Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Påve Benedictus XVI fula dubbelspel

73813002fo410_easter

Ingen rök utan eld. Samme man som var med och mörkade pedofilhärvan i början på 2000 talet låtsas nu stå på offrens sida. Det är ett billigt och fult dubbelspel som även de kristna dagstidningarna borde lyfta fram.

Idag skriver TT om hur det katolska ärkestiftet i Dublin ”mörkade” omfattande sexuella övergrepp mot barn långt in på 90-talet. Dagen publicerar meddelandet här.

”Rapporten, som sammanställts på regeringens uppdrag, granskar händelser i den irländska huvudstaden mellan 1975 och 2004. En liknande utredning fann nyligen att övergrepp tidigare begåtts på skolor och barnhem som drevs av kyrkliga organisationer. Skuggan faller nu tung över både kyrkliga företrädare och statsanställda som kände till att det förekom övergrepp. Katolska kyrkans rykte och tillgångar sattes i första rummet när man prioriterade att undvika skandaler, heter det.”    

TT meddelandet avslutar med att ”Påven Benedictus XVI har fördömt prästerskapets övergrepp och sagt att de skyldiga bör ställas inför rätta. När han besökte USA 2008 träffade han personer som blivit utsatta”

Den som gräver det minsta i denna härva som aldrig tycks ta slut finner att detta är efterkonstruktioner. Ty, mycket tyder på att Påven själv (innan sin utnämning) varit en stor del av problemet i pedofilhärvan. Våra Påvevänliga kristna dagstidningar tycks inte ha något större intresse av denna viktiga del av Vatikanens historik.

Så skriver London Evening Standard:

”Påven spelade en ledande roll i en systematisk mörkläggning av sexuellt utnyttjande av barn av katolska präster, enligt en chockerande dokumentär som sänds av BBC kväll. År 2001, medan han var kardinal, utfärdade han ett hemlig påbud till katolska biskopar i hela världen, som uppmanade dem att sätta Kyrkans intressen framför barnens säkerhet.

Dokumentet rekommenderar att inte rapportera sexuella övergrepp till myndigheterna och att biskopar ska uppmuntra offer, vittnen och gärningsmän att inte prata om det som hänt. För att hålla de drabbade tysta, hotades de med bannlysning av Kyrkan, om de upprepar anklagelserna.

The Panorama special, Sex Crimes And The Vatican, undersöker detaljerna i detta mindre kända dokument för första gången. I programmet framkommer också att den katolska kyrkan medvetet gömmer pedofila präster. Det visar att präster som anklagas för övergrepp mot barn i allmänhet inte fått yrkesförbud eller anmälts till Polis, utan bara flyttas till en annan församling, där de ofta fortsatt att utnyttja barn sexuellt. Den ger även exempel på hur mutor används för att tysta offren.

Läs hela artikeln här: http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23369148-pope-led-cover-up-of-child-abuse-by-priests.do
Dokumentären går på BBC1 i kväll kl. 22:15

Over and out

MyTwo Cents

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3853169.svd

=>

Ämne: Nya Ekumeniken, Politik, Ekonomi & Samhälle, Villoläror

 • Här besannas åter att religiösa och orena andar har ett intimt samarbete. De står högt i rang och beskyddas bland annat av lögnens ande.

 • Det handlar nog inte så mycket om att man från kyrkans håll inte skulle vilja blanda in polisen som att man gärna undviker massmedia som i gammal jakobiansk anda gärna kapitaliserar på just förbrytelser som gjorts av katolska präster. För pedofili rapporteras i alternativa medier ofta inom andra kristna, icke-kristna, ateistiska (vi ska inte ens tala om sportsammanhang), judiska såväl muslimska sammanhang. Det var t.ex. en stor härva som uppdagades här om året i Israel med rabbiner som systematiskt utnyttjat minderåriga och mörkat detta. Men av någon anledning kom det knappt en notis i tidningarna om skandalen. Varför?

  Likväl är man inom vatikanen förmodligen medveten om de program som t.ex. forna KGB startade (kyrkan var ju ev av forna sovjets ärkefiender och de har många andra kan tilläggas) i syfte att innifrån -> ut skada kyrkan. Whistle-blowers har efter kalla krigets nedtoning berättat om att det fanns (och fortfarande finns) program som bl.a. gick ut på att infiltrera ledande positioner inom prästseminarier och söka premiera elever med tveksam läggning och uppmuntra en slapp attityd i förhållande till mer destruktiva mönster. Likväl var målet att söka minimera antalet mer lämpliga kandidater genom att på olika sätt hävda dessa som olämpliga och få dem att lämna utbildningen till prästerskapet. Allt för att få in fler ruttna personer i kyrkan och på sikt skada den innifrån.

  Likväl var det under kalla kriget standard att i länder som Polen från massmedialt håll anklaga präster för pedofili, även när det var uppenbart falskt, i syfte att väcka hat hos opinionen mot den kyrka som kraftfullt motsatte sig det ateistiska program som kommunismen utgör.

  Utöver detta kan man tillägga att pedofili numera är oehört utspritt. De gamla kungaätterna såväl världens ekonomiska elitsällskap har en erkänd historia av att ägna sig åt pedofili och med olika medel mörka detta. Holywood & MTV sfären är full av skiten, Woody Allen & Polanski är så att säga inte ett undantag..

