Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Är treenighetsläran en frälsningsfråga?

Är treenighetsläran en frälsningsfråga? Just nu pågår en dialog bland våra kommentatorer kring Konstantins treenighetslära. Finns det en biblisk grund för dem av oss som tror att Gud är treenig att utesluta miljontals troende, som inte köper treenighetsläran, ur vår gemenskap?

Är treenighetsläran en frälsningsfråga? Bör vi acceptera treenighetsläran jämte Jesus Kristus för att inte bara ha gemenskap med varandra utan även en dag ta sig förbi pärleporten?

Treenighetsläran

(wikipedia.org)

Treenighetsläran formulerades under kristendomens första århundraden på nytestamentlig grund. Traditionellt hävdar kyrkan att den finns underförstådd i Nya Testamentet, där Jesus talar om Gud som sin Fader, om sig själv som preexistent och uppmanar sina lärjungar att döpa i ”Faderns, Sonens och den helige Andes namn.” Däremot finns den aldrig framställd uttryckligt någonstans i Bibeln. Under de första århundradena fick den allt tydligare form främst som svar på problem som uppstod i mötet med gnosticismen och den antika filosofin. Kyrkofäderna använde med stor skicklighet den antika filosofins verktyg för att ge uttryck åt något som kyrkan alltid har hyllat som det yttersta mysteriet, inför vilket slutligen förnuftet tvingas att tiga. Treenigheten har ofta ifrågasatts av olika heterodoxa rörelser som åberopar Kristus som sin inspirationskälla, och formulerades inte i dogmatiska termer förrän på 300-talet, i samband med den arianska krisen och dess följder. ”Formuleringen ’en Gud i tre personer’ blev inte helt fastslagen och förvisso inte helt upptagen i kristet liv och kristen trosbekännelse förrän mot slutet av 300-talet” (New Catholic Encylopedia, 1967).

Kritik mot treenighetsläran

(wikipedia.org)

Treenighetsläran har kritiserats. Närmare bestämt har läran kritiserats för:

  • Den bryter mot judendomens och Gamla Testamentets strikta monoteism, som Jesus bekände sig till. Tre personer antyder flera gudar, inte en.
  • Ordet treeninghet finns inte nämnt någonstans i Bibeln, ej heller beskrivs någonstans att det finns tre personer i Gudomen. (Matt. 28:19 refererar till tre funktioner, roller eller relationer Gud har visavi mänskligheten).
  • Tidiga kyrkofäder har skapat doktrinen, inte Jesus och inte ens apostlarna.
  • Den visar spår av hedniska religioner som i vissa fall har principer med gudar i tretal, Guds son är gud själv, en jordisk människa är upphöjd till gud och liknande.
  • Enligt Kolosserna kapitel 1 vers 15 är Jesus skapad av Gud, för att nämna ett ställe i Nya testamentet som motsäger treenigheten där det står ”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen” citat hämtat från Bibelkomissionens översättning av Nya testamentet 1981.

Jag har under årens lopp träffat kristna med en rad olika syner på relationen mellan Fader, Son och Helig Ande. Utanför Sverige är det förhållandevis vanligt att förkasta treenighetsläran. Azusa street väckelsen pingstvänner gärna refererar till, delade sig i två delar över treenighetsläran. Efter årtionden av strider har nu delar av dessa två läger börjat samsas igen. USA’s största karismatiska TV kanal TBN låter numera predikanter från båda läger predika på bästa sändningstid.

I Sverige däremot tycks treenighetsläran vara något av en helig ko. Har sett hur bl.a. tidningen Dagen blixsnabbt vingklipper personer och rörelser som inte bekänner sig till treenighetsläran.

Signaturen Carl skriver så här i en kommentar:

”Av frukten skall man känna trädet. En frukt av treenighetsläran jag tycker mig se är att det ofta mer eller mindre görs ett avstamp från Shema. Adonai Echad (Gud är EN). Undervisar inte Jesus att detta är det viktigaste ordet i bibeln tillsammans med kärleken till nästan?*

En annan frukt jag tycker mig se är att det råder en kraftigt ökande förvirring kring Fadern Sonen och den Helige Ande när man ber, förkunnar eller talar om Gud. I skriften är det markanta skillnader på det viset att man inte kan byta ut något ställe där det talas om sonen, mot fadern eller den Helige Ande eller tvärtom. Men i bönen och förkunnelsen sker oftare och oftare en sammanblandning som jag inte ser i skriften. Ser fler samma sak, eller ser jag i syne?

Jag tror det funnits en hel del väckelsepionjärer som idag skulle förklaras som kättare för deras syn på treenigheten. Radikalpietisterna t ex blev anklagade för att ha en “avvikande” syn på treenigheten, vilket även syns i Thomas Leopolds trosbekännelse. Han fick sitta fängslad i 32 år på Bohus Fästning för sina “kätterska” läror. ( mer info på pietisterna.se )

Detta var under den tid i Sverige då kyrkans enhet i Sverige var total, innan de olika splittringsrörelsernas(väckelsernas) tid. Jag är glad att kyrkan splittrades upp av väckelserna, och att kyrkans makt därigenom försvagades. Om kyrkan/kristenheten haft samma enhet och politiska makt idag, så är jag rädd att de messianska ledarna, tillsamman med andra obekväma röster, redan nu suttit i bojjor på väg mot Bohus Fästning.

Treenighetsläran anses som en grundval i kristendomen. Hur kommer det sig att Paulus inte skrev ett brev där han tog upp och redogjorde för Guds treeniga väsen, utan det var först när Konstantin kom in i bilden och en konsensus i tron behövde uppnås som detta dyker upp. Den var del av en teologisk mall som skapades för att man ska kunna hålla “kättare” utanför den enade kyrkan, men jag är rädd att den mallen höll Guds skarpaste profeter utanför kyrkan (på gott och ont).

*..Denne frågade honom: “Vilket är det förnämsta av alla buden?” Jesus svarade: “Det förnämsta är detta: ‘Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. (Mark 12:28b-29)”

(http://aletheia.se/2008/02/15/500-salen/#comment-6448)

Nu ställer jag frågan till dig som ibland roar dig med att surfa in på aletheia.se:

Är treenighetsläran en frälsningsfråga?

Som medbloggaren Dag Selander brukar säga; ”Jag ställer frågorna – Du har svaren”

mvh

MyTwoCents – Daniel

***********************************************************************

Källor: The Oneness of God av David K. Benard The Trinitarian Controversy in the Fourth Century av David K. Bernard. Bibeln, Svenska bibelsällskapet samt bibelkomissionens översättning

http://sv.wikipedia.org/wiki/Treenighetsl%C3%A4ran

=>

Ämne: Övrigt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?