Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Evangelist Peter Ljunggren: ”Denna feghet är farlig”

 

Intervju med Peter Ljunggren

Andréas (Andy) Glandberger:     Peter Ljunggren har nyligen skrivit en artikel i sitt nyhetsbrev MissionsVisionen där han på ett förhållandevis tydligt sätt tar för sig skeendet inom kristenheten i Skandinavien. Då detta är frågor jag drivit under flera år både på Aletheia Blogg & Tankesmedja och min egen blogg Glandberger.net, blev jag glad för att se att det finns kristna ledare som vågar tala i klartext. Efter att ha skrivit om temat i lång tid sitter jag igen med ett intryck av att det finns många inom kristenheten som inte ställer sig bakom den nya ekumeniken och tillnärmningen till det katolska och ortodoxa, men att det egentligen är få som verkligen vågar tala emot ledare och sammanhang som är starka pådrivare för dessa förändringar.

Jag har ställt Peter Ljunggren några frågor med bakgrund i hans kritiska artikel och tar med en hel del av ursprungstexten som du kan läsa delar av helt nederst. För att förstå frågorna rekommenderar jag att du först tar del i det Peter skrev i MissionsVisionen. Där skrev han bland annat följande, och som får inleda denna intervju:

«Någon eller några har alltså bestämt att svenska troende ska influeras av katolsk och ortodox kristendom. Här finns en strategi som inte kommer från journalister med lite artikelidéer, utan detta är en mycket medveten satsning.»

 

Kan du konkretisera vem eller vilka du menar ligger bakom denna strategi?

Jag har fått information via Dagen, Världen Idag, och andra mindre undervisnings- skrifter. Chefredaktörer och Ansvariga utgivare spelar naturligtvis en stor roll. De personer som märks mycket är Ulf Ekman, Sten Gunnar Hedin, Peter Halldorf och den katolske ärkebiskopen. Jag har inget personligt emot någon av dessa, men här handlar det om försoningens ämbete och det nya livet i Kristus som ska vinna kampen om människors hjärtan, eller om vi ska in i en religös kontrollapparat.

 

Vad tror du är målet med arbetet för kristen enhet där kyrkopolitik verkar viktigare än Guds Ord i vissa avseenden?

Jag tror att man ville föra in svensk kristendom i någon form av formell koppling med Vatikanen. Motivationen är en annan sak.

 

Du säger vidare i MissionsVisionen att «Svenska troende är försiktiga och tycks angelägna om att vara kyrkopolitiskt korrekta. Lite pastor Janson över det hela, så stöter man sig inte med någon.»

 

Är de kristna ledarna i Skandinavien för fega och diffusa i sin kritik av det som sker i kristenheten?

Nyckelordet tycks vara «avvaktande». Många vill veta vart vinden blåser. Denna feghet är farlig. Samtidigt har Skandinavien en stark väckelsehistoria, så när pendeln går för långt åt ett håll, kommer en reaktion till slut. Jag ser på responsen från det sista numret av MissionsVisionen att det finns väldigt många, inte minst pastorer, som är hungriga efter något nytt och Jesus-centrerat. Det krävs en inre övertygelse om Kristus-livet i oss for att våga säga nej och gå evangeliets väg.

 

Anser du att de kristna tidningarna är ett okritiskt redskap för utvecklingen där det ortodoxa och katolska får allt mer plats?

Ja. Vi skandinavier är ju uppfostrade i ett demokratiskt tankande, men ofta är det ganska tunt i praktiken. Då och då tillåts något inlägg som ifrågasätter den katolsk/ortodoxa indoktrineringen. Detta är endast en droppe i havet jämfört med en ständig ström av okritiska artiklar. Kristna journalister tycks ha minimal kunskap om väckelsehistoria, så det är svårt för dem att se igenom vad som händer. Det är som att be en ”Hem & Hus” journalist att skriva om en hockeymatch.

 

Vad tror du är målet med satsningen där ortodox och katolsk lära och liturgi får inpass inom frikyrkan, och där man parallellt med detta talar om nödvändigheten med kristen enhet?

Religionens målsätting har alltid varit kontroll. Evangelium gör oss fria ifrån våra ofullkomligheter och framföder ett nytt liv i oss, och i detta livet finns sann rättfärdighet och helgelse.

Enheten blir ytterligare en sak man ska tvinga in troende i. Ingen får säga eller tycka något emot den officiella linjen, da stör man ju enheten. Många fakta talar också för en enhet under paven. Detta är ju fruktansvärt. Det finns väl få institutioner så korrumperade som påvedömet.

 

Tror du att människor blir förda bakom ljuset av kristna ledare som talar  varmt om nödvändigheten med kristen enhet, och att dessa människor omedvetet accepterar sådant som inte baseras på Guds Ord?

Människor förs bakom ljuset, och man använder «enhet» för att skaffa makt.

 

Vad är ditt råd till människor som är med i församlingar där man i allt större grad går mot det katolska och ortodoxa?

Det går inte att lämna ett sammanhang för att man är emot. Vad som behövs är en Jesus uppenbarelse som går djupt, och den kommer genom förkunnelse, undervisning och egna studier. Framför allt får vi hjälp ifrån den Helige Ande att verkligen se vem Jesus är. Ur detta kan sedan komma nya församlingar. Jag ser detta I Kanada. Nya bönegrupper kommer upp överallt. Många möts och lyssnar på dvd-undervisning en gang i veckan, man ber och vittnar, och nya forsamlingar börjar formas.

/Andréas Glandberger a.k.a. Andy – Frilansreporter

 

_____________________________________________________________

Utdrag från sista numret av MissionsVisionen 

 

Den andliga situationen som nu finns i Sverige, är från min synvinkel förundrande. Vi har väl alla hört illustrationen om grodan, som kokades sakta och inte märkte hur vattnet blev allt varmare förrän det var för sent. Det är för mig en slående illustration på vad som händer i svensk kristenhet. Mitt stora bekymmer är bristen på evangelium i kyrkan och utanför.

Några ord till om grodan. Hon märker inte att temperaturen stiger grad för grad och just att det sker så sakta gör att hon stannar kvar i grytan. Hon håller sig avvaktande, vill inte ta ställning och ifrågasätta. Svenska troende är försiktiga och tycks angelägna om att vara kyrkopolitiskt korrekta. Lite pastor Janson över det hela, så stöter man sig inte med någon.

Någon eller några har alltså bestämt att svenska troende ska influeras av katolsk och ortodox kristendom. Här finns en strategi som inte kommer från journalister med lite artikelidéer, utan detta är en mycket medveten satsning.

 

Inga sakrala byggnader

Låt oss se lite närmare på de ganska oskyldiga rubriker jag nämnde tidigare. Vi svenskar tycker att vi är väldigt bra på att vara kritiska och att ifrågasätta. Jag undrar, var finns de journalister som kan ställa kritiska frågor? En kyrka ”avsakraliseras”? Varifrån kommer tanken att kyrkobyggnader är sakrala? Finns det något i Nya Testamentet som pekar på att en byggnad är helig? Själva tanken går ju rakt emot Nya Testamentets lära. Historieforskare är överens om att det var först emot slutet av 200-talet som det över huvud taget fanns någon byggnad som skulle kunna kallas kristen. Tanken att vissa områden är ”heliga”, kommer ifrån hedendomen, inte ifrån Jesus eller apostlarna. Nej, vi tillber Gud i ande och sanning och våra kroppar är den Helige Andes tempel. Var finns de kristna journalister som kan ställa lite enkla frågor till den lutherske biskopen, som ledde avsakraliserings-mötet? Var finns den redaktör som vågar säga att detta inte har något egentligt nyhetsvärde utifrån en evangelisk synvinkel?

Man hör om den “monastiska nådegåvan”, något helt främmande för Nya Testamentet. Jag hör berättelser från Sverige, om ungdomar som kanske för tjugo eller trettio år sedan skulle ha åkt ut i evangeliets tjänst, men nu istället söker sig till kloster. Är detta Apostlagärningarnas kristendom? Var det detta Jesus förespråkade? Jesus sa att vi skulle gå ut till hela världen och predika evangelium. De som vill gå tillbaka till medeltidens mysticism har ingenting att göra med de första två århundradens kristendom och det evangelium som vände upp och ned på den då kända världen.

Vari ligger nu denna attraktion till katolicism och ortodoxi? Varför går frälsta ungdomar med radband medan andra ivrar efter ikoner? Är det kanske ett andligt fattigdomsbevis, ett tecken på att Jesusrelationen inte längre känns levande? När det inre livet slocknar, behöver vi det yttre, det liturgiska som skapar känslor för själen.

 

Apostolisk succession?

En del talar om hur bra och nödvändig apostolisk succession är. Jag förstår inte varför Jesustroende skulle vara attraherade av handpåläggning ifrån påvar. Det finns kanske en handfull goda påvar bland över två hundra vars tid i Rom har präglats av korruption och kyrkopolitik. Det är bara att köpa vilken historiebok som helst och läsa om påvedömets historia. Vi respekterar dem som söker att finna nåd genom egna prestationer, påvlig handpåläggning, eller besök på heliga platser, men själva gör vi inte det – vi har Jesus.

 

”Onödigt” missionsarbete

Om katolicism och ortodoxi är svaret, vad ska vi säga om allt missionsarbete som bedrivits i länder där majoriteten av befolkningen är romersk katolsk eller ortodox? Detta arbete måste ju ha varit förgäves. Jag tänker på svenska pingströrelsens arbete i Brasilien och andra Sydamerikanska länder; det var väl onödigt. Dessa var ju redan kristna och tillhörde kanske en bättre grad av kristendom, katolicismen. Allt missionsarbete de senaste decennierna i Östeuropa var väl också onödigt? Hade det inte varit bättre att låta de ortodoxa sköta detta? Är det någon som kommer ihåg hur vi såg på saken för bara tio år sedan?

Det vi ser idag liknar inte alls det som hände under den karismatiska väckelsen, då personer som bl. a. Lewi Petrus öppnade dörren på vid gavel för katoliker som blivit frälsta och döpta i den Helige Ande. Nu handlar det inte om att katoliker ska bli frälsta, utan att vi som är frälsta ska bli alltmer katolska eller ortodoxa. Då handlade det om Jesus, tillbaka till evangelium, tillbaka till dopet i den Helige Ande. Det är vad vi fortfarande behöver.

=>

Ämne: Mediekritik, Nya Ekumeniken

 • Jonatan Liljebäck

  Det är farligt att sätta sig på en piedestal och anse sig själv ha nått den rätta vägen – sanningen..

  Vi människor har en begränsad möjlighet att se klarhet i saker och ting, man kan likna det vid en man som utifrån försöker förstå sig på mekanismen i ett armbandsur. Han ser urtavlan och visarna som rör sig, han kan höra den ticka men har ingen möjlighet att öppna boetten. Om han är skarpsinning kan han möjligen göra sig någon slags bild av den mekanism som ligger bakom allt det han kan se, men han kan aldrig vara säker på att hans bild är den enda rätta förklaringen till det han iakttar. han kommer aldrig att kunna jämföra sin bild med den verkliga mekanismen..

  Kan någon absolut hävda att något är helrätt, och att något är helfel?

  Kan vi inte istället acceptera att vi inte kommer att förstå allting förrens vi ser Herren..
  Mystiken, det som vi inte kan förklara, det är på ett sätt meningen med livet, vår ökenvandring. att söka sig framåt, hitta pusselbitar som kan ge fragment utav helheten.

  Jag är inte orolig, uppväxt i en frikyrka, är inte med i en sådan för tillfället, men är övertygad om att Gud min far kommer att se till min insida och ta hand om mig oavsett om jag tillber honom i en katolsk, ortodox eller ”fri” kyrka..

 • En bra artikel. Mycket som varit diffust konkretiseras och kläs i rätt språkdräkt. Inget tassande som man blivit så van vid.

  Som någon tyckte att man får ju inte ”dra alla över en kam”. Det finns katoliker som är ok och då är det ju ingen fara att närma sig Rom. Eller?

  Det är just det som är att ”dra alla över en kam”. Bara för att en och annan i organisationen uppträder som en Jesu lärjunge skulle det hela vara ok. Tvärt om. Hjälp till att ”draga ut dem ur henne, så att de inte får del av hennes plågor”. Jo, Bibeln erkänner i Upp kap 18 att det finns ett ”Guds folk” även inom den organisationen. Men de ska inte stanna där när de väl kommit till insikt om sanningen.

  Vissa blev så charmade av en viss Cantalamessa på den s k Jesusfestivalen. Tårögda förklarade pingstvänner sin hängivenhet till Romkyrkan som har en så klar Jesus-förkunnelse. Jo jag tackar jag. Den är allt annat än klar vid närmare granskning. Och det är ändå bara ord. Handlingarna visar att de inte alls bryr sig om mannen från Nasaret. I de fall de gör det skymfar de Honom.

  Det kan förtjänas att nämna vad Lewi Pethrus skrev om katoliker då han ju nämns i texten:

  ”Vi ha män i Svenska Kyrkan, som arbeta på lång sikt. Det de inte vinna i dag, det vinna de i morgon. Och så nära, som vi nu äro, att öppna för katolicismen, ha vi aldrig varit. Här finns präster i vårt land, som öppet förklara sina sympatier för katolicismen men ändå stå kvar och äta statskyrkans bröd och underhållas av oss och andra frikyrkliga. Katolicismen är i antågande allt mer och mer- denna sköka vars händer drypa av blod, denna hemska kyrkan, som har många millioner mäns och kvinnors blod på sitt samvete; denna samvetslösa påvekyrka är på väg att komma in i Sverige igen.

  Katolikerna äro mästare uti att arbeta bakom kulisserna, och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige.

  Gud förbarme sig och hjälpa svenska folket att vakna inför detta. Vi ha som protestanter mycket gott, som katolikerna sakna. Ju renare ett folk har sanningen från Gud ibland sig, ju lyckligare är det, och protestantismen är i alla fall renare än den romerska och grekiska katolicismen.”

  Så långt Lewi Pethrus
  (Klipt från Michael G Helders ”gamla” men fina blogg)

  Vill till sist bara tillägga angående heliga byggnader; idag finns inga heliga byggnader men det har funnits en sådan. Och en sådan ska stå på Tempelplatsen i Jerusalem snart igen. En byggnad med ”det heliga” och ”det allra heligaste”.

  Och tack igen för den utmärkta artikeln.

 • Mycket bra skrivet.

 • kent

  Tack Andréas för en bra artikel!
  Äntligen ngn som törs och vill ta bladet från munnen. Håller med Peter i allt han skriver om RKK. Mitt i prick, en femetta.
  Många i Uppsala med omnejd borde läsa detta.
  Och många sk frikyrkliga katolikkramare också som är så blåögda att dom blivit färgblinda och ser bara Vatikenens färger, guld och silver.
  MEN som vi vet: allt är inte guld som glimmar

 • Mycket dåligt skrivet! Okunnigt, högmodigt respektlöst! Det sorgliga är nog hans grava okunnighet om Kyrkornas tro. Ett exempel: Att sakrala platser skulle vara en hednisk uppfinning. Har karl varit i Jerusalem? Har han sett bönerna vid tempelmuren. Har karl läst GT? Gud är, var och kommer vara mer närvarande vid vissa platser på speciella sätt! Kristus vandrade här och han t.o.m. pilgrimsvandrade. De platser Han beträdde anser jag heliga och där Han kommer i fysisk gestalt dag (dock dolt) är för mig och några miljarder till; just HELIG!

  Peter den store skulle må bra av att lägga bort en hel del högmod. Högmod är den värsta andliga attityden! Ödmjukhet och respekt för andra kommer man längre med! Öva dem! Och tillbaka till skolbänken; när det gäller de uråldriga Kyrkornas tro! Ska man argumentera emot någonting; kan det vara bra att A.) kunna beskriva vad de tror, B.) argumentera emot A.) med sakliga, skriftmässiga och historiska argument; och C.) samtidigt behålla en stor respekt/ödmjukhet för att andra tycker annorlunda. Det lilla jag sett av denna Peter den store, är att han inte lyckas med A och då får man heller inte B eller C! Kanske Peter den store får lära sig ödmjukhet; ”the hard way”! Vi får C! Och B! 😉

 • Observer

  Mycket bra skrivet.

  Viktigt är att vi inte lämnar ett sammanhang för att vi bara är emot.

  Vi skall kunna be för och välsigna det sammanhang man lämnar.

  Motivet måste absolut vara rätt, så att det inte blir en spricka i vår andliga rustning och fienden får insteg i våra liv.

 • Alias

  Tack Andy.

  Vänner vi lever sannerligen i allvarsamma tider. Tyvärr är detta egentligen inte något som är oväntat. Ändå är det skrämmande, tråkigt när det händer fast jag inte borde vara överraskad så blir jag ändå djupt sorgsen och skakad.

  2 Thess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma …

  Mat 24:10 Och då skall många komma på fall, …..

  Mat 24:11 … och bedra många.

  Även om vi inte vet med exakt när och hur, så är det ändå en nedräkning som pågår. Jag är övertygad om att parallellt med avfallet kommer det också en äkta upprättelse att komma och den leder inte till Rom.

  Den leder till obönhörlig respekt för vår himmelska far och hans ord. Inte till ett böjande under mänskliga hierarkier, mänskliga makt spel och mänskliga traditioner. Oavsett om det har påveliga eller fariseiska förtecken.

  Den ledet tillbaka till våra äkta rötter, som är Jesus. Och Jesus är Abraham, Jakob och Isaks Gud, som skapade himmel och jord.

  Vem är den moderna människan egentligen som tror att den kan tala om för sin skapare hur han eller hon är och kan vara.

  mvh /Alias

 • För att citera en kollega på Erevna, klockrent…!

  Om katolicism och ortodoxi är svaret, vad ska vi säga om allt missionsarbete som bedrivits i länder där majoriteten av befolkningen är romersk katolsk eller ortodox? Detta arbete måste ju ha varit förgäves. Jag tänker på svenska pingströrelsens arbete i Brasilien och andra Sydamerikanska länder; det var väl onödigt. Dessa var ju redan kristna och tillhörde kanske en bättre grad av kristendom, katolicismen. Allt missionsarbete de senaste decennierna i Östeuropa var väl också onödigt? Hade det inte varit bättre att låta de ortodoxa sköta detta? Är det någon som kommer ihåg hur vi såg på saken för bara tio år sedan?

 • hubertus

  Tack så mycket , Andy

 • Tack för artikeln!

  Äntligen en sund reaktion och riktiga slutsatser angående sista tidens skeende.

  1Tim.4:1 ”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.”
  …………

  Dan.11:32 ”Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

  De förståndiga bland folket skall ge många insikt, men ändå skall de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring.

  Men när de faller skall de inte lämnas utan hjälp, och många skall då av falska motiv sluta sig till dem. En del av de förståndiga skall falla, och de skall luttras så att de blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden.

  Kungen skall göra vad han vill och skall upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudars Gud skall han tala sådant att man måste förundra sig. Allt skall lyckas honom väl till dess att vredens tid är ute, ty det som har beslutats måste ske.”
  ………….
  Amen.

 • ester

  Tack för artikeln!
  Skrev lite om densamma häromdagen på denna blogg.Skulle vara intressant att höra hur det gick vid Peter Ljunggrens besök här i Sverige.
  Vi behöver all information om vad som pågår för att inte bli bedragna och hålla oss vakna.
  Shalom

 • Eva

  @ester:

  ****Kommentar borttagen med hänvisning till §1 i kommentarsreglerna****** Admin

 • Linnea

  @Alias:

  Amen!

 • Lennart Svensson

  Hej!

  När Peter Ljunggren varnar för katolicismen,
  påminner det om när Benny Hinn varnade för ”Profet-rörelsen”. Krig om konsumenter kanske?

  Mvh L.S

 • @Lennart Svensson, @Eva, @ester:

  Kan ni inte hålla ert okristliga bråk/tjatande från denna tråd?

 • Jimmy Patring

  Peter Ljunggren: ”Det krävs en inre övertygelse om Kristus-livet i oss for att våga säga nej och gå evangeliets väg.”

  Det är just detta som kristna behöver för att söka en djupare andlig gemenskap, över samfundsgränserna. Anledningen till att många är ”oroliga” över att kristna kommer närmre varandra grundar sig i, tror jag, att man inte är trygg i sitt eget Kristus-liv. Också tror jag att det handlar om fördomar, som bl.a. är en konsekvens av okunskap och högmod. Högmod på det sättet att ”i min kyrka gör man såhär, därför behöver jag inte ens fundera på varför man gör på ett annat sätt i en annan kyrka).

  Idag är det inte så enkelt som att tala om ekumenik och enhet enbart utifrån nuvarande samfundsbenämningar. Ulf Ekman talar ofta om att gränserna går tvärs igenom alla samfund. Det är ofta ”ni” kritiker talar om katolicismens s.k. indoktrinering. Men sällan nämner den helige Andes verk i alla sammanhang.

  Jag tror att ett andligt starkt inre liv sållar bort mycket av den oro en del känner inför det Gud gör i vår tid idag mellan olika kristna.
  Och jag tror att man släcker detta liv om man genom att enbart se på olikheter avfärdar och fördömer.

 • Magnus

  ****Kommentar borttagen med hänvisning till §1 i kommentarsreglerna****** Admin

 • Eva

  @Ludvig: Man har skyldighet att säga ifrån när det blir osakliga påhopp på den Guds församling man har sitt hjärta i.

 • Vänner,

  Det är ett antal kommentarer som bryter mot §1 och vi hinner inte plocka bort dem alla utan ber er skärpa er framledes.

  §1 Kommentarerna måste vara tydligt kopplade till ämnet för bloggposten. Har kommentarerna ingen sådan koppling så kan de raderas utan pardon.

  mvh
  D

 • @Jimmy Patring:

  Välkommen till Aletheia. Nästa gång du kommenterar publiceras din kommentar i realtid!

  Jag tror de flesta troende ser att Gud i denna sena tid vill riva samfundsstaketen och att vi ser att ”Kristi brud” finns i alla sammanhang. Problemet är att evangelikal kristendom tappat kontakten med sina egna rötter och vi ser med fasa på hur bojor som Gud befriat oss från smyger sig tillbaka lite i taget. Traditioner och riter som går stick i stäv med Guds Ord har smygit sig långt in i Svensk frikyrka.

  Läs gärna denna bloggpost som berör det jag försöker säga:

  http://aletheia.se/2007/11/30/haller-den-svenska-kristenheten-pa-att-tappa-kontakten-med-reformationen/

  Mvh
  Daniel

 • Kalle

  Bibeln säger att vi skall ”vaka och be” och det gäller även ändetiden. Det har spekulerats om Katolicismen eller Islam är den falska profeten. Må vi vara fylld av helig Ande vaka och be denna sista tid så vi är andligt klar vakna när det visar sig vad det är, så att vi inte går i fällan/Kalle

 • ester

  @Eva:

  ****Kommentar borttagen med hänvisning till §1 i kommentarsreglerna****** Admin

 • ester

  @MyTwoCents:

  ****Kommentar borttagen med hänvisning till §1 i kommentarsreglerna****** Admin

 • ester

  @Ludvig:

  ****Kommentar borttagen med hänvisning till §1 i kommentarsreglerna****** Admin

 • ingrid

  ****Kommentar borttagen med hänvisning till §1 i kommentarsreglerna****** Admin

 • Eva

  @ingrid:

  ****Kommentar borttagen med hänvisning till §1 i kommentarsreglerna****** Admin

 • hubertus

  Ingrid ,vad säger du om David i bibeln? Först otrohet, sen lät han Uria , Batshebas make mörda.