  Men det stannar inte där. I Sverige har vi t.ex. enligt flera internationella undersökningar kanske flest antal pedofilier / invånare. Och Sverige är inte speciellt kristet.

  Internet & pornografi bidrar till att sprida skiten. Likväl tycks massmedia ofta implicit anspela på pedofili i populärkulturen, en avspegling av värden som den ekonomiska världseliten (som bokstavligt talat äger populärkulturen) haft under flera århundranden. För den som vill lära sig mer om detta rekommenderar jag blog:en ”pseudo occult media” på nätet som ger djupgående analys av det för den oinvigde ganska bisarra bildspråk som idag blivit standard i musikvideos etc.

  Påven, kardinalerna är medvetna om att massmedia gärna söker framhäva analysen att ”katolska kyrkans celibat => pedofili eller dyl”, även om detta saknar grund i forskning (iaf om man med celibat menar celibat och inte att fantisera om sex i alla former samtidigt som man avhåller sig från att leva ut det i handling, tills dammen spricker s.a.s.) och kan tänkas se svårigheter i att låta massmedia få försthandsinformation vid misstankar riktade mot präster. Dels då det rör sig om mycket grava anklagelser och misstankar faktiskt visat sig vara felaktiga i många fall (och ibland medvetet utfärdade för att eliminera riktigt bra människor som upplevts som hotande från fiender till kyrkan).

  Med det inte sagt att man gjort rätt. Men varken jag, du, eller massmedia har egentligen tillräckligt med bakgrund och underlag för att göra den bedömningen.

  Massmedia är s.a.s. inte ett neutralt organ, det är ju uppenbart då man rapporterar alla förbrytelser som nämns i samband med katolska kyrkan men nästan helt mörkar förbrytelser som sker dagligen i judiska sammanhang. För att inte nämna de problem vi har i vårt eget land. Börja skrapa lite i sportklubbarna, ungdomsidrotten och vi skulle framskymta rätt duktiga skandaler här på hemmaplan.

  En del skulle förmodligen till sin förskräckelse även om de ville kunna upptäcka sina egna sambos för att syssla med ett och annat som de aldrig vågat tänka att de var kapabla till.

  Och den rädslan har väl även människor i kyrkan. Man misstänker helst inte sin församlingspräst, inte heller sin medbroder.

  Positivt är att katolska kyrkan idag går i bräshen för att sedan några år tillbaka utvecklat och infört ett ganska rigit program med utbildning/bevakning för att man ända ner på församlingsnivå ska kunna upptäcka ev förbrytelser och förebygga dem i ett mycket tidigt stadium. Detta medan många andra kyrkor, religiösa och sportsmässiga sammanhang fortfarande visat påfallande lite intresse att se över de egna rutinerna.

 • Ja, jag hörde på det TV-program där dessa prästers pedofili fick pågå år efter år och det ignorerades av både Vatikanen och samtliga ledande där.

  Det var fasansfullt att bara se programmet…tänk då på de många tusen barn som utsattes för dessa äckel från helvetet. För det är Satan som är deras fader, precis som Jesus sa åt de fariseér som hycklade.

  Vad de ”kristna” tidningarna gäller, så blir man inte förvånad. Numera kommer Sanningen från den vanliga dagspressen.
  Däremot så började Dagen redan i september att göra reklam för Påvens Jul-CD …bjällerklang… var det som var budskapet !
  Tack MTC.

 • Tack MTC att du lyfter fram detta.

  Det är något av en skymf mot alla dessa pedofilprästers offer, när man förminskar prästernas brott med kommentarer som ”även de protestantiska kyrkorna har sina skandaler”. Visserligen sant, men proportionerligt går det ändå inte att jämföra på samma dag. Det är ju fråga om ett gigantiskt utbrett system inom katolska kyrkan och dess olika institutioner där vuxna (mestadels präster) utnyttjat barn. Ofta föräldralösa barn som varit totalt utlämnade.

  Jesu ord om vad som vore det bästa för dem som förför en av dessa mina minsta, blir väldigt aktuella när dessa skandaler rullas upp.

  Irland kan vara det land där dessa katolska brott varit som allra värst.

  Berndt

 • Erik Johnsson

  Man ska komma ihåg att katolska kyrkan har 1,2 miljarder medlemmar och cirka en halv miljon präster. Faktum är att idrottsrörelsen, som är ungefär lika stor, har drabbats av många fler skandaler av detta slag. Och också Svenska kyrkan och pingströrelsen har en mycket smutsig byk, proportionerligt större och mer omfattande än katolska kyrkan.
  Övergreppen i pingst i Sverige med sina 100 000 medlemmar har varit större (!) och mer omfattande än i Katolska kyrkan med sina 1,2 miljarder medlemmar. Inte i antal naturligtvis, men i förhållande till sin storlek.
  Sug på den karamellen!

