Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ulf Ekman: Påven ligger bakom pingstväckelsen

Ulf Ekman tycks fastna mer och mer i Romersk Katolska Kyrkans klibbiga nät. Samtidigt som han gång på gång bedyrar för sin undrande (hoppas verkligen att de undrar) församling att han inte bytt evangelium, fortfarande ”bara” predikar trosbudskapet och Markus 16, ramlar vi på det ena märkliga påståendet efter varandra.

Först publiceras en predikan av Ulf Ekman från Sala 2007 där han undervisar Katolsk tradition och teologi, att Maria är en evig ljungfru. Under ett församlingsmöte 2008 försvarar han sedan denna villfarelse med samma dåliga försvar katolikerna använder; nämligen att Jesu bröder som omnämns i Guds Ord i själva verket var kusiner. Jag är osäker på om vi bör skratta eller gråta men, jag tar mig för pannan och lutar åt det sistnämnda.

Sedan införs oblat och ”realpresens” i nattvarden. En uppfattning som har ganska små skillnader med Romerska Katolska Kyrkans transsubstantiationslära som blev en dogm 1215 trots att Roms biskop mellan 492-496 tog avstånd från tanken på transsubstantiation.

I sin starka önskan att få vara en nyckelperson i den falska enhetsrörelsen mot Rom, börjar det nu sippra över för Ulf. Han är säkert medveten om att han inte kan gå för snabbt fram v.g. ett teologiskt närmande RKK men, försäger sig ibland, sällan eller aldrig i sin egen församling, utan i sällskap av enhetens vänner.

Påven påstås ligga bakom pingstväckelsen

Det allra sista, mest makabra uttalande citeras av Ceaserius Cavallin, vars vision att föra alla troende under påven, Ulf och Bigitta stödjer ekonomiskt och med församlingen Livets Ords resurser.

”Den fantastiska vändpunkt, med en omvändelse till enhetens färdriktning, som nu signaleras av Peter Halldorf och Ulf Ekman med helt oväntade nya konstellationer, bekräftar för mig, att den Helige Ande som enligt Ulf Ekman påven Leo XIII bad ner över 1900-talet vid dess ingång nu verkligen fått tag i sin kristenhet.” – Ceaserius Cavallin

(Läs hela texten i sitt sammanhang på: http://www.oasrörelsen.se/post/132.html)

Om vi skall tro Ceaserius Cavallins citat av Ulf Ekman kan vi tacka påven Leo XIII för den Helige Andes utgjutelse vid 1900 talets ingång.

Alla vänner av den världsvida pentekostala rörelsen kan enligt Ulf Ekman tacka påven Leo XIII för att han bad ned den Helige Ande. Vilket skitsnack. Jag blir heligt vred när jag hör hur den ena lögnen efter den andra kommer ur Ulf.

Vad säger man till detta? Vad säger Svenska pingströrelsen och vad säger alla trosrörelsens fega predikanter som fortfarande förlitar sig på en påveliknande ofelbarhet hos Ulf Ekman?

Gud hjälpe oss! Fader öppna ögonen på Guds folk. Från Baptister till Metodister, Pingstvänner till Missionsförbundare och EFK:are. Låt en stor skara människor säga nej till dessa maktmänniskors storslagna planer på en enad superkyrka Gud aldrig välsignat. Säga nej till att underordna sig en ställföreträdande (anti?)kristus och Ja till vårt Enda Huvud – Han som dog för oss på Golgata kulle: Jesus Kristus från Nasaret eller Yeshua Messias som en del envisas med att kalla Honom.

Med sorg,

Daniel

Tidigare poster om Nya Livets Ord:

Maria – Evigt förblivande ljungfru? (Andy)

Var går gränsen för enhet? (Pastor Per Westerberg)

Vad säger trosrörelsens predikanter och pastorer? (MyTwoCents)

Enhet på Romerska katolska kyrkans villkor (MyTwoCents)

Sann enhet och falsk ekumenik (MyTwoCents)

Med enkel biljett till Vatikanen (Aletheia Blogg & Tankesmedja)

Fakta om Östanbäck kloster & Livets Ord (Aletheia Blogg & Tankesmedja)

Sammanställning av Katolska Kyrkans villoläror (www.tidenstecken.se)

=>

Ämne: Nya Ekumeniken

Nyckelord: , , , , , , ,

 • Haggaj

  Ja, den där Ceaserius Cavallin får höra mycket som inte pastor Ulfs församling får veta. Det vet vi ju sedan Andy avslöjade gåvorna till Östanbäcks kloster.

  Men nu kanske en och annan pingstvän borde reagera. Tänk om pastor Ulf sagt att det är påven Leo som bad ned ingstväckelsen när han predikade på Nyhemsveckan! Men han har kanske olika budskap beroende på vem som lyssnar. 🙂

 • Jo, ingen av Ekmans grodor har konstigt nog hoppat ur honom på Livets Ord, utom förstås det märkliga försvaret av en Romersk Katolsk syn på Maria…..

  Att Livets Ord gav pengar till Östanbäck kloster vad ju heller inget man talade högt om. (Några veckor efter avslöjandet, menade man att det var Ulf och Bigitta som gett pengarna via Livets Ords konto…..)

  Det drar ihop sig nu. Det är bra att Ekman blir tydligare i sina uttalanden. …

  Luk 8:17 Ty inget är dolt som inte skall bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte skall bli känt och komma i dagen.

  mvh
  D

 • Elena

  För den som inte är så insatt i sakfrågan kan man bara konstatera att detta inte är något vare sig Ulf Ekman eller Cesarius Cavallin har hittat på. Lite bakgrundsinfo om detta kan få bland annat här:

  http://richardsramblins.blogspot.com/2008/05/more-on-blessed-elena-guerra.html

  Mer info kan man få om man googlar.

 • Litt mer nyanse enn dette: ”Sedan införs oblat och “realpresens” i nattvarden. En uppfattning som har ganska små skillnader med Romerska Katolska Kyrkans transsubstantiationslära som blev en dogm 1215 trots att Roms biskop mellan 492-496 tog avstånd från tanken på transsubstantiation,” synes jeg du burde ha kostet på deg, Daniel.

  En lutheraner vil nok ikke dele dette synet ditt i noen særlig grad!

  Læren om transsubstantiationen – dette at det skjer en forvandling av brød og vin til å bli Kristi legeme og blod, til konsubstansiasjonen – at Kristus er realt til stede i nattverden, utgjør en ganske markant forskjell.

  Dernest bør du huske at Ekman er utdannet luthersk teolog, så det er ikke så underlig at han fremdeles har et luthersk nattverdsyn.

 • Daniel
  Det ligger faktiskt en möjlig sanning bakom det gjorda påståendet av Ulf Ekman. För det är ett faktum att påven Leo XIII samlade alla de biskopar han kunde i samband med 1900-talets ingång och bad om en ny pingst, om att en ny väckelse skulle ta sin början. Om det sedan var denna bön som fick sitt bönesvar bla på Azusa street eller ej kan man ha olika åsikter om, men du måste ju åtminstone ge Ulf rätt i att det är möjligt att Anden kan ha bönhört Leo på ett sätt som troligen varken han själv eller någon annan i så fall skulle ha tänkt sig… Och det är väl inte så olikt hur Anden verkar, eller?

  Så vad du egentligen måste fråga dig är om du menar att Gud inte skulle ha bönhört de många katolska biskoparna med sina församlingar som bad om en ny pingst? Ulf menar uppenbarligen, om han är rätt citerad, att Gud även kan bönhöra påvar och biskopar i Kyrkan… Men kanske är du av en annan uppfattning? 😉

  Allt gott!

 • Bjørn Olav Hansen:

  Jag har erbjudit en av Livets Ords teologer, Torbjörn Aronsson, att skriva ett ordentligt försvar/förklaring till detta för oss frikyrkokristna som har en annan syn på nattvarden.

  I ett telefonsamtal försvarade han Ekmans ny-gamla nattvardslära med att även Wesley m.fl. hade denna syn. Men, för alla pingstvänner Trosrörelsen byggde sitt imperium med, är både realpresens och transsubstantiationsläran något främmande.

  Vill du förklara skillnaden i en bloggpost?

  mvh
  D

 • Det är bara att beklaga att Ulf Ekman har avfallit till katolicismen. Han skulle ha stor nytta av att lyssna på sin egen gamla undervisning från 2o år tillbaka om Luther och reformationen: http://webshop.livetsord.se/asp/product.asp?idp=182

  Jag vill minnas att det var på ett av de kassettbanden som jag hörde UE förkasta den apostoliska successionen.

  Nu har UE gjort en 18o graders omsvängning och förkastar det han själv säger på dessa kassettband. T.ex. hyllar han idag den apostoliska successionen. Men ändå säljer Livets Ord fortfarande dessa kassettband. Hur ska man ha det egentligen?

 • Kristen Kristensson,
  … många bäckar små!

 • Det kan jeg gjerne gjøre et forsøk på. Men jeg har et bokmanus som snart skal være ferdig, så jeg får komme tilbake til det. Dette er uansett et viktig og alltid tidsaktuelt spørsmål. Så takk for invitasjonen.

 • Tuve:

  Om det var påve Leo XIII som låg bakom Azusa street väckelsen vore det högst mäkligt med tanke på att den bokstavligen tömt katolska kyrkan på medlemmar i stora delen av världen. Speciellt i sydamerika där miljoner katoliker fått en personlig frälsningsupplevelse pga Azusa street…

  mvh
  D

 • Jag säger som Tuve;
  Varför skulle den Helige Ande inte höra katolikers böner?

  Tömt och tömt 🙂 en miljon är en tusendel i katolska kyrkans proportioner. Katoliker kan faktiskt få en personlig frälsningsupplevelse och ändå vara katoliker 😉 Ni har inte monopol på den Helige Ande.

  Många protestanter drar åt katolska kyrkans håll idag. Borde ni inte fråga er vad som gör att de går åt det hållet, på samma sätt som katolska kyrkan frågar sig varför många katoliker blir pingstvänner (eller vad det heter).

 • Daniel
  Det var inte svar på min fråga.

  Att det finns katolska, såväl som pentekostala och karismatiska, församlingar som är i starkt behov av andlig förnyelse, och där det finns behov av en personlig omvändelse och en personlig frälsningsupplevelse, har egentligen inget med min fråga och Ulfs påstående att göra. Jag tror det är bättre för Gud att människor som inte blir ledda till Gud i sin församling finner Honom någon annanstans.

  Men jag tolkar likväl det du skriver som att du inte tror att Gud bönhör en katolsk påve som ber tillsammans med sina biskopar och hela Kyrkan för en ny pingst, om inte Gud hör bönen på det sätt som du förväntar dig att en katolik tycker att Han borde ha svarat. Är det korrekt?

  Allt gott!

 • Helena, kul att du är tillbaka!

  Jag skrev ”miljoner” i plural. Kanske någon f.d. Pingstmissionär kan ge oss bättre siffror.

  Som missionär i Mexiko vittnade jag om hur mottagandet av den Helige Ande ledde människor bort ifrån Maria & helgondyrkan, samt de gamla hedniska riterna som i latinamerika blandats med katolicismen. Jag minns aldrig att jag någonsin förbjöd någon nyfrälst att be till Maria eller helgonen men, de slutade ändå, på ett naturligt sätt.

  Hur som helst, inte har någon monopol på den Helige Ande även om det låter så. Men, det gäller givevis mannen som förbjöd ”alla versioner av översättningar till modersmålet, såvida de inte är godkända av den Heliga Stolen eller publiserade under biskoparnas övervakning”; Leo XIII

  Era påvar hade inget med Azusa street att göra. Däremot behöver de karismatiska ledare som Ulf Ekman för att fortsätta förleda människor bort ifrån deras bibeltro.

  mvh
  D

  mvh
  D

 • Daniel
  Ett tillägg till: ”Jag tror det är bättre för Gud att människor som inte blir ledda till Gud i sin församling finner Honom någon annanstans.” är att jag tror att det bästa för Gud är att alla människor leds till Gud i och genom Hans Kyrka, men det kanske är överflödigt att lägga till…

  Allt gott!

 • Daniel
  Du får Leos påstående att låta som något fruktansvärt. Men i ljuset av bl a Jehovas Vittnens bibelöversättning, där Jesus reduceras till en falsk halvgud (eftersom han är ”en gud”, men det bara finns en Gud, vilket inte är Jesus), så är väl det ett synnerligen befogat uttalande… Det är lättare att göra en källaröversättning och få den spridd än att bevara och försvara det sanna evangeliet…

  Ställer du dig aldrig frågan varför någon gör något, om det kan finnas goda skäl? Ibland får du mig att tvivla… 🙁

  Allt gott!

 • Tuve:

  Jag får helt enkelt inte ihop det. Varför skulle er påve be om en ny pingst och sedan inte acceptera bönesvaret förrän ca 100 år senare? (ja, eller ca 70 i alla fall).

  mvh
  D

  P.s. Hoppas göra något snart av det spännande mail du skickade nyligen…..

 • Tuve,
  Jag tror ingen tycker att det är Leos påståenden eller bön som är det anmärkningsvärda.

  Det anmärkningsvärda är att Ulf Ekman menar att det är Leo som bett ned pingsväckelsen.

  Vi pingstvänner tror nog att pingstväckelsen kom trots kyrkosystemen snarare än tack vare.

  Ekmans uttalande placerar honom i samma fåra som Du utgår ifrån. Men det är nog också där han hör hemma.

 • Tuve:

  V.g. de grundtexter RKK ”vakat över” handlar det bara om att ingen översättning sker som går stick i stäv med er Tradition. Trots detta har er grundtext lyckats försvaga Jesu Gudom (1 tim 3:16) och tappat annat viktigt. (http://www.bibel.se/articles/vilken_bibel.pdf & http://www.bibel.se/articles/textnyckelNT.pdf)

  Jag blir alltid oroad på alla håll i historien där Jesuiter och andra representanter från er maktapparat har ett finger med i spelet. Därför ser jag med glädje fram emot en komplett bibel via SRB (http://bibel.se/) som är baserad på Textus Rexeptus.

  mvh
  Daniel

  http://www.bibel.se/articles/HarDenKristnaKyrkanTraderatFelText.pdf

 • Daniel
  Ja, det är en bra fråga! Men det var inte min fråga 😉 Inte ens katoliker blir alltid tillfredsställda över de svar Gud ger eller det sätt varpå Han svarar… Varför katoliker inte omfamnade den karismatiska rörelsen förrän efter 70 år kan säkert ha att göra med att det snabbt blandades in väldigt mycket antikatolicism i den… På motsvarande sätt var det nog inte med glädje som många pentekostala bevittnade att Kyrkan omfamnade det karismatiska ens efter 70 år… De hade nog helst sett att Kyrkan höll sig borta från ”deras” arena…

  Det karismatiska är ett rätt annorlunda sätt jämfört med vad många katoliker är vana vid. Jag som varit del av båda kan intyga att det är STOR skillnad… Därmed inte sagt att det ena per automatik är bättre än det andra! För egen del har jag mycket svårt för det hyckleri som jag själv upplevt i de karismatiska sammanhang jag varit med i. Jag föredrar att söka Gud i stillheten i en katolsk mässa… Kom ihåg, det är i den stilla susningen som Elia känner igen Gud…

  Allt gott!

