Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje!

Ulf Ekmans svärfar, Sten Nilssons profetiska tankar kring det som nu sker inte bara inom Trosrörelsen, utan stora delar av  f.d. evangelikala sammanhang:

Det håller på att ske på nytt! (Ur Guds sjufaldiga förbund av Sten Nilsson, utgivet på Livets Ords förlag.)

I det andliga halvmörkret börjar man i vår tid ropa till den katolska kyrkan med begäran om ett ”samtal” som innebär en önskan om ett närmande till varandra. Vad innebär detta för den fria evangeliska kyrkan? Det är inte svårt att förstå. Den evangeliska församlingens bekännelse är att Jesus Kristus är Herre. Men den katolska kyrkan tillber Himladrottningen fast under det skyddande namnet Maria, Guds Moder. Bilden av kvinnan med barnet tillbads långt före Kristus. Den ursprungliga modern var Semiramis, Nimrods drottning, som ju var mönsterbilden för den tygellösa lutan. Hon identifierades med Venus, orenhetens moder. Samma kvinna med barnet och bägaren tillbeds praktiskt taget över hela världen under skilda namn. I Egypten tillbads modern och barnet under namnes Isis och Osiris; i Indien Isi och Iswara; i Östasien Sybele och Deoris; i det hedniska Rom Fortuna och Jupiter; i Grekland Ceres eller som Irene med Platus i sina armar. Shing Moo, Kinas andliga moder, är också representerad med ett barn i sina armar.

Varifrån fick dessa nationer denna gemensamma gudamoder om inte just från Babylon? Tillbedjan av Maria som Guds Moder och med en gosse på sitt knä har sitt ursprung i Babylon. I Bibeln finns inte ett spår av sådan tillbedjan. Listan på villolärorna i den kyrka, som förenade sig med den babyloniska mysteriereligionen, kan göras hur lång som helst. Vi skall bara nämna några dogmer, som olika påvar infört till minne av sig själva.

 • Den äldsta, obibliska läran är bönerna till de döda samt korstecknet – ett tecken som inte hade med Kristi kors att göra utan var bokstaven T i det mystiska ”Tau” i den babyloniska kulten.
 • Tillbedjan av Maria, Jesu moder, och bruket av titeln Guds moder började år 381 och blev erkänd dogm vid kyrkomötet i Efesus år 431.
 • Prästkläder och skrudar togs i bruk på 500-talet.
 • Läran om skärselden antogs år 593, när Gregorius den store var påve.
 • Bönerna till Maria började 600 år efter Kristus.
 • Påvetiteln har ett hedniskt ursprung och gavs först åt Roms biskop år 600.
 • Tillbedjan av kors, bilder och reliker auktoriserades år 787.
 • Helgonförklaring av döda personer började genom Johannes XV år 995.
 • Celibat för prästerskapet blev lag år 1079, när Bonifatius var påve.
 • Nattvardsdogmen att brödet under mässan förvandlades till Kristi fysiska kropp för att ätas levande, antogs av påven Innocentius III år 1215. Tillbedjan av nattvardsbrödet var något som påven Honoratius hittade på att införa i kyrkan år 1220. Katolska kyrkan tillbad alltså en Gud, gjord i ett bageri!
 • Bibeln förbjöds att läsas av lekmän och blev förbjuden vid kyrkomötet i Toledo år 1229.
 • Läran om skärselden proklamerades som kyrkans troslära vid kyrkomötet i Florence år 1439.
 • Påvens ofelbarhet proklamerades som dogm 1870 av Pius IX. Och så sen som 1931 bekräftade Pius XI läran att Maria är Guds moder.

Vilken religiös dårskap kommer att proklameras nästa gång? Kanske att Svenska Kyrkan och frikyrkorna, som nu söker ”samtal” skall få påvens förlåtelse för att låta sig inympas i det falska olivträdet? Jag läste att Världskyrkorådet skulle ha – eller redan har haft – samtal med representanter för Islam. Jo men visst nalkas vi den yttersta tiden? Då skall ordet i Upp 17:1-2 bli uppfyllt.

”Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom hit så skall jag visa dig hur den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, hon som jordens konungar har bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare har druckit sig druckna.”

Till dess är det en viss tröst att en av Katolska kyrkans stora kardinaler, Newman, i sin bok The Development of Christian Religion erkänt att ”Templen, rökelsen, oljelamporna, offren för anhöriga döda, heligt vatten, helger och processioner, välsignelse av fälten, prästerliga skrudar, upptagningar i det andliga ståndet av präster, munkar och nunnor, bilddyrkan – allt har hedniskt ursprung” (se sid 359).

Läs en mer omfattande summering av Sten Nilssons bok: http://www.enhetochekumenik.se/?p=209

Med sorg,

MyTwoCents / Daniel F orslund, f.d. Livets Ords bibelskoleelev

Mer:

Den kända katolska förkunnaren, Patti Mansfield, återger mitt i ett av sina föredrag ett möte hon haft med Ulf Ekman vid ett besök i Rom.   Vi har klippt ut citatet från hennes möte med Ekman och textat till svenska.  Temat för kvinnokonferensen som hölls i slutet av februari i år var bl.a.  “Vi tillhör Maria”.  Se och lyssna på hennes beskrivning av samtalet med pastor Ekman och avgör själv vilka krafter som fått mest inflytande i den nya ekumeniken. Den Helige Ande eller en främmande ande…   Noterar att över 6000 personer har sett detta klipp sedan Aletheia lade ut det på YouTube.

From February 27, 2010, Patti Mansfield talk from the Boston Catholic Women’s Conference.

Uppdatering 2011-10-28: F.d. lärare på Livets Ord, Christopher Alam, om Ekmans romantiska syn på katolicismen

 

Mera om Livets Ords avfall samt nya ekumeniken:

Ulf Ekman kom ur garderoben under samtal i Rom

Ulf Ekman ytterst tveksam till principen ”Skriften allena”

Onda andars läror – Eukaristin i RKK

En katoliks syn på Ulf Ekman

Livets Ords konfirmander får häfte av frimurare!

Ulf Ekmans enhetssträvanden splittrar i Jönköping

Ulf Ekman: Påven ligger bakom pingstväckelsen

Ulf Ekman: Maria – Evigt förblivande jungfru

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

Förförelsen i kristenheten (Apg29.se)

Ulf Ekman, mannen som ändrade sin kurs

Kolla upp martyrer eller träffa kyrkan som mördat martyrer?

http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2011/10/17/ekumenik-engagerar-och-provocerar.aspx

Intervjuer med pastor Sten-Gunnar Hedin och Bengt Malmgren

Pingstpastor Mikael Karlendal: Synpunkter på ekumeniskt samtal

Lika – men ändå olika? Andy sammanfattar samtalskvällen.

F.d. lärare på Livets Ord, Christopher Alam, om Ekmans romantiska syn på katolicismen

Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje!

Högaktuell predikoserie: Katolicism kontra evangelikal kristendom

 

=>

Ämne: Ersättningsteologi, Ledarskap, Nya Ekumeniken, Villoläror

 • mirre

  Saxat från Dagen: Ska du träffa påven som Pingsts föreståndare Pelle Hörnmark gjorde?- Nej, men vi har planerat att vara med på audiens hos påven tillsammans med tusentals andra, berättar Ulf Ekman.

  Saxat från twitter: Birgitta Ekman: Vi har fått våra platser på Petersplatsen, ca 12 m från Benedikt XVI:s stol. Ska bli intressant! http://instagr.am/p/P5JbL/

 • @mirre:

  Undrar vad Lester Sumrall och Sten Nilsson hade sagt om detta i sina krafts dagar?

  Hittade detta gamla Livets Ord klipp (Robert Ekh tolkar) med Sumrall. Sten Nilsson har jag ju redan citerat.

 • Ja, vad ska man säga…! Lyssnade precis på klippet och det är ju avslöjande. Ärligt talat tycker jag det hela är riktigt osmakligt, med denna resa och allt annat man håller på med under Ulf Ekmans flagg. Uttrycket ”alla vägar bär till Rom” får ju helt plötsligt en helt ny innebörd . Det är så otroligt allvarligt och visst drar det ihop sig. Bra att ni tar upp detta!

 • Sam

  Frågan är väl om inte även treenighetsläran är en katolsk doktrin med suspekta grunder?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Euphemia

  Sam

 • Marissa J

  Är det inte dags att lägga ut andra vatikankonciliet på svenska, så att alla protestanter kan läsa det och bilda sig en egen uppfattning av vad det är för någonting?
  Jag har själv läst det och jag blev inte imponerad av dess innehåll och vad Vatikanen har för agenda och deras syn på ekumenik egentligen. Jag tror inte att alla har klart för sig vad den egentligen innehåller, men det är ett viktigt dokument för den som är kyrkligt orienterad oavsett vad man tycker om dess innehåll. Det skulle säkert bli många intressanta kommentarer om den saken.

 • @Marissa J:

  Bra idé. Någon som vet om det finns på svenska?

  /D

 • @MyTwoCents: Bra idé. Någon som vet om det finns på svenska?

  I Uppb. 13:11 ”Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake.” (1917)

 • Gunnevi

  Andra Vatikanconciliet på svenska kan man hitta t.ex. på :

  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.fi

  SHALOM !

 • mirre

  @Gunnevi:
  Länken fungerar inte.

 • Inhoppare

  Det är engelska eller svenska som gäller:

  http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/7/1/

 • Inhoppare

  Det skulle naturligtvis stå engelska eller latin, inte svenska

 • Gunnevi

  @mirre:

  HEJ mirre !

  Nej, länken fungerar inte ! TYPISKT ! 🙁

  SHALOM !

 • Lennart Jacobson

  Dagens pastorer är så naiva. Och tysta inför allt som sker. Detta gäller både Ulf Ekman, Sten-Gunnar Hedin, Pelle Hörnmark m fl andra, som söker kunskap hos RKK!

  Jag skäms inte för att säga att jag längtar efter gårdagens pastorer, t ex Lewi Pethrus m fl som alltid vågade säga sin mening och strida för den utifrån bibelns ord, oavsett vad folk tyckte.

  I stället för att vi tydligt kan konstatera att kritiken och kampen mot den bibliska ”skökan”, ”modern till alla skökor” (alltså den som tar till sig teologi och beteenden från olika religioner) är befogad och måste fortsätta till slutet, så börjar de nu flirta med RKK. Otroligt!

  Den religiösa relativismen tilltar hela tiden. I stället borde vi gå tillbaka och återigen börja förkunna bibeln ”rent och klart”, inte bara vissa sanningar utan allt, inklusive den yttersta tiden och Jesu återkomst och bibelns varningar för avfall.

  Det finns ingen anledning att närma sig katolska kyrkan på detta sätt. Visst kan man möta lokala präster i en vänskaplig anda. Man kan prata med alla människor. Men däremot inte kompromissa.

  RKK och hennes ”döttrar” kommer som jag ser det enligt bibeln att dömas hårt. Man kan förutse att förr eller senare kommer den antikristliga, ateistiska makten i Europa att ta ifrån kyrkan hela dess makt. Inte minst mot bakgrund av alla övergrepp som skett inom kyrkan och kyrkan odemokratiska uppbyggnad.

  Det är viktigt att markera mot allt det obibliska vid våra relationer med andra. Alternativet är att man blir delaktig i kyrkans synder. Gör som Jesus säger i Upp.boken ”dra ut för henne!”

 • Har ni börjat att besvärja döda människors andar för att få veta vad de tycker om vad som händer i dagens kristenhet i Sverige. Sten har väl varit död i några år och boken kom väl ut i början av nittiotalet? Snacka om att kasta sten (!) i glashus när man kritiserar katoliker för att be helgon om förbön! 😉

 • Sefast Tronde

  @L-G Ståhl:

  Gult kort! För dåligt uppförande.

  Det där måste anses som en medveten förvrängning och misstolkning av vad som avses. Det är väl inget suspekt i att tolka en avlidens förmodade ställningstaganden utifrån sina efterlämnade alster, i synnerhet om de är så tydliga som böcker eller predikningar.

  Mycket skruvat. Utifrån sina ord avslöjar människan ideligen vad som finns i hennes inre. Och här var det varken vilja till att försöka förstå eller den minsta tillstymmelse till broderskärlek.

