Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Pelle Hörnmarks ledarskap inger hopp!

Pelle Hörnmarks ledarskap inger hopp för svenska pingströrelsen.

Många, inklusive undertecknad, har funderat över Hörnmarks låga profil jämfört med sin företrädare Sten-Gunnar Hedin som syntes och hördes i alla medier i tid och otid, på gott och ont.  Nu bekräftar Hasse Boström och Carl-Henric Jaktlund på tidningen Dagen det jag länge anat:  Han väljer medvetet att hålla låg profil.

Så säger han till Hasse Boström och Carl-Henric Jaktlund:  

-Jag har bestämt mig för att arbeta inifrån och ut, det är där jag har mina gåvor. Jag har lagt mer kraft på att skapa större enhet, få igång förnyelseprocesser i våra församlingar och träna våra pastorer. -Min mediestrategi är att alltid svara, men jag söker inte frågorna. Jag uppmuntrar folk i pingströrelsen som har begåvning till det att delta i samhällsdebatten. Jag tycker inte vi ska ha det så, att bara en person företräder oss.Däremot är det viktigt vad svenskarna har för bild av Jesus. -Vi ska inte odla pingströrelsen utan vi ska odla Guds rike, visa att det finns en ”Jesusefterföljelse” och levande lokala församlingar, säger han.

Krismedvetenhet

Hörnmarks val att ligga lågt och arbeta underifrån bör inte blandas ihop med bristande krismedvetenhet. På sin blogg har Pelle Hörnmark motiverat den nya utbildningssatsningen inom Pingströrelsen så här:

”Ett sekulariserat land, vilsna kyrkor, politiskt korrekt teologi, en ifrågasatt frikyrka och en enorm andlig längtan kräver extraordinära insatser.”

När Boström/Jaktlund ställer frågan vad som menas med ”vilsna kyrkor” svarar han följande:

”Det är ganska många kyrkor som inte vågar ta ut svängarna, inte vågar vara tydliga med evangeliet för att man är rädd att stöta sig. Han ser det här som en av förklaringarna till att många konverterar till Katolska kyrkan, där de ser ”en tydlighet som inte grundar sig på politiskt korrekthet”, som han uttrycker det.”

Mot slutet av samtalet ställs frågan hur svensk frikyrklighet ser ut om 50 år, om Jesus dröjer.  På detta svarar Hörnmark;

– En önskan är att frikyrkan liknar den ursprungliga församlingsgemenskapen, att den bygger mer på relationer och mindre på verksamhet, mer på en större närhet och enkelhet än högtravande gudstjänster, mer på hemgemenskaper än liturgiska mönster.

Jag säger givetvis amen till detta, men tror inte vi har 50 år på oss att nå dit.  Denna målsättning bör arbetas mot redan idag.

Håkan Arenius verkar inte förstå sig på Hörnmarks hjärta, utan kastar sig över tangentbrädan för att ge lite mothugg: http://www.dagen.se/blogg/ledarblogg/2011/01/kyrkoledarna-far-inte-huka-for-offentligheten

Läs gärna hela intervjun (http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=242862) som i min ringa mening inger hopp för den i många avseenden stagnerade svenska Pingströrelsen.  Måhända är det med Pingströrelsen, som med vanliga brasor som till synes slocknat:   Ibland pyr det under askan och tillförs nytt bränsle är det inte omöjligt att en ny eld flammar upp.  Låt oss be att så är fallet, inte bara med svenska pingströrelsen, utan många andra svenska samfund som en gång i tiden började som en väckelserörelse.

 

MyTwoCents / Daniel 

=>

Ämne: Ledarskap

 • Debora utan h

  Fast jag tyckte att det kändes hopplöst att han inte nämde något om bibelläsning och bön.
  Det är också väldigt farligt att han inte, i praktiken, bryr sig om att ta vara på de äldre pingstpastorerna.

  Jag hoppas att pingst delar sig i två delar och att vi som inte väljer nyandlighet kan få vara med i det gamla riktiga pingst.

 • S-E Sköld

  Sanningen är nog den, att min vän Pelle Hörnmark inte är vuxen, att fylla upp ”ledarskapskostymen”: att vara Pingströrelsens i Sverige ledare och anförare. Och det har varken han själv, eller de som valt honom, insett.

  Ibland uttrycker pingstfoket, att ingen kan ersätta Lewi Pethrus, och det är sant, ingen mer än LP är LP, men den ledarskapskostym – mantel – som denne efterlämnat, MÅSTE uppfyllas, och helst överträffas! om det skall kunna gå som Gud vill för Pingstörelsen i Sverige.

  Och om man inte tror, att Gud vill och förmår göra det i vår ”moderna” tid; då är det något som är grundläggande fel med vår bibelsyn och tro!

  Och detta – tillståndet nu – är inte Pelle Hörnmarks ”fel”: ledargenerationen före honom, sökte inte att ta upp Lewi Pethrus mantel, inte heller sina närmaste företrädares, som ju framförallt handlade om andlig utrustning: d.v.s. man sökte inte den – ledarskapsmanteln – efter en andlig väg, utan förlitade sig i stället på en mänsklig väg, en organisation.

  Och detta får Pelle Hörnmark nu bära ”hundhuvudet” för.

  2 Kon. 2:13-14 ”Därefter
  tog han upp Elias mantel,
  som fallit av denne, och
  vände så om och ställde
  sig på Jordans strand.

  Och han tog Elias mantel,
  som fallit av denne, och
  slog på vattnet och sade:
  Var är Herrren, Elias Gud?

  Då nu också Elisa slog på
  vattnet, delade det sig åt
  två sidor, och han gick
  över.

  När profetlärjungarna, som
  var vid Jeriko på något
  avstånd, såg detta, sade
  de: ”Elia ande vilar
  på Elisa”

  Det är denna Ande -och andliga utrustning, som också den behöver som skall vara ledare för ”detta stora folk”, som kallas Pingströrelsen i Sverige.

  Och den som är det, går definitivt inte och gömmer sig: i en tid när folket ropar efter vägledning i den förvirring som råder!

 • @Debora utan h:

  Många svåra problem kvarstår att lösa. Jag säger inte att Hörnmark kommer lösa alla problem utan menar bara att man skymtar något av vår Faders hjärta/herdehjärta i samtalet.

  @S-E Sköld:

  Broder Sköld

  Jag tror vi måste sluta leta efter nya Lewi Petrusar och vara beredda på att sista streckan innan Jesu tillkommelse är det det allmänna prästadömet som skall blomma fullt ut. Därmed säger jag inte att Gud ej kommer resa upp starka ledare, men låt oss inte sitta och vänta utan söka Gud för var tid.

  mvh
  D

 • S-E Sköld

  MyTwoCents, Anden är inte ute efter att resa upp nya ”Petrusar”, utan efter att upprätta trons lydnad i vår tid:

  så att vi återvänder till byggnadsritningarna till Guds hus: den levande Gudens församling: ”sanningens stöttepelare och grundfäste” på jorden, och då gäller det bara att läsa innantill i Guds Ord, och göra därefter:

  ”Och Gud har i församlingen satt,
  först och främst några till apostlar
  och för det andra några till profeter..”

  En sådan apostel och profet var Georg Gustavsson i sin tid, och Bosse Hörnberg i sin tid. Tror Du inte Gud kan – och VILL – resa upp sådana tjänare och redskap också i vår tid?!

 • MyTwoCents
  Amen! Tiden för de ”starka” ledarna, som ska ”ge oss väckelse”, tror även jag är över. Låt oss hoppas och be för det allmänna prästadömet i funktion och den ”ansiktslösa” väckelsen som många har profterat om.

  Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske utan genom min Ande säger HERREN.

 • @S-E Sköld:

  Nyckeln här är ”Och Gud har i församlingen satt”

  D.v.s. dessa ledare för Gud själv fram, inte självutnämnda ledare som fyllda av sig själva älskar rampljuset.

  Denna sista tidens ledare behöver inte fina titlar på visitkorten. Fåren kommer att känna igen dem.

  mvh
  D

 • I det jag skriver ligger ingen motsättning mot att Gud kan kan resa upp troende, som får tjäna som Herrens smorda redskap på ett speciellt sätt.

  Däremot tror jag knappast att det befrämjar väckelse i vårt land att olika samfund och rörelser har starka ledare i spetsen som uttalar sig i div frågor.

 • S-E Sköld

  När Guds Ord undervisar om ledarskapet i Guds församling, handlar det inte om ”starka ledare”, den undervisningen kommer från annat håll, utan om ”tjänaredräkten”, drängkläderna med andra ord: med JESUS som föredöme.

 • S-E Sköld

  Till saken hör också, att dessa ledares – skriftenliga ledares – uppgift är att bygga upp Kristi kropp: d.v.s. det allmänna prästadömet; som olika lemmar i samma kropp, var och en med direktkontakt med huvudet: Kristus!

 • En funderinig…

  Hur kan man tala om det allmänna prästadömet samtidigt som man skriver på Charta oecumenica och förbinder sig i princip att vara otrogen mot Guds Ord?!

  Här kommer ett utmärkt inlägg av Nils-Olov Nilsson från Dagen 2011-01-12: (citat)

  ”Många frågetecken inför församlingsordning inom Pingst”

  När jag läste Pelle Hörnmarks tankar om en ny församlingsordning blev jag inte överraskad. Jag förstod att det som nu händer ”teologiskt” är ju inget annat än en fortsättning på den pragmatism och kontextualiseringsteologi som präglat Pingst de senaste 20 åren.

  Några frågor till Pelle Hörnmark:

  * Hur ser du på begreppet församlingstukt? Anser du det vara en sund biblisk och apostolisk lära eller var det möjligtvis så att apostlarna, med Paulus i spetsen, och senare väckelseförsamlingarna missförstått hela idén med begreppet?

  Men om församlingstukten är en central biblisk lära, begår ni inte ett gruvligt misstag att ändra i Guds Ord? Eller som du säger ”Vi har övergett den synen.”

  * Vad menar du med att pingstförsamlingarna nu är ”välkomnande”?

  Min erfarenhet är att vi under alla tider har bett och kämpat för att vinna människor för Kristus för att senare omsluta dem med kärlek och omsorg. Visst har vi haft omsorg om de nykristna. Men undantag finns.

  * Hur ser du på omvändelsen? Lärde oss inte våra fäder och Guds Ord att Jesus var mäktig att fullständigt och ögonblickligen befria människor?

  Såg vi inte det hända gång efter gång på våra möten? Har du möjligtvis inte blandat ihop omvändelsen med helgelsen som är en pågående process?

  Innebär den nya församlingsordningen att det nu är fritt att leva i samboförhållande, leva ut sin homosexualitet, stanna kvar i rökbegäret tills man vuxit färdigt? Man kan ju ursäkta sig med att man fortfarande växer i frälsningen.

  Det känns som att ni i referensgruppen står i spetsen för en helt ny eklesiologi som sänker trösklar och förstärker den sekulariseringsprocess som kommer att ytterligare avlägsna Pingst från sitt teologiska arv och rötter.

  * En annan fråga som är satt under debatt, är dopfrågan. Genom de så kallade samverkansförsamlingarna har det skapats två olika syn på dopet, både när det gäller form och innehåll. Menar ni att man ska acceptera barndöpta som medlemmar i våra församlingar?

  Vi var alla delaktiga i eventuella förändringar. Numera heter det så vackert att man håller (teologiska) seminarier.

  Vilka har möjlighet att delta på dem? Vilka inbjuds? Personligen kommer den informationen inte fram till många av oss gräsrötter.Det är tydligt att det finns vissa intresserade som driver förändringsprocessen.

  Det skulle vara intressant att veta vilka de sex referensförsamlingarna är som du nämner om i intervjun. Är det möjligen en anpassning till EFK som nu sker?

  Personligen tror jag att debatten omkring den nya församlingsordningen kan bli häftigare och mer dramatisk än själva samfundsdebatten. För mig kommer den definitivt att avgöra min framtid inom pingströrelsen.

  Pingst tappar mer och mer sin karaktär av folkrörelse och får mer och mer en episkopal karaktär.

  De teologiska samtalen sker numera långt från de gamla samtalsplatserna – rikskonferenserna – där tidigare alla hade möjlighet att höja sin röst och ha synpunkter på lärofrågorna.

  Dessa samtal fortsatte senare i församlingarna, och under evangelist- och bibelveckor. Våra tidningar var också öppna för utbyte av tankar i viktiga teologiska frågor.

  Nils-Olov Nilsson, teolog (slut citat)
  ………………………

  Fåren känner igen sanna herdar! Alldeles riktigt.
  ……..

 • S-E Sköld

  Sedan MyTwoCents; kärlek utan sanning är ingen kärlek; men kan ha kärlekens sken. JESUS, som ÄR kärleken, var ”full av nåd och sanning”.

 • @Christian:

  Amen, Christian!

  Herren letar efter ’svaga ledare’ som är beroende av Honom, predikar omvändelse och lydnad – och inte köttslig filosofi, etik och diverse – som inte kan frälsa!

  🙂

 • @S-E Sköld
  Det är en vanlig missuppfattning att det är ledarnas uppgift att bygga upp Kristi kropp. Bibeln säger i st att det är de troendes uppgift.

  12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,

  Gåvorna, apostlar, profeter, lärares och herdars, uppgift är alltså att utrusta de troende, så att de kan utföra sin uppgift enligt ovan.

  tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

  Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

 • glömde evangelister…

 • @Christian:

  Amen, Christian, broder!

  Fortsätt på den linjen!

  Utveckla tråden – du är ledd av Herrens Ande.
  …..

  😀

 • @Deborah
  Det Herren vill är att evangelium, det glada budskapet om vad han har gjort för oss, ska förkunnas.

 • @Deborah:
  Tack fr det, har dock inte så mkt att tillägga. Alla är vi väl som Guds barn ledda av Anden…

 • Just det!

  Då finns det ett pris att betala – alltid – om man vill följa Herren och aldrig mer tillbaka gå!

  Då söker man Herrens ansikte, man önskar inget annat än att bli helt beroende av Andens ledning:

  Luk.4:16 ”Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade.

  Han reste sig för att läsa ur Skriften, Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:

  ’Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga.

  Han har sänt mig för att ropa ut FRIHET för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta FRIHET och predika ett nådens år från Herren.’

  Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom.

  Då började han tala till dem: ’I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.’ ”
  …………………….

  Med andra ord: ’kött’ får inte stå i vägen för Guds verk. ”Never!”

 • S-E Sköld

  När det gäller profettjänsten, är den framförallt en understödstjänst. Den understöder övriga ledargåvor.

 • @Christian:

  Detta är ju precis det jag talar om vg det allmänna prästadömet. Men det är givetvis ena sidan av myntet. Det andra håller Sköld på att försöka förmedla; Att vi inte talar om någon ledarlös församling heller.

  @S-E Sköld:

  Visst är det så. Guds Ord talar också om ”ande och sanning”. Jag hävdar att vi kan predika sanningen i kärlek, med kärlek och att inte försaka kärleken till bröderna (o syrrorna) som vissa gjort.

  1Joh 2:11 Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon.

  1Joh 3:15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig.

  1Joh 4:20 Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett.

  @Deborah:

  Nils-Olofs funderingar är en del av de stora problem som kvarstår. Det finns en stor fara med att församlingen blir allt för sökar-vänlig och förlorar sin sälta.

  Å andra sidan fungerade aldrig församlingstukten inom Pingst. Man drog och slet i så många själar under årtionden att man rev ut vetet med ogräset. Vem vill tillbaka till forna tiders församlingstukt?

  mvh
  Daniel

 • MTC….

  Självklart måste man göra upp med felaktigheter!

  Det borde man ha gjort under den tiden, precis som man korrigerar idag. Hade Aletheia funnits då, så hade vi skrivit om detta och bollat frågorna.

  Men lösningen på problemen nu är inte att hamna i ett annat dike och överge både Ordet och lydnaden i Förbundet med Herren.

  Det verkar numera som att ’kärleken är Gud’, där allt är tillåtet och talet om synden – ej kyrko-politiskt korrekt….

  Suck…..inför denna urvattning.
  ………………………

 • Daniel

  Ja tror det blir Pingströrelsens undergång på sikt om vi närmar oss Katolska Kyrkan . Ja en gravsättning av Pingstens kraft blir en döende organism ett lätt byte för organisationens urvattnande krafter som bara vill ha makten men inte kraften som tar makten ur deras kött . Så låt oss inte bli några köttförsäljare utan bara saliga vittnen med ett sikte inställt på evigheten och inte på våra nuvarande förehavande där makt och titlar kan göra vem som helst blind av allt ryggdunkande .

 • Beo Christensson

  Alltid intressant att följa utvecklingen i pingst. Det tycks som om Nils-Olov efterlyser den pionjäranda och det gemensamma sökandet efter sanningen som präglade den tidiga pingströrelsen. Några gemensamma teologiska ställningstaganden under de senaste 50 åren kan åtminstone inte jag se. Nu kanske det är dags igen. Men referensförsamlingar och dittan och dattan…

  Under mina tidiga evangelistår samtalades det mycket lite om teologiska frågor. Där var ju alla överens. (sa inte Pelle H något liknande nu) Det var mer diskussioner om hur man skulle ställa sig till praktiska frågor och till nya rörelser (trosrörelsen och vineyard exempelvis). I Pingst var vi ju närmast stolta att vi inte hade några teologer som styrde upp lärofrågor, utan det var upp till de enskilda församlingarna. Det kanske inte var så lyckat men det gav i alla fall en känsla av frihet. Kanske det är slut med den nu? I Missionsförsamlingen där jag är pastor nu känner vi oss inte ett dugg bundna till vår moderkyrka eller samfund. Vi är däremot måna om att våra åsikter blir framförda i årskongresser och är bekymrade över den tvehågsenhet som finns i viktiga frågor. Men åtminstone jag känner en full frihet. Varför skulle det bli mindre frihet i Pingströrelsen? Är Pingst mer episkopala? Eftersom det inte är Pelle som är biskop vem är det då?

 • S-E Sköld

  MyTwoCents, om jag uppfattar Dig rätt, så menar Du att jag hatar Pelle Hörnmark för att jag är oense med honom vad gäller Pingströrelsen färdriktning, med honom i täten?

  Enklaste sättet att få reda på det, är ju att Du antingen ringer till -eller så mailar Pelle. Och gärna innan Du kommer med en så grav anklagelse: att den som är emot någonting, hatar personerna som representerar den motsatta uppfattningen. Ofta är det f.ö. ett slags argument för att slippa ta ställning i själva sakfrågan.

  Ett lågvattensmärke, min gode Daniel, som jag inte förväntat mig från Dig!

 • @S-E Sköld:

  Nej då, jag talar i generella termer till samtliga som samtalar här, inklusive mig själv. Jag menar det. Var och en får pröva inför Gud om den skon (storlek 1 Joh 4:20) passar eller inte.

  En del röster som höjs på detta forum tror jag sitter med Jona under fikonträdet och väntar på att Gud skall förgöra vissa samfund och rörelser och har missat att så länge vi lever och andas finns det möjlighet till omvändelse.

  Jag har inte uppfattat dig som direkt kärlekslös.

  mvh
  Daniel

 • S-E Sköld

  MyTwoCents, Pelle och jag är andliga bröder: födda till det vi Golgata kors; och det brödraskapet håller: det är fött av Gud!

  Det kan ju t.o.m. vara så, att en verklig vän undanhåller mig inte sanningen, särskilt inte om den är av mycket stor betydelse för mig.

 • Det primära problemet idag är inte att fel personer sitter på ledarplats utan att det är brist på goda ledare.

 • Pingback: Visionen om troendeförsamlingen och församlingstukt()

 • titti

  @MyTwoCents: AMEN! 😉

 • S-E Sköld

  Upp. 3:4-6 ”Dock kan hos dig
  i Sardes nämnas några få, som
  inte har fläckat sina kläder: och
  de skall vandra med mig i vita
  kläder, för de är värdiga därtill.

  Den som vinner seger, han skall
  bli klädd i vita kläder, och jag
  skall aldrig utplåna hans namn
  ur livets bok, utan kännas vid
  hans namn inför min Fader och
  hans änglar”.

  Apg. 20:26-31 ”Därför betygar
  jag idag för er, att jag inte bär
  skuld för någons blod.

  Ty jag har inte undandragit mig
  att förkunna för er allt Guds
  rådslut.

  Så ha nu akt på er själva
  och på hela den hjord, i vilken
  den heliga Ande satt er till
  föreståndare, till att vara herdar
  för för Guds församling, som
  han vunnit med sitt eget blod.

  Jag vet, att sedan jag lämnat
  er, svåra vargar skall komma in
  bland er och att de skall inte
  skona hjorden.

  Ja, bland er själva skall män
  uppträda, som talar vad förvänt
  är för att locka lärjungarna att
  följa sig.

  Vaka därför och kom ihåg, att
  jag i tre års tid, natt och dag,
  under tårar, har förmanat var
  och en särskilt av er”

 • S-E Sköld

  Då vi saknar ”nödig kraft” för att hjälpa människor, att t.ex. bli lösta från synden; accepterar vi den i stället och ändrar församlingsordningen, stadgarna, så att de blir realistiska i förhållande till vår egen oförmåga: vårt mått av tro och kraft.

 • PelleHörnmarks ”välkomnande” församling öpnar för att det blir ännu flera ofrälsta medlemmar i församlingarna och relationen med Jesus får stå tillbaka för läran.

 • troendemoder

  Låt oss be för ett starkt ledarskap, där våra ledare vågar vara ledare utan att för den skull göra avkall på att bejaka oss andra i hjorden! Våra ledare inom Sveriges kristenhet behöver få råg i ryggen av GUDS ANDE, det vill säga GUDS KRAFT att verkligen bejaka sina ledarskap, så vår uppgift som får 🙂 är att BE TILL GUD FÖR DEM och det dagligen och mycket! Kommer själv tillkorta här men hoppas bättra mig:)!
  Frid!:)

 • S-E Sköld

  Det är p.g.a. av tystnaden, hemlighetsmakeriet, parad med ytterst kraftfulla och för pingstfolket ingripande beslut, som man lyckats föra detta gudsfolk vilse.

  Möjligen sker nu ett uppvaknade; och då råkar Pelle Hörnmark vara den synlige ledaren: men han har bara ärvt samfundseländet av sina närmaste föregångare; Sten-Gunnar Hedin och Jack-Tommy Ardenfors, som nu tiger stilla någonstans i stället för att träda fram och stötta den de själva – med deras stöd och ”goda minne” – tillsatt som efterträdare!

  Sten-Gunnar Hedin var med och välsignade sin efterträdare Pelle, i Pingstkyrkan i Jönköping, när han avskildes för tjänsten. Men var är han nu? och inte minst Jack-Tommy Ardenfors? som fortfarande är en framträdande person inom Pingströrelsen och var en ytterst drivande frontfigur när samfundet Pingst skapades, via Pingst-ffs: i strid mot sina tidigare lärare, Lewi Pethrus, Georg Gustavsson och Bo Hörnberg.

  Eller alla de som med acklamation valde Pelle till föreståndare för människoverken Pingst-ffs och samfundet Pingst: också nu behöver han Ert stöd. Ut på banan, och ”ge skäl” för Er tro! Och lämna inte Pelle Hörnmark ensam, ni är ju i allra högsta grad delaktiga i det ansvar som han bär!

 • troendemoder…

  Det är herdar Herren efterlyser.

  Jag förstår vad du menar med ’starkt ledarskap’ men det kan ställa till problem, för i botten vill Herren ha det som är svagt…

  När man är svag, då är man stark.

  Och det går inte att ’snickra ihop’ ledare genom endast utbildningar eller ’köttsligt urval’ utan det är en fråga om KALLELSE – som i sin tur finslipas under Guds eget hand och noga Skriftstudier.

  Apg.20:27 ”Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan.

  Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara HERDAR i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

  Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.

  HÅLL ER DÄRFÖR VAKNA och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

  Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ORD, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade.”
  ………………………………..

  Mvh… 🙂

 • troendemoder

  @Deborah:
  Deborah, självklart och det är också det jag menar fast du har uttryckt det på ett mycket bättre sätt än vad jag lyckades med!! 🙂

 • troendemoder

  @troendemoder:
  Vill också tillägga att det är just för att vi är svaga kärl som våra heradar/ledare behöver våra förböner eftersom de står längst fram. Bara genom den Helige Ande får de och vi kraft, självklart. 😉

 • Troendemoder >>> Varma hälsningar! 🙂

 • S-E Sköld

  Troendemoder, våra andliga ledare är lika starka som Anden i dem är stark: om det nämligen är Andens redskap!

 • Troendemoder… Sedan är det ju inte bara bön utan också lydnad, som gäller. De båda måste gå hand i hand, så att Guds vilja kan ske. 🙂

 • troendemoder

  @Deborah:
  Du har så rätt i det också! och det gäller ju oss alla ner till gräsrotsnivå. 🙂

 • Självklart. Fast jag skulle byta ut ordet ’gräsrotsnivå’ , som låter hierarkiskt och säga i stället att ovanstånde gäller hela Kroppen, där varje lem bidrar med sin del till Kroppens uppbyggnad…Då kan Kroppen vandra i balans och harmoni enligt Ordet, enad med kärlekens (agape) och fridens sammanhållande band… 🙂

 • troendemoder

  @Deborah:
  Deborah!! 🙂 Jag kan åter säga att du skriver bättre än jag själv – Tack för det! Även det här är uppbyggligt!
  Kram och Guds FRID!

 • Daniel

  Lever inte kristna mer på gräslöksnivå , eller har jag gjort bort mej nu igen 🙂

 • Troendemoder! Fortsätt att skriva! Vi lär oss alla hela tiden av varandra – och kollar med Ordet. Varje röst är viktig. Kram på dig också! 🙂

 • Daniel… 🙂

 • troendemoder

  @Daniel:
  Daniel,
  Det här får du gärna utveckla;)

 • Daniel

  @troendemoder:

  Tänkte kanske på Jesus av Juda stam (roots) då borde vi kanske mer vara som gräslökar eller vårlökar som blommar ut på frälsningens grönskande ängar .
  ( gömmer mej i den stora världsliga karismatiska garderoben nu ) för de lät ju som en ny lära , eller ?
  kanske en liknelse som blev levnelse avbildad
  ne nu får ja sluta innan vägen blir bred igen 🙂
  får då kanske man får en snok utgiven, eller ja menar bok 🙂

 • troendemoder

  @Daniel:
  🙂

 • Lennart Svensson

  Hej!

  Lewi Pethrus gjorde två bra saker här i livet. Han var med och startade LP-stiftelsen och sen välkomnade han representanter för Jesus-folket till Sverige på 70-talet. Mycket bra.
  Sen gjorde han två misstag, tidningen Dagen och partiet KDS.
  Båda dessa är idag utblaskade föredettingar. Ett ex. har vi i Håkan Arenius kommentar i detta att hålla ”låg profil i media”:

  ”Men det blir ett problem när nästan alla frikyrkoledare, och därtill svenska kyrkans biskopar, i stort ligger lågt i det offentliga samtalet. Vem ger då kyrkan röst i en tid när kontaktytan kyrka/samhälle minskar och religionens roll i det offentliga rummet samtidigt diskuteras som aldrig förr”.

  Precis som om Gud skulle vara beroende av ”kontaktyta i det offentliga rummet” (dvs. i media) för att vinna människor för sitt rike?
  Det finns väl inte ens en fluga som skulle kunna vinnas för Gud genom blaskan Dagen.
  Håkan Arenius månar om sin ”föd-krok” tidningen.
  Döp om blaskan till Dagon.

  Mvh L.Svensson

 • S-E Sköld

  Lennart Svensson, för längde sedan, som ofrälst, kom jag att läsa – under en semesterresa, ev i Västerbotten – ”i det offentliga rummet”: textat över en entredörr till en statskyrka: ”Herrens fruktan är vishetens begynnelse” och denna rad och dessa ord, ”slog ner i mig”, och har varit kvar där sen dess.

  Jag tro på Ordets verkan! Men för att den verkan skall kunna ske i människohjärtan, måste det ut! till allmänheten. Det är sänt till alla, och jag tror att Ordet gör större verkan än många artiklar och annat liknande, men olika media är definitivt bland transportvägarna som Ordet använder.

 • Daniel

  lyssna gärna på radiofullgospel nu

  sänds varje lördag kl 22-24 från smyrna kyrkan
  i göteborg med härliga vittnesbörd

  länken kommer här nedanför

  http://www.gnf.nu/Anpassningar/Player/Player.asp?Kanal=949

  trevlig lyssning

 • Daniel

  @Daniel:

  Använd denna länken istället

  http://www.gnf.nu/

  så får du fram göteborgsnäradioförening
  klicka sen på 94,9 lyssna live på höger sida
  du kan även trycka på 103,1 då det är sändning
  där nu från västrafrölunda pingst
  men på lördagarna på 94,9 brukar det vara
  kanon mellan tiden 22-24

  hoppas det blir rätt nu ifall om
  detta kan vara nån glädje för någon

 • S-E Sköld

  Lennart Svensson, har svarat Dig, på Ditt inlägg, men är sedan igår ställd på moderering. Vet inte varför, det fanns inget kontroversiellt i min kommentar på Ditt inlägg.

 • Leif

  1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

  – Många som avfaller från Ordet, säger sig ha blivit mer ödmjuka med tiden, när tidens omsorger snärjer och bedrar.

  – Det här med att kalla ned eld över dem som man själv tror är villolärare är nog inte Jesu ande. Jesu efterföljare har förmodligen mer tid för annat?

  – Dess mer någon försöker övertyga andra om att själv tillhöra den sanna ”läran”, dess mer bör man själv söka i Ordet och lyssna till Anden.

  – Det blir en klarare skiljelinje för dem som förstår, inte alltid för dem som tror sig förstå, men som har förvillats.

  – Köttsliga, avfallna är nog mer benägna att förfölja än dem som följer Anden och Ordet?

  – Befrielsedomar är inget att vara rädd för, det kan befria från den Yttersta Domen.

  – Att Jesus kommer mycket mycket snart är nog kanske inte uppenbart för alla som kallar sig kristna?

 • @S-E Sköld:

  Vill inte verka oartigt men andra skulle kalla ditt sätt att kommentera för ”spamming”.

 • S-E Sköld

  Lars W, jag är tacksam om Du vill
  förklara vad Du menar.

 • @S-E Sköld:

  Ja, du skriver kommentar efter kommentar utan att egentligen kommentera någon annan kommentar. Vad du skriver har givetvis med tråden att göra och är även angeläget enligt min mening. Men det får inte bli för mycket eller för mycket i samma stil. Då tröttnar man att läsa. Kanske du borde invänta ”mothugg” och bemöta dessa?

 • Mannen

  @S-E Sköld:

  Kärlek utan sanning kan mycket väl vara kärlek.

  Jag tror kärleken alltid ger goda uppsåt, men den måste kopplas ihop med vishet och sanning för att verkligen ge goda gärningar.

  På samma sätt kan man också kärlekslöst göra goda gärningar. Man bara lagiskt följer det som står.
  Goda gärningar tillsammans med kärlek skapar liv 🙂

 • S-E Sköld

  Lars W, på den här tråden har jag inte skrivit särskilt mycket. Räkna själv.

 • @S-E Sköld:

  Jag tänkte först och främst på din bloggpost.

 • S-E Sköld

  1. Guds Ord har inte fått något tillfälle, att bevisa sin kraft, ute bland människorna i samhällslivet: ingen ställer ut det där, sedan Lewi Pethrus dagar.

  Däremot anstränger sig en del av dagens andliga ledarskap, att hindra om försök i den vägen skulle ske, t.e.x. genom föreningen MRO

  och sätter definitivt inte ”axeln till” i sådana sammanhang, utan snarare mot!

  2. JESUS är inte intresserad om Hans ”brud” har korta eller långa kjolar, eller ev håruppsättningar, knutar och annat, eller om männen är modelejon eller fritidsnördar, eller hennes musiksmak, om hon sjunger inövade lovsånger eller ej:

  det Han är intresserad av, är att hon är ren: att hennes hjärta är rent inför Honom, och det i sin tur påverkar hennes gärningar och även hennes yttre; hon vill behaga sin Herre. Men det är inte hennes yttre Han söker.

 • S-E Sköld

  Jag kan hävda, att Guds Ord har inte heller i kyrkorna i allmänhet i vårt land fått möjlighet att bevisa Sin kraft; dels predikas inte obekväma Ord – sanningar – och del finns inte heller Andens frihet, att på andra vägar uppenbara Guds vilja.

 • S-E Sköld

  Har lagt in nedanstående i Dagen, som kommentar till den tvååriga pastorsutbildningen:

  Redan i mars 1986 ansåg Gud Pingströrelsefolket, med sina ledare i spetsen, moget att bli svenska folket -och övrig kristenhet till hjälp. Men de – deras ledarskap – valde att gå en annan väg.

  På den vägen är de ännu i dag. När Pingst-ffs skapades, sades de från ledarhåll; att när den organisationen (som tog mycket tid, kraft och pengar)var klar, var rörelsen också klar/beredd att bli vårt svenska folk till andlig hjälp och vägledning.

  Sedan kom samfundet Pingst, som också krävde uppmärksamhet och kraft. Och nu kommer ytterligare någonting att ägna uppmärksamheten och kraften åt, nämligen Pingstpastorsakademin.

  Två år kommer det att ta, enligt Pelle Hörnmark, och under tiden är man nödsakad, att stänga ner Predikantveckan, Evangelistveckor och regionala bönedagar. Vad kommer sedan, efter den tiden? Kanske JESUS?!

  Själv är jag övertygad, att om predikanterna – Ordets tjänare och förvaltare – predikade allt som de redan vet, och praktiserade det, så brann Guds eld för länge sedan i församlingarna och vidare; ja, den hade aldrig slocknat!

  Problemet är inte brist på kunskap, utan brist på Andens eld, d.v.s. Andens frihet att verka! Guds Ord: ”När lydnaden kommit till full välde bland er, är vi redo att näpsa all olydnad”.

  Lydnad i förhållande till vad?

  Guds Ord.

 • Daniel

  @S-E Sköld:

  så sanna ord …

 • S-E Sköld

  Ja, Daniel, Pingströrelsen med sina ledare i täten, har varit på väg ut till skördefältet nu i cirka 25 år.. och Gud vill haft dem som sitt redskap sen lika lång tid tillbaka; Han hade tänkt vara deras styrka:

  Andens kraft.

 • Leif

  @S-E Skölds: funderingar angående ”brudens klädnad”

  – Vet inte om frälsningens klädnad och rättfärdighetens mantel följer några modetrender i tiden?

  – Den ”moderna kristna rättfärdigheten” är något helt annat, och ganska nära världens mått och trend.

  – När allt detta sker, sänk då blicken och skåda på dekadensen och dras med i dess malström?

 • Kära syskon!

  Bifogar en länk från tidenstecken om samarbetet med krafter som förnekar endast Skriften – och vilken frukt som kommer (har redan kommit!) därav är inte svårt att gissa:

  http://www.tidenstecken.se/kklankar.htm

  …………………

  Låt ingen bedra oss!

  Mvh…

 • @S-E Sköld:

  Läste för några år sedan att Jonas Gardells böcker om ”Om Jesus” och ”Om Gud” var tilltänkta som undervisningsmaterial inom pastorsutbildningen. Man får hoppas att det inte blev så. Men bara att de hade tanken berättar om vilken kvalitétsnivå man håller.

 • @Lars W:

  Om detta stämmer handlar det nog mer om att sätta sig in i hur den onde försöker korrupera evangeliet med en Jesus som inte är Gud kommen i köttet och en tandlös analfabet än att sprida Gardells sörja till andra . . . En general som inte studerar fiendens taktik kommer inte klara några riktiga strider.

  /D

 • Och den jesuitvänliga Dagen fortsätter att göra reklam för påvedömet:

  ”Påvens blod blir relik” 2011-01-18

  Citat: ”En medicinflaska med blod från påven Johannes Paulus II ska bli relik i en polsk kyrka efter den förre påvens saligförklaring.

  Det uppgav en officiell representant under måndagen.” (slut citat)
  …………

  Och kyrkornas ledare har samarbete med detta ockulta sällskap….
  ………

 • S-E Sköld

  Lars W, inget förvånar längre, i en tid när påveblod skall sparas av andliga skäl.. I en tid när kristenheten – den blinda delen av kristenheten – går i ok med den okulta verksamhet som kallas påvekyrkan.

 • Daniel

  Tänker på dessa avlatsbrev eftersom
  jag hört att dom lever ännu .
  Skulle det gå att kunna köpa sej en
  sådan där helgonstatus ?
  Ja t.e.x om man gör Katolska kyrkan
  en stor tjänst ?
  Vem skulle då i Sverige idag ligga
  bra till för en sådan kanonisering ?

 • @MyTwoCents:

  Vi får hoppas att det var tanken.

 • Daniel…. På spiken! – Klura lite till… 🙂

 • Debora utan h

  MyTwoCents”
  (januari 14th, 2011 at 11:01 f m @Debora utan h:)
  ”Många svåra problem kvarstår att lösa. Jag säger inte att Hörnmark kommer lösa alla problem utan menar bara att man skymtar något av vår Faders hjärta/herdehjärta i samtalet.”

  Jag skymtar absolut inget fadreshjärta utan snarare en karriärist.
  Om han hade haft hjärtat på rätta stället hade han väl brytt sig om att man medlemmar runt om i församlingar mår jätte dåligt och saknar att man inte får ha bibelundervisning längre.
  Att det är så magert med bibelundervisningen i dag tror jag beror på att om man börjar läsa Bibeln på riktigt och inte bara versar utryckta ur sin sammanhang så riskerar man att bli messiansk……
  och det skrämmer pingst mycket mer än några ruttna katolska avguda reliker.

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark, från sin blogg:

  1. ”Vi är rörande eniga om att vi skall/vill gå en biblisk väg i allt församlingsliv. Vi är eniga om att förkunna hela Guds Ord och inte hoppa över något. Vi vill läsa både det som är balsam och det som är salt. Vi tror att Guds Ord är auktoriteten i våra personliga, såväl som församlingens liv.

  2. Är fokus på medlemskap rätten att rösta i församlingsmöte, eller handlar det om ett ömsesidigt växande tillsammans mot Kristi fullhet? Vad är det som sätter gränser och definierar de människor som är med i detta växtliv?

  3. Frågan är till slut, vem får vara med i den gemenskapen? Den gemenskap som vill följa Jesus och bli Hans lärjungar. Hur mycket tilltro kan man ha för Andens och Ordets verk i en människas liv och hur mycket tilltro skall man ha till vår förmåga att göra oss till domare?”

  ———————–

  1. ”Saltet” predikas av få. T.ex. att vi människor inte har rätt att utgjuta blod, och framförallt inte oskyldigas blod, t.ex. ofödda Människors: och att på sådd följer skörd. Under Ordets förvaltares och tjänares tystnad, har man i vårt land – med lagens stöd – avlivat ett mycket stort antal Människor. Ett dödande av hitlermått. Medan man i kyrkorna sjunger lovvsånger!

  När MRO demonstrerade utanför Pingstkyrkan i Jönköping, så föranledde det ett starkt, offentligt ogillande från Pelle själv. Då hade han haft en möjlighet, att offentligt ställa sig på deras sida, i själva sakfrågan. Han hade ju f.ö. en bra talarstol inne i kyrkan, för egen del.

  Själv vet jag ju hur han och hans företrädare ställt sig till det uppdrag och budskap Gud gett mig och Per Sundgren, om de oskyldiga barnens blod; så ingen som vänt ryggen till det som står i skriften Ofredstider, skall hävda för mig, att de predikar ”allt Guds rådslut”.

  Sanningen är, att de flesta av Ordets förvaltare – inklusive Pelle själv – står emot Guds obekväma rådslut. Hade de predikat sanningen för människorna om de oföddas blod, hade förmodligen boken Ofredstider aldrig blivit skriven!

  2. Bibeln beskriver församlingen i bilden av en levande kropp med många lemmar, som var och en har direktkontakt med huvudet, Kristus. De som alltså tillhör församlingen är de som fötts på nytt av Kristus och därför tillhör Kristus, och därför självklart tar till sig Hans Ord, Hans lära. Bl.a. den Han sänt genom Sina första lärjungar och apostlar. Någon annan form av NT-församling finns inte beskriven i Bibeln.

  3. De som tilhör Guds församling – Guds husfolk – är födda in i den gemenskapen; födda in i den genom Kristi blod, och i dopet dött med Kristus, för att uppstå och leva med Honom, som lemmar i Hans kropp. JESUS visar också på förhållandet mellan trädet och grenarna. De är samma liv i roten, stammen och grenarna:

  och att tillhöra det trädet – det sanna vinträdet – är ett medvetet val som var och en Människa själv gör; JESUS har redan valt oss alla, men väntar på vårt Ja, innan vi tillhör Honom. Han ägnar sig inte åt tvångsäktenskap!

  ———-

  Vad Pelle och de övriga ledarskapet gör, är att fingra på andras hem, andliga hem, och menar sig ha rätt att dona och ställa med det, utifrån eget tyckande. Om de skall leda Guds hjord i den här och andra frågor, har de bara en enda väg att gå, och det är Ordets väg, och då kan ALLA KONTROLLERA om deras vägval är sanningens väg; Guds tankars väg, för den finns nedtecknad i Skriften, och inte deras egen. F.n. går de sin egen väg och INTE Guds.

 • @Debora utan h:

  ”Om han hade haft hjärtat på rätta stället hade han väl brytt sig om att man medlemmar runt om i församlingar mår jätte dåligt och saknar att man inte får ha bibelundervisning längre”

  Det låter otroligt! Men för det kan det ju vara sant!?

  Påven har i århundraden förbjudit sina undersåtar att läsa Bibeln. Och även i Sverige förbjöd SvK en tid genom konventikelplakatet bibelundervisning t o m i hemmen (stugmöte). Men har pingstsamfundet hamnat där också nu menar du? Eller kommer att hamna där? Har numera bara viss kontakt med en pingstförsamling utanför samfundet så man hänger inte med i det senaste.

 • Debora utan h

  Lars W: ”Men har pingstsamfundet hamnat där också nu menar du? Eller kommer att hamna där?”

  Man kan utlysa ”Bibelstudium och Bön” men det förekommer sällan någon bibeläsning/undervisning. Om medelåldern på de närnvarande är hög, vilket är vanligt, så ägnas större delen av tiden till att räkna upp sina egna och andras sjukdommar. (Vid en yngre publik byter man ut sjukdomssnacket mot lovsång, något bättre men fortfarande ingen bibeläsning eller undervisning.)

  Man går dit för att träffa folk i första hand och skulle nån våga prata med sin pastor och klaga på att Bibelstudiet blev Sjukstudiet så blir pastorn bara sur och tycker att man är negativ. (Det står ju i Bibeln att vi skall be för de sjuka……..eller sjunga lovsånger.)

  Detta är en generell beskriving och min uppfattning, hopppas att jag har fel.

 • @Debora utan h:

  Det är positivt att du reagerar negativt kanske man kunde säga. För mig är det självklart att man studerar Bibeln under ett Bibelstudium. Har själv hållit sådana i pingstsammanhang. Och på 70-talet fick man en mycket god grund att stå på i de Bibelstudier den tidens Pingstförkunnare höll. Mycket tonvikt på eskatologi – ett oerört viktigt och nu absolut inte mindre aktuellt ämne som dessvärre ställts helt i skamvrån av dagens förkunnare. Det Bibelstudium jag minns bäst var ett om Tusenårsriket (troligen 1971).

 • @S-E Sköld:

  ”1. ”Saltet” predikas av få. T.ex. att vi människor inte har rätt att utgjuta blod, och framförallt inte oskyldigas blod, t.ex. ofödda Människors: och att på sådd följer skörd.”

  Det sägs att en kvinnlig abortläkare invaldes som ”äldste” i Pelle Hörnmarks pingsförsamling. Man kan tänka sig hur hon delade ut nattvarden på söndagen och sedan skar sönder barn vid sena aborter under måndagens arbete.

 • S-E Sköld

  Lars W, det var väl så, att läkaren är en man och kvinnan i fråga, sjuksköterska, ev barnmorska, men hur det är med sanningshalten i uppgifterna om deras medverkan vid avlivandet av Människor i moderlivet, vet jag inte. Det var väl en uppgift som kom från MRO = ”Människorätt för ofödda”, är väl vad förkortningen står för?

  ———–

  Enkelt är ju att fråga sig själv: säger Guds Ord någonting om utgjutande av oskyldigas blod? Och det måste ju varje bibelläsare svara ”ja” på. Sen kan man ju också ställa sig frågan, säger då Ordets tjänare och förvaltare någonting i frågan, ens inne i kyrkan?

  Och det tror jag de flesta kan vittna med mig, att det sker i undantagsfall. Då är det ju rimligen så, att Ordets tjänare och förvaltare, inte förvaltar Guds Ord för det okunniga svenska folkets räkning: och då är de som bågar som sviker i bågskyttens hand.

  Guds Ords pilar finns där, men bågarna sviker! Det är bl.a. detta som Pelle Hörnmark – och de övriga ledarna inom Pingst – inte vill erkänna; utan skriver och talar en massa religiösa ordridåer för att dölja sveket mot både Gud och Människor.

  Hur många skulle ha levt idag av dem som medvetet dödats i moderlivet, om predikanterna gjort vad de är kallade till? att predika Guds Ord, allt Guds Ord och allt Guds rådslut, ang oss Människor: för att rädda våra själar.

  Man kan anta, att det också finns barn inom församlingarna som dödats just därför att ledarna inte förkunnat Guds Ord i frågan. Vi säger inte sällan ”Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord”, men uppenbarligen inte de ofödda i moderlivet! eller så sviker Jesu sändebud dem? De svagaste Människor som finns, har ingen röst som talar för dem, inte ens de som kallar sig Guds tjänare!!

  Jesu egen definition på dem som är sända av Hans Ande – Sanningens Ande – är att de låter världen få veta sanning! Och den sanninge ÄR Guds Ord!

  Jag är f.ö. uppriktigt trött på ordvändare,
  som t.ex Pelles inlägg är ett exempel på.

 • S-E Sköld

  Församlingen – förutsatt att den är byggd i enlighet med Guds Ord – är ”sanningens stöttepelare och grundfäste” på jorden, och ett av kännemärkena på den stöttepelaren; som egentligen är Guds Ande, är att tvetalighet och lögn inte finns i Hans mun:

  T.ex. börjar Han inte ett organiserande av Guds församlingar som Han betygar inte skall bli ett samfund, och likväl blir det. Så arbetar inte Guds helige Ande; så går Han inte till väga. Att skylla Honom för samfundets tillblivelse, är hädelse.

  När man vet det, med säkerhet! kan man då över huvud taget lita på någonting som den samfundsledningen säger? Personligen gör jag inte det, oavsett vilka religiösa ord och fraser de använder. För mig är det bara tomma ord, utan konsekvenser.

 • S-E Sköld

  Man talar f.ö. om Guds församling som om ägaren inte längre är i livet, eller har överlåtit Sin församling till människor, som Pelle Hörnmark och andra, att göra med den vad de själva vill, efter sina egna tankar:

  att varje tids generation gör som den tycker, utan hänsyn till Guds tidlösa Ord -och de människor som redan finns i den; köpta med Lammets blod och alltså tillhörande Gud.

 • @S-E Sköld:

  ”Det var väl en uppgift som kom från MRO = ”Människorätt för ofödda”, är väl vad förkortningen står för?”

  Kvinnan ifråga var (är?) ”äldste” i Jönköpings pingstförsamling. Och barnmorska läste jag just. Hon utför inte själva operationerna men hon lär få blod på sina händer både bildligt och bokstavligt.

  Jag sätter stor tilltro till uppgifterna från MRO.

 • S-E Sköld

  Lars W, jag betvivlar inte heller MRO:s sakuppgifter, men jag var inte helt säker på, att uppgiften kom från dem.

  Däremot vet jag hur Pelle Hörnmark regerade på bilderna av dödade foster som MRO visade utanför Pingstkyrkan i Jönköping; och det var inte i form av avsky mot slakten, eller slaktarna, utan mot bilderna och bildernas placering; utanför Guds hus där föräldrar med barn på väg in i kyrkan ”tvingades” se dem.

  Om predikanterna i det här landet – inkl Pelle själv – predikat vad Guds Ord säger om ”utgjutande av oskyldigas blod” och vilka konsekvenser det får för ett folk och ett land, hade förmodligen organisationen MRO inte kommit till. Den torde vara en produkt av underlåtenheten och tystnaden från Ordets tjänares och förvaltares sida, som satt sitt ljus under bordet, i stället för på.

  Guds budskap i boken Ofredstider, är ett annat resultat som deras tystnad gett.

 • S-E Sköld

  Har varit på två bönedagar i Vistträsk i Norrbotten, 18-19 Januari. Deltagare var församlingsledare från hela Norrbotten och de kom från EFK och Pingst. Det var två saker som särskilt kännetecknade dagarna:

  1. Endräkten

  2. Den profetiska linjen: Guds tid är nu.

  I perspektiv av de dagarna, framstår det självklart, att Guds Ande vill ha tag i Sitt folk; Sitt andliga och konungsliga prästerskap: för att utrusta dem, Sina många tjänare och tjänarinnor, inför tiden NU -och framtiden! De som skall gå ut på ”vägar och stigar” och förmå syndarna att komma till JESUS, Frälsaren!

  I det ljuset är det viktigare att ofrälsta som har troende grannar, har av Anden smorda och utrustade sådana: som är brinnande i anden,
  än att en antal predikanter sitter på skolbänken, för att lära sig mer om Guds rike.

  Det är nämligen fortfarande så, att det är genom Andens kraft det skall ske; och den kraften uppenbaras i och genom dem som i sig själva är ett intet: enkla män och kvinnor av folket, som känner JESUS och är fyllda av Hans Ande. Hans sändebud i tiden – vittnen – med andra ord!

 • @S-E Sköld:

  ”Om predikanterna i det här landet – inkl Pelle själv – predikat vad Guds Ord säger om ”utgjutande av oskyldigas blod” och vilka konsekvenser det får för ett folk och ett land, hade förmodligen organisationen MRO inte kommit till. Den torde vara en produkt av underlåtenheten och tystnaden från Ordets tjänares och förvaltares sida, som satt sitt ljus under bordet, i stället för på.”

  ”Men han svarade och sade: ’Jag säger eder: Om dessa tiga, skola stenarna ropa.’ ”
  Luk 19:40

 • Daniel

  @S-E Sköld:

  Så sant , utan vittnen så växer inte Guds rike
  med bara kunskaper så växer bara våra huvuden
  Utan den Helige Ande så blir vi bara som
  mediokra sömngångarna som inte ens vaknar
  av kyrkkaffet tillslut . Vi behöver inga fler pastorer
  som delar ut sömnpiller till sin medlemmar
  så dom håller god min eller somnar på våra möten .
  Vi behöver pastorer som är fyllda av den
  Helige Ande som är beredda att tina upp
  församlingen med stora hårtorkar om dom
  nu har nåt hår kvar i sin egen renhåringhet .
  Ne börjar vi inte känna oss som syndare snart
  så blir vi nog inget bra matrial för andra
  syndare som inte är medvetna om sin synd ännu 🙂

 • S-E Sköld

  Det är ju så, att är man inte är ledd av Anden är man ledd av köttet, sitt eget och/eller andras.

  För köttet är ALLTID i strid mot Anden,
  och Anden mot köttet. Och köttet kan aldrig vara Guds lag – Andens lag – underdåningt. Därför är det alltid en strid mellan köttets barn och Andens. De förstår inte varandra.

 • Leif

  @S-E Sköld: ?

  – Förstår inte riktigt vad du menar? 🙂

 • troendemoder

  1Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. 2Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. 3Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.

  4Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. 5Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. 6Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. 7Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

  8Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. 9Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. 10Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.

 • S-E Sköld

  Samfundet Pingst är en maktapparat med minsta möjliga insyn och total brist på dialog med de människor som tillhör rörelsen;
  folkrörelsen.

  Ledningen har tappat kontakten med både Gud och de människor som de menar sig vara ledare för.

 • @S-E Sköld:

  En kommentar som visar på klarsyn angående det andliga läget i samfundet.

 • S-E Sköld

  Lars W, jag tror och hoppas det!

  Grundproblemet i Guds församlingar i allmänhet, är inte brist på kunskap, utan brist på Andens frihet! Anden får inget tillfälle, att ”måla Kristus” för våra hjärtans ögon, som ”uppstånden och levande” och därför: här och nu.

  I stället serveras kyrkobesökarna färdiga program uppgjorda långt innan, formalism i olika former, men likväl just former. Och Anden är fortfarande att likna vid en vind, som ”blåser vart den vill, och du vet inte..”

  Och eftersom inte Anden – Kristi Ande som är huvudet för Guds församlingar – får leda, blir det ”köttskallar” som gör det; och en av följderna av det, är samfundet Pingst. Det samfundet startade som en människotanke – med kluven tunga/lögn dessutom – och fortsätter på samma vis: med männskotankar vid rodret.

  Att elden – Andens eld – inte nämvärt brinner i våra församlingar, beror enbart på att man håller Honom utanför, bl.a. men hjälp av mängder av lovsånger, pianoklink som stänger igen varje utrymme för Gud att tala, mellan de uppgjorda programpunkterna, som sedan tar vid.

  Man väljer bort Andens liv och därmed kraft, till fördel för egna verk, sådant människan kan göra: kallat ”trä, hö och strå” i Bibeln. Förgängligt byggnadsmaterial med andra ord. Till skillnad från Andens ”guld, silver och ädelstenar” oförgängligt material, som ger frukt som blir bestående, d.v.s. för evigheten!

  Jag ställer alltså Guds Ord – Bibelns Ord – och Gud den Högstes tankar, mot Pelle Hörnmarks och övriga styrelseledamöters tankar! Och därmed också Guds vägar, mot deras!

  De är med andra ord på kollisionskurs, inte mot mig, eller mot någon annan människa, utan mot Guds – i Bibeln – nedskrivna Ord.

  Och det kan de hålla på med till en tid:
  Guds långmodighets tid. Gud har
  också en klocka.

 • S-E Sköld

  Var på några möten – för många år sedan – tillsammans med Per Sundgren, Nyköping, på en ort i Värmland. Där hade man en pastor och föreståndare som höll hårt i mötesprogrammet; formalismen.

  I bokhyllan på hans expedition fick jag se en bok skriven av Gipsy Smith, en världskänd Ordets förkunnare som levde mellan 1860 – 1947. I den berättar han, att han kommit till en plats för att ha möten och fick då strax ett mötesprogram av förståndaren på platsen, som denne förväntade, att Gipsy skull följa på samma sätt som de själva gjorde.

  Gipsy Smith frågade då föreståndaren, om de fått väckelse med det där programmet, vilket denne då nödgades svara, att det hade de inte gjort. ”Kan du då tänka dig att lägga det åt sidan, under de dagar jag är här och predikar”? undrade Gipsy.

  Som kommentar till händelsen, skriver Gipsy, att det vore bättre att sådana ledare for ut och fiskade, i stället för att vara hemma och hindra ett Andens verk.

 • S-E Sköld

  WIKIPEDIA: ”Gypsy Smith, född 31 mars 1860, död 4 augusti 1947, var den fattige zigenarpojken som blev en framstående predikant, och bedrev evangeliska kampanjer i England och USA i över 70 år.”

 • @S-E Sköld:

  Det är nog bra om även andra predikanter/pastorer kan ta en fisketur tillsammans med ”vanliga ortsbor” ibland. Min far har berättat goda minen från en pastor som kunde ta sig tid till bland annat det.

 • S-E Sköld

  Ludvig, pastorer är människor, alltigenom, och många människor tycker om att fiska, de upplever det som en fin avkoppling.

  Sen är det ju ännu mycket bättre, om de t.ex. går och fiskar i stället för att med sina människohänder hindra Guds: vilket tyvärr är ytterst vanligt i vår tid, som är fylld av mänsklig duktighet! För de är inte våra sämsta gärningar som hindrar Gud, utan våra religiösa, våra bästa: människoverk som ersätter Guds.

 • Amen, S-E!

  På spiken….

  ……………

 • Matt.7:16 ”På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?

  Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

  Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

  Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

  Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

  Många skall säga till mig på den dagen: ’Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?’

  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

  ……………………………

 • S-E Sköld

  Den förre påvens – i relikskrin – sparade blod, och påvekyrkans ansträningar att dölja pedofilin som länge pågått inom den, som skadat skaror av människor för livet,

  borde rimligen vara tillräckligt väckelsmöte – den kyrkstöt – som förmår väcka den mest nedsövde bland Jesu lärjungar; den som inte vaknar av det, och inser vilken okultism som döljer sig bakom den katolska kyrkans många fasader – ansikten – torde inte vakna alls, utan förbli sovande.

  Och det är med denna okulta kyrka som samfundet Pingst gått i hjonelag! Det är att göra sig DELAKTIG i dess synder! I all synnerhet som pingstledarnas, Ordets tjänares, uppgift är att avslöja deras – i förhållande till Guds Ord – falska läror. Varna Människorna för dem!!

  2 Tim. 3:8-9 ”Och som Jannes och
  Jambres stod emot Moses, så står
  dessa män EMOT SANNINGEN; de är
  människor som är fördärvade i sitt
  sinne och inte håller provet i fråga
  om tron.

  Men de skall inte tillåtas gå längre,
  ty DERAS GALENSKAP skall bli
  UPPENBAR för alla, som det skedde
  med de männen”.

  Räcker inte ovanstående UPPENBARA galenskaper: påvens blod och det kriminella i att dels begå pedofili och dels dölja förövarna, i stället för att avslöja dem och ställa dem inför rättsvårdande myndigheter; bl.a. för de kränkta barnens skull och för att förhindra fortsatta övergrepp mot ännu fler hjälplösa barn överlämnade i det katolska prästerskapets ”vård”,

  då finns förmodligen ingen tillräckligt stark väckarklocka – siren – för att väcka kristenheten i vårt land.

 • S-E Sköld

  Om man än – bildlikt uttryckt – tapetserar byggnadsverket ”samfundet Pingst” med bibelord, välsignelser och förböner, är det ändå inte ett Guds verk, tvärt om.

  Det är mot Guds vilja med Pingströrelsen – som ju är Hans folk och Hans redskap – inte minst med tanke på vårt lands såväl nutid som framtid.

 • S-E Sköld

  Ingen människa, eller grupp av människor, kan hitta på någonting som är bättre än att gå Guds Ords vägar och höra vad Anden säger:

  Höra och göra med andra ord!

  I Bibeln finns exempel på, hur det gick när Guds folk hörde och gjorde, vad Gud sa till dem, men också hur det gick, när man gjorde vad Gud inte sagt.

  Det var Människan som fick återvända till Guds Ords vägar, och alltså inte Gud som följde efter Människan på hennes vägar; för att stadfästa hennes tankar, idéer och verk.

 • S-E Sköld

  GUDS VILJA MED MÄNNISKAN
  att läka henne, upprätta henne, till kropp, själ och ande – återställa henne till hennes ursprung, innan syndafallet, frånsett hennes förgänglighet, då också jorden hon bebor ännu är förgänglig –

  och det gjorde JESUS när Han dog för henne på Golgata kors; för hennes kropp, själ och evighet.

  Till detta återupprättelseverk krävs Andens frihet; då den Ande och det Ord som skapat Människan också är De som kan/skall upprätta henne!

  Därför är Guds folks självvalda vägar så skadliga för Guds verk: de är ett minst sagt allvarligt hinder för Gud, att verkstaälla Sina tankar!

 • Leif

  @S-E Sköld: tapetserar byggnadsverket

  – S-E Skölds mönster återfinns på Alehteia ofta med flera våder i rad. 🙂
  – Så att vi andra bättre ska förstå hur Guds verk verkligen är?

 • S-E Sköld

  Guds tid för vårt land är NU, och Han vill återsamla Sina barn, Sina styrkor, från olika villovägar: d.v.s. vägar som inte är Hans vilja, för att vi skall bli vad Han ämnat oss till: olika Andens redskap i vår tid.

  Pingst-ffs och samfundet Pingst är inte Hans vilja och hur mycket man än bönar och ber kommer Han inte med Sitt folk på den vägen.

  Den är inte Guds: ”Han vandrar de vägar han fordom gick” och där låter Han sig finnas. De är vi som får återvända till Honom, och inte Han som anpassar sig till oss och våra vägar.

  Det är Han som är klippan,
  och inte vi.

 • S-E Sköld

  Lars Grip: ”I min dator har jag ett antal e-postadresser till pastorer och vänner, yngre och äldre, som jag skrev till med denna undran och dessa frågor. Skrev utifrån de känslor jag fick när jag hörde att den samlande och viktiga veckan nu kanske upphör.

  Vad kommer i stället? Är det inte så viktigt med enheten längre? Det blev en livlig e-postväxling. Tydligen finns ett uppdämt behov av att veta var vi står i dag.

  Är det möjligt att få till en ”generalsamling” och mötas över åldersgränserna för samtal? Det vore skönt att öppet få lyssna till varandra och höra vad som pågår. Eller ska vi fortsätta att bära allt inom oss?”

  ————

  Lars Grips ”generalsamling” är ett ”förslag” värt att pröva. Det finns f.ö. knappast något att förlora på, att samtala med varandra.

  Regionala träffar, öppna för alla, som slutar i en ”Generalförsamling” – en folkförsamling – en typ av predikantvecka som är öppen för alla predikanter, d.v.s. det allmänna prästadömet!

  Det handlar ju om en andlig folkrörelse! eller handlar det kanske om en vanlig, profan organisation – utan andlig dynamik – med ett toppstyrande tjänstemannavälde?! Våra attityder och handlingar ger svaret på den frågan.

  Men vem skall vara general att kunna föra rörelsen i den här riktningen,
  fram till detta?

  Pelle Hörnmark?!

  Samfundet Pingst och Pingst-ffs har ju visat sig vara skickliga på att tillverka slagord och logotyper, den kanske mest kända devisen är helt obiblisk: ”Vi hjälper församlingarna att lyckas”, vilket ju är -och förblir Andens – Hjälparens – uppgift, och ingen annans.

  Och det alldeles oavsett vilken tid det är frågan om! Guds församling är evig – Jesu brud – och så är det också med Guds levande Ande och de två hör ihop!

  Jag kan f.ö. ge rörelsen ett förslag på ”dekal”, d.v.s. vägledande honnörs -eller slagord, som kunde utvisa den nya färdriktningen, till Lars Grips ”generalförsamling”:

  Back to basics,
  eller ”Åter till ursprunget!”

 • Antonia Berglund

  @MyTwoCents: Hej MTC.
  -Pastor Bernt Isakssons skriver så här, på sin blogg:
  ”Liberalteologer som KG Hammar har fått en ”profet” i sin tjänst i denne kändis som Gardell är, och han når ut med liberalteologins antikristliga budskap med sitt gycklande skådespeleri, varvat med snyfthistorier, och på ett skickligt pedagogiskt sätt samt med tv-teknikens alla resurser till sitt förfogande. Jag tror många underskattar den förödande effekt denna Gardells tv-serie har och kommer få på den kristna tron i detta land. Ytterst få väktare vågar sig upp på muren för att varna för det falska evangelium som Gardell predikar, utan tvärtom så prisas han och beröms att många inflytelserika personer inom svensk religiositet. Gardells båda böcker ”Om Gud” respektive ”Om Jesus” studeras absurt nog som om det vore seriös litteratur på teologiska institut och pastorsutbildningar idag. Det är i sig en tragisk värdemätare på hur djupt svensk kristenhet har sjunkit i avfall och bort från den sunda tron.”
  -Så, tyvärr,nog stämmer det som Lars W skrev.
  Mvh/A-a

 • S-E Sköld

  Guds församling på jorden är – enligt Bibeln – Människor födda på nytt, och genom dopet valt att frivilligt låta sig sammanvigas med Kristus, till medborgarskap i Guds rike. Församlingen är en himmelrikets filial på jorden, med andra ord.

  När Pelle Hörnmark hävdar att Livets bok och församlingens matrikel inte är samma sak, hävdar jag, att den skall vara det; är avsedd att vara det! Och det är församlingsledarnas, herdarnas, apostlarna och profeternas uppgift att tillse att så verkligen blir fallet.

  En herdes första och främsta uppgift är, att hålla rovdjuren borta från hjorden! Därefter kommer att tillse, att den får en näringsriktig kost; så att den genom bra näring och friskt vatten kan växa till och föda lamm, så hjorden växer.

  Överfört på Guds församling skall den inte räkna som tillväxt de medlemmar som flyttar in från andra församlingar. Det handlar ju bara om ett slags omfördelning av fåren. Oftast från små till stora församlingar, som räknar in dem som tillväxt.. när det egentligen bara handlar om omfördelning av får mellan olika fårfållor.

  Paulus: ”Och honom förkunnar vi
  för vår del, i det att vi förmana
  VAR MÄNNISKA och undervisar
  VAR MÄNNISKA med all vishet
  för att kunna ställa fram VAR
  MÄNNISKA, som FULLKOMLIG
  i Kristus.

  Och för DET MÅLET arbetar och
  kämpar jag i enlighet med hans
  kraft, som mäktigt verkar i mig”

  ”Så ha nu akt på er själva och på
  HELA DEN HJORD, i vilken den helige
  Ande satt er till föreståndare, till att
  vara herdar för Guds församling, som
  han vunnit med sitt eget blod”

  Jag föreställer mig, att om Pelle Hörnmark och hans företrädare, som ledare för Pingt-ffs och samfundet Pingst m.fl, förstått vad Pauls här talar om, skulle de inte ha lagt omkring 15 år på att organisera Guds får, utan i stället ägnat sig är att sköta om dem, på det sätt som Paulus och Bibeln i övrigt säger. Och personligen tror jag, att det kommit betydligt mer ”väckelse” i vårt land av det, än av sammanträdande och organiserande, rådslag och annat liknande.

 • S-E Sköld

  Vet någon ”sakkunnig” hur juridiskt korrekt det är att kollektivt ansluta cirka 80.000 personer till SKR, vilket bl.a. innebär att göra sig ”ett” med katolska kyrkan med dess många klart obibliska, ja okulta, inslag, nu senast påveblod i ett relikskrin.

  Det finns ju lagsstiftning i vårt land, om religions och trosfrihet. Att kollektivansluta är därför i min värld övergrepp på trosfriheten. Det måste ju rimligen var och en avgöra själv, vad den vill tillhöra, eller hur?

  Vem har f.ö. rätt att teckna avtal eller överenkommelser i en annans namn eller intresse, utan att ha den berördes fullmakt till det? eller vara utsedd till God man eller förmyndare för vederbörande.

 • Daniel

  @S-E Sköld:

  Hade samma fundering faktiskt när jag hörde om
  dessa anslutningar, känns som någon har bråttom
  att måla om Europakartan, ja man kan nog göra
  mycket när folk inte bryr sej om innehållet längre, bara det är en ny snygg och fräck förpackning .

 • S-E Sköld

  Daniel, eller sömnaktighet i kyrkbänkarna, som gör att folk inte bryr sig längre – nedsövda – även om de blir anslutna till Djävulen själv?

 • @S-E Sköld:
  Rent juridiskt kan man lugnt påstå att det avtalet inte är giltigt om det avser att vara bindande för oss gräsrötter.

 • Daniel

  @S-E Sköld:

  Jag läste precis 1 mos 3:1 och framåt om hur satan frestade Eva och lyckades få henne att synda .

  ( lite kommentarer som står i min Bibeln )
  Den yttersta självupphöjelsen är att göra uppror mot Gud . Så snart som vi lämnar Gud utanför våra planer sätta vi oss själva före honom . Det är precis dit satan vill få oss .

  Synd är som föroreningar i ett vattendrag . När de väl har kommit dit sprider de sig och är omöjliga att neutralisera.

  Sätt fingret på din synd och bekänn den innan du frestas att dra ner andra i smutsen .

  Men istället skyller vi ifrån oss, våran synd
  som Adam och Eva med sina fikonlöv

  matt 21:12-13 Jesus rensar templet

 • S-E Sköld

  ”Synd är som föroreningar i ett vattendrag . När de väl har kommit dit sprider de sig och är omöjliga att neutralisera.

  Sätt fingret på din synd och bekänn den innan du frestas att dra ner andra i smutsen”.

  ———–

  Daniel, den bäst beskrivande metafor jag läst i ämnet synd! Den ger en bra och enkel förklaring till, att skökan i Uppenbarelseboken, kunde få så många döttrar. Hon spred sitt skökogift i frikyrkovatten bl.a. och där är vi nu.

  Ovännen sådde medan folket sov i sina bänkar..

 • Vi varnar för falsk ekumenik och SKR fortsätter stenhårt att marknadsföra ett människoverk som bygger på andligt bedrägeri, eftersom en liten elit vill styra människors vilja.

  Artikel i Dagen idag, 2011-01-25: (citat)

  ”Frukten av böneveckan handlar också om att man skapar ett förtroende”

  – Jag har ingen översiktsbild, men vi har en känsla av att det blir mer och mer spritt, säger Katrin Åmell, direktor för ekumenisk teologi på Sveriges kristna råd.

  Den ekumeniska böneveckan anordnades för första gången i New York för 103 år sedan och är numera spridd till 70 länder. I materialet som tas fram av olika länder varje år finns gudstjänstordningar och böneämnen för veckans alla dagar.

  – Vissa väljer att använda hela materialet, medan andra kanske plockar ut vissa delar. Man kan använda det som man vill, tanken är att aktualisera ekumeniken, säger Katrin Åmell.

  – Det finns en vits att man ber för samma saker vid ungefär samma tidpunkt på olika håll i världen. Det ligger en enhet bara i det.” (slut citat)
  …………………………………………..

  En fundering: nu är det så, att Katrin Åmell är en katolsk nunna från dominikaner-orden som ansvarar för ’ekumenisk teologi’.

  Det står inte i Dagen.

  Och alldeles riktigt: man vill skapa ett förtroende mellan kyrkorna – eller snarare mellan ledarna, i en hierarki – och förleda dem till ett obibliskt samarbete.

  Vad är det man skapar förtroende för? För ’ekumenisk teologi’ (?) som är tillverkad av människor och strider mot Ordet?

  Det måste varje troende fråga sig. Herren varnar:

  ”Låt ingen bedra er!”
  ……..

  Nästa sak som Ordet inte manar till: ENHET på bekostnad av sanningen.

  Medan enhetstanken fokuserar på mänsklig ansträngning, där teologer talar om för andra vad ’enhet’ är, så varnar Skriften för en enhet där det förekommer sammanblandning!

  Mörkret kan inte förenas med ljuset.

  Vi är kallade att hålla Förbundet och vara avskilda.

  Luk.12:49 ”Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd.

  Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat.

  Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan SPLITTRING.

  Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.”
  ……………………………………….

  Slutsats: jag vill inte gå in i en ekumenik som inte bygger på Skriften allena och kommer att förslava mig.

  Vi har redan tackat ’nej’ till denna allians men ändå respekteras inte detta utan man försöker påverka från SKR, att delta i detta.

  Bara denna brist på respekt är ju ett varningens tecken!

  Snart kommer vi inte att kunna läsa Bibeln alls, ska ni se, för den strider mot den filosofiska ’ekumeniken’.

  Så: Nej – tack!

  Och om ledare vill vara ’enade’ med varandra, då får de själva hålla på med ’ekumeniken’ i stället för att inbilla andra, att detta är Guds vilja.
  ……………………………….

  Studera ekumenikens rötter i filosofi bl.a. i NYPLATONISMEN (återupplivad av Thomas av Aquino, katolsk teolog från medeltiden), som talar just om ’enhet’ – ett helt program hur det ska gå till i köttet och jämför med Ordet, som i stället talar om LYDNAD:

  Wiki: ”Plotinus (204 – 270) betraktas av många som en av Västerlandets största tänkare och mystiker.

  Med Platons metafysiska spekulationer som utgångspunkt utvecklade han en ganska komplicerad mystik filosofi om tre hypostaser, det Ena, Sinnet och Världssjälen, som kom att utöva stort inflytande över kristendomen och hela det västerländska tänkandet ända till våra dagar.