 • Daniel,
  ”Era påvar hade inget med Azusa street att göra. Däremot behöver de karismatiska ledare som Ulf Ekman för att fortsätta förleda människor bort ifrån deras bibeltro.”

  Därmed har du underkänt påvens bön om en ny pingst och även alla de katoliker som bad på sina knän om den Heliga Andes utgjutande över jorden. Du skriver även att människor förleds bort från sin bibeltro, vilket belyser din oerhörda på kunskap om katolska kyrkans lära.

  Bevare mig väl för många av era ‘karismatiska’ ledare som bara är ute efter berömmelse och pengar. Dem får ni gärna behålla!
  Hellre en kyrka med en handfull ärliga medlemmar som med knäppta händer ber om Guds förbarmande över mänskligheten, än hela Lakelandrörelsen & Co där de fnittrande rullar runt på golvet och ser änglar som sprättar upp människor med motorsågar i himmelen.

  Du vet nog vad jag anser om din ‘mission’, så jag tänker inte ta upp din tid med det… Betänk bara ditt ansvar om du har missionerat bland obildade människor med de lögner om katolska kyrkan som du uppvisat här.

  Jag ber dagligen om den Helige Andes utgjutande över mänskligheten. Speciellt mycket ber jag, i katolsk tradition, för dem som är längst bort från Gud; att Gud ger dem Sin nåd så att de omvänder sig till Honom.

 • Wow, något blev helt fel och det lilla ordet BRIST kom bort i härligheten. Det var verkligen inte meningen att sätta allt till fetstilt 😀 Ta det som Guds humor!

 • Tuve:

  Jag söker gärna Gud i den stilla susningen. Har full förståelse för att miljöförstörda karismatiker konverterar till din religion 🙂

  Men, jag har även förvarnat Andy att jag inte vill ha något filmande i alla lägen då jag är pingstvän i botten….

  Helena:

  ”Därmed har du underkänt påvens bön om en ny pingst och även alla de katoliker som bad på sina knän om den Heliga Andes utgjutande över jorden.”

  Nix. Jag tror bara inte på att ge en enda man ”äran” för det underbara som hände på Azusa street. Den Gud jag tjänar delar inte sin ära med någon.

  Den andra pingsten skulle mycket väl kunna vara resultatet av bl.a. ”katoliker som bad på sina knän om den Heliga Andes utgjutande över jorden”

  mvh
  D

 • P.s.

  ”Den Gud jag tjänar delar inte sin ära med någon.”
  Kanske blev detta i slutändan Todd Bentleys fall…. Man kommer inte ifrån att Lakelandförsamlingen och GOD-TV gjorde honom till världskändis på ett felaktigt sätt….

  /D

 • Daniel,
  vad jag menar och det som jag tror andra menar när det nämner påven i sammanhanget var att han uppmanade katoliker att be om den Helige Andes utgjutande. Hans uppmaning fick många katoliker att be. Ger man någon äran för det? Snarare lyssnade påven på Guds maning om att be och göra det känt. Äran tillkommer Gud ensam, som vi katoliker ber i mässan:

  ”Genom Honom, med Honom och i Honom tillkommer dig Fader all ära och härlighet i den Helige Andes enhet.”

  (Märk väl alla frifräsare; inte ett enda ord om Maria och påven 😉 )

  Skall jag citera dig själv Daniel?
  ” Era [ledare] hade inget med Azusa street att göra. Däremot behöver de karismatiska ledare som [vissa sk profeter/predikanter] för att fortsätta förleda människor bort ifrån deras bibeltro.”

  Smaka på hur fyllda av kärlek och respekt dina egna ord om andra kristna är. Jag finner varken respekt eller kärlek i dem.

 • Det är uppenbart att det inte finns några gränser för Ulf Ekmans avfall. Ingenting upphör längre att förvåna en.

  Den gamle Ulf frågade sig alltid vad Bibeln säger, den nye Ulf frågar sig vad ”traditionen” och kyrkofäderna säger.

  Katolska kyrkans lära står i motsättning till bibelns ord, det är också därför de motsätter sig att vanliga människor läser Bibeln på egen hand. Då kan de ju själva se att papisternas lära strider mot Bibelns ord.

  Miljontals är de troende som har fått lida martyrdöden för påvens hand, enbart för att de har velat tro på Bibelns ord. Ulf Ekman spottar på deras gravar. Det är skamligt!

 • PåKlippan

  Helena skrev

  ”Bevare mig väl för många av era ‘karismatiska’ ledare som bara är ute efter berömmelse och pengar. Dem får ni gärna behålla!
  Hellre en kyrka med en handfull ärliga medlemmar som med knäppta händer ber om Guds förbarmande över mänskligheten, än hela Lakelandrörelsen & Co där de fnittrande rullar runt på golvet och ser änglar som sprättar upp människor med motorsågar i himmelen.”

  Du skriver ”era karismatiska ledare”. Vi som försvarar evangelikal tro, har vad jag kunnat läsa på denna blogg, tagit avstånd från Lakeland fenomenet. Själv skrev jag i våras att Todd drivs av en falsk ande, vilket jag även anser att Malteserriddaren Rick Joyner gör.

  Vi ser avfallet komma in i nya vågor från olika håll. Eftersom kyrkorna i Sverige slutit korsvisa icke angreppspakter genom avtalet ”charta ecumenica”, så går det inte längre att kritisera t.ex. Rkks falska läror från talarstolarna i vårt land. Detta är sanningen!

  Rkk gläds över att ytliga karismatiker accepterar Rkks dogmer och bruk i allt högre grad.

  Men det finns en naturlig förbindelselänk mellan Rkk och ytliga karismatiker. Mystiken är det som förenar. Att meditera inför en ikon, som bl a Benjamin Ekman förespråkar är att söka Gud på mystikens väg. Att bejaka skakningar och spasmer i Lakeland är även detta att gå på mystikens väg.

  Guds ord är klart och uppenbarar för oss det Gud anser att vi bör veta. Vi uppmanas att följa Bibelns lära, vi uppmanas att pröva dem som kallar sig apostlar. Därför prövar vi dina kardinalers och påvars läror, liksom Ekmans nya läror. Det finns inget hat hos oss mot personerna, men irritation över läromässigt avfall.

  Nej till mystiken. Gud vill att vi kommer till honom öppet och i sanningens ljus.

 • Elena

  Hoppsan, här går det undan. Det började med ett citat av Ceasarius Cavallin där det stod att Ulf Ekman sagt en sak. Det var allt. Utifrån detta lilla citat har vi nu i den här tråden fastslagit att Ulf Ekman spottar på martyrerna gravar, och att Ulf anser att Leo XIII ska ha äran för Azuza Street.

  Vi vet fortfarande inte vad Ulf egentligen anser i frågan. Allt vi vet är att det finns en text på Oasrörelsens hemsida, där en munk i Sala citeras. Vi vet inte om han citerats rätt. Och även om han har citerats rätt så vet vi inte om munken har uppfattat saken rätt. Vi vet egentligen väldigt lite om vad Ulf egentligen tycker om Leo XIII:s inverkan på pingstväckelsen.

  Men vi kanske inte borde förvånas. Ulf och LO har ju inte figurerat så mycket på den här bloggen på sistone, så det finns ett uppdämt behov hos en del bloggares/kommentatorers fingrar att få ge några råsopar till Ulf igen. I all kärlek förstås.

 • Elena,
  Nu var det inte mer än två (2) dagar sedan som det ”figurerade” en vd från LO på denna blogg.

 • Elena

  Haggaj,

  Ja, ja, men det var ett tag sedan LO/UE var ämne för en egen tråd. Det förstod alla andra att jag menade.

 • PåKlippan

  Helena

  Katolska karismatiker anser att Leo XIII genom böner på ”ett speciellt sätt” inbjöd den Helige Ande den 1 januari 1901. Detta stämmer inte med de fakta de presenterat.

  Det bevis som anförts från Rkk är inte att det skulle ha utgått uppmaningar till de kristtrogna att bedja utan att man denna STORA DAG sjöng hymnen Veni, Creator Spiritus.

  Denna hymn från 800 talet av Rabanus Maurus sjungs ofta i vesprar och vid högtidliga tillfällen under kyrkoåret.

  Valet av denna hymn tolkas som att Påven välkomnade Pingsväckelsen på ett speciellt sätt???

  På Bethel Collage bad och fastade man under ett antal dagar före den 1 januari 1901. Studenten Agnes Ozman bad om handpåläggning för att få andedopet samma dag. Undret skedde med de tecken som anges i NT.

  Påven hade inget med denna intensiva bönefasta att göra.

  Ulf Ekman och Peter Hocken må vara aldrig så gripna över de gregorianska tonerna från hymnen Veni, Creator Spiritus som så skönt klingade mot de förgyllda valven, frambringad ur klerkers strupar insvepta i scharlakan och purpur.

  (Ps de som känner innehållet i Uppenbarelseboken rädes färgkombinationen scharlakan och purpur.)

 • Daniel
  Trist det du skriver ja, om Ulf og div.
  Sant dette at Gud ikke deler sin ære med noen.

  Jeg er ikke pinsevenn – har aldri blitt akseptert iblandt dem heller, derfor kan det jeg sier være til ”anstøt” fro noen derfra.
  Mitt spørsmål er ; hvorfor trenger vi en ”NY” pinse? Hvorfor ba katolikkene om det, hvorfor ber VI om det ?
  Jeg har lest om azusa street, og fant det ikke som noe oppbyggelig.
  Ingen trenger en ”ny ” pinse- vi trenger JESUS

  ”Jeg vil utgyte min ånd over alt kjød i de siste tider” sa Gud. Det er Han som gjør slike ting.
  ”løftet er til dere, og deres barn” Acts
  Gud gir sin ÅND til dem som … omvender seg til Tro på Jesus. Et løfte som gis og mottas som en gave fra Gud selv- i Våre hjerter.
  Det som kalles for” åndsutgytelse ”er ofte manifestasjoner- ikke det at folk mottar gaven fra Gud- Guds egen ånd i sitt hjerte.

  Pinsevenner ble sett på som demoniske og forførere bare for noen 10 år tilbake- sorry daniel 😉

  Guds gave gis av Ham- ikke fordi noen BER så veldig om det, nei! den GIS – selv til dem som aldri bad for det, men som tror på,lyder og elsker Jesus.

  Anita

 • pst:
  jeg tror at de som søker ÅNDEN – åpner seg for demoner. Jesus sa”The helper, the Holy Spirit, hom the Father will send IN MY NAME, He will teach you all things and bring to remembrance ALL things that I have said to you”

  Hvorfor trenger vi Guds hjelper? For at Han skal undervise oss ( i Jesus sted) og minne oss på at JESUS sa.
  Om vi fjerner Guds ånd fra relasjonen med Jesus- så år vi demonske manifestasjoner.
  Guds ånd kan ikke adskilles fra kjærligheten til Jesus- det er Han som gir oss den kjærligheten.

  ” when the helper comes, whom I SHALL SEND you from THE FATHER – the spirit of Truth who proceeds from the Father, HE WILL TESTIFY OF ME!” John 15 26

  Har du Guds ånd? da vitner du om Jesus.
  Anita

 • ” when I (Jesus)depart, I will send the helper to you.
  And when he comes ( into your heart) He will convict you of sin, and of righteousness and of judgment- of sin, because you do not believe in me…….He will glorify ME (Jesus), for He will take of what is mine, and declare it to you..” john 16 13

  PST; If you do not pray in tongues,but are convicted of your sin- no faith in Jesus, then YOU
  have received The promised Spirit of GOD 🙂

  Ha en god uke alle sammen
  Anita

 • Påven ligger bakom Pingstväckelsen….

  Det är nästan, så att man inte vill kommentera detta påstående. Det är bara att titta i Skriften, för att se vem det är som ”väcker” vem. Inte är det människor som ligger bakom väckelser – det är endast Herren som bekräftar sitt eget Ord genom lydiga människor, vilka håller Hans bud och Förbund. Inget annat och inga andra.

  Suck….Helt otroligt….

 • Om man lite förenklat skall dra slutsatser av norska tidningar så är nog både Ulf Ekman och Peter Halldorf till sina väsen katolska.

  Halldorf och Ekman

 • Daniel
  Din respektlöshet för min kristna tro gör mig ledsen och bedrövad! Jag förstår att du måste försvara att du varit missionär bland katoliker i Mexico med att de inte var kristna utan tillhörde en annan religion, men det är ett påstående utan all saklig grund!

  Haggaj
  Frågan handlar om ifall det är möjligt att Gud svarade på den bön om en ny pingst som påven och biskoparna med hela Kyrkan bad om, på ett sätt som de inte förväntade sig!

  Om det är som PåKlippan skriver, att fler bad om en ny pingst, så antar jag att er förklaring är att Gud inte hörde katolikernas böner utan bara de andras böner. Om det är så ni känner Gud, så kan jag bara beklaga er!

  PåKlippan
  Är det orden vi säger eller intentionen vi har med det vi säger som Gud ser till?

  Om hela Kyrkan inviger det nya århundradet med att sjunga Veni Creator Spiritus med intentionen att det skall bli en ny väckelse, hur tror du att den Gud du tror på reagerar då?

  Vilken del av bönen tror du det är Gud inte skulle lyssnat till?

  Veni Creator Spiritus
  Kom, Skaparande, med din tröst,
  din boning tag i våra bröst.
  Sänd riklig nåd från höjden ned
  och oss för himmelen bered.

  Du tröstare och ordets tolk,
  Guds nådeskänk till jordens folk,
  du själens glädje underbar,
  du kärleks källa evigt klar.

  Med dina goda gåvor sju,
  Guds nådeverk fullbordar du.
  Du lär med skilda tungors ljud
  all världens folk att prisa Gud.

  Ditt ljus i våra hjärtan tänd,
  från jorden dem till himlen vänd.
  Du all vår svaghet känner väl,
  så stärk oss nu till kropp och själ.

  Vår fiende ifrån oss driv,
  med fridens gåva hos oss bliv,
  att fria från allt ont vi må
  på dina vägar trygga gå.

  Gud Fadern du oss känna lär
  och vittnesbörd om Sonen bär.
  Du visar oss Guds härlighet
  i evigheters evighet. Amen.

  Eller borde man ha bett samma sak fast formulerat det med egna ord för att Gud skulle lyssna? Kanske var det fel att sjunga, man kanske borde mumlat, eller skrikit?

  Faktum är att katoliker i snart 2000 år har lagt händerna på varandras huvuden och bett om Andens smörjning eller ”andedop” som du kallar det… Men det är väl inte heller gjort på ”rätt” sätt, antar jag, eftersom det görs i Kyrkan, av katoliker… Inte lätt när man inte kan göra rätt…

  Allt gott!