  MVH / Sefast Tronde

 • Ronny

  @Lennart Jacobson: Tycker ditt inlägg var bra …Men var finns det en trogen församling och kristen och Kristen Herrens Tjännare … Som kan ledda en söckare och en ny i tron , eller vilse och villfaren och syndig kristen .Och Herrens tjännare rätt i tron på Gud och Guds Ord om Gud och livet och om frälsningen igenom tron på Gud av nåd från Gud och en sund församling och mission …Med omsorg om Gud och livet och var människa och kristen som Gud vill…Och som kan få en människa att tro på Gud och bli frälst och in på rätt väg med Gud och Guds Ord bibeln …Och bli sund i tron och så hon får mogna och leva och lära i sin tackt igenom Guds nåd och sanning och kärlek och omsorg välsignelse och frid med Gud som Gud vill och för gott och för evigt…Och som kan fånga upp människor på galen väg och ledda dom rätt med Gud i vår tid , Gode Gud i din nåd och kärlek och sanning och omsorg om livet och för tid och evighet till tiden slut , Gode Gud ? Hjälp oss med det och livet överhuvudtaget som du vill i din nåd och sanning Gode Gud och att ödmjuka oss under dig och stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån oss? Helt klokt och fromt som du vill…Och enligt ditt Löftes Ord? Den allsmäktiges Livsfläkt ska komma över er och ge er förstånd…Så hjälp oss som du vill Gode Gud och livet och församlingen och må de bli vi alla människor av Israel och alla folk som du vill enligt ditt Ord bibeln bara , som du och ditt Ord är igenom dig Bara Gode Gud och för evigt bara som du vill? Och förlåt Gud och gör allt nytt enligt ditt löfte se jag gör allt nytt… i Jesus namn,amen???Guds frid och Gud välsigne er !!! Ps 103 Ronny 1kor 13 Kärleken förgår aldrig och ps 136:1 Guds nåd vara evinnerligen….Herren är vår frid !!! ps 62:1 endats i Gud har du din ro min själ…

 • Lennart Jacobson

  Det finns flera debattörer som menar att RKK är vilddjuret eller draken. Det är uppenbarligen helt fel. Vilddjuret är Antikrist eller Antikrists rike.

  Draken är den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan (Upp 12). Bakom Antikrist, Vilddjuret, kommer draken/djävulen att stå. Det finns andra stormakter också, andra vilddjur, Gog/Ryssland, Kina t ex.

  Vilken roll stormakten USA får vet jag inte. Men jag tror att USA är den makt (skepp från Kittim, vilket står för Väst) som i slutändan skall rädda den lilla resten av Israel när det angripits av hela världen efter beslut i FN. Att USA skulle hänga med i kriget mot Israel är inte troligt. Detta krig ligger relativt nära i tiden, tror jag.

  Jag m fl tolkar bibelns profetior som att Antikrist kommer att styra hela Europa, det gamla romarrikets ungefärliga område. Det är alltså helt logiskt med ett enande och uppbyggnad av denna världsmakt, som nu blir alltmer antikristligt. Detta går inte att stoppa vad vi än önskar, profetiorna måste gå i uppfyllelse.

  Begreppet Skökan säger att det handlar om en otrogen kvinna (kyrka) och hennes otrogna döttrar (andra kristna kyrkor). Att det är RKK kan man se direkt eftersom det handlar om Kvinnan på de sju kullarna, som ju är Rom enligt alla uttolkare utom möjligen RKK:s.

  Sedan talar bibeln även om ockultismen, som förmodligen blir Antikrists religion, på samma sätt som Hitlers m fl hemska regimer. Den ligger dold bakom.

  Först, mycket snart, kommer säkert kyrkorna (genom Kyrkornas världsråd) att ena RKK och andra etablerade kyrkorna. De kommer att göra gemensamma överenskommelser även med andra religioner, som Islam, Buddism m fl om inte annat som skydd mot religionsmotståndare. Antikrist kommer att uppmuntra detta, för att lättare kunna styra religionerna. Att det finns ockultism med även i detta sammanhang är inte otroligt, eftersom det talas om Babylon i samband med Skökan och Babylon står för ockultism/drakens religion.

  Men Antikrist kommer att krossa kyrkan (inte de enskilda kristna utan kyrkoorganisationerna och de som hänger sig åt dem).

  Den falske profeten är Islam (Mohammed). Det är nästan övertydligt, men ändå vill vi inte fatta det. Så har det ofta varit, profetiorna har man inte tagit till sig, förrän det är för sent.

  Kanske dags att på allvar börja studera dessa profetior, för de som inte redan gör det…..

 • Nålen

  ENDAST HERREN, skall vi tillbe!

  (Ur led är (sista) tiden..)

 • @Sefast Tronde:
  Jag visste inte att du har befogenhet att utdela gula kort på denna blogg. Naturligtvis tror jag inte att skribenten i fråga sysslar med ockultism, men lite märkligt att åberopa en död mans åsikter från 90-talet för att antyda att han kritiserar sin svärson och övrig släkt. Jag tror att MyTwoCent (är det väl som skrivit inlägget?) tål lite skruvade kommentarer med glimten i ögat och inte tycker det jag skrev var kärlekslöst. (I annat fall ber jag honom om ursäkt)

 • Sefast Tronde

  @L-G Ståhl:

  – Det gula kortet var mitt eget omdöme. Jag har ingen befogenhet här mer än andra som kommenterar. Och eftersom det uppenbart är så trodde jag i min enfald att den lätt ironiska glimten tydligt skulle uppfattas.

  Heder till dig dock för den självkritik du ändå har mod till, och den kristliga förmågan att ”i annat fall be om ursäkt”.

  MVH / Sefast Tronde

 • L-G Ståhl: Naturligtvis tror jag inte att skribenten i fråga sysslar med ockultism, men lite märkligt att åberopa en död mans åsikter från 90-talet för att antyda att han kritiserar sin svärson och övrig släkt.

  Jo, jag har om inte annat fått några lager extra skinn på nästan efter alla år på bloggen som antingen älskas eller hatas av de tusentals dagliga besökare vi anförtrotts med sedan starten 2007 🙂

  Med det sagt så tänker jag så här kring din kommentar, skämt eller ej;

  Kan vi inte lyfta fram avlidna profetröster nu och då får vi ju kasta hela, eller stora delar av Guds Ord.

  Det intressanta med Pastor Stens bok är ju att han i detalj beskriver det som nu sker inom församlingen han var med att grunda.

  Jag är inte emot ekumenik i sig. Men det intryck jag fått är att det jag kallar nya ekumeniken skiljer sig markant från 70 talets ekumeniska rörelse som var mer av en runda-bordet rörelse (alla möttes på lika villkor). Det finns kraftiga underströmmar mot Rom i den nya ekumeniken och dolda (i vissa fall även öppna) motiv bland dess ledarskap, att se påven som den enande faktorn.

  Jag delar Ekmans, Halldorfs m.fl. längtan efter ”rötter” men precis som det finns en äkta och en falsk ekumenik, finns det ett äkta och falskt olivträd.

  Jag är inte inympad i Kyrkan med stort ”K” utan i det feta olivträdet vars plantering skedde redan i GT’s ekklesia. Denna ekklesia vill Herren själv leda, utan hjälp av killen i Rom med de fina gucci-tofflorna.

  mvh
  D

 • @Sefast Tronde: Ursäkta att jag missade din ironiska glimt. Lätt att missa det i skriven text där man varken hör tonfallet eller ser ansiktsuttrycket.

 • mirre

  Jag funderar över ännu en aspekt på Rom-resorna. Tänker på de många medlemmarna i Livets Ord med låga inkomster som troget ger sitt tionde och aldrig har råd att åka på några utlandsresor. Vad tycker de om att pastorer m fl gång på gång åker till Rom. Vem betalar dessa resor? Betalas pastorsfruars resor av dem själva? Är det de fattigas tionde som går till dessa resor? Jag är i alla fall glad över att jag lämnat skutan och slipper bidraga.

 • @MyTwoCents:
  Det jag reagerade på var att man fick intrycket att Sten Nilsson nyligen gått ut och kritiserat svärsonen och övriga i släkten för att de har en mer positiv inställning till Katolska Kyrkan numera. Att citaten var rätt gamla och att personen i fråga är död minskar inläggets tyngd tycker jag. Det skulle vara intressant att se senare uttalanden av Sten om just detta. (Jag ska rota lite på nätet och hotar att återkomma om jag hittar något.)

 • Magnus

  Börjar det inte bli dags för Puffe att offentligen ta avstånd från protestantismen? Den kan på intet sätt förlikas med denna katolska vurm…

  Magnus

 • @Magnus:

  Jag jobbar på ett intressant spår att Ulf antingen redan har konverterat eller håller på att göra det. Hur som helst handlar det delvis om han önskar finna nya marknader för sin undervisning och litteratur bland karismatiska katoliker.

  @L-G Ståhl:

  Familjen Ekman kommer troligtvis att försöka skriva om historien vg Stens hållning på samma sätt som katolikvänliga pingstvänner försöker göra med Lewi Petrus idag. Du kommer inte hitta bevis för att Sten ändrade sin inställning innan sin bortgång.

  Jag ringde Sten något år innan han gick hem till Herren för att samtala om Ekmans 180 graders sväng i frågan, men han var inte tillräckligt ”klar i huvudet” sista åren (inget elakt menat, kopplat till ålder och hälsa) för att vara medveten om vad som pågick. När jag förstod hans hälsotillstånd lade jag ner mina frågor och vi samtalade om annat.

  mvh
  D

 • Magnus

  @MyTwoCents:
  *Du skrev:
  Om han önskar finna nya marknader för sin undervisning och litteratur bland karismatiska katoliker vore det osmart att bli frimurare. Därför tror jag norrmannen har fel, även om han fått vittring på ett intressant spår jag också ämnar rota vidare i när anden faller på…

  **Huvudet på spiken. Här är jag helt med dig. Jag tror att det handlar till största del om affärer och inflytande. ”Vilja till makt” som en mustaschprydd tysk 1800-tals filosof en gång uttryckte det hela..

  Tänk bara marknaden: ett x antal miljoner s.k. katolska karismatiker som kan få bli introducerade i trosrörelsens teologi (efter att en del transaktioner ägt rum). Klöver broder, klöver!!!
  Att det finns en del teologiska tvivelaktiger i detta enande går att relativisera när siffrorna i bankboken talar sitt tydliga språk.. Man har ju en teologisk fakultet som kan ägna sig åt relativsera den sanna tron och motståndet kommer att falla på församlingsplanet (sic!!).

  En sak som också spelar in som du inte har nämnt är kulten av ledaren som delas av såväl katoliker som företrädare inom trosrörelsen. Symbiosen skulle inte kunna vara möjlig om man inte hade denna syn på ledaren och ledarskap..

  I allt detta kan vi bara konstatera att Puffe och hans kompisar bl.a. Ungkarln i Rom – är långt borta från den sandalprydde och enkle judiska vandringspredikantens och hans följeslagares livsstil och vision av vad ett liv med Gud innebär…

  Magnus

 • @Magnus:

  Storhet (eller dem som önskar vara stora) dras till storhet (den/dem som ÄR stor). Däri ligger givetvis en stark attraktionskraft för LO’s ledning.

  Sedan har det ju inte undgått att Livets Ord gillar hierarki. Hade ett långt twitter-samtal med Svante Rumar som menar att kristenheten behöver ett etablerat lärosäte i sin kamp mot villoläror. Det är knappast ett Lutherskt läroämbete han åsyftar även om det var omöjligt att få honom att tala ur skägget.

  Alltså, lika barn leka bäst. Samma ande som råder i RKK, finns på LO.

  Om du lyssnar till den kvinnliga katolska predikanten i ovan klipp så är hon märkbart imponerad av denne evangelikala pastor och hans ”mega-kyrka” och ”eget” universitet. Vet inte hur många medlemmar som ska ligga till grund för att kallas mega-kyrka men tar man bort församlingens alla minderåriga/barn som man får något år sedan förde in i matriklarna är jag inte säker på att man kvalificerar sig.

  Nåväl, många tror kanske att vi här på aletheia lider av tvångstankar kring vår ständiga bevakning av Livets Ord. Men när övrig kristen media, inklusive majoriteten av tidningen Dagens journalister äter ur handen på Ulf har jag fått för mig att det behövs.

  Twittrade lite med ViD’s journalist igår (Samuel Teglund, Borås Livets Ords-pastors son) och frågade om han tänkte skriva om reaktionerna på trosrörelsens Rom-resa och fick till svar att hans bedömning är att det saknar nyhetsvärde…

  Sure!

  Påpekade att Dagens artikel om resan legat på första plats (mest lästa artikel) hela dagen, men det rubbade inte honom.

  Men Herren för samman SITT folk. Det finns en växande skara kvar på perrongen med tåget mot Rom som inte vill med. Även om vi skulle vara i minoritet så gör det inget. Herren har i sitt Ord visat att han kan ”ge seger åt få, likaväl som genom många”.

  Ha en skön kväll Magnus

  /D

 • Erik Johnsson

  ”Nåväl, många tror kanske att vi här på aletheia lider av tvångstankar kring vår ständiga bevakning av Livets Ord”.
  Det är precis vad ni gör!