  Det är denna lära som går under namnet nyplatonism. […]

  Under dessa omständigheter är det uppenbart att människans själ är evig, därför att den är en del av Världssjälen, som är fångad i villornas och illusionernas snaror (till sin lägre del).

  Endast kunskap kan leda tillbaka till den sanna kontemplationen av det som föregår – av Själ, Sinne och Det Ena.

  Det krävs en askes, ett helt program, som börjar med dygd, alltså rätt leverne, i avsikt att locka fram minnet av det Sköna. […]

  Frälsningen sker genom insikt och kunskap och består i återförening med ursprunget (även om Plotinus låter förstå att överflödet av existens alltid kommer att ge upphov till nya världar).” (slut citat)
  ……………….

  Mvh… Och – nej > tack!

 • Hur denna katolska ’bönevecka’ kom till, hittade jag en förklaring till på nätet.

  Artikel skriven av Katrin Åmell i jesuit-tidskriften Signum, 2009 nr.7: (citat)

  ”Böneveckan för kristen enhet 100 år” Åmell, Katrin

  För snart 100 år sedan, 1908, tog fader Paul Wattson (1863–1940) initiativ till en ”böneoktav” för kristen enhet 18–25 januari.

  Wattson, som var anglikansk präst och en av grundarna av Society of the Atonement i Graymoor (Garrison, New York), konverterade kort därefter till katolska kyrkan.

  Tidpunkten för oktaven valdes utifrån det katolska kalendariet. Den 18 januari firade man vid denna tid Petri stol [OBS!!! Min anmärkning] och den 25 januari firades – liksom nu – Paulus omvändelse. 2008 års Bönevecka för kristen enhet högtidlighåller detta 100-årsjubileum.

  Som tema har man valt Be ständigt från 1 Thess 5:17 och materialet har sammanställts av ekumeniska organisationer i New York där det hela började.

  På 1930-talet gav abbé Paul Couturier i Lyon, Frankrike, böneoktaven en delvis ny inriktning. Han behöll tidpunkten men ändrade terminologin till ”Universella böneveckan för kristen enhet”.

  Om Wattsons tanke med böneoktaven främst var att andra kyrkor skulle återförenas med den romersk-katolska, hade Couturier en öppnare och mer ekumenisk intention.

  Hans idé var att människor runtom i världen under denna vecka skulle be om enhet på det sätt Gud vill och vid den tidpunkt han vill.

  Inspirationen var förstås Kristi bön om enhet för att världen skall tro (Joh 17:21). Couturier blev en enhetens pionjär och skapade i Lyon ett centrum för den andliga ekumeniken (spiritual ecumenism). Där sammanställdes bönehäftet, som skickades ut till stora delar av världen.

  På 1920-talet började Faith and Order-kommissionen inom Kyrkornas Världsråd ge anvisningar för en liknande bönevecka.

  I och med Andra Vatikankonciliet öppnades vägen för ett katolskt samarbete med Faith and Order. Exakt 60 år efter Wattsons initiativ, 1968, kunde kyrkorna runt om i världen för första gången motta frukten av detta samarbete i form av ett gemensamt material för Böneveckan för kristen enhet.

  Kardinal Walter Kaspers bok A Handbook of Spiritual Ecumenism, som utkom i början av 2007, aktualiserar ytterligare den andliga ekumeniken och uppmaningarna därtill i Andra Vatikankonciliets ekumenikdekret Unitatis redintegratio. En viktig punkt däri, som ofta framhölls av Johannes Paulus II, är ”hjärtats omvändelse”.

  Enligt katolsk syn är den andliga ekumeniken själen i hela den ekumeniska rörelsen.” (slut citat)
  ……………………………………………….

  Nej – tack!

  Den som har öron och ögon….

  Mvh…

 • Daniel

  @Deborah:

  Se hur fint dom har klämt in predikningarna
  från Ansgars kyrkan i Uppsala under denna
  bönevecka allt för att påverka

  http://svtplay.se/v/2303455/gudstjanst/23_1_-_fran_st_ansgars_kyrka

  Dom fick tid av SVT den 16 och 23 Jan
  kanske bara en slump ….

  Se hur fint i programmet dom försöker
  framhäva Maria som får kanske 10 min
  i direktsändning när prästen predikar

  Tråkigt att så många påverkas av denna
  elit som samlas på olika ställen som gör
  allt för att smeta in oss kristna i ett skruvstäd
  av nya sammanslutningar och liturgi

 • Daniel

  Se hur fint dom har klämt in predikningarna
  från Ansgars kyrkan i Uppsala under denna
  bönevecka

  http://svtplay.se/v/2303455/gudstjanst/23_1_-_fran_st_ansgars_kyrka

  Dom fick tid av SVT den 16 och 23 Jan
  kanske bara en slump ….

  Se hur fint i programmet dom försöker
  framhäva Maria som får kanske 10 min
  i direktsändning när prästen predikar

  Tråkigt att så många påverkas av denna
  elit som samlas på olika ställen som gör
  allt för att smeta in oss kristna i ett skruvstäd
  av nya sammanslutningar och liturgi

 • Bra Daniel, att du står upp för Guds Ord!

  Allt detta liknar manipulerande reklam, som försöker påverka hjärnan åt motsatt håll än vad Herren har befallt.

  Apg.14:11 ”När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska: ”Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt.”

  Och de kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet.

  Prästen i Zeustemplet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket.

  Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina kläder och rusade in i folkhopen och ropade:

  ”Människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni skall OMVÄNDA ER FRÅN DESSA AVGUDAR till den levande Guden, som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem.”
  ……………………………

  Varma hälsningar! 😀

 • S-E Sköld

  Från Pelle Hörnmarks blogg: ”Kvällen tillbringade jag på första bänken i Hillsong, Stockholm. Göta Källare fylls av lovsång, bra volym och en lysande förkunnelse av församlingens pastor Andreas Nielsen.

  Själv satt jag med tårar i ögonen och varmt hjärta när sex ungdomar lät döpa sig. De hade alla kommit till tro de senaste sex månaderna. Att se deras skratt, tårar, omfamningar och böner var rena hälsokuren.

  De var redan engagerade i olika team och smågrupper och har nära relationer i församlingen.

  Med risk för att bli tjatig. Bra jobbat Hillsong”.

  ——————
  Jag vill ställa den frågan till Pelle Hörnmark och alla andra förvaltare och förkunnare av Guds Ord i vårt arma land: hur många Människor avrättades i moderlivet, p.g.a. Pelle Hörnmarks och den samlade predikantkårens tystnad, under den tid Pelle satt och njöt av mötet på Hillsong?

  Människor – GUDS AVBILDER – som berövats alla sina mänskliga rättigheter och HELA sitt framtida liv; och som inget ont gjort!!

  Eftersom den samlade skörden på det altaret – Baals altare – är över 30.000 barn per år, så var det antagligen ett antal som avrättade medan Pelle satt och njöt av sången och den övriga härligheten på Hillsong, på dessa skyddslösa Människors slaktedag!

  När skall de predikanterna – Ordets tjänare och förvaltare – vakna, som har tron på JESUS som ett slags slickepinne som de delar ut; eller som en tröst, napp, för att de själva skall kunna somna och sova gott, och är totalblinda för det som pågår i vårt land.

  En utveckling som de, som Ordets tjänare och förvaltare, har det allra största ansvar för! Var finns saltet och ljuset? i Guds Ord: de Ord som de är satta att ge till folket: allt Guds rådslut! Också det om ”sådd och skörd”.

  JESUS: ”Vad människan sår det skall hon också skörda”. Hur många sår synd, därför att Ordets förvaltare tiger?

 • S-E Sköld

  Tillståndet i vårt land, beror inte på ”världens barn” eller på Guds ointresse, utan på de kristna ledarskapets ohörsamhet mot Gud, mot Hans Ord och Ande, och särskilt då Pingtrörelsens ledare!

  Gud har talat till dem titt och ofta och under mycket lång tid – i minst cirka 25 år – om tillståndet i landet och det skriande behovet av omvändelse; för att rädda Sverige -och dess folk. Men pingstledarna har hårdnackat vägrat lyssna och i stället gått sina egna vägar, och följt sina egna idéer och tankar.

  Gud ville – och vill – använda Pingströrelsen till landets folks hjälp, som ett redskap i Hans hand, till väckelse i landet och till ett uppvaknande hos övrig kristenhet, över tidens allvar och slocknade lampor.

  Jer. 22:29 ”O land, land, land,
  hör Herrens ord!”

  Hos. 4:1-4, 6 Hör Herrens ord, ni
  Israels barn. Ty Herren har sak
  med landets inbyggare, eftersom
  ingen sanning och ingen kärlek
  och ingen Guds kunskap finns
  i landet.

  Man svär och ljuger, man mördar
  och stjäl och begår äktenskapsbrott;
  man far fram på våldsverkares vis,
  och blodsdåd följer på blodsdåd.

  Därför ligger landet sörjande..

  Dock bör man inte så mycket gå
  till rätta med någon annan, eller
  förebrå honom, eller förebrå ditt
  folk, som man bör gå till rätta
  med prästen.

  Det är förbi med mitt folk, därför
  att de inte får någon kunskap..”

  Mal. 2:7-9 ”Prästens läppar skall
  förvara kunskap och undervisning
  skall man hämta ur hans mun; han
  är ju HERREN Sebaots sändebud.

  Men ni har vikit av från vägen;
  och genom er undervisning har
  ni kommit många på fall. Ni har
  fördärvat förbundet med Levi,
  säger HERREN Sebaot.

  Därför har jag också gjort er
  föraktade och låga i allt folkets
  ögon, eftersom ni inte håller
  mina vägar, utan har anseende
  till personen, när ni handhar
  undervisningen”.

  ”utan har anseende till personen,
  när ni handhar undervisningen”.

  Man duckar inför ansedda villolärare, och är deras kompis, i stället för att vara Guds tjänare, som avslöjar deras falska läror! vilket är uppdraget som FÖRSAMLINGSHERDE: att skydda fåren från alla slag av rovdjur, även från sådana som kommer klädda i fårapäls!

  De som gör så, sviker både Gud och människor, och därtill sitt eget fosterland, ja sin egen familj!

 • Antonia Berglund

  @S-E Sköld:
  Hej,
  När jag läste dina rader:”När skall de predikanterna – Ordets tjänare och förvaltare –vakna, som har tron på JESUS som ett slags slickepinne som de delar ut; eller som en tröst, napp, för att de själva skall kunna somna och sova gott, och är totalblinda för det som pågår i vårt land vakna”?
  -Kom jag osökt att tänka på ngt jag läste i ”Nya Dagen”ang:Förs.Karismas nedgång och fall.Dagen hade ju en tema vecka då, där alla parter fick komma till tals, i tur och ordning.
  -En kvinna berättade där att fast ”församlingen” stod på ruinernas brant, kom Pingstpastorer dit och ryggdunkade, för att sen (fegt) smita ut bakvägen.Vill inte nämna ngn vid namn men det var de som man minst väntat sig sådant av.De ville/kunde inte se all nöd som pågick bakom kulisserna.
  -Man kan ju undra över vart andebedömningens nådegåva tagit vägen idag, eller kanske att man undlåter prövning därför att man är mera mån om att behaga människor, än att behaga Gud? Hur som helst så har saltet mist sin sälta för längesen.Därför kan barn även slaktas på rikedomsguden Moloks altare varje dag!(Men inte alla av det skälet dock!)
  Mvh/A-a

 • S-E Sköld

  Saxat från en insändare i Dagen, undertecknad av Bo Lundin:

  ”Som ännu aktiv predikant och missionär och med en djup vånda över att människor i vårt land inte kommer till tro på Jesus i någon större omfattning, bejakar jag fullt ut att nya vägar och metoder måste utvecklas och prövas.

  Jag har själv varit med på predikantveckan sedan början av 1970-talet och självklart uppskattat det. Men om priset för att vinna nya lärjungar till Jesus i vårt land skulle vara att predikantveckan eller ”pingströrelsen sådan vi lärt känna den” ersätts med något annat, har jag inga problem med det.

  Pastorsakademin genomförs nu för första gången. Det är ett modigt och välbehövligt initiativ. Jag förutsätter att man gör en utvärdering när den genomförts och att man först då fullt ut kan se vad den ledde till”.

  —————-

  Bo Lundin: ”Som ännu aktiv predikant och missionär och med en djup vånda över att människor i vårt land inte kommer till tro på Jesus i någon större omfattning, bejakar jag fullt ut att nya vägar och metoder måste utvecklas och prövas”.

  Anledningen till att så få människor i vårt land kommer till tro på JESUS, är att predikanterna, allmänt sett, predikar ett 1/2 evangelium: man predikat nåd utan sanning. Det är sanningen som vårt folk behöver, för att kunna förstå vad man behöver nåden till.

  Om JESUS står det, att ”han var full av nåd och sanning”. Och om Anden säger JESUS: ”När han kommer som är sanningens Ande, skall ha låta världen få veta sanningen..”

  Det innebär att om JESUS och Sanningens Ande, får träda fram i landet, då kommer De som De är: och hittills är det bara Anden, vad jag vet, som är sänd att ”måla” JESUS för våra hjärtan, som uppstånden och levande.

  Och Anden är definitivt inte välkommen till våra möten och sammankomster, om Han inte sätter sig ner och lyssnar på allt vi kan, människoverk – själiska sådana – innan Han återvänder dit, varifrån Han kom.

  Det är frånvaron av Sanningens Ande, som gör att så få människor kommer till tro i vårt land, och eftersom det är kring sanningen som förföljelser för Ordets skull uppstår, är det få förkunnare som vågar ställa ut sanningen i folkhavet, där det hör hemma, ja inte ens inom kyrkornas väggar förekommer det, i någon högre grad!

  Personligen tror jag inte, att man behöver gå någon pingstpastorsakademi för att ställa fram sanningen i vårt land; det gäller bara, att vara hörsam mot Anden. Pelle Hörnmark, som exempel, han tog snarare strid mot dem (MRO)som försökte ställa fram sanningen för vårt folk, såväl i Guds hus, Pingstkyrkan i Jönköping, som i samhället i övrigt. Han tyckte att bilderna från slakten var otrevliga, men sa inget, vad jag kunde märka, om själva slakten och DESS OFFER!

  Och om de som är satta att vara de allra främsta bland dem som SKALL vara ”sanningens stöttepelare och grundfäste” i landet, beter sig så; är det då något att under över, att tillståndet i landet – där de är satta att vara sanningens representanter och stöttepelare – lider under lögnens herravälde?!

  En pingstpastorsakademi, skapad av dem mot Gud sedan länge ohörsamma, löser inte det problemet, som heter: ohörsamhet mot Gud och Hans Ande och Ord.

  Det är tvärt om ännu ett nytt sätt att försöka fly
  undan Guds vilja, Guds röst!

 • S-E Sköld

  Antonia Berglund, vad gäller f.ö. Karisma Center, så pumpade Pingst-ffs yppersta ledning, Sten-Gunnar Hedin möjligen med bisittare som Jack-Tommy Ardenfors, in ett antal miljoner i det fuskbygget (3 ev) utan att efterhöra ens de övriga styrelsemedlemmarnas syn på saken; då det var brådskande..

  Men det dråpligaste av allt var, när styrelsen sedan hade sitt sammanträde, så uttalades en viss kritik mot det beslutet, att sänka 3 miljoner i något som kan sägas vara, Nybroviken, men – hör och häpna – sedan var det någon i styrelsen, som uttalade att de var en berömlig gärning ledning gjort, när de ryckt ut för att rädda Karisma C?!

  Och det skulle också jag kunnat hålla med om: om det hade varit deras egna, privata pengar de använt, kastat bort.

 • @S-E Sköld:
  Förr sjöng vi ”Mer av Jesus, Gud mig lär”, men nu är det ”om Jesus” som gäller.

  Helt i linje med Gardells undervisning…

 • S-E Sköld

  Ludvig, en exakt beskrivning och iakttagelse! Mer teori.. när det är praktiken som saknas!

  JESUS: ”Dessa tecken skall åtfölja dem som tror..” För vems skull? Svenska folkets!

 • S-E Sköld

  Jag fick ett budskap från Gud, att bära fram i Pingstkyrkan i Luleå, i samband med att Pelle Hörnmark var där och predikade, lördagen den 22 januari kl 19.00.

  Uppdraget var, som jag uppfattade det, att bära fram det offentligt, med tanke på att Pelle Hörnmark är en offentlig person som leder Jesu får vilse,

  men min broderskänsla för Pelle tog överhanden, så jag nöjde mig med att personligt tala budskapet till honom, efter mötet, i samband med eftermötet, och skrev sedan ett brev/mail till honom, som jag publicerar här nedan; och då först budskapet till Pelle Hörnmark:

  ”Min son och min tjänare, säger Herren, Jag har talat till dig många gånger och på olika sätt och under flera år, men du har inte velat lyssna och gensvara på Mina tilltal,

  utan du har i stället vänt dig till sådana som själva är avvikna från Mig och Mina vägar, och lyssnat på dem och deras råd. Du har också kunnat lägga märke till dina företrädare, hur det gick dem, av utebliven framgång.

  Men eftersom jag känner ditt hjärtas ärlighet och vilja att tjäna mig, ger jag dig ännu ett tillfälle att vända om, och nu på detta sätt (avser det profetiska tilltalet).

  Den väg du nu går är inte min väg, och det verk du nu leder är inte mitt verk. Utan du leder mitt folk vilse. Och Jag gör nu själv anspråk på Mitt folk, för Jag vill använda det för Min räkning: Min tid i Sverige är nu. Och jag vill att du återvänder till Mig och Mina vägar, och blir det Andens redskap som du av Mig är utsedd att vara, alltifrån moderlivet”.

  Sedan skriver jag till Pelle:

  ”Så här var innehållet, så långt jag kände till det. Om jag burit fram det på annat sätt, offentligt, kan ju ytterligare delar kommit; men eftersom det är så utpekande, det hade inte varit svårt för någon förstå vem det var riktat till, så drog jag mig för att bära fram det, ville inte chikanera Dig och ville samtidigt inte vara olydig Gud:

  ville inte bära fram det före Din predikan och därigenom göra det svårt för Dig, och efter den hade det ju varit som om Du predikat till andra, utan att inse Din egen situation.

  Därför valde jag att tala med Dig: brödraskapets ande tog över helt enkelt, och jag tror att Gud accepterade det..

  Den Jona-brottning jag hade hela dagen och dagen dessförinnan innan jag åkte till Luleå, berodde på, att jag inte ville bära fram det offentligt, vilket jag trodde var ofrånkomligt (och egentligen det sätt på vilket jag fått det); detta därför att Du är en offentlig person och ledare, som vilseleder andra.

  Vad gäller bibeltexten Du bl.a. hänvisade till, var det en av de första jag fick skriva ang Pingst-ffs, att man ville räkna samman den egna samlade styrkan, inte minst ekonomiskt.

  Men som David fick göra storverk för Gud, när han insåg misstaget, så tänkte jag, att också Du kommer att få utföra sådana, när Du vågar återvända till Guds väg. Och det var ju f.ö. mitt budskaps kärna, innehåll!

  En annan, åtminstone för mig, speciell sak, var att Guds Ande ”tryckte på”, att jag skulle börja med Dig, som Guds ”son” och Hans tjänare. Gud ville ha det så. Jag brukar annars alltid få börja med, ”så säger Herren”. Men Gud ville på något sätt poängtera Sitt Faderskapsförhållande till Dig, och Ditt sonförhållande till Honom; som barn i Hans hus och tillhörande Hans familj. Det var egentligen lite gripande.. även för mig.

  Med varma brodershälsningar!

  S-E

  —————————

  Efterom Pelle har valt att ännu en gång inte gensvara på Guds tilltal, har jag – ledd av Guds Ande – valt att äntligen offentliggöra budskapet, som det egentligen var menat från början, men jag förmådde inte p.g.a. skäl som jag redogjort för i mitt mail till Pelle.

  Men alla skall nu veta,
  att Gud har varnat och kallat!

 • S-E Sköld

  De som sitter självsäkra uppflugna på toppen av sina egenhändigt byggda Babelstorn, människoverk, och som de hävdar är ett Guds bygge, har två alternativa vägar ned i gruset.

  1. Ödmjukt klättra ner, när Gud varnar.

  2. Störtas ner.

 • S-E Sköld

  Hes. 33:11-13 ”Men säg dem: Så sant
  jag lever, säger Herren, Herren, jag har
  ingen lust till den ogudaktiges död,
  utan fastmer därtill att den ogudaktige
  vänder om från sin väg och får leva.

  Så vänd då om, ja, vänd om från era
  onda vägar; ty inte vill ni väl dö, ni
  av Israels hus?

  Men du, människobarn, säg till dina
  landsmän: Den RÄTTFÄRDIGES
  RÄTTFÄRDIGHET, skall inte rädda
  honom, när han begår överträdelser;
  och den ogudaktige skall inte komma
  på fall genom sin ogudaktighet, när
  han vänder om från sin ogudaktighet;

  lika litet som den rättfärdige skall leva
  genom sin rättfärdighet, när han syndar.

  Om jag säger till den rättfärdige,
  att han skall få leva, och han sedan
  I FÖRLITANDE PÅ SIN RÄTTFÄRDIGHET,
  gör vad orätt är, så skall INTET IHÅGKOMMAS
  av ALL hans rättfärdighet, utan genom det ORÄTTA HAN HAN GÖR, skall han dö”.

  ———–

  Inte ens Moses fick någon ”gräddfil” förbi Guds Ords konsekvenser. Konsekvenser som blir följden av vår hörsamhet eller ohörsamhet;
  till det Gud sagt.

  Hörsamheten får sin lön och
  ohörsamheten sin.

  Gud är rättfärdig!

 • S-E Sköld

  Den som inte lyder Gud, lyder Ormen, Satan, Lögnens fader. Det finns bara de två alternativen; antingen är man hörsam mot Gud och gör Hans vilja, eller så lyssnar man till Ormen och gör hans.

  1 Mos. 3:1 ”Men ormen var listigare
  än alla andra markens djur, som
  Herren Gud hade skapat; och han
  sade till kvinnan: ”Skulle då Gud
  ha sagt: ”Ni skall inte äta av något
  träd i lustgården?”

  Kvinnan svarade ormen: ”Vi får
  äta av frukten på de andra träden
  i lustgården, men om frukten på
  det träd som står mitt i lustgården
  har Gud sagt..”

  och sedan förvände Ormen Guds Ord, och fick Eva att tro på honom, och sätta sin tillit till honom och hans ord, i ställer för till Gud och vad Han sagt.

  Matt. 16:23 ”Men Jesus vände sig om
  och sade till Petrus: ”Gå bort satan,
  och stå mig inte i vägen; du är för mig
  en stötesten, ty dina tankar är inte
  Guds tankar, utan människotankar”.

  Den som konfronterar ohörsamheten, konfronterar Satan själv, ”Lögnens fader”, som är ohörsamheten personifierad, och han är också högmodet personifierad – det var hans högmod som gjorde att han kastades ut från Guds himmel – och han knyter därför lätt an till Människans högmod; det som bor i hennes fallna kött.

  Därför kallar Bibeln ohörsamhet och gensträvighet för ”trolldomssynd” och den som hamnar i den synden, blir andligt blind och vet inte längre vart den går, också det enligt Guds Ord.

  Upp. 2:16 ”Gör bättring, om inte
  skall jag snart komma över dig
  och strida mot dem med min
  muns svärd”

 • Daniel

  Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

 • S-E Sköld

  Upp. 19:11-16 ”Och jag såg
  himmelen öppen och fick
  där se en vit häst; och
  mannen som satt på den,

  heter ”Trofast och Sannfärdig”
  och han dömer och strider
  i rättfärdighet.

  Hans ögon var som eldslågor,
  och på sitt huvud bar han många
  kronor och hade ett Namn där
  skrivet, som ingen kände
  utom han själv.

  Och han var klädd i en mantel,
  som var doppad i blod; och det
  Namn han fått är: ”Guds Ord”

  Och honom följde på vita hästar
  de himmelska härskarorna, klädda
  i fint linne, vitt och rent.

  Och från hans mun utgick ett
  skarpt svärd, varmed han skulle
  slå folken. Och han skall styra
  dem med järnspira; och han

  trampar Guds, den Allsmäktiges,
  stränga vredes vinpress.

  Och på hans mantel, över sin
  länd, har han detta namn skrivet:
  ”Konungarnas konung och
  Herrarnas Herre”.

  Det är mot Denne, som all ohörsamhet och all olydnad strider.

 • rebecca

  @S-E Sköld:
  Hej S-E,

  ditt budskap publicerades på Elvor o Jannes sida…och det var bra!
  Där uppmanas också till bön för pastorer..
  Jag skulle vilja också be för profeterna…att de/vi är helt lydiga!
  Det var kanske dina mänskliga överväganden so,
  stoppade dig att föra fram budskapet då jag tänker på Jesus som inte brydde sig hur det ”landade”…om det blev tumult etc t ex i synagogan i Nazaret)…du säger att det var Ok med Gud, upplevde du, o det får vi hoppas/tro…men! kanske det också kan vara en lärdom till en annan gång, att säga det när Herren säger att vi ska…för jag har upplevt att det har betydelse. Guds ord är ju mkt speciell och det profetiska ordet åstadkommer det det är utsänd till…och då spelar det också roll när och hur det sägs…att det hade gjort skillnad (kanske) om det uttalades då. Nu visste ju Gud om hur du skulle göra…och allt ingår i Hans plan…men vill bara säga det jag säger ändå…för det är ngt jag fått lära mig..
  Hälsn rebecca

 • @S-E Sköld:

  Har du själv någon vidare uttydning på vad Gud skulle mena med följande ord;

  ”men du har inte velat lyssna och gensvara på Mina tilltal, utan du har i stället vänt dig till sådana som själva är avvikna från Mig och Mina vägar, och lyssnat på dem och deras råd.”

  samt ytterligare en fråga ang nedan summering av dig själv:

  ”Efterom Pelle har valt att ännu en gång inte gensvara på Guds tilltal, har jag – ledd av Guds Ande – valt att äntligen offentliggöra budskapet”

  MTC: När var förra gången Pelle valde att ”inte gensvara på Guds tilltal” och på vilket sätt menar du att han bör gensvara?

  mvh

  Daniel

 • S-E Sköld

  Tack Rebecca, för Dina synpunkter och Din analys, och för att Du bryr Dig! Det är en ganska ensamt jobb, att vara ett Guds sändebud i en förstockelsens -och ohörsamhetens tid.

  Jag har nog själv tänkt på samma sätt som Dig, men fick något slags medömkan med min broder Pelle, där på plats i Luleå: kalla det broderskärlek, om Du vill.. Och ”mitt” budskap var också fyllt av Faderns omsorg om Sin son Pelle, så jag ”färgades” säkert av det.

  Men hur som helst, fick jag frid inför tanken, att tala med honom enskilt, oaktat att han är en offentlig ledarperson som leder Guds får vilse. Men kanske svek jag också honom, genom att inte bära fram det offentligt..?

  Gud känner mitt hjärta, och Han vet allt! Men tack än en gång, för att Du bryr Dig!

 • S-E Sköld

  MyTwoCents: ”Har du själv någon vidare uttydning på vad Gud skulle mena med följande ord;

  ”men du har inte velat lyssna och gensvara på Mina tilltal, utan du har i stället vänt dig till sådana som själva är avvikna från Mig och Mina vägar, och lyssnat på dem och deras råd.”

  samt ytterligare en fråga ang nedan summering av dig själv:

  ”Efterom Pelle har valt att ännu en gång inte gensvara på Guds tilltal, har jag – ledd av Guds Ande – valt att äntligen offentliggöra budskapet”

  MTC: När var förra gången Pelle valde att ”inte gensvara på Guds tilltal” och på vilket sätt menar du att han bör gensvara?

  ——————————-

  Från Pelle blogg, efter besöket i Luleå:

  ”Luleå Domkyrka och Hillsong

  BLOGG | 24 jan 2011

  Säsongen är igång. Nu börjar resandet igen.

  Igår var jag i Luleå Domkyrka på förmiddagen. Församlingarna i Luleå har gemensam vinterkonferens.

  Imponerande satsning. Fräsch broschyr till 10.000 hushåll. Varmt, vänligt och inbjudande. Pingstkyrkan ( med nyrenoverad fasad) hade ledartröjan på i år och drev på både innehåll och genomförande. Bra jobbat.

  Avslutningsgudstjänsten i en rimfrostgnistrande domkyrka omgiven av lika gnistrande vita mäktig träd var en skön upplevelse. Fullt med folk. Det blir speciellt när Guds folk samlas över alla gränser.

  Kvällen tillbringade jag på första bänken i Hillsong, Stockholm. Göta Källare fylls av lovsång, bra volym och en lysande förkunnelse av församlingens pastor Andreas Nielsen.

  Själv satt jag med tårar i ögonen och varmt hjärta när sex ungdomar lät döpa sig. De hade alla kommit till tro de senaste sex månaderna. Att se deras skratt, tårar, omfamningar och böner var rena hälsokuren.

  De var redan engagerade i olika team och smågrupper och har nära relationer i församlingen.

  Med risk för att bli tjatig. Bra jobbat Hillsong”.

  ———-

  Kan Du här se någon som helst yttring av, att han fått ett sista budskap från Gud, att vända om?

  Sedan vad gäller vad Pelle Hörnmark tidigare fått, via mig, frånsett boken Ofredstider, kan Du läsa en del under rubriken ”Bo Hörnbergs andliga testamente” där jag har publicerat det mesta av det jag fått skriva till bl.a. honom.

  Och utöver det, skrev Bo Hörnberg (som också finns publicerad under samma rubrik) i en artikel i Dagen, år 2000, och varnade för samfundsvägen; där han bl.a. åberopade Lewi Pethrus och Georg Gustavssons församlingssyn.

  Det senaste nu, som jag egentligen trodde att jag skulle bära fram offentligt, blev ju nu offentliggjort på det sätt som skedde.

  För min del känns det bra, att jag gjorde som jag gjorde: gav Pelle en chans att vända om, utan att chikanera honom inför publiken i Luleå. Och uppfattade ändå, att jag hade Guds gillande; att broderskärleken och barmhärtigheten tog överhanden.

  Till det kommer, att jag fått varna hans företrädare, Norris Leffler, Nils-Erik Claesson och Anders Sjöström.

  Vad gäller Anders Sjöström och Nils-Erik Claesson fick jag bära fram i ett budskap; i ett f.m. möte i Pingstkyrkan i Jönköping, att Gud skulle flytta på dem. Jag vet exakt datum, 950107, därför att Guds Ande gav mig ett Bibelord till stöd innan jag gick till kyrkan med det uppdraget, och jag har noterat datum vid den bibeltexten.

  När det gäller Norris Leffler så har jag berättat för Pelle vad Guds Ande talade till mig ang honom; och det skedde också.

 • @S-E Sköld:

  Tack för klargörande.

  /Daniel

 • Lillian Lindblad Selin

  Tack S-E Sköld för det budskap du frambar från Herren. Tror det ligger helt i linje med vad Gud vill säga till varje församling/församlingsledare i dag. Läste ditt budskap på Ohlins hemsida. Innan dess hade jag läst en intervju med pastor Ingemar Helmner. Hans budskap stämmer till 100 % med det du skriver.
  I Kristus /Lillian

 • Lennart Svensson

  Hej!

  Varför ska vi be för pastorer som leder sina församlingar helt galet? Är det inte bättre att vi slutar be för dem och gör som Paulus gjorde i ”1 Tim.1:20”.
  Han överlämnade människor åt Satan till att tuktas.
  Det kanske är dags för pastorerna att få smaka den församlingstukt, som bl.a Stefan Swärd efterlyser?

  Mvh L.Svensson

 • S-E Sköld

  DÅRSKAP:

  Barn får man döda
  men inte vargar

  Boxerns svans
  är lagskyddad

  men inte barnet
  i moderlivet.

  Är det inte dags att gråta, Guds folk?!

 • Kerstin

  @S-E Sköld:

  Dina tankar kring de förträngningar vi gör av det fruktansvärda som sker utanför våra kyrkor fick mig att minnas något jag själv skrev för något år sedan, men behöll det för mig själv.
  Jag menar vi har aldrig kunna sitta tysta och bara se på om det handlade om födda människor som avlivas, inför Gud har vi samma värde och är älskade oavsett om vi är innanför eller utanför livmodern

  ”Församlingen samlas till Gudstjänst, pastorn predikar om den barmhärtige samariten,
  lilla Olle som inte vill sitta, står undrande vid fönstret och ser på hur den långa kön fram till galgbacken minskar men fyllas på med nya offer av oönskade människor.
  Linda 10 år som ropar högt RÄDDA DEM! hyschas ned av mor Anna som fångats av predikan, tyst säger hon, grannfrun som sitter längst fram har skickat iväg sin son till galgbacken, och tant Lisa bredvid står inför ett sånt beslut de kan såras av dina ord, ja det är fel att döda säger Gud, men vi får inte säga det högt, vi måste invänta deras eget uppvaknande, det ska sägas med vishet och vi ska ha respekt över deras val, när de blivit riktigt frälsta och pånyttfödda kommer de att förstå Guds vilja.
  Pastorn ber…..
  -Men ska vi inte be högt för de oönskade människorna därutanför, viskar Linda
  -Nej säger mor Anna, grannfrun och tant Lisa kan ta illa vid sig, vi får stänga in oss i vår kammare och bedja tyst när vi kommer hem.

  I tidningen dagen där på skriver en upprörd mor Anna om det fruktansvärda i detta att låta dessa oönskade människorna bli synliga framför barnen , de hade väl kunnat tagit en osynlig väg, hela Gudstjänsten kom ju ur stämning och friden ville inte infinna sig.”

 • S-E Sköld

  Kerstin, det Du så träffande beskriver är vårt skriande HYCKLERI! och det allra värsta i sammanhanget, är att ”prästerna” går i täten för detta hyckleri. Det är ju en sak om patienten är sjuk, men när också doktorn är det, blir det problematiskt.

  Vem skall få doktorn – de kristna ledarna, med Pelle Hörnmark i täten – att tillfriskna?! att vakna ur sin djupa sömn, och sin maklighet!

 • Kerstin

  @S-E Sköld:

  Kyrkoledares oengagemang och den totala tystnaden visar deras människosyn som inte stämmer överens med överherdens, om de ofödda barnen inte är kyrkoledarnas systrar och bröder kan kyrkoledarna omöjligt tillhöra min familj i Herren.

 • rebecca

  @S-E Sköld:

  Tack själv, gillar din ödmjukhet.
  ja, det är ensamt….ungefär lika ensamt som själva Guds ord, eftersom profeten är Guds mun…som öppnas för att förkunna hans ord…som inte blir hörd..förkastad, hånad och skymfat.
  Förfärligt…och…välsignad!

  Ber för dig!
  shalom!

 • S-E Sköld

  Rebecka, tack för förbön! om det är något jag behöver, så är det förbön.

 • S-E Sköld

  När Pelle Hörnmark var föreståndare för Pingstförsamlingen i Jönköping, myntades en slogan: ”Vi älskar Jönköping”.

  Jag vet inte om Pelle var uppfinnaren bakom den; vi är ju allmänt sett bra på PR inom Pingst: tomma fraser och slagord! Tex. samfundets Pingsts och Pingst ffs slogan: ”Vi hjälper församlingarna att lyckas”, tala om förmätenhet!

  I vilket fall skrev jag en insändare i Jönköpings-Posten, med anledning av det påståendet, att ”Vi älskar Jönköping” och utgick i den från föreställningen, att det var människorna i Jönköping som avsågs.

  Och kunde då, och nu, konstatera, att den kärleken inte nådde ned till det ofödda barnen i moderlivet.

  Och den sortens ”kärlek” är inte Guds!

 • Sefast Tronde

  Det är beklagansvärt hur Pelle Hörnmark tillskrivs så mycket ansvar för avfälligheten inom främst pingst, men även generellt.

  Belackarna förstår tydligen inte själva sitt eget ansvar och sin egen delaktighet. Visst finns det väl tydliga frågetecken i marginalen i kölvattnet efter PHs ord och visor, men han är dock bara en vald företrädare och ett lackmuspapper för de syrliga tungor som skall mätas.

  Det är illa ställt när kärlekslöshet är den anda som framställs som profetia ur bittra och förtorkade hjärtan som själva inte har något friskt vatten att ge. Men, väl kan man vara både krossad och bitter utan att vara förkrossad.. Till dess profeten ser denna sanning blir det avfall som Pelle Hörnmark tillvitas bara en spegelbild av profeten själv.

  Guds Ande har aldrig någonsin utgjutits där bröder bits och rivs mot varandra, utan där människor med förkrossade hjärtan ropat till levande Gud. Så sörj då hellre än att bita samman tänder. Den egna fattigdomen blir inte bättre av dölja sig bakom din broders synder och brister.

  Var och en må då pröva sig själv var han/hon står.

  MVH / Sefast Tronde

 • S-E Sköld

  Sefast Tronde, är det detta mitt svar, som Du inte svarat på (under en annan rubrik/tråd) som gör Dig så bitter:

  Sefast Tronde: ”Men, ”Detta är inte vägen säger Herren, Herren, därför må de få fortsätta i sin säkerhet och sin självhävdade klokhet och duktighet till dess de är tömda på sitt eget. Allt medan de brukar våld mot varandra i ord och gärningar. Men till den som ödmjukar sig och kommer till mig vill jag i stor barmhärtighet ge kärlek, nåd och frid..”

  Det är nära nu. Så, sant, så sant, så sant.

  MVH / Sefast Tronde”

  ———–

  S-E Sköld: ”Medan skaror av Människor – Guds avbilder – avrättas på avrättningsplatser runt om i vårt land, tiger alltså Din Gud still.. om den saken! och tittar på, och varnar inte heller Sveriges folk, för att på blodsådd följer blodsskörd. Och inte minst gäller det ”utgjutande av oskyldigas blod”.

  Så när också den skördetiden kommer, hade Gud aldrig varnat: enligt Din kommentar. Den Guden tror jag inte på, och Den Guden återfinns f.ö. inte mellan bibelpärmarna”.

  Kan Du f.ö. se Paulus – eller någon av de andra apostlarna – sitta med armarna i kors, medan villolärare härjar i hjorden och leder Guds får på vilsna vägar, i väntande på att Din Gud skall gripa in?!

  Gud har redan gripit in, i det att Han satt väktare för hjorden, och de Han inte kan uträtta genom dem – p.g.a. människans ohörsamhet – det kan Han göra själv direkt, exempelvis det som hände med Ananias och Safira, som skulle bedra Den levande Gudens församling.

  Paulus: ”Så ha nu akt
  på er själva och på hela
  den hjord i vilken den
  helige Ande satt er till
  föreståndare,

  till att vara herdar för
  Guds församling, som
  han har vunnit med sitt
  eget blod.

  Jag vet, att sedan jag
  lämnat er, svåra vargar
  skall komma in bland er,
  och att de inte skall skona
  hjorden.

  Ja, bland er själva skall
  män uppträda, som talar
  vad fördärvligt är, för att
  locka lärjungarna att
  följa sig.

  Vaka därför..”

 • S-E Sköld

  Har – för en tid sedan – skickat en insändare till Dagen, hur Pings-ffs och samfundet Pingst kom till: genom kluven tunga och dolda agendor, genom lögn och dubbelspel m.a.o, nu återstår att se, om Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund tar in den.

  JESUS: ”Ert svar skall vara ja,ja,
  och nej,nej, vad därutöver är,
  är från den Onde”.

  När det gäller Pelle Hörnmarks ansvar på den punkten, finns inget. Intiativtagarna heter främst Sten-Gunnar Hedin och Jack-Tommy Ardenfors.

  Det sägs ju, att första generationen församlar, Lewi Pethrus och hans samtida, den andra generationen förvaltar, Karl-Erik Heinerborg, Bosse Hörnberg m.fl, och den tredje generationen förskingrar, Jack-Tommy Ardenfors och hans samtida.

  Det innebär, att Pelle Hörnmarks generation ärvde efter förskingrarna, och han och den kan därför inte veta så mycket, av vad som i realiteten förskingrats.

  Pelle själv var under en tid markerat
  tveksam till Pingst-ffs.

 • S-E Sköld

  Har – för en tid sedan – skickat en insändare till Dagen, hur Pings-ffs och samfundet Pingst kom till: genom kluven tunga och dolda agendor, genom lögn och dubbelspel m.a.o, nu återstår att se, om Dagens opinionsredaktör tar in den.

  JESUS: ”Ert svar skall vara ja,ja,
  och nej,nej, vad därutöver är,
  är från den Onde”.

  När det gäller Pelle Hörnmarks ansvar på den punkten, finns inget. Intiativtagarna heter främst Sten-Gunnar Hedin och Jack-Tommy Ardenfors.

  Det sägs ju, att första generationen församlar, Lewi Pethrus och hans samtida, den andra generationen förvaltar, Karl-Erik Heinerborg, Bosse Hörnberg m.fl, och den tredje generationen förskingrar, Jack-Tommy Ardenfors och hans samtida.

  Det innebär, att Pelle Hörnmarks generation ärvde efter förskingrarna, och han och den kan därför inte veta så mycket, av vad som i realiteten förskingrats.

  Pelle själv var under en tid markerat
  tveksam till Pingst-ffs.

 • Kamau Mweru

  Ger Gud omöjliga uppdrag?

  Jag tror (utan minsta tvekan) att svaret är NEJ!

  Och uppdraget är givet. Vi skall pröva profetiskt tal.

  Låt oss läsa hela texten ur 1 Tess. 5 i sitt sammanhang (Jag styckar upp den efter egen tolkning…. Pröva min uppstyckning!):

  ”12 Vi bedja eder, käre bröder, att rätt uppskatta de män som arbeta bland eder, och som äro edra föreståndare i Herren och förmana eder. 13 Låten dem vara eder övermåttan kära, för det verks skull som de utföra. Hållen frid inbördes.”

  ”14 Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.”

  ”15 Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man.”

  ”16 Varen alltid glada. 17 Bedjen oavlåtligen. 18 Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus.”

  ”19 Utsläcken icke Anden, 20 förakten icke profetisk tal, 21 men pröven allt, behållen vad gott är,”

  ”22 avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.”

  ”23 Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.”

  Och så tar jag det i egen vald ordning…. Pröva min ordning!

  A. ”Utsläcken icke Anden, förakten icke profetisk tal, men pröven allt, behållen vad gott är”

  Broder Sköld har (världsvitt) publicerat ett uttalande han säger vara en ”profetia” alltså att broder Sköld har gjort tjänst som Herrens mun.

  Uppdraget till den ’församling’ som hört eller läst denna profetia, är att pröva den.

  Detta var ”budskapet”:

  ”Min son och min tjänare, säger Herren, Jag har talat till dig många gånger och på olika sätt och under flera år, men du har inte velat lyssna och gensvara på Mina tilltal, utan du har i stället vänt dig till sådana som själva är avvikna från Mig och Mina vägar, och lyssnat på dem och deras råd. Du har också kunnat lägga märke till dina företrädare, hur det gick dem, av utebliven framgång. Men eftersom jag känner ditt hjärtas ärlighet och vilja att tjäna mig, ger jag dig ännu ett tillfälle att vända om, och nu på detta sätt (avser det profetiska tilltalet). Den väg du nu går är inte min väg, och det verk du nu leder är inte mitt verk. Utan du leder mitt folk vilse. Och Jag gör nu själv anspråk på Mitt folk, för Jag vill använda det för Min räkning: Min tid i Sverige är nu. Och jag vill att du återvänder till Mig och Mina vägar, och blir det Andens redskap som du av Mig är utsedd att vara, alltifrån moderlivet”

  Första konstaterandet:

  1a. Det finns inget i detta som jag, som utomstående kan vare sig verifiera eller vederlägga. Prövning av innehåll är därmed omöjligt.

  2a. Innehållet är personligt och kan bara anammas (eller förkastas) av mottagaren. Personliga budskap borde inte publiceras världsvitt.

  3a. Om inte HERREN, Herren, givit uppdraget att först tala personligt, och sedan publicera om mottagaren inte ”lydde”. Så handlar det om personliga strider och inte Guds tilltal.

  4a. Missbruk av auktoritet, speciellt Guds auktoritet är ”missbruk av Guds Namn”.

  5a. Oegentliga uttalanden i ”Guds Namn” leder till förakt av profetia.

  Andra konstaterandet:

  I GT uppmanas vi att pröva även profeterna.

  5 Mos. 18:20 Men den profet som är så förmäten, att han i mitt namn talar vad jag icke har bjudit honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. 21 Och om du säger vid dig själv: ’Huru skola vi känna igen det som icke är talat av HERREN?’, 22 så må du veta: när profeten talar i HERRENS namn, och det som han har talat icke sker och icke inträffar, då är detta något som HERREN icke har talat; i förmätenhet har då profeten talat det; du skall icke frukta för honom.»

  Fråga: Vad finns det i denna ganska allmänt formulerade ’profetia’ som kan testas / verifieras / dokumenteras / prövas enligt GT’s normer?

  Tredje konstaterandet:

  Jag känner ingen av de inblandade i denna ’maktstrid’, men jag känner att det inte står rätt till.

  Man må pröva min ’känsla’ innan man anammar den.

  Läs igen 5 Mos. 13, 5 Mos. 18 och 1 Tess. 5 – Verkligen! Hur kan vi tro profetia i Guds Ord om vi inte vill använda Guds eget Ords urskiljnings-kriteria.

  /Kjell

 • Leif

  Det kan vara bra att kunna urskilja personliga vendettor under sken av Guds tilltal, från det som verkligen är Guds tilltal?

 • Kerstin

  ”Pelle Hörnmark håller låg profil.”
  ”Pelle Hörnmarks ledarskap inger hopp för svenska pingströrelsen”

  Själv har jag sedan pingstkyrkan Jönköping fick besök av MRO väntat på att få klarhet i hur det ser ut med människosynen bland församlingsledarna, har de mognat eller lever de fortfarande kvar med samma människosyn som då ?
  Jag fick en chock när jag läste svaren de äldste gav och hörde att Pelle inte kunde ge ett NEJ i radion på Mats Selanders fråga. Jag hade aldrig trott att det var så illa ställt.

  Kanske på sin plats att påminna om de äldstes syn på människovärdet hos de minsta som de hade då, och hur det ser ut idag, vore mycket värt att få veta, min uppfattning blir att man tydligen vill att detta ska försvinna i glömskan.
  Ska det finnas hopp måste det finnas klara JA och NEJ i mycket viktiga frågor som handlar om människoliv.
  För mig är Pelle Hörnmark känd endast som han som inte kunde säga ett NEJ vilket kunde ha skingrat dimman och han som i församlingen har många ledare med icke kristen människosyn, även de som tar livet av våra minsta.

  http://www.abortnej.se/?q=node/71

 • Kamau!

  Självklart skall vi pröva allting. Men man kan alltid vinkla allting, för själva ’vinklandets skull’.

  Det finns också andra kriteria att gå efter, när det gäller prövning av läror – läran, som de undervisande herdarna och lärarna i församlingarna måste prövas efter. (Se 2 Joh.1)

  Jag vill bara tillägga andra Bibelställen som man kan citera – och då behöver man inte vara profet – som belyser situationen och uppenbarar Herrens hjärta angående sitt folk.

  Jag håller inte med dig, Kamau, att det handlar om maktkamp, för i själva maktkampen ingår alltid slughet och hemlighetsmakeri – och ett smörande och fjäskande utan like i stället för raka besked.

  Låt oss se vad Herrens herdar är pliktiga att förvalta:

  1) Villoläror invaderar församlingarna – VILKA herdar är ute och avslöjar dessa?

  2) Ockultism blandas med Skriftens Ord och serveras till folket – VILKA herdar varnar för detta?

  3) Troende syskon, som inte vill beblanda sig med mörkret, kastas ut ur församlingarna – VILKA herdar står upp för dessa?

  4) ’Charta oecumenica’ undertecknas och – inga medlemmar känner till det, de vet inte ens vad Charta är för något – VILKA herdar öppet granskar dokumentet med folket och prövar med Ordet?

  5) Nyheter om pedofilövergrepp printas ut dag efter en annan – VILKA herdar höjer sin röst och avbryter samarbetet med det system som sopar övergrepp under mattan?

  Osv, osv…. Vad säger Skriften?

  Vi får pröva och se om Hesekiel var ’ute och cyklade’….

  HESEKIEL 34:1 ”HERRENS ord kom till mig. Han sade:

  ”Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden?

  I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden.

  De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem.

  De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar.

  Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem.

  Hör därför HERRENS ord, ni herdar:

  Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur – de har ju ingen herde – och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får, därför, ni herdar: Hör HERRENS ord:

  Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem.

  Ty så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem.

  Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag.”
  …………………………..
  Mvh.

 • Kerstin
 • Lennart Svensson

  @Kamau Mweru:

  Hej Kjell!

  Hur ska Du ha det ang. S-E Sköld:s profetia som Du så föraktfullt sätter inom citiationstecken?
  Ena stunden säger du att det är ett ”personligt budskap” och i nästa stund, ”ganska allmänt formulerad profetia”.
  PROFETIAN handlar väl inte om Hörnmarks person. Den är ju ställd till Hörnmark i egenskap av församlingsledare och därför väldigt viktig.
  Din sk. ”prövning” är inget annat än anklagelser och tyckande.
  Du säger att det inte går att ”pröva innehållet”.
  Har Du hört talas om något som heter ”pröva andarna” enl.1Joh.4:1″?
  Jag förnimmer direkt i min ande enl.”Mark.2:8″
  att budskapet genom broder Sköld till P.Hörnmark
  är från Gud.
  Du kallar det för ett ”personligt budskap”, ett utslag av personlig maktstrid.
  Den känslan du har i det, kan Du behålla för dig själv. Den har inget med den Helige Ande att göra.
  Det är intressant, att Du inte tycker S-E Skölds ”personliga budskap” ska spridas ”världsvitt”, men din sk. prövning tål att se dagens ljus.
  Den är värd att spridas, tycker du.
  I detta fall tycker jag det handlar om ”gödsel-spridning”, från ditt eget tyckande.

  Trevlig Helg!

  Mvh L.Svensson

 • Kamau Mweru

  @Deborah skrev: ”Jag vill bara tillägga andra Bibelställen som man kan citera – och då behöver man inte vara profet”

  Det är nog kanske ungefär det som jag också ville peka på.

  De citat du ger är ju både tydliga och specifika och efterföljandet är verifierbart.

  Kanske vill du pröva det du anser vara specifikt och verifierbart i den ”profetia” det handlar om?

  Som jag påpekade känner jag vare sig broder Sköld eller broder Hörnmark.

  /Kjell

 • En Pingstvän

  Jag håller med Kerstin i ”abortfrågan”.
  Jag tror personligen att Gud INTE gillar en endaste abort.

  Det är ju Gud som gett oss livet.
  Därför är det självklart så att en herde (församlingsledare) bör våga vara en herde och säga högt och tydligt: Nej, till aborter!!!
  Sluta bräka som vilsna får, stå upp och visa att ni är herdar!!!

  ”Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord”, även de ofödda i moderlivet!

  Ty så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem.

  Ja, så är det. Herren överger inte sina får.

  God bless!

 • M

  Angående Kerstins länk till den radiosända diskussionen mellan Peller Hörnmark och Mats Selander:
  Hur är det i nuvarande ledarskapet i PK Jönköping i denna frågan?

  Hur ställer sej sej andra ”ledande” P-församlingar i landet?

  Linköping, Västerås, Örebro, Karlstad, Norrköping, Gävle, Malmö, Göteborg, Mats Selanders egen församling i Stockholm (Filadelfia?) …och andra?

  Ligger detta under mattan överallt eller hur tar man i det?

 • Kamau!

  Du hittar svaret i mina frågor ställda i inlägget innan.

  Du kan säkert svara på frågorna och då borde du finna att… >>>

  …..Tystnaden är också ’talande’…..

  Där har du svaret.
  …………………………………………………..

  Mvh.

 • @Kerstin:

  Tack Kerstin, kära syster i Herren, för länken!

  Var välsignad!

  😀

 • Linnea.

  @Kerstin:

  Så tycker även jag Kerstin . Bibeln lär att vårt tal ska vara ja eller nej och vad därutöver är är av ondo.

 • Kamau Mweru

  Samfundsfrågan har varit en het potatis i hela Pingströrelsens historia.

  Att demonisera någon på grund av att denna har en avvikande mening i den frågan kan knappast vara gott.

  Om man kallar sig ett samfund har man en officiell ledarstruktur. Vilken kan verifieras och ställas ansvarig.

  Men Pingst hade alltid en officiös ledarstruktur. Denna var inte allmänt deklarerad och kunde inte ställas ansvarig.

  Var broder Sköld står i samfundsfrågan behöver vi inte gissa.

  Hela diskussionen verkar handla mera om symptom än om orsaker.

  Helt neutralt kan man väl konstatera att om någon utväljes till ett uppdrag och accepterar det uppdraget så är den personen inte ensam ansvarig för detta.

  En utvald företrädare för en organisation kan ju verkligen vara ledare, men han kan även vara en marionett.

  Jag påpekar igen att jag inte känner broder Hörnmark och att det här handlar om teori.

  Om en representant för en organisation är en marionett, och man är oense med denne, finns det all anledning att söka djupare.

  Symptombestridning har ingen helande effekt.

  /Kjell

 • Kamau!

  Självklart att man kan/skall leta djupare och det är därför alla skriver här, för att få svar på frågorna.

  Men du filosofierar eller – ’teoriserar’ – som du påpekar själv medan det handlar om att pröva det mandat som Herren gett herdarna att vårda sig om fåren och inte att säkra sina egna positioner.

  Har du sett någon herde uttala sig här på bloggen – direkt till alla fåren som undrar – och svarat på några frågor enligt Ordet?

  Det är inte spekulationer utan ’på frukten känner man igen trädet’-principen, som bör prövas.

  De herdar som vårdar sig om fåren umgås och pratar med fåren.

  Den här diskussionen är redan ett bevis på, att någon har slagit dövörat till både Andens röst, fårens frågor och Guds Ord.

  Det är det man prövar. Inte teorier.

  Bara ett exempel i praktiken: om du skulle komma hem klockan två på natten ett par gånger, utan att din fru vet om var du är, då skulle frågor uppstå. Eller hur?

  Skulle du dessutom inte förklara för din fru, vad du håller på med utan bemötte hennes frågor med tystnad, så skulle man helt uppenbart kunna säga, att det finns ett allvarligt problem i kommunikationen…..

  Resten blir bara konsekvenser av en viss vald inställning….
  …………………..

  Mvh…

 • Lennart Svensson

  Hej!

  Kamau Mveru fortsätter ohämmat att attackera S-E Skölds profetia och kallar det för att:
  ”demonisera någon på grund av att denna har en avvikande mening ”.
  Kamaus Mverus och Sefast Trondes utblaskande kommentarer bevisar äktheten i Skölds profetia.

  mvh L.S

 • Leif

  – Faller det under hushållsnära tjänster eller andliga tjänstegåvor när man sopar framför andras dörr?

 • Kamau Mweru

  @Lennart Svensson:

  @Lennart Svensson:

  Om du vill ha min reaktion får du försöka vara saklig.

  /Kjell

 • moadim

  Ang herdar o herdeskap………

  1993 höll jag ett föredrag ang faran m inträde i EU. ’Såg’ då att de troende som lyssnade var/blev mkt rädda. Det förvånade mig mkt.

  I bilen hem frågade jag därför HERREN varför dom såg så rädda ut. Han svarade direkt.
  – Det finns nästan inga äkta herdar.
  Följande samtal utspann sig:
  – Nähä, varför det då, frågade jag ?
  – Ja, vad ber ni om? frågade Han mig.
  – Ja, vi ber om att Du ska sända arbetare till skörden, mao evangelister, svarade jag.
  – Ja, de kristna vill ha underhållning. Man vill att ngn Evangelist skall komma m lite under och tecken och mirakler, så att man får lite ”hallibalo” ( ja, just så sa Han ). Men
  en trygg, stabil Herde som inte utför så många mirakler vill man inte ha …………

  Kanske är det så fortfarande ?
  Vad ber vi om ?
  Vad vill vi ha ?

  I Pingströrelsens Jönköping under en Evangelistvecka, i början av 2000-talet, i ett möte med just en ’sån’ Evangelist, frågade jag HERREN vad Han tyckte om det Han hörde och såg.
  Jag frågade helt enkelt:
  – Vad tycker Du om det här HERRE ?
  – ”Spektakel” blev svaret jag fick.

  Det var ETT ord, inget mer.

  Shabbat Shalom/ moadim

 • rebecca

  @moadim:

  Amen!

 • Daniel

  Om vi inte lever nära vår frälsare blir vi snart dubbla spår rälsare och i mitten mellan hjulen är det så ljummet att tåget går likgiltigt fram utan att stanna
  för bön vid en vattenpåfyllningsplats så eldaren igen
  kan få ordning på sitt tåg som skall gå till frälsaren

  //copyright Dan i EL eller med strömmen

 • S-E Sköld

  Sedan en tjänare gjort, vad Hans Herre bjudit honom att göra, är uppdraget KLART för tjänarens vidkommande. Handlar det om profetisk tal, kommer famtiden att visa om det är sänt av Gud eller inte.

  För min personliga del upplever jag Gudomlig frid över följande:

  1. Att jag gjorde vad Anden bjöd mig att göra.
  2. Att jag bar fram det på det sätt jag gjorde, talade enskilt med Pelle, som är min Broder.
  3. Att jag gav det allmän publicitet, först då Pelles gensvar uteblev.

  Gud är inte ute efter att chikanera någon, att Han enbart ute efter att vi vänder om, när vi är inne på fel väg; och inte minst då, när det gäller personer som leder andra.

 • moadim

  @ rebecca

  Tack !

  Skulle så gärna vilja komma i kontakt m Dig. Har följt dina kommentarer m intresse flera år nu, här på Aletheia. Det finns alltid substans i det du skriver.
  Hur få kontakt?
  Shalom

 • rebecca

  ja, det var ju en fråga..vill kanske inte publicera min mailadress på blogg..men du kan fråga MTC, Daniel, han har ju min mailadress, o han ser ju här att det är OK att du får den…kan också skriva det till honom. Jag blev lite nyfiken när jag såg ditt namn…moadim…är det plural på moed? helgerna? 🙂

 • S-E Sköld

  Gud vill, att vi Människor skall vända om till Honom, för att bli botade av Honom: att därför leda människor bort från Guds viljas väg, är att leda dem bort från Överherdens hjälpande -och läkande händer.

  Och det vore bättre för en människa, att aldrig ha blivit född, än att använda sitt liv till den sortens förförelser; att vilseföra människor, bort från Guds viljas väg med dem!

 • S-E Sköld

  Matt. 13:13-16 ”Därför talar
  jag till dem i liknelser, eftersom
  de med seende ögon intet se och
  med hörande öron intet höra och
  inte heller förstår.

  Så fullbordas på dem Jesajas profetia,
  den som säger: ”Med hörande öron
  skall ni höra och dock alls intet förstå,
  och med seende ögon skall ni se, och
  dock alls intet förnimma.

  TY DETTA FOLKS HJÄRTA HAR
  BLIVIT FÖRSTOCKAT, OCH MED
  ÖRONEN HÖR DE ILLA, OCH SINA
  ÖGON HAR DE TILLSLUTIT,

  SÅ ATT DE INTE SER MED SINA ÖGON
  ELLER HÖR MED SINA ÖRON, ELLER
  FÖRSTÅR MED SINA HJÄRTAN OCH
  OMVÄNDER SIG OCH BLIR HELADE
  AV MIG”

  Men salig är era ögon, som ser, och era
  öron som hör”

 • Kerstin

  @S-E Sköld:

  Du S-E Sköld känner tydligen denne Hörnmark det gör inte jag, själv skulle jag ha svårt att känna förtroende för Hörnmark just nu om han inte klargör sin ståndpunkt vad beträffande människovärdet gällande de ofödda barnen. Det han sa i radion ger mig kalla kårar.

 • Kerstin

  Den som har Anden hör vad Anden säger till församlingarna, jag säger detta, lyssna på Anden när ni lyssnar på dessa tu Per och Mats.
  Vilka av dessa tu har ett klart budskap och vissa försöker gömma hålla tillbaka inte våga stå för det de tror på, hur kan man man som församling känna sig trygg då man sänder ut missionärer som dödar Jesu minsta ??
  HUR KAN MAN SOM FÖRSAMLING KÄNNA SIG TRYGG???
  Och inte minst dem som ännu ej kan känna , dessa riktigt små, visste de vad som händer med dem och vilken lös grund deras liv vilade på så skulle de inte känna sig trygga, må Gud förlåta oss och vårt land med det vi nu i denna stund håller på med.

 • S-E Sköld

  Kerstin, hur det är med Pelles kärlek till de ofödda barnen, gömda som Guds avbilder i moderlivet, det vet jag inte; jag kan bara bedöma hans handlingar och frånvaro av handlingar, vad gäller dem.

  Däremot ver jag hur Guds kärlek nitälskar också för de barnen, och hur den kärleken varnar oss och vårt folk för den slakt vi nu -och sedan länge håller på med: men den nitälskan och de varningarna kommer inte genom Pelle och övriga inflytelserika pingstledare, tvärt om; har dessa under många år stått emot dem Gud sänt till kristenheten och vårt lands folk i den frågan.

  Men likväl har de lyckats – inför folket de leder – skapa sig ett sken av, att vara ledda av Guds Ande; till sina efterföljares bästa! Deras tystnad inför dödandet av Guds avbilder i moderlivet, borde säga alla troende hur långt bort från Sanningens Ande de står: och går! En väg som de för övrigt vägrar vända om från.

 • Antonia Berglund

  @Kerstin: Hej!
  Du har så rätt när du skriver:”HUR KAN MAN SOM FÖRSAMLING KÄNNA SIG TRYGG???”
  -Pelle Hörnmark kan inte säga ett tydligt NEJ till abort! Han skyller på ditten och datten och slingrar sig som en ål på kroken, för att slippa ta ställning! Man anar att det, i hans fall, inte är ”politiskt korrekt” att stå upp för det ofödda livet!I denna världen finns det som bekant, ett stort förakt för abort-motståndare!Man visualiserar helst då, fanatiska högerkristna (i usa) som bränner ner abortkliniker och ett riktat våld. Och är man mån om att inte stöta sig med ”denna världens” värderingar så tiger man! Vi ser det, på område efter område nu.
  -PH verkade mera upprörd över att se den bistra sanningen i vitögat (de slaktade fostren) än att värna om de små liv som alls ingen röst har.Kvalificerat hyckleri i mina ögon.De kristna som tiger i denna fråga, samtycker.Guds ord är solklart, när det gäller att ta liv!Ingen i Sverige behöver 39.000 aborter under ett år.Abortlagen kom i förstone till för att värna om moderns och barnets liv, av två onda ting fick man ibland välja det ”minst onda.”
  -Sedan dess har positionerna/argumenten, successivt flyttats fram. Idag pratar man istället om kvinnans ”rätt” att själv bestämma över sin kropp!Men vem som ska värna om det ofödda barnets kropp, ”talar man däremot tyst om.”Känner stor sorg, efter att ha lyssnat på denna radio-intervju..
  Varma hälsningar,
  A-a

 • Antonia Berglund

  @S-E Sköld: Amen till allt du skriver här broder!!! Du är en sann Profetröst i denna sena tid! Och för att citera vår kära syster Deborah:”På spiken!”:-)Du har mina förböner..
  Mvh/A-a

 • S-E Sköld

  Vad Pelle och andra kristna ledare lyckas få folket att tro, är att Anden är kluven – som dem – i denna fråga; abortfrågan. Det är egentligen detta faktum, som är det mest sensationella, och tyder på att kristenheten likväl som sina ledare är inslumrade: andligt blinda!

  Men sömnmedlet kommer onekligen först till -och sedan från, talarstolen: för att spridas ut bland dem som hör på. Därför skriver Paulus till sin andlige son, Timoteus, att han skall predika Ordet i hela dess mångfald; inklusive de obekväma sannningarna/Orden tillsammans med tillrättavisningar, förmaningar och bestraffningar, för att han – Timoteus – därigenom skall rädda både sig själv och dem som lyssnar på honom.

  De som lyssnar på dagens ”slickepinnejesus”- förkunnelse, formas ju av det; och har sedan svårt att förstå Ordets skarpa svärd. Ja, de tror inte ens, att det är från Gud!

  Och vi torde ha en hel ”pellehörnmarkgeneration” som inte vet hur Gud – Sanningens Ande – talar. Och när de som vet det, väljer att tiga, så har vi det som vi nu har det: med avfällighet från Guds vägar!

 • S-E Sköld

  Antonia B, tack!

 • Leif

  Matt 16:6 Jesus sade till dem: ”Akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg!”

 • Pingback: Julens judiska ursprung och Joel Osteens ”Osteen Moment”()

 • Lennart Svensson

  Hej!

  S-E Sköld skriver helt riktigt:

  ”Och vi torde ha en hel ”pellehörnmarkgeneration” som inte vet hur Gud – Sanningens Ande – talar”.

  Det som pågått/pågår i svensk pingströrelse -svensk kristenhet, handlar om ett Utsläckande av den Helige Ande.
  Jag är övertygad om att det vi ser framför våra ögon, är uppfyllelsen av Guds Ord i ”2.Tess.2:7″:

  ” Laglöshetens hemlighet är verksam.Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen”.

  Det är alltså den Helige Ande som nu röjs ur vägen med början i församlings-ledningarna.
  Detta kommer att bereda för anti-kristliga strömningar. Ett tydligt ex. på detta är dessa
  ”En Annan Jesus-manifestationerna” som nu även ska hållas i Jönköping och Kalmar, kommande sommar.
  Dessa manifestationer har inget med den Helige Ande att göra. Här får snart allah plats.
  Kanske dags för ett exodus ur pingsrörelsen?

  Mvh L.Svensson

 • S-E Sköld

  Det kom ett Guds Ord till mig i går kväll med profetisk kraft; och jag satte in det under den här rubriken, och det intressanta är, att det ställdes under moderering, utan att inlägget innehöll någonting annat är Jesu egna Ord, hämtade direkt från Bibeln.

  Kan det vara en slags bild av den verklighet vi lever i? Guds Ord är obekvämt. Intresserade kan läsa det själva i Bibeln, för det har inte blivit insatt ännu: Matt. 13:13-16.

 • Leif

  Bättre vetande

  För många år sedan besökte jag en plats där hela världens intelligens verkade ha samlats, de församlade verkade veta allt mycket bättre än all världens ledare, de verkade känna till allt som var värt att veta om all världens problem med de bästa lösningarna på allt.
  Alla drack de samma magiska undergörande dryck som gav denna intelligens. Helt fantastiskt vad öl tycks kunna göra för en människa?

  Helt fantastiskt är också att många på Aletheia har en liknande förmåga av någon anledning?

 • S-E Sköld

  Ordet från Matt. 13:13-16 kom till mig, sedan jag satt in nedastående text, de Orden hör alltså egentligen hemma efter den:

  ”Gud vill, att vi Människor skall vända om till Honom, för att bli botade av Honom: att därför leda människor bort från Guds viljas väg, är att leda dem bort från Överherdens hjälpande -och läkande händer.

  Och det vore bättre för en människa, att aldrig ha blivit född, än att använda sitt liv till den sortens förförelser; att vilseföra människor, bort från Guds viljas väg med dem!”

 • S-E Sköld

  Lennart Svensson, pingstväckelsen är ett exempel på ett exodus; när Anden stängdes ute från den kristenhet där de – den blivande väckelserörelsens folk – då befann sig!

  Anden kan man inte
  stänga in; lika lite
  som vinden går
  att stänga in:

  men vinden såväl
  som Anden, går
  att stänga
  ute!

  Det är detta som Pingstväckelsen nu gör, stänger Anden ute, och ersätter Andens verk med egna talanger och förmågor, som ju med all önskvärd tydlighet framgår av programförklaringen: ”Vi hjälper församlingarna att lyckas”.

  Den texten visar ju – enbart den – hur vilsna de är: vem seende kan skriva -eller offentliggöra ett sådant påstående?! Det är ju ett hån mot Den helige Ande – Hjälparen – och Hans uppgift!

  Men i sin andliga blindhet
  inser man inte det.

 • Sefast Tronde

  @S-E Sköld:
  Älskade Broder: Bäste S-E,
  – Förstår inte riktigt vad du menar i dina kommentarer gentemot mig, men jag är ingalunda bitter. Snarast mycket tacksam.

  Vad gäller pingströrelsen och dess utveckling tror jag, i likhet med hur jag tror mig förstå att du menar, att det som skett under de senaste decennierna varit en smärta som delas av de flesta av oss. Men, detta gäller inte bara pingst. Riktningen i avfallet är detsamma över hela linjen, men utgångspunkterna och yttringarna varierar något.

  Jag känner med alla som reagerar, och med dem som likt dig känt kallelse att ge uttryck för detta. Men sorg och förtvivlan över utvecklingen kan lätt kantra över något, då vi går över något i vårt eget.

  I min uppväxt i vår Herre Jesus Kristus är jag själv uppväxt bland profeter, flera kända – även inom pingst, och jag har även haft gemensamma vänner med bl.a. LP. Jag säger detta för att jag vill bekräfta dig i din kallelse. Men, för den saken är inte felen i huvudsak att finna hos personer du nämnt, även om en del av dem som *symtom* kan hända företrätt det som vi känner tråkigt. Däremot skulle de kanhända genom sina positioner verkat för ett ändrat vägval i någon mån, mot en upprättelse. Men tyvärr, kan man säga, har de inte i nämnvärd utsträckning gjort det.

  Men se dig i spegeln: Vem har gjort något som är berömvärt i någon större utsträckning? Och vem är du som dömer en annans tjänare?

  Avfallets kärna och symptom är nog större och mer djupgående än några ledande pastorer, som endast är valda av församlingsmöten och ett stort antal personer med inflytande att påverka processen.

  Men, det saknas profeter idag. Det är en påtaglig brist. Därför är mitt råd till dig (om du nu är förmögen att ta det till dig?): Var trogen din kallelse, och se till att bevara kärlekens band. Låt ingen gensägelse här eller annorstädes provocera dig till att bli sårad, utan sök efterlikna vår Herre Jesus. Bemöt inte ont med ont. Betänk att den Ande i vilken vi undfå kraft, vishet och råd är Kärlekens Ande, så kan du få växa i din kallelse.

  Det hjälper inte här att söka bevisa sin överlägsenhet på något sätt. Att låta förment gudsfruktan, gåvor och kallelse utmynna i ordstrider. Den som misstar sig på detta sätt kommer sannerligen, Sannerligen att få äta en frukt de inte önskat.

  MVH / Sefast Tronde

 • Pelle Hörnmark borde säga till alla pingst vänner att bli reformerta.

 • Sefast…… Du har fastnat i religiöst tänk – samtidigt som du konstaterar att profeterröster saknas, vill du inte höra vad Herren förmedlar till sitt folk… Mvh.

 • @S-E Sköld:

  ”Vad Pelle och andra kristna ledare lyckas få folket att tro, är att Anden är kluven – som dem – i denna fråga; abortfrågan.”

  Nej, Guds ords svärd är tvärtom ormens kluvna tunga tveeggat.

 • @Lennart Svensson:

  Hej Lennart,

  ”Kanske dags för ett exodus ur pingsrörelsen?”

  För min del är jag redan klar med en saken. Det är väl du också om jag minns rätt?

  Ska försöka ta mig till en messiansk konferens i vår istället.

 • @Josef:
  Ja visst och förneka att Jesus dog för alla människor och hävda att en kärleksfull Gud har skapat vissa med syftet att de ska gå evigt förlorade…, inte!

 • @Josef:
  Det Hörnmark borde säga till pingstvänner är att återvända till pingstväckelsens rötter och söka Andedopet samt att återvända till Ordet som enda grund för lära och liv.

  Det sista Jesus sa till lärjungarna var:

  …ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.

  Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen…

 • Daniel

  @Christian:

  amen

 • Lennart Svensson

  @Christian:

  Hej Christian!

