Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Den nya inkvisitionen?

Inkvisitionen… För många förknippas detta med förföljelse av de evangelikala kristna under århundrader, och många är det som vill glömma detta. Varför skedde inkvisitionen? Det var för att beskydda den Romersk Katolska Kyrkans lära mot det Kyrkan själv karakteriserade som villolära, och det upprättades egna domstolar för detta. Miljontals liv togs, och det är ett av de mörkaste kapitlen i historien. Men om vi inte känner historien kan den upprepas, och frågan är om det inte håller på att ske igen, fast då i andra former…

Den Romersk Katolska kyrkan har fortfarande en inkvisitionsnämnd, fast numera heter den Troskongreationen (1). Nuvarande påven var dess prefekt mellan 1981-2005, och ”Troskongregationen har bland annat till uppgift att uttolka vad som i allmänna och särskilda fall utgör katolsk lära i såväl tros- som moralfrågor. Dess utredningar förbereds av en bisittare, en kommissarie och två dominikanmunkar. En sådan utredning kan till exempel gälla huruvida en katolsk präst eller teolog på någon punkt förbrutit sig mot den katolska kyrkans lära.”(2)

Under inkvisitionen hade Kyrkan total makt, och de använde den för att bevara det de ansåg var ett hot mot Kyrkan och det de bestämde var den enda rätta läran. Samma toner ljuder idag,( 3) men än så länge används inte så mycket makt för att genomföra Vatikanens agenda och mål, i vart fall inte i Europa. I sydamerika är Vatikanen inte begeistrade för den evangelikala utvecklingen, och man anser den som ett hot mot Katolska Kyrkan och Vatikanen. Tonerna är är av hårdare karaktär än i Skandinavien, och följande citat synliggör vad som kan väntas när Vatikanen återfår sin värdsliga makt igen:

”Men det finns en grupp som påven inte gillar, de evangeliska ”sekterna”. Under sin resa i Brasilien 1991 varnade han katolikerna för att de skulle se upp med de evangeliska ”sekterna”. Biskopen Sinesio Bohn, som är ledare för en anti-evangelisk rörelse i Brasilien, beskrev de evangeliska som ett allvarligt hot mot Vatikanens inflytande i Brasilien och deklarerade: ”Vi kommer att förklara ett heligt krig, var så säker. Den Katolska kyrkan har en tung struktur, men när vi rör oss, så krossar vi vem som helst under oss.”(4)

Enhet – garanti mot villolära?
Vart leder den nya ekumeniken och enheten mellan Katolska Kyrkan och och de ”återvändande förlorade fåren”? Är det så att den allians som byggs är en styrka gentemot villolära? Det kan verka som vi ser en ny ”inkvisation” ta form framför våra ögon, och frågan är hur lång tid det tar innan dessa kan utöva sin makt. En del av de centrala ledarna för alliansbyggandet mellan frikyrkorna och Katolska Kyrkan är Ulf Ekman. Enligt honom är det viktigt att stå emot villoläror, och enhet är en form för garanti mot dessa.

”Herren sa till mig för en stund sedan att alla villoläror som existerat upp igenom historien kommer manifesteras i ändetiden, berättar Ulf Ekman. – Nu dyker det upp en del saker vi känner igen. Antinomianism (laglöshet) och ebonism (judaisering) har dykt upp med jämna mellanrum bade på 100-, 300, 1500 och 1700- talet. I alla tider med väckelse dyker dessa avarterna upp. Jag upplever det som väldigt viktigt att känna igen dessa. Ulf Ekman påpekar att enhet I Kristi kropp är ett effektivt beskydd mot detta. En sund kropp helar sig själv, men en splittrad kropp kan inte det. Den ena lemmen kan inte ge till den andra. Därför, utan enhet får vi obalans och osundhet som till slut skapar villfarelse.”(5)

Kommer denna allians på sikt agera tillsammans mot det som de definerar som villolära? Idag säger ju den Romersk Katolska Kyrkan att deras kyrkas tro och lära är den enda rätta, och det ska bli intressant att följa vissa ledares uttlanden och agerande framöver. De som ingår en allians med den Romersk Katolska Kyrkan kan vara säker på målet för enheten: ”Troskongregationens text bekräftar den katolska kyrkans kyrkosyn: Precis som Kristus är en enda, är kyrkan en enda – den katolska. Övriga är mer att betrakta som kyrkogemenskaper. Förutom de ortodoxa som kan kallas kyrkor eftersom de har en apostolisk succession. Men deras brist består i att de har ställt sig utanför den påvliga överhögheten”. (6)

”Till sist bör man kanske tänka på att vi faktiskt delar vårt ursprung, vår historia, våra centrala dogmer, den moraliska grunden och även vår karismatiska erfarenhet med många historiska kyrkor. Det finns faktiskt mer som förenar oss än som skiljer oss. Guds kärlek får oss att se mer på det som förenar. I vår tid kommer vi att få se av Anden givna strategiska allianser bland kristtrogna som älskar Jesus, tror på Bibeln och vill ha väckelse, i de mest oanade sammanhang, för att den kristna tron skall bevaras och Guds rike utbredas med kraft.” (Ulf Ekman i Världen idag)

Den stora frågan som framkommer i denna artikel, är om alliansen mellan de olika samfunden kommer att bidra till ett hårdare klimat för de som inte är överens om att enheten de bygger är från Gud. Hur kommer man att agera mot de som man menar inte kvalificerar att räknas som ”rätttroende” I framtiden? Vilka medel kommer att användas? På sätt och vis ser jag en ny inkvisation växa fram, och att den religiösa världskartan kommer att se annorlunda ut om mycket kort tid tvivlar jag inte på. Därför ber jag er som är församlingsledare vara vakna för vad den nya ekumeniken och enheten man bygger leder till. Är det sann enhet eller är den falsk? All enhet är inte från Fadern, och tar du tid att studera vad Katolska Kyrkan lär, så finner du snart ut att mycket av det de lär inte kan förenas med sund biblisk lära, men tvärtom är det en vidareföring av hedniska religioners läror. Hoppa av tåget innan det är försent! Vem böjer du dig för? Påven eller Kristus?

”Vad är kristen enhet? Vad är gemensamma nämnare, oberoende av etiketten vi bär? Jesu bön om enhet och dess betydelse är fundamental. Vilka är då inkluderade i detta bönesvar? Jesu försoningsverk blev själva grunden som vi bygger enheten på. Sann enhet kan aldrig byggas på mänskliga initilkativ, där andliga ”överhuvuden” konstruerar med hjälp av taktiska grepp och alliansbyggen. Andens enhet är väl något djupare än ekumenik mellan kyrkosamfund? Endast i Kristus finns det full enhet, och i honom är ingen exkluderad. Jesus säger i Johannes 14: ”Jag är i Fadern, och ni är i mig och jag är i er.” Något större erkännande än det behöver vi inte från påven eller Ekman.” (7)

_______________________________________________________________________

1 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Troskongregationen
3 www.katolskakyrkan.se/FileSender.aspx?id=291 (Sid 4 – anmärkningar, punkt 4)
4 Charisma 05/1994.
5 Misjonsmagazinet Norge 4/20076
6 http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=138119
7 Tor Steen – http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=136464

=>

Ämne: Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?