 • Katarina

  Livets Ord har så många år på nacken nu att dels borde kunna tåla kritik bättre och dels borde kunna reflektera över sina brister som alla andra!

  En tanke bara: Kanske borde det stå i rubriken att ”Ulf Ekmans svärfar VAR kritisk…” eller?
  Han är ju liksom inte hos oss längre,. Känns inte så passande…

  Sen tycker jag ”Erik Johnsson” överdriver…

 • Per

  Lennart Jacobson: Jag skäms inte för att säga att jag längtar efter gårdagens pastorer, t ex Lewi Pethrus m fl som alltid vågade säga sin mening och strida för den utifrån bibelns ord, oavsett vad folk tyckte.

  Här utdelar jag ett stort rött kort!

  Om du bara visste hälften, så skulle du aldrig skriva så om gårdagens pastorer, deras synder har format kristenheten vi ser i landet idag….

  Nu citerar jag en bok… Resan till Domen av Sven Lidman.

  Det är en sak, som jag i alla fall trott mig med säkerhet kunna konstatera – efter mångårig iakttagelse av hur människorna fungera och deras öden länkas – att människorna leva omedvetet invända i och påverkade av hela det stora världsförloppet på ett långt mer livsavgörande sätt än vi någonsin kunna ana. Det är inte bara samtidens och det egna landets ekonomiska, sociala, politiska och moraliska atmosfärer, som spela in i och påverka våra egna ödens gestaltning. Världshistoriens stora skeende speglar sig också i vårt eget – påtagligare ju mer impressionibla och stämningsmottagliga våra själar äro för detta hemlighetsfulla världsskeende.

  Själv iakttog jag under trettio- fyrtiotalet, i Filadelfias äldstekår och bland pingstväckelsens predikantskara på Kölingared och annorstädes, att många eljest from och gudfruktig broder kunde yttra åsikter och understödja förslag, om vilka jag själv måste säga, att de hade ju ingenting med verklig kristendom att göra: detta är ju rena hedendomen.

  På tjugotalet var det i sådana fall alltid de bolsjevikiska idéerna och idealen, som visade sig kunna infektera och påverka åsiktsbildningen hos eljest mest världsfrånvända och världsokunniga bröder. Det var en bolsjevikisk atmosfär, som, dem själva omedvetet, förgiftade eller påverkade deras tanke- och känslovärld och målsättning. På trettiotalet var det hitlerismen som på samma sätt för mig obegriptligt och omedvetet påverkade samma ställe och gudfruktiga bröder

  Nu började man annektera, kommendera, likforma och samordna efter fattig förmåga – utan att kunna göra sig reda för varför man gjorde det eller vart systemet skulle leda. För de allra flesta skedde omläggningen av åsikter och synpunkter alldeles omedvetet. Men för Lewi Pethrus skedde det på ett något medvetnare plan. Han hade en av trettiotalets båda sista somrar på en semesterresa i Dalarna fått låna sin värds exemplar av Hitlers Min kamp. Det tog eld som ljus i blånor. Boken avslöjade och fastslog för honom själv arten av hans begåvning och hans livsmöjligheter.

  Vid återkomsten från Dalarna var han eld och lågor, då han sökte upp mig på Stora Vilunda:
  ”- Du måste läsa Hitlers Min kamp – tänk att du inte har läst den – åh det är en bok – vilket geni – åh vilken bok – du förstår den mannen, det är verkligen ett snille – det finns ingen som har förstått som han, hur man skall leda massorna – han må du tro – han är en folkledare – de är självklart att han kommer att erövra hela världen – ser du han kan verkligen leda ett folk – han kan begagna allt, förstår du – alla knep och konster – han vet hur man skall leda en massa.”

  De närmsta följande åren var namnet Hitler ofta på hans läppar under våra samtal.

  Du kanske förstår kanske varför du fick just ett rött kort av mig… Hitlers Mein Kampf kan du finna i Lewi Pethrus bibliotek idag (har detta bekräftat från ett antal källor, det var på detta sättet jag letade upp detta, för att det hade blivit en fråga bland Fillans medlemmar varför Lewi Pethrus hade Hitlers bok i hans personliga bibliotek.

  Om du kunde din historia, så var denna man (Lewi Pethrus) en stor förebild för Bror Spetz (Södermalmskyrkan), i Bror Spetz självbiografi ”Så började mitt liv”, så tillägnas Lewi Pethrus ett helt kapitel, det står bland annat ”Jag hade ett sådant vänskapsförhållande till honom att jag kunde ringa honom nästan när som helst, vilket jag dock inte alltid utnyttjade. …Utan överdrift kan jag säga att jag var en stor beundrare av Lewi Pethrus så länge han levde.”

  Kan du Ulf Ekman’s historia, så börjar man se kopplingarna.. Ulf tror jag har köpt upp utgivningsrättigheter av Lewi Pethrus böcker.. Här har du roten till det auktoritära ledarskapet…

  Fick dessutom även höra en predikan av Benny Hinn, en av hans ”Crusades” på God channel, jag höll på trilla av soffan när han började predika om att skapa atmosfärer, och tog upp Hitler som exempel (och förebild), så började han predika om Hitler. Hur Hitler kunde samla en hel nation, och när han skulle tala, hur han var tyst och stirrade på dem i stället, i minuter, och detta skapade en atmosfär. HALLÅ!!! Har alla blivit dårar?????

  Säger bara det, sluta upphöj människor… vi är kristi medtjänare, den minste e det störste i Guds rike.

  Lewi Pethrus bär stor skuld till hur det ser ut i det här landet ända in idag, de måste göra upp med hans synd och föra fram det i ljuset, och överskåda skadan som skett. Lewi Pethrus var totalitär i sitt sätt att leda, han följde i många fall säkert Hitlers exempel. Mein Kampf är en av de ondskefullaste böcker som har skrivits, vi ska inte ha sådant andligt inflytande i krist kropp.

  Lewi Pethrus hindrade väckelse, de gånger han reste bort, så hände det att Gud kom och hälsa på, men när han var tillbaka, så dödade han väckelsen. Ser samma skeenden med andra ledare som direkt eller indirekt har gått i hans fotspår, de blir för stora och viktiga i sig själva, de ska kontrollera allt och alla, då ska inga utmana/hota deras ”kallelse” eller deras ”smörjelse”.

 • @Per:

  Mycket viktigt bidrag! Tack.

  Nedan paragraf tål att upprepas:

  ”Säger bara det, sluta upphöj människor… vi är kristi medtjänare, den minste e det störste i Guds rike.”

  mvh
  D

 • Per

  Per: den minste e det störste i Guds rike.

  Det var lite sent och hastigt när jag la in den, bättre om jag skrev ”…Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” från Lukas 18:14

  Jesus vänder på alla begrepp, ska skriva mer om det i en annan tråd..

  Men förstå att vi fått in något mycket orent i kristi kropp sedan 30 till 40-talet och att det har hindrat väckelsen i många många år.. Snacka om en oren ”impartation”, denna andemakt är verksam än idag. Gör upp nu med vår historia, dra fram skiten i ljuset och vänd om till Jesus igen…

 • Per

  Hade inte Lewi Pethrus varit så förtjust i Hitler och hans ledarstil, så hade vi säkert inte sett G12 eller Livets Ord som de ser ut idag… Dessutom hade ”den Helige Ande och vi har beslutat” varit kvar i församlingarna, nu är alla maktstrukturer centralicerade pga Lewi Pethrus ovilja att göra upp med sina synder, istället för att vända om, så splittrades pingströrelsen och han ändrade maktstrukturerna och tvingade in alla i hans led, det polariserade kristi kropp i två läger, de som var för Lewi och de som var emot.

  Lewi Pethrus har jättemånga paralleler med t ex Ceasar Castellianos, jag känner igen anden i dem båda när jag läser hur de talar.

 • fantastiskt…

  Citat från Birgitta Ekmans twitter från Rom:

  birgittaekman: Nu har vi just besökt Enhetsrådet i Vatikanen. Härlig ande av gemenskap! En Herre, en tro! http://t.co/vduC4yFg

  Original Tweet: http://twitter.com/birgittaekman/status/124428832815071232

  (Tack C för tipset)

  /D

 • Uj hu! Birgitta har verkligen rests upp i Ulf Ekmans anda. Väldigt ledsamt måste jag säga.

 • @MyTwoCents:

  Tur att man inte satt och åt när man läste det…

 • Sefast Tronde

  @Per:

  – Det är nog inte helt vist och rätt av dig, Per, att dra för hastiga slutsatser till följd av Sven Lidmans skriverier här, vilka du citerat.

  Först av allt måste du känna till ”Lidmanfejden” lite närmare. Sedan finns det en mycket omfattande dokumentation om Lewi Pethrus ute på Kaggeholm, där både hans privata bibliotek finns i slottet, och nere i källaren på ‘Pethrus-villan’ hans omfattande korrespondensarkiv.

  Det finns även mängder av annan dokumentation från flera andra källor, personer och bevarade brev m.m. från äldstebröder.

  Jag har varit på Kaggeholm i LPs bibliotek och privata arkiv. Jag fick förmånen att bo i LP-villan. Och även om jag inte är en speciellt gammal man har jag haft några gemensamma vänner med LP, trots att jag ej är uppväxt i pingstanknutna sammanhang.

  Vad jag vill säga är att den ovanliga människan LP kommit att intresserat mig, närd av det jag fått mig till del av från den äldre generation jag växt upp med. Då jag själv sitter på toppen av ett hiskeligt stort släktträd och känner mina anor sedan mer än tusen år tillbaka, varav mina anfäder här på gården sträcker sig tjugotvå generationer bakåt, är släkt, personer och förhållanden något som kommit naturligt. Mitt intresse för LP har alltså sina förklaringar.

  Jag menar att din tolkning av LP är mycket överdriven i helt fel riktning. LP var en mkt bildad man, och ett exemplar av ‘Mein Kampf’ säger i sammanhanget inget. Inte heller en av de många angreppsinlagor Sven Lidman kom med under ‘Lidmanfejden’, där både LP och SL i viss mening agerade som två småpojkar som blivit osams i en sandlåda. Det som du citerar var en av del av all den smuts Sven Lidman kastade på LP, som en del av sina angrepp i denna legendariska strid.

  Det är fel att döma på orätta grunder. Det finns många vittnen, och omfattande och fullödig dokumentation vad gäller Lidmanfejden. Att utmåla LP som nazistsympatisör är att fortsätta att hålla gamla synder vid liv.

  Få människors liv har blivit så genomlysta och väldokumenterade som Lewi Pethrus. Och det finns källor och referenser på det mesta.

  Du kanske skulle börja med att läsa pingströrelsens historia av Artur Sundstedt, som f.ö. var en person jag fick förmånen att träffa många gånger under hans senare del i livet.

  MVH / Sefast Tronde

 • Per

  Nu citarar jag något ur en diskusion jag hade förra året med en före detta Livets Ordare, detta skrev han:

  Ulfs undervisning om ledarskap var också något som stack mig i ögonen. Han säger nämligen att det finns bara tre styresskick: Anarki, Demokrati och Despotism/Envälde. Han hävdar att Kristendomen är varken Anarkistisk eller Demokratisk alltså återstår Despotism/Envälde. Å ena sidan har han rätt, Jesus är församlingens huvud som leder församlingen enväldigt. Å andra sidan har han fel. Kristenheten leds inte av en människa, (antar att han menar påven eller sig själv…) utan av den levande Guden!!!

  Jag vågar påstå att kristendomen är mer Anarkistisk än Despotisk. Varje enskild troende ska ju göra exakt vad den Helige Ande säger till den personen, utan hänsyn till vad Gud sagt till någon annan, dvs en form av Anarki. Vilket låter hemskt i de människors öron som traditionellt lärt sig att vi lever i en Demokrati…

  Jag säger, människan har blivit given en fri vilja, och Gud kan mana oss ibland, men han tvingar oss inte… kärleken är inte tvång, för då är det inte kärlek. (1 kor 13), och störst av allt är kärleken, för Gud är kärlek.

  Kommer någon ledare och gör sig själv till en Stalin, då står han ivägen för Gud, då hindrar de Gud från att verka. Det blir en annan herderöst, fåren ser inte Gud längre, de ser bara sin auktoritära ledare som ärar sig själv, sin familj och sina närmsta medarbetare.

  Gud vägrar låta sig kontrolleras, befallas och hunsas runt av människor. Vems vilja styr? När Gud inte lyder dem längre, uppfinner de lösningar, så de blir oberoende av Gud, då kan de själva vara Herrar över deras egna liv, relationen uppåt svalnar, och nådegåvorna blir onödiga. Manipulation, kontrollen, fruktan, hot med mera tar över i dessa församlingar. Påklistrade leenden berättar att de inte har arbetat tillräckligt hårt, säger tomma ord att ”Jesus ok är lätt” och så slits de kristna fåren ut i egen kraft. Jag tror personer med t ex östeuropeiskt ursprung är känsligare för detta än vi här i väst, de känner igen sina Stalins och Hitlers.

