Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Stoppa vaccinationsfundamentalisterna!

SVININFLUENSAN.            Gästblogg, även publicerad på newsmill.se

headerimage-4005_big

Det finns ingen som helst sund debatt i media just nu, bara en massa extrema människors åsikter. Jag ska försöka synliggöra de fyra mest vanliga grupperna jag stöter på; Vaccinationsfundamentalisterna, Vaccinations konspiratörerna, Vaccinationshäxorna samt Vaccinationsagnostikerna. Den sistnämnda gruppen är den som syns minst. Just nu behövs saklig information och ett bredare perspektiv. Tyvärr förmedlar våra nuvarande medier ingetdera, skriver sjuksköterskan Rolf Forslund.   

Socialminister Göran Hägglund skröt nyligen i Expressen den 5/9 att Sverige tillhör de länder i världen som är mest förberedda för den nya influensan A (H1N1) aka svininfluensan. Folk- hälsoministern Maria Larsson var också märkbart stolt i SVT Agenda 21/9 över hur hon och regeringen organiserat förberedelsen inför massvaccineringen. Det verkade nästan som om Göran i sin intervju ansåg att KD kommer ges mycket positiv media uppmärksamhet p.g.a detta.

Jag tror att det skulle kunna bli bakslag, rejält bakslag. Regeringen har i optimistisk anda antagit att nästan hela befolkningen kommer låta sig vaccineras. Man har frikostigt spenderat 1,2  miljarder på att köpa in 18 miljoner doser vaccin, då vaccinationen kräver två omgångar. Kommer så många att vilja vaccinera sig? Nja, man hoppas på 80-90% deltagande, men där har man nog varit ganska naiv. Vårdförbundet har i dagarna låtit medlemmar som besöker deras hemsida uppge om de tänker vaccinera sig. 47 %, som består mestadels av sjuksköterskor har svarat nej. Otacksamt och oansvarigt tänker nog Socialministern. Men liknande trender ser vi i Storbritannien. Där har nästan uppemot 50% av familjeläkarna uppgett att de inte tänker vaccinera sig och ca 30% av sjuksköterskorna. Vad kan detta då bero på ? Det är ju vårdpersonalen som ska förmedla till allmänheten om hur viktigt det är att vaccinera sig och hur ofarligt det är. Vad händer om det visar sig att hälften av befolkningen inte heller väljer att vaccinera sig? Lite ekonomiskt spill på si sådär 600 miljoner i ekonomiska kristider är väl inte så farligt. Alla hade ju gnällt om man köpt för lite blir nog responsen. Vi kanske kan trissa priserna och sälja de överblivna vaccinerna på svarta marknaden.

Status på allmän kunskapen om influensan just nu i Sverige

1) Influensan kan leda dödlig utgång (2 personer har dött hitills) (SvD.se)
2) Vi ska helst tvätta händerna i sprit (istället för att dricka den). (Newsmill)
3) Att militären är beredd på attacken (skönt eller hur : ) (Dn.se)
4) Alla uppmanas att det bästa är att vaccinera sig.

Enkelt och solklart att fatta beslut nu, då är det väl bara att köra på? Med andra ord kan alla vara lugna. Nej, anser jag. Det förekommer ingen som helst sund debatt i media just nu, bara en massa extrema människors åsikter. Jag ska synliggöra de fyra mest vanliga grupper genom att subjektivt klassificera dem som. Den sistnämnda är den som syns minst:

a) VACCINATIONSFUNDAMENTALISTERNA – Hit hör tydligt Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsbolagen och Regeringen som just nu som sjunger mantrat: ”Vaccinera dig, Tro på oss. Tro på vaccinet. Det är det bästa för oss alla att vaccinera sig. Ingen fara. Allt blir bra, bara alla vaccinerar sig”. Skrämselfilmerna från USAs svininfluensa 1976 är inte så olik dagens budskap.

b) VACCINATIONSKONSPIRATÖRERNA – Hit hör de cyniska som menar att det bara är läkemedelsbolagen som är ute efter att tjäna pengar på oss. Här finns alltifrån mindre teorier om att läkemedelsbolagen medvetet planterat viruset i befolkningen för att sedan kunna sälja vaccin.  Det florerar även ännu mera osannolika historier om hur utomjordingar skickat viruset till jorden för att försöka utplåna mänskligheten, till riktigt sjuka anti-semitiska rykten som hävdar att judarna började tillverka influensavirus för att kunna försvaga sina omkringliggande fiender. Låter som riktig Aftonbladet journalistik i högform. Lyssna gärna på denna musik video YouTube så får du en snabbkurs i konspirationsteori.

