Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

”MyTwoCents” svarar Lennart Jaretegs anklagelser

Någon aletheia-läsare uppmärksammade mig på bibelfokus bloggpost av Lennart Jareteg häromdagen.  I denna bloggpost skjuter Lennart med skarp ammunition mot sina bröder och systrar i Kristi Kropp.  Även Janne Ohlin går till skarpt angrepp, delvis med hjälp av någon Chumney-kritiker i USA.  Då  Janne Ohlins ”attack” faktiskt är fylld med citat och av många anses mer saklig, kommer jag inte svara på den kritiken nu.  Den tar upp specifika frågetecken och dömer inte  med svepande ordalag och stort mått känslor, vilket jag uppskattar.  Eftersom jag inte själv köper allt som sägs av vare sig Eddie Chumney eller andra bibellärare ska jag försöka relatera Jannes oro i nästa intervju med Chumney, om inte Janne själv (jämte Jareteg?) skulle dyka upp på Alingsås konferensen och själva fråga ut mannen de mer eller mindre dömer till helvetet.

Generellt sett vill jag tills vidare kommentera de hårda domar som nu framkommer med (återkommer snart till detta i separat bloggpost) att vi som hoppas fylla någon form av väktar-på-muren tjänst måste lära oss att hålla i sär frälsningsgrundande frågor och perifera frågor.  Det vill säga profetisk förkunnelse eller t.o.m. rena personliga spekulationer utifrån Guds Ord som inte påverkar vare sig din eller min frälsning utan framtiden får avgöra.  Nu följer en lång post.  Jag har hittills nekats föra in ett bemötande på den blogg (bibelfokus) där dessa hårda domar föll, vilket jag flera gånger påpekat för Jareteg hör till ren hederlighet.  Jag har skickat denna post till Jareteg och hoppas i skrivande stund att han ändrar sig.  Då han faktiskt inte är ensam om att missförstå den hebreiska rörelsens förkunnelse tycker jag mitt svar kan vara relevant för övriga aletheia-läsare.  Jag är personligen Lutheran i min tro på nåd allena, tro allena och skriften allena.   Därför är det alltid lika smärtsamt när någon lägger ord i vår mun och sedan dömer utifrån en felaktig uppfattning.

MyTwoCents,      Västerås den 20/10 2011.

 

Jaretegs bloggpost i sin helhet:

Ny-judaismen tränger fram


Skrivet av Lennart – 16 oktober, 2011 – 17:36

Svar från en av arrangörerna, Daniel F orslund (i kursiv stil)

Konferens i Alingsås
Det är med sorg i hjärtat som jag nu ser att det skall bli en helg på Hjälmareds folkhögskola här i Alingsås under ”ny-judaismens” fana. Inbjuden talare är Eddie Chumney från USA. Arrangörer är Fokus Israel och El Shaddai Europe samt med Aletheia.se som reklampelare.

Jag vill tydligt deklarera att denna sammankomst inte på något sätt har med vår bönegrupp här i Alingsås att göra eller våra Temadagar, tvärtom. När vår bönegrupp i augusti 2010 anordnade en Temadag på just Hjälmareds folkhögskola, så var valet av tema för den dagen faktiskt ett försök till att mota Olle i grind när det gäller ny-judaistisk teologi och den lagiskhet som dyker upp allt mer – en rörelse som ofta kör under parollen ”tillbaka till våra hebreiska rötter”. Under den Temadagen var vår avsikt att undervisa om evangeliets frihet på ett sådant sätt att det skulle väcka även för det falska som vill binda människor i ett liv efter Kunskapens träd = metodkristendom, systemkristendom och lagkristendom etc. Men idag ser jag behov av att även gå öppet och rakt ut mot ny-judaismen!

SVAR DIREKT: Fråga – hur många predikningar av de talare vi  engagerat oss i har du lyssnat till innan du kom fram till denna slutsats? Inom det vi kallar ”den hebreiska rörelsen” finns precis som inom övrig kristenhet (Pingstvänner, Metodister, Baptister etc) olika ”falanger”.  Det går inte att dra alla över en kam, hur bekvämt det än må vara. Lagiskhet och metodkristendom finner vi som bekant i alla sammanhang!

