Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Muslimer och judar mer vaksamma än kristna

Det är mycket om det tredje templet nu. Den islamistiska rörelsens talesman i Israel, Kimal Al-Khatib, sade förra veckan i ett protestmöte på Tempelberget, att det judiska templet inte kommer att återuppbyggas. Delvis har detta uttalande att göra med den judiska sorgetiden över de förstörda templen som hålls denna tid varje år.

ChristReturns2x2-718621
Kanske kommer muslimer och judar att vara mer vaksamma än svenska frikyrkor när det börjar dra ihop sig. Just nu lutar det åt att det blir så.

Men frågan om ett tredje tempel sätts allt mer på sin spets. För ett år sedan var frågan helt utopisk. Idag är det kanske mer en fråga om när det skall ske. Kimal Al-Khatib sa att om judarna tror att deras sorg skall få ett slut och att de skall kunna glädjas över att förstöra Al-Aqsa-moskén och bygga ett tempel, så kommer deras önskan inte att bli uppfylld och de kommer att få fortsätta att sörja.

Mötet mellan Adnan Oktar och Sanhedrin

Anledningen till att islamisterna höjer tonen i frågan har nog att göra med ett ökat fokus på att återuppbygga templet. Det finns idag starka krafter som jobbar för den idén. Det som skett den allra senaste tiden är att en mycket välrennomerad muslim, Adnan Oktar, tillsammans med det relativt nyss återskapade judiska Sanhedrin, har gått ut med uppgiften att de tillsmammans skall verka för ett tredje tempel.


Adnan Oktar och rabbiner från Sanhedrin.

Adnan Oktar, som kommer från Turkiet, verkar för något som kallas Turkish Islamic Union. Det handlar om inrättandet av ett turkiskt ledarskap i Mellanöstern, som skulle kunna innebära en fredslösning. Turkiet har av tradition haft relativt goda band med både judar och kristna och ses ibland, enligt Oktar, som en storebror i den muslimska världen. Länder som Iran, Egypten eller Pakistan skulle inte kunna ha den positionen som Turkiet har.

Turkiet som medlare i Mellanöstern

Faktum är att på senaste tiden så framskymtar Turkiet som en viktig part i fredssamtalen i regionen. Senast häromdagen kunde vi läsa att Turkiet fått en medlarroll mellan Israel och Syrien. Så det är väl inte otänkbart att en fortsättning på det turkiska medlararbetet kan utmynna i att Oktars och Sanhedrins planer kan vara en viktig del av en lösning.

Vanligt folk på gatan

I veckan lade Tempelinstitutet ut en video på YouTube där vanligt folk på gatan fick säga sin mening om ett tredje tempel. Förmodligen vill man bli av med föreställningen att det endast är ultraortodoxa fanatiker som ser det tredje templet som en framtid, inte bara för Israel, utan för hela regionen.


Dear to dream, dear to build, heter den här videon från Tempelinstitutet.

När jag för några veckor sedan besökte Tempelinstitutet i Jerusalem, så kunde jag också se många av de föremål som är tänkta att användas i det kommande templet. Förra året vid den här tiden, meddelade man att det genom DNA-tester gick att särskilja kohanimer, präster, från andra judar. De började måtta upp kläder till de som i framtiden skall tjäna i ett kommande tempel.


Måttagning för att sy upp prästkläder till ett kommande tempel.

Förberedelser av alla möjliga slag håller som bäst på att göras. Det återstår fortfarande några hinder som kan tyckas vara oöverstigliga. Den politiskt och religiöst känsliga frågan som rör sjäva Tempelberget och därmed den befintliga Al-aqsa-moskén, kanske kan få en lösning genom att det nya templet får samsas med Al-Aqsa-moskén på Tempelberget. Om en fredslösning kommer till stånd, så innefattar den med all sannolikhet en sådan lösning.

Påskoffer 2010

Hursomhelst så skall de dagliga offren stoppas innan Jesus kommer tillbaka, och för att de skall kunna stoppas, måste de först komma igång. Vi vet detta genom Dan 11:31 och 12:11. Frågan är alltså hur och när detta skall ske, inte om detta skall ske. Till påsken 2010 har Sanhedrin annonserat att de skall offra lamm. På den här sidan kan man för sju sheikel anmälas sig och man får därmed en minimum portion av kött som offras i enlighet med buden.

Är det då något bra eller något dåligt om det tredje templet byggs upp eller iordningsställs så att tempeltjänsten kan utföras? Jesus sa en gång: ”Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste.” (Matt 21:13) Även när månglarna hade sitt säte i templet, så såg Jesus det ändå som Guds hus.

Den viktigaste orsaken

Men den viktigaste orsaken till att uppmärksamma ett tempelbygge, är att det är ett tidstecken som är större än när judarna fick sitt land 1948 eller intog Jerusalem 1967. Då bevakade pingströrelsens tidsskrifter allt som hände i Israel och saxade oftast rätt av ur Judisk krönika för att berätta detaljer från det heliga landet. Idag finns det inte längre vare sig någon tidskrift som vakar eller någon pingstledare som vakar. Till och med en muslim som Adnan Oktar menar att Jesus kommer tillbaka snart och knappast dröjer mer än tio till tjugo år.

Kanske kommer muslimer och judar att vara mer vaksamma än svenska frikyrkor när det börjar dra ihop sig. Just nu lutar det åt att det blir så.

/Haggaj

=>

Ämne: Ändens tid

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?