte fått honom att ändra inriktning! 😀 Klockrent!

 • En fråga till alla som känner sig manade (på detta inlägg märkte jag tydligt att den ekumeniska böneveckan är över för i år):

  Svara helst på alla tre frågorna:

  Ser ni katolska kyrkan som en kristen kyrka?

  Ser ni ortodoxa kyrkor som kristna?

  Ser ni de koptiska och orientaliska kyrkorna som kristna kyrkor?

 • Ha, ha…! Det var bara en tidsfraaga innan LO’s web ansvarige skulle aendra laenken att peka paa naagot annat aen LO…! tog dock laengre tid aen jag foerutspaadde..!

 • Detta är både tragiskt och intressant.
  Men det bekräftar mina farhågor….LO håller på att förledas till Rom.

  Jes 42:22 när ska någon säga ”ge tillbaka”?

 • Lars Flemström:
  Roligt att se ditt namn. Minns dig väl från debattsidorna på dagen.se för många år sedan.

  Även om ej heller jag vill med på ditt tåg mot Rom, hälsar jag dig innerligt välkommen till Aletheia.

  mvh
  Daniel / MyTwoCents

 • Anita,
  Jeg mailer deg i morn slik at du får se hvor linken ledet til för LO endret…
  BTW, Vi står alle sammen bak denne artikkel.

  Joachim,
  Detta är mer än att vara kritisk, för bevisen gentemot LO mtp agendan är så tydlig, och därför hoppas vi folk vaknar upp.

  Till medlemmar av Livets Ord,
  maila oss och berätta vad DU menar om det som sker. Våga stå emot!

  /Andy fr. mobil

 • Intressant länk Pastor Elsander.

  Vad har du att säga om Ekmans önskan att få in kristenheten under påven? JDS läran som LO aldrig officiellt förkastat orsakade ju stora rabalder på sin tid. Är inte detta i samma storleksordning?

  mvh
  Daniel

 • Eagleview,
  Uppenbarligen är Livets Ord inne här på Altheia och läser, och de har nu ändrat länken. När jag tidigare klickade på den så kom man till Livets Ords hemsida, men det gör man inte nu längre.

  Till Livets Ord och Ulf Ekman, när ni nu läser här på Altheia: Vänd om från den falska vägen och gör bättring. Jesus älskar er och är beredda att ta emot er igen.

 • Lars Enarson, tack för att du delade med dig av profetian om Ulf Ekman och Salomo, det var upplysande. Du gjorde rätt som försökte tala Ulf Ekman till rätta, även om det var väntat att han inte skulle bry sig. Det är tråkigt att behöva konstatera att han har avfallit från den sanna läran.

 • Haggaj
  Jeg prøvde din link til ”enhetskyrkan”, men jeg kom ikke til livets ords hjemmeside, men til ”munkljus” 😉
  Ingen veg derfra til Livets ords side .

  Jeg tror ellers ikke at noen fra Livets ord våger å si noe på denne blogg, for om de leser her, så er de jo allerede blitt ”opprørske” og derfor i en tros krise. De som våger å tenke kritisk er jo allerede ute av Livets ord- eller?

  Anita

 • Ok.stickan.den gamle antisemiten martin var inget helgon-men än dock en kristen hjälte! Han gjorde förhoppningsvis
  Avbön på dödsbädden för sitt judehat.

 • Rob, var inte så säker på det. Gamle Martin blev snart en ny protestantisk påve som i god katolsk anda fortsatte att förfölja dem som vägrade inordna sig i den nya statskontrollerade maktkyrkan. Martins terrorkompis Swingli hade om möjligt än hårdare metoder att tysta de som inte ville inordna sig i det kristna statskontrollerade ledet. Om detta kan man läsa i den vederhäftiga boken ”Den tredje reformationen” av Karl Kilsmo.

  Jag håller med dig Björn D. att leopardens fläckar finns kvar även om de målas över aldrig så mycket. Men nu avvek jag från ämnet.

  Väntar på att nån gamling i trosrörelsen skriver vad dom anser om one way to Rom. Det blir naturligtvis anonymt, men ändå. Nån med kännedom kan ju tipsa?

 • Lars Flemström on 27 januari, 2008 at 9:34 e m said:

  Haggaj vill återföra diskussionen till ämnet, ”Livets Ords tydlighet om att de vill föra in hela kristenheten under påvestolen.” Därför avstår jag från att besvara de i och för sig intressanta frågor, som Andy och Björn tagit upp.

  Ja, Haggaj, jag tycker att man ska vara tydlig om sina avsikter, och skulle gärna se någon Livets ordare kommentera pastor Ulf, och vart de tror att LO är på väg.

  Själv anser jag mig ha varit tydlig nog, när jag har skrivit att vi alla måste tillbaka till Rom. Även om det inte alltid förefaller vara det omedelbara målet, så måste det vara slutmålet. Om Ulf E tycker som jag, bör han säga det.

 • Deborah on 27 januari, 2008 at 9:21 e m said:

  Just det, Björn D., helt korrekt!

  Jesu församling kan inte ha ett territoriellt namn, eftersom Herrens församling är ”ett andligt tempel, byggt av levande stenar” där Översteherden – Kroppens huvud – är Jesus själv.
  ……….

  Och eftersom LO:s struktur är ”i botten” ett likadant system som RKK med Ulf Ekman i ”toppen” (liksom en påve), så är det inte så konstigt att han blev förledd av sitt eget högmod.

  En tragisk historia….för hela landet.
  ………

 • Björn Donobauer on 27 januari, 2008 at 9:05 e m said:

  Herr Flemström

  Jag häpnar inför den fräckhet med vilken du hävdar att kyrkan har försvarat den ursprungliga sanningen. Är du då alldeles utan kunskap om de hundratals doktriner som kyrkan pålagt sanningen och med dessa pålägg förevanskat den.?
  Här är en länk till en faktasamling som visserligen är gjord av en part i målet emot kyrkan men som kan verifieras i detalj av alla.
  http://www.tidenstecken.se/kkvillo.htm

  Ursprunglig sanning bevarad? Då betyder ordet ursprung något helt annat än det SAOL hävdar.

  Kättare är de som påpekar att kyrkan sitt valspråk ’alltid densamma’ till trots är allt annat än det som Jesus skapade och dog och uppstod för att göra levande.

  Det som Kristus gjorde skapade i dem den tro som gjorde att döden var att föredra före övergivandet av deras tro. Rom må ha förändrat taktik men ingalunda har leoparden mist sina fläckar.

