Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Gurumentalitet och Kristendom

Gästblogg av Kamau Mweru

Man brukar säga att det första slaktoffret i krig är sanningen. Och det beror i allmänhet på att det finns så mycket propaganda och så många falska rykten att man nästan inte kan hitta den information som är relevant och sann.

Internetbloggande och dess diskussionsforum liknar i mångt och mycket ett slagfält. Utan att vilja överdramatisera kan man nog jämföra det med ett krig. En sorts andlig strid med fingertopparna där man strider verbalt. Vem som helst med en internetuppkoppling kan läsa och skriva. En massa personliga saker spelar ingen roll och en massa saker förblir personliga.

 
God grammatik, adekvat ordval, stavning och mycket annat ersatte
kostymer, kammat hår och reslig kropp.

I slutet på åttiotalet och början på nittiotalet skrev och läste jag i det så kallade FIDO-nätet. Det fanns även kristna diskussionsgrupper. Efter ett drygt år organiserades det ett möte för de aktiva. Och gissa! Inte en enda såg ut som jag hade föreställt mej. Inga åldrar stämde med mina fantasier och personerna visade sig vara mycket annorlunda personligen än i skrift. En sträng äldre man visade sig vara en mjuk ung man, osv.

Skrivsätt, ordval, meningsbyggnad och stavfel – tillsammans med det budskap som levererades – byggde upp en ‘bild’ av deltagarna. En bild som såg annorlunda ut än den bild man fick vid ett personligt möte. I vissa fall handlade det om personer med fysiska handikapp, personer som i andra sammanhang kanske hade haft svårt att göra siggällande. Skillnader i ålder spelade ringa roll, rött hår, glasögon, flintskallighet, rullstol, kryckor, haltande, kroppsvikt och kroppslängd var oviktiga.

Naturligtvis fanns det ändå sätt att göra sig gällande och att använda sina talanger till att övermästra och härska. God grammatik, adekvat ordval, kraftiga formuleringar, dubbla budskap, stavning och mycket annat ersatte kostymer, kammat hår och en reslig kropp.

Vad jag vill visa på är att tredeliga kritsreckskostymer, prästkragar, colgate-smile, reslighet och kammat hår kan vara både trevliga och maktmedel, lika väl som de kvaliteter som man kankänna igen i internetbloggar. Och sådana kvaliteter kan alltid användas till att öka sin egen status, ibland till den grad att man blir en sorts guru.

Det har funderats hit och dit, i detta forum, hur det kunde gå så tokigt att Livets Ord och Katolska Kyrkan kunde närma sigvarandra. Och jag tror inte att det ”kommit så långt”. Jag tror att det var så från början. Båda dessa sekter har nämligen en högste Guru som ledare. Och i båda dessa sekter har man både lagt till och dragit ifrån Guds Ord.

Det är min absoluta övertygelse att Guds Ord är vetenskapligt korrekt och sant och slutande. Om man lägger till något så tvingas man stryka något annat eller åtminstone fantisera ihop en galen förklaring av det. Och vidare om man stryker något så finns det andra texter som inte längre kan tolkas eller spårar ut.

Speciellt när sådana förändringar av Skriftens Ord ändrar på maktstrukturer bör man vara på sin vakt. Bibeln är skriven av vanliga människor på vanligt språk och var och en som vill, och som har mottagit Guds gåva, Den Helige Ande, har tillräckligt med resurser att själv läsa och förstå. I alla fall när det påstås att det behövs experter, ordinerade eller utvalda för att Medelsvensson skall begripa, är man helt enkelt ute på fel spår.

Det betyder däremot inte att Medelsvensson gör fel i att jämföra sina tankar med andra. Men det bör ske på ett plan av medmänsklighet. Inte en lekman somkonsulterar en ofelbar Guru.

Är det då fel med t.ex. Bibelskola? Nej, naturligtvis inte. Men det legitimerar ingen att bli Guru och även det man undervisas i på bibelskolan bör nog testas mot Bibelns Ord. Det är naturligtvis väldigt bra att man kan få avsätta sin tid till att studera Skriften på djupet.

Den som inte har den möjligheten kan själv, i sin stilla tid, förkovra sig. Fastän det kanske dröjer längre att lära sig lika mycket. Det personliga ansvaret förblir ett och detsamma. Både när man lär sig och när man lär ut. Troheten till Ordet är måttet.

Vad har då detta attgöra med Aletheia, Gurus, och äkta Kristendom? Tja, allt, tror jag. Vi läser bloggar, alltså artiklar av personer som vi annars knappast skulle ha mött. Vi reagerar på artiklarna och på dess reaktioner. Och det utkristalliserar sig ett antal stridslinjer. Jag presenterar dessa utan någon som helst ordning och reda.

1. Vi bör titta på vad vi har gemensamt – vi bör definiera de största skillnaderna.

2. Institutionen Kyrkan (stort K) har första ordet – Bibeln har både första och sista Ordet.

3. Man kan inte tolka Guds Ord, Bibeln, rätt utan institutionen Kyrkan – Var och en som av nåd fått Guds Ande som fri gåva kan läsa och förstå Skriften.

4. Roten, stammen, grenarna och frukterna hör ihop och man plockar inte fikon från tistlar – det funkar så varför vara petig med småsaker!

5. En salt källa ger aldrig sött vatten – sluta att anmärka på småsaker och ta bara vara på det goda.

6. Pröva allt och underkänn alla som snubblar på tungan – pröva allt och behåll bara det goda.

Titta nu runt omkring dig. Vilka klubbar, församlingar, trosriktningar, sekter, kulter, eller vad du vill kalla det, har en ”tros-hövding” vars insikter bör äras som om han vore en Guru? Hur många äkta tros-hövdingar finns det?

Vilka sekter (hela raddan) har en lära som säger att de har helt rätt och ingen annan har mer än delvis rätt och mestadels helt fel?

Det är krig, glöm inte det. Vi bör strida med andliga medel och det betyder attvi behöver Andens vapenrustning. Den vapenrustningen består av försvarsvapen, utom ett som kan användas både till försvar och till anfall. Nämligen ”svärdet” Guds Ord.

Lägg märke till att Jesus och Paulus använder även svärdet defensivt.

Bibeltrogna läsare kommer aldrig att acceptera att Den Helige Ande, sänd av Jesus som Hans ställföreträdare, utbyts mot en dödlig människa.

Bibeltrogna läsare kommer aldrig att acceptera att den ende Medlaren, Jesus Kristus, utbyts mot en dödlig människa. Det hjälper ringa om man fantiserar ihop attden människan aldrig dog.

Bibeltrogna läsare kommer aldrig att sätta andra skrifter och uttalanden före Guds eget Ord – BIBELN!

Så enkelt är det. Och om så alla institutioner går samman så kommer det ändå att finnas så kallade ”underjordiska”  kyrkor som håller sig till Guds Ord.

Ty, i ingen annan än Jesus finnes frälsning! Ceremonier och liturgier och procedurer hjälper inte som substitut. Gurus och maktfigurer, även om de felaktigt kallas karismatiska (ordet syftar på tacksamhet av nåd och inte på strålande egotrippare) och kan predika värre.

Falska profeter känner man igen på det faktum att de inte har öron, bara en stor mun! Ekumeniken kommer att förena alla, utom de Bibeltrogna! Nej det säger jag fel. De bibeltrogna kommer också att förenas, men då (i smyg?) i hemmen och kanske bloggarna innan Big Brother stoppar det.

Titta tillbaka till de äkta väckelserna. Det var inga fantastiska budskap om att bli rik och vacker och framgångsrik. Det var ”bara” ett budskap om att ”utan frälsning i Jesu Kristi namn genom att bekänna din synd och ange att du vill ha ett ändrat sinne och låta döpa dej i Jesu Kristi namn” går det raka spåret åt Helvetet.

Tycker du att detta var grovt? Det är bara tekniskt korrekt uttryckt faktum. Bibeln säger så! Bibeln säger att du och jag får bli räddade (frälsta) av bara nåd. Det enda vi behöver göra är attta emot den nåden och (enligt den Svenska texten) omvända oss eller göra bättring. Ordet kanske inte helt visar innebörden av det Petrus menade i Apg. 2:38 Petrus svarade dem: ”Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.”

Ordet ”sinnesändring” täcker bättre det som”metanoia” uttrycker. Misströsta nu inte bara om du tycker att din egen sinnesändring går trögt och dröjer länge. Herren är där och så länge som du vill, vill Han också.

Men låt oss titta runt om oss litet grand om vi kan hitta församlingar eller sekter som har lagt till och ändrat Guds Ord. Tänk om du (och jag) växte upp i en sådan sekt?

Låt oss göra det enkelt för oss och börja med den så kallade katolska Kyrkan (glöm inte det stora K-et). Den spårade ur totalt redan på 400 talet. Glöm inte importen av avgudar i form av helgon. Glöm inte importen av en ”himmelens gudinna” för att få med Artemis och Dianas och Afrodites dyrkare. Glöm inte substitutionsteologin som resulterade i korstågen. Man använde svärd av metall istället för Guds Ord svärd. Låt oss lämna det där.

I nyare tid fick vi Jehovas vittnen och Mormonerna med egna skrifter och egna ”versioner” av Bibeln. Ellen G White grundade Sjundedagsadventismen, och fastän den officiella läran är att Bibeln kommer före hennes skrifter är praktiken en annan. Ingen som inte ger Ellen tillräckligt med ära får bli pastor i den sekten.

Glöm inte Darby och hans Plymouthbröder. En selekt klick utvalda. Toppen av substitutionslära! Glöm inte det som hänt i Darbys fotspår. Frukten av hans träd? Kenyon med sin JDS lära och den resulterande framgångsteologin. Vi är ju alla gudar, eller hur? Så låt oss då skapa oss vår egen lycka och vårt eget välstånd så att vi inte behöver besväras alltför mycket av Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

Pingströrelsen som gjorde den Helige Ande något man måste förtjäna. Man blev ju frälst av nåd, men bevarad blev man bara om man förtjänade det. En del tyckte inte det var tillräckligt häftigt och så uppstod Maranata-rörelsen och sedan extrema sekter som t.ex. Livets Ord.

De som läser detta må hjälpa mej! Är Livets Ord en av frukterna på Pingstväckelsens träd? Hur mycketav Darby och Kenyon fanns med i Pingstväckelsens rot? Visst, pingstväckelsen hade rätt i att ta fram sanningen om Andens gåvor också i vår tid. Baptisterna, som i Sverige står pingströrelsen närmast, erkänner ju inte det.

Visa mej ett samfund, en sekt, en församling där det inte förekommit någon slags av Gurumentalitet! Det går alltid galet när nådens evangelium för det fattiga byggs om till rikedomsdyrkan och förvanskas till ett prestationsevangelium för de rika. Och det behöver inte alltid vara rika på guld, det kan också vara dem som anser sig andligt rika.

Det fanns en tid då man träffades i hemmen i Sverige, i smyg, och läste Bibeln och sjöng tillsammans: ”Nu satan fritt må rasa och Prästen hjälpa till”. Senare har orden censurerats till ”och världen hjälpa till”. Men då var det faktum. Man blev förföljd bara för att man förstått att Bibeln var en högre auktoritet än prästen.

Gud är god och Hans nåd är stor. Var och en som söker Honom kommer att finna Honom även om han vuxit upp i en sekt som både lägger till och drar ifrån Bibelns ord. Men det kan kosta både möda och mod, förföljelse och smälek.

Kanske är det dags igen att dra ut ur maktens system och sjunga i hemmen. Kanske blir Frykmans sånger högaktuella igen.

Tycker du att jag varit selektiv i nämnandet av bara en del samfund? Du har rätt. Jag har bara nämnt dem jag känner bäst. Detta är inte en täckande avhandling. Fyll gärna på med egna tankar. Jag är ingen Guru.

Tycker du att jag varit orättvis eller spytt galla? Det var i sådana fall inte min mening. Välkommen att korrigera.

Gud välsigne dej när du prövar detta mot Hans eget Ord. För om du läser detta har du förmodligen läst resten också. Bibeln, Guds Ord, är det enda som kan hålla oss vakna i denna förvillelsens tidevarv. Men inte ens i dödsskuggans dal behöver vi frukta.

Kamau Mweru

=>

Ämne: Gästblogg, Mediekritik

 • Ord och inga visor. Väl skrivet Kamau.

  Det som fick mej att höja ögonbrynen lite extra är kanske följande;

  ”Det har funderats hit och dit, i detta forum, hur det kunde gå så tokigt att Livets Ord och Katolska Kyrkan kunde närma sigvarandra. Och jag tror inte att det “kommit så långt”. Jag tror att det var så från början. :::::Båda dessa sekter::::: har nämligen en högste Guru som ledare. Och i båda dessa sekter har man både lagt till och dragit ifrån Guds Ord.”

  Jag anstränger mig verkligen att inte använda ordet sekt mot LO eftersom jag älskar mina syskon inom trosrörelsen. Du blåser in som en höstvind och tycks inte för ett ögonblick tveka att lägga LO och RKK i samma säck….

  Har ofta tänkt på det faktum att trosrörelsen har en liknande hiarki som RKK. Kanske är det så att ”lika barn leka bäst” till sist….

  Å andra sidan hade Pingströrelsen också ett starkt ledarskap en gång i tiden men, med risk att låta nostalgisk, skulle de aldrig låtit sig förföras på det sätt sosm nu sker. I dagsläget har vi inget ledarskap alls inom PR så man kanske skall vara försiktiga i sina uttalanden…

  Ännu en gång – väl skrivet. Mycket tankvärt

  mvh
  D

 • Nils

  Ja – tänkvärda tankegångar & inte alls onyttiga som en del exklusiva sidsteppare som ser ned på Aletheia.

  Däremot tål även din analys lite andra reflektioner.
  Som uppvuxen & väl bekant med pingströrelsen så använder du nog måttstocken på tumsidan i stället för millimeter-mätning.

  Jag vill nog hävda att andeuppfyllelse, andens ljus & tungotals-betoning trots allt har varit en luttringseld hos de som sökt sig till pingstväckelsen.

  Övertoner & osundhet kan inte skymma den klarsyn som det skapade för Ordets förståelse & ”liv i Anden”.

  Det vi i dag förstår är att vi haft en felaktig attityd gentemot kristna medsyskon i andra samfund. Attityden att vi är bättre för att vi har en högre uppenbarelse, det kan villigt erkännas.

  Men här har faktiskt t.o.m. Lewi Pethrus bidragit till denna exklusivitet.
  Han predikade ofta om hur han blev utesluten från baptisterna & den rågång som etablerades. Inte många nämner det, men jag tillhör den generation som hört honom predika över pingst visavi baptism på de större pingstkonferenserna.

 • Tack, Kamau Mweru…

  Mycket läsvärt och – enkelt…. Herren talar ett enkelt språk till enkla människor som i sina HJÄRTAN håller Förbundet.

  Enkla människor som i stridens hetta vet vem de tror på. Enkla människor som snubblar men reser sig och fortsätter vidare med Ordet på sina läppar och inte glömmer, att den andliga striden står mot ondskans andemakter i himlarymdena!

  Uppb.12:11 ”De övervann honom [djävulen] i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drog sig undan döden.”
  ………
  Människor som har blivit befriade och upprättade av Herren Jesus själv – GRATIS! – och inte av kostymklädda kvacksalvare, som tjänar pengar på mänskligt lidande likt de trollkarlar i Markusevangeliet som skodde sig på kvinnan med blödningarna…

  Mark.5:25 ”Nu var där en kvinna som hade haft blodgång i tolv år, och som hade lidit mycket hos MÅNGA LÄKARE och kostat på sig allt vad hon ägde, utan att det hade varit henne till något gagn; snarare hade det blivit värre med henne. Hon hade fått höra om Jesus och kom nu i folkhopen, bakom honom, och rörde vid hans mantel.