 • tornado

  Rädslor rädslor rädslor…Rädsla finns inte i kärleken…jag vände mig mot katolska kyrkan en gång när jag skulle ha ett bibelstudie…

  Fick ofta ord från Herren som jag skulle förmedla..
  En gång fick jag inte något att förmedla utan i min iver talade jag om det som inte var bra med katolska kyrkan.

  Efter det fick jag inget mer att förmedla…jag fick en förnimmelse att nu börjar något nytt och jag frågade Gud varför får jag inte något att förmedla? Jag upplevde att han sa ” Nu skall jag ta itu med dina rädslor”…och det har han gjort sen dess och jag är inte det minsta rädd för villoläror nu mera.

  Det finns väldigt många rädslor och mycket religiöst tjafs i Kristi Kropp. Det är det som är kontroll….

 • @ingrid: Ingrid…

  Herren använder oss människor trots de svagheter vi har eller trots det att vi gjort bort oss…

  Om Peter har vänt om, då har Herren kastat bort synden i glömskans hav… och gett honom nåden att fortsätta.

  Men det är klart: konsekvenserna finns naturligtvis kvar att hantera…

  Därför är det vanskligt att bygga sin tro på människor – det som är avgörande heter > ‘endast Guds Ord’.

  Stämmer det med Ordet – då är det från Herren.

  Vi får pröva allting…
  …………..
  Mvh…

 • tornado…

  Att bemöta villoläror har ingenting med rädsla att göra utan med vakenhet inför förförelser.

  Det är en lydnadsbegäran från Herren: ”Låt ingen bedra er!”

  De troende kastas hit och dit av falska lärors vindar och då måste man undervisa om den rätta vägen och den sunda läran.

  Det är uppdraget.

  Dessutom: det man bemöter är man ju inte rädd för….

  🙂

 • ingrid

  Eva, Hubertus,Deborah, Det handlar om förtroende och det byggs inte upp på en dag inte heller på ett år.

 • Lennart Svensson

  Hej Vänner!

  Det är ganska roligt, för när det diskuteras när någon modern predikant sysslat med äktenskapsbrott, så tar alltid försvararna upp konung David i Bibeln. Minsann, kung David var inte bättre. Davids son Salomo fixade det problemet genom att fixa 1000 fruar (stackars människa.) Då behövde han inte tänka på disken iaf.
  T.o.m Todd Bentleys mentor Rick Joyner tog upp exemplet kung David ang. Toddans snedsteg.
  En sak går att fastställa. Ju högre upp i predikantkåren, desto större och snabbare förlåtelse från anhängarna(utom från en del av oss svenskar) En liten landsorts-predikant som sysslat med ”prassel”, är vi inte lika benägna att förlåta så snabbt. Jag vet om 2 pastorer i min trakt som föll i äktenskapsbrott.
  De fick vackert packa ihop sina väskor, blev bortglömda och slutade som vrak. Tragiskt.
  Kung David är min absoluta favorit i GT.
  Den dagen jag träffar honom, vill jag inte att han ska komma ihåg mig, för att jag kom ihåg hans äktenskapsbrott. Jag vill att han ska vara glad för att hans underbara ord i Psaltaren hjälpt mig så mycket.

  Mvh L.Svensson

 • Eva

  @ingrid: Jaha men vem har inte förlåtit nu då?
  Det är väl inte Peters fel?

 • Tack Andy för att du lyft fram den här artikeln av Peter, jag blev så glad när jag fick hans tidning och läste den.

 • @Lennart Svensson:

  ”Davids son Salomo fixade det problemet genom att fixa 1000 fruar (stackars människa.)”

  Då kommer jag med automatik att tänka på Benny Hinn och det falska namn han skrev in sig på i presidentsviten på hotell i Rom tillsammans med Paula White – ”David Salomon”.

 • Andréas Glandberger

  @kent: När jag läste Peters nyhetsbrev blev jag glad för att någon verkligen vågar säga som det är. Därför gjorde jag också denna intervju för att konkretisera ännu mer, och jag hoppas Peters frimodighet leder till att flera vågar resa sig.

  Bless!

 • @ingrid Vad tycker du om innehållet i Peters artikel? är det från HERREN eller inte? Det är väl det som är avgörande. Viktigast är att ha förtroende för HERREN. Själv är jag övertygad om att Herren är glad att någon vågar tala i klartext över vad som pågår bland de andliga ledarna, bakom ryggen på vanliga medlemmar.

 • Andréas Glandberger

  @Lennart Svensson: Jag upplever inte alls Peters varning som ett ”krig om konsumenter”, utan det handlar om en äkta oro för det som sker i Skandinavien. Jag talade med Peter i telefon morse och det var en mkt mjuk och ödmjuk man jag hade att göra med. Det finns ingen personlig vinning för honom att göra detta.

  Bless!

 • ester

  @ingrid:
  ****Kommentar borttagen med hänvisning till §1 i kommentarsreglerna****** Admin

 • @Håkan Nilsson: Hej Håkan! 🙂 Är glad för att Peter ville ställa upp till denna korta intervju. Det behövs ledare som vågar säga emot etablissemanget, och speciellt när vi se hur förförisk delar av den sk. nya ekumeniken och talet om enhet är.

  Hoppas kunna bidra med fler intervjuer på sikt, men jag har andra prioriteringar numera.

 • Eva

  @ester:

  ****Kommentar borttagen med hänvisning till §1 i kommentarsreglerna****** Admin

 • Lennart Svensson

  @Andréas Glandberger:

  Hej Andreas!

  Tack för Din kommentar.
  Du skrev en bra kommentar på Erevna.

  Mvh L.Svensson

 • ester

  @Andréas Glandberger: ”Är glad för att Peter ville ställa upp till denna korta intervju. Det behövs ledare som vågar säga emot etablissemanget, och speciellt när vi se hur förförisk delar av den sk. nya ekumeniken och talet om enhet är.”

  Jag hoppas att Peter sade ifrån på Arken också,eftersom Linda och Gunnar Bergling också tycks ha blivit förförda och är på väg mot Rom. Den falska enhetens väg,ekumenik till varje pris.

 • Viola Fredriksson

  Ja,det är riktigt det som Peter Ljungren tar upp.Han talar ju om religionens demoniska krafter och hur farliga dom är.Har själv varnat för detta åtskilligt och mött mycket hat pga detta.Religiösa andemakter spelar sitt ondskefulla spel.Dessa religiösa hatar allt som har med sanningen och det sanna evangeliet att göra.Religion är farligt!Det binder människor och förslavar dom,särskilt kvinnor och barn far illa under religionens täckmantel.Tack och lov för att Jesus utmanade de religiösa på sin tid..det visar att tron och livet med Jesus har inte ett dugg med religion att göra.De onda religiösa människorna har jag mött åtskilligt av och idag tvingas jag erkänna att dessa aldrig tiihört Herren..De vänliga och kärleksfulla känner Gud nämligen!Djävulen arbetar genom dessa religiösa väsenden och organisationer och kyrkor,det har man förstått sedan man mött hans hat.Jesus ÄR sanningen.Den GODE herden..och han hat överflödande LIV att ge.
  Va bra!

 • Lennart Svensson

  @Eva:

  Hej Eva!

  Ang. ”gräva i avloppet”.
  När jag var nyfrälst brukade jag fiska i ”glömskans hav”. Där fick jag bara botten-napp. Botten m.a.o.

  Mvh L.S

 • tornado

  @Deborah:

  ”De troende kastas hit och dit av falska lärors vindar och då måste man undervisa om den rätta vägen och den sunda läran.”

  ”De troende kastas hit och dit av falska lärors vindar och då måste man undervisa om den rätta vägen och den sunda läran.”

  Kära Deborah ingen kan hindra vinden att blåsa vart den vill…bara för att det blåser åt ett visst håll behöver man inte dras med i all vindkast i läran utan det är ju ett utmärkt tillfälle att predika som du säger den sunda läran och det tycker jag du försöker göra och gör det bra..

  Jag är ändå övertygad om att det finns saker i alla sammanhang som behöver korrigeras, och som inte har med verkligheten att göra,och som jag tror Gud vill korrigera, men om det är bara jag eller någon annan som har den perfekta läran så tror jag man bedrar sig själv.

  Möten med andra människor som man inte delar samma uppfattning och att ändå stå fast vid sin övertygelse utan att behöva argumentera om varje sak är en styrka tror jag…

  Jag är inte så säker på att det alltid behagar Gud att visa att man har rätt i sak..

  När jag var nyfrälst så argumenterade jag som en besatt med typ Jehovas Vittnen och liknande och även katoliker…inte vann jag deras hjärtan med min själiskhet att visa att jag hade rätt och dom fel.

  Jag upplever att det inte finns många (inom kyrkan) som kan föra en dialog utan att stöta sig med dom man försöker föra dialogen med..(rädslor)

  Och vad tjänar det då för syfte?

  Kram till dig Deborah 🙂

 • Eva

  @ester:

  ****Kommentar borttagen med hänvisning till §1 i kommentarsreglerna****** Admin

 • ingrid

  Jag tänkte inte jag skulle berätta det men känner ändå att jag kanske skall. Det är några år sedan jag kommer inte exakt vilket år. Jag fick en tidning ang Peters arbete och där tiggdes pengar. Där fanns ett foto på hans familj som jag studerade. När jag gjorde det upplevde jag, jag hörde ingen röst, men en inre förvissning om, att dit skulle jag inte skicka några pengar. Strax efteråt uppdagades att han hade en otrohetsaffär. Då kände jag en tacksamhet över vad jag upplevt, för jag är mycket noga med att mina skänkta pengar skall gå till rätt ställe. Nu får var och en tolka min upplevelse som den vill.

 • Tornado… Enligt Ordet är det inte dialog vi ska föra utan predika omvändelse från mörkret och befrielse ur den ondes våld till en segerrik vandring i Herrens underbara ljus! Det står skrivet så… 🙂

 • @ester: Jag har endast hört om Linda & Gunnar via perifiera källor, så om någon verkligen kan bekräfta det vore jag tacksam. Vad handlar det om? Finns det konkreta bevis?

  Bless!

 • @Lennart Svensson: Tack för det Lennart 🙂

 • Läsare

  Kan ej förstå varför Eva och Ester tillåts fortsätta att skriva på denna blogg.

  Så otroligt barnsliga och fulla av hat att man baxnar.

  Gå in i er kammare och be om förlåtelse och låt bli att vistas på sådana här ställen, för eran tillfredställelse att i anonymitet få häckla andra människor verkar totalt ta över eran tro.

 • Lennart Svensson

  @ingrid:

  Hej Ingrid!

  Roligt att Du delar med Dig av din förnimmelse i din ande. Intressant med sådana här världs-predikanter. De vill alltid ha något av sina åhörare.
  och då inte alltid bara uppmärksamhet. De verkar inte ha förstått, att Gud älskar en glad givare.

  Mvh L.S

 • ester

  @Läsare:
  Du har totalt missförstått det jag skrivit.
  Andas du inte själv har tycker du?
  mvh
  ester

 • ester

  @Läsare:
  Rättning:
  Andas du inte själv hat tycker du?
  Ursäkta, jag skriver som en kratta.

 • Nu har jag rensat lite till. Guds folk verkar gilla att gotta sig i äktenskap som knakar/knakat i fogarna. Som ni vet tar vi upp det mesta på aletheia men just denna post har ett för tillfället viktigare ämne som berör hela kristenheten på ett eller annat sätt.

  Ni som vill skvallra om det ni tror er veta om Peters privatliv kan göra det i 500-salen eller på annat håll. Försök hålla er till ämnet nu även om det kliar i fingrarna.

  Har du ett brinnande intresse för Peters äktenskap kanske Gud kallat just dig att be och fasta över familjen Ljunggren.

  Förstör inte denna posts viktiga budskap!

  mvh
  Daniel

 • ester

  Admin
  Ni har raderat med hänsyn till §1.
  Tycker snarare att det mesta passar in på denna regel:
  §4 Kommentarer som har som syfte att förolämpa skribenten kan raderas utan pardon

  mvh
  ester

 • Eva

  Bra att det suddas här! 😀

 • Eva

  @Läsare: Får jag påpeka att det inte var jag som skrev kränkande inlägg från början.

 • ester

  @Gastblogg:
  ”Ni som vill skvallra om det ni tror er veta om Peters privatliv kan göra det i 500-salen eller på annat håll.”

  Daniel!
  Det handlar inte ett dugg om skvaller i alla fall för min del.Du kallar det ”skvaller” – det som faktiskt har hänt och han själv berättat. Är det inte viktigt att belysa ledares karaktär,tycker du? Hur många har inte lidit oförskyllt p.g.a. ledares oförmåga att vara goda exempel.Jag tycker du du förringar dess betydelse.
  Hur vet du att det inte har bedits för Peter L ?
  Men Gud är en helig Gud och man tjänar inte honom hursomhelst. Det måste ställas höga krav på ledare, de ska vara föredömen för andra. Vi får aldrig en ny väckelsevind över vårt land med pastorer som lever på ett sätt som inte är den Evige välbehagligt.Det är mycket allvarligt och jag har sörjt mycket för denna utveckling.

  mvh ester

 • Mina dyrbara systrar Eva & Ester, snälla låt oss sätta punkt nu.

  Guds rikaste välsignelse över er båda!

  /Daniel

 • ester

  @Eva:
  ”Får jag påpeka att det inte var jag som skrev kränkande inlägg från början. ”

  Du erkänner alltså att du har gjort det!

 • Läsare

  På tal om barnsliga bortförklatingar sa Bull
  pajkstning sa Bill.

  Jag är inte hatisk bara så otroligt ledsen när troende människor i anonymitetens tecken kan låta som ni gör mot vatrann.

  Därför tycker jag att det är bättre att ni slutar att uppehålla er på bloggar bådem för er egen skull och vi andras.

 • ester

  @MyTwoCents:
  Ja, Daniel.Om du tittar på mina inlägg har jag bett om förlåtelse för om jag fått någon att må dåligt.
  Det har inte varit min mening.
  Den andra systern har dock framhärdat i sina kränkningar, vilket har fått mig att må dåligt.
  Viket förvånat mig mycket att det har fått fortgå.

  Var välsignad du också!
  ester

 • @ester:

  Jag saknar inte på något vis intresse av att diskutera frågan i sig, men inte här och nu. Kanske kan vi göra en egen bloggpost kring detta med predikanters äktenskap, helande och återupprättelse. Du kanske vill skriva några rader själv?

  Oavsett motiv ber jag dig som vill leda in en viktig diskussion på ett sidospår att gå hit:
  http://aletheia.se/2010/08/24/500-salen-ny-5/

  /Daniel

 • ester

  @MyTwoCents:
  Tack Daniel!
  Allt gott!
  ester

 • Tiger

  Andy, som vanligt en bra, vaelskriven och intressant artikel. Fortsaett graeva, det behoevs. Finns mycket att skriva om naer det gaeller t.ex. UE, Hinn, Kong Hee m.fl….

 • tornado

  Visst ska man predika ordet Deborah, ( dom som är utsända talar Guds ord som du) men om man inte har kärlek för dom som predikar till är det ganska lönlöst…om du bara visste vad jag rabblade bibelord för mina meningsmotståndare..

  Jag antar att du har Kärlek Deborah, men frågan är hur mycket rädslor finns det kvar hos kristna ?

  Varför sitter man då kvar i sina egna sammanhang där alla söker sitt som paulus sa?

  Och litar man på att Gud skall föra samman dom troende i hela Kristi Kropp eller vill man ha sin egen rättfärdighet och stolthet kvar för sitt eget sammanhang där man sitter en handfull människor och säger vad som är fel med dom andra…?

  När jag kom till tro för inte så länge sen, för 8 år sen (har förstått en del trots den korta tiden tror jag ) så upplevde jag att jag hörde Anden tydligt mycket tydligt säga….

  ”Men icke för dessa allenast beder jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig;

  jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.”

  så står det också skrivet Deborah 🙂

 • Observer

  @MyTwoCents:
  Tack Daniel!
  Instämmer till fullo!

 • Appropå P.Ljungren:

  Man lever inte längre i en synd som är förlåten och lagd under Jesu blod!

  Bless

 • Tornado…

  Självklart ska vi leva i Guds kärlek – det är inte tal om något annat! Hela Skriften hänger på den.

  Annars vore vi klingande cymbaler….. Bevare oss väl!

  Men den kärlek vi talar om – agape – den kärleken håller alltid Förbundet med Herren i första hand dvs. går Hans vägar utan att avvika varken till höger eller till vänster.

  Med andra ord: man bryter inte Förbundet genom att leva på ett sådant sätt som Herren betecknar som synd i sitt eget Ord.

  Herren kommer alltid först! Vi måste fästa sinnet på detta, det är så tragiskt när vi vänder bort blicken från Förbundets Herre….och hamnar i den ondes klor genom köttets olydnad.

  Djävulen går som ett rytande lejon för att sluka alla de oförsiktiga får, som övergett Herrens väg och inte har förstått att den onde är åklagaren som bara väntar på att anklaga oss för alla felsteg vi gör och provocera oss till lösaktig vandel…

  Sedan triumferar han när en människa faller – framför allt ett Guds barn! – och om man inte reser sig, då är det slakt som gäller… Utan pardon…

  Så självklart ska vi älska varandra, andra människor och även våra fiender – MEN: vi får inte glömma Pauli ord att varna, vilket är just ett bevis på Herrens omsorg, kärlek >

  APG.20:27 ”Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan.
  Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

  Jag vet att när jag har lämnat er, SKALL ROVLYSTNA VARGAR KOMMA IN BLAND ER, och DE SKALL INTE SKONA HJORDEN.

  Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.

  Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

  Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade.”
  ……………………….

  Matt.7:12 ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.

  Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
  Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

  Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är ROVLYSTNA VARGAR.

  På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.

  Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.
  Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

  Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.”
  ………………

  Sanningen gör oss fria – och Herrens kärlek beskyddar oss.

  Detta är den sanna enheten som är endast grundad i Herren – genom att vi håller Förbundet på den smala vägen => håller före att vi är korsfästa med Honom!; och inte daltar med synden utan har seger över den => Andens ämbete; och har seger över den onde => när vi prövar andarna om de är från Gud.
  ……

  Varma hälsningar! 🙂

 • Lennart Svensson

  Hej Vänner, och alla Ni andra!
  (skämt)

  Jag tycker det är härligt när det hettar till ibland.
  Vi kristna är som en familj. Ni som har ont av lite häftig diskussion, kan man ju undra vad för sorts familjer ni växt upp i? Satt Ni bara där vid frukostbordet och nickade till varandra och sa:
  – Instämmer till fullo?
  Jag upplever inte att det varit något hat eller kränkningar här. Jag tycker det är roligt att läsa alla andras kommentarer. Det är det jag menar, att kristendom är inget för veklingar. Vi får ju tåla lite.
  -Vad har de inte kallat mig, som Jesus sa.

  I detta ämne blir det enl. det begrepp som medieprofessorn ”Marshall MacLuhan” myntade:
  ”Mediet är budskapet”.
  Peter Ljunggren blir budskapet här.

  Det budskap han förmedlar, har ju många före honom tagit upp, fast då hette de, Sven, Erik, Hulda, Maria, Bengt osv.
  Så visst är budbäraren viktig i vårt mediala samhälle. Men Gud ser inte på samma sätt.
  Jag har alltid förvånats över att, inte en enda gång står det att Gud älskade kung David, trots att han var trogen Gud i sitt hjärta hela sitt liv. Däremot står det att Gud Älskade hans son Salomo och han som var en riktig ”fruntimmers-karl” och inte trogen Gud. Det var kanske därför Benny Hinn checkade in under namnet David Salomon.
  Han ville stå under samma kärlek som Salomo.

  Mvh L.Svensson

 • @Andréas Glandberger: Kanske det skulle vara en god sak att skriva en tydlig och osminkad artikel i detta ämne och erbjuda DN. eller Svenskan för att upplysa människor om vad som pågår. De är nog mer öppna än Dagen och Varlden idag. Pröva detta förslag Andréas. Glada tillrop från Håkan.

 • Ja, det vore en idé. Då måste man ju iofs skriva den på ett annat sätt mtp läsarna, för på en blogg kan kan man vara mer personlig. En artikel till en tidning måste hålla sig till fakta utan att man blandar in sina personliga åsikter. Det var en bra ide som jag verkligen ska fundera på. Har tillräckligt med källmaterial att ta ifrån efter dessa år som bloggare.

  Världen idag kan man inte hoppas på, för de är ett okritiskt språkrör för den nya ekumeniken i mina ögon. Det hjälper ju heller inte att ”halva Livets Ord” finns i styrelsen och redaktionen. Dagen vet jag inte helt vart man ska placera, men jag hoppas det blir bättre med den nya chefredaktören. Mitt intryck är dock inte odelat positiv till delar av det de företagit sig, men trots detta är det den kristna tidning i Sverige jag håller högst. De har en del mkt duktiga journalister som till tider verkar balansera lite på kanten i vissa avseenden, men jag vill onödigt kritisera dem.

  Bless & tack för en god idé!

 • ester

  @Andréas Glandberger:
  Här kommer ett bevis.Så här skriver Linda på sin blogg.
  Linda Bergling den 4 oktober 2010:

  ”Helgen gick snabbt. Fyra möten, ena kvällen i Missionskyrkan i Vrigstad och de tre återstående mötena i pingskyrkan.

  Första mötet i Missionskyrkan inleddes av en ekumumenisk ungdomskör.
  Lördag morgon hade vi en kvinnofrukost och cirka 90 kvinnor kom med stor förväntan.

  Jag inspirerade dem att våga gensvara till det Gud lagt i deras hjärtan med Jesu moder Maria som förebild. Att mitt i omständigheter och stora förväntningar från omgivningen våga säga: ”Jag är Herrens tjänarinna. Låt det bli som Herren sagt.”

  Döm själv! Ska vi ha Jesu mor som förebild eller ska vi ha honom själv.
  Det finns flera exempel.
  Linda var med på resan som gick av stapeln förra året till Rom.
  Hon ledde också bönen i somras i S:ta Eugenia Katolska Kyrka i Stockholm.
  Det finns tydliga tecken på att de närmar sig Katolska kyrkan,enligt min och många andras mening.

  mvh ester

 • Andreas… Man kan visst vara personlig – och ändå hålla sig till fakta. Framför allt hålla sig till Skriften och varna. Utan kompromiss! Vi får lita på Herren och skriva – överallt. Mvh… 🙂

 • ester

  @garan:
  ”Man lever inte längre i en synd som är förlåten och lagd under Jesu blod!”

  Sant! Det finns dock en upprättelsena väg att gå på.
  Den tiden är en prövotid,genom Guds stora nåd och kärlek. Både genom att omgivningen har fått ett skadat förtroende för personen och för personen själv. Det handlar inte om att man är utanför genom sin tidigare synd, utan att det måste få ta tid att bli omrättad.
  Man söker sig helt enkelt nära Faderns hjärta.
  Så att alla sår blir läkta. Man tar ju inte bort ett plåster innan såret är läkt.
  Prisat vare den Evige som genom Jeshuas blod läker varje sår för den som omvänder sig.

 • Elisabet

  Tornado och andra: Hoppas du är ödmjuk nog att lyssna på systrarna här t ex Deborah, Ester, Ingrid, Viola. Har dock bara skumläst här.

  Glöm inte att vägen är smal, det är lättast att hålla sig väl till med alla men vi får inte kompromissa när det gäller Guds Ord. Som vi vet har ”världen” flyttat in i nästan alla församlingar och därmed också världens sätt att leva. Vem som är världens furste vet vi ju. Gud säger i sitt Ord att han hatar äktenskapsskillnad och Jesus t o m skärpte äktenskapslagen. Om vi ångrar någon synd vi begått så förlåter Herren oss men konsekvenserna står tyvärr kvar. Jag tror att ni som är unga kristna, inte förstår vad Gudsfruktan är, har väl inte undervisats om detta? Gudsfruktan + förnöjsamhet är en stor välsignelse.
  Man kan bli fullständigt blind också bland de kristna och följa med ”vart vindkast i läran” om man inte är förankrad i Ordet och vill lyda Herren.