c) VACCINATIONSHÄXORNA – Hit klassas alla människor av vaccinationsfundamentalisterna om de på något sätt skulle hävda att det inte är det allra bästa alternativet att ALLA vaccinerar sig. Förslag på att istället försöka stärka det egna immunförsvaret med hjälp av kosten eller kosttillskott klassas automatiskt som kvacksalveri. Numera bränns dessa personer inte på bål, men de hängs gärna ut av personer som Anna Bäsen, medicinjournalisten på Expressen som jagar alla som inte följer de traditionella medicinska normerna med blåslampa. Nu senast uppmanar hon att vi ska sluta äta omega 3 för att det skulle göra oss sjukare i svininfluensan baserat på nån diffus studie. Alla typer av egenvård är häxkonster. Hippokrates, läkarkårens lärofader sade ”mat är den bästa medicinen”. Han skulle troligtvis bli fängslad om han levde idag, av vaccinationsfundamentalisternas kraftfulla maktorgan och myndigheter.

d) VACCINATIONSAGNOSTIKERNA – Detta är en stor del av samhället som just nu får minst mediautrymme. Dessa personer har av egen fri vilja och logiskt tänkande kommit fram till att vi kan inte med säkerhet veta att det är ofarligt att ta vaccinet, och kanske väljer att inte göra det. Till denna grupp hör jag själv. Vi har hört vaccinationsfundamentalisternas propaganda till leda, och försöker mer balanserat förstå att vaccinet kan vara till nytta för en del, men också efter granskning av vaccin oppositionens hänvisade forskning, förstå att vaccinet kan göra potentiella skada på vissa delar av befolkningen. Vi är väldigt allergiska mot den tvärsäkerhet i sin TRO som vaccinationsfundamentalisterna hela tiden visar på.

Just nu behövs saklig information och ett bredare perspektiv. Tyvärr förmedlar våra nuvarande medier ingetdera. All opposition antingen tystas ner eller så hjälper de medier som konverterat till vaccinations fundamentalister, till att klassa allt ifrågasättande som myter och trollkonster. All forskning som oppositionen framhäver diskvalificeras omgående.

Låt oss då gräva lite i det som i utgör delar av vaccinationsproblematiken och försöka få en lite mer balanserad bild av situationen. Jag ska försöka presentera de fakta, och en del av de farhågor och frågeställningar som vaccinationsoppositionen ger uttryck för, eftersom media i stort sett ignorerar detta.

Varje år dör över 1,8 miljoner människor runt om i världen av turberkolos (TBC). Turberkolos (TBC) är såldes något som borde engagera oss mera en den nya influensan. Men nyhetsvärdet är inte så stort eftersom dödsfallen mest sker i de fattigaste länderna. Många av dessa människor som dör, har inte ens tillgång till vaccin eller de läkemedel som skulle kunnat bota dem. Just nu har totalt 3619 människor runt om i världen dött p.g.a den nya influensan Den senaste statistiken från WHO samt Smittskyddsinstitutet visar att den vanliga influensan är 2-4 gånger farligare än svininfluensan, sett till dödlighet. I Sverige brukar 1000-2000 personer dö i den vanliga influensan varje år. Hittils har 2 personer dött i Sverige av den nya influensan. Det florerar ett antal olika uppgifter i media kring hur många smittade som dött i den nya influensan och Smittskyddsinstitutet anges som källa för de flesta. För enklare få en klarare bild är det enklare att beskriva hur många som dött i befolkningen. Ungefär 1/200 000 invånare har dött i den första influensavågen i Australien och Nya Zeeland som räknas till ett av de värt drabbade områdena. Smittskyddsinstitutet räknar alltså i Sverige med att ungefär 50 personer, ca 1/200 000 kan komma att dö under den första pandemi toppen om vi inte vaccinerar oss.

Det vaccineras mot influensa varje år i Sverige. Inge större affär av det. Skillnaden med den nya sk svininfluensan är att vaccinet pga tidsbrist inte hinner dosförpackas och därför innehåller konserveringsmedlet tiomersal. Tiomersal består i huvudsak av kvicksilver.

