Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Sann enhet och falsk ekumenik

Hittade denna kraftfulla ledare skriven av Ulf Ekman innan Israel-exilen. (Magazinet 92) Den är mer aktuell idag än någonsin. Är det verkligen samma Ulf Ekman som vi lyssnar till idag? Är det så att Livets Ord bara har ”vuxit till, mognat och breddats” som Ulf vill få det till i ”Har Livets Ord ändrat sig?” Eller är det en annan ande som driver Ulf Ekman idag? Det är inte ovanligt att väckelsepredikanter kompromissar under resans gång. Lade Ulf ner svärdet någonstans i Israel? Har han tröttnat på att gå mot strömmen och fallit för frestelsen att predika ett anpassat evangelium? Här följer i alla fall ledaren från ”den gamle” Ulf Ekman:

I dessa dagar talas det mycket om behovet av ekumenik. Men vilken enhet talas det egentligen om? Den sanna enheten kan finnas mitt i en mångfald av uppgifter, vilket gör att det på ytan ser väldigt mångskiftande ut, men den bygger på ett sant bejakande av vad Herren säger och vad Herren gör. Sann enhet tål prövning och bedömning. Verklig enhet tål sanningen. Den vitmenar inte, förnekar inte och bygger inte på tillfälliga kyrkopolitiska schackdrag.

Den sanna enheten stoppar inte undan kontroversiella frågor och tonar inte ned det andra inte vill acceptera. Den sanna enheten är kopplad med friheten i evangeliet och låter sig inte trälbindas eller kontrolleras. Den sanna enheten är storsint och överser med felsteg, svagheter och misstag, men delar aldrig säng med synd, orättfärdighet och världslighet. Den är inklusiv och exklusiv samtidigt. Inklusiv eftersom den ser när människor har en äkta kärlek till Jesus, exklusiv eftersom den åtskiljer mellan själ och ande och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar och vägrar att ge tillfälle åt världslig och köttsligt tänkande.

Den sanna enheten glädjer sig över allt underbart Jesus gör bland alla troende, alltså även utanför den ”egna gruppen”, men sörjer över köttets och otrons vägar överallt, även bland dem i den ”egna gruppen”. Sann enhet ger trygghet, men är inte kontrollerande. Den är bejakande, inte förnekande. Den bygger på tro, inte fruktan. Dess ursprung är Jesus själv, hans vilja, hans kallelse till sina tjänare, hans ord, hans planer. Dess syfte är att föra fram hans vilja, väckelse och Guds närvaro.

För att detta skal ske måste otrons och världslighetens stötestenar röjas ur vägen. Att ta bort sådant är inte splittring, det är förberedelse för äkta enhet. För att äkta enhet verkligen skall manifesteras måste allt hemligt avguderi ur vägen. Alla offerstoder och avgudaaltare av falsk religiositet måste krossas. Det kommer att kännas i köttet och svida i själen, men resultatet blir istället upprättelse, enhet och Gudsbärvaro.

Detta är bättre än kopplingar till köttet och bindningar till världen. Då blir församlingen fri att bli den hon verkligen skall vara; ren, helig, överlåten och fri att tala sanningen och förmedla Guds kärlek och kraft till dem som verkligen behöver det – människor i världen. Sådan enhet kan bara Guds Ande verka. Den finns redan nedlagd i pånyttfödda, Jesusöverlåtna troende och den kommer att manifesteras mer och mer i den tid som ligger framför.

I Kristus – Ulf Ekman.

=>

Ämne: Nya Ekumeniken

Nyckelord: , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?