Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Har pastor Jansson tagit över Filadelfia?

Skriverierna fortsätter kring Filadelfias uthyrning av sina lokaler.  Niklas Piensohos insider på tidningen Dagen (Jaktlund) gör ett krampaktigt försök att försvara Fillans ledning genom att påvisa att Pingstvänner till skillnad från andra samfund inte ser på kyrkolokalen som helig i sig.

I sak har Piensoho/Jaktlund rätt.  Byggnaden i sig är inte helig.  Men det finns skäl till att uttrycket ”det är som att svära i kyrkan” flitigt utnyttjas av både kristna och icke kristna.  På något vis är det ovidkommande huruvida byggnaden är helig eller ej.  Han (Piensoho) säger att det inte är en okomplicerad eller svartvit fråga.  Jaktlund hävdade samma sak i en lång twitterdiskussion vi hade för några dagar sedan.  Håller inte alls med. Det krävs vare sig bön eller fasta för att sätta upp några enkla riktlinjer för de företag och organisationer som är intresserade att hyra Filadelfia. Ett litet, litet mått sunt förnuft räcker.   Eftersom Niklas anser frågan vara så komplicerad så får han här några broderliga tips:

* Pentagram, såsom det exempelvis PJ Harvey (kommer snart till Filadelfia) smyckat sin dräkt med i under denna koncert hör inte hemma i Herrens hus.  Ej heller de texter samma artist framför (http://aletheia.se/2011/08/10/skarpning-niklas-piensoho)

* Shower eller musik som direkt eller indirekt hyllar Satan, skådespel eller ej, lämpar sig inte i en ”lokal” vars huvudsyfte är att ge tak över huvudet åt Guds folk.

* Porr eller erotiska arrangemang i samma lokal man ämnar prisa och lova Gud i är ingen bra uppvärmning inför söndagsgudstjänsterna.

* Skulle nästa års pridefestival arrangörer höra av sig för en liten avslutning i Fillan:  Nej, nej, nej, Niklas.  Ingen bra idé alls.

Till sist:  Är nu den ekonomiska situationen sådan att man behöver dra in lite extra kulor till Lewis gamla byggnad kan ni väl åtminstone göra ett försök att hyra ut lokalen till kristna konferenser i första hand.  Har inte sett några annonser i vare sig Världen idag eller Dagen om att församlingens lokaler uthyres.  Det anordnas trots allt ganska många kristna arrangemang i Stockholmsregionen varje år i profana lokaler.  Några av dessa skulle säkert kunna hållas i Filadelfia, även om det inte går att ha några slutmöten under söndagen då Piensoho själv behöver talarstolen.

Nej, frågan är inte alls så komplicerad som radarparet Jaktlund och Piensoho vill få det till.  Så tillvida ingen av herrarna gått på samma bibelseminarium som denna kände ”pastor”:

 

 

Over and out
MyTwoCents / Daniel

=>

Ämne: Ändens tid, Ledarskap, Politik, Ekonomi & Samhälle

 • Ärlig Pingstvän (ej så Ärlig längre)

  Jag hoppas att Filla folket läser dina goda rekomendationer.

  Tack för pastor Janson klippet det känns verkligen aktuellt fortfarande efter nästan 50 år. Man undrar om dagens komiker lyckas vara lika tidlösa. Nu känns det som att jag vill säga att det var bättre förr men jag avstår från det uttalandet.

 • @Ärlig Pingstvän (ej så Ärlig längre):

  Pastor Jansson går idag under namnet Pastor Sökarvänlig
  Adress: Rörstrandsgatan någotting, minns inte riktigt 🙂

  /D

 • Hm! tror pastorer Jansson finns inom en stor del av kristenheten idag faktiskt

 • Johan

  Klockrent med pastor Jansson!

  Jag sätter skrattet lite i halsen och känner att gråta, ligger mycket närmare till hands.

 • @Ärlig Pingstvän (ej så Ärlig längre):

  Man kanske kan säga att både komiker och pastorer var bättre förr 🙂

  @Hulda:
  Tror det ligger i tiden…. Tyvärr. Var finns herdarna???