Ny-judaism, ett nytt dike att hoppa i
Vad är ny-judaism? Jo, detta är som jag nämnt en rörelse som ser det nödvändigt att kristenheten måste ”tillbaka till sina hebreiska rötter” innan Jesus kan komma tillbaka. Man vill ”återupprätta” den tro som man menar fanns bland de första kristna under det första århundradet.

SVAR DIREKT: Delvis rätt.   Alltså sista meningen. Detta har väl varit syftet med ganska många kända väckelserörelser genom tiderna?  På vilket sätt vore det fel att i sin strävan ha Apostlagärningarnas församling som riktlinje i det vi gör idag?

Att Jesus inte skulle kunna komma tillbaka utan att hela kristenheten upptäcker sina hebreiska rötter får jag be dig om att bekräfta vem av våra talare, främst Eddie Chumney som du verkar ha allra svårast för, har sagt.  Kan du inte ge oss belägg för denna tankegång bör det klassas som förtal.  Skulle du finna belägg för påståendet är det å ena sidan något jag gärna ber denna talare att förtydliga . Å andra sidan ser jag inte tanken som en anledning att i sig, stämpla någon som villolärare. Vissa påståenden kommer ju onekligen framtiden att visa om de stämmer eller ej.  Låt oss fokusera oss i vår tjänst som väktare på centrala frågor och ge varandra lite utrymme i övriga frågor att nu och då ”ha fel”.

Notera: Förkortningen DHR används framledes för ”den hebreiska rörelsen”

Själva tankegången här är exakt den samma som hos Latter rain-förkunnarna, men när det hos Latter rain handlar om apostolisk kraft handlar det i ny-judaismen om att hålla Mose lag, dvs Torah. Denna rörelse har ofta en mängd annat krafs i bagaget som inte heller de är förenliga med en bibliskt förankrad evangelisk kristen tro. Det kan handla om förnekelse av Jesu gudomlighet, det kan handla om en starkt förvrängd tolkning av Bibelns texter om yttersta tiden, m.m.

SVAR DIREKT: Har aldrig hör talas om denna koppling. Låter onekligen lite som ”guilt by association”.  Det är i alla fall ett onödigt tjuvnyp som är svårt att bevisa om man inte utgår från att man har fångat upp detta ”profetiskt” på något vis.

Om Jesu gudom:

En mycket marginell del av DHR har anammat någon form av Unitarism. Procentuellt sett är det fler inom kristenheten som hamnat i liknande diken.  Inte dömer vi hela kristenheten för det?  Samtliga arrangörer till den konferens du ”sågar” proklamerar Jesu gudom,  och jag har personligen engagerat mig i att inte kalla någon talare som inte tror att Jesus är Gud kommen i köttet.  Det blir således ytterligare ett fall av ”guilt by association”.

Mycket tråkigt att du så fritt letar efter anledningar att stämpla oss, eller våra talare, som villolärare Lennart.  Intressant nog tillhör just den talare du nu lyfter fram till dem som är allra tydligast i denna fråga.  Så tydlig att sympatisörer och medlemmar till den numera ökända lilla föreningen MFS/Unitarister, ofta får rådet att INTE lyssna till Eddie Chumney. Varför inte lyfta fram dessa positiva sidor?

Olika ny-judaistiska grupper har alltså olika saker man trycker på, dock är detta med att ”bli som judarna” det gemensamma. I den aspekten blir man också lik Latter rain-familjen då det hela de facto blir till ytterligare en variant på temat ersättningsteologi (=när man förringar judarnas särskilda roll i Guds hela frälsningsplan för världen till förmån för egen förträfflighet).

SVAR DIREKT: Kanske skulle jag kunna nöja mig med att säga ”suck”.  Ännu en gång försöker du på ett ojuste sätt koppla oss samman med Latter rains alla villoläror.  Denna gång nöjer du dig inte med det utan lägger till ersättningsteologi.  Än en gång, har du lyssnat till alla talare som besökt oss?  Har du belägg för att vi vill ”bli som judar”?  Vi undervisar vare sig omskärelse, kippa eller uppmuntrar någon att leka jude.

