Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Valet mellan Jesu kors och andliga övningar

the_cross

Ett par månader efter Aletheias bildande skrev Krister Holmström, i min mening, en av hans viktigaste artiklar i Trons Värld.  I rubriken ger han kristenheten det viktiga valet mellan Jesu kors och andliga övningar.  Han ifrågasätter rent av om svensk kristenhet börjar tappa kontakten med reformationen.  Vissa andliga ledare fruktar sekulariseringen, andra gläds över att kyrkogeografin nu ritas om men, kontakten med vårt eget väckelsearv finns inte längre med på agendan. Nu har både Krister och tidningen Trons Värld tråkigt nog gått ur tiden men, jag vill inte att vi glömmer detta viktiga inlägg i debatten under en tid när pre-reformatoriska kyrkofäder har börjat ersätta flertalet f.d. protestantiska rörelsers andliga influenser och många allvarligt tvivlar på om reformationen över huvud taget var legitimerad och nödvändig.   Jag hade ett kort samtal med Krister i samband med artikeln men, kände honom i övrigt inte.  Jag vågar säga att han lämnade oss med tre viktiga nycklar i en tid av andligt mörker och förvirring;  Nåden, Tron och Skriften.               

                                                                                                 Mvh MyTwoCents

Läs artikeln i sin helhet:

Krister Holmström: Om svenska evangeliska kristna ska ha en chans att på nytt vara med om en väckelse är det nödvändigt att vi håller fast vid Nåden, Tron och Skriften.  Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?
Grunden för Martin Luthers reformation angavs med orden Nåden allena, Tron allena och Skriften allena. Dessa tre principer har sedan fortsatt att utgöra själva grunden i de olika väckelserörelserna och frikyrkorna. Så har det varit genom hela 1800-talet och fram till slutet av 1900-talet – men då började en förändrig göra sig gällande.
Under senare år har det blivit allt vanligare att man bland svenska evangeliska kristna knyter an till katolsk och ortodox teologi, där varken nåden, tron eller Skriften har samma framträdande ställning som i de evangeliska kyrkorna. Där är traditionen viktigare, liksom formerna för gudstjänster och böneliv. Som en motreaktion mot stel och förtorkad frikyrkotradition, och mot överdriven och missbrukad karismatisk andlighet, vänds blicken mot helgon och tidiga kyrkliga traditioner.

Risken är stor att detta är en återvändsgränd, att dessa influenser bara leder till en tillfällig ökad känsla av andlig äkthet, men i själva verket inte öppnar för den Helige Andes kraft.
Jag tror istället, att om svenska evangeliska kristna ska ha en chans att på nytt vara med om en väckelse där många människor kommer till tro på Jesus, är det nödvändigt att vi håller fast vid Nåden, Tron och Skriften.
Det finns givetvis mycket att lära från alla kristna traditioner, men risken är att det som ytligt sett bara ser ut som andra former för bön och gudstjänst även representerar en annan teologi. Den radikala tron på frälsning genom tron och nåden allena riskerar att blandas upp med läror om andliga övningar och olika slags goda gärningar som förflyttar fokus från Jesu kors till de kristnas egna handlingar.

Kontrasten mellan det rena evangeliet och den religiöst grumliga läran blir tydlig i Galaterbrevets tredje kapitel, där Paulus kallar sina läsare ”dårar”. Vattendelaren är ställningstagandet till Jesu kors. Vi väljer väg, och därmed slutmål, genom att antingen hålla fast vid rättfärdiggörelsen genom tron allena eller inte göra det.
”Svara mig på en enda sak”, skriver Paulus. ”Var det genom att fullgöra lagen som ni fick Anden, eller genom att ni lyssnade i tro?” Fick ni del av Guds Ande genom att ni lyckades utföra andliga övningar, eller genom att ni tog emot evangeliet om Jesus i tro?
Här ställs människans försök till goda gärningar och laguppfyllelse i skarp kontrast till den tro som tar Jesus och korset på allvar. I Galaterbrevet är situationen speciell, eftersom det handlar om det kristna evangeliets brytning med lagen från Moseböckerna, men även om det i vår tid inte handlar om Mose lag utan om kristna traditioner, så är konflikten densamma.
Det som sker på många håll är att man försvagar tron på Jesu försoningsdöd och den rättfärdiggörelse som finns tillgänglig i tron på Jesus, och ersätter den med tankar om andliga övningar och en slags växt in i helgelse och rättfärdighet.
Paulus fråga ställer hela saken på sin spets: Kan någon få den Helige Ande genom andliga övningar? Svaret är nej, Anden tas emot i tro av dem som har hört om Jesu kors och blivit rättfärdiggjorde genom tro.
 

Orsaken till intresset för ortodox och katolsk andlighet är att kristna i Sverige längtar efter Anden. De längtar efter kraft att förändra både sig själva, församlingen och samhället. Det man har sett i kyrkorna hittills räcker inte, det behövs något mer, och därför vänder man sig till äldre kristna traditioner. Men Andens kraft finns inte där, eftersom dessa traditioner vill forma det kristna livet kring gärningar och andliga övningar snarare än tron på Jesu kors.
Enligt Paulus finns det bara en väg till Andens kraft, och den går genom tron på korset och rättfärdiggörelsen.
Här i Galaterbrevet 3 formulerar han sig mycket skarpt, inte bara när han kallar galaterna för dårar, utan även när han beskriver skillnaden mellan att bygga sin kontakt med Gud på gärningar eller tro. Var och en som bygger på lagen står kvar under den förbannelse som Moseböckerna talar om, medan den som tror på Jesus blir befriad från förbannelsen och istället välsignad med den Helige Ande.

Det är nödvändigt att förstå att det bara är genom Anden som vi kan få vara med om väckelse och se många människor komma till tro. Och det är nödvändigt att förstå att vi bara kan få Anden genom tron på Jesus.
Det är dessutom nödvändigt att förstå även detta: Grunden för tron och Andens givande är Jesu ställföreträdande död på korset, hans offerdöd i vårt ställe.

”Över dem som litar på laggärningar vilar en förbannelse. /…/ Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. /…/ Så skulle hedningarna genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham och vi sedan få den utlovade Anden på grund av vår tro.” (Gal 3:10, 13, 14)

 Hos Paulus är alla dessa sanningar förenade och klara. Vårt vägval står mellan att släppa taget om Jesu ställföreträdande död för att istället lita på gärningar och andliga övningar, eller att hålla fast vid reformationens ”Skriften allena”.
Om vi väljer bort Skriftens vittnesbörd om den enkla tron på korset har vi inga löften om Anden kvar.

=>

Ämne: Kristendomens historia, Nya Ekumeniken

Nyckelord: , , ,

 • Christian

  Bra artikel, trodde jag inte om Aletheia… 😉

  Nej skämt åsido känns detta budskap väldigt viktigt i en tid som denna. Var det inte även Kristus allena?

  Undrar bara talet om andliga övningar i artikeln, är det något som Holmström parafraserar eller har NT81 den översättningen?

  Annars står det i Gal 3:2
  Undfick ni Anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro

  D v s det var inte genom gärningar utan genom tro.

 • Nja, Krister har nog rätt.

  Sola scriptura (”genom skriften enbart”)
  Sola gratia (”genom nåden allena”)
  Sola fide (”genom tron allena”)

  Men eftersom Kristus ÄR nåden förkroppsligad finns Han ju med ändå…

  Artikeln tas bort några timmar då den publicerades samtidigt som ”Lagens giltighetsperiod” . . . .

  /Daniel

 • I en tid som denna, med mycket tal om ekumenik och religionsmöten, behöver man för att kunna göra sunda bedömningar, mycket bibelkunskap och sund kristen teologi. Allt som kallas ekumenik är inte dåligt, men mycket dåligt kan smyga med, om man inte är kapabel att bedöma utifrån något annat än ”andliga upplevelser och erfarenheter”.

  Jag skriver om detta på min blogg, http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=219#more-219

 • Tack, MTC.

  Viktigt att påminna sig om denna Sanning ! Jesu BLOD som utgjutits för vår försoning, återlösningsmedlet som öppnade vägen till Fadern !