  5:28 Ty hon tänkte: ”Om jag åtminstone får röra vid hans kläder, så bliver jag hulpen.” Och strax uttorkade hennes blods källa, och hon kände i sin kropp att hon var botad från sin plåga.”
  ……….
  Enkla människor som BEVARAR ENHETEN genom att hålla Förbundet med Herren och håller sig till Ordet, och inte till ‘slugt uttänkta fabler’ av avgudadyrkans representanter vilka ‘skapar’ en falsk enhet för att utöva makt genom att sprida villfarelse och förföra från troheten mot Herren.

  Just det, Kamau!
  Endast den levande Herren – Han blev oss till frälsning och Han uppehåller oss med sin hand!
  ……. 🙂

 • Miryam

  Halleluyah Kamau!

  Hur skönt det är att läsa ett rakt budskap.
  Det känns befriande.

  Jag tror som du att vi behöver en underjordisk kyrka, om inte annat så kanske vi kommer att tvingas till det om vi vill vara Herren trogen.
  Det är bibliskt att vi samlas i hemmen precis som den första församlingen.
  Tillbaka till de urgamla stigarna…

  Välsignelse och nåd till dig!

 • Kamau Mweru

  MyTwoCents,

  Tack för din kommentar. Du tar upp en väldigt viktig fråga, nämligen ordval. Och då speciellt i vilka sammanhang ordet ”sekt” kan användas. Och i någon mån beror det väl precis vad man menar med ordet.

  Som du såg tog jag med hela raddan av klassifikationer. Men jag skulle vilja meddela min definition av ordet sekt.

  1. En selekt grupp som beviljats medlemskap under strikt formulerade förutsättningar.
  2. En grupp som har helt eller i alla fall 95%+ rätt.
  3. En grupp som står under en (nästan?) ofelbar stark ledare.
  4. En grupp där man för ångestkänslor om man skulle bli utesluten eller flytta till en annan grupp.

  Med denna definition ser jag tillbaka på mitt medlemskap i Filadelfia Stockholm där jag döptes i de första tonåren. Jag visste att vi pingstvänner hade 99% rätt, baptisterna kanske 80%, missionarna kanske 50% och Svenska kyrkan på sin höjd 10%.

  Det kostar att erkänna att jag hade en så otäck dömande attityd. Och jag var inte ensam om att vara en pingstfarisé.

  Det kostade att bli kvitt allt detta, många år av kamp. Det hade nog aldrig kommit så långt om jag inte upptäckt hur galna mina tankar var på många punkter och inte heller om detta högmod hade fått fortsätta. Men högmod leder till fall.

  Så vad det gäller våra gemensamma trossyskon som just nu har sin församlingstillhörighet i trosrörelsen vet jag inte säkert om just eufemism är bäst. Jag tror att alla trossyskon som söker, kommer att finna. Faran uppstår när man tror man sökt klart och funnit allt.

  Jag minns en predikan av Erik Ewalds som skakade om mej ordentligt. Min första reaktion var att jag tyckte att Eriks uttalanden var allt annat än kristliga, ja till och med hädiska. Jag hade en bandinspelning av den predikan och kunde lyssna flera gånger. Det egendomliga, för mej, var att han ju hade rätt men att det ändå kändes otäckt. Detta var första stenen som fick mej att se sektarismen i den församling där jag var medlem. Matt 6:23 Men om ditt öga är fördärvat, då bliver hela din kropp höljd i mörker. Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, huru djupt bliver då icke mörkret!

  C. S. Lewis bok ”Kan man vara Kristen?” (Mere Christianity) var en av de följande chockerna, men detta var en befriande chock. Senare läste jag mer C.S. Lewis, Frank Mangs, Erik Ewalds, Sven Reichmann för att bara nämna en del. Dessa hjälpte mej att hitta vägen ur ”sekt-mentaliteten”. Naturligtvis var även Bibeln en daglig läsning, speciellt eftersom det som skrevs av nämda författare behövde prövas.

 • Intressanta reflektioner, Kamau! När jag jobbar med frågan hur internet ska brukas , när det handlar om samtal om Bibeln och om tron på Jesus, eller om proklamation, eller om information.. – Vad är det egentligen som utförs? – så har jag kommit att uppmärksamma ett ord i 1 Kon 20: 35 – 43, om profeten som satte en bindel för sina ögon. Det är svårt att förstå uppsåtet ibland, när man inte ser den man talar med.

  T.ex. man kan höra ett förfärligt oväsen i ett annat rum. Man tycker det låter hemskt och skyndar dit. Vad får man se? Det är ganska avgörande vad man får se.. Om jag får se en stor buse som lyfter kniven mot en helt värnlös människa – eller en pappa som kommer hem efter en lång resa och omges av en skara glada men bråkiga barn..?
  Det är ju en dramatisk skillnad på betydelsen av de höga rop och skrik, jag nyss hörde.

  Ibland när man ser den imponerande grafiken på dataskärmen, i form av blotta bokstäver, så kanske det verkar skrämmande, när det inte finns någon anledning. Eller tvärtom, verkar lugnande när man borde oroas rejält. Var finns en riktig utvärdering av internets begränsningar och möjligheter? På det teologiska området??

  Aposteln sade en gång: ” Och I veten att jag icke har dragit mig undan, när det gällde något som kunde vara eder nyttigt, och att jag icke har försummat att offentligen och hemma i husen predika för eder och undervisa eder.”
  Vad är , kort och gott , nyttigt – och vad inte?

  En apostel borde väl vara nyttig för troende. Men att säga sig vara apostel, och inte vara det , utan ljuga – Uppb. 2:2 – knappast.

  Vad erbjuder egentligen internet för möjligheter att bevisa eller motbevisa så allvarliga frågor?

 • Kamau Mweru,
  C.S Lewis bok ”Kan man vara en kristen?” var viktig även för mig. Men jag fick den inte i huvudet 🙂 . Istället kom den som en bekräftelse på det jag själv (?) delvis kommit fram till tidigare.

  Vad gäller pingströrelsens syn på andedopet så bläddrade jag lite i rörelsens tidskrift ”Den kristne” i mors.

  I julinummret 1948 skriver Lewi Pethrus att Appolos saknade den helige Ande tills han fått den rätta paulinska undervisningen. Appolos hade enligt LP troligen fått sin undervisning i Alexandria av någon som – tvärtemot Jesu befallning – hade lämnat Jerusalem före pingst och därmed missat anden.

  Argumentet varför Appolos skulle behöva vänta med att få den helige Ande var att det inte går att lyfta någon ”högre än han själv är kommen.”

  För mig låter det nästan som en sån där successionslära. Är det då sant att man inte kan lyfta någon högre än man själv är kommen?

  Tveklöst NEJ!

  Om det vore sant skulle all utveckling, andlig som lekamlig, gå bakåt. Enligt termodynamiken strävar all ordning mot kaos. Så enligt naturlagarna kan det vara så.

  Men då borde ingen ordning finnas alls. Men Gud är inte oordningens Gud han är fridens (shaloms) Gud.

  Att det finns ordning överhuvudtaget är i sig ett bevis för Guds skapande kraft (Läs Stefan Gustafssons bok ”Kristen på goda grunder”, som i princip håller samma nivå som ”Mere Christianity”).

  Den helige Ande upphäver alltså den lag som säger att man inte kan lyfta någon högre än man själv är kommen. Därför behöver vi ingen succession.

  Vi lyfts ju alltid högre än vad våra lärare är komna när den helige Ande är i farten. Det är ju det som är skillnaden mellan mänskliga verk och Andens verk.

  Kära nån … LP måste ha haft en lite svacka den där sommaren.

 • Hans,

  Mycket bra frågor och nyttigt resonemang. Kanske bör vi ta initiativ till att räffas ”i ett annat rum” för att stämma av. Jag är öppen för det. Du når mig på den adress som finns om du går in under Haggaj uppe i sidhuvudet.

 • edward

  Haggaj:
  »Argumentet varför Appolos skulle behöva vänta med att få den helige Ande var att det inte går att lyfta någon “högre än han själv är kommen.”

  För mig låter det nästan som en sån där successionslära. Är det då sant att man inte kan lyfta någon högre än man själv är kommen?»

  Dessa argument har även varit de som trosrörelsen och Mr Oakman använde för att inte ta emot råd och tillrättavisning från några andra än de som ansågs vara högre i »tron» eller »smörjelsen». Vanligt folkfolk kunde knappast tillrättavisa dessa som sitter på sina »andliga, höga hästar».

  Det finns i Bibeln flera exempel på att Gud använder folkfolket att tillrättavisa de som allmänt ansågs vara »över» resten av folket. Ett exempel är exempelvis Bileams åsna (inte musikgruppen) som Gud använde för att tillrättavisa Bileam (som visserligen inte kan betraktas som en sann Guds profet, men ändå …).

  Tror det är livsfarligt att tro sig vara högre i andlig rang än någon annan och därmed tro sig inte behöva lyssna på råd och tillrättavisningar.

  Högmod går alltid före fall.

 • Christian

  Du skriver att vi inte ska glömma att katolska Kyrkan ska ha stort K men jag antar att du menar att även Katolsk ska ha stort K. Som framgår av McCarthys bok så var ju Kyrkan, Guds församling, från början katolsk i meningen allmän. Katolsk kommer ju från ‘katholikos’ som betyder hel, helheten, fullkomlig. Så småningom blev delar av Kyrkan även Katolsk, d v s Romersk Katolsk. Så om man menar RKK ska det alltså vara stort K två gånger… 🙂

 • Haggaj

  Tackar!
  Känns betryggande att få det erbjudandet från ”mannen med bindeln för ögonen” ..
  – / ´

 • Maria

  Tack Kamau Mweru för dessa ord. Stämmer bra in på mina egna tankar. Skulle vilja säga att vi ägnar oss åt avgudadyrkan när vi upphöjer dessa ledare som ”ofelbara” som Guds smorda som de själva kallar sig. Tala om att upphöja sig själv. Håller med om att både trosrörelsen och KK är sekter där ledarna ej får ifrågasättas.
  Sedan jag blev kristen i mitten av 90-talet har jag förstås blivit matad med undervisning som är trosrörelseinspirerad även om jag aldrig varit med i en ren trosrörelseförsamling ser jag nu att undervisningen många gånger varit besmittad av framgångsteologi. ”Ta ut dina rättigheter i Kristus”. Vilka rättigheter? har fått be Gud om förlåtelse de gånger jag krävt mina rättigheter och tjatat på Gud om bönesvar. Istället för att ödmjukt be Gud om det jag önskar och att Hans vilja ska ske i mitt liv. Att vara tacksam och förnöjsam med det jag har istället för att bara kräva. Det var en stor hemlighet för mig att upptäcka och en enorm befrielse att vara tacksam för det jag har. Och jag tackar Herren för att jag får äta mig mätt varje dag, har en bostad och kläder.

  Har läst mycket av Frank Mangs och Sven Reichmann nu i somras, böckerna köpte jag på ett antikvariat för många av dem finns inte i nya upplagor. Det gav mycket nya insikter att få äkta sund undervisning på biblisk grund och fördjupade gemenskapen med Herren. Bibeln läser jag nu som aldrig förr och det ger så mycket mer nu när villfarelsens slöja i form av villoläror tagits bort från mina ögon, det är en sådan befrielse det är verklig näring, riktig mat. All undervisning utanför bibeln måste prövas och givetvis är inte Mangs och Reichmann ofelbara på nåt sätt.

  På skoj gick jag in på LO:s bokklubb på nätet, inte en enda bok av Mangs och Reichmann däremot en massa skräp av diverse framgångsteologer sådan föda kan jämföras med Mc-Donalds skräpmat.

  Jer.6:16 Så säger Herren : Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar”.

  Till sist läs bibeln, be sätt Herren och Hans ord först för om ni inte gör det utan sätter er ledares ord först så ägnar ni er åt människoodyrkan=avgudadyrkan!

 • pingst har haft kontakt med RKK sedan 1972 och intensifierar det ännu mer, pingst vill smyga lite med samtalen med RKK, så LO och pingst är väl lika mycket sekt.

 • Återkommer till vad Petrus undervisade skaran av Israeler som samlats till följd av Andens utgjutande och manifestation på pingstdagen.

  Apg. 2:

  38 Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

  Kan inte tänka mig att Petrus eller den tidiga församlingen efter väl förrättat dop i vatten fortsatte med att pålägga några ytterligare villkor för att de nyomvända och döpta nya församlingsmedlemmarna också skulle bli andedöpta. De var givetvis till följd av löftet efter dopet nu döpta i den helige Ande och hade därmed också rätt att tacka Gud för gåvan och att kalla sig för Guds barn, och detta oavsett yttre manifestationer även fastän dessa till följd av det nya livet skulle komma att följa dem när de fortsatte på trons väg. Och detsamma skulle gälla alla dem som följde dem på den vägen.

  39 Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»
  40 Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: »Låten frälsa eder från detta vrånga släkte.»
  41 De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.
  42 ¶ Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.
  43 Och fruktan kom över var och en; och många under och tecken gjordes genom apostlarna.
  44 Men alla de som trodde höllo sig tillsammans och hade allting gemensamt;
  45 de sålde sina jordagods och vad de eljest ägde och delade med sig därav åt alla, eftersom var och en behövde.
  46 Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud.
  47 Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.

  Shalom!
  Fred

 • digitalToo

  Kamau borde vara glad att Ulf Ekman dök upp och lärde kristenheten att läsa Bibeln själv och höra fr. Gud själv, som ingen annan i ”modern tid”
  (Alla skulle ha med sej bibeln)
  Men han avskaffade inte undervisningen om tjänstegåvorna och den lokala församlingen.
  Men jag tror att det är där skon klämmer. Alla vill vara sin egen guru. ”Alla ville gå sin egen väg…”
  Jag uttryckte med emfas att ”jag är min egen guru”redan i tidiga tonåren. Långt innan det blev ”svenssonreligion”. Långt senare när jag blev frälst blev jag insatt i en församling. Visst har jag fortfarande problem med ”getnaturen”, men det är inget jag vill berömma mej av (att vara get). Att vara kristen är att bli ett får. Det innebär att Gud satt någon över mej (inte att denne är mera värd inför Gud)
  Det är där det blir problem för många. Då låter det ”bara jag och bibeln, jag och Jesus”. Ingen församling i landet duger. På sin höjd en liten hemgrupp där man får odla ”min egen guru- mentaliteten”. Den heliga kvarlevan vill bilda en ”underjordisk församling” i Sverige ??
  Undrar ibland hur stor % av Aletheia bloggarna är med (aktiva) i en lokal församling.

 • Kri

  digitalToo

  Tack för de sanna orden. Skönt att höra lite vettigt prat på detta ställe…

  /

  Kri

 • Gustaf

  digitalToo:s historiebeskrivning vg UE är skev.
  Sedan undrar jag vilken församlingssyn du har?
  Församlingen består av dess lemmar, där Jesus är huvudet. Gud har insatt personer för vissa uppgifter. Dessutom består den bibliska församlingen av ett kollektiv, äldste, inte av en monark. Dessutom står styret (”regeringen”, dvs äldstekåren) inte över församlingen, utan de skall leda den. Församlingen tar beslut gemensamt, men äldstekåren leder den. Detta är en relativt ”plan” struktur. Varje lem har sin uppgift och tillsammans utgör den ordningen på varje ort. Det monarkiska styrelsesättet där en pastor agerar herre över de får som han fått i förstoende för har missbrukat sitt mandat. (Jag är inte uppväxt inom pingst och har inga nära släktingar inom pingströrelsen.)