Vad vi däremot upptäckt, är att just p.g.a. ersättningsteologins starka fäste inom Kristenheten, har vi stämplat en del områden som ”judiska” som HERREN själv inte kallar judiska.  Exempel på detta är sabbaten och bibelns högtider.  När vi bl.a. läser om Herrens högtider har vi upptäckt att de är just HERRENS högtider och inte JUDISKA högtider.  Om vi tillhör HERREN ser vi således inget problem med att ersätta Konstantins högtider med HERRENS högtider.  Två av dessa högtider (Konstantins) är dessutom direkt kopplade till HERRENS högtider (Påsk och Pingst).  Här ligger vår största korrigering i det att vi väljer att fira dessa högtider på de datum HERREN befallt och inte de datum Konstantin i sitt hat mot det judiska folket befallt.  Om detta är att ”bli som judar”, är inte motsatsen då att bli som Konstantin??

Jag är mycket bekymrad över Eddie Chumneys besök i Sverige. Det här kommer att dra ner ytterligare ett antal människor i ett kladdigt dike. Många av de som ingår i denna rörelses svenska variant är före detta medlemmar i Trosrörelsen och somliga har inte fullt ut gjort upp med det som den rörelsen förmedlat. Därför går man nu lite vimmelkantig från ett dike till ett annat. Jag har förstått att många i Trosrörelsen har blivit besvikna över Ekmans nya inriktning, och därför hakar man nu på en NY rörelse som är pro Israel och judarna och mot katolicismen. Detta är precis det som tidigare förlett många människor in i Trosrörelsen, även om det i sig inte alls är fel att vara pro Israel och judarna och mot katolicismen, tvärtom. Men här är det alltså inte heller det sanna, enkla evangeliet som finns i grunden och som är drivkraften.

SVAR DIREKT: Ännu en gång drar du alla över en kam och presenterar en analys som är byggt på vad?  Igen har mig veterligen undersökt DHR:s sympatisörers bakgund. Detta blir alltså en gissning som saknar relevans utan ordentliga studier.

De tre organisationer du nu förkastar, värvar inte medlemmar, är inte församlingar och saknar matriklar.  Vi är ingen rörelse i sig utan är en del av Kristi kropp som du nu försöker stycka.  Många av oss är vanliga medlemmar i allt från Baptist/EFK/Pingströrelsen eller Svenska kyrkan precis som de människor som besöker dina konferenser.

Varför skulle ”det enkla evangeliet” gå förlorat när vi med ett hebreiskt perspektiv önskar studera Guds Ord för att komplettera det romerska katolska perspektivet vi alla på ett eller annat sätt kommit i beröring med tidigare?  Det är tråkiga anklagelser jag tvivlar på att du själv skulle uppskatta i det fall denna dom fälldes över det du själv är engagerad i.

När man nu dras till denna nya grupp så får man ny-judaismen på köpet, och det innebär bl.a. samma villfarelser som Paulus kämpade mot hos galaterna. Den som jag tycker bäst kan hålla balansen mellan sund evangelisk kristen tro och judendomen är Sven Reichmann. Han var också en av talarna på vår Temadag 2010 (se http://bibelfokus.se/temadag_2010 [1])

SVAR DIREKT: Här kommer ytterligare en mycket tråkig och svepande anklagelse.  Om du läser om stycket i Guds Ord om galaterna ser du att de 1.) Var nitiska judar som började predika att hedningar som kom till tro på Messias även skulle låta omskära sig och hålla hela lagen. (Skriftlig + Muntlig)

2.) Blandade ihop rättfärdiggörelse genom tro allena men tro + att följa hela lagen.  Ortodoxa judar av idag och NT:s fariséer, såg den muntliga lagen och den skriftliga lagen (Torah) som en och densamma, eller åtminstone som bindande, oavsett.

Inga av de talare jag personligen arbetar med, eller någon av de organisationer som arrangerar denna konferens, predikar detta budskap.  Faktum är att inte ens de av många sektstämplade MFS:arna gör detta.  För att du ska kunna anklaga oss med hjälp av Guds Ord bör du inte gå på rykten och missförstånd utan själv ta reda på vad som egentligen predikas.

Sven Reichmann är en förkunnare jag har stor respekt för och jag har uppfattat det så att han inte är främmande för att lära sig mer om hur vi tolkar Guds Ord genom att bättre förstå både hebreiska och det hebreiska perspektivet. Att han i något citat på nätet kallar delar av Guds Ord för kunskapens träd hoppas och tror jag är ett felcitat.

