Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Lövhyddohögtiden kommer att firas i tusenårsriket…

Denna blogg post dedikeras alla som ser rött så fort de bibliska högtiderna nämns (Ja Lennart du är en av dem :-)). För alla er som blir arga på att det finns kristna som uppskattar att följa de bibliska högtiderna så har jag dåliga nyheter. De kommer att firas av alla folk i tusenår så det är nog lika bra att ni vänjer er. Därmed inte sagt att detta är en lag som alla måste följa ännu, i denna tidsålder. Men det är tydligt att när Jesus/Messias/Yeshua kommer tillbaka och etablerar sitt tusenårsrike kommer det inte längre vara frivilligt.

För övrigt så är dessa högtider inte Judarnas, det är Guds egna. Se själv i 3 Mos 23.

HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider.

Med tanke på en del reaktioner kan man tro att det är en hädelse att göra som bibeln säger, och att det är viktigt att gå emot detta. Men för egen del så kommer det ur hjärtat. Det är inget som jag gör för att jag måste utan för att jag vill.

Jag tror att den viljan kommer ur att Gud omskär våra hjärtan så vi vill följa hans bud.

Heb 10:16

Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen

Nu till hur  jag kan veta att lövhyddohögtiden kommer att firas i tusenårsriket.

Om man ser i Sakarja kapitel 14. Så är det en profetisk text som ännu inte fått sin fullbordan.

Att den handlar om ändenstid ser man redan på vers 1.

Sak 14:1

Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er.

Herrens dag, är en tydligt referens som används om och om igen, om den dag då Messias kommer tillbaka. Om det trots det fortfarande råder några tveksamheter så kan vi gå vidare till ver 4.

Sak 14:4

På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

 

Den dagen då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget och det delas itu har ännu inte hänt och är något som kommer att ske när Yeshua kommer. Om det fortfarande råder tveksamheter kan vi titta på vers 9.

Sak 14:9

HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett.

Då Herrens skall vara kung över hela gjorden, det hela stämmer väl överens med beskrivningen i Uppenbarelseboken 19.

Upp 19:15

Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

Om tveksamet fortfarande råder betänk då vers 11.

Sak 14:11

Folket skall bo där i ro och aldrig mer lämnas till undergång. Jerusalem skall bo i trygghet.

Att folk i Jerusalem aldrig mer skall lämnas till undergång och att de skall bo i trygghet kommer inte hända för än efter vedermödan. Det råder med andra ord absolut ingen tveksamhet om vart denna text håller till i tiden. Och nu när tiden är satt kan vi titta närmare på lövhyddohögtiden, låt oss se på vers 16:

Sak 14:16

Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, HERREN pp Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.

Alla som är kvar kommer att år efter år att fira lövhyddohögtiden, så jag säger er. Det är lika bra att ni vänjer er. Se upp så det inte är Herren som ni strider emot.

I kväll börjar årets upplaga av lövhyddohögtiden. Vi får fira att Jesus kom ner och tabernaklade hos oss och att han kommer igen. Det är en glädjens högtid!

Som en liten försmak av vad som kommer kan ni se följande klipp (tyvärr otextat). Människor från alla nationer börjar redan komma till Jerusalem för att fira. Det är nära, kom Herre!

Ha en skön lövhyddohögtid….

/Alias

=>

Ämne: Ändens tid, INRIKES, Våra Hebreiska rötter

 • NN

  Varför skriver ni ett sånt här inlägg? Ni vet vilka som kommer att kommentera och vad de kommer att skriva. Är det uppbyggligt, är det så Kristi kropp byggs upp?

  Om det är något vi behöver ”vänja” oss vid är hur vi är mot varandra.

  1Co 1:10 Men jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn, att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt.

  Eph 4:14 Så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag.

 • Därför att det är intressant faktum att bibeln tydligt säger att vi kommer att fira lövhyddohögtiden i tusenårsriket, min förhoppning är att det ska vara en tankeställare.

  Sedan är det möjligt att vissa personer som gått i baklås inte kan ta emot det, men det är inte för dem jag skriver i första hand. Utan för den stora massan som läser och funderar, men kanske drar sig för att kommentera.

  Om jag är tyst så kommer kanske en bild som domineras av personer som gått i baklås ge en sned bild för läsaren.

  mvh /Alias

 • HL

  Men så trevligt! Då kan Du ju ”dra dit upp” för att tillbedja.
  Jag går in i min kammare.

 • En fin artikel. Bra att få påminnelse om vad som är aktuellt och pågående hos Guds folk Israel.

  Själv ställer jag in min ”premiär” vad gäller firande av högtiden p g a ett antal frostnätter. Någon Brittsommar är inte i sikte. Det blir nog både lugnare och betydligt trevligare om man får vara med när hedningarna drar upp till Jerusalem i det nämnda tusenåriga Messianska Riket för att fira högtiden.

 • Lennart Svensson

  Hej Alias!

  Kul att Du skriver.
  Har Du också blivit judaiserad?

  Innan Du går ut och börjar samla löv,
  så kanske Du ska försöka finna det där
  1000 års-riket Du skriver om.
  I Guds Ord står det inget om något kommande
  1000 års-rike.

  Du kanske kan be Lasse W hjälpa dig att finna det?
  Han har fått in en riktig ”knorr” på att klippa grisar för att få lite ull.
  Javisst ja, f`låt,
  han har ju slutat med grisar.

  Jag saknar Dina omvärlds-analyser Alias.
  Börserna verkar inte ha så mycken högtid nu.
  Man kan visst tjäna ett och annat löv där.

  Och du, som Du skriver,
  så är det Herrens högtider.
  Mig veterligen har Han inte givit oss
  hedna-kristna några högtider.
  Så då kan vi ju inte bara gå till Gud
  och stjäla dem. Då bryter vi mot Guds bud.
  Är det inte det som kallas för ”phishing” på
  modernt språk?

  mvh L.S

 • 🙂

  Nej, jag är inte judaiserad, jag tyckte bara att denna texten var väldigt tydlig.
  Både på att det gäller alla nationer och det är efter Jesu återkomst. Sedan om det är 1000 år eller inte har inte är en helt annan sak.
  Jag misstänker att du inte kommer att hålla med, men vi får väl tillåta varandra att tycka olika helt enkelt.

  Det var roligt att du saknar omvärlds-analyserna, det kommer flera. Det går lite i vågor.

  Det händer sjukt mycket hela tiden. Eller vad sägs om Slovakiens paralament som röstade ner stödpaketet (EFSF) som ska användas till bland annat Grekland.
  Ändå går premiärministern ut och ska ha en ny omröstning omedelbart. Det är som att det bara är ett svar som är rätt, man undrar vilka påtryckningar och hot som ligger bakom.

  mvh /Alias

 • Sam

  Är det verkligen nån som är förvånad att vi ska fira Lövhyddohögtiden?
  Följdfråga:
  Hur många är det som tror på, eller åtminstone säger sig tro på, en Gud som är densamme igår, idag och i evighet?
  Sam

 • Bra inlägg! 🙂

 • rebecca

  @Lennart Svensson:

  står inget om judiska högtider i bibeln, Herren själv kallar de för sina högtider…SINA och ordet är: meod= mötestider…
  varför man tror att de är judiska är att judarna har fortsatt hålla dem, medan däremot kristna har övertagit de hedniska högtiderna…något Yawhe strängt förbjuder i sitt ord. Hur kan Kristi efterföljare påstår sig följa honom och inte hålla de högtiderna som han och apostlarna och alla de första lärjungarna höll? Alla höll de, läs apg…tills de förbjöds pga judeförföljelserna som kristna, som hölls som en judisk sekt eftersom alla som höll sabbaten och högtiderna togs som judar…kyrkan förbjöd dem då o ersatte dem med söndag (solens dag, solguden, Baal) påsk (till Ishtar=easter), jul (blot) etc…
  Gud har gett dem till ALLA, med bud om att hålla dem, för då vill han möta oss, Jesus/Yeshua och lärjungarna höll dem…men kristna tror pga av tradition, införd av en avfällig kyska, Konstantin, som dyrkade solguden etc…att de inte gäller!!!
  Och fårsvarar denna synd med näbbar och klor…men! som Alias skriver ovan…så kommer de rätta högtiderna att firas igen…när Jesus/Yeshua kommer tillbaka! halleluja!!

 • rebecca

  @Lennart Svensson:

  tusenårsriket står det om i upp boken kap 21, i Hesekiel, sista kapitlen i Jesja, etc, lärjungarna frågade hela tiden när Jesus skulle upprätta riket?…

 • Sam

  @rebecca:
  Det finns en liten annan mening angående Torah, eller ”Lagen” och att ”hålla den” i Hebreiskan.
  Där ser man mer att man ska vakta eller beskydda Torah.
  Som jag ser det så är inte efterlevandet av Torah en grund för frälsning. Grunden för vår frälsning är att YHWH sänt sin Son till att vara YHWH’s frälsning, precis som Hans namn säger. Om vi tror på Yeshua är vi frälsta.
  Sen kommer tecknen på frälsning eller frukten i våra liv. Vandrar vi som Han, YHWH’s frälsning för oss, gjorde enl 1 Joh2:6 ?
  Vandringen som ett avskilt(heligt, dålig översättning) folk finns beskriven i just Torah.
  Så länge vi accepterar Torah som vägkarta och ser till att vi vet vad som står iden och inte försöker anpassa den varken till oss själva eller vår tidålder tror jag att man vaktar Torah.
  Vi kan nog inte greppa det perfekta sättet att efterleva Torah än, men en dag ska vi.
  Så vår attityd, eller hjärtats omskärelse, att acceptera Torah, ”Lagen” som vårt rättesnöre är en följd av vår frälsningsupplevelse.
  Än om vi inte kan efterleva Torah perfekt så anser vi att YHWH’s ord är perfekt.
  Sam

 • Tordan

  Hur går man i ”baklås”? 🙂
  Går dessa inte att låsa upp igen?

 • Pauline Hannah

  Vi måste lyda Gud mer än människor!

  Och eftersom Bibeln, som är Guds levande ord och en vägledning för oss människor, uppmanar oss till att fira Herrens högtider bör vi ta det på allvar.
  Vi blir ju rikligen välsignade när vi är lyhörda för Hans vilja, vilket vi erfarit i flera år nu.

  Med den helige Andes hjälp kan vi läsa oss till hur Han vill att vi ska leva våra liv och hur Han vill att vi ska fira Hans högtider såsom Han beslutat i sitt rådslut långt innan vi blev till.

  Vem är du som upphäver dig mot din Skapare?

  Det kommer alltid att finnas människor som inte kan ta till sig något annat än det som deras egen intelligens tillåter. Men för den saken skull kan man inte backa och bli rädd för att stöta sig med dom när man vill berätta sanningen.

  Guds ordet talar tydligt om dessa och manar att vi inte ska lita för mycket på vår egen intelligens och kunskap.

  Låt alltså Skriften få förklara/tolka Skriften!
  Ett bibelställe ska förklaras med ett annat, inga mänskliga tolkar, tack!
  Låt oss vara ödmjuka och kärleksfulla såsom Ordet uppmanar utan att tulla på sanningen.

  Låt oss glädjas i denna Herrens stora glädjehögtid!

  Chag Sameach! 🙂

  Pauline Hannah

 • Antonia Berglund

  @Andreas Frost:

  Andreas,

  Vad var det som var ett bra inlägg, menar du?

  Tror att det är viktigt att man är tydlig med vem man riktar sig till, så att missförstånd kan undvikas.

  Hälsningar,
  Antonia

 • Lennart Svensson

  @rebecca:

  Hej Rebecca!

  Ang, ditt påstående:

  ”står inget om judiska högtider i bibeln”.

  I min Bibel och alla andras, står det.

  ”Därefter inföll en av JUDARNAS HÖGTIDER, och Jesus for upp till Jerusalem”. (Joh. 5:1)

  Varken i Hes, Jes. eller Upp står det om något
  1000-års rike. Det enda som står om 1ooo år
  är 6 ggr i Upp.kap 20 och det handlar inte om något ”rike”.

  Du skriver felaktigt att:
  ”lärjungarna frågade hela tiden när Jesus skulle upprätta riket”.

  Lärjungarna frågade Jesus EN gång om upprättandet av riket åt Israel i ”Apg.1:6”

  mvh L.S

 • @Lennart Svensson:

  ”Det enda som står om 1ooo år
  är 6 ggr i Upp.kap 20 och det handlar inte om något ’rike’.”

  Räknade inte dig som svagt begåvad….

  Vem ska regera i tusen år?
  Vad kallas ofta ett land eller ett område bestående av flera länder där någon är regent?

  Det Messianska Riket kommer att vara i tusen år. Ett tusenårigt rike. Tusenårsriket.

 • Lennart Svensson

  @Pauline Hannah:

  Hej Pauline!

  Du påstår att:

  ”Bibeln uppmanar oss till att fira Herrens högtider”.

  Har Du något Guds Ord som ”påpekar” detta?

  Min bibel innehåller olika befallningar av Jesus,
  men inget om att vi ska hålla några högtider.

  mvh L.S

 • svanen

  En sak är tydlig, Herrens hogtider nämns i skriften, på specifika datum, de s.k kristna nämns inte! Inte söndagen, inte påsk på haxornas dag (blakulla, paskkarringar mm), inte jul. Varför hävda felet i att fira herrens men hålla fast vid falsarier?

 • Lennart Svensson

  @Lars W:

  Hej Lars W!

  Tack för Ditt snälla ord om min begåvning.