 • carl

  I det här fallet handlar om 32ofall av övergrepp på barn och 46präster, var fick du tusentals ifrån? Man utnyttjar sådana händelse att smutskasta den katolska kyrkan som helhet, trots faktum att kyrkan ändå framstår mycket mer trovärdig än t.ex den protestantiska med alla sina ”inriktningar”! Vidare, hur rimmar det i det protestantiska världen att det är inte OK att sexuellt utnyttja barn samtidigt ät helt OK utnyttja samma barn för att slava för 2$ om dagen, runt om kring i Världen, fallet med Hennes&Mauritz kan vara ett bra exempel på denna dubbelmoral som finns i det protestantiska världen! Egentligen är det synd om denna kyrkan, alltså den protestantiska,en gång i tiden uppröriskt mot den auktoritära samhälle, numera har själv blivit auktoritär! Just därför att den har övergivit sitt roll i samhälle och lämnat den till penningsugna, moralbefriade krafter som aldrig kommer att sätta någon värdestandard för människor!

 • Påven är obetydligt bättre än Pedofeten Muhammed.

  Han borde kastas i fängelse. Kommer han till Sverige kommer jag polisanmäla honom och kräva att han fängslas för utredning av hans Nazism, Pedofilorganisation, offentligt ljugande, lura Afrikaner så att 4 miljoner smittas av HIV (allmänfarliga påståenden).

  Bomba Vatikanen tillbaka till 1100-talet där dom hör hemma. Njae inte bokstavligt såklart.

 • Gud kan hela cancerpatienter, få blinda att se och lama att gå. Hallelulja!!
  Helt korrekt enl. de troende och Bibeln.

  Men VARFÖR hjälper Gud ALDRIG de som har ett amputerat ben??
  Det är ju lätt som en plätt att fixa ett nytt ben, om man nu har skapat hela universum
  med växter, människor, djur och mobiltelefoner och bilar, Gud har fått dödssjuka friska på 10 sekunder.

  Ett nytt finger vore väl ett bevis på Guds existens?

  Varför?

 • Enstilla Undran

  Erik,
  ”Övergreppen i pingst i Sverige med sina 100 000 medlemmar har varit större (!) och mer omfattande än i Katolska kyrkan med sina 1,2 miljarder medlemmar. Inte i antal naturligtvis, men i förhållande till sin storlek”

  och vad har du för fakta för detta påstående?

 • ”Numera kommer Sanningen från den vanliga dagspressen.”

  Oh, ja… såsom för Kyrkan, så ock för Israel… 😀

 • Till Erik Johansson

  Vad bygger du det på för uppgifter?

  Skulle det ligga någon som helst sanning i det du påstår så kan jag i så fall tänka mig att det beror på att i de protestantiska länderna leder övergrepp till verkliga åtal, och därmed visar det sig i brottsstatistiken, medan de i den starka katolska länderna har varit ett utbrett systematisk samarbete mellan rättsväsendet och katolska kyrkan för att tysta ned alla anklagelser och anmälningar om prästernas övergrepp. Ja, ända in på 1990-talet var det så.

  mvh

  Berndt

 • sleepaz

  ”Dokumentet rekommenderar att inte rapportera sexuella övergrepp myndigheterna och att biskopar ska uppmuntra offer, vittnen och gärningsmän att inte prata om det som hänt”

  Skulle vara intressant ta del av detta dokument, där det rent konkret står så här..

 • sleepaz

  Vi får dock inte blanda ihop, ”bikten” med att mörka.. Om tex en präst biktar sig, och erkänner ett brott, så innebär inte detta att biktfadern ”mörkar” händelsen..

  Så vitt jag vet så finns det en del riktlinjer för präster som begått brott, som skall följas..

  Crimen Sollicitationis

  http://www.newadvent.org/cathen/14134b.htm

 • En som ser dig

  Erik Johnsson, jag tycker inte ditt språkbruk är så passande i detta sammanhang, snarare avslöjande.

 • StaffanW

  Erik J, detta var väl rekord i tramsighet. Nu får du allt precisera vad du menar med ”Övergreppen i pingst i Sverige med sina 100 000 medlemmar har varit större (!) och mer omfattande än i Katolska kyrkan med sina 1,2 miljarder medlemmar.”
  Sitter du inne med någon ny sanning, eller är du bara ute för att avslöja din egen dumhet?

 • Erik Johnsson

  Det har alltid funnits fula söndagsskolgubbar i frikyrkorna. Pingströrelsen känner jag bättre än de andra och vet därför hur dessa tafsande gubbar gett många barn mardrömmar. Och hur man i församlingsledningarna verkligen försökt dölja,
  d v s mörkat, det som hänt. Man har tagit förövarens parti, inte det utsatta barnet.
  Det här är ett känt och omvittnat fenomen inte bara hemma i söndagsskolan utan också ute på missionsfältet.
  Här gäller det nog att sopa rent framför egen dörr innan man skjuter skarpt mot andra kyrkor och samfund.

 • sleepaz

  Detta dokument verkar vara en slagpåse som katelikhatare brukar använda.. Har använts förr i svensk media..
  Jag väljer att citera ett svar till den artikeln som skrevs då.. Lustigt nog är det exakt samma argument som den engelska tidningen skriver..