 • Kamau Mweru

  Först ett tack för alla inlägg och kommentarer. Kom ihåg att kritik i ordets rätta bemärkelse alltid är mej välkommen.

  Har just kommit hem efter en varm och solig dag högt upp i bergen, väster om Nakuru. Där ungefär ett år sedan krigets fasor rasade.

  Behöver nu vila ut, men kommer att ta upp tråden igen i morgon, om Herren vill och jag får leva :-))

  Tack igen! Allihopa!

 • Kamau Mweru

  digitalToo,

  Tack för din reaktion. Jag är säker på att du har rätt i din iakttagelse att det finns en hel del som helst läser ME-versionen av Bibeln. Alltså ”Min Egen Version”.

  Men vad det gäller andra saker ber jag dig visa var i mina inlägg eller bloggar jag nämnt namnet ”Ulf Ekman”. Det blir nog svårt, för det har jag tills detta svar aldrig gjort. Och kommer inte framgent att göra det. Jag känner honom inte!

  Däremot menar jag mej ha förstått att Livets Ord representerar Prosperitygospel (framgångsteologi) i Sverige. Och du har helt rätt om du tror att jag vänder mej bort från ”prosperitygospel” som varande ett falskt budskap. Jag ser dess fasansfulla frukter runt om mej varje dag här i Kenya.

  Den som tycker att skon passar och känner sig träffad är välkommen. Jag undrar ofta, ärligen och utan polemik, om prosperitygospelns förkunnare aldrig har läst Pertus brev. Och om dom har det, varför dom inte gör sinnesändring.

  Det sägs ibland att de Kristna är den enda armé som skjuter ihjäl sina sårade. Du skriver: ”Undrar ibland hur stor % av Aletheia bloggarna är med (aktiva) i en lokal församling.”

  Berätta vilka domar och slutsatser du vill uttala om det vore 100%, och vidare vilka dina domar blir om det vore 0%.

  Någonstans däremellan torde det väl vara.

 • Kamau Mweru

  Det skulle naturligtvis vara Petrus brev :-((

 • Nils

  digitalToo !

  Jag har haft församlingstillhörighet i 46 år !

  – eftersom du antyder att församlingslösa är en lägre stående kristen kast.

  Som kuriosa kan nämnas att jag tydligen har haft längre församlingstillhörighet än Ulf Ekman
  (utifall hans adept Ruben Agnarsson vill fortsätta med sitt häcklande mot de som han TROR vara församlingslösa).

  Dessutom har jag tjänat som församlingsledare ett tiotal år.

  Det är dessutom fullt möjligt att företrädare på Aletheia har en starkare församlingsförankring än språkrösterna för LO (typ R. Agnarsson).

  Det kan t.o.m. finnas skribenter på Aletheia som har längre församlingserfarenhet till tidpunkter, då inte ens trosrörelsen existerade i Sverige.

  Att peka ut s.k. ”församlingslösa” som mindervärdiga kristna är en typ av aparteid, som aldrig borde lämna historiens skräpkammare – oavsett vad språkröret Agnarsson eller Ekman ”profeterar”

 • Det finns några riktiga ”pärlor” i Kamau Mwers artikel:

  Gurumentalitet och Kristendom.

  Som exempelvis:

  ”Det har funderats hit och dit, i detta forum, hur det kunde gå så tokigt att Livets Ord och Katolska Kyrkan kunde närma sig varandra. Och jag tror inte att det ’kommit så långt’.

  Jag tror att det var så från början. Båda dessa sekter har nämligen en högste Guru som ledare.

  Och i båda dessa sekter har man både lagt till och dragit ifrån Guds Ord.”

  ”Speciellt när sådana förändringar av Skriftens Ord ändrar på maktstrukturer bör man vara på sin vakt.

  Bibeln är skriven av vanliga människor på vanligt språk och var och en som vill, och som har mottagit Guds gåva, Den Helige Ande, har tillräckligt med resurser att själv läsa och förstå.

  I alla fall när det påstås att det behövs experter, ordinerade eller utvalda för att Medelsvensson skall begripa, är man helt enkelt ute på fel spår.”

  ”Bibeltrogna läsare kommer aldrig att sätta andra skrifter och uttalanden före Guds eget Ord – BIBELN!

  Så enkelt är det. Och om så alla institutioner går samman så kommer det ändå att finnas så kallade “underjordiska” kyrkor som håller sig till Guds Ord.

  Ty, i ingen annan än Jesus finns frälsning!

  Ceremonier och liturgier och procedurer hjälper inte som substitut. Gurus och maktfigurer, även om de felaktigt kallas karismatiska (ordet syftar på tacksamhet av nåd och inte på strålande egotrippare) och kan predika värre.

  Falska profeter känner man igen på det faktum att de inte har öron, bara en stor mun!

  Ekumeniken kommer att förena alla, utom de Bibeltrogna! Nej det säger jag fel. De bibeltrogna kommer också att förenas, men då (i smyg?) i hemmen och kanske bloggarna innan Big Brother stoppar det.

  Titta tillbaka till de äkta väckelserna. Det var inga fantastiska budskap om att bli rik och vacker och framgångsrik.

  Det var ‘bara’ ett budskap om att ‘utan frälsning i Jesu Kristi namn genom att bekänna din synd och ange att du vill ha ett ändrat sinne och låta döpa dej i Jesu Kristi namn’, går det raka spåret åt Helvetet.”

  ”Men låt oss titta runt om oss litet grand om vi kan hitta församlingar eller sekter som har lagt till och ändrat Guds Ord. Tänk om du (och jag) växte upp i en sådan sekt?

  Låt oss göra det enkelt för oss och börja med den så kallade katolska Kyrkan (glöm inte det stora K-et). Den spårade ur totalt redan på 400 talet.

  Glöm inte importen av avgudar i form av helgon. Glöm inte importen av en “himmelens gudinna” för att få med Artemis och Dianas och Afrodites dyrkare.

  Glöm inte substitutionsteologin som resulterade i korstågen. Man använde svärd av metall istället för Guds Ord svärd.”

  ”I nyare tid fick vi Jehovas vittnen och Mormonerna med egna skrifter och egna “versioner” av Bibeln. Ellen G White grundade Sjundedagsadventismen, och fastän den officiella läran är att Bibeln kommer före hennes skrifter är praktiken en annan. Ingen som inte ger Ellen tillräckligt med ära får bli pastor i den sekten.

  Glöm inte Darby och hans Plymouthbröder. En selekt klick utvalda. Toppen av substitutionslära!

  Glöm inte det som hänt i Darbys fotspår. Frukten av hans träd? Kenyon med sin JDS lära och den resulterande framgångsteologin. Vi är ju alla gudar, eller hur?”

  ”Är Livets Ord en av frukterna på Pingstväckelsens träd? Hur mycket av Darby och Kenyon fanns med i Pingstväckelsens rot?”

  ”Det fanns en tid då man träffades i hemmen i Sverige, i smyg, och läste Bibeln och sjöng tillsammans: ’Nu satan fritt må rasa och Prästen hjälpa till’… Man blev förföljd bara för att man förstått att Bibeln var en högre auktoritet än prästen.

  Gud är god och Hans nåd är stor. Var och en som söker Honom kommer att finna Honom även om han vuxit upp i en sekt som både lägger till och drar ifrån Bibelns ord … Kanske är det dags igen att dra ut ur maktens system och sjunga i hemmen.”

  ”Guds Ord, är det enda som kan hålla oss vakna i denna förvillelsens tidevarv. Men inte ens i dödsskuggans dal behöver vi frukta.”
  —-

  Återkommer med kommentarer till ovanstående och det även med en kommentar till ett citat av MTC

  HaFo

 • ChiMo

  Tack Kamau Mweru!

  Det är med stor förundran och glädje jag läser ditt
  inlägg! Har inte blivit så glad på länge – men det är också med bävan för det som kommer!

  Jag sa till min fru när jag läste ditt inlägg ”äntligen en som ser vad Herren Gör och vilken tid vi lever i”!

  Gud Välsigne Dig!

  ChiMo

 • MTC:

  ”Har ofta tänkt på det faktum att trosrörelsen har en liknande hierarki som RKK. Kanske är det så att ’lika barn leka bäst till sist….”

  HaFo:

  Jag tror inte att främsta orsaken till att nu företrädare för trosförkunnelsen och katolicismen nu möts, beror på dess helt felaktigt obibliskt, möts i en ”gemensamma nämnare” av hierarki och en ”Guru på toppen, som inte får ifrågasättas, utan som talar direkt från Gud”, som Guds speciella företrädare.

  Jag tror att det mer handlar om att man förs samman i den antikristliga andens förförelse, som man, som både enskild, ledare, kyrka och samfund ställt sig bakom.

  Kring Kamau Mwers fråga:

  ”Är Livets Ord en av frukterna på Pingstväckelsens träd? Hur mycket av Darby och Kenyon fanns med i Pingstväckelsens rot?”

  HaFo:

  Som fortfarande medlem i Pingst (vet inte när jag måste lämna den sjunkande skutan, som alltmer blir en avfallets röst i sitt anammande av trosförkunnelsen och katolicismen!?).

  Så visst har jag alltid reagerat emot, hur man inom Pingst, har en ”härlighetsteologi”, där allt bara måste vara ”härligt”, eljest är det ngt fel på ens tro.

  Man får inte kritisera och ifrågasätta församlingsledningen, utan alltid tala ”gott om dem”, eljest är man gripen av ”kritikens ande”.

  ( Detta senare grunden för i trosförkunnelsen, om att ”Du ska få vad du bekänner och uttalar med dina ord – bara tala positivt. Och en helt vilsen lära om att ”Du ska träda upp till försvar för den smorde ledaren från Gud”)

  Det finns även ledare inom Pingst. som uttryckt ytterst tveksamma synpunkter, väldigt närliggande falskheten, kring att Jesus skulle ha ”dött andligt” (skilts från Gud).

  Så visst är förförelsen i trosförkunnelsen
  ”havande” i Pingst!

  Men det var fortfarande inte då, frågan om den ”slutligt framfödda fullständiga” villfarelsen, som så trädde fram via Kenyon, Hagin, Copeland, Hinn, Sten Nilsson och Ekman.

  Det verkar fortfarande, som att många som idag, ”ondgör sig” över Ekmans närmande till katolicismen, inte ser sammanhanget med, att han redan tidigare var företrädare för antikrists ande, falsk profet och falsk lärare, när han förmedlade trosförkunnelsen.

  Hur vilset ute han var, när han lovordade Healyes förförelse och var salig i sin beundran över vad Copeland förmedlade.

  Hur många är det, av de som tidigare avgudade Ekman, men som nu tar avstånd ifrån honom och hans idag vilsna aktivitet, när han närmar sig och bejakar katolicismen, som inser att han var lika vilsen, när han förmedlade trosförkunnelsens lära?

  Från att Adam var i samma position som Gud, dog andligen och att Jesus dog andligen, kom i samma position som Adam före fallet och att den troende så hamnat i denna position och inte blivit Gud, men såsom en gud.

  Och hur många av de som tidigare blivit förförda av anden bakom förförelsen i trosförkunnelsen, är det som reagerar mot detta falsarium uppföljt med en ”troslära” som har sin grund i Kenyons vilsenhet från bl.a. ”New thought” och ”Christance Chience”???

  Det är denna ”troslära”, som Ekman velat ”berika kristenheten med!” och menat att LO:s stora uppgift varit att förmedla, denna förförelse in i kristenheten.

  Här bakom Ekmans verksamhet finns en villfarelsens andemakt, som de som tidigare bejakade hans verksamhet, men som nu på grund av osund ”hierarki”, maktutövning och bejakande av katolicismens förförelse, börjar våga ifrågasätta och undra över vad Ekman håller på med egentligen.

  Gör då verkligen också upp med grunden av den förförelse i trosförkunnelsen, som Ekman redan tidigare stod för!

  Det är samma antikristliga ande bakom det lärosystemet, som bakom katolicismen!

  HaFo

 • ChiMo

  HaFo

  Tack för de orden!

  ChiMo

 • Wadis

  Det är med stigande förundran jag läser alla inläggen till det rätt sansade och välformulerade inlägget från Kamau Mweru, även om det inte känns helt seriöst att beteckna katolicismen som en sekt – efter att först själv definierat sektbegreppet. Men sedan börjar det spåra ur, övertydligt visat av sign HAFO, som mest blir ett angrepp på hela pingst – ” vet inte när jag måste lämna den sjunkande skutan, som alltmer blir en avfallets röst i sitt anammande av trosförkunnelsen och katolicismen!?. ”

  Har själv tillhört pingst i ett antal år, efter att tidigare tillhört SMF. Har faktiskt inte skymtat ett spår av det som bl a HAFO skriver. Istället blir jag beklämd av den elitism och slutenhet som tonar fram. Snacka om att sitta på höga hästar och förkunna sin egen förträfflighet och ”rätta” tro, till skillnad från katoliker, Livets Ordare och pingstvänner. Vad är syftet med att skapa alla dessa barriärer mellan vi och dom – dom som inget förstår och är snett ute och vi som står för den rätta läran. Hur är det förresten med Lars Enarssons ”sekt”, Messianska Föreningen, är den renlärig nog att duga ?

  För egen del känns det viktigare att tillsammans kämpa mot sekularisering och antireligiösa krafter i den moderna världen som alltmer breder ut sig . Trots alla olikheter mellan katoliker, muslimer och protestanter, så är dessa ändå ense om det dubbla budet om kärleken till Gud och kärleken till nästan. Att S-G Hedin och A Arborelius skriver gemensamma debattartiklar och böcker tillsammans, tycker jag är beundransvärt. Att ”en katolik och pingstvän ger sin gemensamma tros- och kärleksförklaring till Jesus”, behöver väl inte vara fel ? Och det betyder ju inte att Hedin ställer upp på allt i den katolska läran. Hedin skriver själv i en kommentar: ”Vi ryggar inte tillbaka för att det finns skillnader i traditioner och teologiska tolkningar, men i behovet av Anden i församling och kyrka liksom i samhälle och det enskilda livet är vi helt överens”. Och – vad ska vi göra med den katolske munken Wilfrid Stinissen , läst och älskad av massa kristna. Är han också ”pestsmittad”.

 • Kamau Mweru

  Nils, sorry att jag inte kunde reagera tidigare. Det verkar som om vi hör till ungefär samma generation.

  Jag håller helt med dej att mina penseldrag är tumsbreda och vill säkert inte såga av grenen som jag sitter på.

  Jag fick ju växa upp i ett varmt bo där båda föräldrarna tog tron på allvar och deltog aktivt i verksamheten. Pingstkyrkan har utan tvekan format en stor del av mitt tänkande. Och att det var en mycket levande organsiation kan vi vara överens om. Med olika typer av verksamhet, inkluderande mission runt om i världen.

  Jag hade dessutom förmånen att få lyssna på de något udda förkunnarna som t.ex. Kalle Öst och Martin Persson, C. G. Hjelm, Frank Mangs och Systrarna Feldt. Naturligtvis den vältalige Willis Säve och några gånger LP himself. Raddan av färgstarka original skulle kunna göras lång. Och just detta räknar jag som en stor välsignelse.