  Helt riktig slutsats av Dig.
  Tillbaka till den Helige Ande!
  Det var i den atmosfären jag blev frälst.
  Jag, en drinkare, populär på diskoteksgolvet, festprisse och rå-ateist på 70-talet.
  Den helige Ande kom över mig vid en toalett,
  innan jag visste om jag ville bli frälst.
  Jag blev oerhört varmt välkomnad i Filadelfia, bland tanter med knut, trots mitt axel-långa hår.
  Hallelujah, den Helige Ande flödade och jag vann kompisar för Gud.
  George Gustafsson predikade bl.a.
  Låt oss fyllas av den Helige Ande!

  Mvh L.Svensson

 • S-E Sköld

  Gud är inte emot okunniga och vilsefarna, tvärt om; dem vill Han hjälpa till rätta. Men däremot står Han till evig tid mot de högmodiga. Och anledningen till att Pingstledarna i vår tid, är vilsefarna, är deras högmod.

  Det – högmodet – har gjort att de bildlikt har brännt upp den undervisning som de gamla har gett dem. Den har de inte aktat någonting värd; de menar sig veta bäst själva, eftersom de tillhör den generation de leder.

 • Lennart Svensson

  @Lars W:

  Hej Lars W!

  Jo, jag har också dragit ut för länge sedan.
  Messiansk konferens eller messy-ansk?
  Jo det är helt rätt. Man får söka sig fram.
  Linda Bergling sade till mig en gång, att man ska vara med där man trivs.
  Min plats är bland de spetälska utanför stadens port enl. ”2 Kon.7”.
  Där trivs jag.

  Mvh L.S

 • Tom

  S-E SKöld.

  Vem står du själv ansvarig inför? Vem är din pastor och vilken församling tillhör du?

  För att det du säger skall bli trovärdigt tror jag det är viktigt att vi vet att du lever i ett sammanhang där du är redovisningsskyldig inför någon och där du tar emot de råd och den tillrättavisning som vi alla behöver.

  Gör du inte det så behöver du rannsaka dig själv.

 • @Tom:

  Vi ansvarar endast inför vår Mästare. Hoppas det var vad du menade?

  ”Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.”
  2 Kor 5:10

 • @Lennart Svensson:

  ”Min plats är bland de spetälska utanför stadens port enl. ’2 Kon.7’.
  Där trivs jag.2

  ”Låtom oss alltså gå ut till honom ”utanför lägret” och bära hans smälek.”
  Hebr 13:13

 • Daniel

  @Lennart Svensson:

  Du har väl inte klippt av dej håret, när jag döptes på 90-talet så var vi 2 stycken som skulle döpas på detta 11 möte, och då gick nog inte att se skillnad vem som var tjej eller kille när vi stod där i våra långa vita dopkläder, nu ser jag nog lite mindre ut som Jesus,
  eftersom han skall bli mer långhårig och jag renhårig ,men på 60/70 var väl det inte så populärt i våra kyrkor, så du fick väl snagga dej snabbt eller ? 🙂

 • Lennart Svensson

  @Daniel:

  Hej Daniel!

  Det hela hade med helgelsen att göra.
  Ju kortare längd, desto mer helgad, ha-ha!
  Idag har jag liknande frisyr som MTC.
  Vi har nog nått lika långt på helgelsens väg, han o jag.

  short cut and out!

  Mvh L.S

 • S-E Sköld

  Tom, i församlingen i Sardes fanns – enligt JESUS – bara några få som inte hade fläckat sina kläder.. Alltså uppenbarligen ingen majoritet; menar Du då, att majoriteten likväl skulle avgöra om Johannes brev var äkta eller ej? sänt av JESUS, församlingens ägare, eller inte.

  Bibeln avgör vem jag är; kolla det jag skriver mot den. Det har Du f.ö. Jesu uppdrag/befallning att göra.

 • Evinne

  @Lars W: Innebär inte det att du är upprorisk mot Guds vilja? Idén med församlingen är ju Guds, och inte människors. Så hur får du ihop det med att stå utanför?
  Upproriskhet är ju synd.

 • Evinne

  Lennart Svensson skulle ha inlägget och inte Lars W .

 • @Evinne:

  Jag får väl ta repliken ändå. Jag förespråkade ju att
  ”gå ut till honom ’utanför lägret’ och bära hans smälek.” (Hebr 13:13 )

  Om man i församlingen frångår Guds ord som rättesnöre är det vår skyldighet att lämna sammanhanget. Vår skyldighet gentemot Gud.

  Och när den slutliga metmorfosen sker och samtliga f d frikyrkor är inlemmade i den enda enade katolska kyrka man eftersträvar i Europa i enlighet med Charta oecumenica, d v s Skökan Babylon med döttrar, är budskapet mycket starkt och mycket tydligt:

  ”Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.”
  Upp 17:4-5

  Församlingen d v s Kristi kropp är Guds tanke och den finns där och omfattar allt Gud folk i alla tider och i alla länder. Församlingen d v s Kristi kropp TROTS alla samfund och kyrkor.

 • @Lars W:

  Det blev lite kryptiskt där på slutet:

  ”Församlingen d v s Kristi kropp är Guds tanke och den finns där och omfattar allt Gud folk i alla tider och i alla länder. Församlingen d v s Kristi kropp TROTS alla samfund och kyrkor. ”’

  Ska vara:

  Församlingen d v s Kristi kropp är Guds tanke och den finns där och omfattar allt Guds folk i alla tider och i alla länder. Församlingen d v s Kristi kropp finns där TROTS alla samfund och kyrkor.

 • Daniel

  @Lennart Svensson:

  🙂

  Ja Bibeln blir väl mer hårresande ju mer Guds-fruktan man får på helgelsens hårfria
  väg att det finns en kraft vi inte skall förringa
  eller att vi blir så hungriga på makt så vi fastar
  som absalom på syndens hårgripande träd

 • Lennart Svensson

  @Evinne:

  Hej Evinne!

  Helt riktigt att man inte ska vara upprorisk mot Guds vilja. Den sista församlingen jag var med i sysslade med villolära. Jag påpekade detta. Pastorn svarade:
  – Passar det inte, så kan Du gå.
  Jag lydde pastorns råd och gick.
  Idag finns inte församlingen kvar, men jag lever i all andlig välmåga.

  Mvh L.Svensson

 • Lennart Svensson

  @Daniel:

  Hej Daniel!

  Ja, det kan vara verkligen hårfint att vara frälst.
  Det är ju bättre att bära snagg än att bära agg.
  Man får passa sig så att inte hjärtat blir för hår t.
  Vi får inte dra alla över en kam.
  Borst det!

  Mvh L.S

 • Daniel

  @Lennart Svensson:

  hehe ne de är sant

  vi skall använda Guds schampo
  som inte i hårvetet kan dilla
  för då får vi en dålig frilla

 • Daniel

  @Lennart Svensson:

  Man skall inte leva i en dillolära
  utan i en renhårig frillolära

  ( ne får skylla min dåliga disiplin på
  C.G Hjelm nu , läser boken i vår herres hage )

 • @Daniel:

  Oerhört läsvärd.

  Följer hans kostråd noggrant:

  ”Klent kaffe och utpinade fläskotletter kan snabbt rasera en god hälsa”

  Gillar en gammal predikan han höll i ett Småländskt bönhus som bandades. Under efterföljande frågestund undrade en gammal smålänning:

  ”Jo, pastorr Hjelm, jag ärr intrresserad av Kains hustrru.”

  ”Om ni vore lite mer intresserad av er egen hustru skulle ert äktenskap bli mycket lyckligare. AMEN.” blev svaret.

  Hans bästa bok enligt mig är ”August Strindberg och Sven Lidmans väg till korset”.

 • Daniel

  @Lars W:

  Han hade sådan härlig humor Hjelm som jag
  förstått av andra. Jo fick tag på några böcker
  med Hjelm, även August och Svens väg till korset
  skall läsa den inom sinom tid .
  Du talade om en bandning i ett bönehus
  skulle gärna vilja höra C.G Hjelm i farten
  eller finns det kanske något på nätet att finna ?

 • Debora utan h

  Lars W: ”Om man i församlingen frångår Guds ord som rättesnöre är det vår skyldighet att lämna sammanhanget. Vår skyldighet gentemot Gud.”

  Men då blir ju missions- och pingstkyrkorna tomma?

 • Tom

  S-E Sköld.
  Om du läser din Bibeln så vet du att en av de viktigaste sakerna den undervisar om är gemenskapen och församlingen.

  En av nycklarna där är att man oberoende av vilken gåva man har skall del en gemenskap och berikas av de andra gåvor som finns.

  Jag har ingenstans skrivit något om demokrati eller majoritetsstyre men däremot tror jag att om man inte lever i en relation till en lärjungagemenskap så hårddrar man sin egen kallelse och förstår inte helheten i Guds rike.

  När jag läser det som du skriver och granskar det mot Bibeln är det precis det som jag ser. En brist på helhet och en brist på förståelse för olika gåvor i Guds rike.
  Har man en själavårdande gåva som Pelle Hörnmark så uttrycker man sig inte på samma sätt som en lärare eller en profet.

  Tycker de här nyanserna försvinner i den här diskussionen.
  Antar att svaret jag får på det är att sanning är sanning och att det inte finns nyanser i sanningarna hos Gud. Det svaret är bevis på att man inte ser Bibelns helhet utan läser den med egna glasögon.

 • Daniel

  @Debora utan h:

  Vi får väl ta på oss våra sandaler då
  för i våra pingst o missionhus idag
  kanske bara dammet växer på våra
  skor eftersom folket inte vill vara med
  om någon storm längre .

  Stormen finns därute i Sverige
  går vi dit ut så kommer det även
  börja storma i våra församlingar
  så kanske hälften inte vill vara
  med längre som kanske suttit
  alldeles för länge som bromsklossar
  dom köpt på biltema som skriker
  så fort Helig Ande uppenbarar sej .

 • Daniel

  Jag hittade en C.G Hjelm predikan
  håll till godo ni som ännu inte hört den

  http://resurs.dagen.se/ljud/arhundradets_talare/CG_Hjelm.mp3

 • Kerstin

  @Tom:

  Jag svarar och ger min syn på det här fast det inte var till mig .
  En lokal församling har sin uppgift och ska vara varandra lemmar till tjänst, men om just den lokala församlingen leds av människor som tex. säger att de ofödda barnen, de minsta inte är deras bröder och systrar i Herren, då blir det väldigt svårt att förstå att den lokala församlingen skulle vara min familj, och att jag skulle kunna känna mig hemma där.

 • Leif

  @Debora utan h: Men då blir ju missions- och pingstkyrkorna tomma?

  – Jesu grav är tom och det är väl ingen som sörjer för detta?

  – Kanske tid att fokusera på något väsentligt?

 • Lennart Svensson

  @Kerstin:

  Hej Kerstin!

  Bra att Du kämpar för de oföddas rätt.
  Jag lyssnade på radio-intervjun mellan Mats Selander och Pelle Hörnmark.
  Pelle Hörnmark påminde mycket om Ingvar Kamprad i tv-programmet ”Uppdrag granskning”, när Kamprad får besvärliga frågor ang. sina undanstoppade skattefria miljarder i Lichtenstein.
  – No comments, var Pelles svar på frågan, om han sagt att han kände sig trygg med en missionär som utför aborter. Han slingrar sig i den frågan.
  När Pelle kallar MRO:s demonstration för ”fanatism”, ryggar jag till.
  Det är precis som om en demon säger det.
  Pingstkyrkan i Jönköping har alltså medlemmar som sysslar med offer åt Molok, enligt Mats Selander. Pelle Hörnmark känner sig trygg med det, enligt Mats.
  Att de kristna församlingarna inte ställer sig upp och protesterar mot dessa offer till Molok är ju att säga Ja och Amen till det.
  Precis som kung Salomo gjorde. Vi kan ju se hur hans liv slutade. Han slutade som djävulsdyrkare och Gud ryckte riket ur hans hand.
  Skulle jag vara med i en sådan församling?
  Bort det!

  Mvh L.Svensson

 • Tom

  Kerstin!

  Det finns ju många församlingar som försvarar de ofödda barnen både aktivt och passivt. Kan inte tro att det skall vara svårt att hitta en församlingsgemenskap p g a den frågan.

  Men om utgångsläget är att om församlingsledningen agerar på ett sätt som jag inte tycker om så är det OK att säga upp bekantskapen så kommer ju församlingens funktion med förmaning och uppmuntran inte att fylla någon uppgift.
  Medlemmen avgör ju själv och så sticker han när det sägs något som visar på något i ens eget liv som är jobbigt att höra.

 • @Debora utan h:

  Ja, om man inte utväljer åt sig ledare med andra ambitioner än att tillfredställa tidsandan och den politiska korrektheten.

  För pingströrelen gäller att snarast återgå till ursprungsformen d v s lägga ned samfundet. Sedan är det varje lokal församlings uppgift att finna det ursprungliga. Kanske Skölds recept är något att tänka på?

  Alternativet med tomma kyrkolokaler är en mindre skrämmande tanke än tanken på fyllda lokaler där Antikrists och Skökokyrkans budskap förkunnas.

 • @Tom:

  ”Har man en själavårdande gåva som Pelle Hörnmark så uttrycker man sig inte på samma sätt som en lärare eller en profet. ”

  Det skulle vara intressant att ta del av din definition på den gåvan.

 • En Pingstvän

  Såg att någon frågade efter Sten-Gunnar Hedin.
  Då kan jag upplysa om att han har denna vecka varit i Dalarna,
  på den ekumeniska veckan och predikat över ämnet: Våga vara andlig.

 • Lars W! Tänkte precis skriva samma sak! Vi är inte kallade att uppehålla ett avfälligt system till varje pris utan hålla Förbundet som är den enda grunden för att bevara Andens enhet. ”Gå ut ur henne!” manar Herren i stället. Mvh…

 • @Deborah:

  Tack Deborah.

  Den dagen Pingst-ffs upplöses och avsäger sig allt samröre med den europeiska ekumeniken, som ju snarare är politisk än ”religiös”, ska jag på allvar överväga att åter söka mig till sällskapet i en fri församling av Kristi kropp.

 • Lars W…. Herren har talat tydligt och klart. Nu är det bara ’säck och aska’ som gäller för den som älskar Herren och har gått vilse men vill återvända till Förbundet. Jag skulle även klä i säck mina katter, hundar och boskap, för att visa Herren att jag vill vända om och menar allvar…. Må rätta beslut fattas, felaktiga band klippas av, synden överges och en uppsökande verksamhet inledas för att be de förledda fåren om förlåtelse. Med stor sorg säger jag detta, för ormen har orsakat skada bland folket – men än finns det nåd för alla som vill ändra riktning… Mvh.

 • Daniel

  @Lars W:

  Lars, har du kännedom om vart man på nätet
  kan hitta fler mp3 filer med C.G Hjelm ?

  Kollade på den där länken jag hittade inatt
  som jag lagt in här om man kunde komma
  vidare på den, men dom kanske har stängt
  dagens resurssida eller arkiv för jag hittar
  det inte på dagens tidning .

  jaja , hade varit kul att lyssna på mer av
  Hjälmen, han verkade ju helskön som
  predikant med både tyngd och humor

  Hittade en annan bok till med han nu
  som jag fått tag på ” Den troende och döpta
  församlingen heter den på 116 sidor ”
  Den har jag fått varmt rekommenderad

 • Daniel

  Har ett personligt böneämne
  Skulle bli glad om någon eller
  några kunde ta med mig i sina
  bönestunder, då jag nästan
  fått invalidiserande ryggvärk
  som även satts sej i armarna
  på något sätt, ja har 3 diskbråck
  sen tidigare som jag känt av
  lite då och då, men jag har
  aldrig haft det så tufft nu
  då jag knappt kan hitta en
  ställning att sova på längre
  De känns faktiskt bättre
  i vertikalt läge än i horisontelt
  Men jag hoppas Herren gör
  ett under för det är mycket
  besvärligt nu, då det som
  sitter i bröstrygg verkar
  vara boven just nu usch
  ryggen är ju så viktig tror
  allt började nu med en kraftig
  förkylning då det gjorde så ont
  därbak i ryggen när man hostade
  som jag fortfarande känner av
  precis nu, då de kom en nysning 🙂
  men mina symtom nu är
  riktigt jobbiga så jag ber om
  hjälp i bön bröder o systrar
  Tyvärr kan jag inte gå till kyrkan
  idag i nån större utsträckning
  på grund av att jag också dras
  med svåra öronproblem och i
  dagens högljudda kyrkor blir
  detta en svår problematik
  Så ibland undrar man vad man
  gjort för ont för att behöva ha
  det såhär , men det finns kanske
  nåt svar på vägen

  // mvh Daniel

 • Daniel! Skall genast be till Herren för dig! Varma hälsningar! 😀

 • Daniel

  @Deborah:

  Tack Deborah

 • @Daniel:

  Ja, det finns många bra böcker av honom. ”Dödens udd och Livets triumf” är en liten pärla.
  ”Himlaspelet, Kaj Munk och Golgatadramat” ger ett intressant perspektiv på avkristningens förlopp och orsaker i vårt lande i mitten av 50-talet. Alltid saltat med humor!

  Har inte koll på predikningar av honom men kan tänka mig att Michael G Helders på Erevna har koll på både det ena och det andra i den vägen.

  Här finns många bra böcker både av Hjelm och andra:

  h t t p ://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Hjelm,%20C.G.

 • S-E Sköld

  Tom: ”När jag läser det som du skriver och granskar det mot Bibeln är det precis det som jag ser. En brist på helhet och en brist på förståelse för olika gåvor i Guds rike”.

  Vill Du vara vänlig och precisera vad Du menar, vad Du syftar på? Med så svepande anklagelser som grund – som de Du riktar mot mig – har nog många häxbål kunnat tändas runt om i Europa, och människors kunnat kastas i fängelse i Hitler Tyskland såväl som i gamla Sovjet och f.ö. bland diktaturer utöver världen. Påstående utan preciserad grund.

  Bättre kan Du, min gode Tom!

  Och vad gäller Pelle Hörnmark, så känner jag honom personligen sedan många år; och vet ganska väl vad han har för utrustning och dessutom tror jag mig veta, vad Guds plan för honom egentligen är. Och nu är han inte ens på den vägen!

 • S-E Sköld

  Tom: ”När jag läser det som du skriver och granskar det mot Bibeln är det precis det som jag ser. En brist på helhet och en brist på förståelse för olika gåvor i Guds rike”.

  Vill Du vara vänlig och precisera vad Du menar, vad Du syftar på? Med så svepande anklagelser som grund – som de Du riktar mot mig – har nog många häxbål kunnat tändas runt om i Europa, och människors kunnat kastas i fängelse i gamla Tyskland såväl som i gamla Sovjet och f.ö. bland diktaturer utöver världen. Påstående utan preciserad grund.

  Bättre kan Du, min gode Tom!

  Och vad gäller Pelle Hörnmark, så känner jag honom personligen sedan många år; och vet ganska väl vad han har för utrustning och dessutom tror jag mig veta, vad Guds plan för honom egentligen är. Och nu är han inte ens på den vägen!

 • S-E Sköld

  Tom, om vi tänker oss MÖJLIGHETEN, att jag har en profettjänst, så är det ju så med sådana, att inga människor, församlingar eller organisationer sänder sådana, utan bara Gud:

  de är Hans språkrör på jorden, och redovisar sitt dagsverke enbart inför Honom, som sänt dem.

  Om församlingar är lyhörda för Guds Ande, kan de få vara med och ”avskilja” profeter för speciella uppdrag, förutsatt då att profettjänsten är parad med apostlatjänsten.

  Men profettjänsten som sådan, är
  avskild för Gud av Gud!

 • S-E Sköld

  Lögnens fader har gått i täten för bildandet pingst-ffs och samfundet Pingst. Hur det gick till, när dessa bildades, tål därför inte att granskas
  i sanningens ljus.

 • Kamau Mweru

  @S-E Sköld skrev: ”Vill Du vara vänlig och precisera vad Du menar…”

  Matt. 7:12 Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.

  /Kjell

 • Daniel

  Hade en dröm nu när jag låg i min säng och somnade
  in när jag lyssnade på en predikan, vet inte om det var denna eftersom jag lyssnade på 2 stycken i mitt lite disträva närminne http://itpastorn.nu/podcasts/jesus-ingemar-hedenius-itpastorns-podcast-1.mp3

  Men i min dröm, så uppfattade jag de, att jag låg
  i en säng och tittade ner på min tidigare hund + min
  mors tidigare katt hur dom slåss om en Äppleskrutt
  vid en buske som stod mellan mig och huset
  Och när hunden vann kampen vid busken så sprang
  han diagonalt rätt över en jättestor gräsmatta där häcken slutade ifrån huset med katten efter sej där dom fortsatte sen att slåss om denna äppleskrutt
  Och då ropar jag i drömmen, min hunds namn, och då var det som att han bara släppte allt och lyssnade på husse och sprang med världens fart med öronen bakåt tills han kom fram och hoppade upp på sängkanten och slickade mej i ansiktet, och sen vaknade jag med predikan fortfarandes igång på min dator med en undran om det var Gud som talade

  Hunden var ju en hanne och min mors katt en hona

 • Lennart Svensson

  @Daniel:

  Hej Daniel!

  Må den Helige Andes kraft komma in i Din ryggrad och öron i denna stund och var hel från Dina skador!
  Jag vet inte hur många ggr. Gud har helat en usling som jag. Det är klart Gud vill höra din bön i detta.
  Må Du uppfyllas av Guds friskhet, i Jesus Namn!

  Mvh L.Svensson

 • S-E Sköld

  Kamau Mweru:

  Du citerar mig: ”Vill Du vara vänlig och precisera vad Du menar…”

  och svarar i stället för Tom, som min fråga var riktad till: ”Matt. 7:12 Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna”.

  ————

  Exakt; jag vill höra SANNINGEN och inte lögner eller halvsanningar, eller att någon ”ja-sägare” döljer sanningen för mig:

  eftersom det är sanningen – och bara sanningen – som skall göra oss fria!

  Prästen Eli var en avfällig Herrens tjänar, men betydelsen av SANNINGEN hade han klart för sig, till skillnad från Pingsts högsta ledarskap. Och trots att han kunde ana, att Guds budskap genom Samuel kunde träffa honom själv hårt, så säger han till Guds budbärare, Samuel:

  ”Vad var det han talade till dig?
  Dölj det inte för mig. Gud må
  straffa dig nu och i framtiden,
  om du döljer för mig NÅGOT
  ENDA ORD av det han
  talade till dig”

  Sedan står det i Guds Ord:

  ”Då talade Samuel om för honom
  alltsammans och dolde inget för honom”

  —-

  Många, många gånger under de senaste 25 åren har jag önskat, att Pingstledarna haft de kvalitéer som Eli, trots sin avfällighet, här uppvisar!

 • Tom

  S-E Sköld skriver:
  ”Med så svepande anklagelser som grund – som de Du riktar mot mig – har nog många häxbål kunnat tändas runt om i Europa, och människors kunnat kastas i fängelse i gamla Tyskland såväl som i gamla Sovjet och f.ö. bland diktaturer utöver världen”

  Sen lite längre ner fortsätter han
  ”Lögnens fader har gått i täten för bildandet pingst-ffs och samfundet Pingst. Hur det gick till, när dessa bildades, tål därför inte att granskas
  i sanningens ljus. ”

  Vem tänder häxbålet?

  Om du tror att du är en profet och därför står över allt och alla så är ju konsekvensen av det i praktiken att alla andra som tror sig vara profet också kan ställa sig över allt och alla. De behöver ingen gemenskap och ingen korrigering.
  Börjar påminna om Knutby och liknande fenomen där man inte är intresserad av korrigering.

 • S-E Sköld

  Tom, om någon betygar att en sak som den startar inte skall bli vad några eller få orar sig för, och vederbörande sedan handlar rakt emot vad han lovat – intygat – och gör just det som de med farhågorna trodde:

  Är det Herrens Ande – Sanningens Ande – som handlar så, eller är det Lögnens fader: den tvetungade? Du beöver inte var någon profet, eller ens särskilt bibelkunnig, för att svara på den frågan!

  Vad blir Ditt svar?

 • Daniel

  @Lennart Svensson:

  Tack Lennart very much

 • Tom

  S-E Sköld

  Mitt svar till dig är att du verkar uttala dig om något som du troligen inte känner till och i svepande ordalag och delvis troligen på hörsägen.

  Har inget att göra med Biblisk prövning som jag ser det utan troligen handlar det mera om besvikelse från din sida och att människor inte går den väg du vill de skall gå.

 • @Tom:

  Sköld oroar sig för att dessa ledare inte följer Vägen, Sanningen och Livet utan sina egna idéer och hugskott. De fruktar även att inte betraktas ”politiskt korrekta” utan flyttar fram gamla gränser och råmärken i abortfrågan m m.

  Att de är inne på vrånga vägar och långt från Vägen vittnar deras engagemang i Sveriges Kristna Råd m m om.

  Vad anser du om det engagemanget förresten?

 • S-E Sköld

  Hab. 2:2 ”Och Herren svarade mig
  och sade: ”Skriv upp din syn och
  uppteckna den på skrivtavlor,
  med tydlig skrift, så att den
  lätt kan läsas”

  Utdrag från boken Ofredstider (1991) från sidorna 74-75, jag har skrivit med versaler också på sådana ställen, där det i boken enbart står med fet stil:

  MEN LEDARNA RÄKNADE INTE MED GUD
  De gör samma misstag som kungen i Babylonien gjorde: De tror inte att Gud i himmelen lever:

  ATT HAN ÄR DEN LEVANDE GUDEN.
  En Gud som förmår försvara sina egna kärl,
  sina egna ägodelar.

  Men de skall få se GUDS HAND uträckt över landet. Till försvar för SANNING och RÄTT,
  men också till DOM.

  Övergreppen mot barnen står alltid inför hans ögon, och han kommer för att skipa rätt:

  GUDS ORDS RÄTT.

  Landets längst uppe i norr skall få se det,
  och hela världen skall få se det:

  ATT GUD LEVER.

  Han skall dra fram i ljuset, det som är fördolt i mörker. Han skall UPPENBARA alla hjärtans rådslag, och GE VAR OCH EN EFTER HANS GÄRNINGAR.

 • Daniel

  Ole Hallesby en predikan
  http://lyd-i-natten.dk/Lydfiler/oh2.wma

  Finns en predikan med Bo Giertz där också
  men av nån anledning funkar inte länken nu,
  dom kanske har stängt ner sina datorer över
  helgen eller nåt.

  Hämtat från sidan http://predikningar.blogspot.com/

 • Daniel

  Ole Hallesby en predikan ”Om vårt förhållande
  till villoläran”
  http://lyd-i-natten.dk/Lydfiler/oh2.wma

  Finns en predikan med Bo Giertz där också
  men av nån anledning funkar inte länken nu,
  dom kanske har stängt ner sina datorer över
  helgen eller nåt.

  Hämtat från sidan http://predikningar.blogspot.com/

 • S-E Sköld

  Tom, jag konstaterar, att Ditt svar uteblev.

 • S-E Sköld

  Tom min fråga till Dig var/är:

  Tom, om någon betygar att en sak som den startar inte skall bli vad några eller få oroar sig för, och vederbörande sedan handlar rakt emot vad han lovat – intygat – och gör just det som de med farhågorna trodde:

  Är det Herrens Ande – Sanningens Ande – som handlar så, eller är det Lögnens fader: den tvetungade? Du beöver inte var någon profet, eller ens särskilt bibelkunnig, för att svara på den frågan!

  Vad blir Ditt svar?

 • Tom

  S-E Sköld
  Du vill jag skall svara på en fråga.
  Problemet är ju att frågan är ett påstående av dig inte en fråga. Sen vill du bara att jag skall bekräfta att du har rätt.
  Varför det? Om du har rätt behöver du väl ingen bekräftelse? Om du är osäker på om du har rätt eller fel så betyder det att du inte är säker på det du skriver.
  Hur som helst så är det ju ändå bara din tolkning av en situation. En subjektiv tolkning. Varför skulle jag uttala mig om den tolkningen.

  Lars W.
  Om det är politiskt korrekt eller inte är ju irrelevant. Ibland kan det vara politiskt korrekt att föra fram Bibelns budskap ibland är det inte politiskt korrekt. Så därför har det ju ingen betydelse om det är politiskt korrekt eller inte.
  Har dessa ledare sagt att de gör det för att vara politiskt korrekta? Jag har inte hört det i alla fall.
  Om de inte har gjort det så är det alltså så att du ”bestämmer” att de gör det för att de vill vara politiskt korrekta, du gör en sån bedömning. På vilken grund gör du den bedömningen? Hur vet du att det inte är något annat som styr deras handlande.
  Tycker att uttalande av den typen bara strävar efter att misskreditera någon utan att visa upp några bevis. Det är en sak att ha annan åsikt men en helt annan sak att uttala sig om människors drivkraft och motiv, varför de gör olika saker. Med vilken rätt gör du det?

  Sen så frågar du efter min åsikt om pingst engagemang i Ekumeniska rådet. Det är nu en större fråga än att man kan svara på två rader men för att vara kort: Man kan samarbeta med andra även om man inte har samma åsikt och insikt i alla frågor. Det är helt tydligt att Apostlarna gjorde så i Nya Testamentet också. Så i princip finns det inget problem i det. Detta som ett kort svar.

 • Lennart Svensson

  @Tom:

  Hej Tom!

  Det som S-E Sköld förnimmer i sin ande ang. farhågorna om Pingströrelsens inslagna väg, kallar Du för ”subjektiv tolkning av en situation”.
  Har Du hört talas om ande-bedömningens gåva enl
  ”1 Kor.12:10”?
  Jag upplever att S-E Sköld i denna fråga, håller på med att ”tyda andliga ting för andliga människor” enl.”1 Kor.2:13″.
  Det är själiska människor som sysslar med subjektiva tolkningar. Jag tror nog att broder Sköld har kunskap och drivs av Anden i denna fråga.

  Mvh L.Svensson

 • Tom… Jämför ’Charta oecumenica’ med Skriften. Stämmer den överens med Ordet eller inte? Kan ljus gå ihop med mörker? Sedan måste du också fråga dig själv, vems ärenden du går. Och om du verkligen vill veta sanningen, så fråga Herren och Han kommer att visa dig. Enligt Ordet. Mvh.

 • S-E Sköld

  Tom, Du vill inte ge sanningen rätt!

  JESUS: ”Vem säger ni då mig vara?”

  En retorisk, överflödig, fråga från JESUS?
  Nej, de fick tillfälle att ge sanningen rätt.

  Det undviker Du. Du vill inte ta den i Din mun, eller skriva den med Din hand.

 • Tom

  Lennart Svensson

  Jag är mycket medveten om andebedömningens gåva. Jag har också erfarenhet av att använda den under många år.
  Det är ju inte så att det bara rör sig om ursprunget till det som sägs är Gud eller Djävulen utan oftast så är det ju människan själv och hennes egen vilja. Ofta är det ju också en kombination av Gud och människan egen vilja.

  Bedömningen skall ske efter frukten. Till en del så kan man ju inte veta om något var från Gud före en tid har gått så man ser resultatet. Men till en del så kan man se på själva språkbruket och tillvägagångssättet.

  Läs Gal 5 så ser du hur Anden uppträder men också hur köttet uppträder.
  Andens frukter är t ex kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och godhet. Till Köttets gärningar hör t ex illvilja.

  När jag gör en bedömning av det här uttalandet:
  ””Lögnens fader har gått i täten för bildandet pingst-ffs och samfundet Pingst. Hur det gick till, när dessa bildades, tål därför inte att granskas
  i sanningens ljus. ””
  ser jag inte mycket av Andens frukt med däremot en hel del illvilja.

  Men bästa Lennart det gäller också att inte bara bedöma det som sägs utan vad som ligger bakom olika uttalande. Den bedömningen gör jag också men det är inte min uppgift att framföra den offentligt.

  Men en sak vet jag i alla fall och det är att i en blogg tillsammans hjälpas åt att skriva ner sådana som inte deltar i diskussionen är inget som är sanktionerat av Gud.

 • @Tom:

  ”Ibland kan det vara politiskt korrekt att föra fram Bibelns budskap ibland är det inte politiskt korrekt. Så därför har det ju ingen betydelse om det är politiskt korrekt eller inte.
  Har dessa ledare sagt att de gör det för att vara politiskt korrekta? Jag har inte hört det i alla fall.”

  I 99 fall av 100 är Bibelns budskap i direkt motsats till vad som anses ”politiskt korrekt”.

  Du är en humorist av klass, Tom. Hur kan du tänka dig att en frikyrkoledare skulle vilja framstå som ”politiskt korrekt”?? Givetvis vill de framstå som en ”Guds hjälte” i skinande rustning som med snabba svärdshugg nedgör ”världens makter”. Deras förvirring gör det emellertid svårt, för att inte säga omöjligt, för dem att avgöra vad som är Guds verk respektive världens ondska.

 • Tom

  Lars W

  Låt mig ge några exempel på saker som är politiskt korrekta och som stämmer med Bibelns budskap
  – Alla människor är lika mycket värda. Behandla därför din nästa som du själv vill bli behandlad
  – Du skall inte stjäla
  – Du skall inte bära falskt vittnesbörd
  – Människan tar ett personligt ansvar för sina handlingar
  – Vi skall ta hand om vår miljö och vårda skapelsen

  Det går ju att fortsätta listan och göra den hur lång som helst. Det finns ju förstås delar av Bibelns budskap som inte är politiskt korrekt just nu men det finns faktiskt många delar som är helt korrekta.

  Sen bästa Lars W så lever vi inte i en isolerad tidsrymd utan det har hänt något före oss och kommer att hända något efter det här också. Olika Bibliska sanningar har varit politiskt korrekta i olika tider och är vi ärliga så är det samma sak när det gäller religiöst korrekta. Olika saker är religiöst korrekta i olika tider. Däremot är Bibeln alltid den samma.

  Så låt oss därför glömma snacket om politiskt korrekthet. Det är bara ett sätt att smutskasta människor utan att det finns några bevis för påståendena. Det är kanske religiöst korrekt att göra det på den här bloggen men Bibliskt är det inte och kommer aldrig att bli heller.

 • Sefast Tronde

  @Tom:
  – Bra analys Tom!
  Du verkar i vart fall kunna skilja på vad som är sjukdom och vad som är symptom. Dessutom pluspoäng för anständig debatton.

  MVH / Sefast Tronde

 • Daniel

  SKR är det något bra för svensk kristenhet
  som vill känna sej fri med Herren ?
  Varför är man mer mån om organisationen
  än om organismen ?

 • Daniel

  Som Christan skrev:

  Det Hörnmark borde säga till pingstvänner är att återvända till pingstväckelsens rötter och söka Andedopet samt att återvända till Ordet som enda grund för lära och liv.

  Det sista Jesus sa till lärjungarna var:

  …ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.

  Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen…

 • @Daniel:

  Det är viktigt att minnas. Och att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Inte till politiskt korrekta samfundsmedlemmar. Eller samfundsledare…

 • @Sefast Tronde:

  ”Du verkar i vart fall kunna skilja på vad som är sjukdom och vad som är symptom.”

  Skjukdomen i delar av Kristi kropp göms undan genom att symptomen döljs med hjälp av en språkdräkt som är till förväxling lik den som forna tiders väckelsefolk använde sig av.

  Men det kommer till en punkt då ”amputering” blir ett nödvändigt ont. De döda kroppsdelar som då avskiljs kommer dock inte att märka någon skillnad eftersom Livet för länge sedan upphört att pulsera genom lemmen som dessutom för länge sedan upphört att utföra de handlingar som Huvudet önskar och som är nödvändiga för att Kroppen ska må bra.

 • S-E Sköld

  Tom: ”När jag gör en bedömning av det här uttalandet: ”Lögnens fader har gått i täten för bildandet pingst-ffs och samfundet Pingst. Hur det gick till, när dessa bildades, tål därför inte att granskas i sanningens ljus. ””
  ser jag inte mycket av Andens frukt med däremot en hel del illvilja”.

  Är det illvilja, att önska att sanningen skall komma i dagen? hos ”sanningens stöttepelar och grundfäste” på jorden. Är det illvilja när JESUS talar ve över förförelsen, vilseförandet av hans får, och är det illvilja när Paulus skriver och uttalar förbannelse över dem som predikar ett annat evangelium än vad han och de övriga apostlarna förkunnat för Galaterna?

  Tom, antingen leddes Sten-Gunnar Hedin och Jack-Tommy Ardenfors av Sanningens Ande, att bilda Pingst-ffs och samfundet Pingst, eller så av sitt eget kött: och därmed av Satan. Och en sak kan varje Bibelläsare med säkerhet veta, att Sanningens Ande aldrig talar med kluven tunga, som de gjorde!! för att få Guds hjord med sig.

  1 Krön. 21:1 ”Men satan trädde upp
  mot Israel och uppeggade David
  till att räkna folket”.

  Och antingen leddes de av Sanningens Ande till gemenskap med Katolska kyrkan och dess ledare, med sina många okulta läror -och aktiviteter, STYGGELSER. Nu senast blodet från en död människa, förra påven, i ett relikskrin förvarat åt eftervärlden, eller så av sitt eget kött, d.v.s. Satan.
  Men problemet är inte, djupast sett, okultismen, och Satan, utan den sovande kristenheten och dess vilsna ledare!

  Det finns ingen ”mellanväg”; antingen församlar man kring Bibelns JESUS Kristus, eller så förskingrar man från Honom. Antingen är man ledd av Sanningens Ande, eller så inte.

  Och Pingst-ffs och samfundet Pingst är INTE ett verk av den helige Ande; och därmed ett verk som för Jesu får vilse, bort från den väg som de skulle vandra!

 • Kamau Mweru

  @S-E Sköld skrev: ”Exakt; jag vill höra SANNINGEN och inte lögner eller halvsanningar, eller att någon ’ja-sägare’ döljer sanningen för mig: eftersom det är sanningen – och bara sanningen – som skall göra oss fria!”

  Anledningen att jag citerade Matt. 7:12 för dej var att du kräver (med implicita hotelser) att Tom skall vara explicit och veriferbar i sin utsaga.

  MEN!!! Du är det inte själv i den ”profetia” som här diskuteras.

  Tom har vänligt och tydligt påpekat ett antal viktiga saker.

  MEN!!! Du vill inte lyssna.

  Det härskar en ”rör inte Herrens smorde profet” i debatten.

  Så lyd nu själv ditt råd och specificera exakt vad som döljer sig bakom de ospecifika orden i din ”profetia”.

  Som det nu är tolkar alla som har något emot Hörnmark och pingst in det de själva (kanske med rätta?) är emot.

  Igen vill jag ljuda trumpeten och påpeka att något inte står rätt till.

  En profet som förkastar prövandet är ute på hal is.

  Vi behöver alla underkasta oss varandra.

  /Kjell

 • S-E Sköld

  Kjell, läs tråden ”Bo Hörnbergs andliga testamente”, och läs boken Ofredstider, sen är det möjligt för Dig, att åtminstone påstå att Du har ”prövat allt” och då mot Guds Ord/Bibeln –

  ”allt Guds Ord” – och inte mot ”kristendomsslickepinnar”:
  det 1/2 evangeliet, med nåd utan sanning, eller Dina egna tankebyggnader.

 • S-E Sköld

  Kamau Mweru: ”Tom har vänligt och tydligt påpekat ett antal viktiga saker.

  MEN!!! Du vill inte lyssna”.

  ————-

  Skall jag lyssna på Gud eller Tom? Hur många goda råd och synpunkter tror Du det är möjligt att få på den typ av vandring jag gjort, med det budskap Gud gett mig? Och hur många fel tror Du inte det går att finna på budbärare?

  Tror Du att jag är överraskad av den visdom som möter mig i era uttalanden? Tror Du inte jag hört liknande anklagelser och goda råd förr?

  Om jag inte ville ha prövning av både mig själv och det budskap Gud gett mig; då skulle jag ju göra som de flesta av mina belackare, uppträda anonymt.

  Och inte med mitt namn, för att sedan delta i många konferenser och bönedagar, inom Pingst och EFK, inte minst i norra Sverige, som kommer att bli särskilt hårt utsatt när det kommer som Gud varnar för. Och som också gäller Dig och Din familj: som Gud vill rädda.

  När Du skriver att ”Tom vänligt och tydligt påpekat ett antal viktiga saker.” så kan jag hålla med om, att det har framstått som vänligt, men om Du kallar det tydligt, det som Tom har framfört; då vet Du lite om vad tydligt i Guds Andes sammanhang är.

  Tom exempelfierar resultaten av det 1/2 evangelitet: JESUS med Nåd, men utan Sanning. Ett människotankes verk; att måla en Kristus som passar en avfällig, sovande kristenhet; som är rädd för att ställa fram Guds ljus – Guds Ord – i det samhälle de lever i. JA INTE ENS I KYRKAN, förekommer det i många fall.

  JESUS: ”När han kommer
  som är sanningens Ande,
  skall han låta världen få
  veta sanningen,

  i fråga om synd,
  rättfärdighet och dom”

  ”Den Gud har sänt,
  talar Guds Ord”,

 • Tom!

  Jag ställde några frågor till dig och – fick inget svar.

  Alltså: vems ärenden går du?

  Ordet talar klart och tydligt hur vi skall bemöta främmande, ockulta läror:

  2Joh.1:1 ”Ja, detta är kärleken: ATT VI LEVER EFTER HANS BUD. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.

  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

  Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön.

  DEN SOM INTE FÖRBLIR I KRISTI LÄRA UTAN GÅR UTÖVER DEN, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.

  Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni INTE ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.

  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.”
  ………………………………

  Matt.10:32 ”Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen.

  Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.

  Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.

  Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender.

  Den som älskar sin far eller mor MER ÄN MIG är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.

  Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

  Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig.

  Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön.
  Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön.”
  ………………………………….

  Mvh.

 • Tom

  S-E Sköld

  På vilket sätt har jag bara talat om ½ evangeliet, bara om nåden och inte om sanningen?

  Det finns en tendens att när inte argumenten längre räcker till så tar man till martyrargumentet och berättar om hur svårt man har det och vad man fått lida. Det är ju synd om de som fått lida p g a andra människors ovishet men det gör inte ett uttalande mera eller mindre sant. Den argumentationen är lite på samma nivå som den om politiskt korrekthet. Det handlar inte om fakta utan bara om ickekontrollerbara uttalanden.

  Sen frågar du om du skall lyssna på mig eller Gud. Tycker du också skall lyssna på mig och sen utan förutfattade meningar utgående från Bibeln bedöma det jag säger.

 • S-E Sköld

  Tom: ”Det finns en tendens att när inte argumenten längre räcker till så tar man till martyrargumentet och berättar om hur svårt man har det och vad man fått lida.

  Det är ju synd om de som fått lida p g a andra människors ovishet men det gör inte ett uttalande mera eller mindre sant. Den argumentationen är lite på samma nivå som den om politiskt korrekthet. Det handlar inte om fakta utan bara om ickekontrollerbara uttalanden”.

  ———————–

  Kallar Du det martyrium, att möta ohörsamma, från Guds Andes väg, avvikna ledare?! Sanningen är, att jag inte för något pris i världen, ville byta med dem: de ohörsamma ledarna!

  Martyrium möter däremot alla ofödda, oskyldiga människor som slaktas redan i moderlivet! under det att prästerskapet – Ordets tjänare och förvaltare – tiger, och det nu sedan mycket lång tid!

  Vad jag skrev var, att jag tidigare mött den religiösa förnumstighet som Du representerar: om jag hade haft behov av att lyssna på den, hade det ju i så fall varit bättre att jag lyssnat på Jack- Tommy Ardenfors, en lysande Ordets förkunnare, eller Sten-Gunnar Hedin, inte oäven han heller, än att lyssna på Dig.

  Du representerar – för mig – det 1/2 evangelium som tidigare varit i säck och nu befinner sig i påsen. Jag har med andra ord hört den jolmigheten förut, ja långt tidigare!

 • S-E Sköld

  Om JESUS står det, att ”han
  var full av nåd och sanning”.

  Det som kännetecknar det 1/2 evangeliet, och som inte kan rädda det här landet, är att sanningen ”fallit” bort, förmodligen p.g.a att sanningen är obekväm, både innanför och utanför kyrkorna.

 • Lennart Svensson

  @Kamau Mweru:

  Hej Kjell!

  Det är väl klart att vi ska röra ”Herrens smorde profet”.
  Det har ju du gjort, från första början i detta ämne.
  Du berömmer Tom för hans tydlighet.
  Jag tycker också du är tydlig när du konstaterar att:

  1. S-E Sköld missbrukar Guds namn
  2. Profetian går inte att pröva
  3. Profetian är uttryck för ”personlig maktstrid”.

  Enligt dig är alltså S-E Sköld en falsk profet.

 • S-E Sköld

  Det är Bibelns JESUS, som är ”full av nåd och sanning”, som skall vinna Sveriges folk för Gud.

  Alla slags syndare, även de som dödat sina egna barn i moderlivet; därför att Guds Nåd ALLTID är större än synden (frånsett hädelse mot Guds helige Ande) när synden fått sitt rätta namn inför Gud och vi kommer till Honom i Jesu Namn, för att få förlåtelse för våra synder: nåd och förlåtelse, därför att sanningens Ande och Ord har verkat i oss!

  Men för att det skall kunna ske, måste förkunnare komma som – liksom JESUS – är ”full av nåd och sanning”, och inte som nu, nådesförkunnare utan sanning, som snarare söver folket än väcker det!

  Ps 34:9 ”Smaka och se,
  att Gud är god”

  I denna Guds godhet ingår salt, d.v.s. sanning, i annat fall blir maten vämjelig; sånt man helst vill spy ut ur sin mun.

  D.v.s. det 1/2 evangeliet.

 • Kamau Mweru

  @Lennart Svensson skrev: ”Enligt dig är alltså S-E Sköld en falsk profet”

  Du får själv stå för de tre punkter du ställt upp. De är inte mina konstateranden.

  Ingenstans har jag uttalat mej om broder Sköld.

  /Kjell

 • Sefast Tronde

  En del här tycks vara rädda för att prövande frågeställningar väcks. Det känns något märkligt. Allt behöver inte vara helt svart eller vitt, sant eller falskt. Men, en sak som onekligen ligger ’i fatet’ är det graverande försvar som kommer till uttryck både av Sköld själv och av hans försvarare, i en grad som närmast liknar ett kotteri.

  Ett profetiskt ord kan så lätt förstöras om det kläs som en julgran i alltför mycket kött och köttsligt försvar. Man fäktas med ord som med japanska pinnar. Jag vill inte såga Sköld, då jag upplever det riktigt att han drivs av en äkta kallelse. Däremot vore det en fördel i sammanhanget med lite större förkrosselse, rannsakan och ödmjukhet. Saken i sig – avfallet (här spec. pingst) – är allt för allvarlig för att käbblas bort. Och när saken går i stridiga ord har Den Helige Ande lämnat för länge sen..

  Men det verkar så, att det här forumet – bloggosfären – är helt fel forum för att tala om andliga ting. Bra när det gäller avslöjanden, att sprida information, föra debatt och att lyfta fram händelser i ljuset, men rent vedervärdigt när förment kristna vid nära nog var frågeställning börjar slå varandra i huvudet. Vedervärdigt, och definitivt oandligt!

  Det som nu känns definitivt fel är att en kritik mot utvecklingen inom pingst, som innehåller mycket substantiellt, med nödvändighet måste tillskrivas en överdrivet profetisk status. Allt medan högst försiktig prövning avvisas kategoriskt på ett sätt som inte lyfter ett uns ytterligare. Detta blir då även, som huvudfrågan i sig, ett symptom på den underliggande sjukdomen.

  Trots att jag i många stycken håller med Sköld i huvudfrågan kan jag konstatera att hans försvar för det profetiska perspektivet här blir definitivt kontraproduktiv, och skjuter långt över målet.

  MVH / Sefast Tronde

 • S-E Sköld

  Sefast Tronde, jag försvarar inget profetisk tal, som kommit genom mig: det försvara Gud själv. Det jag skrivit om, handlar om sanningen i förhållande till halvsanningar och lögn:

  Pingst ffs och samfundet Pingst har tillkommit genom lögn: en kluven tunga, och för att kunna veta det behöver man ingen uppenbarelse, det räcker, att ha varit med under hela processen från fria församlingar, till Pingst-ffs och vidare till samfundet Pingst.

  En objektiv forskning, skulle visa just detta: att dessa två organisationer kommit till genom en kluven tunga, vilket inte kännetecknar Guds helige Ande.

 • S-E Sköld

  Ps

  Denna kluvna tunga har – främst genom Sten-Gunnar Hedin – bl.a. lett pingstfolket till samarbete med katolicismens ledare och lärare, med dess groteska okultism.

  Skulle det vara ett Andens verk, skulle Guds helige Ande söka stöd av okultister? i syfte att vinna Sveriges folk för Gud. Det är sanningen och ingenting annat, som skall göra såväl Guds folk, som vårt folk i övrigt, fria!

  Ds

 • Lennart Svensson

  @Kamau Mweru:

  Hej Kjell!

  Eftersom Du förnekar att de tre punkter jag tar upp, skulle vara ”De är inte mina konstateranden”, får jag väl friska upp Ditt minne.
  I Din första kommentar i detta ämne, fäller du tre stycken KONSTATERANDEN:

  Konstaterande nr.3 =
  ”Jag känner ingen av de inblandade i denna MAKTSTRID. Jag känner att det inte står rätt till.”

  Konstaterande nr.2 =
  ”Prövning av innehåll är därmed omöjligt”.

  Konstaterande nr.1 =
  ”Missbruk av auktoritet, speciellt Guds auktoritet är ”missbruk av Guds Namn”.

  Du säger att jag ska stå för de 3 punkterna.
  Men det är ju DINA konstateranden, korrekt återgivna citat från Dig i din första kommentar.

  Din 1:a kommentar i detta ämne, menar Du vara en prövning av S-E-Skölds profetia enligt Guds Ords kriterier.
  Du skriver:
  ”Hur kan vi tro profetia i Guds Ord om vi inte vill använda Guds eget Ords urskiljnings-kriteria.”

  Din slutsats ang. S-E Skölds profetia är :
  ”Jag känner att det inte står rätt till”.

  Eftersom Du känner detta, så säger Du egentligen att denna profetia inte kommer från Gud, eller hur?
  Den håller inte för granskning enl. kriterierna.
  Det är ju det biblisk prövning handlar om.
  Att avgöra om profetian är sann eller falsk, dvs, om
  ”broder Sköld har gjort tjänst som Herrens mun”. (ditt egna citat).
  Enligt Dig så har inte S-E Sköld gjort tjänst som Herrens mun i denna profetia, eftersom det hela handlar om ”maktstrid” enl. ditt 3:e konstaterande.
  En profet från Gud ägnar sig inte åt maktstrid.
  Det är de falska profeterna som gör det.
  Då är alltså S-E Sköld en falsk profet ang. denna profetia, enligt Dig.
  Dina ”konstateranden” i detta ämne, ska du inte på ett listigt sätt försöka att ålägga mig.
  Enligt mig och andra, så har S-E-Sköld agerat som Herrens mun med sin profetia till Hörnmark.

  Trevlig vecka!

  Mvh L.Svensson

 • Sefast Tronde

  @S-E Sköld: I ovan nämnda spörsmål har jag alls inget att invända. Skulle då endast vara övertonerna mot S-G Hedin, vilken kanske handlat utifrån att ha blivit vilseledd i någon mening, men ärligt talat känner jag inte de bakomliggande motiven, och det är heller inget som jag varit kallad till.

  – Känner du inte själv att argumenten får en större tyngd och resonansbotten om du anstränger dig för att föra debatten mer sakligt, enl. ovan? Personligen är jag övertygad om detta, men har även förståelse för att det som djupt engagerar kan färgas allt för mycket av känslor.

  – Ta vara på dig, och se till att bevara din kallelse ren. Du behövs i Guds rike.

  MVH / Sefast Tronde

 • Sefast…

  Vi har alla fått ett rättesnöre – Skriften.

  Det bör vi rätta oss efter, eftersom Guds vilja är förmedlad genom den, i Herrens eget Ord.

  Dessutom: sanningen står på egna ben …. Alltid!

  Om man försöker begrava sanningen, så uppstår den alltid på tredje dagen.

  Detta är en LAG – och det är viktigt att vi håller koll på Guds lagar.

  2 Kor.13:3 ”Ni vill ju ha ett bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag gentemot er utan är mäktig bland er.

  Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna.

  Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

  Men jag hoppas att ni skall förstå att vi för vår del består provet.

  Vi ber till Gud att ni inte skall göra något orätt, inte för att vi skall visa oss bestå provet, utan för att ni skall göra det som är gott. Sedan kan det gärna se ut som om vi inte höll provet.

  Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan FÖR SANNINGEN.”
  ………….

  Mvh…

 • @Sefast Tronde:

  ”Och när saken går i stridiga ord har Den Helige Ande lämnat för länge sen..”

  Det är märkligt att Anden då, enligt din teori, måste ha lämnat Paulus när han skrev sina brev. Han lägger inte fingrarna emellan när han tar upp kampen för Sanningen. Och så gjorde inte heller hans Mästare. Ta exemplet med månglarna i templet till att börja med.

 • S-E Sköld

  Saxat från Dagen:

  ”Nu kommer efterspelet till den skandal som rullades upp hösten 2009. I höstas kom en rapport som visar att katolska präster i Belgien förgripit sig sexuellt på cirka fem hundra barn.

  Många har reagerat med avsky mot att prästerna hållit varandra om ryggen, och tretton av offren har under årens lopp tagit sina egna liv. Konsekvenserna för Katolska kyrkan är förödande.

  En färsk opinionsundersökning visar att förtroendet för kyrkan sjunkit drastiskt bland belgarna. Endast 8 procent av belgarna har i dag förtroende för Katolska kyrkan.

  Och nu visar det sig att många reagerar så kraftigt att de begär att kyrkan ska ogiltigförklara deras dop”.

  ————

  Vad säger pingstvännerna i Sverige, med sina ledare i täten?! Ledare som – främst Sten-Gunnar Hedin – gjort allt de kunnat för att förena Pingst och katolicismen. M.a.o. okultism med den rörelse som en gång föddes genom den Helige Ande, och ännu bär namnet av Honom – pingst – och som i sin ungdom strävade efter, att vandra på Guds Ords väg, i enlighet med Guds rådslut, även när det medförde förföljelse för Ordets skull.

  Upp. 1:9 ”Jag, Johannes, er broder,
  som med er har del i bedrövelsen
  och riket och ståndaktigheten i Jesus,
  jag befann mig på den ö som heter Patmos,
  för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull”.

 • Kanon, S-E!

  Då är ju dop-frågan – löst! Hallelu’JAH!

  Lika bra att ogiltigförklara hela rubbet.

  Herren väntar på att ta emot alla som söker Honom till att födas på nytt – och då blir troende-dop till efterföljelse det självklara.

  Välkomna till att hämta rent vatten i Skriften hos Den Gode Herden Jesus, alla ni som längtar efter Herren och vill vara fria från mörkrets makter!

  1 Petr.1:16 Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.

  Om ni ropar ”Fader” till honom, som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i gudsfruktan under er tid som främlingar.

  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

  Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er TRO och ert hopp står till Gud.

  Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.

  Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds LEVANDE ORD som består.”
  ……………………..

  😀

 • @Deborah:

  Nu har du fått tag i ”fel” översättning igen…

  Vers 20:
  ”Så var förutsett om honom före världens begynnelse; men först nu i de yttersta tiderna har han blivit uppenbarad för eder skull,…”

  (Vi får inte ge ”föreningen” lillfingret..)

 • Lars W!

  Så sant, så!

  Jag citerade ju SFB men i fortsättningen får jag benhårt citera ReformationsBibeln.

  RB >

  Vers 20. ”Som han sannerligen blev förutbestämd till före världens begynnelse, men blev uppenbarad först i de yttersta tiderna, för er skull,…”
  …………..

  Tackar! 😀

 • S-E Sköld

  Den som inte avslöjar lögnläror – i Bibeln också kallade ”onda andars läror” – och skulle kunna göra det, genom att ha blivit betrodd med Guds Ord, gör sig DELAKTIG i villolärarnas synder; nämligen att leda Guds får vilse. De gör sig delaktiga i ”mörkrets gärningar”, genom att inte tända lyset: Guds Ords avslöjande ljus!

  Detta skriver jag främst med tanke på Pingströrelsen ”högsta” ledare, som har det största, och mest övergripande, ansvaret för Guds hjord. Det sådana ledare gör, är också det en förkunnelse!

  Deras uppgift hade varit, att avslöja katolicismens bibelstridiga läror. Bibelstridiga på i stort sett varje punkt; men i stället betalar pingstledarna – av andras offermedel – kanske 500.000 kr per år (medlemsavgiften i SKR) för att få sitta med i villolärares och okultisters samkväm.

  Aposteln Johannes skriver, att om någon kommer med en annan lära, än den Jesu apostlar fått av JESUS själv och som de i sin tur undervisat andra med, så skall en sådan inte hälsas på torget och ingen skall bjuda en sådan hem till sig.

  I stället för att göra så, eller avslöja dem, betalar Pingst nu stora pengar för att få vara med bland villolärare; utan att tänka på konsekvenserna det får för den hjord de är satta att vaka över.

 • Kamau Mweru

  @Lennart Svensson skrev: ”Eftersom Du känner detta, så säger Du egentligen att denna profetia inte kommer från Gud, eller hur?”

  Igen må detta stå för dig.

  Som vanligt blandar du lösryckta citat med egna tolkningar.

  Prövning av ett budskap som bringas i form av en profetia är till för att stödja den som uttalar budskapet.

  Som privat budskap kan kanske tydligheten duga. Det kan jag inte bedöma.

  Som offentligt budskap saknas fakta. Och därmed blir prövningen begränsad till skeendet.

  Att prestige finns med i bilden kan ingen ha missat. Prestige har med makt att göra.

  Misstolka så mycket du vill. Jag har sagt mitt i detta ärende.

  /Kjell

 • S-E Sköld

  Kamau Mweru: ”att prestige finns med i bilden kan ingen ha missat. Prestige har med makt att göra”.

  I så fall finns prestigen hos Dig, att inte få fel i den här frågan t.ex.; för vad har en ensam gammal gubbe för makt?! Ingen som jag har upptäckt i vart fall: i frågan om samfunder Pingst, hade inte ens Lewi Pethrus, Georgs Gustavssons och Bo Hörnbergs synsätt och undervisning någon makt.

  Och när det gäller boken Ofredstider och dess budskap, så är det Gud ensam som har någon makt över ohörsamheten.

 • Kamau Mweru

  @S-E Sköld skrev: ”vad har en ensam gammal gubbe för makt?”

  Ja, sannerligen broder Sköld.

  Tror du att en ensam gammal gubbe vid ekvatorn har mera makt? 🙂

  Herren bevare oss!

  /Kjell

 • Lennart Svensson

  Hej Kamau Mveru!

  Ha-ha, du verkar vara en härlig broder.
  I Din första kommentar uppmanar Du läsarna
  (och här kommer lite lösryckta citat),
  att vi ska ”Pröva min uppstyckning!”, ”Pröva min ordning!” och ”pröva min känsla”.
  När jag då lyder din uppmaning i detta, så slår Du tvärsäkert fast att jag:
  ”Som vanligt blandar du lösryckta citat med egna tolkningar” och ”misstolkar så mycket du vill”.

  Det verkar som Du inte vill ha någon prövning av din prövning? Enligt Dig blir det bara misstolkning då?
  Din kommentar ”det får stå för dig” tycker jag är en skicklig strategi som politiker brukar använda och svara med, när reportrar försöker översätta politikernas språk till ren svenska.
  På ren svenska önskar jag Dig:

  En Trevlig Kväll!

  Mvh L.Svensson

 • Tom

  Deborah skriver:
  Tom!
  Jag ställde några frågor till dig och – fick inget svar.
  Alltså: vems ärenden går du?

  Vems ärende jag går? Tror att din frågeställning bygger på ett starkt behov att hitta motsättningar, svar eller vitt, ont eller gott. Kan förstå att det underlättar att tänka på det sättet. Allt blir så mycket enklare när man kan sätta in alla former och hitta fiender.
  Men livet är inte så lätt och du kommer inte att kunna sätta in mig i någon form. Varför det? Jo därför att jag inte tror att någon rörelse eller människa har 100% rätt i det de gör men att de flesta har hittat korn av sanning.

  Gud kan leda mig fast jag inte finns i någon form eller kanske just p g a att jag inte skaffat mig förutfattade meningar.

 • Tom

  S-E Sköld skriver
  ”Kallar Du det martyrium, att möta ohörsamma, från Guds Andes väg, avvikna ledare?! Sanningen är, att jag inte för något pris i världen, ville byta med dem: de ohörsamma ledarna!”

  Nej det gör jag inte och det framgår klart av det jag skriver. Däremot så skriver jag att när argumenten tryter så finns det ofta en tendens att framställa sig som ”martyr”. Martyr här använd i betydelsen att vara ”förföljd” för sin tro. Utgår att man från sammanhanget förstår att förföljelsen är mycket ringa. Det är ett psykologiskt trick när man gör så. Det har inget att göra med sakfrågan.

  Sanningens Ande som du skriver om talar i respekt för människor. Anden viker inte undan och ger inte efter för orättfärdighet men Han respekterar människan och skymfar inte och talar inte illa om någon utan talar bara i sak. Detta är viktigt att beakta och ta till sig.

  Om ens motiv börjar till någon del präglas av hämnd har man avvikit från sanningen.

 • Tom… Du använder känslomässiga argument. Konstigt… Jag bad dig att jämföra ’Charta oecumenica’ med Skriftens ord. Vad säger Ordet? Skall vi lyda Gud eller inte? Resten (livsfilosofi, tal om hämnd ? osv.) är ointressant. Det hör inte hit. Mvh…

 • Tror personligen att ett stort problem med det myckna profeterandet är att profeterna inte nöjer sig med att profetera, utan sedan försöker avgöra hur profetian mottogs eller inte. Så ock i fallet S-E Sköld som nu under ett antal år väntat på att Ryssarna skall komma och under tiden han väntar på detta, profeterar omvändelse till våra samfundsledare.

  Jag tvivlar inte på att S-E nu och då prickar rätt i sina profetior. Allt profetiskt ord skall prövas först och främst mot Guds ord. Huruvida tex Hörnmark tagit intryck av Skölds profetia eller inte är upp till Herren själv att avgöra, inte Sköld.

  Ords 17:3 – ”HERREN prövar hjärtan..” 1 Sam 16:7 – ”En människa ser det som är för ögonen, men Gud ser till hjärtat… ”

  Jag måste hålla med Kjell att profetian @Kamau Mweru: ”Det finns inget i detta som jag, som utomstående kan vare sig verifiera eller vederlägga. Prövning av innehåll är därmed omöjligt.”

  Jag tillhör själv dem som ”profeterat” via denna blogg emot den nya ekumeniken, enhet under påven, villoandar av olika slag. Men i slutändan måste vi lyssna till signaturen Tuve som något halvår efter Aletheia föddes utbrast; Killar – ni kan inte bara vara emot allt, ni måste visa vad ni är för.

  Det blev ett stygn i hjärtat och numera försöker jag och många med mig att samtidigt som vi pekar på det vi upplever fel inom kristenheten, gräva fram något vi anser är rätt. Här är nostalgi-resor föga hjälp för kristenheten. D.v.s. vi kan samtala om gamla troshjältar som Pethrus, George Gustavsson m.fl. men de kan inte hjälpa oss idag. Nu måste vi tillsammans utstaka vägen (stigen) som ligger framför oss och inte bara vara mot allt och alla.

  Annars kommer vi stå och stampa på samma fläck vilket knappast är Guds vilja.

  mvh
  Daniel

 • S-E Sköld

  Tom: ”Sanningens Ande som du skriver om talar i respekt för människor. Anden viker inte undan och ger inte efter för orättfärdighet men Han respekterar människan och skymfar inte och talar inte illa om någon utan talar bara i sak. Detta är viktigt att beakta och ta till sig”.

  Nu har visdomen själv tagit till orda: Du kan ju bl.a. vända Dig – med den visdomen – till JESUS själv, Johannes Döparen, och Paulus.

  Du har nog en hel del att säga dem, angående Den helige Ande! och hur han verkar. Bibelkunnig som Du är, så bryr jag mig inte om att citera någon av dem. Du kan säkert – om det intresserar Dig – slå upp det själv. Men jag betvivlar att Du besvärar Dig med det..?

 • Tom! En sak till: ’korn av sanning’? Vad är det? Jag vill vandra i stället i sanningen – i Herren Jesus själv, Han som är Messias!

 • S-E Sköld

  MyTwoCents, det var mycket på en gång; men om Pelle har lyssnat, hade hans omvändelsen varit en omgående händelse; Kungars kung har talat, en sista gång. Vad gör man då?!

  Hes. 33:31 ”Väl hör de dina ord,
  men de gör inte efter dem”

  Hebr. 3:15 ”IDAG, om ni får höra
  hans röst, så må ni inte förhärda
  era hjärtan”

  Och Du skriver vidare: ”Jag tvivlar inte på att S-E nu och då prickar rätt i sina profetior. Allt profetiskt ord skall prövas först och främst mot Guds ord. Huruvida tex Hörnmark tagit intryck av Skölds profetia eller inte är upp till Herren själv att avgöra, inte Sköld”.

  Men kan Du tänka Dig MÖJLIGHETEN, att Gud underrättar Sköld, Sin tjänare och vän, och ger honom tro för vad han skall göra?

  Vidare skriver Du: ”Jag måste hålla med Kjell att profetian @Kamau Mweru: ”Det finns inget i detta som jag, som utomstående kan vare sig verifiera eller vederlägga. Prövning av innehåll är därmed omöjligt”.

  Men det är ju Pelle som främst skall pröva den! I nuläget gäller den ju honom och framtiden får utvisa, för oss andra, om Gud sänt den eller ej. Det är ju bara att följa vad som händer med Pelle!

  När det sedan handlar om troshjältar, så pekade dessa uppräknade – tre fyrar i linje med varandra om man så vill – ut en väg för Pingströrelsen; en väg hämtad och styrkt från Guds eget Ord. Det kan ingen kasta bort så där utan vidare.

  När det sedan gäller budskapet i boken Ofredstider, som avser först och främst vårt folk och vårt land, så tror väl förhoppningsvis ingen, att jag kunnat gå med det uppdraget i nu över 20 år, utan att Gud styrkt mig, Sin tjänare; jag skulle kunna berätta, åtminstone för mig, häpnadsväckande ting vad gäller den saken.

  Slutligen: Katolska kyrkan är full av trolldom och för mig är det en gåta, hur någon enda som kallar sig Kristen kan låta sig bedras av den! och gå i ok med den!

 • Lennart Svensson

  Hej Vänner!

  Till Er som påstår ang. S-E Skölds profetia att:
  ”Prövning av innehåll är omöjligt”,
  så skulle jag vilja att ni tar och kammar er lite och läser om budskapet en gång till.
  I budskapet framgår ju TYDLIGT och klart att Pelle Hörnmark är med och leder Guds folk vilse.
  Det är det som är budskapets huvudinnehåll.
  Det budskapets innehåll, Pingströrelsens vilsna inslagna väg, har ju diskuterats ett antal ggr. på olika bloggar.
  Bl.a så skrev MTC den 8/9-09 under ämnet ”Skillnad på ekumenik och ekumenik” så här:

  ”Den religionssynkretism som nu sker mellan Katolicismen och Pingströrelsen var knappast det Lewi Pethrus önskade Något säger mig dock att Lewi Pethrus i sin himmel nu och då lyfter på ögonbrynen över bildandet av Pingstsamfund, Pingstrepresentanter vid Heliga Birgittas benknotor och mycket annat han aldrig under sin livstid skrev under”.

  MTC:s beskrivning är alltså detsamma som innehållet i Skölds budskap till Hörnmark.
  S-E Sköld säger i en kommentar att Lewi Petrus och hans generation församlade och Pelle Hörnmark är med och sysslar med förskingring.
  Det tycker jag inte är så svårt att utläsa av orden i budskapet: ”Du för mitt folk vilse”.

  Jag tycker S-E Sköld påminner om Johannes Döparen när denne sa till Herodes, att det var olovligt för honom att ha hans brors fru som äkta.
  Herodes måste ha upplevt Johannes som väldigt påträngande och jobbig, så därför hamnade Johannes i fängelse.
  En del kanske har problem med S-E Sköld som profet, men enligt min mening är hans budskap Äkta.

  Mvh L.Svensson

 • PåKlippan

  @Tom:

  ”därför att jag inte tror att någon rörelse eller människa har 100% rätt i det de gör men att de flesta har hittat korn av sanning.”*

  Den som har NT som lärogrund kan tryggt sträva mot 100% trots att vi alla vet att vi inte kommer att nå dit.

  Det skiljer t ex Sköld från moderna kristna som ofta har en pyttipanna-vision där allt passar i pannan bara det inte har för mycket sälta.

  Det som är sant för dig kan vara något annat än det som är sant för mig. Vilket är postmodernismens felaktiga sanningsbegrepp. Sanning blir en slags känsla en slags attityd. Gammeltroende ser däremot sanning som något exakt och absolut till sin karaktär. Det som är sant gäller i alla tider, här och på månen eller Mars eller var som helst i hela universum. Från matematiken brukar vi låna 2+2 är alltid 4. Den som säger att det är 3 eller 5 är vilsefaren.

  Den moderna människan har uttryck som ”i min värld gäller detta och detta…..”.

  Det är uppbyggligt att det finns personer med NTs sanningsideal, varav Sköld är ett gott exempel. De liknar inte de teflonkristna som bekänner alla trender som ett bidrag till sanningen. Betyder det att Skölden alltid har rätt? Inte alls men hans sköna ideal och dröm om eviga sanningar vill jag efterfölja.

  ————————————————-
  */ att tala om 100 % är ett retoriskt knep som t ex Ulf Ekman ofta utnyttjar i olika retoriska sammanhang där han inte vill följa logikens regler. Resultatet blir dummerjönslogik.

 • S-E Sköld

  Paulus skrev ett brev till oss i vår tid, till Pelle Hörnmark och oss alla andra, med c/o adress Timoteus:

  Jag uppmanar dig allvarligt
  inför Gud och Kristus Jesus,
  inför honom, som skall döma
  levande och döda, jag uppmanar
  dig vid hans tillkommelse och
  hans rike:

  Predika ordet, täd upp i tid och
  otid, bestraffa, tillrättavisa,
  förmana med allt tålamod och
  med undervisning i alla stycken.

  Ty, den tid kommer, då de inte
  skall fördra den sunda läran,
  utan efter sina egna önskemål
  skall samla til sig lärare i hoptals
  alltefter som det kliar dem i öronen,

  en tid, då de skall vända sina öron
  från sanningen och i stället vända
  sig till fabler.

  Men du, var nykter i allting, bär
  ditt lidande, utför en evangelists
  verk, fullgör i allt, vad som tillhör
  din tjänst”.

  Är detta ett omodern budskap för oss vår tid? Eller gäller det tvärt om oss, i särskilt hög grad? Är det därför detta som pellehörnmarks-generationen ägnar sig åt? Eller tillhör sådan här undervisning de skepp som de bränt bakom sig? Jag tror/vet att det är inaktuell undervisning.

  Paulus var klar över, att det Ord som skapat Människan också var den kraft som skulle upprätta henne, och forma henne till en gudsmänniska i alla avseende,

  för att hon slutligen skulle passa i himlen; dit där inget orent kommer in och inga halvsanningar, religiösa manipulationer och lögner. Då är spelet över.

 • S-E Sköld

  Paulus: ”Och honom förkunnar vi
  för vår del, i det vi förmanar var
  människa och undervisar var
  människa, med all vishet för att
  kunna ställa fram var människa
  som fullkomlig i Kristus.

  Och för det målet arbetar och kämpar
  jag i enlighet med hans kraft, som
  mäktigt verkar i mig”.

  ”Därför betygar jag för er, nu idag,
  att jag inte bär skuld för någons blod.
  Ty, jag har inte undandragit mig, att
  förkunna för er allt Guds rådslut”.

