Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Lagens fullbordan.

Responsen var stor på videoposten jag la ut, och även om en del ville debattera allt möjligt som har med lag och nåd att göra, tycker jag det var intressant att läsa en del reflektioner. Helt tydligt finns det en del människor i Sverige som önskar sig mer tillbaka till det judiska, och delar av deras längtan kan jag förstå. Det jag däremot inte förstår är sammanblandningen av lagen och nåden på det sätt en del förespråkar, och jag kommer i denna artikel lägga fram både bibelord och argument som talar för att en sådan sammanblandning inte kan göras.

Vi börjar med ett bibelord många av lagens ambassadörer ofta citerar som ett slags bevis för att lagen fortfarande har en funktion. Låt oss läsa i Gal 3:24 ”Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro.” Betyder detta att lagen ska driva syndarna till Kristus och att lagen därmed fortfarande gäller? Frågan är om detta är korrekt? Vi står inte under övervakaren längre för att tron (Kristus) nu har kommit. Lagen driver ingen till Kristus idag, men lagen varade alltså fram till (intill) Kristus (tron). Vad står det egentligen i denna och de påföljande verserna? Om vi ser på summan av Guds Ord ser vi att bilden blir tydligare.

Låt oss läsa vers 19 i samma kapitel: ”Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde.” Låt oss stanna lite vid detta bibelord, för här läser vi att lagen skulle gälla för en begränsad tid! Fram till Kristus, alltså från Moses mottog lagen och fram till Jesus Kristus.

När en del då påstår att Moselagen som gavs på Sinai fortfarande gäller talar man emot det som faktiskt står i stora delar av NT´s skrifter. Paulus tillrättavisade församlingen i Galatien skarpt för att de blandade lag och evangelium, och han kallade det för ett falskt evangelium! (Se Gal 1:6-9)
Det vi läser i dessa verser är allvarliga ord och borde få en del att ta ett steg tillbaka, för Guds rena evangelium kan inte blandas med något som helst, det vare sig lagen eller ikoner och radband! När Jesus gav upp andan på Golgata kors utropade Han: ”Det är fullbordat!” Vad var fullbordat? Jo, Jesus hade fullbordat allt som stod om Honom i Lagen och profeterna. Lagens tid var över, den fullbordades av Jesus på korset!

Matt 5:17-18 är ett bibelord som också används av många som bevis för att lagen ska gälla så länge jorden existerar, men betyder det verkligen så? Det gör inte det! Låt oss läsa vad som står: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Vad var det som skulle ske? Jo, att allt som sades om Messias i lagen skulle uppfyllas, och det uppfylldes på Golgata! ”-Nähä, nu tar du fel din villolärare!” hör jag en del säga där de sitter bakom sin dator. Då får vi se vad Mästaren själv sa: ”Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.” (Luk 24:44-46) Tyvärr ligger det fortfarande en slöja över mångas ansikten när de läser Moses! Summan av Guds Ord är sanning, och det är fantastiskt att läsa om Messias i det gamla förbundets skrifter!

Jag vill citera broder Sten Nilsson som skrev om lagens fullbordan 1985:

”Klockan 3, när ljudet av lovsången på tempelplatsen tonar ut över staden, slaktas offerlammen för folkets synder, och deras blod stänktes på brännofferaltarets horn. I den stunden ropade Jesus högt: ”Det är fullbordat” och gav upp andan. Då rämnade förlåten i tempelt; det gamla förbundets lag och offerväsen fullbordades när Guds lamm offrades…” […] ”Jesus har fullbordat lagen. Han vakar nu som Överstepräst över vår arvsrätt på sin himmelska tron. Tack vare hans fullbordade verk har vi blivit Guds arvingar och Jesu Kristi medarvingar.”
(Blodsförbundet av Sten Nilsson. Sid 132 och 120. Livets Ords förlag 1985)

Varför är det då så kontroversiellt när någon då påstår att lagen faktiskt är fullbordad och uppfylld?
Om man läser Matt 5:17-18 och enbart fokuserar på det som står där utan att tänka på att det psaltaren, lagen och profeterna faktiskt sa om den lidande Messias har uppfyllts, ja då kan jag förstå att en del blir upprörda. Men det är ju ett faktum att Jesus faktiskt har uppfyllt lagen på det sätt han refererar till i Matt 5. Ska vi då gå emot Guds stora plan för frälsningen genom att tvihålla på lagen med alla sina 2277 bud och föreskrifter? För mig blir detta så paradoxalt fel att jag länge förundrats över vad det är som får kristna människor att kämpa så för att behålla lagen. En fråga jag försiktigt vill ställa är om man inte genom detta trampar på Jesu blod?

Hör vad lagen själv och Paulus säger om de som inte håller ALLT som står skrivet i lagens bok: ”Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter”
(Gal 3:10 och 5 Mos 27:26))

”Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.”
(Ef 2:14-22)

Lagen är fullbordad och uppfylld, alla som säger ja till Guds frälsning är ett i Kristus. Ingen har några speciella fördelar, judar och hedningar är lika mycket värda och välsignade i och genom Kristus. Han är den som både frälser och helgar oss, inte lagen. Fria från lagen, men bundna till Kristi lag! Laglösa? Bort det, som Paulus uttryckte det! Det finns mycket mer att säga om detta, och det kommer nog kommentarerna att visa. Nästa artikel ska handla om Hagar och Sara med utgångspunkt i Gal 4.

Bless!

=>

Ämne: Övrigt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?