Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Frimurare och hemliga ordnars intåg i den karismatiska kristenheten.

För en del år tillbaka var gemenskap med frimurare något man inom troskarismatiska kretsar absolut inte kunde tänka sig. Artiklar skrevs mot detta ”satanistiska broderskap” av både pastorer och redaktörer i diverse tidskrifter, och det utgavs också böcker omhandlande detta ämne. Ulf Ekman är en av de pastorer som var starkt kritisk mot friumrarorden och som också skrivit bok i ämnet. Det är därför en aning förundrande att man numera ser kända frimurarnamn i anknytning till Livets Ord och deras ekumeniska arbete. En fråga som onekligen behöver ställas är om den troskarismatiska rörelsens attityd gentemot det som tidigare benämndes som ”satanism” numera också håller på att mjukas upp. Är kanhända detta en del av det pris man måste betala för den organisatoriska enheten?

Under söndagens samtal i en av våra artiklar här på Aletheia framkom det uppgifter som är värda att diskutera närmare. En av kommentatorerna, ”PåKlippan” skrev följande:

”LO´s ledning har aktivt agerat för att Gustaf skulle bli KD´s nya man i Uppsala. Sista valet så blev Gustaf kommunalråd tack vare att LO internt i KD lobbade fram honom, och efter hårt tumult avpolleterade föregångaren till Gustaf..” […] ”LO trycker och distribuerar Rick Joyners böcker trots att det är allmänt känt att han är tempelriddare av Malta. Rick erkänner öppet att han är riddare av Malta. Han har genom denna katolska frimurarorden svurit trohet under Påven.” […] ”Peter Halldorf som är en nära vän och meningsfrände till Ulf, har som mentor den kände frimuraren i 10:e graden, Martin Lönnebo. Martin Lönnebo´s mystiska kristendom förespråkas även av Världen idag, där Ulf är ordförande. Lönnebo´s ockulta radband, med bl a dödens pärla kallas ”frälsarkransen”. Världen idag har under lång tid givit riksdagsman Hans Wallmark stort utrymme som kåsör. Han är frimure i hög ställning. Ulf vet om allt detta. Men det är inte den ”gamle” Ulf som leder LO och Världen idag.” […] ”Problemet är den ande som finns i frimureriet. Den anden tycks inte krocka med det nya LO.”

Låt oss se på dessa och några andra uppgifter var för sig, för det är mycket intressanta uppgifter.

1.) Von Essen är medlem av Knights of Malta, en orden där många världkända namn står uppförda på medlemslistan, bla George W Bush och Tony Blair. Sistnämnda är önskad som huvuttalare under Jesusmanifestationen 2009 läste jag i Världen idag. Blair jobbar ju numera starkt för enhet han också. Gustav Von Essen är president för den svenska Malteserorden, en orden som helt och hållet är katolsk. Den grundades ”kring 1099 i Jerusalem. Den 15 februari 1113 erkändes orden av den dåvarande påven Pascal II. Idag befinner sig ordens högkvarter i Rom. Orden är en av världens äldsta ordnar, har permanent observatörsstatus i Förenta Nationerna och erkänns som suverän av ett stort antal stater, trots att den inte längre innehar något territoriellt område. Ordens motto är Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Till trons försvar och till nödställdas hjälp).” (Källa: Wikipedia ) Om du vil läsa denna ordens ed kan du själv bege dig till denna sida.

• Om det verkligen är Malteserordens ed som presenteras där, är det orsak att ifrågasätta det samarbete en del av den karismatiska rörelsens ledare har med personer med medlemskap i denna och liknande ordnar.

Knights of Malta

Malteserordens ring

2.) Charles Whitehead är en karismatisk katolik men även medlem av ”Knigts of St. George”, en orden underlagt påven. Whitehead var nyligen en av huvudtalarna under Livets Ords Europakonferens. Vad denna orden står för kan du delvis läsa om på deras sida, men information utöver detta önskas av de med mer kunskap. Har denna orden en ed liknande Malteserorden, och på vilket sätt jobbar dessa i sammhället för att uppnå de mål de satt sig?

3.) Rick Joyner är medlem av Malteserorden där han alltså svurit evig trohet gentemot påven. Hans böcker utges på Livets Ords förlag på trots av att det är allmänt känt att han är medlem av denna orden. Du kan själv läsa hans eget vittnesbörd om varför han blev medlem.

4.) Martin Lönnebo är frimurare av 10:e graden och också Peter Halldorfs mentor enligt vissa uppgifter. Lönnebo och Halldorf samarbetar sedan många år tillbaka, och att förstnämnda är frimurare tycks inte bjuda på några som helst problem. Ulf Ekman har en förhållandevis nära relation med Peter Halldorf, och givetvis förundras man över hur tydliga gränser suddats ut i arbetet för enhet. Läs mer om Lönnebo och hans radband som ”PåKlippan” nämnde här.

5.) Att Världen idag skulle propagera för Lönnebos mystiska kristendom kan jag inte finna något bevis för. Världen idag har stängt sitt gamla arkiv för de som inte abonnerar på tidningen, något undertecknade artikelförfattare inte gör. Därför kan jag heller inte finna relevanta bevis för detta. Att tidningen försvarar frimureri kan jag heller inte skriva under på, men förstår det argument som anförs i kommentaren ovan. Ruben Agnarsson besvarar i en kommentar till Hans Wallmark sin syn på frimurarnas starka lojalitetskrav gentemot andra medlemmar och nämner bl.a de ritualer medlemmar genomgår. Givetvis kan det finnas relevant information om Världen idags förhållande till ovan nämnda problemställning som inte framkommer här, och jag hoppas då våra läsare kan bidra med sådan för att uppklara eventuella missförståelser.

”Problemet är den ande som finns i frimureriet. Den anden tycks inte krocka med det nya LO”, skrev PåKlippan. Häri ligger en del av problematiken! Många av oss känner till Ulf Ekmans tidigare förhållande till det som anförts här. Att samarbeta med personer i hemliga ordnar med starka antikristliga band vore otänkbart för några år sedan. Nu samarbetas det med alla möjligt tänkbara personer oavsett anknytning, och om personerna ifråga svurit eder som i utgångspunkten lovar bekämpa den protestantiska kristendomen, ja då bör snart Ulf Ekman besvara vad som är målet med dessa kontakter. Detta är inte konspiratoriskt tänkande men tvärtom mycket logisk tankegång. Är månhända Ulf Ekman själv medlem av en orden? Jag tror inte det, men pastor Ekman har snart suddat ut de flesta gränser han så starkt själv satte under de tidigare åren, och när det är sagt var inte allt från den gamla tiden negativt! Då var det tydliga gränser, man visste vart Livets Ord och Ulf Ekman stod i förhållande till diverse frågor. Idag är han mer diffus i sina uttalanden, på gränsen till flummig nästan, för han talar inte längre i klartext. Det finns ett antal obesvarade frågor vi gärna önskar svar på Ulf!

Denna korta artikel är bara inledningen på något som faktiskt måste diskuteras och luftas. Utifrån de få kommentarena som skrevs under söndags förmiddag i min förra artikel om Ulf Ekman i Dagen, tror jag detta kan bli ett intressant samtal där påståenden bör underbyggas med fakta. Avslutningsvis vill jag åter citera utgångspunkten i Skriften för det vi skriver om ibland här på Aletheia, och det är från Ef 5:11 ”Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.”

Därför är det ingen motsättning mellan det att predika evangelium och avslöja mörkrets gärningar, och delar av det som tagits upp i denna artikel här till sistnämnda kategori.

Freemaasons

=>

Ämne: Ledarskap

Nyckelord: , , , , , , ,

 • Göran

  Sedan när blev Malteserorden frimurare?
  Det är faktiskt förbjudet för Katoliker att vara medlemmar i frimurarordnar!
  Malteserorden är en inomkyrklig rörelse, som inte har något med frimureriet att göra!
  Men klart att den måste vara farlig…. den är ju Katolsk!

 • Lars Widerberg

  Enklaste begynnelsesatser

  När vi nu bereder oss att se på ordensväsendets och frimureriets tarvliga hemligheter har vi att först lägga fast en eller annan enkel parameter för att begränsa kommentarer som: ”Så lär inte vi”, eller ”denna grupp hör inte till ordensväsendet”.

  Ordensväsendet är till sitt enklaste väsen ett slutet sällskap på esoterisk basis.
  Dess lärosatser har sin grund i esoterisk lära och ockult världsbild, också när man säger sig vara en kristen sammanslutning – likt Svenska Frimurare Orden.
  Dess mål är manlig mognad med en humanistisk utblick.

  Inträde och utveckling definieras genom rit, like de urgamla mysteriespelens, av – icke längre – hemligt slag, bindande initianden till gruppen på ett sätt som kan utvecklas till att innebära hållhakar och tvång.
  Deltagaren av dessa riter och samlingar ställs genom dessa mysterier, formulerade genom särskild lära och riter, i exklusiv position både gentemot gudomen och mot människor.

  Kristen tro innehåller mysterier, alltid öppna för dem som söker dem.
  Frimureriets utblick formas av oåtkomliga mysterier, oåtkomliga för andra än för de invigda. Ända sedan begynnelsens dagar – första logen etablerades 1717 – har dock dessa mysterier varit åtkomliga för den kritiske studenten och står i all sin billighet som motståndare till Guds sak.

  Lars W.

  Joyner är medlem av en frimureriskt definierad orden kallad The Sovereign Military and Hospitaller Order of St John, called Rhodes, called Malta.

  Två artiklar skrivna av Widerberg, definierande denna Joyners villa finns att läsa – på engelska:
  Covenants and Chivalry
  The spirit of Camelot – a denial of holiness

 • Anonym broder

  Skall man skratta eller gråta?
  Ni blandar ihop katolska ordnar med frimurarna, vilket är två helt olika sakar, även om de kan ha snarlika namn mm.

  Tyvärr så uppvisar ni en brist på allmänbildning som normalt bara (enligt mina privata fördomar) återfinns bland amerikanska sk sydstatsbabtister, men det är väl därifrån ni hämar mycket av er inspiration? Jag tycker mig känna igen bla den rabiata antikatolska agitationen därifrån.

  Eller lyckas ni koka ihop den här soppan av av konspiratrionsteorier och ”guilt by association” helt på egen hand?

  Jag tror att ni genom att blanda bort korten på detta viset försvårar för dem som på ”riktigt” och inom ramen för sin yrkesutövning granskar tex frimureriet och verkar för att hålla både frikyrkliga och katolska sammanhang fria från deras inflytande. För frimureriet är inget positivt ur en kristen synvinkel – så långt har ni ju rätt….

  Anonym broder
  (måste var det med tanke på er låga nivå, det är nämligen i mitt yrke oherhört pinsamt att bli förknippad mer er, så är det bara 😉 )

 • Lars Widerberg

  Broder anonym,
  Vill du då att vi lägger fram hela den långa räcka av sakligheter som går så långt bortom allmänbildning, in på specialistens och yrkesduglighetens domäner, att posten skulle bli oläslig för dem som endast har sin allmänbildning att lita på.
  Vi börjar tråden i lugnt och nog så seriöst tempo. Och låter det så förbli.
  Lars W.

 • Fra de katolske sider står det:

  ”Katolikker som slutter seg til frimurerlosjer er skyldige i alvorlig synd, bekrefter en høytstående Vatikan-embedsmann. Biskop Gianfranco Girotti, regent for Det Apostoliske Pønitentiari, forklarte nylig i et intevju med Vatikanradioen at medlemskap i en frimurerlosje ikke nødvendigvis er grunnlag for ekskommunikasjon, men at det uansett er en alvorlig sak.

  Som en kommentar til p. Rosario Esposito, en italiensk prest som nylig annonserte sitt medlemskap i en frimurerlosje, bekreftet biskop Girotti at Troskongregasjonenes retningslinjer fra 1983 fortsatt er gjeldende. Erklæringen, signert av daværende kardinal Joseph Ratzinger, sier: ”Troende som opptas som medlem av frimurerorganisasjoner, er i en tilstand av alvorlig synd og kan ikke motta den hellige kommunion.”

  http://www.katolsk.no/nyheter/2007/03/06-0001.htm

 • padraig

  Som sagt, låt oss inte blanda ihop katolska ordnar med frimurarna. Då blir det här bara ytterliggare en konspirationsteoretisk soppa och vi uppnår ingenting.

 • padraig

  En kort introduktion till frimurarnas symbolvärld:

  ”För att rätt förstå symboliken och den bakomliggande idekonstruktionen i frimurarnas ritualer fordras vissa kunskaper i Gamla Testamentet (GT), då frimurarna räknar den vise Kung Salomo som ordens stiftare och stormästare.

  Ett centralt tema inom frimureriet är uppförandet av templet i Jerusalem, ca. 960 f.Kr., som noggrant beskrivs i 1:a Konungaboken.

  Även den judiska kabbalan, som betyder tradition på hebreiska, och är en hemlig lära inom judendomen, ingår i frimurarnas symbolvärld. Kabbalan består av en samling judiska filosofiska verk som förklarar skapelsen av jorden och dess relation till Skaparen. Den bok som tar upp detta tema kallas Sefer Yetsirah, Skapelsens bok, möjligtvis härstammande från perioden mellan 200 och 500 e.Kr. I denna skrift förklaras skapelsen som varande en emanation (utstrålning) av Gud i de tio s.k. sefiroth, som uppdelas i tre grupper.

  Dessa grupper brukar benämnas de tre pelarna. Till höger finner vi Nådens pelare som innehåller de tre maskulina sefiroth och till vänster Domens pelare som innehåller de tre feminina sefiroth, samt Mittens pelare som innehåller de fyra övriga sefiroth. De tio sefiroth brukar benämnas Etz-Hai-Yim, Livets Träd.

  Också talmystik ingår i de kabbalistiska systemet, detta kallas Gemantria, men att ytterligare gå in på den kabbalistiska mystiken och symboliken skulle föra oss allt för långt från ämnet för denna artikel. Även element från alkemins symbolladdade värld ingår i frimurarnas tankegods liksom fornegyptiska trosföreställningar.

  De verktyg och utensilier som frimurarna övertog från murarskråna kom att få en central plats i deras hemliga ritualer.

  Mursleven, vinkelhaken, passaren, lodet, vattenpasset och hammaren, alla återfinns de på den s.k. arbetstavlan, en bemålad matta av tyg, jämte de två triumfpelarna från Salomos tempel, Jakin och Boas, som betyder stadga och styrka. Dessa båda pelare symboliserar världslig och andlig makt; den ena pelaren kunde inte sjunka, den andra inte brinna.

  Mellan dessa pelare finns avbildat den sexuddiga Davidstjärnan med ett G i mitten.

  Ovanför den högra pelaren, Jakin, avbildar frimurarna ett ohugget stenblock som symboliserar den ofullkomliga människan och ovanför den vänstra pelaren, Boas, en perfekt tillhuggen kub som symboliserar den fullkomnade invigde mästaren. Det ohuggna stenblocket upplyses av månen, medan den perfekt tillhuggna kuben upplyses av solen. På arbetstavlans överdel avbildas det s.k. föreningsbandet, en bild av det snöre varmed man drog för och från förlåten till det allra heligaste i Salomos tempel. Den ovan beskrivna arbetstavlan hänför sig till I och II graden inom Johannes-frimureriet.”