I Sverige beräknas omkring 1 % procent ha en extra känslighet för kvicksilver enligt professor Maths Berlin (Dentalmaterialutredningen, 2003). Denna 1 procent av befolkningen är överkänsliga, men många vet inte om det. Detta motsvarar ca 90 000 personer i Sverige som nu potentiellt kommer utsättas för en onödig hälsorisk. Känsligheten kan vara av allergisk natur eller bero på genetiskt betingad nedsatt utsöndringsförmåga av kvicksilver. För dessa personer kan även små doser kvicksilver vara skadliga och orsaka akuta allergiska reaktioner och neurologiska biverkningar. Men kunskapen om kvicksilverkänslighet är liten hos både Landstingen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och även hos befolkningen. Många vet inte om sin överkänslighet och landstingen vägrar i de flesta fall att skicka remiss för denna typer av tester då enligt deras regelverk inte finns tillräckligt med erfarenhet och beprövad vetenskap som stödjer detta fenomen. Det är enklare och billigare att stämpla dessa personer som hypokondriker eller utbrända medelålders kvinnor, som vägrar inse att de egentligen bara är deprimerade och borde ta hjälp av psykvården.

Det diskuteras inte alls i Sverige hur tillförsel av små mängder av tiomersal till kvicksilverallergiker kan påverka deras hälsa. Det finns ingen utalad hänsyn eller varning för användningen av kvicksilver hos dem som är allergiska mot detta ämne. Nyligen har FDA (Food and drug administration) i USA varnat för användning av kvicksilverhaltig dentalamalgam hos patienter som lider eller misstänks lida av kvicksilver allergi. På vaccinet som ska användas i Sverige förekommer bara en notis om att ägg allergiker ska samråda med sin läkare. Mycket märkligt, kvicksilver är ett av de giftigaste ämnen som vi känner till. Det är så farligt så vi får inte längre inneha kvicksilvertermometrar hemma. Om jag tappade en kvicksilvertermometer där jag arbetade på sjukhus i England tidigare, fick jag kalla på speciellt team som skulle plocka upp resterna. Speciella redskap för att fånga upp kvicksilvret skulle användas. I Sverige måste kvicksilveravfall numera förvaras i bergrum 30 meter under jorden. Socialstyrelsen börjar nu långsamt fatta att det inte var en så bra idé att stoppa kvicksilver i munnen på folk, och amalgam (innehöll kvicksilver) som tandlagningsmaterial har nu äntligen slutat användas. Detta ämne tänker man nu sprutas in i vårt blodomlopp vid influensavaccinationen. Självklart är man skeptisk mot ett sådant förfarande.

Farhågor kring kvicksilver har även gjort att det på senare år, i stort har utmönstrats ur vacciner och förbjudits i dentala material. I Sverige finns till exempel för närvarande inte längre något registrerat vaccin med kvicksilverinnehåll. Däremot finns det ögondroppar som innehåller en annan form av organisk kvicksilver-fenylkvicksilver. I linje med de globala målsättningarna att minska användningen och utsläppet av kvicksilver har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA nu uppmanat tillverkarna att utveckla vacciner utan tiomersal eller annan kvicksilverinnehållande substans. Det är därför något förvånande att det kommande vaccinet mot svininfluensa planeras innehålla tiomersal. All använding av kvicksilver förbjöds i Sverige juni 2009, men EU tvingande på Sverige att vi gjorde undantag för läkemedel. Varför?

En färsk studie publiserad nu i juni 2009 som heter: ”Mitochondrial dysfunction, impaired oxidative-reduction activity, degeneration, and death in human neuronal and fetal cells induced by low-level exposure to thimerosal and other metal compounds” visar att tiomersal, det kvicksilverbaserade konserveringsmedlet, är skadligt och kan ge upphov till skador liknande de man ser hos personer med autism. Tiomersal används inte längre i svenska vaccin. Man använder annan konservering, som heter Formalin.

”Det är förvånande att man använder tiomersal och att Sverige inte krävt något alternativ för att skydda en grupp som riskerar svåra biverkningar, säger Lena-Maj Anding, politiker (MP) och gruppledare i landstinget. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har uppmanat medicin tillverkarna att utveckla vacciner utan tiomersal eller annan kvicksilverinnehållande substans. Miljöpartiet vill, förutom att landstinget undersöker möjligeten att på egen hand köpa in kvicksilverfritt vaccin, att hälso- och sjukvården informerar medborgarna om biverkningsrisker med vaccinet och ger särskilt stöd till de grupper som tvingas avstå från vaccinering.” Äntligen någon som fattat. Synd bara att KD inte lyssnat tidiagre på dessa farhågor. Jag tvingas nog motvilligt, mot mina egentliga politiska preferenser, bli miljöpartist till slut eftersom resten av regeringen helt verkar ha satt skygglappar för ögonen och öronen.