 

Lag och nåd
Kort vill jag här säga att Guds bud gäller, men det är rätt tillämpning som ny-judaisterna fullständigt missat. I Paulus undervisning är det mycket tydligt att Guds bud har som uppgift att döma oss och att göra oss medvetna om att vår enda chans till frälsning är genom Guds evangelium i Jesus Kristus. Frälsning går alltså inte via att hålla alla Guds bud, eftersom ingen klarar detta. Gud gav buden för att överbevisa oss om vår synd, de i sig kan inte leda till frälsning:

Hes 20:23-25: Jag lyfte min hand inför dem i öknen och svor att skingra dem bland folken och sprida ut dem i länderna, eftersom de inte lydde mina föreskrifter utan föraktade mina stadgar och vanhelgade mina sabbater och såg längtansfullt efter sina fäders avgudar. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som INTE kunde ge dem liv.

Rom 5:20: ”Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer”

Judarna bröt det förbund som först slöts tidigt i öknen. Sedan förnyade Gud förbundet och gav judarna så svåra bud att ingen skulle kunna hålla dessa. Vi kan tycka att det är märkligt, men det är Guds strategi. Dessa bud menar ny-judaisterna att vi skall hålla! Bibeln visar dock tydligt att lag-kristendom är till förbannelse, men förtröstan på Guds nåd – utan förtröstan på egen laglydnad – är till välsignelse.

Gal 3:10: ”Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse.”

Rom 4:5: ”Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.”

Gal 3:21-22: ”Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror.”

Kol 2:16-17: ”Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.”

SVAR DIREKT: I hela detta stycke om Lag och nåd sparkar du in redan öppna dörrar dyrbare broder, eller åtminstone inget område vars eventuella tolkningsskillnader behöver mynna ut i det att du sänder oss till helvetet (de måste väl ändå bli villolärares slutdestination?).  Kanske är detta stycke absolut största fingervisningen att du har förhastat dig i din hårda dom mot DHR i stort och att delar av dina grova anklagelser är byggda på missförstånd. Skulle någon talare, inklusive Eddie Chumney, predika något annat evangelium än detta (frälsning via laggärningar kontra tro allena) kommer jag personligen slita micken ur handen på honom och kasta ut denne talare från möteslokalen.

Kommentar kring Kol 2:16-17:

Detta bibelställe friar ju både dig som inte valt att fira HERRENS högtider och oss som väljer att göra det.  Jag tror faktiskt att anledningen dessa ord över huvud taget skrevs, var därför att det då som nu finns utrymme i Kristi Kropp v.g. frågor som inte är frälsningsavgörande.  Personligen tror jag inte att jag är mer from än  du för att jag firar sabbat och högtider.  Kan du inte ge oss samma utrymme du själv får via Kol 2:16-17?    Vill du måhända göra detta till en frälsningsfråga?  Hur ser du iså fall på att fira Konstantins variant, och även stora delar av kristenhetens? (Påsk och Pingst)   Stämplar du i så fall resten av kristenheten som villolärare också eller bara dem som väljer att hedra dessa högtider enligt Guds Ords tidsangivelser, istället för Konstantin?

Intervju med Eddie Chumney
Det finns en video på YouTube med Eddie Chumney som skall fungera som en slags aptitretare när det gäller konferensen i Alingsås i november 2011. Du hittar den här: http://www.youtube.com/watch?v=GP7p5_LcJoE [2]. Det Daniel F orslund från sajten Aletheia som intervjuar Eddie Chumney. Intervjun är enligt uppgift gjord i februari 2011, och det kan vara intressant att veta att Eddie Chumney i augusti sparkades ut från den TV-kanal som nämns i intervjun.

SVAR DIREKT: Nu sysslar du med allmänt skvaller Lennart.  TV kanalen heter Gods Learning Channel och dess ledarskap tillhör DHR.  Utöver frågan om Jesu gudom så pågår en mindre strid inom denna rörelse just nu över hur mycket inflytande ofrälsta rabbiner eller judisk muntlig tradition skall ha över hedna-troende.  Bakom det inträffade finner vi som så ofta i religiösa ”bråk”, flera komplexa frågor som jag inte går in på här och nu.

