Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vad säger trosrörelsens predikanter och pastorer?

Luther ansåg att det är påven som är antikrist, likaså ansåg Wycliffe, John Huss, Calvin, Tyndale, Bunyan, C. Finney, D. L. Moody, Hudson Taylor, Spurgeon, och Campbell Morgan för att nämna några. Detta var en gemensam uppfattning bland i stort sett alla protestantiska ledare. Charles Spurgeon, som blivit kallad Predikanternas Furste, skrev t ex:

”It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name …for it so exactly answers the description.”

Angående skökan skrev han:

“If one were to hand the text of Revelation 17 to a detective from Scotland Yard, he would immediately go out and arrest the Church of Rome.”

Ulf Ekmans 180 graders svängning

1989 skrev Ulf Ekman om påvens besök i Sverige i en artikel i Magazinet med rubriken ”Vad i hela världen har påven i Uppsala att göra?”:

”Det är tragiskt att se, att intellektuella, sekulariserade kristna med glädje tar emot ett religöst system som är antikristligt. De riter och processioner som utförs drar inte ner Guds härlighet, de öppnar för religiösa andemakter… Därför tar vi en stark ställning i andevärlden och binder upp allt orent inflytande över de nordiska länderna och begär att det som de religiösa andemakterna önskar ska gå om intet. …Påven har inte för en minut ändrat alla de grundläggande religiösa dogmer som den romerska kyrkan i århundraden har bevarat……Frågan är hur många människor som genom madonna-tillbedjan har gått evigt förlorade, istället för att genom tron på Jesus allena komma till himlen. Överallt dit påven kommer sprider han Maria-kulten och madonna-tillbedjan.”

Det handlar alltså här om en fråga om himmel eller helvete. Förra året sålde man emellertid mariastatyer i Livets Ords bokshop efter reklam från talarstolen av Pastor Robert Ekh och Ulf Ekman har predikat att han tror likt katolikerna på Maria som evig jungfru.

Robert_Ekh_Mariastatyer

Robert Ekh på Livets Ord säljer mariastatyer.

Ur Ulf Ekmans nyårsprofetia 1993:

”…Livets vatten kommer att porla friskt i detta land. Men fortfarande finns det något kvar av religiöst skökoväsende. Många vill inte höra det. Många önskar, många t o m stänger sina öron och säger, ja, vi kan höra lite trosundervisning. Vi kan även acceptera att Herren vill bota de sjuka. Men de vill inte höra, säger Herren, när jag talar till dem om den religiösa avfälligheten och det religiösa skökoväsende som i många år har stått som ett hinder för mina gärningar och mina vägar. Men, säger Herren, redan sedan långt tillbaka när jag lät min profet profetera om detta skökoväsende, sedan många år har jag verkat och det har brutits ner steg för steg. Men ytterligare finns det som behöver förändras och göras. Ytterligare finns det som måste bort, men säger Herren, jag arbetar på detta och jag kommer att slutföra mitt verk…”

Numera har, som vi belyst tidigare, Ulf och Brigitta Ekman gett Östanbäcks kloster generösa ekonomiska gåvor och praktisk hjälp via församlingen Livets Ord för att kunna förverkliga deras vision att ena hela kyrkan under påven.

Ekman inte ensam om sin helomvändning

Ruben Agnarsson på Världen idag, Fil dr Torbjörn Aronsson och många fler har i all tysthet ändrat uppfattning om skökan i Uppenbarelseboken.

Så här avslutar t.e.x. Fil dr Torbjörn Aronsson sin recension i Nyhets Magazinet av f.d. Sverigeambassadören i Vatikanen, Lars Bergquists bok ”Den heliga pyramiden – Påven, Vatikanen och himmelrikets nycklar”