När Socialstyrelsen tillfrågades av MP varför de köpte vaccin med kvicksilver blev svaret från deras utredare Hélène Englund indirekt att det råkade bara bli så ”Upphandlingen utmynnade i en leveransgaranti och handlade inte om vaccinets exakta innehåll. Eftersom vaccinet levereras i flerdosbehållare behövs någon form av konserveringsmedel för att förhindra att bakterier tillväxer och i detta fall blev det tiomersal” Sveriges största medicinska instans tar verkligen detaljerna på allvar?. WHO har själva år 2005 tydligt konstaterat att det finns ingen nedre gräns för när man kan säga att kvicksilver är oskadligt. Det finns kvicksilverfria vaccin, men trots att anbud kunde ha lämnats på sådant, har Socialstyrelsen inte tagit riskerna på allvar och anskaffat vaccinet. Andra länder har beställt allt kvicksilverfritt vaccin som kommer att tillverkas den närmaste tiden.

Oroa er inte, tro på oss, tro på vaccinet. ”Vaccinationerna innehåller bara 5 mikrogram kvicksilver, det är mindre än vad som finns i en halv portion insjöfisk” säger Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Det är en sanning med viss modifikation. Vad man helt då bortser ifrån är att en subkutan injektion av kvicksilver har lite annorlunda verkan än det som man får i sig med föda eftersom det blandas med mat i tarmen. Man har också inte orkat titta på att det är två helt olika former av kvicksilver. Från svensk insjöfisk får man i sig metylkvicksilver och det är påvisat skadligt, varför man med rätta uppmanar gravida att äta insjöfisk med måttlighet under graviditeten, men tiomersal som man nu tillsatt till influensavaccinet är baserat på etylkvicksilver som har visat sig vara ännu giftigare och farligare för kroppen.

Vera Stejskal, docent i immunologi på Stockholms Universitet och på Karls universitet in Prag, med lång erfarenhet från forskningen inom immunotoxikologi hos läkemedelsbolag har även genom tester kunnat påvisa hur överkänslighet mot metaller som kvicksilver och andra metaller kan vara en faktor till uppkomsten av en mängd olika autoimmuna sjukdomar (reumatiska besvär, sköldkörtelsjukdomar, MS osv). Hon reser nu runt hela jorden och föreläser om detta samt bedriver vidare forskning vid avdelningen för immunologi vid universitet i Prag.

Socialstyrelsens hänsvisningar till den lilla mängden kvicksilver klingar falskt. Det känns ungefär som att säga till en potentiell jordnötsallergiker. Ingen fara, vi ska bara spruta i dig motsvarande en jordnöt direkt in i kroppen. Det borde du klara fin fint. Skulle det bli några problem så fixar vi det alltid. Betryggande när man vet hur arbetssituationen ser ut på de flesta sjukhusen idag.

Nu har vi mest diskuterat bara vaccinets själva konservingsmedel. Tittar man på de andra ämnena som finns kan man också få känslan av att dessa pressade snabbstudier som har godkänt vaccinet som säkert, kanske inte är helt adekvata. Skvalen finns i det svenska influensavaccinet från Glaxosmithkline och i läkemedelsföretaget Novartis prototypvaccin som ett så kallat adjuvans. Det vill säga ett ämne som ska öka immunsvaret mot vaccinet och skydda bättre. Att ta fram mer effektiva adjuvans som är ”starka” och retar immunförsvaret mer är en viktig del av vaccin forskningen. Skvalen har varit aktuellt i den inflammerade amerikanska debatten om ”Gulf War Syndrom”. Av soldaterna som deltog i Gulfkriget fick omkring 30 procent svåra diffusa symtom som fibromyalgi, kronisk trötthet och minnesproblem. Kanske bara inbillning? Blir det sådana biverkningar kan vi ju göra samma sak som med amalgam tanterna. Skicka dem till psykvården.

Hur lång tid tog det att övertyga alla välutbildade specialister att DDT, asbest, radon, amalgam och mycket annat är skadligt? Allt för lång tid. Tobaksbolagen hävdar ibland fortfarande att man inte får lungcancer av rökning för ”det är inte bevisat”. Vi kan inte vänta i årtionden på att beslutsfattare får ”vetenskapliga studier” i ryggen för att underbygga sina beslut. De måste börja tänka själva istället och kan de inte det måste de avgå så att intelligenta människor kan ta över. Det finns redan nu vetenskapliga studier så det räcker (se referenslistan).