  Hur kan Jesu allmänneliga kyrka ens ha ett territoriellt namn?

  Björn D

 • Lars F;
  Du sa:

  ”Jesus sa själv: “Du är Petrus. På denna klippa ska jag bygga min kyrka.” Jesus ÄR Gud. Det är därför lite konstigt att säga att Gud byggde sin kyrka på Jesus.

  Om jag inte tar helt fel så handlade inte klippan om Petrus, men om den uppenbarelse Petrus fått om att Jesus är Messias, den levande Gudens Son. När det är sagt stämmer det att det finns tolkningar som menar att det var Petrus det syftade till, men om vi ser på lärjungarnas egen framställning av situationen i 1 Pet 2:4-6, så talar det för att det är Kristus det syftas till. Det är intressant att märka sig att Petrus aldrig menade att han var mer än de andra, något också Jesu ord i Matt 18:18 bekräftar pga att de alla fick del i den makt Jesus gav.

  Nu handlar inte denna artikel om Petrus och ledarskap på det sätt vi tar upp här, men vi kan återkomma till frågan i en annan artikel.

 • Lars Flemström,
  Viker vi inte av från ämnet nu?

  Vi vill diskutera om Livets Ords tydlighet om att de vill föra in hela kristenheten under påvestolen. Finns det någon Livets Ordare som kan ha synpunkter på det eller håller alla med pastor Ulf?

 • Lars Flemström on 27 januari, 2008 at 8:24 e m said:

  AaBb
  Naturligtvis utgörs kyrkan av alla kristna tillsammans. Jag förväxlar inte kyrkan med kyrkostrukturen. Men den behövs också. Hur har den kristna tron kunnat bevaras i nästan 2000 år? Denna tro, som lärjungarna har mottagit från Jesus, och lämnat över till kyrkan, som för den vidare från generation till generation. Vilken annan garanti än kyrkan har du för att det är samma tro som för 2000 år sedan?

  Hur kan du veta att du förstår Skriften på samma sätt som de första kristna? Varför behövs Skriften, om den kristna tron uppenbaras för varje ny generation? Har du inte själv fått kristen undervisning? Kanske av någon frikyrkopastor. Vem har undervisat honom /henne? Den kristna tron har inte bara förts över från generation till generation. Den har förts över från katolska präster till lutherska präster, från lutherska präster till de första frikyrkopastorerna.

  Varför är det så? Därför att kristendomen är en historisk religion: Det, som Skriften och Traditionen berättar om har verkligen hänt, här nere på jorden. Gud själv tog en människas gestalt och gick omkring bland människorna här på jorden. Det är DEN traditionen som förts över från generation till generation. DÄRFÖR behövde kyrkan en struktur. Därför instiftade Jesus själv prästämbetet. Ett särskilt prästämbete finns i alla de ”historiska” kyrkorna: den katolska, de ortodoxa och de lutherska f d statskyrkorna. Men det är också sant att hela församlingen utgör ett ”allmänt prästadöme”.

 • Stickan on 27 januari, 2008 at 8:07 e m said:

  Tack Lars Enarson för dina klara inlägg. Jag tror inte det är många som inser hur allvarlig denna situation är. Historien kommer att döma de kristna ledarna hårt som inte varnade för detta avfall. Men då är det för sent. Istället är det ”gräsrötterna” som har modet att stå upp och vara ett profetiskt redskap. Därför all heder till er tre som vågar sticka ut hakan genom denna blogg.

  Jag instämmer helt med Lars Enarson, var är de 60 +ledarna idag som borde ha andligt förstånd.
  Man brukar tala om förförelsens ”the three G:s”: Gold, Girls and Glory. Här tror jag det handlar om det sistnämnda, ÄRA & MAKT. Vem skall få äran att bli den som enade den svenska kristenheten under Kristi ställföreträdare?

  Varför reagerar då inte fler? Jag tror det har flera orsaker: Den frikyrkliga identitetslösheten, sviktande medlemssifror och likaledes ekonomi, sakta tillvänjning under flera årtionden genom den utslätande ekumeniska rörelsen.

  Lämna kyrkan! Den har inte skapats varken av Jesus eller hans apostlar. Kyrkan tillhör kyrkofäderna, låt deras efterföljare behålla den. Radikala ord kan tyckas. Jag lydde den uppmaning som Watchman International hade på sin hemsida, att köpa årtiondets bok, ”Copernicus and the Jews” av Daniel Gruber. kolla på: http://www.elijahnet.net/copernicusandthejews.html
  Den kommer att ge dig ett nytt och mer bibliskt paradigm.

 • Lars Flemström on 27 januari, 2008 at 8:06 e m said:

  Jag är medlem i Svenska kyrkan, inte i LO. Vad Ulf Ekman gör, rör inte mig. Mer än att jag tycker att han är på rätt väg.

  Den gamla tvistefrågan mellan lutheraner och katoliker, gäller Jesu uttalande: ”Du är Petrus. På denna klippa ska jag bygga min kyrka.” Vi lutheraner har alltid trott att Jesus därmed instiftade prästämbetet. Men ett särskilt Petrusämbete?

  Min tro att att vi måste tillbaka till Rom, bygger på en praktisk erfarenhet. När vi ser oss omkring i detta en gång kristna land, frågar vi lutheraner oss: Är detta slutresultatet av den reformation, som vi en gång trodde så starkt på? Gick Luther och hans efterföljare för långt i sitt reformatoriska nit?

  Men vi har därmed inte sagt att sydeuropéerna hade rätt. Högmedeltiden (före 1350) var den sydeuropeiska katolska kyrkans höjdpunkt. Sedan kom renässansen under 1400-talet. Men i Nordeuropa och särskilt Sverige rådde fortfarande högmedeltiden. Sverige var ju då ett ofritt land, med en statsmakt i upplösning. Kyrkan var den enda samhällsinstitution, som fanns i hela landet och fungerade. Alltnog, kyrkans andliga centrum föreföll förskjutas norrut – på samma sätt som kristenhetens andliga centrum i vår tid förefaller förskjutas söderut, till Afrika.

  Vatikanens motdrag till detta var att upphöja påven över all rim och reson, och koncentrera makten över kyrkan till Rom. Mot detta måste vi nordeuropéer reagera. Gud finns överallt. Inte bara i Rom. När jag skriver att vi alla måste tillbaka till Rom, är det bildligt. Kyrkans enhet måste återställas under påvens ledning. Men han skall vara Guds ödmjuke tjänare, och inte någon italiensk renässansfurste. Vi nordeuropéer måste tillsammans med afrikanerna och alla andra folkslag förklara ultramontanismens oåterkalleliga slut.

