Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

”MyTwoCents” svarar Lennart Jaretegs anklagelser

Någon aletheia-läsare uppmärksammade mig på bibelfokus bloggpost av Lennart Jareteg häromdagen.  I denna bloggpost skjuter Lennart med skarp ammunition mot sina bröder och systrar i Kristi Kropp.  Även Janne Ohlin går till skarpt angrepp, delvis med hjälp av någon Chumney-kritiker i USA.  Då  Janne Ohlins ”attack” faktiskt är fylld med citat och av många anses mer saklig, kommer jag inte svara på den kritiken nu.  Den tar upp specifika frågetecken och dömer inte  med svepande ordalag och stort mått känslor, vilket jag uppskattar.  Eftersom jag inte själv köper allt som sägs av vare sig Eddie Chumney eller andra bibellärare ska jag försöka relatera Jannes oro i nästa intervju med Chumney, om inte Janne själv (jämte Jareteg?) skulle dyka upp på Alingsås konferensen och själva fråga ut mannen de mer eller mindre dömer till helvetet.

Generellt sett vill jag tills vidare kommentera de hårda domar som nu framkommer med (återkommer snart till detta i separat bloggpost) att vi som hoppas fylla någon form av väktar-på-muren tjänst måste lära oss att hålla i sär frälsningsgrundande frågor och perifera frågor.  Det vill säga profetisk förkunnelse eller t.o.m. rena personliga spekulationer utifrån Guds Ord som inte påverkar vare sig din eller min frälsning utan framtiden får avgöra.  Nu följer en lång post.  Jag har hittills nekats föra in ett bemötande på den blogg (bibelfokus) där dessa hårda domar föll, vilket jag flera gånger påpekat för Jareteg hör till ren hederlighet.  Jag har skickat denna post till Jareteg och hoppas i skrivande stund att han ändrar sig.  Då han faktiskt inte är ensam om att missförstå den hebreiska rörelsens förkunnelse tycker jag mitt svar kan vara relevant för övriga aletheia-läsare.  Jag är personligen Lutheran i min tro på nåd allena, tro allena och skriften allena.   Därför är det alltid lika smärtsamt när någon lägger ord i vår mun och sedan dömer utifrån en felaktig uppfattning.

MyTwoCents,      Västerås den 20/10 2011.

 

Jaretegs bloggpost i sin helhet:

Ny-judaismen tränger fram


Skrivet av Lennart – 16 oktober, 2011 – 17:36

Svar från en av arrangörerna, Daniel F orslund (i kursiv stil)

Konferens i Alingsås
Det är med sorg i hjärtat som jag nu ser att det skall bli en helg på Hjälmareds folkhögskola här i Alingsås under ”ny-judaismens” fana. Inbjuden talare är Eddie Chumney från USA. Arrangörer är Fokus Israel och El Shaddai Europe samt med Aletheia.se som reklampelare.

Jag vill tydligt deklarera att denna sammankomst inte på något sätt har med vår bönegrupp här i Alingsås att göra eller våra Temadagar, tvärtom. När vår bönegrupp i augusti 2010 anordnade en Temadag på just Hjälmareds folkhögskola, så var valet av tema för den dagen faktiskt ett försök till att mota Olle i grind när det gäller ny-judaistisk teologi och den lagiskhet som dyker upp allt mer – en rörelse som ofta kör under parollen ”tillbaka till våra hebreiska rötter”. Under den Temadagen var vår avsikt att undervisa om evangeliets frihet på ett sådant sätt att det skulle väcka även för det falska som vill binda människor i ett liv efter Kunskapens träd = metodkristendom, systemkristendom och lagkristendom etc. Men idag ser jag behov av att även gå öppet och rakt ut mot ny-judaismen!

SVAR DIREKT: Fråga – hur många predikningar av de talare vi  engagerat oss i har du lyssnat till innan du kom fram till denna slutsats? Inom det vi kallar ”den hebreiska rörelsen” finns precis som inom övrig kristenhet (Pingstvänner, Metodister, Baptister etc) olika ”falanger”.  Det går inte att dra alla över en kam, hur bekvämt det än må vara. Lagiskhet och metodkristendom finner vi som bekant i alla sammanhang!

Ny-judaism, ett nytt dike att hoppa i
Vad är ny-judaism? Jo, detta är som jag nämnt en rörelse som ser det nödvändigt att kristenheten måste ”tillbaka till sina hebreiska rötter” innan Jesus kan komma tillbaka. Man vill ”återupprätta” den tro som man menar fanns bland de första kristna under det första århundradet.

SVAR DIREKT: Delvis rätt.   Alltså sista meningen. Detta har väl varit syftet med ganska många kända väckelserörelser genom tiderna?  På vilket sätt vore det fel att i sin strävan ha Apostlagärningarnas församling som riktlinje i det vi gör idag?

Att Jesus inte skulle kunna komma tillbaka utan att hela kristenheten upptäcker sina hebreiska rötter får jag be dig om att bekräfta vem av våra talare, främst Eddie Chumney som du verkar ha allra svårast för, har sagt.  Kan du inte ge oss belägg för denna tankegång bör det klassas som förtal.  Skulle du finna belägg för påståendet är det å ena sidan något jag gärna ber denna talare att förtydliga . Å andra sidan ser jag inte tanken som en anledning att i sig, stämpla någon som villolärare. Vissa påståenden kommer ju onekligen framtiden att visa om de stämmer eller ej.  Låt oss fokusera oss i vår tjänst som väktare på centrala frågor och ge varandra lite utrymme i övriga frågor att nu och då ”ha fel”.

Notera: Förkortningen DHR används framledes för ”den hebreiska rörelsen”

Själva tankegången här är exakt den samma som hos Latter rain-förkunnarna, men när det hos Latter rain handlar om apostolisk kraft handlar det i ny-judaismen om att hålla Mose lag, dvs Torah. Denna rörelse har ofta en mängd annat krafs i bagaget som inte heller de är förenliga med en bibliskt förankrad evangelisk kristen tro. Det kan handla om förnekelse av Jesu gudomlighet, det kan handla om en starkt förvrängd tolkning av Bibelns texter om yttersta tiden, m.m.

SVAR DIREKT: Har aldrig hör talas om denna koppling. Låter onekligen lite som ”guilt by association”.  Det är i alla fall ett onödigt tjuvnyp som är svårt att bevisa om man inte utgår från att man har fångat upp detta ”profetiskt” på något vis.

Om Jesu gudom:

En mycket marginell del av DHR har anammat någon form av Unitarism. Procentuellt sett är det fler inom kristenheten som hamnat i liknande diken.  Inte dömer vi hela kristenheten för det?  Samtliga arrangörer till den konferens du ”sågar” proklamerar Jesu gudom,  och jag har personligen engagerat mig i att inte kalla någon talare som inte tror att Jesus är Gud kommen i köttet.  Det blir således ytterligare ett fall av ”guilt by association”.

Mycket tråkigt att du så fritt letar efter anledningar att stämpla oss, eller våra talare, som villolärare Lennart.  Intressant nog tillhör just den talare du nu lyfter fram till dem som är allra tydligast i denna fråga.  Så tydlig att sympatisörer och medlemmar till den numera ökända lilla föreningen MFS/Unitarister, ofta får rådet att INTE lyssna till Eddie Chumney. Varför inte lyfta fram dessa positiva sidor?

Olika ny-judaistiska grupper har alltså olika saker man trycker på, dock är detta med att ”bli som judarna” det gemensamma. I den aspekten blir man också lik Latter rain-familjen då det hela de facto blir till ytterligare en variant på temat ersättningsteologi (=när man förringar judarnas särskilda roll i Guds hela frälsningsplan för världen till förmån för egen förträfflighet).

SVAR DIREKT: Kanske skulle jag kunna nöja mig med att säga ”suck”.  Ännu en gång försöker du på ett ojuste sätt koppla oss samman med Latter rains alla villoläror.  Denna gång nöjer du dig inte med det utan lägger till ersättningsteologi.  Än en gång, har du lyssnat till alla talare som besökt oss?  Har du belägg för att vi vill ”bli som judar”?  Vi undervisar vare sig omskärelse, kippa eller uppmuntrar någon att leka jude.

Vad vi däremot upptäckt, är att just p.g.a. ersättningsteologins starka fäste inom Kristenheten, har vi stämplat en del områden som ”judiska” som HERREN själv inte kallar judiska.  Exempel på detta är sabbaten och bibelns högtider.  När vi bl.a. läser om Herrens högtider har vi upptäckt att de är just HERRENS högtider och inte JUDISKA högtider.  Om vi tillhör HERREN ser vi således inget problem med att ersätta Konstantins högtider med HERRENS högtider.  Två av dessa högtider (Konstantins) är dessutom direkt kopplade till HERRENS högtider (Påsk och Pingst).  Här ligger vår största korrigering i det att vi väljer att fira dessa högtider på de datum HERREN befallt och inte de datum Konstantin i sitt hat mot det judiska folket befallt.  Om detta är att ”bli som judar”, är inte motsatsen då att bli som Konstantin??

Jag är mycket bekymrad över Eddie Chumneys besök i Sverige. Det här kommer att dra ner ytterligare ett antal människor i ett kladdigt dike. Många av de som ingår i denna rörelses svenska variant är före detta medlemmar i Trosrörelsen och somliga har inte fullt ut gjort upp med det som den rörelsen förmedlat. Därför går man nu lite vimmelkantig från ett dike till ett annat. Jag har förstått att många i Trosrörelsen har blivit besvikna över Ekmans nya inriktning, och därför hakar man nu på en NY rörelse som är pro Israel och judarna och mot katolicismen. Detta är precis det som tidigare förlett många människor in i Trosrörelsen, även om det i sig inte alls är fel att vara pro Israel och judarna och mot katolicismen, tvärtom. Men här är det alltså inte heller det sanna, enkla evangeliet som finns i grunden och som är drivkraften.

SVAR DIREKT: Ännu en gång drar du alla över en kam och presenterar en analys som är byggt på vad?  Igen har mig veterligen undersökt DHR:s sympatisörers bakgund. Detta blir alltså en gissning som saknar relevans utan ordentliga studier.

De tre organisationer du nu förkastar, värvar inte medlemmar, är inte församlingar och saknar matriklar.  Vi är ingen rörelse i sig utan är en del av Kristi kropp som du nu försöker stycka.  Många av oss är vanliga medlemmar i allt från Baptist/EFK/Pingströrelsen eller Svenska kyrkan precis som de människor som besöker dina konferenser.

Varför skulle ”det enkla evangeliet” gå förlorat när vi med ett hebreiskt perspektiv önskar studera Guds Ord för att komplettera det romerska katolska perspektivet vi alla på ett eller annat sätt kommit i beröring med tidigare?  Det är tråkiga anklagelser jag tvivlar på att du själv skulle uppskatta i det fall denna dom fälldes över det du själv är engagerad i.

När man nu dras till denna nya grupp så får man ny-judaismen på köpet, och det innebär bl.a. samma villfarelser som Paulus kämpade mot hos galaterna. Den som jag tycker bäst kan hålla balansen mellan sund evangelisk kristen tro och judendomen är Sven Reichmann. Han var också en av talarna på vår Temadag 2010 (se http://bibelfokus.se/temadag_2010 [1])

SVAR DIREKT: Här kommer ytterligare en mycket tråkig och svepande anklagelse.  Om du läser om stycket i Guds Ord om galaterna ser du att de 1.) Var nitiska judar som började predika att hedningar som kom till tro på Messias även skulle låta omskära sig och hålla hela lagen. (Skriftlig + Muntlig)

2.) Blandade ihop rättfärdiggörelse genom tro allena men tro + att följa hela lagen.  Ortodoxa judar av idag och NT:s fariséer, såg den muntliga lagen och den skriftliga lagen (Torah) som en och densamma, eller åtminstone som bindande, oavsett.

Inga av de talare jag personligen arbetar med, eller någon av de organisationer som arrangerar denna konferens, predikar detta budskap.  Faktum är att inte ens de av många sektstämplade MFS:arna gör detta.  För att du ska kunna anklaga oss med hjälp av Guds Ord bör du inte gå på rykten och missförstånd utan själv ta reda på vad som egentligen predikas.

Sven Reichmann är en förkunnare jag har stor respekt för och jag har uppfattat det så att han inte är främmande för att lära sig mer om hur vi tolkar Guds Ord genom att bättre förstå både hebreiska och det hebreiska perspektivet. Att han i något citat på nätet kallar delar av Guds Ord för kunskapens träd hoppas och tror jag är ett felcitat.

 

Lag och nåd
Kort vill jag här säga att Guds bud gäller, men det är rätt tillämpning som ny-judaisterna fullständigt missat. I Paulus undervisning är det mycket tydligt att Guds bud har som uppgift att döma oss och att göra oss medvetna om att vår enda chans till frälsning är genom Guds evangelium i Jesus Kristus. Frälsning går alltså inte via att hålla alla Guds bud, eftersom ingen klarar detta. Gud gav buden för att överbevisa oss om vår synd, de i sig kan inte leda till frälsning:

Hes 20:23-25: Jag lyfte min hand inför dem i öknen och svor att skingra dem bland folken och sprida ut dem i länderna, eftersom de inte lydde mina föreskrifter utan föraktade mina stadgar och vanhelgade mina sabbater och såg längtansfullt efter sina fäders avgudar. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som INTE kunde ge dem liv.

Rom 5:20: ”Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer”

Judarna bröt det förbund som först slöts tidigt i öknen. Sedan förnyade Gud förbundet och gav judarna så svåra bud att ingen skulle kunna hålla dessa. Vi kan tycka att det är märkligt, men det är Guds strategi. Dessa bud menar ny-judaisterna att vi skall hålla! Bibeln visar dock tydligt att lag-kristendom är till förbannelse, men förtröstan på Guds nåd – utan förtröstan på egen laglydnad – är till välsignelse.

Gal 3:10: ”Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse.”

Rom 4:5: ”Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.”

Gal 3:21-22: ”Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror.”

Kol 2:16-17: ”Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.”

SVAR DIREKT: I hela detta stycke om Lag och nåd sparkar du in redan öppna dörrar dyrbare broder, eller åtminstone inget område vars eventuella tolkningsskillnader behöver mynna ut i det att du sänder oss till helvetet (de måste väl ändå bli villolärares slutdestination?).  Kanske är detta stycke absolut största fingervisningen att du har förhastat dig i din hårda dom mot DHR i stort och att delar av dina grova anklagelser är byggda på missförstånd. Skulle någon talare, inklusive Eddie Chumney, predika något annat evangelium än detta (frälsning via laggärningar kontra tro allena) kommer jag personligen slita micken ur handen på honom och kasta ut denne talare från möteslokalen.

Kommentar kring Kol 2:16-17:

Detta bibelställe friar ju både dig som inte valt att fira HERRENS högtider och oss som väljer att göra det.  Jag tror faktiskt att anledningen dessa ord över huvud taget skrevs, var därför att det då som nu finns utrymme i Kristi Kropp v.g. frågor som inte är frälsningsavgörande.  Personligen tror jag inte att jag är mer from än  du för att jag firar sabbat och högtider.  Kan du inte ge oss samma utrymme du själv får via Kol 2:16-17?    Vill du måhända göra detta till en frälsningsfråga?  Hur ser du iså fall på att fira Konstantins variant, och även stora delar av kristenhetens? (Påsk och Pingst)   Stämplar du i så fall resten av kristenheten som villolärare också eller bara dem som väljer att hedra dessa högtider enligt Guds Ords tidsangivelser, istället för Konstantin?

Intervju med Eddie Chumney
Det finns en video på YouTube med Eddie Chumney som skall fungera som en slags aptitretare när det gäller konferensen i Alingsås i november 2011. Du hittar den här: http://www.youtube.com/watch?v=GP7p5_LcJoE [2]. Det Daniel F orslund från sajten Aletheia som intervjuar Eddie Chumney. Intervjun är enligt uppgift gjord i februari 2011, och det kan vara intressant att veta att Eddie Chumney i augusti sparkades ut från den TV-kanal som nämns i intervjun.

SVAR DIREKT: Nu sysslar du med allmänt skvaller Lennart.  TV kanalen heter Gods Learning Channel och dess ledarskap tillhör DHR.  Utöver frågan om Jesu gudom så pågår en mindre strid inom denna rörelse just nu över hur mycket inflytande ofrälsta rabbiner eller judisk muntlig tradition skall ha över hedna-troende.  Bakom det inträffade finner vi som så ofta i religiösa ”bråk”, flera komplexa frågor som jag inte går in på här och nu.

Ett NYTT budskap!
I denna video framkommer det en hel del saker som tydligt visar på denna ny-lagiskhet och flera andra allvarliga problem. Men bara Eddie Chumneys uppradning av allt vad han SJÄLV gjort och gör skrämmer mig. Det är ett väldigt fokus på honom själv och hans speciella budskap och verksamhet. Han säger i inledningen att ”budskapet går nu ut över hela världen” och då bör man verkligen haja till, för då menar han ju ett nytt budskap. Evangeliet har ju redan gått ut över i stort sett hela världen, så det är inte evangelium han avser, han talar alltså om ett helt NYTT budskap som nu går ut över världen. Samma sak ser man när Eddie Chumney talar om ”hebrew roots movement”, där han alltså ställer sig utanför klassisk evangelisk kristendom. Att han aldrig talat i någon engelsktalande kyrka kanske också säger en del  om att detta är något nytt som inte har att göra med sann kristen tro.

SVAR DIREKT: Käre broder.  Ditt resonemang haltar rejält. Ungefär som om gamla tiders helgelserörelse inte samtidigt kunde vara bärare av ”klassisk evangelisk kristendom”.  Om rörelsen däremot är en bärare av klassisk evangelisk TRADITION, är en annan fråga som inte i sig är negativt om den utmanar exempelvis vår oklippta navelsträng till Romersk katolicism.

I centrala lärofrågor såsom tex den Lutherska grund som många av oss vilar på finns det inga nya aspekt. D.v.s. tro allena, nåd allena och skriften allena måste vara det sund kristendom vilar på och är även den centrala läran inom DHR, utöver frågan om Jesus som Guds son, Messias och Gud kommen i köttet.  Låt oss inte glömma att reformationens sanningar som bl.a. innehåller de enda nödvändiga beståndsdelarna för vår frälsning, på sin tid säkert av många uppfattades som ett nytt evangelium efter alla år av Romerska katolska villoläror (laggärningar).

Finns det i ditt sinne inga nya uppenbarelser i Guds Ord?  Var i tiden blev vår kunskap om och kring Guds Ord komplett?  Var det 1500 talets reformatorer som satte sista spiken i sanningens kista?  Var det månne 1800 -1900 talets väckelserörelser?  Vilket otroligt tråkigt liv i Kristus vi får om vi river ut 1 Kor 13 som tydligt visar oss att vår kunskap ÄR ett styckverk.  Vi ser endels.  Finns det verkligen inga områden inom kristenheten som behöver korrigeras längre utan att vi ropar ”nytt evangelium, nytt evangelium?”

Elia skall återkomma
Eddie Chumney drar med en väldig fart fram bibelord efter bibelord till stöd för sin uppfattning, men det han säger stämmer inte med summan av Guds Ord om vi t.ex. ser till hur vi hednakristna skall leva. En allvarlig villfarelse han kommer med är tolkningen om Elia som skall komma tillbaka i vår tid till oss kristna. Här missar många att det här blir till ersättningsteologi.

Som så ofta uppfylls profetior i Bibeln i två steg. Jesus kommer två gånger, och andra gången han kommer skall judarna förstå vem han är. Andeutgjutelsen på pingstdagen var först och främst för hednakristna, men när Jesus kommer tillbaka har även kvarlevan i Israel fått del av andeutgjutelsen. Så det samma gäller med ”Elia”. Först kom Johannes döparen (som kallas Elia), vilket mest gynnade oss hednakristna. Men ”Elia” skall enligt Malaki 4 komma även i den yttersta tiden, men då är det för att väcka det judiska folket. Så om vi tror att detta är för oss hednakristna (likt hur Latter rain-folket tror om andeutgjutelsen) så är det att roffa åt oss av det som Gud har sparat undan åt judarna.

