Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Pingströrelsen och Runar Eldebo

Hur kommer det sig att pingströrelsen önskar ha inflytande från en teolog som Runar Eldebo på sin pastorsutbildning PTS? Runar Eldebo är ju en av dem som står på barrikaderna för att bryta sönder den kristna tron så som frikyrkan känner den. Vem har kommit på att pastorerna i pingströrelsen skall genomgå denna sönderbrytningsprocess innan de kommer ut på fältet? Och vad i hela världen skall pingströrelsen med en egen teologisk utbildning till om de ändå inte vill vara annorlunda än baptisternas och missionarnas skola THS?

Läs pingstpastor Mikael Karlendals bloggpost om Runar Eldebos artikel i Dagen!

/Haggaj

 

=>

Ämne: Ledarskap

 • Kamau Mweru

  Om man avskaffar Guds absoluta sanningar som grund för Guds absoluta normer så finns det bara en ”brunn” kvar att ösa ur, nämligen mänsklig praxis.

  Om jag förstår Eldebos artikel rätt är detta just vad han gör. Nämligen att i princip kalla mänsklig praxis för norm. Fast även där handlar det om ”his story” och inte objektiv ”history”.

  Kommer osökt att tänka på följande citat:

  1 Tim. 1:3 Jag bjuder dig, nu såsom när jag for åstad till Macedonien, att stanna kvar i Efesus och där förmana somliga att icke förkunna främmande läror 4 eller akta på fabler och släktledningshistorier utan ände, som ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning som kommer till fullbordan i tron. 5 Och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro. 6 Från dessa stycken hava somliga farit vilse och vänt sin håg till fåfängligt tal — 7 människor som vilja vara lärare i lagen, fastän de icke förstå ens vad de själva tala, eller vad de ting äro, som de med sådan säkerhet orda om.

  Och om man tar vara på betydelsen av ”tro” – pistis och pistos – förtroende och trohet:

  2 Kor. 6:14 Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? 15 Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?

  För det kan väl knappast kalls förtroende och trohet att förkasta Guds Ord. (NOT: Gå i ok = samarbeta)

 • Efter ha följd med olika blogger- kan man kanske inte konstatera annat än att PTS fyller absolut ingen annan funktion än att ge unga människor en möjlighet till nätverkbildande och få en fot in i församlingarna för en framtidig tjänst. Annars spelar det ingen större roll om du studerar på Uppsala Universitet eller PTS.

  Så den som önskar en Bibel trogen utbildning borde söka sig till utlandet, om man så inte önskar en karriär inom pingströrelsen då.

 • S-E Daniel Nilsson uttalar sig på Andys blogg om en längtan efter en gräsrotsväckelse. När man läser Runar Eldebos telogiska trams, då förstår man verkligen Daniels längtan och man kan redan se att det börjar hända något bland vanliga människor som bygger sin kristendom på en relation med Jesus och inte på kunskap.

 • Christian

  Hur kan det komma sig att denne Runar Eldebo kan få vara lärare på Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium? Speciellt frågar man sig det m t p den bl a den Bibelsyn han presenterar i sitt inlägg i Dagen. Denne man är alltså med och formar blivande pingstpastorers teologi och bibelsyn…! Tja mycket ska man höra. Undrar vad LP hade tyckt. En f d missionspastor som föreståndare för Filadelfia Sthlm och en missionspastor som ifrågasätter BIbeln utbildar pingstpastorer…

 • Christian

  Kamau Mweru
  Den var bra; His story i st f history..

 • Kamau Mweru

  Christian, tyvärr kan jag inte ta åt mej äran. 🙂 Det är en ganska vanlig och välkänd ordlek i den Engelsktalande världen.

 • Håkan Nilsson skriver; När man läser Runar Eldebos telogiska trams

  Instämmer, det är verkligen teologiskt trams Eldebo öser ur sig i den insändaren i DAGEN. Men i tanke på att denne Eldebo har ett stort förtroendekapital, så är det ändå ganska allvarligt. Nu angrips Bibelns trovärdighet från sådana som Gardell, men än värre när det kommer inifrån led som brukar uppfattas som evangelikala.

  Berndt Isaksson

 • Jag ser att dagenjournalisten C-H Jaktlund just ny hyllar Runar Eldebo: http://www.dagen.se/blogg/jaktlund/2009/05/eldebo-om-bibeln-och-jesus

  Det är bra att veta att den som är satt av tidningen Dagen att bevaka pingströrelsen redan är klar vad han tycker även i den här frågan. Börjar nog snart bli dags för Elisabeth Sandlund att stuva om i organisationen.