  Ja, jag tyckte mycket om att läsa det Krister Holmström skrev. Han hade ett djup i ledare-kommentarerna i Tidningen Trons Värld, som speglade en erfaren och ödmjuk man, som likt Job ‘visste att hans Förlossare levde..’

 • Daniel, jag undrar om man kan förstå detta innan man personligen upplevt hur intensivt existensens nattsvarta mörker är utan frälsningens nådebudskap.

  Det var säkert inte bara Petrus som behövde uppleva total konkurs för att inse att han var hjälplös utan nåden.

  Skyldig till brott mot lagens alla bud. Inga förmildrande omständigheter. Evigt dödsdömd, men benådad om man vill.

  Hur skulle vi kunna undkomma om vi inte tar vara på en sådan frälsning?

  /Kjell

 • A Maria E

  Det är väl Krister Holmströms bror som är på bilden…

 • Sigrid L

  Varför har ni en bild av Stefan Holmström? Visserligen är han bror till Krister men ändock…

 • Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  I Kristus ar vi ikladda rattfardighetens mantel,
  sjalvrattfardighet ar en flackad mantel.

  ”O, det dyra Jesu blod som tvar mig vit som sno”

  ”What can wash my sins away?
  Nothing but the blood of Jesus.”

  The blood of Jesus will never ever lose its power!

 • Magnus Flodin

  Guds frid.

  MTC, Tack för att du la in artikeln så att jag/vi kunde få ta del av den.

  Kjell skrev ”Daniel, jag undrar om man kan förstå detta innan man personligen upplevt hur intensivt existensens nattsvarta mörker är utan frälsningens nådebudskap.”

  Ja, man undrar ju varför någon som verkligen säger sig varit med om en omvändelse och blivit korsfäst med Kristus säljer Jesus så billigt.? Minst två frågor jag tycker är befogade att ställa då är: har man verkligen blivit korsfäst med Kristus över huvud taget? Om man har blivit det, lever man fortfarande kvar i nåden/Jesus?

  Att man ens tänker tanken på att ha något som helst samarbete med rkk tyder ju på (enligt min mening) att man inte tycker det är viktigt med vad Jesus lär angående sanningen som skall göra oss fria. Jesus säger ju i Joh 14:6 att Han är vägen sanningen och livet. Ger man sitt godkännande till rkk teologi så menar jag att man godkänner en för bibeln felaktig frälsningsväg. Rkk teologi gör klart att Jesu offer på korset inte är fullkomligt i och med läran om skärselden. Jag menar att någon extra rening efter döden inte är nödvändig eftersom Jesu offer var fullkomligt och kommer den till del som tror på den. Min ställning inför Gud ändras ju inte efter jag har dött, dels pga att min/vår ställning inför Gud har med Jesus att göra och huruvida vi tar emot i tro det Han gjort. Jesus säger att att han makt att här på jorden förlåta synder Matt 9:6. Makt att här på jorden förlåta synder säger Jesus, inte efter döden.

  Frågan är om ledare för frikyrkorna är medvetna om att vårat andliga arv inte kommer från kyrkofäderna som Peter Halldorf gör gällande utan kommer från (utanför bibeln arv) reformationen.

  Nä, jag förespråkar att människor umgås med Jesus, läser och forskar i skrifterna och blir ”kristendom/himlaljus i världen/Israeliter osv” och inte ”bara” ”munkristen” i stället för att hålla på med konstiga andliga övningar, lägga stenar i hinkar framför ett kors som en symbol för att lägga ner sin börda. Anden kommer vår svaghet till hjälp säger Gud, våran Far. Gud säger inte att vi ska lägga stenar i hinkar osv. Vi ska söka oss till Honom. Jakob säger i sitt brev 4:8a ”Närma er Gud, så ska han närma sig er.” Står inget om stenar, ljus, kristen meditation etc. Varför ska det vara så svårt att hålla sig till vad Gud säger i sitt ord?

  Jag hoppas och ber att dom vännerna som börjat dra sig mot nyandlighet, rkk teologi och andra grumliga källor ska vända om så att de inte kommer så långt bort från Jesus så att de går förlorade. För det blir summan om man överger tron, dvs att man med sin egen rättfärdighet får stå till svars inför Gud och då är det kört.

  Oj, detta blev långt och jag hoppas att det inte blev off topic.

  Gud välsigne och bevare oss i sin nåd.

  Mvh Magnus Flodin

 • Mycket bra skrivet och tänkvärt…

  Och: som själva titeln antyder är ‘andliga övningar’ det fromma köttets strävan efter att följa Gud….på sina egna villkor.

  Med andra ord: ett andligt bedrägeri – som inte bygger på Skriften utan på tron på ‘egna förmågor’, vilket slutar med ockulta manifestationer – till slut…

  Vi får aldrig glömma, att den onde är ett rytande lejon som vill sluka allt olydigt kött…

  …………..

 • Just det, Elisabeth Hammarlund-L.!

  Kraften finns endast i Jesu dyra blod!

  ………..

 • Sam

  Det är lätt att sträva för att bli ödmjuk, så till den grad att man är stolt över hur ödmjuk man är!

 • Sungam

  Det är Kristers bror på bilden, Stefan Holmström numera EFS missionsföreståndare.

  Magnus

 • Dessa tre allena blir ju först gripbara som en protest mot påvekyrkans lära och praxis. Ställda för sig själva blir de missvisande och leder fel vilket de ju som bekant också har gjort. Nej det räcker inte trotts hur välbefogat det var och är att protestera mot några av påvedömets styggligheter om man inte är beredd att följa Jesus på lydnadens väg och likt de tidiga lärjungarna och de heliga att kämpa trons goda kamp för den en gång för alla till de heliga överlämnade tron. Den som ändå vill söka föredömen under reformationstiden gör nog väl att söka dem bland de troende som i sin kamp för tron förföljdes till döds av både påvekyrkan och reformatörerna bödlar. Rekomenderad läsning är t. ex. Carl Kilsmos ”den tredje reformationen”.

  Utanför lägret, med Jesus!
  Fred

 • Dan

  Ja som tidigare inlägg vill jag påpeka att det är inte är krister utan hans brorsa som jag för övrigt satt o lyssnade på här i Uppsala i Mikaelskyrkan för nån vecka sedan.

 • Magnus

  En mycket väsentlig artikel. Personligen anser jag att man i den ekumeniska rörelsen idag just blundar för de dessa tre ”solas”. Protestantismen kan inte tänkas utan dessa tre grundpelare….

  Ta t.e.x. förståelsen av utkorelsen/utväljande i vilket nåden allena är den drivande principen. Gud av nåd skapar tro hos människan som gensvarar (emedan hon inte kan annat) av nödvändighet..

  Magnus

 • Magnus visar på konsekvensen av den absurda nådesförkunnelsen – det är nåd därför att valet är nödvändigt!, enligt samma predestinationsförkunnelse är det väl nåd för den som hamnar i helvetet att hamna där, han följde ju bara sin förutbestämda och nödvändiga bana!

  Utanför lägret, med Jesus!
  Fred

 • Meget bra artikkel! Behøves i våre dagers kristenhet!

  Mvh.
  Cato

 • Magnus

  Fred! Nu hänger jag inte med? Nåd för den i förhand förtappade? Nåden består ju att Gud närmar sig den människa som är död i sin synd och uppväcker hennes tro.. Gud utväljer ur ”massa damnata” (de fördömdas massa) dem han valt att väcka tro hos; människan kan inte göra något åt detta emedan Gud är primus motor för handlingen och är den enda som har fri vilja…

  Det går inte tala om lutherdom eller protestantism utan att inse att sola gratia just inbegriper predestination (hur orättvist detta än må te sig ur mänsklig demokratisk synvinkel)…

  Katolikerna och somliga frikyrkofolk förfäktar med emfas den av reformatorerna så förhatliga hållning av Semi-Pelagianism (d.v.s. att människan och Gud samverkar i frälsningen)…

  Magnus

 • Ronny

  Tack för denna finna uppbygliga artikel Av Krister holmström .Myket läsvärd gick lite i själavård hos honom innan han gick bort några veckor innan…

 • Förlåt mig Stefan Holmström och alla kära läsare. Googlade ”Krister Holmström” och fick en träff på denna bild…

  Hittar ingen bild på Krister så Stefan ersätts nu med ett kors.

  mvh
  D

 • Skulle vilja posta denna artikeln på min blogg- finns det möjligheter för det?