SVAR DIREKT: Hela paragrafen ovan, är ju din tolkning.  Finns det andra tolkningar här som kan vara intressanta att titta på, eller gäller bara den egna tolkningen? Jag har ganska mycket att kommentera här men det blir för långt.  Kanske får jag tillfälle att göra det över en kopp kaffe om du tackar ja till inbjudan att själv komma till vår konferens i Alingsås och ställa Chumney mot väggen under sista passet.  Har inte Guds folk i alla tider fått korrigera sig i icke frälsningsavgörande frågor?  Är just din tolkning någon form av dogm?

Blandar ihop orsak och verkan
Eddie Chumney gör även det typiska lömska draget att vifta med det katolska spöket för att få oss att tro att det var den avfallna kyrkan som åstadkom en åtskillnad mellan judekristna och hednakristna, när det gäller förhållandet till Lagen. Sanningen är ju den att det är evangeliet som gör denna skillnad, och det var just DET som Paulus fick särskilt ljus över, något som de övriga apostlarna också accepterade och välsignade. Att det sedan kommit in en mängd saker i den kristna tron som inte har där att göra (inte minst från Katolska kyrkan) är så klart sant. Men det främsta problemet handlar inte om vårt förhållande till Lagen utan om vårt förhållande till ”friheten i Kristus”, något som kristenheten tappar bort ideligen! Och ur det perspektivet faller ALLT som lägger något till evangeliet, som katolicism, trosförkunnelse och ny-judaism!

SVAR DIREKT: Här rör du eventuellt vid något i det DHR ofta undervisar som skulle kunna misstolkas med en viss förståelse.  Något av det jag själv kommit underfull med (och som redan misstolkats av flera) är att vi inte bör blanda ihop Lagen med dess konsekvenser (Lagens förbannelse).  D.v.s. du säger själv att du tror att ”Guds bud gäller” och att ”Gud gav buden för att överbevisa oss om vår synd, de i sig kan inte leda till frälsning.”

Att hållandet av Herrens bud skulle vara en frälsningsfråga predikar vare sig Chumney eller någon annan talare vi kallat hit.  Varför lägger du då orden i vår mun, och dömer oss sedan utifrån en felaktig tolkning av vad som faktiskt predikas?.  Eftersom du med eget vittnesbörd säger att ”Guds bud gäller” vill jag vänligt men bestämt då höja ett varningens finger för frestelsen att bära falskt vittnesbörd!

Missbruk av grundtexten
Jag tycker också att Eddie Chumney gör felaktiga tolkningar av texter i Bibeln när han hänvisar till grundtexterna. T.ex. när han säger att Jesu ord i Matt  7:23 ”ni laglösa” skall översättas med ”ni utan Torah”, så är det en något skev tolkning han gör för att vinna egna poäng. För de grekiska orden i Matt 7:23 – som i Folkbibeln översatt med ”ni laglösa” – syftar inte på att vara utan eller bryta mot Guds Torah (Mose Lag) vad jag kan förstå. I grundtexten står det i detta sammanhang ”ergazomai anomia” vilket betyder att ”utöva ondska/laglöshet” vilket är hur det översatts i Kings James Bibel (ye that work iniquity). Så det här handlar om att leva som om det inte fanns lagar och regler alls, alltså att vara ond och vara verksam för ondskan! King James översättning tycker jag därför är den bästa: ”ni som utövar ondska”.

SVAR DIREKT: Med vilka språkliga eller skriftliga belägg tycker du vi ska tolka ordet ”Lag” på ett sätt när vi talar om ”Lagens förbannelse” och ett annat när vi talar om att antikrists kännetecken är att han är ”Laglös”.  Är det inte att vrida på skriften så att det passar in i våra egna, invanda, tankemönster?

Ännu en gång, detta är en mer logisk tolkning (att lag betyder lag (Torah) överallt i Guds Ord.  Detta är öppet, som allt annat, för studier och samtal, men måste det innebära att vi stämplar varandra för villolärare om vi inte kommer överens?   Vi är ju överens om att frälsning sker genom tro allena.  Men ingen har väl undvikit NT’s uppmaning att inte bara vara Ordets hörare utan även dess görare?   Vad det innebär att vara dess ”görare” är något jag själv ämnar arbeta med tills Jesus kommer eftersom Guds Ord är tydligt i det att vi till slut inte kommer att dömas utifrån huruvida vi ”tänkte rätt”, utan utifrån våra handlingar eller brist på desamma.

Fel bild av Antikrist
Utifrån den tolkning Eddie Chumney gör om laglöshet säger han också att ”Antikrist” kan tolkas som ”anti Torah” vilket ju är helt fel eftersom Antikrist kommer från grekiskans anti Christos som främst betyder ”istället för Kristus”. Det grekiska ordet anomia används visserligen om Antikrist i 2 Tess 2:3, men det skall då tolkas som ”den laglöse” eller ”den onde” eller ”förbrytaren”. Där står också om ”laglöshetens hemlighet” och det kan inte översättas med ”utan Torah-hemligheten” utan syftar så klart på ”ondskans hemligheter”.

Om man ersätter försoningen i Jesus Kristus med något annat, så är det också ”istället för Kristus”, alltså anti Christos. Det är samma ande bakom all sådan ersättning, alltså antikrists ande! Man bör reflektera en stund över detta!

SVAR DIREKT: Vilken fruktansvärd dom du fäller här i din religiösa nitälskan.  Vilken ande som ligger bakom detta kan ju också diskuteras, men jag vill inte slå tillbaka med samma mynt.  Huruvida antikrist är anti-torah är kopplat till förra diskussionen om vad  ”Laglös” betyder och huruvida vi inte ska tolka Lag med Torah i de fall det inte passar vår teologi eller ej.

En förvanskad syn på försoningen
Men en sak som jag studsar till ännu mer inför i det som Eddie Chumney för fram, är det som han anger som orsaken till varför Jesus dog på korset. Han säger att orsaken var att Jesus skulle förena två folk, Israels delade stammar och få judarna tillbaka från alla nationer hem till Israel! DETTA är Messias roll och funktion, menar Eddie Chumney och pekar på bl.a. Joh 11:49-52! Denna roll och funktion för Jesus är inte allmänt känd i Kyrkan, säger han också. Kristenheten har alltså i alla 2000 år missförstått Jesu sanna uppdrag enligt Eddie Chumney! Med denna undervisning kör han därmed över grundbulten i Jesu död på korset: försoningen för människans synd – och detta är ju högst kännetecknande för villolärare!! Skall vi då bjuda in sådana här förkunnare till vårt land??

SVAR DIREKT: Du drar å ena sidan allt i Chumneys undervisning till sin yttersta spets och väljer den värsta av alla tolkningar för att kunna ”bevisa” dina belägg att stämpla honom som villolärare.  Det är i och för sig ibland bra att göra detta och eftersom jag inte är någon Chumney expert och ej heller tror på några fullkomliga bibellärare så tycker jag vi skulle kunna ”grilla” Chumney själv lite över denna och andra frågor när han kommer.  Vi kanske har lite olika krav på bibellärare som färgar hur vi tänker.  D.v.s. jag tror att om vi fått för oss att vi kan hitta lärare med perfekt teologi i alla frågor kommer vi både hamna i en sekterism och isolering som inte kan vara Guds vilja. (Eftersom de inte finns kommer vi därför bli ganska ensamma där med bössan i hand, i vårt lilla vakttorn)   Jag känner inte till så många sammanhang där man efter varje gästtalares sista undervisningspass öppnar upp för ifrågasättande.  Detta är ju givetvis tänkt att ställa dem till svars på ett sätt som skulle vara givande om alla sammanhang tillämpade.  Kom till Alingsås och red ut dina grubblerier Lennart.  Jag betalar gärna dina resekostnader, då vi allt sedan anordnandet av vår första konferens har ”tvingat” varje talare att acceptera denna, i vissa sammanhang, nya tradition.

Gräsrotsrörelse, men fel gödning!
Daniel F orslund och Eddie Chumney samtalar i nämnda video om att detta är en gräsrotsrörelse, och det kan nog stämma. Men man bör vara observant på att det här handlar om en grupp människor som menar sig funnit något NYTT och unikt, något som varit bortglömt i kristenheten i nästan 2000 år. Dessa övertoner har vi hört förr, och så låter det vanligen när villfarelser och sekter är på gång. Så även om detta sker bland gräsrötter – vilket är djupt tragiskt – så är det i sig inte ett tecken på att det är friskt. Det här kan nog komma att utvecklas till en sekt, om man nu inte i ”ersättningsteologisk anda” hakar på det stora ekumeniska tåget. Då är det ju inte fråga om en liten sekt utan en stor!

SVAR DIREKT: Nu skjuter du i luften med hagelbössan igen, full av misstolkningar och felaktiga fördomar.  DHR är så långt ifrån både organiserad ekumenik och ersättningsteologi man kan komma.  Ännu en gång styrker du min farhåga att stora delar av denna post bygger på missförstånd.  Eventuellt någon annans missförstånd.  Ty utan att smickra så har jag bilden av att du är så pass intelligent och andligt skarpsynt att jag tror inte du skulle dra dessa slutsatser om du hade förstahandsinformation om det du talar om.  Åtminstone är det min innerliga förhoppning. Annars blir det framledes otroligt svårt att ta din undervisning på allvar.

Andra feltolkningar
Sedan tycker jag att Eddie Chumney har en del underliga tolkningar om Herrens dag, vedermödan, Harmagedon, och även allt för mycket spekulationer om utvecklingen i världen och Mellanöstern. Utifrån sina observationer och spekulationer driver han även en webbplats med ”profetiska börsnoteringar”. Men det är ju inte typiskt för ny-judaismen, utan något som finns i hela kristenheten.  Likväl är det något att akta sig för.

SVAR DIREKT: Mycket av Chumneys undervisning har profetiska anspråk och bör prövas enligt Guds Ords regler kring detta.  Att några av hans tolkningar inte samstämmer med dina tolkningstraditioner måste väl ändå inte betyda att de är helt fel?  Jag skriver själv inte på någon nu levande förkunnares undervisning eller tolkning till 100%. Ej heller Chumneys.  Men om du vill leva som du lär (enligt Guds bud = Guds Ord) råder jag dig broderligen att inte förakta profetior utan pröva ALLT och behåll det goda.  Som sagt,  jakten på en (i vår mening) till 100% renlärig förkunnare kommer isolera Guds folk och leda till en ensamhet, inte Gud välbehaglig.

”Se till att ingen bedrar er!”
Vi som älskar Israel och det judiska folket får se upp här, så att vi inte förleds. Fel huvudfokus leder vanligen ner i det ena eller andra diket! Det samma gäller med spekulationer om den yttersta tidens händelser. Jesus och hans försoning MÅSTE få vara vårt huvudfokus, och missionsbefallningen gäller fram till den dag Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer inte heller att ge oss ett nytt budskap att förkunna i den yttersta tiden!

SVAR DIREKT: Ännu en gång slår du in öppna dörrar.  Denna varning behöver vi alla, oavsett vilken tolkningstradition vi stoppar i vår teologiska pipa.   Låt oss inte vara så rädda för nya upptäckter i Guds Ord att vi stänger in oss i något skrymsle, tar fram hagelgeväret och skjuter på allt och alla.

Till sist
Den som Jesus gör fri är sannerligen fri, även från kravet att ha sådana mössor som Eddie Chumney har!
Halleluja!

SVAR DIREKT: Denna kommentar var faktiskt så låg och onödig att jag lämnar den utan vidare kommentar.

Slutligen:

Om vi litar på Guds allmakt ser vi att Han själv via Kristi Kropp tycks stöta bort de allra värsta villolärorna. Jehovas och Mormoner etc har ju aldrig ansetts vara en del av kristenheten och gör det ännu inte. De hör helt enkelt inte hemma i Guds församling. Jag litar på att den helige ande hjälper oss här.

Sedan verkar faktiskt Matt 13 visar att Gud själv tar hand om ogräset. Jag tror faktiskt det har att göra med att Han vet att vi ofta är alldeles för snabba med att stämpla läror, vi inte förstår oss på, som ogräs [villolära]. HAN vill sköta detta själv,och gör det!

26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jag lever inte själv alltid efter detta, men jag tror vi hittar en riktlinje här.

Vi behöver inte vara ängsliga. Ty ibland händer det att ett annat bibelord beskriver situationen; – På ett eller annat sätt blir Kristus predikat!

Kroppen [Kristi Kropp] har sina egna anti-kroppar som fungerar helt utan både Lennart Jareteg och Daniel F orslunds hjälp 🙂

Jag hoppas att du har hederligheten att ta in mitt svar i samma ”domstol” du lagt ut din post i.   Gör du inte det är det min förhoppning att du åtminstone fått en bättre förståelse av hur ”vi” tänker inom det som ibland kallas den hebreiska rörelsen och som mycket riktigt på ett sätt är en ung rörelse men många felsteg och onödiga utspel av fler än Eddie Chumney.

Herren välsigne dig och bevare dig.   Hoppas att du ger denna rörelse lite tid att mogna och tills vidare lyfter stämpeln ”villolära”.

Din broder i Yeshua Messias (från min sida sett i alla fall)

Daniel F orslund

www.aletheia.se samt www.elshaddai.se

 

=>

Ämne: Kristendomens historia, TRADITION & TEOLOGI, Våra Hebreiska rötter

 • Anders SCUBA Hjalmarson

  Tack Daniel!
  Jag har under lång tid följt både Aletheia samt Bibelfokus och hämtat mycket av värde från båda. När nu Lennart tog så kraftigt avstånd från det som jag uppfattar egentligen ligger i linje med det han själv värnar blev jag beklämd. Jag tycker tonen i ditt bemötande är bra och hoppas verkligen att Lennart ärligt prövar detta igen samtidigt som jag hoppas att han ska ha kvar sitt kritiskt granskande öga.

  Personligen tror jag att kyrkans olika misstag under snart 2000 år liksom judendomen så som den gestaltat sig under motsvarande tid båda ligger en bra bit ifrån någon slags korrekt väg i mitten och att de då skulle kunna beskrivas som diken på var sin sida. Samtidigt tror jag att det var precis så Gud om inte hade tänkt att det skulle vara, så i alla fall har valt att använda historien. Det stämmer ju ganska väl med hur Han har handlat tidigare i historien då han använt misstag och splittringar till att föra frälsningshistorien framåt mot det slutliga målet. Det som då känns mest spännande är att det så tydligt nu verkar som om denna del av historien går mot sitt slut.

 • @Anders SCUBA Hjalmarson:

  Tack för input. Eftersom jag är övertygad om att stora delar av hans post grundar sig på missförstånd är det min innerliga förhoppning att han ser det.

  Vi får även (hoppas Jareteg själv håller med) applicera 1 Kor 13 över Jareteg och andras missförstånd (inklusive mina egna).

  Jag tycker vi alla ska fortsätta att läsa bibelfokus (& aletheia 🙂 ) med 1 Kor 13 i bakhuvudet.

  Sedan är jag fullt medveten om att det inom det vi kallar den hebreiska rörelsen finns massor av övertoner och dikeskörningar som över allt inom kristenheten. I det jag själv är engagerad är jag vidöppen för korrigeringar via fäder och mödrar i Messias. Men då måste det ske med rätt motiv, i rätt ande och med kärlek (som vi också läser om i 1 Kor 13).

  När en ung rörelse kommer in på arenan, även om vi är några som hoppas knyta an till Apgs församling, kan den bemötas med förakt i början. Eftersom jag vilar trygg i att Gud känner våra hjärtan som ligger bakom det team som jobbar med dessa frågor i skandinavien kommer vi fortsätta arbeta med det vi upplever vi fått från Gud, trots eventuella missförstånd. Även OM vi inte lyckas övertyga exempelvis Jareteg om våra motiv.

  Jag har förståelse för att dem som tittar på från läktaren har en förmåga att blanda ihop spelarna. Med tanke på alla galenskaper som florerat under samma paroll sista åren (Messianska rörelsen/hebreiska rörelsen) är det som sagt fullt förståeligt.

  Många har personliga erfarenheter av vänner och släktingar som blivit ”lagiska” eller dogmatiska i både sabbatsfirande och firande av HERRENS högtider.

  Dessa dåliga företrädare för det jag vill förmedla har helt missat Kol 2:16-17 och i vissa fall har man helt bytt ut Kyrkans Tradition mot Talmud som är precis lika full av människotankar och hedniska influenser. Den ena traditionen fast i grekiskt tänkande, via Rom. Den andra fast i en tradition som är influerad av Babylon [babyloniska talmud]

  Någon bidrog med nedan citat som jag lämner dig och andra läsare med då jag ”måste” hem till fru och barn som också behöver min uppmärksamhet;

  Watchman Nee skriver så här. ”Gud vill naturligtvis att jag skall skilja mellan det som är riktigt och det som är fel, men jag får inte göra andra till offer för min urskiljning.” Något att begrunda.

  mvh
  D

 • Jura Lindkvist

  Det var ett evinnerligt ältande om lagen, och att den inte går att hålla ”613” om jag inte mins fel, och då är det inte meningen att vi ska hålla alla då dom är fördelade på olika grupper-Vissa vänder sig enbart till kvinnor etz t’ex..Ok om vi nu tar tex Mormonerna ”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga” så har dom mer än 2000 lagar och regler. Och dom måste hållas villkorslöst. För att inte tala om deras sk heliga underkläder som dom är tvungna att bära!– Och hur många lagar måste vi inte hålla i vår vardag, och som inte heller får brytas! Det är nog långt mer än 613 lagar vi måste hålla ute i vardagen, för att undgå böter eller fängelse

 • Åsa

  Bingo Daniel!

  Du har fått mycket sagt och svarar väl på alla lösa anklagelser.

  Det går inte att köra samma gamla mantra om nåd och laggärningar här. Ja, vi talar om församlingens upprättelse till de urgamla stigarna, för att citera Jesaja bok, inte om frälsning och rättfärdigggörelse.

  Vår Fader och Jesus vill naturligtvis ha efterföljare som brinner för att leva rätt och inte bara tro rätt. Vem av oss vill inte vara lydiga och följa hela Hans ord? Det finns riktlinjer för hur vi skall leva i bibeln och då inte bara i NT, allt som står i NT är citerat från GT, ingen av apostlarana hade NT som de läste ur, men det vet väl varenda kotte? Att vi försöker följa bibelns riktlinjer gör oss naturligtvis inte mer frälsta, möjligen mer helgade och Gud nöjdare, eftersträvar vi inte det?

  Jareteg med flera måste försöka inta en ödmjukare inställning till våra verkliga rötter och inse att kristendomen av idag är präglad av grekiskt/gnostiskt tänkande och all möjlig synkretism, så fjärran från vår Frälsares livstil och förkunnelse. Med lite ödmjukhet så kommer nog uppenbarelsen…och den ödmjukheten behöver vi alla, hela tiden!!!

 • dani

  Vist håller jag med Daniel att Lennart tog i väl mycket och gav grova tolkningar. Men Lennart prickar också rätt! Han ser en andlig ådra som inte här sund i i den hebreiska rörelsen, den har jag också sätt. Att lärjungarna i den hebreiska rörelsen visar på en andlig blindhet bekymrar mig. Att man rycker på axeln och bortförklarar med att ingen lärare är fullkomlig och låter tvivelaktiga påstående gå in genom ena örat och ut genom det andra, utan att reflektera på de bakomliggande orden hedrar ingen.

  Att relatera till trosrörelsen är inte häller så långsökt. När framgångs teologin kom till norden så besökte jag också de nybildade församlingarna av nyfikenhet, men upptäckte snabbt att den inte harmonierade med bibelns budskap och att man gjorde tolkningar utan rim och reson. Samma sak upplever jag med denna hebreiska rörelse.

 • @Jura Lindkvist:

  613?

  EU hade 20 000 lagar och 100 000 sidor lagtext redan 2004. Det har nog ökar betydligt sedan dess.

 • Katarina

  Matteus 22:37-39
  Då svarade han honom: »’Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.’
  Därnäst kommer ett som är detta likt: ‘Du skall älska din nästa såsom dig själv.’

  Av alla bud eller icke-bud, alla trosinriktningar och jag vet inte allt – finns detta ”förnämsta budet” som innefattar allt. Och det gör det hela väldigt enkelt, faktiskt!