  @Johan:
  Visst är det så. Att lyckas göra en så enkel fråga så svår? Man tar sig för pannan

  /D

 • Pingback: Finns det heliga lokaler?()

 • Simon Peter

  @MTC
  Sökarvänlig eller skökovänlig?
  En kär broder som varit missionär i Brasilien i många år och även pastor i USA i många år gick till Niklas här om dagen och bad att få låna en lokal i Fillan som bas för evangelisation på stockholms gator.
  Svaret var negativt. Vi hade en diskussion i dag, jag och min missionärsvän. Vi uttryckte vår förvåning och uppgivenhet att ingen kyrka i Stockholm öppnar för bön 24/7. Till detta bör vi använda våra lokaler. Att evangelisera Sverige.
  Hur ska vi kunna evangelisera Sverige med pentagram och ockultism?
  Din profetia om pridefestval i Fillan kanske inte ligger så långt borta. Prideflaggan vajade ju på katolska kyrkan under pride.
  Finns det inga troende i Fillan som kan fasta och be så att ledningen i Fillan blir utbytt till riktiga pingstvänner med helgelseiver?
  Shalom
  Simon

 • En fråga

  En fråga till Simon Peter, var det så att missionären från Brasilien ville ”låna” dvs använda lokalen gratis, men nekades eftersom Fillan krävde lokalhyra? och han inte ville betala? eller liknande. Vore bra om det klargjordes.

 • Tecken i tiden!

  Enligt säkra bekräftade källor så har högsta ledningen i Filadefia under hösten 2010 stängt en aktiv lokal församlingsutpost i Stockholm, nekat de egna medlemmarna tillträde genom låsbyte!

  Lokalen har sedan dess hållits stängd trotts att alternativ lokal för Kristen verksamhet i området saknas!

  Nu säger ett rykte att Filadelfia kyrkan hyr ut denna lokal till annan verksamhet?

  Lokal Församlingens egna medlemmar är sedan i höstas fortfarande helt utan lokal och tvingas hålla sina möten i hemmen!

 • Tordan

  @Tecken i tiden!: ”Enligt säkra bekräftade källor så har högsta ledningen i Filadefia under hösten 2010 stängt en aktiv lokal församlingsutpost i Stockholm, nekat de egna medlemmarna tillträde genom låsbyte!”

  Det låter läskigt.
  Har man lämnat sin kallelse och gått över till att göra verksamheten ekonomidriven?

  Får man veta vilken utpost det handlar om?

 • Tordan

  När jag ser hur Jaktlund vill förklara för oss att teologin inom pingst ”tillåter” uthyrning/lång ”till vem som helst”, så blir det tydligt. Det handlar ju bara om att man hyr ut till dem vars värderingar man delar.

  Så är det ju inom föreningsliv o.s.v. i stort. Genom lite teologiundervisning så avleder och desarmerar han frågan temporärt.

 • Tecken i tiden!

  Svar till Tordan!
  Nödrop från lokalförsamlingens ledning har gått ut till ett stort antal ledande personer i pingströrelsen sedan hösten 2010 fram till våren 2011! Ingen vill eller vågar ta tag i detta trotts alla nödrop från församlingsledningen lokalt!
  Vilken utpost det handlar om och deras motiv? Dessa frågor lämnar jag till någon ansvarig i Filadelfia att försöka förklara.

 • Tordan

  @Tecken i tiden!: ”Vilken utpost det handlar om och deras motiv? Dessa frågor lämnar jag till någon ansvarig i Filadelfia att försöka förklara.”

  Jag menade (undrade) om Filadelfialedningen övergått till ekonomidrivning. Illa då.