Ett NYTT budskap!
I denna video framkommer det en hel del saker som tydligt visar på denna ny-lagiskhet och flera andra allvarliga problem. Men bara Eddie Chumneys uppradning av allt vad han SJÄLV gjort och gör skrämmer mig. Det är ett väldigt fokus på honom själv och hans speciella budskap och verksamhet. Han säger i inledningen att ”budskapet går nu ut över hela världen” och då bör man verkligen haja till, för då menar han ju ett nytt budskap. Evangeliet har ju redan gått ut över i stort sett hela världen, så det är inte evangelium han avser, han talar alltså om ett helt NYTT budskap som nu går ut över världen. Samma sak ser man när Eddie Chumney talar om ”hebrew roots movement”, där han alltså ställer sig utanför klassisk evangelisk kristendom. Att han aldrig talat i någon engelsktalande kyrka kanske också säger en del  om att detta är något nytt som inte har att göra med sann kristen tro.

SVAR DIREKT: Käre broder.  Ditt resonemang haltar rejält. Ungefär som om gamla tiders helgelserörelse inte samtidigt kunde vara bärare av ”klassisk evangelisk kristendom”.  Om rörelsen däremot är en bärare av klassisk evangelisk TRADITION, är en annan fråga som inte i sig är negativt om den utmanar exempelvis vår oklippta navelsträng till Romersk katolicism.

I centrala lärofrågor såsom tex den Lutherska grund som många av oss vilar på finns det inga nya aspekt. D.v.s. tro allena, nåd allena och skriften allena måste vara det sund kristendom vilar på och är även den centrala läran inom DHR, utöver frågan om Jesus som Guds son, Messias och Gud kommen i köttet.  Låt oss inte glömma att reformationens sanningar som bl.a. innehåller de enda nödvändiga beståndsdelarna för vår frälsning, på sin tid säkert av många uppfattades som ett nytt evangelium efter alla år av Romerska katolska villoläror (laggärningar).

Finns det i ditt sinne inga nya uppenbarelser i Guds Ord?  Var i tiden blev vår kunskap om och kring Guds Ord komplett?  Var det 1500 talets reformatorer som satte sista spiken i sanningens kista?  Var det månne 1800 -1900 talets väckelserörelser?  Vilket otroligt tråkigt liv i Kristus vi får om vi river ut 1 Kor 13 som tydligt visar oss att vår kunskap ÄR ett styckverk.  Vi ser endels.  Finns det verkligen inga områden inom kristenheten som behöver korrigeras längre utan att vi ropar ”nytt evangelium, nytt evangelium?”

Elia skall återkomma
Eddie Chumney drar med en väldig fart fram bibelord efter bibelord till stöd för sin uppfattning, men det han säger stämmer inte med summan av Guds Ord om vi t.ex. ser till hur vi hednakristna skall leva. En allvarlig villfarelse han kommer med är tolkningen om Elia som skall komma tillbaka i vår tid till oss kristna. Här missar många att det här blir till ersättningsteologi.

Som så ofta uppfylls profetior i Bibeln i två steg. Jesus kommer två gånger, och andra gången han kommer skall judarna förstå vem han är. Andeutgjutelsen på pingstdagen var först och främst för hednakristna, men när Jesus kommer tillbaka har även kvarlevan i Israel fått del av andeutgjutelsen. Så det samma gäller med ”Elia”. Först kom Johannes döparen (som kallas Elia), vilket mest gynnade oss hednakristna. Men ”Elia” skall enligt Malaki 4 komma även i den yttersta tiden, men då är det för att väcka det judiska folket. Så om vi tror att detta är för oss hednakristna (likt hur Latter rain-folket tror om andeutgjutelsen) så är det att roffa åt oss av det som Gud har sparat undan åt judarna.

SVAR DIREKT: Hela paragrafen ovan, är ju din tolkning.  Finns det andra tolkningar här som kan vara intressanta att titta på, eller gäller bara den egna tolkningen? Jag har ganska mycket att kommentera här men det blir för långt.  Kanske får jag tillfälle att göra det över en kopp kaffe om du tackar ja till inbjudan att själv komma till vår konferens i Alingsås och ställa Chumney mot väggen under sista passet.  Har inte Guds folk i alla tider fått korrigera sig i icke frälsningsavgörande frågor?  Är just din tolkning någon form av dogm?