  Det inte Pelle Hörnmark – eller någon annan – förmår, är att bredda vägen till himlen, eller vidga porten dit in. Den himmel som Paulus och de övriga apostlarna hade som mål, och som mål för dem de ledde och undervisade: tog ansvar för.

  Himlen är omodern, för den är evig; som Ordet som vägleder -och undervisar oss eviga själar på vägen dit, också är evigt. Ingen generation kan förändra den vägen! Den är som JESUS har sagt.

 • Tom

  Tack för en kort diskussion här på bloggen. Tackar för mig nu. Fast vi skulle skriva en månad till tror jag ingenting kommer att ändras eftersom det ju inte i grunden handlar om ett samtal utan om försvar av fastlåsta positioner.

  Personligen fortsätter jag att bygga den församling där jag är med och bygger. Säkert uppfyller den inte alla krav som ni har och säkert finns det saker som vi gör som ni inte tycker är acceptabla. Det är helt OK det också eftersom jag vet vad jag gör och varför.

  När man vet att man gör det som Gud vill att man skall göra och när man med Bibeln som utgångspunkt kan rannsaka sig och se att man lever enligt det som Bibeln lär så kan man diskutera med andra och acceptera att de har annan åsikt. Att de antyder att man utför djävulens verk har inte så stor betydelse för det är inte deras ord som är rättesnöret.

  Var välsignade allihopa!

 • S-E Sköld

  Tom: ”När man vet att man gör det som Gud vill att man skall göra och när man med Bibeln som utgångspunkt kan rannsaka sig och se att man lever enligt det som Bibeln lär så kan man diskutera med andra och acceptera att de har annan åsikt.

  Att de antyder att man utför djävulens verk har inte så stor betydelse för det är inte deras ord som är rättesnöret”.

  Om Du bygger på grunden Kristus, med andligt guld, silver och ädelstenar, som formar en byggnad av levande stenar, sammanfogade med Andens sammanhållande band, som är kärleken,

  och inte med människoverk, människotalanger och människogåvor, själiskhet, d.v.s. med trä, hö och strå, då är Du på fast mark och på rätt väg; annars inte.

  Och om Du dessutom inte går i ok/förbund med trolldom, som t.ex. Katolska kyrkan – via SKR – där för övrigt också andra villoläror döljer sig, då är Du närmast att likna vid en ”ärans man”, otadlig och väl skickad till allt gott verk!

  Gud med Dig, på en sådan väg!

 • @Lennart Svensson:

  Tack Lennart.

  ”I budskapet framgår ju TYDLIGT och klart att Pelle Hörnmark är med och leder Guds folk vilse.”

  Det är snabbt gjort att pröva. Pelle Hörnmark sitter med i styrelsen för Sveriges Kristna Råd (så gör även EFK-ledaren Blåkulla…förlåt… Blåberg skulle det ju vara). Vad vill Sveriges kristna Råd (SKR)? Det har man deklarerat genom den agenda man skrivit under och tillhandahåller via SKR:s hemsida – Charta oecumenica.

  Sammanfattningsvis säger den att man vill verka för en enda katolsk kyrka i ett politiskt enat Europa. Man vill vidare samverka med islam och i möjligaste mån även med andra religioner. Ett inordnande under påvestolen är enda möjligheten att nå dessa mål. Och påven anser ju som bekant att muslimer är ”en del av Kristi kropp”.

  Sten-Gunnar Hedning …förlåt… Hedin skulle det ju vara… har kommit långt på den vägen genom kollaboration med den romerska kyrkans representant i Sverige, biskop Anders Arborelius. Han har vidare inlett samtal med islams representanter.

  Faran med EU är kraftigt underskattat i vår del av världen och många försöker avleda uppmärksamheten från detta sluttidens händelsecentrum. Man pekar åt både öster och väster medan andra i lugn och ro bygger upp Vilddjurets djävulsrike bakom kulisserna i vår omedelbara närhet.

  Både romkyrkan och islam är vad Bibeln kallar onda andars läror. De som främjar dessa och vill samverka med dem omfattar givetvis samma eller liknande läror. och Bibelns varningar för ett Djävulens rike i Europa och Medelhavsområdet är många i vår Bibel.

  Och så prövar vi allt detta mot Bibelns ord:

  ”Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.”
  1 Tim 4:1

 • Lennart Svensson

  @Lars W:

  Hej Lars W!

  Du skrev:
  (så gör även EFK-ledaren Blåkulla…förlåt… Blåberg skulle det ju vara).
  Är du säker på att det inte ska vara Blåbär? och Sten-Gunnar Fel-in?
  Ja, man kan små-le lite över den utveckling som nu sker, men man får snabbt en fadd smak i munnen när man skådar den demoniska förblindelse som sprider sig inom kristenheten.
  Jag har själv gått igenom olika andliga förblindelser i mitt liv och jag är bara tacksam till Gud för den Nåd jag fått erfara och är medveten om att ”den som menar sig stå, må se till att han inte faller”.
  Johannes Döparen levde inte i något religiöst sammanhang utan vistades i öknen.
  Ändå kunde han fälla en rätt ”dom” över det religiösa skeendet på sin tid.
  Så att vara utanför lägret behöver inte betyda fel.
  Speciellt om man får gå upp på Herrens berg.
  Därifrån har man bra upp och utsikt.

  God Fortsättning!

  Mvh L.Svensson

 • @S-E Sköld:

  Guds frid,

  Sköld: ”om Pelle har lyssnat, hade hans omvändelsen varit en omgående händelse;”

  MTC: – Nej inte nödvändigtvis. Av en rad skäl. 1.) För det första så har ingen av oss någon Elia-status i detta land (säger inte att du skulle vara ute efter detta heller). D.v.s. vi har ingen, av folket erkänd profet, som kan tala med en sådan auktoritet att det ”räcker” med en enda man (eller kvinnas) profetia för att omvända nyckelpersoner. Åtminstone känner inte jag till någon.

  2.) Guds Ord manar oss till att inte förakta profetior. Å andra sidan ser vi principen om två eller tre vittnesbörd. Om ditt ord är från Gud, kommer och bör andra än dig själv att bekräfta detta ord (tilll Hörnmark i detta fall). Detta kan ta tid, av olika skäl.

  3.) Ytterligare ett vittnesbörd brukar vara antingen ett stygn i hjärtat på den tilltalade eller i bästa fall ett stort ::amen::
  , också detta en bekräftan.

  Jag talar själv nu och då ”när anden faller på” profetiska ord in i människors liv, inte sällan ledare. När jag framburit det ord jag upplever Gud lagt på mitt hjärta är mitt uppdrag slutfört. Punkt slut. Gud har via min mun sått ett frö in i någon människas liv.

  Det kan ta år innan ordet ger frukt. Kanske två tre personer till som säger samma sak.

  Min ringa rekommendation blir således – Tala det Gud lägger på ditt hjärta och lämna sedan personen ifråga till Gud. Vem vet vad Hörnmark ropat ut till Gud i sin ensamhet. Vem vet vad han har för samtal med Gud?

  I Guds tid bör en inre omvändelse givetvis leda till yttre förändringar, men låt det lilla fröt få växa ifred. Tillåt Gud att vattna och skina sitt ljus på fröt så att det växer.

  Sköld: ”Men kan Du tänka Dig MÖJLIGHETEN, att Gud underrättar Sköld, Sin tjänare och vän, och ger honom tro för vad han skall göra?”

  MTC: Ja, med förbehåll för att jag inte är säker på vad du menar med ”ger honom tro för vad han skall göra”. Min poäng är ju att en profet talar och Herren ”gör”. D.v.s. efter en profet talat sina ord från Herren är hans uppdrag slutfört.

  Vg de tre fyrarna så säger jag inte att vi ska kasta bort dem. Men det vore högst intressant om du kunde ge oss tre nu levande predikanter som med skärpa predikar Guds Ord.

  Om jag är lite skeptiskt till den ca 60 år gamla ryss-skräcken kan det bero på att min adoptivfar brände en stor del av sitt arv på att resa land och rike runt och varna för ryssarna under stora delar av 80 talet. Jag var med på denna resa som slutligen landade hela familjen i Florida för att bl.a. slippa invasionen. . .

  mvh
  Daniel

 • @Tom:

  Tack Tom för ditt tappra försök att balansera de andliga vildar som florerar på detta forum (varav jag är en).

  Välkommen tillbaka!

  /Daniel

 • Lennart Svensson

  @MyTwoCents:

  Hej MTC!

  Apropå ”andliga vildar”.
  Var det inte Gud som sa:
  ”Ge mig en vill de om dagen”?
  Nä, förresten.
  Det var nog någon annan.
  Ha en jättebra dag i telefon-branschen!
  Nu ska jag ta mig en lur.

  Mvh L.S

 • S-E Sköld

  När den himmelska ”målarmästaren” – Anden – målar JESUS Kristus och när den jordiska målarmästaren – själiska människotankar – målar Honom, är det två helt olika jesusgestalter som träder fram. Bibelns JESUS Kristus ”målad” av Anden och en ”annan Jesus” målad av själiska människotankar.

  Ett mellan dem särskiljande drag är, att från människotankarnas Jesus är saltet och det skarpa, tveeggade svärdet borttaget. Där finns nåden men inte sanningen: det för oss människor obekväma är borttaget, därför att det är bara Anden som vågar ställa fram också det bland folket.

  Därför förkunnas också helt följdriktigt ett 1/2 evangelium: Nåd utan Sanning, och av detta slags evangelium kommer ingen väckelse till vårt land. Tvärt om, fungerar det som sömnmedel, både innanför och utanför kyrkorna! Därför står det skrivet, att domen skall börja på Guds hus.

  Och sanningen är, att om inte Anden får måla JESUS (vilket Han inte får, eftersom Han får träda tillbaka för människoverk och människoprogram) då målar människotankarna Honom och Han blir då, så att Han passar oss. En välfärdsjesus. Och det är denna JESUS-bild som Pelle Hörnmark m.fl. för fullt nu sprider utöver vårt land.

  Läser man Pelle Hörnmarks ”sändebrev” till församlingarna, finns INGET i dem som ens påminner om Jesu sändebrev – genom Sin tjänare Johannes – i Uppenbarelsboken!

  Pelle Hörnmarks ”utlåtande” påminner mer om en hockeycoachers uppmuntrande tillrop till sina trötta spelare i avbytarbåset..

  Och personligen tror jag, att han tagit ledarskapsmodellen från idrottens värld, mer än från sina företrädare, såväl från Bibelns blad, som i hans egen synliga krets. Dem lyssnar han inte på.

 • S-E Sköld

  MyTwoCents, jag har fått tala till Pingstörelsen ledare i drygt 20 år. Före Pelle, hans företrädare Norris Leffler, Anders Sjöström och Nils
  -Erik Claesson, och nu Pelle.

  Fick gå till dem oftare än vad jag tror att Du någonsin kan föreställa Dig. Ett undantag har faktiskt varit Pelle, kanske beroende på den okunnighetsgeneration han tillhör; som arvtagare efter förskingrarna och vilseförd av dem.

  Betr. vårt land: Ett budskap från Gud har ingenting med skräck att göra,
  utan med räddning.

  F.ö. vad gäller tro, så står det i Guds Ord, att profeten – och f.ö. alla andra nådegåvor – verkar efter måttet av den tro Gud ger, till var och en: ”allt som inte sker av tro, är synd”.

  Och har man inte synd i sitt hjärta,
  då har man frid.

 • @MyTwoCents:

  ”D.v.s. vi har ingen, av folket erkänd profet, som kan tala med en sådan auktoritet att det ”räcker” med en enda man (eller kvinnas) profetia för att omvända nyckelpersoner”

  Ingen profet inväntar att få folkets erkännande. Om så är fallet är denne vanligtvis inte en profet som talar vad som är från Gud.

  Ta exemplet med de två vittnen vi förväntar oss ska träda fram snart. Det står vad ”folket” tyckte om dem:

  ”Och när de [två vittnena] hava till fullo framburit sitt vittnesbörd, skall vilddjuret, det som skall stiga upp ur avgrunden, giva sig i strid med dem och skall övervinna dem och döda dem. Och deras döda kroppar skola bliva liggande på gatan i den stora staden som, andligen talat, heter Sodom och Egypten, den stad där också deras Herre blev korsfäst. Och människor av allahanda folk och stammar och tungomål och folkslag skola i tre och en halv dagar se deras döda kroppar ligga där, och de skola icke tillstädja att kropparna läggas i någon grav.

  Och jordens inbyggare skola glädjas över vad som har vederfarits dem och skola fröjda sig och sända varandra gåvor; ty dessa två profeter hade varit en plåga för jordens inbyggare.”
  Upp 11:7-10

  I övrigt är det mycket tänkvärt i kommentaren.

 • PåKlippan

  @Tom:

  du skrev ”Personligen fortsätter jag att bygga den församling där jag är med och bygger. Säkert uppfyller den inte alla krav som ni har…”

  Så var det där igen. Ditt goda arbete påstås inte uppfylla ”alla krav som vi har”. När du använder sådana fraser gör du ett logiskt meningsutbyte helt omöjligt.
  Du tillskriver dem som har avvikande mening vad gäller kristna metoder att de skulle kräva att alla deras krav blir mötta. Vem kräver att 100 % av ens ideal blir förverkligade på den kristna arenan?
  Det är skrämmande att se hur de retoriska knepen sprider sig. Viktigast av allt blir då att kunna rädda den egna självbilden. Om någon har synpunkter, så blir jag fruktansvärt sårad och måste omgående lämna det debattforum där jag själv av egen vilja gjort entré på!

  Vi behöver en tankens väckelse i de kristna leden. Bort med den fula retoriken. Gud gav i sin nåd även logik, matematik och sanning till sin skapelse.

  Notera att undertecknad inte har någon negativ synpunkt på ditt sätt att jobba i Guds rike. Jag protesterar endast mot de retoriska knepen.

 • S-E Sköld

  MyTwoCents: ”Vg de tre fyrarna så säger jag inte att vi ska kasta bort dem. Men det vore högst intressant om du kunde ge oss tre nu levande predikanter som med skärpa predikar Guds Ord”.

  I Guds Ord står det: ”Andra har
  arbetat och ni har fått gå in
  i deras arbete”.

  Utan dessa ”andras” arbete, hade förmodligen ledarskapet av idag, inte ens varit frälsta. Att förakta det arbetare, som lett fram till det som finns idag; det är att förakta sin egen bakgrund, och för många också den plattforms tillverkare från vilken de idag står och vilseleder folket, med aitt halva evangelium: nåd utan sanning.

  Du undrar om det finns några predikanter idag, som jag känner till, och som predikar evangeliet med ”skärpa”, d.v.s. Guds evangelium med andra ord, och tyvärr kan jag nog inte räkna upp tre stycken. Möjligen två..

  En av de förnämsta bland förkunnare och ledare, Pelle Hörnmark, gick ju i strid mot dem som kom med ”skärpan”, MRO, och han gillade inte, att de tog sig friheten, att ha ett sant och dessutom för landet helt nödvändigt/relevant budskap i abortfrågan, utan för Guds Hus, Pingstkyrkan i Jönköping.

  Det påminner om hur översteprästerna behandlade Guds profeter i GT.

 • @PåKlippan:

  ”Vi behöver en tankens väckelse i de kristna leden. Bort med den fula retoriken. Gud gav i sin nåd även logik, matematik och sanning till sin skapelse.”

  Ett välbehövligt ord. Har som princip att så långt det är möjligt besvara med Bibeltexter. Men blir ofta ”överkörd” i debatter på div bloggar. Vanligen använder då kombattanten löst ryckta verser i för sammanhangen löst sammanhållna textpartier i sina mothugg. Den ”gamla ormens” taktik. I Guds Rike är Guds ord däremot fullt tillräckligt.

 • Kerstin

  @S-E Sköld:

  Det MRO framför i människosynen ligger mycket närmare den syn Gud har på människan än det som pingst säger sig stå för.

  Vad som godkäns till att få döda andra människor framgår på hemsidan och jag antar att man då genom den vill tala om för världen med vilket värde Gud ser och har på människan.

  Man framhåller alla människors lika värde, MEN med undantag för speciellt då människor som har en far som våldtagit sin mor och på detta sätt blivit till och dem som har blivit till på incestuöst vis, alltså dessa människor anser man att Gud ser som mindre värda accepteras att dödas.

  När man som församling framhåller en värdering man har och skriver ”VI” inkluderar man då Guds värdering eller gör man sina egna värderingar ?
  Jesus ska ju vara huvudet, är det då bara övriga kroppen som uttrycker sin värdering här ?

  Här nedan har man tagit ställning MOT människor som lever och finns till, men vilkas liv man anser inte är värdiga att skyddas, tycker Gud det också, finns det människor som Gud anser att man får döda som har mindre värde än andra, avgör sättet de blev till deras människovärde ??

  Hur känns det för människor som överlevde moderlivet trots att de blev till på ett inte önskat sätt, som läser hemsidan och vad församlingar anser om dem, det blir ju fel om nu Gud älskar ALLA människor lika mycket, då ljuger man i Guds namn.

  Detta är något man säger man om abort:

  ”Vi är alltså mycket restriktiva i vår syn på abort och menar att det är en nödlösning som inte skall användas lättvindigt. Däremot accepteras abort när man inser att situationen är omöjlig. Det kan vara fara för moderns liv, det kan handla om våldtäkt eller incest, och situationen får avgöra hur man bör handla.”

  Det här som man går ut med är inte bra, det är bättre att vara tyst om man inte är 100% säker på att Gud delar ens värderingar.

 • Kerstin

  ”Däremot accepteras abort när man inser att situationen är omöjlig”

  För Gud är ju inget omöjligt, det här är otro och man sätter upp gränser för Guds förmåga.

  Efesierbrevet 3:20: Han kan göra mer, ja långt mer än allt vad vi ber och tänker.

 • Lennart Svensson

  @Kerstin:

  Hej Kerstin!

  Både Jesaja och David säger i Bibeln att det var Gud som danade dem redan i moderlivet.
  Det är alltså Gud som danar ALLA människor i moderlivet.
  Därför är ALLA aborter MORD, även på de barn som kommer till genom t.ex våldtäkt eller incest.
  Barn med ”Downs syndrom” är även de en gåva från Gud. Det är bara Gud själv, som har rätten till liv och död.

  Mvh L.Svensson

 • @Lars W:

  Nja, här finns ju lite olika exempel. D.v.s. när Natan knackar på kung Davids dörr, lyssnar han. Samma sak när Samuel öppnade sin mun, lyssnade både folket och kungar med bävan.

  Varför? De talade med auktoritet och myndighet och när de sade ”Så säger Herren” var det HERREN som talade och inte något annat.

  Kanske var det lite svårare att tala i Herrens namn på den tiden när falska profetior var belagda med dödsstraff…

  Från NT har vi exempel som när Ananias och Safira ljög inför Församlingen:

  Då sade Petrus till henne: ”Huru kunden I vilja komma överens om att fresta Herrens Ande? Se, härutanför dörren höras nu fotstegen av de män som hava begravt din man; och de skola bära ut också dig.”

  Jag tror i dessa fall och många fler så hade folket (läs: Församlingen) en enorm respekt för Herrens Ord.

  Var finner vi profeter som talar med denna makt och myndighet idag? (Intet ont om Skölds profeterande till en radda andliga ledare)

  /D

 • En Pingstvän

  Håller med Lennart Svensson när han säger att
  ”Det är bara Gud själv, som har rätten till liv och död.”
  När man sedan tänker på att GUD HAR EN PLAN för varje människas liv, (förutberedda gärningar), övertygas man ännu mer att det är fel med aborter.

 • Lennart Svensson

  @MyTwoCents:

  Hej MTC!

  Ang.
  ”(Intet ont om Skölds profeterande till en radda andliga ledare)”.
  Glomde Du inte 2 prickar dar, ang. radda?
  Ibland prickar man ratt.

  Trevlig kvall!

  Mvh L.S

 • micro

  @Lennart Svensson:

  ”en radda andliga ledare”

  Det är nog rätt. ”En rädda andlig ledare” låter galet.

 • micro

  ”En rädda andliga ledare” ska det stå.

 • S-E Sköld

  MyTwoCents

  Bl.a. med nedanstående Ord från Hesekiel 3 (hela kapitel 3 f.ö.) talade Guds Ande till mig, ang min uppgift (som jag egentligen inte förstod särskilt mycket av då och speciellt inte den hårda pannan..) som helt nyfrälst, hösten 1969, i samband med en vecka på bibelskolan i Filadelfia, Stockholm. Jag hade lösgjort mig en vecka från mitt arbete som socialarbetare i en kommun, där jag hade börjat i augusti de året. Jag hade dessförinnan döpts i Pingstkyrkan i Luleå den 19 januari samma år.

  Gud förberedde mig på, och utrustade mig för, Guds folks Ohörsamhet. Och så är det ännu i denna dag.

  Hes. 3:4-11 ”Och han sade till mig:
  Du människobarn, gå bort till Israels
  hus och tala till dem med mina ord.

  Ty, du blir ju inte sänd till ett folk
  med obegripligt språk och trög
  tunga, utan till Israels hus, inte
  till mångahanda folk med
  obegripligt språk och trög tunga,
  vilkas tal du inte förstår; sannerligen
  sände jag dig till sådana, så skulle
  de höra på dig.

  Men Israels hus vill inte höra på dig,
  ty de vill inte höra på mig; hela Israels
  hus har hårda pannor och förhärdade
  hjärtan.

  Men se, jag gör ditt ansikte hårt som
  deras ansikten och din panna hård som
  deras pannor.

  Ja, jag gör din panna hård som diamant,
  hårdare än flinta. Du skall inte frukta
  för dem och inte förfäras för dem, då
  de nu är ett så gensträvigt släkte.

  Och han sade till mig: Du människobarn,
  allt vad jag talar till dig, skall du upptaga
  i ditt hjärta och höra med dina öron. Och
  gå bort till dina fångna landsmän och tala
  till dem och säg dem: Så säger Herren,
  Herren, evad de nu höra på eller ej”.

  1 Sam 3:1 ”Så gjorde den unge
  Samuel tjänst inför Herren under
  Eli. Och Herrens ord var sällsynta
  på den tiden, och profetsyner var
  inte vanliga”.

  Jes. 57:10-11 ”Om du än blev trött
  av din långa färd, sade du dock inte:
  Förgäves! Så länge du kunde röra
  din hand, mattades du inte.

  För vem räddes och fruktade du då,
  eftersom du var så trolös och eftersom
  du inte tänkte på mig och ej ville akta
  på mig?

  Är det inte så: eftersom jag har tigit och
  det sedan länge, därför fruktar du mig inte?

 • Lennart Svensson

  @micro:

  Hej Micro!

  Inte randiga liga-ledare då?

 • micro

  @Lennart Svensson:

  Kanske det 🙂

 • S-E Sköld

  Saxat från Dagen: ”Min far tillhörde pionjärgenerationen och blev församlingsföreståndare vid 24 års ålder och blev uppskattad och respekterad trots sin ungdom.

  Detta tror jag var ganska vanligt i pingströrelsens unga år, men ovanligt i dag.

  Låt oss ta vara på våra yngre medlemmar, uppmuntra dem, ge dem förtroende och inte stå i vägen som bromsklossar. Pingstvän”

  Det som är ”bromsklossar” i all kristen verksamhet är ”köttet”, ungt eller gammalt spelar ingen roll: det är samma hinder för Andens verk och ersätter Kristi gärningar. Den grundläggande principen är, att människotankar och människoförmågor – av Paulus kallat ”trä, hö och strå” – får ersätta Guds tankar och Guds verk och Guds vägar.

  Pionjärgenerationen var ledd av Guds Ande, de flesta av dem var okunniga kvinnor och män från det enkla folket, många med 7 årig folkskola som teoretisk grund. De bar den väckelsens eld i vårt land som begynt i USA, bland de enklaste av de enkla.

 • S-E Sköld

  Pingströrelsen är vilsen; man har lämnat Guds Ords väg, och tar nu ”rygg” på sina vilsna ledare.

 • S-E Sköld

  JESUS: ”Som ett ljus
  har jag kommit till världen,
  den som vandrar med mig,
  skall förvisso inte vandra
  i mörker, utan ha livets ljus”

  Detta ”världens ljus” har lämnat spår efter sig, läror som vi kan följa – för såväl enskilt liv, som för församlingens; dess uppbyggnad, funktion och levnadssätt, som Hans kropp på jorden!

  Om inte ledarna följer det ljuset, och det ljusets lära, hamnar Guds folk vid sidan av vägen: vid sidan av Guds vilja.

 • @Kerstin:

  ”När man som församling framhåller en värdering man har och skriver ”VI” inkluderar man då Guds värdering eller gör man sina egna värderingar ?”

  Det är bra att du tar upp denna centrala fråga. Pingströrelsen uppstod genom att människor frågade efter det ursprungliga. Hur gjorde man och levde man i urkyrkan – församlingen i Jerusalem under dess första århundrade?

  Vi har ett exempel (som vi framhållit ofta i andra frågeställningar) och det är Apostlagärningarna kap 15:

  ”Den helige Ande och vi hava nämligen beslutit att icke pålägga eder någon ytterligare börda, utöver följande nödvändiga föreskrifter… ”

  Ja, var och en inser nog det absurda i att proklamera nuvarande syn på aborter inom pingströrelsens ledarskikt med ett sådant inledningsord.

  Så långt från den ursprungliga tanken med pingströrelsen har man alltså hamnat. Och den ursprungliga pingsrörelsen kan ändå inte sägas ha lyckats helt med att efterlikna församlingen i Jerusalem.

  Man vill nog helst slippa tänka på hur fortsättningen blir. Men Charta oecumenica och pingstsamfundets ställningstagande till detta ”kontraktet med Djävulen” ger en hemsk föraning.

 • @MyTwoCents:

  Davids kungarike är en bra ”förlaga” till det kommande Messianska riket. Där var Guds ord verkligen lag och man lyssnade på Herrens smorde – både den smorde profeten Natan och den smorde konungen David. Davids misslyckande är något som även de i det framtida Fridsriket kommer att drabbas av men i en ringa omfattning i jämförelse med vad som sker i vår ogudaktiga värld i detta avfallets tid.

  Detsamma gäller urförsamlingen med alla dessa lärjungar som personligen känt den fysiskt närvarande Messias. Renheten var så genomträngande att inget försök att bedra ”lönade” sig. Man har studerat krigens omfattning i världen på Jesu tid i förhållande till andra tider. Jorden upplevde en kort tid av fred under Hans jordevandring.

  Hur många är det inte idag i våra frikyrkor som lägger stora privata förmögenheter på hög utan tanke på att dela med sig till mindre bemedlade samtidigt som de räknar med Guds välsignelse i helg och ”söcken”?

  Båda dessa ”fall” är såsom sagts från tider då Guds folk fick en stark försmak av det kommande Messianska riket. Davids kungarike var ett Messianskt rike för Israel. Den kommande ”kung David” kommer att regera världen.

  Därför är jämförelsen inte rättvis.

 • @S-E Sköld:

  ”De bar den väckelsens eld i vårt land som begynt i USA, bland de enklaste av de enkla.”

  Kom att tänka på de pingstförkunnare som i Ekmans efterföljd nu hävdar att 1900-talets stora väckelser beror på att en påve bad en liten bön till Gud…

 • S-E Sköld

  Det är mycket tal om ”kärlek” i vår tids församlingar. Men Guds kärlek döljer inte sanningen för någon, eftersom sanningen, tillsammans med nåden, skall rädda oss till himlen; till Gud för evigt.

  Om kärleken till JESUS, säger Han själv:
  ”Den som älskar mig,
  håller mitt ord”.

  Och det Ordet gäller såväl den enskildes liv, som församlingen liv: och dess uppbyggnads -och verksamhetssätt. Det JESUS undervisat oss om, främst genom Paulus:

  skulle Han f.ö. inte ha ritningarna
  till Sin egen kropp?!

  Hur många bland dem som säger sig älska JESUS, håller Hans Ord?

 • Lars W…

  Saxat ur solascriptura.se:

  Citat: ”EVANGELIKALISM, DEN KARISMATISKA RÖRELSEN OCH VÄGEN TILLBAKA TILL ROM”

  De sista dagarna ska utmärkas genom en stor religiös förvillelse.

  Genom att verka under skenet av ”eld ifrån himmelen” (sk. dopet i den helige Ande) kommer ”onda andar” att ”gå ut till konungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag” (Upp 16:14 se också 2 Tess 2:8-12).

  Det anses ju redan nu som hädelse om man talar emot det övernaturliga skeendet inom den karismatiska rörelsen. En uppblåst ande, självsäkerhet och arrogant intolerans har ofta kännetecknat de som ”har anden”.

  Genom att vara helt upptagna av den inneboende upplevelsen, leds skaror tillbaka till den mörka medeltidens religiösa filosofi.

  Vaticanen vet vad som sker, och vad som skall komma.

  Många protestanter är helt paralyserade. Liksom Melanchthon, när han inte visste om han skulle tala eller ej emot de andliga fanatiker, vilka kom till Wittenberg, under tiden då Luther var gömd i Wartburgsborgen.

  Det var detta som gjorde att den store reformatorn kom ut ur sitt gömställe och riskerade sitt liv därmed. De ande-fyllda ledarna ropade ”Anden, Anden” under samtal med Luther.

  Men reformatorn var knappast imponerad. ”Jag ska slå din ande på nosen” dundrade han. Han såg att den stora sanningen om rättfärdiggörelsen genom tron blev undertryckt, genom dessa ”tyska profeter”, som han kallade dem.

  Vi är nu i en tid då 1600-talets kamp måste tas upp igen. Denna gång kommer konflikten vara mer avskiljande, och den är slutgiltig.

  De gamla samfundsgränserna är inga skiljelinjer, utan en omgruppering kommer att ske i den religiösa världen.

  På den ena sidan kommer det att finnas en stor samling av romerska katoliker, pseudo-protestanter och pingstvänner, i vilket som kommer att se ut som en stor rörelse som ska frälsa hela världen.

  På den andra sidan kommer det finnas renhet och kraft. Evangeliet kommer att triumfera.

  Även om antikrist kanske kommer att se ut som segrare för ett tag, så är hans dom säker.

  J.Robbins (slut citat)
  ……………………………………….

  Låt ingen bedra oss!
  ….

 • @Deborah:

  Tack för det, Deborah.

  Sola scriptura har många bra artiklar.

  Ett ”litet” fel som jag finner är att de betraktar påven som Antikrist med stort”A”. Han är en antikrist men inte den som Johannes talar om i sitt brev och i Upp 13. Däremot figurerar påven i Upp 17 vilket jag hoppas är välbekant. Han är en antikrist i betydelsen ”en istället-för-Kristus”.

 • Lars W…

  Precis.

  Det är dock bra att läsa alla varningar och korrigera det, som inte stämmer.

  Nu har vi den möjligheten – i den ’nya’ reformationen idag (i grevens tid!) – under uttåget ut ur mörkret > ut ur Egypten!

  Tillbaks till Ordet, med andra ord.

  Hallelu’JAH!

  Varma hälsningar! 😀

 • @Deborah:

  Ja, att finna en utläggning vars innehåll man fullt ut kan skriva uner på är en utopi.

 • S-E Sköld

  Den som står emot – är ohörsam mot – den helige Ande, blir andligt blind, och ”vet inte vart den går”. Den ledning som den sedan har, är de egna och/eller andras tankar, plus bibelorden och det religiösa tankestoffet, som finns kvar.

  Därför kan Ormen leda en sådan människa – på tvärs mot Guds vilja – medan vederbörande tror sig vara på Guds väg, på hemväg med andra ord.

  Inte ens Guds Ord får henne att vända om, för hon ser inte längre vad som står där: hon har blivit andligt döv och blind.

 • Daniel

  Be gärna för mig då jag högst troligtvis
  fått ett epilepiskt anfall när jag körde bil
  och var på väg att krocka med en buss
  på en mindre industriväg . Blir närvarande
  när jag har ambulansmän o.s.v omkring
  mej, men inget hände med bilen och
  busschaffören hade fått göra en kraftig
  undanmanöver när jag var över på fel sida .
  Så där hade man väl änglavakt åtminstone .
  Nu skall dom imorgon göra ett EEG för att
  leta efter förändringar på hjärnan
  om det är hjärnförändringar eller vad dom
  letar efter, eller om det kan vara sömnbrist
  eller stress som kan ha utlöst det hela .
  SÅ be någon eller några, ja känner
  mej totalt under jorden nu, då dom även
  förbjudit mej att köra bil på ett år till en
  början , den som varit så livsviktig vart man
  än försökt att ta sej med sina andra problem … varför varför varför varför varför varför ….
  ja ber om bönehjälp, vet inte hur jag skall orka
  bära annars, ja bara ber till dej Gud om en stor
  nåd nu över mitt liv, grip in

  mvh Daniel

 • Luk.6:20 ”Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:

  ”Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.

  Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta.

  Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull.

  Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.

  Men ve er, ni rika! Ni har fått ut er tröst.

  Ve er, ni som nu är mätta! Ni kommer att hungra.

  Ve er, ni som nu skrattar! Ni kommer att sörja och gråta.

  Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.

  Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er.

  Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.”
  …………………………….

  Luk.17:1 ”Jesus sade till sina lärjungar: ”Förförelser måste komma, men ve den genom vilken de kommer!

  Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet än att han vilseleder en av dessa små.”
  ……………………………

 • S-E Sköld

  De som är ”en ande med Gud”, ser på abortfrågan som Gud ser på den; vilket framgår av Guds Ord.

  De som inte är ”en ande med Gud”, utan själiska, ser med ointresse på den frågan, och är inte villiga att offra någonting för den saken: de är inte villiga att riskera, att bli förföljda för de ofödda barnens, Människornas, skull.

  De ser dem inte som Gud ser på dem, som sina minsta bröder och systrar, som de har ansvar för!

  De ”väljer sina strider”, och eftersom de inte är Andens redskap väljer de lätt bort denna, striden om de oföddas Människovärde! Det är bekvämast för dem, att hålla sig borta från den arenan; striden om de ofödda och deras oskyldiga blod, gagnar inte deras egna karriären och deras egna syften; om att ha ett så bra och bekvämt liv som möjligt här på jorden.

  Men de var inte Jesu -och Hans apostlars syfte, att ha det så bra som möjligt här på jorden; utan tvärt om, att leva och dö för sanningen, var deras livsmål.

  De var på det offeraltaret de lade och avskilde sina liv; som vetekorn, för att kunna bära frukt för den himmelska ladan.

 • S-E Sköld

  Ps

  De är oredliga förvaltare av Guds Ord, som skämmer ut Ordet, genom att indirekt – genom sitt tigande – hävda, att Ordet har alls ingenting att säga om de oföddas liv, deras oskyldiga blod och deras Människovärde.

  De likställer det blodet, inför folket, med hundarnas blod, eller andra djurs blod. Det ena är som det andra, och är i vilket fall inget som är värt att höja sin röst för; till försvar för sanningen, Guds Ords sanning. De Ord de är satta att tjänat och förvalta!

  Ds

 • S-E Sköld

  Från 09 12 08:

  Till den svenska pingströrelsens ledare

  Kära syskon i tron!

  Jesu frid.

  I det andliga mörker som sedan länge råder i vårt land, som följd av Ert och andras – i motsvarande ledarställning – tigande: då Ni undandrar Er ansvaret, att för vårt folk förkunna ”allt Guds rådslut”: och därmed ställer Guds Ords lykta under bordet i stället för på, som JESUS Själv varnat oss för,

  ges slaktaren/vargen utrymme att ostörd få härja i vårt land och döda skaror av Människor – Guds avbilder – i moderlivet. Det finns ju i Guds Ord ett skydd för deras liv – för deras oskyldiga blod – men om de Orden inte predikas, fungerar inte det skyddet: det kan inte utföra sitt verk i Människohjärtan, vartill det är sänt.

  Att Ordets tjänare och förvaltare utför sin plikt, att förkunna ”allt Guds rådslut” – alltså även för oss Människor obekväma sanningar – är förutsättningen för att Ordet skall kunna utföra Sina verk och ha framgång i vårt land.

  Mörker är alltid brist på ljus och på samma sätt är andligt mörker brist på Guds Ords vägledande ljus. Där det ljuset är, råder inte mörkret. Det är den självklara och enkla sanningen: sambandet. Därför är det är Ordets förvaltares uppgift och ansvar, ja plikt, att ställa fram det vägledande ljuset på alla områden där mörkret råder. Det ljuset skingrar alltid mörkret, då ”mörkret inte har fått makt med det”.

  Till dettta kommer, att Ni inte endast valt att själva tiga inför denna orättfärdighet, Ni står dessutom emot dem Gud sänt till Er och vårt land för denna saks skull. En del av Er har stått emot – vägrat lyssna – i nu två decennier.

  På grund av dessa två omständigheter – Er underlåtenhet att predika ”allt Guds rådslut” för vårt lands folk och att Ni stått emot dem Gud sänt till Er och landet i denna fråga – är Människor nu döda, som varit i livet om Nu fullgjort Ert uppdrag/Er plikt som Ordets tjänare och förvaltare och inte stått emot dem Gud sänt till Er och vårt land.

  Om det inte är sant, då saknar i så fall Guds Ord den kraft och förmåga som krävs för att stoppa slaktarens/vargens framfart. Och det tror Ni väl ändå inte? att Guds och Människans fiende är starkare än Ordet.

  Ni säger, att Ni vill väckelse – andligt uppvaknande – i vårt land, men väckelse uppstår när sanningen konfronterar lögnen: när Guds Ord konfronterar synden, som när ljuset konfronterar mörkret och saltet konfronterar förruttnelsens nedbrytande krafter.

  Först då – när denna konfrontation äger rum – ställs vi Människor inför ett vägval: skall vi välja mörkret och dess gärningar, som leder till död, eller skall vi välja ljuset och dess gärningar, som leder till liv, evigt liv.

  Därför finns väckelsen alltid i Era Biblar och Ni bestämmer själva om den – väckelsen – skall komma fram och verka, eller ej. För om Ordet skall ha framgång måste det sås i Människohjärtan och det är Ert uppdrag.

  Vad gäller organisationen/samfundet Pingst, som jag tidigare fått Guds uppdrag att skriva till Er om, gäller fortfarande Ordets alla sanningar och den som vill ha framgång i Guds rike underordnar sig Ordet, i alla stycken.

  Någon annan väg framåt finns inte, än den att vandra i harmoni med Gud, med Hans eget eviga Ord. Och hur vi som Ordets tjänare och förvaltare handskas med det Ordet – till den del vi fått ljus över det i lära och praktik – kan få konsekvenser för andra Människors evighet.

  Ords. 22:28 ”Flytta inte ett gammalt råmärke,
  ett sådant som dina fäder satt upp”

  Ps 51:8 ”Du har ju behag till sanning
  i hjärtegrunden”

  På Guds Andes uppdrag:

  Sven-Erik Sköld
  091208

  ————————

  Det som senast hänt vad gäller Ormens framfart i den svenska pingströrelsen; är att han nu genom Pelle Hörnmark och det övriga ledarskapet inom samfundet Pingst, fått många ledare att tro, att de måste äta mer av kunskapens träd för att kunna ställa fram Guds sanning i landet!

  Först fick han dem, att som David ”räkna” Guds folk, organisera sig, för att ha full koll på sina egna tillgångar/styrkor, och nu – en generation senare – har han fått dem att tro, att de behöver mer frukt från kunskapens träd, för att bli stridsdugliga: det räcker inte längre att vara smord med Guds Ande och kraft, och ha tillgång alla Andens nådegåvor – stridsvapen – och ha obegränsat med Guds Ord ibland sig, det kommer man inte långt med i er tid, menar Ormen.

  Och ledarna lyssnar och äter: medan Tjuven oförhindrad kan fortsätta att gå fram i landet, för att stjäla, slakta och döda: ytterligare kanske 30.000 barn i år.

  Han kopplar inte av, eller sätter sig på skolbänken. Hans drift är att gå omkring som ett rytande lejon, dag och natt, och spana efter byte; och gärna bland Jesu får, vars herdar har somnat in.

  Gud godkände – utvalde – Pingströrelsen redan 1986 till att vara Hans redskap för att rädda Sveriges folk och vårt land.

  Gud räknade med Gud: att det ”inte skall ske genom någon människas styrka eller kraft”, utan genom Guds Ande. Och mot den bakgrunden ”dugde” ledarna och folket,
  med råge!!

 • S-E Sköld

  Som ofrälst 26-åring mötte jag domens Gud, och det var en – minst sagt – förskräckande upplevelse. Den ledde till fyra omedelbara tankar, som direkt åtföljde upplevelsen (till saken hör, att jag hade i princip ingen bibelkunskap vid den här tiden av mitt liv):

  1. En oerhörd glädje över det faktum, att det fanns Någon så fullständigt -och totalt fast och orubblig: att få en armé emot sig, tänkte jag, är ju ett inget i jämförelse med att ha Honom mot sig.

  2. Om jag någon gång får Denne med mig, som nu, vid det här tillfället, varit emot mig, då fruktar jag inget. Han är värre än allt, var min tanke!

  3. Jag fick se en bild inom mig, hur jag på måfå gått omkring i skogen, och där funnit ett berg av rent guld och en dag skulle jag återvända dit för att hämta guldet.

  4. Jag skulle vittna om händelsen för min rumskompis (var elev på en folkhögskola) när jag kom hem till rummet; detta för att jag inte skulle ”sopa upplevelsen under mattan”.

  ——————-

  Med det i min bakgrund blev jag frälst cirka 3-4 år senare, och har allt sedan dess förundrat mig över, den brist på gudsfruktan som finns bland de troende.

 • Daniel

  Snälla be för mej bröder och systrar
  I måndags kan jag ha fått mitt 1:a Ep-anfall
  mitt i trafiken som tur är måste jag haft
  änglavakt då, men nu gör dom en massa
  tester var på EEG idag sen har jag varit
  på i en DT=datortomografi röntgen där läkaren
  ringde idag och ville göra MR röntgen
  eftersom dom sett någon skugga på DT
  som dom måste se vidare på, så just nu
  så går det bara runt i huvudet, och på
  toppen av allt så får jag inte köra bil längre
  som iofs är förståenligt, men som man blivit
  så beroende av, så vad som kommer hända
  nu, vad svaren kommer visa så känner jag
  mig väldigt orolig
  Så be gärna bröder och systrar
  att Gud skall göra något gott av
  det här så jag får leva och kanske
  gifta mej till sommaren

 • S-E Sköld

  Den som inte ”ödmjukar sig under Guds mäktiga hand” drabbas av den. ”Den som går mot klippan, stöter sig och den klippan faller över, krossas”.

  Det var det senare som höll på att hända med mig, p.g.a. mitt högmod.

 • Leif

  @S-E Sköld: Det var det senare som höll på att hända med mig, p.g.a. mitt högmod.

  – Så dina tår är ganska blå vid det här laget? 🙂

 • S-E Sköld

  ”Daniel: februari 3rd,
  2011 at 3:45 e m

  Snälla be för mej bröder och systrar
  I måndags kan jag ha fått mitt 1:a Ep-anfall
  mitt i trafiken som tur är måste jag haft
  änglavakt då, men nu gör dom en massa
  tester var på EEG idag sen har jag varit
  på i en DT=datortomografi röntgen där läkaren
  ringde idag och ville göra MR röntgen
  eftersom dom sett någon skugga på DT
  som dom måste se vidare på, så just nu
  så går det bara runt i huvudet, och på
  toppen av allt så får jag inte köra bil längre
  som iofs är förståenligt, men som man blivit
  så beroende av, så vad som kommer hända
  nu, vad svaren kommer visa så känner jag
  mig väldigt orolig

  Så be gärna bröder och systrar
  att Gud skall göra något gott av
  det här så jag får leva och kanske
  gifta mej till sommaren.”

  ——————–

  Vi lägger Ditt nödrop under Golgata korsets kraft; där JESUS dog också för våra kroppsliga svagheter och sjukdomar, lidanden, i enlighet med Jesaja profetia i Jes. 53:5 ”Genom hans sår blir vi helade”
  och det står också i Guds Ord, att JESUS själv, för att bekräfta denna profetia, ”botade alla” som kom till Honom.

  Gud välsigne Dig.

  S-E

 • Lennart Svensson

  @Daniel:

  Hej Daniel!

  Hur gick det med ryggvärken och öronproblemen, som du hade problem med för en vecka sedan?

  Mvh L.S

 • Daniel

  @Lennart Svensson:

  Hej Lennart !

  Det är bättre med ryggvärken

  Men om du läser i min senaste
  bönevädjan så har jag varit med
  om ett riktigt tufft trauma som
  höll på att gå illa i trafiken
  Nu kvarstår alla undersökningar
  om det är epilepsi jag fått i vuxen
  ålder, men dom ser även kanske
  nån förändring på hjärnan i form
  av nån mörk skugga på datortomografin
  Läkarn ringde idag och ville göra en
  MR-röntgen för att kunna se 100 var
  det är , men något har iaf utlöst nåt
  epileptiskt anfall, och nu får jag inte
  köra bil på ett 1 år om inte något nytt
  framkommer som kan vara till det
  positiva så är det mycket på en
  gång nu åh man mår riktigt skit
  Är en positiv människa men detta
  känns lite väl mycket att bära nu

  Ber om bönehjälp som
  kan vända på detta

  mvh

 • M

  Daniel, jag ska ta med dej när jag ber!

 • Antonia Berglund

  @Daniel: Broder Daniel!

  Du är inte ensam i din kamp.Herren har kontrollen, även om du inte kan se det just nu.”Så frukta inte e ty Han har förlossat dig, Han har kallat dig vid ditt namn, du är Hans!”

  Inget kan hända dig som inte först har fått passera Herrens godkännande!Det som nu ser ut att vara ett dödsslag för dig är i själva verket en fördold välsignelse.Det onda som kommer emot oss vill Gud vända till ngt gott! ”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar ALLT till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.”Rom 8:28

  Men när stormarna ryter så är det svårt att tänka så.Ropa på Honom och säg att du är rädd nu! Då kommer Hans tröst att hugsvala dig.Du förnimmer då att Han är med dig,mitt i stormen, och vet allt.

  Jag tackar Gud för att lastbilen hann gira undan!Det var Hans änglar som vakade över dig!

  Du är även i mina böner Daniel!
  Gud välsigne dig.Låt oss veta hur det går för dig?

  Varma hälsningar;-)
  A-a

 • S-E Sköld

  Daniel, jag skrev några rader till Dig, sent i går kväll; och pekade på korsets kraft: de Guds löften som är bundna vid korset. Det inlägget ställdes – förvånande nog – under moderering, och nu verkar det helt borta.

  JESUS: ”Som Moses upphöjde
  ormen i öknen, så måste Människosonen
  bli upphöjd, för att var och en som tror
  skall i honom ha evigt liv”

  När JESUS gav Sitt liv, var också våra kroppsliga skador med – som på Mose tid – enligt Jesaja. Ord som JESUS själv bekräftade genom att bota ALLA som kom till Honom: ”för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Jesaja, när han sade: ”Han tog på sig våra brister och våra sjukdomar bar han”.

  Jes. 53:5 ”Genom hans sår
  blir vi helade”

  Gud vill oss väl, Han vill att vi skall ha ett bra liv och en bra framtid. Och Han har betalat ett mycket högt pris för att det skall kunna ske och vara möjligt för oss alla: Sitt eget blod på korset.

  Det blodet och det offret talar för Dig, för Din sak! Han tog – enligt skrifterna – Dig och Ditt liv och Dina skador på Sig, för att Du skulle bli helad: få frid och läkedom i alla avseenden.

  Gud välsigne Dig!

  S-E

 • Daniel

  @M:

  Tack tack tack , känns skönt att veta att folk hör en därute i detta otroligt ångestladdade nu, och att
  Gud får lite böner uppsändna till sig , Tack

  mvh

 • Daniel

  Tack alla för bönesvaren det värmer oerhört
  att få erat stöd mitt i detta jobbiga som jag inte
  vet något svar på ännu, mer än att jag förlitar
  på att Gud hör bön och att han är med i de
  här nu så att allt kan samverka till det bästa

  Så tack alla

  Lennart
  Antonio
  S-E Sköld
  M

  med flera andra som som ber för mig
  är verkligen tacksam för ert stöd
  men vilken ångest jag fått mitt i allt
  hoppas denna mardrömmen skall
  ta slut Jesus så det blir mörker till
  ljus , du vet vad jag bad i bilen på
  väg in till göteborg att jag skulle ge
  mitt liv mer till dig, sen kom detta
  på hemvägen från Göteborg hoppas
  du är med i detta Jesus nu att du aldrig
  överger mej, var ju så glad att jag
  kommit över 3-4 böcker till med
  C-G Hjelm på marknaden som skulle
  hem och läsas så småningom men
  nu kommer jag ta stora steg och rensa
  bort allt som inte har med Herren att
  göra om jag repar mej från det här

  mvh

 • S-E Sköld

  Daniel,

  Jesu kors och välsignelser
  har Du alltid med Dig.

  Du är korsmärkt
  av Honom:

  Du är m.a.o. Hans:
  Dina bördor är Hans bördor.

 • S-E Sköld

  Lyssnade i går kväll på en känd förkunnare, från årets Nyhemsvecka, och frågade sedan JESUS, vad var det där?!

  Och fick till svar: ”Kristendom utan kors”.

 • Daniel

  @Daniel:

  Oh Jesus jag längtar redan efter
  att få tjäna dej nu mer än vad jag
  nånsin gjort tidigare

  Komma ut på mission att det skall
  bli möjligt för mitt liv med mina öron
  som satt käppar sen jag blev frälst
  på 90-talet, men jag vill ut nu Jesus
  inte fastna i några surrogat mer som
  tar ifrån mej livets glädjeämnen
  och ljus och min längtande kallelse

  Är oerhört tacksam Jesus för bröderna som ber

  Tack Jesus Tack Jesus

  må detta mörker vändas till ett stort ljus

  mvh

 • Daniel

  @S-E Sköld:

  Tack S-E Sköld

  skall försöka sova igen

 • @S-E Sköld:

  Vissa kommentarer hamnar i moderation utan någon tydlig anledning. D.v.s. WordPress agerar på egen hand. Så var fallet med din kommentar.

  Jag vill dock påpeka att långa proklamationer i kommentarsfältet generellt sätt undanbedes. (talar inte om kommentaren som försvann nu) Den som har egna agendor eller av andra skäl gillar att ”bre ut sig” föreslår vi en egen blogg. Vi ger gärna tips på hur man snabbt kommer igång, och vill minnas att du fått detta erbjudande av oss förr.

  Daniel: Även jag tar med dig i mina böner!

  /D

 • S-E Sköld

  Leif, Ditt spott bryr jag mig inte om att torka av. Det får Han göra, som sänt mig; vars tjänare jag är. Det är Honom det drabbar.

 • S-E Sköld

  Ang underlag till Pingströrelsens framtida församlingssyn:

  ”I förordet till skriften skriver Pelle Hörnmark bland annat följande: ”Idag ser vi en tilltagande diskrepans mellan våra medlemsregister och den grupp av människor som möts till brödsbrytelse, böner, gemenskap och undervisning.

  Är medlemskap rätten att rösta i församlingsmöte, eller handlar det om ett ömsesidiga växandet tillsammans mot Kristi fullhet? Vad är det som sätter gränser och definierar henne?”

  —————–

  Problemet är FRÅNVARON av NT-mässig undervisning! Och det ansvaret måste ledarna och lärarna ta på sig. Det handlar inte om en ny församlingsordning, utan om en urgammal: hämtad från Jesu apostlars -och profeters undervisning – grundvalar – och deras MÖNSTERBILD, d.v.s. praktiska tillämpning; som också den uppenbaras i Skrifterna!

  Problemet är m.a.o. inte, att Gud inte har lämnat ritningar och ansvisningar till Sin egen församling på jorden, hur den byggs, hur den lever och vartill; problemet av idag, är att få – om ens någon – bryr sig i dem.

 • Kära syskon!

  Herren är Kung!

  Eller hur? Många håller med. Fantastiskt!

  Men…….en kung talar ju om hur han vill ha det, det är Han som bestämmer.

  Därför är det viktigt att rätta sig efter Kung Jesu egna Ord.

  Den som inte vill följa Kungen utan har en egen agenda, förkastar Honom.

  Vad har vi lärt av historien? Att vi inte har lärt någonting? >>

  1Sam.8:1 ”När Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Hans förstfödde hette Joel och hans andre son Abia. De var domare i Beer-Sheba.

  Men hans söner vandrade inte på hans väg utan vek av från den och sökte orätt vinning. De tog mutor och förvrängde lagen.

  Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama
  och sade till honom: ”Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss, så som alla folk har.”

  Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: ”Ge oss en kung till att styra över oss.” Och Samuel bad till HERREN.

  Då sade HERREN till Samuel: ”Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är MIG de har förkastat, SÅ ATT jag inte skall vara kung över dem.

  Så har de alltid gjort, från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. DE HAR ÖVERGIVIT MIG OCH TJÄNAT ANDRA GUDAR och så gör de också mot dig.

  Men lyssna nu till deras ord. Du skall allvarligt VARNA DEM och förklara för dem vilka rättigheter den kung får som kommer att regera över dem.”

  Allt vad HERREN hade talat sade Samuel till folket, som hade begärt en kung av honom.”
  ……………………………………….

 • Lennart Svensson

  @Leif:

  Hej Leif!

  Jag brukar ha ömma tår ibland.
  Är det där skon klämmer, tror Du?

  mvh L.S

 • Lennart Svensson

  @Daniel:

  Hej Daniel!

  Var själv med om en bil-olycka för ett antal år sedan.
  Hamnade i respirator efter hjärnblödning. Hela hjärnan hade flyttat sig och jag fick också diabetes.
  Kristna människor bad för mig och Gud reste upp mig tillbaka till livet och gjorde mig fullständigt frisk.
  Ett år senare frågade en doktor om de hade borrat hål i skallen på mig och sugit ut blodet.
  – Nej, sa jag.
  – Då kan du tacka din himmelske läkare för att Du lever, sa han.
  Och på den vägen är det.
  Jag har nog aldrig varit så intelligent som nu, ha-ha.
  Hoppas det märks?
  Jag ställde bilen för 13 år sedan och vandrar bara i ande nu för tiden. Bil behöver Du inte Daniel.
  Det är bara lata kristna som har bil.
  Ep-anfall är små-potatis för vår Gud.
  Kunde Gud hela en usling som jag, så är det klart att Han kan bota Dig.
  Tron är till-för-sikt.
  Ha tillförsikt!
  Tacksägelse är en bra början.

  Trevlig Helg!

  Mvh L.Svensson

 • S-E…

  Herrens undervisning är så radikal, att ’kött’ vill inte ta del av den och betala priset…

  Men Ordet står fast!

  …………………..

 • Leif

  @S-E Sköld tror att: Det är Honom det drabbar?

  – Hur kan en så enkel följdfråga till ditt påstådda högmod tolkas så av dig?

  – Är inte du en del av den kristenhet som du så duktigt pälsar på, eller är det med profetisk skärpa som du tillrättavisar?

  – När JAG frågade Jesus om hur det verkligen förhåller sig, så fick JAG ett intressant svar!

 • @Lennart Svensson:

  ”Jag har nog aldrig varit så intelligent som nu, ha-ha. Hoppas det märks?”

  Centret med sinnet för humor drabbades inte – det är helt klart:

  ”Jag brukar ha ömma tår ibland.
  Är det där skon klämmer, tror Du?”

  Men den om ”getter som står bundna med en kedja vid en påve” är nog svårslagen.

 • S-E Sköld

  Lennart Svensson: ”Det är bara lata kristna som har bil”. Eller också de som på Guds uppdrag skall åka från sin bostadsort Jönköping till exempelvis bönedagar inom Pingst, i Pajala, Övetorneå, Överkalix och några till platser i vårt nordligaste län..

  Då är bilen en Guds gåva.

 • S-E Sköld

  Angående aborterna i vårt land är det i stort sett bara Ormen/Satan som uttalar sig; inte Guds Ords förvaltare, tjänare, förkunnare. De hittar alltid på någonting annat att göra; först och främst att organisera sig och bygga kyrkopolitiska strukturer, formalism, vilket tagit dem cirka 15 år, och sedan att förkovra sig i sin ledarroll, och sedan..?

  Som om de inte redan – och det sedan länge – visste vad Guds Ord säger om att utgjuta oskyldigas blod, och vilken skörd det – som utsäde – ger till vårt folk och land.

  När sedan Gud sänder budbärare i frågan, till dem och vårt lands folk i övrigt, ställer de sig ett med Ormen, och tycker som han, att det är ett olämpligt och uppslitande budskap, som man helst skall tiga med; som de själva gör och är exempel på.

  Att människor går förlorade, både fysikt och evigt p.g.a. deras tystnad; det verkar inte bekomma dem någonting alls. De är ju upptagna av andra – och mer betydelsefulla – bekymmer och frågor.

  Församlingsordningen t.ex. Det gäller ju att hitta på någonting nytt, när det gäller Den levande Gudens församling på jorden, som stämmer med vår tids människor och deras behov, som ju Gud inte tänkt på, i Sin tidlöshet..

  Rom. 1:32 ”När de berömde sig av
  att vara visa, blev de dårar”

 • alias Daniel=Håkan

  MTC tack det värmer med detta stöd

  somnade bra mellan 07:00 till 12:00 igen
  sömnen är ju lite A o O också för att få balans
  under dagen och för att få kraft

  Lennart Svensson

  Vilket vittnesbörd och att du klara dej annars hade vi ju inte haft en sån broder som du här, man måste få en otrolig tacksamhet för livet att ha klarat ett sådant trauma med Guds hjälp .

  Tack Jesus för mina bröder här
  och alla böner i denna stund

  alias Daniel=Håkan

  mvh

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark och hans ledartrojka i Pingst menar sig ledda av Guds helige Ande i sina förehavanden; det märkliga – och som motsäger deras ”sken” av att vara Andens lydiga och hörsamma redskap – är det faktum (som ej kan döljas) att att Han – Sanningens Ande – i så fall inte säger eller gör någonting genom dem med anledning av den slakthusverksamhet som pågår i vårt land, där Guds skyddslösa avbilder dödas i skaror. Och som Bibeln – Guds Ord – kallar, att utgjuta oskyldigas blod.

  Och att de dessutom leds av samma ande, som verkar igenom dem, att gå emot dem Gud sänt med tanke på de ofödda barnen; Guds minsta söner och döttar.

  Få ihop den ”ekvationen” den som kan!

 • Rolf

  Håller med dej S-E de borde höja rösten men nu är det ju så och det vet Du ju naturligtvis, att de nämnda personerna är så långt från en opinions-bildarröst som öster är från väster. En liten marginaliserad grupp är de som lyssnar till ”ledartrojkan pingst”. Det krävs nog betydligt tyngre röster för att någon ska stanna upp och bry sig. Vi tror ju ibland att vi kristna är huvud och inte svans men men……om vi någon gång i modern tid varit det så är vi det inte längre. Och om ingen lyssnar så…blir det ju heller inget resultat

 • Rolf… Men – hallelu’JAH – så har Herren alltid en skara som inte har böjt knä för Baal! Och då kan Han höja rösten och varna alla, som vill vandra på den smala vägen, att inte låta sig bedras… Mvh. 🙂

 • Daniel

  Usch mår ganska dåligt av det inträffade
  be gärna för mig om hans frid över mitt liv
  ” Underbar frid , underbar frid
  en frid som ej världen kan

  Tack bröder i denna stund

  mvh

 • Kerstin

  @S-E Sköld:

  Gud välsignar dig Sköld.

  Och detta är domen, att när LJUSET kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än LJUSET, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr LJUSET och kommer inte till LJUSET, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till LJUSET, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.”

  Det vi sår skall vi också få skörda, vi har sått i blod och kommer att få skörda blod, även den som tyst såg på kommer inte att gå omärkt förbi då Herren en dag skall döma oss alla, det du gjort eller inte gjort mot en av de minsta det har du också gjort eller inte gjort mot Jesus, men ännu finnes tid för ånger och bot, snart mycket snart är det försent.

 • Kerstin

  @Rolf:

  Svaret här är myckelt enkelt,
  Lyssna till Guds röst och handla som han ber dig, använd det du har det han givit dig, du har en röst en stämma , låt den höras, vänta inte på majoritet innan du yttrar dig, stäm upp gör din röst hörd gör vad du kan, sprid ditt salt över föruttnelsen.

 • Lennart Svensson

  @Daniel:

  Hej Daniel!

  Jaså, du mår dåligt.
  Ok, då får vi väl be att satan och hans demoner försvinner från Ditt tankeliv. Han älskar att plåga oss genom vårt tankeliv. Har själv haft erfarenhet av det under många år, men har nu lärt mig att avväpna hans smutsiga trick.
  Jag ska be att Guds Frid, Jesus Blod och den Helige Ande omsluter ditt tankeliv i kväll.
  Ska tänka på dig när jag kryper ner i min snarklåda.
  Jag fylls av helig vrede när satan plågar mina kristna bröder/systrar.
  Då brukar demoniska attacker ryka all världens väg.
  Må så ske i Ditt liv ikväll, i Jesus Kristus Namn.
  Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med Kraft.

  Mvh L.Svensson

 • Kerstin

  Kanske har just jag i min lilla stad minst erfarenhet över vad som sker i Guds församlingar, i den lilla stad jag bor i blev jag tillfrågad att ge ett inlägg i en sammankomsten, jag läste då Mats Selanders krönika i tidningen Dagen för ett par år sedan, jag tycker att den är alltid aktuell
  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=168590
  efter att ha läst den skickade jag runt de församlade en bild av ett foster som ser ut att be, ”Lord help me make out of here alive” och tillsammans med barnet bad vi en bön om beskydd för alla ofödda barn.
  Jag kunde bara efteråt konstatera att många inte egentligen visste vad ett ofött barn var
  Vi talar mycket om människovärde i våra församlingar och samhälle men innefattar vi verkligen också de ofödda barnen i det ?
  Jag har den uppfattningen att de flesta kristna inte förstår vad en abort i verkligheten är, jag har så svårt att tro att just kristna människor kan vara så blinda över vad som sker, men så är det nog, annars skulle de inte vara så tysta över de övergrepp som sker på dem.
  En kvinna i församlingen försvarade sig med ”men de är ju så små”

  Må Gud hjälpa oss alla och ge oss kunskap om de minsta och det osynliga liv de lever.
  Kunskap om de ofödda barnen är nog det som fattas, jag har svårt att tro att så många kristna kan vända ryggen till dem.
  Förlåt dem Fader för de vet inte vad de gör, ge dem kunskap i Jesu namn, AMEN.

 • S-E Sköld

  Rolf: ”Håller med dej S-E de borde höja rösten men nu är det ju så och det vet Du ju naturligtvis, att de nämnda personerna är så långt från en opinions-bildarröst som öster är från väster. En liten marginaliserad grupp är de som lyssnar till ”ledartrojkan pingst”.

  Det krävs nog betydligt tyngre röster för att någon ska stanna upp och bry sig. Vi tror ju ibland att vi kristna är huvud och inte svans men men……om vi någon gång i modern tid varit det så är vi det inte längre. Och om ingen lyssnar så…blir det ju heller inget resultat”.

  ————-

  Pingstledarna är utrustade med Guds Ord, och Guds Ord är sådant, att det träffar människohjärtan; en del tar emot det medan andra stöter ifrån det. Det handlar inte om en politisk opinion, det handlar om förvandlade människohjärtan, som träffats av ”stynget”: sitt eget samvetes röst.

  Men då Ordet MÅSTE PREDIKAS, för att kunna verka!! För att kunna ha FRAMGÅNG. Ordet skapade Människan, och Ordet upprättar Människan; där Det predikas: d.v.s. ”allt Guds rådslut” och inte utvalda, bekväma delar: nåd utan sanning!

  Hur är det möjligt, att under det att man menar sig – ger sken av – att vara ledd av Guds helige Ande, till att organisera Guds folk till ett andligt fängelse, som ju samfund och kyrkoorganisationer är och till att gå armkrok med villfarelser som katolska kyrkan, okultism, så leder dem samma Guds Ande (i så fall) till att tiga inför den slakt som pågår i vårt land av Guds avbilder?!

  Reagerar inte Sanningens Ande inom dem mot denna synd; hör de inte alla dessa Människors blod ropa till dem från marken?!

  Till det kommer att de DESSUTOM går emot dem Gud sänt för denna synds skull; vilket är rimligt ATT FÖRVÄNTA SIG AV GUD, att Han sänder tjänare för de ofödda barnens blods skull, konstigt vore det ju annars! Om Han inte gjorde det, skulle i så fall också Gud tiga! Och vem tror det?!

  JESUS: ”Jag skall strida mot dem
  med min muns svärd”.

  Sanningen är, att Pingströrelsen, som började som en Andlig rörelse, nu leds av köttet: av Människotankar, som ger sken av att vara Guds tankar, och efter vägar som de ger sken av att vara Guds vägar!

  De är blinda ledare som leder fåren på villovägar!

 • S-E Sköld

  Lennart S: ”Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med Kraft”.

  Det är den bönen som FÖRÄNDRAR FÖRHÅLLANDEN!

 • S-E Sköld

  Jes. 3:12 ”Mitt folk, dina ledare
  för dig vilse och FÖRDÄRVAR
  DEN VÄG, DU SKULLE GÅ”.

 • Leif

  @S-E Sköld: Det är den bönen som FÖRÄNDRAR FÖRHÅLLANDEN!

  – Kanske dags att lyssna till denna maning själv då? Blogga mindre och be lika ihärdigt istället.

 • S-E Sköld

  Gud har satt Människan som förvaltare av främst två saker:

  1. Jorden, som styrs av materiella – d.v.s. naturens – lagar, den är hon i full färd med att fördärva; eftersom hon inte underordnar sig de av Gud insatta lagarna.

  2. Guds Ord och rike på jorden. Från Ordet har Människan, i de flesta fall, tagit bort saltet, därför fräts även hennes andliga värld, som Människan är satt att leva i, av förruttnelse, av fördärvskrafter.

  I Sverige bryr sig få, ens bland Ordets förvaltare, om budet: ”Du skall inte dräpa”, i stället för att hävda det budet och allvarligt tillrättavisa dem som är olydiga mot det; står Ordets förvaltare och tittar på, medan blodet flyter.

  Skulle Gud inte fälla Sin dom över sådant? och då börja med Sitt eget hus: Sina egna förvaltare.

 • S-E Sköld

  Leif, jag är – tyvärr sett från Din sida – ständigt i anden bedjande!

 • Rolf

  S-E : Sådana män som är ”ständigt bedjande i anden”
  behöver detta land ! Tack
  Det verkar vara så att frikyrkan i sverige har svårt att stå emot det ogudaktiga trycket, ingen lyssnar. Av någon anledning tycks katolska kyrkan ute i Europa ha mer framgång avseende aborter, varför vet jag inte. Påven har aldrig svävat på målet när det gäller den saken, det måste väl ändå vara Gud välbehagligt.

 • S-E Sköld

  Rolf: ”Av någon anledning tycks katolska kyrkan ute i Europa ha mer framgång avseende aborter, varför vet jag inte. Påven har aldrig svävat på målet när det gäller den saken, det måste väl ändå vara Gud välbehagligt”.

  På den punkten har pingströrelsen ledarskap mycket att lära av den okulta Påven. Men JESUS framhöll ju en gång, att ”världens barn” var klokare än ”rikets barn”. Och ibland verkar det som om vi troende upphört att använda sunda förnuftet sedan vi blev ”rikes barn”: om vi stiger in i en buss vars förare är uppenbart onykter, har vi väl rimligen ett medansvar för resan.

  Men så verkar de inte fungera i ”pingstbussen”, där åker man med utan att närmare fundera över vart resan slutar.. Det är bekvämast så, att bara åka med och vara tyst.

 • Rolf

  En fråga S-E.
  jag är med i pingst Jönköping sedan många år och om nu det är som du säjer osäkert beträffande vart resan slutar med pingstbussen….hur hantera man detta? Var finns den bibelförankrade predikan ? Kan du ge några tips om ”goda brunnar”. ? Det finns ju cd och kasetter från många förkunnare och församlingar , gospelchanels på tv, eftersändningar av gudstjänster via församlingars hemsidor m.m m.m

 • S-E Sköld

  Rolf, Bibeln är ”handbok för livet” och den enda läraren är Anden. Och JESUS har lovat att vara med oss och leda oss, alla dagar intill livets slut.

  Läs Jesu -och Hans apostlars undervisning, inte minst vad gäller den nytestamentliga församlingens uppbyggnad och liv: där finns Du med som en levande lem, med direktkontakt med huvudet Kristus, och som en ”levande sten” i det andliga tempelbygget och där finns Du med som en i det ”allmänna prästadömet”, med en personlig, andlig utrustning: efter Guds vilja; som har med Hans plan för Ditt liv att göra: utrustad för en uppgift m.a.o.

  Myndigförklarad av Gud med andra ord!

 • @Leif:

  Den bön Herren lärde oss tar bara två minuter. Tycker du vi ska gå emot det han själv lärt oss?

  Före ”mallen” vi fått för vår dagliga bön säger Han – mycket träffsäkert:

  ”Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig. Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom HEDNINGARNA, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull. Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.”

  Tyckte själv HJÄRTLIGT illa om när en efter en – i direkt strid med Herrens egna ord – ställde sig upp i församlingen och rabblade sedan länge inlärda ramsor med just ”staplade tomma ord”. Inte undra på att ungdomen flydde kyrkorna på den tiden.

 • Leif

  @S-E Sköld som är: ständigt i anden bedjande!

  – Din inställning till andra kristna är enastående positiv, förmodligen helt i Jesu anda. 😉

  – Tror du även att de du ogillar kan vara ”Myndigförklarad av Gud med andra ord”!

  – Vi som inte är med på pingstbussen utan med i Jesu segertåg, får väl säga tut tut, eller Halleluja. 🙂

 • S-E Sköld

  Under rubriken ”Bra rutet, ärkebiskopen” skriver Elisabeth Sandlund i Dagen.

  ”Ärkebiskop Anders Wejryd, tillika ordförande i Sveriges kristna råd, tar händelseutvecklingen i Tunisien och Egypten som utgångspunkt för en debattartikel i Dagens Nyheter där han kritiserar den svenska vapenexporten till bland annat dessa två länder.

  ”De riktlinjer som gäller i dag är tydliga med att respekten för mänskliga rättigheter är ett villkor för att bevilja tillstånd för export, men det hindrar inte Sverige från att exportera till dessa länder. Reglerna är uppenbarligen inte tillräckligt vassa och måste ändras med hjälp av ännu tydligare lagstiftning”, skriver han.

  Det är ett alldeles utmärkt och vältajmat utspel från Svenska kyrkans sida i en fråga som förtjänar betydligt större uppmärksamhet än vad den får i svensk kristenhet. Wejryds företrädare KG Hammar sa i ett samtal på bokmässan i höstas att frågan om krig, våld och vapen förtjänar att bli nästa stora ämne för teologisk reflektion och för tydliga ställningstaganden. På den punkten finns det anledning att instämma, även för den som inte i övrigt delar Hammars teologiska hållning”.

  ———-

  Men när röt Anders Wejryd, eller någon annan andligt toppledare i vårt land, med anledning av den slakt av barn i moderlivet, som pågår i vårt eget land. Då tiger ledarna samfällt!

  Slakten är värre än på Herodes tid; och den har vi ju en del att säga om, i Guds hus, i våra predikningar. Varför tiger vi då nu, när värre ting än dem Herodes åstadkom pågår för full – och sedan lång tid – i vårt eget land?! och i många fall, strax utanför kyrkdörrarna!

 • S-E Sköld

  Under rubriken ”Bra rutet, ärkebiskopen” skriver Elisabeth Sandlund i Dagen.

  ”Ärkebiskop Anders Wejryd, tillika ordförande i Sveriges kristna råd, tar händelseutvecklingen i Tunisien och Egypten som utgångspunkt för en debattartikel i Dagens Nyheter där han kritiserar den svenska vapenexporten till bland annat dessa två länder.