  Blessings

 • Ester… Det räcker nu. Lämna saken i Herren Jesu händer, Han är ju Den Evige. 🙂

 • ester

  @Deborah:
  Det finns flera än du som har nåt att säga.
  Om du inte tål det, så sluta upp att skriva själv!
  mvh

 • Ester… Det var inte det jag menade – du vet säkert vilket. Att du vill ge igen – det bortser jag ifrån. Mvh…

 • Tordan

  @Deborah: ”Ester… Det räcker nu. Lämna saken i Herren Jesu händer, Han är ju Den Evige.”

  Modalistisk smygreklam undanbedes vänligen.

 • ester

  @Tordan:
  🙂
  Shabbat Shalom!
  ester

 • @Tordan:

  Den som vill bli frälst tvingas erkänna ett Jesus/Yeshua är Herren.

 • Sam

  ”Någon eller några har alltså bestämt att svenska troende ska influeras av katolsk och ortodox kristendom.”
  Detta är ett ganska så fantastiskt uttalande.
  Svenska troende är ju och har varit influerade av katolsk och otodox kristendom så länge de funnits.
  Missar man den insikten så missar man både historien, nuet och framtiden för svenska troende.
  Svenska troende har firat katolsk vilodag, katolska högtider, använt katolska namn på Skaparen och tillåtit sig att lyssna till ett allt annat än Bibliskt evangelium.
  Snacka om att väckelsen måste börja i våra kyrkor!!!!!
  Shabbat Shalom! 😉
  Sam

 • tornado

  @Lennart Svensson:
  ”Jag har alltid förvånats över att, inte en enda gång står det att Gud älskade kung David, trots att han var trogen Gud i sitt hjärta hela sitt liv.”

  Men det står att han var en man efter Guds Hjärta 1 samuel 13:14, apg 13:22 Det räcker nog.

  http://bengtsjoberg.blogg.se/2009/august/david-en-man-efter-guds-hjarta.html

 • Tordan

  @Lars W: Den som vill bli frälst måste bekänna ett Jesus/Yeshua är Herre i sitt liv.

 • ester

  @Tordan:
  AMEN!
  ISRAELS MESSIAS!

 • @Tordan:

  ”Han är Herre, Jesus är Herre
  Allsmäktig Fader och Gud.
  Han är Herre, Jesus är Herre
  Han ska regera till slut.”

 • @Andréas Glandberger:
  ”Hemske Sven” finns ju också som alternativ. (Somliga kallar den ”Hemmets Vän”…)

 • Sam

  @Lars W:
  Inget som finns i Skriften, men det är ju en trallvänlig sång 😉
  ”jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Joh 20:17.

 • @Ludvig:

  Det är väl den enda vecko/dags tidning man fortfarande vågar läsa i tro att trons folk står bakom. Finns det andra tendenser menar du?

 • @Sam:

  Allt detta står i Skriften. Men inte i ett sammanhang om det är det du menar. Vi tar refrängen en gång till:

  ”Han är Herre, Jesus är Herre
  Allsmäktig Fader och Gud.
  Han är Herre, Jesus är Herre
  Han ska regera till slut.”

  (”Han är min sång och min glädje” , Pelle Karlsson, 1973)

 • Sam

  Jag har svårt att finna något som motsäger Yeshuas ord i Joh 20:17. Sången gör ju det än om det nu är Evies make som sjöng den.
  Menar du att Yeshua inte vet vad Han talar om?
  Sam

 • @Ludvig: Haha! 🙂 ”Hemske Sven”

  Den läses väl inte av så många längre?

 • @Andréas Glandberger:
  Jag känner ett flertal som läser den tidningen.

  @Lars W:
  Den kritik jag hört mot tidningen är att det är för stor andel politik som de skriver om numera.

 • Tordan

  @Lars W: ”Allt detta står i Skriften. Men inte i ett sammanhang om det är det du menar. Vi tar refrängen en gång till…”

  ”Och han gick och hängde sig”…”gå ock du och gör sammalunda”. Allt detta står i Skriften Lars, dock inte i sitt sammanhang, men vad gör det?

  Så drar vi igång refrängen igen … trallalalalalaaaa…

 • Åter har vi Tomas’ ord till Jesus: ”Tomas sade: Du min Herre och min Gud! …. Det väger tyngre än allting annat…

 • Eva

  @Sam:

  Någon eller några har alltså bestämt att svenska troende ska influeras av katolsk och ortodox kristendom.”
  Detta är ett ganska så fantastiskt uttalande.
  Svenska troende är ju och har varit influerade av katolsk och otodox kristendom så länge de funnits.
  Missar man den insikten så missar man både historien, nuet och framtiden för svenska troende.
  Svenska troende har firat katolsk vilodag, katolska högtider, använt katolska namn på Skaparen och tillåtit sig att lyssna till ett allt annat än Bibliskt evangelium.
  Snacka om att väckelsen måste börja i våra kyrkor!!!!!
  Shabbat Shalom!
  Sam
  —–
  Därför är det så viktigt att pröva traditioner mot bibelordet. men när man säger detta så ser många helt förvånade ut. Eller skriver knasiga inlägg på nätet.
  Hur villiga är vi att släppa traditioner som inte har en biblisk grund?

 • Eva

  @Läsare:

  Jag önskar att detta inlägg raderas eftersom det inte hör hit!

 • Lennart Svensson

  Hej!

  Nu dyker killarna upp, de med sin hybrid-jeschua, och påstår föraktfullt att vi svenska troende har: ”tillåtit sig att lyssna till ett allt annat än Bibliskt evangelium”. Den här ”judaiserings-anden” tänker jag stå emot i den Helige Andes kraft så länge jag lever. Att bli influerad av våra hebreiska rötter, tycker jag är intressant. Men inte skulle jag böja nacken för några, som inte tror att Jesus är Gud.
  Artikeln handlar om att en icke-svensk, Peter Ljunggren, förnimmer en rörelse inom svensk frikyrklighet, som han inte upplevt på 30 år och då att kyrkligheten mer aktivt närmar sig katolicism.
  Peter frågar sig:
  ”Vari ligger nu denna attraktion till katolicism och ortodoxi? Varför går frälsta ungdomar med radband medan andra ivrar efter ikoner?”

  Lite skillnad på Sams anklagelse om att fira söndag
  och att kalla Skaparen för Jesus.
  Allt i Toran är bara ”skuggbilder” av Verkligheten, som är Jesus i NT. Namnet Jesus duger för mig. Genom det blev jag frälst och genom det har jag kastat ut demoner. Jag skulle inte ens kunna driva ut en fluga med en hybrid-jeschuas namn. Skulle inte ens kunna ha det som namn på grannens katt.
  Den RIKTIGA SABBATEN är beskriven i ”Hebr.4:11”.

  Sabbat Slalom!

  Mvh L.Svensson

 • Eva

  @Läsare:

  oktober 14th, 2010 at 9:51 e m
  Kan ej förstå varför Eva och Ester tillåts fortsätta att skriva på denna blogg.

  Så otroligt barnsliga och fulla av hat att man baxnar.

  Gå in i er kammare och be om förlåtelse och låt bli att vistas på sådana här ställen, för eran tillfredställelse att i anonymitet få häckla andra människor verkar totalt ta över eran tro.
  ———————————–

  Hoppas i rättvisans namn att även detta inlägg raderas eftersom det inte hör hit!

 • Tordan

  @Deborah: Deborah, det är du som är ute och cyklar. Varför kunde du inte hålla dih till evangeliet utan introducera den där obibliska smörjan igen … Gud är Gud och Jesus är Messias. Det är ingen som imponeras av dina betydelseglidningar angående Tomas lovprisning av Gud.

  Jag ber dig faktiskt, håll dig till ämnet Deborah.

 • Lennart Svensson

  @Eva:

  Hej Eva!

  Läsare klarar sig nog, eftersom det inte var han som började (ha-ha). Du ska inte känna Dig ensam. Det händer ibland att den ene tycker att den andre ska portas. Jag påtalade det själv en gång på en annan blogg, då jag tyckte ett visst ämne skulle portas. Men jag tycker det är fult sätt att indirekt vända sig till ”Bloggägaren” och begära uteslutning av någon. Detta är ju ett diskussions-forum och då händer det att det blir lite samtalsforum av det. Det är väl inget fel i det.
  Jag har inte störts av Dina kommentarer. Du är ju här bl.a för att försvara ditt sammanhang Arken. Likaså gör de här judaisterna och katolikerna. Skillnaden mellan Dig och dem är att, Du försöker inte pracka på oss något. Jag har bara träffat Linda och Gunnar Bergling 1 gång. Gunnar var en mästare på att få folk att hala upp sina stålar och Linda sade till mig ang. församlings-tillhörighet att man ”skulle vara med där man trivs”. Därför skulle jag aldrig kunna vara med i Arken och ”soaka” och ”flöda i bön”.

  Trevlig Helg!

  Mvh L.Svensson

 • Tordan…. Ingen kommentar.

 • Eva

  @Lennart Svensson:

  Tack för den positiva underton som ditt inlägg andas i alla fall!

  Jag tycker att eftersom mina (och andras) inlägg som inte hörde hit, raderats, så har nog det jag anmärkte på glömts bort.

  Att Gunnar är duktig på att tala om offrande beror på att det är att erkänna Gud som källan, när man offrar. Gud är ju källan, det kan du ju inte bestrida.

  Sen att du inte skulle kunna vara medlen i Arkens församling är nonsens.
  ”Soaka” gör vi inte där så det har du fått om bakfoten. Likadant med flödesbön. Man ber ut det anden manar en att be och om du inte vill ha med anden att göra då vet inte jag vem du har som bor i dig.
  Som sagt! Bara för att det inte ser ut som man är van behöver det inte vara fel eller någon villolära.

  Kom och hälsa på oss och du kommer att bli glatt överrraskad av den kärleksfulla atmosfären på Arken. Man blir inte häst för att man går in i ett stall så du törs komma och bilda dig en egen uppfattning på plats.
  Välkommen Lennart!

 • @Andréas Glandberger: Bra! jag skall be över det här och skickar dig ett mail lite senare. Jag har jobbat som bildjournalist i hela mitt liv ( är pensionär nu)
  så jag har en viss känsla över vad tidningarna hugger på.

 • Lennart Svensson

  Hej!

  Peter Ljunggren skriver klart och osminkat i sin artikel i ”MissionsVisionen:

  ”Denna artikel skrivs inte till allvarligt sökande människor, utan jag vänder mig till dig som kommer från ett evangelistiskt sammanhang där Jesus borde vara i centrum. Varför söker vi oss tillbaka till liturgiska former och medeltida ritualer, när vi har Kristus i oss, vårt Härlighetshopp?”.

  Peter fortsätter:

  ”Någon eller några har alltså bestämt att svenska troende ska influeras av katolsk och ortodox kristendom. Många fakta talar också för en enhet under påven. Detta är ju fruktansvärt. Det finns väl få institutioner så korrumperade som påvedömet. Syftet verkar vara att få in oss kristna i en religiös kontrollapparat. Religioners målsättning har alltid varit kontroll, emedan Evangelium innebär frihet”.

  Peter vänder alltså sin artikel till frälsta kristna.
  Han varnar dessa för inflytande från ”katolicism och ortodoxi”. Han ser en strid mellan Religion och Evangelium för oss kristna.
  Då kan man fråga sig? Vad är det för fel på lite ikoner och liturgi? Jag började själv lite med det för 6 år sedan och mådde inte speciellt dåligt av det. Det var rätt kargigt och lugnt. Började fundera på att söka mig till ett klosterliv. Vad kan det då vara för fel i det?
  Här skulle jag vilja föra Peters resonemang och förtydliga det ytterligare. Det stora felet med det här Religiösa tjafset, ikoner, radband och sånt ”crap”, är att det kommer från Satan själv.
  Satan ligger bakom alla religioner. Religion bedrövar och utsläcker den Helige Ande.
  Jag tror inte DN och Svenskan är så intresserad av en sådan nyhet. Trots att Aftonbladet gillar olika, så menar de att ALLA ska tycka som dem. Tyvärr så är nog den Globala Enheten här för att stanna.
  Om jag vore Andreas, skulle jag nog satsa på tidningen Dagen. Kanske den tidningen går att väckas tillbaka till Lewi Pethrus andemening.

  Mvh L.Svensson

 • Sam

  @Lennart Svensson:
  L.S säger:
  Den här ”judaiserings-anden” tänker jag stå emot i den Helige Andes kraft så länge jag lever.”

  Tänk att det var en från Juda stam, en Israel, som började med judaiseringen, va?

  Det var inte en storsvensk som följde den skenhelige andens ledning.
  L.S verkar falla in i gruppen som går omkring och ropar herre,herre.
  Hmmm.
  Sam

 • ”Jag tror inte DN och Svenskan är så intresserad av en sådan nyhet. Trots att Aftonbladet gillar olika, så menar de att ALLA ska tycka som dem. Tyvärr så är nog den Globala Enheten här för att stanna. Om jag vore Andreas, skulle jag nog satsa på tidningen Dagen. Kanske den tidningen går att väckas tillbaka till Lewi Pethrus andemening.”

  Det beror på hur man vinklar den artikeln, för jag tror inte Dagen tar in en artikel om enhet, ekumenik, kontroll och makt med utgångspunkt i delar av det som tagits upp bl.a här. Vi får se…

 • Jag som katolik reagerar faktiskt på hur ofta era tidningar skriver om min kyrka. Jag läser ju inte dagen för att få del av katolska nyheter,utan se vad som händer i frikyrkovärlden. Men det kanske har att göra med att dagen ”breddat” sig, och vill nå ut till en större skara människor?
  Sen så vet jag inte, men,, det kanske inte händer så mycket nyheter i pingstsvängen som är värda att skriva nyheter om?
  När allt kommer omkring så är ju tidningarna företag, som vill tjäna pengar.. Men samtidigt vill vara en kristen röst i det mediala landskapet.. Så antingen så kommer tidningen att förlora kunder om man inte ”hänger” med och vidgar sina ”kristna” vyer. Eller så kommer tidningen att dö ut. Det är en balansgång där..

  Sen så innehåller artikeln en rad fördomar mot katolska kyrkan..
  Tex att min kyrka är ett religiöst system som vill låsa fast människor, och att pingstkyrkans evangelium gör människor fria.. Hallå säger jag.. Varför i allsin dar skulle det vara så? Personligen så älskar jag katolska kyrkan för att hon har regler och talar om vad som är rätt och fel.. För mig är inte det fångenskap, utan en navigator i livet. En piska för mitt svaga kött..

  Sen så har ni väl rätt på en punkt.. Trent gäller fortfarande.. I grund och botten så är den protestantiska ”sola fide” teologin en heresi, som ger människor en billig nåd, och inte förstår syndens allvar och omvändelsen.
  Jag tycker givetvis att det är glädjande att många pingstvänner blir katoliker, och inser sanningen och blir en del av kristi heliga gemenskap..

  Kan tipsa om ett samtal mellan Fr. Mitch Pacwa och David Anders.
  Ett intressant teologiskt samtal om reformationens rötter i jämförelse med dagens evangeliska kristendom.

  .http://www.youtube.com/watch?v=qibg-…eature=channel
  __________________

 • Blev visst fel på den sista länken där..
  ..http://www.youtube.com/watch?v=qibg-m2vUno&feature=channel

 • @Ludvig:

  Ja, men de har ännu inte givit vika för påven eller ”påvens Europa”.

  Det har tvingats ha med en del rena nyhetsinslag för att erhålla presstöd.

 • Michael… Vi reagerar också på hur eran ‘kyrka’ förlöjligar protestanter, pingstvänner och andra som endast vill hålla sig till Skriften och inte hamna i avgudadyrkan. Vi får väl välja själv om vi vill tillbe Den Levande i stället för gipsfigurer?….. Jag håller med dig dock angående Dagen: en tidning kan dö ut om den inte… ‘breddar sig’. Så det är klart att man kompromissar någonstans för att bredda sig… Sedan undrar jag: kan du förklara lite närmare hur det fungerar med katolska kyrkan som ‘piskan för ditt svaga kött’… Menar du som i Opus dei?… Tacksam för svaret!…. Mvh…

 • mirre

  @Michael Backman: ”Jag tycker givetvis att det är glädjande att många pingstvänner blir katoliker, och inser sanningen och blir en del av kristi heliga gemenskap..”

  Vad menar du med ovanstående? Måste man bli katolik för att bli en del av ”Kristi heliga gemenskap” ??

  Är alla ”icke katoliker” utanför denna gemenskap och således på väg mot förtappelsen?

 • Lennart Svensson

  @Michael Backman:

  Hej Michael B!

  Du skriver:
  ”Personligen så älskar jag katolska kyrkan för att hon har regler och talar om vad som är rätt och fel.. För mig är inte det fångenskap, utan en navigator i livet. En piska för mitt svaga kött”.

  Precis de orden skulle kunna vara taget från vilket sekt-sammanhang som helst, Livets Ord, Scientologerna, Jehovas vittnen eller Jim Jones.
  Det är en behaglig tillvaro att ha någon som bestämmer åt mig vad som är rätt eller fel.
  Skönt att få slippa avgöra själv.
  Det är alla sekters livs-element.
  Din tro är katolsk, knuten till ett religiöst system.
  Vad det så Jesus menade att Vi skulle leva som Guds barn? Ganska skrattretande faktiskt.
  Peter Ljunggren beskriver bra i sin artikel varför vissa pingstvänner blir katoliker:

  ”När det inre livet slocknar, behöver vi det yttre, det liturgiska som skapar känslor för själen”.

  Det är detta det handlar om Michael. När den Helige Ande slocknar i en kristen, så försöker denne ersätta det med känslor för själen genom ”yttre religiöst krafs”.
  Jag höll själv på att trilla i den fållan för 6 år sedan.
  Den Helige Ande väckte mig ur den villan.

  Mvh L.Svensson

 • Lennart Svensson

  @mirre:

  Hej Mirre!

  Jag tror katoliker ser oss icke-katoliker som förlorade bröder, som de vill återföra till Moder-kakan, f`låt kyrkan.

  mvh L.S

 • @Lennart Svensson:

  En gedigen djupanalys. De som uppfattar dig som ”bara en skämtare” – om det finns sådana – tar gruvligt miste. Men visst är det ett plus när du kryddar med din mycket speciella humor.

  Ha en bra sabbat!

 • @mirre:

  Anders Gunnarsson menar att protestanter inte tillhör Kristi kropp men att muslimer gör det. Och det är väl vad påven sagt – någon av dessa ofelbara.

  Det är tur för oss att vi vet till Vem vi tillhör.

 • @Deborah:
  Sedan undrar jag: kan du förklara lite närmare hur det fungerar med katolska kyrkan som ‘piskan för ditt svaga kött’… Menar du som i Opus dei?… Tacksam för svaret!…. Mvh….
  ——

  Ser det snarare som riktlinjer i mitt liv.. Har jag tex gjort en allvarlig synd så kan jag inte ta nattvard.. Lever jag i samboskap, eller använder preventivmedel, så är det enligt kyrkan synder. För mig är dessa riktlinjer till hjälp för mig..

 • @Lennart Svensson:
  Vi har nog olika synsätt för vad den helige ande är.. För mig är inte anden bara en känsla som navigerar mig.. För mig är den helige ande också sanningens ande, som leder mig i en riktning, tex att den katolska kyrkan är sanningen..
  Sen så förutsätter du i dina argument att mitt liv inte har någon andlighet, och att den katolska kyrkan bara är full med tomma ritualer..
  Där har du fel.. Den andlighet och beröring av Gud jag upplevt i katolska gudstjänster överstiger allt annat jag upplevt i frikyrko karismatiska kretsar..

  Jag liknar din syn på våra ritualer, med den ring som man byter ut i kyrkan när man gifter sig..
  Tror man att själva utbytandet av ringar bara är en tom ritual utan vare sig kärlek och allvar, så ser man inte helheten..
  När jag gav min fru ringen i kyrkan, så var detta en av det viktigaste handlingar jag gjort i mitt liv.. Det är något mer än en tom ritual.. Likså är våra ritualer Gudstjänsten full av mening och bakomliggande saker..

 • Lennart Svensson

  @Andréas Glandberger:

  Hej Andreas!

  Jag kom på en idè. Du som frilansar som journalist och är duktig på att intervjua ”kristna” människor. Skulle inte Du kunna ”wallraffa” inifrån församlingen Arken.
  Göra en intervju med Gunnar och Linda Bergling.
  Du skulle kunna utgå ifrån Din intervju med Peter Ljunggren och fråga dem, hur de ser på Peters oro ang. svenska frikyrklighetens närmande till katolicism. De är ju välbekanta med Peter Ljunggren och de har antagligen läst hans artikel.
  De känner antagligen till Ditt namn också.
  En sådan intervju inifrån Arken, skulle nog inte tidningen Dagen tacka nej till?
  Det skulle vara intressant för oss läsare här på Aletheia att få lite ”osminkad” info om Arken.
  Linda Bergling har väl haft lite äktenskaps-problem om inte annat, som vi skulle kunna ”gotta oss i”, så alla blir nöjda?
  Eva här, från Arken, kan lova Dig att Du inte blir en häst om Du gör ett besök där. Själv har jag inget emot att bli häst-lik. Det hade varit värre att bli katt(o)lik.

  Mvh L.Svensson

 • @mirre:
  Vad menar du med ovanstående? Måste man bli katolik för att bli en del av ”Kristi heliga gemenskap” ??
  ————
  Ja..
  Ni missar enligt vårt synsätt den apostoliska successionen av handpåläggning och vigning av präster.
  Ni har sålledes präster utan auktoritet.

  Det är väl lite av ett katolskt ”hardcore svar” Men enligt våra läror så är synen så.. Men det är ju också så att vi vet att Gud verkar i det fördolda på olika plan. Och det är ju givetvis förmätet att säga att Gud enbart finns inom den katolska kyrkan.. Jag vet tex att Gud verkar i mina vänner som är pingstvänner,svenskkyrkliga,missionare osv..

  Men betyder det att jag mer ”frälst” en dessa för att jag är katolik? För mig handlar det inte om det.. Jag är säkerligen en mer usel kristen än många av mina kristna vänner..
  Men jag tror att många frikyrkor saknar mycket som min kyrka står för..
  Vad som saknas, vet jag inte om jag skall ta i denna tråden..

 • Lennart Svensson

  @Lars W:

  Hej Lars W!

  Tack för de snälla orden.
  Känns skönt när man blir välsignad
  av en kristen med-syskon.
  Händer inte så ofta.

  Trevlig Helg!

  Mvh L.S

 • Lennart Svensson

  @Michael Backman:

  Hej Michael B!

  Detta är nog en av de största lögner jag läst på denna blogg, när Du skriver:

  ”För mig är den helige ande också sanningens ande, som leder mig i en riktning, tex att den katolska kyrkan är sanningen”.

  Intressant att se att Du skriver den Helige Ande med små bokstäver. Jag har 30 års erfarenhet av intim vandring med den Helige Ande. Jag kan med säkerhet säga att den Helige Ande aldrig skulle leda någon till katolicism. Aldrig någonsin.
  Du skriver: ” Men enligt våra läror”.
  Ha-ha, de lärorna skulle inte ens duga som underlag till grannens katt-låda.
  Jag firar ingen kyrklig nattvard, varken Svk eller RKK:s falska varianter. Min nattvard påminner mer om lärjungarnas måltider med Jesus, judarnas påskmåltider.
  Minst 1 gång/mån delar jag måltid med samhällets olycksbarn, mördare, knarkare, alkoholister, psykiskt sjuka. Vi börjar måltiden med att sjunga ”Glädjens Herre var vår gäst”.
  I mitt hjärta ber jag för de andra under måltiden.
  Det kallar jag för Riktig nattvard, trots att den sker mitt på dagen. Jag leker inte kristendom i någon kyrka. För mig är Kristendom mitt i Livet, bland varelser av kött och blod. Sysslar inte med det hokus-pokuset, där kexet förvandlas till Jesus kropp. Sådana demoniska aktiviteter intresserar inte mig.