Blandar ihop orsak och verkan
Eddie Chumney gör även det typiska lömska draget att vifta med det katolska spöket för att få oss att tro att det var den avfallna kyrkan som åstadkom en åtskillnad mellan judekristna och hednakristna, när det gäller förhållandet till Lagen. Sanningen är ju den att det är evangeliet som gör denna skillnad, och det var just DET som Paulus fick särskilt ljus över, något som de övriga apostlarna också accepterade och välsignade. Att det sedan kommit in en mängd saker i den kristna tron som inte har där att göra (inte minst från Katolska kyrkan) är så klart sant. Men det främsta problemet handlar inte om vårt förhållande till Lagen utan om vårt förhållande till ”friheten i Kristus”, något som kristenheten tappar bort ideligen! Och ur det perspektivet faller ALLT som lägger något till evangeliet, som katolicism, trosförkunnelse och ny-judaism!

SVAR DIREKT: Här rör du eventuellt vid något i det DHR ofta undervisar som skulle kunna misstolkas med en viss förståelse.  Något av det jag själv kommit underfull med (och som redan misstolkats av flera) är att vi inte bör blanda ihop Lagen med dess konsekvenser (Lagens förbannelse).  D.v.s. du säger själv att du tror att ”Guds bud gäller” och att ”Gud gav buden för att överbevisa oss om vår synd, de i sig kan inte leda till frälsning.”

Att hållandet av Herrens bud skulle vara en frälsningsfråga predikar vare sig Chumney eller någon annan talare vi kallat hit.  Varför lägger du då orden i vår mun, och dömer oss sedan utifrån en felaktig tolkning av vad som faktiskt predikas?.  Eftersom du med eget vittnesbörd säger att ”Guds bud gäller” vill jag vänligt men bestämt då höja ett varningens finger för frestelsen att bära falskt vittnesbörd!

Missbruk av grundtexten
Jag tycker också att Eddie Chumney gör felaktiga tolkningar av texter i Bibeln när han hänvisar till grundtexterna. T.ex. när han säger att Jesu ord i Matt  7:23 ”ni laglösa” skall översättas med ”ni utan Torah”, så är det en något skev tolkning han gör för att vinna egna poäng. För de grekiska orden i Matt 7:23 – som i Folkbibeln översatt med ”ni laglösa” – syftar inte på att vara utan eller bryta mot Guds Torah (Mose Lag) vad jag kan förstå. I grundtexten står det i detta sammanhang ”ergazomai anomia” vilket betyder att ”utöva ondska/laglöshet” vilket är hur det översatts i Kings James Bibel (ye that work iniquity). Så det här handlar om att leva som om det inte fanns lagar och regler alls, alltså att vara ond och vara verksam för ondskan! King James översättning tycker jag därför är den bästa: ”ni som utövar ondska”.

SVAR DIREKT: Med vilka språkliga eller skriftliga belägg tycker du vi ska tolka ordet ”Lag” på ett sätt när vi talar om ”Lagens förbannelse” och ett annat när vi talar om att antikrists kännetecken är att han är ”Laglös”.  Är det inte att vrida på skriften så att det passar in i våra egna, invanda, tankemönster?

Ännu en gång, detta är en mer logisk tolkning (att lag betyder lag (Torah) överallt i Guds Ord.  Detta är öppet, som allt annat, för studier och samtal, men måste det innebära att vi stämplar varandra för villolärare om vi inte kommer överens?   Vi är ju överens om att frälsning sker genom tro allena.  Men ingen har väl undvikit NT’s uppmaning att inte bara vara Ordets hörare utan även dess görare?   Vad det innebär att vara dess ”görare” är något jag själv ämnar arbeta med tills Jesus kommer eftersom Guds Ord är tydligt i det att vi till slut inte kommer att dömas utifrån huruvida vi ”tänkte rätt”, utan utifrån våra handlingar eller brist på desamma.

Fel bild av Antikrist
Utifrån den tolkning Eddie Chumney gör om laglöshet säger han också att ”Antikrist” kan tolkas som ”anti Torah” vilket ju är helt fel eftersom Antikrist kommer från grekiskans anti Christos som främst betyder ”istället för Kristus”. Det grekiska ordet anomia används visserligen om Antikrist i 2 Tess 2:3, men det skall då tolkas som ”den laglöse” eller ”den onde” eller ”förbrytaren”. Där står också om ”laglöshetens hemlighet” och det kan inte översättas med ”utan Torah-hemligheten” utan syftar så klart på ”ondskans hemligheter”.