  Jag upplever att jag regerar med Kristus här och nu.
  Jag har de onda ande-makterna under mina fötter
  här i min stad. Jag stötte på en katolsk präst på en
  kristen samlingsplats här.
  Jag lovar dig, det dröjde inte många sekunder
  förrän han försvann som en rökelse.

  mvh L.S

 • Sam

  @Lennart Svensson:
  Det är skillnad på judiska högtider och YHWH’s högtider.
  Hannukkah är en judisk högtid som Yeshua åtminstone var i Jerusalem medan den firades. Hur mycket Han deltog vet vi inget om.
  Men det är viktigt att hålla isär mänskliga traditioner och YHWH’s eviga högtider.
  Detta vore något som kyrkorna skulle tänka på och åtminstone anamma nån enda av YHWH’s högtider?????? Inte bara fira hedniska högtider.

  Purim är en annan judisk högtid som jag gillar.
  Men det är ingen av YHWH’s högtider, enligt Skriften.
  Sucks to be Haman!
  Simchat Torah är en annan judisk tradition. Om än inte från Skiften är det en tradition med bra innehåll.
  Bättre än häxor på blåkulla, äggläggande kaniner, Tors julbockar, helgonet nick och allahelgonspöken, eller hur!
  Sam

 • Lennart Svensson

  @Sam:

  Hej Sam!

  Givetvis så är Gud densamma i evighet.

  Vad har det med gamla högtider att göra?

  Du är väl också densamma Sam,
  men Du byter väl strumporna ibland?

  mvh L.S

 • Sam

  @Lennart Svensson:
  ”Min bibel innehåller olika befallningar av Jesus,
  men inget om att vi ska hålla några högtider.”
  Jag kollade jag också, och till min förvåning fann jag inget om nån Lennart Svensson, i något sammanhang? Tyvärr ls.
  Sam

 • Lennart Svensson

  @Sam:

  Hej Sam!

  Helt riktigt!
  Men jag är ju ingen befallning.

  Ha-ha, hur skulle det se ut.

  – Gå ut i hela världen och gör folk till Lennart Svenssons.
  – Gör som Svensson gör, håll till höger!

  Nä, det skulle bli för mycket av det goda?

  Själv skulle det stå mig upp i halsen.
  Jag har nog med den som finns.

  mvh L.S

 • Pauline Hannah

  Lennart Svensson

  Jag undrar lite om du har tillräckligt på fötterna innan du ger dig in i en diskussion om vad som står i Skrifterna!

  Av dina svar att bedöma så verkar du vara ganska okunnig i ämnet. Men även svar till andra som att
  ” byta sockar” är lite lågt av en vuxen person om man vill verka seriös.

  En annan sak jag undrar över är om det fattas delar av din bibel. För mig verkar det som att du bara äger den delen som kallas för Nya Testamentet.

  Om jag var du så skulle jag be Gud om hjälp att förstå Hans ord på ett bättre sätt och att få förståelse i skillnaden mellan judiska högtider och Herrens högtider.

  Jesus sade: ” Jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna, jag har inte kommit för upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er, innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.” Matt.5:17-18

  Detta borde du hitta även i din bibel.

 • @Lennart Svensson:

  ”Jag upplever att jag regerar med Kristus här och nu.”

  Så orden i Upp kap 20 saknar betydelse? Vad hände efter den första Pingstdagen? De tolv apostlarna regerade då med sin Messias i långt högre grad än du någonsin gjort. Upp kap 20 handlar om en messiansk regering över världen med säte i Israel och Jerusalem. Som du kanske ser i Upp 19 och 20 föregås det av Harmagedon och martyrernas uppståndelse. När gick ditt ”Harmagedon” av stapeln?

  De bör ta varning av just hebréerna som vägrade tro på ett Guds rike i Löfteslandet. De ignorerade, delvis p g a fruktan efter spejarnas berättelser, Moses profetior och Josuas respektive Kalebs beskrivningar av det underbara landet. Därför vägrades de senare tillträde till Löfteslandet när de av någon anledning ändrade sig. P g a otro. Deras öde blev att irra omkring i öknen under 40 år där de också dog och blev begravda. Endast Josua och Kaleb fick senare tillträde till Löfteslandet.

  Då handlade det om Israel, nu handlar det om hela jorden och alla folk. Inbjudan har gått ut till alla. Men dessvärre kommer endast få att bevärdigas inta Guds rike på jorden.

 • Pauline Hannah

  @Sam:

  🙂

 • Sam

  @Lennart Svensson:
  ”Givetvis så är Gud densamma i evighet.

  Vad har det med gamla högtider att göra?

  Du är väl också densamma Sam,
  men Du byter väl strumporna ibland?”

  Visst skulle jag kunna ta det som smicker men jag tror ändå att du går lite för långt när du jämför mig med Gud!

  Om man nu inte ska anta att YHWH ljuger så säger Han faktiskt detta om sina högtider:
  ”Så skall du nu veta att YHWH, din Gud, är den rätte Guden, den trofaste Guden, som håller förbund och bevarar nåd intill tusende led, när man älskar honom och håller hans bud”

  Precis som när Han pratade med Noah!!!!
  Regnbågen är kvar, tack YHWH att du är trofast!

  ”När alltså bågen synes i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbund som har blivit slutet mellan Gud och alla levande varelser, vad slags kött det vara må på jorden.”

  Sam

 • @Sam:

  Var tvungen att kolla upp angående Chanukka. Så här står det i 2 Mack:

  ”Och de stadgade genom allmänt påbud och beslut, såsom en lag för hela det judiska folket, att man årligen skulle fira dessa dagar.”

  Vill man vara en del av Israel kan det vara klokt att byta ut den hedniska julen mot Israels folks Chanukka ändå. Med framåtsyftning mot det nya tempel som kommer att byggas och invigas. Nu gäller det bara att hitta en ljusstake för firandet…

 • @Sam:

  ”Simchat Torah är en annan judisk tradition.”

  Vad kan det vara? Var för många år sedan på konserter med den judiska kören/dans/musikgruppen Simcha från Minsk. Underbart program! Har de tagit sitt namn från den högtiden?

  Simcha:

  http://www.youtube.com/watch?v=7WxIuqPxxp0

 • Man hörde lite kletzmer-tongångar hos Simcha från Minsk. En annan konsert jag bevistade för ett antal år sedan var med den svenska kletzmergruppen ”Den flygande bokrullen”:

  http://www.youtube.com/watch?v=ASUZB-fr8Ug

  Musik, sång och dans kommer inte att bli någon bristvara i Tusenårsriket…

 • rebecca

  @Lennart Svensson:

  3. Mose 23:1-2: Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: HERRENS (!) högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina (MINA!) högtider…
  Alltså när Gud ger budet om högtiderna, säger han att de är hans högtider. När de refereras i Joh, berättas det om att judarna höll dem…alltså de inföll då…men inte att de ska vara deras. Och även om så skulle vara, så är ju kristna inympade, del av förbundet…och skall väl hålla högtiderna som befalldes dem som de är inympade i???

 • Debora utan h

  Hemma hos oss skall vi ha Succot-fest på fredag, hur skall ni göra?

 • Gabriella

  Sådana här diskussioner gör mig ofta bedrövad, av den anledningen att jag själv känner mig värdelös som kristen. Jag är vad man kan kalla normalbegåvad, men vad det gäller sådana här teologiska frågor så känner jag mig fullständigt iq-befriad.

  Kan jag kalla mig Guds barn trots att jag inte har någon susning om de högtider som utspelas i GT? Jag hoppas på att det räcker att jag bekänner mig till Gud, Jesus Kristus, men jag kanske har fel? Jag har försökt sätta mig in mer i GT, men finner det svårt. Det som jag upplever som mest värdefullt för mig rent personligen i GT är att lära sig mer om Guds olika sidor, Vem Gud är. Det andra förstår jag ofta inte…

 • @Sam:

  ”Grunden för vår frälsning är att YHWH sänt sin Son till att vara YHWH’s frälsning, precis som Hans namn säger”

  YHWH blev människa – Människosonen… men det har vi ju redan penetrerat och får ta i annan diskussion om ämnet inte mot all förmodan skulle vara uttömt.

  Vad anser du om deras ”sukkor”? Är de inte lite fuskbyggda? I min förställningsvärd bodde de i tält eller i hyddor gjorda av grenar och löv (sådana man ofta gjorde själv som barn men oftast täckta med grenar från barrträd). Inte fyrkantiga trälådor med lite palmkvistar på taket. Dessutom sägs det att de inte övernattar i dem, endast har sin huvudmåltid där på kvällen.

  Ett litet exempel på ”fuskbyggen”:

  http://svenskchekchouka.blogspot.com/2010/09/lovhyddor-och-stinkande-franska-ostar.html

 • @Antonia Berglund: menade själva inlägget, alltså ingen kommentar.

  Herrens högtider tycker jag är mycket intressanta!

 • @Gabriella: hej
  Blev glad av att läsa din kommentar. Absolut är det viktigaste vem Gud är så Fortsätt lär känna Honom!

 • Sakarja 14:16-21 De som är kvar av hednafolken ska dra upp mot Jerusalem för att tillbe konungen HERREN Sebaot och fira lövhyddohögtiden. Om de inte gör det ska de straffas genom att inte få regn. (Min sammanfattning)

  Varför just lövhyddohögtiden har jag frågat mig.

  Först får vi konstatera att de olika ceremonierna och högtiderna bara är skuggor av verkligheten som är Kristus, Kol 2:16ff. Kristus är uppfyllelsen av lövhyddohögtiden, då Han kom och bodde ibland oss. (Joh 1:14) Vi ska alltså fira den här högtiden liksom med de andra, i anden, genom att fira Kristus i tro på att Han är Gud kommen i köttet (1 Joh 4:2f).

  Det står också om ännu ett tillfälle i Upp 21:3 att Guds tabernakel ska stå ibland oss och att Han ska bo hos oss i det Nya Jerusalem. Så det kan mer vara så att, igen, det handlar om att fira Gud, Kristus, genom att ha gemenskap med Honom och inte bokstavligen högtiderna. Och inte i ett tusenårsrike, som jag förstår det här, utan i Evigheten.

  Det här klingar också väl överens med Gal 5:5 som säger att vi ska vänta i anden genom tron på hoppet och varnar för att komma bort ifrån Kristus. Börjar man med att se fram emot att hålla vissa högtider främre än att man faktiskt ska få bo tillsammans med Herren och se Hans härlighet så riskerar man att komma bort ifrån Honom.

  Även Kolosserbrevet igen där Paulus fortsatt ifrån 2:16 och talat om ”det jordiska” – högtiderna vs verkligheten, Kristus i Himlen, ”det himmelska” och kommer till 3:1-2: ”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.”

  Och Filipperbrevet där Paulus likadant talar om ”det himmelska” vs ”det jordiska” med samma innebörder. ”Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er.”
  (Filipperbrevet 3:13-15 SFB)

 • Pauline Hannah

  @Gabriella:
  Shalom Gabriella!

  Tack för ditt fina inlägg!
  Du är en tillgång i Guds rike!
  Och därmed inte värdelös, eftersom han valde dig, kallade dig och räddade dig.

  Genom att Gud själv dog för dig (oss alla) innan vi ens var födda blir vi värdefulla i Hans ögon och det värdet är det enda som betyder något.

  Se inte ner på dig själv, vandra med Fadern och gläds över att du får tillhöra Hans barnaskara.
  Tillåt dig själv vara barnsligt glad över din frälsning!

  Du kommer att växa i tron i den takt som passar dig, det gör vi alla, om vi bara är villiga att låta honom forma oss.

  Tack för att du skrev så ödmjukt!

  Tycker bara att vissa inlägg ibland är till mer skada än nytta, förvirrar mer med sina påståenden ön ger mönniskor vägledning.

  Ditt inlägg var inte en sådan.

  Gud välsigne dig, vännen!

 • Antonia Berglund

  @Daniel Lundgren:

  Amen broder!

  Det är Herren, som allting handlar om, Han som är verkligheten själv !

  Så bättre kunde det inte sägas 🙂

  Hälsningar,
  Antonia

 • @Daniel Lundgren:

  Gallimatias är ett bättre ord. Vad ger dig rätt att förneka och förkasta vad HERRENS profet Sakarja förutsagt?

 • Lennart Svensson

  @Gabriella:

  Hej dyre Gabriella!

  Du ska inte ALLS känna Dig ”värdelös som kristen”,
  för att Du inte känner Dig hemma i GT.
  Allt i GT är BARA SKUGGBILDER av Verkligheten
  som ÄR JESUS KRISTUS
  enl. ”Kolosserbrevet.2:17”.

  När Du är kristen så har Du den Helige Ande boende i ditt hjärta och Han ska leda dig till hela Sanningen och lära Dig ALLT, enl. ”Joh.14;26”

  Så Du kan bara slappna av, luta Dig tillbaka och sucka,
  Tack Jesus!
  Det räcker för att vara Guds Barn.

  De här hebreiska rötter-sökarna är egentligen bara
  besvikna kristna som inte lärt sig att vandra i ande
  och att vandra i Tro.
  Deras lärare har tutat i dem lögnen, att en viss ledare vid namn Konstantin i Rom på 300-talet, har kapat och förvanskat kristendomen under 1700 år.
  De bortser helt ifrån Guds Ord i ”Joh.14:26”
  att det är Den Helige Andes uppgift att bevara.
  Det verkar som om de inte lärt känna DHA.

  Det här ”hebreiska rötter-tjatet” är inget annat
  än en villolära. De är bara ute för att förvilla.

  Låt den Helige Ande leda dig i din läsning av GT,
  så ska Du se att det blir underbart.

  Jag ska be för Dig syster!

  mvh L.S

 • @Daniel Lundgren:

  ”Det här klingar också väl överens med Gal 5:5 som säger att vi ska vänta i anden genom tron på hoppet och varnar för att komma bort ifrån Kristus.”