  Alla ska stöpas i lika form, bli lika stora (små) stenar för att passa in i den mänskliga pyramiden med ledaren på toppen. Det är då människohänder som formar dem i deras bibelskolor. Medans vi i verkligheten är levande stenar i Guds heliga tempel, ständigt formade av Guds hand, då varje person är unik i kallelse och tjänst.

  Oftast när profetians röst tystnar i en församling, då är det för att de vill dölja synd. Herrens ögon och öron är farliga 😉

 • Per

  Sefast Tronde: Först av allt måste du känna till ”Lidmanfejden” lite närmare. Sedan finns det en mycket omfattande dokumentation om Lewi Pethrus ute på Kaggeholm, där både hans privata bibliotek finns i slottet, och nere i källaren på ‘Pethrus-villan’ hans omfattande korrespondensarkiv.
  Det finns även mängder av annan dokumentation från flera andra källor, personer och bevarade brev m.m. från äldstebröder.

  Tyvärr, du kan inte lägga locket på. Jag har kollat andra källor angående denna fejd, jag har studerat 50-talet också, hur Lewi Pethrus motarbetade personer/väckelser. Han kunde tysta ner personer med sin totala kontroll av kristen media vid den tiden. Jag citerar gärna mer saker. Ta bort glorian över Lewi Pethrus och börja titta på Jesus i stället.

 • mirre

  @Hulda: ”Birgitta har verkligen rests upp i Ulf Ekmans anda.”

  ————
  Jag för min del tror att mycket av UE:s förändrade åsikter beror på Birgittas inflytande.

 • Per

  Sefast Tronde, jag blir lite arg på dig att du försöker bagatellisera detta.

  Likt Ceasar Castellianos, så var Lewi Pethrus påväg till USA och skulle ta med den svenska väckelsen och frälsa USA, jag har hans avskedspredikan tll Sverige som nation citerad, det var väl en av höjderna av pinsamhet som Lewi Pethrus gjort. Han hade rysskräck, det var väl därför han hamna i knät på Hitler så lätt och såg upp till honom som befriare. USA resan blev ingen succé, amerikanarna tog väl lätt på Lewi Pethrus storhet, så när krigslyckan vände och Hitler började tåga mot Ryssland, då vågade Lewi Pethrus ta sig tillbaka till Sverige som om inget hade hänt. Inga äkta herdar flyr när vargen kommer…

  Jag har fått brottas med Lewi Pethrus arvsynder halva mitt liv, så jag tar inte lätt på det. Skäms på er!

 • Magnus

  @Per:
  Jag tror nog att Ulf påverkats mer av den amerikanska predikostilen och församlingstrukturen som finns inom dess trosrörelse och mig veterligen inte haft Lewi Pethrus som referens i detta avseende. De predikningar jag har hört av Pethrus som finns bevarade i ljud påminner intet om de brandtal som Hitler levererade eller om motsvarigheterna inom amerikansk karismatik. Pethrus predikostil var mycket torr och i viss mening intellektuell..

  Jag har dock för mig att Pethrus i efterhand erkände sitt misstag angående vurmen för Hitler. Liedman är väl knappast ett objektiv vittne för den delen heller; givet konfliktsituationen mellan han och Pethrus..

  Magnus

 • @Sefast Tronde:

  Har själv ett tiotal Hitlerbiografier i hyllan. Det betyder inte att jag sympatiserar med dennes åsikter. Tvärtom. Snarare att jag vill lära känna ”fienden”. Även ”Mein kampf” hade varit intressant att ha men den kan man ju läsa på webben.

 • Nålen

  Per!

  Mycket, mycket intressant.. Lewi Pethrus/Hitler och efterkommande ”högburna ledare”..!

  Mycket intressant.. hmm..

 • Vänner. Ordet ”Hitler” orsakar automatisk moderation. Anledningen är att skydda oss mot eventuella nynazisters eventuella lovprisning av hitler och förhindra inlägg som skulle kunna ge oss juridiska problem…. Inget personligt alltså om ni hamnar i moderation 🙂

  /D

 • mirre: Jag för min del tror att mycket av UE:s förändrade åsikter beror på Birgittas inflytande.

  ….och yngsta sonen Benjamin?

  Helt klart har de gamla mentorerna Sumrall och Nilsson (Sten) tappat allt inflytande över församlingen i och med sina respektive slut på detta jordelivet…

  /D

 • Per

  Magnus: Jag tror nog att Ulf påverkats mer av den amerikanska predikostilen och församlingstrukturen som finns inom dess trosrörelse och mig veterligen inte haft Lewi Pethrus som referens i detta avseende.

  Kopplingen finns i Södermalmskyrkan, Bror Spetz gav Ulf Ekman en plattform i början, där har du en korsbefruktning av diverse ledarskap. Se gamla inspelningar från 80-talet (sändes en tv dokumentär nyligen), så ser du även hur de marscherar runt med stora flaggor på ett sådant sätt vi idag bara ser nationalsocialister hålla på med. Jag har bevittnat Bror Spetz, och är han uppfostrad av Lewi Pethrus, så kan det ha sin förklaring till de val av ledarstil Bror Spetz har gjort.

  Hade inte pingst blivit som det blivit efter 30-talet, så hade vi säkert sett ett annat församlingsliv idag. Hade t ex Lidman och Lewi Pethrus gjort upp och tvättat varandras fötter ordentligt (vilket de gjorde men att Lewi höll bara sina fötter rena högst nån dag, så var han i samma gamla vanliga fotspår igen), då hade vi säkert sluppit mycket av amerikanskt inflytande, (om ens Livets Ord hade bildats). Men där skedde ett bräck, ett avbrott som skulle ge effekter i decenier efteråt som jag ser det. De ändringarna i ledarstrukturerna, t ex vid val av ledarskap kan ha gett katastrofala effekter. De ledare vi ser idag, stänger snarare dörren till himlen än att öppna den, vi har fått fångvaktare i kristi kropp (inte ledare), de byter lås, säljer lokaler, hyr ut lokaler osv..

  Blir så trött på pingstadeln, som tror att de har lite finare gloria än alla andra, ser de inte att glorian har en form av ett hakkors 😉

 • Sefast Tronde

  @Per: ”Tyvärr, du kan inte lägga locket på. Jag har kollat andra källor angående denna fejd, jag har studerat 50-talet också, hur Lewi Pethrus motarbetade personer/väckelser. Han kunde tysta ner personer med sin totala kontroll av kristen media vid den tiden. Jag citerar gärna mer saker. Ta bort glorian över Lewi Pethrus och börja titta på Jesus i stället.”

  – Det verkar som du helt klart är i affekt. Om du är seriös och tar ner tonen lite, och visar på mer vederhäftiga källor så kanske det kan finnas någon poäng i ev. kritik av LP.

  Jag har inget behov av att glorifiera LP, så där har du missuppfattat saken. Vad jag däremot ville poängtera är att jag känner till något om LP, både från vad jag tagit del av hans privata bibliotek och arkiv men kanske främst från några som kände honom väl privat. Och slutsatsen jag därvid kommer fram till är att ditt syfte är att svartmåla LP är på ett sätt som inte överensstämmer med sanningen. Kanske för att du satt en alltför stor tilltro till ovederhäftiga källor?

  Däremot kommer en viss belysning fram i din kritik, som har relevans, men som du inte vidimerar utan snarare framgår kontextuellt: Lewi Pethrus var en mycket stark personlighet, som i många stycken kunde agera både auktoritärt och kontrollerande.

  Men av vad jag känner till om LP är dina grava anklagelser mot honom snarast att anse som förtal, ej på minsta vis överensstämmande med sanningen. Rätt skall väl ändå vara rätt.

  Att du framlägger detta förtal mot Lewi Pethrus i tämligen upprörda tongångar går inte att ta miste på? Man kan rimligen undra varför? Och på vilka grunder?

  MVH / Sefast Tronde

 • mirre

  @MyTwoCents:

  Ulf berättade en gång att han velat ha en flicka men att Birgitta då sagt ungefär så här: ”Det blir en pojke och han ska heta Benjamin och han kommer att bli störst” (helt fritt ur minnet).

  Så nog har du rätt i att Benjamin har ett stort inflytande på Ulf.

 • Sefast Tronde

  @Lars W:
  – Du har en viktig poäng, som nog en och annan borde beakta.

  Att ha diverse litterära och doktrinära alster i sin bokhylla av villolärare, grymma diktatorer eller deras propagandister är inte ett tecken på att man håller med dem, utan snarare att man är en människa som vill känna till lite mer om sin fiende. Detta gäller i vart fall de som är intresserade av den värld de lever i.

  MVH / Sefast Tronde

 • Per

  Sefast Tronde: Men av vad jag känner till om LP är dina grava anklagelser mot honom snarast att anse som förtal, ej på minsta vis överensstämmande med sanningen. Rätt skall väl ändå vara rätt.

  Du hade säkert önskat att LP inte hade Min kamp i sitt bibliotek, fast han hade det? Ditt försvar av LP blir löjlig.. Den mest anti-semitiska boken hör inte hemma i ett kristet bibliotek.

  Så du menar att det jag citera ur Lidmans bok var taget ur luften? Att LP inte läst Min kamp? Att LP inte skulle fällt några posetiva kommentarer angående Hitler? Det har sina förklaringar, fiendens fiende blir vän. Jag tror Lewi Pethrus var så rädd för Stalin, att han var den förste som hoppa över bord (USA resan är ett starkt bevis) när han upplevde att ryssen skulle intaga Sverige, därför såg han upp till Hitler som en hjälte och befriare, och han var långt ifrån den enda i Sverige som gjorde det på den tiden, titta på gamla filmer från 30-talets Sverige, så ser du nazi flaggorna svaja på herrgårdarna i bakgrunden…

  Det väcker också löjets skimmer, för Sven Lidman framställde inte sig själv ens i god dager, han drog upp alla sina synder, hela syndakatalogen. Ibland svider sanningen… Gör som aporna, håll för ögonen, munnen och öronen, men det förändrar inte det som har hänt. Adrian Holmberg skriver mycket intressanta saker om detta också.

  Sedan är det bara att se skeenden och lyssna till hur han talar om sig själv… Jag ska lägga in några blänkare till i detta ämne..

 • Per

  Om vi inte gräver upp dessa arvssynder till ytan, och slutar försvara de misstag som gjordes på 30-40-50 talet, så kommer vi aldrig få se en förändring…

  I mitt sökandes på svar på vad som gick fel, så var det detta jag kom fram till, att det är något unket som hände på den tiden. Och det tragiska är att sådana som Stefan Tronde gör allt för att gömma undan det, i stället för att faktiskt belysa det. Han förstår inte att det gagnar alla till att få en förklaring till varför det gick fel med vårat ledarskap och få alla att omvända sig igen tillbaka till Gud, att återupprätta rätt församlingsordning, sätta Jesus huvud på plats igen.

  Pingströrelsen e knappt en skugga av dess förgånga idag, okey, låt det dö ut! Gud får plantera nya frön… Låt de religiösa traditionalisterna få ha kvar sina gamla lik i garderoben.

 • Magnus

  @Per:
  Visserligen. Att LP påverkat Spetz ifrågasätter jag inte utan endast LP:s påverkan på Ulf Ekman när det gäller hur han organiserat sin församling och på det sätt som han predikar. Här finns en milsvid skillnad.

  Influenserna finns bland de amerikanska trosförsamlingarna som strukturellt ser ut på samma sätt som LO. Uffes predikostil är dessutom en karbonkopia av den amerikanska motsvarigheten (Några minuters tittande på de kristna kanalerna TBN, Church Channel, DayStar och God Channel bekräftar detta allt för väl). Uffes influenser är alltså i första hand Copeland, Hagin mfl.

  Spetz har visserligen varit viktig för Ulf i begynnelsen av sin förkunnargärning (att Puffe fick stöd av denne äldre frifräsare); men Ulf har i förlängningen varit viktigare för Spetz än vice versa. Påverkan har snarare varit det omvända; den yngre har influerat och styrt den äldre…

  Magnus

 • Per

  Magnus: Magnus

  Svar kommer, har redan skrivit om det innan dig.. modereras snart.

 • Sefast Tronde

  @Per: ”..I mitt sökandes på svar på vad som gick fel, så var det detta jag kom fram till, att det är något unket som hände på den tiden. Och det tragiska är att sådana som Stefan Tronde gör allt för att gömma undan det, i stället för att faktiskt belysa det. ..”

  – Nej nu får du väl ta och ge dig. Jag har ju uttryckligen sagt att jag inte alls har några ambitioner att glorifiera Lewi Pethrus. Men att jag efterfrågar bättre och verifierbara källor än du kommit med hittills.

