Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Påven sopar röda mattan för återvändande protestanter

Pope-739682[1]

Påven Benedikt XVI hälsar missnöjda Anglikaner välkomna tillbaka till RKK…

Den kristna tidningen med ett speciellt fokus på vad Katolska Kyrkan gör, skrev i helgen kring mötet mellan Påven Benedikt XVI och ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams.  De samtalade om Vatikanens beslut om att underlätta för anglikaner att träda in i full gemenskap med Katolska kyrkan.  Så skriver Dagen    

”Frågan är kontroversiell och laddad för anglikanska kyrkan. Inget har framkommit om hur samtalet avlöpte när det gällde det just specifika ärendet.”

samt

”Den nyordning som katolska kyrkan beslutat om vad gäller Anglikanska kyrkan handlar om att tillmötesgå anglikaner som är missnöjda med präst- och biskopsvigningar av kvinnor, homosexuella biskopar och välsignelse av samkönade par.”

Men, av denna lilla notis var det sista raderna som är intressanta för dem av oss som på olika sätt velat belysa den s.k. Nya Ekumeniken. 

”Det var den 9 november som Vatikanen utfärdade Benedikts apostoliska konstitution ”Anglicanorum Coetibus”, som tillåter troende anglikaner att träda in i full gemenskap med den katolska kyrkan, samtidigt som de behåller delar av den Anglikanska kyrkans ”särskilda liturgiska och andliga arv”.

Kommentar:   Det är tydligt att Påven och Vatikanen är ”på hugget” v.g. att försöka få tillbaka de förlorade fåren i fållan.  ”Erbjudandet” från Rom är ovanligt liberalt. Jag tänker på att Anglikanerna erbjuds behålla delar av den Anglikanska kyrkans ”särskilda liturgiska och andliga arv”.

Det är klart att det gör ett återförenande ganska mycket lättare. Det sänder även signaler till andra delar av kristenheten att Katolska Kyrkan är villig att förhandla bort delar av sin egen liturgi och ”andliga arv” vad nu detta omfattar.

För högkyrkliga Lutheraner i Sverige borde ett återförenande med RKK vara naturligt. Frågan är om det även till sist finns plats under påvens vingar, för vilsna karismatiska rörelser inom protestantismen? Är ”kristi ställföreträdare” nöjd om vi enas kring ett antal centrala läror såsom sakramenten och treenighetsläran?  Många hyllar RKK för dess konservatism.  Men, utspel såsom detta visar att världens med konservativa kyrka samtidigt kan vara relativt liberal när det passar dess syften.

Frågan är om inte kampen för heterosexuella äktenskap m.m. kommer fungera som ett samanfogande kitt mellan missnöjda protestanter och den Romerska Katolska Kyrkan.

Den som lever får se.  

MyTwoCents

P.s. Lite måndagsläsning:  Katolske läkaren och bloggaren Bengt blir påmind om att läsa Joseph Ratzingers bok KALLAD TILL GEMENSKAP (Catholica 1997) efter det att han läst Ulf Ekmans bloggposter om Kyrkans väsen…  Bengt tillhör en av de mer djupgående och reflekterande bloggarna i den kristna sfären.

 http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2009/11/19/kyrkan-helheten-och-delarna-biskopens-uppdrag.aspx

Ekmans egen summering av påvens ”Kallad till gemenskap”?

http://ulfekman.nu/2009/11/02/kyrkans-vasen/

http://ulfekman.nu/2009/11/04/kyrkans-vasen-2/

http://ulfekman.nu/2009/11/22/kyrkans-vasen-3/

 

=>

Ämne: Kristendomens historia, Ledarskap, Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?