Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vem är Ketriel Blad och vad är MFS?

Nu kan vi inte hålla inne med våra frågor längre. Efter att ha fascinerats och blivit berörda av den hebreiska rörelsens enormt intressanta och många gånger revolutionerande perspektiv på Guds ord, så har vi tyvärr stött på alvarliga problem i våra kontakter med vissa av dess företrädare. Det är Messianska Föreningen Shalom (MFS) som skapar fler frågor än de ger svar på. Under flera månader har vi sökt svar på några av dessa frågor som vi omöjligt kan lämna därhän med tanke på att det är den mest centrale andlige ledaren i MFS – Ketriel Blad – som personligen utgör vissa av dessa frågetecken.


En Judisk präst med Torah under välsignelsen
av det Judiska folket vid klagomuren
den 22 april 2008.

 

I Sverige har MFS deklarerat att man inte är en kristen förening. Istället åberopar man den ”bibliska judendomen” som grund. http://aletheia.se/2008/06/04/siewert-oholm-teologi-och-tv/#comment-91547 Detta kan ju vara en rent språklig fråga, naturligtvis beroende på vad man menar med ordet ”kristen”. Men trots att man inte kallar sig kristna så omfattar man inom MFS tron på Jesus Kristus, eller Yeshua Messias som de föredrar att kalla honom. Medlemmarna består i huvudsak av människor som är med i eller som tidigare har varit med i trosrörelsen, pingströrelsen eller maranata.

 

Enligt MFS hemsida så är deras målsättning ”att fullfölja det uppdrag som Israels Messias givit sina efterföljare och som nedtecknats i Bibelns bok Matteus 28:18-20.” MFS möten är mycket karismatiska och har ett klart och tydligt omvändelsebudskap. Man skulle utan att överdriva kunna likna dem vid väckelsemöten inom pingströrelsen på 70-talet. Det som skiljer dem åt är kanske mest själva musiken och sången, som nästan uteslutande går i moll och har hebreiska toner. MFS erbjuder i sina möten både budskap och mötesformer som tilltalar människor med karismatisk bakgrund. Anledningen till det, är enligt vår mening, att det hebreiska perspektivet på Guds ord öppnar Bibeln på ett sätt som vi inte varit med om på årtionden om ens någonsin.

 

Men, det uppstår naturligtvis frågor i samband med att en ny rörelse dyker upp. Vissa människor tycker att det är viktigt att få dessa frågor besvarade. Andra verkar vara mer vana att lämna obesvarade frågor bakom sig. I vårt fall lämnar vi inte gärna frågor obesvarade. Därför är det för oss frustrerande när en intressant rörelse som den hebreiska har företrädare som lever ett dubbelliv. Vi vet inte om ordet dubbelliv är helt rätt uttryck, det kan kanske misstolkas, men vi hittar inget annat ord för det vi nu skall beskriva.

 

MFS har en andlig ledare som står för det mesta av undervisning i föreningen. Han heter Ketriel Blad och har tidigare varit missionär i Spanien och Latinamerika. Numera bor han i Israel och har enligt andra företrädare i MFS ett unikt uppdrag som han är ensam i världen om. Ketriel Blad, MFS andlige ledare, har nämligen lyckats med konststycket att konvertera till judendomen utan att lämna sin tro på Jesus som Messias. Men tydligen så är det ännu hemligt att han tror på Jesus. Det är så hemligt att han enligt uppgift inte ens bekänner Yeshua/Jesus i sin omgivning i Israel.

 

När vi försökt få rätsida i denna fråga så har vi hela tiden mötts av olika svepande bortförklaringar. Beroende på vem man frågat så har svaren varit olika. Vi har också genom andra kontakter förstått att det finns andra än Ketriel Blad som verkar bland ortodoxa judar, men som inte alls har några behov av att vara hemliga.

 

Nu har vi tydligen tagit frågan så långt att vi fått öppna anklagelser från Ketriel Blad skickade på mail till oss med kopior till ett tjugotal personer. Han har anklagat oss båda för förtal och har försökt skrämma oss med andliga argument att vi borde passa oss.

 

På senare tid har man betonat vissa frågor om Jesu gudom på ett sådant sätt att fler av medlemmarna i MFS inte längre vill, kan eller får vara kvar i sina frikyrkoförsamlingar. Eftersom man betonar budorden utan att göra undantag om tiondet, så är det en intressant fråga att ställa sig om det är så att MFS, som inte har några större fasta kostnader i Sverige, tjänar på att betona den frågan så in absurdum som idag görs.

 

Vem är denna Ketriel Blad? Och vad är egentligen MFS? Vi har försökt få svar från MFS styrelse om de anser att det är ok att anklaga människor för förtal utan att ange skälen för dessa. De har hånfullt skickat svar som lyder liknande detta: ”vi blir inte skärrade om du trodde det”. MFS ordförande Stig-Åke Gerdvall har också via mail satt munkavle på sin styrelse. I ett mail idag skriver han till styrelsen i MFS angående en fråga som skickats:

 

Kära styrelse, svara honom inte. Detta är rent befängt. Han försöker skrämma oss.

Var välsignade!

 

Eftersom vi tror att den hebreiska rörelsen har enormt viktiga budskap att förmedla till oss kristna i Sverige idag, så anser vi det vara en tragedi att företrädare för denna lever hemliga liv och som hotar och anklagar när man ifrågasätter detta.

 

Därför önskar vi kontakt med bröder och systrar som vill lära sig mer om våra hebreiska rötter så att vi tillsammans inte missar viktiga budskap från Gud bara för att det finns andliga ledare som sprider dimridåer och anklagelser. Vi behöver be till Gud om visdom så att vi som vill fortsätta upptäcktsfärden av de gamla stigarna som våra pionjärer påbörjade — men som dagens frikyrkliga ledarskap har avslutat  — utan att vi skall bli offer i hemlighetsmakeri och anklagelser eller i värsta fall rena villfarelser.

MyTwoCents & Haggaj

=>

Ämne: Aletheia Tankesmedja

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?