 • Jan

  Jag förstår inte varför ni alltid är så hårda på denna blogg. Tror ni verkligen polarisering och intolerans utvecklar kyrkan. Låter som man är livrädd för alla diskussion och bara vill ha raka stenhårda puckar i ansiktet. Otroligt befriande att någon försöker fördjupa diskussionen såsom elderbo. Det är så lätt att kyrkan bara har enkla svar på svåra frågor och att all fördjupning och annorlunda perspektiv skjuts i sank direkt. Många kristna kanske vill leva med skygglappar och inte orkar eller vill fundera och resonera alls.

 • Jan,
  Vad är det som får dig att tro att vi är livrädda för diskussion och bara vill ha stenhårda puckar i ansiktet? Är det inte istället ett evigt fjäskande för de som vill smula sönder tron?

  Om vi skall ifrågasätta Bibeln så kan vi ju lika gärna tro på vad som helst …

  … och det är också den förskjutningen vi har fått. Det är numera populärt bland pingstvännerna att tro att både Buddha eller Islam också är en framkomlig väg till Gud.

 • Jan

  Undrar hur sammhället skulle bli om alla hade din bibelsyn. Guds skapelse har inte blivit så bra varken på LO, på öarna, bibelbältet i USA eller i sydkorea för att inte tala om Rwanda..
  På nåt sätt har utbildningen, bildningen, demokration och även en viss typ av sekularisering utvecklat oss till mer fredliga människor. Därför tror jag att mer utbildning mer fördjupning , mer teologi, mer medicin, mer sociologi och mer överlåtelse är den bästa vägen framåt för frikyrkan. För vem har inte blivit bränd av för svagt utbildade och för snävt tänkande bröder i kristus.

 • Nu vill även Baptistförbundet få ett samarbetsavtal med Svenska Kyrkan, precis som Missionskyrkan och Metodistkyrkan har det.

  Och man måste ju vara både blind och döv för att inte inse att det i detta finns en agenda som går som på räls, att dessa tre ska gå upp i Svenska Kyrkan. Det är vad det handlar om. Vill man vara med på det tåget, så har man anledning att jubla. Men vill man se en annan framtid än att dessa tre går upp i Svenska Kyrkan så finns det nu all anledning att sätta ned foten.

  Över våra huvuden smids det en plan för detta; och vem tror att Svenska Kyrkan på någon enda punkt kommer ändra sin inställning i de frågor där man på senare år i praktiken ”seglat iväg” bort från grundläggande lärosanningar och där man även som aktiv ateist kan vara medlem i kyrkan och även i dess beslutande organ.

  Både nuvarande ärkebiskop precis som KG Hammar är ivriga påskyndare av interreligiösa gudstjänster och sammankomster. Båda två har varmt talat för att kyrkan ska välsigna s.k. homoäktenskap. Och samtliga biskopar som nu är i tjänst i Svenska Kyrkan är förespråkare för att kyrkan ska bejaka och välsigna homoäktenskap.

  Vem tror på fullt allvar att Svenska Kyrkan kommer backa från dessa och många andra avvikelser man gjort från den sunda tron under senare årtionden? Vem tror på fullt allvar att väckelsekristendom har en framtid i Svenska Kyrkan, och att väckelsearvet bäst tas tillvara om vi går upp i en enda stor folkkyrka? Jag tror inte det är Guds viljas väg för våra väckelsekristna kyrkor och det arv vi har att förvalta.

 • Jaktlund ger på sin blogg en länk till en julpredikan Eldebo höll i Pingstkyrkan i Jönköping. I slutet av predikan säger han att Jesus är den som alla religioner handlar om. Och hur bra en predikan än må vara i övrigt så är ett sådant uttalande förödande – för det tolkas gärna som de många religionerna är olika vägar till Gud. Islam handlar inte om Jesus. Buddism och Konfucianism, Hinduism handlar inte heller om Jesus. osv

 • Miryam

  Ve er ni skriftlärda (utbildade i teologi) och fariseer(religösa), ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker att komma dit hindrar ni att komma in.Matt:23:13

  Jesus ropar inte ve över de syndare som lever i världen , men när dessa små enkla människor kom till Honom blev de förvandlade.
  Däremot kan vi gång på gång läsa hur upprörd Jesus blev över det religiösa etablisemanget.

 • Miryam

  Jag är inte emot utbildning.
  Däremot tror jag att den bästa utbildningen är att själv läsa ordet, be om Andens ledning. Lära av vår Mästare, studera vad Jesus gjorde, sa och undervisade och att sedan praktisera det i våra egna liv.