  Mvh L.Svensson

 • Eva

  @Lennart Svensson:

  Lennart!
  Det är inte Guds ande som talar genom dig när du planerar illdåd mot Arken och dess talare!
  Fy !
  Du verkar ha en Bibel där varannan sida är bortriven av dina uttalanden att döma. Har du någon gång välsignat någon som står i pastorsämbetet? Ditt fokus är inte på Jesus i alla fall. Däremot regerar religiösa andemakter i ditt sinne. Men det är du blind för.

  Du behöver förbön och även inse att du är upprosisk mot Gud och det vet du nog vad det blir för konsekevenser av.

  Saulus förföljde de kristna och du vet hur det gick.
  Gör inte om samma sak! Omvänd dig! Lydnad är att göra Guds vilja och inte din egen.
  Ta Guds ord på allvar.

  MVH
  Eva

 • Michael…. Det är en ära att vara en präst åt Herren – i stället för att vara en präst åt Baal, avgudadyrkans upphovsman….Det säger Herren i sitt eget Ord och Hans får känner igen Hans röst…. Den främmandes röst följer de inte. Är det så att några följer bedragarens röst, då kallas de inte ”fåren i Herrens hjord”…. Sedan får du säga vad du vill – Guds Ord står över det och avslöjar lögnen.

 • @Lennart Svensson: Det skulle jag mycket väl kunna göra, men det är inte ofta jag befinner mig i Sverige. Ska dit under 10 dagar i december, så kanske man kunde fått till något då? Jag har inget emot Arken, och det är en fördel om man ska göra en objektiv intervju utan fördomar. Jag tror inte Dagen hade tagit in något från mig med bakgrund i det jag tidigare skrivit på min blogg, men det kan ju vara värt ett försök att fråga dem om det blir aktuellt från min sida.

  Ska tänka lite på det.

 • Lennart Svensson:
  Jag har fått refererat från min kusin som var närvarande på mötet i Kungsängen att Peter inte predikade på Arken i regi av församlingen, men att han hyrde lokalen av dem. Jag vet väldigt lite om vad Gunnar och Linda är på väg beträffande det ekumeniska, men jag ska fråga några som jag vet står dem ganska nära. Rykten kan man inte förhålla sig till.

  Bless!

 • Pingback: GA – Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren, 2:16a | Erevna - Blogg & Tankesmedja()

 • @Lennart Svensson:
  Det glädjer mig att du funnit en väg som du anser är rätt.. Jag kan ju inte utifrån den bild jag fått av dig från internet, bedöma om det ditt sätt att handla.. Jag litar på de du säger.. Och att hjälpa utstötta som du gör är glädjande..

  Att inte den helige ande, kan leda människor till den katolska kyrkan, får ju stå för dig.. Jag anser att de som den katolska kyrkan förmedlar är sant.. och för mig är de då sanningen som lett mig dit..
  Att munguggas kring vad som är sant, ser jag inte något syfte med. Man kommer uppenbarligen fram till olika sanningar, och olika sätt att tolka vad som är sant.. Du ser tex en sanning i att vårt förnuft är från satan.. Den tolkningen är du den ända som jag hört sig säga ha.. Betyder det att du har den helige andes mandat till att förstå sånt som ingen annan har, eller har du hamnat snett någonstans på vägen? Det kan jag inte bedöma.

 • Eva

  @Andréas Glandberger:

  Jag har själv hört Linda säga, för en kort tid sedan, att hon inte håller med alla läror men hon brinner för att rädda syskonen. Det modet skulle jag vilja se hos fler. Skulle förvåna mig om Gunnar inte är på samma linje.

  Så debatten borde vara mer nyanserad.

 • @Deborah:
  Mina får känner min röst säger han.. Frågan är väl dock om Herren har skapat en individualistisk bokreligion, där var och en skall tolka skriften efter behag. Skriften har alltid haft uttolkare, och man har läst den tillsammans.. Det är först senare, som vanligt folk börjar och läsa bibeln på egen hand.. Det är också då vi ser den största splittringen i kristi kropp..
  Kyrkan behöver uttolkare som kan läsa och tolka skriften åt oss.. Helt klart en biblisk tankegång.

  ”I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare; åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal.” (1 Kor 12:28)

  ”sola scriptura” är främmande för den ursrungliga kristendomen.. Lärorna som förmedlade var muntliga, och traditionen frambringar skriften.. När skriften samlats och fastslagits av traditionen, så slutar inte traditionen att gälla.
  Precis som att Gud år 400 slutade att tala till sin församling, då bibeln var samlad. Jesus startade inte en bokreligion, då hade han själv överlämnat en färdig bibeln printad från himlen, där allt var solklart och enkelt att förstå.

  Så har heller aldrig judendomen tillämpat sina skrifter. För att förstå judendomen, krävs en muntlig tolkning av skriften, en förståelse av dels språket, och hur saker skall tolkas.. I judendomen så läses skriften tillsammans i synagogan, och man tolkar den tillsammans..
  Så använde också den tidiga kyrkan skriften, dvs man använde skrifterna i Gudstjänsten och läste dem tillsammans.. Skriften är helig och utandad av Gud, men det ger oss inte klarhet i allt kring kristen tro, tex kristologin, och hur saker skall tillämpas till vår tid, eller vad som skall tolkas bokstavlig och inte, vad som är metaforer, liknelsers innebörd och tolkningar.. Tex säger den inget om hur den skall tolkas, och hur den ser på sig själv, dvs så här skall jag läsas och tolkas korrekt. Bibeln behöver ett tolkningsverktyg som kan granska den utifrån, och tillämpa det med skriften.. Tex så använde arianerna skriften för att motbevisa treenigheten. Vi menar då att dessa tolkas skriften fel, när de inte ser Jesu gudomlighet i skriften. Men likväl så finns stöd för arianernas lära i skriften, likaså Calvins. Det gäller bara hur man tolkar skriften..

  Här ligger den katolska kyrkan och de ortodoxa närmare den urspungliga kristna tolkningen av skriften. Därför är dessa kyrkor ett alternativ, för den som söker efter den kristna kyrkans sanningar.

 • Michael…. Herren har skapat oss för att vi skall umgås med Honom. Skriften är ett rättesnöre för de troende – det är ett individuellt val att följa Gud, eftersom var och en ansvarar för sin egen vandel enligt sitt eget samvete…. Jag antar att du är drabbad av blindhet, när du talar om olika tolkningar i olika andra sammanhang men inte i katolicismen. Ni har lånat Skriftens rena budskap och blandat detta med hedendomen…. Det är klart: det finns ju ingen skillnad mellan mörker och ljus i katolska läran utan allting är EN enhet – en enda röra…. Herren Jesus avbildas halvnaken, insvept i ett lakan som en förvirrad lärjunge till Platon, figurer av nakna kroppar pryder hela Vatikanen och Rom – var står det skrivet i Bibeln, att vi skall syssla med sådant? Jesu äkta apostlar skulle skrota allt bråte i stället, så citera inte Ordet om några apostlar…. Det är inte katolicismen som skall tolka åt mig i alla fall. Jag klarar mig mycket bättre med Herren själv och Hans rena Ord än med hedniska tolkningar som förleder till avgudadyrkan. Nej tack!…Själv får du tro på ett träd i skogen om du vill – jag tänker hålla mig till Skriften allena utan falska uttolkare.

 • mirre

  @Michael Backman:

  Du missade den andra frågan: Är alla ”icke katoliker” utanför denna gemenskap och således på väg mot förtappelsen?

 • Majlis

  Michael, Herren Jesus säger själv i Joh 14:26: ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” Vidare i Joh 16:13: ”Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.” Herren säger inget om att detta ska ske genom några särskilda personer utan genom den Helige Ande. Jag kan inte läsa mig till i Guds Ord att de första kristna överlät till bara några att tolka och uttyda ordet utan de gjorde det tillsammans. Inte kan jag jag heller göra det utan jag måste själv pröva allt. Inte så att jag inte lyssnar till andra, tvärtom, men jag prövar allt mot Ordet och låter den Helige Ande förklara, bekräfta, vederlägga osv.

  Av frukten känner man trädet, säger Ordet. KK upphöjer Maria till samma nivå som Herren Jesus själv, trots att Ordet är tydligt med att det bara finns en medlare mellan Gud och människor (1 Tim 2:5). Vilket träd kommer en sådan lära från? Inte från Livets träd i alla fall. Att följa en sådan lära är direkt livsfarligt, det leder rakt i fördärvet är jag helt övertygad om. Vänd om i tid!

 • @Eva:

  ”Jag har själv hört Linda säga, för en kort tid sedan, att hon inte håller med alla läror men hon brinner för att rädda syskonen.” skrev Eva.

  Om man leder ”syskon” in i katolska kyrkan räddar men dem inte. Man för dem in i elden. Och då är det inte väckelsens eld jag avser.

 • @Michael Backman:

  Vi kan ta bara ett enda exempel på att romerska katolska ”kyrkan” är antikristlig. Så här säger vår Herre Jesus Messias:

  ”Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen.”
  Matt 23:9

  ”inte någon” innebär inte en enda. Och Romkyrkans folk kallar pedofilpräster och andra katolska högdjur för ”fader” miljontals gånger om dagen.

  Men det är bara ett exempel på hur ni miljontals gånger om dagen skymfar Kristus.

 • Eva

  @Lars W: Mig veterligen leder hon ingen in i KK. Känner du någon?

 • Lennart Svensson

  @Eva:

  Hej Eva!

  Ha-ha, Du är för härlig! Först välkomnar Du mig till Arken, och i nästa kommentar skäller Du ut mig efter noter. Jag älskar att bli utskälld. Då känner jag att jag lever. Ha-ha, Du skriver ”planerar illdåd mot Arken”. Det låter som att jag skulle vara någon ”självmords-bombare” eller något sånt. Nejdå! Jag menade bara att eftersom jag tycker Andreas är duktig på att intervjua människor i den kristna världen, så kunde han intervjua Linda och Gunnar ang. ev. närmande gentemot katolicism och hur de ser på det. Andreas har pratat med Ulf Ekman, och Ulf hymlar inte med att han tycker det är en bra väg att anamma katolicism. Jag tycker Andreas kör med ”öppna kort” och agerar ”journalistiskt” när han undrar över något. Han går direkt till källan och ställer sina frågor, istället för att skriva något med rykten som källor. Det kan man väl inte kalla för illdåd? Sen att idén kommer från mig, kan man ju diskutera. Rent andligt sett skulle man kunna kalla mig för illdådare. Jag kan garantera Dig att det finns inga onda andemakter som är speciellt förtjusta i mig, eller rättare sagt förtjusta i den som bor i mig. Jag tycker det skulle vara intressant att läsa ett reportage från Arken, skrivet av Andreas Glandberger. Han skriver bra.

  Mvh L.Svensson

 • Eva

  @Lennart Svensson: Du är fortfarande välkommen till Arken, det kan vara din räddning. Församlingen har hjälpt många att få helande till ande, kropp och själ. Så du skulle trivas på en så kärleksfull plats som Arken och ditt hjärta bli mjukt.

  Dessutom är det en öppen församling så vem som helst kan komma på gudstjänsterna och uppleva Gudsnärvaron.

  Andreas Glandberger har inte förtalat Arken och dess ledare vad jag vet, så förtroendekapitalet är inte förbrukat. Så därför kan det visst vara av värde med en objektiv intervju där inte förutfattade och felaktiga åsikter färgar intervjun.
  Det kan bara gynna Arken, är min åsikt. Men har man andra avsikter då kommer det inte att bli någon.

  Säg till när du tänker komma på besök! 🙂

 • ester

  @Lennart Svensson:Eva :” Jag har inte störts av Dina kommentarer. Du är ju här bl.a för att försvara ditt sammanhang Arken.
  Det är inte Guds ande som talar genom dig när du planerar illdåd mot Arken och dess talare!
  Fy !
  Du verkar ha en Bibel där varannan sida är bortriven av dina uttalanden att döma. Har du någon gång välsignat någon som står i pastorsämbetet? Ditt fokus är inte på Jesus i alla fall. Däremot regerar religiösa andemakter i ditt sinne. Men det är du blind för.
  Du behöver förbön och även inse att du är upprosisk mot Gud och det vet du nog vad det blir för konsekevenser av.

  Är inte detta försvar för Arken så det skriker om det?Hon jämställer dess ledare med Gud.
  För man får inte vara kritisk.
  Ja säger då det!Stackars männska!
  Hur förblindad kan man bli?
  Dessutom försöker Eva på att censurerea andra.
  Oj.,oj,oj!

 • Eva

  @ester:

  Haha…du kunde inte låta bli att kommentera. 🙂

 • ester

  Admin
  Allvarligt…..Vad ska denna bloggpost handla om? Sign.Eva fortsätter att försvara Arken med näbbar och klor,samt att sprida sina oförskämda påhopp på andra.
  Det var väl inte det som var meningen?
  Jag anmäler hennes inlägg då kommentarsfunktionen är avstängd.

  mvh ester

 • ester

  @Eva:
  ”Haha…du kunde inte låta bli att kommentera”

  Varför skulle jag?
  Du skrattar åt andra som du inte tål.
  Märks vilken ”kärlekssmörjelse” du har fått!

 • Lennart Svensson

  @ester:

  Hej Ester!

  ”Kärlekssmörjelsen” är nog detsamma som Guds aga. Jag brukade få ”smörj” i baken när jag var liten efter jag varit olydig. Jag tror det gjordes i kärlek.

  Mvh L.Svensson

 • Eva

  @ester: HAHA……du måste vara rättshaverist!

 • Pingback: GA – Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren, 2:16b-c | Erevna - Blogg & Tankesmedja()

 • ester

  @Eva:
  ”@ester: HAHA……du måste vara rättshaverist! ”

  Anmäler detta inlägg!

 • ester

  Admin
  Eva
  oktober 16th, 2010 at 7:39 e m @ester:
  Haha…du kunde inte låta bli att kommentera.

  Anmäler detta inlägg.

 • mirre

  @Eva: ”Så du skulle trivas på en så kärleksfull plats som Arken och ditt hjärta bli mjukt.”

  Jag vet väl inte om jag tycker att det verkar bli så värst mjuka hjärtan på Arken av dina kommentarer att döma…..

 • ester

  @Lennart Svensson:
  Mådde du gott av denna aga?
  Försvara inte denna människa som uppenbarligen njuter av att vara elak. Särskilt riktat mot en viss person och sen talat hon om ”kärlekssmörjelse”.
  Jag känner en god Far i himlen och han har INTE den anden som hon representerar. Hånfull och föraktfull mot oliktyckande.
  mvh ester

 • ester

  @mirre:
  TACK!

 • Tordan

  @Lennart Svensson: ”Den här ”judaiserings-anden” tänker jag stå emot i den Helige Andes kraft så länge jag lever. Att bli influerad av våra hebreiska rötter, tycker jag är intressant.”

  Så hur vill han ha det, Lennart?

  Jag tror du använder termen ”judaisering” på ett annat sätt än ursprungsdefinitionen. Läser man Galaterbrevet så rör sig ‘judaiserarna’ om sådana som försökte tvinga in lärjungarna i omskärelsen för att de skulle få tillgodoräkna sig frälsningen.

  Någon sådan rörelse förekomemer inte idag mig veterligen. Jag tror du överför termen ”judaisering” till en allmän tanke om mera judisk observans i gudstjänstliv och vanligt liv. Och det är ju det som ”hebreiska rötter” i praktiken innebär. Och det gillade du ju?

  När jag bestrider att Deborah håller sig till bibeln då hon tar Tomas utrop som intäkt att Jesus=Gud, så har jag rätt när jag säger att hon inte håller sig till bibeln. Hon tror alltså mera på Tomas tvivlaren än på Gud då Han säger (”denne är min Älskade Son i vilken jag funnit behag…”) och inte på Jesus (”Jag går nu till min Gud och eran Gud…”). Tomas, som jag tror verkligen prisar Gud, får alltså högre auktoritet än Gud och Jesus.

 • mirre

  @ester:
  Jag tycker inte du är så kärleksfull heller, Ester!

  Kan inte ni två kvinnor sluta fred och visa lite av Kristi kärlek!

 • ester

  @mirre:
  ”Jag tycker inte du är så kärleksfull heller, Ester”

  Hur kan du veta det? Känner du mig?

 • Eva

  @ester: Som sagt var. Du är inte oliktyckande du inte?

 • Eva

  @Eva: Hånfull och föraktfull mot oliktyckande är inte du ester? Eller….

 • @Andréas Glandberger: Har själv hört vid en par tillfällen då Linda predikat att hon tagit avstånd från närmandet till RKK.

 • Kära Ester och Eva, ni upptar ju all plats i sandlådan.

 • ester

  @Eva:

  Jag känner en god Far i himlen och han har INTE den anden som du representerar.
  Må den Evige vara dig barmhärtig och nådefull!
  /e

 • Sam

  @Tordan:
  Visst är det också så att man blandar ihop judaisering med det som YHWH verkligen har sagt.
  T.ex så kallar man Skriftens högtider för judarnas, när det i själva verket är YHWH’s högtider.
  Allt för att kunna införa sina egna högtider.
  Sam

 • Tordan… Du fortsätter att sprida villfarelse. Om Inte Jesus är Gud kommen i köttet, då faller hela frälsningen och vi går förlorade…. Tvivlaren Tomas tvivlade en gång och – tack och lov – så vände han om och bekände upplyst med ett högt rop till Jesus: ”Du min HERRE OCH min GUD!”…. Men den som är förstockad ser inte utan fortsätter i sitt högmod att förneka Herren, Frälsaren, och Hans Ord, vilket har en tragisk konsekvens…. Vilken? Det står skrivet…

 • Sam…. Det är självklart att högtiderna är Herrens högtider. Det finns inga andra för dem som tror. Men: du slösar hela tiden energi på att förklara något som är självklart för alla Bibelläsare… Däremot det som vi är kallade till – att predika Herren Gud Jesus till frälsning, evigt liv och befrielse från den ondes våld – det tar du inte upp alls. Det är att sila bort mygg och svälja….. Dessutom hör inte detta ämne till den här tråden – ni får flytta till 500-salen.

 • @Majlis:
  Men alla hade inte gåvan att på den helige andes auktoritet att besluta olika saker..
  Paulus tex åker ända till Jersusalem till apostlarna för att få klarhet i om kristna skall omskära sig osv,.. Här var det liksom inte tal om att Paulus och hans vänner skulle ”tolka” själva efter andens ledning..

  Den individualistiska kristendomen är främmande för urkyrkans rötter. Studera kyrkofäderna själv, och se vad du finner.. Vad fanns auktoriteten, och vilka tolkade och läste skriften åt folket, ett folk som inte kunde läsa.. Den kristna tron bygger inte på att alla skall kunna läsa.. Det är ingen bokreligion..

  DU SKRIVER:
  Av frukten känner man trädet, säger Ordet. KK upphöjer Maria till samma nivå som Herren Jesus själv, trots att Ordet är tydligt med att det bara finns en medlare mellan Gud och människor (1 Tim 2:5).
  —————————
  Mitt svar:
  Det är ju tack vare Jesus, som Maria blir stor.. Det är inte tvärt om..

  Angående 1 Tim 2:5.. Det är ju det där argumentet, där man har en rak väg till presidentrummet och kan tala med honom när man vill.. Varför skall man då gå via hans pressekreterare?
  Alla kristna går inte alltid rakt till Gud.. Ibland är man svag i sin tro, och behöver förbön av andra människor..
  Vi katoliker anser att det finns människor i Guds närhet som bedjer till herrens för oss. Som är i förbönsjänst för oss.

 • @Lars W:
  Jag tror man får skilja lite på vad fader menas.. När vi talar om Gud som vår fader.. Är han ju fader till allt.. Alltså fadern med stort F. Det finns ingen annan som honom..

  Sen så finns det ju den biologiska sidan av det.. Där alla barn kallar sin pappa, för just fader, far, pappa. Detta gör man inte för att ens pappa gör anspråk på att vara den evige skapande fadern..

  Sen så har vi en tredje aspekt. Alltså en andlig förebild, en fader i tron, som Abraham ofta kallas..
  Människor som har fått en stor nåd av Gud att förmedla tron till sina medmänniskor..
  Se här hur judar kallar Abraham sin fader, och det gör man ju inte heller på bekostnad av den evige skapande fadern.. Inte heller gör vi katoliker det, när vi kallar påven vår andlige fader. Det finns bara en skapande Gud..

  ”Han visar barmhärtighet mot våra fäder
  och står fast vid sitt heliga förbund,
  den ed han svor vår fader Abraham” (Luk 1:73)

  ”De svarade: ”Vår fader är Abraham.” Då sade Jesus: ”Är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar” (Joh 8:39)

  ”Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig.” (Joh 8:56)

 • @mirre:
  Det kan bara Gud svara på..

 • @Lars W:
  Jag tror man får skilja lite på vad fader menas.. När vi talar om Gud som vår fader.. Är han ju fader till allt.. Alltså fadern med stort F. Det finns ingen annan som honom…

  Sen så finns det ju den biologiska sidan av det.. Där alla barn kallar sin pappa, för just fader, far, pappa. Detta gör man inte för att ens pappa gör anspråk på att vara den evige skapande fadern..

  Sen så har vi en tredje aspekt. Alltså en andlig förebild, en fader i tron, som Abraham ofta kallas..
  Människor som har fått en stor nåd av Gud att förmedla tron till sina medmänniskor..
  Se här hur judar kallar Abraham sin fader, och det gör man ju inte heller på bekostnad av den evige skapande fadern.. Inte heller gör vi katoliker det, när vi kallar påven vår andlige fader. Det finns bara en skapande Gud..

  ”Han visar barmhärtighet mot våra fäder
  och står fast vid sitt heliga förbund,
  den ed han svor vår fader Abraham” (Luk 1:73)

  ”De svarade: ”Vår fader är Abraham.” Då sade Jesus: ”Är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar” (Joh 8:39)

  ”Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig.” (Joh 8:56)

 • @Deborah:
  Du verkar ha din ståndpunkt att min kyrka är dålig. Du verkar ha bestämt dig på den punkten..
  Jag tror därför inte vi kommer så mycket längre i debatt väg..

 • Michael… Det du beskriver – människor som är i Guds närhet och ber för dig – det kallas i Skriften att fråga DE DÖDA om råd, om hjälp som ‘förbön’ och är förbjudet av Herren i 5 Mosebok 18 och Andens ämbete upprätthåller lagen dvs. Jesu lärjungar kan inte leva i lagbrott utan vandrar i överensstämmelse med Guds vilja. Hela undervisningen i Nya Förbundet handlar om lydnad. …Den som vandrar i Herren skulle aldrig syssla med ockulta praktiker och vända sig till avgudar. Det som strider mot Guds Ord är inte av Herren. … Ett förslag: ni kan väl kalla er ‘marianister’ eller spiritister – Jesu lära är det definivt inte… Utan falsk kristendom. Mvh…

 • @Michael Backman:

  ”Angående 1 Tim 2:5.. Det är ju det där argumentet, där man har en rak väg till presidentrummet och kan tala med honom när man vill.. Varför skall man då gå via hans pressekreterare?”