  Jag har tagit visst avstånd från trosrörelsen – då mitt hjärta inte får ihop teologi med praxis inom rörelsen.
  Jag har tagit visst avstånd från pingströrelsen – då de har odlat en fisförnäm attityd mot andra.
  Jag har tagit visst avstånd ifrån Svenska kyrkan – då där i Kristi namn förekommit saker som är fullständigt oförenliga med den bibel jag läser.

  ”… visst avstånd…” exkluderar inte MÄNNISKORNA då jag möter dem som ”min nästa”. Då är det vanligen inte några större problem.

  Det som verkligen ställer till det är doktrinerna och ledarna, de absoluta regelverk och tolkningar som glömmer bort att Jesus dog för alla. (punkt – utan tillägg av några ”men…”).

  Jag tar visst avstånd från det som skrivs på Aletheia och Dagen och Bibelfokus – bara av ETT enda skäl: det är pajkastningen och alla dessa ”missförstånd” som ständigt uppstår. Alla dessa trätor – det fick mig att lämna kyrkan/församlingen. Och det finns gott om människor som lämnat Jesus för detta.

  Vill inte vår Fader att vi alla ska vara ett för att världen ska förstå..?!

  VILL man i själva verket missförstå för att få en anledning att munhuggas? Och alla dessa ”hejarklackar” som lägger ved på varje brasa – vad vinner man på sånt?

  SUCK!

 • Katarina.

  Ledsen över att du upplever bl.a. aletheia som en plats med trätor och pajkastning. Håller på att rensa upp lite nu, vilket bl.a. innebär att de kommentatorer som bara är ute efter att bråka sätts på avbytarbänken.

  Vg denna post så hade den inte behövts publiceras här om vi hade fått komma till tals på den sida där de felaktiga domarna fälldes.

  Eftersom det faktiskt finns fler som misstolkat det några på bl.a. aletheia (inte alla skribenter!) håller på med som att vi övergivit nåd, tro och skrift allena är min tanke att reda ut detta missförstånd en gång för alla.

  Jag har som sagt i någon tidigare kommentar även fått på mitt hjärta att skriva något om diket på andra sidan nya ekumeniken och dess tråkiga vallgravar som håller på att slita Kristi Kropp i stycken.

  Tappa inte modet Katarina! I de tider som ligger framför oss kommer den äkta ”ekumeniken” genom stor nöd. När förföljelsen tilltar finns inte länge utrymme för det käbbel vi idag får uthärda.

  mvh
  Daniel

 • Inhoppare

  MTC//

  Om jag förstår dig rätt:

  Du upplever…

  1. att DHR som rörelse blir förtalad då du inte tycker att Lennart har belägg för sina anklagelser.
  2. att DHR av Lennart stämplats som en villolära, varpå du utbrister: Varför inte lyfta fram de positiva sidorna?
  3. att Lennart använder sig av guilt by association när han jämför DHR med latter rain.
  4. att alla anhängare till DHR dras över en kam.
  5. att det är orättvist att Lennart vill placera DHR utanför det kristna trädet.
  6. att Lennart skvallrar när han delar med sig av information om vilken situation Chumney befinner sig i med TV-kanalen.
  7. att Lennart gör en felaktig tolkning av DHR och att han sedan lägger den felaktiga tolkningen i er mun.
  8. att Lennart uttalar en fruktansvärd dom när han säger att antikrists ande finns bakom DHRs tolkning av vem antikrist är.
  9. att Lennart drar allting till sin spets och väljer de värsta av tolkningar för att kunna stämpla DHR som en villolära.

  Jag är beredd att hålla med dig. Men, Daniel: Hjärtligt välkommen till vardagen för katoliker/katolikvänliga kristna som besöker Aletheia och läser bloggposter och olika sympatisörers kommentarer:

  1. RKK blir ofta förtalad på Aletheia, ofta helt utan andra belägg än missförstånd och nedärvd avsky.
  2. RKK stämplas ofta som villolära på Aletheia, och man lyfter aldrig upp positiva exempel.
  3. RKK har på Aletheia regelbundet kopplats ihop med antikrist, den stora skökan, spiritism, ocksultism osv
  4. Vad du mött i Mexiko är för dig ofta synonymt med RKK i allmänhet.
  5. RKK som helhet placeras ofta utanför det kristna vinträdet
  6. Det skvallras ofta om den numera katolikvänlige Ulf Ekman. Inte ens hans privatliv lämnas ifred (trädgårdsprydnaden).
  7. I en av de senaste bloggposterna på Aletheia radades flera felaktigheter om RKK upp. Bengt Malmgren bemötte dessa i en bloggpost. Vågar man tro på bättre bloggposter i framtiden på Aletheia?
  8. RKK anklagas på Aletheia ofta för att ha antikrists ande.
  9. Aletheia drar ofta allt till sin spets och väljer de värsta av tolkningar för att kunna stämpla RKK som en villolära.

  Obs! Märk väl att jag här syftar på vad som skrivits i både bloggposter och i kommentarsfältet, av både Aletheias egna skribenter och av de besökande flitiga debattörer som utan problem passerar censuren.

  Mvh Inhoppare

 • M

  Mkt trist att det nu har uppstått ”bråk” (eller är lite sådant på G) mellan några av de så viktiga ”väktarna” på muren.

  Något av det jag senaste 2 åren är mest tacksam för är det att ha hittat dessa viktiga hemsidor/bloggar som satt blicken på, och varnat för, det stora spektrumet av avfallsyttringar inom kristi kropp som dykt upp (som funnits länge men som jag inte sett, dock anat, om att ”nåt är lurigt” inom kristenheten)

  Hoppas detta reds ut snart och tydligt, för jag vill verkligen inte se att tex bibelfokus och Aletheia skulle komma att gräva ner sej i nån som helst strid, de är båda för viktiga för att det ska FÅ finnas strid.

  Klarhet i sakfrågan (det ”nyjudaistiska” och vad som är vad inom det spektrumet, samt vad som faktiskt inte är just ”nyjudaistiskt”) är det hur som helst av yttersta vikt att det blir, och att Lennart J. inser hur allvarligt det är just för ”väktar-funktionen” hans och denna med flera sidor faktiskt har, om det blir missförstånd, osämja eller bara obehövliga småbråk om ”icke frälsningsvagörande frågor”.

  Jag hoppas för min del väldigt mycket på att LJ inte tar det som ett angrepp, denna bloggpost av Daniel, utan ser vad han tydligen missat och tar det som en man och reder ut det!

 • Micke

  Det är bara att erkänna Daniel!

  Lennart gör mos av alla dina argument!

  Mvh Micke

 • Micke

  ”Hittade en likadan kommentar; det verkar som om du redan hade sagt det här!”
  NEJ, JAG HAR INTE SAGT DETTA TIDIGARE:

  Det är bara att erkänna Daniel!

  Lennart gör mos av alla dina argument!

  Mvh Micke

 • Sefast Tronde

  – Tack Daniel för detta sakliga bemötande av ett av Lennart Jaretegs alla löst grundade kritiska påhopp.

  Lennart Jareteg har även skrivit mycket bra saker. Men har tyvärr blivit huvudman för en typ av kriticism som upplevts mycket sårande, okristligt och obibliskt. Förstår väl att LJ, och många av de anhängare av denna inom kristenheten nya företeelse, ”de självutnämnda väktarna”, kan känna detta omdöme som väl hårt uttryckt.

  Men att hänga ut person efter person till offentligt klander och kritik med uppmaningar till avståndstaganden, och stämplade som villolärare anser jag vara ett otvetydigt och kärlekslöst misstag. Därtill tydligt obibliskt.

  Jareteg skulle må väl av att kunna ta till sig vad allt flera påpekar om detta obibliska förfarande, som inte minst strider mot kärlekens bud. Om han kunde göra så är jag förvissad om att han fick uppleva en ny frid, glädje och välsignelse över sitt arbete.

  Vi är alla kallade att värna evangelium, och se upp med villolärare. Men den bibliska speciella funktionen att vara väktare är ändå något som innefattas i profettjänsten. Utöver detta finns i biblisk mening ingen specifik väktartjänst. Det tycks tyvärr vara alltför många som i denna sena tid fått detta om bakfoten. Även så Jareteg, som var och var annan tycks stödja sig på, när ohämmad och urskiljningslös kritik kastas ut offentligt till höger och vänster.

  Vi behöver förvisso pröva allt, och vi uppmanas därtill. Men det står också att vi skall behålla vad gott är, vilket klart borde peka på att de flesta predikanter är högst mänskliga med fel och brister.

  Sammanfattar därför med en återupprepning av MTCs tidigare nämnda citat, som egentligen säger allt:

  ”Watchman Nee skriver så här. ”Gud vill naturligtvis att jag skall skilja mellan det som är riktigt och det som är fel, men jag får inte göra andra till offer för min urskiljning.” ”

  MVH / Sefast Tronde

 • Simon Peter

  Tack Daniel!
  Det här måste upp på bordet!
  Gode Lennart har själv fastnat i ett dike där allt karismatiskt är fel. Hans egna konferenser blir exempel på att bokstaven dödar. En lagiskhet som fördömer allt karismatiskt. Jag har själv varit på många härliga karismatiska möten på sistone där jag predikat Lagen och fått se och be för människor som blivit både helade och andedöpta.
  Herr Jareteg sitter själv fast i en förkunnelse som envist hävdar att Herrens sabbat är på söndagen.
  Detta utan ett enda bevis i skriften.
  Jag är glad att skriva detta budskap på den häftigaste dagen av alla Herrens högtider. I dag kan vi tillsammans med våra bröder judarna dans omkring med lagrullarna och kyssa denna skrift som är det starkaste dokument som frambringats i världshistorien.
  Det är klart att man inte blir frälst av laggärningar.
  Men följer och lyder man lagen av tro från hjärtat så blir man helgad.
  Hur helgad blir man av att äta gris och fira gudstjänst på solgudens dag. Undrar en frågande laglydande karismatiker.
  Vi får lagens välsignelser när vi lyder Herrens bud. Så enkelt är det!
  I Jesus har vi blivit friköpta från Lagens förbannelser. Men inte från välsignelserna. Lagen försvann ju inte på korset. Den står för evigt fast i himmelen.
  Shalom
  Simon

 • M

  Angående Watchman Nee-citatet:

  Kan man så enkelt säga att ”min urskiljning” är bara en smaksak, så att den utan vidare kan ”göra andra till offer”? Att urskiljning gör jag för mej själv och pga det ska jag låta bli att medverka till att denna urskiljning ska påverka eller bli till ledning för mina medkristna?

  Urskiljning, att skilja mellan andar, är väl ändå till för att andra INTE ska bli offer, för lögnen/villfarelsen?
  Vilket ju givetvis medför att den som vill skilja mellan andar MÅSTE vara ledd av DHA om det ska kunna bli rätt. Där kanske det är det blir fel, att man uppfattar sej vara ledd av DHA men ändå går fel…andra till skada (?)

  Tyvärr blir det nog ibland (ofta?) så att detta blir, eller i vart fall kan uppfattas som, en sorts subjektiv individuell sak, trots alla varningar i Bibeln om att det är viktigt och faktiskt nödvändigt för VAR OCH EN kristen, att skilja ut det rätta och goda från det onda och dåliga…

  Vore vi ssom samlad krsitenhet mer Bibelbelästa skulle mycket elände vara oss och medmänniskorna besparat…då menar jag trons centrala delar…
  Det är ju ofta numera just i viktiga kärnfrågor som många ”nykristendoms-förkunnare”/”-författare” börjat bli luriga och ibland även klart vilseledande.

  Sen är det klart, även vad som kan/bör/får ses som ”perifert” (därmed inte så viktigt att diskutera/”bråka” om), också det kan skilja om man frågar olika troende…

 • @Inhoppare:

  Ville bara meddela att jag har tagit upp ditt argument på egen blogg.

  Orsaken är att jag tycker det vore olyckligt om diskussionen här spårar ur i ännu en RKK-träta.

  Artikeln heter: ”De knuppel in het hoenderhok gooien!”

  /Kjell

 • Antonia Berglund

  @MyTwoCents:

  Daniel: ”Att han i något citat på nätet kallar delar av Guds Ord för kunskapens träd hoppas och tror jag är ett felcitat”.

  http://d13830363.u177.surftown.se/audio/temadag_2010/Temadag_2010_Sven_Reichmann_del2.mp3

  Hälsningar,
  Antonia

 • Linnea

  @Sefast Tronde:

  Tack och amen!

 • Nils

  Jag har slutat skriva här sedan länge & egentligen är det inte meningsfullt att kommentera.
  Däremot tycker jag synd om de enfaldiga som inte uppmärksammat de avarter av ”kristen” förkunnelse som florerar här.

  * De messianska har erbjudits en plattform.
  En varningslamppa blinkar som tydligast då de använder ”Yeshua” i sitt språkbruk istället för det vedertagna svenska språkbruket Jesus.
  * Den interna splittringen, då upphovsmännen till Aletheia gått skilda vägar.
  * En av grundarna till Aletheia:Haggaj, som med sin hemsida driver en mer judaistisk hemsida, där han blandar ifrågasättande om treenighet med märkliga märkliga avståndstaganden till klassisk väckelsekristendom, där han själv haft sina rötter.
  *MTC som ger öppna dörrar till Lars Enarssons undervisning urskiljningslöst med ”meritlista” från den kursade församlingen Hosianna.
  Det som Aletheias kommentatorer blundar inför:
  http://bibelfokus.se/blog/110506-1

  Det jag har utläst av Bibelfokus upplägg, så stämmer det mycket väl in på vad som kännetecknar 50,- 60- & 70-talets pingstväckelses vedertagna förkunnelse.
  Jareteg har också en stabil & sund samling förebilder av förkunnare. Dessa som vi i pingst & närliggande väckelserörelser hållit högt.

  Visst finns det akilleshälar när det gäller ”ensambloggare”.
  Men de är inte förenade med mer risker än förkunnare med egna ministys.

  Trots allt finns det mer av guldkorn hos Jaretegs Bibelfokus än vad Aletheia den senaste tiden påvisat.
  Aletheia var en frisk fläkt i sin begynnande form, så länge den initiala visionen bibehölls.
  Aletheia gav effektivt strålkastarljus över en kristenhet där ljus behövdes för avslöjande & transparens… men har utan att själv insett det förflackat till diverse opportuna avarter med ett åkerfält med stora inslag där ogräset synes ha tagit över !

 • Nils! Mycket bra skrivet – i sunda ordalag! … Och är det så att man i sitt högmod förhärdar sitt hjärta och sätter sanningen på ‘avbytarbänken’, då kommer man att bli Bedragen Av lögnen och hamnar i mörkret… Det går inte att leka med Herren. …. Vänd om Aletheia! … Mvh.

 • @Inhoppare:

  Guds frid,

  Din kommentar kom som ett brev på posten. Ty närman pekar ut någon finner man alltid tre fingrar som pekar på en själv 🙂

  Skämt åsido, utan att helt vägra ta in något av din tydliga kritik (där skon passar är det bara att dra på den) så är det en viss skillnad på det nu inträffade och aletheias ”antikatolska” hållning. Det finns säkert mer att ta fram men jag förklarar kortfattat:

  En företrädare för en liten gräsrotsrörelse (också minst sagt kritisk mot bl.a. RKK) attackerar en (av många) företrädare för den så kallade hebreiska rörelsen. Kan inte tala för alla sponsorer av konferensen i fråga men http://www.elshaddai.se som jag själv är engagerad i har sedan länge tydligt deklarerat var vi står i centrala lärofrågor. Vi kanske kunde bli ännu tydligare men jag följer tills vidare Apgs församlingsmodell i det att de tycks på många sätt vara traditions- och lärominimalister. (http://www.elshaddai.se/?page_id=2)

  Jareteg själv har en liten trosdeklaration i vilken han nu går stick i stäv med. Låt mig citera en intressant paragraf från Jaretegs egen trosdeklaration:

  ”Trons frihet

  Vi anser att det skall vara varje människas rättighet att fritt tro på vad hon själv önskar. Vi anser också att det skall vara varje människas rättighet att för andra berätta om den tro hon själv har och att ge synpunkter på den tro andra har. Tro skall varken påtvingas en människa eller ett samhälle. Den personliga tron får inte vara orsak till att skada andra. Vi anser att det skall stå varje enskild troende fritt att – i förtröstan på Guds vägledning och med trossyskons hjälp – definiera den egna trons trossatser och teologi utifrån dess skrifter och urkunder.”

  I sin häftiga dom struntar han helt i det vi tydligt deklarerat och dömer via en egen summering av vad vi tror eller inte tror.

  Du kanske upplever att vi gör detsamma med RKK. Jag säger inte att det aldrig hänt och händer men i stort är det era tydliga (mycket tydliga) dogmer och lärosatser som inte bara går stick i stäv med Guds Ord utan de protestantiska uppenbarelserna via reformatorerna.

  Vissa områden som kritiseras är både historiskt bevisade sanna och via era egna dogmer etc.

  Kristiseras läran om Maria som evig jungfru är det inget vi hittat på utan bekännes av varje katolik och era lärosatser. Kritiseras hennes påhittade himlafärd är det inga hjärnspöken utan fakta + jämförelse med Guds Ord. Listan kan göras lång på områden som tydligt deklareras av Kyrkan och inte kräver någon tolkning för att förstå.

  Sedan finns det områden där grunden för kritik mot Kyrkan inte får medhåll från katoliker. Ni menar att ni inte ber till Maria, utomstående har svårt att se skillnaden. I vissa områden är det således en tolkningsfråga.

  Hur som helst finns det onödig kritik mot Kyrkan och övertoner bland antikatolikerna som inte är bra. Det är också lätt att enskilda katoliker känner sig fördömda när det ytterst är ett system och en mänsklig maktapparat jag personligen önskar kritisera. Jag tror både bruden och skökan finns i alla sammanhang och därför är det viktigt.

  Det finns mycket att säga här. Vill du fortsätta diskussionen ber jag dig svara i nedan länk då vi snabbt kommer OT när alla antikatolska syskon hoppar in i samtalet. Kjell gav även en länk till sin sida för fortsatt samtal. Det är egentligen mot våra kommentarsregler att lägga in länkar med syfte att flytta debatten men Kjell har dispans här som tidigare bloggkollega 😉

  http://aletheia.se/category/500-salen/

 • @MyTwoCents:

  I och för sig gav jag ingen länk 🙂

  Och jag stöder helt förslaget att använad den väääldigt lååånga 500-salen.

  Kanske tid för en ny?

  /Kjell

 • rebecca

  @Nils:
  En varningslamppa blinkar som tydligast då de använder ”Yeshua” i sitt språkbruk istället för det vedertagna svenska språkbruket Jesus.

  Han heter ju Yeshua. Namn translitereras alltid, alltså översätts inte, utan återges så noggrant som möjligt. Det är ju mkt konstigt att vi ändrat hans namn? Särskilt med tanke på att det är så viktigt med namn? Inte kallar jag dig Olle, när du heter Nils…då tilltalar jag ju någon annan??
  Yawhe…heter vår Gud/Elohim…han säger att vi ska kallar honom så i evighet, till Mose…när Mose inte nöjer sig med Gud..utan vill veta hans namn. Första budet, som vi översätter med: missbruka hans namn , kan också översättas med: ringakta, förvanska, förakta…ändra…

  Att många inom MFS kallar honom Yeshua…betyder inte att det är fel att kalla honom vid hans riktiga namn!

  Och sedan är det ju märkligt att man, LJ m fl, med sådant eftertryck försvarar religion…den kristna religionen, som av politiska skäl gick ifrån efterföljelsen= att göra vad Yeshua o hans lärjungar gjorde, nämligen firade sabbaten, höll Herrens högtider och lagen etc…till att följa vad kyrkran, i strid med eller i alla fall utan att det står i bibeln, införde…
  En stor förvirring råder ang detta med att hålla lagen= bli frälst genom den. Nej,, vi blir inte frälst genom lagen, men Yeshua kom inte för att upphäva lagen, han var lagens mål…han gjorde så att vi kunde få lagen i våra hjärtan…till att kunna hålla den!!!! Eller varför skulle vi få den i våra hjärtan?

  etc.
  Jag tror att det vore bra att röva det man får höra av människor med andra tolkningar/uppenbarelser än de traditionella…med bibeln! Och låta Gud/Yawhe tala!