  ”Med anledning av Anna Julius artikel om Vatikanen och försök att mörka pedofilfall i måndagens Svenska Dagblad vill jag göra några tillrättalägganden. Det dokument som åsyftas är taget ur sitt sammanhang och vantolkat. Tvärt emot vad som anges i artikeln sägs inget i det berörda dokumentet – eller någon annanstans att det skulle vara förbjudet för kyrkans folk att rapportera brott mot civil lag till polis eller berörda myndigheter. Dokumentet, Crimen sollicitationis, ger instruktioner hur biskopar skall förfara med präster som blir anklagade för ”sollicitatio”, dvs försök att i biktstolen försöka locka kvinnor till sexuell samvaro genom att ex avtala möten. En präst som gör detta skall enligt dokumentet och i enlighet med den katolska kyrkans lag, den kanoniska lagen, suspenderas. Att de inblandade uppmanas till diskretion rör hur frågan hanteras internt i kyrkan. Något förbud att gå till civila myndigheter finns inte. Dokumentet är undertecknat av kardinal Ottaviani, inte påven Johannes XXIII som uppges i artikeln.

  Brott mot kyrkolagen hanteras av den interna kyrkliga domstolen, officialatet. En dom där hindrar inte att personen åtalas civilt.

  I och med Andra Vatikankonciliet (62-65) är dokumentet överspelat. I 1983 års kanoniska lag fastslås att sexuella övergrepp på minderåriga (och försök till ”sollicitatio” av en biktande) är ett brott, som kan straffas med att prästen förlorar sin prästerliga status. ( kanon 1395 och 1387).

  2001 underströk påven Johannes Paulus II att sexuella övergrepp på minderåriga är ett så allvarligt brott att det skall rapporteras till Troskongregationen och till civila myndigheter.

  Att katolska präster gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn är en skam för kyrkan, och katoliker världen över delar alla människors avsky och upprördhet över att detta kunnat ske och att vissa i kyrkans ledning hållit förövarna om ryggen. Vi är alla tacksamma över att detta kommer till ytan och att de drabbade kan få upprättelse.”

  Maria Hasselgren
  Pressekreterare
  Stockholms katolska stift

  .http://www.katoliknu.se/html/artikel.htm

 • Erik Johnsson:

  Detta du säger låter ju som samma fenomen som rapporterats från tex Jehovas Vittnen här i Sverige. Är det lika illa ställt i ‘andefyllda’ frikyrkofolk menar du? Har de inte DHA mer än när de ska visa upp sej i Kyrkolokalen…när tillfälle ges så blommar ‘gamle adam’ ut för fullt 😉 Är det så du menar?

  /Markko

 • Usch! Snuskigt värre!

 • Il Padre

  Först katolska präster i USA, nu det här och Av Koranen vet vi vad Muhammed var för sort… Alltså, religion ÄR FARLIGT på många vis för oss människor! Därför ska vi hålla sånt tillbaks på sin plats i våra demokratiska samhällen. Genom flyktingströmmarna med många muslimer varav fler rättrogna (islamister) än vad som framgår av pk-medias och etablerade politiska partier, kommer Sverige förändras i grunden om det inte blir en radikal förändring av flyktingpolitiken. Sverige är illa ute när det gäller islam. T o m duktiga och realistiska Nyamko Sabuni, själv invandrare och muslim, fick nej av fp:s landsmöte när hon blygsamt framförde krav på att man skulle klara svenska hjälpligt och ha viss kunskap om landet man lever i innan svenskt medborgarskap beviljas. Forskning finns att andra länder som t ex Frankrike och Storbritannien lyckats mycket bättre med anpassningen genom att ställa krav och inte hålla bidragsgrytorna öppna från första stund. Det verkar som om folk i allmänhet inte begriper vad som är på färde… För din egen skull bli upplyst, LÄS Nätverk mot politisk korrekthet!
  http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=44cb9c44459be95ede66046e5d8ba778

 • Välkomna alla nya kommentatorer. Första kommentaren fastnar alltid i moderation. Nästa gång ni kommenterar sker det i realtid.

  mvh
  MyTwoCents

 • Till ”Inte så enkelt”,

  Du hänvisar till din blogg. Där bekänner du dej, så vitt jag förstår mot allt vad religion och gemensamt handlande heter. (Men jag kan ju ha missförstått dej.)

  I och för sig tänkvärda påpekanden i dina skriverier. MEN!

  Min fråga är väl närmast. Vad står du för? (Alltså inte bara emot…)

  Det måste ju vara något som driver dej att undersöka och publicera dina tankar.

  /Kjell

 • Det är onekligen intressant att fråga sig vem som talar sanning här.

  Å ena sidan påstås följande ”För att hålla de drabbade tysta, hotades de med bannlysning av Kyrkan, om de upprepar anklagelserna”

  Å andra sidan så hävdas det att ”2001 underströk påven Johannes Paulus II att sexuella övergrepp på minderåriga är ett så allvarligt brott att det skall rapporteras till Troskongregationen och till civila myndigheter.” Och vidare att

  If any penitent has been thus solicited to sin, he or she cannot be absolved by any confessor until the penitent actually denounces the delinquent priest to the proper ecclesiastical authority or promises to make such denunciation as soon as possible.

  Even though the wicked confessor has since amended his life, or though the crime of solicitation took place many years ago, the obligation of denouncing him still remains, because the law is made, not merely to procure amendment, but also to inflict punishment. If the penitent, without sufficient cause, does not make the denunciation within a month from the time he or she has learned the obligation to do so, excommunication is incurred ipso facto. When the negligence has been repaired, any approved priest may absolve from the excommunication. If the penitent has reasonable ground for fearing serious damage to self or family from a formal denunciation, some other method of informing on the delinquent priest may be sought for.

