Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Till minne av Pastor Sten Nilsson

.

Sten+Nilsson[1]

Sten Nilsson blev 94 år gammal

Ser att Pastor Sten Nilsson fått hembud som man brukar säga i Frälsningsarmén.  Pastor Nilsson var i min ringa mening en av Livets Ords verkliga herdar.  Han har betytt mycket för många.  Bl.a. var han en god vän till min kära adoptivfar, som likt Sten nu väntar på uppståndelsens dag.  Det jag minns v.g. Sten var hans tillgänglighet.  Han tog sig tid att svara på brev.  Svara i telefonen.  Tala med ”vanligt folk”, till skillnad från många av Trosrörelsens pastorer som inte konverserar med människor utan titlar före sina namn.   Sten Nilsson var den som hamrade fast Charles Spurgeons ”Chapter and verse please” i mitt unga sinne under mitt år på Livets Ord. 

Det finns mycket att säga om denne man.  En hjälte har fallit.  En mantel väntar på att plockas upp av någon med en sann kallelse av Gud på sitt liv.  Tills dess lämnar han ett stort tomrum, långt utanför Livets Ords väggar.

Tack Sten för ditt positiva inflytande och herdeskap.  På återseende!

Nedan korta artikel har cirkulerat inom familjen de sista 20 åren.  Den har publicerats mer än en gång i den allkristna tidningen ”En Ropandes Röst i öknen” och jag tar mig friheten att publicera den igen en sista gång här.

MyTwoCents – Daniel

 

ENSIDIG FÖRLÅTELSE – av Sten Nilsson
 
”VÄLIGNA DEN SOM FÖRBANNAR ER”, bed för dem som förorättar er.” Luk.6:2
Detta är en försvarssköld. Pilen som skulle såra kan inte genomtränga denna sköld. Herrens välsignelse har kommit i vägen.
Många människor är emotionellt sårade och plågade. De har inte lärt sig att bruka välsignelseskölden och förlåtelsekraften i Jesu Namn.
 
EN PASTOR BERÄTTADE för mig om en erfarenhet som öppnade hans ögon för detta själavårdsproblem. En dag upplevde han ett betryck, som han inte såg någon anledning till. Samma dag var han tillsammans med några andra trossyskon hos en långvarigt sjuk broder. Man möttes till bön och gemenskap.
 
Men detta underliga betryck upplöstes inte under bönen, utan tvärtom –  han blev än mer medveten om det och kunde inte begripa vad det var frågan om. Då var det någon i böngruppen som fick ett kunskapens ord från Herren om, att en viss person i församlingen talade illa om sin pastor.
 
ENLIGT SKRIFTENS SPRÅKBRUK var det alltså en broder, som förbannade sin andlige ledare. Pastorn visste då vad han skulle göra. Inför Gud och sina bröders gemenskap förlät han i Jesu Namn den person som förtalade honom.
 
När han gjorde detta, löstes han från betrycket. Han blev fri. Han gjorde bruk av förlåtelsens och välsignelsens sköld och fick nytt ljus över bibelordet i Luk.6:28
 
Paulus använde sig av samma sköld i 2 Kor.2:10,11 ”Den som ni förlåter något, honom förlåter ock jag, liksom jag också förut, om jag har haft något att förlåta, har inför Kristi ansikte förlåtit det för eder skull. Jag vill nämligen inte, att vi ska lida förfång av Satan, ty vad han har i sinnet, därom är vi icke i okunnighet.”
 
Om således en broder i Krist församling skuldbelägger en medbroder genom förtal och ond kritik, ger han tillstånd åt Satans anklagelseandar att angripa denne broder med betryck.Vi kan binda upp varandra, men vi kan också genom Guds nåd lösa varandra.
 
Man kan också ”lida förfång av Satans” plågoandar genom flera släktled. Skriften talar om, att fädernas missgärningar kan vara verksamma  även i tredje och fjärde led. I själavården bekräftas också detta.
 
NÄR DET GÄLLER OFÖRLÅTELSE i släktförhållanden har Gud en hjälp som går djupare än själsterapi. Det är kraften i en förlåtelse som inte behöver begränsas av tiden och inte utesluter tidigare generationer.
 
Ju längre jag lever och får verka i själavården, desto tydligare ser jag varför Jesus varnade så mycket och så bestämt för oförlåtelsens förbannelse.
 
I Matt. 18 låter Jesus oss förstå, att liten eller stor anledning till oförlåtelse, har samma följder av lidande. Man blottar sig för plågoandar, antingen oförlåtelsen gäller något smått eller något stort.
 
JESU VARNAR OSS för detta lidande och lär oss, att om vi inte skyddar oss från oförlåtelsens hårdhet, drar vi obevekligen på oss ett lidande som inte kommer från Gud, men som blir en följd av att oförlåtelsen helt enkelt utestänger Guds hjälp i situationen.
 
Det är ett beklagligt faktum, att många kristna lever anfäktade av plågoandar. De plågas emotionellt, mentalt och fysiskt därför att den andliga kraften försvagats och blockerats av bitterhet och oförlåtelse.
 
Det finns ett större behov av förlåtelse, i både kyrkan och samhället, än av nya mirakelmediciner.
 
Under mina år som själasörjare har jag blivit övertygad om detta faktum, att om vi uppriktigt vill förlåta i Jesu Namn – och förlåta oss själva i Jesu Namn – skall en hälsoflod bringa fram och genomflöda hela vår varelse, nerver, sinnelag, sjuka organ, lever njurar och hjärtan – ja, varje område som torterats av oförlåtelsens fångknektar skall renas av Guds kärleks underbara kraft.
 
STEN NILSSON

=>

Ämne: Ledarskap, Personligt

Nyckelord: , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?