 • Simon Peter

  @En fråga
  Niklas har avfärdat ett möte att diskutera saken. Har inte tid. Min vän har en brinnande vision att vinna Stockholm för Jesus. Han går dagligen på gator, torg och i tunnelbanor och pendeltåg och predikar korset.
  Poängen är att rockkonserter blir viktigare än evangelisation och bön.
  Varför ska en församling fortsätta att ge tionde till en lokal som finansieras med mammons pengar?
  Man ska inte leva över sina tillgångar.
  Om lokalen är för stor och dyr kan man sälja och köpa en mindre och billigare i någon förort.
  Herrens hus ska vara ett bönens hus för alla folk inte ett rövarnäste.
  Fillan är inte ute och vinner människor för Gud eller ber dygnet runt därför växer man inte och har inte tillräckligt med folk för att täcka lokalkostnader och administration.
  Om daglig bön och evangelisation skulle praktiseras skulle väckelse bryta ut. En förnyad helgelseförkunnelse med betoning på brutenhet, förkrosselse, syndernas förlåtelse och blodets kraft i kombination med att hela församlingen inklusive ledning kommer i syndanöd och förkrosselse kommer att leda till väckelse. Detta skulle också leda till att duvan, den Helige Ande skulle återvända till Filadelfia.
  Talet om korset är en dårskap för världen men en guds kraft till frälsning för den som tror.
  Vi måste bli renade i Jesu blod inte i pentagram och ockultism.
  Fillan skulle kunna ordna rejäla korståg och stora evangelisationskampanjer istället för stora rockkonserter. Nu är man så ivrig att behaga pappa påven att man inte vill evangelisera, troligen av rädsla att man skulle begå proselytism.
  Min vän hade en diskusion med den katolska prästen i Stockholm där han berättade att han varit missionär i Brasilien i stora delar av sitt liv. Prästen svara då. ”Jaha, så du har varit och splittrat kyrkan.”
  Katolikerna tycker alltså att RKK äger brasilianerna. Om dom blir frälsta så splittrar man kyrkan. Möjligen kan man förminska RKK´s förmenta makt över de stackars brasilianerna. Men i verkligheten så ökar man församlingen med varje själ som blir frälst.
  Gud är en förtärande eld.
  Shalom
  Simon

 • FredrikW

  @Ärlig Pingstvän (ej så Ärlig längre):

  Bra att du avstod, då verkar du fortfarande vis! I alla fall i Salomos ögon:

  ”Fråga inte: Hur kommer det sig att det var bättre förr?
  Det är inte av vishet du frågar så.”
  Predikaren 7:11

 • Hp

  Roligt att de församlingslösa syndarna kritiserar kyrkorna…

  Hycklare!

 • @Hp: alla kristna tillhör väl den enda församlingen på jorden? Kristi kropp!

  Men jag antar att du syftar på att vissa som kritiserar inte är medlem i någon församling.

  Men det kan du ju inte veta med säkerhet, eller hur?

 • S-E Sköld

  Det bör sägas igen:

  Simon Peter: ”En förnyad helgelseförkunnelse med betoning på brutenhet, förkrosselse, syndernas förlåtelse och blodets kraft

  i kombination med att hela församlingen inklusive ledning kommer i syndanöd och förkrosselse kommer att leda till väckelse.

  Detta skulle också leda till att duvan, den Helige Ande skulle återvända till Filadelfia. Talet om korset är en dårskap för världen men en guds kraft till frälsning för den som tror”.

 • Leif

  @Hp: Roligt att…

  – Du presenterar du dig med underskriften Hycklare, och vad står p i Hp för?

 • MS

  @Leif: Tack för dagens skrattstund! Den var go!

 • M

  Njaa, att skriva ”hycklare!” efter sin kommentar betyder ju inte att man avsåg att signera/underteckna med det ordet, då hade inte utropstecknet varit där… Så inte var den så rolig som MS verkar tycka…

  Däremot kan man ju undra hur Hp kan ”veta” att de som anmärker på ”Fillas” dribblerier är icke medlemmar i någon kyrka…det kan han/hon ju rimligen inte veta (om nu ingen av dessa skribenter tidigare sagt sej stå utanför medlemsskap i nån kyrka)

  Del av Kristi Kropp är man om man är frälst…

 • Amen till det, M! På spiken. Mvh.

 • Tom

  Det är mycket dålig förvaltning att inte hyra ut lokaler de tider församlingen inte har behov av dem. Genom att förvalta lokalerna på rätt sätt så visar man också respekt för dem som samlat in pengar och gjort den möjligt att skaffa lokalerna.