  Det verkar befogat att ställa sig frågan vem som har fått saken om bockfoten, den citerade sekulära tidningen, som ju enligt Elisabeth utgör vårt samhälles verkliga sanningssägare, eller Kyrkan, som ju, enligt den samlade expertisen ovan, utgör en rysligt kylig vindfläkt från det mörka medeltiden…

  Nåja, det verkar som om somliga är villiga att svälja allt med hull och hår, bara det kan få Kyrkan att framstå i sämre dager… Det märkliga är att samma personer som litar blint på sekulära mediers ”sanningar” om Kyrkan, lika blint förkastar allt som dessa medier har att säga om t ex Israel… Hur kommer det sig?

  Det är onekligen intressant att se vad för slags folk som attraheras av sådana här inlägg… Man känner väl igen sig, kan man tänka…

  Sedan får man väl konstatera att attacker på Kyrkan nuförtiden är något av det mer PK man kan syssla med, då det kommit att bli själva sinnebilden av allt som är förskräckligt och bakåtsträvande i vårt samhälle…

 • Tuve:

  Är verkligen allt ifrågasättande av Benedictus XVI, Vatikanens agerande eller individuella Kardinaler och präster verkligen bara ”attacker” på Kyrkan? Är det så enkelt i din värld?

  Intressant nog var det exakt samma reaktion på Livets Ord under 80 och 90 talet när skaror av människor berättade om hur de for illa i Trosrörelsen.

  Jag är ledsen men, jag tror Benedictus XVI är en ful fisk. Sitter inne med information som är minst lika illa som gårdagens bloggpost men, som jag väljer att inte publicera eftersom källan med största säkerhet skulle förlora sitt jobb.

  mvh
  Daniel

 • Daniel
  Det råder ju ingen tvekan om att det har skett oerhörda övergrepp av katoliker, och det fortsätter att ske även om vi ännu inte känner till det. Sådan är människans natur, vare sig vi är frälsta, enligt er vokabulär, eller ej.

  Det som förvånar mig mest är egentligen den attityd som Elisabeth, men även Haggaj och flera andra tidigare, ger uttryck för. Det avslöjar så oerhört mycket, just för att man är villig att bedöma samma källor helt olika beroende på vad de rapporterar om. När det rapporteras om Kyrkan så är det trovärdigt, men i princip inget som samma källa rapporterar om t ex Israel kan eller får vara sant. Översätt er egen attityd gentemot mediarapportering om Israel så förstår du nog bättre min reaktion…

  Det är knappast rättvist att anklaga mig för att göra det enkelt. Jag erkänner ständigt att Kyrkans män, både nu och i historien, har begått mängder av fel. Jag erkänner också att även påvar och kardinaler kan göra fel. Läs själv min egen kritik av vårt biskopskansli och Kardinal (?) Fisichellas attack mot Biskop Sobrinho i våras.

  Min poäng är att mediernas rapportering sällan är rättvisande, inte ens när den utgår från sakligt korrekta uppgifter… Du erkänner det när det gäller Israel, varför inte inse att det är en generell sanning? Medierna styrs inte av någon önskan att tala sanning, man måste verkligen vara stockdum om man tror det… Senast häromdagen råkade jag lyssna på en intervju angående grismisskötseln med en veterinär(?), senare under dagen hade man plockat ut en mening han sagt och fått det till att han sade något helt annat än vad han verkligen sa… Så är det hela tiden…

  I det fall som du tar upp i inlägget så baserar du dig på en skrivelse som någon har läst och tolkat på ett sätt som går stick i stäv med allt annat som Kyrkan haft att säga om saken sedan flera hundra år… Hur troligt är det att det är en korrekt tolkning?

  Allt gott!

 • Tuve:

  ”När det rapporteras om Kyrkan så är det trovärdigt, men i princip inget som samma källa rapporterar om t ex Israel kan eller får vara sant.”

  ”Min poäng är att mediernas rapportering sällan är rättvisande, inte ens när den utgår från sakligt korrekta uppgifter… Du erkänner det när det gäller Israel, varför inte inse att det är en generell sanning? Medierna styrs inte av någon önskan att tala sanning, man måste verkligen vara stockdum om man tror det…”

  Daniel: Visst. Här har du en poäng.

  Att jag hoppade på just detta tåg (”attack”) har inte med mitt generella ogillande av Vatikanen att göra utan det att jag såg den förra dokumentären som gick om pedofilhärvan där det framgick TYDLIGT hur Vatikanen gång på gång sopat problemet under mattan och offren kom i kläm.

  En av Kyrkans värsta förbrytare i USA lever nu i frihet någon stans i England om jag inte minns fel. När barnens föräldrar först försökte klara upp den härvan möttes de av en mur av advokater och tystnad från Kyrkans sida.

  Faktum är att pedofilihärvan bottnar i ett djupare teologiskt problem som pågått allt sedan det obibliska kravet på prästers celibat infördes.

  Kort sammanfattning av Kyrkans Celibattvång:

  302 Vid kyrkomötet i Ancyra / Elvira (Grenada) mellan år 295 och 302, ett provinskyrkomöte i Spanien, förbjöds äktenskap för biskopar, präster och diakoner (Concilium Eliberitanum, Canon XXXIII). Prästerkapet tvingades där till celibat. Där bestämdes att om de fortsatte att leva tillsammans med sina hustrur och avla barn efter sin ordination så skulle de avsättas! Detta var första gången som en celibatslag infördes. ”Påven” Siricius skrev år 383 brev till Spanien och Afrika för att uppmärksamma dem om celibatsreglerna och föreskrev straff för överträdelser.