  Torsten Bodekull, religionshistoriker

 • Andy
  Nu är du nog ute på lite väl tunn is.
  Frimureri är absolut förkastligt. Rudie har redan poängterat kyrkans syn på frimureri och det finns ingen anledning att lägga till något. Det finns bara anledning för dig att fundera på om du anklagat Kyrkan felaktigt.

  Att det finns ordnar i Kyrkan är inte detsamma som att det finns frimureri i Kyrkan. Det är att blanda ihop begreppen.

  Medan frimurarordnar har precis så förkastliga mål som Lars W skisserat, så finns inga sådana mål i ordnar som t ex Knights of Columbus eller Melteserorden.

  Om du hade varit intresserad av att slå hål på dina fördomar och förutfattade meningar hade du insett hur fel ute du är. Du lägger äpplen och päron i samma korg och hävdar sedan med bergfast övertygelse att det är samma sak… Det håller inte!

  Allt gott!

 • Ja, själv tycker jag inte man behöver vara expert för att få uttala sig om hemliga ordnar, vare sig de heter si eller så eller är katolska eller icke.

  Jag skall berätta en liten episod som utspelade sig på 80-talet.

  När jag gick på Kaggeholms Folkhögskola i början på 80-talet så ryktades det om spökerier. På våren innan sommarlovat började fick några elever som bodde på slottet besök på sina rum av människor i 1800-tals kläder. Det var inga elever som kom in det. Det fanns också en gammal igenväxt tennisbana. På den hade det också setts 1800-talsklädda människor spela.

  Lärarna på Kaggeholm var inte förtjusta över att det kom fram rykten om spökerier och försökte tysta ned det hela. Men flera elever var så övertygade att vi andra inte kunde annat än tro dem. Spökerierna blev en stor grej på skolan både första och andra året innan sommarlovet.

  En vårdag flera år senare – 1988 tror jag – skulle det företag som jag då arbetade på ut för att ha en företagsfest. Vi skulle ta oss från Kista, norr om Stockholm till Nybrokajen för att där åka vidare med båt. Vi åkte i en turistbuss som beställts via någon busscentral i Stockholm.

  Vi tyckte det var lustigt att den buss som skickades till oss var från Sala. Därför undrade han som arrangerat festen hur det kom sig.

  ”Jo, sa busschauffören, jag har precis kört från Sala med ett helt gäng med frimurare. De var klädda i 1800-talskläder och skulle spöka på ett slott som heter Kaggeholm. Tydligen gör de så varje år. Så i väntan på att de spökat klart så har jag andra körningar.”

 • Tuve mfl:
  Jag skiljer på ordnar och frimurare. Återkommer efter jobbet!

 • Lars Widerberg

  Några av de katolska ordnarna har vi anledning att ta avstånd från på en något annorlunda grund än den som är tillämplig för det ordensväsende som innefattar frimureriet.

  Vi behöver vara mycket mindre svepande i vår kritik, och mycket mindre raljanta i förhållande till de sakfrågor som dessa andliga, men icke-kristna, mannaförbund skapar.

  Den verkliga frågan håller tankar om vad denna andlighet säger om Kristus, om gemenskapen inför Guds ord och om gudfruktigheten i ett allt brutalare samhälle.

  Lars

 • Ser att jag skrev att Malteserorden är en frimurarorden. Det är fel och jag missade det under korrekturläsningen. Jag har läst en del om denna orden och visste absolut att det INTE är en frimurarorden. Mitt svar till Tuve ska därför ses i ljuset av det jag nu skriver, och jag ber om att bli trodd! Beklagar! Det ska givetvis förändras efter jobbet!

  /Andy

 • Poängen kvarstår. Kristna har inget att göra med hemliga sällskap;

  2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

  I äldre översättningar står det ”hemlighetsmakeri”

  mvh
  MyTwoCents

 • Petrus

  Som vanligt finner vi svaret hos Moses 😉
  Deu 29:29(rev) Vad som ännu är fördolt hör den Evige, vår Elohim, till; men vad som är uppenbarat, det gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skola göra efter alla denna instruktions ord.

  Moses är det bästa ”vaccinet” mot förförelse och villfarelse, särskilt i ändetiden. 🙂

  Må vår bön vara att den Evige i våra dagar upprättar Mose och Elia tjänsten, de båda skall föregå Yeshua återkomst.

 • Tack Andy för rättningen. Jag tror dock att även bilden anspelar på Malteserorden (åtminstone är det ett malteserkors), varför jag skulle rekommendera ett byte av bild till en som inte ger felaktiga associationer utan en som har, förslagsvis, en frimurarsymbol på.

 • Nu gick jag tydligen händelserna i förväg – det står fortfarande ”1.) Von Essen är medlem av Knights of Malta, en frimurarorden […]”. Malteserriddarna är fortfarande inte frimurare.

 • Andy,

  Du ska ha ett stort TACK för att du tog upp detta brännande ämne till diskussion på denna blogg.
  Den lär vara den ENDA i sitt slag i Norden…som vågar det skulle jag tro. Ja, …t.o.m. i EUROPA !!

  LÄS och förfäras över den ED som de måste svära i t.ex. Knights of Malta..!! HU…jag ryser över ordvalet, som vore klippt från ”helvetets brevskola”.

  Var rikligen välsignad Andy !! 🙂 🙂

 • Daniel
  Uppriktigt sagt så finns det så vitt jag vet inte så mycket hemligt över de katolska ordnarna. Inte mer hemlighetsmakeri än i vilken kyrklig sammanslutning som helst. Dvs jag tror att om man vill förkasta de katolska ordnar det nu är tal om på grund av hemlighetsmakeri tror jag all kyrklig verksamhet ligger synnerligen risigt till…

  Haggaj
  Din historia är onekligen rätt rolig, men jag inser inte vad den har med saken att göra 🙂 Vad har spökande frimurare med katolska ordnar att göra?

  Att frimureri är förkastligt tror jag vi är mer än överens om…

  Allt gott!

 • Lennart

  Tuve,

  ”Vad har spökande frimurare med katolska ordnar att göra?”

  Varför så nervös? Andy talar ju inte enbart om katolska ordnar. Martin Lönnebo är ett aktuellt exempel i egenskap av mentor till Peter Halldorf t ex.

 • Noe må jo denne her blogen ha å skrive om, og når det går tomt, så får man jo bare hitta på noe! 🙂

  Huu, hva jeg ryser av deg, Elisabeth! 😉

 • Lennart
  Jag har inte kommenterat Andys invändning mot Lönnebos frimureriande, bara hans ihopbuntning av frimureri och katolska ordnar. Han har gjort det på ett sätt som får mig att tro att han vill ge sken av att det är två sidor av samma mynt.

  Jag är lika skeptisk som Andy mot Lönnebo, om han är frimurare. Jag vet inte det, men har hört det sägas av många. Att många säger att det är så är ju inget bevis…

  Allt gott!

 • padraig

  Ja detta är ett problem. Någonstans påstås ett medlemskap och plötsligt blir det fakta som cirkulerar. Egentligen är det väl mer intressant att granska organisationen än att peka ut eventuella medlemmar. Det obehagliga med frimurarna döljer sej i toppen av pyramiden, inte i den stora massan.

 • Lars Widerberg

  Den skotska riten är ett av flera system av frimureriet. Man har anslagit en devis på den byggnad i Washington som är huvudkvarter for denna gruppering. Den lyder: ”Frimurare bygger tempel i mäns och nationers hjärtan.”
  Kristus bygger församlingen som tempel för att uppenbara sitt eget väsen.
  Frimurarna bygger ett mottempel.

  Frimurare menar att den kristna tron är sekteristisk medan deras eget system är universalistiskt. Dessa system står för religiös tolerans och anpassning – vore det så, skulle man kunna tro att frimurarna uppfunnit begreppet ekumenik, den ekumenik som inte skattar andelivet särskilt högt. Men samtidigt hävdar man att logens medlemmar görs till bättre kristna än kyrkan klarar.

  Den symbolvärld som öppnar sig i dess mysterier finner sin bas-allegori i de mysteriespel som tolkar vegetations-cyklernas gudomligheters färd genom död och uppståndelse. Detta senario befästs också i romarkyrkans tro då teotokos-dogmen slås fast i Efesus 431. Här står själva nyckelsammanhanget som för klarar varför vi ofta säger att ordensväsendet är helt och odelat.

  Ordensväsendet håller fast vid tanken att människan inte behöver frälsas, men har istället genom mysteriet möjlighet att mobilisera styrka att mogna – till och med hän mot sin egen gudomlighet. Alla dessa ordnar syftar till någon form av övermänniskideal – till rätten att styra på grund av överlägsen insikt och moralisk duglighet.
  Korsets predikan säger emot detta, har all styrka att säga emot detta.
  Lars W.

 • Lars Widerberg

  Lönnebo är frimurare – initierad i första graden 1967, allt enligt tillgänglig matrikel.
  Lars W.

 • padraig

  Till er som avfärdar kritik mot frimureriet med en fnysning:

  Ta del av vad Albert Pike, grand commander of the Scottish rite skrev i sitt verk Morals and dogma, en bok som flitigt distrubuerats inom det amerikanska frimureriet.

  ”Masonry, like all the Religions, all the Mysteries, Hermeticism and Alchemy, conceals its secrets from all except the Adepts and Sages, or the Elect, and uses false explanations and misinterpretations of its symbols to mislead those who deserve only to be misled; to conceal the Truth, which it calls Light, from them, and to draw them away from it. Truth is not for those who are unworthy or unable to receive it, or would pervert it….

  The truth must be kept secret, and the masses need a teaching proportioned to their imperfect reason…

  every man’s conception of God must be proportioned to his mental cultivation and intellectual powers, and moral excellence. God is, as man conceives Him, the reflected image of man himself…”

  ”The true name of Satan, the Kabalists say, is that of Yahveh reversed; for Satan is not a black god but the negation of God. The Devil is the personification of Atheism or Idolatry.

  Lucifer, the Light Bearer! Strange and mysterious name to give to the Spirit of Darkness! Lucifer, the Son of the Morning! Is it he who bears the Light and with its splendors intolerable blinds feeble, sensual or selfish Souls?

  Doubt it not!”

  På ytan bejakar alla de stora världreligionerna.
  Till sitt inre väsen: Elitism. Gnostisicm: ljusets ängel, Lucifer, anden – mot Demiurgen. Ockultism.

 • PåKlippan

  padraig

  Lönnebo är frimurare i 10:e graden enligt Ulf Elmans bok ,,Frimurarorden Hemligt sällskap & ockult religion,, sid 134 (Förlag Magazinet tryckt 1993)

  Frimureri är alltid knutet till personer. Den högsta toppen leds av personer, som torde ha stor makt neråt i pyramiden.

  Notera att 10:e graden är mycket högt upp.

  Mvh

 • padraig

  Så här glidande förhåller sej det svenska frimureriet till den kristna tron. Citaten är tagna direkt från deras egen hemsida.

  ”FRIMURERI ”PÅ KRISTEN GRUND” – VAD BETYDER DET?”

  ”Innebörd
  Kristen tro har mycket gemensamt med andra religioner i sin syn på Skaparen och människan, på etik och moral. Men det unika i denna tro är övertygelsen att en personlig Gud, oändlig och ofattbar, på en bestämd tidpunkt i historien trätt in i vår värld i Jesus från Nasaret gestalt. Genom Honom talar Gud, genom Honom handlar Gud, genom Honom kan vi lära känna och få gemenskap med Gud.”

  ”Svenska Frimurare Orden är emellertid konfessionslös. Den är ingen kyrka och heller inget samfund. Gentemot dessa intar Orden en självständig hållning, men betonar i sina allmänna lagar samhörigheten med dem. Orden har ingen egen trosbekännelse och förvaltar inga sakrament. Dock krävs för inträde i Orden en kristen bekännelse.
  Därmed avses inte att Orden skulle avtvinga en blivande medlem en lärouppfattning i den ena eller andra frågan. Orden har rum för alla, för den sökande och tvivlande lika väl som för den trosvisse, för den som har hunnit kortare lika väl som för den som hunnit längre på trons väg. Men Orden är inte profillös. Den står för något genom sina ritualer, ceremonier och symboler. Tolkningen av dem förutsätter därför en positiv hållning till kristen tro och tradition. Det handlar om en öppenhet för de andliga värden som kristen tro representerar och en villighet att sätta denna tro i relation till den egna livssituationen. ”

  Detta är en nonsenstext.
  Ställda bredvid varandra tar dessa påståenden ut varandra. Man kan inte säga att det svenska frimureriet bekänner sej till Jesus Kristus från Nasaret samtidigt som man är konfessionslös. Detta är en paradox och tar bort all trovärdighet från texten.

 • Rudie,
  välsignat vare norska språket….men jag förstår inte ett ord..
  Så tyvärr norska medsyskon era inlägg läser jag inte. Skriv då hellre på engelska… sorry ! 😉

 • Elisabeth
  Det var nog svårt att förstå, sorry.
  Jag skrev jag får rysningar av dig, när du talar om helvetet ock så där på detta viset ! 😉

  Lite norskundervisning?
  jeg – jag
  får – får
  av – av
  dig – deg
  ryser är svenska, på norska heter det grøsser!

 • Steen

  John Nilsson skrev som en kommetar till frimureriet under artiklen ”Ulf Ekman i Dagen” på denna blogg: ”Om vi dömer ut själva relationsbyggandet i sig på ett tidigt stadium riskerar vi döda embryot till förändring”.

  Jag holder med om det. Men det som er klart är at frimurarvesendet er en helt annan ande; så den andeliga gemenskapen finns jo inte mellan kristna og frimurare.

  Til Rudie: Forsökte att svara dig på din sista kommetar til mig, men jag kommer inte igennom på den sidan om Ulf och dagen.
  (!?!)

 • Just för tillfället hör vi inte mycket om Jesuitorden, den som Ignatius Loyola startade runt 1100-talet…men de är förvisso icke overksamma.

  Läs mera om deras förslag till förföljelse av ”heretiker”.

  http://www.reformation.org/jesuits.html

 • Då har jag precis kommit hem från jobbet och förändrat det som vid ett misstag var felaktigt beskrivet som fakta om Malteserorden. Återigen beklagar jag felet som INTE var ett försök att svärta kyrkan. Jag vet RKK´s syn på frimureriet.

  Tuve: Jag är inte frimurare, men Lönnebo är det enligt Ekmans bok samt Wikipedia.

  Bless!

 • Rob

  Varför är frimurarna så farliga? Vilka är deras mål och syften? Vill dom ha en ny världsordning? Samarbetar dom med påven/vatikanen? D skulle nt förvåna…men jag gissar bara.

 • Steen
  Så synd! 🙁
  Håper det du skriev ikke er borte! 🙂

 • PåKlippan

  Rudie

  Det är märkligt. Du gråter när Steen´s inlägg försvinner. Idag har 4 inlägg försvunnit för mig.
  Gråter du för mig också.

