Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

”Fredsaktivisternas” lek blir plötsligt allvar

”Fredsaktivisternas” lek har förvandlats till blodigt allvar. Den massiva propaganda-kampanj som drogs igång av Hamasvänner och politiska aktivister runt om i Europa i och med provokationen mot Egypten och Israels blockad mot Hamasterroristerna får nu nytt bränsle i och med Irans inblandade.  Att Iran har egna motiv är det ingen tvekan om. Iran är en betydande leverantör av vapen till Hamasstyret i Gaza.

Det kommer givetvis bli intressant att se hur många av Israels forna vänner, främst USA som fortsätter att stödja Israels rätt att skydda sina medborgare mot nya terror-attacker genom att även fortsättningsvis stoppa suspekta konvojer med destination Gaza.  Signalerna nya administrationen sänder inger inte någon trygghet precis. 

Så säger Presidents Obamas Biträdande National Security Advisor John Brennan nyligen:

”Vår fiende är inte terrorism. Det är bara en taktik. Ej heller terror eftersom det är ett sinnestillstånd. Som amerikanare vägrar vi att leva i fruktan. Vi beskriver ej heller våra fiender som Jiihad-anhängare eller Islam eftersom Jiihad är en helig kamp och en legitimerad del av Islam”

Det finns mycket att säga om Bush-administrationen men vi kan hur som helst konstatera att vindarna svängt kraftigt. USA har möjligtvis gått från ena diket till det andra.  Att tona ner Jiihad-anhängares intentioner är naivt och vilseledande.

i Tags: , , , , , , , , , , ab1234 ex123 svd12 dn1234 Läs oxo: k&å, knut, hampus, zaramis, badlands t

*Vad betyder Jiihad?

av Daniel Pipes
New York Post
31 december, 2002

Ursprunglig engelsk artikel: What is Jihad?
Översättning till svenska: Ilya Meyer

 Over and out

MyTwoCents

Missa inte nedan klipp !:

  

Ämne: Mediekritik, Politik, Ekonomi & Samhälle, UTRIKES

Kommentarer (Denna del omfattas inte av vårt utgivningsbevis)