Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Keeping up appearences

Herre! Icke är det väl jag?


1 Joh.1:5 Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom. 6 Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen. 7 Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss. 9 Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säga att vi icke hava syndat, så göra vi honom till en ljugare, och hans ord är icke i oss.

1 Kor. 13:8 Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna. 9 Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk; 10 men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk. 11 När jag var barn, talade jag såsom ett barn, mitt sinne var såsom ett barns, jag hade barnsliga tankar; men sedan jag blev man, har jag lagt bort vad barnsligt var. 12 Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd. 13 Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

Matt 22:33 När folket hörde detta, häpnade de över hans undervisning. 34 Men när fariséerna fingo höra att han hade stoppat munnen till på sadducéerna, samlade de sig tillhopa; 35 och en av dem, som var lagklok, ville snärja honom och frågade: 36 »Mästare, vilket är det yppersta budet i lagen?» 37 Då svarade han honom: »’Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.’ 38 Detta är det yppersta och förnämsta budet. 39 Därnäst kommer ett som är detta likt: ’Du skall älska din nästa såsom dig själv.’ 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.»

Herre! Icke är det väl jag?

Matt. 6:9 ..’Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; 10 tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden; 11 vårt dagliga bröd giv oss i dag; 12 och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; 13 och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.’

Rom. 10:9 Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. 10 Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst. 11 Skriften säger ju: »Ingen som tror på honom skall komma på skam.» 12 Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom. 13 Ty »var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst».

Mark. 10:15 Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig ditin.»

Herre! Är det väl jag?

/Kjell

=>

Ämne: Övrigt

 • Du nämner en av mina favoritverser;

  ”Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk; 10 men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk.”

  Om vi verkligen trodde på detta ord till fullo, skulle kanske ”tonen” vara lite annorlunda i vissa frågor oavsett var vi står.

  /D

 • Titti

  När min mor dog, efter ett 54 år kort liv utan att våga närma sig Jesus…

  (eftersom Jesus var en man, och Gud en Fader – hennes mycket bittra erfarenheter av jordiska män och fäder hade orsakat sådant lidande i hennes liv)

  … fick hon se Herren Jesus stå vid fotändan av dödsbädden i all sin härlighet. Då kunde hon ta emot Honom!

  Efter denna upplevelse sa hon:
  ”Jag har sett Jesus. Han stod här i fotändan. Jag såg bara Honom, inget annat”.

  Sedan sa hon:
  ”Vet du – vi måste bli som barn… vi måste bli som barn…”

  Apropå Mark. 10:15 =)

 • Åsa

  @MyTwoCents: Right on!

 • @Titti: Tack för det trosstärkande vitnesbördet. Så underbart att få möta Jesus vid målsnöret.
  För många år sedan besökte jag en äldre släkting som låg för döden på intensiven.Han hade levt ett rättfärdigt liv men hade aldrig tagit emot Jesus. Jag fick låna några gröna kläder och gick in till honom där han låg i koma. Ja la handen på honom och sa: I Jesu namn näpser jag allt som hindrar dig att ta emot Jesus. I samma stund vänder han sig mot mig och kräks upp hela magens innehåll av levrat blod över mig. Jag ropade halleluja och skrattade högt, Jag hade ju fått en bekräftelse på bönesvar. personalen stirrade förvånat men hjälpte mig att bli ren. Nästa dag kom jag åter dit och han låg fortfarande i koma. Då bad jag för honom och sa sedan: om du mött Jesus så fatta min hand. Han tittade upp, tog min hand och jick sedan tillbaka i sitt koma. Nästa dag var han död. För Gud är allt möjligt.

 • Håkan/Titti: Tack för era vittnesbörd.

  Man skulle kunna summera tittis vittnesbörd att inget får någonsin skymma Jesus. Inget i våra liv får bli större än Jesus. Det gäller givetvis även våra diskussioner här på nätet.

  /D

 • Tack för vittnesbörden.

  Avsikten med denna bloggpost var just att belysa hur viktigt det är att det finns något äkta hos oss.

  Och nog är det gott att få glimtar ibland hur Herren verkligen ÄR Herre och har all makt i himmelen och på jorden.

  Viktigt att få nåden att se saker i rätt perspektiv.

  /Kjell

 • Titti

  Vilken härlig stämning det blev här, liksom! Visst är det något särskilt med våra vittnesbörds ord?

  Också i Håkans berättelse blir så tydligt att människans liv i det eviga perspektivet är det viktigaste. Även om vi önskar annat, många gånger. Vilket även ni andra noterat.

  ”Nåden i rätt perspektiv”. Ja, så är det. Och nåden ger rätt perspektiv, när man fått erfara dess höjd, vidd, bredd och djup.

  Och det där äkta inom oss människor har en särskild förmåga att framträda extra tydligt när någon lämnar sin kropp. Tänker på alla människor man mött som varit så hårda inför talet om Gud. Men när man börjar tala om erfarenheter inför dödsbädden hos någon anhörig, förändras den hårda uppsynen hos dem som erfarit det…

  Ligger mycket i Jesajas 40:6 ”Hör någon säger: ”Predika!” Och en annan svarar: ”Vad skall jag predika?” ”Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster på marken”.

  Det är ord som tränger undan märg och ben, åtskiljer själ och ande ganska effektivt 😉

 • Micke

  ”(eftersom Jesus var en man, och Gud en Fader – hennes mycket bittra erfarenheter av jordiska män och fäder hade orsakat sådant lidande i hennes liv)

  … fick hon se Herren Jesus stå vid fotändan av dödsbädden i all sin härlighet. Då kunde hon ta emot Honom!

  Efter denna upplevelse sa hon:
  ”Jag har sett Jesus. Han stod här i fotändan. Jag såg bara Honom, inget annat”.

  Sedan sa hon:
  ”Vet du – vi måste bli som barn… vi måste bli som barn…”
  , men
  Har egentligen inget emot dessa ”övernaturliga”
  berättelser, särskilt som min fromma moder avled för några veckor sedan i tron på sin mästare, men
  jag har fruktansvärt, nej rent otroligt svårt att tro att min mor delade sin goda tro med någon av er
  undergångsdyrkare understödda av de kanske grymmaste trosföreställningar som någonsin uttryckts, nämligen Mose lag.

  Om hon kommer rätt så kan jag inte annat än glädjas, men att nu levande människor med ”iq????`?” hoppar och dansar, även lovprisar och blåser i diverse trumpeter enl. månkalendrar ser jag som skrämmande primitivt!

  Min mor önskar jag allt det bästa utifrån hennes tro.
  Jag önskar att alla hennes försakelser lönar sig och att hon förutom att möta sin Herre även får möta sin make och de övriga närmaste.

  MS

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?