 • Tuve,
  Du har helt klart en som står på Din sida i Ulf Ekman. Han ser inte ut att ha några problem med att uppfatta saken som Du.

  Därmed är själva sakfrågan utredd: Ulf Ekman har mer gemensamt med den delen av kristenheten som i första hand värnar om traditionen. Det kan ju vara bra för alla Livets Ordare att känna till när de lägger sina slantar i kollektbössan.

 • Haggaj
  Som vanligt glider du undan att själv ta ställning tydligt och klart med en massa undanmanövrar! Var Ulf Ekman hör hemma vet bara Gud, överlåt du domen åt honom!

  Möjligen är sakfrågan utredd, men inte huruvida ni tror att Gud kan höra katolikers böner. Kan jag få ett svar jakande eller nekande svar på frågan: Tror du att Gud kan ha bönhört den bön, som tog sig uttryck i sjungandet av Veni Creator Spiritus, med intentionen att Gud skulle låta en ny pingst komma över jorden, på ett sätt som inte nödvändigtvis är vad vi kan anta att de som bad hade väntat sig?

  Ja eller nej? Kan du inte svara på en rak fråga så låt bli, men sluta slingra dig!

  Allt gott!

 • Tuve,
  Jag har väl aldrig tagit upp frågan om Gud kan höra katolikers bön. Det där är en helt annan frågeställning än att anse att påven är den som nedkallat pingsväckelsen. Det är snarare så att det är Du som vill skifta ämne.

  Om ingenting står i vägen för påvens böner vet jag inte. Därför gör jag det lite enkelt för mig och refererar till Petrus.

  ”Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun, hon är ju den svagare. Visa henne aktning, ty också hon skall få del av livets gåva. Då skall ingenting stå i vägen för era böner.” (1 Petr 3:7)

 • Haggaj
  För övrigt innehåller ditt påstående om Kyrkan som vanligt grova felaktigheter. Kyrkan värnar inte i första hand om Traditionen. Kyrkan värnar i första hand om vad den menar är Sant. Gör inte du samma sak? (ja eller nej räcker!)

  Allt gott!

 • Når man ser folk rave rundt i rommet, mens noen maler dem i ansiktet med en malerulle, eller grynter som griser eller ruller rundt på gulvet, slår salto i midtgangen eller snøvler usammenhengene og kaller dette det største under siden pinsedag – og alternativet er noen som sier Veni Creator Spiritus synes ikke valget så vanskelig! Jeg synes innholdet av Veni Creator Spiritus lyder mer bibelsk enn å synge ”We all live in a yellow submarine”. Det synger man jo på slosh-festene som visstnok skal inneholde et sterkt ”gudsnærvær”.

 • Tuve,
  Som Du vet värnar jag inte i första hand traditionen. Inte ens så mycket att jag skriver den med stort T som om den var ett eget väsende. 🙂

 • Haggaj
  Daniel låter antyda att det som Ceacarius påstår att Ulf sagt är huvudlöst. Varför? För att Det är otänkbart att Gud skulle hört katolikers bön om en ny pingst!? Min fråga är knappast en utvikning från ämnet och du vägrar fortfarande svara ja eller nej på min fråga.

  Vad ditt bibelcitat, som handlar om relationen mellan man och kvinna har med saken att göra är ett mysterium, men jag antar att du vilja hitta ett sätt att slingra dig, som du brukar!

  Allt gott!

 • Haggaj
  Jag frågade om inte du också värnade det du anser är Sant? Men inte ens det kan du svara ja eller nej på utan måste försöka slingra dig…

  Allt gott!

 • Tuve,
  Jag försöker sannerligen inte slingra mig. Jag säger att jag inte tror på traditionen. Det är snarare så att den kristna traditionen på samma sätt som den judiska traditionen sätter Guds ord ur kraft.

  ”Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni.” (Mark 7:13)

  Anledningen att jag inte svarar med ja och nej på Dina frågor är så enkelt som att dina frågor inte hör hemma i frågeställningen.

  Exempel:

  MTC tycker att det är värt uppmärksamhet att pastor Ulf säger att det är en påve som bett ned pingstväckelsen.

  Du frågar om inte Gud hör katolska böner.

  Jag säger att Ulf Ekman har mer gemensamt med den delen av kristenheten som i första hand värnar om traditionen.

  Du undrar om jag inte värnar om det som är sannt.

  Så där kan vi ju hålla på …

  Men det är bättre att hålla fast vid sakfrågan. Kom pingstväckelsen genom att en påve hade bett om den? Knappast. Men det passar den nya ekumeniken som hand i handske att säga så.

  Sten-Gunnar Hedin är väl inne på samma linje kan jag tro.
  http://www.aftonbladet.se/debatt/article2437001.ab

 • Tuve,
  tack för ditt tålamod! Jag önskar att man kunde nå fram och visa att Gud inte är en sensationslysten amerikansk pastor i guldskor och med nya tänder. Där kontonummret står skrivet på ryggen tillsammans med en bibelvers om hur Gud ser till ett generöst hjärta.

  Jag brukar titta på de namn som kommentatorerna väljer. De brukar visa på vad de anser om sig själva.

  Veni creator Spiritus, kom Helige Ande och förnya jordens ansikte som påven Johannes Paulus II brukade be.

  ”Kom Du som själv är min längtan,
  kom Du tröst för min arma själ.
  Kom du min andedräkt
  och mitt liv
  Helige Ande
  min fröjd och min glädje!”

 • Haggaj
  ”Jag försöker sannerligen inte slingra mig. ”
  Jo, nästan alltid!

  ”Kom pingstväckelsen genom att en påve hade bett om den? Knappast.”
  Tack, det var ju nästan ett svar på vad jag frågade! En reservation, dock, det var inte BARA en påve som bad, utan med honom bad miljoner och åter miljoner katoliker…

  Ja, jag frågar om inte Gud hör katolikers böner eftersom det i Daniels inlägg är underförstått att det är huvudlöst att anta det i detta fallet! Varför skulle han annars behöva skriva ett inlägg om något som inte är kontroversiellt? Du är ju också för en gångs skull glasklar med vad du tycker i frågan, även om du ville ge sken av att inte vilja svara!

  Håller du dig till ämnet när du skriver: ”den delen av kristenheten som i första hand värnar om traditionen”? Mig veterligen finns det ingen sådan del av kristenheten, åtminstone ingen som jag någonsin kommit i kontakt med. Eftersom jag känner dig är det inte svårt att gissa att du menar att det skulle vara en beskrivning av Kyrkan, vilket är fundamentalt fel! Jag pekade på varför och frågade om inte du själv gör precis som Kyrkan, dvs ”i första hand värnar om” det som du anser är Sant. Men på den frågan fortsätter du att slingra dig ifrån!

  Allt gott!

 • Helena
  Vackra böner till den Helige Ande saknas sannerligen inte! Jag älskar också denna!

  Veni, Sancte Spiritus
  Kom, Guds egen andedräkt,
  kom, du rena varma fläkt
  av Guds rikes ljuvlighet.

  Kom och fyll vår fattigdom,
  kom med all din rikedom,
  kom och lys vår vilsenhet.

  Gjut ditt mod i rädda bröst,
  bo i oss och var vår tröst,
  bli vår värme, bli vårt stöd,

  vilan när vår nöd blir lång,
  frihet mitt i livets tvång,
  svalka mitt smärtans i glöd.

  Ande, salighetens ljus,
  gläd vårt hjärta med ditt rus,
  bli dess tysta jubelskri.

  Utan dig är allting dött,
  åldrat, kraftlöst, tomt och trött
  under tidens tyranni

  Tvätta rent det fläckade,
  vät med dagg det torkade,
  läk vår oros djupa sår.

  Väck till liv det domnade,
  värm ur död det stelnade,
  samla dem som vilse går.

  Kom med enhet, kom med frid
  gör vår tid till hoppets tid,
  andas i vår längtans bön.

  Gör oss visa av ditt råd,
  gör oss goda av din nåd,
  ge oss härlighetens lön.
  Amen

 • Prophetone

  Tuve:

  Du skriver ang. bön:”Eller borde man ha bett samma sak fast formulerat det med egna ord för att Gud skulle lyssna? Kanske var det fel att sjunga, man kanske borde mumlat, eller skrikit?”[ditt citat]

  Om du ber så lovar jag att lyssna, sen är dTet fritt fram om du vill gapa, skrika eller lovsjunga fram din bön – du kan väsa fram den också, för den delen.
  Mej spelar det ingen större roll. Om det nu inte spelar nån roll för mej, varför tror du då att det skulle spela nån som helst roll för Gud?

  För det andra; även djävulen har öron att höra med – för att få Guds reaktion på bön måste vi se till att få bönen till den nivå där svaret finns och där svaret finns är det inte alls säkert att behovet finns kvar.

  För det tredje; alla böner har fått svar i Kristus Jesus eftersom ”alla löften fått sitt ja och amen i Honom”.
  Du ställer denna fråga i ditt inlägg:”Vilken del av bönen tror du det är Gud inte skulle lyssnat till?”
  Gud har självklart lyssnat till bönen, på samma sätt som Han lyssnade till fem, sex miljoner judar som bad för brinnande livet – hur svarade Gud på deras böner? Jag överlåter till var o en att själv dra slutsatserna…

  Det är alltså viss skillnad på att be för att få försäkran att Gud hör bönen, en helt annan att be och få svar på bönen.

  Om din påve ber till Fadern i Jesu namn och tackar Honom för bönesvaret, så får han självklart svar på sin bön , om han dessutom lämnar därhän både Maria, Josef samt alla traditionerna – ja, då ligger han på plus!

  Vet du hur påven bad 1:a januari 1901?

 • För att inte tala om Litanian till den Helige Ande

  Min favorit bland beskrivningarna av Anden är nog ”Du gåva över alla gåvor”! Det är en titel värdig den Helige Ande!

  Allt gott!

 • ProphetOne
  Enligt PåKlippan bad Kyrkan Veni Creator Spiritus, som jag citerade ovan… Om de bad något mer vet jag ej, men de bad med stor säkerhet denna bön, för det är brukligt just vid nyårets början…

  Inte ett ord om varken Maria eller helgon så långt ögat når, med andra ord…

  Allt gott!

 • Tuve,
  Underbart att du plockade fram dessa! Ja, gåva över alla gåvor är verkligen ett värdigt namn!

 • ProphetOne
  Ta inte illa upp, men frågan handlade inte om ifall du skulle lyssnat eller ej, utan huruvida Gud kunde tänkas svara på böner framförda av katoliker…

  Allt gott!

 • Tuve,
  Jag anser att den katolska kyrkan gör om samma misstag som Jesus varnade judarna för:

  “Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni.” (Mark 7:13)

  Därmed inte sagt att den katolska kyrkan är ensam om att sätta Guds ord ur kraft genom sina regler som de ärvt och fört vidare. Men en sund församling söker sig bort från sådant som kan riskera att sätta Guds ord ur kraft.

  När pastorer (läs: Ekman, Halldorf och Hedin) vänder tillbaka till de regler som kyrkan ”har ärvt och för vidare” från att tidigare sökt andra vägar, är detta mer remarkabelt än att katoliker gör samma sak. Jag tror säkert Du förstår skillnaden.

  Eftersom sanningen är uppenbarad i Guds ord när den inte blir behäftad med regler som kyrkan ”har ärvt och för vidare”, dvs traditionen, så värnar man det som är sant bäst genom att så mycket som möjligt bortse från traditionen.

  Slingra eller inte … så tror jag i alla fall.

 • PåKlippan

  Tuve

  Jag tror att Gud hör varje ärlig människa, även katoliker naturligtvis.

  Men om någon uppträder som Jesu, Guds egen sons vikarie på den här jorden, så tror jag personligen inte att Gud lyssnar till den mannen.

  Påven titulerar sig Vicarius Filii Dei, vikarien, i stället för Kristusen, = antik betydelse antikrist.

  Johannes Paulus ll blev skjuten med dödshotande skador. Han bad hela tiden till den döda människan Maria om hjälp, vilket för honom säkert var mera naturligt än att rikta sig till den som vi kristna tillbeder.

  Jag svarade rakt på din fråga. Jag vet att du kan skilja på min sakinställning och min fortsatta aktning för dig som person och troende.

 • Jeg gleder meg over å høre om Ulf Ekman. Gidder ikke lese alt det antikatolske her. Tar til meg det gode og forkaster det onde! 😉

  Men jeg er glad for at den katolske Kirke er skeptiske og ikke tar til seg alt som skal være åndelig. Leste nettopp ett stykke fra David Åleskjær i Vårt Land og tenkte: ”Takk Gud for at det bare er noen få uker til jeg skal få bli tatt opp i Den Katolske Kirke.
  Jeg kjenner en så stor fred ved det.

  Og selv om det finns de som ikke klarer å se det Ulf Ekman nå får se, så gleder jeg meg over at kansje Ulf Ekman kan være en tjener for Herren og kansje nettopp bli et bønnesvar på pavens bønn. 🙂

  David Åleskjær skriver om ”endetidens nye mennesker” her: http://www.vl.no/meninger/troetikkeksistens/article3726032.ece

  Og jeg er glad den katolske Kirke er en del av den.

  Alt godt! 🙂

 • Prophetone
  Du har noen dype tanker, som jeg må vite mer om, hva mente du med dette;
  För det andra; även djävulen har öron att höra med – för att få Guds reaktion på bön måste vi se till att få bönen till den nivå där svaret finns och där svaret finns är det inte alls säkert att behovet finns kvar
  ???
  Anita

 • Unnskyld skrivefeil, jeg mener selvsagt at den Katolske Kirke IKKE er en del av alt det protestantiske tøvet..

 • PåKlippan
  Som vanligt när det gäller Kyrkan är du felunderrättad. Påven har inte och har aldrig haft titeln Vicarius Filii Dei! Däremot har han titeln Vicarius Iesu Christi. Det är en fundamental skillnad, även om du kanske tycker den är sublim… Påven är kroppsligt vikarierande för människan Jesus Kristus, som då han levde här ledde sin hjord, tills dess Han kommer åter i härlighet. Det betyder inte att påven vikarierar för Gud, eftersom Jesus är alltid hos oss!

  Påven sätter sig inte på något sätt istället för Gud, det är återigen, och som vanligt, ert missförstånd!

  Men jag uppskattar inte desto mindre att du svarar klart och tydligt, det underlättar dialogen!

  Allt gott!

 • Haggaj,
  Det är vad du anser, vilket inte är synonymt med Gud. Tack och lov för det! 😉

  PåKlippan,
  Johannes Paulus II blev bönhörd. Vad skall vi dra för slutsatser av det?
  1. Böner om Marias förbön inför sin son i himmelen blir hörda.
  2. Gud hör även en katolsk påves bön.
  3. Du verkar fått något om bakfoten

  Trevlig kväll!