  ”De riktlinjer som gäller i dag är tydliga med att respekten för mänskliga rättigheter är ett villkor för att bevilja tillstånd för export, men det hindrar inte Sverige från att exportera till dessa länder. Reglerna är uppenbarligen inte tillräckligt vassa och måste ändras med hjälp av ännu tydligare lagstiftning”, skriver han.

  Det är ett alldeles utmärkt och vältajmat utspel från Svenska kyrkans sida i en fråga som förtjänar betydligt större uppmärksamhet än vad den får i svensk kristenhet. Wejryds företrädare KG Hammar sa i ett samtal på bokmässan i höstas att frågan om krig, våld och vapen förtjänar att bli nästa stora ämne för teologisk reflektion och för tydliga ställningstaganden. På den punkten finns det anledning att instämma, även för den som inte i övrigt delar Hammars teologiska hållning”.

  ———-

  Men när röt Anders Wejryd, eller någon annan andligt toppledare i vårt land, med anledning av det dödande av barn i moderlivet, som sker i vårt eget land. Då tiger ledarna samfällt!

  Dödandet av oskyldiga barn är värre än på Herodes tid; och den har vi ju en del att säga om, i Guds hus, i våra predikningar. Varför tiger vi då nu, när värre ting än dem Herodes åstadkom pågår för full – och sedan lång tid – i vårt eget land?! och i många fall, strax utanför kyrkdörrarna!

 • S-E Sköld

  Rolf, för många år sedan – redan på Norris Lefflers tid – talade Guds Ande till mig, att Han ville göra Pingstförsamlingen i Jönköping till en ”mönsterbild” inför hela landet; på en apostolisk församling i nutid: man skulle kunna lägga Bibelns apostlaförsamling som jämförelse, och inte hitta några skillnader, i uppbyggnassätt och gärningar.

  När exempelvis Nils-Erik Claesson tillträdde som Anders Sjöströms medarbetare (Peller Hörnmarks företrädare som föreståndare) berörde han något den ”visionen” i sin inträdespredikan: vilket fick mig att reagera: var N-E mannen som skulle leda församlingen in i det som Gud talat till mig?

  Vid ett tillfälle nämnde jag för Anders Sjöström denna ”vision”, som Gud gett mig. Han sa då: ”Har jag berättat det för dig?” på vilket jag svarade nej.

  Då berättade Anders, att när han fick kallelsen att bli Pingstförsamlingens i Jönköping föreståndare, efter Norris Leffler, och svarade ja på den, hade Guds Ande talat samma sak till honom.

  Nu fick det ju inte bli så, utan både Nils-Erik Claesson och Anders Sjöström fick träda åt sidan som ledare, och efter dem kom Pelle Hörnmark; som inte ledde församlingen på en andlig väg, utan på en mänsklig.

  Men jag tror fortfarande på den vision Gud gett mig, angående Pingtförsamlingen i Jönköping. Gud är mäktig att föra Sitt folk till det Han bestämt! trots olydnads -och ohörsamhetstider.

 • Rolf

  Du är en fyrbåk i skymningen broder S-E !

 • S-E Sköld

  Rolf, Ordet är det: JESUS och Ordet!

 • Rolf

  S-E: Idag på förmiddagsgudstjänsten fick vi i samband med 30-årsjubileet av kyrkan en fläkt från den tiden då både film och ljud förmedlade vad Georg och Bosse yttrade då det begav sig…

 • S-E Sköld

  Rolf, underbart! Jag fanns med när Georg Gustavsson tog första spadtaget till Pingstkyrkan på Västra Torget, och en starkare profetisk bön än den han då bad, har nog aldrig hörts där. Georg hade f.ö. i en ”syn” sett kyrkan vid V. Torget: 1937 då han satt i ”Läckens Cadillack” på väg till Gränna för att be för en sjuk där.

 • Kära syskon!

  Det verkar som att Herren vill ge vägledning i denna tid av ny- reformation!

  Om vi älskar Herren, så älskar vi sanningen – för Herren ÄR sanningen.

  Då är det en självklarhet att vi skall följa Hans vilja i Ordet:

  Uppenb.21:5 ”Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.”

  Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”

  Han sade också till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten.

  Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. ….”
  …………..

  Matt.5:13 ”Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor.

  Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg….”
  ……………

  Vi skall se till att saltet är på väg tillbaka och att vi hämtar vatten från livets källa i stället för att dricka från usla brunnar!

  Medan tid är…. 😀
  ….

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark från sin sin senaste bloggpost:

  ”Borta bra, hemma bäst. Sliten klyscha, men igår kändes det så. Satt i Pingstkyrkan, Jönköping och var med på gudstjänst. Stor kör, stor orkester, brass och modern lovsång. Utmanande predikan av Peter Bernhardsson där han tog hjälp av två medarbetare.

  En av dem, omsorgspastor Sören Sigvardsson, berättade om en dröm/upplevelse han haft där orden ”Mer Jesus, mer Helig Ande” återkom flera gånger. Skönt att evangeliet blir okomplicerat ibland. Sammanfattat i fyra mustiga ord. Lätt att förlora sig i allt ”klotter” som omgärdar Guds Rike.

  Det enkla är ofta det geniala. Eller som min kompis Magnus väser varje gång vi är på hockey ”Spela på mål, spela raka puckar, krångla inte till det”. Att finna glädjen i tron är enkelt. Mer Jesus, mer Helig Ande”.

  ————

  Detta låter ju både vacker och andligt, men faktum är, att det är flum och det är med flum av den här typen som Pelle och hans ledartrojka vilseför lärjungarnas hjärtan.

  1. Det är inte detta som Pelle främst utför, ägnar sig åt, det han skriver om här, utan han leder de facto ett samfund och en organisation, som i sin tur leder pingstfolket, och som inte har något stöd i Guds Ord.

  Alltså en alltigenom obiblisk verksamhet, helt på tvärs mot de gamlas undervisning, men framförallt mot Guds Ord, och som har förebilden snarare från katolska kyrkan och svenska kyrkan än från Bibeln och som kommit till genom lögn och dubbelhet. D.v.s med Guds fiendes allra säkraste kännemärken.

  2. När det gäller JESUS så kommer Han klädd i människogestalt, och finns här nere på jorden, i Sina lärjungars gestaltning, och svävar alltså inte omkring i det blå:

  JESUS: ”Om ni kommer
  till en stad, där man inte
  tar emot er, så gå ut på
  deras gator och säg:

  Till och med det stoft, som
  fastnat på våra fötter från er
  stad, skaka vi av oss åt er.

  Den som hör er, han hör mig,
  och den som förkastar er,
  förkastar mig; men den som
  förkastar mig, förkastar honom
  som sänt mig.

  Sannerligen, sannerligen säger
  jag er: Den som tror på mig skall
  själv göra de gärningar jag gör; och
  ännu större än dessa skall han göra.
  Ty, jag går till Fadern”.

  3. När det sedan gäller Anden, och mer av Honom, så står det skrivet i Guds Ord, att Gud gett helig Ande åt dem som är Honom lydiga.

  Och sanningen är ju dessvärre den, att det är Anden som behöver få mer av oss, och inte tvärt om. Och OBS, Anden kommer inte utan Sina redskap: tar vi inte emot redskapen, tar vi alltså inte emot Anden! Han är som snickaren, som inte utför sitt arbete, utan sina redskap!

  4. Som f.d. ishockeyspelare – inte på långa vägar i klass med HV 71 garnityret, men med ett hyfsat skott och en inte alltför oäven åkning – kan jag inte inse, vad Guds verk och att göra mål i hockey har med varandra att göra.

  Ishockey – och för övrigt det mesta i idrottsväg – är oerhört fysisk, medan Andens verk är andligt. Det är Anden som skall förhärliga JESUS, uppenbara Honom för människohjärtan, som uppstånden och levade. Och utan Honom är t.o.m. Bibelns Ord döda bokstäver; det är Anden som ger liv åt dem och levandegör; gör Guds gärningar!

 • Daniel

  Ber om fortsatt bönehjälp då jag skall
  genomgå en MR-röntgen på torsdag
  med kontrastmedel, då dom hittat nån
  skugga på CT-röntgen som dom är osäkra
  på om det bara är en skugga eller nåt
  annat som kan ha utlöst mina 2 Ep-anfall .

  Tackar på förhand

 • S-E Sköld

  Den församling, eller enskilde, som inte längre står i sanningen: ”Ditt Ord är sanning”, har därmed förlorat – inte sina religiösa teorier/ord, inte heller sin kyrka eller sin orgel – men däremot sin sälta. Och då är man i det skicket, som församling eller enskild, att man – enligt JESUS -kan ”kastas ut till hundarna” – hedningarna – så att de kan trampa oss under sina fötter.

  När det gäller en enskild, som förlorat sanningens sälta, så är det till skada för den individen och den närmaste omgivning, men när det gäller församlingarna, är det till skada för hela landet.

 • S-E Sköld

  Läs gärna inlägg i dagens Dagen, under opinion, av Göte Olingdahl, Marcus Jonsson och Leif Backman.

  Olingdahl pekar på, om jag förstått honom rätt, att Anden kan plöja en ny fåra, när formalism och organisationsambitioner stänger dess väg;
  och samtidigt frigöra människor till tjänst för Guds rike!

  Det ger nya möjligheter för Guds rike, helt enkelt. Ett rike som inte utbreds genom mänsklig tankekraft och styrka, utan genom Guds Andes verk i -och genom människohjärtan; som ju en gång var Pingstväckelsens startpunkt!

  Det är kanske dags för dem som vill gå Andens väg, att de går Andens väg, och att de som vill gå den mänskliga tankekraftens -och förmågans väg, fortsätter på den.

  Det är i så fall bättre, än att Andens barn, den fria hustrun barn, blir kvar under köttets förtryck och i fängsligt förvar hos sådana som ersatt Kristi huvud med sina egna tankemödor!

 • S-E Sköld

  Daniel, JESUS står med Dig, Han sviker Dig aldrig, och vi Dina syskon står också med Dig; i förbön.

  Gud med Dig!
  S-E

 • @S-E Sköld:

  Allvarsord.

  Men anser inte att man ska jämföra hedningar med hundar så där utan vidare. Bland hedningarna finns en utvald skara som kommer att ingå i Guds rike. Bland hedningarna finns givetvis även en stor skara ogudaktiga. Vilket gäller även för Israel.

  Så här skriver Paulus om ”hundar”:’

  ”Given akt på de hundarna, given akt på de onda arbetarna, given akt på ’de sönderskurna’ ”.
  Fil 3:2

  Och i slutscenariot – eller snarare det eviga scenaariot – får vi denna bild av ”hundarna” (som nog härstammar från den tidens syn på hunden som ett orent djur man knappast hade liggande i plyschsoffan inne i huset såsom i vår tid):

  ”Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste stanna därutanför.”
  Upp 22:15

  Alltså ingen koppling vare sig till hednafolken eller till Israel.

 • @S-E Sköld:

  Intressant utläggning. Jo, det har vi flera exempel på. Reformationen var ”der stora språnget”. Några årundraden senare bröt folkväckelse fram – underifrån genom dess gräsrötter; ”läsarna”. Det är ur den väckelsen pingströrelsen så småningom formades.’

  ”Livet finner sin väg” (som någon sa i Jurassic park). Det är som inlandsdeltat i Kalahariöknen. När regnen kommer söker sig floden på nytt i gamla flodfåror. Har hinder tillkommit senaste året tar vattnet en ny annan väg. Och så håller vattnet på tills det når den torra öknen och ”ödemarken börjar blomstra”.

  *Väckelsen berodde alltså INTE på påve (vadhannukanhahetat) som ”bad en liten bön” och vips sände Gud en väckelse (såsom Ekman och ett antal pingstförkunnare irreligiöst påstått)

 • S-E Sköld

  Lars W, vi var alla ”hundar” = otroende, och utanför Gudsgemenskapen och gemenskapen med Guds folk. De ”sönderskurna” som Paulus skriver om, är de som – oaktat att de är israeler – tillhör hundarna, därför att de inte tagit emot JESUS, utan fortfarande vill bli rättfärdiga av sina egna gärningar: och förkunnar det i strid mot det Paulus lärde.

  Vad han säger är, att de som tillhör Guds folk har blivit omskurna i hjärtat av Kristus, oavsett hur det förhåller sig med deras ”kött”, den yttre omskärelsen.

  Till den kananeiska kvinnan, som kommer till JESUS för att få hjälp för sin dotters räkning, säger JESUS: ”Det är olämpligt att ta brödet från barnen och kasta det till hundarna”.

 • S-E Sköld

  Frågan är egentligen: skall Pingströrelsens folk ledas av Anden – Guds tankar – eller av Människotankar?

  Signifikant är, att varken de som startade organiserandet av Pingströrelsen, Jack-Tommy Ardenfors och Sten-Gunar Hedin, vilket slutade i Samfundet Pingst, eller de som nu leder samfundet, vid något tillfälle, offentligt, åberopat Guds Ord, som stöd för sina förehavanden.

  De tar bara på sig ett slags allmänreligiös mask, tillverkad av diverse fromma, tomma ord och åthävor; som utåt ger sken av Gudsfruktan och lydnad för Andens röst. När de i själva verket följer sina egna tankars väg.

  Apg. 20:29-30 ”Jag vet, att sedan
  jag skilts från er, svåra vargar
  skall komma in bland er, och
  de skall inte skona hjorden.

  Ja, bland er själva skall män
  uppträda, som talar vad förvänt
  är för att locka lärjungarna att
  följa sig”.

 • Lennart Svensson

  Hej!

  S-E Sköld skriver helt riktigt:
  ”Det är kanske dags för dem som vill gå Andens väg, att de går Andens väg”.

  Man kan inte sitta som församlings-medlem i en bänkrad och gå Andens väg , när församlings-ledningen vandrar efter mänskliga tankar.
  Det går aldrig att starta en väckelse bland bänkraderna och tro att prästerna ska omvända sig.
  Gud har stadgat en ordning och den utgår alltid från präster och ledning.
  Om de församlingsmedlemmar som vill vara trogna Gud och Hans Ord, åtlyder Guds Ord genom Moses , när Moses sa till folket att dra sig undan Koras läger, för Gud skulle förgöra de upproriska, då skulle Gud snart få den falska väckelsen överstökad bland svensk kristenhet.
  Mitt råd till de rätt-trogna bland Sveriges kristna idag är enligt ”Upp.18:4:
  ”Dragen ut, så att ni inte är delaktiga i deras synd”.

  Gud vill ju att vi drager ut från ogudaktiga sammanhang ute i världen.
  Då måste väl samma ”princip” gälla bland Guds folk?
  Låt de döda begrava sina döda, sa Jesus.

  Mvh L.Svensson

 • S-E Sköld

  Guds Ord har skapat allt; jorden och allt vad på den är, sol och måne och stjärnevärldar, ja allt har blivit till genom Ordet, synligt såväl som sådant som är osynligt för våra ögon, för människoögat.

  Och detta faktum borde rimligen kunna få Pelle Hörnmark och hans ledargeneration, att inse vikten/betydelsen av Ordet, och den oavvisliga och oersättliga lydnaden mot Ordet.

  Det borde ingen behöva säga till dem; det borde de själva kunna inse! Det är Ordet som skall ha framgång på jorden, och inte de -eller andra Människor!

 • Lennart Svensson

  @S-E Sköld:

  Hej S-E Sköld!

  Ang. det Du skriver:
  ”Det borde ingen behöva säga till dem; det borde de själva kunna inse!”

  Förblindelse ang. det andliga handlar alltid om ond andemakt enl.”2Kor.4:4″:

  ”Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium”.

  Onda andemakter är inte öppna för diskussion.
  Dem driver man ut i Jesus namn.
  Församlings-ledningarna inom svensk pingst-rörelse verkar vara under enorm förblindelse i dessa dagar.
  Förblindelsen är kanske enligt den i ”Rom.1:21”:

  ”Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan”.

  Det vanliga förfarandet när skutor sjunker, är att kaptenen är den siste att lämna skutan.
  Jag tycker att de kristna som vill bevara sina andliga liv, ska lämna sina sjunkande skutor.
  Låt kaptenerna stanna kvar om de vill det.

  Mvh L.Svensson

 • S-E Sköld

  L. Svensson, ingen behöver fly, det är enklare än så; dra in det ekonomiska understödet. Utan pengar ramlar korthuset – samfundet Pingst – ihop.

  Mvh! S-E

 • Leif

  @S-E Sköld: Det borde ingen behöva säga till dem; det borde de själva kunna inse!

  – Hur beskriver man för blinda vad de inte ser och för döva vad de inte hör?

  – Hur känns det med framgången med alla ord som du själv skriver?

  – Det verkar inte som att du själv vill skona varken ledarna eller hjorden?
  – Herren verkar ha mer tålamod än vad du har?

 • Lennart Svensson

  @S-E Sköld:

  Hej S-E Sköld!

  Stannar man kvar i ett osunt sammanhang så är man delaktig i det osunda enl. ”Upp.18:4”.
  Det är bättre att korthuset inte rasar över de som vill vara trogna Guds Ord. Då är det bättre att de är utanför, för sitt egna andliga väls skull.

  mvh L.Svensson

 • @S-E Sköld:
  Vilket antagligen är den främsta anledningen till att ”Riksföreningen Pingst-FFS” ombildades till samfund.

  De insåg väl att centralorganisationen inte hade så väldans stort stöd bland gräsrötterna när det väl gällde ekonomi så det behövdes alternativ finansiering som ingen lade märke till. ”Kyrkoavgiften” passade helt perfekt och av den tar mycket riktigt ”Pingst-FFS” 30% om jag minns rätt…

 • S-E Sköld

  Paulus visitkort: Ordets tjänare.

  Vad Sveriges folk behöver mer än någonting annat, är Ordets sanna tjänare; som drivna av Kristi kärlek talar om sanningen för vårt folk: vägen till Gud och vägen till Gehenna. Och att båda dessa vägar över huvud taget existerar!

  Paulus – lika lite som JESUS – skulle ha tigit inför de barnamord som pågår i vårt land. Men vår tids och vårt lands s.k. ”Ordets tjänare”, tiger inför denna skriande orättfärdighet – sanningen om vår blodsskuld – och undanhåller samtidigt berörda föräldrar kunskapen om vart den väg leder; att döda sina egna barn. Och hindrar dem därmed också få veta, att det finns ett blod som förlåter all synd; även den blodröda!

  Till det kommer, att vi har ”Ordets tjänare” som inte bara tiger själva, utan även står emot – tar konflikt med – sådana som försöker bära fram denna obekväma sanning till vårt lands folk:

  som för de berörda föräldrarna är en helt avgörande sanning, med tanke på deras evighet, och för barnet i moderlivet, en sista chans att få leva!

 • S-E Sköld

  L. Svensson, om de sunda drar in sitt understöd till det osunda – det falska – upphör det falska, då det är helt drivet och beroende av pengar.

  Det är också en väg att dränera området.. få bort gyttjevattnet, så att Guds källa kan porla igen! och de sunda kan bli kvar i Guds hus, som egentligen också är deras hus.

 • Kerstin

  @S-E Sköld:

  AMEN !

 • S-E Sköld

  Saxat från Dagen, från en intervju med Anders Blåberg, missionsdirektor i EFK:

  ”Knappt tjugo år efter Teologiska högskolans bildande är nästa stora ekumeniska skolprojekt i svensk frikyrklighet ett faktum.

  I höst startar Akademi för ledarskap och teologi, som är ett samarbete mellan Svenska alliansmissionen, SAM, Evangeliska frikyrkan, EFK, och Pingst. – Vi arbetar långsiktigt, säger Anders Blåberg, missionsdirektor i EFK”.

  ————————-

  Men alla tiger – i stort sett – i den viktigaste av frågor för vårt land idag och det sedan många decennier: frågan om de oföddas rätt till sin Människostatus, som Guds avbilder; att de inte är djur eller kroppsdelar.

  Guds tjänare – som de menar sig vara – tiger när Guds barn – deras Guds avbilder – dödas i moderlivet. Där Gud lagt dem i för att skydda dem, och låta dem växa, fram till födelsedagen.

  För mig saknar sådana ”Guds tjänare” all trovärdighet! hur länge de än sitter på skolbänken och vilken teologisk examen de än innehar, som FÖRMÅR tiga när deras syskon, Guds avbilder, avrättas i moderlivet; med stöd av landets lagar!

  De hjälper själva till att minska – ja ta bort – skillnaden mellan Människa och djur. En utveckling som är uppenbar bland folken nu i dag: och som har sina tydliga, offentliga talesmän och förespråkare.

  Under det att inte ens ett hörbart pip
  kommer från Ordets tjänare.

 • S-E Sköld

  För många år sedan, möjligen under slutet av 1980-talet, Norris Leffler var föreståndare för Pingstförsamlingen i Jönköping, predikade en engelsman? i evangelistveckan i Jönköping, i vart fall då världskänd, men jag kommer tyvärr inte ihåg hans namn, Lewis någonting?

  I vart fall predikade han det allvarligaste budskap jag någonsin hört, och det var riktat till pingströrelsen i vårt land.

  Som utgångsord för sin förkunnelse, hade han Jesu berättelse om vingårdsägaren som hade ett fikonträd planterat i sin trädgård, och under tre års tid sökt frukt på det, men inte funnit någon.

  Där fanns bara lövverk med andra ord. Och mot den bakgrunden gav han order, att hugga ned det trädet. Men vingårdsmannen bönade för det, och bad att det skulle få stå kvar ännu ett år, och lovade samtidigt, att han skulle göra särskilda insatser för att trädet skulle börja bära frukt..

  Gud påminner mig om detta budskap nu. Jag skulle säga, att det budskap som David Wilkerson hade i Predikantveckan i Stockholm, för ett antal år sedan, var rena västanfäkten mot detta.

  Och det utmynnade i att ganska många av de närvarande pastorerna gick fram till förbön, när inbjudan gavs. Ja, det rådde förkrosselse! Bl.a Norris Leffler gick fram, för jag råkade hamna vid hans sida när jag sökte förbön; därför vet jag det.

  Men där fanns också pastorer som inte gick fram, som inte hade behov av förbön med andra ord.

  Men detta är också sanningen idag:
  Pingströrelsen producerar
  i huvudsak teologiska
  lövverk.

 • Laverda

  @Leif:
  DET VAR EN NORRMAN…

  Som skrev en del kommentarer här för ett tag sen.
  Han hade aldrig något konstruktivt att komma med.
  Däremot ägnade han sig åt att hitta fel på dom som hade ideér och synpunkter och förslag.
  Han var visst pastor…

 • S-E Sköld

  JESUS: ”Redan är yxan satt
  till roten på trädet; så blir då
  vart träd, som inte bär god
  frukt, avhugget och kastat
  i elden”.

  Jes. 9:13-17 ”Men folket vänder
  inte om till honom som slår dem;
  Herren Sebaot söker de inte.

  Därför avhugger Herren på Israel
  både huvud och svans, han avhugger
  både palmtopp och sävstrå, och allt
  på en dag.

  De äldste och högst uppsatta, de är
  huvudet, och profeterna, de falska
  vägvisarna, de är svansen.

  Ty, detta folks ledare för det vilse,
  och de som låter leda sig, går i
  fördärvet. Därför kan Herren inte
  glädja sig över dess unga män..”

 • Lennart Svensson

  @S-E Sköld:

  Hej S-E Sköld!

  Du skriver:
  ”Guds tjänare – som de menar sig vara – tiger när Guds barn – deras Guds avbilder – dödas i moderlivet.”

  P.Hörmark tiger i denna fråga enligt Dig.
  Om jag vore medlem i hans församling, skulle jag då vara kvar där?
  Ingalunda, ingalunda!
  Då deltar jag i hans tigande i denna fråga, dvs jag deltar i ett stillatigande samtycke.”Upp.18:4″.

  Du verkar se det som en ekonomisk fråga:
  ”om de sunda drar in sitt understöd till det osunda – det falska – upphör det falska, då det är helt drivet och beroende av pengar”.

  Det går väl inte att driva ut onda andemakter genom att strypa tillförseln i kollektboxarna.
  Det är som att sätta plåster på cancer.

  – Ingen behöver fly, säger Du.

  Men vår frälsningshistoria började med en av Gud sanktionerad flykt:
  ”Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten”.

  På Youtube finns ett starkt budskap från en av min absoluta favorit-predikant, Carter Conlon.
  Rubriken är= Spring, fly, för ditt Liv!
  Länk=
  http://www.youtube.com/watch?v=6A6lWl_XzKA

  Mvh L.Svensson

 • S-E Sköld

  Leif: ”Hur beskriver man för blinda vad de inte ser och för döva vad de inte hör?

  – Hur känns det med framgången med alla ord som du själv skriver?

  – Det verkar inte som att du själv vill skona varken ledarna eller hjorden?

  – Herren verkar ha mer tålamod än vad du har”

  ——————-

  Kan bara svara Dig med min kallelse och mitt uppdrag: Jer. kap 1. Vad gäller det Du anklagar mig för, så vill jag citera

  Jer. 1:10 ”Jag sätter dig idag
  över folk och riken, för att du
  SKALL UPPRYCKA OCH NEDBRYTA,
  FÖRGÖRA OCH FÖRDÄRVA,

  UPPBYGGA OCH PLANTERA”

  Gud bygger inte Sitt verk ovanpå människoverk, därför river han/bränner upp hö, trä och strå, för att sedan bygga på Kristus-grunden med guld, silver och ädelstenar, oförgängliga ting, som bär bestående frukt, en frukt för evigheten!

 • Lennart Svensson

  Hej S-E Sköld!

  Du skriver:
  ”Guds tjänare – som de menar sig vara – tiger när Guds barn – deras Guds avbilder – dödas i moderlivet.”

  Pelle Hörnmark tiger i denna fråga, enligt Dig.
  Om jag vore medlem i hans församling, skulle jag då vara kvar där?
  Ingalunda, ingalunda!
  Då deltar jag i hans tigande i denna fråga, dvs jag deltar i ett stillatigande samtycke.”Upp.18:4″.

  Du verkar se det som en ekonomisk fråga:
  ”om de sunda drar in sitt understöd till det osunda – det falska – upphör det falska, då det är helt drivet och beroende av pengar”.

  Det går väl inte att driva ut onda andemakter genom att strypa tillförseln i kollektboxarna.
  Det är som att sätta plåster på cancer.

  – Ingen behöver fly, säger Du.

  Men vår frälsningshistoria började med en av Gud sanktionerad flykt:
  ”Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten”.

  På Youtube finns ett starkt budskap från en av min absoluta favorit-predikant, Carter Conlon.
  Rubriken är=
  Run for your Life!
  Han menar att vi ska fly från kyrkliga sammanhang, där det inte görs upp med synd.

  Mvh L.Svensson

 • S-E Sköld

  L. Svensson, Pelle Hörnmark leder inte längre någon församling, han leder – som samfundsledare – i princip alla Pingstförsamlingarna i vårt land.

  Själv tillhör han Pingstförsamlingen i Jönköping.

 • S-E Sköld

  Den unga pingströrelsen – d.v.s. den gamla – hade fya hörnpelare i sin förkunnelse:

  1. JESUS frälser

  2. JESUS botar

  3. JESUS döper i helig Ande och kraft

  4. JESUS kommer snart

  Med denna – klart Bibelförankrade – förkunnelse hade de uppenbarligen stor framgång.

 • @S-E Sköld:

  Det finns ingen motsättning mellan att vara hedning och att höra till Guds folk.

  Det gällde när Guds folk var Israel (även om det var möjligt för vissa hedningar att tas upp i Israel genom omskärels m m). Nu finns Guds folk alltså i Israel och bland hedningarna.

  När den kananéiska kvinnan sökte hjälp var Israel Guds folk. Hedningarna var det inte. Men ett folk uppkallat efter Hans namn började ”tas ut” bland hedningarna vid denna tid.

  Paulus återigen:

  ”De hava ju vågat sitt liv för mig; och icke allenast jag tackar dem därför, utan också alla hednaförsamlingar.”
  (Rom. 16:4)

 • S-E Sköld

  1. Pelle Hörnmark och samfundet Pingst och Pingst-ffs: ”Vi hjälper församlingarna att lyckas”

  2. JESUS: ”Jag skall bedja Fadern
  och han skall ge er en annan Hjälpare,
  som för alltid skall vara hos er: sanningens
  Ande, som världen inte kan ta emot, ty hon
  ser honom inte och känner honom inte.

  Men ni känner honom, ty han bor i er och
  skall vara i er. Jag skall inte lämna er
  faderlösa; jag skall komma till er.

  Hjälparen, den helige Ande, som Fadern
  skall sända i mitt namn, han skall lära er
  allt och påminna er om allt vad jag har
  sagt er.

  Och när han kommer, skall han låta världen
  få veta sanningen, i fråga om synd, rättfärdighet
  och dom

  och han, som är sanningens Ande,
  skall han leda er fram till hela sanningen.”

  —————-

  Det handlar om två helt skilda vägar: köttets väg, med bl.a. Pelle Hörnmark i täten, och Andens väg med den helige Ande – den sanne, av Gud sända, Hjälparen – täten.

 • S-E Sköld

  Bo Hörnberg, från en artikel i Dagen, 2000-12-7:

  ”Den framgång vi haft inom pingströrelsen har inte berott på att vi haft en överhet över församlingarna utan på att vi “haft Andens enhet genom fridens band”.

  Där har funnits en lokal medvetenhet och entusiasm om en Guds plan och ledning. Där har funnits en profetisk fri och stark övertygelse om Guds kraft och ledning.

  Vi har hållit samman även då vi haft olika uppfattningar. Nu däremot är sinnena splittrade och många pastorer, äldste och församlingar har därför glömt den värld som håller på att gå under.

  De som nu tänker ordna en organiserad ledning över pingstförsamlingarna, och säger sig tjäna församlingarna, kommer att splittra pingströrelsen.

  Ett bra föredöme för hur Guds församling skall ledas har vi i 1 Kor. 3 där Paulus säger att “som en klok byggmästare har jag lagt grunden som någon annan bygger vidare på”.

  Var och en måste tänka på hur han bygger”. De som byggde vidare hade Paulus som föredöme i att föra församlingen framåt. Några av dem var Timoteus, Aquila och Priscilla.

  Ingen av dem ifrågasatte pionjären Paulus sätt att börja bygga Guds församling. Alla insåg säkert att om det inte kunde finnas ett bättre sätt att arbeta än Paulus hade, varför då göra det sämre.

  Det är sant att det fanns motstånd, de fanns de som av egenintresse bytte ut Guds tankar mot människotankar.

  Deras liv och tjänst blev inte till någon nytta för Guds verk”.

 • S-E Sköld

  forts. från Hörnbergs artikel:

  ”I dag framstår deras insats som en irritation i historiebeskrivningen om Guds församlings början. I kontrast till Jesu ord “jag bygger min församling” och Pauli ord “en annan bygger vidare” möter vi i alla tider nedmonterare.

  När församlingen inte växer och Guds verks insats i samhället förlorar kraft är inte lösningen på problemet organisation eller samfund utan Guds Ande och Ord in i våra liv.

  Guds rike byggs vidare. I Guds verk kan vi se vem som är en respektfull byggare, vem som med sitt liv leder osjälviskt, bygger vidare, helar, stärker och lyfter. Paulus hänvisade till sitt livs verk och sin attityd för att påvisa att han var en man rörd av Gud, utrustad och ledd av Gud.

  Och han grundlade den attityd till Guds Ord som kom att inspirera pingströrelsens pionjärer i Sverige”.

 • S-E Sköld

  Saxat från Pelle Hörnmarks artikel i Dagen idag:

  ”Är Pastorsakademin med och bidrar till generationsklyftorna? Pastorsakademin kom till för att skapa bättre förutsättningar för våra pastorer att leda våra församlingar och forma dem till sammanhang som når nya människor med evangelium.

  Vi vill dessutom leva i en större närhet till varandra och stå skuldra mot skuldra i en tid av stora utmaningar. För att få förutsättningar att fokusera och inte skapa ohållbara situationer för våra familjer bestämde vi att låta våra gemensamma veckor vila i två år.

  Att detta var möjligt var för mig ett bevis för att pingsttonen fortfarande lever. Det vill säga – de gamla mönstren, vägarna, traditionerna får stå tillbaka när vi känner att Andens vind blåser i en ny riktning.

  Jag förstår mina äldre kolleger och deras besvikelse över vilande predikant- och evangelistveckor som varit identitetsskapande under många år. Men misstro inte intentionerna och den uppriktiga viljan med Pastorsakademin”.

  ————-

  Pelle: ”För att få förutsättningar att fokusera och inte skapa ohållbara situationer för våra familjer bestämde vi att låta våra gemensamma veckor vila i två år”.

  Sanningen är, att pingtrörelsen ”ägs” av fler, och är andligt hem för många fler människor, än Pelle och hans ”vi”, vilka det nu är?

  När det gäller Evangelistveckan i Jönköping, så är det den lokala församlingen som inbjuder till den, och inte Pelle Hörnmark och hans ”vi”, och den inbjudan gick ut första gången, troligtvis innan Pelle ens fanns till!

  Och ”veckan” har omvittnat fått vara till stor betydelse, dels för församlingen i Jönköping, och dels för alla dem som kom dit för att få ett möte med Gud, i ett profetiskt sammanhang -och i en Guds Ords miljö.

  Själv blev jag helad i samband med Evangelistveckan i gamla Pingstkyrkan och tog också vid ett tillfälle med en ”böneduk” därifrån till en ”avfällig” broder, med alkoholproblem, och med stora kroppsliga besvär: psoriasis över hela kroppen och ledbandsskador i båda knäna.

  Han blev fullkomligt helad, först från sin psoriasis – var lindad som en mumie över hela kroppen – och någon dag senare, ringde han och berättade, att han också blivit helad i sina knän.

  Skulle kunna tänka mig, att också till Predikantveckan i Stockholm, stod församlingen som inbjudare. Sanningen är, att de som säger sig tjäna församlingarna, kör över dem.

 • @S-E Sköld:

  ”Det vill säga – de gamla mönstren, vägarna, traditionerna får stå tillbaka när vi känner att Andens vind blåser i en ny riktning. ”

  Nordanvind då? Mot Rom? Det är inte Andens vind de låter sig ledas av.

 • S-E Sköld

  Lars W, Andens vind blåser aldrig bort från Guds Ord; det Ord Han själv ingett människor att skriva ned; tvärt om: Han levandegör såväl Ordet som Jesu person!

  Och Guds Ord leder INTE till Rom, men väl till att AVSLÖJA den okultism – villolära – som döljer sig bakom katolska kyrkans religiösa yta och pompösa framtoning! som bedrar människorna.

  Nu också med förre påvens blod, förvarat i ett relikskrin. Vakna, du svenska, kristna folk!

 • @S-E Sköld:

  ”Andens vind blåser vart den vill” och utgår från Guds ord.

  Den ande (inte värt att nämna dess namn) de som är satta att leda Guds folk följer blåser f n mot Rom. Vi får hoppas att Guds folk inser detta och lämnar de sammanhangen. Vare sig församlingar utträder ur pingstsamfundet eller om enskilda uträder ur fösamlingarna. Vi får hopas att det förra sker.

 • @Lars W:

  Vi får hoppas att det förra sker.

  Ska det stå.

  Varför finns bara två alternativ med? Jo, de nuvarande ledarna kommer inte att avvika från Via Appia – huvudvägen mot Rom. De kommer inte att minska samarbetet med Romkyrkan och östortodoxe. De kommer istället att intensifiera det. De kommer inte att arbeta för utträde ur SKR -snarare inträde i RKK.

  Därför finns bara de två alternativen kvar:

  Guds folk lämnar samfundet som församling.
  Guds folk lämnar församlingarna som enskilda Jesu lärjungar.

  (Läste på Huldas blogg vilket fruktansvärt sammelsurieum de kokar ihop i Östergötland – de har ingen väg tillbaka till urförsamlingen med Jakobs församling i Jerusalem som förebild)

 • @Lars W:

  Och då undar man varför inte all dessa som i ord och handling visar att de vill tillhöra ”Skökan Babylon” istället lämnar pingströrelsen och går med i sina romerska och östortodoxa ”kyrkor”. Och lämnar läsarna i fred med sina lokala församlingar som istället följer Guds Ord med fritt samarbete i mission och evangelisation.

  Det som nu pågått i åtminstone 10 år kanske 20 år ochmer från ledarhåll är ett enda stort bedrägeri. Människor som jagar makt och rikedom utnyttjar ”läsarna” och sina gelikar i ett försök att plundra Guds Rike även på dess andliga rikedomar. Men där kommer de att gå bet.

  Svinintresset har verkligen tagit sig upp på plattformen!

 • En liten fundering….

  Artikel, Pelle Hörnmark i Dagen – citat:

  Ӏr Pastorsakademin med och bidrar till generationsklyftorna?

  Pastorsakademin kom till för att skapa bättre förutsättningar för våra pastorer att leda våra församlingar och forma dem till sammanhang som når nya människor med evangelium.

  Vi vill dessutom leva i en större närhet till varandra och stå skuldra mot skuldra i en tid av stora utmaningar. …”

  ……………………

  Det som verkar vara förnuftigt ’rätt’ i resonemanget är fel utifrån Skriften.

  Det är inte (olydiga?) pastorer som skall forma församlingarna utan det är Herren själv genom sin Ande verksam i varje LYDIG lem som skall göra det.

  Redan här blir uppgiften EN MÄNNISKA övermäktig om man kopplar bort Andens ledning – enligt Ordet.

  Det är en stor skillnad att tala om Anden å ena sidan och att LYDA Anden – å den andra.

  Om man inte vill sätta sig ner och korrigera felaktigheter utan föraktar Guds Ord – då är inte bygget från Herren och Han kommer aldrig att VÄLSIGNA verket.

  Hur kan man tala om att vinna människor för en RÄTTFÄRDIG Gud, när man samtidigt går ihop med mörkrets rikes representanter – med orättfärdighet – och blandar diverse ockulta läror med Bibeln?

  Vad kan man undervisa om i en ’akademi’, när den så viktiga sanna Jesu-KARAKTÄREN saknas?

  I Herrens verk handlar det alltid om Kristi karaktär – att bära Andens frukt – vilket inte går att lära ut utan att Jesu död först har utfört sitt verk i hjärtat….

  Enligt Ordet!

  God vilja räcker aldrig för Herren – det är LYDNAD som räknas.

  Och vi möter redan nu en stooor utmaning som Herren vill att vi skall omedelbart hantera:

  Nr.1 > Klippa av samarbetet med SKR och träldomen under den obibliska Charta oecumenica.

  Hur många vill göra Herrens vilja i den saken?

  Den som vill göra Guds vilja – han kommer att ha Herren med sig och Hans välsignelse.

  Annars föds ingenting > nix, nada, nothing > ’kött’ kan inte hantera Guds verk >> och mörker kommer som ett brev på posten….

  Det är en Guds Rikes LAG, helt enkelt….

  Joh.3:5 ”Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: ’Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

  Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.’ ”
  ……………………………

  Mvh.

 • S-E Sköld

  Lars W: ”Och då undar man varför inte alla dessa som i ord och handling visar att de vill tillhöra ”Skökan Babylon” istället lämnar pingströrelsen och går med i sina romerska och östortodoxa ”kyrkor”.

  Och lämnar läsarna i fred med sina lokala församlingar som istället följer Guds Ord med fritt samarbete i mission och evangelisation.

  Det som nu pågått i åtminstone 10 år kanske 20 år och mer från ledarhåll är ett enda stort bedrägeri.

  Människor som jagar makt och rikedom utnyttjar ”läsarna” och sina gelikar i ett försök att

  plundra Guds Rike även på dess andliga rikedomar. Men där kommer de att
  gå bet”.

  ———————

  Den texten är värd, att läsas igen; och helst av alla pingstvänner och andra frikyrkliga!

 • S-E Sköld

  Saxat från Pelles artikel i Dagen: ”Är Pastorsakademin med och bidrar till generationsklyftorna?

  Pastorsakademin kom till för att skapa bättre förutsättningar för våra pastorer att leda våra församlingar och forma dem till sammanhang som når nya människor med evangelium.

  Vi vill dessutom leva i en större närhet till varandra och stå skuldra mot skuldra i en tid av stora utmaningar.

  För att få förutsättningar att fokusera och inte skapa ohållbara situationer för våra familjer bestämde vi att låta våra gemensamma veckor vila i två år. Att detta var möjligt var för mig ett bevis för att pingsttonen fortfarande lever.

  Det vill säga – de gamla mönstren, vägarna, traditionerna får stå tillbaka när vi känner att Andens vind blåser i en ny riktning.

  Jag förstår mina äldre kolleger och deras besvikelse över vilande predikant- och evangelistveckor som varit identitetsskapande under många år. Men misstro inte intentionerna och den uppriktiga viljan med Pastorsakademin”.

  För det första leds Guds församling inte av några eller någon starkt ledare, välutbildad eller inte, utan av en äldstekår; som ledda av Guds Ande, tillsammans med föreståndaren är herdar och föreståndare för hjorden.

  Det var med den gruppen församlingsledare som Paulus talade enligt Apg. 20:17-38, från vers 17:

  ”Men från Miletus sände han
  bud till Efesus och kallade till
  sig församlingens äldste”.

  Till dem sade Paulus bl.a: ”Ha akt på er själva och på ”På HELA den hjord, som den helige Ande satt er att vara föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod”.

  För det andra blåser inte Anden vind bort från Guds Ord, tvärt om: är det någon som håller sig till Ordet, är det Anden! Det är ju på den grunden – Ordets grund – som andarna skall kunna prövas!!

  Och vad gäller de ”gamla mönstren, vägarna” så återfinns mönsterbilden på den levande Gudens tidlösa församling i Guds Ord: ”han vandrar de vägar han fordom gick”.

  Hes. 18:25 ”Men nu säger ni: ”Herrens
  väg är inte alltid densamma”. Hör då, ni
  av Israels hus: Skulle verkligen min väg
  inte alltid vara densamma? Är det inte
  tvärt om, er väg som inte alltid är den
  samma?”

  ———-

  Sanningen är nog den, att Pelle Hörnmark de facto är en evangelist, och varken apostel, profet, herde eller lärare och förstår därför inte heller helheten – höjden, längden, bredden och djupet – av vad en Guds NT-församling är: han ser den ur evangelistens smala och begränsade synfält.

  Vilket kastar ljus över hans ibland egendomliga argumentation, som att Andens vind blåser åt något annat håll än Ordet väg och att göra mål i ishockey, kan användas som förebild för Guds församlings arbete.

  Han rår inte själv för, att man tillsatt honom som ledare för den organiserade pingströrelsen, men däremot hade han kunnat tacka nej till det erbjudandet.

  Där ligger hans ansvar, främst.

 • S-E Sköld

  Deborah: ”Joh. 3:6 ”Det som är
  fött av kött är kött; och det som är
  fött av Anden det är ande”.

  Om det är någonting som garanterat är fött av kött – d.v.s. ett resultat av människotankar – så är det Pingst-ffs och samfundet Pingst.

  Hur kan jag veta det? De har ingenting med Guds Ord – Guds vilja – att skaffa.

 • S-E Sköld

  ”Det kräver mod att leva i förnyelse”,
  skriver Pelle Hörnmark i sin artikel i Dagen i dag.

  Personligen anser jag, att vad som möjligen kräver mod – eller åtminstone civilkurage – är att predika sanningen – Guds Ords sanning – för vårt folk: ”allt Guds rådslut”. Inte minst vad gäller de regelrätta mord, som mångtusentals barn – Guds avbilder – i moderlivet blir oskyldiga offer för.

  Och att tillrättavisa bl.a. katolska kyrkan för all dess obibliska – ja direkt okulta – läror! som de bedrar – vilseför – folket med, kan också kräva lite kurage.

  Men att leda pingströrelsens folk vilse kräver inte mod, men väl högmod och självsäkerhet; som gör, att man bl.a. inte lyssnar på de gamla, bland dem två apostlar och profeter, Georg Gustavsson och Bo Hörnberg, och dessutom Pingströrelsens grundare, Lewi Pethrus, som samtliga tre, med stöd av Guds Ord, varnade för -och stred emot, vägvalet att göra pingströrelsen till ett samfund.

  5 Mos. 1:41-44 ”Och ni spände bältet
  om er, var och en tog sitt vapen, och
  med lätt mod drog ni i väg mot
  bergsbygden.

  Men Herren sade till mig: ”Säg till dem:
  Ni skall inte dra dit upp och ge er i strid,
  ty jag är inte med bland er; gör inte så,
  på det att ni inte må bli slagna av era
  fiender”.

  Och jag talade till er, men ni hörde inte
  på det, utan var gensträviga mot Herrens
  befallning och drog i ert övermod upp
  mot bergsbygden”.

 • Debora utan h

  Pelle Hörnmark: ”Också ett tack till alla er som skrivit artiklar, mejl och bloggar om Hörnmark. Att bli betraktad som liberal och nedmonterare av pingstandan har varit hälsosamt för min självbild. Jag är uppenbarligen inte den konservativa pingstfackla jag trott mig vara.”

  Varsågod Pelle, vi vill så gärna vara med och hjälpa till.

 • @S-E Sköld:

  ”Den texten är värd, att läsas igen; och helst av alla pingstvänner och andra frikyrkliga!”

  Önskar detsamma.

  ”Men om det misshagar eder att tjäna HERREN, så utväljen åt eder i dag vem I viljen tjäna, antingen de gudar som edra fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land I själva bon. Men jag och mitt hus, vi vilja tjäna HERREN.” (Jos. 24:15)

 • @S-E Sköld:

  ”Pastorsakademin kom till för att skapa bättre förutsättningar för våra pastorer att leda våra församlingar och forma dem till sammanhang som når nya människor med evangelium.”

  Det är nog snarare så att de vill konservera ”den gamla människan” med ett ”nytt” evangelium.

  Det ”evangelium” ormen predikade för människorna i Eden:

  ”Skulle då Gud hava sagt?”

  ”Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad.”
  (Gal. 1:8)

 • S-E Sköld

  Lewi Pethrus, Georg Gustavsson och Bosse Hörnberg pekade åt ett håll; bort från att organisera – strukturera – Guds folk,

  men Jack-Tomma Ardenfors, Sten-Gunnar Hedin och Pelle Hörnmark pekar åt motsatta hållet, till att ha organiserat – strukturerat – Guds folk.

 • S E Sköld ”Och att tillrättavisa bl.a. katolska kyrkan för all dess obibliska – ja direkt okulta – läror! som de bedrar – vilseför – folket med, kan också kräva lite kurage.

  Men att leda pingströrelsens folk vilse kräver inte mod, men väl högmod och självsäkerhet”

  – håller helt med dig i detta. Jag kan inte förstå varför man blundar för detta HELA tiden? Varför skriver man inte om den verkliga orsaken till krisen inom kristenheten, att vi inte längre studerar och tror på ordet?

 • @S-E Sköld:

  Ett strukturerat folk gagnar Satans syften och hans behov av kontroll.

  ”Samla ihop fåren i ett samfund, sedan tar jag över och leder dem mot fördärvet. Ju fler dess bättre” småler ormen.

 • S-E Sköld

  Hebr. 11:4 ”Genom tron
  bar Abel fram åt Gud, ett
  bättre offer än Kain, och
  genom det fick han det
  vittnesbördet,

  att han var rättfärdig,
  i det att Gud själv gav
  vittnesbördet om hans
  offergåvor;

  och genom tron talar
  han ännu, fastän han
  är död”.

  Lewi Pethrus, Georg Gustavsson och Bosse Hörnberg, har de lämnat efter sig något som äger Guds vittnesbörd? bestående verk.

  De är döda nu, men de talar ännu
  fastän de är döda:

  De talar genom dem som de undervisat och som tog mot deras undervisning, och själva rannsakade skrifterna och fann att undervisningen i deras mun var sann, och att deras praktiska tillämpning av Ordet också stämde med skrifterna, med mönsterbilden.

  Och VEM byter bort Guds sanning
  mot lögn?

  Ormen.

 • S-E Sköld

  Om man fyller huvudet med all teologisk kunskap som finns på jorden – till ett slags teologins referensbibliotek – och Anden inte verkar i denna kunskap – levandegör orden – så är det till INGEN NYTTA, när det gäller spridandet av himmelrikets kunskaps väldoft på jorden! d.v.s. UTBREDANDET AV GUDS RIKE!

  JESUS: ”Mig förutan kan ni
  ingenting göra”

  Kunskapsvägen är INGEN LÖSNING på svenska folkets behov av GUD, inte heller organisationsvägen, utan ALLT beror på LYDNAD för Andens röst, eller ej.

  Och f.n. är det ”ej” som gäller, och det allra högst upp i hierarkin, med den – mot Andens röst – TOTALT ohörsamma Pelle Hörnmark längst upp i toppen.

 • S-E Sköld

  Jes. 9:13-17 ”Men folket vänder
  inte om till honom som slår dem;
  Herren Sebaot söker de inte.

  Därför avhugger Herren på Israel
  både huvud och svans, han avhugger
  både palmtopp och sävstrå, och allt
  på en dag.

  De äldste och högst uppsatta, de är
  huvudet, och profeterna, de falska
  vägvisarna, de är svansen.

  Ty, detta folks ledare för det vilse,
  och de som låter leda sig, går i
  fördärvet. Därför kan Herren inte
  glädja sig över dess unga män”.

 • Torbjörn S Larsson

  @S-E Sköld:
  DET ÄR MYCKET BRA OCH SANT DET DU SÄGER.

  Men hos en Herrens profet få det inte finnas skymten av ovilja eller sånt mot det eller den man profeterar mot.
  exempelvis säger du: ”…och det allra högst upp i hierarkin, med den – mot Andens röst – TOTALT ohörsamma Pelle Hörnmark längst upp i toppen”. slut citat.

  Och sedan är det inte sant heller. Gud har använt samfund och andra episkopala inrättningar både till väckelse och andlig förnyelse TROTS felaktiga organisationsformer och annat bröte. Däremot binder en felaktig organisation hela församlingens stora resursförmåga. Det som Jesus tänkt hindras.

  Sedan är Pelle H. inte heller -totalt ohörsam- bara för att han inte direkt responderar på det du säger.
  Det kanske behöver gro lite…

  Å se´n kanske han skulle passa som samfundsledare om dom nu måste ha ett samfund ( som du vet är jag emot allt samfundsväsen ). Hörnmark är bara en i raden av pastorer som växt upp i rörelsen. Kanske sett en del brister och gemensamt inbillat sig att det skulle lösa många knutar med mer samfundslikande kyrka.

  Jag tror absolut på deras ärliga uppsåt. Felet finns möjligen hos mellangenerationen som bara okritiskt tagit över pingströrelsens ställningstaganden utan egen bibelförankring och utan att kunna förmedla nya testamentets hållning till nästa generation.

  Så sluta hacka på Hörnmark och se även dom som står bakom och framför allt dom loja församlingar som okritiskt accepeterar oblibliska förändringar.

  Men jag tycker det var omdömesfullt att tala/ profetera enskilt. Men som sagt: Profetera och strunta i reaktionen. Ditt uppdrag är då gjort.

 • S-E Sköld

  Torbjörn S Larsson, mitt uppdrag är slutfört när Gud tiger. Amos 3 och då särskilt 3:8.

 • Leif

  @S-E Sköld: mitt uppdrag är slutfört?

  – Pred 9:4 För den som blir utvald att höra till de levandes skara finns hopp, ty bättre är en levande hund än ett dött lejon. 🙂
  – Det är en viss skillnad att skälla mot att ryta? 🙂
  – Angående stridigheter mot ledarskapet, läs Apg 23:5 Paulus svarade: ”Jag visste inte, bröder, att han var överstepräst. Det står ju skrivet: En ledare för ditt folk skall du inte förbanna.”
  – Vi är också manade att pröva allt som kallas profetiskt tal, allt är inte värt att behålla.

 • S-E Sköld

  Leif, Du är skyldig – enligt Guds Ord – att pröva – mot Guds Ord – vad jag skriver, men om Du vill angripa mig, så tycker jag att Du skall göra det med sanningens vapen, och inte med lögnens.

  Visa mig någon text jag skrivit, där jag förbannat någon. Det angreppet får Du vända mot JESUS, Paulus och Jeremia.

  Till mig säger Guds Ande:

  Jer. 1:9 ”Se jag lägger mina ord i din mun”.

  Hes. 3:17 ”Du människobarn, jag har satt dig som väktare för Israels hus, för att du å mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun”.

  Därför skrev jag, att när Gud tiger i en fråga, är mitt uppdrag fullgjord vad gäller den.

 • Tom

  S-E Sköld skriver: ”Lewi Pethrus, Georg Gustavsson och Bosse Hörnberg pekade åt ett håll; bort från att organisera – strukturera – Guds folk,”

  Det finns ingen annan inom svensk pingströrelse som har organiserat och strukturerat så mycket som Lewi Pethrus. Tänk t ex på tidningen Dagen, på LP stiftelsen, på det Kristna partiet eller på IBRA.

  Bästa S-E Sköld om du skall hänvisa till Pethrus så gör det på ett trovärdigt sätt som respekterar det Pethrus gjorde.

 • Torbjörn S Larsson

  @Tom:
  Sköld och jag talar om helt andra grejer.

  Nämnligen att klåfingrigt ge sig på den lokala församlingen och hur den ska byggas upp och struktureras.

  Att ta personliga initiativ för att främja Guds rike har alltid varit okej. Men inte att styra över församlingen.
  Lewi P gjorde bara bort sig en gång enligt min åsikt. Och det var då han gick fram med hårdhet på Sarons dal och Arild Edvardsson. Men det må väl vara honom förlåtet för han trodde det skulle spittra pingstväckelsen i Norge. Det gjorde det inte, utan förnyade den till viss del.

 • S-E Sköld

  Tom, han organiserade inte någon övergripande ledning över pingstförsamlingarna, alltså samfund. Och det är detta ämnet handlar om. Tvärt om, stred han mot samfundstanken i hela sitt verksamma liv. Den tanken är ju f.ö. inte någon ny, ungdomlig och djärv tanke.. utan ett typiskt, gammalt människoverk.

 • S-E Sköld

  Tom, vi låter Lewi Pethrus själv ”vittna” om sin syn på Guds församling och dess ledning: från boken ”Lewi Pethrus i närbild”, som utkom när Pethrus var 90 år, författad av Ivar Lundgren och i intervjuform.

  På Lundgrens fråga ang. vem som efter Pethrus kan ha förmågan att leda och hålla samman Pingströrelsen med tanke på dess speciella ”organisationsform”, svarar Pethrus:

  ”Jag skulle vilja säga att vad den kräver är en andlighet, som motsvarar organisationsformen. Organisationsformen är biblisk och andlig.

  Vi talar om andliga ämbeten, andliga nådegåvor och andligt omdöme, andlig ledning. Vad som absolut måste till för att dessa andliga organisationsformer ska fungera – är ett motsvarande andligt sinne, en andlig blick och en biblisk aktionsform.

  Om detta finns kommer ledarna av sig självt”.

 • Leif

  @S-E Sköld: men om Du vill angripa mig,

  – Det är nog bara något du har fått för dig, har du någon slags förföljesemani? Läs istället frågorna jag ställer, så blir det inte så besvärligt krångligt.
  – För själv angriper du väl inte någon? Jesus ställde en fråga vid det här tillfället i Apg. 22:7 Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? 8 Jag frågade: Vem är du, Herre? Han svarade: Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer.
  – Jesus ställer kanske samma fråga i dag till en del?

 • Tom

  Tänk nu efter lite.

  Pethrus organiserade och startade en hel del. Det var ju förstås över alla församlingar i praktiken många gånger.

  LP vill ju också att pingstvännerna skulle vara kvar i svenska kyrkan och på det sättet tillhöra det ”samfundet”.

  När han vill göra något så tog han den organisationsform som var närmast till hands och som fungerade i det sammanhanget.

  LP var inte alls så fast i de här frågorna utan mycket pragmatisk. Han var på det sättet en föregångare också i de frågorna.

  Bibeln ger oss ingen exakt struktur för hur församlingarna skall fungera. När Bibeln inte ger det så ger Bibeln oss också samtidigt en möjlighet att själva hitta en form som fungerar.

  Alla församlingar måste ju förstås ha en juridisk form för att kunna äga och förvalta. Den formen är ju långt beroende av vilka regelverken som staten har satt upp.

  Ser vi oss om i världen (och det skulle jag rekommendera att vi alla gör) så är pingströrelsen organiserad på olika sätt i olika länder. Varför det? Är det så att i vissa länder är man betydligt bättre på att höra vad Gud säger?
  Jag tror att den enkla sanningen är att det handlar om att församlingarna kan organisera sin inbördes gemenskap på olika sätt beroende på vilka förhållanden som råder.

  Så bästa bröder låt oss nu inte ta fasta på hur församlingarna väljer att organisera sig i svenska pingst. Det är ju församlingarnas egna beslut hur de gör det och var och en av oss får ju påverka i den församling där vi är medlemmar.

  Tror inte Bibeln känner till suveräna församlingar som inte tar intryck och hänsyn till andra församlingar och till de gåvor som Gud gett församlingarna. Problemet inom pingst är ju att man varit för suveräna och levt sitt eget liv. Det kan leda till att man inte tar emot uppmuntran och utmaning och så blir det en förening med verksamhet istället för en församling men det kan också leda till att man börja praktisera ”skumma läror” och sluter sig inåt och vägrar att ha kontakt med andra (t ex Knutby). Det är kan uppfattas som en signal om att ett system med helt fristående församlingar inte har fungerat så bra.

 • S-E Sköld

  Tom,

  det är ju intressant och mycket, mycket anmärkningsvärt, att Du vittnar i stället för Lewi Pethrus hur han såg på församlingsfrågan:

  ”Lewi Pethrus säger vidare i Samlade skrifter, i artikeln “Spänningen mellan väckelsen och samfunden”, sid 179:

  “Vi har konstaterat att det varit vår stora lycka, att vi inte haft någon annan organisation än den lokala församlingen.

  Det är också klart för dem som tror på Guds Ord att handlar man efter Nya testamentet har man de största utsikterna till framgång.

  Varje församling bör vara självständigt men församlingarna bör ha gemenskap med varandra i Anden och kan också ha det i ett sådant fritt samarbete som förekom i den apostoliska tiden.

  Men vi behöver inte ha någon förening eller styrelse över församlingarna, utan alla kan fungera på samma fria sätt som under apostlarnas dagar.

  Den som ordnar en organiserad ledning över församlingarna kommer att splittra pingströrelsen.”

  Och vidare, på Ivar Lundgrens fråga ang. vem som efter Pethrus kan ha förmågan att leda och hålla samman Pingströrelsen med tanke på dess speciella ”organisationsform”, svarar Pethrus:

  ”Jag skulle vilja säga att vad den kräver är en andlighet, som motsvarar organisationsformen. Organisationsformen är biblisk och andlig.

  Vi talar om andliga ämbeten, andliga nådegåvor och andligt omdöme, andlig ledning.

  Vad som absolut måste till för att dessa andliga organisationsformer ska fungera – är ett motsvarande andligt sinne, en andlig blick och en biblisk aktionsform.

  Om detta finns kommer ledarna av sig självt fram”.

  Tom, är det inte mest hederligt att låta Lewi Pethrus själv vittna för Lewi Pethrus? Mig veterligt var han inte någon gång under sin levnad ställd under förmyndare, d.v.s. omyndigförklarad från att kunna föra sin egen talan. Skall vi inte låta det förbli vid det?!

  Vad sedan gäller Svenska kyrkan, så pläderade inte L.P. för att pingstvännerna skulle gå ut ur den; han menade att Pingströrelsen var en förgrening från den och hade ju f.ö. också den uppfattningen, att pingstvännerna kunde sprida Pingstens Ande även där. Men han var definitivt emot den kyrkans uppbyggnad och lärosyn, t.ex. barndopet, och eftersom han trodde på NT-församlingen, kunde han ju knappast ha accepterat Svenska kyrkans politiska styrning. Han trodde ju på Kristus som ensamt överhuvud..

 • S-E Sköld

  Tom: ”Bibeln ger oss ingen exakt struktur för hur församlingarna skall fungera. När Bibeln inte ger det så ger Bibeln oss också samtidigt en möjlighet att själva hitta en form som fungerar”.

  1 Kor. 12:27-30 ”Men nu är ni
  Kristi kropp och hans lemmar,
  var och en i sin mån.

  Och Gud har i församlingen satt
  först och främst några till apostlar,
  för det andra några till profeter, för
  det tredje några till lärare, vidare
  några till att utföra kraftgärningar,
  ytterligare några till att ha helandets
  gåvor eller till att ta sig an de
  hjälplösa, eller till att vara styresmän
  eller till att på olika sätt tala tungomål.

  Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla
  profeter? Inte är väl alla lärare. Inte
  utför väl alla kraftgärningar?

  Inte har väl alla helandets gåvor? Inte
  talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla
  uttyda.”

  Detta – denna beskrivning – handlar alltså om en kropp, med Kristus själv som huvud. Och den kroppen kan ha samarbete med olika andra kroppar, församlingar, och även andra, som Huvudet leder/vill; men Kristus själv har inte någon överhet över sig. Han är huvudet för allt! och vet f.ö. samtliga pingstvänners – och andra vänners – antal huvudhår, så Hans ledning är pålitlig i varje stycke!

 • S-E Sköld

  Tom: ”Tror inte Bibeln känner till suveräna församlingar som inte tar intryck och hänsyn till andra församlingar och till de gåvor som Gud gett församlingarna.

  Problemet inom pingst är ju att man varit för suveräna och levt sitt eget liv. Det kan leda till att man inte tar emot uppmuntran och utmaning och så blir det en förening med verksamhet istället för en församling men det kan också leda till att man börja praktisera ”skumma läror” och sluter sig inåt och vägrar att ha kontakt med andra (t ex Knutby).

  Det är kan uppfattas som en signal om att ett system med helt fristående församlingar inte har fungerat så bra”.

  —–

  Du kunde också ha nämnt Katolska kyrkan, med all dess okultism och med sina otaliga, avskyvärda brott mot oskyldiga barn och ungdomar!! och som samfundet Pingst nu slutit förbund med.

 • Leif

  @S-E Sköld: Det angreppet får Du vända mot JESUS, Paulus och Jeremia.

  – Det påstådda angreppet var ett Bibelord som jag citerade, hur uppfattar du Guds Ord? Profetiskt när du citerar och angrepp om någon annan citerar?
  – För övrigt ställer jag mest frågor, men du verkar vara mest upptagen av det du själv skriver?
  – Ha en välsignad dag!

 • Torbjörn S Larsson

  @Tom:

  KOM INTE MED KNUTBY…

  Du säger:
  ”förening med verksamhet istället för en församling men det kan också leda till att man börja praktisera ”skumma läror” och sluter sig inåt och vägrar att ha kontakt med andra (t ex Knutby). Det är kan uppfattas som en signal om att ett system med helt fristående församlingar inte har fungerat så bra.

  Knutby är det bästa exemplet för att systemet med fria församlingar fungerar perfekt.

  Det osunda och sjuka sprider sig inte som det hade gjort i en episkopal styrd kyrka, typ Svenska kyrkan och Medodistkyrkan. Även i viss mån de lite mer friare samfundskyrkorna.

  Ta till exempel homosexfrågan och Svenska kyrkan. Där kan ingen idag ens bli präst ifall han har Bibelns syn på onormala förhållanden. Det är långt mer sjukt än det isolerade och lokala fallet Knutby.

  Det sorgliga är att det är så ytterst få bland frikyrkan män och kvinnor som har detta klart för sig. Inom pingst verkar det hålla på att försvinna. Inom missionskyrkan och baptisterna ( där det en gång kom från ) verkar tankarna helt utraderade.

  Bibelkunskapen bland Sveriges kristna är på extremt låg nivå. Vilket verkligen inte kan sägas under 1800-talet. Då kunde en bonde med några års skolgång fritt diskutera Waldenströms försoningslära och Rosenius fina utläggningar av Romarbrevet.

 • @Torbjörn S Larsson:

  Instämmer med dig och S-E Sköld. Sv kyrkan är ju ett bra exempel, ja ett skräckexempel på hur delar av organisationen hamnat snett och hur det sneda och förvridna har accepterats och blivit en ny norm. ”Gammelkyrkliga” driver man ut, d v s de som fortfarande tror på Bibeln. För att bli präst idag krävs att man accepterar homofila ”äktenskap” och är positiv till kvinnliga präster. Snart nog kommer Svenska kyrkans ”prästerskap” att bestå enbart av lesbiska kvinnor resp dem som accepterar sodomi och ”församlingarna” av dem som bit för bit förkastat Bibeln som rättesnöre (samma orsak – verkan som skapat ett pedofilt prästkollegium resp präster som accepterar övergreppen i den romerska kyrkan).

  På motsvarande sätt sprids fördärvsbringande läror djupt ned i den forna pingströrelsens led. Har ju själv hört på de mest vansinniga textutläggningar och hyllningstal till påven i en mindre lokal pingstförsamling anslutet till pingst-ffs. Mot sådan påverkan står de församlingar som fortfarande är fria sig bättre.

  Vi måste vara medvetna om att det ingår i Fiendens plan att ombesörja en fast organisation och att sedan skaffa sig ett fast grepp om denna organisation. Till slut slipper ingen ut.

 • Tom

  Innebär inte fria församlingar att de fria församlingarna har frihet att fatta vilka beslut de vill typ i samfundsfrågan, dvs att de har rätt att gå med i ett samfund om de vill.

  Fria församlingar kan väl inte innebära att de fria församlingarna inte skulle ha rätt att fatta fria beslut, eller?

  När jag läser det ni skriver så är det ju inte om fria församlingar ni skriver utan om församlingar som skall jobba enligt en modell och den modeeln får de inte själva besluta om att de skall avvika från.

 • @Tom:

  Jämför urförsamlingen och de församlingar som bildades utifrån den, så som vi får det beskrivet i Apostlagärningarna och i breven, med det groteska påvedöme man fick då man senare ”organiserade” kyrkan.

  Det är mot ett påvedöme organisationen är på väg. Och i den agenda man förbundit sig att följa är målet t o m inordnande under den romerske påvens överhöghet. Hur mycket frihet tror du finns kvar när det målet är nått?

  När evangelikala i de forna öststaterna lurats att ta hjälp av Livets ord med mission finner de att de sedan tvingas samarbeta med den romerska kyrkan på orten i en påtvingad ekumenik. Inga protester hjälper. Gör som ni blir tillsagda är, är ”påvens” budskap.

  Vem tvingades Paulus lyda under? Jakob, Jesu broder, i Jerusalem? Nej, för honom gällde det endast att underordna sig Herren själv.

 • S-E Sköld

  Tom, med ”fria församlingar” menas församlingar efter Biblisk modell, i annat fall är de inte fria.

  Vem bestämde/beslutade t.ex. att Predikantveckan och Evangelistveckorna skulla ”läggas på is” ett antal år? tror Du det var ”fåren”? att de ens var tillfrågade? De som – vars ull – betalar beslutsfattarnas löner, deras som fattar beslut långt över ”fårens” huvuden.

  Skulle tro, att inte många medlemmar i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm var med och fattade beslutet, eller ens visste, att den församlingen skulle registrera sig som Samfund. Ett oerhört viktigt beslut, inte minst med tanke på vems plattform den församlingen varit, och att han hela sin verksamma tid stred mot just samfundstanken!

  Framtida forskning kommer kanske att utvisa hur demokratisk det beslutet var. Sanningen är nog den, att det varken var demokratiskt eller teokratiskt, utan mänskligt:

  d.v.s. människotankarnas och Ormens gemensamma beslut.

  Och där är vi idag.

 • Tom

  Varför skulle inte den ledning som Filadelfiaförsamlingen i Stockholm har ha förtroende hos sina medlemmar?

  Du talar nu helt plötsligt om demokrati men samtidigt så skriver du att församlingarna får inte fatta vilket beslut de vill utan skall följa en biblisk modell. Då är det väl inte demokrati eller? Det handlar väl i så fall bara om vem som följer den bibliska modellen bäst.

  Tror nu inte att Bibeln säger något i detalj om hur man skall ordna predikantveckor i Sverige. Därför kan man ju knappast följa någon biblisk modell och då måste väl någon få fundera vad som fungerar bäst för tillfället, vad som fyller behoven bäst.

 • Tom

  Man kan ju förstås bara läsa vad en person har skrivit och bygga sin uppfattning om det. Tror dock den blir lite smal.
  Bättre är det att se hur den personen handlat.

  Om man ser på vad LP gjorde så skapade han organisationer som var ovanför församlingarna. Varför? För att han fick ett tilltal från Gud och för att kunna fullfölja det tilltalet var inte formerna det viktigaste utan han såg behovet och hur han kunde fylla det.

  LP var en i praktiken en mycket pragmatisk och flexibel ledare. Han visste vad Gud ville att han skulle göra och han gjorde det. Visst gjorde han fel också men bättre det är att inte göra ngt alls.

 • S-E Sköld

  Tom, det var Du som tog upp frågan om de fria församlingarnas suveräna beslut..

  När LP startade LP-stiftelsen var det inte ovanför församlingarna, utan vid sidan om: det handlade väl om en gåva i samband med hans födelsedag, som han valde att använda på det sättet. Den som ville att LP:s namn skulle finnas i den stiftelsen, var så långt jag vet, Erik Edin?

 • Tom

  S-E Sköld.
  Är Predikantveckan ovanför eller vid sidan om församlingen, är pastorsakademin ovanför eller vid sidan om församlingen?

  Är det så att det var OK att göra något förr men nu är det inte lika lätt mera? Är det OK att Filadelfia i Stockholm hade och har en massa utposter (församlingar) som de styrde men det är inte OK att fria församlingar själva beslutar om att samarbeta.

  Och nej S-E Sköld. Det är inte jag som tagit upp frågan om de fria församlingarna först men jag diskuterar det ju förstås också gärna. Men det är ju inget argument i diskussionen vem som tog upp det först så lite bättre kan du säkert.

 • Lennart Svensson

  @Tom:

  Hej Tom!

  Du skriver ang. predikantveckor:

  ”Därför kan man ju knappast följa någon biblisk modell och då måste väl någon få fundera vad som fungerar bäst för tillfället, vad som fyller behoven bäst”.

  Vilka behov menar Du här?
  Guds? eller människans?

  Jag tycker Ditt resonemang här speglar den ”efter eget huvud” tankar, som S-E Sköld kritiserar i alla sina inlägg.
  Som kristna ska vi inte vara ”behovs-styrda”.
  Jesus och hans lärjungar styrdes inte av behoven.
  De styrdes av den Helige Ande i Allt.

  Mvh L.Svensson

 • @Lennart Svensson:
  Du anar med andra ord att Tom egentligen menar ”begär” snarare än ”behov”…

 • S-E Sköld

  Tom, håll Dig till ämnet: fria församlingar är fria, utan annan överbyggnad än Kristus.

  Du hävdade, att fria församlingar är fria att besluta vad de vill, även att gå med i ett samfund.

  Och som svar på det, antog jag, att få medlemmar i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm var med och beslutade, att deras församling skulle bli ett samfund. Och jag skulle kunna tänka mig, att för många kom det beslutet som en fullständig överraskning.

  Och att framtida forskning kan komma att kasta ljus över den frågan. För Jack-Tommy Ardenfors och Sten-Gunnar Hedin kommer inte att göra det; de mörklägger allting som har med den frågan att göra. Samfundet Pingst och Pingst-ffs startade med lögner och dubbelspel, tvetunga.

  Det var därför Bo Hörnberg skrev sin artikel i Dagen 2000-12-07. Han anade nämligen, att Pingströrelsen var på väg att ”fångas in” i en organisation, som skulle sluta i ett samfund; vilket intiativtagarna förnekade. Vad den förnekelsen var värd, kan vi se i dag.

  Vad sedan gäller LP-stiftelsen, så tror jag att LP fyllde 75 år när insamlingen gjordes, som blev den ekonomiska grunden till LP-stiftelsen. I så fall stod han inte kvar som föreståndare för församlingen när stiftelsen bildades.