  Innebörden av ordet ”ultramontanismen” är ungefär ”allting bestäms söder om Alperna”.

 • Björn Donobauer on 27 januari, 2008 at 7:17 e m said:

  AaBb
  Om man skall tolka bokstavligt måste man läsa sammanhanget och i samma vända som man accepterar att Petrus är klippan notera att han samtidigt också är Satan.. det säger nämligen samma text några versar senare. Men den bokstavliga tolkningen gör ingen katolik. Man kan undra på vilka grunder man gör en doktrin av det ena och fullständigt bortser från det andra.

  Om skrift skall med skrift förklaras skall man läsa vad Petrus säger om denna klippan i sitt eget brev. Han andas inte en stavelse som låter ana att han tror sig vara vare sig den jordiska herden för fåren eller klippan som kyrkan bygger på. Eftersom han extensivt tar upp båda ämnena är det extremt förvånade att den kyrkan vill pådyvla Petrus en roll som han själv kategoriskt tar avstånd ifrån genom att erkänna den som varande hans Herres.

  Om Petrus i sina brev, där han oemotsagd och allena kan formulera sina tankar inte vet en stavelse om denna sin särskilda roll, så har de fel som två tre hundra år senare vill ikläda honom den roll han icke har.

  Och att då sträva efter att gå in under Petrus stol är i synnerlig omfattning en villfarelse.
  Undrar för övrigt om det inte egentligen är en annan Petrus som grundat kyrkan i Rom. Simon Magus.. se detta namn och ord i Apostlagärningarna.

  Björn Donobauer

 • Bengt,
  Ledarskapsfrågan har vi tagit upp både här och på våra ganla bloggar. Vi kan göra det igen om Du vill. Det var i alla fal vänligt av Dig att spara den diskussionen nu.

  Det viktiga nu är att påpeka att LO har tagit ställning i och arbetar för frågan om att föra in hela kristenheten under påven.

 • Jag låter följande citat tala för sig själv:

  ”[W]e hold upon this earth the place of God Almighty.” –POPE LEO XIII”

  ”I am able to do almost all that God can do. What therefore, can you make of me but God? ” –POPE BONIFACE VIII, BULL UNUN SANCTUM, 1302

  Kan sitta i timmar och citera om det skulle vara så.

  Bengt,
  ”- Nej, just så är det inte. Påven är Guds tjänare precis som du och jag. Samma argumentation mot påve-ämbetet skulle ju i så fall kunna användas mot alla former av ledarskap i församlingarna, inklusive mot pastorerna i din egen församling Haggai”

  Det sklijer väl sig en ”aning” mellan Petri-ämbetet och en vanlig församlingsledare, eller hur?

 • Haggai!
  Besvara gärna dessa detaljer en annan gång. Men jag ser här en dimension i debatten om påven som man inte kan undgå att granska om man vill förstå den diskussion som förs här, nämligen synen på ledarskap över huvud taget, och synen på församlingens och kyrkans natur.

 • Agendor on 27 januari, 2008 at 6:36 e m said:

  Lars Flemström

  Jag ber till Fadern i Jesu namn om beskydd. Jag vill inte med till Rom oavsett hur skickligt vi nordbor än är i förhandlingar.

  Du ser en spännande triller spelas upp. För mig är detta allvar.

  Gud välsigne dig trots att tanke och tunga tycks spela spratt.

 • Lars Flemström

  “Du är Petrus. På denna klippa ska jag bygga min kyrka.”

  Begreppet ”kyrka” är en aning missvisande i verklighetens sammanhang. Ett lämpligare ord är församling. Dvs de troende som lever i Kristus, som gör Faderns vilja och det som är gott i hans ögon.

  Tolkar man därimot versen bokstavligt så är det logiskt att erkänna Petri-ämbetet och vara med i ”Kyrkan”, DVS: dKK.

 • Bengt,
  Jag skall svara på Dina frågor någon annan gång. Men nu vill vi diskutera LO:s arbete för att föra in kristenheten under påven.

 • Haggaj säger: ”Hela påveidén bygger ju på att vi skall bli ett under påven. Då har vi ju ersatt Jesus med påven… Vi ersätter församlingens huvud (Kristus) med påven.”

  – Nej, just så är det inte. Påven är Guds tjänare precis som du och jag. Samma argumentation mot påve-ämbetet skulle ju i så fall kunna användas mot alla former av ledarskap i församlingarna, inklusive mot pastorerna i din egen församling Haggai.

 • Andy,
  Jag håller med. Huvudfrågan är ”Varför stödjer Ulf Ekman och hans innersta krets detta, och vad säger majoriteten av medlemmarna till att deras pengar går till detta?”

  Jag undrar hur Ekman skall kunna baxa in hela LO in under påven. Har han kalkylerat med att tappa ett stort gäng för att sedan få ett minst lika stort gäng som nya medlemmar? Jag tror det.

  I sådana fall är det kanske försent för dem som inte vill in under påven. De är redan diskonterade som avhoppare hos familjen Ekman. Det bästa de kan göra i sådana fall är att fly nu. Ett utträde nu skulle kunna omöjliggöra att enandet med påven blir en seger – det blir en reträtt.

 • Lars Flemström on 27 januari, 2008 at 6:23 e m said:

  Haggaj skrev ”Det går att vrida och vända på detta, men för mig är detta alldeles fullständigt uppenbart. Då spelar det inte någon som helst roll om det blir en katolik-light-variant som erbjuds. Vi ersätter församlingens huvud (Kristus) med påven.

  Bengt, jag är inte med på den resan.”

  Nej, jag är inte heller med på den resan. Därför undviker jag vissa katolikers språkbruk, när de talar alltför underdånigt om påven. Förhållandet till påveämbetet var på tapeten redan under första delen av 1400-talet, alltså hundra år före reformationen, när vår egen biskop, senare ärekbiskop, Nicolaus Ragvaldi, var en av dem som fronderade mot påven.

  Ragvaldi var inte sämre katolik än påvens egna anhängare. Men hans agerande tillhör absolut den nordeuropéiska traditionen, förspelet till reformationen, det som vi nordeuropéer ska ha med oss i bagaget på återföreningens dag.

 • Bengt,
  Det jag reagerar på är förvrängningen av Joh 17.

  ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.”

  Hela påveidén bygger ju på att vi skall bli ett under påven. Då har vi ju ersatt Jesus med påven.

  Det går att vrida och vända på detta, men för mig är detta alldeles fullständigt uppenbart. Då spelar det inte någon som helst roll om det blir en katolik-light-variant som erbjuds. Vi ersätter församlingens huvud (Kristus) med påven.

  Bengt, jag är inte med på den resan.

 • Lars Flemström on 27 januari, 2008 at 6:09 e m said:

  Jesus sa själv: ”Du är Petrus. På denna klippa ska jag bygga min kyrka.” Jesus ÄR Gud. Det är därför lite konstigt att säga att Gud byggde sin kyrka på Jesus. När Jesus uppsteg till himlen, hade han givit uppdraget vidare till apostlarna. Och de var människor, inte gudar.

 • Agendor;
  Har du utfyllande information om det du skrev om ”Besök vid ockulta platser som Međugorje (falska uppenbarelser av himladrottningen Maria) förtigs.” När var Ulf Ekman där, och känner du till syftet för den resan? Att Ulf Ekman opererar med en öppen och en dold agenda är något flera sagt ganska länge, men om det finns personer som har detaljerad information om vad denna agenda är, och vad som är målet för detta, så maila oss på Aletheia.
  Här kan du se en film om ”Himlens drottning”

  Personligen tycker jag att den agenda vi läser utifrån existerande information är tydlig nog i sig själv, för Enhetens Kyrka med sin vision och sina samarbetspartners är tydliga m.t.p målet: Under Petri ämbete. Varför stödjer Ulf Ekman och hans innersta krets detta, och vad säger majoriteten av medlemmarna till att deras pengar går till detta?
  Är det ok att deras pastor arbetar så aktivt för Enhet under den Katolska Kyrkan? Vågar någon opponera sig? Jag erkänner gärna att jag hoppas artiklar liknande denna kan bidra till att flera av Livets Ords medlemmar ställer kritiska frågor och slutar ge pengar till detta.

  Rom är ingen slutdestination. Det började i Jerusalem, och slutar också där! Gud byggde inte sin församling på Petrus, men på KRISTUS!

 • Till Haggai:
  Nej, just inte ”att snällt sätta sig i vagnen om man inte vill bli utanför”. Du och jag är för det första redan i vagnen båda två eftersom vi är döpta med samma dop. Åtminstone accepterar Katolska kyrkan ditt dop, jag är mera osäker på huruvida ditt samfund accepterar mitt dop (som skedde då jag var spädbarn i Svenska kyrkan). Har du invändningar så har du, och då måste du givetvis lufta dessa. Ingen kräver omvändelse i strid mot sin egen inre övertygelse, endast hjärtats tro duger. Men be för både dig och mig att vi får vara öppna för den helige Andes ledning och inte låsa in oss i förutfattade meningar.

  Detta handlar tydligen mycket om LO. Ja, det är allderles uppenbart att LO, eller åtminstone vissa delar av LO, närmat sig Katolska kyrkan. Det behöver nog inte ytterligare föras i bevis. Fråga er istället vad det betyder. Studera vad p Raniero Cantalamessa eller Charles Whitehead säger istället för att bara förfasas över att de är katoliker. Många kommer att bli positivt överraskade.

 • Lars Flemström,
  Du skriver: ”Vi måste alla tillbaka till Rom, men inte villkorslöst.”

  Det är möjligt att alla som vill tillhöra den institutionella kyrkan i ändens tid måste det. Men de som sätter sitt hopp till enheten genom Kristus behöver inte till Rom överhuvudtaget.

 • Lars Flemström on 27 januari, 2008 at 5:33 e m said:

  Enkelresa till Rom, kanske det. Men förutsättningen är ultramontanismens slut, vilket har markerats av två påvar i rad från norr om Alperna. Ska det därefter ånyo bli en påve från söder om Alperna, ska han komma från ett land söder om Medelhavet.

  Vi måste alla tillbaka till Rom, men inte villkorslöst. När RKK talar om sig själv som ”den enda sanna kyrkan”, bör det av oss nordeuropéer uppfattas som en förhandlingsposition. Rom förlorade något genom kyrkosplittringen under 1500-talet, och det ska vi n0rdeuropéer ha med oss i bagaget på återföreningens dag.

  Den förhandlingsstrategi, som utformades av vår egen kung Johan III, Gustav Vasas andra son, måste alltjämt gälla. Den nuvarande påven förstår mycket väl vad som gäller. Ingen tidigare påve har lika bra som han försått det protestantiska mentaliteten.

  Det pris, som Rom måste betala för återföreningen, är en större öppenhet för olika kristna riktningar i den återförenade kyrkan. Att såväl medlemmar i Svenska kyrkan som fríkyrkorna och de ortodoxa /orientaliska kyrkorna söker gemenskap med den katolska kyrkan är mycket hoppingivande.

  För bara några få år sedan sa medlemmar i katolska kyrkan i Sverige nej till ”branschteologin” (att alla kristna riktningar är grenar på samma träd.) Då vara det bara den katolska grenen som gällde. Nu säger de ja.

 • Edward,
  “Menar du enmansvälde eller ekmansvälde?”

  Ha-ha! 😀

  Världen Idag (nätupplagan) verkar ha gjort om arkivet. Gick inte att söka mer än några månader bakåt i tiden.

 • Lars Enarson: ”Enmansväldet är tydligen totalt precis som Jesus varande för.”

  Menar du enmansvälde eller ekmansvälde? 😉

 • ”VärldenIdag rekommenderar Lönnebos radband för den som vill gå vilse.”

  Intressant, i vilket nummer av VI står detta att läsa? Skulle vara intressant att kolla upp (inte för att jag funderar på att skaffa radbandet, utan snarare tvärtom).

 • Agendor on 27 januari, 2008 at 4:20 e m said:

  Det som är så klandervärt moraliskt sett är att Ekman arbetar med en dold agenda. Hans löpande kontakter med RKK genom Fr Hocken och kardinal Schönborn m fl rapporteras inte i klartext. Besök vid ockulta platser som Međugorje (falska uppenbarelser av himladrottningen Maria) förtigs.
  Ulf har ingen äldstekår att rådgöra med. När han och den nära familjen vill gå åt ett visst håll så gör man detta. Detta är inte Nya testamentets väg.
  Det sjuka är den DOLDA AGENDA som kännetecknar när de evangelikala och karismatiska vilseledes.