  Mvh

 • ok, Rudie, lite norsk förstår jag. Det är de långa inläggen som är fulla av avancerad norsk som jag tycker bitvis är obegripliga.
  Jag beklagar att jag uttryckte mig lite fel, jag vill ju inte såra vårt Broderfolk i Väster ! 🙂

 • Om inlägg försvinner rekommenderar jag att man först lagrar det man skrivit innan man publicerar.
  Gör så här:
  • Tryck ctrl + a för att markera all text i kommentaren.
  • Tryck sedan ctrl + c för att kopiera texten.
  • Om din kommentar försvinner kan du i så fall klistra in den i ett nytt försök genom att trycka ctrl + v.

  Hoppas detta var till hjälp för någon.

 • Gudrun

  Hej allesammans!

  Jag läste detta inlägg och blev så förvånad att jag bestämde mig för att kolla upp det lite. Friumarna är ju verkligen inget vi kristna bör tillåta i våra led och därför undrade jag om det verkligen var sant att LO som varit så tydliga på denna punkt ändrat inställning. Det här är vad jag kom fram till:

  Andy (citerar På Klippan)
  “LO´s ledning har aktivt agerat för att Gustaf skulle bli KD´s nya man i Uppsala. Sista valet så blev Gustaf kommunalråd tack vare att LO internt i KD lobbade fram honom, och efter hårt tumult avpolleterade föregångaren till Gustaf..” […]

  Det var uppenbarligen en ledarstrid bland kristdemokraterna i Uppsala inför förra valet. Vad jag förstår så fanns det kristdemokrater som också är med i Livets Ord i båda kandidaternas läger. Jag har inte funnit att ledningen för LO skulle ha förespråkat den ene kandidaten (det var ju en intern partiangelägenhet så det bör väl inte en församling lägga sig i!)

  På Klippan anger också i en annan bloggtråd att Gustaf v Essen deltagit i en samtalskväll på LO. Det har jag funnit stämmer – han deltog i en kväll om kristna värderingar i politiken tillsammans med Mikael Oscarsson och Sievert Öholm, men i egenskap av lokal politiker, inte som predikant. Det känns väl lite långsökt att LO skulle ha kollat upp alla hans ev tillhörigheter i andra organisationer innan de bjöd in honom för en sådan kväll som är till för diskussion, inte undervisning.

  Andy (citerar På Klippan)
  “LO trycker och distribuerar Rick Joyners böcker trots att det är allmänt känt att han är tempelriddare av Malta. Rick erkänner öppet att han är riddare av Malta. Han har genom denna katolska frimurarorden svurit trohet under Påven.” […]

  Vad jag förstått av att surfa runt lite på nätet så finns det flera varianter av denna organisation. Vet vi att Rick svurit trohet under påven? Tydligen finns det även en protestantisk version kallad Johanniterordern. Oavsett så verkar ju detta vara något helt annat än frimureri, så det kanske krävs lite mer studier för att få veta mer om detta.

  Andy (citerar På Klippan)
  “Peter Halldorf som är en nära vän och meningsfrände till Ulf, har som mentor den kände frimuraren i 10:e graden, Martin Lönnebo.

  Detta är väl ändå ett starkt exempel på ”guilt by association”. Vilka andra svenska kristna ledar är vänner med frimurare? Får man inte ens vara vän med någon som är vän till en frimurare? Vad jag förstår så har väl även UE och LO inte närmat sig Lönnebo?

  Andy (citerar På Klippan)
  Martin Lönnebo´s mystiska kristendom förespråkas även av Världen idag, där Ulf är ordförande. Lönnebo´s ockulta radband, med bl a dödens pärla kallas “frälsarkransen”.

  Här stöter jag på samma problem som Andy – Världen Idags arkiv är inte heltäckande. Jag har dock helt motsatt minnesbild än på Klippan – jag vill minnas att VI tog avstånd från ”frälsarkransen” och Lönnebos mystiska kristendom. Kanske På Klippan har tidningen och kan visa oss var VI förespråkat detta radband?

  Andy (citerar På Klippan)
  Världen idag har under lång tid givit riksdagsman Hans Wallmark stort utrymme som kåsör. Han är frimure i hög ställning. Ulf vet om allt detta. Men det är inte den “gamle” Ulf som leder LO och Världen idag.” […] “Problemet är den ande som finns i frimureriet. Den anden tycks inte krocka med det nya LO.”

  Andy länkar ju själv till ett citat ur tidningen där VI tar avstånd från frimureriet (tydligen har man enligt länken tagit avstånd i flera artiklar) och inte böjer sig för Wallmarks argumentation. Min definitiva bild att om det är någon tidning som tar starkt avstånd igen och igen från frimureri så är det VI! Sen är det väl så att det är Carin Stenström som är chefredaktör för VI och inte Ulf Ekman? Det är väl ingen som förväntar sig att styrelseordföranden för en tidning sitter och godkänner de olika personer som skriver en kolumn i tidningen? Är det verkligen så att ni förväntar er att han skall sitta och göra en ”background check” på alla som skriver?

  Andy lägger själv till att Charles Whitehead är medlem av ”Knights of St George”. Var har du hittat det? När jag surfat runt så finner jag att han är ”Knight of St Greogory the Great” som av vad jag kan utläsa inte är ett ”brödraskap” utan en förtjänstorden (typ de ordnar som den svenske kungen delar ut)

  Sammanfattningsvis har jag efter en stunds surfande funnit att ”bevisen” för att LO skulle ha ändrat inställning till hemliga ordnar är obefintligt. Det enda jag kan finna är att vi tryggt kan samarbeta med LO och VI mot frimurarordern och hemlighetsväsende!

  Däremot borde nog Andy lägga ner lite mer energi på källkritik innan han gör en sån här bloggpost. Dagens surfande och studerande stärkte inte precis min tillit för honom.

  Gudrun

 • PåKlippan

  Hoppas att detta test går igenom!

 • Lars Widerberg

  Det räcker inte med ett par timmars letande på webben för att kunna bilda sig en uppfattning om läget rörande de moderna så kallade profeterna, ordensväsendet eller kvalitén på rapporteringen runt dessa fenomen i kristen såväl som profan press.

  Livets Ord och Världen Idag har inte vid någon tidpunkt kunnat utgöra en samarbetspartner i arbetet med att påvisa Frimureriets hållning på grund av det raljanta övermod man bär på och deras direkta slarv i faktabehandlandet.
  Här möter vi samma hållning som alltid ligger till hinders där Livets Ord företräds.

  Vi förespråkar ett stillsamt faktainhämtande, ett samtalande som värnar sanningskrav och ett mjuknande hjärtelag där kränkningsrisken minimeras.
  Lars W.

 • Gudrun:
  Angående Charles Whitehead fann jag igår följande information: ”Below are the current list of Association members. Each individual has their Papal knighthood illustrated with the following post nominal lettering:” […] ”J. Charles Whitehead, KSG.” Läs själv på denna sida om Papal Knights i Storbritannien. Då jag undersökte vad KSG stod för fick jag upp att KSG stod för ”Knights of St. George”. Att KSG tydligen också kan betyda ”Knights of St. Gregory” tycker jag inte är så graverande man kan få intryck av att du menar, för båda organisationerna är ändå i kategorin ”Papal Knights”! Att denna bloggpost inte föll dig i smak kan jag leva med, men att jag slarvat med källorna var ett drygt påstående. Angående Whitehead skrev jag också att jag efterlyste mer information om vad dennes orden stod för. Kanske du inte la märke till det?

  Du fann inga bevis för att LO ”bytt sida” kanske, men det är ett faktum att man mjuknat upp mtp det vi tagit upp här. Tidigare talade man ett tydligare språk, men nu får man ibland gissa sig till vad Ekman egentligen menar när han talar, skriver eller intervjuas i Dagen t.ex…

  I rättvisans namn tyckte jag det var relevant att visa till Agnarssons svar till frimurarskribenten, en person jag f.ö inte känner till mer än det ”PåKlippan” skrivit här. Du går i samma fälla som allt för många när du indirekt beskyller oss för att stå för för alla kommentatorers synpunkter. För du skrev följande: ”Är det verkligen så att ni förväntar er att han skall sitta och göra en ”background check” på alla som skriver?”

  Svaret är nej! På samma sätt som vi heller inte gör det här hos oss! Denna artikel var inte direkt anklagande, men snarare ett påpekande och ifrågasättande av det kontaktnät vi allt oftare ser inom ramen av Livets Ords ekumeniska enhet.

 • Jag vill lägga till att jag på inget sätt menar mig vara en expert på området omhandlande frimureriet och olika ordnar. Denna post är början på ett samtal där våra kommentatorer bidrar med sina kunskaper. Då det efterlystes en tråd där detta ämne kunde diskuteras skrev jag detta igår. Självklart kan man säkert studera detta ämne i månader innan man uttalar sig, men det har jag som heltidsarbetande och 4 barnsfar inte tid till.

  Om källorna och det som framställs visar sig vara fel är jag tacksam för korrigering. Dock är det inte med överlägg jag ev. lagt fram felaktiga upplysningar, något man kan få intryck av att somliga menar.

  Var välsignade, och bidra med din kunskap inom detta känsliga ämne. Mystik a´la frimureriet hör oavsett inte samman med vår kristna tro.

 • PåKlippan

  Gudrun

  von Essen inbjöds i egenskap av kristen politiker. Ulf har tidigare sagt att frimureri är en ockult religion. Det uppfattades internt i KD att LO gruppen (som dominerar KD i Uppsala) med undantag av ett fåtal stötte bort det förra kommunalrådet.

  Peter Halldorf nämner speciellt Lönnebo som en andlig gestalt som betytt mycket för honom.
  Sture Holmberg är en av de frimurare i 9:e graden som Ulf idag samverkar med för byggandet av ”enhetens kyrka” på Östanbäcks kloster. Han finns omnämnd i Ulf bok ”Frimurarorden … ockult religion”

  Jag har läst positiv artiklar om frälsarkransen i Vid. Jag har inte tillgång till arkivet.

  Det är klart att Vid har signalerat en negativ inställning till frimureriet. Men kvarstår att frimuraren Wallmark är kvar som kåsör. Är det Wallmark deltar i ockult eller ej?
  I handling samverkar man, i ord tar man avstånd.

  Du lyssnar kanske till Ulf´s predikningar. Det hörs inget om faran med EU eller Vatikanen eller frimureriet och mycket annat från förr.

  Elisabeth Lundqvist förespråkade i förra veckan i Vid både, meditation i lotusställning och härligt lovsång och tungomålstal.

  När katolikerna ber ” gör så att detta bröd och lekamen för oss blir din lekamen och blod” kallar de det för att prästen ber ”förvandlingsbönen”. Deras nattvard syfter till att Jesus offras på ett ”oblodigt” sätt.
  Anser du att samma ”oblodiga” offer sker på LO?

 • Sanna

  Vi bör akta oss för alla som gör saker i hemlighet, vare sig ordnarna är katolska eller inte, men det är ett faktum att kyrkor, och framför allt katolska sådana är fulla av symboler från frimureriet, varför, kan man undra? Jag rekomenderar annars en bok jag just nu läser av Kjell Sjöberg – Låt varna er, som belyser detta ämne. Om ni söker på Walter Veith på google, så finns en serie på google video, som heter total onslaught, där han går igenom samband mellan hemliga sällskap, katolska kyrkan, dess babyloniska ursprung mm, titta och se sen om ni sedan inte tror att det finns ett samband.

 • Gudrun

  Andy:

  Jag hade knappast ”beskyllt” dig för att stå för något om det bara var en kommentar, men du lyfte faktiskt upp det till en bloggpost utan ngn djupare reflektion eller kontroll av fakta. Däremot håller jag inte med dig om att vi utifrån de ”bevis” du presenterar kan se varken en omsvängning eller en uppmjukning, och det tror jag inte du heller gör om du är ärlig. Utan en starkare bevisföring kan vi nog dra slutsatsen att LO står där de alltid stått i den här frågan. Du slängde nog iväg en bloggpost lite för snabbt den här gången skulle jag tro :). Känn inte att du måste försvara den.

  Om jag får vara lite petig, så länkade du till en ”Order of St George” och verkade väldigt säker på din sak. Om du jobbat lite till med din post så hade du nog hittat det jag hittade, och insett att din frågeställning inte hade behövt ställas. (Enligt Wikipedia så finns det fem ”papal orders” och ingen av dem heter ”St George”:). Det var däremot inte den springande punkten, utan att det är väldigt stor skillnad på en förtjänstorden och ett hemligt brödraskap.)

  Gudrun

 • Lars Widerberg

  Andy,
  Vi har tagit oss an ett ämne, där alla kan ha åsikter av skiftande slag utan att därför någonsin komma särskilt nära sanningen.
  Att värja sig för dem som gärna uttalar sig för att vädra sina åsikter är oftast helt fruktlöst.
  Det är modigt att släppa upp denna sak i ett blandat forum av detta slag.
  Vi får se om vi kan bärga något av värde för Herrens sak genom detta.
  Lars

 • Lars Widerberg

  Det ligger i själva sakens natur, det hör till ordensväsendets och hemlighetsmakeriets mekanism att skapa enorma kvantiteter desinformation och motsägande uppgifter, motverkande målsättningar och motstående sanningskrav.
  Mönstret ligger i alla dessa motsägelsefulla ståndpunkter. Ändamålet är härskande, medlet är söndrande. Det verkliga motmedlet i detta spel bor i ett sinnelag som inte låter sig föras till ytterligheter eller till otillbörligt försvar av den egna ståndpunkten. Då är redan frimureriets anda segrare också över våra sinnen.
  Lars

 • @Rob:
  Du skrev ”Varför är frimurarna så farliga? Vilka är deras mål och syften? Vill dom ha en ny världsordning? Samarbetar dom med påven/vatikanen? D skulle nt förvåna…men jag gissar bara.”

  Katolska Kyrkan har klargjort att medlemskap i Frimurarna eller andra hemliga sällskap är ålagt med automatisk exkommunikation (jfr. t.ex. detta dekret). Alltså borde det förvåna dig ganska ordentligt.

  @elisabet:
  Jag låter det faktum att du på allvar länkar till de sidor du gör tala för sig självt. Det är inte värt ytterligare kommentarer.

 • Lennart

  Gudrun,

  Du har ansträngt dig ordentligt för att söka rentvå de personer som Andy tar upp. Här är ett tydligt exempel. Du skriver:

  Andy (citerar På Klippan)
  “Peter Halldorf som är en nära vän och meningsfrände till Ulf, har som mentor den kände frimuraren i 10:e graden, Martin Lönnebo.

  Detta är väl ändå ett starkt exempel på ”guilt by association”. Vilka andra svenska kristna ledar är vänner med frimurare? Får man inte ens vara vän med någon som är vän till en frimurare? Vad jag förstår så har väl även UE och LO inte närmat sig Lönnebo?”

  Är du så blind att du inte ser vad detta handlar om?Frimureri är en ockult religion. Peter Halldorf är en andlig ledare idag i Sverige och har inte bara Martin Lönnebo som vän utan som mentor (Lönnebo inbjuds även som talare till Bjärka-Säby). Peter Halldorf är heller inte bara en vän till Ulf Ekman utan har flera gånger inbjudits att tala som andlig ledare på Livets Ord.

