Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vem tänder stjärnorna?

Från sin tidiga begynnelse är människan en sökare. En varelse på jakt efter svar på sina frågor om livet, universum och allting. Människans sökande natur och hennes längtan efter kontakt med något större än sig själv är ännu orubbad, men i nutidens konsumism och upptrissade vardagstempo har de existentiella frågorna alltför ofta hamnat i skymundan. 

Boken Vem tänder stjärnorna? – En liten bok om människans största frågor som släpps idag är ett försök att nå fram till nutidsmänniskans hjärta – och hjärna. Den kristna världsbilden tycks idag stå stadigare än någonsin. Den stora utmaningen är att nå bakom skalen.


Per Ewerts bok Vem tänder stjärnorna

Idag i nådens år 2008 ser vi en tydlig attack mot den kristna tron. I Sverige förs fanan av Christer Sturmark, Björn Ulvaeus och numera även självaste Eva Dahlgren, som nu efter 17 år kommit fram till ett svar på sin egen stora existentiella fråga. ”Gud är död. Det finns ingen alls som tänder stjärnorna.” Men den vetenskapliga forskningen, våra samveten, vår längtan och hela vår förståelse av livet pekar i en helt annan riktning. Det finns en Gud! En Gud som söker kontakt med oss. 

Under 1950-talets Hedeniusdebatt menade många att slaget snart skulle vara avgjort. Religionen var dömd till snar undergång. Men den framåtskridande vetenskapen förmådde inte besvara människans alla Varför? Och det ökade ekonomiska välståndet kunde inte fylla hålet på insidan. Istället valde många att sätta sitt hopp till den österländska nyandligheten. Men inte heller där fanns lösningen på människans längtan efter verkligt värde och mening.

Och här står vi nu i ett överkonsumerande Sverige, där människan har prövat både ateismen och panteismen utan att finna tillförlitliga svar på sina djupast liggande funderingar. De stora frågorna är ständigt närvarande i musik, film och annan kultur, men trots detta väljer många nutidsmänniskan ändå att hålla frågorna på armlängds avstånd. I det läget har jag velat bjuda in kristna, nyandliga, agnostiker, avgjorda ateister och alla andra till en odyssé genom nutidsmänniskans stora existentiella frågor:

1.             Vem eller vad ligger bakom allting?
2.             Vilka är vi?
3.             Varför finns det så mycket ondska och lidande i världen?
4.             Vad händer efter döden?
5.             Hur kan vi nå fullkomlig lycka?
6.             Vad är livets mening? 

Jag har arbetat med den här boken i fyra år, och genom varje fråga har jag försökt vända på varje sten, låta varje argument belysas från alla sidor, för att försöka hjälpa läsaren till ett välgrundat ställningstagande. Och vid varje hållplats landar jag i slutsatsen att övriga världsbilder slutar i orimlighet, och i slutänden även i hopplöshet. Kvar står det kristna budskapet om att Gud existerar, att människan är Hans skapelse – trots detta förlorad i sin synd och bortvändhet från sin Skapare, men som ändå genom Jesu försoning har fått möjligheten att återvända hem till sin Fader och härigenom till slut kan finna livets verkliga mening.

Boken avslutas i Elias utmaning på berget Karmel, när han ropar ut till folket: ”Hur länge skall ni hålla på så här och inte veta vilket ben ni skall stå på? Är det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal.” En utmaning som jag nu vill skicka vidare till varje läsare. Om Gud inte finns, bli då ateist ut i fingerspetsarna. Men om Gud faktiskt existerar – följ då honom, vart vägen än bär. 

Tillsammans med Stefan Gustavsson riktar jag idag en debattartikel till nutidens ”Baalsprofeter” Humanisterna och Eva Dahlgren som nu valt att bli ateist, med den något dubiösa motiveringen ”att jag vill inte tro på Gud”. För det är ju knappast rimligt att ta ställning i den största frågan av dem alla utifrån så lösa grunder.

Menar jag då att det bästa sättet att nå nutidsmänniskan med evangelium är att utsätta henne för sina egna frågor och utmana henne att ta tydlig ställning? Ja, jag ser det definitivt som ett av de allra viktigaste. Just för en tid som denna menar jag att det finns ett stort behov av en tydlig och väl underbyggd skildring och värdering av de olika alternativen. Och då framstår den kristna världsbilden som starkare än någonsin tidigare. Kritiker kommer säkert att hävda att detta sätt att föra fram budskapet inte fungerar i ett postmodernt samhälle där inga verkliga sanningar längre finns. Själv tror jag precis tvärtom. Behovet av hållbara svar är som allra störst just i det läge när inga tydliga svar längre finns. Men vad anser denna diskussionsvilliga panel i frågan? 

Jag vill tacka Aletheia för inbjudan att gästblogga idag när Vem tänder stjärnorna släpps – en dag när det dessutom är exakt 525 år sedan Martin Luther föddes. Under hans levnad började den första klyftan skönjas mellan den kristna världsbilden och den renässanshumanism som med tiden skulle omformas till den moderna ateismen. Luther spelade här en viktig roll som tydlig företrädare för den kristna tron och människans fullkomliga beroende av Gud. 

Men vi kan samtidigt ta varning av hur Luthers högljudda retorik ibland kunde skada mer än den gagnade. Psalm 45:5 säger: ”Dra ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet”. Om vi presenterar Sanningen men saknar kärlek utför vi inte Guds vilja. Om vi visar ödmjukhet men förlorar Sanningen blir budskapet irrelevant och meningslöst. Med Vem tänder stjärnorna? vill jag försöka hitta den balansen. Hur jag lyckas blir upp till läsarna att bedöma. 

Guds mål med människan är inte bara att människan en gång ska ta ställning. Uppdraget är att ”göra alla folk till lärjungar”. Må vi alla på bästa sätt förvalta våra individuella pund i detta gemensamma uppdrag! 

Per Ewert

Per Ewert är gymnasielärare i historia, religionskunskap och filosofi samt frilansskribent för ett flertal tidningar. Han debuterar idag på den allmänna bokmarknaden med Vem tänder stjärnorna? (Authentic Media Nordic)
Utdrag ur boken finns på
http://www.vemtanderstjarnorna.se/ 

=>

Ämne: Gästblogg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?