Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

En kort predikan

Matt. 4:17 Från den tiden begynte Jesus predika och säga: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

En kort predikan som tydligen hade stor innebörd för dem som lyssnade på vad Jesus sade. Ingen hinner somna eller fundera på annat under denna predikan. Men vi har kanske svårt att hänga med i vilka associationer denna ”predikan” på mindre än 10 ord, oavsett vilket språk vi tror att den uttalades på, gav hos lyssnarna.

Har du någon gång läst igenom Matteusevangeliet och försökt begripa vad ”himmelriket” är för något? Jesus gav ju uppdraget att köra med samma predikan…. Matt. 10:7 ”Och där I gån fram skolen I predika och säga: ’Himmelriket är nära.’ ”

Det blir ju litet papegojaktigt om vi predikar så utan att egentligen förstå vad vi talar om.

Det tycks ha allvarliga orsaker och konsekvenser att inte hänga med. Matt. 13:19 När någon hör ordet om riket, men icke förstår det, då kommer den onde och river bort det som såddes …..

Himmelriket, eller i grundtexten [βασιλεια των ουρανων] ”basilia ton oranon” finns bara i Matteusevangeliet. Däremot finns givetvis [βασιλεια] ”basilia” eller ”rike” även hos de andra evangelisterna. Ofta då i kombinationer som ”mitt rike” eller ”Guds rike”, eller med tydliga referenser till en situation där Jesus sitter på tronen. En situation där Gud regerar.

Frågan blir då om vi blir klokare av att läsa förklaringarna?

Matt. 11:12 Och från Johannes döparens dagar intill denna stund tränger himmelriket fram med storm, och människor storma fram och rycka det till sig.

Kom det av sig eller blev det fullbordat? Är det så att det redan finns här fast vi inte ser det mitt i allt elände? Är det nära i någon slags andlig betydelse?

I Matt. 13:3 har vi liknelsen som vi alla väl känner till, och som börjar »En såningsman gick ut för att så.» Vi har väl alla minst någon gång funderat över ”vägkanten”, ”stengrunden”, ”ogräset” och ”den goda jorden”.

Det tycks ha allvarliga orsaker och konsekvenser att inte hänga med. Matt. 13:19 När någon hör ordet om riket, men icke förstår det, då kommer den onde och river bort det som såddes …..

Markus har tagit med något som gör det ännu mera oroande. Mark. 4:10 När han sedan hade dragit sig undan ifrån folket, frågade honom de tolv, och med dem de andra som följde honom, om liknelserna. 11 Då sade han till dem: »Åt eder är Guds rikes hemlighet given, men åt dem som stå utanför meddelas alltsammans i liknelser, 12 för att de ’med seende ögon skola se, och dock intet förnimma, och med hörande öron höra, och dock intet förstå, så att de icke omvända sig och undfå förlåtelse’.» 13 Sedan sade han till dem: »Förstån I icke denna liknelse, huru skolen I då kunna fatta alla de andra liknelserna? —

Men va’nudå? Sade Jesus verkligen att han talade i liknelser så att folk inte skulle förstå? Vi brukar ju inte sällan tala om Jesu goda pedagogik. Vi brukar säga att han talade i liknelser för att folk skulle förstå. Slant Markus penna, eller är det vi som har sluntit?

Matt. 13:24 En annan liknelse framställde han för dem; han sade: »Med himmelriket är det, såsom när en man sådde god säd i sin åker; …..

Jag vet inte tillräckligt om det men har hört att ogräs [ζιζανια] – ”zizania” handlar om något som liknar vete men inte bär någon frukt.

Men, tillbaka till ämnet. Vad är nu ”himmelriket” i denna liknelse? Den sående mannen? Den goda säden? Att mannen sådde god säd?

Matt. 13:31 En annan liknelse framställde han för dem; han sade: »Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tager och lägger ned i sin åker.

Vad är nu ”himmelriket” i denna liknelse? Senapskornet?

Matt. 13:33 En annan liknelse framställde han för dem: »Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tager och blandar in i tre skäppor mjöl, till dess alltsammans bliver syrat.»

Vad är nu ”himmelriket” i denna liknelse? Surdegen?

Matt. 13:44 Himmelriket är likt en skatt som har blivit gömd i en åker. Och en man finner den, men håller det hemligt; och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern.

Vad är nu ”himmelriket” i denna liknelse? En skatt som man håller hemlig?

Matt. 13:45 Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en köpman söker efter goda pärlor;

Vad är nu ”himmelriket” i denna liknelse? Att söka efter något som man gärna vill ha?

Matt. 13:47 Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en not kastas i havet och samlar tillhopa fiskar av alla slag.

Vad är nu ”himmelriket” i denna liknelse? Tycker någon att det blir tydligare ju mer ”det är med himmelriket som” vi läser? Är det bara jag som blir mer och mer konfunderad?

Matt. 18:23 Alltså är det med himmelriket, såsom när en konung ville hålla räkenskap med sina tjänare.

Vad är nu ”himmelriket” i denna liknelse? Dom och räkenskap?

Matt. 20:1 »Ty med himmelriket är det, såsom när en husbonde bittida om morgonen gick ut för att leja åt sig arbetare till sin vingård.

Vad är nu ”himmelriket” i denna liknelse? Resultatet blir lika hur sent man än börjar?

Matt. 22:2 »Med himmelriket är det, såsom när en konung gjorde bröllop åt sin son.

Vad är nu ”himmelriket” i denna liknelse? Om de bjudna inte vill komma så bjuds alla andra in?

Matt. 25:1 »Då skall det vara med himmelriket, såsom när tio jungfrur togo sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen.

Vad är nu ”himmelriket” i denna liknelse? Tja, den som inte haft minst en sömnlös natt och grubblat på den liknelsen har förmodligen aldrig tagit Guds Ord på allvar.

Och vi påminner oss om att: När någon hör ordet om riket, men icke förstår det, då kommer den onde och river bort det som såddes …..

Tänk dig nu att du skulle gå på ett väckelsemöte och efter sången kommer predikan. Och den lyder »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

Sedan litet sång igen och en inbjudan innan mötet var slut.

Inget teologiserande. Ingen manipulation till sång och musik. Ingen invand mötesordning eller liturgi…….

Glöm nu allt det jag skrivit ovan och ta emot den predikan som blivit mig uppdragen.

»Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

/Kjell

=>

Ämne: Övrigt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?