  Alla som vet det minsta om Livets Ord måste hålla med om att detta skulle varit helt otänkbart på 90-talet. Men idag passar det inte längre Ulf Ekmans nya agenda att vara noggrann med sådana här ”detaljer” av rätt och fel. Det finns legio av liknande exempel. Här uppe nämner PåKlippan t ex: ”Sture Holmberg är en av de frimurare i 9:e graden som Ulf idag samverkar med för byggandet av “enhetens kyrka” på Östanbäcks kloster. Han finns omnämnd i Ulf bok “Frimurarorden … ockult religion””. Många fler exempel kan ges.

  Tony Blair ska tydligen ibjudas som affischnamn för nästa års Jesusmanifestation i Stockholm. Blair, som nyligen konverterat till katolik (mycket tyder på att President Bush, som är medlem på livstid i den sataniska orden”Skull and Bones”, är på väg att följa hans exempel), har nyligen också startat en organisation för samarbete och tolerans mellan de olika världsreligionerna. Är det inga ledare i Sverige idag som ser vad som pågår? Nästa steg blir säkert att påven kommer och håller mässa på Jesusmanifestationen. Det är tydligen den nya ekumenikens vision för väckelse i Europa. I spetsen för denna utveckling går s k karismatiska ledare i Sverige.

  Det andliga mörkret är stort idag i Sverige. Mycket stort. Vi måste slå larm och proklamera så högljutt det går att detta är helt fel väg. Totalt fel väg. Kan inte du Gudrun också inse det?

  Gud har en helt annan väg till äkta väckelse för vårt land. Nu måste vi omvända oss och be! Det är MYCKET ALLVARLIGT!

 • Lennart

  Symeon,

  Tror du att t ex President Bush måste begära avbön för sitt medlemsskap i Skull and Bones först innan han kan bli accepterad som katolik om han konverterar?

 • På klippan
  Du må ikke være lei deg.
  Jeg gråter da alltid over dine innlegg! 😉

  Det er vel bare et frimurer-spøke som har kommet inn her? 🙂
  De er ikke til å spøke med.

  Til og med Vassula Ryden har i et at sine budskap advart i mot frimurer-ordenen.

  Men på klippan
  hvorfor må ALLTID RKK og Ulf Ekman få skylden for all ting?

 • ”(Enligt Wikipedia så finns det fem ”papal orders” och ingen av dem heter ”St George”:).

  Lägger ut en lite bild som kan betraktas, samt en länk till Vatikanens sida om ordnar. Jag sa iofs Knights of St. George, inte Order of St George som Gudrun skrev. Order of St. George är förresten också en påvlig orden. Det finns nog mer info om detta än Wikipedia kan upplysa oss om…

 • PåKlippan

  Rudie

  Utifrån den höga bekännelsen så måste vi pröva dessa organisationer och personer.

  RKK förvånar inte eftersom henne känner vi sen väldigt lång tid tillbaka. Ulf förvånar genom att göra tidigare ”omöjliga” retretter.

  Det är inte meningen att rädda katoliker till insikt i första hand. Den som är född katolik eller har konverterat har väl troligen tänkt över sin position. Dem jag vill väcka är dem som drömde om himlen som målet för vår resa och som tror på en dualism mellan gott och ont.Och därför hade tänk kämpa till slutet för att behålla fältet!

  Vi lever in en tid med förförelse.

 • På Klippan
  De som bare har tenkt å kjempe trenger du vel ikke å vekke? Det her blir bare ett tillegg dem kan glede seg over! 😉
  Men det var kansje det som var tanken?

  Og himmelen er faktisk et mål for katolikker også! 🙂

 • PåKlippan

  Rudie

  ENCYCLICAL LETTER
  SPE SALVI November 2007

  Här visar påven att katoliken inte ska vänta sig någon traditionell himmel, tvärtemot NT´s många underbara löften.

  Men vi som valt att stå utanför RKK fortsätter att sjunga;

  ” till himmelen jag går
  dit synden aldrig når ett härligt land
  där härskar livets vår …….”

 • PåKlippan

  Rudie

  o Syskon låt oss
  alla mötas där!!!

  Mvh

 • göran

  Lennart

  ‘Det andliga mörkret är stort idag i Sverige. Mycket stort. Vi måste slå larm och proklamera så högljutt det går att detta är helt fel väg’

  Ja, Vi får vara vakna för förförelser av olika slag. Det är mycket mörka moln som fortsätter in över Sveriges land. Ledare och lekmän inom kristenheten måste omvända sig och ta emot korrigering. Mycket bön och proklamation av Jesu blod över vårt land är vad som nu gäller. Då skall de mörka molnen skingras och det himmelska ljuset ska bryta fram. Det går inte hålla på och kompromissa längre. Ang. Frimureri och andra ordnar så är det som kvicksand. Man sjunker längre och längre ner i djupet.

  David var kung i Israel, men var beroende av Herren och öppen för korrigering. Han ropar till Gud: Ps.139:23-24: Utransaka mig Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar.
  Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Låt den bönen bli våran.

  Stotheten, prestigen måste få falla.
  Då…….

  Mvh
  göran

 • Steen

  Andy

  Har bloggen avsluttat för kommentarer
  ”Ulf Ekman i Dagen” från söndag, juni 8th. – Kommer inte inn där numera.

 • Lars Flemström

  Kastar rutinmässigt ett öga på allt som skrivs om frimurarna och liknande s k ordnar. Det är förståeligt att dessa s k ordnar blandas ihop med det katolska ordensväsendet, men det är inte alls samma sak. Man brukar säga att när protestanter tröttnar på det andliga förfallet i den kyrka de tillhör, så grundar de en ny frikyrka, men när samma sak händer inom Katolska kyrkan, så grundar de en ny orden inom kyrkan.

  Frimureriets kända historia började i Englad i början av 1700-talet, genom grundandet av en s k storloge, men frimurarna själva hävdar ju att de har anor från GT:s tid. Detta är nu svårt att leda i bevis, men mer troligt är att ”fria murare” i Tyskland och ev. andra länder är ursprung, d v s personer som illegalt (i strid med skråväsendet) ägnade sig åt byggnadsyrket, och omgärdade sina yrkeshemligheter med riter och dödshot. Medeltidens stora katedralbyggen kan ha varit en lönande arbetsmarkand för de ”fria murarna”.

  Men det kan inte helt uteslutas att frimureriet har forntida rötter, i både de gnostiska sekterna som hotade den tidiga kristendomen, och i de hedniska religionerna, exempelvis den fornegyptiska Isis-kulten.

  Man kan utan tvekan påstå att frimureriet är den värsta jordiska fienden någonsin tilll den katolska kyrkan och hela kristenheten. Flera, under en begränsad tid, framgångsrika försök att infiltrera Katolska kyrkan har gjorts, varför man inte ska vara förvånad om t o m kardinaler har varit frimurare. Detta ledde till att katoliker är förbjudna att vara medlemmar i Frimurarorden, ett förbud som med jämna mellanrum har upprepats i skarpa ordalag. Jag har själv läst ett dokument på c:a tre sidor från Katolska kyrkan, med en teologisk /religionshistorisk utredning om vilken gud, som frimurarna dyrkar: Antikrist! Frimurarna anses bl a ligga bakom franska revolutionen, som gick mycket hårt åt den katolska kyrkan och försökte ersätta kristendomen med en ny hednareligion.

  Det första förbudet, vid mitten av 1700-talet, mot frimureriet i de katolska länderna, medförde en stor utvandring av frimurare till de protestantiska länderna, bl a Sverige, där de hälsades som hjältar och flyktingar från katolsk förföljelse. Den svenska frimurarorden grundades 1752, om jag minns rätt, med kungen själv som högste beskyddare. Många, många präster i Svenska kyrkan har varit, eller är, frimurare, och jag misstänker att frimureriet ligger bakom det andliga förfallet i Svk särskilt i början av 1800-talet. Idag säger de svenska frimurarna att de är fristående från den internationella frimurar-rörelsen och tar avstånd från dess kristendomsfientlighet. Jag är ytligt bekant med riktigt reko Svk-präster som är frimurare. Jag kan inte förså hur det går ihop med deras kristna tro. Antingen är det blodigt allvar, eller så är det bara en lekstuga för vuxna småpojkar, och då är det ju rent pinsamt.

 • Steen:
  Det ska fungera utmärkt. Om du upplever problem igen kan du väl maila mig din kommentar så lägger jag in den. Jag vet ärligt talat inte varför du inte kan lägga in kommentar, för jag har inte stängt den.

  Bless!

 • På Klippan
  Da er du sikker på at alle protestanter (med flere), ortodokse og katolikker kommer til himmelen! Vi skal alle ta det for gitt?

  Håpet gjør at man ransaker seg, for når man håper så ønsker man at noe skal skje, og man er åpen for omvendelse. Og om man ikke lever som bibelen lærer så omvender man seg og ber om tilgivelse.

  Og så blir de stående disse tre; Tro håp og kjærlighet, men størst er kjærligheten.

  Tre viktige bærebjelker i troen på vår frelsning!

 • padraig

  Jag tror det är precis som du säger Lars F, på ytan oskyldig lekstuga för vuxna småpojkar. Så är det för den stora massan frimurare.

  Men den pyramidala maktstrukturen är djävulskt perfekt för en organisation som frimurarna. Från den stora massan kan man sedan plocka russin ur kakan, testa deras lojalitet och lydnad genom att testa i flera grader och så småningom avslöja vad det egentligen går ut på.

  Som sagt är frimurarnas historia höljt i dunkel, kanske är dom som organiserad ondska inte äldre än upplysningen. Men det spelar egentligen ingen roll. Deras myt och symbolvärd är ändå den samma. Deras berättelse om Hiram och Salomo är bara hittepå men vad spelar det för roll. Denna märkliga koppling till Salomo och templet finns där ändå. Religionssynkretismen finns där ändå. Laglöshetens ande finns där ändå.

  Jag kommer nämligen till samma slutsats som katolska kyrkan gjort.
  Frimurarnas Gud är antikrist.

 • padraig

  Jag kan länka till en av frimurare producerad sida för att visa deras fascination över Salomo och templet.

  http://www.phoenixmasonry.org/historypage.htm

  ”It is known to every reader of the Bible and student of Solomon’s days, that an amazingly detailed description of the Temple and its associated structures has been carried down from the mists of antiquity by the Scriptures. Lineal measurements, materials employed, and ornamental detail are so graphically presented that restoration of the Temple, at any time within a score of centuries past, awaited only the coming of a man with the vision to recognize its historic value, and the imagination to undertake the task.” [Foreword, ”The Bible and King Solomon’s Temple in Masonry”, by John Wesley Kelchner, 1968, A. J. Holman Company.]

 • Lars Widerberg

  Frimuraren står förpliktigad att följa den religion som ”alla kan instämma i”.
  Häri föds det ekumeniska sinnet, det sinne som slätar över, det sinne som sopar under mattan, det sinne som endast söker den yttre enheten, det sinne som ”tar det lätt med att hela dottern mitt folks skada”. Jer 8:11.

  Den som initieras till första graden bekänner att han kommer ur mörkret som sökare efter ljus.
  Han lärs att ”be till världsalltets store byggmästare”. Denne världsalltets store byggmästare, ett deistiskt fenomen, ”äras bäst genom goda seder och utövande av dygd”. Frälsningen i Jesus Kristus förnekas således i dessa de enklaste frimurarregler.

  Frimureriet menar sig kunna förmedla en moralisk standard som är accepterbar för samtliga religioner.
  Denna toleransens kult har inget att sätta upp emot syndens makt att förföra och bedra än sitt letande efter god sed och mänsklig kraft att följa god sed. Därför lider dessa som ansluter sig till frimurartanken skeppsbrott och detta både intellektuellt och moraliskt.

  Frimurarens tempelbygge och den moraliska standard som följer därmed har ingen bärighet i de sammanhang där moral borde hävdas. Deras samhällsbyggande föder och när en rovdriftens mentalitet gentemot markens resurser och människors värde.

 • PåKlippan

  Gudrun

  skrev om konstellationen LO och frimuraren von Essen ”Det känns väl lite långsökt att LO skulle ha kollat upp alla hans ev tillhörigheter i andra organisationer innan de bjöd in honom för en sådan kväll som är till för diskussion, inte undervisning.”

  I boken ”Frimurarorden, Hemligt sällskap & ockult religion” författat av Ekman, Agnarsson och Selbakk står att Gusaf von Essen är frimurare, sid 35. Det man redan vet behöver man naturligtvis inte kolla upp.

  Ledningen av LO visste om Gustaf´s bakgrund. Men detta faktum är en icke fråga idag. och påverkade ej heller ”kungamakandet” inom KD.

  Att von Essen är en hedervärd person trots sitt frimureri är en helt annan sak.

  Mem Ulf har tidigare gått hårt mot frimurarna, EU och Romkyrkan. Senare när det passar hans egen agenda så byter han fot och det utan att ta avstånd från tidigare ställningstaganden. Där han backat så skyller han på ”dåliga” influenser från pingstkarismatiskt håll. Det är både fegt och fel.

  Du framförde att LO inte ändrat ståndpunkt. Du har fel i detta. Man har i sitt praktiska handlande visat att man påtagligt ändrat sig.

  Ulf anser sig ha fått en profetia ”att Gud ska ställa Livets Ord i mitten av kristenheten”. Detta blir helt sant genom att Ulf samtidigt villigt kompromissar med det som alla trodde var hans hjärtas övertygelser.

  Om Ulf byter uppfattningar av taktiska skäl, så är han inte en sann herde. En herde skyddar sina får, och ger dem sanningen, om än världen skulle hata den sanningen.

 • Petrus

  Frimuraren står förpliktigad att följa den religion som ”alla kan instämma i”.

  Kär ser vi en tydlig koppling till den synliga enheten. Märkligt att man vill ha Tony Blair på Jesusmanifestationen, med tanke på hans kopplingar till ”den nya världsordningen” och Bilderberggruppen. Det finns gamla profetior om att antiMessias skall komma från England. Det är inte utan att de ges en ny aktualitet.

  Syskon låt oss vara vakna, nyktra och bedjande. Väl förankrade i ordet.

 • Sigrid L

  Försökte under gårdagen men mitt inlägg föll bort hela tiden. Nu har Rob ställt frågan om vad som är fel och farligt med frimureriet och både Lars W och Lars F delvis skrivit lite om det.
  Dock
  Jag tycker ändå att någon som kan och vet kan berätta något kortfattat varför vi som kristna bör säga nej till frimureri och liknande. Mycket av det som skrivits ovan har handlat om katolska kyrkans inställning till frimurarorden, men jag tycker vi ska börja med att tala om vad som är det viktigaste i motståndet mot hemliga sällskap.

  Vad är det som är det farliga/felaktiga i att som kristen vara med i ordenssällskap?? Nån som kort och enkelt kan svara eller länka till något???

 • Andy
  Eftersom du fortsätter att ha med citatet av PåKlippan där han uttryckligen skriver att Malteserorden är en katolsk frimurarorden tycker jag att du uttryckligen också bör skriva att han har fel i det påståendet.

  PåKlippan
  Du har fel i det påståendet. Hur vore det och erkänna det?

