Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Är änkan med skärven ett offer?

Som alltid är det viktigt att läsa mer än enstaka Bibelverser. Bibeltexten om änkans skärv är en av de mest missförstådda, missbrukade och vantolkade texterna enligt min mening. Jag menar naturligtvis inte att man inte ska vara generös med sina pengar, men det finns ett annat allvarligt budskap i texten som vänder sig emot just sådana som ofta missbrukar just den här Bibeltexten.

 

 

 skapelseogonblicket-med-dollarsedel

And on the eighth day God created… Wait a minute!?

  

Och vilken text pratar vi om? Händelsen när Jesus kommenterar änkans tempeloffer finns i två evangelier, Markus kapitel 12 och Lukas kapitel 21.

 

Jesus citeras ofta sägandes ”Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Ty alla gav de av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom, allt vad hon hade att leva på”.

 

Vi tolkar det alltid som något bra och fint det hon gör, t.o.m att hon är en fantastisk förebild för oss, vår inställning till våra pengar och givande. Men är detta verkligen vad Jesus säger?

 

Som sagt, missuppfatta mig inte, Gud älskar en glad givare och vill att vi ska ge till allt gott verk. Men ska en fattig änka verkligen ge allt hon har att leva på? Vill Gud det? Kanske om hon får ett direkt tilltal av Gud, men som princip?

Ska man ge till svältgränsen? Och ännu viktigare – vem ska man ge till?

 

fattig-kvinna 

Menar Jesus att det är hon som ska finansiera pampiga tempelbyggnader?

 

 Låt oss läsa hela sammanhanget från Markus evangeliet! Dvs Mark 12:38 – 13:2!  

Jesus varnar för de skriftlärda

 38 När Jesus undervisade sade han också: ”Akta er för de skriftlärda, som tycker om att gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torgen 39 och sitta på de främsta platserna i synagogorna och få hedersplatserna vid festmåltiderna. 40 De äter änkorna ur husen och ursäktar sig med sina långa böner. De skall få en så mycket strängare dom.” 

 

Änkans offergåva

41 Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. 42 Där kom också en fattig änka och lade ner två små kopparmynt, några ören. 43 Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: ”Amen säger jag er: Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra som lade något i offerkistan. 44 Ty alla gav de av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom, allt vad hon hade att leva på.”

 

Tiden för templets ödeläggelse

1 När Jesus gick ut från templet, sade en av hans lärjungar till honom: ”Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!” 2 Jesus sade till honom: ”Du ser dessa stora byggnader. Här skall inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner.”

  

Alltså:

- Förnäma religiösa ledare (”skriftlärda”) äter änkorna ur husen, Jesus varnar för dessa.

- Änkan med skärven ger av det sista hon har att leva på, Jesus konstaterar att hon är den mest generösa.

- Änkans gåva går dessutom till Templet som Jesus krasst konstaterar snart kommer att brytas ner.

 

 

 religiost-tempel

Vems tempel? Vems pengar?

 

Så änkan ger sina sista slantar till något som ändå kommer raseras. De som får henne att göra detta skall få en mycket strängare dom, då de äter henne ur huset. Jesus säger inte en enda gång att änkan gör rätt eller är ett föredöme. Jesus tycker synd om henne och säger att de som tar emot hennes pengar ska få en strängare dom och att det pampiga Templet ska rivas, så änkans pengar är vid denna tiden i historien helt bortkastade.  

 

Änkan är i denna situation inget föredöme, hon är ett offer, det är synd om henne och de som förmår henne att ge mer än hon borde till något som ändå ska rivas kommer få en strängare dom. Änkans skärv är bortkastad. Allt enligt Jesus. Eller rättare sagt – enligt min tolkning av Bibelstället. Jag antar att Gud ser att änkan handlade i god tro, hon var en god människa. Men hon utnyttjades av ett religiöst etablissemang.

  

 

/Marcus

 

PS! Nu får vi kanske lite bättre perspektiv på att ge tills det gör ont till t.ex onödigt fina kyrkobyggnader. Du som känner till den numera nedlagda trosrörelseförsamlingen Messias Församling i Lund och deras engagemang för att bygga en egen kyrka kan här dra en parallell till änkan och hennes skärv. Och det är inte smickrande för de inblandade…

Ämne: Gästblogg, Ledarskap

Nyckelord: , , ,

Kommentarer (Denna del omfattas inte av vårt utgivningsbevis)