  Gratulerar Filadelfiaförsamlingen till att ha en sån vis föreståndare.

 • S-E Sköld

  Tom,

  JESUS: ”Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken den kommer” ”Den som förför en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup”

  Detta gäller också materiella ting, som t.ex. Filadelfiakyrkan i Stockholm: inte heller den skall vara ett redskap till förförelser. Då är det bättre att man bränner ner den eller river den.

  JESUS säger ju om den hand som är till förförelse: ”Hugg av den” och om det öga som är till samma sak: ”Riv ut det”.

  Mvh

 • Tack S-E Sköld för att du inte ger upp.

 • Tordan

  @Tom: ”Det är mycket dålig förvaltning att inte hyra ut lokaler de tider församlingen inte har behov av dem.”

  Jag kan tänka mig det är OK så länge som de hyrande till 100% inte bryter mot församlingens värderingar på något sätt. T.ex. en konferens för arbetsmarknadens parter. Något som inte har med andlighet att göra på något sätt. Men rockkonserter med tveksamt innehåll, då slår bromsarna till.

 • @Tom:

  Inte så ofta jag försvarar Livets Ord numera men jag sätter en hundring på att de INTE i sin vildaste fantasi skulle släppa in de artister i sina vackra lokaler som Filadelfia nu gjort (och gör). Kanske har det ändå något att göra med Niklas bakgrund i ett mer liberalt samfund?

  /D

 • Johan

  @MyTwoCents:
  Jag tänkte mest på att pastor Jansson, driver med något som fortfarande pågår och säkert är långt värre, än när den här sketchen gjordes, nämligen avfallet inom ledarskapet i svensk kristenhet. Människor luras därför in på den breda vägen och den vet vi vart den leder.

 • dani

  Tycker det är mycket allvarligt då man släpper in världen i kyrkorummet! Vi lever i världen men vi skall inte vara en del av den. Bjuder vi in sekulära artister med tillhörande publik blir vi en del av världen. Vi är satta till att rena oss och helga oss från synden, utsätter vi oss däremot frivilligt för synden, så smutsar vi ner vår själ. Resultatet blir att vi glider ner i synden igen som Jesus räddade oss från.
  Kan inte se att någon rättfärdig herde skulle utsätta sina får för denna fara. Därtill finns det en andlig dimension som gör att detta handlande inte är vist.

 • S-E Sköld

  dani, det handlar nog inte så mycket om deras – världens – artisteri, utan om deras pengar: som i sin tur kan bero på att ”rikets barn” satsar sina på annat än Guds hus. I vart fall prioriterar annat, och där står Niklas med sina visioner, som kostar pengar, han inte har.

  Mvh

 • Vad ska andligen utfattiga ”församlingar” med pengar till? De kan ändå ALDRIG användas i Rikets tjänst. På sin höjd kastas på ”templets golv”…

 • Pingback: Uthyrningar, Filadelfia, Dagen och familjebråk | Marcus Blogg()

 • HI

  Filadelfia skulle ju kunna hyra ut kyrkan de någon eller några av de ”invandrar-kyrkorna” som växer i Stockholm, då de ber och fastar, men inte har särskilt lämpliga lokaler. Till ex. Rodolfo Rojas församling som måste ha flera möten i en följd i en stor aula, då alla inte ryms samtidigt. Förhoppningsvis finns det flera sådana församlingar i Stockholm.

  Eller ha bön 24/7 och be att församlingen fylls av ny-troende.

  Iranierna och även araberna är ju öppna för evangeliet men det saknas skördemän.

 • Åke Josefsson

  Är detta Filadelfias sthlms program inför hösten förstår man att det är ont om lediga tider och lokaler.
  http://www.filadelfia.nu/viewNavMenu.do?menuID=297

 • S-E Sköld

  Eftersom tidningen Dagen fortfarande ärar mig, genom att stänga av mig från att kunna kommentera deras artiklar,

  sätter jag in en här, min kommentar till C-H Jaktlunds (som f.ö. inte har – tror jag – så liten del i min avstängning) bloggtext ang uthyrningen av Filadelfiakyrkan, till filminspelningsplats av filmen ”Såsom i himlen”.

