Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Debatten mellan Stefan Gustavsson & Stefan Blad

Då är debatten mellan Stefan Gustavsson och Ketriel Blad avklarad.  Jag gör en enkel summering av mitt  intryck av kvällen och tänkte sedan att det är minst lika intressant att höra reaktionerna från andra i den nästan fullsatta kyrkan under söndagskvällen. Vill försöka att inte lägga allt för många egna värderingar i denna post men kan inte låta bli att göra några enkla påpekanden.

Till att börja med kan jag bara säga att Stefan Gustavsson och hans enda paneldeltagare Per-Olof Hermansson kom väl förberedda och pålästa vg Ketriel Blads alternativa lära om vem Jesus (Yeshua) är.  Efter ett antal citat från Stefan Gustavssons sida ur Blads ”avhandling” om treenighetsläran erkände Ketriel att han inte läst Stefan Gustavssons bok (tror en och annan åhörare känner till att Gustavsson skrivit mer än en bok men det är en bisak).

I Stefan Gustavssons inledning slår han på en gång bort den (o)vanliga missuppfattningen att tanken att Jesus är Gud kom till inför mötet vid Nicea (först på 300 talet).  För den som inte själv studerat treenighetslärans uppkomst är det lätt att köpa denna kraftigt förenklade tes.  Som stöd för att tanken att Jesus är av samma väsen som Fadern hängt med NT’s Messianska församling ger Stefan följande citat:

 Irenaeus (Lyon 185 e kr) Christ “received testimony from all that He was very man, and that He was very God”
(Against Heresies 4.6.7)

Tatianus (Syrien) 170 e kr)  ”We are not playing the fool, you Greeks, nor do we talk nonsense, when we report that God was born in the form of a man” (Address to the Greeks 21])

Aristides (Athen 140 e kr)  ”[Christians] are they who, above every people of the earth, have found the truth, for they acknowledge God, the Creator and maker of all things, in the only-begotten Son and in the Holy Spirit” (Apology 16)

Ignatius (Antioch 110 e kr) ”For our God, Jesus Christ, was conceived by Mary in accord with God’s plan: of the seed of David, it is true, but also of the Holy Spirit” (Letter to the Ephesians 18:2)

Brev till kejsar Trajanus 112 e kr:  De kristna ”brukade samlas på en bestämd dag före gryningen för att sjunga en hymn till Kristus som till en gud. De försöker leva rätt och binder sig med ed att inte begå brott, stöld eller äktenskapsbrott eller svek i ord.”

Sedan förtydligar Gustavsson ytterligare att Jesus måste vara av samma väsen som fadern i det att JHWH säger följande i bl.a. denna vers:

Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. Jes 42:8

Utifrån Skriften visar Gustavsson på ett pedagogiskt och lättförstått sätt att Jesus:

A) Delar Guds ära

B) Delar Guds egenskaper

C) Delar Guds namn

D) Delar Guds gärningar

E) Delar Guds tron

Ketriel Blad kliver sedan upp i talarstolen och ger ett mycket personligt vittnesbörd om hur han kom att börja ifrågasätta tanken att Jesus är Gud (JHWH) och processen som ledde fram till den lära han idag förespråkar.  Det märks att Blad är ovan att debattera och det bekräftar han även öppet i inledningen.  Personligen har jag arbetat i flera år med att få någon respektabel teolog inom svensk kristenhet att ”ta i” Blads teser och jag sörjer något över att denna debatt inte hölls för redan för 3-4 år sedan. 

Samtalstonen var lång ifrån Aletheias ofta hätska diskussioner och ingen av parterna visade något intresse av att skicka den andre till helvetet. 

Vidare om Ketriels inledning:   Jag kan inte låta bli att få intrycket av en gammal pingstpastor som klivit upp i talarstolen utan noter (trots att Ketriel stod med sin laptop framför sig under hela inledningen) och talar svävande och osammanhängande genom hela inledningen.  Det var jämförelsevis tunnt med bibelord i Ketriels inledning.  Betoningen låg tveklöst på vad den judiska muntliga traditionen säger och inte säger om Guds väsen och relation till Sin skapelse.  För dem av oss som är starkt influerade av Sola scriptura tanken eller dess karaitiska motsvarighet på den judiska sidan blev det således 1-0 till Stefan Gustavsson i första ronden.

Tyvärr befäste Blad min tidigare uppfattning om att rörelsen han försöker bygga i Sverige i första hand bygger på ortodox judendom och i andra hand på det skrivna Ordet och detta belystes även senare under kvällen när Per-Olof Hermansson ifrågasatte vilken tolkningsnyckel/tradition Blad önskar använda sig av;  Den Messianska, den judiska eller en egen tredje egenihopsatt tolkningsnyckel vilket i så fall enligt Hermansson skulle kunna vara ett försök till att skapa en helt ny religion.

Blad var tydlig i att han inte erkände den kristna traditionen/tolkningsnyckeln i det att han menade att detta spår helt kapades i det att hednatroende highjackade (min egen beskrivning) den nytestamentliga församlingen genom att inte rådfråga några judiska teologer inför t.e.x. mötet vid Nicea.  Han stack inte under stolen med att han försöker rekonstruera den ursprungliga Messianska tolkningsnyckeln men ägnade å  andra sidan inte en enda minut åt att bemöta de många citat från tidiga kyrkohistoriker/fäder som bekräftar att tanken att Jesus är av samma väsen som Fadern fanns lång innan mötet vid Nicea 325 e.Kr.

