Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Stenar och dylikt

Matt 16:15 Då frågade han dem: »Vem sägen då I mig vara?» 16 Simon Petrus svarade och sade: »Du är Messias, den levande Gudens Son.» 17 Då svarade Jesus och sade till honom: »Salig är du, Simon, Jonas’ son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen. 18 Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga.

”du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling” eller i grundtexten [συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν]

Lägg märke till de närbesläktade orden [πετρος] som betyder ”sten” och [πετρα] som betyder ”klippa”.


Rom. 9:33 såsom det är skrivet: »Se, jag lägger i Sion en stötesten [λιθον προσκομματος] och en klippa [πετραν] som skall bliva dem till fall; men den som tror på den skall icke komma på skam.»

Att ”klippa” här syftar på Jesus Kristus tvivlar väl ingen på?

1 Kor. 10: 4 och alla drucko de samma andliga dryck — de drucko nämligen ur en andlig klippa [πετρας], som åtföljde dem, och den klippan [πετρα] var Kristus.

Att ”klippa” här syftar på Jesus Kristus tvivlar väl ingen på?

MEN! ”du är Petrus [πετρος]; och på denna klippa [πετρα] skall jag bygga min församling”

Att ”klippa” här syftar på Jesus Kristus tvivlar RKK på?

Men Petrus, som var med när det hände, hajjade galoppen. Därför skrev han i ett av sina brev:

1 Petr. 2:4 Och kommen till honom, den levande stenen [λιθον], som väl av människor är förkastad, men inför Gud är »utvald och dyrbar»; 5 och låten eder själva såsom levande stenar [λιθοι] uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett »heligt prästerskap», som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud. 6 Det heter nämligen på ett ställe i skriften: »Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten [λιθον ακρογωνιαιον εκλεκτον], och den som tror på den skall icke komma på skam.»

Litet ordlära:

[λιθος] betyder sten, mineral, substansen i stenar men – och detta är intressant – även dumma människor.

[πετρα] betyder klippa, stenmassiv men – och detta är intressant – ordet används ofta i kombination för att beteckna grotta

[πετρος] betyder en sten – och detta är intressant – en sten som inte utgör en fast del av en klippa men som naturligtvis kan infogas som en byggsten i en byggnad.

Nu skall jag drista mej att tolka händelsen som skildras i Matt. 16.

Jesus pekar på Simon och ger honom namnet ”Sten”. Lägger sedan handen på sitt eget bröst och påpekar att Han Själv är klippan som man skall förtrösta på, och att man då kan inlemmas i stenarnas församling som utgör den församling som är Hans.

Markus 14:58 »Vi hava själva hört honom säga: ’Jag skall bryta ned detta tempel, som är gjort med händer, och skall sedan på tre dagar bygga upp ett annat, som icke är gjort med händer.’»

Jämför 1 Petr. 2:5 (se ovan)

”Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i Dig.”

Var i Bibeln utnämnes Petrus till Biskop? Var i Bibeln instiftas Apostolisk succession?

/Kjell

=>

Ämne: Övrigt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?