  Tack MTC- ytterst bra!!!
  – Det är trist att en person sökande till djupare andlighet ska ta död på allt som har med svensk kristenhet att göra (när det kommer till våran kyrkors rötter).

 • Michael:

  Jag frågade Krister medan han var i livet men, jag har svårt att se att det skulle vara något problem…

  /D

 • MTC: Så jag kan posta på min blogg?- Tack i så fall!

  Jag blir gladare och gladare för varje dag nu, Stefan Swärd har börjat återgå till sina rötter, ängelholmpastorn skriver ytterst bra inlägg, aletheia likaså…. Det är sannerligen sant att ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det!

 • Michael G. Helders:

  Jag tror Krister skulle vilja att hans funderingar får spridning….

  /D

 • Magnus här finns en kristallklar gränslinje mellan Jesu Evangelium, och allsköns predestinationstro vare sig den kommer i Augustinsk, Luthersk, Kalvinsk, Muslimsk eller i en naturvetenskapligt deterministisk tappning.

  Frälsningen är ett nådeserbjudande som vi kan välja att ta emot eller att förkasta. Hur skall då det gå till frågar sig rimligen den som fått höra budskapet och fått ett stygn ihjärtat i likhet med många av de judar som på pingstdagen i Jerusalem lyssnat till Petrus andesmorda förkunnelse.

  Apg. 2:
  36 Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»
  37 ¶ När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad skola vi göra?»
  38 Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.
  39 Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»
  40 Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: »Låten frälsa eder från detta vrånga släkte.»
  41 De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.

  Du hörde rätt, det räckte inte med att höra och tro på Evangeliet, eller ens med att få ett stygn i hjärtat, dvs bli överbevisad om sin syndfullhet, du måste också för att bli frälst ta emot Evangeliet genom att låta döpa dig! En handling i tro och lydnad!
  Och om du läser lite mer i Skriften så skall du snart finna att det här är bara början på det nya livet i Kristus, den trånga porten, sedan återstår att i trons lydnad vandra den smala vägen ända till änden, då du blir välkomnad med orden ”väl gjort min trogne tjänare! för att ta emot segerlönen, eller med Jesu uppmuntrande ord till sina lärjungar, ”Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.” (Matt. 24:13)

  I Kristus!
  Fred

 • Fred:

  ”Ställda för sig själva blir de missvisande och leder fel vilket de ju som bekant också har gjort. Nej det räcker inte trotts hur välbefogat det var och är att protestera mot några av påvedömets styggligheter om man inte är beredd att följa Jesus på lydnadens väg och likt de tidiga lärjungarna och de heliga att kämpa trons goda kamp för den en gång för alla till de heliga överlämnade tron. ”

  Kan vi inte göra allt det du beskriver genom skriften???

  Förstår inte riktigt vad du menar vi skulle behöva utöver:

  Sola scriptura (”genom skriften enbart”)
  Sola gratia (”genom nåden allena”)
  Sola fide (”genom tron allena”)

  /Daniel

 • Fred:
  Apg 13:48 När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.

 • Daniel, läs mina tidigare poster i ämnet. Omfattar du liksom Magnus tron på ett förutbestämt öde?

  Fred

 • Fred:

  Det gör även gamla Maranata predikanter såsom Thulin.

  Själv har jag precis läst de apostoliska fäderna och Iraneaus- här är predistinations lärorna klara och tydliga, så även Bibeln…

  Eller kunde exempel Lazarus bestämma själv att stiga upp från graven?- Om nej, hur kan en andlig död bestämma själv att bli fött på nytt genom Gud och inte av människor (Joh 3)?
  Ef 1:4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

 • Magnus

  Fred! Jag omfattar inte (ännu åtminstone) någon predestinationsförståelse gällande människans förhållande till Gud. Däremot gör de flesta belästa protestanter detta och med bibliskt stöd dessutom..

  Läran om predestinationen är dock väldigt logiskt och lägger till rätta problemet (och skapar nya för den nervsvage teologen) med dem som inte tar emot, eller får chansen att ta emot Kristus och svarar på frågan om syndafallet och de ondas problem….

  Magnus

 • Michael, Apg. 3:48 handlar inte om att dessa var speciellt förutbestämda från tidens början till att ta emot det eviga livet. Det skulle ju i så fall strida mot andra klara uttalanden som säger att Gud inte på det sättet plockar ut vissa människor som han förutbestämmer till frälsning från andra som går förlorade. (Hes. 18:23, 32; 1 Tim. 2:4; 4:10; 2 Petr. 3:9; 1 John. 2:2

  1 Tim. 2:
  3 Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare,
  4 som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.

  2 Petr. 3:
  9 ¶ Herren fördröjer icke uppfyllelsen av sitt löfte, såsom somliga mena att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot eder, eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring.

  1 Joh.
  2 och han är försoningen för våra synder, ja, icke allenast för våra, utan ock för hela världens.

  Här i Apg. 13:48 handlar det nog om att somliga av hedningarna i grannskapet dit apostlateamet sändes av Herren redan hade blivit förberedda och väckta till att ta emot evangeliet till en ny födelse när tillfälle gavs. Alla så förberedda hedningarna som således var ”bestämda till evigt liv” tog således enligt Lukas emot Evangeliet. En liknande förberedelse kan vi möjligen läsa att Kornelius och de i hans hus erfor innan Gud sände Petrus för att leda dem till frälsning. Att Gud på det här sättet förbereder en grupp människor som han sedan genom sina förkunnare av Evangeliet ger tillfälle att ta emot Evangeliet, betyder ju inte att inte fler människor senare kommer till tro. Tvärtom så var det nog som så de här särskilt förberedda hedningarna efter det att de kom till tro kom att utgöra redskapet för den vidare evangelisationen av trakten (v.49).

  Apg. 13:
  48 När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens ord; och de kommo till tro, så många det var beskärt att få evigt liv.
  49 Och Herrens ord utbredde sig över hela landet.

  Shalom!
  Fred

 • Sam

  Fred Ö
  Jag håller med om att YHWH har lämnat det öppet för människan att välja ända sen början.
  5 Mos 30:19,
  ”Jag tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva,”

  YHWH gör vad han kan för att vi ska välja Honom.
  2 Sam 14:14,
  ”Men Gud tager icke livet bort, utan han tänker ut vad göras kan, för att den förskjutne icke må förbliva förskjuten och skild från honom.

  Hes 33:11,
  ”Men svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, YHWH, jag har ingen lust till den ogudaktiges död, utan fastmer därtill att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva.”

  Det verkar för mig som om det är människans drag.

 • Michael, ang f.d. kyrkoherden Thulin kan jag väl bara om det stämmer som du säger att han levde kvar i kyrkans predestinationslära säga att det i så fall var tragiskt. Får väl hoppas att han kom på bättre tankar innan det blev för sent. Skall om tillfälle ges försöka ta reda på den saken. Annars är väl min uppfattning om trossyskonen inom maranata att den rådande uppfattningen i allmänhet är att frälst kan man först bli efter ett eget personligt val. Dopet är så långt jag minns: ”Döper jag dig på din egen bekännelse om tro och sinnesändring till Kristus i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.” Med de orden blev jag själv på sensommaren 1972 döpt till Kristus i vatten, och jag är sedan den dagen en ny skapelse i Kristus Jesus. Detta till trotts hamnade jag under en tid snett i teologin där jag förvirrade mig in i en del reformerta irrgångar. Minns en rätt livlig diskusion i ämnet som jag hade med Arne Imsen som faktiskt fick mig att börja tänka om. Arne avslutade samtalet med att säga att en Gud tro som förutbestämmer människor till att hamna i helvetet kunde åtminstone inte han tro på!