  Använd du latinets ord för Messias om det passar din papistiska livssyn bättre. Faktum är att Messias kommer att bo mitt ibland sitt folk under tusen år – och mer – på denna jord. Den nya jorden kommer senare om du läser lite längre fram i Uppenbarelseboken.

 • Antonia Berglund

  @Gabriella:

  Gabriella,

  Var inte orolig, du har utvalt den goda delen, att fara efter att lära känna Herren, det som är det viktigaste av allt!

  Han har lovat att leda oss, på rätta vägar, för SITT NAMNS skull!

  ”Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.” Ps. 25:9

  Varma hälsningar 🙂
  Antonia

 • Lennart Svensson

  @Pauline Hannah:

  Hej Pauline!

  Ge mig ETT ENDA Guds Ord,
  som utgör en befallning till mig
  som hedna-kristen, att jag ska
  fira Judarnas högtider.
  Jag har läst Bibeln i över 30 år
  och jag har inte hittat något.

  mvh L.S

 • Lennart Svensson

  @rebecca:

  Hej Rebecca!

  Vi hedna-kristna är inte inympade i judendom.
  Vi är inympade i Olivträdet Jesus Kristus.
  Judarna är grenar på ena sidan och vi kristna
  är inympade på den andra sidan.
  Läs ”Rom.11” så får Du klart för Dig.

  mvh L.S

 • @Lars W: ’Kristus.”

  Använd du latinets ord’

  Du har snubblat på stötestenen.

 • Pauline Hannah

  Lennart Svensson: @Pauline Hannah:
  Hej Pauline!Ge mig ETT ENDA Guds Ord,
  som utgör en befallning till mig
  som hedna-kristen, att jag ska@Lennart Svensson:
  Det är ett ERBJUDANDE att fira Herrens högtider och inte befallning. Jag förstår inte att du fastnar i det.

  Skulle du kunna läsa mina inlägg en gång till, snälla!
  Du borde inse att Herrens högtider gäller ALLA om du läser hela bibeln, ingenstans står det att det bara skulle gälla judarna.

  Det står att hela bibeln är till undervisning och inte bara nya testamentet.

  Jesus själv citerade/läste ur skrifterna, vilka på den tiden var just Torahn och Profeterna.

  Frälsningen är för ALLA och därmed gäller också HANS högtider ALLA som tror på honom, för det gör väl?

  Vad sägs om dom tio budorden som gäller alla!
  OBS! Alla dom är befallningar, men för övrigt vet jag inte vilka befallningar du syftar till.

  Du tar väldigt stora ord i din mun angående andra bibeltroende! Vilken rätt har du till detta?
  Du uttalar dig om saker du uppenbarligen inte har ljus över. Jag råder dig att behärska dig så att du inte drar en dom över dig.

  Märkligt att du inte hittar i bibeln trots att du studerat den i så många år som du påstår!

  Bed den Helige Ande leda dig rätt och förklara för dig hur det ligger till, men då måste du nog vara öppen för sanningen och inte tro på ditt eget förstånd för mycket!

  Lycka till i dina studier!

 • @Daniel Lundgren:

  ”Du har snubblat på stötestenen.”

  Absolut inte. Och jag ser fram emot det bygge som uppförs därpå man som du inte tycks se.

 • Alias,

  För ganska många år sedan när jag och min hustru var i San Francisco beslöt vi att besöka ett söndag-förmiddags-möte. Vi bodde på ett hotell i Berkely och valde ur annonserna en församling på den sidan av San Fransisco.

  Vi kom dit i tid. Det kom inte värst många besökare. Pastorn valde att vänta litet grand innan han började, för att eventuellt flera besökare skulle komma.

  När han sedan tog till orda använde han mer än hälften av predikotiden till att skälla på alla närvarande för att så få hade kommit.

  Gott uppfostrade som vi är satt vi kvar tills mötet var slut. Men, tror du att vi skulle överväga att besöka den församlingen igen? Noppes!

  Och tänk om vi hade varit sökande människor som var ute efter att se om det fanns något gott att hämta hos de kristna! Hur tror du resultatet hade blivit?

  Grattis Alias! Du har lyckats med samma trick som den pastorn i San Fransicos utkanter.

  Alias skrev: ”För alla er som blir arga på att det finns kristna som uppskattar att följa de bibliska högtiderna så har jag dåliga nyheter. De kommer att firas av alla folk i tusenår så det är nog lika bra att ni vänjer er.”

  Och för alla som var sökande men som på grund av denna artikel drog slutsatsen att det är bättre att vara mycket försiktig så att man inte luras?

  Alias skrev: ”Det är lika bra att ni vänjer er!”

  Or else?

  Fortsätta att vara B-lags kristen och hoppas att nåden räcker?

  Ja, nog finns det många otaktiska i båda lagen.

  /Kjell

 • svanen

  Är det det judiska arvet som ogillas? Om judarna helt plötsligt avsade sig Herrens hogtider eller blivit utrotade, hade det då varit lättare for t.ex Lennart att fira dessa?

  @ Lennart: dina julstrumpor är c:a 2000 år!! Dags att byta. Vad ska du fira nu? Rammadam kanske. Hednisk, inte nämnd i skriften som en herrens högtid. Kan passa….

 • Pauline Hannah

  @Kamau Mweru:
  Finns inte viljan att förstå vad andra försöker säga, jaa då är det meningslöst att fortsätta. Det bär ingen frukt och bibeln förbjuder oss att egna oss åt sådant.

  Om man deltar i resonemanget och försöker tala förnufftigt och sakligt, kallas man för lam och mjäkig. Och snart nog körs man över av någon grälsjuk motståndare till allt som inte innefattas av hans egna kunskaper.

  Om man talar rakt på beskylls man att man skrämmer iväg människorna av någon som är ’sårad’, trots att denne själv inte skräder orden eller visar någon hänsyn.

  Det kvittar precis hur väl och sakligt man försöker på olika sätt att nå fram, om man så skulle tala änglaspråk.

  Om människan har sin relation med Fadern i ordning, jaa då vet han/hon vad som gäller.

  Jag tror att det enda som blivit sårad i det här fallet är högmodet/stoltheten och inget annat.

 • @Pauline Hannah:

  Det kan låta som straffkommendering att årligen behöva bege sig till Jerusalem om man när den tiden kommer bor i t ex Sverige (geografin kommer att förändras märkbart under vedermödans tid men som ett exempel i vår tid). Och att utebli från denna högtid kommer att bestraffas genom att regn över det landet uteblir under kommande år.

  Enligt min mening kommer denna högtid att bli något alldeles sällsynt underbart och den som en gång varit där kommer att längta till nästa års högtid. Kanske inte hela nationer beger sig dit, några måste ju sköta sysslorna därhemma, men en delegation från varje nation och stam kommer att infinna sig. En internationell högtid i en paradisisk miljö omkring det nya templet. Måltidsgemenskap (mycket av det som kallas offer i Hesekiel handlar om gemensamma måltider). Att man bygger sina egna lövhyddor gör det till i hög grad en barnens fest. Man kommer att få se inte bara judiska ”sukkor” utan hyddor i många stilar bland de många nationaliteter som samlats. Tempelkällan och dess vatten kommer att användas flitigt denna vecka liksom löven och frukterna på de nya slags träd som växer upp. Barn och unga kommer att hålla till en hel del vid det som då är f d ”Döda havet” för bad och fiske.

  ”Och det skall ske i kommande dagar att det berg där HERRENS hus är skall stå där fast grundat och vara det yppersta ibland bergen och upphöjt över andra höjder; och alla hednafolk skola strömma dit, ja, många folk skola gå åstad och skola säga: ’Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.’ Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.”

 • NN

  @Pauline Hannah: Änglaspråk? ”Det är lika bra att ni vänjer er. Se upp så det inte är Herren som ni strider emot.” Likartade uttalanden brukar framgångsteologer använda.

  ”Jag tror att det enda som blivit sårad i det här fallet är högmodet/stoltheten och inget annat.” Du har all rätt att tro vad du vill. Jag förtröstar på Herren och litar på att Han leder mig rätt.

 • Inhoppare

  Likt Lennart Svensson förstår jag inte heller varför vi kristna med hedniska rötter ska börja fira judiska traditioner helt plötsligt. I stort sett varenda ett av Paulus brev adresserar de konflikter som uppstod den första tiden när judiska och hedniska kristna började leva tillsammans. Slutsatsen var tydlig: Lev tillsammans och respektera varandras kulturella olikheter! Ni hedningar: Kom in i det blodsförbund som instiftats av Herren Jesus. Ni judar: Kom in i det blodsförbund som instiftats av Herren Jesus. Alla är ni ett i Kristus!

  Att vi hedningar 1800-1900 år senare ska börja leva efter judisk kultur förbryllar mig.
  Vi hedningar ska respektera de kristna judar som ”sätter en dag högre än en annan”. På samma sätt ska judarna respektera den som inte gör det. Var och en bör vara helt övertygad i sitt sinne.

  Men att vanliga svenskar ska vara låtsas-judar låter mest som ett uttryck för att man tröttnat på sitt gamla sammanhang och blivit sensationslysten. Vad blir nästa steg? Att låta omskära sig och därmed vara tvingad att hålla hela lagen?

 • Pauline Hannah

  @NN:

  Amen!

  Då är vi två.

  Och då kanske vi ses.

  All ära till vår Fader som älskar oss mer än vi kan förstå.

 • @Inhoppare:

  ”Att låta omskära sig och därmed vara tvingad att hålla hela lagen?”

  Det är väl ganska klart och tydligt utifrån Galaterbrevet att vi inte ska.

  Men många hedningar som tror på judarnas Messias måste sluta tillbe den hedniske ”konungen” i Rom samt de ”traditioner, ”högtider” m m denne påbjuder och istället tillbe den judiska Konungen – Konungarnas Konung. Att intressera sig för de traditioner och den miljö Han föddes till är ett bra sätt att förbereda sig för den tid då Han återkommer för att regera jorden från Jerusalem.

  (Rom är då äntligen endast grus och aska, staden kommer sedan aldrig mer att återuppbyggas)

 • Pauline Hannah

  @Inhoppare:

  Det är så ledsamt när folk fortsätter att blanda ihop olika begrepp, trots att det tydligt framgår i inläggen vad Ordet säger.

  Att vilja fira Herrens instiftade högtider och glädjas över Hans kärlek till sina barn är inte att försöka bli judar!???! Vi pratar inte om konvertering som är en helt annan sak.

  För mig är det ointressant med kristen eller judisk tradition. Däremot är heligt för mig att vad står i Guds Ord.

  För att det som står i bibeln är väl ingen villolära som någon påstår.

 • Läsare

  Jag förstår inte problemet med detta inlägg.

  Kamau Mweru, Gabriella, Lennart med flera, verkar totalt oförstående vad denna blogg är för typ av blogg.

  Kom själv in här för ca 3 år sedan och hade inte hört talas om mycket av vad som sägs här än mindre läst om sådant.

  Om man är en person med öppen attityd och som inte tror att man har svaren på allt så är ju en sådan platts som Aletheia ett smörgåsbord för den som vill utforska lära sig mer eller pröva saker eller förkasta.

  Detta är ju ett ställe för dem som kommit en bit in på trons djupa vatten.

  Till dig Gabriella så förstår jag vad du menar, men du behöver inte känna dig värdelös eller sämre kristenn för det.
  Jag kände väl lite som du i början, men när jag öppnade mitt sinne och min hunger för att lära mig mer om HELA bibeln så växte min iver att besöka denna blogg.

  Sen får man se lite mellan fingrarna på alla tråkiga kommentarer från båda lägren, vi är bara människor men visst kan man tycka att vi borde ha kommit längre i vår vandring med Jesus och därmed borde vissa kommentarer inte bli nedskrivna och publicerade här.

  Detta är något jag själv också bör beakta.

  Men som sagt läs vad som skrivs här pröva det och behåll det goda och personligen så kan jag bara säga att jag hittar mycket gott här vecka efter vecka.

  Min syn på bibeln och den kristna tron och vandringen har förändrats till det possitiva.

  Avslutningsvis vill jag bara fråga, varför skall man känna sig sämre för att man inte upptäckt eller lever ut något som någon annan upptäckt, detta har jag så svårt att förstå.

  Varför inte glädjas med den/dom personerna och själv se om detta kan vara något för mig.

  Har man ett öppet sinne sammtidigt som man inte tror för ”mycket” på sig själv så är det ju underbart att få läsa vad andra människor upptäckt.

  Tyvärr får vi aldrig höra sådant som pratas om här i våra ”vanlika” kyrkor idag.

  Allt gott önskar jag denna blogg och dess läsare

 • @Pauline Hannah skrev: ”Finns inte viljan att förstå vad andra försöker säga, jaa då är det meningslöst att fortsätta.”

  Det kan jag skriva under på. Kolla mina inlägg på Aletheia och annorstädes, och du skall se att jag verkligen inte tillhör dem som skyr det judiska.

  Man brukade skälla ut mej för att vara eM-eF-eSsare. Fast jag då aldrig ens hade hört talas om den klubben av A-lagets högmodiga lagivrare.

  Men jag ser, efter år av deltagande i diskussionerna, att det leder till detta slutstadium även i soft-core judaism.

  När Jesus kommer tillbaka kommer säkert allt att fixa sig, för dem som är frälsta av bara nåd och har varit Honom trogna.

  Om Han vill att vi skall fira lövhyddohögtiden i Jerusalem varje år så är jag helt säker på att det blir en fantastisk fest.

  Men i fråga om övningar nu – or else – anser jag att ivrarna både bryter mot Guds Ord och förstör all välsignelse.

  I avvaktan tar jag tydligt avstånd från dem som försöker klassa som A-lags kristna i egen prestation.

  Jag har haft mer än nog av det i pingstens falska prestations-karismatik.