  Elisabeth
  Det är spännande att ta del av dina bestämda uppfattningar. Ignatius var enligt dig rätt långlivad, han dog den 31 juli 1556… ca 450 år efter att han grundade jesuitorden… well done, old chap! 😉

  Allt gott!

 • Lars Widerberg

  Symbolvärden stående mot kristna värden

  När intianden/den blivande frimuraren kommer för att låta inviga sig är han tvingad att erkänna att han kommer från mörkret för att söka ljus och upplysning. Den som så kommer och samtidigt håller kristen tro säger därmed att det ljus ha har sett i Kristus inte duger. Ett annat slags ljus, en annan sorts upplysning måste till för mognad och gemenskap. Detta är frimurarens skarpaste utsaga mot Jesus Kristus och hans frälsning.

  Frimureriet består av ”ett särskilt system och sedeläror, beslöjat i allegorier och illustrerat genom symboler”. Dessa allegorier och symboler är till största delen hämtade ur mysteriereligion och ockult idévärld. Deras val av symboler visar klarare än ord och uttalanden vad som hålles som väsentligt för liv och leverne.

  Hemlighetsmakeriet runt riterna är ”pedagogiskt motiverat”. Initiationen ska överrumpla och överväldiga. Initiationens bildspel ska så ta över sinne och tanke, närmast skapande en religiös upplevelse. Logen är en ”födelsens hemliga utrymme”.
  Vid initiationstillfället står ”bröderna” som vittnen och som påtryckningsinstrument. Därför får initianden inte visa sig vek eller omanlig inför mysteriet.
  Initianden vittnar ofta om ett närmast hypnotiskt tillstånd där allt försvar inför dessa ”andliga realiteter” brutits ned. Symbolerna begynner tala, leva sitt eget liv och föra initianden till en verklighet i vilken Herren Jesus inte har någon plats.

  Grundtemat i denna symbolvärld är vegetationskultens döds- och uppståndelsedrama. Jeremia talade med profetisk stränghet till Israel då de förleddes till Tammuz-dyrkan – Jer 7 – en osofistikerad form av detta drama. Det närmast burleska bildspråket använder sig av företeelser som, beskrivna och uttolkade av frimurarledare, faller under begreppet fallosdyrkan. Vegetationscyklernas makter, fruktbarheten och produktiviteten, väldet och styret, den maktsvär där kapitalets maktstrukturer är huvudaktörer har första plats i denna världsbild.

  Om vi skulle se på detaljerna i logens symbolvärld ginge alla filter för pornografiskt innehåll igång.
  Jag närmast skäms över att sitta och se igenom mina anteckningar i ämnet.

  Detta skrivet som den enklaste början till insikt om och diskussion av den idévärld som är frimurarens.

  Lars W.

 • Tuve: Jag låter det stå, för jag skrev inledningsvis ”Låt oss se på dessa och några andra uppgifter var för sig…”, och det har vi ju gjort också. Jag korrigerade mig själv, men ser ingen orsak till att ta bort ”PåKlippans” citat.

  Tack för en sansad debatt runt detta.

  Bless!

 • Sigrid L, du undrade om ” någon som kort och enkelt kan svara eller länka till något ”….

  För det första så har Andy ett par ggr redan skrivit ett bibelställe, Ef. 5:11 ”ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället.”
  Det finns väldigt många Bibelställen som varnar för dessa ”mörkrets gärningar”. INGEN kan vara okunnig om det hemlighetsmakeri som döljer sig bakom allt vad Frimureri och Ordens-sällskap sysslar med. Ex. ”den store byggmästaren”, eller ljusbringaren från öster”…m.m. Ljusbringaren är ett annat ord för LUCIFER. !!
  Du får läsa din bibel, Sigrid, ex. 1 Joh.1:6, Rom.13:12, m.fl. Låt ingen bedra dig, kära syster !

  Guds välsignelse ! 🙂

 • Sigrid L

  Elisabeth: Vi är helt eniga om att frimureri etc är av ondo. Men jag tycker vi behöver veta vad som är fel för att ytterligare kunna lägga tyngd bakom våra ställningstaganden.

  Jag tycker att det är väldigt allvarligt att man inom dessa hemliga sällskap vid intagningarna ger starkare löften än man gett till både Gud och sina närmaste (tänker på vigsellöften etc).

 • PåKlippan

  Tuve

  Fel av mig jag menar att Malteserorden är en katolsk orden och inget annat.

  Att något är hemligt till större eller mindre grad gör det inte till frimureri.

  Överens helt klart.

 • Tuve,… ja ! du har helt rätt !!!

  Jag var lite för generös med tidangivelsen, men det förringar ju inte hans oerhörda nitälskan för det han uppfattade rätt.
  Så, denne Ignatius av Loyola var grundaren av
  Jesuitorden, ca 1534. Denna Orden har arbetat nitiskt i skymundan alltsedan start.
  Vi i Sverige får snart skörda den frukten…en otrevlig sådan…för Jesuitorden har idag delat upp världens nationer i 10 områden. Vår närmaste kontaktman lär vara en jesuit i Schweiz.
  Detta för att underlätta för ledaren av ”The New World Order”. Det är ju denna agenda som bl.a. Orden ” Skulls and Bones ” har jobbat för i alla år.
  Osama bin Ladin är ju med i den …likaså G.W.Bush. Mycket är ju spel för gallerier…!

  Så visst…vi MÅSTE hålla och nära Yeshua/Jesus,
  och ta Guds undervisning på allvar. 😉

 • PåKlippan

  Sigrid L

  Jag anser att boken ”“Frimurarorden, Hemligt sällskap & ockult religion” författat av Ekman, Agnarsson och Selbakk” Förlag Magazinet/LO 1993 ger bra inblick i ämnet.

 • Elisabeth
  Jag utgår från att du har glasklara fakta som stöd för dina bestämda uttalanden…

  Du skrämmer mig oerhört med din osaklighet. Med sådana vänner behöver man inga fiender…

  Allt gott!

 • PåKlippan

  Tuve

  Aletheia är och bör vara en plats där järn skärper järn. Förhoppningsvis blir vi vassare i att hantera både fakta och att dra slutsatser.

  Jag tycker mig se visst intresse för globala lösningar. Global energi, global ekologi, global ekonomi, global religionssamverkan i religionsdialog, global fred mm

  Men för att peka ut aktörer som skulle konspirera i detta område krävs det fakta vilket jag tror att elisabeth m fl har svårt att påvisa.

  Tröstefullt att veta, att det mesta, vet vi kanske inte med säkerhet.

 • Sigrid L

  På klippan: Jo, den boken har jag läst. Jag tänkte mest på de som läser här på bloggen. Vi får inte utgå ifrån att alla vet vad vi pratar om.

 • PåKlippan

  Sigrid L

  Den boken har många illustrativa händelser och personer. Kanske nån orkar lyfta fram något av detta .
  Stort tack till LO och Ulf för den boken,,,

 • Tuve,

  Alla kan numera hitta fakta på nätet.
  Du behöver inte visa ditt ogillande så öppet som räven med rönnbären.
  Leta reda på saker och gnäll inte så förtvivlat !
  Du verkar få styrka när du kan hacka på några här i bloggen. Kom med något nytt istället. 😉

 • Frimurare av 33:e graden.

  Bl.a Oral Roberts, Billy Graham, Saddam Hussein, Al Gore, Joseph Stalin….
  se lista med många kända namn.:

  http://www.biblebelievers.org.au/33rd.htm

  ”…the purity of the Luciferian Doctrine ” sägs den kallas.

 • Rob

  Sanlösa uppgifter! Billy graham frimurare..?? D e nt mkt som förvånar numera…

 • Skull and bones, den hemliga organisation Bushfamiljen är medlemmar i sedan generationer är inspirerad från helvetet! Den som vill kan se detta reportage.
  Hur blir det med Bush om han då konverterar till katolska kyrkan? Godkänner kyrkan hans medlemsskap i Skull and bones? Enligt vissa uppgifter är svaret nej…

 • Det forundrer ikke meg at kjente forkynnere er med!
  Frimurere tror jeg er mer kjent for å ha motarbeidet den katolske kirke enn andre kristne samfunn…
  Presten i byen vår er frimurer, og jeg har alltid tenkt på frimurerlosjen som en sorts kristen manneklubb helt til leste hva de har gjort i mot den katolske kirke.

 • frågetecken

  Elisabeth

  Tack för listan…om den är sann är det en mycket obehaglig läsning.

  MVH

 • Rob

  Oj då..’sanslösa uppgifter’ skall det stå!

 • Andy,

  Tack för ditt inslag från You Tube om Illuminati
  och Bush’s familjs medlemsskap i Ordnar.

  ”…avslöja mörkrets gärningar..” Amen! 😉

 • Lars Widerberg

  Det konspiratoriska sinnet

  Det existerar ett irriterande hinder för den som söker efter hållbara beskrivningar av verkligheten. I sig självt innebär denna företeelse ett objekt för intressanta studier och dialoger. Jag talar om det konspiratoriskt lagda sinnelaget.

  Ett av dess främsta drag är bristen på ett sakligt hanterande av fakta. Man tillåter sig att dra slutsatser, utan att ha tillräckligt med fakta. Man är allt för kvick att låta fragmentariska och obestyrkta fakta genast sorteras in i det konspiratoriskt definierade ramverket.

  Den måttstock man använder för att mäta värdet av enskilda fakta är snarare beroende av en inneboende aversion och rädsla inför vissa företeelser än av den inre trygghet och den vidomens gåva som den gode och Helige Ande låter sitt folk få del av.

  I en nykter hållning i förhållande till denna sida av verkligheten, till den verklighet som är konspiratoriskt präglad, kan vi öva både sannfärdighet, visdom och barmhärtighet.
  Lars W.

 • Takk Lars Widerberg for et ord i rette tid! Dine ord er det virkelig behov for på denne bloggen.

  Skulle ønske man var litt mer kritisk til det kildematerialet man bygger sine påstander på, om det finnes noe slikt kilemateriell i det hele tatt.

  Ta nå påstandene til Elisabeth om at Billy Graham er medlem av Frimurerlogen. Kikk litt nærmere på kildematerialet til den siden hun henviser til. Det er kun en oppramsing av navn. Dernest se på hvem som står bak listen! De kaller seg Bible Believers og har William Branham som sin profet. Ifølge dem er Branham profeten Elisa som Malaki profeterer om. Det fremhever de på sin nettside.

  Det blir ikke mer seriøst fordi man finner enkelte ting på nettet!

 • Lars Widerberg

  Björn Olav och alla andra läsare,

  Det är fullt förståeligt att Branham, eller snarare hans anhängare, ville svartmåla Graham eftersom Graham samlade mera folk och kunde föra sig i media.

  Branham hade ju en grav teologisk belastning, tillika med en egendomlig syn på hur de helanden som följde honom egentligen förmedlades.

  Så gav oss kära norrmän en vidgad horisont, och en plausibel förklaring till den något udda listningen.

  Lars

 • Lars W:
  Jag håller med om att listan verkade ganska speciell och lite trovärdig. Däremot hoppas jag inte du drog reportaget om ”Skulls and bones” över samma kam. Det finns ju ganska mycket info om denna organisation.

  Bjørn Olav:
  Jeg hørte aldri noe fra deg etter mailen jeg sendte deg for en tid tilbake. Takk for infoen her oven! Nettet kan brukes og missbrukes, og det finnes mye sannhet men også masse ”tullfakta” også.

  Bless til deg på Gjøvik.

 • Lars Widerberg

  Andy. . .
  Scull and bones-sammanhanget är en nog så förfärande verklighet.
  Men filen lägger endast ner förskräckelse i den som får tag i den – ingen presentation av Herrens alternativ.
  Den faller därför som sanningsvittne, åtminstone efter den ordning som har hopp att förmedla. Jag är inte särskilt förtjust i sådant.

  Vi längtar efter Herrens dom, vilken hanterar saken på annat sätt. Den domen är högst reell, effektiv och inger fruktan. Sådan fruktan borde förmedlas till dem som deltar i dessa mysteriesällskap.

  Vi söker efter sanning, vilken är en del av domsförfarandet; det är därför intressant och rikt att samspela med er alla på denna blogg – Aletheia.
  Lars

 • Andy:
  Jeg har problemer med å motta epost for tiden.

  Er glad for at denne listen over mulige loge medlemmer kan avvises som lite pålitelig. Ser man nærmere på hvem som for øvrig påstås som medlemmer, får det noe av komikkens skjær over seg. Uansett – å gjengi slike lister som denne blir useriøst, og skader mer enn noe annet. Den norske avisen Magazinet gjenga i sin tid Frimurerlosjens egen medlemsliste. Slik informasjon er interessant og var avslørende.

  Jeg er glad for at Haggaj tar opp dette tema. I vår familie har vi en erfaring på dette området som vi gjerne skulle ha vært foruten. Et nært familiemedlem, som slet med depresjon, kom i kontakt med Tempelridderne. De driver verving blant kristne. Etter å ha blitt opptatt som medlem, gikk han dypere inn i depresjonen, og samme dag som han skulle holde en andakt, tok han sitt eget liv. Losjebrødrene deltok i begravelsen, og jeg har sjeldent opplevd noe mer kaldt og dystert som disse svartkledde.

  Men når vi skal behandle dette emne, la oss besinne oss, og bruke kildemateriell som holder vann. Ellers blir dette useriøst og skader mer enn noe annet.

  Når Kristuskransen til Lönnebo trekkes frem som noe okkult, hører dette med til det useriøse. Man begrunner dette med at kransen inneholder en svart perle som skal symbolisere døden. Vel, denne perlen symboliserer det som kalles ”sjelens mørke natt”. Det er en erfaring mange av oss gjør seg på troens vei, da Gud oppleves fjern, fraværende og man går igjennom en livskrise. Jeg har selv gjort slike erfaringer på troens vei, når jeg har gått igjennom alvorlige sykdomsfaser eller når noen av de nærmeste i vår lille familie har erfart lignende ting. Kristuskransen, eller Frelserkransen, har vært til hjelp for meg i faser av mitt liv. Den har hjulpet meg til å tenke igjennom viktige ting som har med troen å gjøre. For meg er den et pedagogisk hjelpemiddel, og den har også vært til hjelp for enkelte som sliter med konsentrasjonen. Det finnes en del i blant oss som har dysleksi, personlighetsforstyrrelser etc, og som ikke klarer å lese så mye eller holde på konsentrasjonen. Da kan et slikt perlebånd være til praktisk hjelp. Vær så snill å ikke gjør alt til noe okkult eller konspiratorisk.

 • Bjørn Olav:
  Først skal jeg presisere at det faktisk er jeg som har skrevet detta om frimurerne. Haggaj er en meget flittig skribent, og man kan sikkert få intrykk av at det er han som ER Aletheia… 😉

  Til saken.
  Den listen så ikke noe særlig seriøs ut syntes jeg. Det første jeg gjorde var å sjekke om det fantes noen kildehenvisninger til de navn som ble presentert, men det var ikke noe. Når det ikke fantes skjønte jeg straks at det var nonsens. Kanskej en del av navnene er korrekte, men da må de bevise det med litt mer faktagrunnlag. Magazinets liste finnes jo ikke mer etter at de fusjonerte med Dagen, noe jeg må si jeg savner akkurat nå. Jeg skal maile Selbekk å spørre om de tar den inn igjen. Kanskje Datatilsynet stoppet den?

