Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Byggs det tredje templet snart?

Jag vet att det med mänskliga ögon ser geopolitiskt omöjligt ut med ett tempel på tempelberget i Jerusalem. Särskilt med tanke på Al-Aqsa moskén som är Islams tredje ”heligaste” plats.  Före det berömda sexdagarskriget fick judar inte ens vistas på berget. Nu är läget fortfarande så spänt att det inte är tillåtet för judar att be på tempelberget.

Mellanöstern mer liknar en krutdurk än något annat, hur templet kan byggas där för tredje gången utan att orsaka krig? Mellanöstern står just nu ändå på randen till krig, exempelvis Israels arm chef Ashkenazi här om dagen gick ut och varnade för just krig. Att ovan på det tänka sig byggandet av templet, är en som att tända en eld på en flotte som flyter på ett hav av bensin.

Trots det håller Tempel institutet oförtröttligt på med sina idoga förberedelser, att minutiöst förbereda varje detalj av templet. Oavsett vad man tycker om det så är det svårt att inte bli imponerad över allt som de åstadkommer. För några år sedan började de bygga offer- altaret, nedan är en bild från när de samlade in stenar.

Anledningen att stenarna ligger på plast är för att de inte får vidröra metall. Detta för att uppfylla 2 Mos 20:25 som säger:

Men om du vill göra ett altare av stenar åt mig, skall du inte bygga det av huggen sten. Ty om du rör vid den med din mejsel, vanhelgar du stenen.

Gud vill antagligen inte att en människa skulle ta åt sig äran av det han gjorde och lät därför inte människan skulptera altaret. Det skulle vara tydligt att det inte sitter i människans händer. Vi upphöjer så lätt människor som är kanaler för Gud och då kommer kanalen mellan människan och Gud.

Trots denna omöjliga situation så jobbar Tempel Institutet vidare och de har kommit mycket långt. De har nu framme ritningar och till och med en digital 3D-modell av hur templet kan komma att se ut om de lyckas.

Nu säger många att de aldrig kommer att lyckas, men jag tror faktiskt att det kommer uppstå en situation där det till slut kommer att bli ett bygge. Det är möjligt att kanske det kommer ett krig först innan det kan vara möjligt att genomföra. Kanske är det fredsavtalet med stort F, som ofta läses in i Daniels profetior och som och kopplas till antikrist, som slutligen gör det möjligt.

Hur det än är med det så antyder Jesus på ett tydligt sätt att Templet kommer att återbyggas innan han kommer tillbaka när han i Matt 24:15 refererar han till just till samma passage i Daniel.

Mat 24:15

När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det –

Denna referens är till Dan 11:31 som också talar om samma förödelsens styggelse. Det man ser i Daniel är att förutom att orena helgedomen så ska det dagliga offret avskaffas samtidigt.

Dan 11:31

Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

Utan tempel –  inget dagligt offer. Alltså måste templet återbyggas för att det ska kunna uppfyllas. Nu brukar tvivlar Mustafa alltid kontra med att det har redan gått i uppfyllelse, nämligen år 70 e.kr då templet förstördes.

Det man ofta glömmer bort är hur fast vi är vårt västerländska linjära tidstänkande och glömmer bort att bibeln innehåller det hebreiska cirkulära tidsuppfattning. Vilket gör att vi inte ska bli förvånade om det finns flera uppfyllelser av en profetia. Så är det även med Daniels profetia.

För reda n 167 f.kr så satte den grekiska regenten Antiochus Epiphanies upp ett altare till Zeus i det judiska  templet i Jerusalem. Han offrade också en gris på altaret i templet.

Trots dessa händelser refererar Jesus till Daniels berättelse som något som kommer att inträffa. Det vill säga den slutgiltiga uppfyllelsen har ännu inte skett när Jesus talar, och förklaringen med templets förstörelse håller inte heller man läser några verser längre ner nämligen Mat 24:21

Mat 24:21  Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.

En stor nöd som aldrig förekommit och aldrig mer kommer att förekomma, det kan omöjligt hänt år 70 e. kr, som inte kommer i närheten av de beskrivningar som vi finner i Uppenbarelseboken. Nej, vi kan nog lugnt konstatera att Tempel Institutets ansträngningar antagligen inte kommer att vara förgäves.

För den slutgiltiga uppfyllelsen av Daniel profetia som Jesus talar om ska hända måste templet åter byggas.

mvh

/Alias

=>

Ämne: Övrigt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?