  Men trots dessa grundläggande privilegier och den kärlek och omsorg som jag fick till del fanns det något slutet och elitärt i systemet. Och det smittade av sig. Det låg, så att säga, i luften att Gud nästan 2000 år fått hanka sig fram med halvmessyrer tills äntligen pingstens eld bröt lös i Los Angeles i början på 1900-talet. Och eftersom LP kom från Baptisterna var dessa då liksom den grupp som sprungit långt och av någon oförklarlig anledning stannade just före mållinjen.

  Sedan hade vi ju alla dessa förbud och påbud. En person som hade örhängen, målade läpparna, drack ett glas öl, hade sett en film på bio eller till och med kanske kramat sin make och rört sig till musik (alltså dansat) var, om inte redan afällig syndare, så i alla fall på väg ut.

  Och en som inte hade tre data skrivna i pärmen på sin bibel, eller kanske den läderbundna lilla segertoner med namnet i guld på pärmens framsida, hade ännu inte klarat sig fram till A-lags status.

  Det fanns även pingstpastorer som hade en mer biblisk syn på Andens gåvor, men för att komma högre upp i Pingströrelsens maktstrukturer var detta inte meriterande.

  Men efter att även tillhört en Baptistförsamling några år och efter att ha haft ganska mycket kontakt med Calvinister måste jag konstatera att liknande system av maktstrukturer, påbud, förbud och syndkataloger inte var (är?) unika för pingströrelsen.

  Det är faktiskt inte speciellt svårt att uppföra sig enligt systemets normer och säga det ”rätta” sakerna och ha de ”rätta” attityderna och därmed göra karriär i den egna organisationen. Och precis som liturgi och ceremonier kan skymma sikten på vad äkta omvändelse är, så kan också köttets teater göra det. Man kan till och med bli bibelsprängd utan att vara ”omvänd”.

  Titta på Petrus, Jesu lärjunge. Jesus säger, straks före Getsemane till honom ”när du en gång har omvänt dig”.

  Så länge det finns uppförande-regler som man kan prestera utan omvändelse är detta en stor fara för oss alla. Och det sorgliga är väl att just systemen och ceremonierna och liturgien får så stor plats. I en liten stuga med en husförsamling där alla känner varandra är det betydligt svårare att spela teater än i en mega-församling.

  Det gäller både ledare och medlemmar.

  Har jag använt millimeterkanten nu?

 • Kamau Mweru

  Hans, du skriver bland annat:

  ”Det är svårt att förstå uppsåtet ibland, när man inte ser den man talar med.”

  Samma gäller väl när man läser böcker, om man inte råkar känna författaren personligt.

  Vidare: ”Vad är , kort och gott , nyttigt – och vad inte?”

  Ja, detta är naturligtvis en mycket allvarlig fråga. Men svaret kanske ändå måste bli att det handlar om ett personligt ansvar både i skrivandet och läsandet. Det finns ju ingen måtta på skriven ”information”. Vi formligen dränks i det om vi vill. Speciellt i Wikipedias tidevarv måste man ju vara vaksam och försöka verifiera om informationen är god och nyttig.

  Ett internet-forum kan man censurera eller strikt moderera. Resultatet lär bli att det ganska snart upphör att existera.

  Men varje deltagare kan ju också försöka se till att de egna inläggen styr samtalet i goda spår. Kanske inte där heller någon större skillnad med en diskussion med fritt deltagande.

  Vidare: ”En apostel borde väl vara nyttig för troende. Men att säga sig vara apostel, och inte vara det , utan ljuga – Uppb. 2:2 – knappast.”

  Här i Kenya går man snabbt från att vara medlem till att vara Pastor, även helt utan bibelskola. Sedan blir man gärna Apostel eller Profet. Och efter något år Doctor. Så annonseras man som Bishop Dr. X, eller Apostle Dr. Y och så vidare. Och predikningarna handlar om pengar och mirakel.

  I ett land där 60% av befolkningen inte kan äta sig mätta och som hel familj får klara sig på 7 kronor om dagen, är det inget annat än skandal att dessa lögnens apostlar skor sig på de fattigas skärver och lever ett liv i yttersta lyx som popstjärnor.

  Vidare: ”Vad erbjuder egentligen internet för möjligheter att bevisa eller motbevisa så allvarliga frågor?”

  Kanske just möjligheten att utbyta tankar med människor som man annars knappast skulle ha mött. Ibland över gränserna, säkert från olika livssituationer och i alla åldrar. Men även här kan det naturligtvis uppstå klubbar för inbördes beundran.

  Så pröve då människan sig själv.

 • Wadis,

  Du skriver: ”Hur är det förresten med Lars Enarssons ”sekt”, Messianska Föreningen”

  Mig veterligen är Lars Enarson inte ens med i Messianska Föreningen.

  Men MFS har grundligen avhandlats på dessa sidor. Bland annat här:

  http://aletheia.se/2008/10/05/messianska-foreningen-muckar-gral/

  Lars Enarson kan du läsa här:

  http://aletheia.se/2008/08/19/vi-maste-ha-full-frihet-att-prisa-och-lova-jesus/

 • Nils

  Kamau.

  Jo – vi delar nog liknande uppfattningar.

  Däremot finns det en frihetsrymd som inte låter sig styras av strukturerna i samfundsklädnad.
  Den rymdkänslan är den skatt som den kristne personligt erhållit i ett lerkärl.

  Jag har många ggr vaknat upp inför människor som äger denna skatt så påtagligt.

  Personlig atmosfär, språkval & tilltal avslöjar deras unika rymd & frihetsgrad som kristna.

  Däremot är det säkert så att kärlet inte är speciellt ansenligt i betraktares ögon.
  Ofta ses det över axeln som mindre ansenligt – likafullt finns det en skatt därinne som gör sig påmind…

 • Kamau Mweru

  Wadis,

  Man kan ju naturligtvis diskutera vad som är en sekt. Men jag förstår inte varför RKK inte skulle kvalificera för detta.

  Det kan väl inte vara så att medlemstal eller organisationens ålder är av betydelse?

  Redan tidigare skrev jag min definition av ordet sekt.

  1. En selekt grupp som beviljats medlemskap under strikt formulerade förutsättningar.
  2. En grupp som har helt eller i alla fall 95%+ rätt.
  3. En grupp som står under en (nästan?) ofelbar stark ledare.
  4. En grupp där man för ångestkänslor om man skulle bli utesluten eller flytta till en annan grupp.

  Vad det gäller 1,2 och 3 törs jag nog räkna med RKK. Punkt 4 kan nog bara deras egna medlemmar svara på. Men jag skulle tro att de som seriöst praktiserat tron i RKK med alla ceremonier och hela liturgin har det svårt att lämna detta utan att känna sig som att de sviker.

  Har du en annan definition, eller menar du att RKK inte kvalificerar på dessa punkter?

  Visst har ordet sekt en laddning. Och visst blev jag själv litet stött i kanten när (namn?)-katolska kollegor sade att jag tillhörde en sekt. Vid den tiden en så kallad karismatisk församling av pingst-typ.

  Men de hade ju faktiskt rätt!

 • anonym

  bra inlägg!

 • Robert

  Kan ngn här definera ordet ‘sekt’ gäller det en grupp människor som anordnar hemliga möten? Isf platsar enbart mormonaderna bland dem mer kända samfunden i den kategorin.

 • Robert

  Jag menar mormonerna…

 • Återger ett mail som jag fick och mitt svar på det, kring Darby och Darbyismen, med anledning av vad jag återgett från en artikel på Aletheia blogg av Kamau Mweru och min kommentar därtill en bit härovan.

  Till mailsvaret från mig, med anledning av spörsmålen här på bloggen!

  Hallå X!

  Du undrar med anledning av att jag återgav ett inlägg från Aletheia blogg följande:

  ”Jag är inte påläst gällande Darby” och Du citerar från ett inlägg på Aletheia:

  ”Glöm inte Darby och hans Plymouthbröder. En selekt klick utvalda. Toppen av substitutionslära!”

  ”Stod Darby för ersättningsteologi” undrar Du då?

  Du återger så vidare från inlägget på Aletheia:

  ”Glöm inte det som hänt i Darbys fotspår. Frukten av hans träd? Kenyon med sin JDS lära och den resulterande framgångsteologin. Vi är ju alla gudar, eller hur?”

  Och Du undrar då:

  ” Var Darby en villolärare?”

  På frågan från artikeln i Aletheia blogg av Kamau Mweru:

  ”Är Livets Ord en av frukterna på Pingstväckelsens träd? Hur mycket av Darby och Kenyon fanns med i Pingstväckelsens rot?”

  Så undrar Du:

  ”Är Darby jämförbar med Kenyon?”

  ——————————-

  HaFo:

  Jag delar med mig av Dina frågor och mina egna funderingar till svar på Dina frågor, så kanske någon annan kan ge mer information!?

  Jag är ingen expert på Darby och Darbyismen, som tydligen utvecklades till ett helt ”trossystem”.

  Det bör gå genom att slå på Darby och Darbyismen på Goggle, att kunna införskaffa mer information. Och kanske är det några som via dettta mail och mitt inlägg på Aletheia i vår efterfrågan om information, som kan ge ge oss mer information!?

  Om Du har tid och hinner med att kolla på Google, före att jag själv hinner med att göra det, så förmedla gärna till mig vilka läror Darby egentligen stod för!!

  Kanske får vi även svar från människor som redan är insatta i spörsmålet!?

  Vad jag förstår så påverkade Darby, starkt Pingsts eskatologi och synen på Kristi tillkommelse i ”2 skeenden”, ett osynligt med ”uppryckandet” innan ”vedermödan”, och ett synligt, vid slutet av ”vedermödan”.

  Jag har själv varit påverkad av denna syn på eskatologin och Kristi tillkommelse. Men jag börjar alltmer luta åt, att Jesu synliga tillkommelse, är ett enda skeende, där även ”uppryckandet” är inbegripet i samma skeende, som när Han kommer för att ”hämta sin brud” församlingen, från ”Hedningarnas tider”, ”Lammets bröllopp”, inför ”Kristi domstol”, ”utan fördömelse”, men med ”lön”, allt efter troheten i sin uppgift och kallelse.

  Detta verkar ska ske, inför att Jesus ska ”upprätta Riket”, där ”förstlingsskörden”, från ”församlingens tidsålder”, ska ”regera med Kristus för 1000 år”.

  Alltså ngt som föregår den slutliga ingången in i evighetens värld – eller?

  Vad allt detta innebär, kopplat så samman med, att Israel som nation, då kommer in i sin kallelse och uppgift (ser vem de har stungit och upphängt på trä” och att ”hela Israel ska bli frälst på en dag”), vet jag inte.

  Men jag anar att Darbyismen här ”söver ner människor”, i tron att de troende, inte ska leva sig igenom vedermödan och inte ska gå igenom konfrontationen med avfallet och antikrists framträdande!!??

  Vet inte heller på vilket sätt Darbyismens lära i en helhet, ser ut och på vilket sätt, hans lärosystem kan påminna om och leda fram till Kenyons och trosförkunnelsens förförelse, eller en ”ersättningsteologi” (!?), som här sägs i den artikel, som jag citerade från.

  Här gäller det verkligen att vara vaksam gentemot förförelsen i trosförkunnelsen, katolicismen och nu senast MFS, som i sin antikristliga ande och utövning, kommer att hälsa en ”annan/en istället för/en falsk Messias/antikrist välkommen som Kristus.

  När man tar del av ”Wadis” inlägg i anslutning till detta ämne och dessa spörsmål på Aletheia blogg

  ( http://aletheia.se/2008/12/17/gurumentalitet-och-kristendom )

  Så blir man ju bara så dödligt less och besviken. ”Wadis”, har ju förstått nada av vad trosförkunnelsen och katolicmen egentligen står för och ser det positivt, att en Pingstpastor skriver en bok tillsammans med en katolsk biskop!

  Då är ju vakenheten och beredskapen inför det avfall, som ska möjliggöra antikrists inträde på arenan, lika med noll och det är ju inte heller ens lönt att försöka ”samtala” kring detta som Wadis framför. Allra minst med en ”sådan ton” som Wadis här ”anslår”.

  HaFo

 • digitalToo

  Kamau, du nämde Livets Ord och att ”läsa bibeln själv” och bibeltrohet.
  Därför tyckte jag att du skulle vara glad för att Ulf Ekman har återupprättat ”läsa bibeln själv” som ingen annan. Men du kanske inte bott i Sverige de senaste 20 åren då du inte verkar känna till Ulf Ekmans undervisning. Det är inte så ofta han undervisar om pengar, men jag kan rekomendera ” Girig eller välsignad” fr sept. i år så kan du uppdatera dej (livetsord.se)
  F.ö. var inte min kommentar riktad specifikt till dej utan mera en kommentar till ”antiauktoritets mentaliten” på Aletheia.
  Att tillhöra en lokalförsamling tillhör väl ABC i den kristnes vandring. Har förvånats över hårda domar över allt och alla sammanhang som florerar här. Senare har jag tyckt mej förstå att vad väldigt många tycks ha gemensamt är att man står utanför en egen församling (förutom kanske i medlemsmatrikeln) Vet inte om fördömandet av andra gör att man väljer att lämna sina sammanhang, eller om det är att man väljer att stå utanför som befodrar den fördömande mentaliteten.
  Jag skrev om får och get naturen. F.ö. skriver du bra och jag hoppas att du är välsignad nere i Kenya.

 • Kamau Mweru

  digitalToo,

  Skällsordet ”läsare” myntades långt tidigare än de nuvarande församlingsledarna föddes.

  Det handlade om dem som vågade vara ”olydiga” och läsa Bibeln själva.

  Det är nog ganska skev historieskrivning att förlägga starten av detta till de senaste 30 åren.

  Men det är ju bra att det finns församlingsledare som stöder bibelläsandet.

  Dock kanske inte oviktigt att komma ihåg frågan som Filippus ställde till hovmannen: ”Hur läser du?”

  I olika samfund läser man olika vad det gäller vissa saker. Och samfundens kultur och praktik har stort inflytande på vad man får ut av texten.

  För att ge ett enkelt exempel. 1 Kor 12 användes ofta av Pingströrelsen för att visa hur det borde vara. Baptisterna använder ofta samma kapitel för att visa hur det inte borde vara.

  Båda läser selektivt eftersom kapitlet otvivelaktigt beskriver både olika gåvor och deras ”missbruk”. Och båda har svårt att se den bit de inte poängterar.

  Eller med Bibelns egna ord i Luk 11:35 ”Se därför till, att ljuset som du har i dig icke är mörker.”

  Framgångsteologins ”ljus” är nattsvart mörker.

  Vad det gäller det du kallar ”får- och get-naturen” håller jag givetvis med dej. Vi brukade kalla det ”den gamla syndamänniskan” eller ”köttets natur”.

 • Kamau

  ”Samma gäller väl när man läser böcker…”

  att jämföra internet med att läsa en bok stämmer inte alltid. Internet skapar helt andra proportioner. Och det tycks som om de lärde tvistar alltjämt om vilka dessa proportioner är.

  Om jag läser en vanlig bok så kan jag knappast vara med om att bokens författare börjar höra av sig mellan raderna med en chat-konversation. Men det är helt möjligt på internet. Beroende litet på tid och rum. Det räcker att en stor dagstidning arrangerar en halvtimmes chat med författaren till en bok jag just råkar läsa.