  ———————

  Min kommentar: Filmen ”Såsom i himlen” var för det första en mycket bra film, som visade – om än i karikatyrform – på det hyckleri som förekommer i – förmodligen – alla kristna sammanhang, där det ju ofta är ytan som bedöms, och för det andra, tror jag inte det var många som visste, att inspelningen gjordes där, i ”Storfillan”.

  Få kunde – vid den tiden – ens föreställa sig, att någonting sådant kunde hända i Stockholms Filadelfiaförsamling -och kyrka. Pingströrelsens oomtvistade flaggskepp.

  När det f.ö. gäller filmens innehåll, så öveträffades det ju tyvärr och tragiskt av verkligheten, i Knutby-brotten.

 • S-E Sköld

  Med erfarenhet från kommunal -landstingskommunal -och statlig tjänst, har jag insett, att byråkratier är formalistiska, självgående maskiner; av kött och blod.

  De är självgående vad gäller uppbyggnaden, konstruktionen, och de är också självgående i sin förmåga att hela tiden skaffa sig nya jobb och därigenom motivera sin egen, betydelsefulla existens.

  Om inte annat tänker de ut en ny blankett för fältarbetarna att fylla i (som ibland dignar under tyngden av ständigt nya blanketter och nya frågeställningar) för att sedan byråkraterna skall samla in -och sammanställa dem och dra någon form av – inte efterfrågad – slutsats av uppgifterna.

  När så arbetet med det är klart, brukar frågeställningarna vara överspelade – för nya frågors skull – och undersökningen arkiveras. Det är på den vägen Pingströrelsen valt att gå och också sedan en tid är inne på, medan Sveriges folk går under i synder och öveträdelser: och stapplar som vilsna lamm ”mot avrättningsplatsen”.

  I Bibeln finns fortfarande ritningarna till Guds församling kvar, till Guds nutida räddningsark, men vem bryr sig i dem – i Guds eviga Ord – i vår moderna tid?!

  För vart tar i så fall byråkraterna vägen om apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister får möjlighet träda fram? Ja, vad händer med våra människotankar om Guds tankar får frihet att göra sig hörda? turturduvans röst i landet. Och vad händer med våra, självvalda vägar, om de ställs mot Guds?!

 • Filadelfia stockholm och samfunds-kristendomen har nog bara väggarna kvar, huset är tomt och nu lägrar sig mörkret alltmer, man ändrar lärosyn, dopsyn, fyller ”kyrkorna” med allt mer profankultur, och skapar tvivelaktiga ursäkter till allt mer världslikställighet, som måste ta form, då den pingst-genuina substansen har fått stryka på foten, det är en dom som drabbar dem som har blivit obstinata och vägrar efterfölja den Bibliska läran.

  Vägen går utanför lägret! Kom Herre Jesus, Kom snart!

 • Det som väckts till liv genom frågan om uthyrningar av Filadelfiakyrkan är i grunden hur vi i 2000-talet skall kommunicera evangeliet till en modern upplyst allmänhet. Stanley Sjöberg har skrivit i Dagen att han vill göra en sammanslagning av tidningarna Dagen och Värden idag (Livets ord). Det visar att han vill stärka det uppifrån kyrkoestraderna dikterade budskapet med ”smörjelse” snarare än i andlig mogenhet. Så var det under första hälften av 19oo-talet. Nu gäller 2000-talet och då måste man i dialog kommunicera evangeliet och det ställer mycket större krav på de som då vill vara med. I dialog får man motfrågor, som på Jesu tid. Han tog den dialogen! Där fanns ingen salvelsefull ordsörja i ”smörjelse”!!
  Till försvar för Niklas Piensoho vill jag säga att han förlägger sitt budskap i det mänskliga igenkännbara och för resonemanget rakt in i de evangeliska texterna. Då känner folk igen sig i problematiken och lyfts rakt in i Guds ord. Den som lyssnar blir inte ockuperad utan respekterad och kan då fatta ett i sig själv bättre förankrat beslut, än att ryckas upp med rötterna in i det salvelsefulla.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?