Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ulf & Birgitta Ekmans nya beskydd?: Jungfru Maria

Jungfru Maria, alias Lady of all Nations vakar sedan en tid tillbaka över Sten och Maj Nilssons gamla villa i Storvreta som numera tillhör Ulf och Birgitta Ekman, grundare för den före detta evangelikala församlingen Livets Ord, Uppsala.

Genom ett anonymt e-post i förra veckan fick Aletheia.se del av bilder som bekräftar ett envist rykte att Livets Ords grundare Ulf och Birgitta Ekman numera placerat en staty av jungfru Maria mitt i trädgården i sitt hus i Storvreta, utanför Uppsala.  Detta må glädja alla katoliker runt om i Sverige (och kanske utanför detta land) men svärfar Sten Nilsson, numera hemma hos Herren, lär vända sig i graven.

Det lär även få ett antal Trosrörelsesympatisörer (och f.d. sympatisörer) att lyfta på ögonbrynen i förvåning över Livets Ords accelererande i sitt närmande av Mariakulten.

Villans tidigare ägare, tillika Birgitta Ekmans far (Sten Nilsson) varnade för detta

I boken ”Guds sjufaldiga förbund” av Sten Nilsson (utgivet på Livets Ords förlag) saxar vi följande:

I det andliga halvmörkret börjar man i vår tid ropa till den katolska kyrkan med begäran om ett ”samtal” som innebär en önskan om ett närmande till varandra. Vad innebär detta för den fria evangeliska kyrkan?  Det är inte svårt att förstå. Den evangeliska församlingens bekännelse är att Jesus Kristus är Herre. Men den katolska kyrkan tillber Himladrottningen fast under det skyddande namnet Maria, Guds Moder. Bilden av kvinnan med barnet tillbads långt före Kristus. Den ursprungliga modern var Semiramis, Nimrods drottning, som ju var mönsterbilden för den tygellösa lutan. Hon identifierades med Venus, orenhetens moder. Samma kvinna med barnet och bägaren tillbeds praktiskt taget över hela världen under skilda namn. I Egypten tillbads modern och barnet under namnes Isis och Osiris; i Indien Isi och Iswara; i Östasien Sybele och Deoris; i det hedniska Rom Fortuna och Jupiter; i Grekland Ceres eller som Irene med Platus i sina armar. Shing Moo,
Kinas andliga moder, är också representerad med ett barn i sina armar.

Varifrån fick dessa nationer denna gemensamma gudamoder om inte just från Babylon?  Tillbedjan av Maria som Guds Moder och med en gosse på sitt knä har sitt ursprung i Babylon. I Bibeln finns inte ett spår av sådan tillbedjan. Listan på villolärorna i den kyrka, som förenade sig med den babyloniska mysteriereligionen, kan göras hur lång som helst…

…Vilken religiös dårskap kommer att proklameras nästa gång?  Kanske att Svenska Kyrkan och frikyrkorna, som nu söker ”samtal” skall få påvens förlåtelse för att låta sig inympas i det falska olivträdet?  Jag läste att Världskyrkorådet skulle ha – eller redan har haft – samtal med representanter för Islam. Jo men visst nalkas vi den yttersta tiden? Då skall ordet i Upp 17:1-2 bli uppfyllt. ”Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom hit så skall jag visa dig hur den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, hon som jordens konungar har bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare har druckit sig druckna.”

Till dess är det en viss tröst att en av Katolska kyrkans stora kardinaler, Newman, i sin bok The Development of Christian Religion erkänt att ”Templen, rökelsen, oljelamporna, offren för anhöriga döda, heligt vatten, helger och processioner, välsignelse av fälten, prästerliga skrudar, upptagningar i det andliga ståndet av präster, munkar och nunnor, bilddyrkan – allt har hedniskt ursprung”  (se sid 359).  (Läs ett längre utdrag här:  http://aletheia.se/images/Sten%20Nilsson%20-%20Babylon.pdf

 

Jungfru Maria vänd mot familjen Ekmans hus

Om det är en slump eller tanke bakom jungfru Marias placering vet endast Ulf och Birgitta Ekman, men Marias famn är i alla fall vänd med sina utsträckta händer mot huset vilket ger uppfattningen om att hon står där för att ge dem något slags beskydd.

Be för Ulf och Birgitta Ekman, Livets Ord och dem de har inflytande över

Låt oss be för Livets Ords ledarskap.  Det är allt vi har att kommentera dessa bilder.  Till dig som under åren som gått tagit emot undervisning eller tar emot undervisning av Livets Ord i Uppsala:  Be att den Helige Ande får tag i paret Ekman som nu verkar släppa alla hämmingar i sitt närmande av influenser som bara för några korta år sedan var fullständigt otänkbart för inte bara ”Livets Ordare” utan allt väckelsefolk runt om i världen.

Aletheia Blogg & Tankesmedja

 

=>

Ämne: Aletheia Tankesmedja, Nya Ekumeniken, Villoläror

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?