  Shalom!
  Fred

 • Michael H.,

  När det gäller den nya födelsen så visar ju oss Guds ord på vägen till att bli ett Guds barn. Den nya födelsen sker som Jesus förklarar ovanifrån genom att vi tar emot Guds Ande. Och hur det kan ske har vi ju ett utomordentligt talande exempel på i Apg. 2:

  Apg. 2:
  36 Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»
  37 ¶ När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad skola vi göra?»
  38 Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.
  39 Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»
  40 Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: »Låten frälsa eder från detta vrånga släkte.»
  41 De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.

  Födda av vatten och Ande enligt löftet utifrån Ordets predikan.

  Tit 3:5 då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande,

  1Pet 1:23 I som ären födda på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig: genom Guds levande ord, som förbliver.

  Jak 1:18 Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.

  Joh 1:13 och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud.
  Joh 3:3 Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt eller: ovanifrån, så kan hon icke få se Guds rike.»
  Joh 3:4 Nikodemus sade till honom: »Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?»
  Joh 3:5 Jesus svarade: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike.

  Shalom!
  Fred

 • Michael skrev,
  Ef 1:4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.
  ——–

  Vi får om vi bejakar Guds frälsningserbjudande i Kristus Jesus ingå i den av Guds ”innan världens grund blev lagd” förutbestämda skaran heliga som kommer att ingå i Guds rike. Som ett Guds barn kan vi med full förvissning dela samma hopp som Paulus gör i Ef. 1:4 och uttrycka oss på samma sätt, men observera att utkorelsen är kollektiv och inte individuell. Den som av eget val väljer att försmå Guds nådeserbjudande, eller avsäger sig tron kommer aldrig att ingå i den frälsta skaran.

  Shalom!
  Fred

 • Fred:

  Jag är inte klar med den enkla kontra den dubbla predestinations läran…och tar gärna en debatt med dig när jag är klar med min brottning med Ordet….Men för mig är det självklart att en andlig död- inte kan välja den andlighet som hör Gud till, utan Gud måste föda människan på nytt- att vi inte kan komma till Jesus utan att Fadern drar i oss, och att det inte är vi som har utvald Jesus utan Han som har utvald oss.

  Men som sagt, jag är inte klar med dessa frågor, så jag tar gärna debatten med dig en gång i framtiden- om Herren vill.

 • David K

  Det jag tycker är det bästa med reformationen är att den ((Heliga Anden)) satte fingret på många LIVSviktiga saker i tron som stämmer så bra överens med vittnesbördet/Bibeln till skillnad mot andliga övningar, lagiskhet och egenrättfärdighet.

  /David

 • Fred Ö. m.fl.

  Vet inte riktigt hur vi hamnade här (predestinationsläran) men, någon fullfjättrad Calvinist är jag givetvis inte.

  MEN, alla mynt har två sidor. Vi kommer inte ifrån att Gud inte ryms i den ask vi vill lägga honom i.

  Jer 1:5 ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”

  mvh
  Daniel

 • Johan

  Gud behöver inte förutbestämma någon till förtappelse även om Skriften talar om det gällande Judas o Farao t. ex. Det räcker med att Gud lämnar syndaren i sitt fallna tillstånd och inte utför ett nådesverk i henne. Om vi tror på att Jesu försoning gäller hela mänskligheten borde vi även omfatta tron på universiell frälsning som följd. Om Jesus försonat dig med Fadern är du försonad oavsett du accepterar det eller ej, det är juridiskt bindande. Jesus säger att han ger sitt liv för sina får, hör du dit? Om du tror att Jesus försonat dina synder så räcker det, tro och förtrösta på att du är Guds barn, utvald av honom till evigt liv! Men hur skall de utvalda komma till tro? Genom förkunnelsen/predikan av Guds Ord om försoningen i Kristus Jesus.

 • Daniel, visst var profeten redan innan han hunnit formats i sin moders liv utvald till att gå in i tjänsten som en Guds profet, därmed är det emellerttid inte förutsbestämt att han kommer att förbli sin kallelse trogen. Tänk på hur det gick för kung Saul och ändå hade Gud utvalt honom till kung för Israel. Skulle nog tro att Gud har förberedda gärningar för var människa som han vill att vi skall vandra i, ja till och med för dessa våra minsta medmänniskor som råkar ut för att aborteras ur sina mödrars liv, eller tror vi att det var deras bestämmelse?

  Shalom!
  Fred

 • En sak är säker…

  Kallelsen måste besvaras….Inget sker per automatik i Förbundet.

  Matt.26:38 ”Då sade han till dem: ”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds; stanna kvar här och vaka med mig.”
  Därefter gick han litet längre bort och föll ned på sitt ansikte och bad och sade:
  ”Min Fader, om det är möjligt, så ta denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!”
  ………………
  Ske Din vilja…..
  ……….

 • Nej du Johan, eftersom Gud vill att alla människor skall bli frälsta, så ger han dem också möjligheten att välja, eller tror du inte att Gud är både mäktig och vis nog att ge var människa sitt eller sina tillfällen. Jag för min del är övertygad om att ingen människa kommer att hamna i helvetet utan att ha haft någon som helst möjlighet att välja Gudsgemenskapen.

  Shalom!
  Fred

 • Fred:

  Hur kan en död välja?

 • Michael G, också jag är övertygad om att ingen kan bli frälst utan att Guds Ande drar henne så att hon förmår att ta emot eller förkasta Evangeliet, det här är ju dessutom ett dragande som pågår så länge som människan i fråga inte förkastar Guds nåd och bildligt talat trampar Guds Sons blod under sina fötter.

  Shalom!
  Fred

 • Johan, om Gud lämnade en människa helt utan möjlighet att välja att närma sig Gud och försoningen i Jesus så vore det ju med tanke på att Gud är både allsmäktig, allvetande och allvis detsamma som att säga att Gud skapade den människan predestinerad till att gå förlorad och tillbringa evigheten i helvetet. Kan du verkligen tro på och älska en sådan Gud?

  Shalom!
  Fred

 • Michael G,
  Du måste ha missuppfattat vad en död människa förmår när hon kommer under ordets och Andens påverkan till att göra sina livsavgörande val. Väl att inte Apostlarna trodde som du, för då hade de väl knappast slösat bort sin dyrbara tid på att förkunna evangeliet för opånyttfödda människor. Men vilka skulle de då försöka vinna för Gud? Änglar kanske?

  Shalom!
  Fred

 • Johan

  Fred, du glömmer att vi är födda syndare, du blir inte syndare för att du syndade, du är det av födseln, när Adam föll i synd föll hela mänskligheten, Adam och Eva var hela mäniskligheten. Synden påverkade hela människan, även viljan. Om du kan välja Gud måste det finnas något gott i dig, för att du kan välja Gud. Din tro är synergistisk, min är monergistisk. Jag är en syndare hopplöst förlorad utan Guds ingripande nåd i Kristus Jesus.

 • garan

  Johannes 5:25: Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör skall få liv.

  Är det inte de andligt döda Jesus menar här; att de ska få höra hans röst, förstå och ta emot honom?

  mvh

 • Sam

  Om det är Gud som väljer vilka som ska ‘in’, så är det ju liten ide att ens anstränga sig att göra nånting, för är man vald så är man ju vald, eller förstår jag fel?
  Vem kan veta 100% här och nu att man är ‘inne’?
  Vem kan med hundra säkerhet ställa sig upp och påstå att man är ‘levande’, inte död?

  Jag tror det kallas fatalism. Jag har aldrig läst om det i Skriften heller.

 • Johan, du har uppenbarligen inte förstått frälsningens väg som den presenteras och prakticeras enligt Skriften. Läs gärna åter apg. 2 och hur de om sin synd överbevisade och ångrande judarna ställs inför valet att lyda evangeliet genom att låta döpa sig och att därmed som en gåva få ta emot den heliga Ande. Det var inte frågan om något tvångsdop utan om ett fritt val som erbjöds dessa botfärdiga syndare. Får jag fråga dig Johan, om du själv som en botfärdig syndare gått dopets väg. I så fall var det någon som tvingade dig? Kunde du inte när som helst gett beskedet att det här vill jag inte vara med på och lämnat sammanhanget.

  I Kristus!
  Fred

 • Fred Ö:
  Du kan inte använda evangelium (predikan i Apg 2) och använda det som skriftbevis emot utkorelsen. Tron kommer genom predikan.

