Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Oordning och allsköns uselhet …

Vad är fred och frid? Vad är lugn och ro? Vill vi inte alla ha fred och frid runt omkring oss? Vill vi inte alla att lugn och ro skall prägla vår omgivning? Kanske vill någon att fred och frid skall vinnas till varje pris. Det kanske är viktigare att ha en approach av att vara kärleksfull än att verkligen vara mån om att den fred och frid som skall omge oss är verkligt sann och att den går att lita på.


Vad betyder egentligen ordet Shalom?

Från den allra första början var allt på jorden kaos. I den andra versen i bibeln står det: ”Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.” I hävisningarna i Bibel 2000 står det följande: v. 2 är en grammatiskt sammanhållen skildring av kaostillståndet före Guds skapelsehandling. Vi kan alltså utgå från att det naturliga tillståndet enligt bibeln är kaos. Detta kan vi styrka genom termodynamikens andra sats att entropin naturligt ökar.

Teodicéproblemet är alltså enligt fysiken helt omvänt. Det är inte ondskan som är det svåra att förklara. Det är godheten som är inte är naturligt enligt fysiken. Problemet är alltså inte att förklara att det finns ondska utan det svåra är att förklara att det finns godhet. Men vi som läser bibeln vet att det är Gud som ändrat på grundtillståndet kaos genom sin skapelsehandling. Istället för att vara öde, tom och täckt av mörker så har Gud skapat ordning i världen.

Om vi går tillbaka till tanken att entropin ökar, så kan vi väl vara överens om att den gör det när inte Gud med sin sanning är inblandad. Utan Gud så ökar oordningen och kaos. Det människan försöker skapa genom egen kraft är per definition något som står utanfär Guds skapandekraft och därigenom istället befrämjar kaos.

Krafter som bygger på kaos är alltså något som är emot Gud och därmed något som vi skall motarbetas. Detta kaos kan gestalta sig i alla möjliga former som skenbart ser ut som ording och därmed också ser ut som Guds verk. Men i slutändan så är dessa krafter ett genuient motstånd mot Gud och därmed våra fiender som skall besegras och förstöras.

Om vi ser ordet Shalom utifrån det hebreiska bildspråket som vi tidigare tagit upp, så kan vi se  att ordet innhåller bokstäverna Shin , som är två framtänder och kan tydas som att tänderna konsumerar, men också tydas som att något är förtärande. Lam (Lamed)  , är herdens stav som styr och ställer bland fåren och symboliserar auktoritet. Wav ,är spiken som fäster fast någor. Slutligen är det bokstaven Mah (Mem) , som är skummande våg, men också har betydelsen av kaos.

Det första man kan reagera på är hur en bokstav som Shin, som betyder förtära, överhuvudtaget kan vara med och forma ett ord som shalom. Det andra ordet auktoritet är kanske inte inte heller något välkommet ord i en defenition av fred och frid. Men om meningen blir att auktoriteten förtärs så börjar vi komma på rätt väg. Vi ser alltså att en auktoritet förtärs som är fäst vid något genom bokstäverna . Den sista bokstaven är Mah (Mem)   , som representerar vågor och kaos.

Om vi skriver ut ordet utifrån vårt håll att läsa (hebreiskan läses från höger till vänster) så blir det  FÖRTÄR/AUKTORITET/FÄST VID/KAOS

Vi kan alltså se att att Shalom — frid och fred — är något som har sin grund i att auktoriteter som inte bygger på Guds ordning förstörs. Fred och frid är inte att lägga ned vapen. Fred och frid är i stället att med Guds hjälp avväpna de makter och auktoriteter som har kopplingar till kaos.

Gud är inte oordningens Gud utan fridens. (1 Kor 14:33)

Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet. (Jak 3:16)  

=>

Ämne: Våra Hebreiska rötter

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?