 • Jareteg kritiserar Edddie för hans klädsel och på Isakssons blogg kritiserade Ingela Owuor för hans klädsel. vad har det med villoläror att göra? Det är inget annat än förakt. ”Den som föraktar sin nästa syndar” ordspråksboken 14:21.

 • @Kamau Mweru:

  Nu har du ju fått min välsignelse 😉 Kan du inte lägga in en länk?

  Nils: Däremot tycker jag synd om de enfaldiga som inte uppmärksammat de avarter av ”kristen” förkunnelse som florerar här.

  MTC: Kort kommentar sedan ber jag dig fortsätta här i och med att vi snabbt hamnar OT:
  http://aletheia.se/2011/10/15/500-salen-10-17

  NILS: * De messianska har erbjudits en plattform.
  En varningslamppa blinkar som tydligast då de använder ”Yeshua” i sitt språkbruk istället för det vedertagna svenska språkbruket Jesus.

  MTC: Min lillebror heter Rolf på svenska, Rafael på spanska och kallas oftast Ralph på engelska. Du lider av någon form av tvångstanke här i det att du vill förbjuda Jesu hebreiska namn Yeshua som f.ö. passande betyder ”Frälsning”

  NILS: * Den interna splittringen, då upphovsmännen till Aletheia gått skilda vägar.

  MTC: Andy kommer börja skriva här igen senare i vinter. Haggaj lämnade på eget bevåg för att starta eget. Inte märkligare än att anställda i ett företag inte arbetar hela sitt liv på ett och samma ställe eller beslutar sig för att starta eget.

  NILS: * En av grundarna till Aletheia:Haggaj, som med sin hemsida driver en mer judaistisk hemsida, där han blandar ifrågasättande om treenighet med märkliga märkliga avståndstaganden till klassisk väckelsekristendom, där han själv haft sina rötter.

  MTC: Och? Är det då inte Herrens ledning att han inte är kvar här och sprider sina läror? Ska vi inte vara tacksamma för det?

  NILS: *MTC som ger öppna dörrar till Lars Enarssons undervisning urskiljningslöst med ”meritlista” från den kursade församlingen Hosianna.
  Det som Aletheias kommentatorer blundar inför:
  http://bibelfokus.se/blog/110506-1

  MTC: Det märks att du varit borta ett tag. Jag ser Lars som en broder och vän men någon plattform för Lars är inte Aletheia. Testa vår sökfunktion. Det var länge sedan vi skrev något om honom eller pålyste några av hans möten.

  NILS: Det jag har utläst av Bibelfokus upplägg, så stämmer det mycket väl in på vad som kännetecknar 50,- 60- & 70-talets pingstväckelses vedertagna förkunnelse.

  MTC: Häri kan det ligga något i det du säger och även en anledning till reaktioner. 50,- 60- & 70-talets pingstväckelse har haft sin chans. Om den nu var så fantastisk, varför ser vi inte frukterna av detta idag?

  Det var ju 50,- 60- & 70-talets pingstväckelse som fostrade fram de flummiga pingstledare vi har idag. De har ett ansvar för att de misslyckades att föra väckelsearvet vidare.

  Är det inte väckelsehistoriens främsta upprepande, att när elden svalnar flyttar Gud på ljusstaken? Jag hävdar inte att den nu vilar över den hebreiska rörelsen. Det får framtiden visa.

  mvh
  D

  Ännu en gång, vill du samtala vidare gör det här:
  http://aletheia.se/2011/10/15/500-salen-10-17

 • @Micke: Hur kan du veta det, Jareteg har ju ännu inte bemött Daniels artikel.

 • Deborah: Och är det så att man i sitt högmod förhärdar sitt hjärta och sätter sanningen på ‘avbytarbänken’

  Deborah: Jag släppte in din kommentar fast du tillhör dem som sitter på ”avbytarbänken” bara för att öppet illustrera varför. Här på aletheia tror vi oss inte sitta på sanningen utan söker den. Vi deklarerar öppet att vi ibland går fel och att vår kunskap är ett styckverk.

  Men du kära syster lider av en skev självbild som är livsfarlig för Kristi Kropp, i det att du tydligt deklarerar att Deborahs ord = ”sanningen”.

  Jag har varit med tillräckligt länge i pingst-karismatiska sammanhang att jag vet att det är omöjligt att föra samtal med personer som tror sig vara ”sanningen” personifierad.

  Jag bad dig vänligt men bestämt att gå tillbaka till din bönekammare och komma tillbaka när du klivit ner från din höga häst och får lite självkännedom. Tills vidare har du ju en egen blogg att proklamera dina sanningar på.

  mvh
  D

  rebecca: Att många inom MFS kallar honom Yeshua…betyder inte att det är fel att kalla honom vid hans riktiga namn!

  Hela din kommentar är klockren rebecca. En liten parantes: MFS:arna har sedan ett par år tillbaka försvenskat Yeshua lite till Jeshua. Jag fortsätter med det lite mer internationella ”Yeshua”.

  Med detta sagt så har jag en viss förståelse för Nils och hans generation kristna som tycker det är jobbigt att ändra på hur de uttalar Messias namn efter alla år. Det är därför viktigt att vi inte blir dogmatiska över denna fråga då den tillhör de frågor jag inte anser är frälsningsavgörande.

  mvh
  D

 • Upptäckte lite JV-taktik hos ”The True reformation”

  ”Du och jag som troende är under en lag och det är Jesu Kristi lag. Kom ihåg vad Paulus sa: Låt var och en vara kvar i den ställning han hade när han kallades.”

  Här har man stympat Paulus ord för att få en ny betydelse. 1 Kor 7 handlar om att försöka stanna kvar som ogift om man var ogift före kallelsen och vidare att stanna som slav hos sin husbonde om man var slav före kallelsen. Inte om att behålla sin hedendom och dess sedvänjor.

  Man har även lyckats missförstå Galaterbrevet. Paulus varnar i det hedningar för att låta omskära sig – inget annat. Absolut inte för sabbatsfirande.

 • @Nils: Bespara oss ”enfaldiga” aletheialäsare din omsorg, ty den är inte av kärlek.

 • Linnea

  @rebecca:

  Amen min vän och tack!

 • Linnea

  @Håkan Nilsson:

  Håller med till hundra procent, Håkan!

 • Läsare

  Mycket bra skrivet och bemött, fantastiskt hur du i sak visar på Lennarts feltolkningar.
  Detta blir ju också ganska intressant diskussion, när faktiskt Lennart blir bemött.

  Läst på bibelfocus med stor behållning tidigare och hans fördömmande av ditt och datt, där jag offta håller med han.

  Det blir ju sällan några diskussioner när han tex går emot en sådan mr Hinn tex, det är så uppenbart dessa tokigheter som där utspelar sig.

  Men här känns det verkligen som att han inte har några skor på fötterna när han kliver ut på denna glödbädd.

  Micke
  Jag tycker att Daniels kärlek och bemötande med fakta gör MOS av Lennart 🙂

 • märta

  @MyTwoCents: ”Det var ju 50,- 60- & 70-talets pingstväckelse som fostrade fram de flummiga pingstledare vi har idag. De har ett ansvar för att de misslyckades att föra väckelsearvet vidare”

  Bra sagt Daniel!
  Vi kan inte bara såga allt som våra mödrar och fäder har upplevt i den äkta väckelse de var med om som gick över vårt land. Då man vände om från synd och ledare vågade tala rakt ut. Men detta var på 40-talet , innan Gud började flytta på ljusstaken. Med några få undantag. Före det att omvändelsebudskapet blev kopplat till pengagivande
  och blev business.
  Där tror jag det verkligt stora avfallet började.

 • @Läsare:

  Du skriver: Jag tycker att Daniels kärlek och bemötande med fakta gör MOS av Lennart!

  – Visst är det väl tråkigt att vi gör mos av varandra, men det är väl det vi tycker är kul, att med våra ord göra mos av meningsmotståndaren!

  Bb

 • Sefast Tronde

  @Håkan Nilsson: ”Jareteg kritiserar Edddie för hans klädsel och på Isakssons blogg kritiserade Ingela Owuor för hans klädsel. vad har det med villoläror att göra? Det är inget annat än förakt. ”Den som föraktar sin nästa syndar” ordspråksboken 14:21.”

  – Precis! Och detta avslöjar lite väl övertydligt de grumliga bakomliggande motiven. Det är rent ut sagt sorgligt att kristna bröder och systrar skall göra sig skyldig till denna synd.

  Vi får alla ta oss i akt, så att vi inte försyndar oss mot bröderna genom att visa dem förakt! Vi är fastmer pliktiga att älska dem, ty, ”den som älskar sin broder han förbliver i ljuset, och i honom är intet som leder till fall.”

  Men föraktet har sin grund, enligt Bibeln, i hat vilket är en mordets ande. (1 Joh. 3:15)

  MVH / Sefast Tronde

 • Läsare

  Det var med kärleken och bemötandet, inte orden han gjorde MOS av LJ.

  Sedan satt jag en liten fnitternisse bakom så man skulle förstå att det var lite skämtsammt menat till Micke ang att mosa varann.

  Detta är kärleken
  1 Kor 13:4f 4Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. 5Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.

  1 Kor 13:4f 4Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. 5Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.

  1 Kor 13:4f 4Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. 5Den är inte utmanande, inte självisk,

  Vi skall nog precis som du skriver hålla oss från att mosa varann med hårda ord, men med lite kärlek bakom kan man nog sätta in en rak höger ibland 😉

 • Per

  Den Helige Ande ska ena, saknas Kristus, så saknas rätt ande.

  1 Kor 12-14 Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många – utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många.

  Annars kanske det är anti, som enar? T ex anti-RRK anti ditt och datt osv. Delar man inte samma anti, så splittras den kroppen också. Dvs rätt likt en hat-grupp, men det är bara kött!

  Så om vi är rätt uppkopplade till Kristus, så får vi rätt kärlek till varandra, Guds kärlek. Det är ett verk av anden och inte köttet. Vi klarar inte detta själva, ni kan låtsas älska varandra och säga de rätta magiska orden till varandra, men vandrar ni inte i rätt ande, så falerar det rätt fort.

  Det är en tuff kärlek, t ex vissa kommentatörer här, de får några nycklar från himlen (uppenbarelse över ordet eller någon situation) men så avstannar de, och får inga fler ord, och så hamnar de i käbbel och bråk och är helt i köttet efter ett tag och munhugger med varandra. Och så blir de bortkopplade en efter en… Ganska onödigt. Mera ljus tack!

  Gud separerade också på folken efter att människan i sitt uppror mot Gud försökte bygga Babels torn tillsammans (ända upp till himlen). Dvs det var en gemensam vision som enade alla människor utan några somhelst begränsningar av människans egna förmåga att åstadkomma detta (snacka om tro!!??), men Gud var inte med på det, DET VAR I EGEN KRAFT, en annan ande.

  Guds plan för människan och skapelsen är Jesus Kristus, därför ska vi vänta på honom, och inte springa före med någon falsk enhet. Gud har faktiskt skilt oss åt, och på köpet fick vi våra olika kulturer och traditioner, och olika tungomål. Därför ska vi vara extra försiktiga med att försöka ändra på det, det kan vara en upprorsande bakom det hela. Gud utgjöt sin Ande för att ena oss genom Herren Jesus Kristus, det är det Apostlagärningarna handlar om, det är den Helige Andes bok kan vi säga…. Men är det första århundrade så fantistiskt att sträva efter? Nä absolut inte… Läs breven och se.

  Människan dras ständigt till varandra, men det är en anti-krist ande bakom denna enhet. Denna längtan att komma tillsammans, så projektet med ”Babels torn” kan fortsätta. Okey, nu är det inte Babels torn de vill bygga, men ett paradis på jorden, med avskaffande av fattigdom, svält, krig och rädda miljön med mera.

  Va vackert det låter… Och det är helt möjligt att göra om vi bara närmar oss varandra.. men vart tog Jesus vägen? Nä, människan blev själva Herrar över sina liv på den vandringen, och det är vi som äras och upphöjs i stället… Gud har en annan plan.

  Vi ser ju hur t ex Ulf Ekman hur han dras till Rom, det är i fel ande. De i Rom ligger flera hundra år efter oss, om vi nu ska plocka upp en bibel och jämföra, så de kanske borde komma upp hit i stället, så kan vi predika evangelium för dem i stället?

  Sitt still i båten, och sluta försök gå på vattnet utan Jesus!

 • Läsaren har fattat galoppen. Det måste vara bibeln han/hon läser:-)

  Nej, jag är personligen inte efter att mosa någon. Kärleken till våra syskon i Herren måste överstiga viljan att få rätt i teologiska spörsmål.

  Men rätt ska va rätt. Om någon av oss skall sektstämplas eller heretikerförklaras vare sig av flera eller något enmans-lärosäte, bör det ske utifrån våra egna vittnesbörd och inte felaktiga uppfattningar utifrån vad någon tror att vi tror ….

  Forstätt läsa både bibelfokus och Ohlins sidor vänner. Skulle de vidhålla sina uppfattningar får vi leva med det och vila tryggt i att framtiden kommer att visa tydligt om denna lilla rörelse många av oss intresserat oss för är ”rätt” eller ”fel”.

  mvh
  D

 • Per: Sitt still i båten, och sluta försök gå på vattnet utan Jesus!

  Tack Per. Många visdomsord på en gång. Inte helt säker om jag till fullo förstår vart du vill komma men jag tycker det låter som om att vi inte ska vara låtsas eniga där enighet inte finnes och att det ibland ligger i Guds vilja att dela på oss?

  Slutklämmen går i alla fall inte att ta fel på och som du ser av sista kommentaren som skrevs strax innan jag läste din så är det precis vad jag ämnar göra.

  mvh
  D

 • Kataraina

  @MyTwoCents: Ja, vi är rörande överens i detta… men visst känns det tröstlöst ibland?

  Och även för egen del funderar jag ibland över ”Babelstornets konsekvenser” i våra liv: vi må tala ljudligen samma språk, men vi har förlorat förmåga att FÖRSTÅ. Detta kan endast ske genom den välsignelse som gavs åt Abraham, då Babelsförbannelsen bröts: vi undfick den utlovade ANDEN! (Kan vi mer än ana hur stort detta är?!)

  Sen är ju detta bloggskrivande ett problem i sig: det är alltid lättare att kritisera någons tagg i ögat när man inte behöver möta ett tårfyllt ansikte. Eller hur? Om vi hörde varandras böner i enskildhet… då skulle nog en hel del av våra hjärtans hårdhet smälta bort. Men bönemöten – vad är det idag? Även dessa är ytligt spel… suck igen!

  Nej, jag står vid Israels sida, har en judisk man till Frälsare – men kan bara försöka göra mitt bästa för att höra Guds röst idag.

  Sefast Tronde spetsar till det hela: ”Men föraktet har sin grund, enligt Bibeln, i hat vilket är en mordets ande. (1 Joh. 3:15)” Ja, vi måste alla vara på vakt för det mörker som kom över den förste brodermördaren. Själv önskar jag nästan dagligen att ett syskon i Herren ska få ”smaka på sin egen medicin” eftersom denne ständigt sprider förtal och skvaller utan att skämmas. Vad gör det mig till? Visst önskar man att rätt ska gå före nåd ibland? Visst är det otäckt att man faktiskt VILL att det ska gå illa för någon annan? Ärlig är jag i alla fall. Men jag tycker om att den gamle Adam lever… Här lever vi alla mellan kap 7 och kap 8 i Romarbrevet! Och Jesus visade oss på ett alternativ: nåd.

  Nåd och frid vare med oss alla!

  Hoppas Jareteg inte fastnar i konkurrenstänkande och lyckas bearbeta sina erfarenheter på ett bra sätt- och att några av Aletheias skribenter tänker efter hur deras texter ser ut egentligen…

 • Per

  MyTwoCents: Tack Per. Många visdomsord på en gång. Inte helt säker om jag till fullo förstår vart du vill komma men jag tycker det låter som om att vi inte ska vara låtsas eniga där enighet inte finnes och att det ibland ligger i Guds vilja att dela på oss?
  Slutklämmen går i alla fall inte att ta fel på och som du ser av sista kommentaren som skrevs strax innan jag läste din så är det precis vad jag ämnar göra.

  Haha, jo det kanske var lite rörigt, jag tryckte ihop senaste veckans utveckling i en och samma kommentar.

  Vi måste komma till en vila, att hålla oss tillbaka lite och stilla oss i heta diskussioner, då märker man genast att Gud vill utgjuta sin kärlek som is över vågorna som svallar runt. Det är så lätt att brusa till och hamna i köttet, speciellt när alla dessa frågor ligger oss nära om hjärtat. Men om vi stillar oss och söker svar i Guds ord, då öppnar vi oss också för det Gud vill visa oss genom sin Ande.

 • rebecca

  jag tror ett problem är när man gör ngt utöver det man är kallad till…alltså t ex, som jag uppfattar: Ohlins sida är bra på profetiskt, när ngn får en prof uppenbarelse, tycker jag att de på ett mkt andligt sett handskas med det, också med sina egna…men kanske detta inte är samma som att vara en väktare på muren? i alla fall tycker jag att undervisningen haltar.
  Vad gäller LJ är han bra på att undervisa, lägga ut vissa saker, grundlig…men kanske inte heller en väktare? eller profet?
  Jag tror att det ofta är ett av grundfelen i Kristi kropp: vi får ngt av gud…det ska vi dela, men vi vill vara heltäckande, lägger till, drar ifrån..är beskäftiga! Vi behöver varandra för att komplettera varandra, all kunskap är styckverk, Guds avsikt var nog att det just skulle vara det…men vi vill vara allvetande all-kunnande…o då blir det fel…

 • Per

  rebecca: jag tror ett problem är när man gör ngt utöver det man är kallad till…alltså t ex, som jag uppfattar: Ohlins sida är bra på profetiskt, när ngn får en prof uppenbarelse, tycker jag att de på ett mkt andligt sett handskas med det, också med sina egna…men kanske detta inte är samma som att vara en väktare på muren? i alla fall tycker jag att undervisningen haltar.
  Vad gäller LJ är han bra på att undervisa, lägga ut vissa saker, grundlig…men kanske inte heller en väktare? eller profet?
  Jag tror att det ofta är ett av grundfelen i Kristi kropp: vi får ngt av gud…det ska vi dela, men vi vill vara heltäckande, lägger till, drar ifrån..är beskäftiga! Vi behöver varandra för att komplettera varandra, all kunskap är styckverk, Guds avsikt var nog att det just skulle vara det…men vi vill vara allvetande all-kunnande…o då blir det fel…

  Jag försöker undvika deras sidor så mycket som möjligt. Om det fanns något profetiskt, då skulle de ha skarpare urskiljningsförmåga och skilja mellan kött och ande. Det är väl det som gör mig mest arg, att de ger sig på den Helige Ande och hans verk och säger att det är en oren ande. Det finns alltid en viss procent kött i allt, allt färgas av lerkärlet till viss del, vissa mer än andra. Men de ska inte ge sig på Guds ande.

  Jag ser många ”profetiska” ministries, att de kan ha en täckelse för sina ögon, att de inte kan se klart, och därmed inte kan verka rent i gåvorna. T ex vanligt i USA, så är det deras patriotism som ställer till mycket, samt en osund relation till Israel, men också den starka kopplingen till militären/krig, som en världspolis. Det är en täckelse. Det blir ofta politik i stället för profetiskt.

  Sedan har ju alla ministries en svans, t ex före detta missbrukare har en tendens att byta ut ett missbruk mot ett annat. De ska t ex vara med på varje möte (konferens-knarka) och så ska de bli höga på anden i stället. Blir det ingen äkta helgelse, då kan det bli krock mellan det som är rent och orent, då ser vi väldigt många underliga manifestationer med skrik och annat. Det sätter en rätt låg ribba för alla andra tyvärr.

  Folk kan också uttrycka sig i köttet när de känner guds närvaro, ibland blir det som alla dörrar slås upp och alla manifestationer tillåts, även det som är köttsligt, bara för att de tror det är andligt, att det måste synas. Tyvärr är det oftast kvinnor som sticker ut ur mängden tycker jag, och söker bekräftelse. Jag räds inte utan brukar konfrontera dem som är i köttet på det sättet, nog får va nog, det förstör för alla andra. Ibland kan det räcka med att lägga en hand på deras axel och viska ”Förlåt, syster, du är i köttet!”, men som sagt det krävs ju lite urskiljningsförmåga ibland, och tyvärr så är allt tillåtet i vissa församlingar, då har man svårt att tillrättavisa någon.