  325 Vid det stora kyrkomötet i Nicaea 325 blev kyrkan i praktiken en statskyrka under kejsarens ”beskydd”. De som motsatte sig statskyrkotanken blev förföljda t.ex. donatisterna. Det bestämdes där också att prästerna fick inte gifta sig (men de som redan var gifta fick dock fortsätta i den ställning de var). Redan då gick profetian i 1 Tim. 4:3 om att förbjuda äktenskap i fullbordan. De medverkande uttryckte också sin belåtenhet med förbudet i Canon III som förbjöd mulieres subintroductas. Ingen biskop, präst eller diakon fick ha någon annan kvinna i sitt hus än sin moder, syster, faster, moster eller liknande person som inte någon misstanke kunde riktas mot. Men 39 av Rom-församlingens första ledare hann med att vara gifta! Många präster hörsammade dock inte celibatet. Kyrkomötet i Laodicea 352 backade i celibatsfrågan och förpliktade att präster skulle gifta sig med jungfrur och skicka iväg otrogna hustrur. I kyrkomötet i Kartago 401 svängde det igen och mötet tog en ståndpunkt för celibatet, samt antog att präster skulle skilja sig från sina fruar och leva som ogifta. Bara 19 år efter Kartago prisar dock biskopen i Rom, Honorius, fruarna som stöttar sin präst-makar i tjänsten. 867 valdes Adrian II till påve. Han var en gift man, vilket igen missgynnade förespråkarna för celibatet. På Laterankonciliet 1139 uttalade påven Innocent II alla prästerliga äktenskap som ogiltiga och barnen i sådana äktenskap för oäktingar. Konciliet i Trent (1545-1562) bestämde att gifta präster skulle exkommuniceras. Celibatstvånget ökade de homosexuella aktiviteterna mycket märkbart inom kyrkan. Konciliet i Tours 567 bestämde att munkar fick inte sova två stycken i en säng och att sovsalarna skulle ha ljuset brinnande hela natten.

  1079 Celibatet för präster påbjuds av Gregorius VII.

  (http://tidenstecken.se/kkvillo.htm)

  Människan har en sexualdrift nedlagt i sin natur av Gud själv. I Guds Ord finner vi en handfull profeter eller nasirer som kallats till avskildhet v.g. sexuellt umgänge. Men, att tvinga på celibatet på hundratusentals präster är inte bara obibliskt utan bäddar även för problem.

  Jag klandrar inte i första hand katolska prästerskapet utan den Kyrka som skapat problemet.

  Paulus, som skrev ca hälften av N.T. förutspådde denna obibliska lära. Så säger Paulus:

  1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.
  1 Tim 4:2 De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten
  1 Tim 4:3 och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.
  1 Tim 4:4 Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.

  mvh
  Daniel

 • StaffanW

  Erik J,
  väntar fortfarande på dina belägg för att ”Övergreppen i pingst i Sverige med sina 100 000 medlemmar har varit större (!) och mer omfattande än i Katolska kyrkan med sina 1,2 miljarder medlemmar”. Kastar man ur sig sådana anklagelser bör man kunna verifiera detta, inte med att ”det har alltid funnits fula söndagsskolgubbar i frikyrkorna.” Visst har det förekommit sådant, som det gjort/gör inom skolan och inom idrottsrörelsen. Besitter du någon ärlighet så tar du antingen tillbaka det du påstod, eller lägger fram konkreta bevis. All dialog blir ju meningslös om man bara fritt kan påstå vad som helst.

 • Daniel
  ”Faktum är att pedofilihärvan bottnar i ett djupare teologiskt problem som pågått allt sedan det obibliska kravet på prästers celibat infördes.”

  Nej, det är inte ett faktum, utan din tolkning… En viss skillnad, åtminstone i min värld 😉

  Återigen så hoppar du på tåget av omotiverade attacker, för i detta fall är det just vad det är. Särskilt blir det det då du försöker få det till att Kyrkan förbjuder någon att gifta sig. Hur kan något man själv väljer vara ett förbud? Det är ju t o m så att en präst kan avsäga sig prästerskapet om han vill gifta sig, jag känner personligen två präster i Sverige som gjort det under de senaste åren. Det enda som är sagt är att man inte både kan vara präst och gifta sig, däremot finns det gifta katolska präster, hade själv en sådan som församlingspräst under många år… Så, vad det handlar om är en vanföreställning hos dig som du försöker kalla för ett faktum…

  Vad det gäller påståendet att det skulle bero på att dessa män inte fått utlopp för sin sexualdrift pga celibatet (Som du inte skriver rakt ut men som lyser igenom alltför tydligt), så är det också nonsens, eftersom pedofili också förekommer bland sexuellt väldigt aktiva och, kunde man tycka, tillfredsställda män… ”Inte så enkelt” sätter fingret på spiken då denne skriver ”iaf om man med celibat menar celibat och inte att fantisera om sex i alla former samtidigt som man avhåller sig från att leva ut det i handling, tills dammen spricker s.a.s.” Det är nog snarare där som problemet ligger, inte i avhållsamheten som sådan, utan i den mentala besattheten vid sex. Dvs det spelar egentligen liten roll vad kroppen gör, det kommer an på den själsliga inställningen, vilket återigen bevisas av att pedofili inte är ett isolerat fenomen hos ensamma snuskgubbar och katolska präster, utan förekommer i väldigt stor utsträckning bland sexuellt aktiva människor som säkert delar din avsky för Kyrkan…

  Allt gott!