  Hoppas vidare in i diskutionen i morgon.

  Sam:
  Kort- de största väckelse predikanterna senaste 300 åren har alla trod på nåden allena (=utkorelse), förutom Billy Graham.

 • Michael skriver:

  ”de största väckelse predikanterna senaste 300 åren har alla trod på nåden allena (=utkorelse), förutom Billy Graham.”

  Jeg tror du tar litt hardt i nå, Michael, hva med f. eks. John Wesley? En av de største!!

  Og ”nåden alene” er vel ikke et synonym for predestinasjonslæren, uten kanskje for calvinister?

  Mvh.
  Cato

 • Cato:

  Jag är ingen calvinist (än så länge).
  Ska ärligt säga att jag inte är speciellt påläst kring Wesley, men självklart hör han bland de största!

  Men jag vill våga säga att Wesley var närmare semipeligistisk än nåden allena.

  Om man drar nåden allena helt ut- vill man per automatik hamna på två frågor: – Om människan inte kan bidra själv, har hon då fri vilja (indirekt predestiantionen)?- Samt- är inte Guds allsmäktig nog att bevara tron hos sina barn(Rom 8:29-39)?

  Har man en subjektiv rättfärdiggörelse såsom Fred här så förnekar man direkt eller indirekt att rättfärdiggörelsen sker genom tron allena, och därmed också nåden allena.
  Om förlåtelsen för våran synder inte är en objektiv verklighet genom Kristi ställföreträdande forsoningsoffer, så blir ju tron på något sätt en komplettering av Kristi förtjänst, alltså en mänsklig motprestation (precis som Fred lyfter fram ”människa förmår när hon kommer under ordets och Andens påverkan till att göra sina livsavgörande val”)- och det är inte längre nåd allena. Medan tron allena handlar om att ta emot det som redan är fullbordat.
  2 Kor. 5: 18-21: ”Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord.”
  Guds nåd är trons grund och förutsättning, inte tvärtom.

  ”Den helige Ande är ingen skeptiker och har inte skrivit tvivelaktiga ting eller subjektiva åsikter i våra hjärtan, utan fasta och vissa ting, säkrare och oryggligare än själva livet och all erfarenhet.”- Martin Luther

  Fred:
  Jag tror Jonathan Edwards, John Gill, Billy Sunday Charles Spurgeon, och många andra skulle vara oeniga med dig.
  Har man blivit fött på nytt, fött av Gud- så börjar man också göra Guds vilja- inte av sig själv men genom att Gud gör sitt värk, så det är ju också självklart att man då också börjar följa missionsbefallningen, men inte av laggiskhet utan för att (för att citera Paulus)” vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.”

 • Sam

  MGH
  Det var väl att ta i. Kyrkorna har ju haft massor med listor av vad som inte får eller skall göras i ‘kroppen’.
  Den som försökt att inte närvara två söndagar i rad har snabbt insett att nåd är inte på toppen av listan.
  Hur många har inte blivit uteslutna p.g.a felaktigt leverne, de sista 300 åren.

 • JG

  Antingen är det fri vilja i andliga ting eller så är det nåd. Det kan inte vara bägge två.

  Om nåden inte är vad endast Gud kan göra, så beror den mänsklig kvalité och prestation. Därmed tillskrivs syndamänniskan egenskaper hon saknar.

 • Alla våra tankar om det vi kallar predestination grumlas i första hand på grund av att vi inte kan fatta vad det är att existera utan ”tid”.

  Vi upplever livet som en serie händelser på en rät, enkelriktad linje som vi kallar tid. Men ”Den Evige” är inte bunden av tiden. Han ser hela linjen kontinuerligt.

  Vi kan bara fatta tidlösheten bildligt. Vi vet vad vi gjorde igår och tycker det är normalt. Vi vet vad vi just nu gör eller ämnar göra. Vi vet inte vad vi kommer att göra i morgon. Men Gud ser vad vi gör igår. Han ser vad vi gör nu, och han ser vad vi gör i morgon. Jesus Kristus ÄR densamme igår, idag och alla övriga dagar. Evigheten innebär en sorts ständig nutid.

  Sedan vet vi ju alla att substitutionslärans gift lagt en slöja över vår förmåga att förstå en hel del texter i Bibeln. Inte minst dessa saker.

  Matt. 22:14 Ty många äro kallade, men få utvalda.

  Det vore lika riktigt att översätta detta: ”Ty de många äro kallade, men de få utvalda.” Ofta står ”de många” som begrepp för massorna eller ”alla människor”. De utvalda får vi nog utgå ifrån att det är Guds Israel möjligen tillsammans med frälsta hedningar.

  Om vi läser Rom. 8 – 11 med detta som glasögon ….

  Rom. 8:28 Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut. 29 Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock. 31 Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som icke har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? 33 Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör.

  Då skulle man kunna läsa att ”de många” hör till gruppen ”de kallade” och att dessa alltså hör till ”dem som han har förut bestämt” och alltså har givit tillgång till erbjudandet att få bli rättfärdiggjorda.

  Jämför nu vers 29 och vers 30. Står det samma sak i båda verserna eller handlar det om olika ”förutbestämmelser” för olika grupper?

  Jag tror att vers 29 huvudsakligen handlar om Guds Israel och vers 30 huvudsakligen om frälsta hedningar. Men eftersom vi har en gemensam framtid och det handlar om eviga ting, suddas gränserna naturligtvis ut.

  Vers 33 är ganska intressant. ”Vem vill anklaga Guds utvalda?”, tja, vi kan ju se i kristenhetens histora att anklagelser riktade mot Guds Utvalda inte har saknats.

  Jesus frågade: ”Hur läser du?” Han frågade inte: ”Vad står det?”

  Så som ovan beskrivet läser jag.

  Hur läser du?

  /Kjell

 • JG

  Kamau,

  Paulus kontrasterar Israel mot de utvalda (Rom.11:7).

  Ingenstans framställs evangelium eller rättfärdiggörelsen som ett erbjudande.

  Tvärtom talar Jesus i sammanhanget om att människor ”inte kan” samt att det är ”omöjligt” för dem.

  Kan inte betyder inte kan.

  Omöjligt betyder inte möjligt.

  Så illa ställt är det med oss människor. Så mycket diskvalificerar synden oss från att kunna ta initiativ till eller samverka i rättfärdiggörelsen.

 • Är det inte så med allt detta med predestinationen att: Jesus dog ju för hela människorsläktet och alla är därigenom (potentiellt) frälsta. Sedan behöver man ju i tro omfatta detta. Tron kommer av predikan, alltså: vi behöver höra de goda nyheterna att vi är förlåtna och att vägen till himlen står öppen för var och en som vill.
  Sedan tror jag att det också finns en möjlighet att vända om när vi står inför Gud själv: hur skulle det annars kunna gå bättre för Sodom o Gomorra, som ju bevisligen dog i sin synd och missgärning än för Betsaida m fl som Jesus säger? Det blir ju också så att vi uppstår till dom, eftertudenårsrikets lut och då står de tinget om tro utan faktiskt om gärningar! De som gjort det goda till …de som gjort det onda till…
  Också detta med fåren o getterna, alltså Jesus frågar efter gärningar, även underlåtenhetsgärningar! (jag var i fängelse och du besökte mig inte…etc).
  Samtidigt står de tomd e som drev ut andra etc i Jesu namn och står o bankar på porten : de blev inte insläppta: Jag känner er inte! Hur kan man känna Gud? Det är ju bara genom den helige Ande.