  Det tragiska för er är att er ”pressekreterare” är död och begraven sedan länge. Hon hör inte ett ord av vad ni säger. Vi kan på goda grunder anta att hon uppstår i den första uppståndelsen – efter Harmagedon alltså – men då är er Romkyrka borta för alltid med allt som hör därtill. Inklusive alla påvestatyer och madonnabilder.

  Se vidare Upp kap 17 -18.

 • Evinne

  Ingen kommer till Fadern utan att gå via Jesus, så att tro att döda ber för en är helt befängt.

 • @Deborah:
  Finns människor i Guds närhet enligt skriften.

  Matt 17:1-12 ( Elia och Mose visar sig)
  Heb 11:5 (Enok lyfts upp till herren)
  2 Kung.2:9-15 (Elias ande förs vidare)
  Luk 1:17 (Johannes döparen har Elias ande)
  Upp 5:8 (Heligas böner upp till Gud))
  Upp 8:3-4 (Heligas böner går upp till Gud)
  Upp 6:9 (martyrers själar ber till Gud)
  Heb 12:23 (De rättfärdiga andar som fullkomnats)
  Upp 14:4 (Lammets fläckfria första skörd som fullkomnats)

 • @Lars W:
  Stora profeter som Mose, Elia, Enok, Abraham lever i Guds närhet redan nu.. Givetvis lever än Jesu mor i Guds närhet nu..
  Hon är större än alla profeter i GT.. Hon har bar Guds ord i sin mage.. De andra profeterna har aldrig kommit vår Herre så nära som henne.. Givetvis har Jesus tagit sin mor till sig..
  Det vore ett hån att påstå motsatsen..

 • Michael…. Jag har aldrig sagt att din ‘kyrka’ är dålig. Det är Guds Ord som klassificerar din ‘kyrka’ som obiblisk, beblandad med hedendom och därför icke representativ för Herren. Den som är grundad på Klippan vandrar Hans vägar – Messias, Lejonet av Juda stam. Det är Hans Ord som gäller i Skriften och inte människotankar, som hittar på eget och kränker Hans vilja…

 • @Michael Backman:

  Det är ett hån mot Guds ord att påstå att någon uppstår före ”den första uppståndelsen”.

 • Michael…. Vi får inte kontakta de döda – det har vi inte med att göra. Vad Herren gör, det är Hans sak – vi får inte gå mot Hans Ord…. Och Maria är inte större än profeterna, eftersom Herren säger att Skriften vittnar om Honom, alltså profeterna, och inte Hans mor. Hon var i stället Herrens ringa tjänarinna…. Det är dags att lämna ‘livmodern’ och tolkningar som förvränger Ordet och bli vuxen…

 • @Lars W:
  Så enok och Elia hånar dig?

 • mirre

  @Michael Backman:
  Tack – du är i alla fall ärlig Michael! Jag hoppas verkligen att du får upp ögonen för RKK:s villfarelse i läran, men jag förstår att du verkligen vill det rätta! Gud välsigne dig!

 • @Deborah:
  Min kyrka fanns innan bibeln var samlad. Petrus och apostlarna fattade beslut som inte gick att finna i GT.. Tex om hedningarna skulle omskära sig.. Hur gick man tillväga för att besluta detta utan skriften? Jo man tillämpade erfarnheter från verkligheten, och litade på Petrus syner från Herren.
  Kyrkans samlade erfarenheter är därför viktiga för förståelsen av den kristna tron. Bibeln nämner inte allt, och kan inte leda oss i alla avseenden. Jesus gav sin kyrka den helige ande för att fatta beslut och leda i sanning.. Han gav den en garanti för att budskapet aldrig skall förvanskas..
  Den helige ande är garantin. Inte nya testamentet. Utan nya testamentet skulle kyrkan ändå finnas och ledas av anden..
  Ni gör bibeln till en avgud..

 • @Michael Backman:

  Inte alls. Och det gör inte profeten Samuels ande heller.

 • @Michael Backman:

  ”Tex om hedningarna skulle omskära sig.. Hur gick man tillväga för att besluta detta utan skriften? Jo man tillämpade erfarnheter från verkligheten, och litade på Petrus syner från Herren” skrev Michael Backman.

  Det där har du fått alldelse om bakfoten. I Apg kan du läsa om mötet där just detta avhandlades. Och det leddes av en viss Jakob – inte Petrus. Inte för att han inte skulle gjort det lika bra men nu är det så en gång för alla att Jakob var ledare för den första kyrkan.

 • @Lars W:
  Jacob var biskop i Jerusalem, och var inte del av ”en av de tolv i Apg 1” Det skall inte förväxlas med Jesu uppdrag till Petrus.

  ”Du är Petrus, Klippan, och på denna klippa skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den” (Matt 16:18)
  ”Var en herde för mina får.” (Joh 21:16)

  Det är Petrus och ingen annan som träder fram inför alla innan den Helige ande blivit utgjuten (Apg 1). Det är Petrus och ingen annan som träder fram inför alla efter att anden blivit utgjuten.(Apg 2)
  Det är Petrus som får synen om att budskapet skall nås även till hedningarna (Apostagärnignarna 10)
  Vidare så ser vi (Apostlagärningarna 11) att: “Apostlarna och bröderna i hela Judeen fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem, började de omskurna att angripa honom.”
  Här verkar det som att Petrus får alla emot sig, även apostlar som levt när Jesus. Sedan berättar Petrus vad som hänt, om synen han fått. Och sedan säger de andra apostlarna: “När de hörde detta, lugnade de sig och prisade Gud och sade: “Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv.” (apost 11)

  Petrus är också den förste som Paulus träffar av apostlarna.. (Gal)

 • @Michael Backman:

  Biskop var han inte Jakob och så var inte heller Petrus. Håll inne med era ”fula ord” om dessa apostlar.

  Kyrkan är inte heller så passande då det ordet ju inte står i Bibeln. Säg hellre församlingen. Jakob var ledare för den första församlingen – inte Petrus. Petrus var medlem där. I den första församlingen – den i Jerusalem.

 • Lennart Svensson

  @Tordan:

  Hej Tordan!

  För det första vill jag säga att jag alltid haft respekt för det judiska folket, trots att jag verkligen har varit en ”rå-ateist”. Kommer ihåg när jag var liten och gick omkring i staden jag bodde i, med min pappa. Han visade mig kvarteret där judarna bodde och vi åkte förbi en kyrkogård.
  -Här ligger judarna begravda, sa han.
  Jag blev intresserad och undrade vad judar var för något. Jag tyckte namnet lät vackert. Sedan såg man på tv i nyhetsinslag, där judar stod i sina hattar och bockade och bad. Trots att man kan tycka att de såg komiska ut, så tyckte aldrig jag det.
  Jag har kollat på den serien MTC har med Mark Blixt (som jag kallar honom) om våra hebreiska rötter. Det är oerhört spännande, när de går igenom hur Gud har ”kodat” sitt Ord där i 1:a Mosebok. Jag känner direkt i min ande, att den här Blixt-gubben, är full av den Helige Ande.
  Det känns att Mark inte vill pracka på, utan jag blir ju bara sååå nyfiken på det hebreeiska.
  De ”jeschuit-gubbar” som dyker upp här på Aletheia (Jesus-är-inte-Gud-gubbarna) kör med samma utgångspunkt som Michael Backman.
  De har det gemensamt att ”vi andra söndags-kristna” SAKNAR något, som gör att vi inte lever ett kristet liv fullt ut. Det resonemanget köper inte jag. Det är genklangen från ormens ord i Eden:
  ”Skulle då Gud ha sagt?”
  Ang. mitt nuvarande förhållande till kyrklighet, så är jag som Andreas G ,MTC och Lars W, jag är en ”Frifräsare”. När jag var nyfrälst kallade en farbror mig för ”Jesus-knäppare”. Det tyckte jag lät fint.
  Jag ser mig som en andlig jude. Låter också bra.

  Trevlig Sondag!

  Mvh L.Svensson

 • @Lennart Svensson:

  Angående ”andlig jude” kan man associera till Apg 15 som jag på förekommen anledning ”tvingats” läsa igenom. Historia i koncentrerad form och jämväl historia i förtid d v s profetia för dem som lyssnade till Jakob där:

  ”När de hade slutat att tala, tog Jakob till orda och sade: ”Mina bröder, hören mig. Simeon har förtäljt huru Gud först så skickade, att han bland hedningarna fick ett folk som kunde kallas efter hans namn.

  Därmed stämmer ock överens vad profeterna hava talat; ty så är skrivet:

  ‘Därefter skall jag komma tillbaka och åter bygga upp Davids förfallna hydda; ja, dess ruiner skall jag bygga upp och så upprätta den igen, för att ock övriga människor skola söka Herren, alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn. Så säger Herren, han som skall göra detta, såsom han ock har vetat det förut av evighet.’

  (Observera att jag ofta plockar bort den katolska versindelningen som kan vara besvärande när man ska försöka förstå ett sammanhang)

 • Michael…. Om din ‘kyrka’ fanns innan Bibeln var samlad, då behöver du ju inte… Bibeln!!! Du kan fortsätta med österländsk visdom – mysterium Babylon. För vi som tror på Guds uppenbarelse i Skriften, vi är inte en ‘kyrka” utan vi är de heligas församling – Hans Brud…Hallelu’JAH! Och Bruden känner Herren och håller Förbundet, och ifrågasätter inte Hans Ord. … Då har du helt enkelt en annan tillhörighet, Michael, och då behöver du inte motbevisa Bibeln eller förvränga den – det borde ju vara ointressant för ditt system….. Mvh…

 • Lennart Svensson

  @Lars W:

  Hej Lars W!

  Peter Ljunggren snuddar lite i sin artikel vid hur påvedömet är ett av de mest korrumperade system som existerat och hur den katolska pedofilin existerat ända sedan 400-talet.
  I går kväll fick jag en förnimmelse om hur djävulsk katolicismen egentligen är. De brukar säga att judarna korsfäste Jesus. Om det är så, så gjorde det iaf bara EN gång. I katolicismens djävulska eukaristi, så DÖDAR katolikerna Jesus Kristus varje minut, dygnet runt över hela jorden.
  De slaktar Jesus alltså kontinuerligt oavbrutet.
  Må tro, vad satan måste njuta och glädja sig.
  Katolicism är den värsta och farligaste villolära som någonsin existerat. Lewi Pethrus hade rätt när han sa att RKK verkar i bakgrunden hela tiden.

  Mvh L.Svennson

 • Evinne

  @Lennart Svensson:

  Förblindelsen ät total om man inte ser precis det du beskriver!

 • Lennart Svensson

  @Evinne:

  Hej Evinne!

  Jag blir alltid så glad för varje kvinna (om Du är det)
  som inte hamnat i RKK:s ”maria-träsk”.

  Mvh L.S

 • @Lars W:
  Lars och Deborah.. Jag känner att vi hamnat lite utanför ämnet..
  Jag har diskuterat allt detta med er innan.. Ser inget syfte att fortsätta, då ni redan bestämt er om min kyrka..

 • Michael… Jag ska be för dig – direkt till Herren – att du inte går fel i framtiden… Du är alltid välkommen att fråga om Guds vilja i Skriften om du ändrar dig och vill överge katolicismens förödande lära! Mvh… Deborah. 🙂

 • @Michael Backman:

  Denna bloggpost går ju mycket ut på att avslöja Romkyrkans lögner. En sådan är att Petrus skulle vara den förste påven och urkyrkans grundare. Det har vi vederlagt genom att påvisa att Jesus/Yeshua Messias själv är kyrkans grundare och att dess först församling var i Jerusalem och leddes av Jakob.

  En intressant diskussion i sammanhanget kunde vara om Jakob avser Jesu broder Jakob. (Broder ”i köttet” alltså). För mig handlar det om Jakob, Jesu broder. Ja, så många andra finns kanske inte att välja på.

 • @Lars W:
  Här kommer en citerad text från ..http://katolsk-tro.blogspot.com/2008/06/giltiga-och-ogiltiga-koncilier-en.html

  Konciliet i Apostlagärningarna

  Vi har ett koncilium som finns beskrivet i bibeln (Apg 15). Låt oss analysera hur apostlarna gick till väga då de höll koncilium, eftersom det är deras praxis som motiverat användandet av koncilier.

  Kapitlet inleds med en förklaring till problemet (Apg 15:1-2), Paulus och Barnabas finner vid sin ankomst till Antiokia, efter att ha avslutat sin första missionsresa, att:

  Några som hade rest ner från Judéen ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem.

  Man får komma ihåg att Paulus och Barnabas vid den här tiden troligtvis får anses ha varit juniorer, särskilt i förhållande till dem som kom från Judéen/Jerusalem, som var biskopssäte för församlingen i Antiochia. Så vad som hänt är att representanter för Kyrkan kommit och predikar omskärelse, vilket Paulus och Barnabas motsätter sig. Därför beger sig Paulus och Barnabas till Jerusalem för att få klarhet i om läroämbetet verkligen lär så.

  Det är sant att det står att de tänkte besöka apostlarna och de äldste, och inte att de tänkte besöka Petrus. Men det är möjligt att de inte kände till att Petrus var där, eller också visste de att alla apostlarna var i Jerusalem.

  Om man läser Apg 12:17 framgår att Petrus lämnat Jerusalem. Enligt Eusebius och Jerome så räknas Petri biskopstid i Rom från år 42 (alltså när han begav sig iväg), vilket skulle tyda på att han begav sig till Rom. Konciliet i Jerusalem inträffade ca år 49 och uppenbarligen var Petrus på plats i Jerusalem vid den tiden. Ett troligt skäl till varför Petrus återvände till Jerusalem kan vara att kejsar Claudius utvisade alla judar från Rom just år 49, enligt Seutonius. Orsaken var upplopp kring någon ”Chrestus”.

  Petrus var hursomhelst närvarande vid konciliet i Jerusalem. Detta är vad vi kan läsa om konciliets genomförande (Apg 15:6-7)

  Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade…

  Varpå följer ett antal verser där Petrus talar. När han är klar följer den helt centrala meningen (Apg 15:11)

  Då teg alla, och man lyssnade på Barnabas och Paulus, som berättade om de många tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem.

  Om vi alltså skall försöka lära oss något av hur det första konciliet fungerade så samlades biskoparna för att utreda frågan. De hade överläggningar där de olika lägren fick ge sin syn.

  Sedan, efter att ha lyssnat på de olika ståndpunkterna, reste sig Petrus och förkunnade sin syn (vox Petros).

  Därefter var frågan avgjord. Alla var och förblev tysta då Petrus hade talat, överläggningarna var över.

  Sedan går man över till att lyssna på Paulus och Barnabas vittnesbörd om Andens tecken bland hedningarna. Då dessa båda talat färdigt avslutar Jakob med ett tal.

  Man kan fråga sig varför just Jakob, och inte Petrus, var den som avslutade mötet. För det första var Jakob Jerusalems biskop, och alltså värd för mötet. Petrus var en gäst. Vidare var det Jakob som var ledare för Kyrkans judiska del, i egenskap av biskop av Jerusalem. Om ni minns från inledningen av Apg 15, så var det just några av dessa judar som orsakat den konflikt som konciliet kom att handla om. De kom alltså från Jakob, de var hans lärjungar. Han adresserar alltså sina lärjungar, inte hela Kyrkan. Detta blir tydligt då han i vers 19 säger

  Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud

  Vilka var det som hade gjort det svårt för hedningarna? Jo, Jakobs lärjungar från Judéen.

 • Evinne

  @Lennart Svensson: Hej! Ja jag är kvinna och är så långt från RKK man kan komma. 🙂

 • @Evinne:
  Vilket sammanhang är längst bort från rkk? Adventisterna, ateisterna eller Maranatarörelsen?

 • Evinne

  @Ludvig: Alla tre. Med flera.

 • Lennart Svensson

  @Ludvig:

  Hej!

  Jag tror vi ”Fri-fräsare” är längst ifrån rkk.
  Vi har vårt tempel där vi står.

 • Michael… Nu försöker du att förvrida Ordet: bröderna skulle aldrig införliva avgudadyrkan i vår tro. Man vinklar detta möte i katolicismen för att underordna folket ett hierarkiskt toppstyrt system. I Nya Förbundet är alla troende kungar och präster åt Herren, som håller Hans vägar. Katolicismen går inte Guds väg utan sin egen och hedendomens…. Du kan inte tlllämpa Ordet på det sättet i en blandning med hednisk avgudadyrkan, eftersom det strider mot Guds vilja uppenbarad i Skriften allena.

 • Lennart Svensson

  @Deborah:

  Hej Deborah!

  Mycket bra analys och svar till Michael B.
  Man kan verkligen bli förvånad hur katolikerna kan missa all denna info som finns ang. deras inblandning av hedendom i sin religion och inte vakna upp. Men jag tror svaret är, de mår så gott i själen av sin demoniska religion och detta välbefinnande förblindar deras sinnen.
  Jag träffade en ung kille en gång som hade tagit heroin. Han satt på ett golv och tittade upp på mig med ett lyckligt leende utan att säga något.
  En tid senare talade jag med honom och frågade honom hur han upplevde det under ruset,
  Han sa till mig att det var som att vara nykär i en flicka, fast 1000 gånger starkare. Precis så tror jag det är för katolikerna och deras kärlek till ikoner och det katolska kyrkolivet. De är kära i det.
  Så visst kan Djävulen få en människa att må bra i sin själ. Han är snäll, så länge vi håller oss borta från Frälsningen i Jesus.

  Mvh L.Svensson

 • @Michael Backman:

  Usch, vad läskigt. ”Koncilium”. Det ord som används för EU´s nya regering ( den som består av 10 ledamöter plus en 11:e ”ordförande” för att Upp kap 17 och Dan 7 ska uppfyllas.) Nej sluta med sådant och använd Bibelns språkbruk – apostlamötet i Jerusalem. Petrus var närvarande men inte ordförande eftersom Jakob var församlingsföreståndare (inte biskop – vilket rysligt ord… får en att tänka på pedofiler och för livet fördärvade små barn).

  Och att du kallar Paulus ”junior” visar hur ”grön” du är i teologiska sammanhang.

  Det är vidare fullständigt klart och självklart att urkyrkan fanns i Jerusalem – ej/ icke/ inte i Rom!

  Bespara mig ”catoholic” -siter och allt detta löjeväckande vatikanska snack är du snäll.

 • @Ludvig:

  ”Vilket sammanhang är längst bort från rkk? Adventisterna, ateisterna eller Maranatarörelsen?” undrade Ludvig.

  Gud rike – Jesus/Yeshua , Hans kropp d v s församlingen.

  Längre än så kan man inte komma från den fördömda Romerska katolska kyrkan.

  Man hade önskat att det varit Pingst – och så kan det ha varit på Lewi Pethrus tid – men den tiden är sedan länge sedan förbi.

 • Lennart, broder! Kära syskon… Det är svårt för människor som bygger sin tro på läror som vädjar till känslor, det som Ordet kallar att vara ‘drucken’ – sinnet blir förmörkat så att man inte ser vägen…. Och trots att vägen är smal, så är den fullt begriplig för den som ärligt söker Herrens vilja… Allt står skrivet och när man läser Ordet, så öppnas ögonen – bara man vill…Vi måste tro att Gud kan förvandla hjärtan! Innan det blir för sent….Mvh…. 🙂

 • @Deborah:

  Det är bibliskt att ha ledare…

  ”Lyssna till era ledare och foga er efter dem. De vakar över era själar eftersom de en gång skall avlägga räkenskap. Gör det till en glädje för dem och inte till en tung börda; det skulle inte vara lyckligt för er.” (Heb 13:17)

  Matt 16:18 samt Joh 21:16, Apg 14:23, 1 Tim 5:19

 • Michael… Den som vakar över fåren måste ha ett äkta herdehjärta… Och inte förleda flocken bort från Herren, så att fåren bryter Förbundet och lever i synd…Läs gärna ett oerhört viktigt Bibelställe i 5 Mosebok 13. För inte allt som glimmar är Gud…Herren kommer att testa våra hjärtan om vi är trogna Honom i första hand. Mvh….

 • Pingback: Vidga perspektivet på det ekumeniska samtalet. - Bengts Blogg()

 • @Deborah: Just Petrus och de som innehaft det ämbetet i 2000 år är herdarna; de klippfasta orubbliga herdarna. Se Joh 21:15; Matt16:16ff och Luk 22:32.

  Det finns bara en sån pastor (episkepos) i Svedala. ”Original and best”! ”The rest” är kopior, som helt klart saknar något biskop Anders har. De kan ha en bra gudskontakt och längta efter fullhet; men hela och den oförvanskade fullheten finns i Petri närhet; ofta buren i lerkärl, men i fullhet och förblivande i den tro som en gång för alla givits åt Kyrkan. Tack gode Gud för klippan/Kepha; utan honom hade Kyrkan gått under… Faktum är att det är just vad som sker.

 • Hej!
  Jag tackar alla er som vill föra ett seriöst samtal på denna blogg och respekterar alla. Jag kan även ha förståelse för mot Katolska kyrkan skeptiska synpunkter.
  Jag har skrivit en lite längre reflektion på min egen blogg idag:
  http://www.katolsktfonster.se/forum/blogs/39810.aspx

 • Lennart Svensson

  @Bengt Malmgren:

  Hej Bengt!

  Du skriver på Din blogg:

  ”Den Katolska kyrkan bejakar att protestantiska samfunden och frikyrkorna, även om de enligt katolsk kyrkosyn INTE ÄR FULLÖDIGA KYRKOR”.

  Ha-ha, vad är det för en utgångspunkt i en dialog?
  Allt i den ”nya ekumeniken” går ut på att vi ”icke-fullödiga” bröder, ska böja nacken för er ”påve”.
  Ni anser er vara Kyrkan med stort K.
  Jag är inte ett dugg skeptisk mot RKK.
  Jag är helt övertygad om att RKK är en produkt av Djävulen från dess början. Man behöver bara se på er blasfemiska eukaristi och era demoniska maria-uppenbarelser. En människa fylld av den Helige Ande, har inget behov av dialog med RKK.
  RKK kan ha sina hedniska ikoner och radband för
  sig själv. Vill katoliker bli frälsta och lösta från sina demoner, ställer jag gärna upp.

  Mvh L.Svensson

 • Birgitta

  Tack Andy!
  Att du lyfter fram detta, har själv fått hem den och läst den. Det säger bara Amen i mitt hjärta. I samband med Europa konferensen skrev jag på Ulf Ekmans blogg men det kom aldrig igenom och där skrev jag bland annat detta.
  Efter att ha gått två år på Livets Ords bibelskola och varit med i församlingen minst 13 år måste jag bara beklaga att ni på Livets Ord drar er till den katolska läran. I all förkunnelse måste vi gå till ordet för att se vad ordet säger, vi kan varken lägga till eller dra ifrån, inte ta bort det som skrivet är. Det finns ingenstans i Bibeln du kan hitta att Maria är evig jungfru däremot kan vi läsa på fler ställen att Jesus hade bröder bl.a. i Matt 13:55-56, Mark 6.3, Luk. 8:19 och Gal 1:19. Sen är det helt otänkbart att jag som bekännande kristen skulle kunna böja mig för påven när det står i Ef 3:14 därför böjer jag mina knän för Fadern ….. och på ett annat ställe står det, en ska du kalla Fader. Inom katolska kyrkan tituleras många för fader och enligt bibeln ska vi inte göra det. Ulf Ekman 1 hade rätt år 1989 när han skrev i Magazinet om påvens besök i Sverige, däremot har Ulf Ekman 2 fel. Hur är det möjligt att detta kunnat ske? är det genom förförelse? Och sen alla ni som applåderar, är det möjligen så att grodan vi hörde talas om, är redan så kokad, eftersom så få reagerar, är det så, ja då är det för sent att hoppa ut ut grytan. Enhet ja, men inte till vilket pris som helst, om jag måste göra avkall på sanningen då måste jag säga ifrån om än det smärtar.
Om Gud är för oss vem kan då vare emot oss.
Guds välsignelser tillönskas alla som läser detta och ljus över skriften så att vi kan hålla oss på vägen och till evangeliets kärna nämligen Jesus, korset och blodet. Birgitta.