  Det du forteller om slektingen din er vondt å lese, uansett hva som var grunnen er slike historier noe som gjør inntrykk. Jeg har vanskelig for å se på hvilken måte frimureriet med sine forgreninger skulle ha noen med kristendom å gjøre.

  Vedrørende Lönnebos frälsarkrans vil jeg gjerne sette meg mer inn i hva det er for noe. I utgangspunktet er jeg som du vet meget skeptisk til slike kranser uansett navn og ”tilhørighet”, men objektivt sett fortjener også Lönnebo at vi setter oss skikkelig inn i saken før vi angriper. Jeg skal gjøre det, men kan ikke love en positiv rapport på forhånd. Når rapporten kommer skal jeg i hvertfall skrive om det på en seriøs og respektfull måte uten masse unødvendige store ord…

  Du har alltid ”mast” om korrekte og sanne kilder, og det er bra! Noen ganger er risikon stor at man faktiskt tror det man leser og skriver om det, men derved ikke sagt at man med vilje ønsker å spre usanne ting. Derfor er det bra med skribenter som kan korrigere en uten å beskylde en for alle mulige motiver.

  Takk for at du er tilbake igjen! Det jeg skrev i min mail datert den 24/5 var at jeg ba om tilgivelse for en unødvenig sårende kommentar jeg skrev til deg.

  Vær velsignet!

 • Gustaf

  ”Frälsarkransen” är inget som vi skall befatta oss med. Jag förstår inte varför BO Hansen skall ta upp detta.
  När vårt fokus blir på människotillverkade ting, om än i så gott syfte, leds vi vilse, det är en villoväg. Vad är skriftens väg? Jo Ordet! Den helige Ande leder oss. Om vi inte vet hur eller vad vi skall be om är det den Helige Ande som leder oss, inga rosenkransar, frälsarkransar, ikoner etc. Detta är vad själafienden vill – att vi ska fixera på det skapade istället för Skaparen!

 • Andy: Beklager at jeg ikke så at det var deg som har skrevet denne artikkelen. Jeg er glad for at du setter dette fokuset på de hemmelige ordener. Jeg synes du skal ta kontakt med Selbekk, jeg tror ikke Datatilsynet har lagt noen føringer for å stanse denne listen. Jeg tror den bare ble borte i fusjonen med avisen Dagen.

  Setter pris på at du vil sette deg inn i bakgrunnen for at Lönnebo laget Kristuskransen, eller Frelserkransen, og hvordan den brukes. Du må selvsagt mene noe annet om den enn meg. Men se litt nærmere på svaret mitt til Gustav, så vil du se hvorfor jeg synes den kan være til hjelp for enkelte.

 • Lennart

  Amen Gustaf!!! Amen!

  Främmande religioner använder sig av sådana radband. Det hör absolut inte hemma bland Guds folk.

 • Lennart

  En man som är initierad i tionde graden av frimureri, vilket handlar om en rent ockult religion, bör definitivt ges något förtroende som andlig förebild och ledare.

 • Gustav:

  Jeg er helt enig med deg i at Guds ord er det viktigste av alt. Hvis du hadde hatt litt kjennskap til meg, og den kampen jeg har stått i her i Norge for bibeltroskap så hadde du ikke sett behovet for å skrive det du skriver. Guds ord er evig, uforanderlig, guddommelig inspirert,autoritativt.

  Men det er ikke alle som kan lese, Gustav. Det finnes mange mennesker med lese- og skrivevansker. I tillegg har vi mennesker som sliter med psykiske lidelser, for kortere eller lengere perioder i livet, noe som gir dem konsentrasjonsvansker.

  Hva vil du tilby dem?

  Hvis ditt voksne barn ikke klarer å lese pga konsentrasjonsvansker, og heller ikke kan lytte til det skrevne ord. Hva vil du tilby dette barnet?

  For meg personlig, og i min tjeneste som pastor, har Kristuskransen vært til hjelp som et pedagogisk hjelpemiddel. Vi snakker altså om en ring med fargede perler som holdes sammen av en tråd. Hver farge symboliserer forskjellige ting. Du har Gudsperlen, taushetsperlen, jegperlen, omvendelsesperlen, gledesperlen, nattens perle etc. Du kan jo selv legge det du vil inn i dette, men Lönnebo og andre som har skrevet om dette (det finnes blant annet barnebøker) har sitt navn på det de tenker.

  Ingen av disse perlene er magiske, eller har okkult bakgrunn. Det er snakk om perler, punktum.

 • Lennart.

  Jeg blir bare lei meg når jeg leser slike veldig forhastede slutninger. Vær så snill å sett deg inn i det du skriver om, før du skriver.

 • Lennart

  rättelse:

  Sista meningen skall naturligtvis vara: ”…bör definitivt inte ges något förtroende som andlig förebild och ledare.”

 • Lennart

  BO,

  Guds ord varnar oss för att härma hedningarna i vår bön. Det räcker för mig.

  Var välsignad!

 • Lennart:
  Les litt bedre det svaret jeg gir til Gustav. Jeg blir ikke velsignet av ditt lettvinte svar. Hva har du å tilby de menneskene jeg snakker om? Hvordan skal de kunne få hjelp til å utøve sin tro? Hva er det som er så farlig med å bruke et pedagogisk hjelpemiddel?

 • Lars Widerberg

  Frälsarkransen
  Vi hamnar alltid i svåra lägen då vi erbjuds hjälp och stöd av frimurare och genom deras verktyg och metoder för vår frälsning och frid.
  Att ha haft Lönnebo i vår domkyrka några kilometer bort gör att valet på ett sätt blir enklare i fråga om ett hjälpmedel som frälsarkransen. Hans egendomliga, tudelande väsen – egentligen så typiskt för en frimurare – säger emot Kristus i oss, som härlighetshopp.
  Jag hade en gång för länge sedan i uppdrag att etablera relation till en biskop på Island för ett relativt omfattande böneföretag. Denne man hade samma sorts märkliga skuggor över sitt sinne.
  När jag nu sitter och bläddrar i ett exemplar av Lönnebos ”Frälsarkransen” faller ögonen på en sats: ”Sökandet efter metod som skulle kunna stärka sökandet efter frid, var det som förde mig till att binda en Frälsarkrans.”
  Jag ser nog till att somliga blir sura på mig, men jag vill inte ha metod. Jag vill ha Kristus som redan bärgat all den frid jag behöver för min färd. . .
  Lars

 • Lars Widerberg

  Biskopen på Island var frimurare. . .
  Glömde att understryka faktum. . .
  Lars

 • Jo, dette forstår jeg, Lars. Men hva vil du tilby et menneske som ikke klarer å lese, eller har konsentrasjonsevner? Ikke skal de se på bilder, og ikke skal de kunne holde noen fargerike perler i hendene. Hva skal de gjøre? Hvordan vil du hjelpe disse? Er det virkelig slik at selv om en frimurer lager et perlekjede, så er dette perlekjedet okkult?

 • Lars Widerberg

  Jag skulle fortsätta att söka efter hjälpmedel. . .
  Jag skull fortsätta att bedja. . .
  Den stora prövningen för vår mognad ligger i att inte kunna hjälpa.
  Den stora hjälpen för våra kära i deras nöd är vår absoluta hjälplöshet.
  Hjälplösheten är vår bästa bön.
  Jag har tvingats gå den vägen. . .
  Den är farbar. . .
  Lars

 • Deborah

  Tack för mycket bra inlägg!

  Ni ‘slår huvudet på spiken’, när ni skriver, att frimureriet tränger in överallt och man börjar använda ‘metoder’ i stället för att hålla sig Guds Ord!

  Kransar, kors, reliker – i en förblindande ritualism ersätter den enkla barnatron och hjärtats relation med den Levande Herren….

  Maktens korridorer kläs med falsk helighet och folket sväljer hyckleriet…

  Låt ingen bedra oss!

 • Hjelpeløsheten kjenner jeg godt, Lars, jeg har sittet på gulvet med en psykotisk person ved min side, som har forsøkt å ta sitt liv, flere ganger. Jeg har grått mine tårer, det er blitt mange av dem. Den personen jeg tenker på hører Kristus til, og vil så gjerne be og lese Hans ord.

  Om du visste at et fargerikt perlebånd kunne hjelpe, behøvde du søke for å finne et alternativ da?

  Vil du frata et menneske muligheten til å oppleve Gud, bare fordi det fargerike perlebåndet var laget av en frimurer? Bor virkelig demonene i perlekjedet?

 • Deborah.

  Jeg blir virkelig såret av slike bemerkninger, og av så hard en tale: ”Maktens korridorer kläs med falsk helighet och folket sväljer hyckleriet…” Mener du virkelig dette på ramme alvor?

  Mener du at det er falsk hellighet og hykleri når jeg forsøker å hjelpe mitt syke barn? Mener du virkelig det?

 • Lars Widerberg

  Kära Björn,

  Uppfinn ett eget ”radband” utifrån din egen erfarenhet med Gud.
  Jag känner med dig. . .
  Mina erfarenheter ser annorlunda ut, men smärtan är densamma. . .
  All nåd,
  Lars

 • Takk, det var et godt råd. Det skal jeg ta på alvor, Jeg er verken frimurer, romersk-katolsk eller tilber avguder. Derimot er jeg ordinert som pastor i Det norske Baptistsamfunn, reiser på frie kallelser i mange ulike kirkesamfunn og sammenhenger, og Lars Widerberg har jeg hatt stor glede av å lytte til på kassetter og lese artikler av i mange år. Takk skal du ha for det!

 • Lars Widerberg

  Björn,
  Vi ska be om insikt, vishet och mycket nåd. . .
  Jag är tvungen att gå till sängs för att klara tidig bönesamling i morgon. . .
  Lars

 • Tvillingsyster

  Användandet av frälsarkransen kan jämföras med 1 Kor 8, där Paulus skriver om att äta kött som offrats åt avgudar.

  Han skriver att vi vet att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. Men en del äter ändå köttet som avgudaoffer. För deras skull ville Paulus aldrig någonsin äta kött, så att han inte skulle bli orsak till sin broders fall.

  Man kan säga att frälsarkransen är bara en enkel band med pärlor, men för flertalet av oss kan den ha en dimension till. Därför tycker jag man inte ska göra reklam för det.

 • Deborah

  Björn…

  Jag är dålig på norska – vad menar du med att du skall hjälpa….???

  Kan du skriva svenska? Typ…..

  Tack….

 • padraig

  Så här subtilt kan frimurarsymbolerna presenteras:

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/kennethcopeland33rddegreefreemason.htm

  Bilden i länken visar omslaget till en kassettserie av Kenneth Copeland.

  ”how to build your firm foundation”

  Notera passaren och vinkelhaken på framsidan, frimurarnas ärkesymboler. En tillfällighet? Knappast.

  Fakta i övrigt på den sidan har jag inte granskat och tar inte ställning till. Det är bilden jag vill visa.

  Som tidigare noterats här så cirkulerar rykten om frimurartillhörighet på snart sagt varenda känd amerikan. Men inte tror jag detta är en tillfällighet.

 • Nå er vi vel litt ut på sidelinjen hva temaet angår. Beklager at jeg har bidratt til det, Andy. Men jeg blir fortvilet over alle disse harde ordene, og dommen som felles over oss, som forsøker så godt vi kan å hjelpe mennesker som ikke er så ordflinke. Det siste er nå at jeg anklages for avguderi. Det er voldsomt hvordan enkelte har svarene ferdige, men jeg merker ikke mye medfølelse i det de skriver. Men de fleste av de som medvirker her ser jo stort sett bare den onde, det okkulte og det konspiratoriske.

  Men jeg er glad Lars Widerberg og du har en annen tone.

 • Bjørn Olav:
  Jeg tillater det til en viss grad. Dette er interessant og jeg ska lese mer om radband av diverse slag. Kanskje det resulterar i en artikkel.

  Deborah och andra:
  Visst förstår ni norska! Om det är så svårt som ni påstår så läs texten noga flera gånger. Förvänta inte att en norrman ska skriva på svenska bara för att ni säger att ni inte fattar! Det är bara jag som är ”hybrid” här! Från skämt till allvar: Försök förstå, och om det är något ord ni INTE förstår ska jag vara behjälplig.

  Tack till alla för de många intressanta reflektionerna ni kommer med. Det bidrar till att samtalet inte begränsar sig till bara EN åsikt.

  EDIT
  Här är bilden padraig nämnde i sin kommentar. Är Copeland verkligen frimurare? Kan någon framlägga fakta som styrker det som nämns i länken?

 • Deborah

  Dette er jo en ganske god illustrasjon på det jeg snakker om. Du synes det det er vanskelig å forstå norsk. Hvordan tror du det er for en som har vanskelig for å konsentrere seg om å lese i det hele tatt, om det er svensk eller norsk? Som far – hva kan jeg da gjøre?

  Det er vanskelig å forstå at noen kan felle en så hard dom over noen som du gjør.

 • Ingen skal beskylde meg for å være tilhenger av Copeland. Men hva ser vi på dette cover? En passer og en vinkelhake. Hva bruker man når man tegner et hus?

  Jeg har en hammer og en sag hjemme. Gjør det meg til en snekker eller håndverker av den grunn?

  Jeg går ut fra at når layout avdelingen til Copeland skulle lage et omslag til hans kassettserie om grunnvollen (a firm foundation), så tenkte de at en passer og en vinkelhake var en god illustrasjon. Slike store predikanter har selvsagt en layout avdelingen. Copeland sitter neppe og tegner dette selv. Men kanskje hele layoutavdelingen er frimurere?

  Nå må vi bli seriøse!

 • Björn Olav:
  Jeg håper du ikke tror jeg sa at han var det, men etterlyste heller bevis som i såfall kan styrke det som ble sagt i linken. padraig sa heller ikke at Copeland virkelig er frimurer. Jeg tviler på at det går å oppdrive reelle fakta om dette.

  Bless & god natt!

 • Steen

  Problemställningar og teman som kommer här på bloggen är ofte av värde att diskutera.

  Men, jag tror det ville bli uppfattat som mer seriöst om det inte blev en så konspirativ ton. Viktigt att man inte alltid har bestemt sig för vad svaret är innan. Annars leter man bara efter informasjon som skall bekräfta det man menar är fasit.

 • Steen

  Men det är altför få som ifrågaställer i våra kristna sammanhang, och just det är bra.

 • Kanskje Padraig er å forstå ironisk?

  Nei, jeg tror ikke du tror at Copeland er frimurer. Du er for seriøs til å gå på slike lettvinte og udokumenterte påstander. Men jeg vil tro at noen tror det når de ser en passer og en vinkelhake. Kanskje det er et hemmelig tegn at det er noen streker nederst på venstre side på coveret? Eller kan det være noen som har klusset med en penn? Men siden det står på et cover med en vinkelhake og en passer er det sikkert noe som skjuler seg under dette! Det er sikkert noen som vet dette.

  Sov godt.