 • Petrus

  Tuve; Mao är läran om Jesu gudom av fundamental betydelse för den katolska kyrkan.

 • Daniel
  Forresten så minner innlegget ditt litt om et video-innlegg jeg hadde på konvertittbloggen for en stund siden hvor overskriften lyder: Paven ble karismatiker før Ulf Ekman!

  Videon er verdt å se, den handler om den karismatiske vekkelsen i dKK. Og der er det heldigvis ikke noe dyrelåter, men en sund pinssevekkelse. 😀
  http://konvertitt.wordpress.com/2008/06/11/paven-ble-karismatiker-f%c3%b8r-ulf-ekman/

 • Prophetone

  Tuve:

  Jag kan inte latin men smaka på denna: pax verdum!
  (vet inte va det betyder, men det låter ”bra”)…

  Sen menade jag inte att jag skulle höra på din bön utan det var menat som ett exempel på hur Gud förhåller sej till bön, det var ju detta Jesus pratade om när Han sa att ”om du ber om en fisk så får du inte en skorpion eller huggorm” – du får vad du ber om. Om vi/katolikerna/alla kristna/inte ber för att få svar utan nöjer oss med att få bekräftat att Gud har öron att användas vid behov, ja, då kan du lika gärna vända dej till tex mej själv, eftersom jag har öron som fungerar utmärkt.

  Och visst svarar Gud på bön! Här är det inte frågan om katoliker, judar, kristna(!)eller påvar.
  Frågan är väl om vi ber i enlighet med Jesu undervisning…

  eagleview: vad betyder ”dype”? Jag menar att även fienden har förmåga att höra, precis som vi människor. Om bönen ska besvaras kan den inte ligga o ”flyta” på samma nivå som hörandet ligger på, dvs människors o änglars nivå, den måste upp ett snäpp till Faderns nivå(ej gnosticism) där Kristus sitter på Maktens högra sida och manar gott för alla. DÄR är alla böner besvarade och bara man får dit bönerna så blir de också besvarade. Men där prövas bönens motiv samt syfte i Guds eld, därför kan det sägas att det inte är säkert att böneämnet består ”provet” – det hela kanske slutar med att man bara tackar Gud och blir allmänt salig över att få förmånen att lära känna Gud mer o mer i all evighet.

 • PåKlippan

  Tuve

  i sak blir det ingen skillnad. Titeln Vicarius Filii Dei användes i det donationsbrev som påstods vara grunden för Påvens anspråk på de landområden som blev grunden till Vatikanstatens landområden.

  Att donationsbrevet som påstods ha upprättats av Konstantin senare ansetts vara en förfalskning är en annan sak. Äkta eller falskt så var det en bricka i påvens maktkamp mot de byzantinska maktanspråken i väst.

  Vicarius Iesu Christi är inte en bättre titel.
  Men jag accepterar din tillrättavisning på denna punkt. Mitt intryck från NT är att Jesus var Gud även då han stod på klippan i Cesarea Filippi. Han var Gud i en människas gestalt. Hans mänsklighet kom genom Marias genom. Hans gudomlighet kom från den Helige Ande.

  Vikariatet (om det skulle existera?) kan inte vara givet från en människa till en annan människa utan givet från Gud Sonen till Petrus en människa!

  Logiskt sätt är båda titulaturerna hädiska!

  Jag använder Rkks egna källor så långt möjligt, och att du påstår att jag vanligen är felunderrättad om Rkk känns ledsamt. Om det är sant så vill jag inte fortsätta att debattera Rkk.

  Att använda lögner i stället för fakta vore kränkande mot oss alla. Jag menar att vi bör debattera utifrån sanningen, även om vi kommer till olika slutsatser när vi gör våra slutsatser.

  Jag använde samma faktametod vid analys av Todd Bentley. Ingen har sagt att jag är felunderrättad i den saken.

 • PåKlippan

  Helena

  Det sker mirkaler igenom Jesu kraft. Jesus kunde bekänna att honom är given all makt i himmel och på jord. Trots att han ytterst har all makt, finns det även andra krafter i verksamhet. Din kyrka vill kanske inte erkänna dualismen i andevärlden?

  Men det sker även under genom ockulta krafter. Att bedja till Maria är att påkalla främmande makter, eftersom Bibeln inte erkänner någon kommunikation, eller vädjande till avlidna om deras hjälp eller förböner. Jag vet om Hebreerbrevets uttryck om en sky av vittnen. Men det betyder inte att vi fått rätt att ta kontakt med dessa avlidna vittnen/matyrios.

  Att oskyldiga människor böjer knä inför Mariabilder och helgonstatyer tror jag att Gud i sin kärlek kan fördraga och uthärda. Men när personer med större insikter i NT tar upp sådant bruk, öppet eller i smyg är det enligt min mening styggt och måste avslöjas.

  Det är intressant att se hur ivrigt Rkks folk agerar skyddsflank åt Ekman och Halldorf i takt med att deras villoläror kommer fram i dagsljuset.

  Det som göms i snö, kommer fram i tö!

 • Prophetone
  ”dype” betyr på engelsk; deep- you have some deep thoughts 🙂
  Fremdeles litt vanskelog å forstå for sånne enkle mennesker som meg, men du har helt rett i dette at mange ganger får vi ikke de svar vi vil ha, men et dypere 🙂 og en bedre kjennskap til vår Gud.
  Vår Gud kjenner og prøver våre motiver- for deretter å åpenbare dem for oss også.
  Tilit er dette at uansett om Gud gir meg det jeg ber om eller ikke- så elsker Han meg.
  Om jeg lever eller dør ( som jødene i gasskammeret) så hører jeg Herren til, og Han elsker å høre meg ”ask Him for whatever I want Him to do for me”

  For meg sitter ikke Kristus bare der oppe ved Faderens høgre side, nei Han bor ved troen i mitt hjerte, så nær som Han kan komme mitt hjerte. Han kjenner alle hjerteslag og vet hva jeg trenger og ønsker LENGE før jeg ber om det. Han svarer også FØR jeg ber. Han gir meg det jeg trenger – og gir meg også de bønner som Han vil at jeg skal be, fordi han så gjerne vil opppfylle dem. 🙂

  ” the Father knows the things you have need of before you ask Him” matt 6 .8

  Anita

 • Observer

  Det finns inget ställe i NT som säger att vi skall be till DHA.
  Vad jag vet så finns det inget ställe i NT som säger att vi i denna tidsålder skall be till Jesus.

  Jag vet att det inte är ovanligt att man i pingstkarismatiska sammanhang ber till Jesus i Jesu namn, det blir så att säga lite av tårta på tårta.

  Jag tror att också Jesus kan svara på våra böner, men skall vi be efter ”stadgad ordning,” så skall vi be till Fadern i Jesu namn. Jesus lärde sina lärjungar detta.

  Har jag fel så korrigera mig gärna med ett ord från NT.

  Bless 🙂

 • elisabeth

  AMEN…Observer !! till inlägg at 7.10 em. 🙂 🙂

 • Observer:

  Här får jag lov att ställa mig på din sida innan jag slänger igen min laptop och går hem.

  DHA är Guds Andedräkt. Intressant nog säger Jesus ang den Helige Ande ”Jag skall inte lämna eder faderlösa, JAG SKALL KOMMA TILL EDER.

  Sug på den karamellen lite snabbt innan någon kommer med en ny bortförklaring 🙂

  Skämt åsido om vi skall följa Guds Ord fortsätter vi mönstret som judarna allt haft att be till Gud. Enda tillägget bör vara att vi gör det i Jesu namn.

  mvh
  D

 • Protestant

  Självutnämda tyckare, journalister, profeter och domare:

  får ni aldrig nog?

  Att anklaga pastor Ekman för att vara ”smygkatolik” utifrån era sk ”bevis” är ju helt absurt.
  Och sedan den efterföljande debatten här mellan katoliker och pingstvänner – lika absurt. Och pinsamt, för oss som vill kalla oss Jesu efterföljare.

  Kan vi inte gå ut och vinna världen istället för att sitta och skriva saker om varandra på Aletheia?

  För den som kanske blir mest sårad här är han som ständigt manar gott för oss….

  defender@protestant.com

 • PåKlippan
  Självklart var Jesus Gud både då och nu! Men Jesus var, till skillnad från nu, kroppsligt närvarande då, och skall åter bli det när Han kommer tillbaka i härlighet! Sedan himmelsfärden tills Hans återkomst så är Han inte kroppsligt närvarande. Det är endast denna kroppsliga närvaro som herde för fåren som påven vikarierar för, absolut inget annat!

  Och, jo, det ÄR en fundamental skillnad på att vikariera för Jesu Gudomliga natur och att vikariera för Hans mänskliga natur! Jesus är alltid närvarande i sin gudomliga natur, och behöver därför ingen Vicarius Filii Dei, men sedan himmelsfärden tills Hans återkomst är Han inte närvarande i sin mänskliga natur, så är det… Att du inte anser att Han behöver en vikarie för sin mänskliga natur är en annan sak…

  Logiskt sett är Vicarius Filii Dei hädiskt, men varför Vicarius Iesu Christi är det har jag inte fått klart för mig.

  PåKlippan, jag har respekt för din önskan att finna sanningen, men du inser nog inte hur förblindad du är av din tradition när det gäller din syn på Kyrkan. Det är ett faktum att du väldigt ofta har framfört osanningar om Kyrkan i god tro. Det borde få dig att tänka efter!

  ProphetOne
  Du behöver inte kunna latin för att läsa en svensk översättning av en bön… Och om du är tveksam pga att du inte vet vad bönens titel betyder (det kan ju trots allt innehålla något om Maria eller helgon…) så kan jag översätta den åt dig. Veni Creator Spiritus betyder Kom, Skaparande!

  Allt gott!

 • PåKlippan
  Så du menar alltså allvar när du skriver att Maria, Jesu Kristi mor, har blivit en ockult kraft? Är det ditt sätt att prisa henne salig, i sann biblisk anda?

  Nåja, det får stå för dig!

  Allt gott!

 • MTC Daniel
  akkurat! JESUS sa det” Jeg skal komme til dere!”
  Guds ånd er akkurat det- Jesu nærvær i mitt indre.
  Derfor kan vi snakke til (be til) Jesus , og når vi snakker til Ham, så snakker vi til Faderen på samme tid. Det er det betyr å ”Be i Jesu navn”
  Om vi avslutter en bønn med ” i Jesus navn” så har det ingen hensikt. I Jesu navn betyr for meg at jeg BER til Jesus, fordi Han og Faderen er ett- så det gjør ingen forskjell. Om jeg sier Jesus eller Far gjør ingen forskjell- de er ett 😉

  Jeg og Faderen skal komme til dere og ha min bolig hos dere sa Jesus. Ved sin Ånd gjør Han dette mulig.
  Anita

 • Tuve,
  Du är ute efter sanning, skriver du.
  Frågan är dock vilken sanning. Menar du den vi kan tänka oss fram eller den som Skriften lär oss?

 • PåKlippan,
  ”eftersom Bibeln inte erkänner någon kommunikation, eller vädjande till avlidna om deras hjälp eller förböner. Jag vet om Hebreerbrevets uttryck om en sky av vittnen. Men det betyder inte att vi fått rätt att ta kontakt med dessa avlidna vittnen/matyrios.”

  5 Mos 34:5:7 ”Där i Moab dog Herrens tjänare Mose, så som Herren hade sagt.
  Han begravde honom i dalen mitt emot Bet Pegor i Moab; än i dag vet ingen var graven finns.
  Mose var hundratjugo år gammal när han dog, men hans ögon hade inte försvagats, och hans kraft hade inte sinat.”

  Matt 17:3 ”Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom.”
  Mark 9:4 ”Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. ”
  Luk 9:3 ”Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia”

  Hur är det, skall vi göra som Jesus i allt eller bara i allt UTOM just detta? Var i bibeln står det att vi inte får be om förböner eller samtala med någon i skyn av vittnen, som Jesus gjorde? Kom inte och påstå att Sauls andebesvärjelse i 1 Sam 28 skulle varit detsamma som samtal med eller bön om förbön till någon i skyn av vittnen. För om så vore fallet skulle Jesus gjort sig lika skyldig till andebesvärjelse som någon katolik som talar till någon i skyn av vittnen…

  Kom trots allt ihåg Jesu egna ord ”Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” (Joh 11:25-26) Hur kan det då vara möjligt att det skulle röra sig om andebesvärjelse… Logiskt sett är det inte möjligt såvida man inte våldför sig på bibeln för att förvränga dess budskap för att passa sina egna mänskliga syften, men det gör ni väl aldrig? 😉

  Kom inte heller och påstå att du aldrig gör något som inte uttryckligen tillåts i bibeln… Det gör vi ju hela tiden, inte minst nu när vi bloggar… Ett annat exempel är bruket att ”lära sig tungotal”, som är en av Andens gåvor och inget som vi kan lägga beslag på genom någon inlärningsmetod… Om inte det ena som inte är uttryckligen tillåtet (samtal med och bön om förbön till helgon) måste vara förbjudet, varför skulle det andra (t ex utlärning av tungotal eller något annat som är vanligt i era kretsar), som inte heller är uttryckligen tillåtet, vara det tillåtet?

  Vad betyder det egentligen för er att vara bibeltrogen?

  Slutligen, vi försvarar varken Ekman eller Halldorf. Jag började skriva för att Daniel i sitt inlägg antydde att påståendet att Gud skulle svarat på Kyrkans bön om en ny pingst bl a med pingstväckelsen, vore skitsnack. Daniel skrev ”Alla vänner av den världsvida pentekostala rörelsen kan enligt Ulf Ekman tacka påven Leo XIII för att han bad ned den Helige Ande. Vilket skitsnack. Jag blir heligt vred när jag hör hur den ena lögnen efter den andra kommer ur Ulf.” Det är knappast någon helig vrede som kommer till uttryck här, det är snarare Daniels frustration över att någon försvarar den Kyrka som han attackerat genom sin mission bland Mexikanska katoliker. Om han påstått samma lögner om Kyrkan som han gjort här på Aletheia och på andra ställen för stackars okunniga katoliker så har han mycket på sitt samvete. Jag förstår att han slåss för sitt liv för att inte acceptera den bistra sanningen att det han gjort är en svår synd! Att förleda en av dessa Guds minsta är inget att leka med… Låt oss hoppas att det åtminstone var gjort i god tro!

  Gud var nådig mot oss syndare!

  Allt gott!

 • Theodor
  I den mån Skriften uppenbarar sanningen om något är det självklart den Gudomliga uppenbarelsens sanning, men i de frågor där Bibeln inte ger oss något entydigt svar måste vi, utifrån vad Gud uppenbarat, använda oss av vårt förnuft. Självklart kan inget av det vi tänker ut vara sant om det står i strid med en sann förståelse av Guds Ord!

  Men Gud har inte förbjudit oss att använda vårt förnuft, det gör vi ju hela tiden, annars hade vi inte skrivit här. Kom inte och påstå att du bara tänker och talar i bibelverser… 😉 Var stod annars det du precis skrev till mig? Bok, kapitel, vers? 😉

  Allt gott!