Mitt slutgiltiga råd. Tänk själv! Lyssna på båda sidorna av myntet. Låt inte staten göra val och tänka åt dig. Akta dig för extremgrupperna. Överväg riskerna med fördelarna speciellt om du befinner dig bland de s k riskgrupperna (Kronisk lungsjukdom som tex. astma och KOL, Extrem fetma, Neuromuskulära sjukdomar, Kronisk hjärtkärlsjukdom, dock nte bara högt blodtryck, Personer mednedsatt immunförsvar till exempel ärftliga immundefekter, leukemi, HIV, Kronisk lever- eller njursvikt, Svårinställd diabetes). Då kanske det bästa för dig ända är att vaccinera dig. Media vill skrämma upp folk och sälja flera lösnummer. Och läkemedelsföretagen vill antagligen tjäna miljarder på att sälja vaccin, men de är nog inte alla onda. Snälla offentliga Medier, Socialstyrelsen, Regeringen och Smittskyddsinstitutet. Lite distans tack. Mer fakta från båda sidorna inte bara propaganda om att vi ska lyda era råd och indirekt skuldbelägga oss att vi är osolidariska om vi tackar nej. Presentera fakta ordentligt om fördelar och potentiella biverkningar och risker. Stämpla inte alla oliktänkande som idioter.

Rolf Forslund
Leg. Sjuksköterska
En av initiativtagarna till det s k Löneupproret 2008 bland sjuksköterskorna.

REFERENSER:
1) Forskningsrådsnämnden 1997, Dentalmaterialutredningen, Statens Offentliga Utredare SOU 2003:53

2) Geier MR et al, Thiomersal i childhood vaccines, neurodevelopment disorders, and heart disease in the United States, Journal of American Physicians and Surgeons 2003;8(1):6-11,

3) Madi A. Being on the track of thiomersal. Review. Acta Microbiol Immunol Hung 2005;52(1):95-103.

4) Bains VK. et al, Mercury Sensitisation: review, relavance and a clinical report. British Dental
Journal 2008;205(7): 373-378

5) Geier DA et al. Two-phased population epidemiologicalstudy of the safety of thiomersal-containing vaccines:a follow-up analysis. Med Sci Monit 2005;11(4):CR160-70

6) Geier DA, King PG, MR Geier. Mitochondrial dysfunction, impaired oxidative-reduction activity, degeneration, and death in human neuronal and fetal cells induced by low-level exposure to thimerosal and other metal compounds. Toxicological & Environmental Chemistry 2009;1-15

7) Prevention G. Forte, F. Petrucci and B. Bocca Inflammation & Allergy – Drug Targets, Metal Allergens of Growing Significance: Epidemiology, Immunotoxicology,Strategies for Testing and
2008 v 7: Inflamm Allergy Drug Targets. 2008 3:145-62

8) Stejskal V, Forsbeck M et al, Mercury-Specific Lymphocytes: An indication of Mercury Allergy in Man. Journal of Clinical Immunology, Vol. 16, No 1, 1996

9) Stejskal J, Stejskal V. The role of metals in autoimmunity. Neuro Endocrinology Letters 1999; 20:351-364

10) tejskal V, Hudecek R, Stejskal J, Sterzl Diagnosis and treatment of metal-induced side-effects I. Neuro Endocrinology Letters 2006; 27(Suppl 1): 7-16

11) Lindemayr H, Drobil M, Ebner H. Reactions to vaccinations against tetanus and tick-borne encephalitis caused by merthiolate (thiomersal) Hautarzt. (German Publication) 1984 Apr;35(4):192-6.

12) Patrizi A, Rizzoli L, Vincenzi C, Trevisi P, Tosti A. Sensitization to thimerosal in atopic children. Contact Dermatitis. 1999 Feb;40(2):94-7.

13) Westphal GA, et. Al  Homozygous gene deletions of the glutathione S-transferases M1 and T1 are associated with thimerosal sensitization. Int Arch Occup Environ Health. 2000 Aug;73(6):384-8

14) Santucci B, Cannistraci C, Cristaudo A, Camera E, Picardo M.  Thimerosal positivities: patch testing to methylmercury chloride in subjects sensitive to ethylmercury chloride. Contact Dermatitis. 1999 Jan;40(1):8-13.

15) Hornig M., et al. Neurotoxic effects of postnatal thiomersal are mouse strain dependent. Mol Psychiatry 2004 Sep;9(9):833-45

16) Läs även mer om thiomersal och testning för metallöverkänslighet.

17) Hedi Bel Habib,  Vaccineringen bör riktas mot riskgrupper. Newsmill 2009

 

 

[poll id=”3″]

=>

Ämne: Gästblogg, Mediekritik, Politik, Ekonomi & Samhälle

Nyckelord: , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?