  /Kjell

 • Läsare

  Kamau Mweru

  Jag förstår hur du tänker men visst kan vi väl få ha ”krypinn” i den digitala världen där vi inte bara berättar utförligt om den förlorade sonen och dess innebörd.

  Visst måste vi väl få tränga in lite djupare ibland och faktiskt få uttrycka oss lite mer ”strängt” om vad vi upplevt/förstått av bibeln.

  Har stor respekt för dig och din blogg, men inte tror jag varje inlägg hos dig heller är vad en icke starkt övertygande kristen bara sväljer med hull och hår och går vidare stärkt av.

  Däremot motsätter jag mig helt och hållet pajkastandet och dom hårda ordens kommentarer, som tyvärr drar ned debatten på maskrosnivå.

 • @Läsare:

  Inga problem med det.

  Men låt oss vara ärliga med varandra och sluta mumla i skägget.

  Insinuationerna att man skulle strida mot Herren om man inte övar sig i att fira lövhyddohögtiden, går för långt.

  Personligen har jag med stort intresse lyssnat på Eddie Chumney, Mark Biltz och Bill Cloud.

  Jag har verkligen inget emot att lära mej mera av dem som har studerat Skrifterna med de insikter de har.

  Det är en personlig uppgift att pröva det som predikas och behålla det goda.

  /Kjell

 • Sefast Tronde

  @Kamau Mweru:

  Det ligger en viktig sanning i ditt uppmärksammande av de styvmoderliga uppfostringstendenser som många har som metod att dela sina ’hebré-rot-välsignelser’ på.

  Väl åskådliggjort med den härliga analogi du delade med ’pastorn som skällde ut besökarna för att det kommit så få’.

  Och tyvärr verkar så många verka vilja uppfostra varandra i dessa forum. Och allt mer. Undrar om debattmetoden är smittsam?

  Håller fullständigt med Kjell, när han säger: ”Men i fråga om övningar nu – or else – anser jag att ivrarna både bryter mot Guds Ord och förstör all välsignelse.”

  – Även om jag tror mig förstå något, och själv har fått mycket gott av vara välsignad med ett perspektiv som inte har latinet som ursprungskälla för evangelium.

  När allt börjar polariseras allt mer blir ivrare på snart sagt alla kanter, både rättfärdiga och orättfärdiga, tyvärr alltmer benägna att låta målet helga medlen.

  Välsignelser är något man skall dela, såsom man delar en kaka bröd med någon vandrare längs resvägen. Och inte försöka truga i någon brödkakan med förtäkta hot.

  MVH / Sefast Tronde

 • Lennart Svensson

  @Kamau Mweru:

  Hej Kjell!

  Du skriver:

  ”Personligen har jag med stort intresse lyssnat på Eddie Chumney, Mark Biltz och Bill Cloud.
  Det är en personlig uppgift att pröva det som predikas och behålla det goda”.

  Det var du som myntade begreppet:

  ”Råttgift är till 99,7% bra mat.
  Det är det återstående % som dödar”

  Hur får du ihop den ”råttgifts-teorin”
  med att ”behålla det goda”?

  Ska vi suga ut giftet ur de som blivit stungna
  av ”råttgifts-pojkarna”, Biltz, Cloud och Chumney,
  efteråt, eller?

  mvh L.S

 • @Kamau Mweru:

  Där du bor är det väl guldläge att fira Lövhyddohögtiden? Betydligt värre här. Bättre att invänta den Messianska tiden och firandet i Jerusalem. Alla högtider i den judiska kalendern är inte tillämpliga för alla i alla delar av världen. Inte i denna tidsålder. Att fira sabbat enligt judiskt tradition är hopplöst norr om polcirkeln som ett exempel. Men att ha tankarna hos Israels folk i Jerusalem och på så sätt deltaga är inte fel.

 • Pauline Hannah

  @Kamau Mweru:

  ”Pingsten falska prestations-karismatik”
  ”A-lags kristna i egen prestation”
  ”soft-core judaism”?

  Varför drar du in sådana påhopp i sammanhanget?
  Vad har sådana nedlåtande uttalanden med denna debatt att göra? Varför denna generalisering av bibeltroende medvandrare?

  Med vilken rätt har du att komma med dessa lågvatten uttalanden och kategorisering av andra troende? Självrättfärdighet är inget som Guds ordet anser som en dygd.

  Du har din fulla rätt att ta avstånd från precis vad du vill, men kanske skulle du inte uttala dig om sådant du inte fått ljus över.

  Mvh

  Pauline Hannah

 • Tordan

  @Lennart Svensson: ”Du påstår att: ”Bibeln uppmanar oss till att fira Herrens högtider”.
  Har Du något Guds Ord som ”påpekar” detta?
  Min bibel innehåller olika befallningar av Jesus,
  men inget om att vi ska hålla några högtider.”

  Tord: Lennart har alldeles rätt i vad han säger här.
  Jesus inskärper inte någonstans hedningar att ’hålla högtiderna’.

  Apostlarna inskärper ingenstans att hedningarna ska hålla högtiderna.

  Paulus omnämner på ett ställe indirekt att ”nu går vi och firar det osyrade brödets högtid” med implikation av hedningar.

  För det första, Jesus talade och agerade enbart i förhållande till ’Israels barn’ (Jag är sänd till Israels barn). Men implicit låg det i den judiska kulturen att man följer Torahns bud och inte bryter.

  Inte förrän Paulus blir omvänd och utsedd till ’hedna-apostel’ och Petrus blivit uppläxad till att vända sig till hedningarna och se dem bli uppfyllda av Helig Ande, kommer vi hedningar åt Guds frälsning som en extra-bonus.
  Därefter ser vi undervisningen i NT om att leva ett helgat liv, att ovända oss från otukt, och glädja oss i Herren osv.

  Jag håller helt och hållet med om att NT-s budskap ger INTE någon tydlig uppmaning till hållande av Herrens högtider (för hedningar). NT har andra prioriteter.

  Däremot finns inget förbud för hedningen att snylta in sig på Israels välsignelser och det finns även referenser i Uppenbarelseboken om att ’Alla nationer ska gå upp till Jerusalem om fira Sukkot’ under tusen år.

  Grundläggande så har människon behov av återkommande högtider. Det ser vi i alla kulturer och folkslag. I Sverige har vi en uppsättning, med olika valörer och dunkla ursprung.

  HERRENS högtider ser man vid studium att de bär ett otroligt profetiskt budskap i sig. De avbildar hela Messias frälsargärning, steg för steg. Kyrkan har antagit, och förändrat, de högtider som hittils har uppfyllts i frälsningshistorien. Resten ”finns inte” för kyrkan.

  Det finns alltså riktigt goda skäl att som hedning intressera sig för dessa HERRENS högtider och ta åt sig deras budskap i sin rikedom. Att hedningen behöver ”uppfylla” dem som bud handlar det ö.h.t. inte om.

  Sedan har Lennart dragit förhastade och marginaliserande slutsatser om ”hebreer-sökarna” eller vad han kommer på. Det är att försöka ”återställa ordningen” enligt hans sett att se. Där behöver han sänka garden lite.

  Tolkar jag Lennert rätt att han upplever ”hebreer-sökarna” som ett hot? Det blir missriktat av honom tycker jag.

 • Läsare

  Till Alla

  Detta är ju en tankesmedja där dom som driver den har upptäckt saker som ger dom stor välsingnelse.
  Detta vill dom dela med sig av, så att andra även kan få upptäcka detta.
  I samma andetag tycker jag dom är väldigt tydliga med att säga att dom inte blir bättre människor eller mer ”frälst” för det, utan att det gett dem stora välsignelser som dom i kärlek vill dela med sig av.

  Problemet uppstår när människor(läs Lennart mfl) börjar påstå att dom anser sig bättre än andra och ser ner på dom som inte upptäckt det dom har upptäckt.

  Man(lennart mfl) hänvisar till att nåden i NT är allt som behövs, ock det är väl bra och räcker ända in i himelen, men tänk om det finns mer att upptäcka, mer att uppleva, mer välsingnelser att få.
  Lennarts mfl raljerande och offta hårda ord och bedömningar av dem som skriver tar då debatten till en helt annan nivå.

  När då en människa som är ny i tron eller besöker denna plats för första gången och läser bla vad han, Lennart (dock inte ensamm) skriver så tror jag att dessa vaggas in i att det är skribentens mening också, men så är ju bevisligen inte fallet.

  Offta hoppas man på att människor skall hoppa över kommentatorsfälten och bara läsa inläggen och därmed själv bilda sig en uppfattning, efterssom det sällan uppstår konstruktiv debatt vilket jag förmodar önskas av ägarna och skribenterna.

  Det jag kan reagera över i Lennarts argumentation att försoningsverket och nåden i nyatestamentet är allt som behövs.

  Det känns som att attityden, jag har det nog bra och vill inte chansa på att få uppleva att det kanske finns mer saker att få, får ta överhand.

  Det är ju inget jobbigt som erbjuds, det är ju inget som kostar på, det är ju inget som krävs för frälsning. Istället så tycker jag att i vårt hektiska och moderna sammhälle så ges det tillfälle till vila, förtröstan, tillfälle till mer umgänge med nära och kära, troende och Guds ord.
  Finns risken att man dessutom får del av välsingnelser från Gud den högste, så får man väl ta det ;-).

  Slutligen så behöver man väl om man nu strängt ogillar deras (bibelns) ideer inte ständigt hoppa på dessa och fara med tveksamma påsåenden, utan istället föra en saklig och lugn debatt utan att hela tiden försöka läsa mellan raderna och söka hitta anklagelsepunkter.

  Kamau/Kjell allt det jag skrev var väl inte i första hand till dig menat.

  Chilivippen

 • Pauline Hannah

  @Läsare:

  Amen kunde inte sagt det bättre själv!

  Mycket kloka ord från en vis person och medvandrare!

  Tack!

  Jag blev mycket glad och välsignad av ditt inlägg.

  Var välsignad

  Mvh

  Pauline Hannah

 • @Kamau Mweru:

  Du lägger ord i min mun som jag aldrig sagt, Kjell.
  Jag har aldrig sagt något ”or else” eller att det finns något B-lag, vad får du det ifrån?

  Jag har bara konstaterat vad som står bibeln; närmare bestämt Sakarja, och vad det det betyder.
  Det jag inte förstår är att det kan vara så kontroversiellt bland vissa kristna, det är för mig obegripligt.

  Jag tycker din liknelse är mycket missvisande och elak, det är en mycket dålig parallell.

  Tycker du att folk har rätt att bli arg för att du firar pingst, påsk eller lövhyddohögtiden? Alla tre är ju bibliska högtider.

  Jag på pekar bara att denna hållning är oklok, eftersom åtminstone lövhyddohögtiden kommer vi att få se mer av i framtiden, när Jesus styr. Hur kan det vara fel, Kjell?

 • Tordan

  Jag väntar på publikation av ett välbalaserat inlägg jag skrivit i denna tråd.

 • @Tordan:

  Jag har släppt igenom den nu den är @här

  Ledsen att det dröjde.

  mvh /Alias

 • Läsare

  Alias, Kamau

  Håller med dig om att Kamaus liknelse haltar betänkligt, dels så skäller ni verkligen inte på oss läsare, ser det snarare som att vi erbjuds något och har ett fritt val att välja.

  Sedan tycker jag att jämförelsen med denna Tankesmedja/blogg och ett förmiddagsmöte haltar betänkligt.

  Skulle jag namnge denna plats i en predikotur skulle jag nog välja att beskriva det som ett ”djupgående bibelstudium öppet för alla, där hela bibeln anväds och försöks att förstå”.

  Pauline
  Vis, nja medvandrare oja 😉
  Tack

 • Sefast Tronde

  @Tordan:

  – Riktigt bra inlägg/svar till Lennart!

  Det är bra med något som balanserar upp debatten emellanåt.

  MVH / Sefast Tronde

 • @Alias skrev: ”Tycker du att folk har rätt att bli arg för att du firar pingst, påsk eller lövhyddohögtiden?”

  Nej, naturligtvis inte.

  Men du får väl förklara vad följande citat från artikeln betyder:

  ”Alla som är kvar kommer att år efter år att fira lövhyddohögtiden, så jag säger er. Det är lika bra att ni vänjer er. Se upp så det inte är Herren som ni strider emot.”

  Något annat än ”hot” kan jag inte tolka det som.

  Sedan säger du ju rakt ut att bara vi får omskurna hjärtan så kommer vi att följa budet att fira lövhyddohögtiden. Jag citerar:

  ”Jag tror att den viljan kommer ur att Gud omskär våra hjärtan så vi vill följa hans bud.”

  /Kjell

 • moadim

  Till alla !

  Med varje ny Sanning som HERREN har velat uppenbara, har det blivit strid, eller hur ?

  Likadant är det m Sanningen om HERRENs högtider, som DHA håller på att föra fram – över HELA världen – inte bara i vårt lilla land.

  Så, mao är det inte konstigt att det uppstår meningsskiljaktigheter.
  Det konstigaste är dock – att människor sällan tycks fråga DHA själv, om vad som är sant eller falskt.

  Den Heliges Ande är ju
  Hjälparen
  Läraren
  Sanningens Ande
  som skall leda oss fram till HELA Sanningen
  så varför inte börja fråga Den som vet …………… ?

  HERRENs högtider, inkl Sabbaten är bl.a ( OBS! jag skrev bland annat !!!!!!!!!!!!!! ) andlig krigföring på hög nivå. HERREN Sebaot själv är med under dom Högtiderna f att strida m/för oss, eftersom Högtiderna är Hans !
  Så har HERREN förklarat det för mig, när jag frågat Honom…………..