 • Theodor
  tilläggas skall att det vi kommer fram till genom brukandet av vårt förnuft måste prövas, på samma sätt som tolkningen av Guds Ord måste prövas… Prövningen måste sist och slutligen ske i och genom den världsvida Kyrkan, inte i en lokalförsamling…

  Allt gott!

 • Tuve, det är inte fel att vara bibelsprängd, men jag håller absolut med dig att vi ska använda vårt förstånd och pröva det som sägs.

  Däremot talar det mot förståndet att alla troende i hela världen skulle behöva pröva det någon uttalar lokalt. Förståndet säger mig att detta är omöjligt. Johannes uppmanar de troende att pröva det som profeterna säger. Det är liksom var och ens uppgift. Hur detta gestaltar sig praktiskt är något som vi gärna får tänka över men vi ska nog inte ändra den ordningen.

 • Paulus bekräftar detta i 1 kor 14:29:
  ”Två eller tre profeter skall tala, och de andra skall pröva det som sägs.”

 • För mig är det också en fråga hur du kan komma fram till så mycket bön och sång riktat till den Helige Ande om det inte finns en skymt av detta i Skriften, så långt jag vet. Anden hänvisar ju jämt och ständigt till Jesus.

  Det är där kanske förståndet dyker upp, men det tycker jag ska man vara mycket försiktigt med. Det är viktigt att vi tillåter skriften att granska våra tankar i stället för tvärtom i enlighet med Hb.4:12 ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. ”

 • Steen

  I historien er det alltid klostervesenet som har räddad kyrkan, sa Ulf Ekman på Jesusfestival i Oslo nyligen.

  I samtal Med Ekman, i Oslo, efterlyste Peter Halldorf klostermiljöer som kan tjena till att uppväcka kyrkans andliga liv.
  Halldorf sa också att før 500 år sen var det bara en kyrka. Ekman la till at det har blivit 30 000 protestantiska rörelser sen dess.

  Vad skall man säga?
  http://www.dagenmagazinet.no/artikkel.asp?Artid=29918
  Ær kyrkan i sitt väsen katolsk?

 • PåKlippan

  Tuve

  Maria ska för alltid prisas salig av dig ocm mig.
  Hon är ingen ockult kraft. Men den som med öppna ögon i strid med Bibelns ord vänder sin bön genom henne riskerar att attrahera demoniska makter som verkar där olydnad finns. Vi ska bedja till Fadern i Jesu namn lär Jesus oss.

  Jag gör stor skillnad mellan den oskyldige katoliken som är ovetande om NTs dogmatiska innehåll. En del katoliker tycks tro att man först på 400 talet med säkerhet kunde fastställa vad som var NTs kanon.

  Konsilierna fastställde vilka skrifter som sedan 100 talet var spridda och accepterade skrifter i de olika församlingarna. Paulus förelade församlingarna att se till att breven blev sända även till de andra församlingarna. Det finns mycket i NT som ger intressanta detaljer hur det gick till.

  NTs skrifter var kompletta i o m att Uppenbarelseboken och Johannes evangeliet var nedtecknade av Jesu egen lärljunge Johannes ca år 90 e Kr.

  Det finns ingen kyrkans tradition som talar om för oss vad som Jesus och apostlarna lärde med egna ord.

  Bruket i församlingarna avgjorde vad som var erkända skrifter, så enkelt är det. Konstantins irritation över att man inte fastställt kanon påskyndade utvecklingen. Stora fördelar vanns genom att en hel del irrlära kunde motverkas genom att de ofta hävdade sina dogmer på icke kanoniska skrifter.

  Man borde naturligtvis ha fastställt kanon flera hundra år tidigare kan jag tycka. Men kommunikationer var inte som de är idag. De förföljda församlingsföreståndarna kunde inte alltid resa fritt. Att kalla till consilium lär ha tagit lång tid.

  Ingen påve fanns som hade auktoritet att ge dekret de första århundradena heller, ty påveämbetet existerade inte. Jag menar att Klemensbrevet inte påvisar det minsta om ett påstått påveämbete i Rom. Den biskop som bodde närmast ”postkontoret så att säga” skulle sända informationen vidare, vilket inte bevisar någon auktoritetsställning för den som fick uppdraget.

 • Steen:
  Med utgångspunkt i bl.a det Ulf Ekman sa under konferensen i Oslo är det väl inte helt ologiskt att Livets Ord startar kloster? Det är väl bara en naturlig konsekvens av uttalande a´la det vi såg här och den väg LO sedan några år vandrat på.

  För det handlar väl om att bevara kyrkan, alltså den allmäna, universiella kyrkan…

  Han har på sätt och vis rätt när han säger att den är katolsk i ordets rätta bemärkning. Kristi kropp bör inte ha några etiketter på sig, för när det kommer till kritian handlar allt om vi tog emot Jesus som vår frälsare, inte om vi var medlem i Livets Ord, Katolska kyrkan eller om man som mig bara är en ”frifräsare”! (Helenas uttryck 😉 )

  Däremot ställer jag mig som tidigare medlem av LO många frågor angående Ulf Ekmans olika steg på vandringen. Är det av kyrkopolitiska skäl han gör och säger som han gör, eller ligger det en genuin önskan att verkligen förena Kristi kropp? Ligger föreningen i att vi accepterar de kriterier framsatt av olika kyrkopolitiska figurer (Bl.a accepterande av transubstations/konsubstationsläran, Petri Ämbete etc), och leder föreningen till Rom och den romersk katolska kyrkan?

  Många tankar, många spekulationer, men från huvudpersonen själv är det inte lätt att få raka svar. Jag gör gärna en intervju med honom! 😉

 • Steen skriver:
  ”Halldorf sa också att før 500 år sen var det bara en kyrka. Ekman la till at det har blivit 30 000 protestantiska rörelser sen dess”

  Jeg lette etter en forsamling jeg kunne være i, men ga opp etter fem år. Jeg var veldig skuffet, og hadde kommet meg lenger vekk fra Jesus av å være med i forsamlinger.

  Det var en stor overaskelse at dKK av alle var en forsamling som jeg kjente harmonerte helt med min tro. En kirke hvor Jesus ikke kom lenger vekk under møtet (messe) men som jeg kunne ha samme forhold til som hjemme, bare at det kjentes enda sterkere enn å be hjemme.

  Etter å ha blitt kjent med dKK har jeg blitt enda mere kjär i Jesus og i hele himmelen. En Kirke hvor jeg skulle få kjenne felleskap med både fysisk og åndelig. Himmelen har virkelig kommet nære!

  kristne utenfor de historiske kirker bør forstå at det faktisk er de selv som har kommet feil. Ja, de fleste står jo til og med utenfor de 3000 rörelsene slik jeg selv gjorde i 15 år, men allikevel måler hver enkelt opp hva sanningen er etter sin egen tro. Som om de selv var Sanningen.

  Det var stort for meg å oppdage at mitt forhold til Jesus bare ble bekreftet av å lese om hva DKK lærte . For meg styrket det min tro på Jesus, Jesus ble enda mere synlig for meg. Jeg hadde ikke laget min egen sanning, men fulgte Sanningen som Kirken som Jesus grunnla forkynte om hele tiden.

  Da får den som vil ha tro på at den selv eier sanningen. Men det kan omöjligt bli et starkt vitnesbyrd. DKK er ett starkt vitnesbörd. Man kan forstå at de står på en klippe…

 • Steen

  KPF – Karismatisk Predikantfellesskap i Norge, är ett nättverk som är primärt for dem som kan anerkjenne Pastor Ulf Ekmans tjänst.

  Många av dessa Pastorer och bröder, som har denne koblingen var självklart där i Oslo.
  Jag bara undrar hur de kan ropa amen til alt det som Halldorf och Ekman pratade om? Eller gör de det? Det var relativt många Pastorer och ledare där, många från trosrörelsen? Och arrangör ”Jeses church” är jo en pingst församling.
  Ær det nogon i det lägret som har en kommentar?
  -Skulle få respekt för er om ni har några öppna frågor til Ekman om detta.

 • Observer

  Halldorf sa i Norge att kyrkan i sitt väsen är katolsk och i sin lära ortodox!

  UE menade att PH är en vägröjare och en profetisk röst!

  Vart är kristenheten på väg?? 😉

  Av de tio jungfrurna hade bara fem olja i sina lampor!!

  Bless

 • Steen

  Vi satsar alt på Jesus och honom korsfäst. När vi tror på hans uppståndelse då bliver vi frälst (zozo). Frälsningen, av nåd, har alt vi behøver för att leva det kristna livet. Ingen påve, ingen mellommenn.

  Rudie skrev: ”DKK er ett starkt vitnesbörd”
  Tyvärr säger historien något annat. Vad med den mörka medelaldern med alla dessa korsfarare?
  Du kan inte hoppa över denna epok Rudie. Var välsignat Rudie 🙂

 • Obs(erver): katolsk! Inte Romersk katolsk!! som Peter förklarar närmare utan att på något sätt bedöma det han står för som person, men ”fakta” är viktiga att se i sin kontext!

 • Steen

  Det är ett viktigt poeng. Fakta är viktiga att se i sin kontext! Att vi är nogrå med fakta är viktigt och Kristus likt. Åndemålet helgar inte medlet!

 • Observer:
  ”Vad jag vet så finns det inget ställe i NT som säger att vi i denna tidsålder skall be till Jesus.”

  ”Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!” Joh 14:14.

  Over 20 bibeloversettelser som jeg vet om, har denne ordlyden. Godt bevitnet i grunntekstene, deriblant P66 fra ca. år 200.

  Hvem ber Stefanus til her?:

  ”Og de steinet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd!

  Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.”

  Og Paulus sier i 1Kor 1:2:

  ”til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalte, hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre”.

  Rom 10:13: ”For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.”

  Hvem er Herren her. Les de foregående vers.

  Men om bønn til Den Hellige Ånd holder jeg med deg i. Om det finner jeg intet skriftsted. Han herliggjør Kristus!!

  Mvh.
  CatoI.

 • catol
  Da saulus(paulus) ble mødt av et lys på veien til Damaskus- hvem talte til Han ?
  Hva svarte Saulus? ” hvem er du Herre?”
  ” Jeg er Jesus, han du forfølger!”
  Hva sa så Saulus? ” Herre, hva vil DU at jeg skal gjøre”
  HER BER saulus til Jesus- ikke faderen.
  Jesus svarer hans bønn med” gå inn i byen og det skal bli fortalt deg….”
  Ananias fikk senere de ord som Jesus ville si Saulus gjennom en visjon der Jesus taler til han.
  Alt dette er Guds ånd i aksjon, men bønnen og oppmerksomheten går til Jesus.
  ” as they ministered to the lord and fasted. The Holy Spirit said..” Acts 13

  Hva skjer så med Saulus?
  ” immediately HE preahed THE CHRIST in the synagogues, that HE is the son of God” acts 9 20

  Dette er det mest levende eksemplet i Guds ord på en kommunikasjon med Jesus etter at Jesus for opp til himmelen, og hvordan Guds ånd et et med Jesus.

  noe å tenke på.
  Anita

 • Oops!
  Läser man pastor Ulfs blogg så är ju redan hans fårskock helt inne på att Livets Ord borde ha ett kloster. Åtminstone har de bara släppt fram sådana i modereringen (vilket säger en del om vilka kommentarer de vill skall komma fram).

  http://ulfekman.nu/2008/08/18/ater-till-hemmet/#comments

  Har vi sett pastor Ulf komma ut ur garderoben på riktigt nu?

 • Prophetone

  eagleview:

  Jag gillar det du skriver i dina inlägg, men det du säger här ovan(7:44 fm) är väl lite tokigt ändå; du citerar stycket från bibeln när saulus faller från sina ”höga hästar” och ramlar till marken av ett vitt ljus samt hör Jesus prata till honom – ”HER BER saulus til Jesus- ikke faderen.”[ditt citat]

  Men inte ber han här, väl? Han har blivit avkastad från sin häst och är allmänt skräckslagen… Tycker snarare Saulus ställer en berättigad fråga till det ”vita ljuset” som kastat honom till marken. Senare när han fått ihop saker o ting undervisar Paulus mera ingående om bön samt vem vi ska adressera bönen till [Ef.2:18, Ef3:14]

  MVH

 • Prophetone

  Vad är det för fel att gå i kloster ; det är som en labyrint – bara man hittar vägen ut igen.

  Har du sagt ”A” får du be så får du se hur det blir med ”D”!

  Godmorgon.

 • Ulf Ekman och Peter Halldorf borde ta sig tid att läsa vad som står skrivet på väggen: ”Mene mene tekel u-farsin”.

 • PåKlippan

  Tuve

  Några citat,
  5 Mos 19:11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda.

  Jes 8:19 När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?”

  När Saul trotsar Guds bud och går till en besvärjare för att söka kontakt med den döde profeten, så gavs denna berättelse till oss för att visa att det är avskyvärt. Saul dog i sina synder. Det märkliga i denna berättelse är att det tycks som att Gud tillät Samuels ande framträda genom besvärjerskan.

  Bibelns klara bild är att den som söker kontakt med döda kommer i kontakt med demoner och lögner. Därför varnar jag fortsatt för Rkks helgon-, Maria- och relikdyrkan!

  Det finns i GT omnämnt vad jag kunnat läsa några avlidna personer som togs upp till himlen och inte blev kvar i någon grav.

  Enok vandrade med Gud och man såg honom inte mer. Elia blev upptagen i en eldsvagn. Mose grav kunde man inte finna, även han tycks ha tagits upp direkt utan att behöva invänta kroppens uppståndelse.

  På förklaringsberget (berget Tabor?) visar sig Moses och Elia. På Guds uppdrag ska de framföra till Jesus hur hans final på jorden skulle ske.

  Tuve, Jesus sökte inte kontakt med de döda. Fadern sände Moses och Elia som budbärare till Jesus. Vi skall aldrig söka kontakt med en avliden, aldrig, aldrig någonsin. Bibeln varnar oss.

  Det finns löfte om kroppens uppståndelse. Det finns löfte att vi ska se alla troende i evig gemenskap i himmelen.

  Ingen apostel i NT kontaktade de döda. Man använde bilder av rökelse på de heligas böner. Men man tände själv aldrig rökelse, eller ljus, i sina sammankomster. Man lärde aldrig att det fanns sakrament som kunde förmedla frälsning till folket. NT lär aldrig att frälsning förmedlas av Kyrkan! Man umgicks med Jesus personligt genom att ”bedja oavlåtligen”.
  Frälst blir den som ber enligt Rom 10:9 ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.
  Rom 10:10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

  Frälsningen kommer direkt från Gud och till mig. Inga mellanhänder finns i NTs dogmer. Jag blir då genom min muns bekännelse och personlig tro på Herren Jesus en nyfödd människa.

  Vi lever nu i Herrens nåd.

 • Det er sant det, Anita!