  Skrämmande att höra om ”apostla-doktorerna” i Kenya. Men det är väl samtidigt uppenbart att ”prosperity”-teologien håller på att tackla av?
  ”..predikningarna handlar om pengar och mirakel”
  På 1980-talet var det ju minst tre huvudingredienser: pengar , mirakler och demon-utdrivning.

  Jo, det är på sin plats att vara misstrogen också, när det nu finns så mycket exempel på manipulation.

  Vi glömmer lätt, att när Jesus kom, så visst var det med en undervisning om tro. Men med avseénde på ändens tid finns en annan, viktig sida som måste finnas med utan att vi glömmer undervisningen om tron, nämligen : “ Tro det icke” – Matt 24:26

  Också en fråga om proportioner?
  Ursäkta mig. /

 • PåKlippan

  Gurus

  Jag vill tacka Aletheia-bröderna. Jag läste en länk till Vid där Agnarson går till personangrepp på det han smädligen kallar Alatheia. Han rättar sig aldrig utan fortsätter att angripa Alatheia.

  Det som förvånar är att han väjer personangrepp i stället för sakfrågor. Säkert är tonen ibland hård. Mitt intryck är att Aletheia står för fakta och saklighet, Ibland med en mått ironi, och självironi.

  Vad är det som gör att Agnarson och LO ”avskyr” Aletheiabloggandet?

  Jag tror att man känner att man tappat initiativet vad gäller urkristen lojalitet och radikalitet. Det var Ruben och Ulf som eldade skarorna vid påvens Uppsalabesök. De använde sin kyrkohistoriska kunskaper och NTs undervisning om hur ändetidens sköka kommer att se ut.

  Det irriterar när bloggarna avslöjar med fakta hur Ulf och Ruben vill vända oljetankern i skydd av mörkret. Men det går inte. Bloggarna med sina hembyggda radarapparater, och med småbåtar till hjälp, håller koll och ger exakta nautiska rapporter. Detta oavsett hur mycket dimma som lagts ut.

  Gurumänniskan har ”rätt” att utan att klargöra sig, vända 180 grader. Fortsatt göra anspråk på att bli trodd som förmedlare av uppenbarelsekunskap av högsta kvalitet.

  Men nej. Vi har valt att följa Jesus uppå livet smala väg som vi sjöng en gång.

  Man hånar de som inte tillhör en lokal matrikelförande församling. Kärnan i det som nu pågår är att ÄGA människors tanke och fromhet.

  NT talar till individen. GT talade övervägande till gruppen och gudsfolket genom profeten och eller kungen.

  Vi läser NT vi ser att Ulf och Ruben navigerar fel. De gamla sjökorten från 1989/1991 har man kastat.

  Det som smärtar är att Ruben troligen känner plågan av förräderiet i sitt eget bröst. Därav det otrevliga påhoppet på våra kära bloggar”predikanter”

  Tack än en gång. Kastar du en sten in i en mörk gränd så ylar bara den hund som blev träffad. Ni kan fortsatt hör ylandet!

 • a-c

  PåKlippan:

  ‘Vi läser NT vi ser att Ulf och Ruben navigerar fel. De gamla sjökorten från 1989/1991 har man kastat.’

  Detta gäller närmandet till RKK. Hur tycker du annars deras lära (framgångsteologin) var. Var den okej enligt dig?

  vänl. hälsn
  a-c

 • Detta kommer lite under fel ämnesrubrik kanske. Men jag hade ju här ovan ställt frågor angående Darbyismen, som Kamau Mweru vidrört. Så därför fortsätter jag här.

  Lennart Jareteg skriver på sin hemsida något om Darbyismens lära om ett osynligt uppryckande före vedermödan (Pre – trib).

  http://media.bibelfokus.se/docs/yttersta_tiden3.html

  Jag gör några utdrag därifrån:

  Pre-tribs historia

  Enligt de som forskat i pre-trib-tolkningens historia, så är denna tolkning alltså ganska ny inom kristenheten. All litteratur, ända från de första kristna, från kyrkofäderna och fram till ca. 1700-talet, är exklusivt post-trib, d.v.s. de talar om ett uppryckande efter den stora vedermödan i samband med Jesu fullt synliga ankomst.

  Pre-trib-tolkningen förekommer egentligen inte i den historien. Jag skall ge en mycket förkortad och något förenklad historiebeskrivning när det gäller pre-trib-lärans uppkomst.

  Morgan Edwards

  Första gången en slags pre-trib-tolkning dyker upp i historien är år 1740 då engelsmannen Morgan Edwards (1722-1795) skrev en akademisk uppsats som utgjorde en slags hypotes kring ett pre-trib-resonemang. Han var en baptistförkunnare.

  En mycket viktig sak som man skall lägga märke till i Edwards uppsats är att den inte innehåller några referenser till andra pre-trib-texter. Man kan därför anta att han är upphovsmannen till läran om det tidiga uppryckandet.

  Denna uppsats publicerades sedan 48 år senare, år 1788 i Philadelphia i USA dit Edwards hade flyttat 1761.

  Edward Irving

  Omkring år 1830 dyker det sedan upp en något mer utarbetad form av Morgan Edwards pre-trib-hypotes hos skotten och den presbyterianske pastorn Edward Irving.

  Här kan det vara intressant att känna till att Edward Irving hade en avfällig lära om Jesus där Jesus i princip bara var en syndig människa, men som den Helige Ande hjälpte att inte synda.

  Jesus var enligt Irving en slags prototyp på en pånyttfödd människa. Det här är ungefär samma lära som finns inom falska karismatiska kretsar idag.

  I den här andligt grumliga miljön fick en kvinna vid namn Margaret MacDonald syner om ett hemligt uppryckande.

  Det är därför troligt att Edward Irving byggde sin pre-trib-lära bl.a. på denna kvinnas syner.

  År 1833 blev sedan Irving utesluten ur den presbyterianska kyrkan pga av hans villoläror om framförallt Jesus.

  Man kan säga att Edward Irving var den som först började publicera en rad texter och utläggningar för att övertyga samtiden om det riktiga i pre-trib-läran.

  John Nelson Darby

  Något senare togs Irvings pre-trib-lära upp av engelsmannen John Nelson Darby som var en av grundarna till de mycket slutna Plymothbröderna.

  Darby besökte möten och profetkonferenser där just Edward Irving talade om den yttersta tiden.
  Men det blev Darby som verkligen tog tag i denna nya lära och raffinerade den till en komplett eskatologi (lära om den yttersta tiden) som blev klar runt år 1845.

  Därför har pre-trib-läran också fått namnet
  ”darbyism”. Alla de här historiska turerna finns väl dokumenterade och beskrivna med citat från kristna tidskrifter och brevväxlingar som underlag till historiebeskrivningen.

  John Nelson Darby undervisade att Jesu återkomst sker i två steg. Först kommer han helt osynligt och helt överraskande, ”som en tjuv om natten”. Jesus hämtar då hem bruden till Lammets bröllop…

  … Darby menade också att detta hemliga bortryckande kunde ske när som helst, helt utan förvarning. Sju år efter det hemliga bortryckandet skall sedan Jesus komma tillbaka fullt synlig för hela världen, enligt Darbys eskatologi.

  Darby spred senare sin nya lära vidare till USA…

  … Darbyismen kommer till Sverige

  Redan 1882 kom så darbyismen till Sverige från USA. Det var framför allt svensk-amerikanen Fredrik Franson som hade snappat upp denna nya lära i USA och han tog den först med sig till en profetisk konferens i Uppsala sommaren 1882.

  Ungefär samtidigt anammade svensk-amerikanen John Ongman från Örebro Missionsförening Darbys pre-trib-lära.

  När Ongman senare startade en missionsskola för utbildning av evangelister och missionärer, så fick han goda tillfällen att sprida denna nya lära vidare till de unga eleverna.

  Samtidigt förkunnade den svensk-amerikanske baptistpastorn C.A. Tjäder (Chader) framgångsrikt darbyismen inom baptistsamfundet.

  Även Lewi Pethrus anammade tidigt darbyismen. Ett populärt predikoämne för Lewi Pethrus var Brudens hemliga bortryckande.

  Men här skall man notera att Lewi Pethrus under sina sista år gjorde en del förändringar i sin eskatologi till förmån för en post-trib-tolkning.

  Det ser man tecken på i böcker som kom ut på pingstväckelsens förlag Kristna bokringen. Och i sin egen bok Bryt er ny mark antyder Pethrus också sin nya syn …

  … Bibliska argument för pre-trib/darbyism?

  På vilken Biblisk grund står då pre-trib-läran och darbyismen? När man läser om skotten Edward Irving så ser man att Bibeln kanske inte var den huvudsakliga grunden till den pre-trib-lära som han lyfte fram runt år 1830. I hans församling fanns som jag sa tidigare en kvinna vid namn Margaret MacDonald som hade fått syner om ett hemligt uppryckande.

  Irving grundade alltså mycket av sin lära på dessa syner istället för på Bibeln. Med tiden har dock förespråkarna försökt ställa pre-trib-läran på Bibelord med en framgång som kanske inte är speciellt övertygande. Vi skall titta på ett par av dessa Bibelord.

  ”Som en tjuv om natten”

  Först skall vi resonera lite kring uttrycket att Jesus skall komma ”som en tjuv om natten”, och att vi inte skulle ha någon aning om när han kommer. Jesus kan komma när som helst menar man vanligen bland de som tror på ett uppryckande före antikrists period och den stora vedermödan.

  Som jag nämnde tidigare så lär mid-trib och post-trib-läran att de troende måste få uppleva antikrist före det att de skall bli uppryckta Herren.

  Detta är en helt Bibliskt korrekt tolkning eftersom det är precis så det står i 2 Tess 2:1-4. Här har vi ett av de tydligaste Bibelorden som talar mot pre-trib och darbyismen. Lyssna nu noga:

  ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

  Det här innebär alltså att Jesus inte kommer när som helst för att hämta de kristna. Han kommer efter antikrists framträdande…

  … När det sedan gäller Bibelns ord om ”som en tjuv om natten” så är det så här, att det är inte Jesus som skall komma som en tjuv om natten. Bibeln säger att det är den dagen som kommer som en tjuv.

  Med detta uttryck menas att den dagen då Jesus kommer tillbaka kommer lika oväntad som en tjuv. Det handlar alltså inte om att Jesus osynligt skall smyga sig in i vår värld och rycka bort människor i hemlighet.

  Det handlar om att den dag då Jesus kommer fullt synlig tillbaka skall vara oväntad, och oväntad för de oförberedda, det är poängen i Bibelordet. Vi kan t.ex. se detta i 1:a Tessalonikerbrevet 5:2:

  ”Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.”

  På samma sätt står det i 2:a Petrusbrevet 3:10:

  ”Men Herrens dag kommer som en tjuv”

  Den dag som Bibeln kallar ”Herrens dag” det är den dag då Jesus kommer tillbaka fullt synlig. Så Bibelordet om en tjuv om natten missbrukas helt klart i pre-trib-läran…

  … Matteusevangeliet 24:37-39:

  ”Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.”

  Den här texten talar inte om Noa och hans familj, de visste ju exakt vad som väntade, det var ju därför som de byggde på arken. De visste inte vilken timma eller dag som floden skulle komma, men de var beredda.

  Men sedan blev det så, att sju dagar före det att floden kom, fick Noa reda på att den skulle komma efter sju dagar. Det kanske kan vara en profetisk förebild till antikrists sju år på Jorden??

  För alla icke-troende, kommer livet i sus och dus att rulla på som vanligt även i den yttersta tiden, och de kommer inte att vara beredda när dagen för Jesus återkomst kommer.

  Den kommer därför lika oväntad som syndafloden och lika oväntad som en tjuv om natten. Därför har Jesus uppmanat sina lärjungar att vara vaksamma och beredda. Och som vi nu kan se 1:a Tessalonikerbrevet 5:4:

  så kunde därför Paulus skriva till lärjungarna i Tessalonika att de minsann inte kommer att uppleva den dagen som en tjuv om natten. Så här står det, lyssna nu noga:

  ”Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv.” (NT 81)

  Den dagen, eller Herrens dag, är alltså benämningen på den dag då Jesus kommer tillbaka fullt synlig, och den skall alltså inte överraska Jesu vakna lärjungar.

  Det beror inte på att de är uppryckta sedan tidigare, utan det beror på att de har studerat fikonträdet och därför vet att Jesu ankomst står för dörren. Vi skall läsa i Matteusevangeliet 24:32-33:

  ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.”

  Får du ihop den här ekvationen nu? ”När ni ser allt detta” sa Jesus. Det innebär ju att man är där och skådar det som sker i den absolut yttersta tiden.

  Och är vi då andligt friska och vakna när vi ”ser allt detta”, så skall vi alltså veta att Jesus då är på gång, och vi skall då inte bli överraskade när han väl träder fram …

  … ”Frälsta från vredesdomen”

  Några Bibelord som används till stöd för pre-trib-tolkningen tolkas på det sättet, att de kristna inte skall vara kvar på jorden när Gud uttömmer sin vrede över jorden.

  Vi är frälsta från vredesdomen med olika plågor över människorna, menar man. Ett sådant Bibelord är 1:a Tessalonikerbrevet 1:9-10 där det står så här:

  ”Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.”

  De som förespråkar en pre-trib-tolkning sätter likhetstecken mellan den vredesdom som står om här och de sju vredesskålar som står om i Uppenbarelseboken.

  Det här första kapitlet i Tessalonikerbrevet är bara en slags inledning på brevet som Paulus skrev till de kristna i Tessalonika.

  Denna inledning handlar inte om yttersta tiden, den handlar om Gud, lite generellt, och om hur de kristna i Tessalonika hade blivit Jesu lärjungar.

  Paulus visste antagligen inte heller något om Uppenbarelsebokens vredesskålar. Uppenbarelseboken skrevs ca. 40 år senare.

  Så vi måste fråga oss vad Paulus avsåg för frälsning och vredesdom. Dog Jesus på korset för att vi skulle bli räddade undan den sista tidens stora vedermöda på jorden?

  Så är det så klart inte! Det Jesus har frälst oss från är den slutliga domen över dem som går evig förlorade.

  Så Bibelordet i 1:a Tessalonikerbrevet 1:9-10 säger oss det, att vi väntar oss att se Jesus komma tillbaka från himlen, han som frälst oss från den eviga vredesdomen.

  Att rycka ut det här Bibelordet till ett stöd för ett uppryckande före den sista tidens vedermöda håller inte särskilt bra anser jag.

  I Matt 24:29-31 ser vi också att det är efter den sista tidens nöd som vi skall samlas till Jesus:

  ”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.

  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.”

  Efter den tidens nöd och när alla människor på Jorden ser Jesus komma skall vi samlas till honom. Så står det ju faktiskt rakt upp och ner här. Det här är alltså också ett Bibelord som talar ganska mycket mot pre-trib-tolkningen.

  Slut citat från Lennart Jaretegs hemsida

  HaFo

 • PåKlippan,

  Tack! 🙂

  HaFo,

  Intressant (men lite långt …)!

 • Kamau Mweru

  HaFo, alltid intressant med mera detaljer. Som du redan så målade jag bloggen med breda penseldrag. Tack för info.

  Hans, du skriver att ”prosperity håller på att tackla av”. Har du data? Vore trevligt att få visa dej hur det ser ut i Kenya om du har tid och möjlighet att resa hit och stanna ett par veckor. Du är välkommen att fråga Haggaj om min email address.

 • Tack för det, Kamau.
  ”Tackla av” kanske är fel ord.