  Det är en synd att sprida illvilligt förtal, även om det gäller en död människa. De högst graverande anklagelser du vill tillvita Lewi Pethrus är förtal, och hittills endast grundat på några citat av Sven Lidman, som han skrev i affekt under ”Lidmanfejden”.

  Kom med något bättre källmaterial så kanske du kan uppfattas mer seriös.

  Jag tror visst att det finns relevant kritik att utveckla, av såväl LP som andra kristna ledargestalter. Men lögn och förtal är inte något som en seriös person vill befatta sig med, och definitivt inte bibliskt.

  Däremot slår det hårt tillbaka mot dig själv, som blir hållen för att vara en illvillig ryktesspridare och förtalare. Endast om du tar ned tonen något och kommer med bättre källor för dina påståenden kan du två dig ren från denna smuts.

  Det är uppenbart att det du framför är i affekt, och jag undrar fortfarande varför, och på vilka grunder?

  Att din affekt för dig in i ful polemik, där du tillskriver mig saker jag på intet sätt står för gör inte saken rättfärdigare eller bättre. Kom med något konkret nu, och som sagt tagga ner dig till en anständig samtalston.

  Eller är du i stånd till att på lösa grunder tala illa om snart sagt alla människor du varken känner eller träffat, på samma sätt som du förtalat Lewi Pethrus och här nu mig? Därför att jag efterfrågar en underbyggnad till dina fabulösa påståenden, och anser att rätt skall vara rätt.

  MVH / Sefast Tronde

 • Sefast Tronde

  – För övrigt, Per, kan du ju visa lite ryggrad och kliva fram ur anonymitetens skugga.

  Det är lätt att kasta smuts omkring sig ur anonymitetens bedrägligt trygga vrå. Men att öppet stå för sina åsikter, när det befinns vara uppenbart att det är smutsig byk, blir betydligt svårare.

  Eller är du till allt annat så feg att du inte vågar stå för det du säger?

  MVH / Sefast Tronde

 • @mirre:

  Nja, det tror inte jag. Men visst kan jag ha fel. Ulf Ekman har varit oemotsagd ledare alltid. Och hustruns plikt är att underordna sig mannen, i detta fall Ulf Ekman.
  Likadant med de andra ledarna på LO. Alla har följt med och ändrat sig i takt med UEs kullerbyttor

  Säger han hoppa, så hoppar allihop. Säger han sitt och var tyst så är det det dom gör och är….

 • Per

  Sefast Tronde: – För övrigt, Per, kan du ju visa lite ryggrad och kliva fram ur anonymitetens skugga.

  Det tycker jag att jag verkligen har gjort, det är bara att läsa i andra trådar, så har jag öppet visat min identitet för dem det berör, men jag tänker inte fläka ut min identitet för hela internet.

  Jag belyser allt detta, till att lägga tillrätta, det krävs nog lite mer ryggrad att våga göra det kan jag lova. Jag har väntat länge på att andra ska stiga fram, men inget har hänt. Hur belyser man t ex influenser av nazism bland kristna ledare, utan att trampa persondyrkarna på tårna? Och jag försöker använda så få av mina egna ord som möjligt, och först och främst citera va de själva skriver. Jag har dessutom följt detta en längre tid bland medlemmar från Fillan, även fått tips om i vilka böcker som står vad.

  I början hade jag en mycket possetiv bild av LP, men ju mer jag läste om honom och vad han själv skrev, då förändrades min bild totalt. Det kan vara de erfarenheter jag har av G12 som gjort det lättare för mig att urskilja smörjan. Men ser man upp till ett auktoritärt förtryckande ledarskap, då ser man inte dessa saker.

 • Ang resan till ROM

  Världen idag skriver idag i en intervju med Ulf E ang kritiken att LO närmar sig katolsk lära. Att syftet verkar vara att”uppskatta de gåvor och tillgångar som finns i Katolska kyrkan. Vidare säger han att ”visst har de (katolikerna) gjort misstag i historien i historien det har även protestanter”

  Inte särskilt mycket av markering mot de avvikande villoläror som finns inom katolska läran alltså. Vi är inte i Rom för att se vad som skiljer utan vad som förenar menar Ulf.
  Detta uttalande skulle man ju kunna säga om andra villoläror också!!! jag reser till mormonerna och Jehovas vittnen några dagar för att se vad som förenar och inte skiljer? Detta är ett skrämmande närmande tycker jag. Att inte ta tydlig avstånd ifrån RKK villolära är på ett sätt ett indirekt godkännande, dvs även om vi är olika så är det OK att de har sin lära.

 • Daniel, U Ekman har Rick Warren i sitt personliga tvitterflöde….

 • Ang LP och Hitler

  Även jag har sett Min kamp i LP,s bibliotek. Men det finns dock inget historiskt bevis för att LP skulle beundrat eller omfattat något av Nazismens ideologi. Jag tror snarare LP låg ganska nära arbetarrörelsen och arbetarnas villkor, trots att han startade KDS. Jag själv som räknar mig som liberal politiskt och är pingstvän har läst delar av min kamp, lite Lenin, Koranen osv sådant som står mig långt ifrån ideologiskt och religiöst. Det handlar om att ibland sätta sig in i hur ”motståndaren” dvs den andra sidan tänker, och det tror jag även att LP gjorde.

 • Det har dryftats om Lewi Pethrus och Sven Lidman lite här ovan. Minns när Expressens f d chefredaktör Bo Strömstedt ”predikade” för Ulf Ekman i TV-studion och då citerade Sven Lidman:

  “Svinintresset kan komma upp på plattformen, förstår du, det är ingenting som hindrar. Fåren kunna sitta i församlingen och bli klippta, och svinintresset sitter på plattformen och leder i bön och klipper både får och kuponger.”

 • Inge

  På tal om LP så kan jag rekommendera att läsa de böcker som LP skrivit. Exempelvis hans memoarer. Visst hade han elaka kritiker som exempelvis Sven Lidman men en sak är helt klar. LP kompromissade aldrig med Guds ord så långt han hade ljus över ordet! Många ovänner fick han därför att han vägrade kompromissa med ordet! Var han osäker avvaktade han hellre och sökte Herren än att bara köra över folk. Denna egenskap börjar tyvärr bli en bristvara bland det Kristna ledarskapet idag.

  Ang. boken ”Min Kamp” så är det lätt att idag döma när vi har facit i hand, men betänk att informationsflödet på 20-30talet var inte som idag, den entusiasm som präglade Tyskland och lyftet efter den djupa depression som varit, var troligen svår att bara avfärda som fel. Det var i alla fall många som drogs med till att börja med innan nazismens fula tryne uppenbarade sig.
  Att då LP ville följa med händelseutvecklingen genom att läsa olika böcker som då var aktuella låter inte speciellt märkligt. Att sedan LPs värsta kritiker utnyttjade detta för att smutskasta LP visar kanske mera på deras karaktär och motiv än LPs.

  När det gäller närmandet till ROM så har jag de senaste åren försökt ställa konkreta ärliga frågor till ett antal ledande personer som verkat anammat denna linje. Merparten av dessa verkar vilja nonchalera alla de frågor som ställs och bara köra på även om de saknar stöd i Guds ord. LP var hela tiden kritisk till det katolska systemet men hade ett öppet hjärta mot enskilda katolska bröder som sökte sanningen i Guds ord och DHA ljus. Jag tror det fortfarande är en rätt hållning, tyvärr visar erfarenheten att många som har denna ambition lätt låter sig imponeras och dras med in och i det väsen av religiösmakt och storhet som präglar det RKK systemet.

 • @Inge:

  ”Merparten av dessa verkar vilja nonchalera alla de frågor som ställs och bara köra på även om de saknar stöd i Guds ord.”

  Samma sak när man ställde frågor om den positiva inställningen till EU och euron som rådde i ledarskikten inför EMU-omröstningen. Det profetiska perspektivet och insikt om vad som pågår saknas helt i vissa samfunds övre skikt. Det gäller både ”Skökan” och ”Vilddjuret”. Såväl Pingstsamfundets ledare och EFK-ledaren uppmanade sina medlemmar att säga ”ja”och det hade stark koppling till det då begynnande samarbetet med Romkyrkan som i sin tur hade sin parallell i det politiska samarbetet mellan kontinentens katolskt orienterade kristdemokrater och deras svenska lokalavdelning KD. Roland Utbult har för inte så länge sedan uttalat sin önskan om ett starkt EU. Etablissemangets diktatur.

 • Inhoppare

  Förlåt att jag besvärar med något så trivialt som en språklig respons, men jag undrar vad som är skälet till att ni gång på gång skriver att katoliker tillber Maria?

  Det kräver inte någon större kunskap i det svenska språket eller i Bibeln för att kunna skilja på tillbedjan av Maria och vördnad av Maria, samt att be om hennes förböner.

  Varför publicerar ni faktafel?

 • @Inhoppare:

  Inhoppare, du talar om faktafel???
  Detta är en bön TILL jungfru Maria. Hon har som medåterlöserska fått ta över Jesu roll inom katolicismen.

  Bön till Maria – Nordens Drottning

  Maria, Du de kristnas hjälp,
  Du vet hur innerligt folken i Norden
  ropar till dig i stunder av glädje, sorg och oro:
  Fiskare ropar till dig, du Havets Stjärna!
  Vägfarande ber om Din förbön, du vår Fru av Vägen!
  Föräldrar ber dig att beskydda och leda deras barn,
  du det Goda Rådets Moder!
  Soldaterna från Norden länder, som tjänstgör i FN:s
  fredsbevarande styrkor anropar dig, du Fredens Drottning!

  Heliga Maria, se på varje hem med Din kärleksfulla blick,
  Utverka för familjerna den glädje och endräkt
  som uppfyllde hemmet i Nasaret!
  Förena föräldrarna i trofast kärlek och välsigna alla barn.
  Hjälp de unga att med storsinthet och trofasthet
  svara på Kristi kallelse.
  Lär var och en inse värdet av förlåtelse och broderlig kärlek.

  Barmhärtighetens Moder, trösta de gamla och de sjuka.
  Hjälp de skadade och handikappade.
  Bistå dem som drabbats av cancer, aids eller andra obotliga sjukdomar.
  Ge hopp och nytt mod till alla som är rädda,
  nedstämda, övergivna och ovälkomna.
  Rör vid allas deras hjärtan som förlorat tron.
  Kalla dem tilllbaka hem!
  Säg att Fadern älskar dem och väntar på dem med öppna armar.
  Säg dem att Kyrkan behöver dem!

  Vår Fru av Norden, styrk biskoparna, prästerna
  och ordensfolket i dessa länder.
  Må de uppfyllas av iver och medkänsla
  och må de alltid vara sanna vittnen för Guds rike.
  Se med kärlek på alla våra kristna bröder och systrar.
  Läk splittringens sår. Hjälp oss, så att vi en dag får glädjas över enheten.

  Guds Moder, du är människosläktets krona!
  Bred ut Din kärleks mantel över oss,
  så att vi med dig som förebild i allt kan säga:
  ”Må det ske med mig som du har sagt”

  Ske Guds vilja, Amen.

  Johannes Paulus II
  Reykjavik den 4 juni 1989.

 • Åsa

  Har inte läst alla kommentarer, bara Daniels inlägg; tack Daniel. Jag häpnar över att Sten Nilsson hade en sådan insikt. Han tar upp saker som jag lärt mig av förkunnare i den messianska rörelsen de senaste åren…
  Häftigt och tråkigt på samma gång, han skulle behövts nu!!!

 • @Inhoppare:

  Varför tillverkar ni miljontals beläten av ”Maria” trots Lagens tydliga budskap:

  ”I skolen icke göra eder några avgudar, ej heller uppresa åt eder något beläte eller någon stod, eller uppsätta i edert land stenar med inhuggna bilder, för att tillbedja vid dem; ty jag är HERREN, eder Gud.”

  Och varför flockas folk omkring dessa era bildstoder, knäpper sina händer och böjer knä?

  http://www.mainlinemedianews.com/content/articles/2011/05/02/main_line_times/news/doc4dbef6dd982392351145551.jpg

  http://www.abc.net.au/reslib/201003/r530454_3011949.jpg

  http://www.truthlighthouse.com/wp-content/uploads/2011/01/mary_worship.jpg

  http://www.tidenstecken.se/katolikerber.jpg

  Huldas kommentar borde få dig att inse hur du är ute i ogjort väder.

 • @Åsa:

  Ja visst gör Sten N det
  Någonstans har Birgitta Ekmans tankar och syn förmörkats så att hon inte längre kan se. Hon tror nämligen att hennes far var för detta som hon och hennes man håller på med.
  Inte att förglömma. Sten Nilsson var tveksam emot Ulf E nya väg när han levde. Men UE sa i ett partnerskapsmöte att han hade ”förklaerat” för Birgittas pappa. Sen tystnade allt. Mycket mysko!