  Jag vill int påstå att jag har ett klart svar på allt, men jag misstänker att en del av förvirringen ligger i vårt individualistiska och humanistiska tänket: Hela mänskligheten är frälst i Jesus! Gå och gör alla F O L K E N till lärjungar, när budskapet har blivit förkunnad i alla L Ä N D E R…kommer slutet. Han frälser folk och släkter: jag ska göra nåd mot tusenden om man följer mig (då handlar det om familjer, tredje fjärde led)..Han frågar Jeremia: finns det någon rättfärdig i staden så skall jag skona den? Lot blev räddad med hela sin familj, dock var bara han rättfärdig.
  Ser ni ett mönster?
  Guds nåd o vidrörande behvs ju också, men hans nåd är ju utgjuten…sedan Jesus dog. Omständigheter styr Gud…och får oss till avgörandets stund…han ställer oss där också budskaet blir predikad (men det är väl fortfarande såsom Jesus säger: fälten vitnar till skörd—men var är skördearbetarna: skörden är stor, men arbetarna få!
  Vi får tänka i termer av familjer, länder, folk.
  Abraham trodde och fick löftet: hans avkomma blev ett folk: Israel och i det kom också säden: Jesus, i vilken hela jorden blev välsignad! Hade Israel tagit emot var o en, nej, de blev födda in i folket, men alla dessa var Guds egendomsfolk. Likaså med oss…egentligen! Skillnaden är att Jesus tog lagens förbannelse på sig, så att vi inte utrotas ur folket när vi syndar, utan…
  åt oss ha en större tro, en tro för vår familj, som Gud ser till pga vår rättfärdighet (som vi fått av Jesus), för vår stad, vårt land, vårt folk!

 • eftertudenårsrikets lut= efter tusenårsrikets slut 🙂
  och: Låt oss ha en större tro…(vi gör Gud så liten!)

 • Vänner,

  Att Gud kallar vissa män och kvinnor redan i moderslivet har vi tillräckligt med skriftställen på. Men, att Gud även ”väljer” vem som skall bli frälst (den mest extrema versionen av Calvinismen) är en ganska riskabel tro att till fullo ta till sig.

  Möjligtvis (givetvis) vet Den Evige, som inte är bunden av tid och rum, vem som kommer att ta emot

  Ty tveksamheten över om personen jag vittnar för är förutbestämd att bli frälst kommer då hela tiden att plåga mitt sinne. I värsta fall orsaka att jag i mitt vittnande ”ger upp” alldeles för tidigt.

  En kvinna i en fängelsemission i Mexiko jag arbetade med ett tag, vittnade i 11 år för en av de intagna (innan han gav sitt liv till Gud). 11 år!

  Är det någon av er som tror hon hade hållt ut i 11 år om hon omfamnat predestinationsläran?

  Nej, jag tror faktiskt rebecca kom med ett manna här; ”Hela mänskligheten är frälst i Jesus! Gå och gör alla F O L K E N till lärjungar, när budskapet har blivit förkunnad i alla L Ä N D E R…kommer slutet. Han frälser folk och släkter”

  Låt oss inte släppa in något som ger en tillstymmelse till tveksamhet över huruvida dem vi försöker vinna för honom är kallade till frälsning eller ej.

  Gå och vinn världen för Honom

  mvh
  Daniel

 • Ja och har vi inte tro för detta, så låt oss be om den! För tron är en gåva!!!!! haleluja!
  Och egentligen handar det om Jesu tro, han gick i tro, som en gång Abraham, trons fader= Israel. Nu trons hövding, Jesus (hebr 12:1)= vi alla, Israel och hedninarna. Jesus har tagit förbannelsen, Adam o Evas synd, vårt släktes synd…dött o uppstått till en ny skapelse! Den siste Adam och förstfödd från de döda!
  Ännu ser vi inte att allt är honom underlagt…låt oss gå ut och kämpa trons goda kamp till allas vår frälsning (vi blir hela samtidigt: Jes 58: När du lossar bojor etc…så skall dina sår helas med hast..). Hur och var det talar Gud om, men tilla tt vara levande ord är vi alla kallade till, i hasn efterföljd, vår frälsare och Messias, Jesus, Jeshua, som snart, snart :-)!!! kommer tillbaka

 • JG

  ”Hela mänskligheten är frälst i Jesus”.

  Låter fromt och fint. Men är det bibliskt?

  Inte alla blir ju frälsta, om vi får tro Skriftens utsaga.

  Vad är det då som frälser en människa till syvende og sist? Hennes allsmäktiga fria vilja?

  Om det inte är Jesu ställföreträdande offergärning samt tillräknade rättfärdighet som allena frälser, så är ju dessa ting inte helt nödvändiga.

  Då är vi där igen med egenrättfärdighet och självfrälsning.

 • Peter Björk

  Diskussionen kom in på predestinaion. Artikeln handlade om hur kristna mer och mer närmat sig katolicismen.
  Jag sade upp Världen i Dag i höstas sedan man börjat propagerat för påvekyrkan och kritiserade personer som ifrågasatte katolicismen.
  Av någon anledning fick jag ett exemplar av tidningen för några dagar sedan.
  Jag tror att det var för att Gud ville visa att man nu börjat ta in annonser för katolska gudstjänster.
  Känns som att denna tidning och Ulf Ekman blivit en reklampelare för katolicismen.
  Vad blev det då av ”bara nåden”, ”bara skriften” och ”bara tron”?

 • Linnea.

  En sångvers från min pietistiska barndom kommer för mig.
  Sången i sin helhet skrevs av Bibeltrogna Vänners grundare Axel B. Svensson, nära vän till mina föräldrar och som var den person som fick föra August Strindberg till tro enligt en brevväxling jag sett. Strindberg gick ofta och lyssnade på Axel B. Svensson i dåvarande Betlehemskyrkan i Sthlm.
  ”Den synd som än ej är begråten, Den synd som ännu håller Dig, Den är av Herren Gud förlåten Och kan ej mer fördöma dig. Skall du till sist förlorad gå, Så måste du Guds nåd försmå”.
  Vi behöver få upp våra ögon för den fria nåden som är tillgänglig för alla som önskar och behöver den.

 • Sam:

  Människan i sig själv (köttet) är religiös, och vill göra sig förtjänad av saker, och när det tror sig ha gjort sig förtjänad så blir den självrättfärdig och högmodig- och handlar då såsom du här pekar på.

  Ja det är ju tragisk att nåd/evangeliet inte är högst upp på listorna till kyrkorna.
  Men se på predikanter såsom John Piper, David Wilkerson, Leonard Ravenhill, A.W Tozer, Carter Conlon, Corrie Ten Boom, Paris Reidhead, Keith Daniel, Paul Washer, Austin Sparks, osv- det finns- men du vill ha svårt att hitta en predikan utan evangeliet hos sådana.
  Finns gott om sådana i skandinavisk pingsväckelse också: Ongman, T.B. Barratt, Lewi Pethrus (inte allt!), Thoralf Gillbrant, Henning Thulin, Bo Giertz, Tage Sjöberg, och många andra.

 • Linnea:

  Ja August Stringberg är spännande:

  ”Men äfflingarna har även gjort sig en teologi med dogmer, vilko äro parodier eller varietènummer av de kristnas trosläror.
  De har således en försoningslära som förkunnar försoningen, men försoning med livet, och är en kompromiss med all livets smuts, som man brukar lämna i hemlighet på ett hemligt rum eller skrapa av sig på fastumattan.
  De lära människorna att vara födragsamma med uselheten och ondskan, skildra människorna som snälla, sorglösa varelser, vilka i botten äro så goda; det finns intet ont i dem. De goda människorna som inte kunna göra ont, förefalla äfflingarna så stränga. Varför skall man plåga sig i sitt enda liv? Frågar de, fullt medvetna att de skola förintas i döden såsom larstadier.
  Där vidtagar deras evangelium, som predikar frihet: frihet att göra ont, att vara djur, att bedraga, förfalska, förtrycka. Enligt detta evangelium- baklänges är det omoraliskt att i ett diktverk visa hur det går illa för den onda, lögnaren, bedragaren, kopplaren; man skall förlåta den samvetslöse, den förhärdade, under det kristendomen lärer förlåtelse åt den ångerfulla som bättrar sig. I äfflingsevangeliet har man förfalskat alla Kristi läror och alla Magdalenor äro sympatiska, oskyldiga martyrer av de sociala förhållandena, under det Kristus endast upptog den Magdalena, som lämnat uselheten bakom sig.”

 • Angående stora s.k. väckelser och väckelsepredikanter; vad är de värda om förkunnelsen de förmedlar är en falsk förkunnelse eller även om den innehåller många korn av sanningen ändå inte leder vidare till personliga omvändelser, dop till Kristus och efterföljelse. Missionsbefallningen som Jesus gav var ju ändå att ”göra alla folk till lärjungar”!

