Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

”Blod som från en död”

Kan oljekatastrofen Mexikanska Golfen vara en parallell till Upp 16:3 i bibeln?

Rev 16:3 Den andre ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog.
Rev 16:4 Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod.
Rev 16:5 Och jag hörde vattnens ängel säga: ”Rättfärdig är du som är och som var, du Helige, ty du har fällt denna dom.
Rev 16:6 De har utgjutit heligas och profeters blod och därför har du gett dem blod att dricka, och de har förtjänat det.”
Rev 16:7 Och jag hörde altaret säga: ”Ja, Herre Gud, du Allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar.”

Direktlänk

http://www.youtube.com/watch?v=jKVl6bT_di4

Annat:

Kort rapport kring Biltz mötena kommer snart! /MyTwoCents – Daniel

=>

Ämne: Övrigt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?