 • PåKlippan

  a-c

  Svår fråga men låt mig försöka svara.

  Jag tror att NT uppmanar till frisk tro på den uppståndne och hans makt. Jag tror att vi ska bedja till Fadern i Jesu namn. Jag tror att vi ska bekänna att Gud är god och vill oss det allra bästa.

  Däremot har jag avsagt mig tron på följande saker.

  1/ Mind or spirit/ over Materia. Detta är New age lära. T.o.m. Yongi Cho driver tesen att man måste visualisera sitt bönesvar. Du måste visualisera en blå cykel, annars kan inte Gud ge dig någon cykel alls. Hela trosrörelsen betonar att visualisera sina drömmar och visioner. Så gör även New age.

  2/ Man gör en hädisk allegori när man undervisar att på samma sätt som Gud skapade hela universum, så har du skapande gudomlig makt i din mun. Med din mun skapar du ur den osynliga/ andliga/ jämför gnostiska världen/ det du önskar i den materiella världen.
  Ditt helande finns i den andliga världen. Någon fick se alla kroppsdelar som inte var uttagna och som troende inte gjort anspråk på.
  Detta är en form av platonism där den andliga ideala världen är god och evig och verklig, medan den fysiska världen är ond och en illussion.

  3/ Uppenbarelsekunskap. Alla kan höra Gud tala överallt. Ungerfär som att slå på P3. Hela dygnet hela tiden. Detta är helt galet. En Livetsordare hade hört Gud tydligt säga att personen skulle bo på tre platser samtidigt.
  De gamla pingstisarna trodde verkligen på Guds tilltal. Men de ”gned aldrig på flaskan” för att få anden att tala. Anden kom över dem. Motvilligt med vånda bar de fram budskapet. Man hade en respekt för att tala i Guds namn. Inte så hos trosrörelsen. Där pladdrar Gud hela tiden. Det är naturligtvis inte Guds pladder utan människans egna själ som bluddrar. Du kan möta mogna trosrörelseanhängare, som tillrättavisar den som har en traditionellt bibletolkning av ett enkelt bibelställe med hänvisning till att ”jag har frågat Gud vad detta stället betyder.”
  Denna uppenbarelsekunskap säger precis vad som helst och är farlig. Mycket farlig.

  Genomgående är trosrörelsen en vinglig färd.

  Finns något gott. Ja många människor vittnar om att de tidigare hade en förlamad tro på Gud som nu tinat upp och blivit fungerande efter att man fått höra de bättre bitarna av trosförkunnelsen.

 • a-c

  På klippan,

  Tack för ditt klargörande svar.

  Då är det ju inte på grund av att de svängt 180 grader när det gäller RKK som att de är fel väg utan de har hela tiden varit fel.

  Håller med om att det är mycket i trosrörlesen som inte är sunt.

  Med varma hälsn
  a-c

 • Fågel

  ”Håller med om att det är mycket i trosrörlesen som inte är sunt.”

  Är det inte så att nästintill alla framgångsrika predikanter i denna rörelse är väldigt matriellt rika?

 • PåKlippan

  a-c

  Jag ser en allvarlig skillnad. Den tidigare trosrörelsen uppfattar sig grunda sin lära på Guds ord. Man bekänner sig till rätt grund trots att man måhända tolkat en del fel.
  Man kan ha fel tolkning men ett rent hjärta inför Gud.
  På den vägen hade man kunnat komma mera rätt i synnerhet om man hade valt att lyssna till de gamla pingstpinonjärerna. Vet du att Lewi pethrus aldrig behövde ändra sin eskatologi. Det han skrev tidigt 1900 tal kunde han predika hela sitt liv. Det var grundat på bibeltolkning, och inte på påstådd personlig uppenbarelse.

  Man valde inte denna väg ur sin felaktiga förkunnelse. Istället väljer man att sätta tro till RKKs Tradition och apostolisk nedstigning. Man söker nu sin ”licens” hos stora Europeiska licensverket RCC. Ingen behöver göra upp sin synd, ingen behöver ödmjuka sig. Tag och ät så trollar vi fram frälsningen genom sakramenten.

  Det är förnedrande att dra med troskyldiga små läsare. Dom kommer aldrig att våga analysera fakta i målet på egen hand. Den som är trygg i den evige Guden behöver varken påve eller karismatisk ”guru” för att få förlåtelse och frid med Gud.

 • edward

  PåKlippan,

  Jag håller till stora delar (kanske t o m alla delar?) med dig i de tre punkter som du räknar upp.

  Det är mycket som jag har fått omvärdera utifrån sunt förnuft och Guds ord efter min tid på LO (89-93) och min tid inom den så kallade trosrörelsen (85-94). Det är inte alldeles lätt att skaka av sig all villfarelse och samtidigt behålla vad gott är.

  Trosrörelsens väg till Rom har än mer fått mig och min fru att få upp ögonen för den starka och farliga villfarelse som verkar verka genom denna rörelse.

  Kommer ihåg att under tiden i Uppsala ifrågasatte jag mycket och var på många sätt en PITA för de renläriga livetsordarna. Nu i efterhand är både jag och min fru tacksamma att vi inte böjde oss för »belätet» och gick under de doktriner som florerade där.

 • PåKlippan

  edward

  Det känns ruskigt att man kan glädja sig åt att man valde att avfalla mot ”Rom”

  Och även glädjas åt att man valde att söka sig till ”Berget” där det undervisas i Zen yoga och annat ockult.

  Hur så? Jo precis som du upplevde har jag fått veta att andra fick upp ögonen för att det inte stod helt rätt till med trosförkunnelsen. När man gick till Rom så fanns det hundratals troende med detaljkännedom om RKKs doktriner och även med erfarenhet från många år i RKKs mörker.

  En annan sak som var svår för normala kristna var att svälja hånandet och raljerandet med äldstebröder och pastorer i de gamla äkta väckelserörelserna. Många hade bara goda erfarenheter av det som förlöjligades från scenen.

  Sen kom de karismatiska enhetens vänskap med frimurarna von Essen och Lönnebo och mystikern Halldorf. Den som inte ser nu kanske aldrig får upp ögonlocken?

 • PåKlippan

  Fågel

  Många troende har konstant syndaånger. man borde ha blivit missionär. Man borde ha bett mera i morse. Jag skulle kunna öka mitt givande till pastor X. Pastor X berättade i en predikan att det besta han visste efter ett tungt svettigt kampanjmöte, var att stänga hotellrumsdörren och ta fram bibeln och sätta sig och läsa den.

  Jag arma lilla människa jag hade somnat i den situationen. Men min gudalike pastor tar fram bibeln när han är som mest sliten. Vilken underbar övermänniska min pastor är?

  De som talar från scenen har inga problem, de vet vägen som den lilla människan bör vandra.

  Den som sitter med skuldkänslan i bröstet erbjuds tillfälle att komma rätt . Ge ett genombrottsoffer, ge mer än du kan. Gud kommer att ge dej genombrottet nu.

  Avanzini predikade att han hjälpte de troende, genom att de fick chansen att ge till honom. Det var de som stod på den vinnande sidan. Detta är lögner.

  I NT finns inte denna typ av kristendom. Sluta ge till ministries som Hinn, Roberts, Ekman, mm om du begriper något litet?

  Vittnesbörden börjar komma att när jag slutade ge till pastor X då tog min ekonomi en positiv vändning.

 • edward

  Jag vet inte om detta är rätt tråd att skriva i, men det har trots allt lite med gurumentalitet att göra. En gurumentalitet som ger en bitter eftersmak i många sammanhang och i många familjer.

  Något som har slagit mig flera gånger är det faktum att många inom trosrörelsen verkar tro sig stå över lagen (andliga lagar, tyngdlagen, you name them). Vad menar jag med det? jo, jag menar att det verkar som om många inom denna rörelsen tror sig kunna leva hur som helst och inte ta konsekvenserna av sina handlingar.

  Mycket av detta tror jag beror på den uppdelningen av andligt och oandligt. Gnosticismen i sitt vardande. Man tror att man är så andlig och och så rättfärdig att man inte behöver leva i förlåtelsen och därmed vara på sin vakt mot gamla Adam. Man ser sig redan nu som helt fullkomlig och utan synd och detta har tyvärr lett till både skilsmässor (om jag minns rätt, var det en våg av skilsmässor på LO under senare delen av 90-talet), omgifte, sexuella perversioner (ex. Liardon m fl), kärlek till pengar, högmod, etc.

  Om man, som det i alla fall undervisades om på LO under 1980-90-talen, tror sig vara helt utan synd och mer eller mindre felfri, så tror jag att man missar paradoxen att både vara född på nytt och delaktig av gudomlig natur (2 Petr. 1:4) och att fortfarande vara människa och behäftad med den syndfulla och svekfulla syndanaturen.

  Om man inte tror sig kunna falla eller behöva be om syndernas förlåtelse, riskerar man att både att falla och komma i situationer där man verkligen behöver be om syndernas förlåtelse. Men när man väl hamnat där, är man så förblindad att man varken ser att man fallit eller förstår att man behöver hjälp genom att be om förlåtelse för sina överträdelser och »snedsteg».

  Vad menar jag då med att man tror sig stå över tyngdlagen? Jo, genom att intala sig att man exempelvis inte behöver lyssna på de signaler som kroppen ger när man t ex är trött och utmattad. Det hjälper föga att fortsätta att stå sig blodig, när kroppen säger ifrån och man istället är mer behov av att vila kroppen och sinnet och istället senare komma tillbaka med ny kraft. Nu vet jag inte hur vanligt dessa företeelser är idag inom trosrörelsen, men den var vanlig då jag var med.

 • Angående ”hur vi skall församlas till Herren Jesus Krisus vid hans tillkommelse”, så fick jag nyss en e-post som innehöll en del översatta utdrag ur David Wilkersons bok Amercas Last Call som jag gärna vill dela med mig av. Där kallar David läran om ett uppryckande före vedermödan för en villfarelse.

  Shalom!
  Fred

  http://www.elvorochjanne.se/UTDRAG%20UR%20BOKEN%20AMERICAS%20LAST%20CALL.htm

  UTDRAG UR BOKEN AMERICAS LAST CALL – David Wilkerson

  ……………….

  1998 skriver alltså David Wilkerson följande: Jag tror att inom en inte alltför lång framtid så kommer hela kvarter i amerikanska städer att vara fullsmockade med skyltar som säger: Hus till salu! Det kommer bara att finnas en massa säljare men inga köpare. Hela bolånemarknaden i USA kommer att gå omkull. (sid 110)

  Ni kommer att få se Amerikas president och senaten sitta i krismöten om nationens ekonomi. Paniken kommer att vara total. Vanligt folk kommer att förlora allt och många kommer att begå självmord.

  Men mitt i denna turbulens så kommer Gud att ha ett folk berett med en fullkomlig frid i sina hjärtan och de kommer att vara ett starkt vittnesbörd för människor. (sid 112)

  Jes 26:3 Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han.

  Löftet om en perfekt frid var här för de ödmjuka i Juda som skulle få uppleva en stor tuktan av landet.

  Jes 25:12 Ja, dina murars höga fäste störtar han omkull och ödmjukar, han slår det till jorden, ned i stoftet.

  När domen nu kommer att slå över landet lovar Gud på samma sätt att de jättevågorna av ångest och nöd som kommer att drabba landet inte kommer att drabba hans folk som vandrar i ljuset. De kommer att ha frid i sina hjärtan.

  När Gud nu dömer Amerikas ekonomi så är det inte bara en dom över nationens synder utan det är en annan orsak också. Denna dom som kommer över oss kommer också att rensa och rena hans församling.

  Vad Gud är ute efter är att bryta ned materialismen som håller Amerika i ett järngrepp för att befria sina barn.

  Skriften säger att han kommer för att hämta en brud utan fläck och skrynka (Ef 5:27) Gud kommer att ta tillbaka allting som binder henne i världen.

  När nu skakningarna kommer så är detta ett rop till bruden att dra ut ur Babylon. (sid 116)

  Herren kommer att komma till Sion och till dem som omvänder sig från sin synd (Jes 59:20) Den kommande skakningen kommer att sända helt nya värderingar i både gammal som ung.

  Det finns inte en enda tjänst i Kristi kropp som kommer att komma undan den kommande korrigeringen som de svåra tiderna kommer att föra med sig.

  Gud kommer att föra sin egen församling tillbaka till helighet igen.

  Detta är vägen som leder till perfekt frid i dessa dagar.

  Hebr 12:5 Ni har glömt den uppmaning ni får som söner (äkta barn): Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av honom. 6 Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär.

  Hebr 12:11 För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

  Att lära känna Guds röst är hemligheten som kommer att leda oss igenom den kommande krisen. Uppror kommer att komma över oss och ”den amerikanska drömmen” kommer att förvandlas till den amerikanska mardrömmen.

  Det är viktigt att du verkligen förstår och är beredd på att du som kristen kommer att få gå igenom lidande i dessa kriser och bekymmer precis som alla andra. Faktum är att när Guds domar kommer över en nation så får alla lida.

  (sid 121)

  Hebreerbrevet talar om en speciell grupp av kristna som hade förlorat allting och blivit hemlösa (Heb 10:34)

  I nästa kapitel så beskrivs de trofasta troende som att de gick omkring i får och gethudar, de var förkastade, föraktade drog omkring i öknar och i berg och i grottor (Heb 11:37-38)

  Dessa verser går emot den falska lära som säger att de kristna kommer att slippa undan de svåra tiderna som ligger framför oss. Man lär att det svåra inte kommer att beröra de troende när domarna kommer över Amerika. Dessa läror stämmer inte alls och är fullständigt horribla.

  Det förekommer just nu i Amerika en villolära som menar att en speciell grupp kristna under denna tid kommer att ha en slags supertro. Och de kommer att vara totalt oberörda av det som kommer att komma över oss.

  De här lärorna är just den villfarelsen som gjorde att massor av kristna led skeppsbrott i tron under Boxerupproret i Kina. De kinesiska kristna förstod att svårigheter kommer att komma. Men missionärer kom dit med en ny lära som sa att Jesus kommer att ”rycka upp” de troende från all fara. När svårigheterna kom och inget uppryckande skett så tappade hundra tusentals kineser sin tro. Varför då? Jo de var inte beredda på något lidande alls.

  De blev förföljda, slagna, berövade sina hem och ägodelar och många dödades. Tragiskt nog så hade inte deras kristna ledare berett dem på vad som skulle komma. De som sedan överlevde upplevde sig svikna och lurade. (sid 122)

  Precis samma sak är det idag i Amerika. De kristna är inte alls beredda på att det kommer att komma något lidande. Man kan inte ens föreställa sig att man kanske kan förlora sina egendomar. Det är dessa som så gärna vill lyssna till de falska profeterna som spår en lysande framgång.

  Precis samma villfarelse predikades även på Jeremias tid. Jeremia höll på i 13 år. Han var överallt för att försöka övertyga folket att domen var på väg men ingen ville lyssna. Falska profeter hycklade med honom och slog honom.

  Hur skall vi klara oss då? Jo genom att känna honom som är den ende som till 100 % går att lita på.

  Han har varit med i vår tjänst redan från början och när vi för 11 år sen flyttade hit till New York så flyttande han med oss. Han har gett bifall till varje transaktion som vi har gjort i vårt arbete. Det var han som hjälpte oss att köpa den gamla anrika Mark Hellinger Teatern på Broadway Manhattan. Där håller vår församling Gudstjänster och tjänar Gud mitt i världens vimmel.