 • @Birgitta: Det finns visst material om Maria som evig jungfru i Skriften. Din tolkning av Skriften kanske inte är ofelbar. Se invändning 58 och 59 på (http:// framför) avemarisstella.blogspot.com/2010/09/58-jesu-broders-problematik.html

  Ordet var kött och tog sin boning ibland oss, genom den helige Ande, genom jungfru Maria och det Gud har sammanfogat, kan inte människor skilja åt. Faktum är att Fr Martin Luther hade samma ”katolska” syn som vi kyrkliga i denna fråga (och hundratals andra)…

  Först fundamentalisterna kunde läsa Skriften så illa att Maria skulle slutat vara jungfru. Jungfru Maria bekänns i trosbekännelsen vara ”jungfru” och jungfrur som upphör vara jungfrur, upphör vara just JUNGFRUR! Kan låta komplicerat, men det är just inte det… 🙂

 • Lennart Svensson

  @Birgitta:

  Hej Birgitta!

  Mycket Bra skrivet av Dig.
  Gud Välsigne Dig på Din fortsatta vandring!

  Mvh L.S

 • @Lars W: Det kanske var fel av mig att hoppas på ett seriöst svar på min fundering här.

 • @Ludvig:

  Det är absolut ett seriöst svar. Men är din fråga seriös då du grupperar Maranata med adventister och ateister?

  Maranata är ännu inte med i SKR och var den enda rörelse som vågade opponera sig mot skändandet av vår Messias i det som kallas ”Jesusmanifestation”.

  Att de samfund som i Charta oecumenica förbundit sig att verka för ett enat Europa och en enda katolsk kyrka i detta enade Europa samt förbunditsig att samarbeta med islam är tveklöst långt från Guds rike och Jesu sanna församling. Och har med all önskvärd tydlighet visat sin avsikt att låta ena sig under påvestolen.

 • @Lars W:

  ”Maranata är ännu inte med i SKR och var den enda rörelse som vågade opponera sig mot skändandet av vår Messias i det som kallas ‘Jesusmanifestation’. ”

  Kan vara av intresse att läsa deras referat från tilldragelsen:

  http://maranata.se/2009/05/13/apropa-jesusmanifestationen/

 • @Anders Gunnarsson:

  Vilket tjafs. Läs innantill i Bibeln istället för att läsa länkad smörja.

  Eller ska vi tro på dessa fabler och börja hylla Josef som evig svendom?

 • @Birgitta:

  Stort tack för ditt vittnesbörd. Vi är många som sörjer över utvecklingen på Livets Ord. Själv gick jag på LO’s bibelskola 88-89 och har sponsrat flera internationella och nationella bibelskoleelever då jag själv inte hade möjlighet att gå ett andra år.

  mvh
  Daniel

 • @MyTwoCents:

  Uppför mig ofta som ”part i målet” i kommentarer vilket är fel. Det är ni som modigt framträder för att avslöja vad som är fel och vad målet blivit för den rörelse som såg ut att börja så bra. Detta med att tro på hela Bibeln och benämna detta ord Livets ord är väl ingen gudshängiven som kan ha något emot? Så ni ska inte se det som ”bortkastat” vad ni sådde då. Även om vissa osunda yttringar fanns inom trosrörelsen i USA blev detta mer dämpat här. Minns att biskop Krister Stendhal kritiserade Livets ord i början av 80-talet. Denne hade själv bott i Oklahoma och sett rörelsens värre avarter på nära håll. Stanley Sjöberg kommenterade i TV och sa att ”om jag ska välja mellan Ulf Ekman och Krister Stendahl väljer jag Ulf Ekman”. Höll med honom fullt ut då.

  Är som sagt var inte part i målet men har växt upp i samma församling som en av rörelsens mer framträdande pastorer och misstänker att det delvis finns mycket ”gott virke” inom densamma.

 • @Lars W: Du kan inte skilja på fabler och Guds uppenbarelse! Fantastiskt! 😉 Ingen i kyrkans historia har hävdat att Josef var svendom.

  Alla kyrkofäder hävdade Marie ständiga jungfrulighet, med bibliskt stöd. Att du inte kan läsa dina opponenter, än mindre förstå hur de tänker är hyfsat depraverande! Ingen seriös samtalspartner gör så. På frukten känner du trädet!

 • Lennart Svensson

  Hej!

  Peter Ljunggrens undringar över vad som pågår inom svensk kristenhet, påminner om Ulf Ekmans
  inställning för 21 år sedan.

  Ulf Ekman skrev 1989:

  ”Från påvens sida har ekumenik alltid varit betydelsefull. Men för den romersk-katolska kyrkan har detta alltid betytt att de skingrade bröderna skall komma tillbaka till moderkyrkan i Rom. Detta är den egentliga ekumenikens mening! Vad är det alltså för spel som pågår inför tusentals troendes ögon? Ser man på påvedömets historia, har det alltid stått emot, stoppat och krossat all väckelsekristendom i alla tider.”

  Jag tror Peter Ljunggren förnimmer i den Helige Ande när han skriver i MissionsVisionen om denna ”nya ekumenik”.

  Mvh L.S

 • @Lennart Svensson:
  LS: ”påvedömets historia, har det alltid stått emot, stoppat och krossat all väckelsekristendom i alla tider.”

  AG: Nu överskattar du påvedömets makt. Du finns ju! Allt har vi inte krossat. Din klippa står stadigt fast. Ensam men fast. Stående, men ensam.

  Sätt dig ner och öva baken och örat. De ska värka, utan att få sittsår! Och sjung ut om katolicismens sataniska bakgrund. Då blir du fromt väckelsetroende och kommer rakt in i himlen. Stackars oss som inte får uppleva detta; varken himlen eller trötta öron/ändalyktor. Stackars, stackars oss!

  Och lyllos alla småpåvar som får skrika ut sitt hat över oss och splittras i 10 000-tals olika fraktioner (trotts det fanns där ingen som passade mig, så jag startade en egen med snygga prästinnor och partiellt månggifte).

  Ära vare mig, min bibeltolkning och min nystartade skola på Söndagen! Tack för saftkalaset, treackordssången och miljonlönen. Helgat vare mitt missionsprojekts namn, tillkomme protestriket, enligt min vilja; såsom i min sekt, så ock i himlen…

  Äran tack vare mig! Och hej på dej! Formuläret om tiondeautogiro ligger på hemsidan! Ge så kommer det ske! B så får du C! Hacka på katolicism, så kommer din schism dig tacka! Vilken list! Fräls en papist med att kväljs! Att spy är bra om man är kräksjuk, men eran kräkreflex verkar dock vara inövad! Endast de sjuka behöver dagliga kräksjuka antikatolicismdoser!

 • @Bengt Malmgren: Tack det samma Bengt att du bemöter vår kritik med både respekt, delvis förståelse och saklighet. Tilläggas bör kanske att jag inte läst din artikel, men jag ska ta del i den i eftermiddag. Det framkom kanske inte i intervjun att kritiken först och främst riktas till de som kommer från ett evangeliskt (frikyrkligt) sammanhang, och inte till katoliker och andra uppriktiga sökare. De frågor jag ställer är heller inte allt för objektiva då jag själv tagit ståndpunkt som samsvarar med Peter Ljunggrens kritik. I framtida intervjuer ska jag försöka vara mer objektiv när frågorna ställs.

  Önskar dig allt gott.

 • @Lars W:

  Tror du ger en ganska sund summering av läget. Många har ju konsekvent varit emot Livets Ord från början och de är antingen glada idag över att Livets Ords ledning drar mot det katolska håller eller också (de som fortfarande ser sig som evangelikaler) säger de ”vad vad det jag sade”….

  Men frågan är inte enkel. Jag tror att den ursprungliga ledningen hade goda intentioner även om man gick fram som en ångvält äver svensk kristenhet ett tag. Önskan var tilltro till allt Guds Ord och den riktigt förvrängda framgångsteologin som amerikanarna hamnade i nådde aldrig riktigt till sverige.

  /D

 • Lennart Svensson

  Hej Vänner!

  Dr.Bengt Malmgren har en blogg som han kallar för ”Katolskt fönster”. Hans syfte med den bloggen är att han vill att människor ska ”titta in i det fönstret”. Han skapar gärna trafik dit.
  Ska kristna som är fyllda av den Helige Ande, titta in i ett fönster som är fyllt av dyrkan av satan??
  I ett fönster som föraktfullt kallar alla andra kyrkor för ” icke fullödiga kyrkor”?
  Bengt M skriver i sin kommentar här:

  ”Jag tackar alla er som vill föra ett seriöst samtal”.

  Det var ju så ormen inledde sitt samtal med Eva.
  Det var så hela det Bedrägeriet började.
  Precis samma bedrägeri, som RKK är ute nu och tar initiativ till. Då är det perfekt att ha en Läkare som företrädare, för en sådan bockar och bugar vi så gärna för. Det skulle gå sämre med de 20 ”frikyrko-tanter från Blekinge” som Peter Ljunggren nämnde i sin artikel. Jag tycker det får vara någon hejd på bugandet på denna blogg.
  Vi kan ha Ulf Ekman som avskräckande exempel på, hur det går i en dialog med katolicismen.
  Bengt Malmgren ÄR en företrädare för en Villolära. Tyckte Paulus att vi skulle ”önska ALLT gott”, till en sådan? I Titus.3:10 skrev Paulus vad vi ska göra:
  ”En villolärare ska du visa ifrån dig”.

  I Småland brukar vi säga ”väck med skräpet”.

  Mvh L.Svensson

 • Kära syskon!

  Jag håller med dig, Lennart.

  Låt er inte luras av att katolska företrädare sätter ut sina länkar här på bloggen.

  Gå inte dit och läs inte vad de skriver. Det påverkar sinnet och det vet de om.

  2Kor.11:3 ”Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

  Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.”
  ………………………

  Det är bäst att läsa Skriften allena!

  Mvh 🙂

 • @Deborah: Vilken öppenhet du har för att sanningen ska göra er fria…

  Tänk om det var protestantismens föregångare som benämns i 2 Kor 11:3! Tänk om och börja tänk. Ingen borde vara rädd för att få mer sanning i livet. Rädslan talar mer än många hyllmeter… ;-(

 • Tordan

  @Deborah: ”Tordan… Du fortsätter att sprida villfarelse. Om Inte Jesus är Gud kommen i köttet, då faller hela frälsningen och vi går förlorade….”

  Och du fortsätter att stå upp för en villfarelse enär uttrycket ‘Jesus är Gud kommen i köttet’ inte står att finna i Skriften. När jag läser Skriften så säger den att ‘Jesus är Messias kommen i köttet’.

 • @Lars W: Var hittar du stöd för att jag grupperar dessa tre tillsammans? Har du aldrig läst ens en tillstymmelse till logik?

  Dessutom vill jag påpeka att inte heller adventisterna eller ateisterna är medlemmar i SKR, samt att en ”relationskarta” där avståndet mellan grupperna indikerar grad av skillnad i åsikter/tro/praxis ofta har mer än en dimension.

 • mirre

  @Lennart Svensson:
  Jag tycker visst att man kan önska ”allt gott” till en seriös, troende katolik! Varför skall man inte det?? Jag tror att om man välsignar andra – även oliktänkande – så får man välsignelse tillbaka.

 • @Ludvig:

  Du fick mitt svar:

  @Lars W:

  Med förtydligande:

  @Lars W:

  Vad mer kräver du?

 • @Anders Gunnarsson:

  Jag nöjer mig gott med att läsa och förstå Bibeln. Och är noga med att hålla den på rätt håll.

  Fabler och legender är vad ni håller er till. Bibeln läser ni som en viss potentat.

 • Tordan…

  Messias är HERREN! => enkel logik.

  Luk.2:10 ”Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.

  Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, HERREN.” <= JHWH.
  …………………..

 • Anders…

  Mer ‘sanning’? Du menar väl blandat med mysteriereligioner, bl.a. Mithraskulten och Isis-mysterier?

  Nej tack!
  ……………..

  Och det handlar inte om rädsla utan om försiktighet – det som Herren har förbjudit i sitt Ord, det skall vi inte röra vid.

  Du har ett val och – jag har ett val.

  Jag väljer Förbundet med Herren i enlighet med Ordet dvs. jag avviker varken till vänster (ockulta mysterier) eller till höger (platonismer) …..

  Mvh…..

 • @mirre:

  Jag tycker att vi hedningar ska ha vår egen apostel – Paulus – som förebild. Hur behandlade han den villfarne Elymas på Cypern? Med avskedshälsningen ”Allt gott!”?

 • @Lars W:
  @Deborah:
  Till mina okyrkliga och katolicismhatande vänner och alla andra mer sansade individer.

  Allt gott genom Kristus Jesus; allas frälsare och Gud!
  Vi älskar och ber för er att ni ska förstå fullheten, ni hatar oss och ber att folk inte ska se våra skrifter eller se på hemsidorna… Gissa vem som är sekteristisk och vem som inte är rädd för sanningen! Gissa vem som funnits sen urminnes tider och kommer finnas till eväldelig tid och gissa vem som kommer självdö!

  Allt gott i, genom och under Kristi Kyrkas stora gemenskap! Pax vobiscum! Salve!

 • Observer

  @mirre:

  Du har helt missuppfattat evangeliet! (Skojar). Du är inte ”politiskt korrekt”, här gäller Jantelagen, försök inte sticka upp. Tala inte gott om någon om du ser något gott. (skojar).
  Du skall vara emot LO, RKK osv. Känn efter hur vinden blåser!!

  Välsignen dem som förfölja eder; välsignen, och förbannen icke. (Rom. 12:14)

  Vedergällen icke ont med ont, icke smädelse med smädelse, utan tvärtom välsignen; därtill ären I ju ock kallade, att I skolen få välsignelse till arvedel. (1 Petr. 3:9)
  Tror du att dessa Guds Ord gäller, så fortsätt handla efter dem och var välsignad!
  Aleitheia = sanningen???

 • Lennart Svensson

  @mirre:

  Hej Mirre!

  Din kommentar tycker jag är lite naiv i sammanhanget. Varför tror Du katoliker är här och vill föra ”seriösa samtal” med oss icke-katoliker?
  En säger:
  ”Men jag tror att många frikyrkor saknar mycket som min kyrka står för”.
  En annan säger:
  ”Enligt katolsk kyrkosyn är inte frikyrkor fullödiga kyrkor”.
  Som Du kanske kan se, så har vi icke-katoliker inget att erbjuda dem. Varför är de här då?
  Jo, det handlar om mission. De hänvisar ofta till sina katolska hemsidor. De ”fullödiga” katolikerna vill dela med sig av sin lära till oss ”icke-fullödiga.
  Nu är det så, att enligt Guds Ord så är deras lära en Villolära. Enligt RKK så tror katoliker på samma Gud som Islam. Du verkar inte ha sett bilden på påve JP2, som ömt kysste Koranen och mottog den hinduiske avguden ”Shivas” märke på sin panna. En människa som är fylld av den Helige Ande, skulle aldrig kunna kyssa Koranen eller ta emot ett hinduisk avgudamärke på sin panna. Detta bekymrar inte Bengt Malmgren som har sin blogg nedlusad med bilder på påvar, som han beundrar.
  En villo-lärare är ute i syfte att ”förföra en av dessa minsta” sa Jesus i ”Luk.17:1”.
  I vers 2, kan Du läsa vad Jesus önskade en sådan.
  Det är långt ifrån att önska denne ”allt gott”.

  Önskar Dig allt gott!

  Mvh L.Svensson

 • @Lennart Svensson: Tycker du på fullt allvar att man kan få skriva precis vad som helst om katoliker och slippa bli uppmärksamad hur fel man har missuppfattat det hela. När jag hänvisat till vår hemsida, har jag gjort det för att det besvarar någon grav missuppfattning.

  Mission bedrivs inte på era hemsidor. Ingen kan övertyga en inbiten antikatolik. Här får man som katolik mest skit. Att samla skit är inte det jag drömmer om. Att sakligt besvara en missuppfattning måste vara tillåtet, eller? Eller det är bara ”Kyrkan är en satanisk konspiration”:s gänget som får härja fritt?

 • Det finns en fenurlig strategi från avgrunden som redan börjat ta form i den nya ekumeniken. Det är ju lättare att be tillsammans med muslimerna när man ber till Maria och inte till Jesus.

 • Lennart Svensson

  @Håkan Nilsson:

  Hej Håkan!

  Där träffade Du rätt.
  I Koranen finns ett helt kapitel (sura) tillägnad Maria. Samma usla brunn som RKK alltså.

  Mvh L.Svensson

 • Anders… Jag fattar inte vad du menar med uttrycket att ”vi hatar” er…. Eftersom jag vill följa Ordet, så kan jag inte bryta mot Guds vilja, vilken går ut på att vandra i ljuset, i kärlek och sanning. Bibeln säger att vi skall älska vår nästa men hata synden… Och det är en oerhört stor skillnad!… Att läsa falska läror på bloggar kan förleda blicken från Herrens undervisning, som skyddar våra sinnen. Den som vill hålla Förbundet med Skriftens Gud bör således undvika all andlig besmittelse, som kommer från avgudadyrkan…säger Ordet. Lydnad – helt enkelt och ingenting annat…. Mvh…

 • @Deborah: Ja, du är bara lydig! Skönt att veta…

  Men tänk om det som du missuppfattat vara en falsk lära, inte är något annat än den Kyrka som Jesus grundade. Sekterism kommer och går, Kyrkan består! Tänk om du gör en Saulus, paulinsk som du är. Tänk om du inte lyckats få alla rätt på det stora dogmatiska provet. Tänk om den bibeltolkningsmetod du använder inte är Jesu egen (kanske mer hämtad från Matt 4). Tänk om och tänk innan ni spyr ut alla era grava missuppfattningar. Tänk om Gud inte ville att 33 000 samfund skulle i viss mån förfölja varandra, splittras och ”hata” Kristi Kyrkas lära. Tänk och tänk om…

  Vincit omnia veritas! Amor vincit omnia! Och Sanningen och Kärleken är världens ljus (Christus Lux Mundi)!

 • @Håkan Nilsson: Nu var vi där igen… Assisi var inte en interreligiös mässa. Det var dialog. Svårt att skilja åt! Knappast för den som kan läsa innantill: @Bengt Malmgren och inte tvunget vill missförstå! Vill jag, kan jag eller ens orkar jag förstå!

  Nej jag vill inte för jag vill avsky katolicism och islam! Så på dem bara, ju osakligare, desto bättre… Amen!

 • Tordan

  @Deborah: ”Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, HERREN.” <= JHWH."

  Denna villolära kallas för 'Sabellianismen' och har under hela kyrkans historia betraktats som sådan.

  Svenska Folkbibeln har spårat in i dessa tankebanor, och vill därför översätta grekiskan i texten till något som man antar vara 'HERREN', Guds egennamn (=YHWH).

  Synsättet kräver ordentliga skygglappar för många andra bibelställen.

 • @Tordan:

  Ja, det kanske man kan tycka, men synsättet bekräftas av Jesajas profetia 700 är före födelsen – HERRENS inkarnation.

  ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
  På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
  Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. ”
  (FB)

  ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste”

  Skulle tro att det vid närmare granskning står exakt samma sak i hebreiska bibeln.

  I den engelsk översättning av den arameiska bibeln finner vi en aningen annorlunda ordalydelse:

  ”Because a king is born to us,
  and a son is given to us,
  and his authority shall be upon his shoulders,
  and his name shall be called Wonderful and Counselor,
  Almighty God of all the Universe
  and the Prince of Peace.”

  Men ändå:

  Vilken samklang med Lukas evangelium!

 • @Tordan:

  Tordan:
  ”Denna villolära kallas för ‘Sabellianismen’ och har under hela kyrkans historia betraktats som sådan.”

  Wikipedia:
  ”Sabellianismen avvisades som heretisk av den Katolska kyrkan, vid ett kyrkomöte år 261.”

  Hal – El – Lu – Yah!
  Man är tydligtvis på rätt sida!

 • Torbjörn S Larsson

  @Tordan:
  DET FINNS MÅNGA HÄR SOM SNÖAT IN PÅ
  GUDS NAMN

  Messianska föreningen eller vad dom nu heter, Jehovas vittnen och flera som jämt ska hålla på med sina bokstäver. Och tycker sig begripa mer än andra.

  Guds namn är så mycket större.

  Jesus visade Guds namn, ingen annan kan det.
  Det ligger på ett andligt plan. Vore skönt om bara någon här kunde fatta detta.

  Hör själv:

  ”Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek på det att den kärlek, som du har älskat mig med må vara i dem och jag i dem”.

  Guds namn förvandlar…
  Det är grejen.
  Det är ingen teologisk spetsfundighet utan föder kärlek.

  Johannes sjutton och sista versen.1917

 • Tordan…

  Det handlar om tro, om uppenbarelse.

  Jag förstår inte varför du är så angelägen att omintetgöra andra människors tro – det är ingen som går på era bloggsidor och försöker ‘bevisa’ motsatser. Du får tro på vad du vill.

  Egentligen så behöver du ingen Bibel, eftersom du vet bättre. Det som STÅR SKRIVET är inte nog för dig utan du har en egen uppfattning hur Skriftens Gud handlar.

  Din villolära kallas ‘arianism’ och har sina rötter i den mänskliga fromheten som ‘vet bättre än Gud själv’ och sätter egna kriterier på hur Gud agerar.

  Enligt arianismen är Sonen (Jesus Kristus=Jeshua HaMaschiach) Messias, ett skapat väsen, den första och högsta av alla skapade varelser, men inte Gud.

  Som Herren själv säger ”Jag och Fadern är ETT” och i Joh.8:53 >

  ”Är du större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Vem ger du dig ut för att vara?”

  Jesus svarade: ”Om jag ärar mig själv, är min ära ingenting värd. Det är min Fader som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sade att jag inte kände honom, skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord.

  Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.” Judarna sade: ”Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!”

  Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: JAG ÄR, redan innan Abraham blev till.”

  Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.”
  …………….

  2 Mos.3:14 ”Gud sade till Mose: ”Jag är den Jag Är.” Och han sade vidare: ”Så skall du säga till Israels barn: JAG ÄR har sänt mig till er.”
  …………….

  Därför upprepar jag hela tiden, att vi skall studera Skriften utan alla -ismer i åtanke. Vi skall inte lyssna på människor utan be Herren öppna våra ögon när vi läser Ordet.

  Efter det att jag har studerat grekiskan, så kan inte påstå att det stämmer det du säger: ‘Jag är’ – ‘ego eimi’ > presens indikativ 1:a person i betydelsen ‘existera’ understryker bara hebreiskan, eftersom EGO används bara emfatiskt, för att starkt betona JAG och existensen.

  …framför allt hänger det inte på språket i första hand utan på UPPENBARELSE, eftersom hela Skriften är en kontinuerlig uppenbarelse-skrift.

  Gud, Elohim, uppenbarar sitt Namn > JHWH, gradvis genom hela historien och det är bara det mänskliga sinnet, som inte SER denna uppenbarelse.

  Åter: 1Petr.1:5 ”Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.

  Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus (Messias) uppenbarar sig.

  Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

  Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa.”
  …………….

  Joh.20:28 ”Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!”

  Jesus sade till honom: ”Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.”
  ……………………..
  Mvh.

 • Tordan…

  Joh.20:28 ”Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!”

  Jesus sade till honom: ”Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.”
  ……………………..
  Mvh.

 • @Lars W: Lars W.!

  Har du kollat arianismen?

  Men i alla fall:

  Joh.8:58 ”Jesus svarade:

  ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.”
  …..