  CatoI.

 • Steen

  I Oslo sa Halldorf att de tände rökelse på Säby?

 • Det gjør de i Åpenbaringensboken og i himmelen også! 🙂

 • ”Rudie skrev: “DKK er ett starkt vitnesbörd”
  Tyvärr säger historien något annat. Vad med den mörka medelaldern med alla dessa korsfarare?
  Du kan inte hoppa över denna epok Rudie. ”

  Hva om det meste av det var løgner, Steen?
  Løgner som protestanter elsker å komme med for å sverte dKK?

  Det har kommet mer forskning på det feltet nå. Og bevis på at det meste er pølsevev ( ikke mine ord)

  Norsk forskning skriver: ”.

  …Kanskje er det ikke så vanskelig å forstå at historikere har fått et mye lysere syn på den mørke middelalderen de siste årene?”

  For kansje den mørke middelalderen rett og slett var etter renessansen, og faktisk så var det Luther og Kalvin som var de som stod for det værste? Ja, om man skal tro på nyere forskning da… 😉

  Gud velsigne deg også Steen!

  Les gjerne stykket her om ”den mørke middelalder” 😛 http://www.forskning.no/Artikler/2006/mars/1141649889.21

 • Rudie skriver,

  ”Norsk forskning skriver: ‘Kanskje er det ikke så vanskelig å forstå at historikere har fått et mye lysere syn på den mørke middelalderen de siste årene?'”

  ”mye lysere syn på den mørke middelalderen”
  Det låter som norsk forskning det. 🙂

 • Rudie

  Du kommer nok ikke bort fra det faktum at Romerkirken står ansvarlig for drap på kristne fra andre sammenhenger. Anabaptistene på 1500 tallet f.eks, ble brent, mishandlet, druknet, lemlestet etter befaling fra Romerkirken med katolske prester til stede. Vi snakker om mange titusener av mennesker. Men det er også sant at Den lutherske kirke og Den reformerte kirke bærer et betydelig ansvar for det samme.

 • Haggai,
  det er en bred forskning på det feltet i dag, så det er ikke bare Norsk forskning som kan ta til seg den æren! 😉

  Artikkelen kommer derimot i fra Norsk forskning.

  Det står:
  ”Siden slutten av 1980-årene har det nærmest vært en eksplosjon av forskning på hekseforfølgelsene. Det forskes over hele verden, og det forskes på nye måter.

  Nytt er stadig større vekt på tverrfaglig forskning. Det er fremdeles historikerne som utgjør kjernen i forskning på hekseforfølgelsene, slik det gjerne vil være når det skal forskes på fortiden. Men viktige bidrag fra antropologer, kjønnsforskere, folklorister, psykologer, kunsthistorikere, litteraturvitere og omtrent alle andre fagfelt man kan tenke seg, bringer stadig nye tanker til torgs.

  Et nytt hekseleksikon er nettopp utgitt, og en journal for hekseforskning er på trappene. Kjennere sier at hekseforskningen er i ferd med å modnes.

  Men så var det dette med millioner og den mørke middelalderen og sånt, da. Mytene, altså.” (…)

  ” Den geografiske spredningen er også annerledes enn mytene vil ha det til. For eksempel tror mange at den katolske kirkens kjetterjegere, Inkvisisjonen, var det verste man kunne bli utsatt for. Kanskje har det noe med boken og filmen Rosens navn å gjøre?

  Men faktum var at det var omvendt.

  Inkvisisjonen hadde strenge krav til bevisførsel,

  og lot seg derfor ikke hisse opp til å slenge hvem som helst på bålet. I Roma, der inkvisisjonen hadde hovedsete, var tallet på henrettede hekser et fint og rundt tall: 0.

  Tvert om fant de verste forfølgelsene sted der sentralmakten var svak.”

  Om man vil lese om den ”mørke middelalder” så skriver dKK om den. http://www.katolsk.no/artikler/inkvhist.htm

  Og det virker som de er ( som vanlig) mer i linje med forskningen. Jeg har til gode å ta de i noen løgner slik det kryr av fra annet hold…! 😉

  mange velger selvsagt å tro det verste om DKK, og jeg tror nok du er en av de Haggai. 😉

  Jeg har skevet på bloggen min idag om ” Hvor går de får uten hyrde.”.Velkomme til å lese. 😀

 • Bjørn Olav
  Den Katolske Kirke påstår ikke at alt de har gjort er rett. Men alle løgnene og overdriftene i mot dem er ihvertfall bevist er feilaktige!

  Anabaptistene har også sine feil, selv om jeg kan tenke meg de ikke syns det selv. De var vel heller ikke så nådige imot dKK? Men selvsagt så hadde de ikke styrken. men kan egentlig DKK for at de var så sterke?

  Men Bjørn Olav. Jeg velger å ikke diskutere det mere nå.

 • Jeg forstår din kjærlighet for Romerkirken. Men jeg tror det også er viktig – slik du gjør – å være ydmyk overfor de historiske realitetene. Anabaptistene kritiserte Romerkirken – med rette på det det tidspunktet. Det er vel ingen som helst tvil om at Romerkirken på det tidspunket var en frafallen kirke. Det er nok å trekke frem avlatshandelen. Eller det faktum at de tvang mennesker til å døpe sine barn.

  Anabaptistene sterke? Den eneste styrken de hadde var deres tro. Ingen av dem, med unntak av en sær gruppering i Münster, bar våpen. Dette var fredselskende mennesker som altså kom frem til en annen konklusjon enn Romerkirken i viktige spørsmål som samvittighetsfrihet, synet på kirken, dåp, nattverd. For det måtte de bøte med livet på bestialsk vis.

  Når man skal forsvare en kirke man er blitt glad i som deg, er det viktig at man tar med at denne kirken ikke er feilfri. Heller tvert imot. Ingen kirke har så mye blod på hendene som Romerkirken. Jeg reagerer på at du bruker ord som ”pølsevev”, selv om du bare låner ordet. Kunne de menneskene som er blitt rammet av Romerkirkens makt tale – og det vil de en dag når dommen fra Gud skal avsies – så ville du ha hørt om de mest grusomme og bloddryppende historiene.

  Ikke alle er sanne. Protestantene har fabrikert sine løgner, men det frikjenner likevel ikke grusomhetene Romerkirken står ansvarlige for.

 • Gustaf

  Och den romerska kyrkans illdåd fortsatte in på 1900-talet…
  Katoliken Hitler ackompanjerad med sin katolske broder Mussolini, understödda av Vatikanen, Franco i Spanien, katolska Kroatien (munkar och präster avrättade serber), Vietnam-kriget (JFK och sydvietnam) – miljontals döda… Om allt detta finns det för mycket dokumentation och ögonvittnesskildring för att bortförklara.

  Rudie – du lever på en dröm utan verklighetsförankring! Att upphöja den romerska kyrkan såsom vissa på denna blogg gör är väl snarast avguderi?

 • Gustaf

  Når du skriver som du gjør må du heller ikke glemme at historisk er også Den Lutherske kirke og Den reformerte kirke også skyldig i massedrap på andre kristne. Når du snakker om Hitler, glem heller ikke at det store flertallet av lutherske prester forholdt seg tause når jødene ble hentet til gasskamrene. Det finnes bare en bittelite mindretall med Dietrich Bonhoeffer og Martin Niemøller i spissen som sto imot.

  Vi må ikke falle i den ensidighet å bare rette pekefinger mot Romerkirken. Er du protestant deler du på skyldsspørsmålet!

 • Gustaf

  Ang. anabaptister verkar det som om att du Rudie saknar total kunskap.
  Anabaptister pläderade för separation kyrka-stat, religionsfrihet etc.
  (BOH: det fanns ett till exempel på vapen-Hubmaier, annars korrekt!)

 • Nå er vel dette litt på sidelinjen, men jeg stiller meg tvilende til din påstand om Hubmaier og våpen. Jeg holder på å skrive bok om anabaptistenes historie, og når det gjelder Bondekrigen som hadde begynt sommeren 1524 i Waldehuts nærmeste omgivelser – og hvor Hubmaier oppholdt seg på det tidspunktet er Hubmaiers rolle blant forskerne meget omdiskutert. Svenske Torsten Bergsten skriver i innledningen til Hubmaiers bok: Om det kristna dopet: ”Hubmaier har tom utpekats som en av bondekrigets främste ledare og inspiratörer. Detta är att överdriva hans historiska betydelse.”

  Kan jeg spørre om hva som er kilden for din påstand?

 • Gustaf

  BOH: Karl Kilsmos bok ”Den tredje reformationen”.

 • Gustaf

  Nu var det ett tag sedan jag läste boken…
  Om jag minns rätt var det ett försvar, som inte användes för aggression eller mot oliktänkande.

 • mirre

  ”theodor
  augusti 18th, 2008 at 10:52 e m Obs(erver): katolsk! Inte Romersk katolsk!! ”

  Lite längre ner i artikeln finns också ordet katolsk och där måste det väl menas ”romersk katolsk” i alla fall, eller hur?:

  ”– Jeg beundrer deg, Ulf, for den veien du går, når du ser behov for fellesskap ikke minst med de store kirkene, den katolske og den ortodokse, sa han.”

  http://www.dagenmagazinet.no/artikkel.asp?Artid=29918

 • mirre

  ”– Tenk om det går 1.500 år før Jesus kommer igjen? Vi må planlegge fremtiden. Gjennombruddet i Europa kommer kanskje ikke i vår generasjon, men vi må se fremover, sa han.”

  Uttalande av UE i artikeln ovan.
  Vad skall vi säga om detta?

 • Prophetone
  🙂 vel, Saulus taler ikke akkurat til et lys, han hører en røst som sier”Jeg er Jesus” og deretter spør han Jesus ”Herre, hva vil du at jeg skal gjøre!”
  Dette er bønn- slik jeg ser det.

  men om eksemplet var dårlig, så les videre i vers
  17. Ananias har kommet til Saulus ( som ber) og sier ” Brother Saul, the LORD JESUS, who appeared to you on the road as you came, has SENT me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit”
  Derfor må den som taler til Ananias i vers 11 også være Jesus. ” the Lord said to Him”
  Uansett så er det ikke mulig å ha en Herre uten å adlyde sin Herre, og for å kunne gjøre det, må det være kommunikasjon ( som jeg kaller bønn)
  Ananias ser ut til å ha Jesus som Herre og han samtaler (bønn) med Jesus angående Saul, før han går til Saulus.
  Apostlene kaller Jesus bare for ”the Lord” (mester)

  Acts 10 42
  ” He (Jesus) commanded us to preach to the people, and to testify that it is He (Jesus) who was ordained by God to be Judge of the living and the dead”
  Lord,Judge,….
  I åpenbaringen 5 8 hvem faller ”de eldste” ned for ? Lammet Jesus, og hva har de med seg til JESUS? røkelse og DE HELLIGES BØNNER!

  Lord,judge,worthy of worship…

  Prophetone-
  det er så mye å si om hvem Han er- Han er så mye mer enn hva noen menighet nå for tiden har forkynt- vi er frarøvet hans karakter, fordi våre ledere har satt seg selv i hans sted- eller satt sin teologi på den tronen som Tilhører Jesus- våre hjerter.

  Du ER velsignet!
  Anita

 • mirre

  ”Haggaj
  augusti 19th, 2008 at 8:37 f m
  Oops!
  Läser man pastor Ulfs blogg så är ju redan hans fårskock helt inne på att Livets Ord borde ha ett kloster.”

  I samtalet mellan Halldorf och Ekman i Oslo enligt DagenMagazinet: ”I historien er det alltid klostervesenet som har reddet kirken, sa Ulf Ekman.”

  Ribbingebäck kanske blir denna räddning?

 • Steen

  “Rudie skrev: “DKK er ett starkt vitnesbörd”
  Tyvärr säger historien något annat. Vad med den mörka medelaldern med alla dessa korsfarare?
  Du kan inte hoppa över denna epok Rudie. ”

  Hva om det meste av det var lögner, Steen?
  Løgner som protestanter elsker å komme med for å sverte dKK?

  Finnes det någon historie att lita på över huvudtaget då?
  Somliga säger till och med att holcost inte har ägt rum.

  Muslimer bortförklarar att Israel har blivit anfallen flera gånger.

  Avlat systemet som Luther gick imot har det skedd? Kanske inte eller??

  Oj, oj, oj

 • Steen

  http://www.jesuschurch.no/fest/bestill2.php

  Du kan köpa Ulf Ekman och Peter Halldorfs samtale på Jesus Church hemesida.

 • Observer

  CatoI

  Ett stort tack för de bibelställen du hänvisade till!

  I svenska översättningen 1917 och KJ, Amplified , NKJ och Svensk Studiebibel finns ej ordet mig med i vers 14, det finns tydligen delade meningar om översättningen av den versen.

  Det verkar dock ologiskt om Jesus uppmanade någon att be till honom i Jesu namn.

  Dessutom har vi ju bönen Fader vår, när lärjungarna ville bli lärda hur de skulle bedja.

  (Men vissa menar att den bönen inte gäller idag eftersom den var före korset.)

  Vi ser i Efesierbrevet att Paulus ber till härlighetens Fader samt också att Jesus berett oss tillträde till Fadern.

  Självklart skall vi prisa och lova och tacka Jesus för allt han gjort för oss.
  Som jag ser det ligger dock själva huvudfåran i bönen att den sker till Fadern.
  Jag läste för en tid sedan en artikel av Reinhard Bonke där han uttryckte sig som så att,
  Fadern uttrycker sin vilja till Sonen (Ordet) som sedan ger DHA i uppdrag att utföra det.

  Bön är ett stort ämne och ingen av oss har full insikt i det, utan att vi skrapar bara på ytan.

  Bless 🙂

 • Det är bra, att villfarelsen kommer upp till ytan och avslöjar sig själv.

  Det är däremot inte bra, att människor blir förledda.

  Det är åter bra, att de troende upptäcker vikten av, att STUDERA SKRIFTEN NOGA och inte lita på kändisar eller ‘starka namn’ som försöker sig på att ‘tolka åt en’.

  Åter till Ordet och Förbundet! 🙂

 • Roger

  Jag vill tacka Er innerligt som skriver på den här bloggen.

  De flesta av de här uttrycken för ett genomgripande närmande till den katolska läran som ”apostolisk successionsordning”, uttalanden om ”marias eviga jungfrudom” och erkännande av påvens anspråk får vi som medlemmar i Livets Ord inte reda på i församlingen, utan märker det bara indirekt.

  Det betyder att vår pastor tar snabba steg i en viss riktning men erkänner det bara delvis.

  Jag ser nu mer och mer att det ni tar upp inte är vilda spekulationer utan snarare toppen av ett isberg.

  Jag har mer än en gång hört kristna ledare förneka det mest uppenbara så jag tvivlar inte på att Livets Ord håller på att bli en del av den Romersk Katolska Kyrkan fastän Pastor Ulf bedyrar att så inte är fallet utan att det bara handlar om att erkänna att andra kristna också är just kristna.