  Sedan finns det äkta saker, som kan se underligt ut, då Gud kanske lägger tillrätta flera års svåra depressioner. Då kan den personen skratta ihjäl sig nästan (innre helande, duschar av seratonin och annat i hjärnan, who knows?), men vänner och bekanta berättar att det behövde han efter allt som han hade varit med om. Så då har jag respekt för Gud och det verk han gjorde i den mannen.

  Man ska också passa sig väldigt noga att kritisera helanden och mirakel, när det är ingen annan än Jesus som äras. Då är man fasen helt andligt och fysiskt blind om man gör det. Jag har tyvärr sett många lågvattenmärken på dessa väktar/profetsajter..

  Hörde något om att t ex Birger Skoglund var kraftigt ifrågasatt av flera, bl a Jareteg? Jag prata med han själv om vissa detaljer för några år sedan, t ex när han fick möta Jesus, och då beskrev han det som ett ljus som kom, och så framträdde Jesus ur det där ljuset, men fortfarande strålade det ljus, dvs den Helige Ande uppenbarar honom som jag tolkar det. Det finns nog inga avstånd för Gud, han kan besöka folk överallt. Men gärna, sätt er över Gud och försök bedöm honom om han är sann eller inte, lycka till. Jag kan bekräfta hans profetiska gåva, då jag själv tagit emot samma tilltal under hans möten. Birger Skoglund är ett orginal, far land och rike runt ca 220 dagar om året och predikar, räkna upp sådana som han på er hand om ni kan? Respekt!

 • Linnea

  @Per:

  Glad att Du tog upp detta med den offentliga utskämningen av Birger Skoglund av Jareteg på temadag i Alingsås.
  Man må ha delade meningar om B.S. men detta
  tillvägagångssätt att sätta på B.S. egna ord (om det nu var DVD eller CD var ju omöjligt att avgöra) i ett offentligt möte där det inte fanns minsta lilla chans till självförsvar fick mig att må psykiskt och fysiskt illa. Han sammankopplades också med LO:s nya linje i samröret med Rom och det tvivlar jag på att B.S. skulle stå bakom.

 • Per

  Linnea: Glad att Du tog upp detta med den offentliga utskämningen av Birger Skoglund av Jareteg på temadag i Alingsås.
  Man må ha delade meningar om B.S. men detta
  tillvägagångssätt att sätta på B.S. egna ord (om det nu var DVD eller CD var ju omöjligt att avgöra) i ett offentligt möte där det inte fanns minsta lilla chans till självförsvar fick mig att må psykiskt och fysiskt illa.

  Jag har sett hur de klipper och klistrar, självklart kan man bli vettskrämd om man utsätts för sådana videoklipp, men får man verkligen hela bilden av dem?

  Själv har en diger samling av material och böcker, så det är lättare för mig att gå till källan än många andra (som är i dessa människors våld). Helt plötsligt så klarnar det, en introduktion av ett möte kan vara avgörande för att förstå vad som hände i t ex 9:de minuten som Jareteg valde ut, då mötet kanske gick ut på att demonstrera något. Men för en utomstående, så stängs alla dörrar för en andlig relation till Gud. Himlens portar skjuts igen av Jareteg och så erbjuds de en ”sund” 1800-tals väckelse utan pingst, utan andedopet, utan den Helige Ande av Jareteg.

 • Linnea

  @Per:

  Jag fick fram detta på BibelFokus i en länk, tror det var årets temadag så det är för mig omöjligt att avgöra om det visades film på Birger Skoglund.

  Jag konstaterade bara att ”för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa”…

  Då BibelFokus nu kom i centrum fick jag anledning att gå in och pröva vad som försiggår i dessa kretsar i övrigt.

  Jag har påpekat det ojusta obibliska förfaringssättet till Jareteg i mail men inte fått svar. Bara det talar för sig.1 Petri 3:15 ”…hållen Herren Kristus helig i edra hjärtan och varen alltid redo att svara var och en…”

 • Jura Lindkvist

  @Lars W: @Lars W:
  613?

  EU hade 20 000 lagar och 100 000 sidor lagtext redan 2004. Det har nog ökar betydligt sedan dess.

  ”Mose Lag har 613 bud” eller ville du bara vara sarkastisk?..

 • Sefast Tronde

  Har lyssnat till Lennart Jaretegs märkliga uthängning av Birger Skoglund, på bibelfokus.se.

  Lennart Jareteg talar om Jesu tillkommelse, och hur Herren Jesus vid detta i fysiskt måtto skall komma tillbaka. I detta sammanhang poängterar LJ den bibliska varningen för ”falska messiasgestalter” som skall förekomma vid ändens tid, och att han inte tror på vittnesmål om uppenbarelser av Jesus. LJ menar att dessa är obibliska och falska.

  Därefter tar han upp två avskräckande exempel, Todd Bentley och Birger Skoglund. Först föredrar LJ en ljudupptagning varefter han förklarar deras bedrägliga falskhet.

  Det finns förvisso vissa bibliska prövokriterier Lennart Jaretegs utläggning inte håller inför:

  För det första är uppenbarelser av vår Herre Jesus Kristus inte obibliskt.
  Även om det finns goda skäl att granska varje vittnesbörd om sådana uppenbarelser med en stor portion skepticism, är antalet historiska och trovärdiga vittnesbörd så många att endast en människa fylld av otro kan förneka riktigheten i varje vittnesbörd. I synnerhet som en prövning mot Bibelns ord håller.

  För det andra bör det anses som ett fult brukande av klassisk härskarteknik att likaställa Birger Skoglund med Todd Bentley, genom likartad jämförelse. Detta är uppenbart förakt, en hatets andemakt, och grov synd bibliskt sett.

  Jag kan inte tänka mig att det skulle glädja Lennart Jareteg att jämföras med någon av vår tids tydligaste villolärare.

  Bibeln berättar ganska utförligt om uppenbarelser av Jesus Kristus, där de två främsta är Jesu uppenbarelse för Saulus på Damaskusvägen, och Johannes uppenbarelse på ön Patmos, som f.ö. blev upprinnelsen till Bibelns sista bok och största eskatologiska utläggning.

  Jag skulle önska att Lennart Jareteg skulle inse hur fel det är att i en övrigt ganska bra predikan hänga ut andra predikanter som avskräckande exempel. Birger Skoglund är kanhända inte den mest begåvade evangelisten i vårt land, men i trohet till sin Herre och Frälsare har han gått ut med det lilla han utrustats med. Det är i vart fall aktningsvärt, i synnerhet mot den intellektuellt välutrustade Lennart Jareteg som kastar bort sin begåvning på förtalskampanjer.

  MVH / Sefast Tronde

 • Östen

  Till Inhoppare,
  vilken god jämförelse du gör!

 • Anders R Pettersson

  @ Alla

  Lennart Jareteg dömer ut allt – och kan inte se något possitivt i något. För LJ är allt mörker, har rätt en del ggr men balansen saknas i hans texter – de övergår i hat tyvärr.

 • micro

  Läste hos Bernt att Sefast tycker Birger Skoglund är en obegåvad evangelist.

  Vad elakt och hatiskt sagt…..

 • barnaskap

  Håller med om att man ska vara vaksam över besök av Jesus. Jag har träffat på många underbara kristna som arbetar i sitt anletes svett hårt och troget i härbärge, med ungdomar, missbrukare, mobbingoffer m.m men de talar aldrig om ständiga, dagliga tilltal, omfattande visioner och besök av Jesus. Ändå är det i Bibeln sådana människor Gud plötsligt besöker.

 • micro

  @micro:

  Berndt menar jag…inte Bernt.

 • Leif

  @Sefast Tronde: Birger Skoglund är kanhända inte den mest begåvade evangelisten i vårt land, men i trohet till sin Herre och Frälsare har han gått ut med det lilla han utrustats med

  – Men käre Sefast, om Birger har Guds Ord och den Helige Ande är det lite?

  Några Guds Ord vad det handlar om, ifall du tror att det har med begåvning att göra att lära känna Gud?

  1 Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? 1:20 Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

  Apg 4:13 När de sågo Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnummo att de voro olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus.

  1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam,

  Angående att tjäna Gud kan det här vara tänkvärt, när man tror sig vara begåvad och duktig?
  Kol 2:23 Detta uppfattas visserligen som ‘vishet’, med sin självvalda gudstjänst, sin ‘ödmjukhet’ och sin späkning av kroppen, men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet. 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

  Undrar om jag inte ser en liten flisa i ditt öga? 😉

 • Barnaskap,

  Kanske gäller nedan citerade text.

  /Kjell

  Kol. 2:16 Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. 17 Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulla komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus. 18 Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i »ödmjukhet» och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne 19 och icke håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning.

 • Angående Birger Skoglunds uppenbarelse av Jesus!

  Hur kan vi pröva en sådan?

  Ja det viktigaste är väl om det blir som Jesus sa till Birger och det blev det tydligen.

  Jag har aldrig haft någon sådan uppenbarelse och strävar heller inte efter det, men det är helt bibliskt med besök av Jesus.

  Joh_14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”

  Bb

 • @Jura Lindkvist:

  Jag vill påpeka att de som mot allt sunt förnuft och mot all sann kunskap om HERRENS profetior sade ”ja” till EU (och senare detta ondskans imperiums fördärvliga valuta euro) underordnade sig ett sjukt antal lagar. Samtidigt som de föraktar och vägrar se det goda i de 613 bud HERREN själv givit människan.

 • @micro:

  ”Läste hos Bernt att Sefast tycker Birger Skoglund är en obegåvad evangelist.

  Vad elakt och hatiskt sagt…..”

  …skrev micro.

  Detta är vad vi kan läsa angående Sefasts åsikt:

  ”Birger Skoglund är kanhända inte den mest begåvade evangelisten i vårt land, men i trohet till sin Herre och Frälsare har han gått ut med det lilla han utrustats med. ”

  Du är hatisk och elak och i ditt sätt att hantera sanningen gör du som din ”fader” – förvänder sanningen till halvsanning d v s lögn.

  Birger Skoglund uppfattar jag, på samma sätt som Sefast, som en trogen tjänare (som någon gång ibland uppträder i olämpligt sällskap men det är inte lätt att undvika i dessa tider). En av få förkunnare som finns kvar av den gamla goda stammen.

 • barnaskap

  Här är själva klippet där Birger talar om sitt möte:

  http://www.youtube.com/watch?v=187nINFIh6Y

  Jag är misstänksam. Den Jesus Birger mötte verkar i stort sett godkänna Livets ords verksamhet, när denna nu verkligen glider in i katolicism.

 • Linnea

  @barnaskap:

  Oavsett vilket så borde Birger Skoglund fått chansen till att förklara sig på en gång. Matt. 18:15-17 återigen och ingen offentlig utskämning i första hand.

 • Sam

  MTC
  ”Kärleken till våra syskon i Herren måste överstiga viljan att få rätt i teologiska spörsmål.”
  Jag hoppas att du inte menar att vi ska göra avkall på det vi anser vara sant i ett Skriftligt perspektiv?
  Om man flyttar vägskyltar hela tiden är alla vilse.
  Och det tror jag kan hända om man försöker vara ekumenisk.
  Sam

 • Leif

  @Sam: Om man flyttar vägskyltar hela tiden är alla vilse.

  Hur vore det om du ställde tillbaka skyltarna? 😉

 • Sam

  @Leif:
  De stentavlor jag tittar efter är inte lättflyttade! 🙂
  Sam

 • micro

  @Lars W:

  ””Birger Skoglund är kanhända inte den mest begåvade evangelisten i vårt land, men i trohet till sin Herre och Frälsare har han gått ut med det lilla han utrustats med. ”

  ”Birger Skoglund uppfattar jag, på samma sätt som Sefast, som en trogen tjänare (som någon gång ibland uppträder i olämpligt sällskap men det är inte lätt att undvika i dessa tider). En av få förkunnare som finns kvar av den gamla goda stammen.”

  Prata om att förvränga. Hur får du ”inte den mest begåvade evangelisten” att bli ”(som någon gång ibland uppträder i olämpligt sällskap men det är inte lätt att undvika i dessa tider)”

  Eller menar du att han både är obegåvad och uppträder i olämpligt sällskap?

 • Leif

  @Sam: De stentavlor jag tittar efter är inte lättflyttade!

  – Men Herren ser till hjärtat, inte till dem som har lagen huggen i sten!

  2 Kor 3:3 Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan.

  Heb 10:16 »Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar», säger han: »Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinnen skall jag skriva dem»;

  Eph 4:18 deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten.

 • Bjarne Andersson

  Är det inte dags att skilja på sak och person när man domer något! Är det inte en trygghet för er som skriver och predikar att man granskar det ni skriver och predikar.

 • Sefast Tronde

  – Trots Daniels korrekta och sakliga bemötande av Lennart Jaretegs anklagelser, skärper han nu tonen ytterligare i en uppdatering 2011-10-21. Det är beklagligt, och visar inte det minsta på någon som helst ödmjukhet. LJs ordval och attityd visar tydligt på ett hjärtelag och en inställning som han inte på något sätt kan dölja.

  Vi får vara glada att Gud känner vart ord innan det ens är på vår tunga, och med alla våra hjärtans tankar och uppsåt är han förtrogen. Vi får bedja för broder Lennart Jareteg, att han får nåden till upprättelse i Kärleken till bröderna. Det vilar dom över all oförsonlighet och all självrättfärdighet, må vi alla betänka detta när vi väljer våra ord.

  Ödmjukhet länder till ära, men högmod går före fall!

  MVH / Sefast Tronde

 • Gunnevi

  @Sefast Tronde:

  ? ? ? ? ?

  SHALOM !

 • Jura Lindkvist

  Matt 22:37 Yahushua svarade honom, Du skall älska YHWH din Elohim, av hela ditt hjärta, och av hela din själ, och av hela ditt förstånd.
  Luk 4:4 Yahushua svarade honom: Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord av YHWH.

 • Nils

  Jag ser att MTC använder ett domarutslag gentemot Deborah – att hon skulle vara förvisad till en avbytarbänk … (kommentar 21/10 kl.9.37) – vilket förstärker intrycket av Aletheia som ett ”vildvuxet åkerfält” som nämnts.

  Själv deklarerar jag att mina kommentarer här (iofs tacksamt att MTC släppte fram dem) är engångsföreteelser.

  Sedan att MTC ser ned på äldre med erfarenhet är också ett obibliskt förhållningssätt.
  Jag kan upplysa MTC att den tonårsgeneration jag har i min närhet inte skulle antyda vad du antyder.

  Som upplysning kommer jag inte att ta plats på en avbytarbänk till denna arena.

  Jag föredrar att helt lämna sammanhanget om en sådan hänvisning uppstår.

 • Syskon i denna tråd. Två av killarna bakom aletheia har varit på konferens större delen av helgen och en på resa, så diskussionen här har spretat åt alla håll. (OT) Har därför kastat de sista, allra värsta sidospåren. Inget personligt.

  Vanligaste klagomålet kring aletheia är att diskussionerna så ofta spårar ur. Vi jobbar på att få bukt med detta. Men det kommer även innebära att ni som inte är ute efter dialog och samtal utan endast önskar föra ut era egna proklamationer och agendor, hamnar i moderation.

  Samma sak med s.k. kristna som kommer in här en gång om året och lämnar en handfull verbala måsskitar. Ni åker ut. Vi måste tillsammans nu försöka lära oss föra en ”vuxen” dialog. Ingen här är rädd för några åsikter men många troende saknar inte endast kärleken till sina syskon utan ordinarie social kompetens.

  Ledsen om någon tycker jag låter lite ”hård” men någon måtta får det vara.

  Välsignelser

  /Daniel

 • @Sefast Tronde:

  Jag såg det nyss. Istället för att ta in mitt bemötade, utökar han den gamla bloggposten med mer anklagelser. Eftersom han nu tydligt visar att han inte är intresserad av någon annans version än hans egen, kommer jag inte försöka svara honom.

  Han är ute efter att hitta fel. Han har tagit in en enda liten mening av något jag sade. Sedan tog han bort en del av denna kommentar för att svarta ner ytterligare. Så skriver Jareteg:

  Daniel Forslund säger i en kommentar på Aletheia att: ”En ganska stor del av just Chumneys undervisning bör ses som ’profetiskt tal’ ”. Det slår mig då att Chumney så klart ser på samma sätt på sig själv, och när jag begrundar hans undervisning och hans yttre så framstår det som om han ser sig som profeten Elia…….osv”

  Så här SKREV JAG:

  Mycket av Chumneys undervisning har profetiska anspråk och bör prövas enligt Guds Ords regler kring detta. Att några av hans tolkningar inte samstämmer med dina tolkningstraditioner måste väl ändå inte betyda att de är helt fel? Jag skriver själv inte på någon nu levande förkunnares undervisning eller tolkning till 100%. Ej heller Chumneys.

  Jag skriver ju att vi välkomnar ett prövande av alla förkunnare, inklusive Chumney.

  Min enda begäran var och är att eventuella domar (för den som tror sig vara kallade till detta) baseras på faktiska uttalanden och inte Jaretegs hjärnspöken.

  Nu menar han att Chumney kanske tror sig vara Elia och i ett epostmeddelande jag eventuellt kommer publicera (då han inte har ryggrad att svara öppet) hävdar han att DHR är en mutation av trosrörelsen.

  Han berör inte alls mina svar utan kommer med ett gäng nya anklagelser per e-post.

  Hur som helst så försöker jag lära mig något av allt detta. Något i Chumneys undervisning + de faktum att någon önskar mobba honom för sin hatt, har ju utlöst dessa missförstånd. Detta kommer vi gå till botten med, samtidigt som vi tydligen måste förtydliga var vi står i frågan om lag och nåd, rättfärdiggörelse genom tro, skrift och nåd allena.

  Tveklöst har vi inte varit tydliga nog i vår ståndpunkt här.

  Godkväll,
  /Daniel

 • Sam

  @MyTwoCents:
  ”Tveklöst har vi inte varit tydliga nog i vår ståndpunkt här.”

  Det välkomnar jag. Stå för det du tror och försök inte vara ekumenisk. Det är bättre att vara rak och klar än att försöka klia öronen på alla.

  Och om du frågar mig så har en del trådar spårat ut redan vid första meningen. 😉

  Sam

 • Linnea

  Jag har som arbetsledare i många år motverkat mobbing i alla former på det kraftfullaste sätt var och hur den än dykt upp så och här.

  Enligt min mening är det ren och skär mobbing Lennart Jareteg utövar i detta sammanhang och då den kommer i religiös skepnad är den tio gånger värre än i det profana livet.

  Jag vidhåller att dylika lärostrider är ”åderlåtning på Kristi Kropp” och mycket allvarliga.

  Det är Djävulen vi ska stå emot och inte varandra.

 • kent pettson

  Öhum, MTC, kommer du att ha kvar Elvor & Janne i din länkhänvisning framöver?
  Ta in Lars Enarson istället vetja.
  Elvor skriver nyligen ytterligare en mycket kritisk post om Tohrans påverkan på oss Messiastroende som hon förkastar helt; i koncentrat menar hon väl att det räcker om man är frälst och håller sig till det nya förbundet!
  Frågan till henne borde vara om Judarna behövs. om Tohran behövs. om Profeterna behövs?
  Hon verkar vara med ena foten inne i Vatikanen istället för Jerusalem. Förkastar allt Judiskt.
  Yeshua ska ju sitta på sin fader Davids tron också!
  Gäller inte 10 Guds bud, ska Lagarna förkastas ?
  Då borde man väl inte betala 10e heller för det är väl VERKLIGEN ETT KRAV (LAG) i frikyrkoförsamlingarna.
  Hyckleri.

 • Läsare

  MTC

  Amen till din näst sista kommentar.

  Lycka till och vi är många som står vid din sida i tankesätt och bön, detta säger jag till din sista kommentar innan denna.

  Allt gott önskar jag dig och dina närmaste.

 • Per

  Sefast Tronde: För det andra bör det anses som ett fult brukande av klassisk härskarteknik att likaställa Birger Skoglund med Todd Bentley, genom likartad jämförelse. Detta är uppenbart förakt, en hatets andemakt, och grov synd bibliskt sett.

