Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Torahns hemliga språk

Det finns ett bildspråk bakom de hebreiska bokstäverna som ger oss en fantastisk insikt i ordens betydelse och hjälper oss att förstå Guds avsikter med sitt Ord i en dimension som vi nog inte har sett. Egentligen är det inget hemligt över detta. Tvärtom så är det istället något som uppenbarar tydligare. Men eftersom vi inte sett detta p.g.a. av brist på ödmjukhet inför helheten i bibeln så har det blivit hemligt för oss. Du skall få se ett resultat som ger dig en tankeställare för livet. Någon kommer säkert att undra varför inte judarna har upptäckt det här förut. Frågan är berättigad. Men en lika berättigad fråga är varför vi själva inte upptäckt något. Vi har ju vetat lika länge att Jesus dog på ett kors som judarna. Och vi har väl inte haft någon större anledning än dem sluta läsa Mose och profeterna. Det finns en enögdhet bland judarna som motsvaras av en likadan enögdhet hos de kristna. Skillnaden är att man ser med olika ögon. Denna läsning kanske kan hjälpa dig till att bli en ögonöppnare så att du i fortsättningen ser med båda ögonen istället för bara med ett öga.


Bokstav: Aleph
Bild: Oxhuvud
Mening: Styrka, stark, ledare

Om vi börjar med att se på den första bokstaven, Aleph, som finns på bilden ovan. Den skrevs på fornhebreiskan på Mose tid som en oxe. När David skrev sina psalmer hade den förenklats och om man vänder på det tecknet som användes av David så får man vår bokstav A. Sedan ändras formen återigen.

Se nu på den andra bokstaven Bet.

 

Bokstav: Bet
Bild: Tält, hus
Mening: Familj, Hus, Inne

Mose skrev den som ett hus med rum och David skrev den som ett tält ute i ett landskap. Så när Gud fick Mose att skriva ett ord för fader så såg det ordet ut så här  eller om vi skulle skriva ordet på svenska, Av. Abba är en kärleksfull variant av Av som betyder fader. Så i bildspråket är ordet för fader en bild av en oxe och ett hus. Vem är det som är den starka i huset? Fadern. Vi kan alltså genom bildspråket se hur det finns ytterligare en mening inuti ordet.

Ett av Guds namn i bibeln är El, en förkortning av Elohim. Det stavas med första bokstaven som är ett Aleph, som betyder först, stark o.s.v. Den representeras av oxen  Thumbnail.

Den andra bokstaven är Lamed   och så här såg den ut när Mose skrev den . Det är en herdestav som är till för att putta fåren bort från diken.  Som en stav representerar den auktoritet. Det är vårt L-ljud. Så i bildspråket är Guds namn en bild av den första, starkaste auktoriteten.  Thumbnail = El =   Hebreiskan skall läsas från höger till vänster. 

 

Thumbnail
Aleph
 
Beyt
 
Gam
(Gimel)
 
Dal
(Dalet)
 
Hey
 
Waw
(Vav)
 

Zan
 
Hhets
 
Thet
 
Yad
 
Kaph
 
Lam
(Lamed)
 

Mah
(Mem)
 
Nun
 
Sin
(Samehh)
 
Ahn
(Ayin)
 
Pey
 
Tsad
(Tsadey)
 

Quph
 
Resh
 
Shin
 
Taw
 
Ghah
(Ayin)

Ovan: Det hebriska Aleph Bet så som det såg ut i forntiden.

Den tionde bokstaven i Aleph-bet är Yad. Det betyder hand och är en bild av en hand. Den femte bokstaven är Hey. Den företsäller en man med armarna resta utåt. Den symbolikska meningen är att någon avslöjar eller uppenbarar något. Bokstav nummer sex, Wav är den sista bokstaven vi behöver för just detta ord. Den betyder tältplugg. Meningen är att spika eller sätta fast något. 

Så när Mose skrev Yahweh, Guds officiella namn på hebreiska, så fanns det inga vokaler. Därför hade ordet bara fyra bokstäver . I det hebreiska bildspråket blir Guds namn

handen/uppenbarar/spiken/uppenbarar. 

Jesus sa till Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud” (Joh 20:27-28)

Om vi fortsätter till Hesekiel 9 så kan vi se att de fick order av Gud att rita ett tecken i pannan. 

”Gå genom staden, genom Jerusalem”, sade Herren till honom, ”och rita ett tecken i pannan på dem som suckar och stönar över alla de vidrigheter som bedrivs där.” Och till de andra hörde jag honom säga: ”Följ honom genom staden och slå ihjäl, utan förskoning, utan barmhärtighet. Döda gammal och ung, barn och kvinnor, förgör dem, men rör ingen som bär tecknet. Börja vid min helgedom.” (Hes 9:4-6) 

Ordet för tecken i hebreiskan är i själva verket bokstaven Taw. Så det Herren säger är att de skall sätta boksaven Taw i var och ens panna. Och hur såg bokstaven Taw ut på den tiden?

Slutligen skall vi studera ordet Torah vilket ofta översätts med lagen, men egentligen betyder ordet instruktion eller undervisning. Hebreiska skall som sagt läsas från höger till vänster och nu skall ni få se hur ordet såg ut i fornhebreiskan.

  

Den första bokstaven (från höger) är Taw eller ett kors. Det är ett tecken eller märke. Nästa boksatv är Wav eller tältplugg, spik, något som fastspikats. Nästa bokstav är Resh, som är huvud och betyder den högste personen. Den sista bokstaven är Hey, som vi tidigare har konstaterat föreställer en man med utsträckta armar och som har en betydelse av att någon uppenbarar.  

När Mose skrev bildspråket så visades vad som verkligen menades med Torah: 

Uppenbarar/Den högste person/Fastspikad/På tecknet av ett kors.  

=>

Ämne: Våra Hebreiska rötter

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?