 • Läsare: Om man är en person med öppen attityd och som inte tror att man har svaren på allt så är ju en sådan platts som Aletheia ett smörgåsbord för den som vill utforska lära sig mer eller pröva saker eller förkasta.

  Tack. Efter att ha blivit både misstolkad och missförstådd i en annan tråd under några dagars tid är det balsam för själen när att upptäcker någon som ser hjärtana bakom posterna.

  Kanske är det snart dags att göra detta till en egen bloggpost för att vara övertydlig inför dem som VILL missförstå. (Tror jag vågar tala för alla regelbundna skribenter på aletheia):

  1.) Vad gäller frälsning är vi lutheraner. Tro allena, skriften allena och nåd allena.

  2.) Ingen propagerar för laggärningar för att bättra sin ställning inför Gud eller försöka bli delaktiga i Jesu försoning på korset.

  Däremot säger Guds Ord att vi inte enbart skall vara Ordets hörare, utan dess görare. Det innebär att sann efterföljelse av Kristus består inte enbart i ord utan även i handling. Domens dag kommer först och främst syna våra handlingar, inte om vi hade ”rätt” teologi (d.v.s. tänker rätt)

  3.) Det hebreiska perspektivet några av oss (inte alla skribenter här) finner intressant bottnar först och främst i alla profetiska dimensioner som gått förlorade när Kyrkan klippte sina band med de sanna kyrkofäderna, Abraham, Isak, Jakob och killarna (och tjejerna) i Apostlagärningarna m.m.)

  Väckelserörelser har i alla tider strävat efter att hitta tillbaka till apgs innerliga och kärleksfulla gemenskap. Det är också vår målsättning här.

  Till sist:

  Läsarens liknelse av aletheia som ett smörgåsbord är precis såsom vi vill att det ska vara. Även om ordet ”aletheia” betyder ”sanning” är det ingen här som tror att vi har monopol på den eller levererar färdiga ”sanningar”. Allt som sägs och skrivs inom kristenheten bör prövas i ljuset av Guds Ord och den helige ande. Håller inte något måttet, håller det inte måttet och då kommer framtiden visa det tydligt. MEN, det betyder inte nödvändigtvis att den som misstagit sig per automatik skall stämplas som villolärare som många kommentatorer är snabba att dra till med.

  Låt oss tänka goda tankar om varandra. Låt oss vara ödmjuka inför det faktum att vår kunskap ÄR ett styckverk enligt 1 Kor 13. Pröven allt och behåll det goda. Dra inte för snabba slutsatser utifrån invanda tankemönster.

  Har sagt det förut och säger det igen: För egen del är kärleken till mina syskon (ni alla här) viktigare än att få rätt i min teologi. Orsakar något jag propagerar för mer förvirring än välsignelse har jag inga problem att ”ligga lågt” med vissa frågor under en tid.

  Å andra sidan så kommer vi fortsätta ”tjata” nu och då om den andliga vitamin-injektion det ”hebreiska perspektivet” varit för vissa av oss. Personligen har det lett till en nytändning i mitt liv vg hunger och törst efter Guds dyrbara ord, omvändelse på vissa plan i mitt liv och en upptäckarglädje jag trodde jag tappat för många, många år sedan.

  Den tråkigaste position man kan hamna i, i sin vandring med Herren är när man fått för sig att man vet allt, kan allt och inget mer har att lära om Gud och Hans karaktär. Oavsett om du som läser ser värdet i de saker vi lägger fram här, är det min önskan över ditt liv att inte stagnera och fastna i gamla mönster utan söka efter de dyrbara pärlor som finns nedgrävda i ALLT Guds Ord, från 1 Mosebok till Uppenbarelsebokens sista verser.

  Var rikligen välsignad och låt oss tillsammans försöka undvika det Paulus kallar fruktlösa diskussioner! Plocka från smörgåsbordet aletgheia och sök Guds vilja över ditt och din familjs liv.

  mvh
  Daniel

 • Derek

  Tack Tordan för ett sunt och välbalanserat inlägg!! Det bästa som skrivits här på länge.

  Lennart, Deborah, HaFo, Sköld verkar ha svårt att förstå att det är möjligt att samtala om det som berör det kristna livet EFTER DET MAN BLIVIT FRÄLST.

  När man klarat av att man blir frälst genom Guds nåd av tro på Jesu verk, så tycker jag att det skulle kunna gå att samtala om andra bibliska ämnen. Men då poppar dessa bloggsabotörer upp som gubben (gumman) ur lådan och saboterar det goda samtalet. Tack MTC för att du börjat stävja detta.

 • Lärjunge

  Skuggboxning.

  – Jag vill inte veta av något annat än Kristus, och honom såsom korsfäst. Och jag är korsfäst med honom. Alltså död för lagen.

  Vad ska vi hålla på att klafsa omkring i förebilder för, när vi har verkligheten? Obegripligt.

  Visst kan vi lära oss mycket när vi förstår varför de olika högtiderna firas, men låt oss behålla rätt perspektiv. – Himmelens perspektiv. Högtiderna är jordiska, men vi är redan nu införsatta med Honom i den himmelska världen.

 • Gabriella

  Jag vill tacka er alla som svarade på mitt inlägg (Andreas, Pauline, Lennart, Antonia, ursäkta om jag har glömt någon)! Era svar gav mig tröst och hopp! Och Lennart, tack för dina böner, jag behöver alla böner jag kan få:-)

  Läsare: Du skriver att man ska pröva och behålla det goda. Det tycker inte jag alltid är så lätt. Jag är inte direkt nyfrälst och upplever att jag har stött på så många konstigheter i olika kristna sammanhang att jag knappt längre vågar ha ett ”öppet sinne”. Jag önskar att jag alltid kunde glädjas åt vad andra finner berikande, men oftast blir jag oroad. Kanske jag är lite skadad, då jag inte har besökt min egen församling på snart ett år efter ”diskussioner” med mina pastorer om vissa element som smugit sig in i församlingen.

  Jag vill dock tillägga att jag inte ser denna blogg som osund, jag läser ofta men kommenterar sällan. Skulle föresten vara roligt med ett inlägg med tips på hur man ska få ut det mesta av sin Bibelläsning, kan vara bra för oss som kämpar lite med detta.

  Sedan så vill jag avslutningsvis säga, även om det bär mig emot, att jag finner den lite hårda tonen bland kommentarerna lite nedslående. Vi är alla olika, vi uttrycker oss på olika sätt, men vi delar ju samma Ande. Jag kan tycka att Lennart kan få lite för mycket kritik, jag för min del tycker att han är härlig i sin frispråkighet. Trots att man kanske inte håller med om allt vad han skriver, så får man ändå utgå ifrån att hans uppsåt är gott. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar!

  Allt gott!

 • Gabriella: Sedan så vill jag avslutningsvis säga, även om det bär mig emot, att jag finner den lite hårda tonen bland kommentarerna lite nedslående. Vi är alla olika, vi uttrycker oss på olika sätt, men vi delar ju samma Ande.

  Amen!

  Vg bibelstudier kanske du har sett att vi i regel har ett bibelstudie i veckan under denna kategori:
  http://aletheia.se/category/veckans-bibelstudie

  Bibelstudiet går även att få i brevlådan mot frivillig avgift/gratis.

  mvh
  D

 • Sam

  @Kamau Mweru:
  Det är ungefär samma sak som om man besöker nån, kyrka eller annat, och inte får säga nåt utan att den man besöker godkänner vad man ska säga.
  😉
  Sam

 • @Lärjunge:

  ”Visst kan vi lära oss mycket när vi förstår varför de olika högtiderna firas, men låt oss behålla rätt perspektiv. – Himmelens perspektiv.”

  Vad är den himmelska världen? Himmelens perspektiv? Vad menade Yeshua med Himmelriket? Att en ny, evig, jord väntar får inte innebära att vi glömmer hur Guds Rike på denna jord kommer att ha sin tid och speciella utformning. En försmak av den nya Jordens härlighet. Det är på inget vis oväsentligt vare sig i profetia eller evangelium.

 • @MyTwoCents:

  Jag instämmer till 100%!

  Det gör säkert Marcus också.

  /Alias

 • Tordan

  @Lärjunge: ”- Jag vill inte veta av något annat än Kristus, och honom såsom korsfäst. Och jag är korsfäst med honom. Alltså död för lagen.

  Vad ska vi hålla på att klafsa omkring i förebilder för, när vi har verkligheten? Obegripligt.”

  Låt mig i så fall säga så här. Kristus (Messias) har ännu ofullbordade skeden kvar att utföra i frälsningshistorien. Vi väntar honom som segerherre över ondskan i världen. Vi väntar honom som kung i tusenårsriket efter besegrande och nedgörande av anti-krist. Fortfarande ser vi degenererande mönster runt omkring oss. Rena barn som föds och stegvis går vilse i ondska och förfall tills de förgås. Ett ständigt upprepat mönster. Till slut kommer Messias och ska regera över nationerna. Det blir som det var planerat från början.

  Förloppet av detta finns profetiskt beskrivet i höst-högtiderna. Det finns mycket att lära i dem.

  Ta inte illa upp nu, men när vi firar Påsk, ”klafsar vi omkring” i förebilden då?

 • @Kamau Mweru:
  Jag förklarar så gärna, så att vi reder ut detta missförstånd.

  Sedan säger du ju rakt ut att bara vi får omskurna hjärtan så kommer vi att följa budet att fira lövhyddohögtiden. Jag citerar:
  ”Jag tror att den viljan kommer ur att Gud omskär våra hjärtan så vi vill följa hans bud.”

  Det jag naturligtvis menade är att jag tror att viljan som jag har att firar lövhyddohögtiden kommer från att Gud lagt sin lag på mitt hjärta.
  Jag menade inte att någon skulle vara oomskuren för att de inte firar lövhyddohögtiden, det är ett missförstånd. Var och en gör det som Gud lägger på ens hjärta, det är den obligation som jag upplever att vi har. Det betyder inte att alla måste göra exakt lika i allt. Jag talar alltså om vad jag har på mitt eget hjärta, det är allt. Det är en feltolkning att det skulle vara ett allmänt kriterium för vad ett omskuret hjärta innebär, du läser in väldigt mycket där. Jag får nästan en känsla av att du vill missförstå, men jag hoppas och utgår ifrån att det inte är så.

  Sedan till denna punkten, där jag kan uppleva att du lägger ord i min mun som jag inte sagt, genom en märklig tolkning.

  Men du får väl förklara vad följande citat från artikeln betyder:
  ”Alla som är kvar kommer att år efter år att fira lövhyddohögtiden, så jag säger er. Det är lika bra att ni vänjer er. Se upp så det inte är Herren som ni strider emot.”
  Något annat än ”hot” kan jag inte tolka det som.

  Det är inte ett hot från mig, det är ett konstaterande att i Sakrja 14:16 påstår att vi kommer att fira lövhyddohögtiden, eftersom jag tror på skriften så håller jag även detta för sant.
  Jag säger bara att skriften kommer att uppfyllas. Där emot kan man kanske uppleva skriften som hotfull, men kom ihåg i så fall att det är inte jag som skrivit den. Jag ger Gud äran som genom andra människor gett oss skriften.
  Har du problem med detta så är det något mellan dig och Gud. Jag kan tänker stryka över bibelavsnitt bara för att någon kan tycka att de är obehagliga.

  Och så sist så :

  @Alias skrev: ”Tycker du att folk har rätt att bli arg för att du firar pingst, påsk eller lövhyddohögtiden?”
  Nej, naturligtvis inte.

  Då kanske du kanske också kan ge mig rätt att försvara min rättighet att fira lövhyddohögtiden, eller hur?

  mvh /Alias

 • Syskon,

  om nu Herrens högtider är en skuggbild av vår älskade Herre själv, varför skulle vi då helt strunta i Herrens högtiderna? Högtiderna handlar ju om HONOM!

  Det är som att slänga GT då detta i mycket är en skuggbild av Herren.

  Inte så lustigt att många judar ser undrande på vår Herre när vi presenterar en annan Herre än GT:s Herre. Som någon har sagt, vi hedningar har lyckats väl i att presentera en egyptisk Jesus.

  Ersättningsteologin har förkastat allt judiskt. Vi hedningar gör nästan precis likadant som de judiska ledarna gjorde, de slängde bort Messias.hörnstenen, vi slänger bort allt judiskt.

  Nu i ändens tid får vi se en enhet växa fram, en sann enhet mellan hedningarna och judarna. Jag tror det är denna enhet Jesus bad om.

  I kärlek,
  Andreas

 • @Lars W: OK, dizzningar åsido – och in med välsignelser. Jag ber om ursäkt om det bara var gallimatias. Jag är nog inte bra på att formulera vad jag tänker alltid. Jag tycker mig varken ha förkastat eller förnekat vad HERREN sagt genom Sakarja. Istället så försökte jag visa på hur vi verkligen kan förstå och tillämpa det. Jag hade faktiskt tidigare antecknat till stället ”varför just lövhyddohögtiden?” så jag tog en lite närmare titt på saken. Slutsatsen är att vi kommer verkligen att fira lövhyddohögtiden, och inte bara i ett ev. tusenårsrike utan för evigt fr o m nu.

  Vad säger du själv om du inte höll med om mitt resonemang i den kommentaren? Varför ska vi just fira lövhyddohögtiden? Ska vi inte fira någon annan högtid då?

  Ang. ”Kristus”, blir för off-topic, tar det på Erevna där det kom på tapeten med.

 • Sam

  Jag tror att den insikt som Johannes hade är bra mycket djupare an de flesta av oss:
  1 Joh 2:3″Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud.”
  Vers 6;”Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.”

  Undrar om Yeshua firade YHWH’s högtider? Ja det tror jag också!