  Det var ett riktigt lågvattenmärke att ge sig på Birger, men jag ser det mer som ett avslöjande av Jareteg. Jag ser snarare att Jareteg döljer sitt förakt mot den Helige Ande genom att angripa dem som anses flöda i nådegåvorna. Hans stötesten är Kristus, den smorde Jesus. Han ignorerar andens verk i denna tid, han kallar ju hela 1900-talet för en falsk väckelse. Så hur överlåten är han, om han inte kan se den Helige Andes verk, den ande som Jesus sände? Att han inte ser Guds finger i allt…

  När han ständigt dömmer den Helige Ande för att vara en oren ande, begår han den grövsta synden av dem alla, som är oförlåtlig enligt Jesus. Hur är det möjligt? Ja, den Helige Ande är ju också kallad nådens ande, så då förklarar det sig självt. Han vanärar faktiskt Jesus Kristus och det verk han gjort då… Han har säkert djupa sår i sin bakgrund, något han inte gjort upp med. Men snälla, han behöver inte skapa sig någon position som ”väcktare” om han inte har det rätt ställt med Gud? Har han ingen sann gudsfruktan?

  I denna process stänger han himlen för alla andra också, det är väldigt allvarligt. Jag tror han har vänt sitt ansikte åt fel håll och studerar för mycket new age, djävulens djupheter, då äter han fel bröd, och om han ständigt utgår från det falska i hans bedömningar (”klander genom association”), då förstår jag att han kan skuldbelägga allt och alla.

  Och om ingen människa i sig självt är syndfri, jag då räcker den minsta lilla fläck för att smutskasta allt och alla omkring den personen (vad har vi Jesus till?).

  Vi har ju en annan ande-utgjutelse (bruden), men den tycks han ha trollat bort och pratar bara om avfallet. Han sprider tyvärr en fruktans ande, och jag möter allt för många människor i församlingarna jag besöker, som sprider vidare denna dynga för att de läst eller tagit del av dessa sajter som t ex Jaretegs. Allt Gud gör, ska misstänkliggöras. Det är som att vi fått en ny tid, då det är djävulen som är den smorde, att han utför alla ”mirakel” och ”helanden” för att bedra oss alla 😉 Men vem är det som bedrar oss med alla dessa lögner och rädslor?

  När ska Jareteg & Co se Jesus som Kristus, den smorde.. ? De behöver omvända sig…

  Sefast, det är ju inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren. Så varför ens försöka upphöja det mänskliga intellektet?

 • @Linnea:

  Linnea skriver: ”Det är Djävulen vi ska stå emot och inte varandra.”

  Jag säger detsamma:

  ”Det är Djävulen vi ska stå emot och inte varandra.”

  Och det tåls att upprepas en tredje gång:

  ”Det är Djävulen vi ska stå emot och inte varandra.”

  Frid,
  Eva Helen

 • Linnea

  Motstånd som präglas av förakt, besserwisser, översitteri och arrogans är dömt att misslyckas.

  ”…Och att ingen i någon sak kränker och förfördelar sin broder, emedan Herren är en hämnare över allt detta…” 1 Tess.4:6

 • @Linnea:

  1 Tess. 4:1-7

  För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.

  Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er.

  Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. 8 Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande.

  Tala om att citera snett!

  Man kan och får inte använda Guds Ord till egen vinnig.

  Vare sig i pengar eller ära och makt.

  /Kjell

 • Linnea

  ”…med förtryck och hårdhet foren I fram mot
  dem.” Hesekiel 34:4

  Ett annat ord värt att beakta är Matteus 5:23 o.s.v. som alltför ofta förbises. Det uppstår ett fängelse vid oförsonlighet.

  ”…din broder har något emot dig

  så lägg där din gåva ned framför altaret och gå först bort och förlik dig med din broder och kom sedan och offra din gåva.

  Var mot din vederdeloman benägen till vänskap snart, medan du ännu är med honom på vägen, att icke din vederdeloman må antvarda dig åt domaren och domaren antvarda dig åt tjänaren; och så ska du kastas i fängelse.

  Sannerligen säger jag dig: du skall icke undkomma , förrän du har betalt den yttersta skärven.”

  Det är inte mina ord utan Guds.

 • Antonia Berglund

  @Kamau Mweru:

  Kjell,

  ”Man kan och får inte använda Guds Ord till egen vinning”.

  Mycket viktigt påpekande du gör här!

  Hälsningar,
  Antonia

 • Linnea

  @Kamau Mweru:

  Bibeln i övrigt försvarar aldrig någonsin kränkningar.

  Ordspråksboken 17:15

 • @Linnea:

  Den biten är vi nog ense om.

  /Kjell

 • Inhoppare

  MTC//

  Egentligen är Lennart Jaretegs åsikter ganska ointressanta. Jag har följt hans hemsida sporadiskt under 2-3 år, och visst, hans åsikter är intressanta i den meningen att de berör aktuella ämnen. Men om jag ska dra någon slutsats av allt jag läst så är det att han inte är intresserad av något annat än att föra fram sin egen åsikt och sin extremt smala och okarismatiska kristendomstolkning.

  Så gör dig själv en tjänst och låt Lennart Jareteg och hans fariséiska kristedomstolkning falla i glömska.

 • Läsare

  Säga vad man vill 0mLennart och det är det ju många som gör, så tror jag dock att sådana som han har en uppgift.

  I denna uppgiften så gäller det dock att vara väldigt lyhörd mot Gud men även människor runt omkring.

  Det är väl här som förtroendet svalnar en hel del när man förstår att LJ har svårt att intaga fakta utan att förvränga bilden ännu mera.

  Han får ju ihop sanningar som inte finns där.
  Då uppstår problem, hur många gånger har jag inte hänvisat och upphöjt LJ utan att vara säker på fakta i allt han säger.
  När han i detta fall kan dra slutsattser som påvisligen ej finns.

  Här ställs ju förtroendefrågan på sin spets och jag tror nog att man som många andra sagt tidigare måste pröva det LJ säger betydligt hårdare än vad tex jag och många med mig gjort.

  Dom största varningssignalerna som ringer i mina öron när det gäller LJ är just detta att man inte verkar kunna föra konstruktiva diskussioner med honom.

  Då känns det som att han beter sig precis likadant som dem han offta brukar varna för.

  Har alltså en härkommerjagattitydoch vågaintesättaeruppmotden anda, det luktar trosrörelse ala sent 80-tal

 • Linnea

  @Inhoppare:

  Amen!

 • Sefast Tronde

  @Linnea: ”Enligt min mening är det ren och skär mobbing Lennart Jareteg utövar i detta sammanhang och då den kommer i religiös skepnad är den tio gånger värre än i det profana livet.

  Jag vidhåller att dylika lärostrider är ”åderlåtning på Kristi Kropp” och mycket allvarliga.

  Det är Djävulen vi ska stå emot och inte varandra.”

  – Det här var en av de träffsäkraste analyserna av ‘den förgiftade väktardebatten’ hittills. Gud har sannerligen gett dig ögon som ser.

  Tänk om de flesta av oss kunde ha lite större fördrag med varandra, och möta varandras fel och brister med lite större barmhärtighet…

  MVH / Sefast Tronde

 • Sefast Tronde

  @Per:

  – Jag måste säga att din kommentar var klockren!

  Och alla vi som ser det här tydligt får hjälpas åt så mycket vi kan, att se till att den här mentaliteten inte förgiftar relationer, får kärleken att kallna och utsläcker Anden. Därför får vi heller inte glömma att älska bröderna, hur illa de än handlat i sitt oförstånd.

  MVH / Sefast Tronde

 • märta

  @Linnea:
  ”Det är Djävulen vi ska stå emot och inte varandra”

  AMEN!
  Guds rika välsignelse!

 • Läste den senaste artikeln i frågan på Bibelfokus. En gedigen arikel på flera vis men har ett tydligt sakfel som sticker ut:

  ”Paulus menade också att om någon förde in ett enda litet bud som en förutsättning för frälsningen, ja, då klev man in på laggärningarnas område, och då blev man istället skyldig att hålla hela Lagen – vilket ju ingen klarar.”

  Paulus förklarar tydligt att den som låter omskära sig blir därmed skyldig att hålla hela lagen. Inget annat.

  Längre ned står det:

  ”Justinus berättar också att orsaken till att de alla höll gemensam sammankomst på söndagen berodde på att Jesus Kristus hade uppstått på denna dag.”

  Det kanske Justinus lärde men det är inte vad Bibeln lär:

  ”Ty likasom Jonas tre dagar och tre nätter var i den stora fiskens buk, så skall ock Människosonen tre dagar och tre nätter vara i jordens sköte.”
  (Matt. 12:40)

  Räknar vi tre nätter från Långfredagen kommer vi till måndag morgon.

  Och tredje budet förändrades inte.

 • Görel Klefbom

  Jak 2:10

  Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

 • Linnea

  @märta:

  Du gör mig glad och uppmuntrar. Var välsignad!

  ”Alla som lever i ett öppet och ärligt gudsförhållande har en bit av sanningen. Hela sanningen uppenbaras först hos mig, Herren, på domens dag. Slåss inte! Bits inte inbördes! Stirra er inte blinda på gruskornen, när hela berget står bredvid i allt sitt majestät! Lärostrider är åderlåtning på Kristi kropp. Lärostrider är strider i köttet. Jag behöver tjänare och tjänarinnor som strider i Andens kraft mot ONDSKAN och inte mot sina trossyskon eller trätobröder!”

  Ur Gudsuppenbarelser i vår tid Del3:2

 • @Görel Klefbom:

  ”Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.”

  Om man bryter mot ett av buden har man brutit mot Lagen, ja. Det är en annan fråga.

  I Galaterbrevet handlar det om skyldighet att hålla hela lagen vilket blir aktuellt för den som låter omskära sig.

 • Görel Klefbom

  För den som vill helhet är det inte en annan fråga. Vill man däremot stycka upp allting och sönderdela det för att man tror att man kan blanda bort korten så är man fri att göra det. Att försöka härska genom att söndra funkar inte på Guds Ord. Han är inte bara ett ord, utan Ordet.

  Det är inte vad jag vill dock.

  Jag tror det var därför Lennart Jareteg skrev som han skrev. För han läser väl HELA Bibeln. Det kan man utläsa om man själv läser HELA Bibeln.

 • Görel Klefbom

  ”Det är inte vad jag vill dock.” skulle stå efter meningen som börjar ”Vill man…” Det är alltså inte vad jag vill: att sönderdela Guds Ord.

 • Katarina

  @MyTwoCents: Det är din blogg för det första. Så om du anser att vissa inlägg inte passar, är du i din självklara och fulla rätt att bestämma reglerna.

  För det andra gör du både dig själv och alla andra en tjänst om du sorterar bort ”måsskiten” som du kallade det. Helt i sin ordning.

  Toleransen är dock väldigt hög, vilket är på gott och ont. Men man får nog styra upp ”tankesmedjor” så att det som läggs på städet är av järn och inte av kött och blod 😉

 • @kent pettson: ”Elvor skriver nyligen ytterligare en mycket kritisk post om Tohrans påverkan på oss Messiastroende som hon förkastar helt; i koncentrat menar hon väl att det räcker om man är frälst och håller sig till det nya förbundet!
  Frågan till henne borde vara om Judarna behövs. om Tohran behövs. om Profeterna behövs?
  Hon verkar vara med ena foten inne i Vatikanen istället för Jerusalem. Förkastar allt Judiskt.”

  Detta ditt uttalande måste jag reagera mot!

  Jag tror du inte vet vad du talar om Kent. Själv har jag följt Elvor och Janne Ohlin sedan kanske 4 år sedan och kan utan det minsta tvivel säga att du har så oerhört fel i det du säger.

  Förkastar allt judiskt? Det märks att du inte varit inne på deras sida och läst. De talar varmt om det judiska folket och Israel.

  Inne med ena foten i Vatikanen? Ytterligare ett tecken på att du inte vet vad du talar om. De har skrivit och skriver fortfarande mycket om katolicismen och varnat för den vägen.

  Det som nog stör dig är deras starka ställning mot att vi ska in under lagen, men släng för den skull inte ut lögner och smutskastning.

  För övrigt är jag tacksam för Ohlins och Jareteg. De står för ett liv i Kristus, inte för ett liv under lagens tunga ok.

  Lagen = Kunskapens väg

  Vilken träd väljer du att äta av? Livets eller kunskapens träd?

  Själv vill jag äta av Livets träd, Jesus Kristus. Inte vill jag stirra på lagen, nej, ha Herren för dina ögon!

  /Andreas

 • Leif

  @Sefast Tronde: Tänk om de flesta av oss kunde ha lite större fördrag med varandra, och möta varandras fel och brister med lite större barmhärtighet…

  – Med ”nyvässad penna” verkar det ibland vara svårt av den varan för många? 😉

 • Anelehy

  @kent pettson:

  Håller med dig Kent. Både Elvor och Janne anser att det är fel att fira Herrens Högtider , det behövs inte …och man ska inte lägga sig under lagen igen…då måste man ju hålla ALLA buden…

  …döh.

  Håller ¨på idén om att ha länk till Lars Enarsons sida.

 • @Anelehy:
  Hej Anelehy

  Precis som Kent har du ingen större koll på vad Ohlins skriver.

  För din och alla andra ska jag bara förmedla detta:

  De anser INTE att det är fel att fira Herrens högtider, dock så är de väldigt tydliga med att vi inte behöver fira dem. Och där håller jag fullständigt med.

  De som vill fira får naturligtvis göra det. Bara alla har klart för sig att det varken gör till eller från angående frälsningen. Gärningar frälser inte, men det gör Herren, Honom som lagen vittnar om.

 • @Görel Klefbom:

  ”Jag tror det var därför Lennart Jareteg skrev som han skrev. För han läser väl HELA Bibeln. Det kan man utläsa om man själv läser HELA Bibeln.”

  Hade han läst hela Galaterbrevet hade han också insett att det brevet handlar om omskärelse av hedningar och vad en sådan handling får för konsekvenser för en hedning.

  Vi får hoppas att han läst Matt 12:40 och insett hur fel Justinus, och därmed större delen av den kristenhet som håller solens dag helig, hade.

 • Jura Lindkvist

   Problemet som jag ser det, är att den judiska Yahushua är främmande och lite skrämmande, och att många kristna inte känner igen sig eller kan identifiera sig med den judiska Messias. På samma sätt som Judar inte känner igen den Grekiska Jesus Kristus : I Lukas 24:13-35. kände inte lärjungarna igen Yahushua som slog följe med dem..
  Joh 19: 19-22: Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: ”Jesus från Nasaret, judarnas konung.” Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska,( ” Yahushua Ha’Nazarei W’Melech Ha’Yehudim”) latin och grekiska. Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: ”Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.” Pilatus svarade: ”Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.”
  –” Yahushua Ha’Nazarei,= Jesus från Nasaret – W’Melech = kung – Ha’Yehudim.= över judarna vilket blir Jesus från Nasaret kung över judarna..varje stavelse i början bildar Guds namn YHWH הוה ..

 • @Jura Lindkvist:

  Intressant belysning Jura. Satt du med på Shalom över Israels konferens i Västerås i helgen?

  mvh
  D

 • Görel Klefbom

  Upplysningsvis så ingår Galaterbrevet i Bibeln, det verkar inte som om du vet det. Läser man HELA Bibeln läser man alltså även Galaterbrevet.

 • Görel Klefbom

  Kommentaren var till Lars W.

 • kent pettson

  @ Andreas
  ”Förkastar allt judiskt? Det märks att du inte varit inne på deras sida och läst. De talar varmt om det judiska folket och Israel” (om elvor & janne)

  Hej Andreas, ang det judiska anser jag att de som de flesta sk kristna har fallit i den katolska tankefällan och är ovilliga att ta sig ur; de har en romantiserad bild av Judarna och Israel, välsignar Israel och gör förmodligen resor dit också MEN det stannar där.
  De tar sig inte uppenbarelsemässigt igenom bibelbladen från Matteus bakåt till Torahn där roten till det Gudomliga livet i Yesuha HaMashiach finns.
  Samtidigt hycklar man; säger att lagen är ett tungt ok. att den är kunskapens väg och att den är helt fel, MEN LAGEN OM TIONDEGIVANDE ACCEPTERAR MAN OCH SVÄLJER MED HULL OCH HÅR!
  Är inte detta bud om tiondegivande en LAG i alla sk kristna församlingar?
  Det var väl det andra man fick höra (att betala tionde) näst efter att Jesus frälser, helar och sätter dig fri i församligen man besökte.
  Alla tal i offertal i församlingarna.
  Är inte dessa att sätta konkreta krav (LAG) på människorna.
  Pastorer sätter KRAV på många mindre bemedlade att betala utöver sin ekonomi, det är jag absolut övertygad om,
  Lagen tar i detta fall kål på en sund ekonomi i vissa fall och ger männisor uppenbara problem. det Andreas måste du hålla med om.

  Av alla tusentals frikyrkomöten som jag bevistat är väl offertal ngt som är hugget i sten, alla vet att det kommer!
  Var är friheten här?
  Är inte detta en LAG så säg mej?

 • MTC,
  Anser du att det är synd att äta griskött och ha gudstjänst på söndagar?

 • Andreas Frost: MTC,
  Anser du att det är synd att äta griskött och ha gudstjänst på söndagar?

  Här har du mina två cent:

  Griskött: Ett sätt att se på Guds ord är på engelska ganska lämpligt;

  B = Basic
  I = Instructions
  B = Before
  L = Leaving
  E= Earth

  D.v.s. Guds manual för våra kroppar rekommenderar vissa typer av mat och förespråkar att vi avhåller oss från vissa rätter. Din Volvo (om du kör en sådan) kommer också med en manual (kolla handsfacket). Den rekommenderar säkert (om det inte är en diesel) att du kör på 95 oktanig blyfri bensin. Jag gillar att exprimentera och har testat att blanda både diesel och bensin eller bensin och etanol i mina bilar. Det fungerade med lite olika resultat men garantin kan sättas ur spel om verkstaden får reda på mitt exprimenterande.

  Vi började undvika fläsk i familjen för en massa år sedan av helt andra skäl än Guds Ord. D.v.s. tunga studier visade att bl.a. fläsk ökar inflammation i kroppen på dem som har tex reumatism (vilket min fru lider av). Sedan upptäckte vi för några år sedan att skaparen av min frus kropp visste om detta. Eftersom forskningsrapporter styrkte manualen Gud gett oss följer vi nu resten av förslagen i Guds Ord. (Skippar f.ö. övriga typer av djur som Gud inte skapade för att ätas utöver det i frikyrkosammanhang heliga fläsket). Vad otroligt tokigt det blivit att ställa fram en gris på det vi tror är Jesu födelsedag…(julen).

  Eftersom jag INTE tror att detta är frälsningsavgörande så gör vi ingen stor affär av detta. Det är inte det primära budskapet i den sk hebreiska rörelsen (i min mening). Således undviker vi den kost Guds Ord uppmanar sitt folk att undvika när vi själva väljer mat. Om du skulle ställa fram en räkmacka i det fall du bjöd hem mig skulle jag troligtvis äta den om inga alternativ finns.

  Möten på söndagar:
  Vg möten på söndagar har jag Mark Biltz hållning i frågan: – Vi kan prisa och lova (och bör) Jesus alla dagar i veckan. Men jag skulle aldrig få för mig att kalla söndagen för sabbat, oavsett hur många århundranden som gått sedan Konstantin försökte ändra på detta. När jag för några år sedan pga diverse engagemang som företagsledare och på det andliga planet höll på att bli utbränd blev sabbatsfirande räddningen för mig och min familj. Kanske räddade det inte bara mitt företag och anställdas försörjning utan min familj och äktenskap: http://aletheia.se/2011/08/12/aletheias-grundare-darfor-firar-jag-sabbat

  Inte heller detta är en frälsningsfråga. Däremot ser jag sabbaten och HERRENS högtider som ett led i att en gång för alla klippa navelsträngen till den Romerska Katolska Kyrkan som alla på ett eller annat sätt är kopplade till. Sten Nilsson kallade denna hedniska konstellation för det falska olivträdet.