 • Har ikke lagt meg enda, så jeg kan si at jeg har kontaktet Coopeland via mail der jeg spör ham om disse påstandene. Om han svarer gjenstår i se…

  Nå er det god natt! 😉

 • Deborah

  Björn!

  Att tala Guds Ord är ‘att döma en rätt dom’ dvs. bedöma utifrån Skriften.
  Ingen kan sätta ‘munkavle’ på Ordet – alla måste böja sig under sanningen.

  Det är saningen som sätter oss FRIA – det är inte kärleken som gör det.

  Nåden – kärleken, den UPPBYGGER efter det att SYNDENS fästen först tagits bort!

  Det är vad frälsningen handlar om: Jesus Kristus tog itu med SYNDEN på korset genom sin utgivande kärlek – HERREN har aldrig predikat ‘endast kärlek’ – för då skulle det bara bli ett sentimentalt ‘plåster’ på syndens verkan i människans inre utan radikal uppgörelse med dess rot…och allt prat om BEFRIELSE från synd vore bara lögn.

  Och eftersom vi vet, att Ordet aldrig ljuger, så återstår det bara att böja sig under det och helt enkelt…vända om…

  Detta är EVANGELIUM: de glada nyheterna om FRIHET från synd till att bära rättfärdighetens frukt >>> som leder till ett evigt liv!
  När HERREN belyser med Ordet fästen i vårt liv, då DÖMER Han synden – för att befria oss och ge oss liv!
  Och den domen är ‘rättfärdig och god’.

  Halleluja! 🙂

 • Deborah

  Dette var en god preken, og jeg er enig i hvert eneste ord. Men det du skriver har altså INGEN TING å gjøre med det vi snakker med hverandre om! Det hjelper lite om du sier halleluja til slutt. Du er ikke i nærheten en gang av det som jeg har skrevet om.

 • Lennart

  Björn Olav,

  Lars Widerberg skrev här ovan till dig,

  Jag skulle fortsätta att söka efter hjälpmedel. . .
  Jag skull fortsätta att bedja. . .
  Den stora prövningen för vår mognad ligger i att inte kunna hjälpa.
  Den stora hjälpen för våra kära i deras nöd är vår absoluta hjälplöshet.
  Hjälplösheten är vår bästa bön.
  Jag har tvingats gå den vägen. . .
  Den är farbar. . .

  Detta är mycket bra skrivet. Hoppas att du kan ta till dig detta kärleksfulla och visa råd i din stora nöd. Jag tror att det är bättre än radband! Hoppas du kan höra Lars kärleksfulla vädjan: lämna radband och ikoner och sök Herren! Han kommer att visa dig vägen. Lita på honom i stället på tekniker och yttre hjälpmedel av vad slag det vara må.

  Var välsignad broder!

 • Gustaf

  Aproprå hjälpmedel.
  Jag hur jag och ett par bröder diskuterade tobak och dess plats i bönen för ett antal r sedan. Nikotin har en koncentrationshöjande effekt och vi diskuterade huruvida det är bra eller inte att lägga in en prilla innan ett långt bönepass. Vi var oeniga men kom fram till att det lätt kan bli en ”teknik” och att den helige Ande nog bistår oss med uthållighet. Att använda ”tobak i heligt syfte” är nog inget att rekommendera… (Minns ej detaljerna, men detta är en sann historia.)

 • Gustaf

  skall stå ”Jag minns hur jag och ett …”

 • Lennart

  Takk for din oppriktige omsorg. Den setter jeg stor pris på. Men du kommer heller ikke med noen praktisk hjelp når det gjelder den gruppen mennesker jeg snakker om.

  Tror du ikke vi har søkt Herren, og stadig søker Herren? Vi lever i dette. Og vi setter vår lit til Herren.

  Men konkret: Hva vil du selv gjøre for mennesker som ikke kan lese, eller konsentrere seg om det de leser, eller som ikke lenger har språk? Hvordan vil du kommunisere med dem?

  Hvis et ikon av Kristus hjalp dem til å finne Ham, ville du fremdeles holde vedkommende borte fra å se inn i Kristi ansikt? Og i såfall: Hva vil alternativet ditt være?

  Det høres rett og riktig åndelig ut det du sier. Men har du prøvd å sette deg inn i en livssituasjon som er annerledes enn din?

  Tror du demonene bor i ikonet eller i radbandet? Eller at det er en spesiell demonisk aktivitet rundt dette som har med radband og ikoner å gjøre? Tror du at et menneske som ikke har språk eller lite språk eller liten evne til å konsentrere seg, kommer til å bli forført om det ser på et bilde av Kristus eller holder i en perle i et radband og ber inne i seg?

  Jeg spør fordi jeg ikke tror du forstår hva vi snakker om.

 • Lennart

  Björn Olav,

  Jag förstår att detta måste vara en mycket svår situation och ett stort lidande för dig.

  Min spontana reaktion är att jag t ex skulle pröva med att spela andefylld lovsångsmusik och ordna högläsning av Guds Ord via en CD spelare.

  Jag skulle vara väldigt försiktig med att använda tekniker som jag uppfattar att det varnas för i Bibeln, typ ikoner (jag tycker inte att t ex tecknade bibelberättelser räknas in här) och radband.

  HERREN välsigne dig och bevare dig!
  HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig!
  HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig shalom!

  ”På detta sätt skall de lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall då välsigna dem.”

 • Lennart

  Haggai,

  Jag kan förstå din irritation över Elisabeth. Hoppas att hon kan hålla sig till ämnet i fortsättningen och vara mer noggrann med att granska med de källor på internet som hon anger. Dock håller jag det inte för helt otroligt att både Billy Graham och Oral Roberts är frimurare i någon form. Kanske i en lägre grad.

  Jag vill dock slå ett slag för henne i något som hon tidigare blev häcklad för av somliga här på bloggen. Om nu Livets Ord idag samarbetar med frimurare, vilket det ju finns tydliga exempel på, så är det väl inte så konstigt att de försöker sälja ut de böcker de har i lager om frimureri. Det skulle ju vara lite pinsamt att t ex ha en bok i bokshopen som direkt vid namn varnar för en man som sitter med i styrelsen för en organisation som man nu stöder både ekonomiskt och praktiskt. Jag tvivlar starkt på att den viktiga boken av Ulf om frimureri kommer i nytryck igen. Åtminstone inte i samma version. Vi får väl se.

 • Lennart:

  Takk for gode råd. Dette har vi praktisert i mange år allerede.

  Det handler om noe annet, og ut fra svaret ditt ser jeg at du ikke klarer å forstå det. Dette handler om at persomer som selv ikke klarer å lese, som ikke klarer å holde på konsentrasjonen, SELV – altså også uavhengig av oss – kan få leve et kristenliv. Det kan jo ikke være slik at foreldre, pårørende, venner alltid skal gjøre dette for for dem. Det er uverdig når du er ung og ønsker å leve ditt eget liv.

  Hvor mange tror du dette gjelder i din forsamling? Jeg vil tro det gjelder flere!

  Nå skal jeg ikke gå inn i en ny diskusjon om ikoner. Det hører ikke med på denne tråden, men jeg er uenig med deg i din konklusjon.

  Dessuten er jeg ikke så lite forskrekket over at du på den ene siden er opptatt av å holde deg til Skriften, men på den andre siden er du ikke så veldig nøye på om du sprer rykter!

  ”Dock håller jag det inte för helt otroligt att både Billy Graham och Oral Roberts är frimurare i någon form. Kanske i en lägre grad.”

  Dette VET du ikke, du har sansynligvis ingen dokumentasjon for dine påstander heller, men du antar. Med andre ord setter du ut rykter om andre. Hvor finner du belegg for å være ryktespreder i Det nye testamente? Felles det ikke en nokså hard dom over de som sprer rykter?

  Ville du ha likt at noen satte ut rykter om deg? Om at Lennart var medlem av Tempelridderordenen? Om at du var homofil, eller utro? Neppe. Jeg hører du protesterer, men kanskje det er noe i noe av dette likevel, Lennart. Kanskje det er sant at du er medlem av Tempelridderordenen? Ikke så høyt oppe i graddene, men kanskje første grad. Jeg vet ikke, men jeg kan jo anta det. Eller kanskje det er rett at du er utr0? Ikke så veldig mye, men litt? Du likte ikke dette, gjorde du vel? Men det er slik du holder på! Du fremsetter rykter om mennesker som ikke kan forsvare seg.

  Akkurat slik synes jeg Aletheia burde være spart for!

 • Lennart

  Björn Olav,

  Jag vill inte såra dig och jag menar inte att föräldrar ska göra detta om det handlar om vuxna. Men jag antar att om personen i fråga kan hålla i ett radband måste de väl kunna sätta på en CD.

  När det gäller Oral Roberts och Billy Graham så har jag mer orsak att skriva som jag gjorde än enbart rykten. Just nu hinner jag dock inte kolla upp källor, vilket gjorde att jag kanske inte skulle nämnt det över huvud taget. Du har rätt i det. Jag kan dock säga att jag har undersökt detta tidigare och sett en förteckning på ett medlemsregister av frimurare där Oral Roberts ingick.

 • PåKlippan

  Billy Graham?

  Jim Shaw (avhoppad frimurere från 33 gr.) hänvisar till Billy Grahams närvaro vid sin invigning till 33 graden på sidan 104 i en bok författad av Tom McKenney , ”The Deadly Deception” Lafayette, LA: Huntington House, Inc. 1998.
  Huntington House vägrade att publicera boken om de inte tog bort Billy Graham namn och ersatte den med en allmän beskrivning på sidan 104 (en internationellt framstående evangelist”) Innan Jim dog bekräftade han detta faktum för många människor.
  På sidan 109 finns en skrivelse om att sidan 104 definitivt avser Billy Graham.

  Källa: http://www.despatch.cth.com.au/Misc/deadly.htm

  Indicierna för att Jim Shaw´s (avliden) är sanna styrks av det faktum att en lokal frimuraravdelning i Lousiana hade med Billy Graham i sin lista på berömda frimurare. Grahams namn togs senare bort från listan. Och nu påstås att namnet kom dit av misstag.

  klippet från den gamla listan finns här:
  http://www.cuttingedge.org/graham-fm.gif

  Ytterligare indikation är alla de synkretistiska uttalanden som Graham fällt under lång tid. Enligt honom så är inte Jesus enda vägen till Gud.
  Evangelikaler har bl a varit upprörda över att Graham tycks acceptera flera vägar till Gud.

  Frimureriet är synkretistiskt. Man påstår i de högre graderna att guden forlorade namn är Jabulon, Jawhve-Baal-Osiris.

  Norman-Vincent-Peale var frimurare i högsta graden vilket han aldrig dolde. Idag när frimureriet är mer kontroversiellt finns anledning att dölja sitt medlemskap noggrannt.

  Jag tror inte att det är värt mödan att bevisa vilka kristna ledare som är frimurare. Det är enklare att analysera var det finns spår av synkretism och en ”övergud” som är gemensam för muslimer, kristna m fl.

  Religionsdialog anser idag t o m Ulf Ekman vara av högsta angelägenhet (RKK har även denna syn).
  Ulf är mån om att ta korrekta poäng. För att kvala in var? Kyrkornas världsråd kanske?

 • PåKlippan

  Lennart

  De listor du tänker på har jag sett. Frimurarna har plockat bort Grahams namn från den gamla listan. Så här såg det ut före detta.

  http://www.cuttingedge.org/graham-fm.gif

  så här ser det ut idag.

  http://www.la-mason.com/famous.htm#other

  Mvh

 • Hvis det er disse kildehenvisningene som PåKlippan presenterer som Lennart tenker på, så viser det hvor lite kildekritikk som utøves av de som skriver innlegg på denne bloggen. Dette er skremmende naivt.

  Det fremkommer ingen informasjon om hvem som står bak http://www.cuttingedge.org annet enn at det er en privatperson. Her fremkommer ingen opplysninger om hvem denne personen er, annet enn at han har en sekulær yrkesbakgrunn. Ingen opplysning om hvor han står teologisk. PåKlippan henviser bare til noen lister med navn. Og påstander om at listene er endret etter press.

  Og hvem er denne Jim Shaw? Om dere skal henvise til et navn, som liksom skal være hovedkilden bør dere også vite hvem han er.

  Jeg trodde denne bloggen ville fremstå som noe seriøst, men dette er hinsides det meste av det jeg har lest av konspiratorisk tankegang.

  Og Lennart: Om du virkelig vil fremstå som troverdig med det du skriver, bør du la være å skrive når du ikke har ordentlig kildemateriale. Jeg møter stadig vekk denne undskyldningen at man ”inte hinner med” å finne kildene. Da skulle man heller ”inte hinna med” å skrive, men ta en pause til man hadde kildematerialet på plass. Hvis ikke er du en ryktespreder. Kanskje det sant at du er medlem av Tempelridderordenen. Jeg ”hinner inte med” å sjekke det. Men jeg tror jeg har lest det et sted.

 • PåKlippan

  Björn

  ”Jim Shaw (avhoppad frimurere från 33 gr.) hänvisar till Billy Grahams närvaro vid sin invigning till 33 graden på sidan 104 i en bok författad av Tom McKenney , “The Deadly Deception” Lafayette, LA: Huntington House, Inc. 1998.”

  Hemsidan var inte det intressanta utan att det uppges finnas en källa i form av boken ”The Deadly Deception” där den avhoppade Shaw kommit till tals.

  Hemsidan visar scannade sidor ur nämnda bok.

  Styrkan med denna hemsida är att de anger en källa som vi kan gå till och undersöka på egen hand.

  Jag undersöker inte alla källor av tids- och praktiska skäl. Redan det faktum att någon ger en öppen källförteckning styrker trovärdigheten.

  Jag valde denna hemsida för att visa att det finns biografiskt dokument i bokform där Jimmy Shaw berättar vad han menar sig ha upplevt vid sin initiering till den 33 graden. Om cutting-edge skulle förfalskat en inskannad bok så borde det ha upptäckts vid det här laget.

  Om du tittar på sidkopiorna så ser det ganska märkligt ut?

  Grahams organisation skulle lätt kunna stämma förlaget, Huntington House, Inc.

  Har du hårdare krav på faktakontroll än jag?

  Jag har inte sagt att något är bevisat, jag skrev om indicier.

 • Hvorfor formidler du ”indicier”? Hva gjør det deg til? En ryktespreder! Er det bibelsk? Hva er poenget med å videreformidle rykter, PåKlippan? Hva vil du oppnå med det? Hva er poenget med å sverte Billy Grahams navn og rykte, om det er rykter du formidler. Husk at du skal svare for Kristi domsstol om det du sier om andre!

  Hva vet du om denne avhopperen? Formidler han rykter, eller VET han at Billy Graham er frimurer? Om han skriver dette, så er det fremdeles en påstand, som ikke er dokumentert annet enn med noen lister med navn. Interessant at en klovn er nevnt, enten før eller etter navnet til Graham! Hvor seriøst er dette?

  Kanskje Billy Graham organisasjonen ikke har gått videre med å se nærmere på denne boken, fordi utgangspunktet er så useriøst som det kan bli. Har du tenkt på den muligheten?