Senare under kvällen summerar Gustavsson sitt intryck av Blads försök att hitta tillbaka till de apostoliska skrifternas (NT’s) syn på Messias i sin egen ”avhandling”:      Är treenighetsläran biblisk?

Gustavsson gav Blad en mycket kärleksfull men bestämd verbal aga och påpekade att han fått intrycket att Bladd tillämpar någon form av “För att få det att stämma”-metod.  Gustavsson påpekar att Blad i sin ”avhandling” använder sig av

a) bakåtöversättning till fiktiv hebreisk text, vilket är fullständigt omöjligt att ta på allvar i akademiska sammanhang

b) olika arameiska översättningar:  Peshitta, Targum-texter

c) dribblar med handskrifter & översättningar;  Allt ifrån LXX, Textus Receptus, Åkesson, 1917, SFB …  

d) ett fyrkantig “skrift ska tolka skrift”–läsning

Han summerar sedan att Blads egna lära är motsägelsfullt och konspiratoriskt.

Å ena sidan hävdar Blad att:  Man kan lätt se att treenighetsläran inte finns i NT

Å andra sida: Kyrkan har manipulerat NT så att det nu står att Jesus är gudomlig

Ja, vänner – det är en omöjlighet för mig att summera tre timmars debatt med annat än att alla inblandade parter höll en mycket god ton i samtalen och att samtliga deltagare gjorde bra ifrån sig och hade sina poäng.

Gustavsson styrkte vid flera tillfällen att han inte var där för att ifrågasätta Blad & Companys frälsning utan lämnar den uppgiften åt Gud.  Han gav också Blad vid några tillfällen rätt i att vissa ord och fraser kan tolkas och översättas på mer än ett sätt.  Dock lyckades Gustavsson hitta en ordentlig fog i rustningen när diskussionen uppkom varför översteprästen rev sina kläder i slutet av Mt 26 och menade att Jesus hädade.  Att Jesus utnämt sig själv till Messias var inte första gången detta hänt i judisk historia och orsakade ingen korsfästelse utan det kan inte ha varit något annat än att han jämställde sig själv med JHWH.

Kvällens kanske märkligaste (bort)förklaring kom när Blad plötsligt hävdade att det måste ha varit så att Jesus uttalde det förbjudna Gudsnamnet JHWH utanför templets väggar och att detta skulle vara anledningen till att översteprästen ropade hädelse.  Denna mycket vågade förklaring befäste ytterligare Gustavssons analys om att Blad sysslar med någon form av “För att få det att stämma”-metod.

Till sist vill jag speciellt tacka Per-Olof Hermansson som tyvärr bara fick möjlighet att föra fram några korta delar av de närmare trettio sidor förberedelser han hade i handen när han kom till debatten.  Vi har kommit överrens om att göra en separat inspelning när tid och inspiration tillåter utifrån Hermanssons mångåriga studier i Jesu Gudom utifrån ett hebreiskt och gammaltestamentligt perspektiv.   Ett stort tack även för den småroliga kupp Per-Olof gjorde under avslutningen där han rekommenderade Lars Enarsons bok ”Stötestenen” som av någon märklig anledning inte fick läggas fram på Hermanssons bokbord efter föreläsningen. (Stoppades av arrangören)  Per-Olof menade på att Enarsons bok är viktig för alla mötesdeltagare eftersom Enarson gjort samma resa som Blad men efter djupare studier backat i frågan om Jesu Gudom och den mer eller mindre Unitaristiska gudsbilden en handfull människor antagit i föreningen Blad grundat.

Du som är intresserad av boken men inte fick tillfälle att köpa den igår kväll eller inte var med över huvud taget kan beställa boken, kraftfullt rabatterad.  Ordinarie pris är 120 kr + porto.   Fram till sista november får du boken för 100 kr inklusive porto genom att skicka ditt namn och adress till webmaster@moed.se eller via webbutiken www.moed.se

Over and out

MyTwoCents

 

Andra om debatten:
http://shakabtseel.blogspot.com/2010/11/nisseaner-och-messianer.html
http://metanoiablog.wordpress.com/2010/11/15/debatten-i-korskyrkan
http://www.mamres.net/?p=3044

————————————————————————————————————————————————————————-

STÖTESTENEN – Skrifternas vittnesbörd om Messias gudomlighet

Författare: Lars Enarsson

Extra pris just nu: 100:- inklusive porto!

”Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.”

I denna högaktuella, viktiga bok klarlägger Lars Enarson med skärpa Messias gudomlighet genom hela Bibeln. Men han visar också att precis som Jesu enhet med Fadern blev en stötesten för de judiska ledarna, så blev efterhand hans mänskliga identitet som jude och arvinge till Davids tron en stötesten för Kyrkan. Vi behöver återupptäcka Skrifternas vittnesbörd om Messias i vår tid.

=>

Ämne: TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?