 • Inhoppare

  Hulda//

  Det är en kärleksfull bön till Maria, inte tillbedjan av Maria. All tillbedjan tillhör Herren.

 • Mycket bra sammanfattning. Jag kan bara bekräfta, jag har hört den berättelse du återger, många gånger.

  Jag vet inte varför vissa vill dölja att min farfar, Sten Nilsson, avskydde de katolska särlärorna och ansåg att påvekyrkan (som står ovan) är en falsk kyrka.

  Den som tröttnat på att jag alltid antar denna position när det gäller Livets Ords katolicering kan fråga andra i släkten som inte är inblandade i den här diskussionen (som inte bryr sig så mycket) om vad farfar tyckte i frågan. Han uttryckte ju åsikterna ifråga tämligen många gånger. Han hade en nöd för katolikerna som tillbad Maria, att de skulle få möta en äkta Kristus.

  //John Nilsson, barnbarn till Sten

 • Jaha, inhoppare, och den här bönen då?

  Påvens böner (!!!) framför Den svarta madonna-ikonen i Czestochowa, Polen

  Den 4 juni 1979 (då hade han varit påve sedan den 16 oktober 1978) sa han: ”Kallet till en av Polens söner till Peters Stol, innebär en tydlig och stark förbindelse med detta ställe, med denna helgedoms stora hopp. Totus tuus (jag är helt din) har jag viskat så många gånger i bön framför denna bilden.”

  BÖN :

  ”Kyrkans vitklädda Moder! Igen inviger jag mig själv till dig – Totus tuus! Jag är helt din! Jag inviger till dig hela kyrkan intill jordens yttersta gräns! Jag inviger till dig hela mänskligheten! Jag inviger till dig Europa och alla kontinenter… Moder, tag emot oss! Moder, lämna oss inte! Moder, led oss!”

 • mirre

  http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2011/10/16/rom-resa-i-enhetens-tecken.aspx

  ”…där man återfunnit delar av skelettet av det som med allra största sannolikhet är aposteln Petrus. Vi kunde beskåda käkbenet från den som en gång inför Jesus proklamerat att han är den levande Gudens son. Det var ett mycket gripande ögonblick för oss alla. ”

 • Sefast Tronde

  @John Nilsson:
  – Jag är varken släkt eller närstående på något sätt, men minns väl från mina möten med Sten att det är som John säger… Det är en sådan sak man lägger på minnet.

  Sten hade många ‘Ashram’, och även enstaka möten/mötesserier land och rike kring. Minns f.ö. Sten som den borne bibelläraren som tålmodigt svarade på frågor, och tog sig tid att reda ut begrepp, bibliska klurigheter och trosfrågor.

  MVH / Sefast Tronde

 • @Inhoppare:

  ”…bön till Maria, inte tillbedjan av Maria.”

  Ni katoliker tycks gilla ordlekar.

  Be till – tillbe…

 • Katarina

  @Inhoppare: Att be om Marias förböner..? Okej, Maria är död (sedan ganska länge). GT säger att vi inte ska snacka med döingar – ”helgon” är icke undantagna.

  Spiritister snackar med döda.

 • @Lars W: Jag tror att det är du som leker med ord här, Lars. Att be till och tillbe liknar varandra i svenskan betyder inte att det är samma sak. Vår biskop Anders talade om detta i ett föredrag på Marielund för ganska exakt 10 år sedan och sa bland annat detta;
  ”…skillnaden mellan att tillbedja och att be till. På svenska är det så olyckligt, att man har samma verb, så vi har svårt att förstå. Tillbedjan är något som bara tillkommer Gud, den allra heligaste treenigheten. Ingenting annat och ingen annan får tillbes, och han har rätt till vår tillbedjan, det är det vi skall se på i morgon, när vi firar Herrens dag. Gud har rätt till vår tillbedjan, därför går vi i kyrkan på söndag, inte för att höra en vacker predikan eller att för träffa trevliga människor och sjunga vackra psalmer. Nej Gud förväntar sig, att vi tillber honom. Det är vår heliga plikt och glädje att få tillbe honom. Men vi kan också be varandra, de heliga änglarna och Maria om förbön, om hjälp om stöd och om beskydd. Därför ber vi till henne om detta. Den skillnaden är ibland viktig att förklara. Bland förebedjarna intar Maria en speciell plats, och därför är vi skyldiga henne vad man på grekiska kallar hyperdolia, en hypervördnad. Vi skall naturligtvis ha vördnad för alla heliga och för varje människa, men när det gäller Maria är det ett snäpp högre, ett steg högre. Därför använder man den teologiska termen hyperdolia, en hypervördnad, en supervördnad. Det tror jag är något som hjälper oss att förstå, hur högt Gud älskar oss människor. Han är inte avundsjuk för att vi kan ge Maria den här extra portionen vördnad och kärlek.”
  Hela föredraget finns här:
  http://www.katoliknu.se/html/bskp_marielund3.htm

 • Hulda: nu kan ju det där vara ryckt ur ett sammanhang, men utifrån det du citerar är det svårt att föreställa sig att den som ber så kan vara kristen. Väldigt svårt.

 • @Hulda: Flera i släkten har blivit arga på mig för att jag blandar in Sten i detta när han inte kan försvara sig.

  Men så talar bara lögnen. Alltså inte mina släktingar, men anden som försöker förvilla.

  För alla vet att Sten inte behöver försvara sig mot det jag säger. Jag uttrycker mig mycket försiktigt, Sten sa betydligt grövre saker om katolska kyrkan och ännu grövre saker om mariaböner. Han sa att det var tillbedjan till en annan gud än bibelns Gud. Han behöll denna syn så länge han levde.

  Ändå lät jag bli att prata om Sten angående detta under ett och ett halvt år efter att en kusin och en faster bett mig om det. Nu tror jag inte att någon befinner sig i den akuta sorgefasen längre.

  Egentligen tror jag dock aldrig att det var sorg som störde dem. Jag tror det var det faktum att de visste att många bryr sig om vad Sten tyckte, och det störde deras vision för Livets Ords framtid. Och det känns faktiskt riktigt äckligt, jag blir sällan arg i den här debatten (på sin höjd irriterad), men jag blir arg när det påskins från visst håll att min Farfar på något sätt skulle annat än äcklas av en katolicering av Livets Ord.

 • Hubertus

  Tack John för dina kommentarer angående L.O. Jag har fått en så mycket bättre bild av allt som pågar där bakom kulisserna!

 • @John Nilsson:

  Ja vi är många som vet att din farfar Sten Nilsson var emot all form av katolicering. Ledsamt att släktingar är arg på dig. Men vet du, kanske du är den som står upp emot det här och på så sätt får fler att se vilket felaktigt håll det har gått åt.

 • Hulda: Daniel, U Ekman har Rick Warren i sitt personliga tvitterflöde….

  Jo, fast det har jag också. Jag har en massa katolska flöden också. För min del handlar det ju om att hålla lite koll på folk 🙂

  @John Nilsson:

  Tack John för input

  /D

 • @MyTwoCents:

  ahem, tror på skillnaden där Daniel

 • Noteras bör att det jag skrev några månader efter att min farfar dött var mitt sätt att minnas den profetiska dimensionen i det farfar gjorde, som alltid var närvarande, även om han gick på en del nitar ibland (som vi alla gör). Men det var väldigt viktigt för vissa att jag höll tyst, och av respekt för dem gjorde jag det också. Men inte nu längre, nu räcker det, det vore att vanhelga hans minne att vara tyst om hans syn på det katolska.

 • Inhoppare

  Hulda//

  Jag ber om ursäkt för mängden text, men här kommer en förklaring av ordet tillbedjan från katekesen:

  2096: Tillbedjan är den första och främsta handling som religionens dygd är orsaken till. Att tillbe Gud är att erkänna honom som Gud, som Skapare och Frälsare, som Herre och Mästare över allt som finns, som oändlig och barmhärtig kärlek. ”Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka” (Luk 4:8), säger Jesus och citerar därmed Femte Moseboken (5 Mos 6:13).

  2097: Att tillbe Gud är att i absolut vördnad och underkastelse erkänna ”det skapades intighet”. Det finns bara till genom Gud. Att tillbe Gud är att som Maria i Magnificat (Marias lovsång) prisa och upphöja honom och ödmjuka sig själv och i tacksamhet bekänna att han har gjort stora ting och att hans namn är heligt. Tillbedjan av den ende Guden befriar människan från inkrökthet i sig själv, från träldom under synden och dyrkan av världen.

  2114: Människans liv blir enhetligt genom tillbedjan av den Ende. Budet att tillbedja den ende Herren gör människan enkel och räddar henne från obegränsad splittring. Avgudadyrkan är en perversion av det religiösa sinne som finns medfött i människan. En avgudadyrkare är en person som ”ger vad som helst hellre än Gud den oförstörbara beteckningen ’Gud’.”

  2132: Den kristna vördnaden i kultisk form för bilder står inte i motsättning till det första budet som fördömer avgudar. Nej, ”den vördnad man visar en bild når själva föremålet för vördnaden”, och ”var och en som vördar en bild, vördar i denna den person som där är avbildad”. Den vördnad man visar de heliga bilderna är ”vördnadsfull hedersbetygelse”, inte den tillbedjan som tillkommer Gud ensam:

  ”Den religiösa kulten riktar sig inte till de heliga bilderna i sig själva som om de vore verkliga personer, utan betraktar dem i deras särskilda egenskap av bilder som leder oss fram till den Gud, som blivit människa. Den rörelse som riktar sig mot bilden hejdar sig inte vid denna, utan strävar vidare, fram mot den verklighet vars avbild den är”

  2628: Tillbedjan är den grundläggande hållningen hos en människa som inser att hon är en skapad varelse. Hon prisar Herrens storhet för att han har skapat oss och Frälsarens allmakt för att han räddar oss och befriar oss från det onda. I tillbedjan faller människan på knä inför ”ärans konung” och stannar i vördnadsfull tystnad inför Gud ”som alltid är större”. När vi tillber Gud som är den trefalt helige och värd att älskas mer än allt och alla, blir vi ödmjuka och våra böner blir tillitsfulla.

  971: ”Alla släkten skall prisa mig salig” (Luk 1:48). ”Kyrkans vördnad för den heliga Jungfrun hör hemma i den kristna gudstjänsten.” Den heliga Jungfrun ”hedras med rätta av kyrkan med en särskild vördnad som Guds allraheligaste moder, som var med i Kristi mysterier. Från äldsta tid är den saliga Jungfrun vördad under titeln Guds moder. Under hennes beskydd tar de troende sin tillflykt i bön under alla faror och bekymmer. Denna kult… är visserligen ensam i sitt slag men är väsensskild från den tillbedjan som ensam tillkommer det inkarnerade Ordet jämte Fadern och den helige Ande. Den främjar också denna i hög grad”. Den kommer till uttryck i de liturgiska högtider som ägnas Guds moder och den marianska bönen, som exempelvis den heliga rosenkransen, som är en ”sammanfattning av hela evangeliet”.

  Kanske kan dessa artiklar ge en bättre förståelse för vad tillbedjan är? Bön, förbön, överlåtelse och lovsång är viktigt, men något helt annat än tillbedjan. Det är jag övertygad om att de flesta karismatiskt sinnade frikyrkliga känner till.

 • Inhoppare

  Katarina//

  Då måste Jesus sannerligen ha varit den största spiritisten som levt! Han samtalade med Mose och Elia i sällskap med lärjungarna, som både såg dem och hörde dem tala. Lärjungarna tyckte så mycket om det att de ville göra Elia och Mose bofasta.

  Hebreerbrevets författare berättar i det elfte kapitlet om alla de förebilder som kämpat och uthålligt hållit fast vid sin tro. I kapitel tolv skriver han sedan att vi har denna sky av vittnen runtomkring oss.

 • @Inhoppare:

  Teori och praktik kan ofta skilja sig åt. Mina år i katolska Mexiko får mig att ana att trots att man i teori försöker skydda sig mot överdrifter finns inget organ inom Kyrkan som ”drar någon i örat” då man faktiskt BER till ikoner, helgon och reliker.

  Sedan har vi ju pingströrelsens egen ”munk” som predikar sina tolkningar kring exempelvis ikoner:

  Det har ju varit en del skriverier i bl,a Dagen, om ikoners vara eller icke vara. Peter Halldorf säger följande: “När jag kysser ikonen, kysser jag Kristus”. Detta väckte starka reaktioner och så med rätta.