  YHWH är densamme igår idag och i evighet. Eller hur?
  Varför skulle Hans högtider vara annorlunda i någon tidsålder eller i något land?
  Sam

 • Sam

  @Andreas Frost:
  ”Inte så lustigt att många judar ser undrande på vår Herre när vi presenterar en annan Herre än GT:s Herre. Som någon har sagt, vi hedningar har lyckats väl i att presentera en egyptisk Jesus.”

  Mycket bra sagt!
  Och tänka sig att Rom har ”erbjudit” Israel att bli del i RKK och deras bild på Far och Son?
  Om man sen lägger till en historia där muslimerna har hjälpt judarna mer än kristendomen så blir det än mer ironiskt.
  Sam

 • Linnea

  @Gabriella:

  Tips till hjälp ”Vägen genom bibeln” http://noreasverige.se/

  Betyder enormt för mig personligen.

 • Görel Klefbom

  ”Läsare” skriver att Aletheia är som ett smörgåsbord. Det brukar New Age liknas vid, och det är inget gott med bibliskt synsätt. Blandning är bara gott när det handlar om ett smörgåsbord som verkligen är ett sådant, i andlig mening är det inte gott.

  Förresten, konstig liknelse, vad är INTE välkommet på ett smörgåsbord? Jag menar, för att fullfölja liknelsen måste man ju veta vad man ska likna sann kristen tro vid.

 • Görel Klefbom

  Andreas Frost, även om det var möjligt tror jag inte någon kristen vill slänga bort Herren Jesus Kristus….

 • @Andreas Frost: ”om nu Herrens högtider är en skuggbild av vår älskade Herre själv, varför skulle vi då helt strunta i Herrens högtiderna? Högtiderna handlar ju om HONOM!”

  Hej Andreas! Jag tycker inte man ska ”strunta” i dem, helt. De har sina poänger, att peka på och undervisa oss om Kristus, och kunde användas vid evangelisation för judar, att bevisa att Jesus är Messias, vilket Paulus gjorde när han reste runt bland synagogorna. Men sedan, är de faktiskt bara en skugga, och då vi nu har Verkligheten – tingen i dess verkliga gestalt, så finns det ingen idé med att följa, fira, hålla skuggorna. Vi firar, håller, följer Kristus och därmed håller vi högtiderna, vi håller dem desto mer eftersom vi håller Verkligheten, i ande och sanning.

  I sig själva har de inget värde längre. Paulus varnar och skriver i Filipperbrevet 3 att han räknar alla sina ”hebreiska rötter” som ”jordiska”, avskräde som ger förlust. Han lämnar allt det bakom sig för att han har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om den ”himmelske” Kristus Jesus, Herren, och sträcker sig framåt för att vinna Honom.

 • Görel Klefbom

  Andreas Frost, du anklagar ju alla kristna för att vilja slänga bort GT….

 • Sam

  @Görel Klefbom:
  Bra observation, Görel.
  Vi vill nog inte ta del i New Age kan jag tänka mig. Så jag tror Läsare och Daniel har skrivit lite oövertänkt.
  Enligt den Skriften som de flesta säger sig tro på så är ju en del mat inte mat, heller.

  Jag kan se att Daniel vill att alla ska vara vänner och komma överens än om man bara är överens om är man inte är överens.
  Men hur ska vi hitta Sanningen om vi inte kan vara överens om att det finns en Sanning, t.ex.?
  Därför blir debatten ibland skarp och på en hög nivå, ja eller låg nivå för den delen också.
  Skriften säger ”Järn giver skärpa åt järn; så skärper den ena människan den andra”.
  Vill man få en yxa vass måste det till lite friktion och borttagande av material. Tydligen är det YHWH’s ide mellan människor också.
  Sam

 • Görel Klefbom

  Sam, jag skrev till ”Läsare” inte till Daniel.

  Om man tar bort fel material från yxan blir den inte vass utan, ja, vad? I alla fall oanvändbar.

 • Sam

  @Görel Klefbom:
  Läsare och Daniel är överens i frågan.
  Hugger man hela tiden i sten blir det inget bra resultat heller! 😉
  Hela Skriften är Sanningen, eller vad tror du?
  Sam

 • Görel Klefbom

  Jag upprepar: Jag skrev till ”Läsare” inte till Daniel.

  Du har alldeles rätt i att det inte blir något bra resultat om men hela tiden hugger i sten.

 • Görel Klefbom

  ”om MAN hela tiden” skulle det ju vara.

 • @Daniel Lundgren: Hej Daniel!

  Då är vi nog på samma plan. Herrens högtider har väl också en profetisk dimension, om jag nu minns rätt har tre högtider uppfyllts vid Jesu första ankomst. Övriga högtider väntar fortfarande på att fullbordas. Detta tycker jag personligen är den intressanta biten!

  Vi ska inte blanda ihop Herrens högtider med Mose lag eller något liknande. Vi har ju dött bort från lagen, men det är ju inte lagiskt att studera Herrens högtider.

  (På tal om lagen: Lagen är god…om man använder den rätt. Lagen är till för de orättfärdiga.

  Antikrist kommer att vara laglös. Så om man prövar Antikrist mot Mose lag kommer man tydligt se att Antikrist är den laglöse.)

  Mvh Andreas

 • Sam

  @Andreas Frost:
  Jag tror att vi måste se det som att vi inte behöver göra efter Torah, ”Lagen”, med offer av djur för våra synders förlåtelse. På det sättet är vi ”friköpta” från ”Lagen”.
  Frågan är ju om vi vill vara friköpta från allt i ”Lagen”.
  Det finns många bra instruktioner om hur vi kan göra för att få välsignelser och bra liv för oss och våra efterkommande.
  Sen ger oss ”Lagen” undervisning om vad som är synd, vilket vi väl alla vill undvika?
  Sen säger ju Johannes i 1 Joh 2;”Den som säger sig förbliva i honom (Yeshua), han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.”
  Yeshua vandrade enligt ”Lagen” till 100%. Yeshua firade också alla högtider som YHWh har instiftat. Dessutom firade Yeshua Sabbat som är ett av de tio budorden .
  Sam

 • @Sam:

  ”Yeshua firade också alla högtider som YHWh har instiftat.”

  Glöm inte att Yeshua är YHWH inkarnerad.

 • Sam

  @Lars W:
  Har inte haft den åsikten så jag kan inte glömma den! 😉
  Men vad gäller högtiderna så ändras ju inte åsikten att den som vill efterfölja Yeshua (vilken åsikt man nu än har om Honom) och vandra som Han gjorde så är högtiderna självskrivna.
  Sam

 • @Daniel Lundgren:

  ”Varför ska vi just fira lövhyddohögtiden? Ska vi inte fira någon annan högtid då?”

  Därför att det är den högtid Sakarja nämner i sin profetia såsom obligatorisk för kvarlevan av hednafolken. Kvarlevan efter den stora vedermödan och Harmagedon.

  Men visst ska vi fira andra högtider. Jesaja nämner nymånad och Sabbat. Hedningar är säkert välkomna till Jerusalem för att fira fler högtider.

  ”Slutsatsen är att vi kommer verkligen att fira lövhyddohögtiden, och inte bara i ett ev. tusenårsrike utan för evigt fr o m nu.”

  Harmagedon innebär slutet för den nuvarande tidsåldern. Slutet på hedninagrnas tider. Hedningarna har då ”i fullt antal nått målet”. I Sakarjas profetia följer på denna händelse beskrivningen av tempelkällan och hur kvarlevan av hednafolken årligen firar Lövhyddohögtiden. I Uppenbarelseboken följs denna uppgörelse av martyrernas uppståndelse för att få regera med Messias i tusen år. Ett Messianskt Rike, i tusen år. Tusenårsriket. Inget ”ev tusenårsrike”.

  På den nya Jorden kommer nog Lövhyddohögtiden att vara överspelad (och många av kommentatorerna här kan då andas ut).

  ”Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord; och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå.”
  (Jes. 65:17)

 • @Sam:

  Tänk på saken. Insikten är mycket berikande.

  Vi är väl olika långt. Tomas utbrast, såsom den man minst förväntade det av:

  ”Min HERRE och min Gud!”

  Johannes kan man ana, såsom den djupt insiktsfulle person han var, ganska tidigt hade klart för sig om de rätta förhållandena. Dem han deklarerar i Joh kap 1. Petrus uttrycker sig med dragning åt din nuvarande ståndpunkt men kom med stor sannolikhet snart till insikt om hela sanningen med den helige Andes hjälp efter den första Pingstdagen.

  Och visst ska en sann lärjunge arbeta på att bli lik sin Mästare och i allt, förutom det som är omöjligt för lärjungen nämligen försoningsoffret, göra det Han gjorde. Såsom att fira de högtider som påbjudits av YHWH (Yeshua).

 • Sam

  @Lars W:
  YHWH är densamme igår idag och i evighet.
  Jag tror att Hans ord som vi läser har samma status. Så vi ”måste” nog fira alla högtider och Sabbater. 🙂
  Sam

 • Läsare

  Görel skrev
  ”Läsare” skriver att Aletheia är som ett smörgåsbord. Det brukar New Age liknas vid, och det är inget gott med bibliskt synsätt. Blandning är bara gott när det handlar om ett smörgåsbord som verkligen är ett sådant, i andlig mening är det inte gott.

  Förresten, konstig liknelse, vad är INTE välkommet på ett smörgåsbord? Jag menar, för att fullfölja liknelsen måste man ju veta vad man ska likna sann kristen tro vid.

  Jag är nog för dum för att begripa något av detta och vad new agare har att erbjuda har jag ingen aning om, kan dock ana att du inte gillade vad jag skrev och hos Isaskar klargjorde du ju klart vad du tyckte om Aletheia, villfarelse var ordet.

  Kul att se dig här iallafall och hoppas att du hittar något att äta.
  Människorm brukar dras hit vare sig man vill eller inte, tror att det har något med det spännande innehållet att göra.

  Hoppas du får en god natts sömn och en bra morgondag.

 • @Görel Klefbom:

  ” ’Läsare’ skriver att Aletheia är som ett smörgåsbord.”

  Smörgåsbord är helt ok för mig så länge de inte innehåller skinka eller charketurivaror med fläskinnehåll.

 • @Sam:

  ”Jag tror att Hans ord som vi läser har samma status. Så vi ’måste’ nog fira alla högtider och Sabbater.”

  Måste är ett starkt ord. Om man vill ha regn under det kommande året i den Messianska tidsåldern är det klokt att fira Lövhyddohögtiden. Liksom Sabbat om man vill må bra i kropp och själ. Men under den rådande tidsåldern – hedningarnas tider – gäller Paulus ord angående högtider:

  ”Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat.”
  (Kol. 2:16)

  Låt ingen döma er för att ni aktar på dem och ej heller för att ni ”håller alla dagar för lika”.

 • Sam

  @Lars W:
  ””Min HERRE och min Gud!””
  P.g.a översättarnas miss så säger ju detta inte ett smack.
  Vilken man som helst i Sverige kan kallas herre och vilken avgud som helst kan kallas gud.
  Man gjorde det inte lätt för oss då man valde att inte använda orginalnamnen.

  Vad vi kan tänka, som är begripligt, på är vad Paulus gav luft till i 1 Tim 2;”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus”:

  Paulus säger också detta:”Så finnas ock både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas härlighet är av ett slag, de jordiska kropparnas av ett annat slag” 1 Kor 15.

  Om vi går tillbaka till den bekännelse som har rått under största delen av Bibeln historia hittar vi;
  5 Mos 6;”Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en.”
  Om vi använder det ursprungliga namnet istället för den undermåliga översättningen så blir det:
  Hör, Israel! YHWH, vår gud, YHWH är en.

  Sam

 • Sam

  @Lars W:
  Jag satte med avsikt ”måste” inom situations tecken för det är ju så de flesta ser Torah som Ett måste, inte ett; yipppiee jag får!
  Den som läst Torah och sett välsignelserna är sannerligen en kretin om man inte vill ta del av välsignelserna man får, inte måste, ta del av.
  Eller hur?
  Sam

 • Tordan

  @Sam: ”Men vad gäller högtiderna så ändras ju inte åsikten att den som vill efterfölja Yeshua (vilken åsikt man nu än har om Honom) och vandra som Han gjorde så är högtiderna självskrivna.”

  Får nog vara lite ”på tvären” nu.
  Jag tycker inte ’vandra’ som Jeshua, måste innefatta allt som Jeshua GJORDE på jorden.

  Jag tycker en avsmalnad profil av Jeshuas egenskaper, som t.ex hans relation gentemot människor, kan passa in i begreppet ’vandra’ i sammanhanget.

  Om man ska vara lite brutal så kan man kanske hävda att man måste praktisera inom möbelsnickeri om man vill ’vandra’ som Jeshua gjorde och vara som Han? 🙂

 • Sam

  @Tordan:
  Javisst får ju var och en lägga in sina egna tolkningar på det avsnittet.
  Man kan ju även läsa vers :”Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud.”
  Och så här ser Yeshua på buden:
  ”Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.”
  Det kan man ju även ta i beaktande när man avgör hur Yeshua vandrade, eller hur?
  Speciellt om man, som på din hemmaplan, gör Sabbaten till ”optional”, inte en av de fyra ”måste”.
  Det är min uppfattning idag.
  Sam

 • Läsare

  Reaktionen så här i efterhand på Görels kommentar gör mig verkligen konfunderad.

  Här har jag i flera inlägg försökt föra fram en mjukare ton och mer förståelse för varann och framförallt vad jag tror ligger bakom dem som skriver här. Nämligen kärleken till oss andra och viljan att låta oss upptäcka vad dom upptäckt.

  Har även sagt att man behöver inte köpa eller svälja allt, nä ingenting om man inte vill.

