Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vatikanen kräver ny ekonomisk världsordning

Vatikanstaten

Vatikanstaten efterfrågade i måndags en radikal reform av världens finansiella system, inklusive bildandet av en global politisk myndighet för att hantera ekonomin.

Ett förslag från Påvliga rådet för rättvisa och fred kräver en ny ekonomisk världsordning baserad på etik och med målsättningen att uppnå ett universellt fördelaktigt system.  Det [förslaget] följer påven Benedictus XVI:s upprop från 2009 års ekonomiska encyklika som fördömde en vinst-till-vilket-pris-mentalitet som han ansåg vara ansvarig för den globala finansiella härdsmältan.

Förslaget medger dock att en ”lång väg återstår innan skapandet av en offentlig myndighet med universell jurisdiktion” och föreslår att reformprocessen börjar med FN som en referenspunkt.

Vatikanens uttalanden om ekonomin är avsedd att vägleda världens ledare samt den globala kyrkan.  Amerikanska romersk-katolska biskopar, har till exempel släppt en väljare guide för 2012:s valrörelse som belyser sociala problem såsom ett slut på fattigdomen.

”Det är ett utövande av ansvar inte bara mot den nuvarande, men framför allt mot framtida generationer, så att hoppet om en bättre framtid och tilltro till mänsklig värdighet och förmåga till gott aldrig kan upphöra,” uppger dokumentet.

Den framhäver att reformerna måste garantera att den finansiella och monetära politiken inte kommer att skada de svagaste ekonomierna och samtidigt uppnå en rättvis fördelning av världens rikedomar.

Förslaget krävde också ett ”mindre gemensamt regelverk som tillämpas för att hantera den globala finansiella marknaden” och motsätter sig ”det totala upphävandet av kontroller” för kapitalrörelser.

Medan tidigare uttalanden från Vatikanen har fördömt ohämmad kapitalism, kritiserar det senaste ”en ekonomisk liberalism som föraktar regler och kontroller.”
Den angrep också ”utilitaristiskt tänkande,” och menar att vad som är nyttigt för individen inte alltid gynnar det gemensamma bästa.

Läs originalartikel på engelska här: http://www.foxnews.com/world/2011/10/24/vatican-calls-for-new-world-economic-order

it Andra om:  sr12 ab1 ex1 dn1 svd1 Andra om:  dn12 svt1 sr1 svd1 ab1 ex Andra om: , dn1 svd1 svt sr1 e24 ab1 ex

=>

Ämne: Ändens tid, Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?