  Han är den som är allting för oss i vår tjänst – vi har honom som vår rådgivare i varenda fråga. Han är vår reseledare och han är vår familjerådgivare. Precis innan jag skulle skriva detta sista kapitel så upplevde jag nu på morgonen att han sa att han skulle förse oss med allting som vi kommer att behöva för att möta den kommande krisen.

  Shalom!
  Fred

 • Fågel

  PåKlippan,
  Tack för dina synpunkter.

  Det verkar som det är ett ständigt jagande av att uppnå eller ”göra något ordentligt”. Oftast i människors ögon.
  Det är väl så kapitalismen i samhället också resonerar.
  -Studera mycket och jobba hårt så blir du framgångsrik.

  I kristen kostym gäller det att ha:
  Stora kyrkor.
  Bra missionssiffror.
  Andlighet.(tungotal*)

  (Jag förnekar inte tungotalet, men enligt Paulus undervisning i Kor-brevet finner jag inget stöd för att en hel församling (1000pers) alla talar samtidigt, men den gång jag besökte LO så fanns inga restriktioner)

  Om man nu drabbas av syndaångest så vittnar det väl om att man söker rättfärdighet i sina egna gärningar.

  ———————————

  Edward,
  Man tror att man är så andlig och och så rättfärdig att man inte behöver leva i förlåtelsen och därmed vara på sin vakt mot gamla Adam.

  Att leva i förlåtelsen är A-Ö i ett kristet liv.
  Av det jag har uppfattat så har LO gjort sådana grova övertramp att en förlåtelse är absolut nödvändig. Men de väljer att inte göra det.

  Ja, då är det kanske inte så konstigt att det som kallades demoniska villoläror på 80-talet idag är profetiskt.

 • edward

  Jag menar förstås naturlagarna (om nu kroppens begränsingar kan inbegripas i dessa lagar), inte specifikt tyngdlagen i ett av mina inlägg ovan. Så tokigt det det kan bli när man skriver lite för snabbt.

 • Kamau Mweru

  Edward, du skrev: ”Om man inte tror sig kunna falla eller behöva be om syndernas förlåtelse, riskerar man att både att falla och komma i situationer där man verkligen behöver be om syndernas förlåtelse.”

  Jag förstod vad du menade med ”tyngdlagen”.

  Jag tror inte att högmodets problem är specifikt för Livets Ord eller framgångsteologin. Det ligger nog ganska högt i rang i vår fallna natur. Låt mej drista mej att vittna litet personligt.

  När jag, efter ganska mycket brottningskamp, vid 14 års ålder, äntligen gav efter och böjde knä och bad om frälsning så var det för att jag hade tillräckligt mycket teoretisk kunskap om att vi inte kan ”undkomma om vi inte tar vara på en sådan frälsning”.

  Men det fanns uttryck för högmod med i bilden. Jag tyckte mej inte ha några riktiga synder att bli förlåten för. Egentligen tyckte jag att Gud borde vara ganska nöjd med att få med en så bra kille som jag.

  Eftersom, framför allt, min far var starkt engagerad i verksamheten var det både lätt och naturligt att själv också bli det. De personliga kontaterna till viktiga bröder i organisationen fanns ju där gratis. Och jag visste ju redan hur man skulle uppföra sig och vad man skulle säga. Kanans tungomål var mej inte främmande.

  Fick jag syndernas förlåtelse? Ja, det tror jag nog för Gud är trofast och rättfärdig. Men någon omvändelse var det knappast. Tänk på Jesu ord till Petrus efter att Petrus hade vandrat med Jesus mer än 3 år. Luk 22:31 Simon, Simon! Se, Satan har begärt att få eder i sitt våld, för att kunna sålla eder såsom vete; 32 men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.»

  Petrus uppförande den natt då Jesus blev förrådd och tillfångatagen var ju knappast något att skryta om. Det som hände hade han aldrig trott sig själv om. Han torde ha blivit ordentligt omskakad den natten.

  Omvändelsen är ingen lätt process. Den gamla syndamänniskan får kanske en stjärnsmäll när vi ber om frälsning. Men ofta brukar köttet ganska snart resa sig igen och besluta att klara den ”religiösa” skivan på egen hand. Med köttets enthusiasm (ordet betyder fylld med sig själv) kan man bli en baddare i det mesta.

  Petrus fick en chockterapi av Herren. Jag är tacksam att även jag fick det i mitt högmod. För den säkraste vägen till helvetet, är som C.S. Lewis skriver, ”en långsam sluttning”.

  Slut på det personliga vittnesbördet.

  Den som vill specialisera i förförelse bör ta sig till vara så att han inte gör alltför snabba ryck. För då förlorar han sina anhängare. Men Herren ber säkert fortfarande för de sina så att deras (våran!) tro inte skall bli om intet. och låt oss inte glömma att ”förförelser måste komma”. Det gäller att vara vaken och bedja att inte vi själva blir förförelsernas medarbetare.

 • edward

  Kamau Mweru: »Jag tror inte att högmodets problem är specifikt för Livets Ord eller framgångsteologin. Det ligger nog ganska högt i rang i vår fallna natur. »

  Jag håller med dig, men det som jag reagerar över är den utveckling (avveckling) som har skett inom trosrörelsen. Om man ser till den gudsfruktan och den överlåtelsen som både jag och mina vänner hade under tiden där, så är det ganska så ofattbart (rent mänskligt sett) att det har gått som det gått när det gäller dessa saker (om man nu bortser från att grunden för rörelsen har en del riktigt grumliga källor).

  Förstå mig rätt i det som jag skriver. Jag tror alltmer att det finns företeelser inom trosrörelsen som leder dess anhängare helt fel, men det fanns under min tid där även människor som inte svalde allt med hull och hår, utan istället fick ta konsekvenserna och lämna rörelsen. Många av de som stannade kvar, tror jag hellre valde att följa sin guru (Ekman med sina småpåvar) än att följa det inre vittnesbördet.

 • Wadis

  HaFo skriver: “Wadis”, har ju förstått nada av vad trosförkunnelsen och katolicmen egentligen står för och ser det positivt, att en Pingstpastor skriver en bok tillsammans med en katolsk biskop!

  Ja, nu hade jag ju inte sagt någom vad jag anser om dessa ”läror”, utan mer om att följa den öppna dialogens väg. En dialog vi kristna ska ha även med t ex muslimer. Att rabbla bibelord och se sig själv som allvetande uttolkare av den kristna läran, som valt exkluderandets väg – tror jag inte är väg Jesus skulle valt. Vad är det för fel att försöka samla hela kristenheten kring kärnan i den kristna tron, tron på Jesus Kristus som varje kristens personliga frälsare. Den sekteristiska splittring vi börjar ana konturerna av är oroväckande, t ex representerat av Messianska Föreningen. Visst ska man försvara sina egna åsikter, men behöver man för den skull tvärsäkert anklaga andra för att ha fel eller inget förstå ?

 • Wadis,

  Vad du har hakat upp dig på Messianska föreningen! Jag har ju redan berättat för dig att vi gjort upp med dem.

  … och HaFo har nog knappt hejat på någon från MFS. 🙂

 • Kamau Mweru!
  Begreep dat je langere tijd in in NL hebt gewoond en vertrouwd bent geworden met o.a. Calvinistisch denken. Neem eens kontakt met me op via de link op m’n blog!

 • Oj… nu talade (skrev) jag visst i tungor … Ska behärska mig framöver… ;))

 • 🙂

 • Wadis säger:

  ”Vad är det för fel att försöka samla hela kristenheten kring kärnan i den kristna tron, tron på Jesus Kristus som varje kristens personliga frälsare.”

  HaFo:

  Nej det vore sannerligen ett enbart positivt projekt. Men nu är det inte detta som sker i de enhetssträvanden som idag sker.

  Istället, så ges i ”enhetens namn”, så ”att alla ska vara ett så världen kan tro” och ”tillsammans vinna världen för Kristus”, ett öppnande och bejakande av förförelsen i trosförkunnelsen och katolicismen.

  Det är något som leder människors sinnen och hjärtan in i det avfall (som kommer att kallas för väckelse), med ”tecken och under, som ska bedra jämväl de utvalda”, men som handlar om det avfall som ska möjliggöra antikrists/ en annan Jesus/ en falsk Messias/ en falsk världsfrälsare in på arenan.

  Det är vad som egentligen sker i de ”dialoger”, som Du Wadis talar Dig varm för.

  Allt leder det in under den ”falske profetens förenade tak”, där han kommer att förmå människor att tillbe en falsk, en istället för Kristus/antikrist.

  Sätt Dig Wadis in i vilken antikristlig andemakt som ligger bakom trosförkunnelsens lärosystem och katolicismens lärosysem som nu möts.

  Och bejaka inte det skeendet fram mot avfallet, utan varna istället för det!

  Men visst, håll fast vid att ”försöka samla hela kristenheten kring kärnan i den kristna tron, tron på Jesus Kristus som varje kristens personliga frälsare”.

  Men det kan inte ske tillsammans med villolära och villolärare!

  Och Haggaj har har rätt kring min uppfattning kring MFS och dess företrädare:

  De är helt vilset ute och förnekar att Jesus är Gud själv kommen i jordisk kroppslig gestalt, ”Guds fullhet lekamligen”, ”Kristus kommen i köttet”, där ”Gud är i Kristus och försonar världen med sig själv” och som därigenom kan bära fram ett ett rent offer av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  MFS möter här i en antikristlig ande trosförkunnelsens lära, där Jesus bara blir till en vanlig, från Gud skild människa.

  Där finns en nyansskillnad. I MFS så är Jesus syndfri, men i trosförkunnelsen är Jesus identifierad med och ”gjord” i bokstavlig mening till ”syndens natur”.

  Men likheterna och dess egentliga antikristliga framtoning framstår likväl, enär det inte längre är fråga om Gud och människa förenade, Kristi person, utan i trosförkunnelsen en från Gud skild människa och i MFS, enbart en människa och inte ”Gud och människa förenade”, ”Guds fullhet lekamligen”.

  Det är samma antikristliga ande som står bakom dessa läror.

  Jesus, är inte i dessa läror fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt.

  Men det är Han inte heller i katolicismen. Där är Han fullt ut Gud, men har inte fullt ut gått in i människans fallna situation, ”Född i syndigt kötts gestalt”, där Han i sin syndfria, rättfärdighet och Gudomlighet (Gud och människa förenade), ”fördömer synden i köttet”.

  Denna konfrontation, med syndens natur och verkningar, behöver inte Jesus i katolicismen möta, eftersom i deras lära så är detta redan löst i ”Marias syndfrihet”.

  Det är Jesus och inte Maria som är syndfri! Jesus är syndfri och obesudlad av människans fallna syndanatur, när Han ”fördömer synden i köttet” från Maria och som Gud och människa förenade i sin syndfria rättfärdighet, trohet och lydnad till Guds lag och vilja försonar/förenar Gud och människa i sin person, som människans ställföreträdare .

  Och därmed, som människans ställföreträdare, kan bära fram det offer som ingen människa kan bära fram:

  Det RENA, av människans fallna syndanatur, obesudlade offret av en Gudaförenad människas, Kristi persons kropp och blod på korset.

  Rättfärdig ”dör Han där för orätttfärdiga”, Helig, Ren och förenad med Gud, andligt levande!

  Därmed kan Han också som människans representant, efter att ha besegrat människans andliga död (åtskillnad från Gud), även besegra människans kroppsliga död och förenad med Gud (andligt levande), besegra den kropsliga döden och kroppsligen uppstå!

  HaFo

 • Angående en artikel från ”Gurun” Ekman i ViD:

  http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3225&Itemid=30

  Återger artikeln i ett första inlägg och återkommer så i flera kommentarer i efterföljande inlägg

  —-

  Att bråka med katoliker

  Den senaste tiden har det börjat bråkas med katoliker på ett sätt som inte förekommit i vårt land på länge. Naturligtvis kan man hävda att man har rätt att få lufta sina åsikter, men många av dessa åsikter är nog tyvärr inget annat än gamla och väl permanentade fördomar. Det har varit obehagligt att höra vissa predikanter som med skärpa hävdat att katoliker inte är kristna och inte vill ge något hopp för den kyrkan över huvud taget. När man sedan talar vidare märker man att många aldrig ens varit i kontakt med eller utvecklat relationer med katoliker. En del har bara sett katoliker på vykort.

  För min egen del har jag upplevt både starka tilltal från Herren angående fördjupad enhet med hela Kristi kropp och en utmaning att ändra mig när det gäller slentrianuppfattningar jag burit på. En hel del av dessa uppfattningar visade sig vara inte speciellt väl grundade utan sådant jag övertagit från de andliga sammanhang jag vuxit upp i. Så är det nog med många av oss, även om vi inte alltid vill tillstå det.

  Den diskussion som nu pågår är ganska känslosam och har ett högt röstläge. Rädslan för enhet verkar stor hos somliga, i synnerhet gentemot våra katolska syskon. Här gäller det nog att mildra tonen, bli mer saklig i analysen och mer kärleksfull i attityderna. Att det finns skillnader mellan protestanter och katoliker är inget nytt och de lär nog bestå ett tag till. Att vi däremot bör våga mötas, samtala, be tillsammans och framför allt visa kärleksfull respekt för varandra är helt nödvändigt.

  Vi har mycket mer gemensamt än det som skiljer oss åt.

  Vad har vi då gemensamt? Här är några saker: För det första har vi Bibeln gemensamt. Utan den katolska kyrkans arbete att samla, förvalta och beskydda Skrifterna i vår tidiga historia, hade vi stått oss slätt. För det andra står varje evangelisk kristen i skuld till katolikerna för definitionen av de grundläggande dogmerna som vi delar med dem. För de tredje delar vi den traditionella kristna moralen och etiken. För det fjärde delar vi den karismatiska erfarenheten av den helige Ande med cirka 120 miljoner karismatiska katoliker. Så nog har vi mycket gemensamt.

  Visst finns det saker som skiljer, men man måste nog tillstå att vi protestanter även har mycket som skiljer oss själva åt också. Sedan är det nog så att de flesta av oss inte har gjort oss bekymret att ta reda på vad andra kristna egentligen tror på. Många uppfattningar skulle då falla som korthus.

  Jag blir inte så förtjust när, som alldeles nyligen, jag talade med en kristen vars uppfattning om Livets ord var helt präglad av det som så kallade avhoppare hade skrivit i sin ilska. Det ger inte en saklig bild alls.

  En del antikatolsk litteratur som publiceras är i den genren. Att man citerar något betyder inte automatiskt att man citerar det rätt. Bättre då att ställa frågor, lyssna och låta företrädare för andra kyrkor själva få förklara vad de egentligen tror på. Så vill vi själva bli behandlade och då kan man också lära sig något nytt.

  Tyvärr är det inte så säkert att alla vill det, för det kan vara smärtsamt att ompröva den egna inställningen och upptäcka att man måste ändra sig.

  Till sist: Det finns ett teologiskt hat som vi alla måste vända om ifrån. När bibelcitaten och de teologiska sanningarna blir släggor som vi attackerar varandra med och hånet, föraktet och högmodet lyser ur ögonen på de ”renläriga”, då är vi långt ifrån Jesus, hur rätt vi än menar att vi har.

  Ulf Ekman

  huvudpastor, församlingen Livets Ord i Uppsala

  Forts.

  HaFo
  —-

 • Forts till Ekmans artikel i ViD återgiven ovan.