  Så säger Guds Ord (här är långt fler än katoliker skyldiga i sina överträdelser mot detta bud)

  ”Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.”

  mvh
  D

 • Inhoppare: Då måste Jesus sannerligen ha varit den största spiritisten som levt! Han samtalade med Mose och Elia i sällskap med lärjungarna, som både såg dem och hörde dem tala.

  Vad jag kan minnas har man inte hittad vare sig Mose kropp eller Elias. Verkar som om Gud själv tog hand om dessa Gudsmän eftersom en del tyder på att deras uppgift inte är helt klara.

  Om vi som vissa villolärare tror att Jesus endast var människa och inte Gud kommen i köttet vore detta kanske ett problem. Men Gud (i mänsklig gestalt) har väl ändå rätten att snacka med vem han vill, hur han vill, när han vill 🙂

  /D

 • Inhoppare

  MTC//

  Det är sant att det är skillnad på teori och praktik. I alla tider har det funnits avvikelser från den katolska tron, också i form av ockult förfadersdyrkan såsom exempelvis santeria, voodoo eller santa muerte. En välkänd örondragning är att utestänga vederbörande från eukaristin. Men för att effektivt kunna dra i nämnda öron måste man först känna till vilka öron som bör dras i. Naturligtvis är det i praktiken omöjligt att bedriva en perfekt församlingstukt precis som det är omöjligt inom protestantismen.

  Angående bildförbudet: Rent allmänt har man även inom protestantismen menat att bildförbudet upphävdes i Kristus, då Gud ju faktiskt blev avbildad på jorden när Ordet blev kött i Jesus Kristus. Även i min barndoms pingstförsamling fanns Jesus avbildad på tavlor, så även i den lokala svenska kyrkan.

  Om bildförbudet verkligen var absolut i GT kan man också fundera över. Varför ville egentligen Gud att en kopparorm skulle tillverkas och hängas upp på trä för att symbolisera Kristus redan i det gamla förbundet? Inom katolicismen brukar dessutom förbundsarken, innehållande bland annat det himmelska brödet (symbol för Kristus) ses som en stark Mariabild då hon ju bar vår Frälsare inom sig under nio månader.

  Jag har inte läst det uttalande du skriver att Peter Halldorf gjort, men jag är säker på att han liksom både väst- och östkyrkan menar att ikonen i sig inte är Kristus, utan ett fönster mot Honom.

  Det är sant att man inte hittat vare sig Mose eller Elias kropp. På samma sätt brukar katoliker och ortodoxa mena att Marias kropp hämtats till himmelen, även om man har olika åsikter om huruvida hennes kropp var död eller levande när den upptogs. Kanske är det för dig ett vittnesbörd om att hennes uppgift inte är helt uppfylld ännu?

 • Inhoppare: Det är sant att det är skillnad på teori och praktik. I alla tider har det funnits avvikelser från den katolska tron, också i form av ockult förfadersdyrkan såsom exempelvis santeria, voodoo eller santa muerte.

  Mitt problem med RKK är att det inte är enskilda företeelser i någon liten kyrka här och var utan i princip hela nationer. Oavsett om det är rädsla att tappa medlemmar i nationer man redan gör så i högtakt eller ej, så ”tar man inte itu” med problemet på allvar. Det vore ganska enkelt för tex påven själv att ”påminna” de olika falangerna att ”detta accepterar inte” Kyrkan etc. Istället får man onekligen känslan av att man ser mellan fingrarna vg tex ockulta influenser i kyrkolivet eller ren bön TILL Maria och helgonen. Faktum är att katoliker även här i Sverige yttrar sig ofta på ett sätt som inte överrensstämmer med den egna katekesen.

  Inhoppare: Även i min barndoms pingstförsamling fanns Jesus avbildad på tavlor, så även i den lokala svenska kyrkan.

  – Det erkände jag ju i min förra kommentar med orden (här är långt fler än katoliker skyldiga i sina överträdelser mot detta bud). Kalvinisterna (om jag minns rätt) var mycket tydligare här än tex Lutheraner som färgat Sverige. Jag känner till (bort)förklaringarna vg bildförbudet men är inte säker på att jag längre godtar dem. Försöker själv numera undvika bilder på Jesus i mitt hem för säkerhets skull 🙂

  Inhoppare: Det är sant att man inte hittat vare sig Mose eller Elias kropp. På samma sätt brukar katoliker och ortodoxa mena att Marias kropp hämtats till himmelen, även om man har olika åsikter om huruvida hennes kropp var död eller levande när den upptogs. Kanske är det för dig ett vittnesbörd om att hennes uppgift inte är helt uppfylld ännu?

  Nja, jag är hopplöst ointresserad av att läsa allt för mycket mellan raderna i Guds Ord. Även om det är en tolkningsfråga det också, har vu ju lite mer att gå på vg Moses och Elia (vad som hände med dem + deras ev uppgift i den yttersta tiden) än vi har vg Maria. Jag anser inte som Ekman lite fräckt uttrycker sig i PR boken Siwert Öholm skrev att Maria bara skulle vara ett ”stuprör” (hemsk liknelse). Men som du vet efter alla år inom Pingst tror jag (håller fast vid) att hon var en syndare som liksom du och jag behöver samma nåd som alla andra. Att sedan en del evangelikaler i reaktion till det vi kallar ”Mariakulten” hamnat i andra diket är en diskussion i sig.

  mvh
  D

 • Pingback: Ekumenik engagerar och provocerar - Bengts Blogg()

 • Tachbulah

  Beträffande katolicism och Johannes Paulus II.

  Resultatet av påvens verksamhet blev för hans egen del en inte särskilt angenäm plats:

  ”Förut levde jag ett liv som en dubbel sinnad ung kristen flicka, som sådan jag tänkte att varje person som dött skulle fortsätta leva i himlen, och de som deltog i mässan kom också till himlen, men jag hade fel.

  Herren tog mig till en plats där det fanns en mycket känd man. När påven Johannes Paulus II dog sade mina vänner och kusiner att han hade gått till himlen. Alla nyheterna på TV, på Extra och många andra ställen sade, ”påven Johannes Paulus II har avlidit, må han vila i frid. Han gläder sig nu tillsammans med Herren och hans änglar i himlen”. Jag trodde på allt detta, men jag bara lurade mig själv med det människor sade.

  När jag plötsligt såg mannen som höll på att plågas av dessa lågor, tittade jag på hans ansikte, det var Johannes Paulus II!

  Herren sade till mig: ”Se, Dotter, den mannen som du ser det är påven Johannes Paulus II. Han är här på denna plats, han plågas eftersom han inte omvände sig.

  Jag frågade, ”Herre, varför är han här? Han brukade predika i kyrkan. ”Han svarade, ”Dotter, ingen otuktig, inga avgudadyrkare, ingen som är girig och ingen lögnare kommer att ärva mitt Kungarike.” På vilket jag kommenterade: ”Ja, jag vet att det är sant, men jag vill veta varför han är här, eftersom han brukade predika för massor av människor!”

  Han svarade: ”Ja, min Dotter han har sagt många saker, men han sade aldrig sanningen även om han kände till sanningen som den är. Han föredrog pengar istället för att predika om frälsning. Han erbjöd inte verkligheten; han sade inte att helvetet är verkligt och att himlen också existerar, Dotter, nu är han här i stället.”

  http://www.spiritlessons.com/Documents/Prepare_to_meet_your_God/Swedish_Prepare_to_Meet_Your_God_Angelica_Zambrano.pdf

 • Inhoppare

  MTC//

  Tack för dina svar. Jag kan inte kommentera dem, utan överlåter hellre det till någon som faktiskt är katolik och känner till situationen i latinamerika (Jag är trots allt fortfarande pingstvän sett till medlemskap och aktiva kyrkobesök).

  Just därför att jag (ännu inte) är katolik kan jag ta mig friheten att ställa en lite näsvis fråga som berör protestantiska frikyrkor: Vad har protestantismen för kontrollorgan när osund tro dyker upp? Hur tar man Jehovas vittnen och karismatiska sammanhang som spårat ur, i örat? Jag frågar eftersom jag själv har brottats med frågan under mina år som ledare.
  De protestanter som funnit en ”bortglömd sanning” som inte accepteras av den egna församlingen brukar så att säga köpa orgel och starta eget. Jag kan inte se det som ett bättre resultat än de som blandar katolicism med förfädersdyrkan i Mexico.

  Mvh Inhoppare

 • Inhoppare: Vad har protestantismen för kontrollorgan när osund tro dyker upp? Hur tar man Jehovas vittnen och karismatiska sammanhang som spårat ur, i örat? Jag frågar eftersom jag själv har brottats med frågan under mina år som ledare.
  De protestanter som funnit en ”bortglömd sanning” som inte accepteras av den egna församlingen brukar så att säga köpa orgel och starta eget. Jag kan inte se det som ett bättre resultat än de som blandar katolicism med förfädersdyrkan i Mexico.

  Bra fråga. Jag hade ett långt twittersamtal med Svante Rumar på Livets Ord kring frågan. Han menar att nu när Jonas Gardell-teologer avlöser varandra så behöver vi ett lärosäte som kan fastslå teologi.
  Men jag förstår 1.) inte riktigt vad de skulle fylla för syfte idag (när vi ändå inte kan bränna kättare på bål och på så vis långsiktigt bli av med dem 2.) vem kan kristenheten lita på att ge denna auktoritet till.

  Jag påpekade även att läroämbeten likaväl själva skulle kunna fastslå/cementera villoläror som skydda mot dem. Ett exempel på detta är en rad märkliga utombibliska läror RKK ”fastslagit” eller gjort till dogm. Marias syndfrihet och himmelsfärd är två snabba exempel.

  Om vi litar på Guds allmakt ser vi att Han själv via Kristi Kropp tycks stöta bort de allra värsta villolärorna. Jehovas och Mormoner etc har ju aldrig ansetts vara en del av kristenheten och gör det ännu inte. Detta helt utan Kyrkans (Romerska) heretikerstämplande. De hör helt enkelt inte hemma i Guds församling. Jag litar på att den helige ande hjälper oss här.

  Sedan verkar faktiskt Mt 13 visa att Gud själv tar hand om ogräset. Jag tror faktiskt det har att göra med att Han vet att vi ofta är alldeles för snabba med att stämpla läror vi inte förstår oss på som ogräs [villolära]. HAN vill sköta detta själv,och gör det!

  26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

  Jag lever inte själv alltid efter detta men jag tror vi hittar en riktlinje här.

  Vi behöver inte vara ängsliga. Ty ibland händer det att ett annat bibelord beskriver situationen; – På ett eller annat sätt blir Kristus predikat!

  Kroppen [Kristi Kropp] har sina egna anti-kroppar som fungerar oavsett om det finns ett sjukhus [läroämbete] i närheten eller ej.

  Den ”splittring” som vi hela tiden blir påminda om från katolskt håll (och numera nya ekumenikens förespråkare som köpt mot-reformationens argument) är inte nödvändigtvis av ondo. Gud vill själv styra Sin Församling. Jag tror även den mångfald av uppfattningar kring Guds Ord som florerar i Kristi Kropp är ett SKYDD mot mänskliga enhetssträvanden som INTE ÄR AV GUD. Denna enhetstanke som begynt vid byggandet av babels torn är inte av Gud.

  Det finns en enhet som ÄR av Gud men denna enhet styrs som sagt inte av människor. Allra helst inte genom ”Petri ämbete”.

  Ps 110:3 Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.

  mvh
  D

 • Inhoppare

  MTC//

  Tack för ditt svar!

  För min egen del är tolkningsföreträdet genom den apostoliska successionen och Petrusämbetet huvudskälen till att jag ämnar konvertera. För att göra en lång historia kort: Jag kom till en punkt där varje Bibelvers tillslut betydde allt och ingenting. Den frikyrkliga protestantiska Bibeltron som jag i många år älskat började i mitt huvud mer och mer att anta gestalten av en grupp nyhetslystna arkeologer som undersöker hur kristna levde förr. Alla hade olika gissningar och så fort en ny gissning kom diskuterades den i några veckor, eller i bästa fall i några år, innan den lades åt sidan och nästa Bibelarkeolog kunde presentera SIN upptäckt.

  Så stod det plötsligt en man (en kyrka) bredvid alla arkeologerna och hävdade att kyrkan inte alls dött, utan bevarat tron i 2000 år. Det var under den heliga mässan jag blev övertygad om att det var sant.

  Livet känns spännande, stort, oberäkneligt och mystiskt! Vi är intresserade av samma frågor, men kommer till helt olika slutsatser. Guds vägar är i sanning outgrundliga!

 • Inhoppare: Tack själv för samtalet. Som du kanske förstått har jag inte riktigt samma romantiska syn på Kyrkan efter min tid i Mexiko + egna tvivel på Kyrkans anspråk. Alla dina förhoppningar (vilka jag inte missunnar dig) bygger på dessa anspråk.