 • Följande kommentar är från Lars Widerberg som har problem med publicering av kommentar. Vi ska försöka lösa de problem många upplever med detta. Ha tålamod!

  /Andy – admin.
  __________________________

  Björn PåKlippan och övriga läsare:
  Det finns ett intressant problem med den refererade hemsidans påstående att det skulle finnas ett brev vilket skulle verifiera Graham’s närvaro vid Shaw’s initiation på sidan 109 i Shaw’s bok.
  I det exemplar av boken ifråga som jag har i mina hyllor finns inget sådant brev!

  Källor måste kollas, dubbelkollas och sedan kollas en tredje och fjärde gång särskilt rörande detta ämnesområde – och därefter kan man sällan sätta tilltro till dem ändå. . .

  Om Björn, och andra, vill läsa något som är hyggligt läsvärt så skulle det vara en norrmans arbete. ”Frimureri. Mysterier Fellesskap Personlighetsdannelse” av Sverre Dag Mogstad. Utgiven 1994 på Universitetsforlaget, Oslo.
  Mogstad behandlar främst det svenska höggradssystemet.

  Lars Widerberg

 • Takk Lars. Sverre Dag Mogstads bok er ikke bare interessant og lesverdig, men den er også et godt eksempel på hva som kreves for å være etterrettelig med kildematerialet.

  Det triste med disse angrepene på Billy Graham og andre navngitte personer er at det er bygd på spekulasjoner og rykter. Og det er ekstra trist når enkelte låner øre til disse ryktesprederne og blir talsmenn for dem. Jeg synes Aletheias eiere bør rydde opp i dette en gang for alle, og sette punktum for denne ryktespredningen. Dette er ikke kristennavnet verdig!

  Ellers er det jo interessant å merke seg at dette brevet ikke eksisterer. Det viser hvor forsiktig man bør være når det gjelder å spre videre informasjon som man henter ut fra nettet.

  Et godt og velment råd: Ikke gjengi noe om du ikke har et vel dokumentert kildemateriale å vise til. Og som Lars skriver: Sjekk kildene nøye, og sjekk en gang til. Se også litt på hvem det er som står bak disse nettsidene. Hva representerer de? Hvem er de? Hvorfor hevder de det de gjør? Har de en spesiell agenda? Kanskje det hadde vært en ide å kontakte vedkommende man skriver om?

 • Björn Olav:
  Jag har förståelse för att du efterlyser strängare regler för publicering av kommentarer, men av följande orsaker har vi inte möjlighet/önskar göra det:

  • Tidbrist – Vi är tre heltidsarbetande vanliga människor som inte har tid att moderera alla kommentarer innan publicering. Bloggande predikanter med folk anställda, eller bloggare med långt mindre besökande än det vi har klarar detta på ett sätt som för oss är omöjligt.

  • Det är ju genom dessa korta samtal vi kan slipa varandra/avvisa påståenden som felaktiga. Det är få som med vilja sprider lögner här, och som tur är också få som sprider hat. Det sistnämnda tolererar vi inte, och kommentarer innehållande hat och lögner raderas som regel av den enskilde artikelförfattaren.

  Du är ju påpasslig med att det som skrivs baserar sig på fakta och att källorna som anges också kan/tål att granskas. Det är som jag sagt tidigare mycket bra! Hoppas du och andra kan leva med den öppenhet vi av olika orsaker valt att ha här på Aletheia, och tack för din vakenhet.

  Var välsignad!

 • Jeg har stor forståelse for at dere ikke rekker å moderere alle innleggene, men kanskje det hadde vært en ide å lage noen publiseringsregler? De kunne blant annet inneholde en klargjøring for hva dere tillater/ikke tillater på bloggen. Nå burde det være en selvfølge at man ikke sprer rykter om andre, men slik er det altså ikke.

  På min blogg har jeg sagt at innlegg som inneholder sjikane, rykter, personangrep og bannord tillates ikke. De slettes. Gjentatte brudd på disse reglene fører til utestengelse.

 • Björn Olav:
  Vi har regler för hur vi önskar det ska vara på Aletheia. Vi ska försöka laga en rubrik överst där de är synliga för alla, men det är något som gör att det inte fungerar. Jag hoppas vi har löst detta ganska snart!

  Bless!

 • Lennart

  Jag skrev ovan att jag håller det inte för helt otroligt att Billy Graham är frimurare i någon form. Jag gör inte den bedömningen i först hand utfrån någon lista jag sett på nätet utan utifrån Billy Grahams egna ord och handlingar.

  Dock var det fel att skriva detta utan att ge någon källa så jag bad om ursäkt. Jag håller med Björn Olav som korrigerade mig på den punkten även om han inte tycktes ta notis om min ursäkt.

  Här finns dock en länk som var och en kan titta på och höra de förvånansvärda saker som Billy Graham säger idag. Det är oerhört chockerande. Man kan se på läpparnas rörelser att orden stämmer även om ord och bild inte är synkroniserade på videon.

  http://www.youtube.com/watch?v=axxlXy6bLH0&NR=1

 • Levi

  Suck… Jag blir så trött på ”korkade” Svenskar och Norrmän!
  Det jag menar är att Ni läst någonstans att Katolska Kyrkan tar avstånd och anser det vara en synd att vara ”frimurare” att det då är sant?
  vilka puckon! Aldrig hört talas om att man förnekar med munnen, det man gör med handen??
  Studera lite djupare! -Skrämmande att läsa sådana godtrogna drönar-kommentarer. -Läs ”Jesuit eden” tex, för att få en inblick hur diaboliskt, Katolska Kyrkan (Circe) jobbar.
  Frimureriet ÄR Katolska Kyrkans ”protestantiska arm”, för att utföra det arbete som Rom inte kunde göra, sedan Reformatorerna utpekat Påvedömet för vad det var- Anti-Christ, verkar detta långsökt..?? Skåda resultatet, några ”protestantiska kyrkor” som utpekar Skökan offentligt dessa dagar??

 • Kamau Mweru

  I min Bibel läser jag på otaliga ställen att man inte bör döma om man inte vill bli fördömd.

  I Romarnas första kapitel har vi uppräkningen som de flesta reducerat till homosexualitet. Det är ju bekvämt, men titta på alla uppräknade syndiga handlingar som finns med.

  Jag citerar … ”all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet; de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydliga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.”

  Läs det själva och fortsätt med andra kapitlets första vers: ”Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är, som dömer.”

  Direkt och rakt på sak: De som örontasslar och förtalar Billy Graham här. Jag uppmanar er, rakt på sak, visa mej ett citat ur böcker eller predikan där ni anser att Billy har givit falskt vittnesbörd om vår Herre Jesus och Guds evangelium!

  Kan ni inte det så tig hellre så att ni inte sitter där bespottare sitta och blir styggelser inför Gud.

 • Ivar

  Brice Taylor, offer för CIA:s ”Monarch Program” mind control och utnyttjad i ockulta sexriter av högt uppsatta, inklusive presidenter, berättar i sin bok Thanks For the Memories om den yttersta planen med olika hemliga organisationer. Länk till ett utdrag:

  Chapter Thirty-five: Secret Societies

  What’s the Secret Goal at the Top of Freemasonry?
  Answer: A Luciferian New World Order
  http://www.clubconspiracy.com/forum/f32/excerpt-brice-taylors-book-2036.html

 • GÅ INTE MED I FRIMURARORDEN

  DET ÄR EN HEMLIGORGANISATION SOM LURAR KRISTNA ATT KOMMA IN DÄR; NÄR NI KOMMER FRAM TILL 30:e GRADEN SÅ FÅR NI VETA ATT NI EGENTLIGEN BER TILL DJÄVULEN oCH MAN FÅR INTE LÄMNA BRÖDRASKAPET FÖR DÅ KAN MAN BLI DÖDAD – GÅR DU MED SÅ BLIR DET INGEN ÅTERVÄNDÅ. NI KOMMER HÅLLA PÅ MED KANIBALISM, KISTLIGGANDE OCH DIVERSE SATANISTISKA RITUALER OCH TRO MIG JAG KAN MIN SAK ETT AV MINA BÄSTA KOMPISARS FARSA ÄR FRIMURARE.

  SÖK PÅ YOUTUBE ”FREEMASONRY IS EVIL” SÅ FÅR DU SE.

  BEHÅLL DIN TRO, TRO PÅ JESUS, ÄLSKA HONOM; LÄS BIBELN VARJE DAG (5-10min) OCH BE ALLTID I ANDEN (tackjesustackjesustackjesustackjesus).

  BY THE WAY:
  ENDAST RIKA FÅR KOMMA IN I FRIMURARORDERN, LÅTER DET KRISTET? (JAY-Z, George W. Bush, Walt disney var alla frimurare)

 • Eftersom det insinueras hejdlöst angående de katolska ordnarna, med bl a likställande mellan katolska ordnar och frimurarordnar så kan det ju vara av intresse att läsa vad Kyrkan själv har att säga om frimurarordnar:

  DECLARATION ON MASONIC ASSOCIATIONS
  (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_en.html)

  Irreconcilability between Christian faith and Freemasonry (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850223_declaration-masonic_articolo_en.html)

  Ett litet citat för att belysa hur Kyrkan ser på detta följer:
  “Therefore the Church’s negative judgment in regard to Masonic association remains unchanged since their principles have always been considered irreconcilable with the doctrine of the Church and therefore membership in them remains forbidden. The faithful who enrol in Masonic associations are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion.”

  Vore detta verkligen möjligt att säga om de katolska ordnarna vore frimurarordnar? Det verkar som om historiekunskaperna och det kritiska tänkandet hamnat lite i skymundan när viljan att finna fel på Kyrkan stigit er över huvudet… http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Hospitaller

  Allt gott!

 • Kjære brødre,

  Jeg ser at William Branham tas til inntekt for uttalelser om at Billy Graham er medlem i Frimurerlosjen.

  Dette er en uriktig kobling. Branham sier aldri noe om dette. Tvert imot sier han blant annet følgende om Billy Graham:

  ”Billy Graham, one of the world’s noted evangelists, a wonderful character, a great man of God.”

  William Branham hadde stor respekt for Billy Graham og sammenlignet hans tjeneste blant annet med englene som forkynte i Sodoma (verden) og fikk Lot og hans familie ut.

 • Mauritius

  Det är bara avundsjuka som gör att mindre vetande och troende personer smutskastar dom ordenssällskap som är kristna i grund.
  Dom första kristna församlingarna träffades under största hemlighet på ungefär exakt samma sätt som man idag gör inom ordenssällskapen.
  Dom flesta som hittar på osanningar om ordenssällskapen och som smutskastar dem är människor som är avundsjuka på ordensmedlemmar därför att de visar att de går fullt ut i sin kristna tro.
  Sedan så är kritikerna även avundsjuka på att dom inte kan eller vågar ta del av de urkristna kunskaperna och ritualerna.
  Det står klart och tydligt i bibeln ”man ska inte kasta pärlor för svinen”, där har ni förklaringen till varför vi inte avslöjar våra kristna hemligheter för vem som helst, utan endast för dem som genom prövningar visat sig värdiga att ta emot visdomens kunskap.
  De förkristna delade inte ut hemligheterna till vem som helst, utan bara till dom särskilt utvalda.
  Det kristna arbete som vi ordensbröder ägnar oss åt.
  Även Jesus Kristus blev anklagad för att samarbeta med djävulen, precis så som ni idag
  anklagar oss, jag beskriver er som kritiserar oss på följande sätt: ”människor som inbillar sig att dom tror”, läs bibeln genom den helige ande och förstå den, om inte era hjärtan är för tilltäppta för det.

 • Frimurare

  @ Padraigh: När du börjar prata om Frimurarnas symbolspråk, blir det snabbt uppenbart för oss att du inte vet så mycket om Frimureriet.

  Jakin betyder – Gud har skapat mig och Boas står för – Gud är min styrka. Det en är aktivt och det andra reaktivt. Symboliken i frimurarna är långt mer komplex än du verkar vilja tro.

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Livets Ord konfirmander får häfte av frimurare!()

 • Det kanske är nytt att den karismatiska rörelsen tar in frimurare på olika sätt idag. Men i Pingstkyrkan här är det sen årtionden tillbaka fullt med druider, tempelriddare, odd fellow och frimurare, likaså i missionkyrkan och ryttargårdskyrkan, i alla fall när jag bodde där

  dubbla lojaliteter är inte vad Gud vill ha

 • Gunnevi

  Martin Lönnebo får 2011 års kulturpris från Svensk kyrkans arbetsgivarorganisation !
  Lönnebo prisas för att ”han hjälpt till att glänta på dörren till Gud och till det stora mysteriet”…

  ? ? ?
  Det andliga mörkret är sannerligen tjockt och svart !

  Det nämns ingenting om att Martin Lönnebo är aktiv frimurare i Svenska Frimurare Ordern !
  Han har ju visst nått upp till grad 10 !

  Men, ”om en blind leder en blind, så faller båda i gropen”!

  SHALOM !

 • Bibelläsare

  På ett församlingsmöte i en Kyrka ställdes frågan:”Får man vara med i en Orden om man är medlem här ?” Det tog flera veckor att få svar. Då gavs svaret :”Det är inte lämpligt….”. Nähä..inte lämpligt. Det tog således flera veckor för den Styrelsen, att läsa vad Bibeln skriver om andligt mörker och att de som är Frimurare har avsagt sig tron på Gud och Jesus Kristus,som vår Frälsare. Det tog alltså TID att svara på en enkel fråga. Sägas bör,att det fanns då medlemmar i Kyrkan som VAR Frimurare,bl.a.en f.d Pingstpastor.. . Måste de rådfråga dessa,innan de gav svar ?

 • Alfred

  Frälsarkransen som används samtidigt med meditation är ju ett av Martin Lönnebos eget påfund och aningslösa människor sväljer okritiskt detta fenomen.

 • Adoniram

  Ni är ju dom värsta foliehattarna jag stött på. Och ni ska kalla er kristna när ni bygger er tro på fakta ni hittar på youtube och Wikipedia. Jag vet att i Sverige har vi ett antal biblotek där man kan låna massvis med böcker GRATIS och som det står fakta i och inte en massa konspirationsteorier. Det finns även sfmo almänna lagar och det kommer ut en medlemsmatrikel till de flesta stora bibloteken varenda gång en ny trycks. Det är skrämmande att ni inte kan ta reda på fakta.

  Visst finns det påvar som har fördömt frimurarna men det finns ju även påvar som varit frimurare tex Pius IX

  Ljuset i öster har inget med lucifer eller djävulen att göra utan det är Bibeln som ligger uppslagen på altaret i öster.

  För alla er som undrade så är det inga hemliga skrifter detta är ifrån utan det var böcker som jag har lånat ifrån Malmö Stadsbiblotek och inte ifrån en 14 årings video på youtube där han har sett lika dana tecken som frimurarna använder på dollarsedeln och fått det till att vi vill ta över världen.

  Stolt frimurare och kristen

 • Chiros

  Du är ju så naiv att man inte vet om man ska skratta eller gråta åt ditt patetiska inlägg. Alla ni förbannade småfrimurare som inte fattar vad för ordern ni är med i. Du förnekar alltså som frimurare Albert Pikes doktrin? Skrattretande…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?