  OBS detta är inget nytt.

  Troligen vet nästan ingen om det dolda ”Council” som Ft. Lauderdale profeterna upprättade som i hemliga möten med Cardinal Suenens slöt förbund med RCC.

  I detta Council ingick bl a följande namnkunniga; Don Basham, Larry Christianson, Steve Clark, Paul DeCelles, Ralph Martin, Bob Mumford, Derek Prince, Kevin Ranaghan, Charles Simpson.
  Vi som läste Logos nästan avgudade en del av de här namnen!

  Cardinal Suenens var ärkebiskop för Belgien i många år. Frimurare blev han 6 juni 1967 med kodnumret # 21-64 och kodnamn ”LESU.”

  Källa http://www.crossspot.net/ldprophet/Freemasons.htm

  Protokollsutdrag; från det hemliga karismatiska råd som slöt förbund med Suenens.

  Källa http://www.seekgod.ca/gc.htm

  1977, June 1 Meeting – at St. Catherine’s Monastery.

  A. Ralph and Steve tell us that Cardinal Suenens is wanting to propose that we enter into a covenantal relationship when we meet tomorrow night.
  B. We discussed what points needed to be made clear before entering such a relationship.
  ….continued

  Minutes/Council/May-June, 1977 page 3

  C. The following suggestions were made concerning our formulating a proposal for Thursday night:
  1. We believe that it is the purpose of God that we do relate to the Cardinal in some significant manner.
  2. We should work with him and his people as one module, ”plugging in” to another.
  3. We wish to establish a committed relationship with the Cardinal for certain specific functions to be determined mutually.
  4. The relationship is one between the Council and the Cardinal (not between individuals).
  D. Statement drafted to be read to the Cardinal at our Thursday night meeting.
  Preamble:
  In light of Cardinal Suenen’s gracious invitation …..we offer the following statement…
  1. We, as a Council, are committing ourselves to work together with the Cardinal for the restoration and unity of Christian people and world evangelization in projects to be mutually agreed upon.
  2. In each project, headship, authority and method of functions will be mutually determined by the Cardinal and the Council in the light of the requirements of each situation.
  3. Our normal procedure would be that the Council would relate to the Cardinal through its acknowledged head or through a representative delegated by its head.

  Vidare:

  Minutes/Council/May-June, 1977 page 5
  VII. June 2 Evening Meeting back at Ecce Homo in Jerusalem – with Cardinal Suenens.
  A. Cardinal Suenens had a prophecy,(frimurarprofetia ?) the essence of which was God saying to us, ”Believe in my dreams for being together.”
  B. Charles read our statement expressing our desire to relate to the Cardinal.

  OBS även här måste agendan hållas dold.

  …continued
  General Council Meeting -3- Aug. 8-10, 1977
  7. We must be very careful how we introduce what we’re into.

  Det är några månader sen jag fick reda på att mina älskade herdar och profeter sålde mig till Vatikanen redan 1977. Jag kunde berättat vidare om Billy Graham respektive Benny Hinn´s samarbete med RCC för att förhindra att katoliker efter frälsningsupplevelse söker sig till en evangelisk gemenskap men det får bli en annan gång.

  Hur många gånger ska vi förrådas? Halldorf och hans mentor Lönnebo (frimurare i 10 graden) förmedlar i retreatmöten och förböner ”rätt ande” till längtande?

  VärldenIdag rekommenderar Lönnebos radband för den som vill gå vilse.

 • Forts.

  Paulus glada budskap till hedningarna var: Vi inbjuder er att ärva alla löftena tillsammans med oss genom att tro på vår Messias, se Ef 3:6 och Rom 15:10.

  Rom och den gode påven är fel modersfamn käre vän. Men det finns ingen annan famn att välja på än Jerusalem (med alla de judiska namnen på). Take it or leave it! Inget tredje alternativ existerar om du villa hålla dig till Bibeln förstås. Något annat har ju ingen framtid.

 • Johan Sjöblom!

  Kort svar innan vi lämnar detta stickspår. Detta är ju inget att tveka om. John Hagee har hamnat i klar villfarelse när han säger att Jesus aldrig hävdade att han var Messias. Tragiskt.

  Den ursprungliga bibliska apostoliska tron var helt judisk. Du kan läsa hela Apostlagärningarna från första till sista kapitlet och se efter. När Paulus slutligen kommer till Rom handlar hans förkunnelse enligt hans judiska motståndare egna ord om en judisk partimening! Hur mycket mer judisk kan bruden bli än när den har Lammets tolv apostlars namn på portarna, och Israels tolv stammars namn på grundvalarna? Inte ett enda icke-judiskt namn syns ju i hela stan! Framför allt ingen påves eller kyrkofaders!!!!

  Tillbaka till rötterna så blir det växtkraft!

 • Deborah on 27 januari, 2008 at 1:19 e m said:

  Sedan länge har LO gjort ”smygreklam” för den katolska teologin i bl.a. tidskriften ”Keryx”.

  http://www.keryx.nu/default.aspx?idStructure=1152

  Det räcker att man bläddrar i tidningen, för att se hur katolsk den är:

  Ur innehållet:

  >>Keryx – En tidskrift för teologi och andligt liv! Vår önskan är att Keryx ska vara en hjälp för dig att tränga djupare in i Ordet, bönen och den kristna historien; ett verktyg, både för din inre utveckling och i den tjänst och kallelse du står i.

  Ulf Ekman
  – Trosförkunnelsen
  Anders Gerdmar
  – En levande Gud! Teologiska reflektioner kring ”trosundervisningen”
  Torbjörn Aronson
  – Mystik och mirakeltro

  Läsning:
  Thomas av Aquino
  – Ur Opuscula

  Bibelmeditaion
  Benjamin Ekman
  – Johannesevangeliet 2:1-12
  ……

  Recension:
  Boken ”Mother Teresa: Come Be My Light”
  recenseras av Raniero Cantalamessa.

  Reflektioner kring Benediktus XVI med
  anledning av hans nya bok ”Jesus från
  Nasaret” av Benjamin Ekman.<<<<
  ………..
  ……….
  (…Thomas av Aquino är den RKKans teolog
  …Raniero Cantalamessa är påvens ”hovpredikant”
  …påven Benedictus är RKK:s ”huvud”)

  Man myntar ut begrepp på LO som (citat): ”en klassisk kristen tro” och förvirrande budskap om att (citat): ”Den kristna kyrkan behöver radikal teologi och radikal förkunnelse om Jesus Kristus.”