 • S-E Sköld

  Saxat från Bosse Hörnbergs artikel i Dagen 2000 – 12 – 07: ”Vid samtal med Lewi Pethrus om hur han såg på pingströrelsens framtid sa han bland annat:

  Bosse, din generation kommer att bevaras från en samfundsbildning av pingstförsamlingarna men generationen efter dig kommer att anstränga sig för att göra ett samfund av pingströrelsen.

  Denna idés eftersträvare kommer att göra det etappvis”.

  Han rättade till sig i fåtöljen, drog in andan och fortsatte: “Jag har personlig erfarenhet av dessa slags intentioner bland annat genom Franklinstriden.

  Några av orsakerna till att de söker denna utveckling är att de inte tillräckligt satt sig in i hur Nya testamentets församlingsliv fungerade.

  De har inte heller varit med om att föda fram de fria församlingarna. De har ingen förståelse för vad som ligger bakom den verklighet att andliga ämbeten bär församlingen, det vill säga de män och kvinnor som utrustades och leddes av Gud och sökte hans ansikte.”

 • Torbjörn S Larsson

  @Tom:
  NÄR JAG LÄSER NEDANSTÅENDE RADER,
  citat Tom

  ”är jag läser det ni skriver så är det ju inte om fria församlingar ni skriver utan om församlingar som skall jobba enligt en modell och den modellen får de inte själva besluta om att de skall avvika från”.

  När jag läser dessa rader att det inte är så noga vad Bibeln har sagt, utan att det finns en modernare och bättre variant att exprimentera fram.

  …då kommer jag att tänka på berättelsen om Kain och Abel.
  Abel var den där enfaldiga troende som var noga med vad Gud hade sagt, Guds ord.
  Kain hade en mycket snyggare och cleanare offer. Inget slabb med blod och sånt. Snyggt upplagt. Perfekt färganpassat. Gud skulle vara tacksam för en sådant offer…

  Men röken av offret gick utefter marken. Ingen härlighet. Ingen glädje eller kraft.

  Vill vi möta Gud så får vi nog göra det på hans villkor…

  Torbjörn

  Ps. Fria församlingar betyder i vårt språkbruk inte att man kan göra vadsomhelst inom ramen för vad som Gud ställt upp. Utan betydelsen är helig, nämnligen att ingen annan STYRNING få finnas förutom huvudets, Kristus.
  Respekten för församlingen som Kristi kropp ligger som grund för dess organisation att ingen annan än Kristus skall vara dess huvud.

  Inte påven. Inte pastorn. Inte biskopen. Inte samfundsledaren. Det är därför nya testamentets ledare inte vill kalla sig annat än äldste.
  Inte fader. Inte samfundsledaren. Inte ärkebiskop.

  Det är bara ett fel. Vårt mänskliga kött vill inte fatta detta. Vi vill vara något, bli något. Titlar kan vara bra, men förödande i Guds rike.

 • S-E Sköld

  Bör sägas igen, ”i tid och otid”:
  Torbjörn S Larsson: ”

  Ps. Fria församlingar betyder i vårt språkbruk inte att man kan göra vadsomhelst inom ramen för vad som Gud ställt upp.

  Utan betydelsen är helig, nämnligen att ingen annan STYRNING få finnas förutom huvudets, Kristus.

  Respekten för församlingen som Kristi kropp ligger som grund för dess organisation att ingen annan än Kristus skall vara dess huvud.

  Inte påven. Inte pastorn. Inte biskopen. Inte samfundsledaren. Det är därför nya testamentets ledare inte vill kalla sig annat än äldste.
  Inte fader. Inte samfundsledaren. Inte ärkebiskop.

  Det är bara ett fel. Vårt mänskliga kött vill inte fatta detta. Vi vill vara något, bli något. Titlar kan vara bra, men förödande i Guds rike”.

 • S-E Sköld

  Först utarmar man gräsrötternas bibelkunskap, och tillämpningen av den: d.v.s. Andens MÅNGFALDIGA verk:

  ”De gåvor i vilka ANDEN UPPENBARAR SIG ges åt var och en, så att de kan bli till nytta” ”När ni kommer tillsammas har var och en någonting SÄRSKILT att meddela..” Det handlar alltså om ”det allmänna prästerskapet”!

  och sedan leder man Guds folk in i människoverk och människotankar! medan Sverige folk hungrar efter ett levande Andens verk, med levande Guds Ord och gärningar, till ALLA!

  I stället serveras de – först och främst till Guds folk/för andra kommer inte – olika slag av kristen underhållning, t.o.m. med rök -och ljuseffekter – som möjligen tillfredsställer dem som håller på med det, men skapar enbart andlig hunger i bänkarna.

  Det är nog egentligen detta Göra Skytte säger i sin krönika i Dagen; maten man erbjuder i kyrkorna är av sådant andefattigt slag, att inte ens prästerna bryr sig i den; när de själva är lediga..

  Där är inga hjortar vid vattenbäckarna! Hjortarna finns, skörden är övermogen, men inte bäckarna: Andens mångfald, och därför kommer inga hjortar! de söker sitt vatten på annat håll.

 • S-E Sköld

  Pingströrelsen har drabbats av något slags ”andlig inavel”. Där tillåts bara människotankar – en mix av människotankar – om JESUS och Gud och Andens verk.

  Och det beror på, att profetrösterna har tystnat/tystats: lärarna har tagit deras plats, och de vill sitta i orubbat bo och det kan de bara göra om det håller Anden och Hans verk och gärningar utanför, i mesta möjlig mån.

  Och bland de mest effektiva sätten är, att ge folket program, med så täta programpunkter som möjligt, och att stänga rikskonferenserna från samtalsfrågor; och i stället ge folket underhållning och ett antal ”seminarier” i olika, förberedda frågor.

  Pelle Hörnmarks ”blogg” – minaret – är ju i sig ett exempel på vad jag här skriver: envägskommunikation med ”fåren”, om inte andras bloggar tvingar honom ut på banan, att ”ge skäl för sin tro”.

  En av de saker som Lewi Pethrus sade sig vara stolt över – utöver att han själv inte var vald av människor – var rikskonferensernas öppenhet mot fotfolket/gräsrötterna:

  vem som helst kunde lämna in en samtalsfråga i de konferenserna, Nyhems -och Lapplandsveckorna, och ha möjlighet att också få upp den till samtal, genom den omröstning som skedde öppet – i publiken – för varje särskild fråga.

  Pingströrelsen lider nu av ”andlig inavel” p.g.a. av att profetrösterna tystat/tystats. D.v.s. man har utestängt Gud/Guds Andes röst från sammankomsterna, så att människotankarna får råda och styra, utan störande inslag.

  Om Andens eld tilläts brinna
  i församlingarna, då hade vi
  väckelse, ja, den hade aldrig
  slocknat!

 • Leif

  @S-E Sköld:Det är bara ett fel. Vårt mänskliga kött vill inte fatta detta. Vi vill vara något, bli något. Titlar kan vara bra, men förödande i Guds rike”.

  – 1 Petrus2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

  – Ha en välsignad dag!

 • Torbjörn S Larsson

  @S-E Sköld:
  SANT

 • garan

  @S-E Sköld:
  ’I stället serveras de – först och främst till Guds folk/för andra kommer inte – olika slag av kristen underhållning, t.o.m. med rök -och ljuseffekter – som möjligen tillfredsställer dem som håller på med det, men skapar enbart andlig hunger i bänkarna.

  Precis!
  Det borde vara som Guds ord säger:
  En ström går fram, vars flöden
  ger glädje åt Guds stad, åt den
  högstes heliga boning.
  Gud bor därinne, den vacklar inte.
  Ps.46:5-6.

  Välsignelse!

 • S-E Sköld

  Garan: ”Det borde vara som
  Guds ord säger:

  ”En ström går fram, vars flöden
  ger glädje åt Guds stad, åt den
  högstes heliga boning. Gud bor
  därinne, den vacklar inte.
  Ps.46:5-6.”

  Och då – om det skall kunna ske – måste först ”köttet” bort – det själiska – som står Andens ström emot. Och det är inte våra sämsta, köttsliga tillgångar, som står Anden emot, utan våra bästa!

 • JESAJA 24:7

  ”Vinmusten sörjer, vinstocken tynar bort. Alla som var hjärteglada suckar.

  Det är slut med pukornas fröjd, de gladas sorl har upphört. Det är slut med harpans glädje.”
  ………………………………………………………..

 • S-E Sköld

  GOLGATA ÄR EN OFFERPLATS

  Där Gud offrade Sig själv
  i Sonens gestalt

  för Dig
  och för mig

  och för
  alla Människor:

  till själens frälsning
  och till kroppens läkedom.

  Men om en Människa skall kunna komma dit, till den platsen, för att bli frälst och botad, måste Anden dra henne dit: det kan ingen kunskap och inga argument i världen göra, utan det är ett Andens – helt suveräna – verk.

  Anden pekade – genom Mose – på kopparormen i öknen – Jesu förebild – och de som då trodde vad Anden sa, blev helade, upprättade! Och så är det än idag! därför är Anden omistlig och oersättlig ner genom ALLA tider, alltså även i vår tid!

 • Tom

  Lennart Svensson skriver ”Jesus och hans lärjungar styrdes inte av behoven.
  De styrdes av den Helige Ande i Allt”

  Visst var det så att Jesus såg människornas behov. Läser du Evangelierna ser du många exempel på att Jesus så människan och hennes behov.

  Varför skulle det inte också kunna vara så att människans behov och det som Gud vill sammanfaller. Det är ju naturligt att det gör det. Människan har ett behov av att lära känna Gud och Gud vill att människan skall lära känna honom. Så enkelt tror jag det är.

 • Tom

  S-E Sköld.

  När jag läser det som ni skriver så verkar det som att ni har en tro på att Gud kan styra en ”fri församling” men han kan inte styra ett samfund.

  Vad finns det för bibelord som styrker det påståendet?

  En fri församling kan ha 30 000 medlemmar medan ett ”samfund” kan ha t ex 10 000 medlemmar. Att ha församlingar som är ”fria” med t ex 30 medlemmar gör ju att de gåvor som Gud menat skall finnas i hans tjänst inte finns inom den församlingen och i praktiken lider därför församlingen brist på vissa gåvor.

  Men den teoretiskt stora frågan är dock varför Gud inte skulle kunna verka i ett samfund utan enbart genom enskilda församlingar.

  Lägger också märke till att du S-E Sköld inte svarade på hur du i så fall uppfattar den struktur som Filadelfia i Stockholm har haft under åren men i praktiken en biskop (samfundsledare) över utpostförsamlingarnas pastorer.

 • S-E Sköld

  Tom, JESUS är huvudet för VARJE Sin församling. Alla är ju byggda på Honom, om det handlar om gemenskaper som bygger på Jesu verk på korset, på Jesu blod. Sändebreven i Uppenbarelseboken visar, att de olika församlingarna – på de olika platserna – hade i förhållande till varandra helt olika, unika behov. JESUS talade inte generellt till dem. Och det gör Han inte idag heller, om Han får möjlighet, att tala över huvud taget!

  Men när Hans huvud ersätts med t.ex. Pelle Hörnmarks, eller någon annans samfundshuvud, då blir det med nödvändighet mänsklig generalisering. För hur skall någon annan än JESUS känna till varje församlings speciella situation och behov?!

  Jag är 100% säker på, att Pelle inte ens kände till Pingstförsamlingens i Jönköping behov, när han själv var föreståndare där. Det kom några profetröster, jag har skrivit om två, som talade om hur Gud såg på situationen där; den ena av dem under Pelles tid, men det medförde inga förändringar i församlingens arbetssätt.

  Vad gäller Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, så ingår väl ett antal s.k. utposter i församlingen och styrs -och leds därför också som en del i församlingens övriga ledning, med Kristus som huvud och förhoppningsvis apostlar, profeter, herdar och lärare som operativ ledning.

  På samma sätt förhöll det sig i den tidgare Pingstväckelsen. Det fanns lokala ledare, inte i kraft av mänskliga val, utan i kraft av deras andlig utrustning parad med andlig visdom. De blev andliga hövdingar/vägvisare för församlingar som fanns i deras geografiska närhet. Så såg det ut över hela landet.

  Det var denna, av Anden uppbygga, ledningsfunktion som ”förskingrargenerationen” med Jack-Tommy Ardenfors och Sten-Gunnar Hedin slog sönder, till förmån för en mänsklig organisation, ett samfund och en förening kallad Pingst-ffs.

 • S-E Sköld

  Ps
  Det var denna, av Anden uppbygga, ledningsfunktion som ”förskingrargenerationen” , med Jack-Tommy Ardenfors och Sten-Gunnar Hedin i spetsen, slog sönder, till förmån för en mänsklig organisation, ett samfund och en förening kallad Pingst-ffs.”

  Skulle det stå..

  Ds

 • S-E Sköld

  Guds församling på jorden är ett andligt tempelbygge, som kräver andliga tempelbyggare och ett andligt byggmaterial: levande stenar, formade av Gud själv.

  Den kräver också en andlig ledning, apostlar, profeter, herdar och lärare, som tar information -och direktiv från Huvudet självt, d.v.s. från Kristus.

  Vidare är den – församlingskroppen – inbegripen i en andlig strid, inte mot någonting synligt, som människor, och behöver därför andliga stridsvapen och Gud själv tillhandahåller sådana: på församlingarna ankommer, att låta sig utrustas med dem; att ikläda sig hela Guds vapenrustning. Utan den rustningen kan ingen strid föras, och därför inga framgångar av bestående värde noteras.

  Det är dessa Biliska sanningar, som Pingströrelsen, med sina ledare i täten, lämnat. Och det är till dessa Bibliska verkligheter, som Gud vill återföra Sitt folk.

 • S-E Sköld

  Saxat från Dagen idag, från inlägg av Daniel Wärn:

  ”Pingströrelsens diskussion om medlemskap hör, som jag ser det, ihop med de utvecklingsstadier alla väckelserörelser går igenom.

  När väckelsens eld falnar blir församlingarna alltmer förvärldsligade, förkyrkligade och andligt sterila.

  Bara ett gudomligt ingripande kan förhindra att dagens frikyrkor blir en parentes i kyrkohistorien”.

  Till ovanstående kan jag bara
  säga mitt Amen!

  Och tillägga, att när Andens röst tystnat/tystats kommer de mänskliga in – människotankarna – och ersätter Hans plats, Huvudets plats, och Andens verk ersätts likaledes med människoverk.
  För vad annat har man att tillgripa, sedan man genom ohörsamhet bedrövat Guds helige Ande!

  och fått Duvan att tystna.

 • S-E Sköld

  Den tidigare så framgångsrika Pingströrelsen, gör nu avsteg från Guds Ord, för att hålla sig väl med dem som sedan tidigare gjort avsteg från Guds Ord, utan att för den skull få framgång genom sina avsteg, vilket säkert varit tanken.

  Pingst byter alltså bort ett framgångskoncept mot dess raka motsats. Är inte det dårskap, så säg; vad är det annars?

  Men kanske vaknar någon -eller några, och tar ledning för återtåget?!

 • Rolf

  Vad skola vi då göra broder S-E i väntan på att Herren styr upp pingstbussen på banan igen?? Försöka ”övervintra” med lämpliga kasetter och CD-skivor på kammaren eller……?? jag blir alltmer bekymrad över situationen.

 • S-E Sköld

  Rolf, vi skall tala SANNING med varandra, även när den är obekväm. Pingstbussen – Pingst-ffs och samfundet Pingst – har kommit till genom ”lögn och rackarspel”, som bär ett av Ormens allra säkraste kännemärken: nämligen tvetungan, och den ”bussen” skall stoppas av sanningen Själv, som skall göra alla ombord fria! såväl förarna, som de aningslösa medpassagerarna.

  Sedan är jag helt övertygad om, att som det var på Elia tid är det nu; Elia var inte ensam om, att inte ha böjt knä för avgudarna, som ju alla är människotankarnas produkter, utan Gud hade ytterligare 7000 man ”undangömda” som inte följde tidens sedvänjor, utan förtröstade på -och lydde Gud! Och säkert hoppades på befrielse!

  Och ur den gruppen, som jag tror finns, kan ett ledarskap träda fram, som ”sett det förra husets härlighet”, och som leder Pingtströrelsen tillbaka till källorna, och bort från de falska brunnarna!

  Må det ske så.

  ——————

  Vill också påminna om Daniel Wärns
  text i Dagen:

  ”Pingströrelsens diskussion om medlemskap hör, som jag ser det, ihop med de utvecklingsstadier alla väckelserörelser går igenom.

  När väckelsens eld falnar blir församlingarna alltmer förvärldsligade, förkyrkligade och andligt sterila.

  Bara ett gudomligt ingripande kan förhindra att dagens frikyrkor blir en parentes i kyrkohistorien”.

 • S-E Sköld

  Saxat från Pingst.nu:

  ”Ekumeniskt präst- och pastorsmöte på Bjärka-Säby Sverige | 15 feb 2011

  I dag inleds ett ekumeniskt präst- och pastorsmöte på Nya Slottet Bjärka-Säby och Stiftsgården Vårdnäs utanför Linköping. Arrangörer är Tidskriften Pilgrim, Linköpings stift och Stockholms katolska stift.

  I mötet deltar bland andra Owe Wikström , Ylva Eggehorn, Jan Erixon, Martin Lönnebo, Peter Halldorf, Gunnel Vallquist, Runar Eldebo och Anders Arborelius.

  Peter Halldorf, som är redaktör för Tidksriften Pilgrim, hoppas på fina dagar av gemenskap i bön och gudstjänstfirande. Han menar att detta är ett möte utan kyrkopolitiks etikett. Det handlar i stället om att sätta fokus på insidan av präst- och pastorskallelsen.

  Präst- och pastorsmötet skriver historia, eftersom inbjudan gått in gemensam från Svenska kyrkan och Katolska kyrkan. Det inleds i dag och pågår till och med 17 februari”.

  ——————————–

  Det är inte förruttnelsen som tar bort sältan från saltet – Guds Ord – utan kompromissande sammankomster av ovanstående slag.

  Sedan skall svenska folket få det som blir kvar: högförräderi mot både Gud och Människor! De skulle i stället rannsaka Guds Ord och se efter hur de står i förhållande till det skrivna Ordet! Rätta till bristerna, och predika sanningen för vårt folk! och ingenting annat.

  Som det nu är, handlar det om salt utan sälta och utspätt vin, blandat med vatten. Och vem vill ha någonting sådant?!

 • Lennart Svensson

  @S-E Sköld:

  Hej S-E Sköld!

  Dessa präster/ pastorer som Du beskriver har satt sin tro till Lögn och ägnar sig åt andlig otukt.
  Vad gör Gud med sådana människor?

  ” Därför sänder Gud över dem, villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen” ”2 Tess.2:11”

  Vad gjorde Paulus med en som ägnade sig åt otukt?

  ”Överlämna den åt Satan, till köttets fördärv”

  Det här som sker nu inom Sveriges kristenhet, kommer från Gud.
  Det är skiljnings-dags mellan får och getter.
  Varför ska vi som vill vara får, bry oss om vad getterna gör?
  Nej, då är det bättre att göra som Jesus sa:
  ”Låt de döda begrava sina döda”.
  Jag tycker inte vi ska bränna någon onödig energi på förfallet som sker.
  Låt de döda begrava sina döda och
  Låt oss fästa blicken på Jesus Kristus.

  Mvh L.Svensson

 • Lennart Svensson

  @Rolf:

  Hej Rolf!

  Herren kommer inte att styra upp någon pingstbuss på banan igen. Den är stadd till krasch.
  Det bästa med att åka buss är att det finns utgångsdörr längst bak. Det är bara att ringa när man vill stiga av.
  Jag tycker broder S-E Sköld har ringt länge nu.
  Det är bara att stiga av vid nästa stopp.
  Själv steg jag av för många år sedan.
  Tack vare det, har jag sluppit vara med om alla gupp på den krokiga vägen och bevarat mina njurar intakta. Det är de som brukar ta stryk vid dåligt väglag.
  Bra att ha dem intakta, eftersom de renar blodet.

  Mvh L.Svensson

 • S-E Sköld

  I väktarens uppgift ingår att varna andra, d.v.s. inte bara förförarna, utan även dem som löper risk att förföras av förförarna; och de är inte så få! I synnerhet när förförarna är dignitärer och förtroendemän/kvinnor i församlingarna.

  Jag vet, att de är blinda och döva ledare, förstockade, som inte längre kan (?) vända om: det är försent för dem, men likväl fortsätter de att vilseföra Jesu får. Vad skall då väktaren göra? tiga?

  Jes. 62:6 ”På dina murar, Jerusalem,
  har jag ställt väktare, varken dag eller
  natt får de någonsin tystna”

  De som inte har den uppgiften, förstår den inte, utan tycker nog ibland, att den blir tjatig. Men man tar inte in varningstrianglarna förrän vägen är farbar – utan hot – igen! och är som den skall vara: en farbar väg, där även de fåkunniga bland Guds folk, skall kunna gå trygga!

  Vem tänker f.ö. på dem, de fåkunniga och de som är barn i tron, i detta lärogytter som ledarna tillsammans har skapat? förförelsesoppa!

  Och så länge det finns rovdjur i skogen och på betesängar – och inte minst farliga de i fårapäls – vakar Överherden, och Hans tjänare.

 • @Lennart Svensson:

  Bra metafor du var inne på där, Lennart. Om hur njurar renar blodet alltså.

  En annan bra:

  ”Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.”
  (Ords. 4:23)

 • @S-E Sköld:

  ”Vem tänker f.ö. på dem, de fåkunniga och de som är barn i tron, i detta lärogytter som ledarna tillsammans har skapat? förförelsesoppa!”

  Apropå soppa – det är av synnerlig vikt att innehållsdeklarationen stämmer på en burk soppa. Det får inte finnas saker i den som inte är deklarerade. Finns det mjölk i den och det inte står med kan mjölkallergiker drabbas.

  I många sammanhang kallar man rent ”rävgift” för ”andlig mat” numera.

 • S-E Sköld

  Idag ryms allt från Ormens egen lära ”då skall ni bli som Gud” till Katolicismens okultism, i matburken, bakom samma etikett: Jesus, eller Herre, Herre..

  Bibelns JESUS Kristus: ”Många
  skall komma under mitt namn,
  och bedra många”.

 • S-E Sköld

  1 Pet. 2:2 ”Och då ni nu är
  nyfödda barn (födda på nytt)
  så längta efter att få den
  ANDLIGA OFÖRFALSKADE
  mjölken, på det att ni GENOM
  DEN må VÄXA UPP till
  FRÄLSNING”

 • S-E Sköld

  DET ÄR INTE FÖRRUTTNELSEN SOM TAGIT SÄLTAN FRÅN SALTET – MITT LEVANDE ORD – DET HAR MINA TJÄNARE, SALTETS FÖRVALTARE, GJORT.

  Jag kan skriva under med: ”så säger Herren”.

 • Lennart Svensson

  @S-E Sköld:

  Hej S-E Sköld!

  Det är bra att det finns väktare som Du, Deborah och Lars W! Gud verkar ha utrustat Er med stort tålamod. Jag är mer av en ”torndönsman”
  Själv kör jag med Paulus ”två-varnings-variant”.

  Trevlig vecka!

  Mvh L.S

 • S-E Sköld

  L.S. ”Tvåvarningsvarianten” hade nog inte så mycket med villolärare och falska vägvisare att göra, utan handlar om enskilda människors försyndelser.

  JESUS stred mot falska lärare -och vägvisare under hela Sin verksamhetstid och likaså apostlarna. JESUS uppmanade f.ö. Sina lärjungar att fortsätta med det, ända in i den yttersta tiden: då många falska förkunnare skulle komma under Hans Namn och ”bedra många”

  Ormen följer nämligen Guds verk som en ond skugga – ande – intill dess han blivit bunden i 1000 år. Därför får inte väktarna tystna – eller ”slå sig till ro” – innan det sker.

 • @Lennart Svensson:

  Tack Lennart för de orden. Men låt mig slippa tipsa ”Fuskbyggarna” om ert tempelbygge…

 • S-E Sköld

  ”Ekumeniskt präst- och pastorsmöte på Bjärka-Säby Sverige | 15 feb 2011

  I dag inleds ett ekumeniskt präst- och pastorsmöte på Nya Slottet Bjärka-Säby och Stiftsgården Vårdnäs utanför Linköping. Arrangörer är Tidskriften Pilgrim, Linköpings stift och Stockholms katolska stift.

  I mötet deltar bland andra Owe Wikström , Ylva Eggehorn, Jan Erixon, Martin Lönnebo, Peter Halldorf, Gunnel Vallquist, Runar Eldebo och Anders Arborelius.”

  —————

  Bland de här uppräknade ”soppkokarna” måste ju rimligen Anders Arborelius vara den mest nöjda, som fått med katolcismens många okulta inslag i soppan/byken,

  som Mariakulten, med bl.a. Marias himmelsfärd och bön riktad till henne, bön till andra döda, katolska dignitärer, relikskrin med döda helgons ben och nu sist även fått med den förre, avlidnes påvens blod.

  Och det mitt ibland representanter för den sovande, svenska kristenheten. Det kunde nog den gode Anders knappast ens föreställa sig, när han tillträdde tjänsten som påvens sändebud i Sverige. Men med många aningslösa, kristna dörröppnares hjälp, så går det tydligen bra. Sådana som fastmer skulle ha avslöjar hans falska läror: satt Guds Ords ljuskägla på dem.

  Men vem skall äta soppan, är det tänkt?
  Svenska folket.

 • S-E Sköld

  Som kristna är vi kallade, att vandra i Ordets efterföljd; gör vi inte det, är vi på kollisionskurs mot Ordet, mot sanningen själv, d.v.s. mot Gud. Och Ordet lär oss, att endast för sanningen, och inte mot, förmår vi någonting. Den som alltså inte vandrar i Ordets efterföljd, kastar bort sitt liv.

  Ps 139:23-24 ”Utrannsaka mig, Gud,
  och känn mitt hjärta; pröva mig och
  och känn mina tankar, och se till om
  jag går på en olycksväg, och led mig
  på den eviga vägen”.

 • S-E Sköld

  Problemet är inte, att ”ofrälsta” inte kommer till kyrkorna, utan problemet är att JESUS inte kommer; d.v.s. inte får komma.

  Skall Han KUNNA komma, krävs Andens frihet; för JESUS – Huvudet – kommer inte för att ta regi, utan för att GE!

  Pingströrelsen började dö ut, p.g.a. att Pingstens Ande – Livet självt – inte tilläts finnas där; därför att Andens liv fick stå tillbaka för människotankar och människokraft/förmågor, släkt och vänner..

  När detta börjat hända, TÄNKTE sig en del ledare inom rörelsen, att motmedlet skulle vara, att organisera askan, efter de slocknade eldarna, till att bli ett samfund, och alltså följa de andra utdöende väckelserörelsernas -och eldarnas exempel. Det skulle bl.a. öka slagstyrkan utåt.

  Men därigenom valde de vägar allt längre bort från Bibelns undervisning, och flyttade de gränsrösen som deras fäder satt upp.

  Sanningen är därför, att Pingströrelsen av idag, kädd som den är i samfundsdräkt – fångdräkt – strider mot sina egna fäder: Jack-Tommy Ardenfors, Sten-Gunnar Hedin, Pelle Hörnmark och några till, mot Lewi Pethrus, Georg Gustavsson och Bo Hörnberg.

  Men detta vill de förstnämda inte medge, utan gör allt det kan för att dölja detta faktum och menar, att pingströrelsen är densamma idag, som den dessa tre, Lewi Pethrus, Georgs Gustavsson och Bosse Hörnberg ledde; och med dem ett antal Guds profeter – utöver dem själva – som levde på den tiden.

  Men Pingströrelsen av idag är ett falskmynt av den gamla. Namnet – att den lever i Pingstens Ande – är kvar, men den saknar livet: det yttre skenet finns, men det livet saknas.

  Det är trädet – utan frukt – som W. Lewis profetiskt predikade i en Evangelistvecka i Jönköping för cirka 20 år sedan, som stod inför yxhugg, men som då fick ytterligare nådatid. En nådatid som ökat avfallet.

 • S-E Sköld

  DET MAN KAN VETA OM GUD:

  att Han ALLTID ställer apostlar och profeter i täten för Sitt verk, när Han vill leda Sitt folk in i någonting nytt, eller vill återföra dem – efter avfall – till Sina vägar

  och ALDRIG med lärare eller andra tjänstegåvor i spetsen; de behöver i så fall profeters understöd.

  Pelle Hörnmark har en ledarstav av ”kött” – mänskliga tankar – eftersom han är tillsatt av kött: den som är tillsatt av Anden, har en andlig ledarstav; som t.ex. Lewi Pethrus och Aron, vars ledarstavar grönskade! När det gäller Lewi Pethrus, så vittnar hans verk om vem han var: vem som tillsatt honom!

  4 Mos. 17:5, 8 ”Då skall ske, att
  den man jag utväljer, hans stav
  skall grönska..

  När nu Mose, dagen därefter gick in
  i vittnesbördets tält, se då grönskade
  Arons stav, som var där för Levi hus;
  den hade knoppar och utslagna blommor
  och mogna mandlar”.

  Pelle har en köttslig ledarstav, som han fått efter avfälliga ledare, främst efter Jack-Tommy Ardenfors och Sten-Gunnar Hedin: båda lärare utan profetunderstöd, utan exakt tvärt om, mot profeterna! Den sortens stavar leder alltid till andlig sterilitet, andlig torka, oavsett modern ledarstil och glada, uppmuntrande tillrop och andra former av ”hurtbulleri”: tomt buller.

 • S-E Sköld

  Om Ordet SKALL KUNNA ha framgång och ”visa sin kraft” måste först och främst Guds Ords tjänare, förvaltare och förkunnare, själva ta emot Ordet, och därefter förkunna Ordet – ”allt Guds rådslut” – och själva LYDA Ordet: d.v.s. till 100% UNDERORDNA sig Ordet!

  2 Kor. 10:6 ”När lydnaden har
  kommit till fullt välde bland er,
  då är vi redo att näpsa all olydnad”

  Ords 13:13 ”Den som föraktar ordet,
  drabbas av dess dom”

  Den som inte ödmjukar sig under Guds mäktiga hand, drabbas av den!

 • S-E Sköld

  Hos. 4 ”Herren har sak
  med landets inbyggare..

  Skulle kunna föreställa mig, att den Herren utväljer för den ”sakens” skull, knappast skulle bli utvald av kristenheten i det landet.. av dem som UNDERLÅTIT att predika ALLT GUDS ORD för det landets folk:

  UNDERLÅTIT ATT – PÅ GUDS VÄGNAR – VÄGLEDA DEM! i deras dystra vildmark!

 • S-E Sköld

  Det är hög tid, att kristenheten i vårt land, med JESUS och sina smorda ledare i täten, reser sig upp ”till försvar för sanning, för ödmjukhet och rättfärdighet”,

  FÖR VÅRT LANDS FOLKS SKULL!

 • S-E Sköld

  Fyrljus måste vara klart och skarpt/starkt, så att det tränger igenom djupaste mörker; för svåra klippor lurar på aningslösa sjöfarare, och vill sänka dem i evigt mörker.

  Därför har Gud satt Sin församling att vara fyrljus i natten; i det mörker som nu råder i världen: människohjärtan/sinnen, för att väcka dem och vägleda dem hem, till hemmahamnen!

  Och det är ingen slarvers uppgift! sådana som inte själva lyssnar till Guds Ande och Ord, utan i stället följer sina egna -och andras tankar, sina egna förmörkade sinnen.

 • S-E Sköld

  Det är inte kristen s.k. verksamhet, eller samfundsorganisationer, eller teologiska studier på akademisk nivå eller liknande, som skall kunna rädda Sveriges folk:

  det skall Ordet – Guds Ord – göra!
  och Ordet allena.

  Jag är helt övertygad, att om Sveriges präster och pastorer – alla Ordets tjänare och förkunnare i vårt land – förkunnade vad de REDAN VET; vad de känner till i Guds Ord, och särskilt då de obekväma Orden, som ingen vill höra -och därför också ett ytterst fåtal vill förkunna, så brann väckelsens eld i vårt land: ja den hade aldrig slocknat!

  Och jag är helt övertygad, att om Pelle Hörnmark, från sin tidigare plattform, som föreståndare i Pingstkyrkan i Jönköping, hade förkunnat det han redan då visste – kände till – i Guds Ord, hade han väckt både pingstförsamlingen i Jönköping och stans folk i övrigt. Den kraften -och förmåga finns nämligen i Guds Ord. Och det hade mycket väl också kunnat bli början till en landsväckelse i Sverige.

  Men nu valde han, tillsammans med generationen före honom, att gå en helt annan väg: de sökte svaret på väckelsebehovet på den sopstation där Paulus tidigare kastat allt sitt avskräde och där tidigare väckelserörelser gått sin död till mötes, för att – i stället för att vara Jesu eld på jorden – bli till stelnad aska, den aska som kallas formalism: eller ”formalismens band”!

  Askan är död, därför går den att organisera, och forma av människohand. Den har orden om sig, att den lever, men den är död, eller nära att dö. För när Han kommer, som är sanningens Ande, kommer han inte för att ta regi, utan för att ge!

  Upp. 3:14-22

 • S-E Sköld

  Jes. 51:4 ”Akta på mig, du mitt folk,
  lyssna till mig, du min menighet. Ty
  från mig, skall lag utgå, och min rätt
  skall jag sätta till ett ljus för folken”

  Från JESUS skall Guds lag utgå – Guds vilja och diriktiv – även när det gäller Hans egen kropp på jorden, den levande Gudens församling: dess uppbyggnad, verksamhetssätt och uppgift.

  Men vem bryr sig om det idag?! när inte bara Kristus är huvudet. Det finns ju så många andra som också kan tänka; sådana som hjälper Gud att tänka, i stället för att bara lyssna och lyda.

 • S-E Sköld

  Det finns bara EN församling som gör Guds vilja på jorden, och det är den som har JESUS som huvud: d.v.s. som i allt gör Hans vilja.

  De flesta församlingar äger – och ställer upp på – den lärosanningen, har ett sken utåt: att JESUS leder dem, men få – om ens någon – har den läran i praktiken. I stället är det ”köttsliga huvuden” – människotankar – som leder Guds församlingar!

  Hade man JESUS som huvud, skulle man inte i vårt land kunna dräpa över 30.000 barn årligen – i moderlivet – under församlingarnas tystnad och lovsång. Församlingarna som skall vara Guds ljus och sanning i tiden: ljus och salt i förruttnelsen.

  Nu är man inte det – allmänt sett – därför att JESUS inte tillåts vara huvud. Han som ”älskar alla barnen, alla barnen på vår jord”, som vi så gärna sjunger och tror. En tro, som inte fått särskilt stor – om ens någon – praktisk betydelse för de miljontals ofödda barnen, ”på vår jord”, som dödats i moderlivet. Vem hör deras rop?! Ja, åtminstone INTE den kristna kyrkan/församlingen!

 • S-E Sköld

  Anledning till, att församlingar – som alla menar sig göra Guds vilja – tvärt om står emot den, är en ”huvudfråga”. De kan teoretiskt ha Kristus som huvud, men de lyder Honom inte. Det handlar om en kropp som inte relaterar till sitt eget huvud.

  Det är m.a.o. en mycket allvarligt sjuk kropp!

  I stället för Kristus har de satt in andra huvuden, människoskallar, utbildade teologer och andra, ofta framgångsrika, människor. Men Guds Ord lär oss, att ”köttet står emot Anden, och Anden mot köttet, därför att köttet INTE KAN vara Guds lag underdånigt”.

  Det står också i Guds Ord, att ”vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad inför Gud” och så är det också med våra allra bästa människotankar!

  Därför styrs kristenheten i Sverige av idag -och i mycket hög grad, av ”fläckade klädnader”: människotankar, som är som smuts – avskräde – inför Gud!

  Jes. 55:8 ”Se, mina tankar
  är inte era tankar, och era
  vägar är inte mina vägar,
  säger HERREN.

  Nej, som mycket som himlen
  är högre än jorden, så mycket
  är mina vägar högre än era
  vägar och mina tankar högre
  än era tankar”.

  Hur får man veta Guds tankar och Guds vägar?
  Genom UPPENBARELSE! och den arten av uppenbarelser kommer knävägen, i hjärta och ben: ödmjukhet, och INTE genom lärdomsanstalter.

  Guds Ord: ”Gud leder de ödmjuka rätt” – Sin väg – och den sortens ödmjukhet tiger bl.a. inte inför barnmamord.

 • Ronny

  Sven-Erik sköld jag har inte följt med i debbatten ovan ,såg ditt namn bara och undrar om du skulle kunna …Be för en tråkig familje situtation jag råkat för … Som har med min yngsta son på 20 år och hans mor att göra …Han blev utsatt för sexuellt utnyttjande och övergrepp av en äldre grabb under flera år utan at vi föräldrara viste det…Och han berättade först i Julas och saken är nu polisanmäld och väntar på sin upplösning…Men efter det vart jag och han osams om en annan sak och jag ifrågga satte hans trovärdig om ovanämt pågrund av det …Och det ledde till att han och hans mor tog hel avstånd av mig den 4 januari i är 2011…

  Detta var mycket knäkande att behöva drabbas av och just nu när han är mitt i denna Polis sak , som utrets av polisen för eventuell rättgång …

  Jag tror inte för ett ögonblick att det är Guds vilja att de inte ska ha nån gemmenskap med mig nånsin mer …Utan pågrund av vad vi haft med oss i bagget ,som blev för mycket för dem , när denna tråkiga sak blev känd…Och han inte mötte full respekt och omsorg och förtroende från min sidda …Till saken hör att han har damp ,och har levt i sin egen lilla verklighet ,och inte klart av gymnasiet eller någon Jobbåtgärd … Sen han var 17 år ….Och att jag och han haft mycket lite kontakt mest igenom mamman …Men det var bättre att ha nån, än ingen allas …

  Och det var skälet till att vi vart ovänner, att han undvek mig mest ,som det var…Och då kom vi tillslut in på ,om han var ärlig , om att han blivit sexuellt utnyttjad och våldtagen av den andra grabben… Som även jag känner ,och hans mor och bror med ,och hans familj också ,och hans mor och morfar och mormor är kristna ,som vi känner också …Och när jag ifrågasatte, om han talade sanning , tolerade han inte att jag gjorde det, och inte hans mamma heller…

  För jag har ju anmärkt på hans mor och hans andliga mognad tidigare och gjorde det nu också …När han strök mig på Facebook natten ,till hans födelsedag vid runt 24. oo …Mens vi chatade och helt utan anledning ,inte ett ont ord var fällt mellan oss ,bara hälsningar och mitt grattis på födelsedagen …Och inget ofördelaktigt hadde sagts då ,mellan oss sen flera år … Bara mellan mamman och mig …Om hennes anliga ,mognad i Oktober …

  Då jag sände en kristen låt som heter Come closer toe mi…Jag erkänner villigt att jag önskade inte bara till Gud ,utan även till mig i Gud …Och då blev hon jättesur och bad mig slutta med sånt … Vi hadde ett trasigt äktenskap och familje liv och kristen liv backom oss …Som jag ville reparera , och försökt göra ,sen skilsmässan för 19 år sedan , då vår yngsta son var bara var 8 månnader och den äldste 4 och halvt år…

  Men nu fick hon nog, och bad mig verkligen slutta …Och jag blev sur , och sa att det var väl världen ,och muslimen hon var i lag med som drog …För tecknet var ju tydligt ,då hon reagerade så starkt på en kristen låt jag sänt henne , skrev jag överfacebook …Och att ,om hon inte varit mor ,till minna barn …Hadde jag skuddat stofftet av minna skor och gått viddare , och sagt till henne ,med det ska du veta att Guds rike är nära… Och hon och jag känner varandra angående tron och Bibeln och det annliga mycket väl …Och profetisk …Och har vägglet varandra i tron sen innan skilsmässan och efter …Och bland de bästa från Gud har jag delat med henne…Och tyvär det sämsta från oss ,och andra, och kristna sammanhang, som varit vilse med …

  Så jag tror det gick snet då ,imellan mig och henne i Ocktober 2010…. Och vid den tiden, hadde hon börjat anförtro sig till mig om problem ,och syndanöd , hon hadde under tårar ,en vecka tidigare också… Och jag varit i bön för henne en hel vecka efter det … Och ville bara uppmuntra henne med denna låten jag nämnde, som handlar om Gud ,Come closer toe mi , men hoppades att hon skulle vilja komma tillbacka ,som en signal igenom den till mig med … Och hon förstod det och blev arg och bad mig slutta och jag blev sur och regearde som jag nämt …Och detta låg kvar imellan oss ,till i Julas …

  När min son anförtrodde mig ,sin tragiska erfarenhet … Och när jag en vecka senare 3 Januari 2011 ,blev osams med honom …. Då låg det oss i fattet ,och annat gammalt groll och problem med …Och hans känsliga läge …Och redan under hösten hadde även han berättat en annan tråkig sak med …Och de två öppnat sig mycket för Gud och mig… Så det var mycket sorgligt, att vi skulle bli osams i denna omvändelse och försonnings process och såra och skadda varandra svårt med …Så att det inte vill mer ha med mig att göra mer…Sen den 4 januri 2011 ingenting…

  Det kändes som att dö…Och jag trodde alldrig jag skulle klara det…

  Be för oss och vår äldst son på 23 år med att vi väljer vägen för gott Jhon 14:6… Gud välsine dig och Frid !!!Ronny

 • S-E Sköld

  Ronny, min Broder! Skall be för Dig och Din familj, och det tror jag också, att många andra gör, sedan de läst Dina rader. Nöden är stor, men Gud är större och JESUS har sagt, att vi får komma till Honom med alla våra bördor: och Din börda är en verkligt tung börda. Ett nödrop.

  När jag läste Dina rader fick jag ”se” en bild: hur får – som ju är mjuka och ulliga – inte stöter varandra, som gumsar och getter gör. Fåren kan vara nära varandra, ja tätt packade, utan att skada varandra. Och så är det också med Biblisk ödmjukhet, den skadar inte någon: oaktat att den är sann! Och i Bibeln står det, att Gud bor i helighet i höjden, men också hos den som har ett ödmjukt hjärta. Och JESUS säger: ”Lär av mig, som är ödmjuk och saktmodig i hjärtat, så skall ni finna ro för era själar”.

  Så min Broder, vänd den ”ulliga” sidan mot de Dina: var barmhärtig. Och även mot Dig själv: döm Dig inte, för vi rår inte alltid över det som händer oss. Paulus skriver: ”Det goda jag vill, gör jag inte..” Vi får gå till Gud med allt.

  Gud välsigne Dig och dem!

  Gud med oss!

  S-E

 • Björn bloggare

  S-E Sköld!

  Angående aborter, eller vilken annan synd som helst som världens barn begår, så är naturligtvis det inte bra, men frågan är, om ex aborter, per automatik innebär att man som församling eller individ skall agera?
  Jag anser att det finns en Guds strategi, tid och stund för ett agerande.
  Gud är inte automatiskt med i våra strider, bara för att något är emot Gud och hans lag.
  Om Gud vill att man som församling, skall börja agera, så blir det också bra resultat, men att köra i egen regi, oavsett hur orättfärdiga sakerna än är, som man vill strida mot, så blir det ändå inget bra resultat.

  Frågan är hur mycket ex Ja till livet påverkat, mig veterligen har abortantalet inte sjunkit specielt mycket, visst det har säkert påverkat en del, men inte så som det var tänkt.
  Frågan blir då, vems strid, Guds, eller människors?

  Bb

 • S-E Sköld

  Björn bloggare!

  Tack för att Du ö.h.t. reagerade! det är mer än vad de flesta kristna gör; ett konstaterade jag gör mot bakgrund av den kompakta tystnaden som finns där, och det faktum, att man snarare får gå i klinch med KRISTENHETEN – i den här frågan – än att man skulle ha dem med sig! MRO:s öppna konflikt med Peller Hörnmark är ett sådant exempel.

  Vad gäller församlingarna så är ALLTID deras uppgift att förkunna Guds Ord – allt Guds rådslut – vilket bl.a. innebär att ställa ut Guds Ords vägledande ljus bland människorna ”där nu mörkret råder”, och det gör de inte!

  Inte ens inne i kyrkorna – bakom stängda dörrar – är det särskilt vanligt. Den slutsatsen drar jag dels av egen erfarenhet och dels av det jag tidigare skrivit, att jag också måste försvara min hållning i frågan inför kristna: att människor gör mot sina barn det som inte ens rovdjuren gör mot sina, det trodde jag – en tid – var en självklarhet att kristna tog bestämt avstånd från: om än tigande utåt..

  Gud vill ALLTID att Hans församlingar är ljus I MÖRKRET och SALT I FÖRRUTTNELSEN. Till det krävs inga särskilda tider.

  Vad gäller mig själv, så har jag ett tydligt Guds uppdrag i den här saken: först och främst att väcka ”prästerna”, församlingsledarna! som i de flesta fall är djupt, djupt insomnade.

  Tack för Din reaktion!

  Ps

  Skulle tro, att MRO fått många föräldrar att tänka till! En och annan Människa lever troligtvis idag p.g.a. av deras arbete; det är min tro.

  Ds

 • Ronny

  @S-E Sköld: Tack Sven-Erik för att du förstod och ville be …Gud välsigne dig och frid !Ronny

 • S-E Sköld

  Ingen föds fullvuxen, och det gäller också i Guds rike. Alla börjar vi som barn, därför är det klokt, att inte förkasta de äldres undervisning -och ”beprövade tro”; om dessa äldre inte – som Eli – fallit i andlig sömn förståss, och om deras tro och lära överensstämmer med Guds Ord, Bibeln.

  Varken Lewi Pethrus, Georg Gustavsson eller Bo Hörnberg föll i andlig sömn vid slutet av sina ”tjänsteår”; tvärt om! Pethrus predikade ända in i de sista, likaså Georg Gustavsson och med idog bön för sjuka, mest via bönedukar, och Bo Hörnberg fullföljde sitt uppdrag på samma sätt som dem. De var förvisso ”med på banan” alla tre, fram till slutet.

  Det hade varit klokt att ta vid där dessa slutade och därvid också lyssnat på den sista aposteln och profeten, med rötterna i det gamla, Bo Hörnberg.
  Men nu gjorde man inte det, utan lyssnade i stället på andra rörelser: döda väckelserörelser.

 • S-E Sköld

  Ronny, vi ber till Allhärskaren, som har all makt i himlen, men också här nere på jorden. Mose: ”Här nere råder hans eviga armar”.

  Det handlar inte om vilka vi är,
  utan om Vem Han är!

  Allt gott!

 • S-E Sköld

  Hebr. 13:7, 17 ”Tänk på era lärare,
  som har talat Guds ord till er;
  se hur de slutade sin levnad,
  och efterfölj deras tro”

  Var era lärare hörsamma och böj
  er för dem; ty de vakar över era
  själar, eftersom de skall avlägga
  räkenskap. Må de kunna göra det
  med glädje, och inte med suckan,
  ty detta vore er inte nyttigt”.

 • S-E Sköld

  Vilka var då Pingströrelsens vägvisande lärare? Lewi Pethrus och hans generations apostlar, profeter och lärare – med bland andra Georg Gustavsson – och Bo Hörnberg och hans generation av apostlar, profeter och lärare.

  Efter dem kom avfallet.

 • @Björn bloggare:

  Frågan är hur statistiken sett ut för församlingsmedlemmar om inte dessa organisationer haft sina aktioner. Om man idag kunde se någon skillnad mellan troende och icke troende i denna. Den kanske inte finns? Om en kvinnlig abortläkare kan bli vald till ”äldste” i en av Sveriges största pingstförsamlingar står man redan och gungar ordentligt på kanten mot avgrunden.

 • Kerstin

  @Björn bloggare:

  ”Angående aborter, eller vilken annan synd som helst som världens barn begår, så är naturligtvis det inte bra, men frågan är, om ex aborter, per automatik innebär att man som församling eller individ skall agera?”

  Skall jag taga vara på min broder ?
  Man kan agera genom att gå förbi sin bror och syster eller som den barmhärtige samariten stanna upp och göra vad vi kan.

  Vid en abort dödas en liten människa, skulle inte detta angå oss ?
  Det vi gjort eller icke gjort mot de minsta det har vi gjort och icke gjort mot Jesus.

  Abortfrågan ligger mycket nära evangeliets kärna.
  Vi kommer alla att bli dömda en dag,
  också för vår tystnad.

 • S-E Sköld

  Kerstin: ”Vid en abort dödas en liten människa, skulle inte detta angå oss ? Det vi gjort eller icke gjort mot de minsta det har vi gjort och icke gjort mot Jesus.”

  Vad mer är att säga i frågan?!

  Den som inte ser/inser detta är andligt stockblind. Och hur har man blivit det? Genom kompromissandet – av feghet eller annat – med Guds Ord. Det medför alltid, att man inte längre vet vart man går.

  Den som står emot Ordet, drabbas alltid av andlig blindhet/vilsenhet. Den tror fortfarande att den ser, men den är blind. Och kristenheten i vårt land idag, leds dessvärre av ett antal sådana andligt blinda.

  Blindstyre med andra ord.

 • S-E Sköld

  En ”lovsång” inför Gud vore att predika sanningen för vårt folk, och ta oss an – träda upp – för de svaga: även för de svagaste bland de svaga, det ofödda barnet i moderlivet.

 • S-E Sköld

  Ps

  så länge vi inte gör det, är vi inte trovärdiga som Jesu vittnen på jorden!

  Ds

 • S-E Sköld

  Ps igen

  oavsett hur många teologiska högskoleakademier vi startar!

  Ds

 • S-E Sköld

  Om man – och det över hela landet – har det som behövs för att rädda människor, på väg att gå under, men inte gör det, utan i stället säger, att vi måste organisera oss först; som en välorganiserad räddningsrörelse, vilket tar cirka 10 år, innan vi på allvar kan börja rädda människor,

  och sedan man gjort det – organiserat sig – hävdar att man först – innan man börjar använda sin räddningsutrustning – måste utbilda sig bättre, vilket beräknas ta ytterligare tre år,

  med världens betraktelsesätt – bland världens barn – torde beteendet anses något oförståndigt.. och mycket, mycket svårförståeligt!

 • S-E Sköld

  Nu höjs röster – på politisk topp och världsnivå – att Gaddafi skall hindras från att döda sina egna. I Sverige dödar vi varje år över 30.000 oskyldiga och totalt försvarslösa barn – våra egna – utan att ens prästerskapet i landet höjer sina röster för att hindra detta.

  De har uppenbarligen viktigare saker för sig!

 • S-E Sköld

  JESUS, till Sin samtids ledare: ”Ni blinda ledare, som silar bort mygg och sväljer kameler”. Detta gäller också idag.

 • S-E Sköld

  1 Sam. 15:22-26, 29 ”Menar du
  att Herren har samma behag till
  brännoffer och slaktoffer, som
  därtill att man hör Herrens röst?

  Nej, lydnad är bättre än offer och
  hörsamhet är bättre än de feta av
  vädurar.

  Ty, gensträvighet är trolldomssynd
  och motspänstighet är avguderi och
  husgudsdyrkan.

  Eftersom du har förkastat Herrens
  ord, har han också förkastat dig, och
  du skall inte längre vara kung.

  Och den Härlige i Israel ljuger inte
  och ångrar sig inte, ty han är inte en
  människa så att han skulle kunna
  ångra sig”.

  Saul ägnade sig åt religiös verksamhet, i stället för att höra -och göra Guds vilja, och räknade med, att Gud såg med gillande på det: hans ambitiösa arbete för Gud.

  Men Samuel gjorde klart för honom, att i Guds rike räknas bara lydnaden; för rikets kung, Gud själv: ALLT ANNAT är i strid mot Gud, mot Guds vilja på jorden.

  Och Gud hade för Samuel UPPENBARAT Sin vilja, därför kunde Samuel till Israels högsta ledning, till kungen själv, säga det han sa.

  Därför att även kungar står UNDER Gud.

 • Leif

  @S-E Skölds: ambitiösa arbete för Gud.

  – Tack för din senaste lovsångsoktett. 🙂

 • S-E Sköld

  Leif, när man – som Du – driver med Guds tjänare, kan det visa sig, att man driver med Gud Själv. Därför är det klokt, att hålla inne med hånet.

  Mvh S-E

 • S-E Sköld

  En brödpåse
  utan bröd

  vad nyttar
  den till?

  För den som
  saknar bröd:

  Livets bröd.

 • S-E Sköld

  De tomma brödpåsarna fylls inte vid någon akademi -eller lärdomsanstalt. De fylls – och det i överflödande mått – hos en enda person, JESUS Kristus.

  Joh. 5:39-40 ”Ni rannsakar skrifterna,
  därför att ni menar, att ni i dem har
  evigt liv; och de är dessa som vittnar
  om mig.

  Men ni vill inte komma till mig,
  för att få liv”.

 • S-E Sköld

  Problemet för svenska folket är, att kristenhetens brödpåsar i huvudsak är tomma. Det står annonserat ”bröd” på dem, men oftast finns inget innehåll i dem. De har m.a.o. sken av att ha innehåll, men när man öppnar, är de tomma.

  Och vad värre är, är att kristenheten inte själva har upptäckt detta: de ser inte hur det egentligen står till – hur tomt och naket det är – då man är blind.

  Upp. 3:17-18 ”Du säger: ”Jag är rik,
  ja, jag har vunnit rikedomar och
  behöver inget” och du vet inte att
  du just är eländig och ömkansvärd
  och fattig och blind och naken.

  Så råder jag dig då, att du köper av
  mig guld som är luttrat i eld, för att
  du skall bli rik och att du köper vita
  kläder till att klä dig i, för att din
  nakenhets skam inte skall bli
  uppenbar

  och att du köper ögonsalva, till att
  smörja dina ögon med, för att du
  skall kunna se”.

 • S-E Sköld

  Vi, kristenheten i vårt land, skulle gråta över oss själva, och över vårt folk; som har fått så ytliga och blinda Ordets tjänare -och förvaltare till sin hjälp.

 • Leif

  @S-E Sköld: Leif, när man – som Du – driver med Guds tjänare,

  – Vilken ”Guds tjänare” skulle det vara? Varför lägger du dina ord i min mun?

  – Du själv välsignar med dina ord?
  Vi, kristenheten i vårt land, skulle gråta över oss själva, och över vårt folk; som har fått så ytliga och blinda Ordets tjänare -och förvaltare till sin hjälp.

  – Skulle Guds utvalda tjänare vara ytliga och blinda?
  Titus 2:12 En av deras egna, en profet, har sagt: ”Kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata.”…

  – Sven-Erik jag håller med dig i många sakfrågor, men kanske inte uttryckssättet, ha en välsignad dag.
  – Vi lever i ändetiden och Jesus kommer mycket mycket snart, och vi bör låta Anden verka fram sitt verk i oss.

 • S-E Sköld

  Om vi som kristna skall ha bröd att ge till vår samtids människor, MÅSTE vi ställa oss ett med Sanningen: Anden och Ordet. Och det är en SYNNERLIGEN OBEKVÄM ställning! och möjligen därför undviker vi den? och gör hellre en massa religiösa saker i dess ställe; organiseras oss och studerar på högskolenivå t.ex.

  Men Gud har sänt sanningen till jorden, därför att den saknas, intill dess JESUS – sanningen Själv – fått uppfylla alla, för att bli allt i alla.

  Uppfyllda av Anden – Sanningens Ande – gick Jesu lärjungar och apostlar ut; för att tala Guds sanning till folket: och det var detta budskap som Gud stadfäste med under och tecken och allehanda kraftgärningar.

  Nu står vi inte i och för sanningen, i många stycken står vi den emot: t.ex. i abortfrågan. För vi vill inte predika obekväma sanningar, som synd, rättfärdighet och dom.

  Men Gud har sänt sanningen – sanningens Ande och sanningens Ord – och alls inget annat för sanningens tjänare att förvalta.

  Apostlarna: ”Då skall vi helt
  få ägna oss åt Ordets och
  bönens tjänst”

 • S-E Sköld

  VÄLFÄRDSKRISTENDOMEN kan inte UTVÄLJA de Guds Ord som passar den bäst, och VÄLJA BORT obekväma sanningar, och ändå räkna med Guds FULLA SANKTION över arbetet. Den sanktionen vilar över det arbete, där ALLT GUDS RÅDSLUT förkunnas och praktiseras.

  Bland dem abortfrågan, som handlar om människodråp och ”utgjutande av oskyldigas blod” och lagen om ”sådd och skörd”.

  JESUS: ”När han kommer,
  som är sanningens Ande, skall
  han låta världen få veta sanningen
  i fråga om synd, rättfärdighet och dom”.

 • S-E Sköld

  Gud UTVALDE Pingströrelsen i Sverige – ännu en gång – för att tala sanningen – allt Guds Ord – till vårt folk, men Pingströrelsen valde att gå den betydligt lättare vägen, att underhålla och roa vårt folk, efter världens sätt.

  Man far efter världens gunst,
  i stället för efter Guds!

 • På spiken…S-E. Herren är med dig. Mvh.

 • S-E Sköld

  Gud har inte sänt Kristenheten i vårt land till att roa och underhålla folket vid stridsfronten, som ett slags underhållningsbataljon. Han har sänt oss som – i allra högsta grad – stridande styrkor, för att upprätta och befästa Guds Ords sanningar i landet; och till det krävs andlig utrustning, andliga stridsvapen!

  Guds församling på jorden är ”sanningens stöttepelare och grundfäste” och den ställningen behåller ingen – vare sig enskild eller församling – utan strid. Det finns nämligen någon som ständigt är ute efter att släcka ned det ljuset: nämligen fursten över mörkrets härar. Och när en enskild eller en församling slutar lyda Gud, släcks det ljuset ned.

  Och där är vi nu, och därför kan mörkret härska i vårt land och den situationen löser vi inte genom ytterligare, teologiska studer eller genom organisationer, utan enbart genom att lyda Gud: bli HÖRSAMMA vad Anden säger till församlingarna.

 • S-E Sköld

  Tack Deborah! S-E

 • S-E, broder! Håller helt med dig. Problemet med denna urvattning av budskapet ligger självklart i olydnaden och ignoransen hos Guds folk, som leder till Förbundsbrott och därmed till en öppning för destruktiva krafter från mörkrets rike… Orsaken till förakt för Herrens Ord har helt enkelt sina rötter i högmod, som är ju den ondes attribut… ”Skulle Gud ha sagt?”, viskar ormen fortfarande i mångas öron och försöker få fåren att överge lydnadens trygga fårafålla, vilket leder till tragiska konsekvenser och – total förvirring… Men om Herrens folk hör Hans röst och vänder om från sina onda vägar, så kommer Herren att hjälpa och då kan vi med gemensam front stå emot den ondes brinnande pilar och vinna en härlig seger över hans sluga anslag! Varma hälsningar! 😀

 • S-E Sköld

  JESUS: ”Det är inte ni
  som utvalt mig, utan jag
  har utvalt er, och bestämt
  om er, att ni skall bära frukt
  som är bestående”.

  Denna bestående – eviga – frukt, som JESUS talar om, är Andens frukt som kommer enbart som en följd av lydnad för Anden röst; och Anden talar alltid Guds Ord. Det stämmer med Ordet allt det Han säger och gör.

  Att vara utvald av JESUS, är att vara utvald av Sanningen själv – av Sanningens Ande – och den som är det, talar och skriver ALLTID (i andliga ting) det Anden talar och skriver. Den har inga andra alternativ.

  Den som har utvalt sig själv, eller blivit utvald av människor, har alternativet, att tala och skriva det människorna vill höra, vilket också innebär, att risken inte finns, att bli utsatt för förföljelse – eller liknande – för Ordets skull: för Guds rådsluts skull.

  Men för Guds rådsluts människor finns inte det alternativet: de är livegna Guds tjänare. I en av sina böcker benämner Lewi Pethrus sådana människor för: ”lyckliga människor”.

 • Antonia Berglund

  @S-E Sköld:
  Broder S-E Sköld!
  ”JESUS: ”Det är inte ni
  som utvalt mig, utan jag
  har utvalt er, och bestämt
  om er, att ni skall bära frukt
  som är bestående.”

  ”Denna bestående – eviga – frukt själv – av Sanningens Ande – och den som är det, talar och skriver ALLTID (i andliga ting) det Anden talar och skriver. Den har inga andra alternativ.”

  ”Den som har utvalt sig själv, eller blivit utvald av människor, har alternativet, att tala och skriva det människorna vill höra, vilket också innebär, att risken inte finns, att bli utsatt för förföljelse – eller liknande – för Ordets skull: för Guds rådsluts skull.”

  ”Men för Guds rådsluts människor finns inte det alternativet: de är livegna Guds tjänare.”

  Tack ,det var rent friskt vatten du bjöd oss här! Ja, Sanningens Ande kan aldrig tala annat än ”sanning.”Därför är det så viktigt att vi låter Ordet vara domare, och inte vi själva (vår köttsliga natur). Här kan man även förstå varför splittringens ande får en chans! När människan talar av sig själv, ”sitt eget”..för då uppstår det konfrontation i andevärlden.Lögnens och Sanningen Ande kan aldrig enas.Det såg man tydligt när Jesus försökte predika sanningen för fariséerna, då tog de upp stenar och ville döda Honom!

  Som Ordet säger: ”Detta är det budskap som vi har hört från honom och förklarar för dig: Gud är ljus, i honom finns inget mörker alls.”(1 Joh 1:5)

  ”Ty inte mot sanningen, utan endast för sanningen förmår vi något” (2 Kor 13:8).
  Guds rika välsignelse/ A-a

 • S-E Sköld

  Om man har en karta över idel okända – osedda – vägar och områden, och avviker från den kartans vägbeskrivning, då kommer man inte till målet; hur mycket man än vill och försöker och anstränger sig.

  Vilsna människor har f.ö. en benägenhet, att gå i cirklar; för att ständigt återkomma till ”ruta ett”, med en hel del bortkastad/förfelad tid i bagaget.

 • S-E Sköld

  Antonia B, tack för Din kommentar!

  JESUS: ”Den som talar av sig själv,
  söker sin egen ära”.

  Mvh

 • Antonia Berglund

  @S-E Sköld:

  JESUS: ”Den som talar av sig själv,
  söker sin egen ära”.

  S-E: Ja, det är viktigt, det du säger här!

  Paulus talar i Rom 8:5-14 om att man kan lära känna Kristus både efter köttet och Anden!

  Att känna Honom efter köttet är att leva för sig själv, att sträva efter det som lönar sig för mig!

  Men att känna Honom efter Anden är att leva för Honom som dog och uppstod för mig (och för det jag gör för andras skull)!

  Köttets sinne är fiendskap mot Gud och kan inte behaga Gud! Men Andens sinne är liv och frid!
  Mvh/A-a

 • S-E Sköld

  Ingen kan inte älska Gud, utan att älska Hans Ord; i den meningen, att man efterföljer det. Det ”som står skrivet”. Det är till ingen nytta, att ta reda på vad Han vill, om man inte också gör det.

  Det var så de gamla – pingströrelsens pionjärer – byggde Guds församling: i lydnad för Guds nedskrivna Ord. Och Gud var med dem: därför att de var med Gud: lydde Hans Ord. De GJORDE Hans vilja; strävade efter att göra den.

  När det gäller Guds vilja, lyder man – underordnar sig – ”allt Guds rådslut”, eller så är man en slarvig Ordets tjänare, som egentligen inte aktar på Ordet.

  Jeremia: ”När jag fick ditt ord
  blev det min mat”

  JESUS: ”Min mat är att göra dens
  vilja, som sänt mig”.

  Apg. ”och Ordet hade framgång
  och bevisade sin kraft”

 • S-E Sköld

  Ps

  Första meningen skall vara: Ingen kan älska Gud, utan att älska Hana Ord..

  Ds

 • S-E Sköld

  Det är Ordet som skall förvandla Sverige, förvandla svensken. För att Ordet skall kunna göra det, måste det först bli åtlytt av Ordets tjänare.

  Som det nu är, förfalskar de – i många fall – av vinningslystnad – för egna fördelars skull – Guds Ord. Ordet blir som ett vin kraftigt utspätt med vatten, som den sekulariserade svensken är ointresserad av. Det utmanar honom inte, sätter inte Ordets spjutspets mot hans hjärta: då spjutspetsen – udden – är borttagen av Ordets tjänare och förkunnare.

  Förkunnarna och kristenheten måste vända om, för att kunna bli till vårt folks räddning/frälsning och bli SANNA Ordets förvaltare; och inte längre UNDANHÅLLA vårt folk någonting som Gud redan – i Sitt Ord – sagt. Ord/sanningar som är till alla folks räddning, även vårt!

  Det är bättre, enligt JESUS, att vara ”kall”, d.v.s. att inte alls gå in på Ordets och Guds rikes område, än att vara ”ljum”; gå in på gudsrikets område och där förfalska Guds evangelium, som ju handlar om NÅD och SANNING, genom att ta bort SANNINGEN själv = d.v.s. Gud!

 • Antonia Berglund

  @S-E Sköld:
  S-E:”Antonia B, tack för Din kommentar!
  JESUS: ”Den som talar av sig själv,
  söker sin egen ära”

  En fråga:Varför citerade du just den meningen, igen?
  Vem var adressaten?
  Mvh/A-a

 • S-E Sköld

  Antonia B, som en bekräftelse på det Du skrivit. Sanningshalten i det.

  Mvh

 • Antonia Berglund

  @S-E Sköld:
  S-E:”Antonia B, som en bekräftelse på det Du skrivit”

  OK, jag förstår, tyckte nämligen du beskrev detsamma:-)!
  Mvh/A-a

 • S-E Sköld

  Läste nyss Daniel Grahns artikel i Dagen om Pingströrelsens frammarsch; det handlar alltså om Pingst-ffs och samfundet Pingst.

  Det var tre namn jag särskilt saknade i Daniels artikel, nämligen:

  JESUS, Den helige Ande och Ordet.

  D.v.s. Gud.

  —————

  ”Paulus: ”Men var och en
  må se till hur den bygger
  på den grunden (Kristus)

  om någon bygger på den
  grunden med guld och silver
  och dyrbara stenar eller med
  trä, hö och strå

  så skall det en gång visa sig
  hur det är med vars och ens
  verk, det skall elden pröva..”

  Man kan alltså bygga ”Guds församling” utanför Ordet, och utan Ordets och Andens vägledning. Och även kalla den byggnaden för ”Den levande Gudens församling” med hänvisning till grunden; men byggnadsverket är inte Guds, utan människor.

  Det problematiska med artiklar av det slag som Daniel Grahns, där inte något som helst Bibliskt material kan märkas, är att de legitimerar byggnadsverk som har företagsstrukturer och idrottslag, med starka ledare och team, som MÖNSTERBILD i stället för Guds Ords ”allmänna prästadöme” och ”levande stenar” och ”Kristi kropp”, med Kristus själv som HUVUDET!

  Artiklar av det slaget VIDMAKTHÅLLER den nuvarande AVVIKELSEN från Guds Ord, och det är mer än allvarligt, att styrka avvikelser från skrifterna!

 • Antonia Berglund

  @S-E Sköld:
  Hej S-E Sköld:
  Saxat ur Dagen i morse!

  ”Pingst gör studiebesök i Vatikanen
  Pelle Hörnmark och fem andra pingstvänner åker på gemensam resa med biskop Arborelius och Katolska kyrkan till Rom
  Publicerad: 2011-03-23 03:00Textstorlek ialogen mellan Pingst och Katolska kyrkan i Sverige går in i en ny fas. I maj görs ett gemensamt studiebesök i Vatikanen. Det har aldrig hänt tidigare.
  -En del kanske höjer på ögonbrynen, men i klassisk ekumenik är sådana resor en viktig del, säger Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan i Sverige.
  Inte heller Pelle Hörnmark, föreståndare i Pingst, tycker att besöket i Rom är märkligt:
  -Jag ser det som en naturlig fortsättning på de samtal vi haft under flera år, säger han om dialogen som började 2003 och sedan dess pågått med träffar ett par gånger varje år.
  -Rom är Katolska kyrkans hjärta i världen. Om vi vill förstå hur de tänker är det värdefullt att vara med på en sådan resa, säger Pelle Hörnmark.
  Sedan han tillträdde som pingstföreståndare för knappt tre år sedan har han inte deltagit i samtalen utan valt att koncentrera sig på att jobba inåt i Pingst. Men nu ser han fram emot att vara delaktig i den fortsatta processen.
  Anders Arborelius, som tillsammans med Sten-Gunnar Hedin tog initiativet till dialogen, hoppas att besöket ska bidra till en större förståelse och insikt i hur Katolska kyrkan fungerar:
  -Dessutom tror jag att det kommer att leda till att Vatikanen får upp ögonen för den fördjupade ekumenik som Katolska kyrkan i Sverige har med Pingst, säger Anders Arborelius.
  Han menar att dialogen med Pingst inte är särskilt ifrågasatt bland katoliker i Sverige:
  -Nej, jag tror inte det. De flesta katoliker ser det som något normalt och viktigt. Vi har flera dialoger på gång samtidigt, bland annat med Svenska missionskyrkan som vi också gjort resor med, säger han.
  Inte rädd för samtal
  Pelle Hörnmark är medveten om att det finns de inom Pingst som anser att man inte borde ha en dialog med Katolska kyrkan.
  Själv håller han dock inte med:
  -Bara den som är otrygg är rädd för ett samtal, säger han.
  Resan till Rom ser Pelle Hörnmark som ytterligare en möjlighet att bygga ett förtroende mellan pingstvänner och katoliker i Sverige.
  -Som jag uppfattar saken handlar det inte om en åsiktsgemenskap utan om att få en större förståelse för våra likheter och olikheter samt att söka Andens gemenskap med varandra. Och det åstadkommer man genom att umgås, säger Pelle Hörnmark.
  Bygga personliga relationer
  Han jämför med den dialog Pingst har med Ortodoxa kyrkan i Sverige och som förra året mynnade ut i en gemensam resa:
  -I december åkte några ledare från Pingst och Ortodoxa kyrkan till Jerusalem med ett liknande syfte. Det vill säga att upptäcka mer av det vi har gemensamt och att bygga personliga relationer.
  Vad ser du själv mest fram emot med resan till Rom?
  -Dels att bygga relationer mellan oss som ledare i Pingst och i Katolska kyrkan. Dels att få större kunskaper om Katolska kyrkan. Det är inga specifika frågor jag söker svar på utan det handlar mer om att få en känsla och en uppfattning om vilka de är och vad de står för.
  Har du varit i Rom tidigare?
  -Ja, flera gånger men bara som turist. Att få en chans att se insidan blir förstås en helt annan upplevelse än att enbart vara med på guidade turer, säger Pelle Hörnmark.
  Visar på olika ansikten
  Fredrik Emanuelson, tillförordnad talesperson för Katolska biskopsämbetet och Stockholms katolska stift, har bott och studerat i Rom i flera år och är den som ansvarar för programmet på resan.
  -Vi har planerat detta i ungefär ett år och är angelägna om att visa Katolska kyrkans många olika ansikten.
  För att underlätta förståelsen och ge en bred bild av Katolska kyrkan har besöket delats upp på tre olika nivåer: den globala, akademiska och lokala Katolska kyrkan.
  -Vi har valt ett sådant upplägg eftersom det är lätt att få intrycket att Katolska kyrkan enbart är påven och Vatikanen. Så är det naturligtvis inte och det är viktigt för oss att förmedla, säger han.
  Det blir bland annat ett besök på Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet, eller Enhetsrådet som det brukar kallas, och på Angelicum som är ett av de katolska universiteten.
  Tanken är att också hinna med att besöka ett av de bästa ekumeniska biblioteken i världen, Centro pro unione.
  -Vi planerar dessutom att stifta bekantskap med en av de största katolska gemenskaperna i världen, Sant’Egidio, en lekmannarörelse med fokus på att leva evangeliet tillsammans och att engagera sig socialt, säger Fredrik Emanuelson.
  Utökat teologiskt utbyte
  När Anders Arborelius beskriver vad åtta års dialog med Pingst betytt så nämner han dels ett utökat teologiskt utbyte och dels ett närmande på det personliga planet.
  -Vi katoliker har också blivit inspirerade av pingstvännernas inställning till utåtriktat arbete. Vi har upptäckt betydelsen av att gemensamt föra ut det kristna budskapet i det sekulariserade Sverige, säger Anders Arborelius.
  Inte bara gräl mellan kristna
  Den fortsatta processen med Pingst ser han positivt på. Han tror på teologiska samtal, både om det som förenar och som skiljer. Han hoppas också på utåtriktade satsningar tillsammans.
  -I svensk offentlig debatt beskrivs vi kristna ofta som ständigt grälande med varandra. Men dialogen mellan Katolska kyrkan och Pingst tycker jag är ett bevis på att vi är konstruktiva.
  -Och att vi gör en gemensam resa till Rom betyder att vi också kan samverka på många andra områden, säger Anders Arborelius.