 • Pingback: Vi katoliker behöver se problemen i vår kyrka utan att bli masochistiska. - Bengts Blogg()

 • En ny planerad rapport har just publicerats som rör utredningarna angående sexuella övergrepp på barn i Katolska kyrkan på Irland. Det är hemskt, men tyvärr inga överraskningar. Mönstret fram till början av 1990-talet är detsamma som i USA: När problemen blev kända sopades de under mattan, det togs omhand internt och tystades ner. Inte bara kyrkliga diginitärer, utan också Irlands regering bidrog till mörkläggningen. Naturligt nog är företrädare för både kyrka och regering fyllda av ånger och ber om förlåtelse.

  Det goda som kommit fram genom att dessa övergrepp på barn dragits fram i ljuset är att noggranna utredningar och kartläggningar tagits fram, speciellt i USA och Irland, vilket lett till ett allmänt medvetandegörande av problemet, inte bara i kyrkan utan också i samhället. Många katolska stift har tagit fram handlingsplaner och nya rutiner för att både förebygga problemet samt hur man tar hand om offer och förövare när väl något inträffar.

  Det viktigt att påpeka att problemet med utnyttjande och kränkning av barn inte är unikt för Katolska kyrkan, det är ett problem i samhället i stort. Nyss uppmärksammades t.ex. problem på svenska barnhem och att det var många barn som tvångsomhändertogs under 1900-talet som farit ofantligt illa, en politiker fick nyligen lämna sina uppdrag efter att ha försökt köpa sex av en minderårig. Trafficking där även minderåriga utnyttjas är ett stort problem som tyvärr många blundar för. Jag säger inte detta för att rättfärdiga det som skett i Katolska kyrkan, men för att konstatera att det behövs ett allmänt uppvaknande i att se vidden av detta problem i alla sammanhang. Inom Katolska kyrkan har mycket klokt sagts om dessa problem, jag tänker t.ex. på det arbete som p Thomas Doyle OP gjort och hans tankar om att granska den klerikala strukturen.
  http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2009/05/26/det-institutionaliserade-f-246-rtrycket-i-katolska-kyrkan-granska-den-klerikala-kulturen.aspx

  Tyvärr vill nog fortfarande många undvika att granska de strukturella orsakerna till problemen i kyrkan och bara se förövarna som syndabockar. Samma sak gäller i samhället i stort. Så länge vi ser mellan fingrarna på sexturismen till Thailand och vidmakthåller en kultur inom rättsväsendet där man behandlar våldtäcktsmål styvmoderligt och tänker att kvinnan får skylla sig själv pga sitt uppträdande och har överseende med männens uppträdande så skrapar vi bara på ytan och kommer inte till rätta med problemets grunder.

  Att säga att problemet finns i andra sektorer av samhället också, inte bara i Katolska kyrkan är absolut inte sagt för att förmildra eller skyla över det som skett i Katolska kyrkan, men man behöver ha en allsidig bedömning av problemet. Vi tycks alltid har behov av syndabockar. Tidigare var judar och muslimer dem man beskyllde för allt ont. Antisemitismen är fortfarande ett utbrett och växande problem i vissa grupper, men är du för negativ mot muslimer blir du beskylld för islamofobi, och antisemitism betraktas som extremism och inte rumsrent, men kristna i allmänhet och specifikt Katolska kyrkan är det riskfritt att tala illa om i alla sammanhang. Det gäller både antikatolska kristna grupper (som det som kommer till uttryck på denna blogg) och allmänt religionskritiska sekularister.

 • Tuve, vi har ju dokumenterade åsiktsskillnader på just celibatets område.

  Men jag tycker mej läsa att Paulus i alla fall hade liknande tankar som jag och Daniel. Jag citerar de välkända uttalandena:

  ”för att undgå otuktssynder må var man hava sin egen hustru, och var kvinna sin egen man. Mannen give sin hustru vad han är henne pliktig, sammalunda ock hustrun sin man. Hustrun råder icke själv över sin kropp, utan mannen; sammalunda råder ej heller mannen över sin kropp, utan hustrun. Dragen eder icke undan från varandra, om icke möjligen, med bådas samtycke, till en tid, för att I skolen hava ledighet till bönen. Kommen sedan åter tillsammans, så att Satan icke frestar eder, då I nu icke kunnen leva återhållsamt.”

  Att det sedan finns dem som har tillräckligt men ändå är upptända av begär nekar vi inte till. Men det bevisar inte att det inte finns en omvänt proportionell korrelation mellan begär och legitim sex.

  Om pedofili har ökat vet jag inte. Kanske var det förr hysh-hysh. Men att det är världsvitt och fruktansvärt utbrett tycks det inte vara någon tvekan om.