  MEN: ”Saltet har mist sin sälta” för länge sedan…

  Den radikala ”förkunnelsen” har blivit en ”tam katt” som spinner i takt med påvedömets förledande ”smekningar”…….
  …….

  1Tess.5:2
  ”Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten.
  5:3 Bäst de säga: ”Allt står väl till, och ingen fara är på färde”, då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.

  5:4 Men ni, käre bröder, ni lever icke i mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv;
  5:5 Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör icke natten eller mörkret till;

  5:6 LÅT OSS ALLTSÅ ICKE SOVA SOM DE ANDRA, utan LÅT OSS VAKA och vara nyktra.

  5:7 De som sover, de sover om natten, och de som dricker sig druckna, de är druckna om natten;
  5:8 men vi som hör dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm.”
  …………

 • Johan,
  Det Du skriver är säkert jätteintressant. Men den här bloggposten handlar i första hand om att Livets Ord direkt och ekonomiskt stöder arbetet på att föra hela kristenheten till att ha påven i centrum.

  Om det finns intressanta sidopår kan vi säkert ta upp dem i någon ny bloggpost. Maila gärna någon av oss (du hittar adresserna bakom varje namn högst upp i bloggen) så kan vi se vad det gäller.

  Men nu är vi fokuserade på LO:s arbete för att föra in kristenheten under påven.

 • Vill i korthet kommentera tanken på att det är mellan Rom och Jerusalem valet står (som Lars Enarson menar). Alltså att vi som kristna antingen springer katolikernas sak eller så följer vi judarna.
  Skulle vilja ge ett tredje alternativ som enligt mig är det Bibliska alternativet, alltså det himmelska Jerusalem vars tolv portar har Israels stammars namn skrivet på dem och vars grundvalar har namnet på Lammets tolv apostlar skrivet på dem.
  Upp 21;9-14, Ef 2;19-22
  Detta menar jag utan att påstå att de (Rom och Jerusalem) inte kommer att ha en avgörande profetisk betydelse.(Rom, Jerusalem och Moskva är är alla byggda kring och på sju kullar)Upp 17;9.
  -Låt oss se på vem som styr Rom? Det brukar sägas att om du följer pengarna (follow the money) så kommer du att hamna rätt men inte nödvändigtvis där du vill hamna.
  http://watch.pair.com/mystery-babylon-4.html
  http://www.youtube.com/watch?v=m8khCJTDD44
  Lars Enarson, du skrev att ”det krävs mod att säga ifrån” så min fråga till dig är följande- hur ställer du dig till John Hagees uttalanden om Jesus och judarna?
  Med vänlig hälsning -Johan Sjöblom-

 • Bengt,
  Om jag tolkar Dig rätt så har samlandet och enandet under påven varit en större grej i de ekumeniska samtalen än vi ”vanliga döda” har förstått. Och när frågan har baxats så här långt är det i princip bara att snällt sätta sig i vagnen om man inte vill bli ”utanför”.

 • Anonym,
  Du skriver: ”Tyvärr har ju frikyrkliga historiskt varit sekteristiska med attityden att “vi är dom utvalda” och uteslutit andra kristna syskon. Sammanhanget har fötts i en situation av konfrontation med resultatet att man fått en “vi” och “dom” situation. Vi är den utvalda skaran och dom är samhället, andra kristna osv. ”

  Om Du läser Din kyrkohistoria skall Du se att det är precis tvärtom. Att det sedan är de som blivit uteslutna som på senare år haft de största framgångarna har fått de som ansett sig som de ”enda utvalda” att byta strategi.

 • Hej Andy, Daniel & Haggaj. Roligt att ni vaknar nu och upptäcker de enhetssträvande med Petrus-ämbetet som sammanhållande länk som sedan länge funnits inom kristenheten. Det gäller också för er att vara öppna för vad ”Anden säger till församlingarna” i vår tid och inte stå emot Guds vilja. Påven erbjuder sitt ämbete i enhetens tjänst, inte för att härska, utan för att tjäna.
  (PS Fin bild på påven i ert inlägg! DS)

 • Tack Antin!

  Vi måste uppmuntra varandra idag: Be a voice, not an echo!

  Det krävs mod att säga ifrån.

  ”Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. Men de fega, …skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel.” Upp 21:7-8

 • Anonym m.fl.:

  Är det den här kärleken som du talar om och som är en del av den Katolska kyrkans doktriner? En före detta hängiven katolik, skriver sitt vittnesbörd om sin resa när han började studera bibeln och upptäckte att många av katolska kyrkans idag gällande doktriner helt strider mot Guds ord. Här kommer ett litet utdrag ur detta dokument som kan läsas i sin helhet på http://www.remnantofgod.org under rubriken ”The second window”.

  ”If anyone denies that in the sacrament of the most Holy Eucharist (communion wafer) are contained truly, really and substantially the body and blood together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and consequently the whole Christ, but says that He is in it only as a sign, or figure or force, let him be anathema.” (Anathema = To be damned and put to death) Canons and Decrees of the Council of Trent. Original text with English translation, by Rev. H.J. Schroeder, O.P., B. Herder Book Co. 1960, p.79, Canon 1.

  Put to death? Does this appear to be Christlike behavior? I was shocked when I read this. Doesn’t Jesus tell us in Luke 6:27 that everyone should ”Love your enemies, do good to them which hate you,” God Almighty does not want worship out of fear. If He did He would have killed Satan and his fallen angels the first day of their Heavenly revolt. However, this would indeed have caused many of the angels to fear God, wouldn’t it? The Almighty wants us to make a choice to worship Him out of our own free will. If we are forced into worship, is it true worship? Have you ever been forced into doing something you didn’t want to do? Did you feel happiness? Did you feel joy? Did you want to continue doing it forever? Did you want your friends or loved ones to join you? Was it something you looked forward to? We are either a Christian, or we are not a Christian. There are NO gray areas in Christianity. Still, there are those laws of the Catholic church that makes forced worship a doctrine accepted by God.

  ”If anyone says that in the holy sacrament of the Eucharist (communion wafer), Christ, the only begotten Son of God, is not to be adored with the worship of latria, also outwardly manifested, and is consequently neither to be venerated with a special festive solemnity, nor to be solemnly borne about in procession according to the laudable and universal rite and custom of the holy Church, or it not to be set publicly before the people to be adored and the adorers thereof are idolaters, let him be anathema.” Ibid., p.80, Canon 6

  Adoration of the communion wafer is one thing, plain and simple. It is the worship of a god that is made by human hands. Unless the wafer is miraculously created without the aid of a human to form or cook it in an oven, it is made by human hands. Period. Worship belongs to the Creator, not His creation. Paul tells us in Romans 1:25 that there will be those ”Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.” Is not the wafer a creation? Even if it is broken down into its base elements, the molecules within the wafer were created by an Almighty and Ever Living Creator God.