  Att inte hoppa på varan med syrliga kommentarer så fort tillfälle ges

  Att allt som skrivs här inte är 100% rätt.

  Ändå lyckas någon haka upp sig på det och vrida och vända ord och innebörd.

  En blir välsignad, en blir stött och jag blir trött;-)

  Får väl säga till dig Görel precis som jag sa till Pauline, Tack, du har ju trotts allt berättat vad ditt hjärta tycker om det jag skrev.

  Nu när kroppen vill somna in får hjärtat pumpa ut ett, tack för allt gott jag fått idag.

  Sov gott

 • Sam

  @Läsare:
  Tack för ditt perspektiv!
  Bra sätt att sluta dagen på!
  Sam

 • @Alias skrev: ”Då kanske du kanske också kan ge mig rätt att försvara min rättighet att fira lövhyddohögtiden, eller hur?”

  Alias, jag delar upp svaret i flera bitar. Först denna.

  Jag har väl aldrig försökt hindra någon att fira Herrens högtider eller Sabbat? Om du verkligen menar att jag har gjort det får du vara snäll att citera.

  Kol. 2:16 ”Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat.”

  Jag varken dömer någon, eller låter mej dömas för detta.

  Rom. 14:5-6a ”Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne. Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud.”

  Men en liten fråga tillbaka….

  Var denna din bloggpost verkligen avsedd att ”försvara din rättighet att fira lövhyddohögtiden”?

  Eller var den ett anfall på dem som inte lyder de båda texter jag citerade här?

  /Kjell

 • @Alias:

  Nu blir det litet krångligt med refererandet, man jag skall försöka.

  Jag skrev till dej:

  Men du får väl förklara vad följande citat från artikeln betyder:

  ”Alla som är kvar kommer att år efter år att fira lövhyddohögtiden, så jag säger er. Det är lika bra att ni vänjer er. Se upp så det inte är Herren som ni strider emot.”

  Något annat än ”hot” kan jag inte tolka det som.

  Du svarar:

  Det är inte ett hot från mig, det är ett konstaterande att i Sakrja 14:16 påstår att vi kommer att fira lövhyddohögtiden, eftersom jag tror på skriften så håller jag även detta för sant.

  Kan du gå med på det om jag ändrar ordet ”hot” till ”varning” eller ”förmaning”?

  Och du får givetvis mena vad du vill med det du skriver. Och jag litar på att du menar det du säger att du menar. Men …

  Du skriver faktiskt att den som inte ”vänjer” sig med att fira lövhyddohögtiden måste se upp, för det finns en reell chans att han därmed strider mot Herren.

  Och därmed bryter du ju ordentligt mot de båda texter jag citerade i min föregående kommentar.

  Och sedan bevisar du, i alla fall för mej, att du fortfarande skryter om din laglydighet och varnar (hotar? förmanar?) utgående från dina egna fördomar om andra:

  Jag säger bara att skriften kommer att uppfyllas. Där emot kan man kanske uppleva skriften som hotfull, men kom ihåg i så fall att det är inte jag som skrivit den. Jag ger Gud äran som genom andra människor gett oss skriften.
  Har du problem med detta så är det något mellan dig och Gud. Jag kan tänker stryka över bibelavsnitt bara för att någon kan tycka att de är obehagliga.

  Men jag läser väl in för mycket igen 🙁

  Jag kontrar i samma ton.

  Du har ju strukit texterna som säger att vår destination är Himmelen. Och därför har du tolkat det som om tusenårsriket är vår lott. Som du vet tror jag fortfarande på Himmelen.

  Men även om jag skulle ha fel och uppryckandet bara är ett sidoskutt, så har jag fullt förtroende att Herren fixar allt till stor glädje och tillfredställelse. Och med honom som organisatör blir lövhyddohögtiden då säkerligen en fest mitt i hopen av lejon och lamm som betar gräs.

  Ett litet råd:

  Om du vill vittna om de saker du upplever som välsignelser gör du väl i att bara tala om de positiva aspekterna.

  /Kjell

 • Tordan

  @Kamau Mweru: Kjell, det verkan som om du konstruerar en motsättning mellan Kol. 2:16 och Sak. 14:16.

 • @Sam:

  ”””Min HERRE och min Gud!””
  P.g.a översättarnas miss så säger ju detta inte ett smack.”

  Hur lyder grundtexten?

 • @Sam:

  Absolut!

 • NN

  @moadim: ”Med varje ny Sanning som HERREN har velat uppenbara, har det blivit strid, eller hur? Likadant är det m Sanningen om HERRENs högtider, som DHA håller på att föra fram – över HELA världen – inte bara i vårt lilla land.” Av det du skriver drar jag slutsatsen att ni som har fått denna nya sanning uppenbarad, alltså att vi gör bäst i att vi vänjer oss vid Herrens högtider, har rätt? Finns det alltså flera Sanningar? Det var något nytt för mig. Är det också så att det du fått dig förklarat ännu en sanning? Om jag har frågat DHA (du säger att människor sällan tycks fråga DHA själv, vad grundar du det på, har du gjort någon enkät?) och fått något helt annat förklarat för mig, är det lögn då? Kan du med fullständig visshet vara övertygad om att det är DHA som för fram dessa idéer, och hur kan du i så fall vara det? Du låter väldigt säker på din sak. Måtte det vara Sanningen du har fått uppenbarad, så det i slutändan inte visar sig vara ett villospår, som har fört dig bort från Herren.

 • @Kamau Mweru:

  Nyfiken: Jag tror du har en klassisk syn på uppryckelsen av församlingen om jag förstått rätt. D.v.s. församlingen festar i himlen parallellt med att dem som är kvar (bl.a. det judiska folket?) går igenom vedermödan.

  Hur är din syn på tusenårsriket? Tror du på den Messianska eran? [”tusenårsriket”]

  Fridshälsningar
  /Daniel

 • @MyTwoCents skrev: ”församlingen festar i himlen parallellt med att dem som är kvar (bl.a. det judiska folket?) går igenom vedermödan.”

  Nej, hugaligen, jag har ju ofta deklarerat att jag inte tror på pre-trib.

  Och visst tror jag på att Jesus skall regera som rättmätig konung uitfrån Jerusalem.

  Däremot blandar jag inte ihop tusenårsriket och Himmelen.

  Och efter att det universum vi nu känner har förgått, och Gud har skapat ett nytt universum, tror jag inte att det längre finns någon skillnad mellan Himmel och Jord.

  /Kjell

 • moadim

  @NN:

  Ja, det är en Sanning, denna om HERRENs
  högtider och Sabbater, som DHA vill uppenbara
  för ALLA troende.
  För att vara riktigt säker är det viktigt att bedja OCH fasta, för att få Sanningen förklarad och bekräftad av HERREN själv som är Ordet.
  Nej, jag har inte gjort ngn enkät, men erfarenheten och samtal med andra troende har gett mig förståelsen för att det förhåller sig på det viset att de flesta inte frågar HERREN själv – och man väntar inte heller tillräckligt länge på svaret. Man vill ha ”svar direkt” s.a.s
  + Ja, jag är absolut säker på att det är detta som HERREN vill uppenbara för alla troende, i dessa yttersta tider som vi lever i.
  Att fråga HERREN själv, är slutsatsen om vi verkligen vill veta vad som är Sant eller falskt. Då bygger man på Klippan och DÅ kan man vara säker. Det är vanskligt att fråga andra ……….

 • HL

  Moadim, Du säger:

  ”Att fråga HERREN själv, är slutsatsen om vi verkligen vill veta vad som är Sant eller falskt. Då bygger man på Klippan och DÅ kan man vara säker. Det är vanskligt att fråga andra ……….”

  Om det nu är så vanskligt att fråga andra människor. Varför går Du då ut med ”sanningar” till andra människor?

  Tror Du inte att vi själva kan fråga Herren?

  Tips: Pröva andarna.

  Frid

 • moadim

  Ja, naturligtvis kan alla fråga HERREN …………
  och pröva andarna …………

  Nu skall jag vara barnvakt, så jag kan inte forts. denna diskussion.
  Shalom !

  P.S Jag vill definitivt inte trampa på några tår !

 • NN

  @moadim: Du svarade inte på min undran, om jag har fått något annat från Herren, är det lögn då?

 • Kamau Mweru: Däremot blandar jag inte ihop tusenårsriket och Himmelen.

  Tack för svar. Har du någon uppfattning om huruvida tusenårsriket är ”här nere” eller i himlen?

  fridshälsningar
  D

 • HL: Tror Du inte att vi själva kan fråga Herren?

  Tips: Pröva andarna.

  Ursäkta att jag hoppar in men jag vill bara säga det att MIN erfarenhet efter alla år i pingst-karismatiska sammanhang (där man näst intill gjort detta till dogm) är att det vi ibland tror oss känna motstånd i anden inför, likaväl kan vara själen eller ”köttet” som sparkar bakut.

  Alltså, anden och själen tycks bo vägg-i-vägg och därför är och måste det yttersta rättesnöret alltid vara Guds Ord.

  Våra känslor kan förleda, men Guds Ord är en stadig grund.

  Givetvis är det ingen lätt uppgift att sedan tolka Guds Ord, därmed alla olika strömmar inom kristenheten.

  mvh
  D

 • @MyTwoCents:

  Naturligtvis här nere…

  Men, jag tror alltså att alla i Kristus döda, och alla Kristustrogna levande, kommer att slippa denna guds-dag. (Oavsett nationalitet!)

  Om du vill veta varför får du först berätta vad tusenårsriket nyttar till 🙂

  En ”Dialogg”?

  /Kjell

 • HL

  MTC
  Vad du upplevt och formats av vet jag ej. Men jag är nog rätt säker på vad som får leda min vandring.

  1Co 2:11 Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande.

  1Jn 2:26 Detta har jag skrivit till eder med tanke på dem som söka förvilla eder.
  1Jn 2:27 Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder.
  1Jn 2:28 Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse.

  Guds frid

 • Sam

  @Lars W:
  ”Hur lyder grundtexten?”
  Den jag har är översatt till engelska och säger:
  My master and my Eloah.
  Inget YHWH alltså.
  Sam

 • @HL:

  Ok, fair enough. Har nog inget att invända mot din kommentar. Speciellt inte när du börja ”rabbla” bibelord 🙂

  Bara vi inte medvetet eller omedvetet tolkar ”Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder.” med ”Förbliven alltså i inlärda traditioner, såsom den har lärt eder.” 🙂

  Jag tillhör dem som tror att Guds Ord ÄR evigt, men vår förståelse på vissa plan är progressiv. Alltså som Daniel profeterar så skall insikten öka de sista dagarna för att sedan få sin kulmen i det att vi äntligen får sitta vid Jesu egna fötter efter hans återkomst och höra honom lägga alla våra teologiska grubblerier till rätta.

  Shabbat Shalom eller trevlig helg som vi är mer vana att höra

  mvh
  Daniel

 • @Kamau Mweru:

  Ber att få återkomma. Ha en skön helg / Shabbat Shalom

  /D

 • @MyTwoCents:

  Välkommen! Och detsamma.

  /Kjell

 • @Sam:

  Eloah – ett av de många fina namn Gud har.

  Så här lyder en översättning från den arameiska Bibeln till engelska:

  ”O my Lord and my God!”

  Grekiska:

  ”Ho kurios mou kai ho theos mou”

  … är förnämligt översatt till:

  ”My Lord and my God.”

  Ordagrant likalydande som den svenska.

 • Sam

  @Lars W:
  Eloah är helt rätt översatt till God eller Gud.
  Men Gud är inget namn. Gud är en titel eller beskrivning som kan användas på avgudar och ibland människor.
  Jfr.
  TS har: See, I have made you an elohim to Pharaoh.
  HRV har;See, I have set you in Elohim’s stead to Pharaoh.
  Chumash har: See, I have made you a master over Pharaoh.
  Eloah är singular av elohim. Här kallas även Moses elohim. En ställföreträdare för YHWH.

  Engelska Lord är även det en titel. T.ex så samlas Englands regering in the house of Lords.

  Vår Eloah har ett namn, som märkligt nog både kyrkan och rabbinerna valt att inte använda.
  Det namnet är, i min mening, YHWH(eng) eller YHVH(Sv).
  Yeshua betyder YHWH’s frälsning.
  Vad betyder Jesus?
  Sam

 • Sam undrar:

  ”Vad betyder Jesus?”

  HaFo:

  Enligt skriften:

  ”Gud med oss” = ”Guds fullhet lekamligen”.

  HaFo

 • HL

  MTC

  Jesus ”rabblade” bara vad hans Fader sade.

  Sen om du tolkar ”Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder.” med ”Förbliven alltså i inlärda traditioner, såsom den har lärt eder.”
  Det får stå för dig, om du vill tillägga eller förvränga Guds ord.

  Ordstrider gagnar till intet. Den som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud.
  Har du den bekännelsen MTC, så är du min broder i Kristus och då innesluts du i bönen för alla de heliga.

  Nåd och frid

 • @Sam:

  För mig är det som sagt var klart sedan snart 30 år vem som är Den Högste och den ende sanne Guden. Oavsett hur det uttrycks och förklaras på olika språk. Det tydligaste vittnesbördet är som också sagts Johannes evangelium kapitel 1. Före dess var Jesaja nog så tydlig. Till detta kommer Andens vittnesbörd och bekräftelse. I samklang och enhet.

  El är ett av då många benämningar/titlar/namn YHWH har. Med olika tillägg för olika sammanhang.

  Dra inte hit för mycket m-mr-s påhitt är du snäll.

