Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Evangelist Roger Larsson: ”- Rom är INTE ekumenikens slutmål!”

Bild:  Andréas Glandberger

Samtal mellan Evangelist Roger Larsson och Webbpastor Stanley Sjöberg, Frälsningsarmens lokal i Uppsala. Söndagen den 13 juni, kl 18:00

Gästblogg – Andréas (Andy) Glandberger

Det var under ett samtal i Frälsningsarmén i Uppsala mellan de båda välkända evangelisterna Roger Larsson och Stanley Sjöberg som Larsson kom med sitt uttalande. Larsson refererade till en fråga han tidigare fått om Rom var ekumenikens slutmål varpå han med stor tydlighet svarade att det var det inte. I dessa ekumeniska tider där läromässiga gränser suddas ut mellan frikyrkor och de historiska kyrkorna är det befriande skönt att det finns kristna ledare som vågar tala emot den kyrkopolitiska korrekthet som i dag verkar råda inom kristenheten.

Det borde numera vara allmänt känt för de flesta kristna att den katolska kyrkans motiv med ekumenik och enhet har ett underordnande av Rom och petri ämbete som mål. Tyvärr verkar det inte vara något hinder för kristna ledare i dagens Sverige där den ena dörren efter den andra öppnas för olika katolska förkunnare. Att dessa står för obibliska läror verkar inte bekymra nämnvärt i strävandet efter enhet. 

Dialogen mellan Sjöberg och Larsson var munter och engagerande. Det var förstnämnda som inledde med att fråga Roger Larsson om hans starkaste andliga minne, och Larsson berättade om sin frälsningsupplevelse som ungdom i ett tältmöte i Norrland. Vi fick sedan höra hur Gud kallade honom till evangelist och hur vägen gick via bibelskola i Jönköping och sedan vidare ut i tjänst för Gud som evangelist. Larsson startade sin kristna vandring i pingströrelsen innan han sedan tillträdde som evangelist i Frälsningsarmén. Detta poängterade givetvis Stanley Sjöberg

När Larsson svarade på en fråga om det andliga läget i 2010 blev han allvarlig och använde några minuter på att besvara frågan.

”- Vi måste vakna och se tidens läge och se vart vi befinner oss, för det är ett andligt förfall i vårt land. Vi är väckelsebärare och måste vara vakna för olika falska läror som får inpass i våra kyrkor idag. Andliga ledare söker i andra filosofier, i katolicismen, men då gräver man i fel brunn och söker i fel rötter! Jag fick en fråga om Rom är ekumenikens slutmål. NEJ! Rom är INTE ekumenikens slutmål. Målet är Jesus, målet är väckelse, målet är himlen” talade  Roger Larsson ut med stor frimodighet.

Den svenska frikyrkligheten behöver ledare som vågar stå upp emot falsk ekumenik och ledare som leder folk in på fel stigar. I allt för stor grad sover kristenheten och vill inte ta ställning till det som sker i vårt land. Man ursäktar sig att man vill vänta och se innan man tar ställning, men ju mer man väntar ju mer förförs människor. Kristna ledare måste fråga sig om de hellre vill behaga människor framför Gud.

Stanley Sjöberg talade en del om Israel och de paralleller som kan dras i Guds församling när det sker något med Israel. Han berättade att Saudi Arabien låtit öppna sitt luftrum för Israel så att de kan övervaka och om nödvändigt angripa Iran. Sjöberg berättade också om hur judiska rabbiner forskat på detta med Gog, Magog och de övriga stater som omnämns i Bibeln, att det är områden som ligger i geografisk närhet till Israel. Rabbinerna utesluter alltså Ryssland som en av dessa stater, i motsättning till det vi inom kristenheten gjort genom många år.

Både Sjöberg och Larsson nämnde flera mycket intressanta saker under sitt allt för korta samtal. Jag vill uppmana läsarna att följa med på vad dessa kommer företa sig i framtiden, för båda två berättade lite om vad som väntar inom kort. Stanley Sjöberg har inbjudit en amerikansk teolog till Sverige som tidigare var en del av något som heter ”The Jesus Seminar”, en organisation som enligt Sjöberg sedan åttiotalet arbetat för att minimera Jesus och ta bort hans gudomlighet.

Publiken verkade uppskatta samtalet mellan dessa två evangelister, men flera personer jag talade med ansåg att det blev för mycket punkter i programmet och ett allt för kort samtal. Jag är benägen att instämma i den analysen och vill därför uppmana arrangörerna att fundera över att ha en ren samtalskväll nästa gång med minimala inslag av sång och musik. Trots detta var det en mycket fin kväll i Uppsala som borde intresserat någon av de kristna tidningarna. Jag kunde inte se att det fanns någon journalist på plats, och om det var pga att man inte ansåg detta vara av något nyhetsvärde ska jag inte uttala mig om. Det var i alla fall värt att rapportera om, så därför tog jag initiativ till denna korta rapport.

För Aletheia i Uppsala

Andréas Glandberger

Länktips (från MyTwoCents):

Evangelist Roger Larsson: Vart är vi på väg?

HÅLL ELDEN BRINNANDE, Predikan på Livets Ord med Roger Larsson

=>

Ämne: Gästblogg, Ledarskap

Nyckelord: , , , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?