Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

”Konspirationsteoretiserande i den högre skolan” Ja, så summerade du, Magnus Dahlberg – Livets Ord vårt allvarliga inlägg utan att egentligen svara på våra frågor. Tränad av retorikens mästare själv, producerades några vackra rader om hur genuint kristna, miljontals katoliker är och hur Livets Ord söker gemenskap med alla kristna. Sedan efterlyser du fakta. Och det skall du få.Vi har ställt några frågor till broder Caesarius på Östanbäck kloster:

FRÅGA: Östanbäck Kloster är ju ett Lutherskt kloster som en gren av Svenska Kyrkan, men när jag först besökte Er hemsida trodde jag det var katolskt. Är det stora skillnader på ett katolskt kloster och Ert?

Broder Caesarius: ”Nej. Vi vill egentligen inte kalla oss ”lutherskt” utan vi ser oss som katoliker i Svenska kyrkan som hoppas på och ber för kyrkornas återförening på något sätt…….”

FRÅGA: ….Hur ställer Ni er m.t.p. Pethri ämbete? Låt mig specificera min fråga: Accepterar Ni Påven som Kristenhetens synliga och samlande ledare?

Broder Caesarius: Ja. Men vi tror väl att centraliseringen kunde mjukas upp, kyrkorna som koinonia mer betonande”

FRÅGA: Mina vänner i katolska kyrkan påpekar ofta att vi som står utanför gemenskapen bör ”komma hem.” De säger att den synliga enhetens mål är att vi i andra kyrkosamfund till fullo tar del i Kyrkan, och att målet för enheten är Rom. Vad är Er syn i denna fråga?

Broder Caesarius: ”Ett vanligt resonemang bland särskilt konvertiter. Det låter egentligen mer som det lät före Andra Vatikankonciliet. Vad som gäller officiellt står i dess dokument, inte minst dekretet om ekumeniken – har Du läst det? Vi söker den korporativa enhetens väg, där Rom också tydligt i handling kan uttrycka sitt ja till Andens verk i våra kyrkosamfund och traditioner. VI hör här samman med FKE, Förbundet för Kristen Enhet. Pastor Ulf skrev den stora artikeln i dess tidskrift Kristen Enhet. En ny rörelse av liknande slag håller på att formas i Sverige, Enhetens vänner. Du hittar dem på internet, www.kristenenhet.nu resp.www.enhetensvanner.se. Må Anden leda Dig och oss vidare till den enhet som är Guds vilja, när Han vill, som Han vill.

Vårt påstående om att Livets Ord gett pengar till Enhetens kyrka baserar sig på deras eget julbrev samt en direkt fråga till broder Caesarius. Delar av mailet återges här under.

Broder Caesarius:… SÅ mycket har hänt de senaste 100 åren och nu de senaste 3-4, när det gäller Livets Ord. Jo, Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen. Man ger oss regelbunden praktisk hjälp.

Faktasummering för Magnus och undrande Livets Ordare m.fl.:

* Östanbäcks kloster är mera katolsk än lutherskt enligt deras eget vittnesmål.
* De tror på påven som Kristenhetens synliga och samlande ledare
* De hör samman med FKE som har som huvudmål ”att den universella kyrkans synliga enhet framträder i biskopskollegiets gemenskap omkring biskopen av Rom”
* Ulf stödjer inte bara Östanbäcks kloster utan FKE genom artiklar i dess tidning.
* Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen.

Den nöd över bl.a. Ekmans till synes 180 graders svängning i frågan om Petri ämbete kan mycket väl vara befogad. En stor summa pengar till Östanbäcks kloster, artiklar av Ulf Ekman i FKE samt ytterligare praktisk hjälp till en organisation som inte endast tror på påven som Kristenhetens synliga och samlande ledare utan verkar för att värva dem som inte tror.

Ingen organisation eller privatperson ger ekonomiskt stöd till en organisation, om man inte trodde på deras agenda. Det vore i så fall fel mot både mottagare och Livets Ords medlemmar som står bakom stödet med sina gåvor och tionde.

Vi väntar således fortfarande på svar:

1.) Vet Livets Ords medlemmar att deras tionde och gåvor gått (går?) till ett kloster som är med i en organisation vars huvudmål är att förena så många som möjligt under påven?

2.) Bejakar Ulf Ekman numera “Petri ämbete”/ påvestolen i Rom?

Magnus Dahlbäck. Kan du nu följa Pauli råd och låta ditt ja, vara ett ja och ditt nej ett nej?

Mvh Daniel, Haggaj & Andy / Aletheia Blogg & Tankesmedja

Ytterligare källor för:

Livets Ords ekonomiska stöd till Östanbäck:
http://www.svenskakyrkan.se/klostren/%F6stanb%E4ck/Julbrev%2007.pdf
Hur FKE arbetar:http://kristenenhet.nu/foldern.htm
Kristna ledare med nöd för den nya ekumeniken:http://www.sverigepredikan.se

Tidigare kom man till Livets Ords egen hemsida när man gick in på enhetenskyrka.se   Efter publiceringen av ”Med enkel biljett till Vatikanen” ändrades domännamnet att peka på munkljus.se.  Kollar du med “WHOIS”-registret står Livets Ord kvar som ägare:

state: active
domain: enhetenskyrka.se
holder: livets0801-00001
admin-c: webbko0702-00018
admin-c: livets0712-00001
tech-c: livets0712-00002
billing-c: webbko0702-00018
created: 2008-01-17
modified: –
expires: 2009-01-17
nserver: ns.livetsord.se
nserver: ns.bahnhof.se
dnssec: unsigned delegation
status: ok

Ämne: Aletheia Tankesmedja

Nyckelord: , , , , ,

Kommentarer (Denna del omfattas inte av vårt utgivningsbevis)