  Alla dessa religösa utbildningar i olika kyrkor, är jag rädd för skulle passa in med ännu ett ve rop:

  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt (kristen?), och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva.Matt.23:15

 • Kamau Mweru

  Jan, jag råkar bo i Öst-Afrika. Hur kom Rwanda med i bilden? Det handlade inte om Kristna av olika falanger. Det handlade om Hutus och Tutsis..

  Skulle vara intressant att läsa hur du definierar ”Kristen”. Och då menar jag ”en Kristen person”.

  Ärligt talat läser jag en hel del Humanism och Sofism och kanske litet Spiritualitet i dina uttalanden.

 • Magnus

  Haggaj! Tänk vad olika man kan läsa en insändare??? Jag upplever inte att Eldebo tog någon ställning i liberal riktning. Han lägger ut fyra kritierier i vilket han finner Gardell platsa i två av dessa. Debattinlägget är snarare informativ…

  Magnus

 • Haggaj

  Magnus
  Skrev jag liberal om artikeln?

 • Magnus

  Jag menar liberalteologiskt – d.v.s. i bibelkritisk mening….

 • Haggaj

  Jag uttalade mig inte om artikeln utan om personen. Min fru har haft honom på THS i 5 år.

 • Magnus

  och??? Vad är hennes intryck?

  mvh Magnus

 • Kamau Mweru

  Magnus, du tar upp en viktig sak. Samma fråga ställdes en gång av Jesus. Nämligen frågan: Hur läser du?

  Luk. 10:25 Men en lagklok stod upp och ville snärja honom och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?» 26 Då sade han till honom: »Vad är skrivet i lagen? Huru läser du?»

  Beroende av vad vi vill uppnå läser vi saker olika. Målet färgar, så att säga, vår tolkning av ”reglerna”.

  Om målsättningen är att sudda ut varje ”tittel” och ”iota”, eller ”prick” som översättningar ofta kallar det, som stör vår egen önskebild, ja då kan man utan tvekan skapa ett ”annat evangelium”, eller ”utveckla en religion”. Motera att uttrycket ”trons utveckling” är en så kallad contradictio in terminis, eller på bondsvenska ”dösnack”.

  Och när Paulus kallar en sådan religions-stiftare ”förbannad” så menar han nog inte att denne blev ”arg”. Om jag inte misstar mej menar Paulus ”utestängd” eller ”bortskickad”.

 • Haggaj

  Magnus … Det var ju det jag uttryckte på mitt sätt i bloggposten.

 • Stefan Green försöker med en defensiv försvara PTS på Ängelholmspastorns blogg:
  ”Eftersom PTS-pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium får ta emot kritik på denna blogg för ha anlitat Runar Eldebo som lärare på PTS, behövs ett klargörande från vårt håll. Runar Eldebo har enbart genom åren undervisat praktisk teologiska kurser på PTS, och varit uppskattad lärare inom det ämnesområdet. Han har alltså inte haft ansvar eller undervisat systematisk-historiska och exegetiska ämnen. Runar Eldebo har visserligen fungerat som ämnesansvarig för Praktisk teologi på PTS, men har för övrigt inte haft något övergripande ansvar för PTS skolverksamhet.”
  http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=137&cpage=1#comment-76

  När Mikael Karlendal besvarar Green så avslutar han med denna mening:
  ”Det är hög tid att de som anser sig vara teologer, lär sig att tala tydligt!”

  Kära nån! Hur rätt är inte det?

 • ”När Mikael Karlendal besvarar Green så avslutar han med denna mening:
  “Det är hög tid att de som anser sig vara teologer, lär sig att tala tydligt!”

  – Det har jag försökt säga till de vise männen på http://teologiforum.wordpress.com/ ganska länge nu.

  Tack Mikael

  /D

 • Missa inte absolut int Mikael Karlendals tankar om själva debatten!

  http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=146

 • Christian

  Djurfelt kommenterar Eldebos detbattinlägg
  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169600

 • Niklas

  Jag tror Runar Eldebo är universalist. Det betyder att han tror att Gud finns i och med alla. Vi behöver bara upptäcka det. Han förespråkar en etik och moral som vänder sig mot själviskhet vad det nu är. Han är kunnig i konsten att predika men hans lära kan inte hjälpa en traditionell pingstpastor. Jag tro Björne Erixon gillar Eldebos inklusivitet och predikokonst. Evangelisera och föda människor på nytt är inte ett behov för honom eftersom tron är en god upptäckt av det goda livet som redan finns i djupet i människan.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?