Om man ersätter försoningen i Jesus Kristus med något annat, så är det också ”istället för Kristus”, alltså anti Christos. Det är samma ande bakom all sådan ersättning, alltså antikrists ande! Man bör reflektera en stund över detta!

SVAR DIREKT: Vilken fruktansvärd dom du fäller här i din religiösa nitälskan.  Vilken ande som ligger bakom detta kan ju också diskuteras, men jag vill inte slå tillbaka med samma mynt.  Huruvida antikrist är anti-torah är kopplat till förra diskussionen om vad  ”Laglös” betyder och huruvida vi inte ska tolka Lag med Torah i de fall det inte passar vår teologi eller ej.

En förvanskad syn på försoningen
Men en sak som jag studsar till ännu mer inför i det som Eddie Chumney för fram, är det som han anger som orsaken till varför Jesus dog på korset. Han säger att orsaken var att Jesus skulle förena två folk, Israels delade stammar och få judarna tillbaka från alla nationer hem till Israel! DETTA är Messias roll och funktion, menar Eddie Chumney och pekar på bl.a. Joh 11:49-52! Denna roll och funktion för Jesus är inte allmänt känd i Kyrkan, säger han också. Kristenheten har alltså i alla 2000 år missförstått Jesu sanna uppdrag enligt Eddie Chumney! Med denna undervisning kör han därmed över grundbulten i Jesu död på korset: försoningen för människans synd – och detta är ju högst kännetecknande för villolärare!! Skall vi då bjuda in sådana här förkunnare till vårt land??

SVAR DIREKT: Du drar å ena sidan allt i Chumneys undervisning till sin yttersta spets och väljer den värsta av alla tolkningar för att kunna ”bevisa” dina belägg att stämpla honom som villolärare.  Det är i och för sig ibland bra att göra detta och eftersom jag inte är någon Chumney expert och ej heller tror på några fullkomliga bibellärare så tycker jag vi skulle kunna ”grilla” Chumney själv lite över denna och andra frågor när han kommer.  Vi kanske har lite olika krav på bibellärare som färgar hur vi tänker.  D.v.s. jag tror att om vi fått för oss att vi kan hitta lärare med perfekt teologi i alla frågor kommer vi både hamna i en sekterism och isolering som inte kan vara Guds vilja. (Eftersom de inte finns kommer vi därför bli ganska ensamma där med bössan i hand, i vårt lilla vakttorn)   Jag känner inte till så många sammanhang där man efter varje gästtalares sista undervisningspass öppnar upp för ifrågasättande.  Detta är ju givetvis tänkt att ställa dem till svars på ett sätt som skulle vara givande om alla sammanhang tillämpade.  Kom till Alingsås och red ut dina grubblerier Lennart.  Jag betalar gärna dina resekostnader, då vi allt sedan anordnandet av vår första konferens har ”tvingat” varje talare att acceptera denna, i vissa sammanhang, nya tradition.

Gräsrotsrörelse, men fel gödning!
Daniel F orslund och Eddie Chumney samtalar i nämnda video om att detta är en gräsrotsrörelse, och det kan nog stämma. Men man bör vara observant på att det här handlar om en grupp människor som menar sig funnit något NYTT och unikt, något som varit bortglömt i kristenheten i nästan 2000 år. Dessa övertoner har vi hört förr, och så låter det vanligen när villfarelser och sekter är på gång. Så även om detta sker bland gräsrötter – vilket är djupt tragiskt – så är det i sig inte ett tecken på att det är friskt. Det här kan nog komma att utvecklas till en sekt, om man nu inte i ”ersättningsteologisk anda” hakar på det stora ekumeniska tåget. Då är det ju inte fråga om en liten sekt utan en stor!

SVAR DIREKT: Nu skjuter du i luften med hagelbössan igen, full av misstolkningar och felaktiga fördomar.  DHR är så långt ifrån både organiserad ekumenik och ersättningsteologi man kan komma.  Ännu en gång styrker du min farhåga att stora delar av denna post bygger på missförstånd.  Eventuellt någon annans missförstånd.  Ty utan att smickra så har jag bilden av att du är så pass intelligent och andligt skarpsynt att jag tror inte du skulle dra dessa slutsatser om du hade förstahandsinformation om det du talar om.  Åtminstone är det min innerliga förhoppning. Annars blir det framledes otroligt svårt att ta din undervisning på allvar.