  Först en ”allmän kommentar”, kommentar 1:

  När jag läser detta från Ekmans manipulering kring sitt bejakande av katolicismen, så blir jag bara så slut. Ekman är ju en så hal ål och skicklig ”ordförvrängare”. Han får det till att framstå, som att det är fel på andra, men att han själv hela tiden har fokus i vad han gör.

  Att han tidigare själv talat emot sig själv kring vad han idag framför, tidigare negativt kring katolcismen, men idag positivt kring katolicismen, är andras illvilja, när de pekar på det.

  Ibland tänker jag att det kan inte vara så illa ställt med Ekman, som ”man trott”, men när man läser, vad han här så skickligt i manipulerande och duperande ordalag framför, så kan man bara inse att det är, än värre ställt med Ekman som förförare, än man någonsin kan föreställa sig!

  Ekman är så skicklig, så om man försöker säga ngt emot vad han skriver, så är det fel på den som uttrycker ngt sådant!

  Han lyckas med att dupera kristna ledare och stora delar av kristenheten, med att han ”aldrig ändrat sig” och så, att dels fortsätta med att förmedla trosförkunnelsens förförelse och även så numer, under den förenande antikristliga anden, ”para ihop” denna förförelse med katolicismens förförelse!!

  Och han får det då att framstå, som att de som reagerar emot detta, är vilset ute, kärlekslösa kritiker, som ”går emot vad Gud gör idag”, i ”förverkligandet av Jesu bön om enhet”.

  Medan den ”enhet”, som idag växer fram, via Ekman, Hedin, Arborelius med fl. är det avfall som Bibeln talar om, att det måste ske, för att antikrist/en annan Jesus/en istället för Kristus/ en falsk messias och ”falsk världsfrälsare” ska kunna träda fram!

  Till detta falska skeende bidrar även MFS och andra ”Messias – kristna” grupperingar, till att, i sin antikristliga framställan, om att Jesus är enbart människa och därmed en förnekelse av att Jesus är Gud själv kommen i jordisk kroppslig gestalt, med en förnekelse av att Jesus är ”Guds fullhet lekamligen”, ”Kristus kommen i köttet” och förnekelse av att ”Gud är i Kristus och försonar världen med sig själv”, bidrar i samma antikristliga ande, som i trosförkunnelsen och katolicismen, till att förbereda människors sinnen och hjärtan till att bejaka antikrists kommande som Kristus.

  Det är egentligen samma förförelse i trosförkunnelsen med en andlig död av Jesus, till en från Gud skild människa, som i MFS, att Jesus enbart är människa och inte Gud och människa förenade ”Guds fullhet lekamligen”.

  Liksom detta även i katolicismen blir förvanskat i läran om Marias syndfrihet, så att Jesus inte verkligen går in i människans fallna situation, i ”syndigt kötts gestalt” och som därmed inte enligt Ordet, ”fördömer synden i köttet”, i sin förening av Gud och människa förenade och därmed syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, i Jesu fulla lydnad och trohet till Guds vilja och lag, i människans ställe.

  Där Jesus ”dör bort från synden” och aldrig är besmittad av den fallna människans syndanatur, som Han föds in i, i arvet från Marias fallna natur, utan stänger den ute, ”fördömer synden i köttet”, ut ur den människa, som Han är sänd att representera.

  Och därmed ”rättfärdig dör för orättfärdiga” och kan bära fram det RENA offret av en Gudaförenad människas, andligt levande, Kristi persons, kropp och blod på korset. Bär fram ”Guds RENA offerlamm”.

  Det är förvanskat i både den trosförkunnelse och katolicism som Ekman nu som ”världsapostel” ska förena. Han blir inte villolärare nu, när han bejakar katolicismen. Han har varit det hela tiden!

  Inser de som nu ifrågasätter vad Ekman håller på med, att vad han redan tidigare höll på med var villfarelse och verkligen gör upp med förförelsen från trosförkunnelsen, som många av de, som nu tar avstånd från Ekmans bejakande av katolicismen, ändå själva fortfarande är färgade av förförelsen i trosförkunnelsens falska lärosystem!?

  Forts.

  HaFo
  —-

 • Forts till Ekmans artikel i ViD återgiven ovan – kommentar 2:

  Ekman rubriksätter sin artikel:

  ”Att bråka med katoliker”

  Därmed har han redan anslagit tonen, att de som ifrågasätter katolicismens läror, är ”bråkmakare”. Detta gör han utifrån trosförkunnelsen lära om att ”ta auktoritet över människor och situationer” och så sätta dem ”på plats”, som vågar ifrågasätta hans närmande, hans, den utvalde ledaren (Gurun) från Gud, som inte får ifrågasättas, bejakande av den katolicism, som han , utan att ha ändrat sig, tidigare tog avstånd ifrån, som han nu bejakar.

  Hur kan Ekman lyckas med sin ”kullerbyttor” inför sina efterföljare??

  Det som han tidigare förklarade för villfarelse i katolicismen, är numer inte hansuppfattning utan att ha ändrat sig, utan enligt hans uppfattning idag, ”tyvärr inget annat än gamla och väl permanentade fördomar.”

  När Ekman tog avstånd från katolicismen tidigare, så hette det att det var på ”Guds tilltal”. Men nu har Guds tilltal till Ekman ändrats, utan att han själv har ändrat sig från de läror som han startade ut med:

  ”För min egen del har jag upplevt både starka tilltal från Herren angående fördjupad enhet med hela Kristi kropp”.

  Han som i sin begynnelse, fördömde alla andra kristna utövningar än efterföljarna till Kenyon, Hagin. Copeland och trosförkunnelsen, menar nu att han, utan att ha ändrat sig, när han tidigare tog helt avstånd från förförelsen i katolicismen, nu bejakar denna förförelse och kallar dem som ifrågasätter katolicismen för ”bråkstakar”.

  Och den ”Kristi kropp”, som Ekman här tydligen menar, är ”den enda sanna moderkyrkan”, den katolska kyrkan, som alla ”utbrytare nu ska enas in under”.

  Skickligt utmålar Ekman de som ifrågasätter katolicismen för att inte vilja enhet under sann kristen tro,utan är kärlekslösa och han skriver:

  ”Rädslan för enhet verkar stor hos somliga, i synnerhet gentemot våra katolska syskon. Här gäller det nog att mildra tonen, bli mer saklig i analysen och mer kärleksfull i attityderna.”

  Är det någon mer än mig, som nu börjar inse min vokabulär härovan:

  ”Ekman är ju en så hal ål och skicklig ’ordförvrängare’. Han får det till att framstå, som att det är fel på andra, men att han själv hela tiden har fokus i vad han gör.

  Att han tidigare själv talat emot sig själv kring vad han idag framför, tidigare negativt kring katolicismen, men idag positivt kring katolicismen, är andras illvilja, när de pekar på det”.

  Ekman fortsätter så att peka på allt gemensamt mellan katolicismen och sann kristen tro, men allt som han tidigare tog avstånd ifrån som villfarelse i katolicismen, vidrör han inte, som att inte det längre skulle vara villfarelse.

  Vad han tidigare ansåg vara villfarelse, när det då gynnande honom bäst, att tala sanning kring katolicismen, det kallar han idag:

  ”Visst finns det saker som skiljer”, men så allvarligt som villfarelse, verkar det inte längre vara för Ekman. För nu gynnar det honom bäst i sitt ego, att som ”världsapostel”, att bejaka katolicismens förförelse.

  För att riktigt avskräcka de som har mage att nu ifrågasätta hans närmande till katolicismen, så skriver han:

  ”Jag blir inte så förtjust när, som alldeles nyligen, jag talade med en kristen vars uppfattning om Livets ord var helt präglad av det som så kallade avhoppare hade skrivit i sin ilska. Det ger inte en saklig bild alls.”

  Den som är avhoppare från LO, är alltså naturligtvis ”ilsk” och ger ”ingen saklig bild” och bör avfärdas lika mycket som den som nu ifrågasätter Ekmans bejakande av förförelsen i katolicismen.

  Ekman antyder så, att de som hoppat av LO och som även nu ifrågasätter hans bejakande av förförelsen i katolicismen, har ”ett teologiskt hat” och använder, ”bibelcitaten och de teologiska sanningarna blir släggor som vi attackerar varandra med och hånet, föraktet och högmodet lyser ur ögonen på de ”renläriga”, då är vi långt ifrån Jesus, hur rätt vi än menar att vi har”.

  De ord som Ekman borde vända mot sig själv, vänder han mot andra som att det skulle gälla dem:

  ”det kan vara smärtsamt att ompröva den egna inställningen och upptäcka att man måste ändra sig.”

  Ekman har inte ändrat sig kring trosförkunnelsens villfarelse och förenar nu den villfarelsen med katolicismen, och anklagar de som ifrågasätter och pekar på detta, för att vara ”ilska” och inte ”ge en saklig bild”.

  Hur länge ska Ekman lyckas med att dupera och manipulera kristna ledare och kristna människor, till att tro att han är en man sänd av Gud, när han i verkligheten är en villolärare som alltid och även numer förmedlar villfarelse.

  Det första inlägget blev av nån anledning satt på moderering. Hoppas det snart kommer på sin rätta plats, så att det blir ett helhetssammanhang, av vad jag ville förmedla.

  HaFo

 • Wadis

  Intressanta inlägg – vill bara förtydliga att jag dels hittar massor av ingredienser i katolicismen som är helt obibliska, dels står långt ifrån både LO och Ekman. Har inte följt honom särskilt ingående för att kunna ha en uppfattning om han har svängt så i sin syn på RKK.
  Gillar ändå det han skriver ”Rädslan för enhet verkar stor hos somliga, i synnerhet gentemot våra katolska syskon. Här gäller det nog att mildra tonen, bli mer saklig i analysen och mer kärleksfull i attityderna.”

  Själv är det inte så intressant om man ingår i den ena eller andra kyrkan – det räcker att vara trogen Jesus. Men självklart vaksam för det som Joh. skriver (1 Joh 2:18: ”Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. ”, och i 1 Joh.2:22: ”Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.”

  Om Ekman börjar glida här, ja, då stödjer jag er linje – men jag hoppas och tror att det inte blir så.

 • Wadis citerar 1 Joh 2:18 och 1 Joh.2:22 och säger:

  ”Om Ekman börjar glida här, ja, då stödjer jag er linje – men jag hoppas och tror att det inte blir så.”

  HaFo:

  Jag vet inte vilka som Du åsyftar här med ”er” linje. Vilka menar Du är ”er” Wadis?

  Sätt Dig in i vad trosförkunnelsen lär (Tryck på mitt namn härovan, så kommer Du till min hemsida, där jag utifrån trosförkunnelsen eget material från dess start i Sverige, pekar på vad där egentligen lärs ut – ngt som Ekman säger att han aldrig ändrat sig från), så inser Du snart, att Ekman hela tiden, ända från början, ”glidit” utanför dessa Bibelord.

  Och inte blir det mindre vilset nu, när han nu, utan att ha tagit avstånd från trosförkunnelsen, så nu försöker sig på kullerbyttan, att från att förut ha tagit avstånd ifrån och varnat för katolicismen, nu ska förena dessa två falska lärosystem.

  Poängen i mina kommentarer ovan, var att göra människor observanta på Ekmans manipulativa och duperande retorik, så att man inte låter sig luras av hans ofta dubbeltydiga sätt att uttrycka sig, där han egentligen talar om sig själv, men får det att låta som att han talar om sina meningsmotståndare.

  T.ex. När Ekman säger:

  ”När bibelcitaten och de teologiska sanningarna blir släggor som vi attackerar varandra med och hånet, föraktet och högmodet lyser ur ögonen på de ’renläriga’, då är vi långt ifrån Jesus”

  Så låter det ju väldigt klokt och riktigt. Visst kan man här hålla med om och tro att det vad Ekman här vill ha sagt är:

  Att vi får verkligen se till, så att vi inte dras med av köttet, så det blir ‘att ha rätt’, och ‘vinna’ en ordstrid, som är det viktigaste och inte kärleken till Gud och människor.

  Vi bör alltid pröva våra motiv och drivkrafter bakom vad vi skriver säger eller agerar, så att det verkligen är sanningslidelse, kärleken till Gud och människor och omsorg om människor, som är drivkraften.

  Men jag tror inte på att motiven, med vad Ekman med sina ord skriver, här är vad han vill säga.

  Hela artikeln är för Ekman ett försvar för sitt närmande och bejakande av katolicismen (Motiv 1).

  Motiv två, är att utmåla de som ifrågasätter katolicismen och Ekmans agerande idag, för att vara ”bråkstakar”, som använder Bibelcitat som ”släggor”, där ”hat och högmod lyser ur ögonen”.

  Det är i själva verket så, att de orden för honom här, har blivit till ”släggor”, för att försvara sitt närmande till och bejakande av katolicismen och utmåla de som ifrågasätter detta, för att vara ”bråkstakar”, där ”hat och högmod, lyser i ögonen”.

  Är det då ingen mer än jag, som här ser med vilken skicklig retorik som Ekman, vänder ljuset från sin egen dubbelhet av att tidigare ha tagit avstånd från katolicismen, men som utan att ändra sig, nu bejakar den och lyckas vända det till, att de som ifrågasätter katolicismen och Ekmans idag bejakande av den, för att de är ”bråkstakar”, som använder Bibelcitat som ”släggor”, där ”hat och högmod lyser ur ögonen”?

  Tycker ett inlägg på Andys blogg uttryckte det så bra:

  ”Varken du eller någon annan kan ju förneka att Ulf Ekman har ändrat sig helt och hållet när det gäller katolska kyrkan jämfört med vad han undervisade för 15-20 år sedan.

  Eftersom katolska kyrkan inte har ändrat sig, och Gud knappast ändrar sig, så är det Ulf Ekman som har ändrat sig.

  Det Ulf Ekman sa för 15-20 år sedan och det han säger idag är två helt oförenliga ståndpunkter.

  Alltså måste han antingen ha haft rätt då och fel nu, eller så hade han fel då men rätt nu.

  Antingen var han villolärare då, eller så är han villolärare nu.

  Då kan man fråga sig följande:

  A. Hur många framstående kristna predikanter har gått från att undervisa en rätt och sann Bibeltrogen lära till att senare bli en villolärare?

  Svar: Ett oräkneligt antal predikanter.

  B. Hur många framstående kristna predikanter har gått från att vara en villolärare till att undervisa en rätt och sann Bibeltrogen lära?

  Svar: Jag kan inte komma på en enda. Kan du?

  Vad tror du då är mest sannolikt vad gäller Ulf Ekman, att han tillhör kategori A eller kategori B?”

  Slut på ett citat från ett inlägg på Andys blogg

  I min ögon utifrån lärorna i den trosförkunnelse Ekman stod för så förmedlade han då villfarelse. Liksom han bara fortsätter vidare på villfarelsens väg, genom att nuanamma och förmedla katolicismen och försöka föena dessa två vilsna lärosystem.

  Det finns då människor som menar att Ekman ”låg rätt”, när han förmedlade trosförkunnelsen, men nu ”hamnat fel”, när han bejakar katolicismen.

  De behöver få upptäcka att det var galet redan vid förmedlandet av trosförkunnelsen och göra fullständigt upp med den läran och densamma falska antikristliga ande som ligger därbakom, som i katolicismen!

  HaFo

 • Pingback: Sackeus har bytt namn « Vad är sanning?()

 • S-E Sköld

  Ulf Ekman har en båt utan roder och köl, och därför blåser med vindkasten; just nu blåser den mot Rom. Och med blåser pingstledarna: topparna inom samfundet Pingst.

 • Pingback: fsgb80v7cbwe()

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?