  Ja, det var ett litet exempel. Det finns många fler! Och varför har Katolska kyrkan ändrat på de tio budorden som Gud själv skrev med sitt finger på stentavlorna:

  However, the Catholic church has actually gone so far as to RE-WRITE the ten commandments. Does the Word of God warn us of this outright attack? Does the Bible tell us that the devil will try to change the Law of God? Yes it does. In Daniel 7:25 we find that the devil will, ”think to change times and laws:” of God in the end times. In order for the devil to do this he needs mankind to do his bidding. What better way than with a church, because he knows everyone trusts their church.

  The Law of God Changed by the Catholic church

  I. I am the Lord thy God. Thou shalt not have strange gods before Me.

  Please note: The 2nd commandment of the Bible has been removed and the 3rd was moved up/

  II. Thou shalt not take the name of the Lord the God in vain.
  III. Remember that thou keep holy the Sabbath day.
  IV. Honor thy father and thy mother.
  V. Thou shalt not kill
  VI. Thou shalt not commit adultery.
  VII. Thou shalt not steal.
  VIII. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
  IX. Thou shalt not covet thy neighbor’s wife.
  X. Thou shalt not covet thy neighbor’s goods.

  See General St. Joseph’s Catholic Catechism

  ————–

  The Law of God as it is written in the Holy Bible

  I. Thou shalt have no other gods before me.
  II. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.
  III. Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
  IV. Remember the Sabbath day, to keep it holy. Six days shalt thou labour, and do all thy work: But the seventh day is the Sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates: For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the Sabbath day, and hallowed it.
  V. Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
  VI. Thou shalt not kill.
  VII. Thou shalt not commit adultery.
  VIII. Thou shalt not steal.
  IX. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
  X. Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou shalt not covet thy neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour’s.

  See Exodus 20:1-17

  If you will notice, to make up for the empty space created by commandment number two being removed in the Catholic doctrine. The church took the actual commandment number ten and then split it in two to make commandments number nine and ten in their catechism books.

  One more thing can be noticed here. The Roman Catholic church is ADMITTING THEY KNOW there should be TEN Commandments. And in one fell swoop they are exposing themselves as crafty liars by removing one of them and then splitting the tenth into two parts to MAKE TEN commandments after all!

  Many people don’t understand why the Catholic church removed the second commandment. But when you read the second commandment and then step into a Catholic church, you see why they removed it. If they were to keep the second commandment in, they would have to remove all the statues. Instead they decided to change the ten commandments even though God Almighty says, ”For I am the LORD, I change not;” [Malachi 3:6] ”My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.” [Psalms 89:34] ”…all his commandments are sure. They stand fast for ever and ever,” [Psalms 111:7]

  LÄS ERA BIBLAR! Är inte det bästa sättet att lära sig mer om Gud och Hans vilja – för dig, mig och hela mänskligheten – genom att läsa Hans ord och be Honom visa sanningen? Varje gång du slår upp din bibel, be Gud om visdom och fråga om Han vill vara med och leda dig i din läsning så att du får insikt i Hans ord. Fråga Gud själv, Han kommer att berätta. Är du modig nog att lyssna?

 • Lars:
  Vi är mycket tacksamma för att du väljer att dela detta med oss och de som läser här på Aletheia, och jag har ofta ställt mig den samma fråga de sista åren: Vart är rösterna? Vi hoppas se mer av dig här hos oss i framtiden också!

  Gud välsigne dig rikligen!

 • Haggai,

  Det var uppmuntrande att höra att 13 av 12 är emot den här enkelresan till Rom. Det allvarliga är dock att om man inte står upp och säger ifrån så blir man till slut förblindad. Den andliga klarsynen försvinner.

 • För tre år sedan tog jag kontakt med Ulf Ekman för att personligen varna honom för den här utvecklingen. Jag hade då gått i en vånda för detta i nästan ett år. Ulf vägrade totalt att lyssna och sa att jag var högmodig och fördomsfull. Jag svarade att det är viktigt att inte vara överlägsen och fördomsfull mot katoliker. Däremot får vi inte kompromissa när det gäller Katolska Kyrkan som institution.

  Efter att Ulf vägrade lyssna beslöt jag mig under bön för att skriva en serie atiklar om skökan i Uppenbarelseboken. Det blev sedan till en bok som utkom förra året, se http://www.thewatchman.org. Jag gav för två år sedan ut en CD serie: Rom eller Jerusalem – Vart är Församlingen på väg? som ett väckelserop till Sveriges kristenhet.

  Jag har genom åren haft några starka profetiska ord till Ulf Ekman. En av de första kom på sommaren 1983 på Löttorp. Jag profeterade bl a ”Jag kommer att ge dig Salomos ande och vishet till att bygga templet.” Detta har ju gått i uppfyllelse på ett märkligt sätt i Uppsala. Ulf hade då inte startat sin verksamhet där utan skulle just börja med, det fast det visste jag inte om. Under årens lopp har jag dock ofta funderat: ”Varför just Salomo?” med tanke på hur Salomo slutade sitt liv.

  Det som nu händer med Livets Ord är ett tidstecken. ”Jesus svarade dem: ’Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är [smord], och de skall leda många vilse.'” I 25 års tid har Livets Ord fostrat människor till att om de vill veta vad Gud gör och säger idag så får man åka till Uppsala för att lyssna till det som sägs från talarstolen på Livets Ord. Idag växer genom Livets Ords verksamhet en helt ny generation upp som är redlöst berusad av skökans otuktsvin. Jag är oerhört störd över den äldre generationen som blivit så andligt vingklippt att de inte säger ifrån. Vär är Sven Nilsson, Harry Andersson m fl? Enmansväldet är tydligen totalt precis som Jesus varande för.

  Vi måste be om en förändring. Tack för att ni i Aletheia tar upp detta! Må den Högste styrka och bevara er! Sverige är i en oerhörd kris.