  Matt. 28:
  19 Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,
  20 lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

  Och det bästa sättet för att förstå hur detta skulle prakiseras är väl knappast att rådfråga dagens mer eller mindre villfarande kyrkor eller samfund om deras praksis. Öppna i stället din Bibel och läs.

  Apg. 2:
  32 Denne-Jesus-har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla vittna.
  33 Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige Anden, har han utgjutit vad I här sen och hören.
  34 Ty icke har David farit upp till himmelen; fastmer säger han själv: ‘Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida,
  35 till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.
  36 Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»
  37 ¶ När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad skola vi göra?»
  38 Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.
  39 Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»
  40 Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: »Låten frälsa eder från detta vrånga släkte.»
  41 De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.
  42 ¶ Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

  Tänk om Petrus nöjt sig med att man uppenbarligen trott hans förkunnelse och blivit väckta över sin synd och därför besvarat deras fråga – »Bröder, vad skola vi göra?» – med en utläggning om ”tron allena”, vad hade det då blivit av väckelsen? inte heller hade Petrus då varit trogen Jesu missionsbefallning som förvisso går långt utöver ”tron allena”!

  Här kan du i en serie artiklar läsa mer om dopet och den vanliga missuppfattningen att dopet inte skulle kunna vara en nödvändig förutsätning för frälsningen eftersom den skulle förutsätta en gärning tvärtemot kyrkans ”tron allena” bud.

  http://hem.bredband.net/freds2/dop/dop_intr.htm

  Shalom!
  Fred

 • Fred Ö:

  Tror du vill hitta svaret på ”alla folk” i Joh 17.

  Kring falsk förkunnelse, på frukten känner man trädet. Ska vi börja tala om vilken frukt Maranata har haft genom historien, och jämföra med frukten som Sperguon, John Gill m.fl har haft?

 • Tillbaks till ämnet:

  Det hela handlar om va Paulus lyfter upp i 2Kor11: ”Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladeligen ut med det./Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så skall också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus.”

  Peter Halldorf har åtminstone varit ärlig, han sa sig inte hitta någon sanning i pingströrelsen och sökte sig därmed vidare. Han har hittat någon form av andlig djup hos de ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan, och låtet sin egen religiositet och sökande efter liv stå ha högre auktoritet än Bibeln och den tradition och grund som svensk kristenhet står på.

  Kring helgon och dylikt, så är faktiskt apokryferna till GT rätt intressant i sammanhanget, se exempel Salomos vishet kap 14 till 16 som klart och tydligt talar om va slags andlighet detta är tal om, och va slags konsekvenser denna form av andlighet har. Nu är inte GT’s apokryfter Guds Ord, men jag tror de innehåller god och nyttig läsning.

  ”Den radikala tron på frälsning genom tron och nåden allena riskerar att blandas upp med läror om andliga övningar och olika slags goda gärningar som förflyttar fokus från Jesu kors till de kristnas egna handlingar.”
  Själv tycker jag detta är fruktansvärd, det är som att spotta Martin Luther, Calvin, Zwingly, och alla som bidrog till reformationen i ansiktet och säga ”Ditt arbete var totalt världelöst!”, det samma gäller de i modern tid som har haft och stått för en radikal tro på frälsning genom tron och nåden allena, om det så är CO Rosenius, T.B Barratt eller andra- den form av andlighet som nu svepar över Sverige säger till alla om man så är luthersk, baptist, methodist: Vi behövde inte dig, det du står för var totalt värdelöst!”

  Och vilken skam! För i tiden missionerade vi gentemot katoliker, i dag tar vi gladligen emot deras evangelium!

 • JG,
  “Hela mänskligheten är frälst i Jesus”.

  Låter fromt och fint. Men är det bibliskt?

  Han försonade oss med Gud, han tog allt på sig, han är vårt offerlamm, vår överstepräst som gick in i det allraheligaste med sin egen kropp. Han har frälst oss från syndens välde. etc etc…det står inte: för somliga eller liknande. han gjorde det för alla, en gång för alla, i Honom blev vi ett nytt släkte, han är vår nya stamfader, eftersom han var den siste Adam och huvudet för ett nytt släkte. Allt från bibeln.

  Sen är det ju: åt alla som tog emot honom gav han rätten att vara Guds barn…(mer därom nedan)

  Men sen är det också detta märkliga att Jesus predikade för de fångna när han var död. I Petrusbrevet får vi reda på att det var dessa som levde före o under Noa (alltså innan Gud slöt sitt första förbund med människorna, dock inte före löftet om Messias, för det kom ju direkt efter syndafallet)

  Jag tror att det är så här: Jesus dog för alla.
  När Gud rör vid oss (direkt, genom en annan människa, ngt vi läser om Honom, i bibeln etc, omständigheter)…så blir vi fria från det onda i vilkens våld vi är…fast det onda är besegrad…men det behöver vi höra eller känna eller erfara…i denna beröring blir vi fria, först då har vi en fri vilja…att säga ja eller nej till Gud. och somliga säger nej! Och det respekterar Gud.

  Men att tala om en fri vilja före detta är en villfarelse, vi är inte fria och det förklarar ju Paulus vädligt ingående i Romarbrevet. Vi kan inte välja Gud..men han väljer oss, alla oss (jag tror att det också sker något när vi står inför honom efter döden…läs S Reichman: I väntan på Messias, där han går in på detta med många bibelställen som belägg)…men vi kan välja bort Honom!

 • Skulle med anledning av frågan om viljans natur vilja passa på att rekomendera en bok där fyra författare (Greg Boyd, Dave Hunt, William Lane Craig, Paul Helm) med skilda teologiska synsätt beträffande Guds förutvetande argumenterar utifrån sina respektive ståndpunkter.

  Om vi när vi med som jag tycker rätta går till rätta med infiltrationen av katolska och newage tekniker i form av ”andliga övningar” kontra korsets budskap, så är emellertid som jag ser det risken påtaglig att vi i stället hamnar i något som är om möjligt än värre, nämligen den sorts ödestro som vi redan sett prov på här i tråden. Det kan därför vara på sin plats att närmare lära sig något om dessa skilda synsätt peträffande Guds förutvetande som omfattas av troende som gäller för att vara evangeliskt troende.

  http://www.gregboyd.org/books/divine-foreknowlege-4-views/

  Divine Foreknowlege: Four Views

  Editors: James K. Beilby and Paul R. Eddy

  Authors: Gregory A. Boyd, David Hunt, William Lane Craig, Paul Helm

  Publisher: InterVarsity (2001)

  Topic: Theology: What are the different views Evangelicals take on the issue of God’s foreknowledge of the future?

  Description: The question of the nature of God’s foreknowledge and how that relates to human freedom has been pondered and debated by Christian theologians at least since the time of Augustine. And the issue will not go away. The issue has recently taken on new urgency with the theological proposal known as the openness of God. This view maintains that God’s knowledge, while perfect, includes possibilities inasmuch as the future is “open” and not exhaustively settled.

  Divine Foreknowledge: Four Views provides a venue for well-known proponents of four distinct views of divine foreknowledge to present their cases. Gregory A. Boyd of Bethel College presents the open-theism view; David Hunt of Whittier College weighs in on the simple-foreknowledge view; William Lane Craig of Talbot School of Theology takes the middle-knowledge view; and Paul Helm of Regent College, Vancouver, presents the Augustinian-Calvinist view.

  All four respond to each of the other essayists, noting points of agreement and disagreement. Editors James K. Beilby and Paul R. Eddy introduce the contemporary debate and also offer a conclusion that helps you evaluate the relative strengths and weaknesses of each view. The result is a unique opportunity to grapple with the issues and arguments and frame your own understanding of this important debate…….

 • Pingback: Sanningens Ande « Ängelholmspastorn()

 • Fred Ö:
  Hamnar inte sådana böcker lätt på filosofiska tankar istället för att underordna sig Skriften och inte sin egen logik?

 • JG

  rebecca,

  ”Sen är det ju: åt alla som tog emot honom gav han rätten att vara Guds barn…”

  Var det deras viljeakt som gav dem denna ”rätt”, eller var det Guds viljeakt (Joh.1:12)?