 • Roger

  Tack själv för dina funderingar. Vi är många som upplever en förändring i Uppsala, trots att Ulf hela tiden hävdar det motsatta.

  Välkommen tillbaka med fler kommentarer

  mvh
  D

 • mirre

  Har för ett drygt dygn sedan försökt få in nedanstående på Ulf Ekmans blogg (där han just hänvisar till DagenMagazinets artiklar, så det är inte off topic!), men det ligger fortfarande för moderation:

  ”http://www.dagenmagazinet.no/artikkel.asp?Artid=29918

  – Tenk om det går 1.500 år før Jesus kommer igjen?

  – I historien er det alltid klostervesenet som har reddet kirken, sa Ulf Ekman.

  Ulf! Vad menar du med dessa uttalanden?”

 • Ulrika Oskarsson

  Mirre,

  Tror du verkligen att han svarar här på Aletheia?;-)

  Kommentarer som fastnar i modereringen råkar vi väl alla ut för.

 • Steen

  Roger skrev om ”ett genomgripande närmande till den katolska läran”, på Livets Ord.
  Han fortsetter:
  ”får vi som medlemmar i Livets Ord inte reda på i församlingen, utan märker det bara indirekt. Det betyder att vår pastor tar snabba steg i en viss riktning men erkänner det bara delvis.”

  Kommentar:
  Det många medlemmar på Liverts Ord är mycket undrande till denna utväcklingen. Det är absolutt inte så att ALLA direkt köper allt som blir sagt av Ulf Ekman. Detta borde Livets Ord taga på allvar.
  ..men det finns ett uttryck som säger att ”man kokar grodan sakta”…
  Därför er det viktigt för en Livets Ordare att också få innpulser utanifrån.

 • mirre

  Ulrika!

  Jag skrev på ULFS blogg i går eftermiddag och det har fortfarande inte kommit in. Tror du att jag är så dum att jag tror att han svarar på Aletheia?

  Kanske vill inte Ulf att det han sagt i Norge skall bli känt av allför många i Uppsala – trots att han hänvisat till artiklarna i DagenMagazinet själv, så räknar han väl inte med att alla lusläser dem på norska….

  Av vilken anledning tror du Ulrika att man inte tar in mitt inlägg?

  Kanske att jag inte skrev ”pastor Ulf? 😉

 • Roger

  Å ena sidan å andra sidan,

  Nu har jag tänkt lite till…:)
  Jag måste ändå tillägga att de flesta förändringarna på Livets Ord är positiva…

  Men det är som om allting, alla beslut sker högt ovanför ens huvud. Det är som ett kastväsende. Jag har varit med i LO i många år och haft kontakt med församlingen VÄLDIGT många år. Av de som sitter på de första raderna har jag aldrig talat med de flesta av dem. De är till och med svåra att få ögonkontakt med.

  Ulf är visserligen lätt att få ögonkontakt med men han hälsar som en filmstjärna, eller som drottning Silvia till publiken, jag har aldrig varit med om att han kommit fram och hälsat och småpratat, utan det har bara varit ”superkarismatiska” hälsningar och breda leenden, som egentligen skapar distans snarare än kontakt.

 • Steen

  Ulf Ekman är den människan bland Livets Ord ledning, som har god formåga att vara artig och hälsa.
  Urban Karlsson är också en varm människa. Och Remi Høidahl, Roar Sørensen, Hans Gabre. Fina människor…sjælvklart flera också. Men några borde tänka på hur man bemøter folk, helt klart.

 • Observer

  Roger

  Tyvärr ligger det nog mycket sanning i det du säger. Är själv medlem i församlingen och ser med sorg på den utveckling som pågår.
  Man måste vara alert och hålla reda på och lägga ihop Ulfs ALLA uttalanden som sker på OLIKA håll och ej i församlingen och då ser man snart färdriktningen.
  Om klosterväsendet har sådan stor betydelse borde väl rimligen starka väckelser dragit
  fram i deras hemländer.

  Jag tror det blir svårt att konstruera en enhet i Kristi Kropp så att förhållandet blir som mellan Fadern och Sonen, i stället tror jag att den enhet Herren vill ha kommer att skapas genom att människorna dras dit där elden verkligen brinner, så att elden får förtära allt kött i våra liv, så att vi kan bli ett hjärta och en själ.

  Bless 🙂 🙂

 • När Ulf Ekman påstår att att det genom historien alltid varit klostren som räddat kyrkan antingen förtigger han sanningen eller så är han grovt okunnig.

  Klostren har tvärtom varit fulla av ogudaktigheter, synd, bedrägeri och lögner. Man har ljugit, bedragit, förfalskat dokument och tagit till alla möjliga knep för att roffa åt sig pengar från godtrogna stackars troende.

  Jag ska bara ta ett exempel från den engelska reformationen, när staten konfiskerade klostren och då kunde avslöja munkarnas bedrägerier för att lura av folket pengar:

  ”‘Rood of Grace’ var ett krucifix som kunde röra på bland annat ögon och läppar. Dock alltid först efter att pilgrimen betalat. Det konstaterades att ‘Rood of Grace’ styrdes av en repkonstruktion […] ‘Blood of Hailes’ var en behållare, där innehållet förvandlades till Kristi blod; också det först efter att munkarna fått betalt. Man konstaterade att det inte ens handlade om ankblod, utan om honung som färgsatts av saffran.”

  Citatet hämtat härifrån: http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_838167.svd

  Sedan skall vi bara inte tala om alla sexuella synder som frodats i klostrena. Under medeltiden fungerade många nunnekloster som rena bordellerna.

  Exemplena är otaliga. Som sagt, antingen förtiger Ulf Ekman sanningen eller så är han grovt okunnig.

 • Haggaj

  Roger
  Jag både skrattar och känner olust. Bra skrivet!

 • Steen

  Vi kan göra ett test ang. modereringen på http://www.ulfekman.nu, under tråden ”Åter till hemmet”.
  Nu 19:36,2008.08.22, står det:
  ”Din kommentar väntar på moderering”. Hur lång tid tar det innan den kommer inn? (Brukar ta nestan ett dygn).

  Här er vad jag skrev:
  ”I historien er det alltid klostervesenet som har räddad kyrkan, sa Ulf Ekman på Jesusfestival i Oslo nyligen.

  I samtal Med Ekman, i Oslo, efterlyste Peter Halldorf klostermiljöer som kan tjena till att uppväcka kyrkans andliga liv.
  Halldorf sa också att før 500 år sen var det bara en kyrka. Ekman la till at det har blivit 30 000 protestantiska rörelser sen dess. Var det bara ett konstanterande Pastor Ulf? Eller menade du det positivt eller negativt?”

 • Johan E

  Tror ni det går snabbare att få in era inlägg på ulfekman.nu om ni också skriver samma inlägg här?Jag skulle tro att går långsammare…

 • Steen

  Ulf Ekman på Jesusfestival i Oslo:

  http://www.vl.no/kristenliv/article3713370.ece

 • Jag tycker det är oppmuntrande det som skjer med Ulf Ekman.

  Jag visste inget för jag hadde lämnat trosförsamlingen många år innan. Jag hadde varit på messe för att adventister sa till mig att den katolska kyrka inte var kristen. Det stämde inte med vad jag kände i mitt hjärta, men jag kände inte alls DKK. Jag gick på mässa ock fick en uppenbarelse av nattvärden där Jesus var så synlig.

  På ett forum fick jag veta den underbara nyheten. Ulf Ekman hadde skrevet en bok om nattvarden, han hadde fått en uppenbarelse som jag själva hadde fått. Ock Peter Halldorf som jag inte visste vem var, men som också hadde fått en uppenbarelse av de historiska kyrkor.

  Jag var isolerad från kristenvärden innan jag blev positiv til DKK. Jag hadde bare fått et brev i posten om tilbud om brevkurs i Daniel jag svarade ja til. Inte visste jag något särskilt om adventisterna heller. Men jag måste kolla med vad dom sa. Jag hittade gull i DKK inte aska.
  Jag är mycket glad för vad jag har fått från Gud. Jag som inte trodde någon kyrka passade för mig har hittad värdens största, ock jag är inte i tvil. Det är där jag tilhörer ock alltid har gjort. jag visste bara inte om den.

  Men jag tror det finns en uppenbarelse i tiden. Ock är man inte rädd Sanningen så vill Sanningen visa det för en. Som också Sanningen har gjort för Ulf ock Peter Halldorf.

  Jag som inte visste att någon utom mig själv hadde hittat skatter så underbara, fant ut att många med mig har hittad de samma.

  Jag är fullt klar över att många har blivit öppna för kyrkan nu. Jag glädjer mig över det. Jag blir samtidig lessen av många kristna som är som får utan hyrde.

  Det finns så mycket underbart som holder på att skje, men Gud vill ha med alla, Kyrkan är én. Ni måste bara veta att hat ock mycket stärk motvilja är nog till att man inte ser sanningen. Man kan ha en bra relasjon till Gud, men endå kan man ha stängt sanningen ute, där man inte är öppen för sanningen, enten av fruktan eller av motvilje.

  Jag har varit öppen för trosförsamlinger, jag har lest om mormonerne ock andra religioner. Om new age. Jag har varit öppen. Ved att jag har varit öppen har jag hittat Sanningen. Jesus alene är Sanningen, ock jag är nu mycket tacksam för att jag har hittat Kyrkan, kyrkan som säger Jesus grundade. Jesus själv. Det tror jag på nu, efter att ha blivit känd med den.

  Jag är så tacksam til Gud för vad jag har fått. Jag glädjer mig också för vad Gud gör i karismatiske församlinger. I Ulf ock Peter Halldorf sina församlingar. Dom måste få gå med Gud. Det kan inte vare församlings-medlemmar som bestämmer deres veg med Gud, men Gud må få vare deres enda Herre. Om man inte tycker om vad som skjer så må man få gå i fred.

  Men ha inte något mörker i era hjärtan, hat, bitterhet, kansje man inte vet att man har det, men det kan skymna för ljuset. Det är bara Gud som är sanningen. Vi har inte hela sanningen, men sanningen vill visa sig för oss om vi inte beholder mörker i oss.

  Det är mycket viktigt nu framöver. Ljuset vill bli ljusare, men mörkret vill också bli mörkere.
  Låt all bitterhet fara. Det är inte värdt det.

 • Haggaj

  Johan E
  Tror du att den nya informationschefen först läser Aletheia innan han redigerar pastor Ulfs blogg? Eller hur skulle du ha gjort?

 • Ulrika Oskarsson

  Nä Mirre, så dum tror jag inte att du är. 🙂

  Jag har själv blivit bortmodererat från Ulfs blogg, skrev en kommentar angående skilsmässor som inte blev intaget. Big deal. Vill han moderera får han väl moderera, jag var irriterad ett tag. Det gick över. Jag tycker det är fel att han inte tar in inlägg som innehåller kritik men som ändå är välskrivna. Däremot har jag full förståelse att rent ut sagt dumma idiotkommentarer inte tas in. Vi har ju ingen aning vad en del kan ha skrivit.

  Men det är som det är.

  Roger –

  Att Ulf hälsar som en filmstjärna har jag svårt för att förstå. Du kan väl ändå inte mena att han ska komma fram och prata enskilt med alla oss församlingsmedlemmar varenda söndag. När han hälsat på mig så har det alltid varit vänligt i alla fall.

 • Steen:

  Hans Gabre är en varm själ. Han har suttit i mitt vardagsrum förra året i samband med att vi ville starta en friskola i Eskilstuna.

  Urban minns jag att några av oss syskon kallade för ”Urban den förskräcklige” under slutet av 80 talet när han hade hand om mötesvärdarna. Han så så barsk ut och betedde sig som secret service i vita huset.

  Senare har jag förstått att han likaså är an varm själ som värnar om människor.

  mirre:

  Ulf Ekmans blogg slutade jag läsa någon gång efter bloggposten om kanadagäss och upptäckten att han fortfarande skiter i den lilla människans frågor. Faktum är att han även struntar i pastorers frågor. Jag anar att jag inte är ensam om detta och det kan vara anledningen till att de inte lägger ut en blogranker-knapp så vi kan se hur många besökare han har.

  mvh
  D

 • mirre

  MTC!

  Jag läser sällan Ulfs blogg heller, tycker inte att den är speciellt läsvärd och det är bara jobbigt med alla positiva tillrop som han får. Det negativa kommer ju som sagt sällan in.

 • mirre

  Johan E!

  Om jag inte missminner mig så hade John Nilsson ett inlägg som han inte fick in på Ulfs blogg förrän han skrivit om det på Aletheia.

  Så vem vet, kanske går det fortare….

 • mirre

  Med ena handen på bibeln och andra på hjärtat: Jag var glad när Ulf började blogga. En del av mig befarade att han inte hade för avsikt att bryta den 25 åriga monologen med sina efterföljare men, en del av mig hoppades att jag hade fel…

  Som det ser ut nu är det mest en PR grej. Besökte på väg hem från Munkedal ett par som jag tror har varenda månadens kassett av Ulf sedan 1983. De hade varit inne och läst på Ulfs blogg och sade något i stil med:

  ”Vad håller han på med? Är detta samma Ulf som talar, vi lyssnat till i alla år?”

  Om jag nu skulle försvara Ulf så, kan det ju vara så att inte alla förstår den ursprungliga tanken med bloggar. Att liksom tänka högt. Föra lite dagbok på nätet…

  mvh
  D

 • Ulrika Oskarsson

  Mirre,

  Att John lade ut sitt inlägg på Aletheia behöver inte betyda att det senare, på grund av det, gick igenom modereringen på Ulfs blogg.

  Det kan vara så, men det kan också vara så att det inte är så.

 • Observer

  Alla

  Jag har funderat på detta med 30 eller 33 tusen protestantiska rörelser. Jag undrar vilka fakta som ligger bakom detta, finns det något belägg för det ?
  Finns det någon som kan svara på det?

  Det räcker inte med att någon påstår detta i en bok.

  Steen

  Från tidningsreferat 18/12-05.
  Vid ett panelsamtal i Linköpings pingstkyrka i dec.-05 mella UE och PH sa UE ang. Maria att hon varit sorgligt försummad och underskattad av väckelserörelserna.

  Båda menade att nya tiders profeter bildar egen kyrka, från 1500-talet och framåt, är ett problem, baksidan av varje väckelse, en risk för att man hamnar i sekterism och andligt högmod.
  ——————————————————

  Förmodligen blev dom flesta utslängda från sina församlingar eller också kände dom att det inte fanns något utrymme för dom och elden skulle ha falnat.

  Var skulle församlingen varit idag om inte Luther kommit med reformationen och var skulle vi varit utan dessa väckelserörelser som gett nytt liv till församlingen?

  Bless 🙂 🙂

 • Steen

  Observer skrev:
  ”Var skulle församlingen varit idag om inte Luther kommit med reformationen och var skulle vi varit utan dessa väckelserörelser som gett nytt liv till församlingen?”
  Kanske ingen av oss som ordväxlar på bloggen hadde varit innlemmad i Guds rike då?

