Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vi måste ha full frihet att prisa och lova Jesus

Jag vill passa på att ställa några frågor till Lars Enarson, som den 6 september skall undervisa om Herrens högtider i Stockholm.

 

Haggaj: Rakt på sak, Lars! Den messianska rörelsen i Sverige har kopplats ihop med förnekandet av Jesu gudom. Hur står Du själv i den frågan om Jesu gudom?

 

Lars: Genom mitt engagemang i den messianska rörelsen har jag naturligtvis inte kunnat undgå att ställas mot väggen i dessa frågor från båda hållen. Därför har jag bett mycket över detta det sista året och kommit fram till några viktiga punkter. Det är att Jesus är evig (Joh 8:58), Jesus är icke skapad (Joh 1:3, Kol 1:16), Jesus är ett med Fadern (Joh 10:30) och Jesus är Gud uppenbarad i köttet (Joh 14:6, 1 Tim 3:16).

 

Haggaj: Kan Du inte förklara mer exakt vad det betyder?

 

Lars: Det blir skillnad om man ser frågan genom ett messianskt tänkande eller genom treenighetsläran. Men jag har kommit fram till att det är ett mysterium som aldrig går att förklara till fullo. Gör vi det hamnar alltid något bibelord mer eller mindre ”utanför”.

 

Haggaj: Vad ser Du för problem när man ser frågan genom ett messianskt tänkande?

 

Lars: Det är framför allt, enligt min mening, väldigt farligt att göra för mycket av skillnaden mellan Fadern och Jesus. Jesus är alltför kopplad till Fadern i Skrifterna för att tillåta att man gör en så stor skillnad som ibland har gjorts. Vi måste ha full frihet att prisa och lova Jesus utan några reservationer.

 

Tillbedjan har i Bibeln först och främst med tjänande att göra om jag förstått det rätt. Jesus sa i Matt 4:10 ”Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” Men Jakob skriver i Jak 1:1 “Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare …”

 

Fadern bör ha den högsta tillbedjan, men inte den enda tillbedjan och tjänandet. Vi är både Guds och vår Herre Jesu Kristi tjänare och vi böjer oss inför att Fadern och Jesus är ett.

 

Haggaj: Och om man ser frågan genom treenighetsläran då?

 

Lars: Treenighetsläran å andra sidan är ett försök att i ljuset av den judiska monoteismen förklara texterna som talar om Fadern, Sonen och Anden. Den är inte fullkomlig och jag anser att dess extrema form, typ den Athanasiska trosbekännelsen, är obiblisk. Därför går den ganska lätt att kritisera med många bibelord om man utgår från den. Men treenighetsläran har från början definitivt ändå sitt ursprung i de bibliska texterna. Till sist vill jag säga att jag har funnit mycket stöd för Messias gudomlighet i äldre rabbinska källor, vilket är väldigt intressant och kanske förvånar många.

 

 

=>

Ämne: Övrigt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?