  /Kjell

 • Tänkte bara tipsa om att man kan se dokumänteren ”Sex crimes and the Vatican” på min blogg:
  http://jdfk-kefas.blogspot.com/2009/10/sex-crimes-and-vatican-benedict.html

  – se den gärna, men försätt gärna debatten här på Aletheia.

  //Michael

 • Michael Häggqvist

  ”1 Tim 4:3 och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.”

  Det där var ju också en liten släng åt de som nu i juletid, kommer att hävda att man inte ska äta julskinka… ;.)

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Början till slutet för Påve Benedictus XVI?()

 • elisabeth

  MTC,

  Är det kört nu med hans Helgon-förklaring, tro ?

 • @Metodistpastor Berndt Isaksson:

  Det är så sant så sant. Det är en slug metod som används flitigt för att få bort fokus från Rom. Och folk går på det och börjar rota efter Knutbyskandaler och annat som kan vara användbart.

  Frågan är om dessa kan tänka sig rubriker typ:’

  ”4000 frikyrkopastorer förgrep sig på 10 000-tals barn i USA”

  Eller ”känd pingstförkunnare ger ut ‘Handbok för pedofiler’ ”

 • Försökte i samband med det stora antalet aborter i Sverige diskuterades i annan bloggpost här aktualisera Jonatan Swifts anspråkslösa förslag hur man skulle lösa problemet med svälten på Irland på den geniale prästens tid. Man kunde utifrån Swifts tankegångar eliminera de besvärliga barnen även i Sverige utan blodiga aborter. Diskussionen uteblev dessvärre den gången.

  I dennes fotspår önskar undertecknad presentera ett lite förslag som kunde vara till mycken glädje för många.

  Vi har ett problem med pedofila katolska präster som verkar växa i omfattning. För att råda bot på detta föreslås att man helt enkelt tar fasta på Pauli ord i Gal 5:12. Jag menar då inte att man behöver gå fullt så drastiskt tillväga såsom Paulus anvisar för dessa men man kanske kunde tänka sig en liten enkel tvångskastrering av katolska präster? Man skulle på så sätt skona många barn från att få sina liv ödelagda av dessa kyrkans män.

  Det finns goda skäl för antagandet att alla skulle kunna bli nöjda i slutändan. Inför hotet om snöpning skulle endast de övertygade prästerna gå vidare i utbildning och tjänst. Man kommer åt dem som missbrukar apparaturen för pedofili vilket även gagnar den otuktige prästen själv som förmodligen då kan undkomma skärselden. De som har en önskan att undvika otukten får en god hjälp att klara detta när ”grejerna” blir obrukbara.

  Man kan diskutera på vilka nivåer detta skulle kunna genomföras. Det har ju skymtat en och annan biskop i pedofilskandalerna. Men man kanske ska gå ännu ett steg uppåt då kardinaler historiskt sett haft svårt att ”hålla sig på mattan”. Men det har även påvar. Tänk vilken välsignelse en sådan som påve Borgia skulle haft av en sådan åtgärd. Han kanske hade blivit helgon istället för horbock. Man får även finfina reliker på det sättet t o m av livs levande potentielle helgon. Misstänker att inte heller ”kardinalkulor” är fy skam på relikmarknaden.

 • @Lars W:

  Tänkte vidare på hur nöjda älskare av gregoriansk körsång skulle bli. Fler stämmor i de högre oktaverna skulle kunna erbjuda stämsång i toppklass.

  Alla skulle bli nöjda som sagt var.

 • Viola Fredriksson

  Är det då nu någon som fortfarande vill hävda att Den Romerska Katolska Kyrkan är..en..KRISTEN ..kyrka..för läs här vidare..det är endast en pånyttfödd..av ande och av liv..i relation med JESUS..omvänd från sin synd..och fri från Satans makt som kan kalla sig kristen.
  Det är inte celibattvång som bidrar till dessa övergrepp,utan Satans närvaro i ett kyrkligt system som redan för länge sedan gjort uppror mot Gud.
  Våga SE..SANNINGEN..i VITÖGAT!
  Övergrepp mot barn occh ungdomar har förekommit överallt,t.o.m av biologiska familjefädermot sina egna söner och döttrar och är..EN SYND!
  Synd kan därför aldrig heller psykologiseras,och göras till något annat än den verkligen är.Många vuxna män är idag svårt skadade av alla övergrepp de fick utstå som barn,även kvinnor naturligtvis.
  Sexuella perversioner har belastat mänskligheten sedan syndafallet.Perverterad=Förstörd.
  Homosexualitet,pedofili,tidelag,incest har samma perverterade sexualitet.En förstörd sexualitet,pga människans fördärv.
  Synden finns överallt,i människans hjärta ligger den på lur…men Jesus har ett svar på detta också..nämligen att befria från Satans makt och inflytande.
  Att man mörkar dessa övergrepp har att göra med Satans natur,eftersom han är mörkrets furste och är en lögnare,och ljuger om sig själv och alltid och avskyr..LJUSET!
  Komm ihåg…Jesus är VÄRLDENS LJUS..därför kan den mörka religionen aldrig vinna över detta mörker.
  Svaret på allt ..är Jesus!
  Det finns helande hos Jesus.
  Men sanningen skall alltid upp i ljuset och grova brott alltid avslöjas och bestraffas.
  Vilken sida står du på?Ljuset..eller..mörkret?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?