  Men de har inte monopol på söndagen. Därmed kan jag inte (som vissa) döma ut gudstjänster på söndagar. Kyrkohistoria tycks visa att den tidiga församlingen både avskiljde sabbaten och ofta eller ibland samlades på söndagar. I varje fall finns det mycket historiska dokument som visar att församlingen fortsatte att hedra HERRENS vilodag i stor utsträckning fram till dess att Konstantin lagstiftade emot detta för att istället hedra solgudens dag. Därefter fortsatte många fram till vår tid att hedra sabbaten,om än i mindre utsträckning. (Har en länk som bekräftar detta någonstans om du är intresserad)

  Ok, långt svar på en kort fråga. Sorry men det florerar så mycket elaka missförstånd just nu att jag vågar inte chansa 🙂

  /D

 • Lars W

  ”Om du skulle ställa fram en räkmacka i det fall du bjöd hem mig skulle jag troligtvis äta den om inga alternativ finns. ”

  Precis så gör jag med. Har ätit räkor två gånger det senaste halvåret när jag blivit bjuden och visst smakar det gott. Angående kräftor har jag funnit ett fullgott substitut i en Wasa-macka med Svennes dillkaviar.

 • Linnea

  @Lars W:

  🙂

  Befriande inställning.

 • Lars W

  @Linnea:

  Visst är det skönt att vara befriad?

  Här lite befriande läsning:

  http://www.solascriptura.se/kts/joyner2.html

  Bibelfokus varnar för både Joyner och för dem som varnar för Joyner…

  Men Jareteg har gjort mycket gott – liksom MTC.

 • @MyTwoCents: Ok, tack för svar.

  Anledningen till att jag frågar är just att vissa lär ut att det är synd att äta griskött och ha gudstjänst på söndag.

 • @kent pettson:

  ”Är inte detta bud om tiondegivande en LAG i alla sk kristna församlingar?”

  Har även jag uppfattat det så även om jag aldrig följt det. Det är till Guds hus (Mal 3:10) man ska föra sitt tionde och har senare insett var detta hus är beläget.

  Ska församlingen betala fullt ”tionde” till prästen är det en fördel om dessa livnär sig på fläsk och charkvaror – då blir det mer pengar över för oxfilé till prästen.

 • @Görel Klefbom:

  Vid din noggranna genomläsning av Bibeln missade du tydligen både 1 Kor kap 13 och kap 14.

 • kent pettson

  Andreas: ”För övrigt är jag tacksam för Ohlins och Jareteg. De står för ett liv i Kristus, inte för ett liv under lagens tunga ok”
  Ähumn….. MTC:s ovanstående vittnesbörd faller enligt dej då direkt under ” lagens tunga ok ”.

  Tack MTC för ditt utmärkta svar till Andreas, tycker du beskriver livet på det personliga planet som ett starkt vittnesbörd om välsignelserna som finns att hämta i Torahn.

  MTC: ” Däremot ser jag sabbaten och HERRENS högtider som ett led i att en gång för alla klippa navelsträngen till den Romerska Katolska Kyrkan som alla på ett eller annat sätt är kopplade till.”

  Urstarkt argument och bra uttryck som hjälper oss distansera oss från RKK.

  Shalom

 • Undrande..

  Hej! Är inte delaktig i disskusionen här men har istället en liten fundering som jag hoppas att någon kanske kan svara på.

  Tittade på denna videon, som är konferensdeltagarnas frågor till Eddie Chumney här i Sverige från 2008:
  http://www.youtube.com/watch?v=99F8wS2GvZw

  Vad menas med att följa Torahn? Är det att göra Mose lag?
  Om så är fallet, så är ju det som sägs väldigt förvirrande.

  Betyder detta att nåden och min kärlek till Jesus (Som kännetecknas av avståndstagande från allt ont) inte räcker för att jag skall få komma till himmelriket, om det nu är de första 1000 åren eller någonsin?

  Tacksam för svar.

 • Undrande: Problemet är bl.a. att om man lyssnar till alla undervisningspassen från hans besök här förklarar Chumney varför han ser på hela Guds Ord som ”Torah”. Alltså blir det på något vis summan av Guds Ord. Traditionellt brukar (judisk sed) man enbart mena de 5 moseböckerna när man talar om Torah.

  Med vänlig hälsning,
  Daniel

 • Undrande: Missade andra delen i din fråga:

  Ingen av oss kan frälsa oss själva genom laggärningar. Då hade inte Jesus behövt dö på golgata för våra synder. I slutändan är det ‘bara nååååd’ som de gamla pingsttanterna brukade be. Andra sidan av myntet är att tro utan gärningar är död. Parallellt med Galatierbrevet bör vi läsa Jakobs brev. Det finns ett spänningsfält mellan nåd och lag med diken på båda sidor.

  Om vi är i Kristus behöver vi inte oroa oss. Han håller oss mitt på vägen.

  Kan o kommer inte försvara Chumney med näbbar och klor men jag har inte uppfattat att han tror något annat.

  Med vänlig hälsning,
  Daniel

 • Undrande..

  Okej, tack för ditt svar!

  Tror ingen av oss människor är perfekta och har den rätta kunskap om ALLTING. Vi kan på något sätt ändå kan trösta oss med tanken att vi tillslut tillsammans kommer se varandra i himmelriket, även om vi har stridigheter om vilken lära som är rätt eller fel om saker som inte är frälsningsavgörande.

 • Undrande: Bra summering. Just därför jag ständigt tjatar om 1 Kor 13.

  Herren välsigne dig och bevare dig!

  Mvh
  D

 • märta

  @Linnea:
  ”märta: Du gör mig glad och uppmuntrar. Var välsignad! ”

  Tack! Vad roligt att man kan göra ngn glad.
  Glädje är en bristvara, dvs. äkta glädje.
  Måtte vi få sprida den äkta glädjen som ger människor en tro på framtiden i en mörk tid.
  Att det finns en god Far i himlen som älskar dem.
  Det är min bön.
  Var välsignad du också!

 • Görel Klefbom

  svar till Lars W: Om man har missat något kan det väl knappast kallas noggrant.

 • Anne

  ” När jag för några år sedan pga diverse engagemang som företagsledare och på det andliga planet höll på att bli utbränd blev sabbatsfirande räddningen för mig och min familj. Kanske räddade det inte bara mitt företag och anställdas försörjning utan min familj och äktenskap:”

  Hej MTC!
  Jag har flera gånger läst ditt vittnesbörd om varför du firar sabbat och blivit uppmuntrad att själv smaka, se och förstå. . Jag känner att du är uppriktig och ärlig och att du vill andra väl.
  Gud välsigne dig och din familj!

 • Anne: Tack för uppmuntran. Fast jag överväger att börja kalla det för biblisk fredagsmys då så många verkar bli upprörda över ordet ”sabbat” :-).

  Om jag valde att gå till simhallen varje fredag eller kanske spendera varje fred/lö på golfbanan skulle ingen bry sig. Men hedrar jag samma bibliska högtid som urförsamlingen bevisligen gjorde ända fram till Konstantin förbjöd det judaiserar jag.

  Sov gott
  mvh
  Daniel

 • Per

  MyTwoCents: Fast jag överväger att börja kalla det för biblisk fredagsmys då så många verkar bli upprörda över ordet ”sabbat” .

  Säkert kommer flera uppleva detta som provokativt, så förlåt på förhand. Men jag måste bara ta upp det.

  Jag var med ett par före detta pingstvänner på deras ”sabbat”, jag skulle också kalla det fredagsmys efter allt jag bevittnade. Det började bra, rent traditionellt och kristligt, så bröt vi bröd och tog lite vin tillsammans och pratade bara om Jesus (som brödbrytelsedagen/söndagen/första dagen i nya förbundet), men sen när de fyllde på ett andra glas och slutade prata om Jesus, och tv’n slogs på med det där ”trevliga” ungdomsprogrammet Idol, så vart allt köttsligt och världsligt, det sjöngs inte bara sånger om vampyrer och sex i det programmet, utan de visade att de var ohelgade också i deras diskussioner.

  Jag har fått en helt annan bild nu av deras sabbat, det var jag som kom och tog med mig Jesus, de hade bara tänkt att ha lite traditionellt svenskt fredagsmys. Så allt rasade, sist jag vart inbjuden, när jag på skämt föreslog att jag skulle ta med mig en öl i stället (jag gillar inte vin, för mycket alkohol). Jag avslöjade hur helig deras sabbat var.

  Det blev som att Sabbaten var något de gömde sig bakom, som någon religiös fasad, så jag är väldigt skeptisk till alla religiösa symboler, jag tycker det snarare börjar peka på en brist och en avsaknad av det äkta. Kanske en besvikelse på Gud?

  Sedan besökte jag en mer eller mindre ”messiansk” församling, där ickejudar leker att de är judar, så jag tog ett snack med pastorn, men mitt under diskussionen (om Jerusalem och Israel), tog han upp vindrickandet, jag vet inte om det var hans kött eller Guds ande som ledde honom, men han började berätta om att det inte alls var fult att dricka vin, att de mer än gärna gjorde det i Israel… mer och mer började bilden av fredagsmys göra sig gällande.

  Kan denna trendiga sabbaten vara en täckmantel för en traditionell ”helig” svensk fylla? Fredagsmys…

 • @Per:

  Tråkigt att du fick en sådan dålig erfarenhet av att avskilja sabbaten. Jag är inte helnykterist själv då jag inte hittar detta i Guds Ord utan mer i den svenska frikyrkorörelsen men vi brukar hålla oss till alkoholfritt ändå eftersom det kan komma någon till vår grupp med alkoholproblem.

  Sedan brukar vi lyssna till undervisning kring Guds Ord eller själva turas om att undervisa. Det är inte ovanligt att samtal kring Guds Ord pågår till ett på natten (om vi samlats på en fredagskväll) så ofta övergår kvällen till pyjamasparty 🙂

  Numera försöker vi fokusera på den egna familjen på fredagskvällen och träffas istället i lite större grupp varannan lördag här i Västerås. I detta sammanhang turas vi om att undervisa (roterande ledarskap) och har ingen TV i bakgrunden 🙂 Även i detta sammanhang händer det att ingen vill gå hem trots att vi befinner oss i ett konferensrum och inte i någons hem.

  Beklagar ännu en gång din tråkiga erfarenhet. Jag kommer inte föregen del spendera mitt liv att övertala folk att avskilja sabbaten. Jag litar på att om sabbaten är ett sätt att hitta tillbaka till Apostlagärningarnas gemenskap så kommer den helige ande själv att dra i trådarna och jag behöver inte leka Gud. Vill du göra annat på fredagag/lördag så tycks NT ge oss friheten att göra så.

  mvh
  D

 • Per

  Vår sabbat är Herren, i hans hand vilar vi, och det är på en annan nivå, inte den fysiska. (andliga)

  Vår kroppen behöver även vila, och den kan vi ta ut vilken dag som helst i veckan. Den 7:de dagen ser jag mer som ett sigill på Guds förbund, du har ju även att jorden skulle vila t ex det 7:de året? Sabbaten är till för människans skull (vetenskapen har konstaterat att vi måste vila var 7de dag).

  Men om ni är så många som samlas på t ex en lördag, då låter inte det som en seriös Sabbat, har snarare mer gememsamt med brödbrytelsen i nya förbundet. Varför pratar ni så mycket om Sabbaten när ni inte ens är så strikta? Ni verkar ju ändra saker efter behag. Det ska ju vara precision med speciella bägare och bittra örter, salt och ljus med mera. Vad sysslar ni med? Ni låtsas bara.. som ersättning för andlighet? Hela judiska biten blir förvanskad, men det är ju vi inte kallade till att syssla med ens. Det är någo slags romantiserande, att de ska ha drag av en Sabbat. Men det är trolöshet mot Jesus, vi ska inte gå in på sådana vägar. Det blir tillslut inte identifierbart, man väljer och vrakar mellan symboler och symbolik och missar målet helt (synd). Det blir en falsk gudsfruktan…

  Sluta och vänd om, till era själars vårdare och herde, Jesus Kristus. Herren tar inte lätt på sådana här saker, han är ingen mes! Ni är ansvariga för att förleda/förföra/leda in på avvägar (en av dessa minsta, dvs den som inte är bevandrad i ordet), så där ser ni att detta är allvarligt. Läs om kvarnstenen, så förstår ni… tänk igenom ordentligt va det är ni sysslar med.

 • @Per:

  ”Sluta och vänd om, till era själars vårdare och herde, Jesus Kristus. Herren tar inte lätt på sådana här saker, han är ingen mes! Ni är ansvariga för att förleda/förföra/leda in på avvägar (en av dessa minsta, dvs den som inte är bevandrad i ordet), så där ser ni att detta är allvarligt.”

  ”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.”
  (Matt 5:18)

  ”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.”
  (Matt. 5:19)

  Sabbatsbudet är inte ett av de minsta buden. Det är det tredje budet i ”de tio orden”. Det är alltså ett av de större buden du önskar upphäva och även lära andra människor att göra detsamma.

  Kan man bli mindre än minst i Himmelriket?

 • @Per: Kan du förklara för mig varför det inte anses som ett ”seriöst sabbatsfirande” ifall man samlas en lite större grupp till en ”helig sammankomst” under lördagen. Detta har judar gjort under minst två tusen år i sina synagogor och vi kristna har gjort detsamma nästan lika länge i våra kyrkor, fast på söndagar istället.

  Att ha fokus på familjen på ”sabbatskvällen” och gå till kyrkan/syagogan/församlingen dagen efter är varken nytt eller fel – så gjordes det i min mors föräldrahem för typ sextio år sedan.

  Eftersom min mormor och hennes släkt var strängt statskyrkliga tror jag alla förstår att det för dem handlade om lördagskväll respektive söndag förmiddag. (Att min morfar hade pingstbakgrund fick vi inte reda på förrän han avlidit.)

 • ärlig Pingstvän

  @Per: Du får ursäkta mig men jag undrar om du läste Daniels svar.

  Ditt första inlägg var ju ganska redigt och bra men sedan udrar jag om din analytiska förmåga har upphört eller om du bara är bitter på grund av något.

  Det verkade som om du inte tycker att det är ok att samlas till bibelläsning och bön på en lördag. Jag fattar inte hur du tänker min gode Per.

  Du har helt kört fast i symboler och riter. När det egentligen handlar om familjens festmåltid (sabbatsmåltid) där man välsignar mat och dryck (vatten går bra). För egen del börjar vilan där och då, att man sedan innom det följande dygnet umgås med familjen, vänner och samtalar om och ber till gud är väl finfint.

 • Alias

  @Undrande..:

  Jag vet inte exakt hur Eddie menar, men vad som är mer intressant är att man kan se att Jesus syftar på hela skriften. Dvs att vi ska följa bibeln.

  Sedan innehåller bibeln en massa bud och föreskrifter. Många som vi alla tycker är självklart att vi ska följa.

  Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, själ och förstånd.

  Älska din nästa som dig själv.

  Du skall inte stjäla.

  Du skall inte dräpa.

  Osv.

  Andra bud är inte tillämpbara de gäller bara under vissa omständigheter.

  Sedan har vi vissa andra som de verkar som omständigheterna har förändrats i och med Jesus. Som exempelvis omskärelse. I och med Jesus så är det hjärtat som ska vara omskuret.

  Här råder det oenighet och vi får ge varandra frihet att tolka lite olika och inte döma varandra. Dömandet får vi överlåta till vår Herre.

  Jag kan inte säga vad som är exakt din väg genom detta, det är ett personligt och ärligt sökande. Det är i stort sett ingen som tror att någon blir rättfärdig genom att hålla vad bibeln lär. Det blir man genom att ta emot och tro på Jesus.

  Där emot kommer ur denna tro, en frukt. Denna frukt är en längtan att bli mer lik Jesus och rensa ur mörkret ur sitt liv. Ur kärleken till Jesus följer att jag vill följa honom och att dn efterföljelsen skall ta sig konkreta uttryck i mitt liv.

  Jag ber varje dag att Gud ska visa mig hur jag kan leva rätt inför honom, för det är det jag vill göra. Helgelsen är en personlig process som är mellan mig och Herren, och som är mellan dig och Herren.

  Jag vet inte om dessa tankar bringar någon klarhet för dig?

  Vi får låta ordet komplettera ordet. Det är inte bara Galatierbrevet som ska stämma och det är inte heller bara Jakobsbrevet som ska stämma. Utan det är helheten. Vi kan inte klippa GT men inte heller NT. I en teologin som är förenlig med hela bibeln så kommer du närmare sanningen.

  Det kan vara så att ju längre du kommer i helgelseprocessen i någon mån kommer du då också närmare Gud och det är något sådant som jag tror att Eddie försöker att beskriva.

  Sedan exakt vad som du ska göra i ditt liv för att leva rätt tycker jag du ska fråga Herren och söka med ärligt hjärta i bibeln.

  Jag kan varken lägga bud på dig eller friskriva något bud för dig. Båda innebär ett stort ansvar.

  mvh /Alias

 • barnaskap

  Fast i en inspelning från föra året menar Sven Reichman att Kunskapens träd är just att försöka uppfylla lagen själv utan DHA. Han menade vidare att när Gud gav Mose lagen var det ”en andra dos av kunskapens träd”.

 • Linnea

  @Eva Helen:

  Tack för Ditt stöd och var välsignad!

 • Linnea

  @Lars W:

  Försökt i flera dagar att få fram denna svarskommentar men misslyckats:-(

  Tack för detta intressanta som gav mig en ”aha-upplevelse”.

  Jag missade detta till mig några dagar då jag varit upptagen med att lyssna i profetböckerna i bibeln genom Norea Radio ”Vägen genom bibeln” online refererat och lagt ut på poetersajt där responsen blev stor.

  För mig är Allt Guds Ord livsviktigt nu i ändetiden då allt som kan skakas kommer att skakas men vi behöver flera skördearbetare ty skörden vitnar till skörd. Joh.4:35

  Tack än en gång och var välsignad!

 • Sam

  @Lars W:
  Sabbatsbudet är det fjärde budet enligt Skriften.
  2 Mos 20 och 5 Mos 5 har båda Sabbatsbudet som det fjärde.
  Kyrkan slog ihop första och andra samt delade upp tionde.
  Detaljer kan tyckas men varför ändra i Skriften?
  Sam

 • @Sam:

  ”Sabbatsbudet är det fjärde budet enligt Skriften.”

  Jo, jag vet. Försöker vara lutheranerna lite till lags.

 • Sam

  @Lars W:
  Står man inte för nånting faller man för allt!
  😉
  Sam

 • Sam

  Eftersom jag väntar på moderering kan jag skriva lite mer.
  Hur kan man ens drömma om nån enighet bland kyrkorna?
  En sån enkel sak som de tio budorden som står i Skriften. Man kan inte enas om deras ordning.
  Det pratas en hel del om herdar och väktare som ska varna andra. De ”andra” bör ju då vara icke troende.
  Eftersom Hebr 8 säger:Då skall den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andre, icke den ene brodern den andre och säga: ‘Lär känna Herren’; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste.

  Avskildhet visar sig genom att vi är avskilda från världen.
  Världen lever INTE enligt Skriften.

  Sam

 • Gunnevi

  Vi är nya förbundets folk och vi står inte under Torhan !
  JESUS friköpte oss från lagens förbannelse!
  JESUS friköpte dom som stodo under lagen för att de skulle få söners rätt !
  Ingen är längre träl under lagen, utan vi är GUDS söner, och döttrar, och medarvingar med JESUS!
  Inga träldomsok på oss mera !
  Ingen träldom mera under lagen, utan friheten i KRISTUS JESUS !
  Frihet i Anden ! 🙂

  Och så kan vi lyssna och se på detta videoklipp !
  Jag blir i alla fall, så tacksam och glad ! 🙂

  http://youtu.be/VTByzluCtMo

  SHALOM !

 • Sam

  @Gunnevi:
  Vill du vara friköpt från Torah’s välsignelser också?

  Då vi nu är överens om att vi alla är medsyskon till Yeshua så borde vi väl leva som Honom och som Han undervisade oss, va?

  Sen är det så att tack vare Torah så är Yeshuas syndoffer giltigt idag. Så om man tar bort Torah tar man bort grunden för vår frälsning. Det vill vi väl inte?

  Jag kan ju inte tro att du vill att vi ska leva hur som helst? Torah undervisar ju oss om vad som är synd, som vi enligt Skriften ska undvika.