 • Sam

  @Harry Forsgren:
  Det vore ju intressant att veta var du har hittat det. Betyder namnet Jesus verkligen det språkligt sett?
  Jag förstår ju om du lägger in den betydelsen, men vad betyder Jesus rent språkligt?
  Sam

 • Sam

  @Lars W:
  ”Dra inte hit för mycket m-mr-s påhitt är du snäll.”
  Vad menar du?
  Sam

 • rebecca

  @Harry Forsgren:

  Nej, det betyder det inte.
  Gud med oss= Emmanuel
  Yeshua: Yah= Gud
  Shua= rädda
  Yawhe: Han som är/var/ska bli

 • rebecca

  @Lars W:
  du heter Lars eller nåt snarlikt på alla språk. Namn översätts nämligen inte…utan bibehålls. På 1600-talet togs YWHE bort ur eng bibelöversättningar! Och ersattes med Lord…en beteckning, ej ett namn.
  Yawhe säger till Mose: dina fäders Gud, Abrahams etc Gud. Men Mose frågar: men vilket namn ska jag säga, då säger Han sitt namn: YWHW…”och under det namnet ska de känna mig i alla släktled”
  Det första budet betyder inte bara missbruka utan också: förbigå, ändra, ringakta…Hans namn! ska vi alltså inte! Men varför gör vi det???

 • Sam

  @Lars W:
  ”El är ett av då många benämningar/titlar/namn YHWH har. Med olika tillägg för olika sammanhang.”
  Människor och änglar är även kallade El eller elohim så vi måste bena ut vem som kallas vad i olika sammanhang.
  NIV översättanra skriver i klartext att man ändrat YHWH till Lord.
  ”In regard to the divine name YHWH, commonly referred to as the Tetragrammaton, the translators adopted the device used in most English versions of rendering that name as ”Lord””

  Sam

 • Någon som känner till något sorts messianskt kloster eller liknande någonstans i världen för permanent boende? Någonstans där man inte riskerar sitt liv på grund av oroligheter eller liknande.

 • Derek

  @Harry Forsgren: Enligt skriften:

  ”Gud med oss” = ”Guds fullhet lekamligen”.

  Nej, Harry lille! Jesus/Yehoshua betyder frälsning eller räddning.

 • @Sam:

  ”Människor och änglar är även kallade El”

  Tråkigt att du söker/finner varje anledning att förminska och nedvärdera vår ende HERRE. Själv söker jag anledningar att upphöja den ende sanne Guden – den Högste-

  Givetvis bör Guds änglar ha ett namn som börjar /slutar på El. De änglar vi känner vid dess namn har detta, Gabriel och Mikael.

  Den Högste själv sade till medlemmarna i Sanhedrin: ”Jag har väl sagt er att ni är gudar”. Givetvis kände dessa skriftlärde till Psalm 82:

  ”Jag har väl sagt att I ären gudar och allasammans den Högstes söner;”

  Vi får hoppas att de insåg det tunga ansvar kännedomen om denna status förpliktigar till.

  Men därifrån till att bli YHWH var steget långt för dessa levitiska präster m fl. Han som sade det var själv YHWH och ingen annan kan ta det Namnet. Han tog som vi vet ansvaret för dem och för oss.

 • @ingensarskild:

  Intressant fråga. Brukar framhålla Jordanien som ”protected area” om det är Antikrists förföljelse du avser att undkomma. Detta utifrån Dan kap 11. Själv håller jag Kreml i Moskva och ”den förbjudna staden” i Peking för att ha denna status men mer av personliga skäl. Letar du efter kloster kanske de finns i trakten av Petra i Jordanien.

 • @rebecca:

  Givetvis ska vi inte ringakta Hans Namn
  . I 1917 års översättning, som jag känner mig mest hemma i, kan man i varje text det står HERREN med versaler läsa in YHWH vilket jag alltid gör. Och citerar ofta även på det viset. Några tycker nog det ser knepigt ut när det står ”Herren HERREN” i profetiorna men för min del läser jag då in ”Adonai YHWH”. Som överkurs placerar jag ibland vokalerna från Adonai i YHWH och får YAHOWAH – Jehova. Vidare får jag ur det Yeshua namn.

 • @Sam:

  Tänkte på den smått bisarra jämförelsen där med Josef och Moses. Två stora profeter men till skillnad från Yeshua var de inte gud i meningen YHWH själv.

 • Sam

  @Lars W:
  ”Tråkigt att du söker/finner varje anledning att förminska och nedvärdera vår ende HERRE. Själv söker jag anledningar att upphöja den ende sanne Guden – den Högste-”

  Du missuppfattar.
  Jag söker Sanningen som alla andra. Att säga tt Eloah, El , Elohim är detsamma som YHWH är inte sant, i min mening.
  Skriften säger tydligt att YHWH är en. Inte 1+1+1 eller två eller….. Nej, en, är svaret på vem som är Israels gud.

  ”Tänkte på den smått bisarra jämförelsen där med Josef och Moses. ”
  Jag ser tydligt likheterna.

  ”Två stora profeter men till skillnad från Yeshua var de inte gud i meningen YHWH själv.”
  Det finns ingenstans i Skriften där Yeshua säger sig vara YHWH.
  Däremot finns det åtskilliga citat där Yeshua tydligt gör en distinktion mellan sig och Fadern.
  Tänk på där det står att vi är lika Yeshua.
  1 Joh 4:”Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss, att vi hava frimodighet i fråga om domens dag; ty sådan Han är, sådana äro ock vi i denna världen.”
  Rom 8:”Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder.”

  Om vi tror att Skriften talar sanning där, vad får det för följd för vår status?

  Grattis til att du kommit så långt med namnfrågan. Det är en bra börja. Men Herren är inte alltid översatt från YHWH.
  Sam

 • @Sam:

  ”Att säga tt Eloah, El , Elohim är detsamma som YHWH är inte sant, i min mening.”

  I Bibelns mening är det en och densamme. ”Kärt barn har många namn” varav några återfinns i Jes 9:6

 • @Sam:

  ”Men Herren är inte alltid översatt från YHWH.”

  Var inte det vad jag skrev några kommentarer upp här ovan?

 • Ny judaismen är en stötesten som kommer få folk att snubbla bort från Kristus och evangelium precis som det är förutbestämt om vissa.

  ”De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.” – 1 Petr 2:8.

  Vi är utvalda av nåd till frälsning innan vi var i vår mammas mage och innan världen grund var lagd. (Jer 1:5, Gal 1:15, Ef 1:4-5, 2 thess 2:13, Rom 8:29-30) och inte på grund av oss själva så att ingen kan berömma sig inför Gud.
  -”Gud, kolla jag firade denna och denna högtiden, Jag höll sabbaten och jag höll alla dina bud därför förtjänar jag en plats i himlen”.
  Nej så fungerar det inte.

 • Sam

  ”I Bibelns mening är det en och densamme. ”
  ”Var inte det vad jag skrev några kommentarer upp här ovan?”
  Är du förvirrad, Lars?
  El och elohim kan användas för människor också.
  Om man inte har nåt annat än en svensk bibel så kan man inte avgöra när Elohim betyder YHWH eller människa.
  Sam

 • Sam

  @Josef:
  1 Joh 2
  ”Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig;

  2och han är försoningen för våra synder, ja, icke allenast för våra, utan ock för hela världens.

  3Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud.

  4Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans bud, han är en lögnare och i honom är icke sanningen.

  5Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom.

  6Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.”

 • @Sam:

  Ja, och Guds bud i sammanhanget är:
  ”Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss” – 1 Joh 3:23

  Guds bud i NT är:
  1. Älska din nästa så som dig själv.
  2. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta din själ och ditt förstånd.
  Detta är hela lagen i profeterna sade Jesus. Den som håller detta håller alla andra bud automatiskt.

 • Sam

  @Josef:
  Jag hoppas att du inte menar att vi kan skrota YHWH’s ord i GT?
  Och hur skulle du beskriva att vi älskar YHWH och nästan på något annat eller bättre sätt än som det beskrivs av YHWH i GT?

  Att vandra som Yeshua är väl ett sätt att visa kärlek?
  ”Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.”

  Yeshua sa:
  Luk 1617;”Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.”
  Ska vi stunta i det?

  ”Den som håller detta håller alla andra bud automatiskt.”
  En vacker men inte speciellt trovärdig tanke, tyvärr.
  Sam

 • @Josef:

  ”-’Gud, kolla jag firade denna och denna högtiden, Jag höll sabbaten och jag höll alla dina bud därför förtjänar jag en plats i himlen’.
  Nej så fungerar det inte.”

  Det är heller ingen här som påstår. Du slåss mot väderkvarnar du med.

 • @Sam:

  Du får väl tro vad du vill men för min del är Elohim och Eloah = YHWH.

  Nämn en text där det inte är så?

 • Sam

  @Lars W:
  ”Du får väl tro vad du vill men för min del är Elohim och Eloah = YHWH.”
  Tack, det var ju vänligt. 😉

  2 Mos 7:1,”Se, jag har satt dig att vara såsom en gud för Farao”
  NIV;”And the LORD said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh”
  TS” See I have made thee a god to Pharaoh:”

  Här är ordet elohim översatt till gud som om Moses vore elohim, i din definition.
  Ser du problemet?
  Sam

 • Micke

  Hur kan man veta att en (religiös) inte är sann?

  Svar: Massor av uttydare, troende, ”profeter” och mer eller mindre lärde som utifrån sina totalt disparata preferenser , ändock hämtade från en och samma källa (Gt + Nt) som kommer fram till helt olika tolkningar och försök till diverse skrattretande .
  sanningsanspråk.

  En sann, god och intelligent Gud hade inte behövt en massa sig sins emellan trätande problembarn för att åskådligöra några sanningar!!

  Människorna torde ha hajat budskapet i alla fall!

  MS

 • @Sam:

  Så här läser jag:

  ”I give you Elohim to Pharaoh”

  Jag ger dig Gud till Farao d v s Mose skulle ge Guds ord till Farao. Tala för Guds – YHWH´s – räkning. Han blir Guds språkrör på modern svenska.

  Du hänger upp dig på ord när det är sammanhang som ska förstås med hjälp av orden.

 • Sam

  @Lars W:
  Jag ser det som att man behöver ordens mening för att kunna få sammanhanget.
  Du vet, vem säger vad till vem, och i vilket sammanhang.

  Var läste du den meningen?
  Räcker inte svenskan nu?
  Levande bibeln:”Då sa Herren till Mose: Jag har utsett dig till mitt sändebud hos Farao”
  Här är elohim översatt till sändebud inte gud.

  Fast om du vill ha mer engelska:
  Amp;”I make you as God ”
  ASV;”I have made thee as God”
  ESV;”I have made you like God”
  KJV:”I have made thee a god to Pharaoh”

  Grundtexten har detta ord enligt Strongs # 430:
  ”אלהים
  ’ĕlôhı̂ym
  el-o-heem’

  ”Han blir Guds språkrör på modern svenska.”

  Ja det är ju just det som händer när nån är elohim, inte YHWH. Moses är elohim och YHWH är YHWH.
  Men man har ändå översatt det som att Moses är Gud.
  Vi ska ju göra räkning för varje ord så jag tror att både ord och sammanhang är mycket viktiga.

  Sam

 • @Sam:

  Det finns en hel del dumheter i Levande Bibeln.

  Här är god undervisning om Herrens högtider förresten:

  http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/biblhelg.htm

 • Z.A.M

  @Gabriella:
  Hej Gabriella
  Jag har precis börjat förstå detta med Herrens Högtider, har självklart hört att judarna firar dessa högtider men inget mer än det, trots att jag var frälst sen jag var litet barn och gått bibelskola på Livets Ord i två år osv… så du behöver inte känna dig dum för att du inte vet. Jag tackar Gud varje dag för att jag har fått denna uppenbarelse nu, under våren 2011, och inte fortfarande går i okunnighet. Det är så intressant att verkligen få ta del av de högtider som vår Herre själv firade. Så var glad att du får höra om att högtiderna finns, för de beskriver Guds frälsningplan för oss på ett underbart sätt. När man börjar förstå högtiderna så får man en större uppenbarelse om vad Yeshua(Jesus) Messias har gjort för oss. Man ser Yeshua i varje detalj i firandet. Vilket man ju tyvärr inte gör i vårt julfirande osv.
  Jag kan varmt rekommendera dig att ta del av några böcker i ämnet ¨Herrens Vårhögtider¨och ¨Herrens Hösthögtider¨av Linnea Sundvall, du kan beställa dom på mailadress: foreningen.shabbat.shalom@gmail.com.
  Studera själv, låt inte andra bestämma vad du ska tycka. Du har den Helige Ande och han kan tala till dig precis som han gjorde till mig i påskas. Herren sa till mig att fira Herrens Påsk… jag tänkte långfredagen och nattvard.. .Herren menade den påskhögtid han själv firade och ordnade så att jag och min man fick vara med om en sedermåltid (på judiskt vis, seder betyder ordning på hebreiska) som uppenbarde Yeshua Messias i varje liten detalj i måltiden. Precis som Yeshua Messias har uppfyllt vårhögtiderna Påsken-Pesach och Pingsten- Shavout så som YHWH har förutsagt i i sitt ord så kommer Yeshua också uppfylla Hösthögtiderna med Basunhögtiden, Försoningdagen och Lövhyddohögtiden. Det som är fantastiskt är att Gud inte vill att vi ska vara okunniga om hans frälsningsplan (som sträcker sig ända fram till domedagen, Yeshuas död är den del i Guds frälsningsplan som gör att vi som tror på honom får/kan vara med, annars hade vi varit dömda till döden) och därför har han bett oss fira dessa högtider varje år för att vi ska påminna oss själva och våra barn om att han är trofast och att han kommer tillbaka för att dömma levande och döda. Lycka till i ditt studerande och jag ber att hela Yesuas kropp här på jorden ska få uppenbarelse om hans tillkommelse och planen som finns i Herrens högtider. Varma hälsningar Z.A.M

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?