  Fakta: Resan till Rom
  Tolv personer, sex från vardera Pingst och Katolska kyrkan, åker till Rom.
  Från Pingst är det pingstföreståndaren Pelle Hörnmark, pastorerna Sten-Gunnar Hedin, Dan Salomonsson och Uno Solinger, teologen Peter Halldorf, samt Dagens förre chefredaktör Olof Djurfeldt.
  Katolska kyrkans delegation består av biskop Anders Arborelius, biskopsvikarieFredrik Emanuelson, diakon Erik Kennet Pålsson, dominikansyster Veronica Tournier, universitetslärareJonas Holmstrand samt överläkare Michael Alvarsson.
  Resan genomförs den 16-19 maj.”

  Thomas Manfredh
  Reporter
  thomas.manfredhdagen.se
  08-619 24 44
  Mvh/A-a

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark och hans pingstteam vet – och det sedan länge – tillräckligt mycket om katolska kyrkan och alla dess villfarelser, för att ha kunnat gå till rätta med dessa; i syfte, att varna folket för den kyrkans -och lärans giftblandningar.

  I stället gör de allt – med Sten-Gunnar Hedin i täten – för att LEGITIMERA falskmyntet, för vårt ovetande folk!

  De är blinda ledare som leder vårt folk vilse: men den som går emot Anden – vilket de gjort sedan länge – är i Guds Ord lovad blindhet, så att ”han inte längre vet vart han går”. Men barnen med rena ögon ser deras nakenhet -och ihåliga försök att försvara sin vilsenhet.

  Följ dem inte!

 • S-E Sköld

  Att ha ”dialog” med dem vars falska läror man är satt att AVSLÖJA, vittnar – åtminstone för mig – om blidhet och/eller feghet.

  Om man gjorde det man är kallad till, nämligen att – som t.ex. Paulus – avslöja och varna för alla falska läror; i Bibeln kallade: ”onda andars läror”, då kom nog ingen inbjudan till Rom.

  De är fåraherdar som frågar mer efter villolärares/vargars gunst, än efter fårens bästa, evigt bästa.

  DE ÄR FALSKA HERDAR!

  Och fråga är, om vi skall följa dem, eller Jesus och Hans apostlar? Paulus t.ex.

 • S-E Sköld

  Det är inte mängden som har rätt, för mängdens skull, utan det är JESUS och Hans apostlars lära och liv, som ÄR rätt: rätt vägledning för den som vill till Himlen.

  Villolärarna/villolärorna – fallgroparna – är många, inte minst i vår tid, säger JESUS. Ja, så många -och svåravslöjade, att även ”de utvalda” kan förvillas -och gå förlorade.

 • S-E Sköld

  Den som VET att en lära är falsk – d.v.s. avviker från Jesu -och Hans apostlars lära – och inte AVSLÖJAR den, varnar Människorna för den, gör sig DELAKTIG i villolärarens ”onda gärningar”.

  Det finns alltså ingen ”mellanväg”, en tredje väg, en väg mellan sanning och lögn: den pingstledningen nu menar sig gå.

  JESUS: ”Den som inte församlar
  med mig, förskingrar”

  Och är det någonting som förskingrar Jesu dyrköpta får, så är det VILLOLÄROR!

 • S-E, broder!

  Dagen publicerar en bild på alla som åker med till Rom, till Vatikanen.

  ”Lika barn leka bäst.”…..

  Då får alla se, vilka som INTE är pingstvänner utan jesuiter, som underminerar Herrens församlingar och har gjort det länge nog i fårakläderna.

  Det är den sista varningsklockan, att inte betala ett öre till dem som har förrått Förbundet med Herren!

  Joh.10:8 ”Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.

  Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.

  Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

  Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden.

  Den som är lejd bryr sig inte om fåren.

  Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.”
  ……………………..

 • Erevna har ett bra inlägg om detta samarbete med mörkret:

  http://erevna.nu/?p=3434#comment-12126

  ……………….

  Mvh.

 • S-E Sköld

  Deborah: ”Dagen publicerar en bild på alla som åker med till Rom, till Vatikanen”.

  2 Tim. 3:9 ”Deras galenskap
  skall bli uppenbar för alla”

  med foto och allt, kan man tillägga.

  2:3:8 ”Och som Jannes och Jambres stod emot Moses, så står dessa människor emot SANNINGEN, de är människor som är fördärvade i sitt sinne och inte håller provet i frågan om tron”.

  ———–

  Man kan utgå från, att pingstledarna inte är där, för att tillrättavisa påven för hans många falska lärors skull, eller för att han tillfört ännu ett blod till sin villolära, nämligen förre påvens.

 • Torbjörn S Larsson

  E´ JAG DUM ELLER…

  Jag kan faktiskt inte riktigt begripa vad som är så farligt med denna resan till Rom?

  Säg att jag åker med mina arkitektkollegor en studieresa till USA och kan göra en del andliga och / eller konstnärliga intryck på andra. Dom kanske kan öppna mina ögon för positiva intryck och inblickar. Min kristna tro gör ju att jag stänger mig för det destruktiva och onda. Men alla har ju nå´t att ge som sångaren sjunger…

  So, what.

  Storm i vattenglas.

  Pelle och gänget kommer hem efter ha sett några av alla lyxiga rum i Vatikanen och säger.
  ”Många av personerna vi mötte var fina men ALDRIG MER snack om centralstyrning och episkopal uppbyggnad”.

  Då är mycket vunnet.

  Om man alltid ska dra långtgående slutsatser av alla steg, blir det inte då lite tråkigt liv.
  Nej, unna dom en resa. Så kanske Gud unnar dig en.

 • Torbjörn… Man åker inte till Vatikanen på en resa – man har redan godkänt påvens avguda-centralstyre. … Men det är bra att öppet veta, vilka det är som böjer knä för människosyrkan. De väljer Rom och det finns sådana, som väljer Jerusalem och endast Herren. … Och du ska veta, att det redan nu finns förföljelse av alla dem som inte vill böja sig för avgudadyrkan från Rom. … Du får forska… Mvh.

 • Människodyrkan- skulle det stå. 🙂

 • S-E Sköld

  Vad säger Guds Ord om den historiska Romresan?

  2 Joh. 9-11 ”Var och en som går
  så framåt, att han inte förblir i Kristi
  lära, han har inte Gud; den som förblir
  i den läran, han har både Fadern och
  Sonen.

  Om någon kommer till er och inte har
  den läran med sig, så ta inte emot honom
  i era hus och hälsa honom inte.

  Ty, den som hälsar honom gör sig DELAKTIG
  i hans onda gärningar”

  Katolicismens lära är genomfalsk och många av katolska kyrkans frukter/gärningar – ned genom tiderna – är vedervärdiga.

  Vad säger exempelivs pedofilioffren om den svenska delegationen? från samfundet Pingst. För de reser INTE som privatpersoner, utan som representanter för pingströrelsen i Sverige: vem har f.ö. utsett dem till det? Reste de som privatpersoner, vore det deras ensak.

 • Torbjörn S Larsson

  @S-E Sköld:

  Hej Sköld

  Du skriver många bra saker, och kämpar mot likgiltigheten i abortfrågan och är all heder värd.

  Vad jag skriver är att jag inte tycker det är så bra att blåsa upp alla detaljer och fördöma i tid och otid.
  Om pingstgrabbarna kommer hem och är påverkade i obliblisk riktning, DÅ tycker jag det är dags att
  kritisera.

  Sen tycker jag att både du och många pingstvänner har fått detta bibelord du citerade om foten.

  ”Om någon kommer till er och inte har
  den läran med sig, så ta inte emot honom
  i era hus och hälsa honom inte”.

  Detta bibelrum handlar om helt andra grejor.

  Om man ska hårdra din tolkning av dessa verser så duger ju inte ens många pingstvänner att hälsas på.
  Helt fel tolkning har varit gällande i frikyrkligheten i minst hundra år.

  Om vi försöker se vad texten egentligen vill säga så betyder det inte att vi inte ska hälsa på och bjuda in och samtala med Jehovas vittnen, mormoner och andra vilsefarande utan det betyder något annat.

  Nyckelordet är ER i ovanstående vers.
  På denna tid fanns egentligen bara husförsamlingar. Ordet ER syftar på husförsamlingen. Om man som kristen församling bjuder in någon som predikar villolära så blir man själv ansvarig för den onda frukten. Svenska kyrkan som i tid och otid bjuder in företrädare för andra religoner och villolärare typ Gardell kommer att få stå till svars en gång för var och en som avfallit från tron.

  Nej, bjud in och sätt på kaffe och försök och hjälpa dom som vi uppfattat har kommit vilse. Kanske kan vi hjälpa. Om våra ord synes verkningslösa så kommer ALDRIG Andens frukt vänlighet att vara det.

  Hela bloggvärden och många även övriga kristenheten är på jakt efter den perfekta kyrkan och församlingen.
  Har man hittat det perfekt underbara i gemenskap i Guds Ord och umgänget med HERREN så minskar det behovet.

 • S-E Sköld

  En fråga till Pingströrelsen i Sverige: Vem vill Ni följa: Guds Ord eller Era ledare? Det är nämligen INTE samma sak, då ledarna – och det sedan länge – inte följer Guds Ord; utan sina egna tankar.

  Gud uppenbarar Sitt råd genom Sina tjänare profeterna. Och de råden pekar tillbaka till Ordet, som är -och förblir, de människors enda lykta, som VILL lyda Gud.

 • S-E Sköld

  När Guds tjänare – Ordets förvaltare – är olydiga Gud, viker inte Guds Ord, teologin eller den teoretiska tron ifrån dem: det som ”köttet” kan förvara,

  utan Guds helige Ande.

  Kung David: ”Ta inte din helige Ande ifrån mig..”

 • @S-E Sköld:

  ”Vad säger exempelivs pedofilioffren om den svenska delegationen? från samfundet Pingst. För de reser INTE som privatpersoner, utan som representanter för pingströrelsen i Sverige: vem har f.ö. utsett dem till det? Reste de som privatpersoner, vore det deras ensak”

  Rubriken ovan:

  ”Pelle Hörnmarks ledarskap inger hopp!”

  Detta borde nu vara grusat.

 • S-E Sköld

  Torbjörn S Larsson, bibeltexten handlar om ledarskap, och inte om enskilda, vilseförda får; som vi har en skyldighet att försöka tillrättaföra. Det handlar ju om deras liv, eviga liv.

  Om vi läser evangelierna om Jesu syn på förförare, Hans vé över dem, och Paulus brev till Galaterna, hans förbannelser över falska förkunnare, vare sig det handlade om honom själv eller någon annan, eller en ”ängel från himlen”, så får vi en klar uppfattning om, hur dessa – JESUS och Hans apostlar – såg på förförare: alltså inte på de förförda.

  När ett får har fastnat i rävsaxen, slår inte herden fåret, utan ger sig på saxen: eller rovdjuret. Rovdjuret är den falska profeten/förkunnaren! Och fåret är dyrbart; JESUS har gett Sitt blod för det. Därav Hans -och Hans apostlars starka reaktion mot – djupast sett – förföraren Satan.

 • @S-E Sköld:

  ”En fråga till Pingströrelsen i Sverige: Vem vill Ni följa: Guds Ord eller Era ledare? Det är nämligen INTE samma sak, då ledarna – och det sedan länge – inte följer Guds Ord; utan sina egna tankar.”

  Det var visst redan 2003 pingströrelsens egen ”Judas” började kohandla med Satans synagoga i Rom läste jag i artikel Antonia B citerat från Dagen (annan bloggpost igår).

  Det var vid den tiden denne stod och skrek sig hes för införandet av euro i Sveriga medan undertecknad skrev 100-tals och åter 100-tals inlägg och insändare i de webbtidningar som tillhandahöll tjänsten (t ex Dagens Industri, ”corren”, AB ViD m fl) – mot den fördärvliga euron. En sår god säd – vars frukter vi för skörda nu när Sverige går bra samtidigt som euroland efter euroland går i kvav med sin skvalpaluta – medan fienden sådde sitt ogräs vid samma tid, då 2003.

  Vi får inte glömma bilden av Skökan på Vilddjuret -Romkyrkan på Europaunionen. Och att projektet EU initierats av den romerska kyrkan. Det nya Romarrikets ”gamla” ”kyrka”. Chefskonstrukturen Jaques Delors är hängiven katolik. Och socialist vilket framgår når nu även Sverige tvingas vara med och betala Medelhavsländernas ”fester”. Euron är främst en sammanhållande faktor mellan EU-länder vilket är huvudtanken. Att den möjligen underlättar handeln är en bisak för de styrande. Sverige har länge haft negativ handelbalans mot EU-länder men desto bättre siffror i handelsutbytet mot övriga världen.

  Även Pelle Hörnmark (ja, det var inte han som åsyftades inledningsvis) stod och höll brandtal för införande av euro i sin församling vid den tiden.

 • S-E Sköld

  Ps
  Det är en sak, att – av olika anledningar – ha begränsat ljus över rätt lära och en helt annan att förfäkta/predika en falsk; som t.ex. katolicismen.
  Ds

 • S-E Sköld

  Lars W, det enda hopp jag har angående Pelle, är att han skall vända om till Gud – börja lyda Anden och Ordet – och då ”undfå mycken förlåtelse”.

 • Torbjörn…

  Ledarna har redan blivit påverkade i fel riktning.

  Man har svängt rökelse länge nog…

  Annars hade de aldrig tagit tåget till Rom > Vatikanen!

  Man borde vara så pass klar som förvaltare av Herrens Ord och Hans hjord, att man borde veta vart man reser och i vilket syfte….

  Mvh…

 • Gunnevi Karvonen

  Fredagen den 14 jan. 2011 kunde vi läsa i tidningen ”Dagen”, att Pelle Hörnmarks ledarskap inger hopp för svenska pingströrelsen ! 🙂

  Vad skriver tidningen ”Dagen” den 24 mars 2011?
  Jo, att Pelle Hörnmark skall på studiebesök till Vatikanen ! 🙁

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=253202&sms_ss=email&at_xt=4d8b59fde1f911c7%2C0

  SHALOM !

 • Förförelse måste komma…

  Det är väl ganska förnuftigt att lämna pingst nu. Har de förresten skrivit under charta ecu.?

 • Torbjörn S Larsson

  @Andreas Frost:

  TYVÄRR…
  Jag måste säga att en av vår tids största villoläror är
  att man ska lämna församlingen av den eller den anledningen.

  Man har helt enkelt inte fattat grejen.
  Församlingen är Kristi kropp. Huvudet är Kristus.

  En hörntand här, ett pekfinger där. vad blir det för kropp?

  Det kan komma en dag då det är dags. När Hammar drog in Ecce Homo var det dags att lämna Stadskyrkan i Uppsala, ingen tvekan om det men passa er noga så inte Kristus, huvudet blir bedrövad.

 • S-E Sköld

  Ja Deborah, de reser till påvekyrkan i Rom för att på pingströrelsens vägnar (alltså också på Dina) räcka ut handen till samarbete med en kyrka som är grovt bibelstridig, okult (med dödas ben och en död påves blod) och kriminell (omfattande pedofili bland prästerskapet och genom att skydda förövarna, intill dess det inte gick längre)

  på vems mandat -och uppdrag kan man undra?

 • S-E Sköld

  Det är pingstens Ande – Huvudet Kristus – som skall in i Pingströrelsen, och inte de andligt vakna och klarsynta som skall ut!

  Gud har gjort byte på ”tronerna” förut, störtat köttets härskarstav och upphöjt ”ringa män”; de som hör -och gör vad Andens säger till församlingarna.

  Fortfarande äger Gud församlingen: pingströrelsen är ”kuppad” från Honom.

  För hur lång tid?

 • S-E Sköld

  Saxat från Dagen, ang den till katolska kyrkan från Pingströrelsen – till samarbete – utsträckta handen:

  ”Från Pingst är det pingstföreståndaren Pelle Hörnmark, pastorerna Sten-Gunnar Hedin, Dan Salomonsson och Uno Solinger, teologen Peter Halldorf, samt Dagens förre chefredaktör Olof Djurfeldt”.

  Pingströrelsen har NU ett ledarskap som består av rävar och vargar, ”ulvar”. Mycket värre kan det inte gärna bli för en fårahjord.

  Apg. 20:28-31 ”Så ha nu akt
  på er själva och på hela den
  hjord, i vilken den helige Ande
  satt er till att vara herdar för
  Guds församling, som han har
  vunnit med sitt eget blod.

  Jag vet, att sedan jag lämnat er,
  svåra ulvar skall komma in bland
  er och att de skall inte skona hjorden.

  Ja, bland er själva skall män uppträda
  som talar vad FÖRVÄNT är för att
  locka lärjungarna att följa sig.

  Vaka därför..”

  ”Sedan jag lämnat er”, skulle Lewi Pethrus, Georg Gustavsson och Bo Hörnberg också med rätta kunnat skriva.

 • Leif

  Det är pingstens Ande?

  Då var det Herodes som ställde frågorna, vem är det idag?
  Luk 23:9 Herodes ställde rätt många frågor till honom, men Jesus svarade inte.

  Är översteprästerna och de skriftlärda annorlunda idag?
  Luk 23:10 Översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt.

 • S-E Sköld

  2 Tim. 2:19-21 ”Guds fasta
  grundval förblir bestående
  och har ett insegel med
  dessa ord:

  ”Herren känner de sina” och:
  och ”var och en som åkallar
  Herrens Namn, han VÄNDE
  SIG BORT från orättfärdighet”

  Men i ett stort hus finns kärl
  inte endast av guld och silver,
  utan också av TRÄ ovh LERA;

  och somliga är till hedersamt
  bruk, andra till mindre
  hedersamt.

  Om nu någon håller sig ren och
  OBESMITTAD av sådant folk, då
  blir han ett kärl till hedersamt
  bruk,

  helgat, användbart för sin Herre,
  tjänligt till allt vad gott är”.

 • Andreas…

  De har skrivit under Charta oecumenica, 2007 – tror jag, efter att ha varit observatörer i SKR länge, länge…

  Alltså de har handlat för ’egen maskin’….

  Ingen annan inblandad, om du förstår vad jag menar.

  Suck…
  …………..
  Mvh…

 • S-E Sköld

  Ps 43:3 ”Led mig i ditt ljus
  och sanning”.

  Ps 119:160 ”Summan av ditt
  ord, är sanning”.

  Människor kan samarbeta med falska läror och apostlar, men det kan inte Guds Ande: Han avslöjar dem fastmer: som ljuset alltid KONFRONTERAR mörkret och saltet alltid förruttnelsen!

  Väckelsen kommer inte genom att försöka blanda ljus med mörker och salt med förruttnelse. Det går f.ö. inte: vad har Gud med Den Onde att göra?! De står i evig strid mot varandra. Gud har inte sänt någon att förhandla med lögnen, med lögnens apostlar. De har sänt sig själva!

  Och vad har Jesu blod med den döde påvens blod att göra? Räcker det inte med ETT blod?!

 • S-E Sköld

  Ps 12:7 ”Herrens tal är ett rent tal,
  likt silver, som rinner ned mot jorden,
  luttrat i degeln, renat sju gånger”

  Med vad vill Ni blanda detta? Ni som reser mot Rom och påven: falskhetens/dubbelhetens fäste – och främsta representant – på jorden.

 • @Andreas Frost:

  Pelle Hörnmark sitter i styrelsen för SKR – den organisation som antagit Charta oecumenica. Där man förbinder sig att verka för en enda katolsk kyrka i ett politiskt enat Europa.

  Det är vad man behöver veta för att lämna en pingstförsamling ansluten till Pingst-ffs. Vilket jag gjorde för 15 månader sedan nu.

 • S-E Sköld

  Saxat från Dagen ang resan till påvekyrkan: ”Från Pingst är det pingstföreståndaren Pelle Hörnmark, pastorerna Sten-Gunnar Hedin, Dan Salomonsson och Uno Solinger, teologen Peter Halldorf, samt Dagens förre chefredaktör Olof Djurfeldt”.

  Dessa ovanstående LYSSNADE INTE till Guds profeter, bland dem Georg Gustavsson och Bo Hörnberg, och därför sitter de nu fast som flugor i en spindelväv. Ett andlig spindelnät som Satan och Katolska kyrkan – och dess jesuiter – vävt; för att fånga själar.

  Den som inte predikar mot villfarelser, fastnar själv i dem. Och de som nu reser till Rom predikar INTE mot katolska kyrkans många villfarelser. Tvärt om, söker de nu mer samarbete med den.

  2 Tim. 4:1-4 ”Jag uppmanar dig
  allvarligt inför Gud och Kristus
  Jesus, inför honom som skall
  döma levande och döda, jag
  uppmanar dig vid hans
  tillkommelse och hans rike:

  PREDIKA ORDET, träd upp i tid
  och otid, bestraffa, tillrättavisa,
  förmana med allt tålamod och
  med undervisning I ALLA
  STYCKEN.

  För den tid kommer, då de inte
  längre skall fördra den sunda läran,
  utan efter sina egna begärelser skall
  samla till sig lärare hoptals,

  allt efter som de kliar dem i öronen,
  en tid, då de skall vända sina öron
  FRÅN SANNINGEN

  och i stället vända sig
  till fabler”

  1 Tim. 4:16 ”Hav akt på dig själv och
  på din undervisning och håll STADIGT
  ut med det: ty om du så gör, RÄDDAR
  DU BÅDE DIG SJÄLV och dem som
  hör dig.”

 • Gunnevi Karvonen

  @S-E Sköld:

  Så sant !
  Allt mera fastnar de i den katolska kyrkans spindelnät tills de är så insurrade så de inte kommer lös mera !

  Nu är sållningstider !

  Står vi stadigt rotade i JESUS och Hans Ord, eller har vi tappat fotfästet och ramlat ner i det falska ekumeniska spindelnätet som sakta men säkert leder till vår andliga död !

  ”JESUS, väck Din skara som har somnat
  ett stycke ifrån Dig på Kidrons strand !
  Kom till oss som fordom och lägg på oss
  Din genomstugna hand”!

  SHALOM !

 • @Lars W: ja har dom skrivit under det kan man väl egentligen sluta fundera på om man ska vara kvar inom pingst. De har ju redan vigt sig med skökan.

 • S-E Sköld

  Gunnevi K: ”JESUS, väck Din skara som har somnat ett stycke ifrån Dig på Kidrons strand !
  Kom till oss som fordom och lägg på oss
  Din genomstugna hand”!

  Den som inte rörs/väcks av den gripande sångtexten, är inte sovande, utan död.

  Kristendom är egentligen ingenting annat än kärlek till Mästaren, och när den inte finns, slutar man höra vad Han säger. JESUS: ”Den som älskar mig, håller mitt ord” och det Ordet är bl.a. inte att samarbeta med -och bjuda in, ulvar till Jesu hjord, som Han köpt åt Gud med Sitt eget blod och satt herdar att VAKA över!

 • Det verkar stämma att pingst antagit Charta Equmenia, nästan iaf. Enligt Sveriges Kristna Råds Årsbok 2008 står det:

  ”Vid årsmötet 2007 mottogs Pingst – Fria församlingar i samverkan och Evangeliska Frikyrkan som medlemmar i Sveriges Kristna Råd. SKR blev därmed en av de bredast sammansatta ekumeniska organisationerna i världen. En mötesplats som kan härbärgera alla kristna traditioner i Sverige.

  Vid samma årsmöte antogs också ett idédokument för verksamhetsperioden 2008-2011, Lära känna varandra på djupet – för att världen ska tro och leva. Ett dokument som i många delar återspeglar den anda som finns i det europeiska ekumeniska dokumentet Charta Oecumenica.”

  Så det verkar inte vara just CO de antagit utan något som i mycket påminner om CO.

 • Från SKR:s hemsida:

  ”Vi förbinder oss

  […] Eftersom vi med detta credo bekänner ´en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka´ är det vår oeftergivliga ekumeniska uppgift att låta denna enhet, som alltid är Guds gåva, bli synlig.”

  De som är med i SKR är:

  ”Medlemskyrkor och observatörer

  Sveriges Kristna Råd har 27 medlemskyrkor och en observatör. Observatörer har närvaro- och yttranderätt men inte beslutsrätt. Att vara observatör är något som kyrkan själv väljer.
  DEN LUTHERSKA KYRKOFAMILJEN
  – Svenska kyrkan med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
  – Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
  – Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
  – Ungerska protestantiska kyrkan

  DEN KATOLSKA KYRKOFAMILJEN
  – Stockholms katolska stift

  DEN FRIKYRKLIGA KYRKOFAMILJEN
  – Adventistsamfundet (observatör)
  – Evangeliska Frikyrkan
  – Frälsningsarmén
  – Metodistkyrkan
  – Pingst – Fria församlingar i samverkan
  – Svenska Alliansmissionen
  – Svenska Baptistsamfundet
  – Svenska Missionskyrkan
  – Vineyard Norden

  DEN ORTODOXA KYRKOFAMILJEN
  – Armeniska apostoliska kyrkan
  – Bulgariska ortodoxa kyrkan
  – Estniska ortodoxa kyrkan
  – Etiopiska ortodoxa kyrkan
  – Finska ortodoxa kyrkan
  – Koptiska ortodoxa kyrkan
  – Makedoniska ortodoxa kyrkan
  – Rumänska ortodoxa kyrkan
  – Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)
  – Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige
  – Serbiska ortodoxa kyrkan (endast på serbiska)
  – Syrisk-ortodoxa kyrkan
  – Österns assyriska kyrka
  – Österns gamla kyrka”

  Det här är värre än jag trodde.

 • @Andreas Frost:

  ”Så det verkar inte vara just CO de antagit utan något som i mycket påminner om CO. ”

  För min del spelar det mindre roll. De står bakom SKR och SKR står bakom CO. Och över allt detta svävar påvekyrkans demonandar.

 • @Lars W: Håller fullständigt med. Det står ju på SKR:s hemsida:

  ”Eftersom vi med detta credo bekänner ´en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka´ är det vår oeftergivliga ekumeniska uppgift att låta denna enhet, som alltid är Guds gåva, bli synlig.””

 • S-E Sköld

  Bakom varje villolära står en villoande: det är en sådan villoande – den som står bakom katolicismen – som nu pingstbröderna söker ett närmare samarbete med:

  i stället för att avslöja den, bl.a. genom att peka på dess genomfalska lära; som ju djupast sett kommer från ”Lögnens fader”.

  Men andligt blinda och döva ser -och hör inte det!

 • Och det är nästan inga, som jag har pratat med, som vet vad Charta är för något eller vart det leder… Så blint litar folk på ledare och då är det inte så konstigt, att ormen kan nästla in sig i församlingarna och ödelägga gemenskapen… Men nu är det uppenbarat! Då borde man omedelbart bryta banden med eländet. Protestera går bra.

 • @S-E Sköld: Elvor Ohlin skriver så här i deras senaste fundering:

  ”Avfallet kommer att bli störst i den karismatiska rörelsen och i pingströrelsen, sa Gud till pastor Carter Conlon (Times Square Church, NY) för ca 30 år sedan.”

  På ett sätt kan vi glädjas när vi nu ser skökan växa sig allt större för parallellt med detta görs bruden redo inför sin Herres återkomst.

 • S-E Sköld

  MÄNNISKANS ENDA FIENDE

  Ormen, också kallad Djävulen, Satan,

  Förvillaren och lögnens Fader,

  vargen, ett rytande lejon

  och en hel del annat:

  Han kommer i många, olika

  skepnader, förklädnader,

  i syfte att skada

  och döda

  MÄNNISKAN,

  även ibland som en ”Ljusets ängel”

  med len mun och ett sken av

  godhet; men med sitt

  dödande gift.

 • S-E Sköld

  Andreas Frost, allt som blir tydligt är också bra: det är bl.a.därför vi märker giftburkar med en dödskalle; för att inte blande ihop gift med det som är ätbart.

  Bröderna som nu åker till påvekyrkan är ju markerade – utpekade – i Dagen, med bild och allt, så ingen behöver sväva i okunnighet om, åt vilket håll de vänder sig för att få kraft – och förmodad framgång – i sitt arbete.

  De styrker därmed avfallet från Guds Ord. Ordet är inte viktigare för dem, än att de kan vända sig till uppenbara villolärare för att få bistånd -och få ge dem sitt bistånd.

  ”Vänd er bort från sådana”, står det i Guds Ord.

 • @Andreas Frost:
  Med andra ord talar ledande pingstvänner sanning när de förnekar att de antagit/signerat Charta Oecumenica.

 • @Ludvig:

  Så länge Pingst-ffs är medlem i SKR och Pelle Hörnmark styrelseledamot står de bakom detta kontrakt med Djävulen – vare sig PH undertecknat det eller ej. Att han vill fullfölja kontraktet är tydligt visat i o m ”studiebesöket” och uttalanden om det.

 • @Andreas Frost:

  De skingrar fåren. Men det är tillfälligt. Snart kommer deras rätte Herde och samlar dem igen.

  Att påven buntar getterna i sin ”hjord” kanske gör det lättare för Domaren att sedan ta itu med dem när det blir dags.

 • S-E Sköld

  Falska herdar flyr – enligt JESUS – när de ser vargen komma. Men dessa, som reser till påven och Rom, SER INTE vargen.

  De ser därför heller ingen anledning, att skydda Jesu får från påvekyrkans okultism och mariadyrkan; dessutom en falsk Maria, med egen himmelsfärd och förebedjamde ställning inför påvekyrkans Jesus.

  Det handlar om blinda herdar som förhandlar med vargen.

 • @Lars W:
  Jag vet redan vid det här laget att du inte är så petnoga med detaljerna, men jag hävdar ändå att ens kritik når längre om man inte tar lätt på sanningen i detaljerna bara för att man är övertygad om att huvuddragen i ens kritik stämmer.

  Det räcker gott att kritisera PFFS, PH mfl för vad de varit med att anta och arbetar för (se inlägg av Andreas Frost ovan). PH har personligen till mig sagt att det finns delar av CO som han inte ställer sig bakom. Och jag tror honom så länge jag inte får anledning till motsatsen.

 • Refo.Karl

  Eftersom Pelle Hörnmark och co ska åka till Rom och frotera sig med romerska katolska kyrkans dignitärer. Så har jag nu beslutat mig att lämna pingströrelsen. Tragiskt hur fort det har gått utför i Pingst!?

 • @Ludvig:

  ”PH har personligen till mig sagt att det finns delar av CO som han inte ställer sig bakom. Och jag tror honom så länge jag inte får anledning till motsatsen. ”

  Förstår du inte att så länge han sitter med i styrelsen för SKR står han bakom vad SKR står för. Är det inte enkelt? Det behövs ingen genomgång av detaljer. Och resan till Rom – i motsatt syfte till Pauli resa – är en bekräftelse på att han står bakom Charta oecumenica.

  Om han inte vill bli delaktig i Skökans synder (Upp 18:4 etc) så inställer han sin resa och ställer sin styrelseplats till förfogande. Samt begär utträde för Pingst-ffs ur SKR.

  Så länge detta inte sker – och det kommer det inte att göra då korruption av olika slag såsom penningbegär och ”vänskapskorruption” lägger oöverstigliga hinder på en sådan väg – står uppmaningen fast: Drag ut ur henne! Stanna inte kvar hos Skökan och hennes döttrar. Är din församling med i Pings-ffs begär att församlingen lämnar samfundet. Är inte detta möjligt – lämna församlingen. Fly, som Lot på sin tid gjorde, från vår tids Sodom – påvedömet.

 • @Refo.Karl:

  Ditt beslut utgör en uppmaning till efterföljelse.

 • S-E Sköld

  Lars W: ”Förstår du inte att så länge han sitter med i styrelsen för SKR står han bakom vad SKR står för. Är det inte enkelt?

  Det behövs ingen genomgång av detaljer. Och resan till Rom – i motsatt syfte till Pauli resa – är en bekräftelse på att han står bakom Charta oecumenica.

  Om han inte vill bli delaktig i Skökans synder (Upp 18:4 etc) så inställer han sin resa och ställer sin styrelseplats till förfogande. Samt begär utträde för Pingst-ffs ur SKR.

  Så länge detta inte sker – och det kommer det inte att göra då korruption av olika slag såsom penningbegär och ”vänskapskorruption” lägger oöverstigliga hinder på en sådan väg – står uppmaningen fast: Drag ut ur henne! Stanna inte kvar hos Skökan och hennes döttrar.

  Är din församling med i Pings-ffs begär att församlingen lämnar samfundet. Är inte detta möjligt – lämna församlingen. Fly, som Lot på sin tid gjorde, från vår tids Sodom – påvedömet”.

  —————

  Problemet för Pelle Hörnmark är detsamma som för flugan som fastnat i spindelväven: den styr inte längre över sina egna vingar.

  Hoppet – för Pelles del – är att ropa till Gud om hjälp, att komma loss!

 • S-E Sköld

  Jer. 50:4 ”Under gråt skall de
  gå åstad och söka Herren”.

  Jer. 29:13 ”Och ni skall söka
  mig och ni skall också finna mig,
  OM NI FRÅGAR EFTER MIG
  AV ALLT ERT HJÄRTA”

  Hos. 6:3 ”Så låt oss lära känna
  Herren, ja, låt oss FARA EFTER
  att lära känna honom.

  Hans uppgång är viss som
  morgonrodnadens, och han SKALL
  komma över oss likt ett regn, likt
  ett vårregn, som vattar jorden”.

  Det är INTE i den färdriktningen den åker, som är inriktad på Rom och Påvekyrkan; villolärornas centrum på jorden.

  Villolärornas moder.

 • S-E Sköld

  Ludvig: ”PH har personligen till mig sagt att det finns delar av CO som han inte ställer sig bakom. Och jag tror honom så länge jag inte får anledning till motsatsen”.

  Så talar ALLTID den som vill stå med ett ben i vardera lägret: vilket INTE är möjligt i Guds rike, som leds -och är uppfylld av Sanningens Ande och vars församling är ”sanningens stöttepelare och grundfäste” på jorden.

  Pelle måste alltså bestämma var han vill ha sina båda ben placerade: i sanningens rike eller i lögnens.

  Förhoppningsvis i sanningens, men det är bättre att han ställer båda sina ben i lögnens, än att han drar in lögnens ande och läror – FÖRFÖRELSE – i den rörelse han nu säger sig företräda och som avlönar honom.

 • S-E Sköld

  Det som – i hög grad – saknas i svensk kristenhet, är Guds kraft: d.v.s. ”Undrens Gud”, och Honom finner man inte hos påven i Rom. De ”gamla” sökte Honom -och fann Honom, på knä. Det har f.ö. Gud själv rekommenderat, som vägen till Honom: bönens väg.

  Ord och kunskap har vi,
  men inte Guds – Andens – kraft.

  Men det är enklare – och mer tilltalande för vårt ”kött” – att resa, eller göra någonting annat, i stället för att be. JESUS: ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, klappa och dörren skall öppnas”.

  Med det avser säkert inte JESUS, att vi skall söka bland villolärare och klappa på deras dörrar, för att få någonting av dem.

  Han menar säker Faderns dörr.

 • S-E!

  ”Att göra någonting annat” stämmer bra, tyvärr…

  Allt står inte rätt till och ändå försöker man, sorgligt nog, att vända bort blicken från den smala vägen – utan att åtgärda olydnad…

  Saxat ur Dagen 29 mars 2011 –

  ”Pingst ung ordnar gala för hjältar.” ……… (?)

  Stipendier i tre olika kategorier kommer att delas ut till ungdomar som en uppmuntran för deras insatser inom pingströrelsen.

  – Allt för många bra saker sker här och där som aldrig görs till goda exempel och inspiration för andra, säger Pingst ungs ordförande Edward Sköllerfalk till Pingst.se.

  Stipendierna kommer att delas ut under galaliknande former på Lapplandsveckan och Nyhemsveckan som en uppmuntran till enskilda eller kollektiva insatser som är ”goda exempel och förebilder för övriga församlingars barn- och ungdomsarbeten”.

  Alla som vill kan nominera personer till de tre kategorierna Hjälte, Mentor och Pionjär. (slut citat)
  ………………….

  JEREMIA 7:1 ”Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN. Han sade:

  Ställ dig i porten till HERRENS hus och ropa där ut detta ord: Hör HERRENS ord, ni alla av Juda som går in genom dessa portar för att tillbe HERREN.

  Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: ÄNDRA ERT LIV OCH ERA GÄRNINGAR, så skall jag låta er bo kvar på denna plats.

  Lita inte på lögnaktigt tal som säger: ”Här är HERRENS tempel, HERRENS tempel, HERRENS tempel.”

  Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra, sluta att förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan.

  Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte efter andra gudar, er själva till olycka.”
  ………..

 • @S-E Sköld:

  Tänkvärt och radikalt. Repet mellan får och getter börjar sträckas och snart är positionerna låsta inför tidsålderns avslutning och den förestående vedermödan.

  Påvekyrkan har varit med i grundandet och uppbyggnaden av Vilddjurets rike. De förväntar sig en favör och detsamma gör förmodligen de som ansluter sig till påvedömet i olika grad av gemenskap. Men en överraskning väntar. Det rike de varit med och byggt upp och den ledare vars plattform de varit med och ställt i ordning, kommer plötsligt att vända sig mot sin forna bundsförvant. Läs i Upp kap 17 vad som väntar och i Upp kap 18 och 19 på fortsättningen av de den förödelse som övergår påvedömet i en nära framtid.

  Alla Guds fiender ska besegras inom ramen för Vedermödans tid. Påvedömet förgörs av Antikrist och Antikrist av HERREN själv. Inklusive dennes enorma arméer i egna och allierade styrkor som församlas vid Harmagedon (Upp kap 16 och kap 19).

  Sedan tar Lammets bröllopsmåltid vid (Upp 19), benämnt Guds stora gästabud på Sions berg i Jes kap 25.

  Inför EMU-omröstningen 2003 då svenska folket – som väl var – sade NEJ till euron, stod Pelle Hörnmark i sin talarstol och uppmanade församlingen att säga ”ja” till detta. En viktig bit i bygget av påvens Europa – EU. Han tillade – fritt återgivet – att det kan vara så att EU blir en plattform för Antikrist men när denne härjar på jorden firar ”vi” Lammets bröllopsmåltid i himlen.

  PH har som så många andra förkunnare inte läst vad Jesus själv säger oss i Matt kap 24 eller vad Paulus omtalar i 2 Tess. Förmodligen endast mer eller mindre tvivelaktig litteratur i ämnet ”Jesu återkomst”. Annars uttalar man sig inte på ett så okunnigt vis i frågan. Med den okunnighet som tillåter kopulerande med Skökan i Rom och leder till gemensam undegång med henne.

 • Lennart Svensson

  Hej!

  Att Pelle Hörnmark och grabbarna inom Pingst åker till påven är väl inte konstigare än att bloggen Aletheia länkar till villoläraren Haggais blogg.
  Trots att herr Ratzinger och Östlund är villolärare,
  så verkar det kunna hittas något gott hos dessa ändå.
  Det påminner om när Saul behöll det ”goda” hos Amalek, trots att Herren hade fördömt det.
  Att se mellan fingrarna med villolärare verkar vara populärt i våra dagar.

  mvh L.S

 • M

  Snart kommer Nils-Olov Nilssons bok ”om läget i Pingst” ut. (Inte titeln, bara en hint om vad den behandlar)
  Kan bara tro den blir mycket intressant läsning…

 • @M:
  Kan knappt bärga mig… När kommer den?

 • Det går bra att skälla på SKR, men jag har ännu inte sett någon kritiker som vågar sätta fingret på den riktigt ömma punkten i sammanhanget – all verksamhet som skulle äventyras för en halvstor pingstförsamling ifall man helt sonika bröt med SKR med hänvisningen till Skrifen. För min församlings del skulle det gissningsvis få konsekvenser för:

  * Sjukhuskyrkan
  * Skolkyrkan
  * Besöksgruppen på fängelset

  Eventuellt konsekvenser även för andra delar av verksamheten som lever på bidrag eller goodwill från stat/samhälle/omgivningen:

  * Ungdomsverksamheten/fritidsgården
  * Second hand-butiken
  * Biståndsprojekt som ibland felaktigt kallas ”mission”.

  Blir det konfrontation med det sekulära samhället kan även teamträningsskola/ledarskola vara i farozonen…

 • Ludvig…

  Det är riktigt. Självklart blir det konsekvenser…

  Men strider samarbetet mot Guds vilja, då hjälper inte bidragen från SKR.

  Herren vill inte ha sammanblandning med ockulta läror, ett haltande på båda sidor!

  Antingen håller man Förbundet i trofasthet – är avskild – och får leva för evigt …..eller så blandar man ihop allting på ett hedniskt avguda-smörgåsbord och går för evigt förlorad:

  Psalm 127:1 ”En vallfartssång av Salomo.

  Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves.

  Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves.

  Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover.”
  …………..

  JEREMIA 51:12 ”Res upp ett baner mot Babels murar!

  Håll sträng bevakning, ställ ut vakter, lägg bakhåll!

  Ty HERREN har fattat sitt beslut, och han utför vad han har talat mot Babels invånare.”
  …………..

 • @Deborah:
  Förutom den lilla detaljen att bidrag mm inte är från SKR utan från staten/samhället och att man är rädd för ”sektstämpeln” så håller jag med dig.

  Men alla de som är engagerade och/eller anställda i dessa delar av verksamheten är kanske av en annan åsikt…

 • Ludvig…

  SKR ’förvaltar’ statens bidrag och ’fördelar’ runt dem.

  Så förstår jag det.

  Eller?

  ………

  Mvh.

 • @Deborah:
  Nja.

  Långt ifrån alla pengar går via SKR. Andra vägar är SIDA, Ungdomsstyrelsen, CSN, Kommunen, Landsting, Staten direkt med mera.

  Och problemet är egentligen inte främst det ekonomiska utan risken för ”sektstämpeln” ifall man börjar dra sig ur det fintrådiga nät som det sekulära samhället försökt tygla/styra församlingens ”samhällsnyttiga” och goda engagemang med.

 • Ludvig…

  Du har en bra poäng där.

  Och även om pengarna kommer från andra organisationer, så går de in i SKR’s verksamhet via olika kyrkor – och ’fördelas’ bland de kyrkor, som inte har ’tillräckligt’ med pengar.

  Suck…. Vilket bygge.

  Att citera Guds Ord i detta sammanhang och stå upp för Förbundet kommer att fastna i alla ’ekonomiska’ nät hit och dit, som går före allting annat.

  Mammon verkar vara den profetiska rösten nummer ett.

  Herren får tiga. Som vanligt.
  ………………………..

 • PåKlippan

  @Ludvig:

  Du visar tydligt att det lätt uppkommer bindningar när man tar emot välbehövliga medel från den sekulära makten.

  Hellre mindre budget med färre anställda och lägre löner. Det påstås att pingstpastorer som Hedin och Hörnmark har/(hade) över 50 000 kr i månadslön. Personer som aldrig orkade läsa in en akademisk examen ska inte gödas på detta sättet.

  Trosrörelsen och TV predikanterna har öppnat dörren till mycket osunt.

 • @PåKlippan:

  Det finns ännu värre bindningar som inte direkt har med bidragsberoende att göra. Jag hör ibland om hur trångt bibeltroende kristna sitter som lärare i skolvärlden eller som (tilltänkt) frikyrkopastor nära en viss akademisk högborg…

 • @Deborah:
  SKR är bara en del i ”bygget”. Det antikristliga fångstnät som dessa ”judaspengar” är en del i har många klibbiga trådar åt olika håll.

 • PåKlippan

  @Ludvig:

  Du pekar på att det finns värre saker. Det går alltid att finna värre händelser. Men kan vi inte ta min fråga på större allvar? Annars upplever jag ditt inlägg som en avledning från sakfrågan.
  Låt oss fundera på om församlingarna ska vara beroende av offentliga bidrag. Tänk om NT skulle har rätt när den målar ut en tid där ekonomin bara är trygg för den som alierar sig med det antikristliga.
  En blomstrande kristendom kommer i Europa för alla som väljer rätt slag av ekumenik och med världsvid omfattning samverkar med den ”istället för” räddaren som snart gör entré.

  Antikristliga tider blir guldålder för den allmänna kristendomen. Antikrist är inte emot kristen organisation, tvärtemot han kommer att med sina kärleksgärningar och litugier kunna visa att han är den sanne smorde som gud påstås sända i avslutningstiden. Och många ska låta sig bedras. En vanlig kyrkkristen ska inte frukta antikrist. Några ”knäppskallar” lika undertecknad och Skölden kommer nog aldrig att vilja vara med.
  Må Herren kalla och hjälpa.

 • @Ludvig:

  ”Det går bra att skälla på SKR, men jag har ännu inte sett någon kritiker som vågar sätta fingret på den riktigt ömma punkten i sammanhanget – all verksamhet som skulle äventyras för en halvstor pingstförsamling ifall man helt sonika bröt med SKR med hänvisningen till Skrifen. För min församlings del skulle det gissningsvis få konsekvenser för:

  * Sjukhuskyrkan
  * Skolkyrkan
  * Besöksgruppen på fängelset”

  Det kan vara för dessa människors och deras själars bästa att de slipper ifrån den heretiska undervisning man förmedlar genom pingstsamfundet numera. Det är bättre de får höra HERRENS ord genom enkla medvandrare än att de knyts till den romerska kyrkans påvedöme genom Pingst-ffs och SKR.

  Den ”halvstora” församlingen skulle förmodligen bestå av får i Guds lilla hjord som förkunnar evangelium. Den ”stora” församlingen kommer att bestå av getter som springer hit och dit mellan påvar och falska profeter för att slutligen gå under med påvedömet alternativt i samband med Harmagedon.

 • @PåKlippan:
  Jag tror inte på någon guldålder ens för det du kallar ”den allmänna kristendomen”. Den kanske tolereras, men samtidigt kommer den att marginaliseras och föraktas.

  Men i frågan huruvida församlingen bör ta emot statliga bidrag är vi nog egentligen överens. Villkorade pengar bör vi icke göra oss beroende av. Dock vill jag antyda att detta inte kommer räcka långt när skatteverket med sina vapen eventuellt sätts in i striden. De stora maffiga kyrkobyggnadernas tid kan också vara förbi – även om vi varken har lån eller bidrag från staten. Det blir till att mötas i hemmen igen…

 • @Lars W:
  Jag talar inte om pingstsamfundet utan hur det ser ut för en enskild lokal församling. De flesta som är engagerade lokalt struntar blankt i vad de i samfundstoppen håller på med.

  Försök argumentera för att man ska sluta med sin närvaro på det lokala sjukhuset. Försök förklara varför du så gärna vill att vi ska sluta besöka ortens fängelse. Håll ett långt bibelstudie varför vi inte ska besöka ortens skolor varken för att dela ut biblar eller berätta om GT. Lämna in ett förslag till församlingsmötet om att vi borde lägga ner den lokala LP-kontakten. Tala om för alla i församlingen att alla andra kristna är farliga och oandliga så de inte vågar umgås med de från andra samfund…

  Vad är det du inte vill lägga ner?

 • @Ludvig:

  ”Jag talar inte om pingstsamfundet utan hur det ser ut för en enskild lokal församling. De flesta som är engagerade lokalt struntar blankt i vad de i samfundstoppen håller på med.”

  I konsekvensens namn lämnar man då samfundet och är i fortsättning enbart en fri, lokal församling precis så som pingstförsamlingar alltid varit fria och lokala – fram till den olycksaliga dagen ulven Sten-Gunnar Hedning satta sina rovgirga klor i Guds fårahjord.

 • S-E Sköld

  Om de första kristna står det i Guds Ord, att ”de höll fast vid apostlarnas undervisning, brödsbrytelsen och bönen”.

  De som åker till Rom, för att räcka ut handen till samarbete med påven och hans kyrka, håller INTE fast vid ”apostlarnas undervisning”; hade de gjort det, hade de tillrättavisat påven för all det villfarelsens gift som han och hans kyrka sprider över hela jorden. Och hade de gjort det, hade de f.ö. inte välkomnats till påvekyrkan. Anders Arborelius hade f.ö. inte heller ställt upp som reseledare.

  De är falska ledare. Varför? De följer inte själva Guds Ord.

 • S-E Sköld

  Gud kom till jorden som Människa, äkta/sann Människa, och Han sänder fortfarande enbart Människor till andra Människor.

  Och de Människor Han sänder är i själva verket Andens redskap och Anden är den lärare som undervisat -och fortsätter att undervisar dem.

  Därför är ALLTID teologi ett hinder, om den skadar Människan; d.v.s. gör henne till någonting annat än sann/äkta/sårbar Människa, som FÖRSTÅR/VET vad det är att vara Människa. Och därigenom har en KONTAKTYTA till andra Människor. När den ömsinta ”ytan” – människohuden – inte längre finns, stannar evangeliets spridning.

  Kristusbreven är slut.

 • Nils-Olov Nilsson

  Det är märkligt det som händer inom pingströrelsen. Jag känner inte igen den och tiden har kommit då vi måste lyssna med stor känlighet på profeterna. Jag märker att de har fått budskap från Gud om vad som bör göras.

  Kanske är det dags för en pingst-OAS-rörelse som håller sina konferenser då vi kan samlas inför en öppen bibel och lyssna till varandra på barnavis. Alla behöver få ge uttryck för både sin oro och sina visioner för framtiden.

  Vi har fjärmat oss så långt från orginalidén om pingstväckelsen att jag menar att den bara är en skugga av det den stod för.

  Nästa vecka kommer min bok ut. Den fick namnet ”Anden och vi har beslutat – Om Svenska Pingströrelsens förändringsprocess.”

  Den är en försiktig analys av delar av rörelsens historia, utveckling och teologi. Grunden är den fria pingstförsamlingens kamp för överlevnad.

 • PåKlippan

  @Ludvig:

  Luk 21:8 …Se till, att ni icke blir förvillade. Ty många skall komma under mitt namn och säga: ’Det är jag’ och: ’Tiden är nära’. Men följ dem icke.

  De ofrälsta är redan förvillade. Det är du och jag som riskerar att falla för förvillande propaganda. Se på Tyskland hur de kristna kyrkorna i flertal hyllade sin ledare. Flertalet enskilda kristna trodde på tredje rikets grundvärden.

  En del kommer att rakt ut säga att de är Kristus, andra kommer att legitimera sig med budskap om att ”tiden är nära” och kräva att vi följer dem. Dvs de har en agenda som de säger att gud visat dem och att de vet hur ändetidens stora genombrott och mirakler kommer. Men det kommer inget andligt genombrott, transformering eller liknande, där hela nationer och regioner omvänder sig till Kristus. (Kjell Sjöberg spred denna falska lära). Församlingen, den utkallade, kommer att kämpa i stort motstånd. Många sökarvänliga kyrkor kommer att vara överfulla med kulturtörstande människor. Men utan blodsförkunnelse. ”Bara blodet, bara blodet” sjöng vi förr.
  Jag ser en kvalitativ resa för de som låter sig renas. Många ska bli härligt lösta och befriade. Insikten kommer att öka.
  Du skrev:
  ”Jag tror inte på någon guldålder ens för det du kallar ”den allmänna kristendomen”. Den kanske tolereras, men samtidigt kommer den att marginaliseras och föraktas.”
  Det finns inget bibelstöd för din dröm. Det blir en GULDÅLDER för majoriteten kristna när den perfekte gudamannen -antikristen träder fram. Vilddjuret rider på den ”allmänna kristenheten”. Men till sist , när hon givit allt sin kärlek och kraft och lovsjungit det falska, så vänder antikrist sig mot henne och förgör henne.

  Upp 13:11. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett lamms, och det talade som en drake.
  12. Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbe det första vilddjuret, det vars dödssår hade läkt.
  13. Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.

  Jag tror att majoriteten kristna älskar under. Se hur falska lärare som Todd Bentley och Rick Joyner blir accepterade i pingst och karismatiska kretsar och hur Livets Ord fortsätter att sälja Joyners villoläror.
  Jesus varnade sina vänner…. många ska komma och säga att de gjort under i hans namn…. jag kände dig aldrig… blir Jesu svar till dem.

  Jag och även du kan bli förvillad. Detta är tragiken.
  ”jag vill gå den blodtvagna stig” sjöng man i kapellet. Låt oss gå på den.

 • @Lars W:
  Pingströrelsen har i praktiken varit ett kyrkosamfund sedan årtionden tillbaka. Det som håller ihop är de många gemensamma verksamheterna som skolor, biståndsverksamhet, konferenser, vigselnämnd mm.

 • @PåKlippan:

  Väl genomtänkt och klart.

  Tilläggas kan att de förvillade till slut öppet och medvetet kommer att hylla Satan själv:

  ”Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade: ’Vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det?’ ”
  Upp 13:4

  Det kan kännas osannolikt och avlägset men steget kommer inte att bli långt när man väl underordnat sig påvedömet. ”Petruskorset” på påvens tron kommer att bli just vad det ser ut att vara. Det dubbla Rom, Skökan på Vilddjuret, kommer att regera tillsammans. Till att börja med…

 • @Ludvig:

  Ja, det ena har lett till det andra och nu är den forna pingströrelsen ett samfund bland andra. Men minns väl motståndet från de äldste att börja ta emot bidrag av olika slag från staten. När man tog det steget var det början till slutet för pingst som rörelse bestående av fria församlingar endast sammanhållna genom enheten i Anden.

 • Nils-Olov!

  Tack för ditt inlägg!

  Ingenting ligger så varmt om hjärtat hos Herren, som återuppbyggnad av de nedrivna murarna och en resning hos folket!

  Det är aldrig för sent att vända tillbaka – Herren är stor i nåd och Han väntar.

  Psalm 17:4 ”Vad människor än gör tar jag mig till vara för våldsverkares stigar genom dina läppars ord.

  Mina steg håller sig stadigt på dina vägar, mina fötter stapplar inte.

  Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord!

  Visa din underbara nåd, du som med din högra hand frälsar dem som flyr till dig undan sina förföljare.

  Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina vingars skugga….”
  …………..

 • Nils Olov Nilsson
  En ny Kölingaredsvecka alltså….

 • Nils Olov
  Vilket förlag kommer boken på ?

 • Nils-Olov Nilsson

  Boken kommer ut på Evangeliipress förlag och den har mött stort intresse innan den kommit ut.

  Kommer att resa och tala utifrån de tankar som kommer fram i boken. Jag är säker på den även kommer att vålla mycket diskussion och kommentarer.

  Hur en framtida OAS-rörelse skulle se ut i framtiden det vet jag inte, men jag har blivit överhopad med frågor om hur man skulle kunna gå vidare.

  Men jag tror att det är viktigt att försöka återskapa idén om den ursprungliga pingstväckelsen med en fri församling som hålls samman med Andens gåvor, en Kristuscentrerad teologi, gemensamt stöd.

  Nils-Olov

 • Nils-Olov
  Amen till det!

 • S-E Sköld

  Nils-Olov Nilsson: ”Kanske är det dags för en pingst-OAS-rörelse som håller sina konferenser då vi kan samlas inför en öppen bibel och lyssna till varandra på barnavis. Alla behöver få ge uttryck för både sin oro och sina visioner för framtiden”.

  Ja, tveklöst, det är dags att Anden får sammankalla SITT FOLK! De folk Han tänker använda, bl.a. i vårt land, när Han utför SINA gärningar.

  Personligen tror jag, att det inte enbart handlar om pingströrelsens folk; utan om allt Guds folk i vårt land. Det är många – även inom andra samfund – som nu lider betryck under köttets, människotankarnas, skoklackar!

  Tanken om ett slags frikyrkans OAS-rörelse tilltalar mig, då den inte onödigtvis KONFRONTERAR syskonen i exempelvis samfundet Pingst, utan ERBJUDER en sammankomst för Andens barn, och den som då VILL, kommer.

  1 Krön. 12:31-32 ”av ena hälften
  av Manasse stam kom arton tusen
  namngivna män, som kom för att
  göra David till kung;

  av Isaskars barn kom män, som väl
  förstod tidstecknen och INSÅG vad
  Israel borde göra..”

 • S-E Sköld

  Nils-Olov Nilsson: ”Kanske är det dags för en pingst-OAS-rörelse som håller sina konferenser då vi kan samlas inför en öppen bibel och lyssna till varandra på barnavis. Alla behöver få ge uttryck för både sin oro och sina visioner för framtiden”.

  Ja, tveklöst, det är dags att Anden får sammankalla Sitt folk! De folk Han tänker använda, bl.a. i vårt land, när Han utför Sina gärningar.

  Personligen tror jag, att det inte enbart handlar om pingströrelsens folk; utan om allt Guds folk i vårt land. Det är många – även inom andra samfund – som nu lider betryck under köttets, människotankarnas, skoklackar!

  Tanken om ett slags frikyrkans OAS-rörelse tilltalar mig, då den inte onödigtvis konfronterar syskonen i exempelvis samfundet Pingst, utan erbjuder en sammankomst för Andens barn, och den som då vill, kommer.

  1 Krön. 12:31-32 ”av ena hälften
  av Manasse stam kom arton tusen
  namngivna män, som kom för att
  göra David till kung;

  av Isaskars barn kom män, som väl
  förstod tidstecknen och insåg vad
  Israel borde göra..”

  Gud med oss!

 • S-E Sköld

  Upplever att det är tid, att påminna om det budskap jag fick till Pelle Hörnmark tidigare i år, och som jag skrev här på bloggen, på följande sätt:

  ”Jag fick ett budskap från Gud, att bära fram i Pingstkyrkan i Luleå, i samband med att Pelle Hörnmark var där och predikade, lördagen den 22 januari kl 19.00.

  Uppdraget var, som jag uppfattade det, att bära fram det offentligt, med tanke på att Pelle Hörnmark är en offentlig person som leder Jesu får vilse,

  men min broderskänsla för Pelle tog överhanden, så jag nöjde mig med att personligt tala budskapet till honom, efter mötet, i samband med eftermötet, och skrev sedan ett brev/mail till honom, som jag publicerar här nedan; och då först budskapet till Pelle Hörnmark:

  ”Min son och min tjänare, säger Herren, Jag har talat till dig många gånger och på olika sätt och under flera år, men du har inte velat lyssna och gensvara på Mina tilltal,

  utan du har i stället vänt dig till sådana som själva är avvikna från Mig och Mina vägar, och lyssnat på dem och deras råd. Du har också kunnat lägga märke till dina företrädare, hur det gick dem, av utebliven framgång.

  Men eftersom jag känner ditt hjärtas ärlighet och vilja att tjäna mig, ger jag dig ännu ett tillfälle att vända om, och nu på detta sätt (avser det profetiska tilltalet).

  Den väg du nu går är inte min väg, och det verk du nu leder är inte mitt verk. Utan du leder mitt folk vilse. Och Jag gör nu själv anspråk på Mitt folk, för Jag vill använda det för Min räkning: Min tid i Sverige är nu. Och jag vill att du återvänder till Mig och Mina vägar, och blir det Andens redskap som du av Mig är utsedd att vara, alltifrån moderlivet”.

  Sedan skriver jag till Pelle:

  ”Så här var innehållet, så långt jag kände till det. Om jag burit fram det på annat sätt, offentligt, kan ju ytterligare delar kommit; men eftersom det är så utpekande, det hade inte varit svårt för någon förstå vem det var riktat till, så drog jag mig för att bära fram det, ville inte chikanera Dig och ville samtidigt inte vara olydig Gud:

  ville inte bära fram det före Din predikan och därigenom göra det svårt för Dig, och efter den hade det ju varit som om Du predikat till andra, utan att inse Din egen situation.

  Därför valde jag att tala med Dig: brödraskapets ande tog över helt enkelt, och jag tror att Gud accepterade det..

  Den Jona-brottning jag hade hela dagen och dagen dessförinnan innan jag åkte till Luleå, berodde på, att jag inte ville bära fram det offentligt, vilket jag trodde var ofrånkomligt (och egentligen det sätt på vilket jag fått det); detta därför att Du är en offentlig person och ledare, som vilseleder andra.

  Vad gäller bibeltexten Du bl.a. hänvisade till, var det en av de första jag fick skriva ang Pingst-ffs, att man ville räkna samman den egna samlade styrkan, inte minst ekonomiskt.

  Men som David fick göra storverk för Gud, när han insåg misstaget, så tänkte jag, att också Du kommer att få utföra sådana, när Du vågar återvända till Guds väg. Och det var ju f.ö. mitt budskaps kärna, innehåll!

  En annan, åtminstone för mig, speciell sak, var att Guds Ande ”tryckte på”, att jag skulle börja med Dig, som Guds ”son” och Hans tjänare. Gud ville ha det så. Jag brukar annars alltid få börja med, ”så säger Herren”. Men Gud ville på något sätt poängtera Sitt Faderskapsförhållande till Dig, och Ditt sonförhållande till Honom; som barn i Hans hus och tillhörande Hans familj. Det var egentligen lite gripande.. även för mig.

  Med varma brodershälsningar!

  S-E”

 • S-E Sköld

  Nils-Olov Nilsson: ”Kanske är det dags för en pingst-OAS-rörelse som håller sina konferenser då vi kan samlas inför en öppen bibel och lyssna till varandra på barnavis. Alla behöver få ge uttryck för både sin oro och sina visioner för framtiden”.

  Tveklöst, ja. Personligen tror jag, att det även handlar om andra frikyrkor, vars medlemmar upplever förtryck under människotankarnas stöveltramp.

  En frikyrkornas OAS-rörelse, låter också sympatisk i mina öron, av det skälet, att en sådan inte onödigtvis konfronterar trossyskonen i t.ex. samfundet Pingst, utan blir ett erbjudande, som sälarnas ishål..

 • S-E Sköld

  Nils-Olov, har blivit modererad nu tre gånger, i mina försök att stödja Din tanke. Får se, om detta går fram..

 • S-E Sköld

  Uppenbarligen är jag inte modererad, utan censuread..

  Det jag vill framföra, Nils-Olov, är att tanken om ett slags frikyrkans oasrörelse – tror f.ö. att den borde vända sig bredare än enbart till Pingst – tilltalar mig, då den inte onödigtvis konfronterar syskonen, som i t.ex. samfundet Pingst.

  Hoppas nu detta når fram..kommer in.

 • S-E Sköld

  Det har – inom Pingst – pågått ett mångårigt mullvadsarbete för att föra pingströrelsen och katolska kyrkan samman, eller åtminstone in i samarbetsrelationer. ”Huvudmullvaderna” för det arbetet är -och har varit, Olof Djurfeldt och Sten-Gunnar Hedin, och man måste medge, att de lyckats väl med sina föresatser.

  Bra är dock att möjligen samtliga ”mullvader” nu dykt upp ur sina hål: så alla kan se dem (i dagsljus t.o.m. i tidningen Dagen) och det har visat sig att de ”dyker upp” i Rom, med katolska kyrkans representanter vid sin sida.

 • S-E Sköld

  Saxat från Dagen ang katolska kyrkan i USA:

  ”En skallig medelålders man i vit kortärmad skjorta håller en liten flicka i sina armar. Flickan har bara ben och rosett i håret. De står på en bit allmänning, någon byggnad skymtar i bakgrunden, det är sommarväder, båda ler mot kameran.

  Bilden är svartvit och lite suddig i kanterna. Den föreställer William C. Poepperling, präst i S:t Louis stift mellan 1934 och 1979 och barnvåldtäktsman.

  Bilden finns utlagd på webbsidan bishopaccountability.org. Människorna bakom webbsidan har bildat ett icke vinstdrivade företag som drivs med hjälp av gåvor.

  De har som mål att sammanställa så mycket information om förövare inom katolska kyrkan i USA att sårbara församlingar kan identifieras och fler offer träda fram för att få upprättelse.

  De vill också bevisa att det har varit kyrkans och biskoparnas medvetna strategi att tysta ner övergreppen på bekostnad av de utsatta barnen och ungdomarna.

  Sedan mitten av 2000-talet har man lyckats skapa en omfattande databas med namn och uppgifter om förövare med ledning av John Jay-rapporten, en oberoende granskning tillsatt av USA:s biskopskonferens efter att pedofilkrisen i USA briserat i början på 2000-talet.

  Rapporten pekade ut 4 392 personer som skyldiga till brott mot minderåriga mellan 1950 och 2002, en siffra som enligt Bishop Accountability är alltför låg.

  Över 3 000 är publicerade
  Webbsidan har hittills publicerat 3 434 namn. Drygt 3 000 präster, 19 biskopar och ett mindre antal ordensbröder, diakoner och nunnor är sökbara via namn, stift och delstat.

  Databasen innehåller också offrens berättelser, flera tusen tidningsartiklar, dokument och rättsliga utlåtanden”.

  —————-

  Samtidigt åker den svenska Pingstledningen till påven och Rom, med handen utsträckt till samarbete.

 • Lennart Svensson

  @S-E Sköld:

  Hej S-E Sköld!

  Du skriver:

  ”Bra är dock att möjligen samtliga ”mullvader” nu dykt upp ur sina hål: så alla kan se dem
  (i dagsljus t.o.m. i tidningen Dagen)”.

  Vad är det för bra med det, menar Du?

  Eftersom tidningen Dagen nu för tiden är ett ”katolskt fönster”, så tycker givetvis de på tidningen, att det är bra och fint att företrädare för Enhet och brödraskap träder fram och står upp för den ”fina Enhets-tanken”.
  Jag är övertygad om att de flesta pingst-medlemmar tycker det är spännande och mysigt med lite mystisk katolicism, som ett komplement till ”Segertoner” och ”sockerkaks/cider-nattvard”.
  Jag undrar om pingstvännerna inte tror att RKK egentligen har ”the real thing”, iaf när det gäller ritualerna.

  Din senaste kommentar, högg faktiskt tag i mig.
  Så pass, att jag tänkte att det här tarvar aktion av något slag.
  Har Du något förslag på praktisk aktion av något slag, som kan rädda de pingstvänner som ännu inte helt har blivit indoktrinerade av den ”nya enheten”?
  Vad tycker Du ska göras rent praktiskt?

  mvh L.Svensson

 • S-E Sköld

  Lennar Svensson, det är ALLTID bra med tydliga positionsljus: ”i mörkret är alla katter grå”: eller pingstvänner/Ordets förkunnare med sken av att ha Bibeln som sin vägvisare. Nu visar det sig – Dagen har gjort det synligt – att de yppersta bland dem – ledarna – tvärt om, vandrar i strid mot Guds Ord.

  Jag tror att Nils-Olov Nilsson är inne på en bra tanke: ett slags oasrörelse inom frikyrkan; till att börja med. En sådan rörelse söker inte strid, utan ger alla ett erbjudande. Främst till Andens barn: de som vill höra och göra vad Anden säger till församlingarna.

  Och det gör definitivt inte de som åker till Rom och Katolska kyrkan: okultismens högborg på jorden.

 • Lennart Svensson

  @S-E Sköld:

  Hej S-E-Sköld!

  Det är där faran ligger i att
  ”Dagen har gjort det synligt”.
  Jag tror att hederliga pingstvänner då kan tänka:
  – Aha, Dagen varnar inte för det här med närmandet till katolicismen.
  Ja, men då är det väl ingen fara med det?
  Den här Nils-Olov Nilsson, hade en bra och stark insändare i Dagen ang. P.Hörnmarks uttalanden.

  mvh L.S

 • M

  Lennarts S:

  Det är lite dubelt, men mest tror jag det är bra det ”kommer i Dagen” vad som sker, alla som har en aning om vad som är på G bakom kulisserna kan nu klart se att läget faktiskt ÄR så som man befarat…
  Andra kan få chansen att börja tänka till.

  Sen finns faran du nämner, men det är upp till ”oss” då, att peka på det och visa folk att det går att upptäcka saker genom bla denna sajten, och andra som på liknande vis visar på skeendet.

 • S-E Sköld

  Lennart Svensson, när sanningen väl har kommit fram – trätt fram i öppen dager – då förhåller vi oss till den, på eget ansvar. Och så är det också i den här frågan: det är inte Dagen som klargör vad jag skall anse och välja. Den bör – i bästa fall – endast verka som ett nyhetsforum för det som är sant, är den det, har den fullgjort sitt uppdrag.

  JESUS – Sanningen Själv – lät Människorna välja; och många valde – och väljer – bort ljuset. Men du måste först se det, eller sanningen, för att kunna välja bort, eller säga Ja.

  Ett slags oasrörelse kunde bli ett bra alternativ för dem som fortfarande inte är blinda och döva, utan ser, hör och förstår vad Anden vill i vår tid; och VILL säga sitt ”Ja” till det.

 • PåKlippan

  @S-E Sköld:

  Du skrev: ””Huvudmullvaderna” för det arbetet är -och har varit, Olof Djurfeldt och Sten-Gunnar Hedin”.

  Jag tror inte att Olle har drivit någon dialog med avsikt att närma sig Rom. Tror mer på att han aldrig insett vad det moraliskt betyder att aldrig, sätta ned foten, eller ger röst åt de små syskonens intressen, utan passivt låter de ”falska” bröderna Hedin och Halldorf få genomföra sitt mångåriga, finmaskiga och med ödmjuka vibraton i stämbanden framföra sina förföriska toner.

  Olle borde inse att passivitet också leder till aktiva beslut. Passivitet och feghet innebär att vi driver likasom drivved fram till ett beslut.

  Men Olles samvete behöver aldrig bli plågat för han var ju inte den som personligen drev fram ett felaktigt vägval. Han kan fortsatt fromt le åt de som uttrycker berättigad oro.

  Olle är säkert till sin natur en av Sveriges mera fega personer, men anden i honom är stark. Och anden kan om Olle skulle tillåta detta kunna göra honom stark och villig att ta strid för sanningen.

 • S-E Sköld

  Olof Djurfeldts inflytande skall
  inte underskattas:

  Han har funnits med i kulisserna under hela resan; vad gäller Pingst-ffs, samfundet Pingst (varav Pingstförsamlingen i Stockholm var först med att registrera sig som samfund!) medlemsskap i SKR och utvecklingen i förhållande till katolska kyrkan,

  och äntligen dök han då upp på arenan, synlig inför alla, och var befann han sig då? Ja, det har tidningen Dagen gett oss ett tydligt besked om: på väg till Rom, eventuellt för att kyssa påvens hand.

  Om man – som han – har andra som styr dit man vill, då kan man ligga lågt; men som sagt, äntligen har han trätt fram: tänt sina lantärnor.

 • S-E Sköld

  Ang Olof Djurfeldt:

  JESUS: ”Den Gud har sänt,
  han talar Guds ord”.

  Gud vill att vi skall kunna avgöra – veta – vem och vilka Han har sänt. Det skall prövas – avgöras – i förhållande till Hans Ord. Och ingen av resenärerna, alltstå inklusive Olof Djurfeldt, åker till Rom och Katolska kykan för att tillrättavisa Påven och hans innersta krets, för alla villoläror de sprider bland folket; ut över hela världen dessutom.

  Ingen av dem har gjort det i Sverige och ingen av dem lär heller göra det i Rom. Genom att tiga gör de sig i stället ett med villolärarnas ”onda gärningar”.

  Så fungerar det i Guds rike: den som tiger – och vet sanningen – den samtycker och ger därmed sitt stöd till villfarelsen.

 • Lennart Svensson

  @S-E Sköld:

  Hej S-E-Sköld!

