Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Bilden av pastor Ulf skall förändras

Hela den första upplagan av den bok som Siewert Öholm håller på att skriva om pastor Ulf är nog såld. Och det finns förmodligen en köpare av hela upplagan. Jag skall berätta mer om det senare, men först lite bakgrund. I en kommentar till den bloggpost, som handlade om den gåva som Östanbäcks kloster menade sig ha fått från Livets Ord, men som sedan meddelades vara från makarna Birgitta och Ulf Ekman, uttalade sig Jonathan Ekman om det som är viktigt att ha som en bakgrund till det fortsatta resonemanget.


En gammal bild av Ulf Ekman. Nu skall bilden förändras.

”Bilden av Livets Ord som en församling som helt har slagit dövörat till kritik är felaktig. Genom åren kan det naturligtvis ha varit så att det funnits perioder då församlingen varit hårt pressad av media och därför avfärdat kritiska röster utan att lyssna. Så är inte fallet idag.”

Här har vi en utgångspunkt i vad som är den nya strategin för pastor Ulf. Bilden av en församling som slagit dövörat till måste ändras. Anledningen till att man inte lyssnat tidigare har varit hård press av media. Om pressen från media blir mindre kan bilden av pastor Ulf som slår dövörat till förändras. Därför skall spelplanen förändras. Som exempel kan vi se att tidigare satt Ulf Ekman som gäst hos Göran Skytte. Nu är Göran Skytte gäst hos Ulf Ekman. Spelplanen ändras.  Med lite smarta strategier kan man få det att se ut som om man var transparent, men man kontrollerar istället vad som sägs, håller själv i produktionen. Det är ju det vi ser med det nya TV-programmet, med den nya bloggen och med många besök på den stora estraden på Livets Ord. Smart va! Rör dig bland journalister och du uppfattas som transparent.

Ja, men vänta! Siewert Öholm håller ju på att skriva en bok om pastor Ulf. Är inte det ett tecken på det motsatta. Här lämnar pastor Ulf ut sig i intervjuer till en av Sveriges mest kända journalister. Och det är inte på Livets Ords Förlag som detta sker utan på ett helt från Livets Ord frånkopplat förlag: Sellin & Partner. Självklart är det äkta transparens. Eller …?

Nu är det bara så att Sellin & Partner är experter på just detta att bygga myter om företag och personer. De är inga journalister som bevakar sanningen. De hjälper istället företag att få böcker utgivna som skall passa deras strategi. Vi läser följande på förlagets hemsida.

Låt oss säga att du vill kommunicera någon form av budskap och vill använda boken som verktyg. Det kan vara ett jubileum som ska firas, en spännande historia som ska berättas eller så vill du helt enkelt förpacka ny kunskap på ett attraktivt sätt. Kanske vet du ungefär vad som ska sägas, men inte hur? Kanske vet du vilka som ska nås av bokens budskap, men inte exakt hur det ska gå till?

Vi på Sellin & Partner har specialiserat oss på uppdragsutgivning och fungerar som ett stöd för dig under hela processen från idé till färdig bok. Vi kan hjälpa dig att finna allt ifrån rätt författare eller fotograf till rätt redaktör eller grafisk formgivare. Våra erfarna projektledare håller i trådarna, hjälper dig att upprätta en tidsplan, ger dig värdefulla råd och tips och fungerar som ett bollplank under resans gång.

Ditt budskap kan nå fler!

Så när Siewert Öholm skriver boken om pastor Ulf kommer han att ställa knepiga frågor och skriva vissa saker om pastor Ulf som han kanske inte själv hade lyft fram. Men för bokens trovärdighet måste det vara så. Men detta kan ändå vara ok. Anledningen är enkel: Det är Livets Ord som har beställt boken och köpt hela första upplagan. Och redan nu har de lyckats få tidningen Dagen och deras vassaste journalist Carl-Henric Jaktlund  att ovetande om upplägget skriva med stora rubriker att Siewert Öholm tycker att Ekman är en oerhört intressant kyrkoprofil. Och allt är en affärsuppgörelse mellan Livets Ord och Sellin & Partner.

Det är så det går till att bygga image i företagsvärlden. Och det är så det går till när Ulf Ekman bygger sin nya image i TV-program, på bloggen eller som i det beskrivna fallet: i en bok om pastor Ulf som kommer att få större spridning än längs med Axel Johanssons gata i Uppsala.

En liten lustig detalj bara. Det hölls ett möte med ledande personer inom Livets Ord inför att boken, som skulle bättra på Ulf Ekmans image, skulle skrivas. Förutom informationschef och chef för det egna bokförlaget så deltog också Världen Idags chefredaktör Ruben Agnarsson. Även han var betrodd att deltaga i den innersta kretsen av lojala anhängare som skall vara med att genom affärsuppgörelse med Sellin & Partner förbättra pastor Ulfs image. Det säger rätt så mycket om Världen Idags trovärdighet. Eller vad tycker Ni?

 

=>

Ämne: Mediekritik

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?