  ”Men sen är det också detta märkliga att Jesus predikade för de fångna när han var död. I Petrusbrevet får vi reda på att det var dessa som levde före o under Noa (alltså innan Gud slöt sitt första förbund med människorna, dock inte före löftet om Messias, för det kom ju direkt efter syndafallet)”

  Snarare skall det nog menas ”proklamerade” evangelium. Och då inte med syftningen att Jesus skulle ha ”predikat” för dessa själar i dödsriket för att ge dem en slags ”andra chans” eller liknande.

  ”Jag tror att det är så här: Jesus dog för alla.
  När Gud rör vid oss (direkt, genom en annan människa, ngt vi läser om Honom, i bibeln etc, omständigheter)…så blir vi fria från det onda i vilkens våld vi är…fast det onda är besegrad…men det behöver vi höra eller känna eller erfara…i denna beröring blir vi fria, först då har vi en fri vilja…att säga ja eller nej till Gud. och somliga säger nej! Och det respekterar Gud.”

  Det är vad du tror. Men har du något bibelstöd för detta påstående? Jag utläser det inte ifrån Bibeln som att vi som opånyttfödda har förmågan att kunna ”tacka ja” till evangelium. Vi har dock i det tillståndet förmågan att tacka nej. Att vi tackar ja, kan vi endast tacka Gud för. Honom tillkommer därmed hela äran.

  ”Men att tala om en fri vilja före detta är en villfarelse, vi är inte fria och det förklarar ju Paulus vädligt ingående i Romarbrevet…Vi kan inte välja Gud..men han väljer oss, alla oss .”

  Så hur skall du ha det? Antingen har vi väl denna förmåga eller så har vi den inte. Och, om Han valde alla, så skulle inte epitetet utkorelse betyda någonting. När Gud utvalde Israel som sitt folk så utvalde Han inte alla folk som sitt folk.

  Det kanske säger dig något?

 • Michael H. frågar angående boken ”Divine Foreknowlege: Four Views”;

  – Hamnar inte sådana böcker lätt på filosofiska tankar istället för att underordna sig Skriften och inte sin egen logik? –

  ——–

  Delvis är det ju så, men alla författarna menar sig ju stå på evangelsk kristen grund och citerar flitigt från bibelordet. Speciellt Gregory Boyd gör så enligt min mening mycket konsekvent, så det vore kanske att rekomendera om man först tog itu med hans presentation via hans bok ”God of the possible”. Den boken blev för några år sedan en ögonöppnare för mig. Många av tidigare svårförståeliga bibelsammanhang föll nu på plats. Du kan nog som jag gjorde beställa böckerna från adlibris.

  http://www.gregboyd.org/books/god-of-the-possible-a-biblical-introduction-to-the-open-view-of-god/

  God of the Possible: A Biblical Introduction to the Open View of God

  Author: Gregory A. Boyd

  Publisher: Baker (2000)

  Topic: Theology: What is Open Theism, why do some embrace it and how do Open Theists respond to objections?

  Description: This exceptionally engaging and biblically centered text defends a theological claim that is generating heated controversy among evangelicals. The Open view of God holds that the future is partly open, for it includes possibilities as well as settled realities. Since God is omniscient and knows reality perfectly, God knows the future partly as a domain of possibilities. Boyd, [former] professor of theology at Bethel College (St. Paul, Minn.) and author of Letters from a Skeptic and God at War, displays a remarkable ability to make “open theism” accessible to a wide audience.

  Open theism usually receives a cool reception among evangelical theologians, whose views of divine foreknowledge often echo Augustine, Aquinas and Calvin, as well as Hellenistic philosophical theology. This classical tradition interprets God’s perfection as eternal changelessness, ruling out the possibility that God’s intentions could change. Boyd sidesteps the more obtuse theological debates surrounding this issue in favor of a patient, but not pedantic, exposition of a “motif of future openness” in the biblical narrative. These biblical texts repeatedly portray God as changing plans in response to human decisions, viewing future events as contingent and even being disappointed at how events turn out. Boyd clearly believes the debate over open theism has gotten off to an unfortunate start, as disagreements about the “settledness” of the future have unnecessarily been interpreted as challenges to God’s omniscience or sovereignty. This convincing, clear book promises to raise the caliber of argument in the controversy……

  Shalom!
  Fred

 • Fred Ö:

  Rick Warren citerar Bibeln över 1000 gånger i ”The Purpose Driven Life”- anser du den boken är biblisk?

  Själv tycker jag det är högmodigt att ta till sig nya läror som inte bygger på den apostoliska traditionen/urkyrkan, och som tidigare har blivit klassats som kätterska, och anse att dessa läror är mer bibliska en va de apostoliska fäderna lärde, va folk som Irenaeus lärde i fornkyrkan, och va reförmaterna lärde under reformationen (först och främst Calvin och Luther) (förutom anabaptisterna som var till stor del lika lagiska som Rom)…och inte minst högmodig då man försöker anpassa Guds Ord till sin egen intellekt istället för att ödmjuka sig för va som faktiskt står.

  Men låt oss hålla oss till ämnet, och inte låta detta bli en tråd om vi är frälsa av nåd eller gärningar…utan valet mellan Jesu kors och andliga övningar.

 • Michael H.

  Angående Rick Warren och hans misshandling av Guds Ord, så är det väl kanske inte för inte som många ser den mannen som en förnyare i reformationens fotspår. Man har ju redan börjat tala om en ny reformation. Jag läste i dagarna om en utmärkt bok av Al Dager som granskar den undervisning och den rörelse som utgår från den mannens framfart.

  http://www.swordpublishers.com/Book-Index.htm

 • Michael H.

  Ser egentligen inte det som blivit kallat för ”Openess to God” och som Greg Boyd behandlar i bland annat boken ”God of the possible”, som en sprciell lära även om synsättet går tvärs emot mycken av den gnostiskt grekiskt inspirerade lärorsystemen som mer eller mindre professionella kyrkliga filosofer och teologer relativt tidigt kom att lansera. De bibliska tagna tillsammans med en dos gott förnuft talar som jag ser det för den synsätt som Greg Boyd visar på som Bibelns. Men vi har ju alla mer eller mindre blivit indoktrinerade av kyrkans sanktionerade lärosystem för att inte tala om det deterministiska tänkandet som den halvmoderna mekanistiska vetenskapssynen närmast har predestinerat oss att anamma. Och det är klart att om dom har rätt så finns det ingen frihet vare sig för Gud eller människor.

  Fred

 • Fred:

  Låt oss återgå till ämnet, och inte diskutera om nya läror har mer rätt en va ur och fornkyrkan lärde.

 • church gurl

  Jesus said, ”I came not to call the righteous, but sinners to repentance.” (Luke 5:32).

  ”The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that ALL should come to repentance.”- 2nd peter 3:9

  ”For to this end we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of ALL MEN, especially those who believe”-1 Timothy 4:10

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Var Reformationen onödig?()

 • Pingback: Erevna - Blogg & Tankesmedja()

 • Pingback: Erevna - Blogg & Tankesmedja()

 • Pingback: Erevna - Blogg & Tankesmedja()

 • Pingback: Erevna - Blogg & Tankesmedja()

 • Tänkte bara informera om att vi har instalerad ”auto trackback” på Erevna, denna ska också innehålla en sökmotor som ska hitta liknande bloggposter…tydligen är denna sökmotor väldig förtjust i Aletheia 😀 – väl, ni för gärna klippa bort en del om ni tycker det är störigt.

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Svensk pingströrelse = förlorat pingsten & tappat rörelsen?()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Lewi Pethrus: ”Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna”()

 • Pingback: Lewi Pethrus: ”Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna” | Enhet & Ekumenik()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Är det skämmigt att förbli evangelikal?()

 • @MyTwoCents:
  Nej den gode Krister glömde Kristus allena d v s inte genom Maria.

 • Pingback: Stanley Sjöbergs svar på Aletheias enkät kring protestanters existensberättigande 2013 | Aletheia — Blogg & Tankesmedja()

 • Therese

  Tack! En tröst att läsa de orden i en tid av förvirring…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?