”Karismatiska rörelser under påven

Lars Bergquist beskriver ingående den påvliga kurian (=administrationen). En av avdelningarna i Den Heliga Stolens admninistration är Påvens Lekmannaråd. De arbetar med att på olika sätt aktivera lekmännen i Katolska kyrkan. En mängd organisationer är kopplade till Lekmannarådet, allt från organisationer som arbetar med rehabilitering av drogmissbrukare till karismatiska gemenskapsrörelser. Till de sistnämnda hör den amerikanska karismatiska rörelsen Sword of the Spirit och franska Emanuel. Båda är tydliga exempel på katolska kyrkans strategi gentemot den karismatiska väckelsen. Påven och hans kyrka har inget som helst emot karismatisk ”förnyelse” så länge den stannar inom kyrkans ramar eller arbetar med att dra fler människor till katolicismen. Karismatikerna blir tvärt om ett ypperligt vapen i kyrkans händer och gör det ännu lättare att legitimera de falska och obibliska maktanspråken och lärorna bland protestanter. De karismatiker som öppet vänt sig mot de obibliska lärorna och anspråken har däremot uppmanats att frivilligt eller tvångsvägen lämna katolska kyrkan. Vad som är än mer allvarligt är den förvirring dessa katolska karismatiska rörelser sprider och som även infekterat den karismatiska vågen i Sverige under 1970- och 80-talen. Särskilt genom Sword of the Spirit har det funnits kopplingar mellan ledande svenska karismatiska förkunnare och katolska kyrkan.”

Vidare skrev Ulf Ekman i nämnda artikel 1989:

”De katolska dogmerna är ingenting annat än gärningslära, falsk religiositet och vidskepelse. …Grundläggande i den katolska tron är gärningsläran i sakramenten. Men det är inte dop, nattvard eller något annat av de katolska sakramenten som frälsar en människa.”

Nu har Livets Ord däremot anammat en nattvardssyn som i det närmaste är identisk med Katolska Kyrkans. Enligt katolska bedömare själva är idag Livets Ord det samfund i Sverige som teologiskt står närmast Katolska Kyrkan.

Ulf Ekman skrev ytterligare i samma artikel 1989 angående klosterväsendet:

”En av grundpelarna i munkväsende och ordensväsende är askesen. Genom att ta avstånd från och förakta det materiella och späka sig från det jordiska, skulle man uppnå det himmelska. Munkar och nunnor kunde t o m samla poäng genom sina liv, som kunde komma andra människor till godo för deras frälsning. Askes är inget kristet. Det är gnosticismen som föraktar det materiella.”

Ulf Ekman har i dagarna gjort ett offentligt uttalande tillsammans med bl a katolska kyrkans biskop i Sverige att klosterväsendet hör hemma i kyrkans mitt.

Det verkar som om grodan kokas ovanligt fort utan några protester. Hur är det möjligt att denna totala omsvängning från Ulf Ekman och Livets Ord kunnat ske utan protester från någon predikant eller pastor inom trosrörelsen?

Från ledningshåll inom Livets Ord har man förklarat det här totala kursomläggningen med att det vore konstigt om en verksamhet som är 25 år inte skulle förändras. Det håller vi naturligtvis med om. Men i det här fallet handlar det ju inte om några triviala frågor. Att svänga från åsikten att påven representerar ett antikristligt system och förklara ett andligt krig mot detsamma till att stödja en verksamhet som vill förena hela kyrkan under detta system är minst sakt märkligt. Att ändra sig så totalt i frågor som rör himmel och helvete kan inte vara försvarbart.

Vad som kanske är mest förvånande är dock hur denna totala omsvängning kunnat ske utan någon som helst debatt eller öppna protester bland andra ledare inom trosrörelsen i Sverige. En del kanske inte har känt till denna omsvängning. Men nu vet ni om det. Nu måste vi därför få besked om ni står eniga bakom denna fullständiga kursändring från andlig krigföring mot påvesystemet till ekonomiskt stöd och praktisk hjälp för att stödja det.

Vad säger trosrörelsens predikanter och pastorer?

MyTwoCents – Daniel

Källor:

Den Heliga pyramiden – Torbjorn Aronsson

Vad i hela världen har påven i Uppsala att göra – Ulf Ekman

Påvens grufvelige villfarelse – Ruben Agnarsson

Ej citerat men ändå intressant:

Sann enhet – Ulf Ekman

—————————————————————————————-

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149156
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149157
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149158
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149100
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149064
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149063
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149066
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149071
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149065
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149317
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149318
=>

Ämne: Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?