  Hebr.1:8 ”Men om Sonen säger han: GUD, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.

  Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

  Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad.

  Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men DU ÄR DENSAMME, och dina år har inget slut.”
  ………

  🙂

 • Lennart Svensson

  Hej!

  De är för ”goa” de här jeschuit o katos- gubbarna. Bägge har sin frekventa användning av ”honnörs-ord” som ”missöversatt” och ”missuppfattning”.
  Jag har en fråga till dig Anders Gunnarsson ang. bilden på påven JP2, där han ömt kysser Koranen.
  Menar Du egentligen, att det istället var så, att när påven stod där med boken Koranen i sin hand, så drabbades han av en okontrollerad nysning som orsakade en hastig framåtriktad krökning av överkroppen och i hastigheten råkade påven fastna med sina läppar mot Koranens kladdiga omslag?
  Han fick också ett klistermärke på pannan förställande avguden Shiva.En del katoliker såg händelsen som ett misstag, men JP2 kanske hade smak för klister?
  I RKK:s ”Kyrkokropp” ingår ju mus-lim.

  Mvh L.Svensson

 • @Lennart Svensson: Kul! Eller egentligen inte alls kul!

  Påvens korankyss var i en gest av gästfrihet. Han fick den i gåva! I den kulturen kysser man det givna och i den kulturen ger man det finnaste man har; i detta fallet var det en ohelig skrift!(se http://framför socrates58.blogspot.com/2007/03/dialogue-should-pope-kiss-koran-vs.html)

  Påvens shiva-märke var en helt annan sak. Det finns i Indien även katoliker. Vissa av deras riter, ”Aarti” har en universiell indisk koppling och utförs efter speciella tillfällen. Detta är lika hednisk som att klä midsommarstången eller julgrannen. (se http://framför jloughnan.tripod.com/shiva.htm)

  Du gör antikatolska Kyrktuppar av kycklingdun!

 • Tordan

  @Torbjörn S Larsson: Precis,
  anledningen är att några envisas med att kasta epitet på varandra här. Det vanligaste ordet är ”villolärare”. Jag har påvisat att det är deras egen variant som har sämre bibelstöd.

 • Kära syskon!

  Hur den katolska mystiken äter in sig i olika sammanhang: jag hittade av ren tillfällighet senaste ‘retreat’ organiserad av Filadelfiakyrkan i november. (Ni kan kolla själva på deras hemsida)

  Citat: ”Retreaten börjar 18.30 fredag och avslutas 17.00 lördag
  Kostnaden är 350:- för helpension med boende i enkelrum.

  Ibland behöver vi…stanna upp och söka oss närmare Gud och oss själva. En retreat på Drakudden kan få bli en paus som ger kraft till livet och tron. Du får tid till bön, vila och eftertanke.

  Under fredagskvällen ges en introduktion om hur retreaten fungerar.

  Därefter inleds tystnaden som råder under retreaten som helhet.

  Deltagarna samtalar inte med varandra och under måltiderna spelas musik.

  I den goda tystnaden kan vi ibland möta sådant i vårt inre som är problematiskt för oss, sår eller frågor och funderingar. Då kan ett vägledande samtal vara till god hjälp.

  Därför erbjuds under retreaten ett personligt samtal med någon av retreatledarna.

  Bibeltankar och vägledande undervisning ger stöd till den inre vandringen.

  Gemensamma bönesamlingar ger rytm åt dagen och hjälper oss att…rikta vårt inre mot Gud….” (slut citat)
  ……………………………..

  Så man FÅR INTE prata alls med varandra? Men då kan man ju inte prata med ledarna heller? Nu blir jag förvirrad….

  Inre vandring? – månne byggd på bl.a. den katolske mystikerns Ignatius av Loyolas ‘andliga övningar’?

  Och vilka är ‘retreat-ledarna’, må tro?
  … … …. …. ………………

  Själv tycker jag att man inte borde äta någon mat alls under en retreat. Kaffe – onödig lyx, synd närapå! Och sova skall man väl göra på ett kallt golv – om det skall vara riktigt.

  Och det borde ju hänga schema på väggen med exakt utsatta tider, då man får prata – som i riktiga kloster.

  Mystikerna levde ju på vatten och torrt bröd. Eller har jag fel?

  Vad händer om någon bryter tystnaden? Blir det straff? …Nej, bättre att inte spekulera.

  Har ni några funderingar?

  Mvh…..

 • @Deborah:

  Hebr.1:8 ”Men om Sonen säger han: GUD, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.”

  Ett riktigt guldkorn! Tack för det. Att det står i just Hebréerbrevet gör det extra intressant då ju detta brev är riktat i första hand till messianska judar.

  Arianism är väl ungefär vad MFS lär ut. Läran ansågs farlig och var det som påkallade mötet i Nicea 324. Så man kan säga att katolicismens grunddokument tillkom p g a Arius.

 • @Deborah:
  Att från tid till annan dra sig undan andra människor och bara umgås med Gud är förvisso sunt, men då är det mycket bättre att ta en promenad ensam i skogen.

  Har personligen ingen förståelse alls för det där att ”vara ensam i grupp” som retreat oftast innebär. Skriften säger:

  ”Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.” (1 Kor 14:26)

 • Tordan

  @Deborah: Joh.8:58 ”Jesus svarade:
  ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.”

  Joh. 3:16: ”Ty så högt älskade Gud världen att Han utgav sin egen Son, på det att var och en som tror på honom, inte skall förgås utan ha evigt liv”.

  Amen.

 • @Ludvig: Ludvig, broder! 🙂

  Alldeles riktigt, eftersom det stämmer med Skriften.

  Dessutom så tror jag att vi fungerar som människor på det sättet, att skulle vi bryta mot tystnaden, så skulle man få sådana skuldkänslor att man genast placerade sig själv i skamvrån….

  Första steget till egenkontroll? Det värsta som finns.

  Träldomsok kallas det visst i Ordet….
  ……………..

 • Tordan…

  Joh.10:27 ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand.

  Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.

  Jag och Fadern är ett.”
  …………………..

  Joh.14:23 ”Jesus svarade: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och VI SKALL KOMMA TILL HONOM OCH TA VÅR BONING HOS HONOM.”
  ……..

  1Joh.5:19 ”Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus.

  HAN ÄR DEN SANNE GUDEN och det eviga livet.

  Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.”
  ………………..

 • Lennart Svensson

  @Tordan:

  Hej Tordan!

  Bäste, älskade förvridare. Nu liknar Du katolikerna när de hävdar ”framfall” vid JP2:s kyssning av koran. Du menar att Tomas fick bakhåll vid akut nackspärr vid sitt möte med Jesus då han ropade ”Min Gud”? Det skulle han sett upp med isåf.
  Varför ge sig på ”stötestenen” i ”Fil.2:6”: ”Equal AS God”, när vi står inför faran att få grus (katolicism) i ”maskineriet”?

  Du kommer aldrig förbi Ordet där i Fil:
  ”Jämlikhet med GUD”. Det går inte att lyckas med att ”missöversätta” den stötestenen.
  YESCHUA ÄR GUD!

  Mvh L.Svensson

 • Lennart Svensson

  @Anders Gunnarsson:

  Hej Anders!

  Du skriver:

  ”Det finns i Indien katoliker som har en universiell indisk koppling”.

  Det skulle vara precis som att Josua skulle sagt om judarna som dyrkade Molok:

  ”Det finns i Judèen judar som har en ”unversiell baalsk koppling”.

  Du ger verkligen ”religions-synkretismen” ett ansikte utåt Anders. Enligt Dig så ingår ju allsköns bråte i Kristi Kropp. Hinduer och buddhister.
  Ang. den blandningen, så tillhör jag ”hinkuterna”.

  Mvh L.Svensson

 • Lennart…

  Än mer:

  Hosea 12:3 ”I moderlivet grep han sin bror i hälen, när han blivit man kämpade han med Gud.

  Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd.

  I Betel MÖTTE han honom, och där TALADE han med oss, HERREN, härskarornas Gud, HERREN är hans namn.

  Så vänd om till din Gud, håll fast vid kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud.”
  …………………..

  Joh.1:18

  ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, SOM SJÄLV ÄR GUD och är hos Fadern, har gjort honom känd.”
  ………………

 • @Lennart Svensson: Vill man missuppfatta (eller massupphitta) så går det inte att diskutera. Du har din fastlåsta hållning. Lev väl i den ofullständigheten. Jag ger upp med dig! Ibland är du smårolig, men du är en skiva med hack, som hackar och hackar och hack…

 • @Deborah: Spekulera är du bra på… I allt annat övrigt kan du säkert förbättras. Att du bara orkar hänga upp dig på en retreat!!! ;-(

 • Tordan

  @Deborah: Ja, bibeln talar tydligt om Gud Fadern, och om hans ende Son, Jesus Kristus som också är Israels Messias.

  Är det det som är villoläran?

 • Tordan…

  Jag vill inte vara ofin men det är här som jag borde säga till dig:

  …”God natt…”

  …………………….

 • Tordan

  @Deborah: Tar inte illa upp Deborah.

 • Tordan…

  Du förstår, som du håller på i köttet, så begriper du inte att det inte mig det handlar om…

  Jag är ‘korsfäst’ – ”Inte längre lever jag utan Herren lever i mig…”

  Jag kan inte ta illa upp – det är Herrens Ord och Hans Skrift det handlar om.

  Ytterst är det faktiskt så att det är Han som blir ledsen, när de människor Han skapat inte vill se utan sätter sig på tvären…..

  Bileams åsninna var klarare på saken…..

  4 Mos.22:20 ”Om natten kom Gud till Bileam och sade till honom: ”Om männen har kommit för att kalla på dig, så stå upp och följ med dem. Men du skall endast göra det som jag säger dig.”

  Och Bileam steg upp på morgonen, sadlade sin åsninna och följde med Moabs hövdingar. Men då han nu följde med dem upptändes Guds vrede, och HERRENS ängel ställde sig på vägen för att hindra honom. Bileam red på sin åsninna och två av hans tjänare var med honom.

  När åsninnan fick se HERRENS ängel stå på vägen med ett draget svärd i handen, vek hon av från vägen och gick ut på åkern. Men Bileam slog åsninnan för att driva henne tillbaka in på vägen.

  HERRENS ängel ställde sig då på en trång väg mellan vingårdarna, med murar på båda sidor. Åsninnan såg HERRENS ängel och trängde sig mot muren och klämde Bileams fot mot muren, och han slog henne ännu en gång.

  HERRENS ängel gick åter längre fram och ställde sig på ett trångt ställe, där det inte fanns någon möjlighet att vika undan vare sig till höger eller vänster.

  När åsninnan nu fick se HERRENS ängel lade hon sig ner under Bileam. Bileam blev arg och slog åsninnan med staven.

  Då öppnade HERREN åsninnans mun, och hon sade till Bileam: ”Vad har jag gjort mot dig, eftersom du tre gånger har slagit mig?”

  Bileam svarade åsninnan: ”Du har gjort mig till åtlöje! Hade jag haft ett svärd i handen skulle jag nu ha dödat dig.”

  Men åsninnan sade till Bileam: ”Är inte jag din egen åsninna, som du ridit på hela ditt liv ända till denna dag? Och har jag någonsin förut brukat göra så mot dig?” Han svarade: ”Nej.”

  Då öppnade HERREN Bileams ögon, så att han såg HERRENS ängel stå på vägen med ett draget svärd i handen. Och han bugade sig och föll ner på sitt ansikte. HERRENS ängel sade till honom: ”Varför har du dessa tre gånger slagit din åsninna? Se, jag har gått ut för att hindra dig, ty jag ser att den här vägen leder till fördärvet.”
  ……

 • Hämnd från Dagen? Otroligt subjektivt och föraktfullt tycker jag. Beklagar kära Dagen, men detta vinner man ingen respekt för. Kritisera kan man göra, men på ett mer sofistikerat sätt i så fall.

  Journalisten visar att hon redan innan bestämt sig att vara negativ. Trist läsning.

 • Glömde länken. Här är den 🙂 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=230760

 • Andreas!

  Nejdå, vi skall vara glada att det finns kritiska journalister.

  Vi väntar på nästa intervju – denna gång med präster som har gjort sig skyldiga till pedofili.

  Just det, det glömde jag – de har redan helgonförklarats…..
  ………….

 • Deborah:
  Artikeln andas förakt, och det tycker jag man som journalist (och bloggare) kan låta bli att förmedla. Kritik i sig är inte fult så länge den håller sig saklig.

 • @Andréas Glandberger: Andreas…

  Självklart håller jag med dig.

  Vad jag menade det var, att artikelns författare ‘silar bort mygg och……” osv…

  Jag försökte mig på att vara lite ironisk…. Kanske ska låta bli…
  …………

  Var välsignad!

 • ingrid

  VAD VAR DET SOM VAR FÖRAKTFFULLT I ARTIKELN? VARFÖR HADE DAGEN ORSAK ATT HÄMNAS? Jag tycker det är bra att någon vågar ta bladet från munnen och ge tingen dess rätta namn. Jesus körde månglarna ur templet, men idag får de härja fritt. Måtte HERREN snart komma och ta kommandot.

 • Lennart Svensson

  @Andréas Glandberger:

  Hej!

  Kerstin Doyle på Dagen är väl ingen kritisk journalist. Jag skulle vilja kalla henne för en lögnaktig journalist. Hon skriver om Peter Ljunggren i sin artikel:

  ”Även på Arken blev han portad från Mirakelfestivalen 2009”.

  Det blev han inte alls. I en artikel i Dagen 29/7-09
  förklarade Peter Ljunggren för Kerstin Doyle varför han ställde in sitt besök vid Arkens Mirakelkonferens-09.
  -Bill Prankard ställde ultimatum. Om jag kom skulle inte han komma, förklarade Peter.

  Därför valde Peter att inte delta där. Intressant att en journalist från Dagen orkar masa sig ner på ett kvällsmöte med penna och block i högsta hugg.
  Det var inte direkt för att få ett möte med Gud, för hon skriver att ”när församlingen blev kallad fram för förbön, passar jag på att smyga ut efter ett par timmars möte”.
  Dagen har tydligen anställt en smygande lögnaktig journalist.

  Mvh L.Svensson

 • ingrid

  Andreas detta inlägg begär jag inte att du skall visa. Men jag vill bara säga mycket fegt, det finns korumption både här och där. Hälsningar Ingrid

 • Ingrid,
  Jag är inte en del av denna blogg, så jag kan inte ta bort ngt inlägg. Hur menade du?

  Bless!

 • @Andréas Glandberger: Jag har inte tidningen Dagen så jag länkade till den här artikeln. Vilken urusel journalestik. Vad har de för ledning på tidningen som släpper igenom dyligt?

 • garan

  Detta var mycket dåligt av tidningen Dagen! Helt otroligt.

  /garan

 • ester

  @Lennart Svensson: ”Dagen har tydligen anställt en smygande lögnaktig journalist!

  Det är inte ovanligt med såna på Dagen, och de har funnits där under lång tid,
  Det finns dom som kallat Dagen för ”Natten” !!!:-)

 • ingrid

  Nu räcker det. Hälsningar Ingrid

 • @ester:

  Vad jag förstår är ett antal av dem, journalisterna på Dagen, katoliker (för att anknyta till ämnet här). Det styr nog en hel del hur den som vågar sätta sig upp mot ”etablissemangets diktatur” behandlas i tidningens spalter. Ännu har de inte infiltrerats i så hög grad att tidningen som sådan präglas av påvedömet – som ju har skett med Världen idag – men det är inte långt kvar dit för Dagen heller.

  Man kan återigen fråga sig vad tidningens grundare Lewi Pethrus skulle sagt om han sett detta (obs, utesluter skämt om grav denna gång). Denne förgrundsgestalt inom pingströrelsen som skrev:

  ”Katolicismen är i antågande allt mer och mer- denna sköka vars händer drypa av blod, denna hemska kyrkan, som har många millioner mäns och kvinnors blod på sitt samvete; denna samvetslösa påvekyrka är på väg att komma in i Sverige igen.

  Katolikerna äro mästare uti att arbeta bakom kulisserna, och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige.”

  Den norske pingstpastorn förgrundsgestalten inom pingströrelsen där, Thoralf Gilbrant, uttryckte sig i aningen mildare ordalag men kontentan är densamma:

  ”Romkyrkan är i princip intolerant. Redan 1179 beslutade påven att fullständigt utrota alla kättare. Genom århundraden följde så den katolska kyrkan detta pogram. Katolska inkvisitorer terroriserade Europa. Historien kan berätta om tillfällen när ända upp till 3.000 människor blev brända på samma bål.

  Ingen vet antalet på den katolska förföljelsens offer. Men det uppgår till miljoner. 50 miljoner är angivet. Den katolska kyrkan är den största förföljelsemakt som någonsin har existerat.”

  ”En före detta katolsk präst, professor i teologi de Gabriel Million, säger med tanke på det ekumeniska närmandet mellan katolicism och protestantism: ‘Den romerska katolicismen, den grekisk-ortodoxa kyrkan och protestantismen vandrar arm i arm mot en gemensam sammanslutning och mot samma dom. Detta sker under jublande segerrop, som kanske kan snärja dem som tror lögnen, därför att de inte givit kärlek till sanningen rum.’ ”

  Ur ”Tidens tecken” del II. (Hämtat från Michael G helders gamla fina blogg återigen)

  Tilläggas bör att Thoralf Gilbrant var vaken över att ”den nya ekumeniken” och ”det nya Europa” hängde intimt samman vilket nu långt senare tydligt kan avläsas i det förödande dokumentet ”Charta oecumenica”. Han skrev flera böcker i ämnet och var troligen den som väckte det norska folket över faran och gjorde att de sa ”nej” till ”det nya Europa”. Vilket Norge borde vara outsägligt tacksamma för med tanke på ekonomin men inte desto mindre med tanke på profetians ord.

  Vi för vår del får vara tacksamma å Lewi Pethrus och Thoralf Gilbrants vägnar att de är ”hemförlovade” och slipper se det elände och de styggelser som pågår – inte minst i s k kristna tidningar.

 • Tordan

  @Deborah: ”Du förstår, som du håller på i köttet, så begriper du inte att det inte mig det handlar om…

  Jag är ‘korsfäst’ – ”Inte längre lever jag utan Herren lever i mig…”

  Jag kan inte ta illa upp – det är Herrens Ord och Hans Skrift det handlar om.

  Ytterst är det faktiskt så att det är Han som blir ledsen, när de människor Han skapat inte vill se utan sätter sig på tvären…..”

  Deborah,
  du kan inte hävda det korrekta synsättet bara genom att hänvisa till att du är korsfäst, alltså har du rätt…

  Om du tänker tillbaka lite så handlar det om falska anklagelser från dig om villoläreri. Helt obevisade förstås. Jag har bara framhållit enkla bibelord som bevisar att Jesus inte är detsamma som Fadern (YHWH). Du bara framhärdar utan minsta belägg.

  På slutändan får man veta att man inte kan förstå eller att Gud är ledsen för att jag sätter mig på tvären osv…osv…

  Jag vet från dina andra inlägg att du är en skärpt kvinna, så jag inser inte varför du inte vill ge skäl för din tro? Bibeln säger just att vi ska kunna ”ge skäl för vår tro”.

  Tomas utrop inför Jesus är inte detsamma som att Jesus = YHWH. I så fall motsäger sig bibeln.

 • Pingback: Livets Ord om några år? | Erevna - Blogg & Tankesmedja()

 • @Tordan:

  Nu ska vi se vem som anklagar vem. Vem/vilka skrev detta:

  ” ‘Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, HERREN.’ <= JHWH."

  "Denna villolära kallas för 'Sabellianismen' och har under hela kyrkans historia betraktats som sådan"

 • Lennart Svensson

  @Lars W:

  Hej Lars W!

  Tack för Din utmärkta kommentar.
  Thoralf Gilbrandts böcker betydde mycket för mig när jag var nyfrälst. Det skulle väl vara en perfekt skymf från satan gentemot Lewi Pethrus livsverk, att förvandla Dagen till en katolsk blaska.
  Läste precis en artikel i Dagen, där påven Benedikt varnar för ”den virtuella världen”. Han är rädd för att människor inte ska kunna skilja på ”sanning och illusion”. Denna artikel tycker jag är ett utmärkt exempel på Lewi Pethrus ord:

  ”Katolikerna äro mästare uti att arbeta bakom kulisserna, och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige.”

  I påve Benedikts ord ”den virtuella världen” kan vi läsa Internet. Han och satan vet att Internet är ett mäktigt vapen i Guds hand. Det för kristna människor tillsammans och ger dem kunskap om vad katolicism egentligen är. Innan jag började blogga visste jag inte så mycket om katolicism. Det enda jag visste var, att de höll på med ”exorcism” och det tyckte jag var häftigt. Under mina 30 år som kristen har jag bara träffat 1 livs levande katolik. Han hade dräpt sin fru. Ute i blogg-världen vimlar det av katoliker.
  Katolikerna vet att Internet är farligt för dem. Här kan människor få se närbilder på, hur påvar kysser än det ena och andra. Och alla bilder på deras demon-tillbedjan. En bild säger ju mer än tusen ord, som bekant
  Sveriges populäraste kristna blogg ”Aletheia” är farlig för villolärare och tidningen Dagen.
  Ingrid tycker ”nu räcker det”. Det tycker nog satan också (ha-ha).
  Ånej, det här är bara början.
  Här på bloggen Aletheia ”slaktar” vi villoläror i parti och minut.
  Här finns de riktigt ”farliga” journalisterna för satans rike, MTC, Andreas Glandberger, Marcus, Lars W.
  Underbart!

  Mvh L.Svensson

 • @Lennart Svensson: Fast påvens ord är som tagna direkt från en Dagen-ledare skriven av Lewi Pethrus själv…

 • ester

  @ingrid:
  Jag skrev : ” Det finns dom som kallat Dagen för ”Natten”
  Det var en gammal vän den nu hemkallade Dagmar Heurlin,prisat vare Herren för henne,
  som berättade detta.
  Borde finnas flera sådana som hon, damer med riktig kämparglöd.
  Ingrid, du verkar inte tåla det.

  Shalom

 • Lennart Svensson

  @Tordan:

  Hej Tordan!

  Det är väl ”klart som korvspad” att Bibeln motsäger sig själv. Hur skulle Gud annars kunna göra en sådan stor sten, att Han inte kan lyfta den själv? Gud fungerar så i den 2:a dimensionen.
  Precis som Du, med Ditt platta 2-dimensionella förstånd, kan få det till att Jesus inte är Gud, så kan jag, om jag använder ditt platta förstånd, få det till att Gud och satan, egentligen är en och densamme. Jag kan t.o.m ge Dig ett bibel-ord ang. det.
  Nu är det så att, Gud är minst i den 5:e dimensionen, ( detta anses inom judendomen).
  En av världens främste astrofysiker ”Stephen Hawking” anser detta också. Han kan vederlägga det, rent matematiskt, och jag tror inte Du kan knäcka hans IQ på 160.
  Detta prat om olika dimensioner är alltså inget ”flum-prat”. Den 5:e dimensionen är den andliga och trons område. Kristendomen är där.
  När vi ska förklara Guds dimension med vår dimension, så blir det skenbara motsägelser.
  Genom Tron och Toran (5:e dim) förstår vi att Jesus ÄR GUD.
  Släng Dagen och Hemmets Vän och skaffa tidningen ”Illustrerad Vetenskap” istället.
  Den kan Du läsa tillsammans med Bibeln.
  Skippa allt ”evolutionstänkande” i den.
  Välkommen in i den Helige Andes 5:e dimension!

  Mvh L.Svensson

 • Lennart Svensson

  @Ludvig:

  Hej Ludvig!