  Sam

 • Jura Lindkvist

  @Gunnevi: Vilken lag? Tio guds bud? Moses 613-vilket inte är lagar utan mer att betrakta som levnadsregler? Eller menar vi prästerskapets stränga regler och lagar, som inte har med moses eller skriften att göra,?..Matt 23:2 och sade: ”De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol.
  Luk 24:44 Han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.”
  Jhon 3:13-17 Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

 • Elisabeth

  Sam:
  Jag finner din sista kommentarer helt obegripbar . Käre broder. Hur kom du in i detta?

 • Gunnevi

  @Sam:

  Du Sam undrar: ”Om jag vill vara friköpt från Torahs välsignelser?”
  Du skriver också: ”Tack vare Torah så är Yeshuas syndaoffer giltigt idag.
  Om man tar bort Torah tar man bort grunden för vår frälsning…..” ??

  Vilken resonering !?
  Jag fattar inte ?!

  Torah ger mig inga välsignelser !
  Bokstaven dödar, men Anden ger liv !

  ”Nåd vare med eder och frid ifrån GUD vår Fader, och HERREN JESUS KRISTUS! Välsignad vare vår HERRES, JESU KRIST, GUD och FADER, som i KRISTUS , har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelse” !

  Jag är friköpt, inte ifrån Torahs välsignelser, utan friköpt ifrån synden, satan och världen !
  Friköpt med JESU dyrbara blod !
  HANS offerdöd på GOLGATA blev för mig grunden för min frälsning !

  ”Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen JESUS KRISTUS.”

  ”Ty GUDS löften, så många de äro, hava i honom=JESUS, fått sitt ja ; därför få de ock genom honom=JESUS, sitt amen, på det att GUD må bliva ärad genom oss.”

  Du har helt rätt när när du tror att jag inte kan leva hur som helst… 🙂
  Om jag levde hur som helst, då är jag inte pånyttfödd och inte en JESU efterföljare !

  Synd är synd, och synden skiljer oss från GUD!
  Men Hjälparen, Den Helige Ande, Han överbevisar oss om vad som är synd !

  Vi är Nya Förbundets barn !
  JESU BLOD är förbundsblodet mellan oss och GUD !

  SHALOM !

 • Pingback: Dagen efter sabbaten …()

 • Sam

  Elisabeth och Gunnevi.
  I konsekvensens namn så måste man ju mena att man är fri från hela Torah, OM man har uppfattningen att Yeshua upphävde, friköpte oss, från ”Lagen” Eller hur?
  Torah upplyser om orsak och verkan om man lyder YHWH och om man inte lyder YHWH.
  Menar man att Torah är satt ur spel så finns ju inte förbannelserna, men man måste vara beredd på att välsignelserna också är borta.
  Jag menar att Torah fortfarande gäller. Förbannelser för olydnad och synd samt välsignelser för lydnad.

  Dessutom förstår jag att konceptet med vad frälsningen utgår ifrån kan vara lite ”ovanligt”.
  Saken är ju den att vår frälsare levde helt enligt Torah, vilket innebär ett syndfritt liv. Vi är uppmanade att leva på samma sätt.

  Torah ger instruktioner om hur man offrar för att bli förlåten sin synd.
  Yeshua utförde ett komplett, fullbordat, syndoffer som inte behöver upprepas.
  Torah är ”Lagen” som gör syndoffren giltiga. Genom att Yeshua följde Torah vad gäller Hans syndoffer är det syndoffret giltigt.
  Så min mening är att om man tar bort Torah så tar man bort gunden och giltigheten för YEshuas syndoffer för oss alla!
  Jag hoppas denna post inte blir modererad och om så är att den hamnar i 500.
  Men som jag ser det så är Jaretags ide att allt ”judiskt” är mindre bra. Och ofta likställs judiskt med ”Lagen”.
  Där tror jag han missat med en mil och inte tänkt igenom konsekvenserna med ”Laglöshet”.
  Sam

 • @Sam:

  1 Ti 1:7 människor som vilja vara lärare i lagen, fastän de icke förstå ens vad de själva tala, eller vad de ting äro, som de med sådan säkerhet orda om.

  Detta med lag och nåd är ett djupt vatten. Var inte för snabb att uttala dig.

  Låt oss vara överrens om att vi i Messias är friköpta från lagens förbannelser och genom vår inympning fått del av dess välsignelser.

  Vårt fokus måste således vara att förbli I MESSIAS!

  Sedan tror jag många av oss skulle må bra av att fokusera på kärleksbuden (Jesu snabbsummering av lagen och dess syfte). Jag tror personligen att jag skulle kunna arbeta på dessa två bud tills dess Messias kommer. Men jag kanske är mer ohelgad än du? 🙂

  /D

 • Fuji

  @MTC
  Vårt fokus måste således vara att förbli I MESSIAS!/

  Helt rätt.

  Det jag med många andra snappat upp är att när någon börjar följa Mose så blir det lätt en centrering på Lagen och inte Messias.

  En Jesus som blir som en inkörsport till häftigare grejer. Så mycket fokus blir på lagen och hebreiskt.

  Till ni som följer lagen undrar jag:

  Byggde ni en lövhydda i år och bodde i den ?
  I så fall, hur gjorde ni och finns några bilder?
  (vore intressant och se)
  Det är en sak att ”följa lagen” när det inte kostar några uppoffringar.

  Gal 3:19 Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde.

  Avkomlingen är Jesus,
  I honom är verkligheten och mening med livet.
  I honom finns alla välsignelser – varför jaga dem i lagen?

  Lever man i kärleken så uppfyller man lagens krav.
  Att uppfylla lagens bud är nära på möjligt. Fariseerna, t.ex Saulus var en oklanderlig man.
  Men uppfylla Kristi lag, dvs kärlekens lag är omöjligt utan den Helige Ande.

  Att söka sig till Sinai-förbundet när Blodsförbundet finns – och i bekostnad på det – ser jag som en skymf mot den Allsmäktige. Att Jesus dog för allas synder var ett otroligt stort verk.

  Min åsikt, inge illa menat…

  Ha en trevlig dag

 • Elisabeth

  Sam
  Jag vet inte om du menar att ordet ”laglöshet ” i ett visst sammanhang som Jesus nämner står för att ”vara utan Torah..? Det är väl så denne Chumney menar? Men då tycker jag att du drar för snabba växlar ..Gå till grundtexten och se vad ordet här avser. Nog inte det du önskar. Jag finner i övrigt ditt resonemang märkligt. Lagen enligt skriften är ju inte till för rättfärdiga. Hur kan detta misstolkas?
  Jag fattar inte.

 • @Fuji:

  ”Byggde ni en lövhydda i år och bodde i den ?”

  Det är för kallt på våra bredgrader vid den tid då Sukkot infaller. Under den Messianska tiden kommer alla folk att fira Lövhyddohögtiden och det blir i Jerusalem (se utmärkt bloggpost av Alias). Åtminstone kommer alla nationer att vara representerade där vid den tiden. Det blir inget krav att delta under den Messianska tiden heller. Om man klarar sig utan regn vill säga…

 • Fuji: Det jag med många andra snappat upp är att när någon börjar följa Mose så blir det lätt en centrering på Lagen och inte Messias.

  Tyvärr finner vi inte något skydd för dikeskörningar i någon ”rörelse” detsamma gäller den så kallade hebreiska rörelsen. Ibland vill Gud korrigera något bland Sitt folk och det är lätt att hamna i olika diken.

  D.v.s. det jag och några till försökt framhäva är att Guds Ord är alltid gott. När vi läser om lagen är finns ett annat dike nämligen att blanda ihop lagen och lagens förbannelse.

  När vi försöker belysa att Jesus inte är en motpol till lagen eller bröt mot lagen utan att vi i den kan lära oss något om Guds karaktär och hur han tänker tror en del att vi försöker bli frälsta genom laggärningar. Jag ämnar framledes bättra mig i att vara tydlig i denna fråga så missförstånd undvikes.

  Nåväl; Hyddor på lövhyddohögtiden.

  Nej, jag byggde ingen hydda men firade högtiden hos någon som lite provisoriskt gjort så med sin uteplats.

  Jag och min familj försöker samlas på HERRENS högtider men bygger inte vår (eller andras) frälsning på detta. Syftet är först och främst att det lämpar sig väl att försöka studera de olika högtidernas profetiska dimension på de dagar de firas. Undervisningen som signaturen Alias stod för spelade vi in (ljud & bild) och kommer publiceras på aletheia så småningom. (Du kan tjuvtitta här om du är intresserad: http://www.youtube.com/watch?v=vXNBDSn7ezg&feature=related )

  Jag har Mark Biltz hållning i frågan om högtider i det att jag ser dem som lite genrep inför tusenårsriket. Eftersom jag är fullkomligt övertygad om att HERREN när han kommer inte kommer fira Konstantins högtider så är Bibelns högtider för mig långt mer intressant.

  Over and out
  Daniel

 • @Fuji:

  P.s. Som ultraprotestant är och blir en tillbakagång till Bibelns högtider ett led i att föra reformationen framåt och klippa navelsträngen med RKK.

  Många evangelikaler i detta land är på reträtt och har börjat ge efter för *motreformationens propaganda. Därmed :::KAN::: det vara ett nästa steg för dem som en gång för alla vill göra sig av med den starka dragningskraften mot Rom att klippa den del av kristna traditionen som har sitt ursprung i Romersk Katolicism och inte i Guds ord eller urkyrkan.

  Tänker bara högt nu…. Inga nya dogmer!

  mvh
  D

  * http://sv.wikipedia.org/wiki/Benediktiner

  Bl.a. Ulf Ekmans kompisar på Östanbäck kloster är medlemmar här

 • Sam

  @MyTwoCents:
  ”1 Ti 1:7 människor som vilja vara lärare i lagen, fastän de icke förstå ens vad de själva tala, eller vad de ting äro, som de med sådan säkerhet orda om.

  Detta med lag och nåd är ett djupt vatten. Var inte för snabb att uttala dig. ”

  Denna uppmaning från Paulus är riktat till de som; ”predikar förkunna främmande läror
  4eller akta på fabler och släktledningshistorier utan ände”

  Sen förklarar också Paulus i Rom 6:1 ;”Vad skola vi då säga? Skola vi förbliva i synden, för att nåden skall bliva så mycket större?
  2Bort det! Vi som hava dött från synden, huru skulle vi ännu kunna leva i den?”

  Paulus säger även i Rom 3:20;”Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.”
  Samma som 1 Joh 3:4 ”Var och en som gör synd, han överträder ock lagen, ty synd är överträdelse av lagen.”

  ”Låt oss vara överrens om att vi i Messias är friköpta från lagens förbannelser och genom vår inympning fått del av dess välsignelser.”

  Är inte en typisk inställning av en bortskämd unge???
  Man vill ha allt roligt, och gott utan risk för något tråkigt och dåligt. Rättigheter utan skyldigheter.
  Oavsett hur man uppträder och talar?
  Om vi tror att vi kan göra enligt 5 Mos 28:15-68 utan att få de följder som Skriven beskriver i samma citat, tror jag att vi bedrar oss.
  Är man frälst och mördar nån så tror jag nog att det ändå räknas som ett mord. Vad tror du? Och man får sitta i sinkaburum ett bra tag.
  Nåd innebär inte att vi kan agera och orera hur som helst. Eller hur?

  Vårt fokus måste således vara att förbli I MESSIAS! ”

  Visst det håller jag med om. Messias är ordet som blev kött!
  Messias sa -Följ mig, och sen levde Han, vaktade och predikade Torah.

  Paulus säger: 1 Kor 11″Varen I mina efterföljare, såsom jag är Kristi.”
  Joh säger i 1 Joh2;6 ”Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.”

  ”Sedan tror jag många av oss skulle må bra av att fokusera på kärleksbuden (Jesu snabbsummering av lagen och dess syfte).”

  Javisst, hela ”Lagen” och profeterna hänger ju på kärleksbuden, enligt Yeshua.
  Finns det bättre beskrivningar på hur man älskar YHWH och sin granne än det som finns beskrivet i Torah? Om du hittat det, var snäll och dela med dig!

  Det är ju alltid bra att veta vad som gäller om man ska göra nåt.
  Yeshua sa: Gå och synda inte härefter. Då är det bra att veta vad synd är om man vill lyda en sån uppmaning, tycker jag.

  Sam

 • Sam

  @Elisabeth:
  ”Jag vet inte om du menar att ordet ”laglöshet ” i ett visst sammanhang som Jesus nämner står för att ”vara utan Torah..?
  I Matt 7: 23 använder svenskan ogärningsmän. Grekiskan har anomia vilket betyder olaglig, lagbrytare.
  Matt 5:17 har översatts till Lag från det grekiska ordet nomos.
  Motsatsen till nomos är a-nomia i singular.

  Paulus använder ”laglöshetens hemlighet ” i 2 Tess 2:7, och det kommer från a-nomia.

  ”Jag finner i övrigt ditt resonemang märkligt. Lagen enligt skriften är ju inte till för rättfärdiga. Hur kan detta misstolkas?
  Jag fattar inte.”

  Lagen är till för att vi ska veta vad som är synd enligt Skriften. Paulus menar det i alla fall.
  Jag antar att du ändå menar att ”Lagens” välsignelser gäller för rättfärdiga, eller hur?

  Sam

 • Elisabeth

  Sam;
  Tack för din replik.Nu blev det lite klarare. Jag tycker att du gör en fel prioritering men det är min personliga åsikt och inget att orda om egentligen. Jag respekterar dig och ditt sätt att se på det hela.

  Lagen är ju numera skriven i våra hjärtan. Det goda, det som är rätt och som sammanfattas i det enda budet vår Herre Jesus själv gav . ”Du skall älska Herren din Gud…. ”osv Så om det är det du menar så är jag med dig… ”Laglösa” handlar ju om att vara ond, ondskefull..och det är ju inte att förena med ovanstående bud. Om det är detta du menar så är jag med dig .

  (Det finns en mycket bra hemsida av en broder som ger en vassare beskrivning av detta än jag. Om än håller jag inte med om allt som han skriver om allt och alla)

  Du omnämner ”Lagens” välsignelser”och frågar om jag menar att dess välsignelser gäller för rättfärdiga?. Mitt svar blir att den som har satt sin förtröstan till Jesus har i honom blivit välsignade med all den himelska världens andliga välsignelser..Ef 1:3.

  Jag saknar detta perspektiv i ditt resonerande.

 • Katta

  Det är hårt att vara väktare på muren broder Lennart, men Herren är med dig, så låt dig inte bli nedslagen. Ingen som Gud satt till väktare har haft ett lätt uppdrag. Låt Gud ge dig en panna hård som diamant och låt ditt hjärta alltjämt vara i Herrens händer. Herrens frid över dig och din familj och den tjänst du har inför Herren.

 • Sven Reichmann har nu kommit till del 3 i serien om ”Kyrkan och torah”. Nu har han också bemött den förkunnelse som Edmund ”Eddie” Chumney predikar, och jag tycker att Reichmann ger en bra och nyanserad analys. Där han dels varnar för risken som finns med Chumneys förkunnelse, att den kan leda in i lagiskhet och prestationstro, dels också ger Chumney rätt i att man som kristen mycket väl kan fira sabbat och Herrens Högtider så länge vi inte tror att det på något sätt är ett Guds krav.

  Sven Reichmanns senaste artikel i serien ”Kyrkan och torah” har underrubriken ”Den kristne och lagen” del 3 och kan läsas här: http://www.shalom.se/

  Berndt

 • @Berndt Isaksson:

  Tack för upplysningen, Berndt. Såg påannonseringen även på din sida. Reichmann ger tydligen Chumney rätt i en hel del.

  Detta med att den som inte följer Torah inte får bli Messias medregenter i det Messianska Riket är inte så anmärkningsvärt. Endast få kan bli det.

  Yeshua nämner de tolv som följt Honom, att de ska få sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar ”när världen föds på nytt”. De blir medregenter till Messias vad gäller Israels land. Sedan har vi Vedermödans martyrer. Dessa kommer att ha del i den första uppståndelsen och den är exklusiv för just dem. De ska få regera med Messias i övriga världen (ej i Israel, de posterna är som sagt var reserverade).

  Vilka blir präster? De enda som får tjänstgöra i det nya Templet är män av Levi stam och som är ättlingar till Sadok. Det begränsar starkt möjligheten att få tjänstgöra som präst under den Messianska tidsåldern.

  Men varför ska man vara ledsen för detta? Tänk att få vara bara barn i Guds Rike. Det kan nog inte bli mycket bättre! 🙂

 • Inge

  @Lars W:

  Hej Lars! Jag är inte så insatt i den messianska debatten, men när jag läser ditt inlägg får jag vissa associationer till JHV och deras tal om de utvalda?
  Lever vi inte i nya förbundet nu? De präster som omnämns i NT var ju de som fortfarande levde efter det gamla förbundet. Inte utsåg apostlarna några nya präster? De talade om det allmänna prästerskapet som vi alla får ta del av, vi som av nåd tagit del av Jesu försoning på korset!
  Hebr 7: 11-19 Kristi prästämbete
  11 Om nu fullkomlighet kunde vinnas genom den levitiska prästtjänsten – och på den grunden hade folket fått lagen – varför måste då en annan präst träda fram, en som Melkisedek, en som inte sägs vara lik Aron? 12 Ty om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. 13 Den som detta sägs om hörde till en annan stam, och från den har ingen gjort tjänst vid altaret. 14 Det är uppenbart att vår Herre har trätt fram ur Juda, men Mose har ingenting sagt om präster från denna stam. 15 Ännu tydligare är det, när en annan präst lik Melkisedek uppstår. 16 Han har inte blivit präst genom en lag som föreskriver jordisk härstamning, utan i kraft av ett oförstörbart liv. 17 Han får nämligen det vittnesbördet: Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek.* 18 Så upphävs ett tidigare bud, eftersom det var svagt och till ingen nytta. 19 Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit, och genom det träder vi fram inför Gud.

  Upp 1: 5-6 Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

 • @Inge:

  Många är kallade men få är utvalda (och de trogna är ännu färre).

  Uppenbarelseboken talar om 144 000 som är tecknade med Guds insegel och får ett särskilt beskydd under vedermödan. JV påstod i sektens begynnelse att det handlade om just dem. Sedan var det en utvald elit inom JV. Vad de säger idag vet jag inte och det intresserar mig mindre. Det är vad profetian har att säga som intresserar mig.

  När det gäller präster skrev jag specifikt om de präster som kommer att tjänstgöra i Jerusalems tempel under den nära förestående Messianska tidsåldern. På dessa ställs just de krav jag nämnde. Du kan läsa mer om det i Hesekiel kap 40 t o m kap 48.

  Det är vad Bibeln säger om den tidsålder som närmar sig. Hur det blir på den Nya Jorden är delvis en annan sak då det inte kommer att finnas något tempel i det Nya Jerusalem.

 • märta

  @Lars W:
  ”Vilka blir präster? De enda som får tjänstgöra i det nya Templet är män av Levi stam och som är ättlingar till Sadok. ”

  Låter intressant! Var kan man hitta att de ska vara ättlingar till Sadok?

 • @märta:

  ”Och den tempelkammare vars framsida ligger mot norr är för de präster som förrätta tjänsten vid altaret, alltså för Sadoks söner, vilka äro de av Levi barn, som få träda fram till HERREN för att göra tjänst inför honom.”
  (Hes. 40:46)

  ”Men de levitiska präster, nämligen Sadoks söner, som förrättade tjänsten vid min helgedom, när de övriga israeliterna foro vilse och gingo bort ifrån mig, de skola få träda fram till mig för att göra tjänst inför mig; de skola stå inför mitt ansikte för att offra åt mig fett och blod, säger Herren, HERREN.”
  (Hes. 44:15)

  Sadoks ättlingar i vår tid återfinns med största sannolikhet bland dessa:

  ”Och jag fick höra antalet av dem som voro tecknade med insegel, ett hundra fyrtiofyra tusen tecknade, av alla Israels barns stammar;…”

  ”…av Simeons stam tolv tusen, av Levi stam tolv tusen, av Isaskars stam tolv tusen,…”
  (Upp. 7:4,7)

 • Pingback: Omskärelse eller födas på nytt?()

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?