Andra feltolkningar
Sedan tycker jag att Eddie Chumney har en del underliga tolkningar om Herrens dag, vedermödan, Harmagedon, och även allt för mycket spekulationer om utvecklingen i världen och Mellanöstern. Utifrån sina observationer och spekulationer driver han även en webbplats med ”profetiska börsnoteringar”. Men det är ju inte typiskt för ny-judaismen, utan något som finns i hela kristenheten.  Likväl är det något att akta sig för.

SVAR DIREKT: Mycket av Chumneys undervisning har profetiska anspråk och bör prövas enligt Guds Ords regler kring detta.  Att några av hans tolkningar inte samstämmer med dina tolkningstraditioner måste väl ändå inte betyda att de är helt fel?  Jag skriver själv inte på någon nu levande förkunnares undervisning eller tolkning till 100%. Ej heller Chumneys.  Men om du vill leva som du lär (enligt Guds bud = Guds Ord) råder jag dig broderligen att inte förakta profetior utan pröva ALLT och behåll det goda.  Som sagt,  jakten på en (i vår mening) till 100% renlärig förkunnare kommer isolera Guds folk och leda till en ensamhet, inte Gud välbehaglig.

”Se till att ingen bedrar er!”
Vi som älskar Israel och det judiska folket får se upp här, så att vi inte förleds. Fel huvudfokus leder vanligen ner i det ena eller andra diket! Det samma gäller med spekulationer om den yttersta tidens händelser. Jesus och hans försoning MÅSTE få vara vårt huvudfokus, och missionsbefallningen gäller fram till den dag Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer inte heller att ge oss ett nytt budskap att förkunna i den yttersta tiden!

SVAR DIREKT: Ännu en gång slår du in öppna dörrar.  Denna varning behöver vi alla, oavsett vilken tolkningstradition vi stoppar i vår teologiska pipa.   Låt oss inte vara så rädda för nya upptäckter i Guds Ord att vi stänger in oss i något skrymsle, tar fram hagelgeväret och skjuter på allt och alla.

Till sist
Den som Jesus gör fri är sannerligen fri, även från kravet att ha sådana mössor som Eddie Chumney har!
Halleluja!

SVAR DIREKT: Denna kommentar var faktiskt så låg och onödig att jag lämnar den utan vidare kommentar.

Slutligen:

Om vi litar på Guds allmakt ser vi att Han själv via Kristi Kropp tycks stöta bort de allra värsta villolärorna. Jehovas och Mormoner etc har ju aldrig ansetts vara en del av kristenheten och gör det ännu inte. De hör helt enkelt inte hemma i Guds församling. Jag litar på att den helige ande hjälper oss här.

Sedan verkar faktiskt Matt 13 visar att Gud själv tar hand om ogräset. Jag tror faktiskt det har att göra med att Han vet att vi ofta är alldeles för snabba med att stämpla läror, vi inte förstår oss på, som ogräs [villolära]. HAN vill sköta detta själv,och gör det!

26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jag lever inte själv alltid efter detta, men jag tror vi hittar en riktlinje här.

Vi behöver inte vara ängsliga. Ty ibland händer det att ett annat bibelord beskriver situationen; – På ett eller annat sätt blir Kristus predikat!

Kroppen [Kristi Kropp] har sina egna anti-kroppar som fungerar helt utan både Lennart Jareteg och Daniel F orslunds hjälp 🙂

Jag hoppas att du har hederligheten att ta in mitt svar i samma ”domstol” du lagt ut din post i.   Gör du inte det är det min förhoppning att du åtminstone fått en bättre förståelse av hur ”vi” tänker inom det som ibland kallas den hebreiska rörelsen och som mycket riktigt på ett sätt är en ung rörelse men många felsteg och onödiga utspel av fler än Eddie Chumney.

Herren välsigne dig och bevare dig.   Hoppas att du ger denna rörelse lite tid att mogna och tills vidare lyfter stämpeln ”villolära”.

Din broder i Yeshua Messias (från min sida sett i alla fall)

Daniel F orslund

www.aletheia.se samt www.elshaddai.se

 

=>

Ämne: Kristendomens historia, TRADITION & TEOLOGI, Våra Hebreiska rötter

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?