  Det var också därför satan inledde sin diskussion med Eva i Eden. Han var orolig för att hon inte kunde skilja på sanning och illusion.

  mvh L.S

 • ingrid

  Ester, det gällde inte dig! Det var ang modereringen. Du kanske ser att Andreas svarat. Varför är du så arg? Det verkar som du har alla taggar ut. Jag är verkligen inte katolik och kämpat mot det onda har jag gjort, både på mina knä och genom att vilja leva rättfärdigt, ända sedan min tidiga ungdom. Så att jag inte har kämpat för sanning och rätt är inte med sanningen överensstämmande. Hälasningar Ingrid

 • Tordan…

  Nu börjar du förvränga mina ord (på bästa katolska maner!) för att – som jag ser det – ‘idiotförklara’ mig…

  Nix. Det går inte.

  1) Att jag är ‘korsfäst’ har ingenting med att ‘veta bättre’ att göra. Då hade jag varit ute i mina egna ärenden.
  Vilket du ju inte förstår naturligtvis, eftersom du agerar i det naturliga.

  Och skulle jag veta bättre i egen kraft, då skulle jag sitta på en varm och skön strand på en öde ö, lyssnande till havets brus med en bok i handen, i stället för att upprepa självklarheter om och om igen…

  ‘Korsfästelse’ av köttet har att göra med att ‘jag inte tar illa upp’, eftersom jag är ‘död’. Det är alltså inte mitt verk det handlar om…

  Den som är ‘död’ tar inte åt sig, man har överlåtit sig åt Herren och går efter Ordet och inte efter egna tankar.

  2) Jag har lakansvis återgett skäl för min tro, tycker jag. Andra får bedöma.

  3) ”Jag och Fadern är ETT” – sade Jesus och då är Jesus Gud.

  Vad ECHAD på hebreiska innebär verkar vara svårt att förstå för någon (dig) som sitter fast i österländsk filosofi (bl.a. se avatar)

  4) Om Tomas’ utrop inte är detsamma som JHWH (uttalat på hebr. Adonai) >>>

  ”Du min HERRE [= JHWH, Adoni] och GUD [= Elohi]!”, då har du inte tro på Bibelns Gud och då måste du ta bort hela satsen ur Lukasevangeliet 2:11 >>>

  ‘Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, HERREN.’ ”
  ……….

  På det sättet måste du ta bort alla sådana verser ur Bibeln.

  Det här allvarligt om vi vill ära HERREN och lyda Honom.
  ….

 • ester

  @ingrid:
  ”Det verkar som du har alla taggar ut.”

  Jag är människa och inte igelkott! 🙂
  mvh

 • Till tider lite hett i kommentarsfältet hos Dagen pga kritiken mot deras artikel. Tycker det var ganska tydligt att det var en mkt subjektiv och ledande artikel med ett bestämt mål. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=230760

 • Tordan

  @Deborah: Du är nog inte alldeles ‘korsfäst’ ändå Deborah enär du inte vill släppa sista ordet i alla fall… 😉

 • Tordan… Har inte tanken slagit dig, att det är Herren som alltid har sista Ordet? 🙂

 • @Lennart Svensson: Inte konstigt du hatar något som du bara träffat en medlem av. Jag accepterar din okunnighet, men förstår inte dig eller din rädsla.

 • @Anders Gunnarsson:

  ”Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen.”
  (Matt 12:34)

  Ni talar hela tiden om hat vilket det ju inte handlar om. Men det är väl vad ert sinne är uppfyllt av får man utgå från med tanke på Jesu ord ovan.

  Att Lennart S skulle ha träffat endast en enda katolik under sin levnad förefaller minst sagt otroligt. Snart påstår du väl att vi bara sett katoliker på vykort?

  Nej, vi avskyr systemet och hatar dess villoläror men det betyder ju inte att vi inte är medkännande för de människor som är fångna i det eller är på väg att dras in i villfarelsen. Tvärtom. Det är bara för deras skull vi kämpar på.

 • Tordan

  @Deborah: ”Tordan… Har inte tanken slagit dig, att det är Herren som alltid har sista Ordet?”

  Jesus sade i Joh. 7: 28 angående den som sände honom: ”Då sade Jesus med hög röst, där han undervisade på tempelplatsen: ‘Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som har sänt mig, en som är trovärdig, och honom känner ni inte. 29 Jag känner honom, eftersom jag är av honom och han har sänt mig’.”

 • Lennart Svensson

  Hej!

  Dagens ”ickenyhet” i tidningen Dagen 21/10, som bloggen ”Isaskar” kallar det, är att den ockulta prästen Per Mases, har konverterat till katolicismen.
  Peter Ljunggren brukar vara en nyhet i Dagen och då speciellt i egenskap av ”affärsman”. Att Peter Ljunggren varnar för katolicism är inte intressant för Dagen.
  I artikeln om Per Mases, tar Dagen istället upp i detalj hur man gör för att bli katolik.
  Dagen har blivit ett katolskt fönster.

  Mvh L.Svensson

 • ester

  @Lars W:
  ”Katolicismen är i antågande allt mer och mer- denna sköka vars händer drypa av blod, denna hemska kyrkan, som har många millioner mäns och kvinnors blod på sitt samvete; denna samvetslösa påvekyrka är på väg att komma in i Sverige igen.Katolikerna äro mästare uti att arbeta bakom kulisserna, och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige.”

  Tack för den upplysningen! Det var intressant att veta.Kan du säga var jag kan hitta detta uttalande, i vilken bok?
  Ja, jag tror inte att Lewi Pethrus skulle ha varit glad över utvecklingen i Filadelfia församlingen i Stockholm. Som jag har förstått det, har den ande i viken han verkade, försvunnit. Hörde honom tala på Lappis ibland.
  Betr. Toralf Gilbrant ,har jag förvånats många gånger över hans kommentarer i Svenska Folkbibeln. De drar många gånger åt det katolska hållet och är klart anti-judiska.

  Var välsignad
  ester

 • Tordan

  @ester: ”Ja, jag tror inte att Lewi Pethrus skulle ha varit glad över utvecklingen i Filadelfia församlingen i Stockholm. Som jag har förstått det, har den ande i viken han verkade, försvunnit.”

  Den välkände och bland många respekterade guds och missionsmannen Lester Sumrall, besökte vid ett tillfälle vid hans stockholmsbesök på 80-talet Filadelfiakyrkan ”under kontorstid”. Han besökte ju kyrkan under L.P-s tid och han ville återbesöka.
  Han fällde då enligt uppgift kommentaren att ”härligheten lämnat platsen”.

 • ester

  @Tordan:
  ”Den välkände och bland många respekterade guds och missionsmannen Lester Sumrall, besökte vid ett tillfälle vid hans stockholmsbesök på 80-talet Filadelfiakyrkan ”under kontorstid”. Han besökte ju kyrkan under L.P-s tid och han ville återbesöka. ”

  Jag vet inte vad du menar med ”L.P. – s tid”
  På 80-talet hade Levi Pethrus avgått för längesedan !
  Kom till Sthlm -67 , då var Willis Säve föreståndare. Så på 80-talet fanns L.P. absolut inte i ledningen predikade inte ens där!
  F.ö. vet jag inte om Lester Sumrall är så särskilt trovärdig.
  Har själv tidigare upplevt G-ds härlighets närvaro där.

 • Tordan

  Min syster.

  Lester Sumrall besökte Filadelfiakyrkan på L.P.-s tid och predikade.

  Sedan gjorde Lester Sumrall ett återbesök på 1980-talet. Det var efter L.P.-s tid. Detta senare besöket referade jag till.

 • ester

  @Tordan:
  ”Lester Sumrall, besökte vid ett tillfälle vid hans stockholmsbesök på 80-talet ”

  Vet du inte själv vad du skriver?
  Här kan du se föreståndarnas tid i Filadelfia, enl. Wikipedia:
  Lewi Pethrus (1911–1958)
  Willis Säwe (1958–1973)
  Karl-Erik Heinerborg (1973–1986)
  Owe Lindeskär (1986–1997)
  Sten-Gunnar Hedin (1997–2006)
  Niklas Piensoho (2006–)

 • @ester:
  Lester Sumrall (1913 – 1996) kan mycket väl ha varit i Sverige och Stockholm mer än en gång. Troligtvis också någon gång före 1958.

 • Tordan

  @ester: Är du en grälsjuk kvinna? Ser du inte att jag beskriver två stockholmsbesök av Lester Sumrall? Ett under Lewi Pethrus livstid, och ett under 1980-talet? Tror du jag inte vet att Lewi Pethrus avled 1973? Efter en persons avlidande, brukar ej predikan vara möjligt, enligt min kunskap. Endast Messias vid hans besök i dödsriket då han predikade därstädes.

  Eller det kanske är själva innehållet i inlägget du är obekväm med?

 • Lennart Svensson

  @ester:

  Hej Ester!

  Ang. Thoralf Gilbrant.
  Hur är man när man är anti-judisk?
  Vad lägger Du i det begreppet?

  Mvh L.Svensson

 • ester

  @Tordan:
  ”Tror du jag inte vet att Lewi Pethrus avled 1973?”

  Vad bra att du vet det!Glömde att du ju tycks veta allt bäst!
  Jag vänder den andra kinden till 🙂

 • ester

  @Tordan:
  ”Är du en grälsjuk kvinna?”

  Ps. efter som du inte är en grälsjuk gubbe. Ds 🙂

 • Tordan

  @ester: Tjaa, man ska väl inte beslås med lögn om man inte sagt nåt fel? 😐

 • Tordan

  @ester: ”..eftersom du inte är en grälsjuk gubbe.”

  En pratgubbe kanske.

 • Tordan
  Det stämmer som du säger. Lester Sumrall var väl flera ggr i Södermalmskyrkan och jag hörde honom där. Drar mig till minnes att han vid något tillfälle nämnde att han hade varit i Filadelfia. Minns dock inte om det var vid sommarkonferenserna i Uppsala eller vid något av besöken i Sthlm.

 • Tordan

  @Christian: Jovisst besökte han Södermalmskyrkan flera gånger. Han betraktas nog inte som någon ”framgångare” trots hans kontakter med svenska företrädare för rörelsen.
  Tvärtom sågs han som en rejäl pingstprofil med mycket goda missionsmeriter. Han reste med Howard Carter och kände Smith Wigglesworth, genuina pingstpionjärer.

 • Lennart…

  Du vet – när man kastar den onde ut genom dörren så kliver han in genom … fönstret….

  Men vi håller oss till Ordet som talar om för oss hur man sluter Förbund med Herren, Den Levande, och inte med döden…

  Mvh … ………

 • Lennart Svensson

  Hej Vänner!

  För Er som vill veta mer om Katolicismen ”behind the scenes” kan jag rekommendera professor Walter Veit:s video-serie ”Total Onslaught”, som finns på ”Google Video”. Den är i 11 delar. Del 6, 7 och åtta tar upp RKK:s framtida socioekonomiska samhälle.
  En del kallar det för ”New World Order”.
  Begrepp som ”Rerum Novarum” och ”Gadium et Spes” är intressanta. Det senare från 2:a Vatikankonciliet 1965. Ett citat från punkt 75:

  ” The complex circumstance of our day make it necessary for public authority TO INTERVENE more often in social, economic and cultural matters”

  Det citatet tycker jag andas ”Storebrors-samhälle”.
  Katolicism verkar innehålla mer än de svenska katolik-bloggarnas ”light-version” av densamma.

  Mvh L.Svensson

 • ester

  @Lennart Svensson:
  ”Ang. Thoralf Gilbrant. Hur är man när man är anti-judisk? ”

  Shalom!
  Att vara antijudisk innebär att man tolkar Ordet ur en ersättningsteologisk bakgrund.
  Ett ex.
  Se i FB i bibellexikon-delen under SABBAT.
  Det står: ”Vittnesbörd från kyrkofäderna i varje fall så långt tillbaka som ca år 125,bekräftar att Herrens dag är söndagen.Apg. 20:7 ” ……osv…..
  läs vidare!
  Det är häpnadsväckande!Sedan när är det kyrkofäderna som äger rätten att tolka Skriften?
  Det judiska folket har haft sina skrifttolkare, auktoriserade från himlen, i alla tider.
  De starkt antisemitiska kyrkofäderna äger absolut inte den rätten. Därför är det högst märkligt att FB hänvisar till dem. Rek. att läsa deras uttalanden för att få detta bekräftat.
  Det finns fler ”grodor ” i FB.
  Kol.2:17 ”Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma,men verkligheten själv är Kristus”.
  Ordet ” bara ” finns ej i grundtexten. Det är tillagt. Se fotnoten nedanför texten !
  Detta är ett led i att komma från sitt judiska sammanhang och är en antisemitisk smitta som är vanlig i kristenheten.

  Mvh ester

 • ester

  @Tordan:
  ”Tjaa, man ska väl inte beslås med lögn om man inte sagt nåt fel”Är du en grälsjuk kvinna?”

  e: Absolut inte! 🙁
  Tack för de kärleksfulla orden!

 • @ester:

  Thoralf Gilbrant är absolut inte antisemit! Har du läst hans bokserie ”Tidens tecken”? De handlar mycket om israel och dess återupprättelse. En mycket tydlig Israel-vän. Att han var huvudredaktör betyder inte att han personligen styrde alla formuleringar. Exemplet säger inget då samma sak står i Bibel 1917:

  ”Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus.” (Kol. 2:17)

  Dock finns inte detta med i KJV:

  ”Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ”

  Är själv ingen FB-läsare. Gilbrants Studiebibeln är betydligt bättre läsning.

 • Klickade av misstag in mig på en ”katos-sida”. Där får man se S-G Hedin i full prästmundering. Bara detta på en ”pingstpastor” borde få medlemmarna där att ana oråd.

  Sedan läser man av misstag en del av bloggposten:

  ”Den protestantiska kristenheten bejakar att också Katolska kyrkan tillhör kroppen, och den Katolska kyrkan bejakar att de protestantiska samfunden och frikyrkorna, även om de enligt katolsk kyrkosyn inte är fullödiga kyrkor, inom sig rymmer väsentliga element av Guds frälsande nåd och att Katolska kyrkan även har mycket att lära av dem.”

  Det finns alltså endast ”element” av frälsande nåd i protestantiska kyrkor. Någon kommentator här gick ju så långt ochpåstod att protestanter inte tillhör Kristi kropp. Samtidigt skriver samma person i annan kommentar att muslimer ”tillhör Kristi kropp men på ett ofullständigt sätt”.

  Det är tur att vi vet till Vem vi tillhör och att vi slipper tillhöra den ”kroppen” dessa talar om och ta del av domen över dem som närmar sig ned hast.

 • micro

  @ester:

  ”Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.”

  Nä ordet ”bara” kanske inte finns i grundtexten. Men eftersom verkligheten själv är Kristus så är skuggan endast skugga.

  Vad menar grundtexten att skugga betyder?

 • Tordan

  @ester: ”Tack för de kärleksfulla orden! ”
  Lugn nu. Blanda inte ihop uttalandena. Lite biblisk humor får man tåla från en ‘pratgubbe’ som jag. Uttrycket kommer ju ändå från Salomo.

 • micro

  ”Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.”

  Nä ordet ”bara” kanske inte finns i grundtexten. Men eftersom verkligheten själv är Kristus så är skuggan endast skugga.

  Vad menar grundtexten att skugga betyder?

  Den som vet får gärna svara.

 • Lennart Svensson

  @micro:

  Hej Micro!

  ”Skugga är ett mörkare område som kan observeras bakom en ogenomskinlig eller endast delvis genomskinlig kropp av något slag som helt eller delvis skymmer en ljuskälla.
  En skugga kan ses som bestående av två delar, kärnskuggan (umbra) och halvskuggan (penumbra). Detta gäller under förutsättning att ljuskällan som skapar skuggan inte är punktformig, utan har en synlig utsträckning, sedd från den plats där skuggan faller”.(Wikipedia)

  Skugga är alltså något som uppstår när ett föremål skymmer en ljuskälla.

  Som jag ser det:

  Ljuskällan i GT är Jesus. Men i GT kan vi bara uppfatta skuggan av Jesus. Det är något föremål som skymmer. Det som skymmer är Guds Lag, ”dödens ämbete”. När vi omvänder oss till Jesus, så försvinner ”täckelset” dvs. lagen.

  ”När det gamla förbundets skrifter föreläsas, hänger ju ännu i denna dag samma täckelse oborttaget kvar; ty först i Kristus försvinner det”.
  (2 Kor. 3:14)

  Mvh L.Svensson

 • ester

  @Lars W:
  Jag sade inte att Toralf Gilbrant var antisemit.
  Men kommentarerna är i linje med antisemitiska kyrkofäders uttalanden.
  Nej, jag har inte läst boken.Kanske om jag får tag i den.
  Shabbat Shalom

 • ester

  @Tordan:
  ””Är du en grälsjuk kvinna?”

  ”biblisk humor ”
  Du är helt otrolig! Du borde skämmas!
  Kan du vara vänlig och sluta nu,fattat!

 • @Lars W: Ja tänk vad härligt att du av misstag kan åtminstonde få en skärva av vad vi tror. Dock verkar du precis lika dåligt påläst och katastrofalt katolikanalfabetisk som innan. 🙂

  Du verkar vara en sorglig antikatolik. Må Gud upplysa dina förmörkade sinnen med ljuset från den sanna, enade, heliga, katolska och apostoliska tron. Så mycket skymf mot något du inte ens brytt dig om att sätta dig in i är inte nyttigt. Inte för ditt huvud och inte för ditt eviga själsliga väl. Din rädsla är totalt helt obefogad! Klippfast är dock den klippa som Kristus grundat sin Kyrka på; ”tu est Pethros”!

 • Tordan

  @ester: Jag är otrolig.

 • micro

  @Lennart Svensson:

  Tack 🙂

  Jag funderade på hur Gud såg på det. I Hans ögon kanske allt ”bara” var en skugga av verkligheten även om en del inte vill ha det så.

 • @ester:

  Skrev en liten ursäkt men dristade mig att spetsa den med diverse elakheter mot en del andra här – så den blev bortmodererad ser det ut som.

  Bäst jag nöjer mig med att önska:

  Shabbat Shalom

 • @ester:

  Hoppsan..två fönster. Den var inte skickad. Här är ”ursäkten” jag nämnt ovan

  Ursäkta mig. Är lite överkänslig när jag uppfattar kritik mot de gamla kämparna.

  Böckarna rekommenderas varmt. Pingströrelsens folk tömmer sina bokhyllor på DKB-böcker och fyller dem med litteratur av Augustinus och Arborelius (då de matchar ”pingstlitteratur” av Hedin och Halldorf så bra!). Det medför att det finns gott om böcker av Gilbrant och även Pethrus m fl goda författare i frikyrkornas second-hand butiker numera.

 • Är kristendomen antisemitisk? Nej, men dock antijudisk (i betydelsen att Gud själv=Jesus har uppfyllt något av vad judendomen strävade, pekade och syftade mot)!

  Är Thoralf Gilbrandt antijudisk. Kanske något!
  Är Thoralf Gilbrandt antikyrklig. ABSOLUT. Är han antikatolsk (menar att Kyrkan inte är kristen); ABSOLUT OCH EN milliTANT SÅDAN!

  Tack gode Gud att få läser sånt skräp numera. Augustinus och Arborelius är bättre författare och fäder. Thoralfs böcker innehåller förtal, baktalanden, halvsanningar och rena lögner (ge annars källhänvisningar som bekräftar lögnen att KK mördat 50 miljoner människor). På loppisarna hör de hemma och på loppisar förblir de! Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Anden. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen!

 • garan

  @Lars W: Fick en bok i present för en tid sedan ”Kyssa Spår” daglig läsning från den tidiga kyrkan. Ett urval av Peter Haldorf. Har knappt tittat i den!

  Är det någon här som använder den i sitt andaktsliv?

  /garan

 • garan…..

  Sådant läser inte jag – och sedan kan man ställa sig frågan:

  Vems spår ‘kysser man’?

  Var står det skrivet?

  ………………..

  Mvh…..

 • ester

  @Lars W:
  Tack för tipset!
  Tror att vi har en del att lära av de ”gamla kämparna”- absolut!
  ”Georg- Visionären” är en favorit.
  mvh

 • ester

  @Tordan:
  Vilken självinsikt!
  Det är skamligt!

 • Tordan

  @ester: Är självinsikt skamligt? 😐

 • garan

  @Deborah: Jag är inne på samma linje. Men det finns sådant som är tänkvärt – liksom det finns i allt.

  Mvh

 • garan

  @Deborah: Är inne på samma linje men det finns sådant som är tänkvärt – det finns ju i allt!

  Mvh

 • garan… Det är självklart att det finns ‘bevingade ord’ som man kan begrunda en smula…. Men jag har kommit fram till att det säkraste i livet, det är att inte blanda Skriften med mysticismen. Allt som skapar förvirring bör man genast lägga åt sidan…. Herrens Ord är våra fötters lykta – om man inte ser upp kan man hamna i en väglös öken…och gå barfota vilse… Mvh…

 • @Anders Gunnarsson:

  Om Gibrant är antijudisk? Absolut inte! Han såg fram emot Israels upprättelse och judarnas upphöjd ställning under ”de tusen åren”

  Om Gilbrant var antkyrklig? Absolut inte! Och då talar vi om kyrkan såsom Kristi sanna kropp – Guds församling. Den församling som grundades i Jerusalem av Kristus själv och leddes av Jakob, Jesu broder, under sina jungfruliga första år.

  Om Gilbrant var antikatolsk? Absolut! Och det tackar vi Gud för. Och det gläder hans själ i väntan på uppståndelsen att han deltog i kampen mot villfarelsen. Sådana kämpar kan man på mycket goda grunder förmoda får del i ”den första uppståndelsen”.

  Då kommer han att äta av frukterna på livsträden i Israels land. Och lägga läkedomsbringadnde löv på människornas sår. Du skrev att du tänkte äta trädets löv i Hggj-kommentar – vad är du för en åsna? Visserligen kommer du inte att få äta av vare sig trädens löv eller frukter om du inte omvänder dig från de påvliga, sataniska och antikristliga lärorna. De som följer dessa får något helt annat än livsträd med löv och frukt. Så här står det om de plågor de som följer ”Skökan” får dela – i evigheters evighet:

  ”Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.

  Och han ropade med stark röst och sade: ”Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust.”

  Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: ”Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. Vedergällen henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hennes gärningar; iskänken dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt. Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta: ‘Jag tronar såsom drottning och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg’, därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne.”

  Vi ska även kort beröra vad som står i Upp kap 19 om de eviga plågorna som drabbar Skökan och hennes innebyggare:

  ”Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sade: ’Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhöra vår Gud. Ty rätta och rättfärdiga äro hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.’

  Och åter sade de: ’Halleluja!’ Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter!”

  Ja, Hal-El-Lu-Yah! Ära vare den ende sanna Guden i evigheters evighet! Amen!

 • Shalom och Amen, LarsW! Må flera vakna upp och följa med tåget åt rätt håll! 🙂

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Ljunggren svarar på kritiken via Andy på Aletheia.se()

 • Katoliker har rätt i den bemärkelsen att de vördar Jungfru Maria. Hon är det främsta helgonet inom den romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan. Vördnad av Jungfru Maria är en viktig praxis inom katolicismen.

  Hon skall dock inte tillbedjas.

  Och Romersk-katolska kyrkan vördar Maria Magdalena som helgon, festdag 22 juli.

  Inte heller Maria Magdalena skall tillbedjas.

  Endast JHWH Gud skall tillbedjas, i INBI ICHTHYS namn. Som det står skrivet.

 • @överjordiskt:

  … tillbedjas, i INBI Feskens namn ? Vad är det för trams!

 • Samuel

  När man läser den här bloggen med alla kommentarer kan man förstå varför människor vänder tillbaka till mer traditionella kyrkor. Det som började i anden har på något sätt slutat i köttet.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?