  Detta känns hemskt att skriva, men det är klart att pingst-pojkarna åker dit för att kyssa påvens hand.
  De kan ju inte börja med att bita den hand, som en gång ska föda dem i framtiden
  Jag tror t.o.m, att de har övat därhemma framför spegeln. Jag menar, det är ju inte vem som helst de ska på ”audiens” hos. Det är ju själve ”Kristus vikarie” de kommer att böja sig inför och ev. kalla padre.
  De kommer nog att ha fickorna fulla av radband, när de kommer hem.

  mvh L.S

 • Lennart…. På spiken…. Det är viktigt för alla att veta, vilket förbund de har valt och vem de följer. … Tyvärr. …. Vi får be till Herren att någon vaknar och vänder om. Om möjligt…

 • PåKlippan

  @Lennart Svensson:

  Katryn Kuhlman, Benny Hinn och Billy Graham kan jag tänka mig kyssa den nämnda handen, men

  inte Djurfeldt. Jag tror inte att de äkta pingstbröderna ställs inför detta erbjudande. Programmet tar säkert hänsyn till de två som skulle vägra.

  Mitt tips är att det inte blir något pussande denna gång.

 • @Lennart Svensson:

  ”Detta känns hemskt att skriva, men det är klart att pingst-pojkarna åker dit för att kyssa påvens hand.
  De kan ju inte börja med att bita den hand, som en gång ska föda dem i framtiden”

  De lär inte bli välgödda. Snart är det över och förbi med Skökan – den romerska kyrkan.

  ”Och de tio horn, som du har sett, och vilddjuret, de skola hata skökan och göra henne utblottad och naken, och skola äta hennes kött och bränna upp henne i eld.

  Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att de skola utföra vad han har i sinnet, och att de alla skola handla i ett och samma sinne, och att de skola giva sitt välde åt vilddjuret, till dess Guds utsagor hava fullbordats.

  Och kvinnan som du har sett är den stora staden, som har konungsligt välde över jordens konungar.”

 • Lennart Svensson

  @Lars W:

  Hej Lars W!

  Ja, eftersom skökan inte har så lång tid kvar,
  så får det bli ”fast-food” för ”döttrarna”.
  Det räcker med en månad, för att bli fet på sånt.
  – No big deal, som han sa Ratsinger.

 • @PåKlippan:

  Så du är inställd på att Olof ska frambära profetiska allvarsord om Skökans nära förestående fall till dess ”herre” påven?

  ”Konungars konung” står det på den absurda tiara dessa bär. Men snart kommer den rättmätige konungen och den falske kopian i Rom är borta för alltid med sin ”kyrka”.

 • Lennart Svensson

  @PåKlippan:

  Hej PåKlippan!

  Jo, men stundens allvar inför Ritualernas Mästare
  kan förvrida människor.
  Du kan tänka dig, när dessa enkla svenska pojkar står i Katdralernas Katedral framför den guldbelagda påvestolen och Padre Ratzinger utbrister på latin:

  -Silver och Guld har Jag.
  Fall nu ned och tillbed,
  så ska jag rikligen välsigna eder.

  Och sen faller Oratorie-kören in med:
  – Kyrie elison, Ave Maria!
  Alla onda andar i Peterskyrkan kommer att sjunga med.

  Du tror inte de kommer att gå påverkade därifrån?
  Givetvis.
  De kommer att bli berusade av varenda ond katolsk ande, som bor i Peters-kyrkan.
  Det är många genom historien som har drabbats av guldfeber och besättelse av den katolske anden.

  mvh L.S

 • PåKlippan

  @Lars W:

  Mycket bra fråga.

  Svar, nej det tror jag inte. Men jag tror att Olle är en ärlig person som länge levt i en andligt och intellektuellt mager miljö.

  Han har inte tidigare insett att det är ett beslut att låta utvecklingen sakta flyta fram med stigande kompromisser. Det är aldrig Olle som står med skammen eftersom han aldrig aktivt styrt skutan i fel riktning. Det är alltid andra.

  Jag ropar ut till Olle att även att tiga och är ett aktivt beslut när detta får till följd att det felaktiga befrämjas. Det är moraliskt förkastligt att låta sig teflon-glida in i ett läge som han själv måste avsky. Olle borde ha sagt rakt ut att Halldorf inte är representativ för pingst, och därför inte ska sitta och i årtiondet utreda pingsts ännu ej antagna lärosatser. Arbetet med lärosatser är inte ännu slutfört, dialogen med medelhavskretsen ej avrapporterad till de små gräsrötterna som man med darr på rösten säger sig kämpa för. Man utreder och utreder med en person ombord som menar att varje sann kristen måste böja nacken för en man i Rom.

  Ingen som blir inbjuden till den träff du tänker på skulle våga eller kunna profetera mot det som sitter så högt på sin tron. Du skulle troligen spärras in och kanske försvinna på ett sjukhus om du försökte.

 • PåKlippan

  @Lennart Svensson:

  Nej du inte Olle

  Många av er uppträder som om ni känner till den svenska pingströrelsen, pingstväckelsen och pingstens ande. Men ju mer ni skriver desto mer inser jag att ni har både för kort tidsperspektiv och övervägande sekundära källor.

  Alla har inte och alla kommer inte att böja knä. Jag vet och jag upplever ett inre vittnesbörd om den saken.

 • Lennart Svensson

  @PåKlippan:

  Hej PåKlippan!

  Jag blev frälst genom/hos Filadelfia.
  Var på härliga möten med George Gustafsson och Rolf Karlsson. Vi var ett gäng hippie-ungdomar i min stad som blev inbjudna av roliga tanter i hatt och knut. Vilken Kärlek vi fick möta. Och Guds Kraft slog ned i oss och vi blev härligt frälsta hela högen.
  Bra att Du står upp för Olof Djurfeldt och att Du har Tro för honom. Känner inte till han så mycket.
  Han har väl mer agerat i bakgrunden.
  Jag kan nästan se i min ande, hur broder George Gustafsson skulle skälla ut vår tids pingstvänner som har siktet inställt mot Rom.
  För att inte tala om Lewi Pethrus.
  Guds Frid över deras minne!

  mvh L.S

 • PåKlippan… Man har böjt knä för länge sedan. Den inställning du har, det är just det som har lurat folket trots helt uppenbara ställningstaganden – eller brist på sådana… Det är inte en rörelse och dess historia som är avgörande för prövningen utan en biblisk prövning av nuläget enligt ”På frukten…”-principen. …. När David syndade, då var det inte historien som var avgörande utan det profetiska tilltalet från Herren – som ledde till omvändelse i stället för att sopa smutsen under mattan…

 • Lennart Svensson

  @Deborah:

  Härligt Deborah!

  Nu är Du ute och förnimmer i Din ande igen.
  Bra andlig bedömnings-förmåga.
  Underbart!
  Som friskt vatten.

  mvh L.S

 • Lennart! All ära till Herren Jesus! Varma … 😀

 • PåKlippan

  @Deborah:

  Att följa Jesus tvingar en människa. Under många år kan en andens människa gå som i en dimma. Taktiska hänsyn de små stegens reformer. Respekt för andra bröders andliga bedömningsförmåga, rädsla för splittring. Honnörsord som en enig äldstekår. Man ser sig om till vänster till höger ja om alla andra tycker detta så är väl det det bästa, men…

  Då talar Herrens Ande i de hjärtan som fortfarande har en enda sträng kvar som kan ge resonans till det himmelska vibratot.

  Räkna med Gud kära dyrbara syster. Jag är minst lika besviken som du. Men jag råkar känna till vilken kärna som finns i vissa personer. De är förvirrade men det betyder inte att anden i dem skulle vara förvirrad.

  Det är på Anden det beror köttet är till intet gagn. Operan är inte över förrän ”the fat lady has sung”.

  Ska vi slå oss till ro? Nej vi kanske är och blir fler än du vågar tro. Vi manar och vädjar till de som tänker. De som har slutat tänka kan vi aldrig nå.

 • PåKlippan

  @Lennart Svensson:

  Rolf slutade för tidigt. Du och jag är kvar.

  När LP gladdes över Branhamns besök i Sverige så sa Georg jag vill inte ha den mannen han är inte ren.

  LP var så otroligt glad för under och tecken så att han missade i sin bedömning. Men Georg som för övrigt var god vän med Aage Samulsen missade inte på denna punkt.

  Vi minns de förebilder vi fick. Det är annat med de ”gelehannar” som nu uppträder här och var.

 • PåKlippan…. Jag förstår brottningskampen. Man har mycket att tänka på till höger och vänster. Du skriver, att vissa personer är förvirrade men inte deras ande. …. Jag håller inte med, tyvärr… När man förvaltar Guds församling och hamnar under ’attack’, då är det Förbundet med Herren man borde tänka på först. Det finns ingenting som heter en egen agenda utan Ordet måste avgöra allting… Kompromissar man med Ordet och börjar ’blanda’, då klassas detta som Förbundsbrott. … Det gäller oss alla! Förleder man folket till avgudadyrkan, då är man en falsk profet – lärare eller herde … Andlig blindhet är andens blindhet. Då är det bara att predika omvändelse och – konsekvenserna av eventuell förhärdelse… Olydnad är högmod och leder alltid till fall… ”Förhärda inte era hjärtan, när ni hör Herrens röst!” …. Mvh.

 • S-E Sköld

  Guds Ord: ”Gud skall dra fram
  i ljuset, det som är fördolt i mörkret,
  och UPPENBARA alla hjärtans rådslag”

  ”Deras galenskap skall bli
  UPPENBAR för alla”

  Det är detta som blir UPPENBART som gäller: inte vad människan säger, utan det hon de facto gör. Ledare leder också hjorden genom sitt föredöme: går ledarna till Rom och påven, till en uppenbar villolärare, då kan fåren också göra det.

  Även om Bibeln – Guds Ord – pekar i en helt annan riktning; att avslöja villolärare ”fastmer”.

  Gud såg inte ”mellan fingrarna” ens med Sin tjänare Mose: när denne avvek från det Gud hade sagt, tog Gud hem honom och hans tjänstgöringstid var över.

 • S-E Sköld

  Medger, att jag förundrats över Olof Djurfelds totala tystnad inför utvecklingen – avvecklingen av mönsterbilden som de gamla hämtat från Guds Ord, och byggde efter – så att t.o.m. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm – från vilken plattform Lewi Pethrus hela sin tjänstgöringstid stred mot samfundstanken – blev första pingstförsamling i landet, att registrera sig som samfund! Och där var -och är Olof Djurfeldt en ledande person.

  Men nu förstår jag det; det har blivit UPPENBART för alla, i vilken riktning också han går.

  Hes. 33:13 ”Om jag säger till den
  rättfärdige, att han skall få leva,
  och han sedan, i förlitande på sin
  rättfärdighet, gör vad orätt är, så
  skall inget ihågkommas av all hans
  rättfärdighet, utan genom det orätta
  han gör, skall han dö”.

 • Lennart Svensson

  Hej!

  Apropå Deborahs ord:

  ”Man har böjt knä för länge sedan”.

  Från sidan ”bibelfokus” står att läsa under rubriken
  ”Allvarliga tecken på eskalerande avfall”:

  ”För många är det en fullständig överraskning att dialogsamtal pågått i fem år mellan pingströrelsen och Katolska kyrkan.
  Tidningen Dagen publicerade 2008-11-27 en artikel om dessa samtal. Samtalsgruppen från Pingst består av redaktör Olof Djurfeldt, pastor Peter Halldorf, pastor Sten-Gunnar Hedin, pastor Dan Salomonsson, pastor Ingrid Svanell, pastor Uno Solinger och pastor David Sundström.
  ”All ekumenik syftar till den fulla enheten” menar man, vilket i slutändan måste innebära återförening!

  Lewi Pethrus var redan i tidigt skede vaken över detta:
  I Evangelii Härold från 1925 skrev Lewi Pethrus:

  ”Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige. Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar har pingstväckelsen fått sin dödsdom!”

  Enligt Lewi Pethrus, har alltså pingstväckelsen fått sin dödsdom.

  mvh L.S

 • S-E Sköld

  Natan räddade inte sin kung David – Herrens smorde – genom att undanhålla honom sanningen. Tvärt om, det var sanningen som skulle rädda även kung David.

  Så är det också med Olof Djurfeldt
  och oss alla andra.

 • ”En väg bekväm man bjöd mig gå, ett kors som var så lätt.
  Man bad mig blanda Himlens himlens guld med jordens guld helt slätt…”

 • @PåKlippan:

  Det bästa är nog att mota Olle i grind.

  __________

  Angående detta med synkretism skrev jag nyssi annan blogg:

  När jag angav skäl till utträde ur Pingst-ffs ansluten pingstförsamling handlade det om just vridningen mot Rom. I en predikan hade pastorn sagt att de stor väckelserna på 1900-talet berodde på att en påve bad en liten bön till Gud. Vämjeligt!

  En ”äldste” (i 45-årsåldern) förklarade för mig under ett övertalningsförsök att stanna att man inte fick ”dra alla katoliker över en kam”. Det sa mer om honom än om katoliker. De som av olika skäl hamnat i den romerska kyrkan men tänker evangelikalt uppmanas i Upp 18:4 att lämna Skökan. Så de få som hör till Guds får blir inte kvar där länge. Och i synnerhet drar inte Guds folk – i direkt opposition till YHWH – IN I HENNE! Så gör bara getter.

  Många säger att det finns en del som är bra i katolska och östliga kyrkor.

  Så om man blandar in 10% rent, friskt dricksvatten i orenat avloppsvatten är blandningen enligt motsvarande resonemang fullt drickbart?

  Skulle t o m tro att rent dricksvatten med inblandning av 10% orenat avloppsvatten är dödligt hälsofarligt.

 • S-E Sköld

  Många ”ofrälsta” gör också det som är bra, appropå katolska kyrkan, i annat fall skulle inget samhälle bestå.

  Ibland får samhällets representanter reda ut grov kriminalitet som emanerar från sådana som säger sig vara kristna; som exempelvis Knutby-församligen och Katolska kyrkan.

 • PåKlippan

  @Lars W:

  Egentligen bad han ingen bön utan deltog i en aftonsång som innehöll några rader med bön till anden. Men kopplingen till det som skedde i Topeka vid årsskiftet 1900 skulle dröja ytterligare mer än 100 år när de riktigt rusiga karismatikerna fann sina rötter i medelhavets bloddränkta mylla. Dessa kunde nu frimodigt förklara alla obegripligheter som vi gammelpingstisar inte ville eller kunde ta till oss.

  Påven ville vid den aktuella tidenfå med sina biskopar att varje år hålla en 9 dagarsbön s.k. Novena med inriktning på att anden skulle förnya kyrkan. Dessa Novena skulle inträffa senast före pingsten varje år. Ofta bedes Novenan så att de troende ber rosenkransbönen till jungfru Maria. Om dessa böner verkligen hade verkan så förstår vi kanske varför de katolska katolikerna så ofta profeterar i Marias namn. Responsen var därtill låg bland biskoparna och om det blev några böner vet jag inte.

  Jag trodde aldrig att denna skröna skulle återges utanför trosrörelsen. Så verkar tyvärr vara fallet.

 • Lennart Svensson

  Hej!

  Märkligt uttryck av S-E Sköld:
  ”Många ”ofrälsta” gör också det som är bra”.

  Jag skulle vilja påstå att de ofrälsta, gör inget bra.
  Det är som att säga att djävulens barn gör något bra.

  ”HERREN känner människornas tankar, han vet att de själva är fåfänglighet. (Ps. 94:11)

  ”De rättfärdigas tankar gå ut på vad rätt är, men de ogudaktigas rådklokhet går ut på svek. (Ords. 12:5)

  ”De vandrar på den väg som inte är god, i det att de följa sina egna tankar (Jes. 65:2)

  ”Ingen finns, som gör vad gott är.
  Det finns inte en enda” (Rom.3:12)

  Enligt Guds Ord, så gör inte ofrälsta något ”bra”.

  mvh L.Svensson

 • Leif

  Med alla dessa strålande bloggatörer kanske den här bloggen snart närmar sig en härdsmälta? 🙂

 • micro

  @Lennart Svensson:

  Fast ibland kan jag tycka att ofrälsta är både ärligare och mer reko än många kristna men eftersom ”ingen gör gott” så är vi alla av samma skrot och korn.

 • S-E Sköld

  Lennart Svensson, en gudsman föll och bröt benet, möjligen också höften, inne i pingstkyrkan, jag vet inte om kirurgen som hjälpte honom, och alltså delvist läkte skadan, vsr frälst.

  Men oavsett vilket, så är det säkert många skickliga läkare och kirurger och även andra skickliga yrkesmän, som är ofrälsta och gör saker man kan kalla ”bra” – t.ex. hus, vägar och arbetsplatser.

  JESUS framhöll ju ”världens barn” som föredömen för Rikets barn.

  Det är ju en sak att göra någonting som kan kallas ”bra”, och en annan att vara god. T.ex. kan ju ett ”Djävulens barn” skickligt operera ett ”Rikets barn” och rädda denne till livet; för att han eller hon förhoppningsvis skall fortsätta att göra goda gärningar..

  Hade inte Ondskan dödat JESUS
  hade vi varit ofrälsta idag.

 • S-E Sköld

  Gud har inga tjänare med immunitet, alla är Människor underställda Guds lagar/Ord. Han ställer däremot högsta kraven på det högsta ledarskapet: Ordets tjänare.

  Därför skriver aposteln Jakob: ”Mina bröder, inte många av er må träda upp som lärare: Ni bör veta, att vi skall få en dess strängare dom”.

  Moses var ett föredöme – som profet och lärare – inför Guds folk. När han vid ett tillfälle inte lydde det Gud hade sagt till honom, blev ”himmelsfärden” för honom ett faktum: det fick m.a.o. konsekvenser för honom själv; att han inte aktade på Guds Ord, inte höll Gud ”helig”.

 • Lennart Svensson

  @Leif:

  Hej Leif!

  Det är bättre med härdsmälta än den häroldsmälta
  vi nu kanseske inom pingströrelsen.

  mvh l.s

 • Lennart Svensson

  @S-E Sköld:

  Hej S-E Sköld!

  ”Herren dödar och gör levande” ”1 Sam.2:6”

  Det var inte Ondskan som dödade Jesus.
  Det var Gud som dödade Jesus.
  Det var självmord.

  mvh L.S

 • M

  micro:

  Där har du poängen! Ingen av oss är god!
  Vi som fått och tagit emot Guds nåd är, i oss själva, inte ett vitten bättre än ”dom andra”.

  Och klart att en människa kan göra gott för andra oavsett hur hon har det ”uppåt”…bara det att ”göra gott” i sej självt inte ger frälsning.

  Typ så här:
  en läkare opererar så en person blir frisk, klart det är något gott i det, men läkaren blir inte frälst av att operera folk.

  Tror allt Lennart S egentligen är med på det också…frälst av nåd som han är. 😉

 • @S-E Sköld:

  Helt riktigt så är det. Även onda förstår att ge sina barn goda gåvor säger YHWH i evangeliet.

  Paulus talar om hedningar som har lagen i sina hjärtan och gör det lagen kräver även om de aldrig hört talas om vare sig lag eller nåd. Abraham själv var ju av den naturen varför YHWH utvalde honom.

  Vi är kallade att vara ljus i mörkret och salt i föruttnelsen. Om detta ljus och detta salt inte hade någon verkan alls skulle vår omgivning, med avsaknad av både lag i hjärtat och kunskap om Sanningen, inte alls beröras och samhället skulle förfalla i den totala ondskan.

  Det kan vara så att några av Guds folk befiner sig i ”lejonets kula” katolicismen av detta skäl. Att vara salt i den långt gångna föruttnelsen och ljus i det mörker som tätnar alltmer i påvedömets domäner. Bara de minns vad YHWH säger i Upp 18:4 och verkligen drar ut och i tid. Innan påvedömet förgörs (Upp kap 17, kap 18 och kap 19, Malachis profeti – se Flammor.com alt Wikipedia)

 • @PåKlippan:

  Vad som verkligen skedde är egentligen ointressant. Det är vad förvillade pastorer i div samfund tror och förkunnar ångående det påstådda som är det intressanta. Och utgör en del i förförelsen som leder till förgörelsen. För mig var det egentligen droppen som fick bägaren att rinna över och fick mig att fly hals överhuvud från det sammanhang jag befann mig. En rad heretiska söndagspredikningar hade redan avgivits.

 • @PåKlippan:

  ”Jag trodde aldrig att denna skröna skulle återges utanför trosrörelsen. Så verkar tyvärr vara fallet. ”

  Delade ju själv i egenskap av ”pingstvän” ut stora buntar av gratis evangelisationsex av trosrörelsens tidning ViD där sådana här dumheter publicerades. Varför skulle det som står i en tidning vitt spridd bland ”pingstvänner” inte läsas av dem? Ibland som ord frän Gud själv.

  När jag delade ut tidningen för ca 10 år sedan var den nog fortfarande evangelikal. Men man har ju fått exemplar att tända i kökspannan med på senare tid av ”pingstvänner” och nu senast i vinter. Man bläddrar i dem och blir förfärad över detta påvliga organ som läses av godtrogna ”pingstvänner”. Ett organ som nog snart försvinner i samma veva som påvedömet eller tidigare om man får tro vissa bloggare.

 • Lennart Svensson

  @M:

  Hej M!

  James Bonds chef hette M.
  Men det är nog inte du, kanske?
  Du skriver:
  ”en läkare opererar så en person blir frisk, klart det är något gott i det.”

  När Adolf Hitler var 16 år, fick han under ett års tid läkarvård för en lungsjukdom, så att han blev frisk.
  Enligt din slutsats, så ”klart det är något gott i det”.

  När L.Svensson var 19 år, fick han under viss tid
  läkarvård för allvarlig sjukdom, så att han blev frisk.
  Enligt din slutsats, så ”klart det är något gott i det”.

  mvh L.S

 • S-E Sköld

  Lennart Svensson, JESUS tog inte Sitt liv: Han gav det, ”som ett lamm som förs bort för att slaktas”. Lammen begår inte självmord när de slaktas; men de gör inget motstånd.

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Svensk pingströrelse = förlorat pingsten & tappat rörelsen?()

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark har inte lyssnat till profeterna, bland andra Georg Gustavsson och Bo Hörnberg, och den som gör så, går obönhörligt vilse. Den vägen är inte lyckosam.

  2 Krön. 20:20 ”Ha tro på Herren,
  eder Gud, så skall ni ha ro, och tro
  på hans profeter, så skall ni bli
  lyckosamma”.

 • Torbjörn S Larsson

  @S-E Sköld:

  INSNÖADE GUBBAR HJÄLPER INGEN

  Georg Gustavsson och Bosse Hörnberg var fantastiska profeter och evangelister men varför varför skutan seglar åt fel håll idag begriper ingen.

  Det beror självklart på undervisningen. Dom två var inga lärartyper och inte heller predikanterna som kom efter har varit intresserade av tankarna med det allmänna prästadömet och bibelns undervisning i denna fråga.

  Nej vad som efterfrågats är:
  – höjd lön
  – mera status åt pastorn
  – mera utbildning och ledarskap åt pastorn

  När jag var tonåring och gick till Filadelfia så var
  focuset:
  -mera utbildning åt församlingen. man ordnade
  minst en bibelstudievecka på hösten och en på våren.

  – det ansågs att man inte skulle gå särskilda utbildningar, utan att det var församlingen som skulle utbilda vittnen. Obs. vittnen, inte pastorer .

  – Alvar Blomgren och Levi Pethrus och Thorell kom och undervisade. Det var grejer det…

  På den tiden var pingstvännerna fortfarande föraktade och sedda över axeln. Idag är dom stora och fina och har inflytande överallt. Visserligen inte något ANDLIGT
  inflytande, men vad betyder det. Man sitter med i nämder och styrelser och aktas av alla…

  Varför frikyrklighen idag bländas av Katolska kyrkan och imponeras av dess historia är begripligt.
  Den intellektuella nivån kring lekmannamedverkan och den helige Andes lärande är obefintlig. Man har ingenting eget att vara stolt över. Det som var det stora när väckelsen bröt fram föraktas.

  # lekamnnapredikanter
  # stugmöten
  # oavlönade eller dåligt betalda vittnen som predikade i hemmen och krängde andliga böcker och som kallades kolportörer.

  Egentligen finns det ingenting som heter lekmannamedverkan för enligt min övertygelse är att alla utom apostlar och kanske evangelister skulle vara självförsörjande.
  Och titeln pastor skulle bort.

 • Torbjörn!

  Vittnen – just precis!

  Har man mött Herren, då är man ju ett vittne – som blir lärjunge.

  Men korrigering är ju på gång nu.

  Vi måste blicka framåt! 😀
  ………………

  Mvh.

 • micro

  @M:

  ”Där har du poängen! Ingen av oss är god!
  Vi som fått och tagit emot Guds nåd är, i oss själva, inte ett vitten bättre än ”dom andra”.

  Och klart att en människa kan göra gott för andra oavsett hur hon har det ”uppåt”…bara det att ”göra gott” i sej självt inte ger frälsning.

  Typ så här:
  en läkare opererar så en person blir frisk, klart det är något gott i det, men läkaren blir inte frälst av att operera folk.”

  Ja precis.

 • micro

  @Lennart Svensson:

  ”När Adolf Hitler var 16 år, fick han under ett års tid läkarvård för en lungsjukdom, så att han blev frisk.
  Enligt din slutsats, så ”klart det är något gott i det”.

  När L.Svensson var 19 år, fick han under viss tid
  läkarvård för allvarlig sjukdom, så att han blev frisk.
  Enligt din slutsats, så ”klart det är något gott i det”.”

  Vad vill du ha sagt?

 • Lennart Svensson

  Att slå följe med en villolärare för att hacka på en andra villolärare, kommer att bli bloggen Aletheias dödsdom.

 • S-E Sköld

  Hur förankrad i ”Fria församlingar i samverkan” är Pelle Hörnmarks resa till påven i Rom? med det uttalade syftet, att bättre kunna samverka med påvekyrkan.

  Är det också vad ”Fria församlingar i samverkan” vill; att samverka med katolicismens villfarelser? samverka med deras genomfalska kristendom.

 • S-E Sköld

  Pingströrelsen måste tillbaka till Andens flodfåra, om den skall kunna bli en väckelserörelse i vårt land ännu en gång; och då kan den inte följa det ledarskap den nu har.

  Antingen måste ledarskapet bytas ut, mot sådana som hör och gör vad Anden/Huvudet säger, eller så måste nuvarande ledare återvända till sanningen: Anden och Ordet.

  Anden leder ingen annan väg, än den väg Han angett i Guds Ord, Bibeln. Anden och Ordet är ett, som Gud och JESUS är ett; och de talar inte med kluven tunga: två olika tungor;

  som ju pingstledarna gjort under de senaste åren, alltifrån Pingst-ffs tillblivelse och fortfarande; de säger ett, men gör något helt annat.

  För att nu befinna sig i påvens ”knä”.

  Pingst-ffs och samfundet Pingst är de kluvna tungornas verk, och vems verk är det då? Någon som inte vill, att Pingströrelsen skall vara en väckelserörelse. Utan i stället stelna till steril is p.g.a. frånvaron av Andens vind och värme, eller så bli människotankarnas foster, frukt. Och nu är vi i det senare tillståndet och Människotankarna har lett ledarskapet till Rom.

  Jes. 55:8 ”Se, mina tankar
  är inte era tankar, och era
  vägar, är inte mina vägar,
  säger Herren.

  Nej, så mycket som himmelen
  är högre än jorden, så mycket
  är mina vägar högre än era vägar
  och mina tankar högre än
  era tankar”

 • S-E Sköld

  Sten-Gunnar Hedin har – inom pingströrelsen – fungerat som en mycket skicklig kollaboratör för katolska kyrkans räkning; med tyst stöd från Olof Djurfeldt.

  Från början var Pelle Hörnmark (som jag uppfattade honom) mycket tveksam till organisationen Pingst-ffs. Sedan invaldes han i organisationens styrelse, för att därefter (om jag nu minns rätt) bli dess ordförande. Sedan var steget inte långt, till att välja honom som föreståndare för såväl Pingst-ffs som samfundet Pingst och nu är han alltså på väg till påven och Rom.

  Samfundet Pingst var f.ö. en förutsättning för att pingströrelsen skulle kunna ansluta sig till SKR – och därmed katolska kyrkan – och det visste Sten-Gunnar Hedin och arbetade därför i den riktningen.

  Nu är Sten-Gunnar Hedin och Olof Djurfeldt framme vid målet: pingstledningen – med också Pelle Hörnmark på vagnen: som den senaste ledargenerationen inom Pingst – är på väg till Rom och påven.

  Verket är fullbordat,
  sett från deras utgångspunkt!

 • S-E Sköld

  Apg 20:30 ”Bland er själva
  skall män uppträda, som
  talar vad förvänt är, för
  att locka lärjungarna
  att följa sig”.

 • S-E Sköld

  Saxat från Pingst.nu:

  ”Vad är pingstväckelsens omistliga värden?” Det är ämnet då föreståndare Pelle Hörnmark ska tala på samlingar för seniorpastorer 19 och 20 maj i Värnamo respektive Eskilstuna.

  Samlingen i Värnamo Pingstkyrka vänder sig i första hand till seniorer från Götaland och den i Eskilstuna Pingstkyrka till seniorer från Svealand. De norrländska seniorerna inbjuds av Förkunnargemenskapen till en liknande samling under Lappis.

  Pelle Hörnmark kommer att inleda dagarna och därefter ges tid till fria samtal. Jack-Tommy Ardenfors medverkar också under dagarna, liksom ett antal yngre förkunnare som Pelle Hörnmark inbjudit”.

  ——————

  Bland pingströrelsens ”omistliga värden” finns Bibelns -och Lewi Pethrus och de gamla pingstledarnas undervisning om de fria, bibliska församlingen. D.v.s. om den nytestamentliga församlingen: den som Pelle Hörnmark och generationen före honom redan slarvat bort.

  Nu tänker tydligen kuppmakarna/bedragarna själva sudda ut spåren efter sin kupp. Men Bibeln avslöjar fortfarande, hur avvikna de är. Och den kartan – den mönsterbilden – kan de inte genom några dagar i Värnamo, Eskilstuna och på Lappis sudda ut! Den vägkartan – mönsterbilden – har Jesu apostlar tecknat ned, att efterfölja för alla Jesu lärjungar ned genom tiderna.

  Och så länge den finns kvar, avslöjar den alla slags bedragare -och deras bedrägerier, såväl pingstledarnas som t.ex. katolska kyrkans: det är bland annat det den – apostlarnas och profeternas lära – är till för; att avslöja bedragare.

  Uppenbart är, att pingstledarna/kuppmakarna nu fått ”kalla fötter” och därför måste ut och försvara sina obibliska förehavanden.

 • S-E Sköld

  Ett annat ”omistligt” värde, som pingstledarna redan förlorat, är sanningen: då ja är ja och nej är nej, och ingenting där mitt emellan.

  Pingst-ffs och samfundet Pingst är båda produkter där ja inte fått vara ja, och nej inte fått vara nej, utan de byggdes under kluvna tungors ledning, hos de båda (synliga) grundläggarna: Jack-Tommy Ardenfors och Sten-Gunnar Hedin.

  De sa ett och gjorde ett annat. Exakt som Bo Hörnberg profetiskt förutsa, i den artikel han skrev i Dagen i december 2000: nu är vi där, i den situation som han varnade för.

  Och Pelle Hörnmark och några med honom bygger nu vidare på denna falska grund. Lögnens grund.

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark och hans ledarteam har bara en väg framåt, och det är vägen tillbaka; till ”slavisk” lydnad för Guds Ord:

  lydnad för sanningen Själv.

 • S-E Sköld

  2 Kor. 10:6 ”När lydnaden
  kommit till fullt välde bland er,
  är vi redo att näpsa all olydnad”.

  Och det är där – i lydnad för sanningen – som andliga knoppar och blommor och frukter växer fram, och under och tecken sker, som stadfäster Ordet: stadfäster lydnaden för Sanningen.

  Och det är ingen förlust för Pelle Hörnmark, eller någon annan, att t.ex. överge ett välbetalt arbete för att i stället vinna det som är mera värt: Guds sanktion över livet och tjänsten, och slutligen också ”segerkransen”!

  Som t.ex. en Lewi Pethrus.

  Hebr. 13:7 ”Tänk på era lärare,
  som har talat Guds Ord till er; se
  hur de slutade sina liv, och efterfölj
  deras tro”.

 • S-E Sköld

  Saxat från Pingst.nu: ”Samlingen i Värnamo Pingstkyrka vänder sig i första hand till seniorer från Götaland och den i Eskilstuna Pingstkyrka till seniorer från Svealand. De norrländska seniorerna inbjuds av Förkunnargemenskapen till en liknande samling under Lappis”.

  ”Seniorer”, vilka är de? Är de gamla bröder och systrar i tron? Eller är de sådana man inte längre räknar med, en grupp för sig s.a.s. – annat än vad gäller offer -och vaktmästartjänsten – men däremot bör informeras om sådant de inte känner till/har insikt om? De är ju gamla.

  Men ”seniorer” är förmodligen bröder och systrar; med en beprövad tro, som man inte tänker fråga om råd; för det har man inte gjort tidigare. Hade man gjort det, hade pingstsamfundet och Pingst-ffs aldrig blivit till.

  3 Mos. 19:32 ”För ett grått huvud
  skall du stå upp, och den gamle skall
  du ära; du skall frukta din Gud. Jag
  är HERREN”.

  Detta gäller även Pelle Hörnmark och hans tids ledare.

  Själv har jag sett det praktiseras i Pingstkyrkan i Jönköping: när Bo Hörnberg, som församlingens föreståndare, trädde tillbaka till förmån för Georg Gustavsson – hedrade honom – bl.a. vad gällde brödsbrytelsen i samband med Evangelistveckan i Jönköping och som återkommande talare på Nyårsdagens fm möte och en hel del andra gånger.

  Ett föredöme att ta efter, i all synnerhet som Gud har anbefallt det genom Sin tjänare Mose.

 • S-E Sköld

  Det är bra att önska ha sin egen tids -och framtidens ledare med sig, när man drar vidare, som t.ex. Pelle Hörnmark gör, men ännu bättre – ja nödvändigt – är det att ha Gud med sig, och det har man inte i ett verk som bygger på lögn: en kluven tunga hos ledarna och som konfronterar de gamla; förpassar deras från Guds Ord hämtade ritningar – mönsterbild – till soppåsen. Det verket är inte igångsatt av Gud, som är sanningen själv, utan av Lögnens fader.

 • Sam

  @S-E Sköld:
  Vilken gud menar du S-E? Gud är ju inte ett namn utan en benämning.

 • S-E Sköld

  Sam,

  Bibelns Gud: Abrahams, Isaks, Jakobs, Israels och hela världens Gud.

 • S-E Sköld

  Dagens pingstledare har inte tappat bort Pingsten, d.v.s. Anden, de valde bort Honom. De valde att gå en köttslig väg, i stället för Andens. Och de valet gjorde Jack-TommyArdenfors och Sten-Gunnar Hedin, med Olof Djurfeldts tysta medgivande och det är på DERAS väg som nu pingströrelsen befinner sig; alltså INTE på Guds.

  För Gud/Anden ”vandrar de vägar han fordom gick”, d.v.s. bibliska vägar: vägar som återfinns i Bibeln. Också vad gäller församlingsbyggande. De är med andra ord, trygg mark!

  Nu har det börja ”mullra i leden” bland de s.k. seniorerna, så nu gäller det för ledarskapet att få tyst på mullrandet, så att inte någonting värre händer – sett ur deras synpunkt – att rörelsen spricker, genom att många helt enkelt återvänder till Andens väg: Andens flodfåra.

 • Leif

  @S-E Sköld: Lögnens grund.

  – Man kan tro att du har kört fast ordentligt på detta grund för länge sedan, och nu är det fram och tillbaka, fram och tillbaka, och du verkar inte komma någonstans annars?

 • S-E Sköld

  Men kristendomen är omvändelsens budskap och väg: ”omvänd er” ”så skall mitt ljus lysa för er” ”gå upp över er”.

  Därför är det fullt möjligt också för ledare,
  att vända om.

  Ps 139:23-24 ”Utrannsaka mig, Gud,
  och känn mina tankar och se till, om
  jag går på en olycksväg, och led mig
  på den eviga vägen”

 • @Lennart Svensson: Tvivlar på att dina spådomar slår till. Aletheia har upplevt stormar förut, och vi splittrades tyvärr också. Gud är dock återupprättandets Gud.

  Aletheia hade en mission och har det fortfarande…

 • S-E Sköld

  Andréas Glandberger: ”Aletheia hade en mission och har det fortfarande…”

  Tvivelsutan!

 • S-E Sköld

  Leif,

  kan Du precisera vad Du menar.

 • @Torbjörn S Larsson:

  ”Egentligen finns det ingenting som heter lekmannamedverkan för enligt min övertygelse är att alla utom apostlar och kanske evangelister skulle vara självförsörjande.”

  Minns även att Paulus betraktade sig som apostel och försörjde sig som tälmakare. Han ville inte ligga någon till last på något vis.

 • Torbjörn S Larsson

  @Lars W:
  HEJ LARS

  Om du fortsätter å läser så ser du det att han egentligen önskar alla utom han själv den förmånen att få underhåll. Han var ju ofta arbetsoförmögen pga. misshandel, långa resor och fängelse.

  Men han var en halsstarrig typ som inte på något sätt ville att evangeliet skulle komma i vanrykte. Hellre slet han ihjäl sig. *

  – att han håller på med detta för att tjäna pengar –

  Med andra ord ljusår från dagens synsätt.

  Torbjörn

  * PS Tror inte han dödades. Tror att han slutade sina da´r vid franska rivieran odlande rosor och i bön för sina församlingar…

 • @Torbjörn S Larsson:

  Ja, det är ett slut vi önskar honom. Eller starten på det nya snarare.

  Tror inte han var arbetsoförmögen utan jobbade på med sina tältdukar mellan resorna. Policyn var ju att man delade på allt. Inte att man gav någon ”pastor” tionde och behöll resten för eget bruk. Säkert delade man med sig av ”Herrens bord” till Paulus. Inte minst.

 • @S-E Sköld:

  Dessvärre vet han det nog inte själv.

 • Lennart Svensson

  @Andréas Glandberger:

  Hej Andreas!

  Jag vet inte vad Du lägger i begreppet ”spådom”,
  men det handlar inte om det, för min del.
  Snarare handlar det om, ”varnings-bedömning” ang.
  visst skeende, som jag tycker känns främmande.
  Att som Aletheia ha kallelsen att bevaka ”udda läror” inom den ”religiösa sfären” och då länka till en udda läro-site, i ivern att ”avslöja” annan villo-lära, känns inte bra.
  Jag upplever ”pojkarna” bakom Aletheia, som oerhört snälla och milda.
  Men när det gäller vår kamp mot olika ande-makter, kommer man inte långt med ”snällhet”.
  Mot satan och hans medlöpare, ska man vara riktigt elak, är mitt motto.
  Jag tror vi ska ha herr U.Ekman som avskräckande exempel på, hur det kan gå, när man tror att man har saker och ting under full kontroll.

  -Be careful with that axe, som vi säger i Småland.

  Trevlig Helg!

  mvh L.S

 • Torbjörn S Larsson

  @Lars W:
  ÄVEN OM PAULUS

  hade en fysik som en proffsboxare så fick han ta emot mer stryk än en knockad sådan. sådant kräver rehabilitering.
  # Stenad
  # Skeppsbrott flera gånger och blev av med alla sygrejer.
  # Fängelse och misshandel
  # Piskad.

  Vår käre Paulus hade det inte lätt under sin livstid. Och under rehabtiden kunde han inte självklart försörja sig. Så grep såklart Gud in.
  Annars försörjde ju han både sig själv och sina medarbetare.
  Gud hade ju profetiskt sagt detta om lidande då han blev frälst.
  Därför tror jag det där om Franska rivieran efter hans fängelsetid i Rom.
  Det hände något som gjorde att han inte kunde missionera. Och på samma sätt som Watchman Nee fick tillbringa sina sista år i fängelse i bön för Kina så tror jag Jesus behövde Paulus i bön och verkligen gav igen allt självutgivande åt Paulus.
  Hans vårdare kanske blev hans livskamrat på ålderns höst?

 • Leif

  @S-E Sköld: vad Du menar.

  – Det är väl uppenbart att du har suttit fast i det här mer än ett år, utan att komma någonstans.
  – Gal. 5:15 för dem som tuggar och idisslar.
  – Var välsignad S-E.

 • S-E Sköld

  Leif,

  Guds Ord: ”träd upp i tid och otid” ”ja har sänt mina tjänare profeterna titt och ofta” ”på mina murar har jag ställt väktare, de får aldrig någonsin tystna”.

  Så länge Guds folk är avviket, talar Gud: det är värre när Han tystnar.

  Ditt hån har jag noterat förr.

 • S-E Sköld

  Ljus och mörker existerar -och utbreder sig, ALLTID på bekostnad av varandra: där ljuset är, är inte mörkret och där mörkret är, är inte ljuset.

  Den eller de som från kristet håll räcker ut handen till samarbete med uppenbara villoläror – som t.ex. katolska kyrkan – hjälper därför till att utöka mörkrets domäner, på ljusets – sanningens – bekostnad.

 • S-E Sköld

  Saxat ur Pelle Hörnmarks ledare i Pingst.nu:

  ”JUST NU BEHÖVER VI dem intensivt. Entreprenörerna. De som är beredda att slita för att förändra och hitta nya möjligheter. Vi vill plantera många nya församlingar som når nya människor med evangelium. Vi vill att våra gamla församlingar ska vakna till liv, i en ny helig iver att vinna människor. Vi vill förnya missionsivern och vi behöver utveckla våra gemensamma verksamheter.

  Vanliga drag hos entreprenörer är nyfikenhet, kreativitet, en positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism och visionärt tänkande. Ibland tar en ensidig betoning av teamtanken död på detta entreprenörskap.

  Det verkar som draget av självständighet är starkt hos många av dem som har förmågan och begåvningen att förändra status quo. Därför är detta också en kulturfråga i Pingst. Att skapa utrymme och möjlighet för individer som vill utmana det befintliga. Att det är tillåtet att sticka ut lite, att ta ut svängarna, att lyckas och att misslyckas.

  DAVID, EN PERSON i Bibeln, förändrade historiens utveckling. Folket var pressat och kung Saul var maktlös inför en hånande jätte som gjorde narr både av folket och deras Gud. När David beslutar sig att göra något vill han inte ha någon annans rustning. Han går med de redskap han är van vid, en slunga och några väl utvalda stenar från bäcken.

  Han rör sig snabbt mot fiendehären och ropar till jätten ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn”. Så slungar han stenen och jätten faller till marken.

  Plötsligt får folket nytt mod och ny kraft. De skriker ett segervrål och rusar efter den flyende fiendehären. En bra bild på entreprenörskap. Någon som står upp, gör något och ingjuter mod hos oss andra. Just nu, 2011 i Pingströrelsen i Sverige, behöver vi dem mer än någonsin. Guds entreprenörer, kom igen!”

  —————–

  Noterar, att Anden lyser med sin fråvaro i Pelles vision. Guds Ord: ”Vi och den helige Ande har beslutat” och ”Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot” ”Gud har i församlingen satt, först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare..”

  Vi har ju haft ett antal entreprenörer inom församlingsbranchen, under senare år, som vållat ”församlingsfåren” skador, i vissa fall dödliga.

  Det är ju inget område – den levande Gudens församling – för experimentlystna människor, entreprenörer eller andra; men däremot för, av Andens utvalda redskap. Därför att Guds verk är fortfarande Andens verk! och alltså inget människoverk.

  Om det däremot är några vi ”intensivt” behöver, så är det Guds profeter; men sådana finns inget utrymme för vare sig inom Pingst-ffs eller samfundet Pingst; d.v.s. om de inte profeterar sådant som ledarskapet vill höra, och det är ytterst sällan Gud har anledning att sända sådana. De kommer mestadels när ledarna – och därmed också Guds folk – är avvikna från Guds väg.

  1 Kor 1:26-29 ”Ty betänk, mina
  bröder, hur det var vid er kallelse;
  inte många som var visa efter köttet
  blev kallade, inte många mäktiga, inte
  många av förnäm släkt.

  Men det som för världen var dåraktigt,
  det utvalde Gud, för att han skulle låta
  det starka komma på skam. Och det som
  i världen var ringa och föraktat, det utvalde
  Gud – ja det som ingenting var – för att han
  skulle göra det till intet, som någonting var.

  Ty, han ville inte, att något kött skulle
  kunna berömma sig inför Gud.”

  ——————–

  Men det verk som Pelle Hörnmark leder är inte Andens verk, utan ”köttets”, ett människotankarnas verk; och det är mot den bakgrunden man skall ”förstå” hans visoner: de är lösryckta från Sanningens Ande och därmed också från Sanningens Ord: från Guds Ords vägledning.

 • En liten fundering…

  Pelle Hörnmarks jämförelse med David stämmer inte överens med Guds Ord.

  Det gör att han använder den bibliska texten i eget syfte – dvs. han förvränger den.

  David stod upp för Herren, därför att fienden – mycket riktigt – hånade Gud.

  MEN – David stod på rätt grund – hans hjärta ’sprang inte efter’ avgudar, han allierade sig aldrig med fienden genom att göra…. studiebesök i fiendelägret!

  Jag uppfattar Pelle Hörmarks ’upprop’ som ett upprop till förföljelse av Herrens sanna utsända.

  Pelle Hörnmark står nämligen INTE på rätt grund, som ger honom Guds auktoritet att kalla till strid mot fiendehären – eftersom han har redan allierat sig med fienden och har honom i lägret.

  Det är en annan ’herre’ som styr i det lägret.

  Endast omvändelse gäller i stället för köttsliga ’segervrål’!

  1Kung.22:4 ”Han frågade Josafat: ”Vill du dra ut med mig för att belägra Ramot i Gilead?” Josafat svarade Israels kung: ”Jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar!”

  Men Josafat sade till Israels kung: ”Fråga dock först HERREN om detta!”

  Då samlade Israels kung profeterna, omkring fyrahundra män, och frågade dem: ”Skall jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag låta bli?” De svarade: ”Drag dit upp. HERREN skall ge det i konungens hand.”

  Men Josafat sade: ”Finns det inte längre någon HERRENS profet här, så att VI KAN FRÅGA genom honom?”

  Israels kung svarade Josafat: ”Här finns ännu en man, Mika, Jimlas son. Genom honom kan vi fråga HERREN.

  Men jag hatar honom, för HAN PROFETERAR ALDRIG LYCKA ÅT MIG UTAN bara olycka.” Josafat sade: ”Konungen skall inte säga så.”

  Då kallade Israels kung till sig en hovman och sade: ”Hämta genast hit Mika, Jimlas son.”
  ……………………………

  Gud ger inte seger åt någon – inte åt mig och inte nå’n annan, som gömmer orättfärdighet, olydnad och synd i lägret.

  Så säger Skriften – om man nu vill följa/lyda Herren Jesu vilja.

  Mvh.

 • sanna

  Ja dessa visionärer, inte får de sina predikningar att gå ihop. David gick med de redskap han var van vid, samma gamla slunga och sten, visionären skall våga ta ut svängarna och sticka ut, tänka nytt kan tro! Jag tycker det låter mer som att man skall gå de urgamla stigarna, hålla sig de ord Gud har gett oss och hans modell för församlingsbygge.

 • sanna!

  Sanna dina ord…

  ……………….
  Mvh.

 • @Torbjörn S Larsson:

  Du verkar ha mycket insiderinformation. För min del är det mesta som inte berättas om honom i Apostlagärningarna höljt i dunkel. Säkert finns många legender där du kanske hämtat detta stoff. Även att han skulle blivit halshuggen på order av kejsar Nero hör till obekräftade legender.

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark: ”Plötsligt får folket nytt mod och ny kraft. De skriker ett segervrål och rusar efter den flyende fiendehären.

  En bra bild på entreprenörskap. Någon som står upp, gör något och ingjuter mod hos oss andra. Just nu, 2011 i Pingströrelsen i Sverige, behöver vi dem mer än någonsin. Guds entreprenörer, kom igen!”

  De må vara en bra bild på entreprenörer, men inte på av Anden kallade, utrustade och ledda män och kvinnor. Läser vi t.ex. om Berg och Wingren som gick till Brasilien, ser vi en helt annat bild växa fram; än den Pelle gör sig till talesman för.

  Om jag inte missminner mig, har han i sin egen uppväxtort, Hovslätt, ett exempel på en kvinna som skrev en uppsats – ev på mellanstadiet, eller ännu tidigare – hur hon skulle hjälpa ”svarta” när hon blev stor, vilket också skedde.

  När Anden leder blir det inga ”vrål”.

 • @S-E Sköld:

  ”Vi vill förnya missionsivern och vi behöver utveckla våra gemensamma verksamheter”

  Hur kan det stå i samklang med att man lägger ned all mission i Latinamerika?

  Men med tanke på de nya läror det nya samfundet ser ut att stå för – gemenskap i anden med påvekyrkan t ex – ska vi vara djupt tacksamma till Gud att verksamheten avbröts och att istället Jesu lärjungar, kanske latinamerikanerna själva, förkunnar budskapet om Riket.

 • @S-E Sköld:

  ”Noterar, att Anden lyser med sin fråvaro i Pelles vision. Guds Ord: ’Vi och den helige Ande har beslutat’ ”

  Vi ska vara tacksamma för det med. Om han sagt så angående beslutet att åka och kyssa påvens ring hade det framstått som grov hädelse.

 • S-E Sköld

  Den som är progressiv i Guds rike, är Anden:

  JESUS: ”När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen, både i Jerusalem och hela Judéen och Samarien och sedan till jordens yttersta gräns”.

  Den undervisning – coachning – som Peller har, är livsfarlig för unga, oerfarna män och kvinnor. De kan bli skadade och mycket bevikna; i sådana spår brukar finnas ”förbränd mark”. Vi har sett det efter Uppsala livets ords framfart, men också på andra håll, när människor leker Gud: d.v.s. inte Andens redskap.

 • S-E Sköld

  ”inte är Andens redskap” skall det stå.

 • S-E Sköld

  JESUS valde vanlig människor till Sina lärjungar -och redskap. Han var inte elitistisk; samtidens omdöme om Hans lärjungar var, att de handlade om ”olärda män” bland folket. Det var alltså inte ett elitserielag som JESUS byggde upp, som Sitt rikes framtid och expansionsmöjlighet, som skulle inta alla Hans fienders områden, utan en samling, helt vanliga människor satsade Han på.

  Det som skiljde dem från folket i övrigt, var inte deras förmågor och talanger; utan deras kraft: Andens kraft och utrustningar.

  Just det pingströrelsen vänt ryggen åt; till förmån för egna -och andras människotankar.

 • S-E Sköld

  Lewi Pethrus myntade begreppet: ”Trons värsta prövning är bidan”. D.v.s. att INVÄNTA Guds tid för en sak, och därmed Andens ledning.

  Kung Saul i GT är ett tragiskt exempel på en person som inte förmådde det.

  Han var en kraftfull, handlingens man, när han i stället skulle ha varit en lydnadens -och väntandets person: lytt -och inväntat Anden med andra ord. Samma var ju också förhållandet med Moses; under ungdomstiden och det blev ju även slutet på hans levnad. Gud tog hem honom för den sakens skull: hans olydnad mot Guds/Andens röst.

  Han slog på klippan i stället för att tala till den. Han ”satte sig kött till arm”. Och ”kött och blod skall inte ärva Guds rike”. Det är ett Andens rike, och drivs därför -och utvecklas genom Guds Ande. Och så är det än idag.

 • S-E Sköld

  Många är predikanterna, men om Sveriges blodsskuld – blodssådd – som kommer att ge sin skörd i vårt land, om det säger nästan ingen av dem någonting. De strider – hindrar – snarare de som säger någonting i den saken: en fråga som f.ö. ligger överst på Guds hjärta; då det handlar om Hans avbilder.

  JESUS: ”Det människan sår
  skall hon också skörda”

 • S-E Sköld

  Hur många akademiska poäng i teologi krävs för att berätta för svenska folket, vad Gud – Guds Ord – har att säga om barnamord: utgjutande av oskyldigas blod?

  Och vad som sedan följer på det. D.v.s. den såddens skörd!

  Jes. 59:1-4 ”Se, Herrens arm
  är inte för kort, så att han inte
  kan frälsa och hans öra är inte
  tillslutet, så att han inte kan höra.

  Nej, det är era missgärningar som
  skiljer er och er Gud från varandra,
  och ers synder döljer hans ansikte
  för er, så att han inte hör er.

  Ty era händer är fläckade av blod
  och era fingrar av missgärning, era
  läppar talar lögn, och er tunga frambär
  orättfärdighet.

  Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens
  namn och ingen visar redlighet i vad
  till rätten hör. De förtröstar på idel
  tomhet..”

 • S-E Sköld

  Hos. 4:1-2, 4, 9 ”Herren har sak
  med landets inbyggare, eftersom
  ingen sanning och ingen kärlek
  och ingen Guds kunskap finns
  i landet.

  Man svär och ljuger, man mördar
  och stjäl och begår äktenskapsbrott;
  man far fram på våldsverkares vis,
  och blodsdåd följer på blodsdåd.

  Dock bör man inte så mycket gå
  till rätta med någon annan eller
  förebrå honom, eller förebrå
  ditt folk, som man bör gå till rätta
  med prästen..

  Men nu skall det gå prästen och
  folket lika; jag skall hemsöka dem
  för deras vägar och för deras
  gärningar, skall jag vedergälla dem”.

 • Torbjörn S Larsson

  @Lars W:

  Hej Lars, insiderinformation tja…

  Ibland talar Guds Ord så starkt till mig när jag läser Skriften att jag är tvungen att gå ut och gå på stigarna runt huset. Då kommer tankar runt i kring texten… eller som teologerna säger – kontexten-.

 • S-E Sköld

  Ja, Lars W, den som lever i ett äktenskapsförbund åker inte omkring och kysser andra. Det kallas otrohet och trolöshet.

 • S-E Sköld

  Saxat från Sten-Gunnar Hedins artikel i Dagen:

  ”Vi är överens om att Skriften utifrån våra olika tolkningstraditioner är den självklara referenspunkten.

  Guds ord öppnar för ständigt nya insikter när vi läser det i samma Ande som inspirerat det, vi är överens om att den helige Ande till slut skall leda sin församling och kyrka fram till hela sanningen”

  ———–

  Här får Sten-Gunnar det att framstå, som att det finns kristendomsutveckling utanför det ”som skrivet är”, d.v.s. utanför Bibelns ramar. Och skulle det vara så, är Katolska kyrkan helt förståelig: den befinner sig ju helt utanför det skrivna Ordets rågångar.

  Men nu är det inte så, utan Gud har sagt hur det skall vara; genom apostlar och profeter och de nedtecknade talen som JESUS höll för lärjungarna och folket.

  Och där står bl.a. hur vi skall förhålla oss till villoläror och villolärare; och det handlar inte om handkyssar, utan tvärt om, att avslöja dem som villolärare och där är inte pingstledningen än. De åker således till Rom och påven i olydnad för Guds Ord. Det skrivna Ordet!

 • S-E Sköld

  Jesu apostlar insattes av JESUS, att göra och lära det Han gjort och lärt – ”de gärningar ni sett mig göra” – och att FÖRSVARA evangeliet, mot falska läror; typ katolicismen och laglärare.

  Laglärare som ställer nådesförbundet åt sidan, eller kompletterar det med yttre gärningar och påbud och katolicismen som förkunnar -och tillämpar okulta läror och gärningar. T.ex. människodyrkan – mariadyrkan bland annat – och relikskrin, med dödas ben och även nu på det sista, blod.

  De pingstledare som nu reser till Rom – för att räcka påvekyrkan handen till samarbete – är således inte Jesu apostlar, sändebud. De är knappast heller pingströrelsens, utan det torde snarare handla om s.k. ”privatspanare”.

 • S-E Sköld

  När nu pingstledarna räcker/räckt ut handen till samarbete med katolicismen och påvekyrkan, hur många räknar de med skall bli katoliker av de svenskar som eventuellt vinns genom detta samarbete?

  För de räknar väl rimligen med att vinna ännu fler människor genom detta samarbete, för varför annars samarbeta?

 • Debora utan H

  Jag tror inte att man önskar, inom Pingst numera, vinna mer människor för Gud, snarare att man vill ha fler medlemmar i sina olika kyrkor som man kan utnyttja som lokalvårdare och så är det där det med pengar….
  Mammon vill ju ha sitt och det kostar att hålla en attraktiv kyrka i form.

 • @Debora utan H:

  Var det inte S-E Sköld som nämnde att man planerar montera ned det stora, grova korset i ”Jönköpings pingsttempel”? Detta med tanke på att kunna hyra ut ”lokalen” till profan verksamhet såsom man tidgare gjort med Nyhemshallen och Filadelfia i Stockholm och på det sättet få in pengar till ”verksamheten”. Det dröjer nog inte länge förrän ”fans” kan åka och höra Ozzy Osbourne sjunga Black Sabbath – låtar i något ”pingsttempel”.

 • S-E Sköld

  Lars W, nej det var det inte. Har aldrig ens hört talas om någonting sådant. Mvh S-E

 • S-E Sköld

  Man kan inte – som pingstledarna syns mena – bygga en mur mot synden tillsammans med synden, okulta läror: ”onda andars läror”.

  Katolska kyrkans ledare skulle behöva genomgå ett riktigt ”saltbad” och det saltet har förmodligen inte de besökande pingstledarna med sig: då hade antagligen deras besök uteblivit.

 • S-E Sköld

  Den som räcker handen till samarbete med en villolärare har – enligt Guds Ord – gjort sig delaktig i dennes onda gärningar.

 • S-E Sköld

  Villolärare hotar Jesu får; som Han gett Sitt blod för: köpt åt Gud med Sitt eget blod.

 • S-E Sköld

  JESUS: ”Vé över förförare”, d.v.s. villolärare.

 • S-E Sköld

  Redan när man som Ordets tjänare och förvaltare UNDERLÅTER att tillrättavisa en villolärare för dennes villolärors skull, är man den villolärarens BYTE/Krigsfånge:

  vi är nämligen satta i en strid mellan ljus och mörker, mellan Sanningens Ord – Guds Ord – och Lögnens ord, som är Ormens!

  Det är därför Anders Arborelius nu kan återvända till sin uppdragsgivare i Rom – Påven – med sitt byte/sina krigsfångar: Olof Djurfeldt, Sten-Gunnar Hedin, Jack-Tommy Ardenfors, Peter Halldorf, Pelle Hörnmark, Dan Salomonsson och Uno Solinger; och dessutom som REPRESENTANTER för den svenska pingströrelsen.

  För den strid vi har att utkämpa, är också mot villoläror/Satans läror: och vinner vi inte, förlorar vi den striden; så är Andens lagar. Ljuset utbreder sig ALLTID på mörkrets bekostnad och mörkrets på ljusets.

  Apg. 20:26-27 ”Därför betygar
  jag för er nu i dag, att jag inte
  bär skuld för någons blod.

  Ty jag har inte UNDANDRAGIT
  mig att förkunna för er allt
  Guds rådslut”.

  1 Tim. 4:16 ”Ha akt på dig själv
  och på din undervisning och håll
  stadigt ut med det; ty om du så
  gör, frälsar du BÅDE DIG SJÄLV
  och dem som hör dig”.

 • S-E – en mycket bra beskrivning av situationen.

  Vi borde åter komma ihåg Herrens Ord om fiendens-ormens taktik:

  Joh.10:7 ”Då sade Jesus än en gång: ”Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren.

  Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.

  Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.

  Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

  Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

  Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden.

  Den som är lejd bryr sig inte om fåren.”
  ……………………….

  Den ondes taktik går ut på, att ifrågasätta Guds Ord – ”Skulle Gud ha sagt?”

  Om vi inte tar till oss alla varningar, då kommer vi att sluta som andliga fångar hos själafienden…

  Härav ser vi också, att Herren kallar oss till att hålla Förbundet – INDIVIDUELLT!

  Det finns ingen ’kollektiv’ frälsning ledd av en guru på toppen utan var och en måste fatta beslutet att följa Herren enligt Skriften.

  Först då kan Kroppen röra sig i takt och harmoni med Herrens vilja i Ordet, med alla nådegåvorna i funktion.

  Vi får aldrig glömma, att syndens lön är döden och att ormen är en trollkarl på charmoffensiv som vill få oss att synda – han viskar lögn i våra öron, så att vi avfaller från den smala vägen och blir ett lätt byte….

  Låt ingen bedra oss!
  ………………..

 • S-E Sköld

  Biblisk kristendom är herdar som går BLAND fåren, för att föda dem, leda -och skydda dem.

  I biblisk kristendom finns inga herdar som sitter på kontorsstolar/eller ”heliga stolen” vare sig i Flemingsberg eller i Rom.

  De går bland fåren.

  Och de organiserar framförallt inget samarbete med fårens fiender!

 • @S-E Sköld:

  Då var det någon annan som skrivit det någonstans.

  Tänkte sedan att om man tar in Arborelius i kyrkorna är det inte ens snäppet värre att låta Ozzy Osbourne sjunga sina Black Sabbath låtar i samma lokal. Redan har ju Zappas okväden studsat mellan väggarna i Filadelfia-templets centralhelegedom. De drivs alla av samma ande.

 • S-E Sköld

  Lars W, jag skrev en gång, att korset i fonden i Pingstkyrkan i Jönköping, orkar väl ingen att flytta..

  detta med tanke på att Jesu kors -och dess kraft inte längre har någon central plats i förkunnelsen;

  där coachas/uppmuntras fram mänskliga gåvor och förmågor, som t.ex. på en idrottsarena: där man f.ö. helst vill få fram ett elitserielag. Där elitismen lyser fram.

  Och Anden behöver inget elitlag
  som Sina redskap.

 • S-E Sköld

  Appropå enkla skribenter på enkla bloggar:

  Davids enkla stenslunga

  hade en förtjänst

  framför

  hela Israels här:

  Gud rörde Sig i den!

 • S-E Sköld

  Guds Ord: ”Härskare har Han
  störtat från deras troner, och
  ringa män har Han upphöjt”

  Vi är snart där nu.

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark må ha en frimodig framtoning – ett sken av frimodighet – men nu gömmer han sig bakom de avfälliga bröder som utsett honom till ledare för Pingst-ffs och samfundet Pingst, och låter i stället Sten-Gunnar Hedin vara talesperson för dem, för den pingstgrupp som reser till Rom och Påvekyrkan; som den svenska pingströrelsens representanter. Han är väl själv den ”högste” av dem?

  Men Anden hade en annan väg för Pelle Hörnmark; som ett Andens redskap: och det kräver mod, att gå dit Anden går; ibland dit bara Anden VÅGAR GÅ och säga det BARA ANDEN VÅGAR säga.

  Och då är det ju bekvämare – och framförallt mer skyddat – att gömma sig bland bröderna; låt vara att dessa är avfälliga från Guds väg.

  Men Gud behöver Andens redskap; och det var till ett sådant Gud utsett Pelle Hörnmark, alltifrån moderlivet och framgent. Och nu handlar det om – för Pelle Hörnmark – att vända om och bli det, vad Gud avsett; medan fortfarande möjligheten till det finns.

 • S-E Sköld

  Akademiska studier är inte lösning på tillståndet hos en andlig rörelse – som t.ex. den svenska pingströrelsen – som förlorat sina andliga rötter och Andens kraft, och därmed också Andens gåvor, utrustningar och vägledning och med ohörsamma ledare i täten; som saknar – det som för en andlig ledare är det allra viktigaste – ett ”hörsamt hjärta”.

  Akademiska studier är inte ens som en plåsterlapp på ett cancersår. Det krävs mer än så; ett slags djupoperation i hjärtat: omskärelse, från högmod och självsäkerhet till ödmjukhet, hörsamhet och lydnad.

 • S-E Sköld

  Anden – vinden – ”blåser vart den vill”, men Han följer alltid Bibelordet och talar aldrig med ”kluven tunga”.

  I Andens tal är alltid ”ja” ja och ”nej” nej: det som därutöver är, kommer från den Onde:

  enligt Jesu egna Ord.

 • S-E…

  Den Helige Andes uppgift är också, enligt Ordet, att:

  Joh.14:23 ”Jesus svarade: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

  Den som INTE älskar mig håller INTE FAST vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.

  Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er.

  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och PÅMINNA ER om allt vad jag har sagt er.”
  ………………….

  Och det innebär, att sanna lärjungar håller Förbundet och kan skilja på höger och vänster i andevärlden, så att de inte kliver in på fiendens område och blir ’besmittade’ av orena andar.

  Det är helt klart inte hur som helst utan det finns en Herrens ordning som leder till frälsning – till evigt liv!
  ……………..

 • Lennart Svensson

  @Deborah:

  Hej Deborah!

  Apropå ”skilja på höger och vänster i andevärlden”.
  Om man börja en färd mot ett mål och efter några steg börjar avvika någon grad, så efter tidens gång växer avståndet i grad-antal, i förhållande till den ursprungliga färd-linjen. Man kommer alltså längre och längre bort ifrån Guds färd-riktning.
  Jag är övertygad om att Pingströrelsens grad-avvikning började för ca. 20 år sedan.
  Tror att jag har viss hum om, hur det hela gick till.

  Trevlig Helg!

  mvh L.S

 • S-E Sköld

  JESUS: ”Den port är trång
  och den väg är smal, som
  leder till livet, och få är de
  som finner den.

 • S-E Sköld

  JESUS: ”Den som förför
  en av dessa små,som tror
  på mig, för honom vore
  det bättre, att en kvarnsten
  hängdes om hans hals och
  han sänktes i havets djup.

  Ve världen, för förförelsers
  skull! Förförelser måste ju
  komma; men ve den människa
  genom vilken förförelsen
  kommer!

  Om nu din hand, eller din fot
  är dig till förförelse, så hugg av
  den och kasta den ifrån dig..”

  Välj till vem du går, för att räcka handen till samarbete.

 • S-E Sköld

  Den Gud som skapat allt – och utan hjälp lagt jordens grund – Han behöver ingen hjälp för att upprätta -och utbreda Sitt rike på jorden: Det enda Han behöver är tjänare och tjänarinnor som är Honom lydiga; hörsammar Andens röst med andra ord.

  Han behöver därför ingen resa till påven i Rom för att rådfråga honom, eller hämta hjälp från det hållet. Det är lögntjänare som påstår det: ger sken av att göra Guds vilja med sin resa till Rom, till en från Gud avfällig kyrka; vars dagar är räknade.

  De är själva avfälliga herdar, som inte frågar efter Guds hjords bästa, eller Guds vilja. De gör sin egen vilja: följer sina egna tankar, och menar att de är från Gud.

  Men Gud har inte gett befallning om någon utflykt till Rom. Tvärt om! Han har gett befallning om, att inte räcka villolärare handen; ja, inte ens lillfingret!

 • S-E Sköld

  Ps

  utan avslöja dem fastmer,

  men då kommer ingen inbjudan; så enkelt är det: d.v.s. sanningens konsekvens.

  Ds

 • S-E Sköld

  En del verkar tro, att Gud ger seger genom många, men inte genom få. Men Gud delar inte Sin ära med mängden kött. Han delar den i själva verket INTE med NÅGOT kött!

 • S-E Sköld

  Köttet far efter att lära känna Påven

  själen efter att lära känna JESUS

  och de reser inte åt

  samma håll.

 • S-E Sköld

  Själen far efter att lära känna JESUS
  medan köttet protesterar: det
  läser hellre teologi.

 • S-E Sköld

  Själen far efter att lära känna JESUS

  medan köttet protesterar:

  det läser hellre

  teologi.

 • S-E Sköld

  Ibland cyklar vi iväg

  på vår uppblåsta kunskapscykel,

  med våra bibliska uppslagsverk på

  pakethållaren, ut i öknen, där ingen

  mat och inget vatten finns så långt

  ögat ser

  Mot kvällningen kommer vi

  gående tillbaka, till Lustgården

  där korset prunkar.

 • S-E Sköld

  Påvekyrkan är uppbyggd för att ge ett sken av makt, alltifrån påvestolen, kyssandet av påvens hand/ring, till påvens fotsida klädsel, mössan och de stora byggnaderna: exakt på det sätt som JESUS säger, att de jordiska herrarna gör. De vill framhäva – göra det SYNLIGT – att de är personer med makt, med maktställning. Och de är en sådan människa – påven – som nu pingstledarna kröker rygg för.

  Och den makten sådana härskare byggt upp använder de till att trycka ner andra: få dem att tro, att de i något avseende är mindre betydelsefulla än vad härskarna är; de som sitter och ”jäser” i egen upphöjelse, på ”upphöjda” stolar/troner med ödmjuka människor framför sig, som hukar inför dem och upphöjer dem. Ja, näst intill tillbeder dem.

  Det är sådana härskare som Gud störtar från deras troner, för att i stället upphöja ”ringa män”: de som ingenting är.

  Det är så Gudsriket på jorden fungerar!

 • S-E Sköld

  Saxat från Pelle Hörnmark blogg: ”Läs denna blogg. Vanligtvis så skriver jag lite allmänt om platser och människor jag möter.

  Nu är det skarpt läge.

  Det handlar om människoliv i Kongo. Redan drabbade barn och kvinnor riskerar att drabbas ännu hårdare. Ja, vi tror faktiskt att liv står på spel”.

  —————

  Detta upprop kunde också ha gällt de miljontals barn som dräps i moderlivet i vårt land, medan bland andra Ordets tjänare Pelle Hörnmark har tidigt.

  Och vi i kyrkorna övat lovsånger.

 • S-E Sköld

  Vidare skriver Pelle: ”Jag borde kanske skrivit om Rådslaget, sommarkonferenserna, Romresor, Akademin för Teologi och ledarskap, Pastorsakademin, musikkonferenser och handikappverksamhet och mycket annat.

  Men tanken på att 10.000 barn riskerar att bli utan mat gör att jag får återkomma i alla dessa frågor. Nu behövs det förböner och pengar. I massor”.

  Det är förvisso angelägen nöd Pelle gör upprop för, men barnen som dödas framför hans egna fötter, utanför hans egen dörr, dagligen i vårt land, dem höjer han inte sin röst för. Och knappast några andra predikanter gör det heller.

  Det är som inte någon slakt av barn
  pågår i Sverige.

 • S-E Sköld

  Ps

  ”Detta upprop kunde också ha gällt de miljontals barn som dräps i moderlivet i vårt land, medan bland andra Ordets tjänare Pelle Hörnmark har tigit”, skall det stå.

  Ds

 • S-E Sköld

  Det är ett märkligt ointresset, bland Ordets tjänare, för oskyldiga barn som dödas i vårt eget land. Beror det månne på risken för förföljelse för Ordets skull?

  För Ordet är kristallklart också på den här punkten, och då borde rimligen också Ordets tjänare vara det.

  Förutsatt, att de är sanna Ordets tjänare.

 • En sak till…

  Hur kan man då åka till Vatikanen, när man vet om alla pedofilövergrepp, som ’de saliga påvarna’ sopat under mattan och med full vetskap flyttat ’prästerna’ med dessa problem från stad till stad???!!

  Med Ordet är mitt i prick! >

  JESAJA 29:9 ”Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker.

  Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

  All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: ”Läs detta,” så svarar han: ”Jag kan det inte, den är ju förseglad.”

  Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: ”Läs detta”, så svarar han: ”Jag kan inte läsa.”

  Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud.”
  …………….

  JEREMIA 51:55 ”Ty HERREN ödelägger Babel och gör slut på det stora larmet därinne. Deras vågor brusar som stora vatten, dånet av dem ljuder högt.

  Ty över Babel kommer en som ödelägger, och hjältarna där tas till fånga, deras bågar bryts sönder. HERREN är en vedergällningens Gud, han lönar till fullo.

  Jag skall göra dem DRUCKNA, Babels furstar och visa, dess ståthållare, styresmän och hjältar. De skall somna in i en evig sömn och aldrig mer vakna upp, säger Konungen. HERREN Sebaot är hans namn.

  Så säger HERREN Sebaot: Babels breda murar skall i grund rivas ner, och de höga portarna skall brännas upp i eld. Så mödar sig folken för intet och folkslagen arbetar sig trötta för det som blir lågornas rov.”
  ……………

  Uppenb.17:1 ”En av de sju änglarna med de s