  Jag tror en ganska snar framtid kommer visa huruvida jag har ödslat dyrbar tid här på aletheia eller om mina/våra farhågor om Kyrkan stämmer. Under tiden önskar jag dig Herrens välsignelse.

  Skulle gärna vilja veta mer hur du tänker. Har du vägarna förbi Västerås ring 08 400 118 18 så bjuder jag på lunch eller fika.

  mvh
  Daniel

 • @Inhoppare:

  Länkade till ett antal bilder på katoliker som hängivet böjer knä inför beläten av ”Maria”. Denna kommentar har tyvärr refuserats av Aletheia. Vi får väl återkomma-

 • Daniel skriver ”Jag tror en ganska snar framtid kommer visa huruvida jag har ödslat dyrbar tid här på aletheia eller om mina/våra farhågor om Kyrkan stämmer.”
  – Så tror jag också. Jag önskar dig Daniel Guds välsignelse.

 • @Inhoppare:

  Du har fått en täckelse över ögonen så att du inte kan se Inhoppare.

  Att tala med och be döda om tjänster är ren spiritism. Det är något som Gud förbjuder. Men som sagt, jag inser att du inte kan se det. Din blick är förmörkad av alla döda som ni talar med och kallar helgon

 • Per

  Inhoppare: Så stod det plötsligt en man (en kyrka) bredvid alla arkeologerna och hävdade att kyrkan inte alls dött, utan bevarat tron i 2000 år. Det var under den heliga mässan jag blev övertygad om att det var sant.

  Joh 4:23-24 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

  Lite synd att jag missa den stora diskussionen i denna tråden (pga LP lakejernas frenetiska påhopp), då jag själv varit nere i Rom och bl a besökt en av Ulf Ekmans älsklingsförsamlingar där han har predikat. En maria-karesmatisk församling, dvs andedöpta katoliker, som envisas med att tillhöra katolska kyrkan pga traditioner och en naiv längtan att påverka dem i rätt riktning. Den stora unika skillnaden är i slutet av deras möten, när de höjer händerna och ska lovprisa himlens drottning ”jungfru” Maria.

  Jag träffade dessutom en ung kille från tjeckien, som hade valt att bli munk i den församlingen efter att han fått lyssna till Ulf Ekmans predikan i den församlingen, det gjorde ont i mitt hjärta och jag försökte tala honom tillrätta. Nämligen, något som inte avslöjas här uppe, är att Ulf har omvärderat vissa saker och helt plötsligt ”förstår” varför vissa ska bli munkar. Ulf Ekman står inte fast på klippan längre, utan han rör sig och han kompromissar med sin tro och närmar sig dem mer och mer i fråga efter fråga. Det blir så nog när han börjar äta deras böcker, fel vatten och bröd.

  Jag tror han vill gå fortare fram men är hindrad av sina närmsta att genföra omfattande förändringar, jag kan känna hans frustration mellan raderna när man följt någon av hans predikningar, det var nästan en gång som man kunde undra om han skulle vilja ha barndop i LO med tanke på hur han utryckte frågan?

  Annars har jag lite att bidra med när det gäller ”jungfru” Maria, hur man ska tackla det på bästa sätt, tyvärr så missade denna tråden den frågan lite, därför träffade det inte Katolikernas hjärtan. Dessutom så har jag tagit reda på varför Lewi Pethrus har ”Min Kamp” i sitt bibliotek, och hans försvar av frågan (LP lakejerna kommer inte bli glada). Ska skriva i lugn och ro när jag är hemma.

  /P

 • Stephen
 • @Lars W:

  Nej, nej, nej. Vi har inte refuserat detta. Varför skulle svenska protestanters sista högborg göra det? 🙂

  Ska leta efter inlägget och se om det fastnat i något spamfilter.

  @Bengt Malmgren:

  En del i det egna ledet kanske tycker jag är för ”snäll” nu, men någonstans måste vi lita på att Herren själv kommer att rensa bort ogräset, varhelst det dyker upp. En del i vårt motstånd till nya ekumeniken bottnar i Kyrkans historia. En del bottnar i vart vi tror den (nya ekumeniken) kommer att leda.

  mvh
  D

 • @Lars W:

  Din kommentar låg i spamfiltret. Snälla kolla med oss först, innan du anklagar oss för refusering.

  mvh
  D

 • @MyTwoCents:

  Fel ordval av mig. Ber så mycket om ursäkt. Onödigt många länkningar med. Katolikerna erkänner inte att sådant förekommer. Det kan inte styrkas med aldrig så många bildbevis. På de gruvligaste bilderna offras grisar framför belätena av ”Maria”.

 • @L-G Ståhl:

  ”Ingenting annat och ingen annan får tillbes, och han har rätt till vår tillbedjan, det är det vi skall se på i morgon, när vi firar Herrens dag.”

  Vad menar du med ”Herrens dag”? För mig beskrivs denna dag bäst i Sakarja kap 14, Joel kap 12 och Upp kap 19.

  Den romerska kyrkan ska nog få ”fira” Herrens dag så det står härliga till. Läs mer om den akten i Upp kap 17, kap 18 och kap 19.

  Be till respektive tillbedja är exakt samma sak. Och statyer får överhuvudtaget inte förekomme. Läs 10 Guds bud.

 • @Lars W:

  Vad menar du med ”Herrens dag”? För mig beskrivs denna dag bäst i Sakarja kap 14, Joel kap 2 och Upp kap 19.

  …skulle det stå.

 • @MyTwoCents:
  ”…någonstans måste vi lita på att Herren själv kommer att rensa bort ogräset, varhelst det dyker upp. ”

  Jag håller med dig. Det gör inget om vi just nu är oense i olika bedömningar, det viktiga är att vi går framåt med Herren och är öppna för sanningen.

 • Inhoppare

  MTC//

  Hjärtligt tack för din inbjudan! Om jag har vägarna förbi Västerås ska jag påminna mig om din inbjudan. Retrospektivt sett kan jag dock konstatera att jag aldrig någonsin besökt Västerås, men det är det kanske inte för sent att ändra på.

  Hulda//
  Som karismatiker gläds jag över att täckelsen har försvunnit i Anden. Jag förstår att Jesus är Herren! Men samtidigt nödgas jag konstatera att den försvunna täckelsen inte innebär att jag får en lika fullständig kunskap om livet i Kristi efterföljd som de tolv hade. Både protestanter och katoliker är utlämnade till vad andra skrivit och sagt om vår gemensamma frälsning. Med andra ord sitter vi i samma båt du och jag Hulda, även om vi ror i olika riktningar.
  Du har en riktning du ror mot därför att det står ”Luther” på din kompass. På min kompass står det ”Traditionen”. Att gräla och och kalla varandra blinda tror jag inte är ett fruktbart sätt att diskutera färdriktningen.

  Per//
  Om jag förstår dig rätt så menar du att karismatiska katoliker inte har samma lära som katolska kyrkans allmänna tro? Jag tror inte att du har rätt i det. Jag har sett tydliga indikationer på att karismatiska katoliker är lika hängivna traditionen som icke-karismatiker.

  Du nämner Lewi Pethrus. Lewi Pethrus sände vid ett tillfälle ut Ivar Lundgren för att rapportera vad sina iakttagelser från den karismatiska förnyelsen inom den Katolska kyrkan. Av Ivar Lundgrens rapport att döma verkar det som att många katoliker blir än mer vördnadsfulla inför Maria när Anden drabbar dem.

  Lars W//
  Jag bryter mitt eget löfte till mig själv genom att ens svara dig (Efter ditt nedriga sätt i en annan debatt där du anklagar och sedan inte ens läser svaren), men om det finns bilder där man offrar grisar framför en Mariastaty är det inte svårt att lista ut att detta inte tillåts av den Katolska kyrkan.

  Ditt inlägg är med andra ord lika relevant som om jag skulle säga att exempelvis Charles Taze Russell eller KKK är det stora typexemplet som bevisar att protestantism är galet. Ditt exempel är med andra ord inte särskilt relevant alls.

 • Ang Katolicism

  Jag har erfarenhet från bla Sydamerika och Spanien där RKK dominerar och känner missionärer som bekräftar nedanstående. Det är nämligen ofta så i dessa länder finns ingen dialog och ”myspys” med protestanter och evangelikala, där sker en tvärtom en öppen förföljelse av RKK gentemot pingstvänner och andra grupper, de varnas för dem i kyrkan och trycks upp antiskrifter emot dem. Tydligen i länder som Sverige där RKK är i minoritet så skall det vara dialog, helst på RKK villkor, det är vi protestanter som skall ”stå med mössan i hand” närma oss och lära, inte tvärtom.
  Det påminner lite om Islamska länder där kristna judar och andra grupper förföljs och avrättas, däremot i västvälden skall det vara dialog och besöks i moskeer osv. Annat ljud blir det i skällan när de blir i majoritet i Sverige i framtiden.

 • Hubertus

  Per är det st. Anastasias kyrka du talar om?

 • @Inhoppare:

  De bilder jag länkat räcker gott och väl för att se de vardagliga handlingarna i den romerska kyrkan som ett tydligt brott mot de tio budorden. Och det räcker inte med brott mot dessa. Man ignorerar föraktfullt Jesu Bergspredikan och Hans tal om att himmelriket tillhör barnen. Det senare gäller dopfrågan och prästernas/biskoparnas övergrepp på barn.

 • Finns mycket frågor som är obesvarade från Ulf Ekman´s sida. Utöver hans kovändning i fråga om RKK, skulle det vara intressant att få veta om U E fortfarande tror att Raoul Wallenberg är i livet?
  Ställde just den frågan till U E på min blogg
  http://tonymalmqvist.blogspot.com
  tidigare idag.
  Inte för att jag tror eller ens förväntar mig nåt svar på den frågan, men någon annan kanske vet?

 • Läsare

  Ulf Ekman är nu hemma från sin resa och lämnar sin ytterst possitiva bild från den.

  Går inte att ta misste på vad han vill och vart han vill föra sin hjord.

  Det mest häpnadsväckande är att läsa alla possitiva kommentarer, skrev en själv men som vanligt modereras den bort förmodar jag.

  Skrev följande

  Bara en fråga, är alla possitiva till denna resa eller släpps bara sådana kommentarer fram?

  Skall vi försöka hitta vad vi har gemensammt med allt och alla på vår jord istället för vad som verkligen skiljer oss från värld och synd.

 • @Läsare:

  Så skrev en ”aletheia-vän” nyligen per mail:

  I onsdagens (19/10) ViD har Birgitta Ekman skrivit en krönika på sista sidan. Hon är helt lyrisk över besöket i Rom och hur ”Guds kärlek strömmade mot oss”. Hon skriver också hur fantastiskt det är att stå vi Petrus grav. Mig veteligen var Petrus aldrig i Rom och är inte begravd där. Så rötterna de söker i Rom är katolska kyrkans lögner.

  Jag tror jag redan nämnt detta men jag twittrade med ViD’s Samuel Teglund och frågade om de tänkte ta upp kritiken kring Rom resan men fick till svar att han personligen gjorde bedömningen att det inte fanns något nyhetsvärde i detta!?!?

  Kör autogiro på ViD:s prenumeration men får se hur länge till jag har kvar tidningen.

  Ha en skön helg !

  /D

 • Läsare

  MTC

  Själv har jag en gåvoprenumeration som förnyas år efter år, den kommer inte att förnyas nu. utan jag har sagt upp den.

  Skön helg på dig själv.

 • Per

  Hjälp alltså! Jag har kollat lite med mina kontakter också, jag fick höra att de trodde Birgitta driver på Ulf, detta vurmande vi läser om ovan verkar bekräfta den bilden.

  Hade kontakt med en annan pastor jag känner som var med på Ulfs Rom-resa också, jag var väldigt väldigt förvånad över det kan jag lova. De blir fulla på deras egen vin… Rom drar till sig den ena efter den andra nu i ändens tid.

 • @Per:

  Vet du om Ingemar Aronson var med? Såg att du är vän med honom på fb. Jag frågade själv men fick inget svar. Jag stödjer hans församlingsplantering i Malmö ekonomiskt så jag är ganska intresserad av detta.

  Ska givetvis fråga själv, men undrar om du vet

  Ha en skön helg!

  /D

 • Hubertus

  Per vilken församling var det som du gästade och Ulf predikade i i @Per: Rom?

 • Per

  Hubertus: Per vilken församling var det som du gästade och Ulf predikade i i @Per: Rom?

  Förlåt, jag har svårt att stava det rätt, koinionia nått.

 • Hubertus

  Tack så mycket, Per

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » F.d. lärare på Livets Ord, Christopher Alam, om Ekmans romantiska syn på katolicismen()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Vetlandas Trosförsamling numera Pingstförsamling()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Livets Ords uteblivna konklav()

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?