  (Jo, vi är jo utkårad,eller?)
  I vilket fall, TACK för reformationen!! Kan det vara så som någon frimodig predikant har sagt att: ”vi behøver en ny reformation”!!

 • Steen

  Johan E
  Om det går raskare?
  Det går sin gång, tänkte jag..
  Annars undrade jag gillar du basket och boll? Bara undrade?
  🙂

 • Det mär ganska långsökt detta med Ulf Ekman och Leo XIII. Det kan ju tänkas att Ulf känt till att Leo har bett om en ny pingst.

  Men om Tuve Löfström, som så ivrigt försvarar dessa spekulationer, på fullt allvar tror att en katolsk påve bett om en ny protestantisk väckelserörelse, vill jag veta varför k. kyrkan bojkottade ärkebiskop Nathan Söderbloms ekumeniska möte i Stockholm 1925. Men det är väl det vanliga sektbeteendet, att man slår på sina närmaste?

  Leo XIII är kanske grenteologins fader? Eller puzzelbitsteologins fader? Naturligtvis. Allting bra som sker inom protestantismen är ju smulor som faller från det katolska bordet – inte resultat av tidigare protestantiska generationers vedermödor tillbaka till den odelade kyrkan.

  Jo, en sak till. Om Leo har bett om en ny pingst inom k. kyrkan, men det blev en ny pingst inom protestantismen, så har väl den heliga Ande gjort sitt val?

 • mirre

  Steen! Nu har du fått in ditt inlägg, men mitt är fortfarande i moderering och lär väl så förbli…

 • Steen

  Jo, jag sa att mitt inlägg var inne på http://www.ulfekman.nu, under tråden “Åter till hemmet”.

  Flera gånger har jag hört att Pastor Ulf har sagt något som att; i frikyrkligheten har det varit brist på utbildade teologer och att detta också leder till att läkmennen ofte saknar insikt om kyrkofädrarna och deras betydning. Också några artiklar i Keryx kretsar kring detta.

  Därfor blev jag nyfiken på om Ulf Ekman menade i samtalen med Halldorf i Oslo kring de 30000 protestaniska rörelser?

  Peter Halldorf sa att klostermiljöer kan tjena till att uppväcka kyrkans andliga liv.
  Halldorf sa också att för 500 år sen var det bara en kyrka. Ekman la till at det har blivit 30 000 protestantiska rörelser sen dess. Var det bara ett konstanterande Pastor Ulf? Eller menade du det positivt eller negativt?”

 • Att som Ulf Ekman påstå att det genom historien alltid är klosterväsendet som räddat kyrkan är närmast skrattretande löjligt.

  Så mycket ogudaktigheter har kommit från klostren att det är närmast obeskrivbart. Klostren och katolska kyrkan är bland historiker t.ex. ökända för hur de har förfalskat dokument om gåvor och testamenten och tagit till allehanda ogudaktiga knep för att lura till sig pengar från stackars fattiga troende.

  Jag ska bara ta ett exempel från den engelska reformationen, hur man upptäckte munkarnas bedrägerier i samband med att klostren beslagtogs av staten:

  ”‘Rood of Grace’ var ett krucifix som kunde röra på bland annat ögon och läppar. Dock alltid först efter att pilgrimen betalat. Det konstaterades att ‘Rood of Grace’ styrdes av en repkonstruktion […] ‘Blood of Hailes’ var en behållare, där innehållet förvandlades till Kristi blod; också det först efter att munkarna fått betalt. Man konstaterade att det inte ens handlade om ankblod, utan om honung som färgsatts av saffran.”

  Citatet kommer härifrån: http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_838167.svd

 • ”Din kommentar väntar på moderering.” Hur länge ska man behöva vänta?

 • Craft

  30000 rörelser! Vi behöver flera…

  Hos Gud som är allt i allo, där det inte finns förändring, skiftande ljus eller skugga.

  Han som visade oss från början at alt han gör är unikt och enaståande. Hur kunde Han planera en enda trångsynt kyrka. Gud är inte tråkig. Bara se på naturen som är vacker och skräckinjagande på samma gång.

 • Steen

  Kroppen vår har ju veldigt många organ och lem. Mångfallet, och de olika uppgifterna förenas i en enhet som kallas kroppen.

  Var enskilt av oss er et lem, men så kan vi nog tänka också om de olika lokala kristna församlingar, oberoende av vad dessa grupperingar kallar sig.

 • Man behöver väl iofs inte tvivla på att det finns över 30000 protestantiska samfund. Men det är nog mer riktigt att påstå att det finns kanske ett 20-tal olika rörerelser / huvudriktningar / kyrkofamilj. Om vi ser till de lutherska nuvarande eller f.d. statskyrkorna, så har vi ju svenska, finska, danska, norska o.s.v.

  Eftersom dessa är fristående nationalkyrkor, så finner man kanske ett hundratal i hela världen. Det kan t o m finnas flera lutherska kyrkor i samma land, vilka inte är organisatoriskt förenade. Den svenska pingströrelsen består också av fristående församlingar.

  Så här har vi alltså en del av svaret på varför det blir drygt 30000. En anna del av svaret är att det säkert finns tusentals väldigt små församlingar, som inte bara är organisatoriskt fristående utan även skiljer sig läromässigt så mycket så att de inte kan insorteras i någon huvudriktning.

  Detta kan jämföras med att liknande smågrupper finns även inom katolicismen. fastän man i vår del av världen sällan hör talas om dem. Det lär t ex finnas katolska grupper som fullt ut jämställer jungfru Maria med Fadern, Sonen och den helige Ande, och rentav har blivit exkommunicerade på den grunden.

  Jag talar då inte om enskilda personer, utan organisationer som håller Maria-mässor utanför den officiella katolska kyrkan, som de anser ”avfällig”. Och vi får ju inte glömma sedesvakantisterna, som anser att det inte har funnits en legitim påve sedan 1965. Och de illegala katolska kvinnoprästvigningarna.

 • Lars
  Du har rätt, det finns en hel del sopor i våra garderober också. Men vi gör vad vi kan för att hålla det städat, bl a genom tydlighet om vad som är och vad som inte är sant. Därav exkommunicering av den grupp som helt felaktigt jämställt Maria med Gud. Det är en heresi, utan tvekan!

  Allt gott!

 • Mirre: När jag fick min kommentar stoppat på ulfekman.nu skapade jag ett inlägg på min egen blogg (http://polaritet.blogspot.com). Efter lång väntan släpptes då vips min kommentar igenom, efter någon timme. Sambandet var uppenbart, även om jag, cyniker som jag är, antar att målet redan var uppnått. Jag hade i min kommentar länkat till min egen blogg (som man ska, i namnet), och det översta inlägget i den var ganska barsk kritik emot Livets Ord som en kommentar till intervjun av mig, Ulf Ekman, Robert Ekh och Andy här på Aletheia.

  Jag kan inte säga att jag VET att jag blev censurerad, men eftersom jag fick vänta flera dygn medan alla andra släpptes igenom, tycker jag dock att svaret är uppenbart.

  Och nästan lika uppenbart var det att jag efter att min vällästa kommentar på den egna bloggen lästs av moderator på ulfekman.nu, skulle min kommentar släppas igenom för att rendera mitt inlägg missvisande.

  Däremot skrev jag inte något om det på Aletheia förrän en stund efter det hela var löst.

 • mirre

  John!

  Tack för klargörandet. Jag minns att du skrev på din egen blogg och lovade ta bort det du skrev (om att ditt inlägg låg så länge på moderering) ifall det skulle komma in på Ulfs blogg. När det sedan till slut kommit in, tog du som du lovat bort hela ditt inlägg på din egen blogg.

 • Det jag funderar över är hur en rörelse som LO verkligen följer sin ledares egen förändring. När Ulf var ung då var det mer av revolution och nu när han har blivit betydligt äldre, då är det RKK som gäller. Detta är väl en av nackdelarna av att ha samma ”chef” allt för länge.

  Sen det jag är nyfiken på är hur Ulf ö.h.t. kom till att ”samarbeta” RKK…man undrar liksom vad som ligger i botten.

 • Enligt en gammal debattråd i denna blogg, den med rubriken ”Med enkel biljett till vatikanen” så sägs följande om Enhetens vänner:

  ”På deras hemsida kan man läsa: «Enhetens vänner är en gemenskap av människor i Svenska kyrkan och frikyrkorna, den katolska kyrkan och de ortodoxa/orientaliska kyrkorna som vill fördjupa sin kunskap om apostolisk tro med det yttersta målet att nå synlig gemenskap med biskopen i Rom.»” SLUT CITAT

  Men går man in på deras hemsida idag så är sista meningen ändrad och man har istället formulerat det så här:

  ”Enhetens vänner är en gemenskap av människor i Svenska kyrkan och frikyrkorna, den katolska kyrkan och de ortodoxa/orientaliska kyrkorna som vill fördjupa sin kunskap om apostolisk tro med det yttersta målet att nå synlig gemenskap genom att vi alla fullt ut kan dela eukaristin (nattvarden). ” SLUT CITAT.

  Har Andy, Daniel & Haggaj någon kommentar till detta? Har Enhetens vänner själva ändrat texten, eller var det ni som gjorde någon tolkning att det var påven man syftade på men skrev istället något om eukaristin? Eller är ert citat från något annat som Enhetens vänner skrivit i ett annat sammanhang?

  Mvh

  Berndt Isaksson
  http://berndtisaksson.dinstudio.se/

 • PåKlippan

  Berndt

  Mottot ”att vi alla fullt ut kan dela eukaristin (nattvarden)” är ett mera praktiskt och ett mera operationellt mål. Det kan man arbeta mot utan att svika målet ”att nå synlig gemenskap med biskopen i Rom”. Här är de små stegen så nödvändiga. Jan Rosman visar vägen i Norrköping. Det kanske tar viss tid innan Rkk är med vid den fulla gemenskapen vid bordet?

  Detta är skicklig omformulering. Med list och manipulation så kommer det att lyckas. Det ska lyckas, allt detta kommer att lyckas. Jag säger grattis till Rosman m fl. redan nu i förväg!

  Valet för en svensk troende är inte om mitt samfund ställer färden mot Rom. Den resan är redan påbörjad genom bl a ”charta ecumenica”.

  Uppenbarelsebokens profetia från Jesus själv uttrycker inga villkorliga händelser. Det ska uppstå en sköka med döttrar som kommer att leva i symbios med den politiska ledningen i Europa, och senare globalt.

  Han förmår hela världen att tillbedja det första vilddjuret. Synkretism och diplomati. Påven och Dalai Lama och alla andra vänner av enheten.

  Mitt val finns bara på det personliga planet. Mitt samfund PR verkar ha valt fel väg.

  Personligen ber jag att jag aldrig blir lierad med skökan.

 • På Klippan skriver:
  ”Valet för en svensk troende är inte om mitt samfund ställer färden mot Rom. Den resan är redan påbörjad genom bl a “charta ecumenica”.” slut citat

  Jo, så är det. Därför är jag tacksam för att jag för min del reserverade mig mot beslutet när det antogs i vårt samfund. Charta ecunenica” vidgar ju på ett förrädiskt sätt begreppet ekumenik till att inte bara omfatta kristna kyrkor (som vi ju vanligen förknippar med ordet ekumenik) utan även till att innefatta andra religioner. Det ekumeniska blir med Charta ecumenica något interreligiöst. Och därmed något som verklige tjänar som ett led i den antikristliga världsreligion vi nu ser konturerna av.

  Berndt Isaksson
  http://berndtisaksson.dinstudio.se/

 • PåKlippan

  Berndt

  När ska våra evangeliskt troende vakna?
  Ulf Ekman förrättar sedan ca 5 år tillbaka ”mässoffret” i stället för vanlig nattvard på LO. De som deltar vet inte ens vad ”förvandlingsbönen” syftar till.
  Samme person undervisar att Maria förblev evig jungfru. Han förnekar även att Jesus hade halvsyskon.
  Han undervisar om betydelsen av apostolisk succession genom handpåläggning i sin pastorsutbildning. Vi måste tydligen få tag i rotsystemet och Petri ämbetet. Men varför undervisade inte Petrus och Paulus om dessa läror? De måste ha förstått bättre än UE.

  Hur kunde denna kristna elit på LO där majoriteten av medlemmarna investerat ett år på bibelskola bli så förtrollade?

  Och ännu värre är att många kristna ser LO som en förebild efter alla framgångar i Östmissionen och därför tar efter även det som är villfarelse hos UE.

 • HEF

  @ PåKlippan: Oj!Oj!Oj!
  ”Gud i en människas gestalt”… Akta dig för sådana formuleringar! Jesus Kristus är helt och hållet Gud och helt och hållet människa. Vad du har skrivit här kan tolkas som ett förespråkande av flera av de klassiska kristologiska irrlärorna. Betydligt svårare är det att utlägga den formeln så att den kan förstås i enlighet med klassisk kristen tro.

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Vilken Ulf Ekman har fel?()

 • Hulda- Där har Ulf Ekman fel

  Angående om att Jesus inte hade några syskon, där har Ulf Ekman fel.

  I johannesevangeliet kap 2: 12 står det

  ”Sedan gick han ner till Kapernaum tillsammans med sin mor, SINA BRÖDER OCH SINA LÄRJUNGAR. Där stannade de några få dagar.”

  Alltså måste det betyda att det var hans bröder+lärjungar + hans mor Maria.

 • Anders Gunnarsson

  @Hulda- Där har Ulf Ekman fel: Kan ju också vara så att ”adolphus” betyder kusiner som man trott i 1800 år i kristenheten… Eller så kanske du har upptäckt en helt ny vers som ingen läst innan…

 • Hulda- Där har Ulf Ekman fel

  Anders Gunnarsson. Är du springschas eller en med sjukligt kontrollbehov som måste kontrollera vad alla gör och säger hela tiden?
  Vart jag än är så är du där. Nu är jag näsvis, kan inte hålla mig, men man skulle kunna tro att du är en klon.

 • Anders Gunnarsson

  @Hulda- Där har Ulf Ekman fel: Va, är du här igen 🙂
  Jag råkade bli intresserad att bemöta en del antikatolicism på nätet bara… Ska snart lägga ner, jag lovar, detta leder ingenstans. Ni har era uppfattningar och vi våra. Vi är inte bättre än er, bara lite mer bundna vid traditioner och annat okristligt, så att vi inte står och faller med senaste åsiktsvinden eller kyrkliga modeflugan…

  Lev väl och sök Kristus i allt.

 • Nu är det snabba vändningar, även om dom vävts in under en lång period.

  Ja kära nån, undrar hur Jesus ser på det här?

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Ulf Ekman about Benny Hinn: Heretical view of Jesus presented()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Ulf Ekman behöver nya marknader. . .()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje!()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Livets Ords uteblivna konklav()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Är det inte konstigt, Tommy Dahlman?()

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?