 • Om dessa ”friska vindar” blåser stora delar av kristenheten in under Petri ämbete, så håller jag inte med om att det är ”friska vindar.” Vad handlar ”förståelsen” om? Handlar det om att vi andra ska inlämmas i ”den enda sanna Kyrkan (RKK)” så önskar vi inte vara med på färden mot Rom. Det du nämner om att vi frikyrkliga inte ansett katoliker och ortodoxa som kristna är intressant, men jag vet nog att det tyvärr stämmer i många fall. Vad säger då Katolska kyrkan om oss?

  ”Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron, slår Vatikanen fast. Protestantismen kan knappt ens kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen. Både protestanter och ortodoxa kritiseras i det 16-sidiga dokumentet från Vatikanens troskongregation – tidigare känd som inkvisitionen. Däremot betonas att den ortodoxa kristenheten är ”en sann kyrka” och alltså inte kättare, även om de ortodoxa lider av ett ”sår”, då de inte accepterar påven som sitt överhuvud. Med protestanterna är det betydligt värre ställt, enligt dokumentet: ”Det är svårt att se hur begreppet kyrka över huvud taget skulle kunna användas”, heter det. ( http://sydsvenskan.se/varlden/article250801.ece )

  Många menar att Ulf Ekman under många år inte tydliggjort agendan med sitt arbete med ekumenik och enhet, även om han berättat vad han själv menar är syftet. Byggandet av Enhetens Kyrka där Livets Ord ger stora summor pengar och hjälper till på andra sätt för att realisera projektet, visar att man stödjer den katolska visionen om att återförenas med Petri ämbete och ”den ende sanna kyrkan.” Det handlar inte om ”vi och de”, men om frågan om vad som är målet för enhet, och där anser vi att Petri ämbete inte är vår slutdestination. Visst finns det fantastiska trossyskon i alla sammanhang och vi känner flera av de, så att vi inte hakar upp oss på det igen. För oss som anser att delar av den katolska läran inte är förenlig med vår tro är detta en fråga om trohet gentemot Kristus, och då måste vi våga ifrågasätta kraftigt ibland. Om den ”doktrinära exaktheten, den ömsesidiga förståelsen och nya upptäckter” innebär att vi kompromissar med vår tro baserat på den skrift vi har, och öppnar oss för den katolska läran som flera av oss menar är blandad med både hedendom och filosofi (Maria – himmeldrottningen etc, bön för döda, kyrkofädernas ord – med filosofisk uppblandning, som väger enormt mycket, det ständiga mässoffret i eukaristin – transubstationsläran etc), ja då känns det för mig som om Kristus dog förgäves. Jag är frälst till Kristus i tron på Honom, och Han är den jag ger mitt liv till. Han är den som köpte mig från lagens förbannelse, och då kan jag inte träda in i det jag ser på som fångenskap.

  För flera är detta fördomar, men för undertecknade är det alvarlig villolära, och därför varnar jag mot den ekumenik som leder till Rom.
  Kommer Livets Ords pastor vara tydligare i framtiden, eller är ”smygkatoliceringen” en del av planen? Vad menar Livets Ords medlemmar om den förändring som ägt rum? Hur mycket känner man till av samröret mellan Ulf Ekman och stödet till Katolska kyrkans vision och mål med enhet?

  ”Quo fata ferunt?”

 • Jag anser att det är både sunt och nyttigt med omprövning av hållning i olika doktriner och sakfrågor. Detta har skett inom RKK och det sker från Protest.håll om vi ser från ett internationellt perspektiv. Att anklaga sin motpart med allt från antikrist till avfälliga har definitivt inte hjälpt kyrkan. Det har snarare cementerat fördomar och ökat avståndet mellan oss som trossyskon. Det finns mycket unket och sorgligt i Kyrkans historia. Mycket har skett i Kyrkans namn eller Jesu namn av både katoliker och protestanter.
  Just därför behöver vi närma oss varandra med respekt, förståelse och framförallt kärlek.

  Jag tycker det är modigt av nämnda ledare att våga ut från sitt sammanhang och sträcka ut sin hand. Tyvärr har ju frikyrkliga historiskt varit sekteristiska med attityden att ”vi är dom utvalda” och uteslutit andra kristna syskon. Sammanhanget har fötts i en situation av konfrontation med resultatet att man fått en ”vi” och ”dom” situation. Vi är den utvalda skaran och dom är samhället, andra kristna osv. De frikyrkliga har haft svårt att förstå statskyrkliga och ännu mindre katoliker och ortodoxa. Dom har ofta inte äns ansetts kristna (!!!!). Det har man ju hört!

  Nu blåser det nya och friska vindar. Förhoppningsvis vindar av ny upptäckande, ömsesidig förståelse och framförallt, kärlek till varandra som övergår all doktrinär exakthet.

 • En ödesdiger fråga! Det är precis, vad det är!

  Vi har undfått nåd av Herren – gratis.
  Men man måste betala ett pris, för att hålla förbundet och vinna seger!

  Uppb.3:14
  ”Och skriv till Laodiceas församlings ängel:
  ”Så säger han som är Amen, den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse:
  3:15 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm.
  3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

  3:17 Du säger ju: ’Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.

  3:18 Så råder jag dig då att du KÖPER av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du KÖPER vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du KÖPER ÖGONSALVA till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se.

  3:19 ’Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.’ Så gör nu bättring med all flit.
  3:20 Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

  3:21 Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.
  3:22 Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.”
  ……

  Endast Guds Ord är en läkedom för själen….för den som väljer livet och som ”har öra”….
  ….

 • Anonym,
  efter att ha skrivit i ämnet några månader så vet jag att det går tretton på dussinet som är motståndare till denna resa med enkelbiljett till Rom.

  Men de syns inte och hörs inte. Därför är det viktigt att väcka dessa troende så att de vågar stå upp i denna ödesdigra fråga.

 • Det är otroligt att den andliga vaksamheten är så svag inom trosrörelsen. Jag har i flera år försökt varna, men alla ledare har bara sagt till mig: det är för tidigt än att säga vart det här lutar åt. Andra vanliga medlemmar har sagt: Om Ulf har fel kommer Gud att leda honom rätt. Detta är skrämmande.

  Jag uppmanar alla att gå in i allvarlig bön och fasta för att denna livsfarliga andliga utveckling över vårt land ledd av Livets Ord och Peter Halldorf ska avslöjas för många fler och att den kommer att knäckas. Vi behöver be om starka, frimodiga profetröster!!! Och framför allt frimodiga vanliga troende som känner sin Gud och som säger ifrån så att denna koloss på lerfötter faller.

  ”Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. 35 Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. ” Dan 2:34-35

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?