Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Varför vissa bloggar tillsammans

Eftersom det verkar vara en viktig fråga för vissa bloggare om varför bloggare skriver tillsammans eller inte skriver tillsammans, så spekuleras det om varför vi på Aletheia inte är tre skribenter längre utan bara två. 

Anledningen till att tre skribenter tränger ihop sig på en sida är ofta att man har ungefär samma målsättning. Man kan få större genomslag och större kontinuitet med tre skribenter än en eller två. Vi kan se liknande initiativ som Aletheia på Teologiskt Forum och Fides Catholica. 

På Aletheia har vi tre som slagit oss ihop haft en gemensam målsättning att framförallt syna den nya ekumeniken. Vi har önskat tydliggöra vad som ibland sker lite i det fördolda. Och som med det mesta som sker i det fördolda så är det ibland inte så lätt att fiska upp vad som är sant eller inte. Därför har vi nog dragit upp både stövlar och gamla cyklar ur den grumliga ån. Men vi har också fått mycket fisk. 

Vi vågar påstå att vi fått vissa ledare att bekänna färg i dessa frågor och andra ledare att ta ett steg tillbaka. Detta är helt enligt våra intentioner. Ibland sker det direkt genom en artikel, men oftast sker det genom att de frågeställningar som kommer upp på vår blogg vinner spridning och frågorna börjar hopa sig kring dem som fattar beslut om färdriktning. 

När vi nu ser tillbaka endast några månader i tiden kan vi se att vi fått upp många frågor på dagordningen långt utanför vår lilla bloggkammare på Internet. Det finns fortfarande mycket att gräva i om den nya ekumeniken. Men det känns som om vi nu har tydliggjort för en ganska bred krets vad frågorna handlar om. Nu är det inte längre lika dolt vad som tidigare skett i det fördolda. Vi har fått mycket bekräftelser från våra läsare på detta. Så här långt har vi på Aletheia varit framgångsrika och varit helt eniga i både arbete och åsikt. 

Under arbetet med den nya ekumeniken så har vi skribenter också funderat mycket över vilken färdriktning vi önskar istället. Här har vi nästan varit eniga. Färdriktningen har tagits ut på ett ungefär. Men vi kanske inte varit överens om i vilken hastighet och med vilka passagerare vi skall göra den färden. Detta har skapat vissa spänningar. Men inte på ett sådant sätt att det äventyrat en fortsättning tillsammans i vårt gemensamma projekt. 

Anledningen till att vi nu ändå särar på oss är av en annan art och bygger helt på olika uppfattning i gruppen på om hur mycket man kan och bör informera utomstående i frågor som gäller det inre arbetet. 

Vi hoppas att Andy fortsätter med sitt bloggande i samma anda som han bloggat på Aletheia. När vi summerar vårt arbete så kan vi två som är kvar gemensamt instämma i att det är Andy som dragit upp de största fiskarna ur den grumliga ån. Det är också hans bloggande som fått störst resultat IRL och förmodligen också på ett positivt sätt berört våra läsare. Därför anser vi att hans röst är viktig och hoppas att han även fortsättningsvis kommer att göra den hörd.

MyTwoCents & Haggaj

=>

Ämne: Aletheia Tankesmedja

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?